Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 709 din 10 octombrie 1991

privind unele masuri pentru consolidarea constructiilor din fondul de stat si particular avariate de cutremure

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 224 din  6 noiembrie 1991


SmartCity3


    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Fondurile necesare pentru finantarea cheltuielilor de natura investitiilor privind proiectarea si executia lucrarilor de consolidare a imobilelor avariate de cutremure se vor asigura dupa cum urmeaza:
    a) pentru locuintele proprietate personala, din sursele proprii ale proprietarilor si din despagubirile acordate, potrivit clauzelor contractuale, de societatile de asigurari, precum si din credite bancare pe termen lung cu dobanda redusa.
    In scopul sprijinirii populatiei pentru completarea surselor financiare se autoriza bancile comerciale sa acorde cu prioritate, in completarea resurselor prevazute la alineatul precedent, credite bancare pe termen lung cu dobanda redusa, necesare lucrarilor de consolidare, la cererea proprietarului, pe baza documentatiei prezentate in conditiile stabilite prin prezenta hotarare;
    b) pentru locuintele din fondul locativ de stat, din veniturile obtinute din chirii si sursele proprii de investitii ale agentilor economici care au in administrare locuintele respective, precum si din o parte din cota de 50% din sumele incasate ca urmare a vanzarii locuintelor in conformitate cu prevederile
    Decretului-lege nr. 61/1990 si ale hotararilor Guvernului nr. 88/1991 si 562/1991, ramasa la dispozitia prefecturilor si a Primariei municipiului Bucuresti, precum si din credite bancare pe termen lung, cu dobanda redusa, in conformitate cu conditiile stabilite prin prezenta hotarare;
    c) pentru constructiile detinute de institutiile publice, potrivit prevederilor stabilite anual, cu respectarea termenelor prevazute de normele tehnice pentru lucrarile de consolidari de natura investitiilor si aprobate prin bugetul administratiei centrale de stat sau bugetele locale, dupa caz, in functie de subordonarea institutiilor respective.
    Institutiile publice finantate integral din venituri extrabugetare vor asigura acoperirea cheltuielilor din veniturile proprii si din credite acordate de bancile comerciale, pe baza documentatiei prezentate de proprietar, cu respectarea prevederilor prezentei hotarari;
    d) pentru constructiile aflate in proprietatea agentilor economici, din fondurile proprii ale acestora si din credite acordate de bancile comerciale, pe baza  documentatiei prezentate de proprietar, cu respectarea prevederilor prezentei hotarari.
    Art. 2
    Diferentele de dobanzi vor fi acoperite de la bugetul administratiei centrale de stat dupa cum urmeaza:
    - 75% pentru creditele solicitate potrivit prevederilor art. 1 lit. a);
    - 50% pentru creditele solicitate de agenti economici detinatori de locuinte si de constructii cu caracter edilitar si de gospodarie comunala care deservesc asezarile umane, acordate potrivit prevederilor art. 1 lit. b) si d).
    Art. 3
    Pentru realizarea expertizarii locuintelor se suporta de la bugetul administratiei centrale de stat o cota din costul acesteia, cu conditia ca detinatorii imobilelor sa se oblige sa realizeze lucrarile de consolidare prevazute prin expertiza, dupa cum urmeaza:
    - 75% pentru locuintele proprietate particulara;
    - 50% pentru locuintele din fondul locativ de stat.
    Art. 4
    Suma reprezentand subventiile acordate de la bugetul administratiei centrale de stat pentru expertizarea si consolidarea constructiilor afectate de cutremure se va prevedea intr-o pozitie distincta ca transfer - in bugetul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului - care, pe baza propunerilor prefecturilor si Primariei municipiului Bucuresti, o va repartiza pe ordonatorii principali de credite in baza documentatiilor prezentate in conditiile prezentei hotarari.
    Pentru anul 1991, fondurile se vor asigura, in limita sumei de 35 milioane lei, in cadrul actiunii de ajustare a cheltuielilor bugetului administratiei centrale de stat, ca urmare a indexarii acestora in functie de evolutia indicilor de preturi.
    Art. 5
    Consolidarea constructiilor avariate in urma cutremurelor se va realiza cu respectarea conditiilor de siguranta, in termenele si in conformitate cu conditiile tehnice prevazute in Normativul P 100/1991.
    Lucrarile de consolidare care nu respecta conditiile stabilite prin alineatul precedent nu vor putea beneficia de facilitatile prevazute la art. 1, 2 si 3 din prezenta hotarare.
    Art. 6
    Detinatorii de constructii, indiferent de forma de proprietate, pe baza expertizelor efectuate la constructiile afectate de cutremure si a unor studii de fezabilitate, vor analiza si decide oportunitatea executarii lucrarilor de consolidare sau a demolarii.
    Se excepteaza de la prevederile alineatului precedent cladirile care reprezinta monumente istorice si de arhitectura, pentru care se va proceda potrivit prevederilor art. 1 lit. c) si art. 5 din prezenta hotarare.
    Art. 7
    Lucrarile de consolidari la cladirile afectate de cutremure se pot efectua si in afara ciclurilor prevazute in actele normative in vigoare privind reparatiile capitale pentru constructii si cladiri.

                       PRIM MINISTRU
                        PETRE ROMAN


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 709/1991

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 709 din 1991
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
    Do You Seek Funds To Pay Off Credits and Debts? { EllinasFinances@gmail.com } Is Here To Put A Stop To Your Financial Problems. We Offer All Kinds Of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We Give Out Loan With An Interest Rate Of 2%. Interested Applicants Should Contact Us Via Email: EllinasFinances@gmail.com Please Fill the Application Form Below: - Complete Name: - Loan Amount Needed: - Loan Duration: - Purpose Of Loan: - City / Country: - Telephone: - How Did You Hear About Us: If You Are Interested To Get A Loan Then Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us via Email: EllinasFinances@gmail.com ,,,
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Do You Seek Funds To Pay Off Credits and Debts? { EllinasFinances@gmail.com } Is Here To Put A Stop To Your Financial Problems. We Offer All Kinds Of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We Give Out Loan With An Interest Rate Of 2%. Interested Applicants Should Contact Us Via Email: EllinasFinances@gmail.com Please Fill the Application Form Below: - Complete Name: - Loan Amount Needed: - Loan Duration: - Purpose Of Loan: - City / Country: - Telephone: - How Did You Hear About Us: If You Are Interested To Get A Loan Then Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us via Email: EllinasFinances@gmail.com ,,,
ANONIM a comentat Decretul 510 2017
    Hi, i just want to share my experience with everyone. I have being hearing about this blank ATM card for a while and i never really paid any interest to it because of my doubts. Until one day i discovered a hacking guy called (OSCAR WHITE). he is really good at what he is doing. Back to the point, I inquired about The Blank ATM Card. If it works or even Exist.He told me Yes and that its a card programmed for random money withdraws without being noticed and can also be used for free online purchases of any kind. This was shocking and i still had my doubts. Then i gave it a try and asked for the card and agreed to their terms and conditions. Hoping and praying it was not a scam. One week later i received my card and tried with the closest ATM machine close to me, It worked like magic. I was able to withdraw up to $4500. This was unbelievable and the happiest day of my life. So far i have being able to withdraw up to $28000 without any stress of being caught. I don't know why i am posting this here, i just felt this might help those of us in need of financial stability. blank Atm has really change my life. If you want to contact him, Here is the email address oscarwhitehackersworld@gmail.com or whats-app +1(323)-362-2310 And I believe he will also Change your Life....
ANONIM a comentat Decretul 737 2018
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 737 2018
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 30 2018
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 30 2018
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Legea 174 2016
    We are authorized Financial consulting firm that work directly with A rated banks eg Lloyds Bank,Barclays Bank,HSBC bank etc We provide BG, SBLC,and lots more for clients all over the world. We are equally ready to work with Brokers and financial consultants/consulting firms in their respective countries. Our procedures are most reasonable and safest as we operate a 100% financial risk free process which entails that the issuing and receiving bank continues the transaction immediately after DOA is countersigned We offer certifiable and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. We are RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days We hope to establish a long term business relationship with you even after this first trial Regards WALSH SMITH, ROBERT email : info.iqfinanceplc@gmail.com skype: cpt_young1 Tel contact: +447031968934 Registered No: 04374045
ANONIM a comentat Legea 159 2017
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o garanție socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut de dimensiuni mici, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Emailul companiei midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiții pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 50 2018
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de creditare și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de credite de orice fel companiilor și persoanelor fizice, la un nivel scăzut și la prețuri accesibile 2% rata dobânzii. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Vă interesează, contactați-mă prin e-mail; (helenwilson719@gmail.com)
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 709/1991
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu