Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 72 din 24 februarie 1994

privind declararea produselor agricole de importanta nationala, stabilirea primelor ce se acorda producatorilor agricoli, a organismelor de stat mandatate sa le acorde, precum si a normelor de acordare, utilizare si control al acestora

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 53 din  1 martie 1994


SmartCity3


    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    In temeiul art. 1 din Legea nr. 83/1993 privind sprijinul acordat de stat producatorilor agricoli se declara ca fiind de importanta nationala, pentru anul 1994, urmatoarele produse:
    a) grau pentru panificatie;
    b) lapte de vaca cu 3,5% grasime.
    Art. 2
    In temeiul art. 8 din Legea nr. 83/1993, pentru produsele de importanta nationala prevazute la art. 1, cat si pentru viteii obtinuti de la vacile si junincile insamintate artificial sau prin monta cu reproducatorii atestati, producatorii agricoli beneficiaza de prime.
    Cuantumul primelor este prevazut in anexa nr. I la prezenta hotarare.
    Art. 3
    Se aproba normele de acordare, utilizare si control al primelor de la bugetul de stat pentru griul pentru panificatie, laptele de vaca cu 3,5% grasime si pentru viteii obtinuti de la vacile si junincile insamintate artificial sau prin monta cu reproducatori atestati, prevazute in anexa nr. II.
    Art. 4
    Pentru acordarea primelor cuvenite producatorilor agricoli se mandateaza directiile generale pentru agricultura si alimentatie judetene.
    Art. 5
    Anexele nr. I si II fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 6
    Se abroga Hotararea Guvernului nr. 536/1993 privind majorarea primelor de productie la unele produse agricole si alimentare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 243 din 12 octombrie 1993, cu exceptia art. 2 si a pozitiilor 4 si 5*) din anexa, Hotararea Guvernului nr. 331/1993 cu privire la acordarea de la bugetul de stat a primei pentru griul preluat la fondul de consum, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 170 din 21 iulie 1993, precum si orice alte dispozitii contrare.
-------------
    *) Pozitia 5 din anexa la Hotararea Guvernului nr. 536/1993 a fost modificata prin Hotararea Guvernului nr. 40/1994, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 48 din 24 februarie 1994.

                PRIM-MINISTRU
               NICOLAE VACAROIU

                       Contrasemneaza:
                       Ministru de stat,
                       ministrul finantelor,
                       Florin Georgescu

                       Ministrul agriculturii
                       si alimentatiei,
                       Ioan Oancea

    ANEXA 1

                             NIVELUL
primelor acordate de stat producatorilor agricoli pentru produsele agricole vegetale si animale de importanta nationala livrate la fondul de consum, precum si pentru viteii de la vacile si junincile insamintate artificial sau prin monta cu reproducatori atestati
----------------------------------------------------------
 Nr.                                       Prima de la
 crt. Produsul                      U.M.   bugetul de stat
                                             - lei/U.M. -
----------------------------------------------------------
 1. Grau pentru panificatie         tone        40.000
 2. Lapte de vaca cu 3,5% grasime     hl        10.000
 3. Vitei obtinuti de la vaci si
    juninci insamintate artificial  capete      75.000
 4. Vitei obtinuti de la vaci si
    juninci prin monta cu
    reproducatori atestati          capete      50.000
----------------------------------------------------------

    ANEXA 2

                               NORME
de acordare, utilizare si control al primelor de la bugetul de stat pentru griul pentru panificatie, laptele de vaca cu 3,5% grasime, cat si pentru viteii obtinuti de la vacile si junincile insamintate artificial sau prin monta cu reproducatori atestati

    Pentru acordarea primelor cuvenite producatorilor agricoli pentru grau si lapte de vaca, livrate la fondul de consum la preturile de contractare si de achizitie garantate de stat, precum si pentru viteii obtinuti de la vacile si junincile insamintate artificial sau prin monta cu reproducatori atestati, se emit urmatoarele norme:
    Art. 1
    (1) Primele de la bugetul de stat pentru griul pentru panificatie se acorda producatorilor agricoli pentru cantitatile STAS preluate la fondul de consum de catre Regia Autonoma "Romcereal" prin sucursalele sale judetene, de catre societatile comerciale de morarit si panificatie cu capital majoritar de stat din coordonarea Ministerului Agriculturii si Alimentatiei si de catre unitati ale CENTROCOOP.
    (2) Primele cuvenite de la bugetul de stat achitate direct producatorilor agricoli, asa cum sunt definiti in Legea nr. 83/1993, de catre unitatile achizitoare prevazute la alin. (1), la primirea cantitatilor de grau.
    La predarea cantitatilor de grau producatorii agricoli vor incasa atat prima de 40 lei/kg STAS, cat si pretul de contractare si achizitie.
    (3) Unitatile achizitoare, respectiv sucursalele Regiei Autonome "Romcereal", societatile comerciale de morarit si panificatie cu capital majoritar de stat din coordonarea Ministerului Agriculturii si Alimentatiei si unitatile CENTROCOOP, vor intocmi, decadal, deconturile justificative (model anexa nr. 1) pe care le transmit spre verificare si avizare directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene.
    Directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene vor verifica la unitatile achizitoare, in termen de 2 zile lucratoare de la data primirii deconturilor justificative, realitatea si legalitatea primelor solicitate de la bugetul de stat.
    (4) Unitatile achizitoare vor transmite, prin directiile generale pentru agricultura si alimentatie judetene, in termen de o zi de la primirea avizului directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat judeteana, deconturile justificative (model anexa nr. 1) in doua exemplare, la Ministerul Agriculturii si Alimentatiei.
    Unitatile achizitoare sunt obligate sa organizeze si sa conduca corect si la zi evidentele privind primele ce se cuvin de la bugetul de stat pentru griul preluat de la producatorii agricoli si raspund de realitatea si legalitatea primelor solicitate prin deconturile justificative.
    (5) Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, dupa analiza si verificarea deconturilor justificative, va solicita Ministerului Finantelor, in termen de 2 zile lucratoare, deschiderea creditelor bugetare prevazute la cap. 76.1. "Agricultura", silvicultura, ape, mediu inconjurator".
    (6) In cel mult 3 zile lucratoare. Ministerul Finantelor va aproba cererile de credite bugetare, iar Ministerul Agriculturii si Alimentatiei va vira imediat primele cuvenite intr-un cont special deschis de fiecare unitate achizitoare la banca.
    (7) Sumele virate de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei in aceste conturi vor fi utilizate de unitatile achizitoare numai pentru plata primelor ce se cuvin producatorilor agricoli pentru cantitatile de grau predate.
    Art. 2
    (1) Prima pentru laptele de vaca cu 3,5% grasime livrat la fondul de consum se acorda producatorilor agricoli, indiferent de forma de organizare si natura proprietatii lor.
    (2) Agentii economici, indiferent de forma de proprietate, care achizitioneaza lapte de vaca - materie prima -, in vederea industrializarii, vor plati producatorilor agricoli la preluarea cantitatilor de lapte atat pretul de contractare si achizitie, cat si prima de 10.000 lei/hl de lapte.
    (3) Industrializarea laptelui de vaca reprezinta prelucrarea acestuia ca materie prima (3,5% grasime) in sectiile de productie in care se obtin lapte de consum, unt su alte produse lactate.
    (4) Primele de la bugetul de stat se acorda cu conditia respectarii de catre agentii economici a preturilor de contractare si achizitie garantate de catre stat, precum si a preturilor de livrare cu ridicata al produsele din lapte, rezultate din industrializare, negociate de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei sub supravegherea organelor Ministerului Finantelor.
    (5) Agentii economici care achizitioneaza lapte de vaca pentru industrializare si pentru care au dreptul la incasarea primelor de la bugetul de stat au obligatia de a organiza si de a conduce evidenta tehnico-operativa a operatiunilor de achizitii si industrializare a cantitatilor de lapte de vaca, in vederea asigurarii posibilitatii verificarii calculului primelor cuvenite.
    (6) Agentii economici care achizitioneaza lapte de vaca pentru industrializare de la producatorii agricoli, asa cum sunt in Legea nr. 83/1993, vor intocmi, decadal, deconturile justificative (model anexa nr. 2), pe care le transmit spre verificare si avizare directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene.
    Directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene vor verifica la unitatile achizitoare, in termen de 2 zile lucratoare de la data primirii deconturilor justificative, realitatea si legalitatea primelor solicitate de la bugetul de stat.
    (7) Unitatile achizitoare vor transmite, prin directiile generale pentru agricultura si alimentatie judetene, la Ministerul Agriculturii si Alimentatiei in termen de o zi de la primirea avizului directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat judeteana deconturile justificative (model anexa nr. 2) in doua exemplare.
    (8) Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, dupa analiza si verificarea deconturilor justificative, va solicita Ministerului Finantelor, in termen de 2 zile lucratoare, deschiderea creditelor bugetare prevazute la cap. 76.1. "Agricultura, silvicultura, ape, mediu inconjurator".
    (9) In cel mult 3 zile lucratoare, Ministerul Finantelor va aproba cererile de credite bugetare, iar Ministerul Agriculturii si Alimentatiei va vira imediat primele cuvenite intr-un cont special deschis de fiecare unitate achizitoare.
    (10). Ministerul Agriculturii si Alimentatiei va lua masuri ca unitatile achizitoare sa-si deschida conturi separate la banca pentru derularea primelor de la bugetul de stat.
    Sumele virate de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei in aceste conturi vor fi utilizate de unitatile achizitoare numai pentru plata primelor ce se cuvin producatorilor agricoli pentru cantitatile de lapte predate.
    Art. 3
    (1) Primele acordate de la bugetul de stat producatorilor agricoli pentru viteii obtinuti dupa data de 1 ianuarie 1994 de la vacile si junincile insamintate artificial sau prin monta cu reproducatori atestati sunt conditionate de pastrarea si cresterea produsilor pana la varsta de 6 luni.
    (2) Primele ce se acorda incepand cu 1 iulie 1994 pentru viteii obtinuti din insamintari artificiale sunt de 75.000 lei/cap, iar pentru viteii obtinuti prin monta cu reproducatori atestati, de 50.000 lei/cap.
    (3) Primele pentru vitei se acorda producatorilor agricoli prin directiile generale pentru agricultura si alimentatie judetene, cu respectarea prevederilor Legii nr. 83/1993 si ale prezentelor norme.
    (4) In acest scop, directiile generale pentru agricultura si alimentatie judetene vor organiza sistemul de evidenta, urmarire si acordare a primelor de la bugetul de stat prin oficiile de reproductie si selectie a animalelor, urmarind:
    a) evidenta producatorilor agricoli care vor beneficia de prime de la bugetul de stat pentru viteii obtinuti de la vacile si junincile pe care le detin si care au fost insamintate artificial sau prin monta cu reproducatori atestati, daca monta a fost inregistrata in registrul unic de insamintari artificiale sau in registrul unic de monta naturala;
    b) inregistrarile in registrul unic de insamintari artificiale si registrul unic de monta naturala se efectueaza de catre oficiile judetene de reproductie si selectie a animalelor prin punctele comunale de insamintari si de catre agentii economici care au organizate puncte de insamintari artificiale sau care detin reproducatori atestati.
    (5) Oficiile judetene de reproductie si selectie a animalelor si agentii economici in cauza raspund, potrivit legii, de realitatea si corectitudinea datelor inregistrate in registrul unic de insamintari artificiale si in registrul unic de monta naturala.
    (6) Reproducatorii atestati se stabilesc de catre oficiile judetene de reproductie si selectie a animalelor.
    (7) La fatare, producatorii agricoli individuali au obligatia inregistrarii in Registrul agricol comunal a viteilor obtinuti.
    (8) In vederea obtinerii primei de la bugetul de stat pentru vitei, producatorii agricoli vor solicita in scris aceasta directiei generale pentru agricultura si alimentatie judeteana, prin centrul agricol comunal, facand precizarea pe proprie raspundere ca se incadreaza in prevederile legale.
    (9) Confirmarea obtinerii viteilor de la vaci si juninci insamintate artificial sau prin monta cu reproducatori atestati, precum si dovada cresterii si pastrarii acestora pana la varsta de 6 luni se fac de catre centru agricol comunal, Oficiul judetean de reproductie si selectie a animalelor, prin punctele comunale de insamintari artificiale, si de catre primarul comunei, pe baza evidentelor si a constatarilor faptice.
    (10) Primele de la bugetul de stat pentru vitei se acorda in luna urmatoare implinirii varstei de 6 luni.
    (11) Centrele agricole comunale vor intocmi lunar listele cu producatorii agricoli (model anexa nr. 3) care au solicitat prime si care indeplinesc conditiile legale de primire a acestora de la bugetul de stat, liste care vor fi verificate de Oficiul judetean de reproductie si selectie a animalelor si vor fi supuse aprobarii directiei generale pentru agricultura si alimentatie judeteana.
    Cererile scrise de producatorii agricoli, confirmate de organele stabilite mai sus, vor fi anexate la listele depuse la Directia generala pentru agricultura si alimentatie judeteana.
    (12) Situatia viteilor, intocmita potrivit prevederilor legale in vederea obtinerii primelor de la bugetul de stat, se prezinta lunar oficiilor judetene de reproductie si selectie a animalelor, care o verifica sub aspectul legalitatii acesteia si o inainteaza directiei generale pentru agricultura si alimentatie judeteana, spre aprobare.
    (13) Directiile generale pentru agricultura si alimentatie judetene vor centraliza lunar listele (model anexa nr. 3) primite de la oficiile judetene de reproductie si selectie a animalelor si vor intocmi decontul justificativ (model anexa nr. 4) pe care-l prezinta directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, spre verificare.
    (14) Directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene vor verifica si vor aviza deconturile justificative prezentate de directiile generale pentru agricultura si alimentatie judetene, sub aspectul legalitatii si realitatii sumelor solicitate a fi acoperite de la bugetul de stat.
    (15) Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, prin organele proprii de control, va verifica permanent modul de stabilire si de acordare a primelor de la bugetul de stat pentru vitei, precum si modul de organizare si tinere a evidentei insamintarilor, a viteilor obtinuti si a calculului sumelor acordate de la bugetul de stat.
    (16) Directiile generale pentru agricultura si alimentatie judetene vor trimite lunar Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, in doua exemplare, decontul justificativ (model anexa nr. 4).
    (17) Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, in urma verificarii si analizei decontului justificativ (model anexa nr. 4) primit de la directiile generale pentru agricultura si alimentatie judetene, va solicita Ministerului Finantelor deschiderea creditelor bugetare prevazute la cap. 76.1. "Agricultura, silvicultura, ape, mediu inconjurator". Cererile de credite bugetare trimise Ministerului Finantelor vor fi insotite de un exemplar din decontul justificativ (model anexa nr. 4).
    (18) Sumele vizate de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei in contul directiilor generale pentru agricultura si alimentatie judetene pentru acordarea primelor pentru vitei vor fi platite de catre acestea, pe baza documentelor justificative, direct producatorilor agricoli, pe baza de liste de plata pentru producatorii individuali si prin virament pentru agentii economici.
    Art. 4
    Directiile generale pentru agricultura si alimentatie judetene raspund potrivit legii de manipularea, pastrarea si gestionarea sumelor primite de la bugetul de stat, precum si a documentelor care au stat la baza subventiilor acordate.
    Art. 5
    Achitarea primelor de la bugetul de stat, in mod necuvenit, prin inscrierea sau atestarea, pe documentele de acordare, de date sau situatii nereale, atrage obligarea beneficiarului la restituirea primelor, precum si aplicarea sanctiunilor prevazute de lege.
    Salariatii carora le revin obligatii de serviciu in legatura cu acordarea primelor raspund disciplinar, material, civil sau penal, dupa caz.

    ANEXA 1
    la norme

  AGENTUL ECONOMIC ..................
  Nr. ........... Data ..............    DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR
                                         PUBLICE SI CONTROLULUI FINANCIAR
                                         DE STAT JUDETEANA
                                         Verificat si avizat pentru suma
                                         de ............... lei.
                                              Director,
                                           (data avizarii)

                 DECONT JUSTIFICATIV
privind incasarea de la bugetul de stat a primelor pentru griul pentru panificatie preluat la fondul de consum in perioada .................... conform Hotararii Guvernului nr. 72/1994
--------------------------------------------------------------------------
                     Cantitatea     Prima de la     Valoarea    Suma de
 Produsul     U.M.   achizitionata  bugetul de stat totala a    incasat de
                      - kg STAS -    - lei/U.M. -   primei      la bugetul
                                                    (col. 3x4)  de stat
                                                    - lei -      - lei -
--------------------------------------------------------------------------
    1          2           3              4             5             6
--------------------------------------------------------------------------
 Grau pentru
 panificatie   kg                         40
--------------------------------------------------------------------------
         Director,                                    Contabil sef,

    ANEXA 2
    la norme

  AGENTUL ECONOMIC .................   DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR
  Nr. .......... Data ..............   PUBLICE SI CONTROLULUI FINANCIAR
                                       DE STAT
                                       Verificat si avizat pentru suma de
                                       .......... lei (cifre si litere)
                                               Director,
                                            (data avizarii)

                 DECONT JUSTIFICATIV
privind primele ce se cuvin de la bugetul de stat conform Hotararii Guvernului nr. 72/1994 pe luna.................
-------------------------------------------------------------------------------
                         Cantitatea totala   Prima de la  Valoarea   Suma de
   Produsul        U.M.  preluata si         bugetul de   totala a   incasat de
                         industrializata     stat         primei     la bugetul
                                           - lei/U.M. -   (col. 3x4)  de stat
                                                          -mii lei-   -mii lei-
-------------------------------------------------------------------------------
     1             2           3                 4           5           6
-------------------------------------------------------------------------------
Lapte de vaca
cu 3,5% grasime,
livrat la
fondul de consum   litru                       100
                   ------------------------------------------------------------
   TOTAL                                        100
-------------------------------------------------------------------------------
         Director,                                  Contabil sef,

    ANEXA 3
    la norme
                                                       Se aproba
  CENTRUL AGRICOL COMUNAL ............      DIRECTIA GENERALA PENTRU
  Nr. .......... Data ................      AGRICULTURA SI ALIMENTATIE A
                                            JUDETULUI ..................
                                                  Director general,
                                                       Verificat,
                                            OFICIUL JUDETEAN DE REPRODUCTIE
                                            SI SELECTIE A ANIMALELOR
                                                       Director,

                                 LISTA
producatorilor agricoli care detin vitei obtinuti de la vacile si junincile insamintate artificial sau prin monta cu reproducatori atestati si care indeplinesc conditiile legale de primire a primei de la bugetul de stat in luna............
-------------------------------------------------------------------------------
                                 Numarul viteilor    Prima (lei/cap)
                   Nr. de       ----------------------------------------
 Nr.  Producatorul inregistrare Din         Din   Pentru      Pentru      Total
 crt. agricol la   la Registrul insamintari monta insamintari insamintari prime
 crt. (individual  comertului   artificiale       artificiale naturale    (col.
      sau agent    sau nr. si                                             3x4+
      economic)    seria                                                  col.
                   buletinului                                            4x6)
                   de identitate                                          -lei-
-------------------------------------------------------------------------------
0          1                 2             3         4     5        6      7
-------------------------------------------------------------------------------

...............................................................................
-------------------------------------------------------------------------------
   PRIMARIA COMUNALA,              PUNCTUL DE INSAMINTARI ARTIFICIALE,

                   CENTRUL AGRICOL COMUNAL,

    ANEXA 4 la norme

  DIRECTIA GENERALA PENTRU AGRICULTURA     DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR
  SI ALIMENTATIE A JUDETULUI .........     PUBLICE SI CONTROLULUI FINANCIAR
  Nr. ........... Data ...............     DE STAT
                                           Verificat si avizat pentru
                                           suma de .............. lei.
                                                 Director,
                                             (data avizarii)

                 DECONT JUSTIFICATIV
privind primele ce se acorda de la bugetul de stat pentru viteii obtinuti de la vacile si junincile insamintate artificial sau prin monta cu reproducatori atestati, conform, art. 8 din Legea nr. 83/1993 pe luna ...................
-----------------------------------------------------------------------------
 Nr.  Explicatii    U.M.   Numar de capete      Prima de la   Total sume de
 crt.                      care se incadreaza   bugetul de    primit de la
                           in prevederile       stat          bugetul de stat
                           legale pentru        - lei/cap -   (col. 3x4)
                           primirea primei                     - lei -
                           de la bugetul de
                           stat
-----------------------------------------------------------------------------
 0       1            2            3               4               5
-----------------------------------------------------------------------------
 1. Vitei obtinuti
    de la vacile si
   junincile
   insamintate
   artificial               capete               75.000
 2. Vitei obtinuti
    de la vaci si
   juninci prin
   monta cu
   reproducatori
   atestati                 capete               50.000
                        -----------------------------------------------------
               TOTAL        capete                 X
-----------------------------------------------------------------------------

  DIRECTIA GENERALA PENTRU AGRICULTURA     OFICIUL JUDETEAN DE REPRODUCTIE
           SI ALIMENTATIE,                 SI SELECTIE A ANIMALELOR,
       Director general,                            Director,

                                                 


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 72/1994

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 72 din 1994
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu