E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 720 din 22 august 2000

privind listele electorale permanente

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 402 din 28 august 2000


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei, ale art. 13^1 din Legea nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 23 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    (1) Listele electorale permanente sunt documente in care se inscriu cetatenii romani care au drept de vot si care domiciliaza in localitatea pentru care se intocmesc. Listele electorale permanente cuprind toti cetatenii romani care au implinit varsta de 18 ani si care au exercitiul drepturilor civile si politice.
    (2) Nu au drept de vot debilii sau alienatii mintal, pusi sub interdictie, si nici persoanele condamnate, prin hotarare judecatoreasca definitiva, la pierderea drepturilor electorale.
    (3) Inscrierea in listele electorale permanente se face din oficiu.
    (4) Cetatenii romani cu domiciliul in strainatate pot fi inscrisi, la cererea lor, in listele electorale permanente ale localitatii in care s-au nascut ori in care au avut ultimul domiciliu in tara. Cererea se depune la misiunea diplomatica a Romaniei din statul in care domiciliaza sau direct la serviciul judetean de evidenta informatizata a persoanei. Cererile depuse la misiunile diplomatice ale Romaniei vor fi trimise Ministerului de Interne prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe.
    Art. 2
    (1) Listele electorale permanente se intocmesc in doua exemplare oficiale de catre Ministerul de Interne, prin formatiunile de evidenta informatizata a persoanei. Un exemplar se preda spre pastrare primariei, iar celalalt, judecatoriei, in a carei raza teritoriala se afla localitatea pentru care au fost intocmite, pe baza de proces-verbal, precizandu-se numarul de file.
    (2) Listele electorale permanente se semneaza de seful formatiunii de evidenta informatizata a persoanei si de primar. Listele electorale permanente se pastreaza la primarie si la judecatorie, in registre speciale cu file detasabile, iar la formatiunile de evidenta informatizata a persoanei care le-au intocmit, pe suport magnetic.
    Art. 3
    (1) Ministerul de Interne stabileste prin ordin al ministrului de interne, emis in termen de 7 zile de la stabilirea datei alegerilor, arondarea localitatilor pe formatiuni de evidenta informatizata a persoanei care intocmesc listele electorale permanente.
    (2) Arondarea localitatilor pe formatiuni de evidenta informatizata a persoanei se comunica primarilor, care o aduc la cunostinta publica prin afisare la sediul primariei.
    Art. 4
    (1) Listele electorale permanente pentru comune se intocmesc pe sate, iar pentru orase, municipii si subdiviziuni administrativ-teritoriale ale municipiilor, pe strazi.
    (2) Pentru orase, municipii si subdiviziuni administrativ-teritoriale ale municipiilor listele electorale permanente se intocmesc pe strazi, in ordinea numarului imobilelor in care locuiesc alegatorii, iar in cadrul aceluiasi imobil, in ordinea alfabetica a cetatenilor cu drept de vot. Fiecare strada va incepe pe o pagina noua, chiar daca ultima pagina de pe strada anterioara nu a fost completata integral.
    (3) In situatia in care, potrivit delimitarii sectiilor de votare, imobilele de pe o strada sunt arondate la sectii de votare diferite, listele electorale permanente se intocmesc pe file separate pentru imobilele arondate la fiecare sectie de votare.
    Art. 5
    (1) Listele electorale permanente cuprind in mod obligatoriu: numele si prenumele alegatorilor, codul numeric personal, domiciliul, seria si numarul actului de identitate, numarul circumscriptiei electorale si al sectiei de votare.
    (2) Modelul listei electorale permanente este prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 6
    Inscrierea pe lista electorala permanenta este obligatorie. Un alegator nu poate fi inscris decat intr-o singura lista electorala permanenta.
    Art. 7
    Listele electorale permanente se pastreaza de catre secretarul unitatii administrativ-teritoriale si, respectiv, de grefierul-sef al judecatoriei, in registre speciale. Acestia au obligatia sa asigure integritatea registrelor si a listelor electorale permanente. Pe coperta registrului se inscriu mentiuni referitoare la judetul, comuna, orasul, municipiul sau subdiviziunea administrativ-teritoriala, circumscriptia electorala, sectia de votare.
    Art. 8
    (1) Ministerul de Interne, prin formatiunile de evidenta informatizata a persoanei, actualizeaza listele electorale permanente si le comunica primariilor si judecatoriilor in cel mult 15 zile de la data stabilirii zilei votarii.
    (2) Prin actualizare se intelege orice operatiune care impune modificarea listei electorale permanente anterioare. Actualizarea are in vedere si inscrierea in lista a persoanelor care au implinit sau implinesc varsta de 18 ani pana in ziua alegerilor inclusiv.
    Art. 9
    (1) Radierea din listele electorale permanente a unei persoane se face in urmatoarele situatii:
    a) in cazul decesului, pe baza comunicarii serviciului public local unde s-a inregistrat decesul, in 24 de ore de la inregistrare, catre formatiunea de evidenta informatizata a persoanei de la ultimul domiciliu al persoanei decedate;
    b) in cazul pierderii cetateniei romane, pe baza comunicarii Ministerului Justitiei catre serviciul judetean de evidenta informatizata a persoanei de la ultimul domiciliu al acesteia;
    c) in cazul pierderii drepturilor electorale, pe baza comunicarii instantei de judecata catre serviciul judetean de evidenta informatizata a persoanei de la domiciliul acesteia.
    (2) Reinscrierea in listele electorale permanente a persoanelor prevazute la alin. (1) lit. b) si c) se face la cerere, in temeiul actului prin care se dovedeste incetarea situatiei care a impus radierea.
    Art. 10
    Modificarile in listele electorale permanente referitoare la schimbarea domiciliului se efectueaza din oficiu, potrivit actelor normative in vigoare care reglementeaza activitatea de evidenta a populatiei.
    Art. 11
    (1) Evidenta comunicarilor si a oricarei corespondente referitoare la listele electorale permanente se tine de catre formatiunea de evidenta informatizata a persoanei, in registrul de intrare-iesire constituit special in acest scop.
    (2) Comunicarile privind persoanele cuprinse in listele electorale permanente se pastreaza de seful formatiunii de evidenta informatizata a persoanei, in dosare speciale.
    Art. 12
    Alegatorii au dreptul sa verifice inscrierea in listele electorale permanente. In acest scop, dupa primirea listelor de la formatiunile de evidenta informatizata a persoanei, primarii aduc la cunostinta publica locul unde si perioadele cand pot fi verificate.
    Art. 13
    (1) Omisiunile, inscrierile gresite, precum si orice erori in listele electorale permanente se solutioneaza conform dispozitiilor art. 12 din Legea nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) Modificarile efectuate de formatiunile de evidenta informatizata a persoanei ca urmare a admiterii intampinarilor formulate se comunica de indata primariei si judecatoriei.
    Art. 14
    (1) Pentru efectuarea cheltuielilor privind prelucrarea datelor, tiparirea, actualizarea si distribuirea listelor electorale permanente aferente alegerilor parlamentare si prezidentiale din anul 2000 se aproba suplimentarea bugetului Ministerului de Interne cu suma de 25 miliarde lei din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, din care 1 miliard lei la titlul "Cheltuieli de personal", 4,540 miliarde lei la titlul "Cheltuieli materiale si servicii" si 19,460 miliarde lei la titlul "Cheltuieli de capital".
    (2) Achizitionarea hartiei, a materialelor consumabile si a echipamentelor necesare in vederea prelucrarii datelor si editarii listelor electorale permanente se efectueaza centralizat de catre Ministerul de Interne, prin Directia generala de evidenta informatizata a persoanei, dintr-o singura sursa, in conformitate cu prevederile legale privind achizitiile publice.
    (3) Specialistii si personalul tehnic auxiliar care participa in afara orelor de program la realizarea actiunilor legate de editarea si distribuirea listelor electorale permanente au dreptul, pe langa salariu, si la plata orelor suplimentare, potrivit dispozitiilor legale in vigoare, iar cheltuielile aferente se suporta din fondurile prevazute la alin. (1).
    (4) Sumele puse la dispozitie Ministerului de Interne potrivit alin. (1), ramase neutilizate, se restituie la bugetul de stat in vederea reintregirii Fondului de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, in termen de cel mult 30 de zile de la data publicarii rezultatului alegerilor in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, fara a se depasi data de 31 decembrie 2000.
    Art. 15
    Ministerul Finantelor este autorizat sa introduca modificarile corespunzatoare in bugetul Ministerului de Interne si in bugetul de stat pe anul 2000.

                  PRIM-MINISTRU
            MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

                       Contrasemneaza:
                       Ministru de interne,
                       Constantin Dudu Ionescu

                       Ministrul functiei publice,
                       Vlad Rosca

                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

    ANEXA 1

                                              - Model -

    ROMANIA
    Judetul .............................  Circumscriptia electorala nr. ....
    Municipiul ......., sectorul ........  Sectia de votare nr. .............
    Orasul ...., comuna ...., satul .....
    Str. ................................

                          LISTA ELECTORALA PERMANENTA

_____________________________________________________________________________
Nr.   Numele          Codul       Domiciliul     Seria si numarul
crt.  si prenumele    numeric     alegatorului   actului de          Mentiuni
      alegatorului    personal                   identitate
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

            Seful formatiunii de                        Primar,
     evidenta informatizata a persoanei,
          ..........................                 .............SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 720/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 720 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu