Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.719 din 27.08.2020

pentru aprobarea procedurii de decontare şi de plată a sumelor acordate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 794 din 31 august 2020SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 1 alin. (5), art. 3 alin. (5), art. 4 alin. (2), art. 5 alin. (4) şi al art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1
(1) Indemnizaţia prevăzută la art. 1 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă, denumită în continuare ordonanţă de urgenţă, se decontează din bugetul asigurărilor pentru şomaj la cererea angajatorilor.
(2) Cererea prevăzută la alin. (1) este însoţită de următoarele documente:a)o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 1 alin. (2), (3) şi (11) din ordonanţa de urgenţă; b)lista persoanelor pentru care se solicită decontarea, semnată de reprezentantul legal al angajatorului.
(3) Cererea prevăzută la alin. (1) şi documentele prevăzute la alin. (2) se depun în format electronic sau în format letric la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în raza cărora angajatorii au sediul social, denumite în continuare agenţii pentru ocuparea forţei de muncă.
(4) Indemnizaţia prevăzută la art. 1 alin. (4) din ordonanţa de urgenţă se decontează pentru luna anterioară celei în care se depune cererea.
(5) Angajatorii, prin reprezentanţii legali, sunt răspunzători pentru corectitudinea şi veridicitatea datelor înscrise în documentele prevăzute la alin. (2).
(6) Decontarea din bugetul asigurărilor pentru şomaj a indemnizaţiei prevăzute la art. 1 alin. (4) din ordonanţa de urgenţă se efectuează în termen de cel mult 10 zile de la data depunerii cererii şi a documentelor prevăzute la alin. (2) şi după plata impozitelor şi contribuţiilor aferente.
(7) Plata indemnizaţiei se face prin virament în conturile deschise de angajatori la instituţiile de credit.
(8) Modelele cererii şi documentelor prevăzute la alin. (2) se aprobă prin ordin al ministrului muncii şi protecţiei sociale, la propunerea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, în termen de cel mult 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Articolul 2
(1) Pentru a beneficia de indemnizaţia prevăzută la art. 3 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, persoanele îndreptăţite depun direct sau, după caz, prin cooperaţie, în format electronic sau în format letric, la agenţiile pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, cererea însoţită de copia actului de identitate şi de o declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea condiţiilor de acordare a indemnizaţiei.
(2) Cererea şi declaraţia pe propria răspundere prevăzute la alin. (1) se transmit la agenţiile pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în a căror rază teritorială îşi au sediul social, în luna curentă pentru plata indemnizaţiei din luna anterioară.
(3) Plata indemnizaţiei se efectuează în cel mult 10 zile de la data depunerii documentelor potrivit prevederilor alin. (2).
(4) Modelele cererii şi declaraţiei pe propria răspundere se stabilesc prin ordin al ministrului muncii şi protecţiei sociale, la propunerea Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, în termen de cel mult 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Articolul 3
(1) Decontarea sumelor prevăzute la art. 4 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă se realizează de către Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială şi agenţiile pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, denumite în continuare agenţii pentru plăţi şi inspecţie socială, la cererea beneficiarului de lucrări.
(2) Cererea prevăzută la alin. (1) şi listele cu zilierii beneficiari ai sumei prevăzute la art. 4 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă se depun în format electronic de către beneficiarii de lucrări, spre decontare şi încasare, la agenţiile pentru plăţi şi inspecţie socială în a căror rază teritorială îşi desfăşoară activitatea sau îşi au sediul social, în luna curentă, pentru luna anterioară.
(3) Listele cu zilierii beneficiari ai sumei prevăzute la art. 4 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, asumate de beneficiarii de lucrări, se verifică de către agenţiile pentru plăţi şi inspecţie socială în a căror rază teritorială îşi desfăşoară activitatea sau îşi au sediul social, pe baza numelui şi a codului numeric personal, cu sprijinul inspectoratelor teritoriale de muncă.
(4) Decontarea sumei prevăzute la art. 4 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă se face pe baza deciziei directorului executiv al agenţiei pentru plăţi şi inspecţie socială, în termen de 10 zile de la depunerea cererii, numai pentru zilierii care se regăsesc în Registrul electronic de evidenţă a zilierilor.
(5) Modelele cererii şi listelor cu zilierii pentru solicitarea de către beneficiarii de lucrări a decontării sumei prevăzute la art. 4 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, precum şi procedurile de colaborare între agenţiile pentru plăţi şi inspecţie socială şi inspectoratele teritoriale de muncă se stabilesc prin ordin al ministrului muncii şi protecţiei sociale, la propunerea Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, în termen de cel mult 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Articolul 4
(1) Sumele prevăzute la art. 5 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă se decontează de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă prin agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, la cererea angajatorilor.
(2) Cererea prevăzută la alin. (1) este însoţită de o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 5 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, însoţită de lista persoanelor pentru care se solicită decontarea sumei, asumată de reprezentantul legal al angajatorului.
(3) Cererea şi documentele prevăzute la alin. (2) se depun la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, în format letric sau în format electronic, în luna curentă pentru luna anterioară, după plata impozitelor şi contribuţiilor aferente.
(4) Angajatorii, prin reprezentanţii legali, sunt răspunzători pentru corectitudinea şi veridicitatea datelor înscrise în documentele prevăzute la alin. (2).
(5) În vederea identificării beneficiarilor, agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă verifică, prin consultarea Registrului general de evidenţă a salariaţilor administrat de inspectoratele teritoriale de muncă, listele în format electronic cu persoanele angajate cu contracte de muncă pe perioadă determinată.
(6) Decontarea sumei prevăzute la art. 5 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă se face pe baza deciziei directorului executiv al agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în termen de 10 zile de la depunerea cererii, numai pentru angajaţii care se regăsesc în Registrul general de evidenţă a salariaţilor şi după plata impozitelor şi contribuţiilor aferente.
(7) Modelele cererii şi documentelor prevăzute la alin. (2) se aprobă prin ordin al ministrului muncii şi protecţiei sociale, la propunerea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, în termen de cel mult 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Articolul 5Pentru depunerea în format electronic a cererilor şi a documentelor prevăzute la art. 1 alin. (3), art. 2 alin. (1), art. 3 alin. (2) şi art. 4 alin. (3) se pot folosi modele de cereri şi formulare electronice publicate pe platforma Punctul de contact unic electronic, ale cărui organizare şi funcţionare sunt reglementate prin Hotărârea Guvernului nr. 922/2010 privind organizarea şi funcţionarea Punctului de contact unic electronic, sau pe platforma aici.gov.ro. Articolul 6 Pentru anul 2020, măsurile prevăzute de art. 1 alin. (1) şi art. 3 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă se aplică până la 31 decembrie 2020. PRIM-MINISTRU LUDOVIC ORBAN Contrasemnează: Viceprim-ministru, Raluca Turcan Ministrul muncii şi protecţiei sociale, Victoria Violeta AlexandruSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 719/2020

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 719 din 2020
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 719/2020
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu