Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.721 din 28.09.2016

privind înscrierea unui bun imobil, constituit din teren, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi pentru transmiterea unei părţi din acesta din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor pentru Administraţia Naţională de Meteorologie
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 802 din 11 octombrie 2016SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 867 alin. (1), art. 868 şi 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi în conformitate cu prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Apărării Naţionale a unui imobil, constituit din teren, cu suprafaţa de 1,4 ha, trecut în domeniul public al statului potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 293/2013, pentru desfăşurarea de activităţi militare, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1. Articolul 2Se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, înregistrat în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului la poziţia cu nr. MFP 106848, ca urmare a transmiterii terenului menţionat la art. 1 în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi a reevaluării conform art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2. Articolul 3(1) Se aprobă transmiterea unei părţi dintr-un imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor pentru Administraţia Naţională de Meteorologie, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3.(2) După preluare, partea de imobil transmisă potrivit alin. (1) se va utiliza pentru funcţionarea Staţiei Meteo Iaşi. Articolul 4În cazul în care nu se respectă destinaţia părţii de imobil prevăzută la art. 3 alin. (2), aceasta revine de drept în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare. Articolul 5Predarea-preluarea părţii de imobil transmise potrivit prevederilor art. 3 se face în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pe bază de protocol încheiat între părţile interesate. Articolul 6Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor îşi vor actualiza în mod corespunzător datele din evidenţele cantitativ-valorice şi împreună cu Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificările corespunzătoare în anexele proprii la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 7 Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU DACIAN JULIEN CIOLOŞ Contrasemnează: p. Ministrul apărării naţionale, Otilia Sava, secretar de stat Ministrul mediului, apelor şi pădurilor, Cristiana Paşca Palmer Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, Vasile Dîncu Ministrul finanţelor publice, Anca Dana Dragu ANEXA Nr. 1DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilului, trecut în proprietatea publică a statului ca urmare a Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 293/2013, care se înscrie în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi se dă în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

Nr. MFP Codul de clasificaţie Denumirea bunului Adresa/Carte funciară/ Nr. cadastral Elemente-cadru de descriere tehnică Valoarea părţii bunului care se transmite (lei) Persoana juridică la care s-a transmis imobilul/CUI
Imobilul se alipeşte la imobilul 2649 cu nr. MFP 106848. 8.19.01 Imobil Judeţul Iaşi, municipiul Iaşi CF 134202 Nr. cad. 134202 Teren în suprafaţă de 1,4 ha 23.904,13 Statul român, în administrarea Ministerului Apărării Naţionale CUI - 4183229

ANEXA Nr. 2DATELE DE IDENTIFICARE ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale la care se actualizează valoarea de inventar, ca urmare a transmiterii unui teren în suprafaţă de 1,4 ha în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 293/2013, şi a reevaluării conform art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare

Nr. crt. Nr. MFP Codul de clasificaţie Denumirea bunului imobil Adresa/Carte funciară/Nr. cadastral Elementele-cadru de descriere tehnică Valoarea de inventar a bunului imobil (în lei) Administratorul bunului imobil/CUI
1 8.19.01 Teren în suprafaţă de 1,4 ha ce se alipeşte la imobilul 2649 cu nr. MFP 106848 Municipiul Iaşi CF 134202 Nr. cad. 134202 Teren în suprafaţă de 1,4 ha 23.904,13 Ministerul Apărării Naţionale CUI - 4183229
2 106848 8.19.01 Imobil 2649 Judeţul Iaşi, municipiul Iaşi CF 60683 Nr. cad. 60683 CF 139947 Nr. cad. 139947 CF 147146 Nr. cad. 147146 CF 147147 Nr. cad. 147147 CF 147148 Nr. cad. 147148 CF 147149 Nr. cad. 147149 Construcţii şi teren* 1.244.203,79 Ministerul Apărării Naţionale CUI - 4183229
Nr. crt. Nr. MFP Codul de clasificaţie Denumirea bunului imobil Adresa/Carte funciară/Nr. cadastral Elementele-cadru de descriere tehnică Valoarea de inventar a bunului imobil (în lei) Administratorul bunului imobil/CUI
3 106848 8.19.01 Imobil 2649 rezultat în urma alipirii terenului de la nr. crt. 1 la imobilul de la nr. crt. 2 şi a reevaluării Judeţul Iaşi, municipiul Iaşi CF 60683 Nr. cad. 60683 CF 139947 Nr. cad. 139947 CF 147146 Nr. cad. 147146 CF 147147 Nr. cad. 147147 CF 147148 Nr. cad. 147148 CF 147149 Nr. cad. 147149 CF 134202 Nr. cad. 134202 Construcţii şi teren* 1.293.077,43** Ministerul Apărării Naţionale CUI - 4183229

* Conform prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.718/2011 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, instituţiile a căror activitate este organizată în baza unor legi speciale şi care au bunuri cu date de identificare clasificate completează anexele la hotărârile Guvernului numai cu acele date care nu sunt clasificate. ** Valoarea de inventar actualizată a imobilului 2649 rezultată în urma alipirii terenului în suprafaţă de 1,4 ha şi a reevaluării. ANEXA Nr. 3DATELE DE IDENTIFICARE ale părţii de imobil, aflată în domeniul public al statului, care se transmite din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor pentru Administraţia Naţională de Meteorologie

Nr. MFP Codul de clasificaţie Denumirea bunului Adresa/Carte funciară/ Nr. cadastral Elemente-cadru de descriere tehnică Valoarea părţii bunului care se transmite (lei) Persoana juridică de la care se transmite imobilul/CUI Persoana juridică la care se transmite imobilul/CUI
106848 (parţial) 8.19.01 Imobil 2649 Iaşi - parţial Judeţul Iaşi, municipiul Iaşi CF 139947 Nr. cad. 139947 Teren în suprafaţă de 1,44 ha 21.426,09 Statul român, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale CUI - 4183229 Statul român, în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor pentru Administraţia Naţională de Meteorologie CUI - 4267095SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 721/2016

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 721 din 2016
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu