Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.695 din 26.08.2015

privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Jiu, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 692 din 14 septembrie 2015SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile ce alcătuiesc domeniul public al statului, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Jiu, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a reevaluării, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.Articolul 2Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor şi Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificările corespunzătoare în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Ministrul mediului, apelor şi pădurilor, Graţiela Leocadia Gavrilescu Ministrul finanţelor publice, Eugen Orlando Teodorovici
ANEXĂDATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Jiu, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la
Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, a căror valoare de inventar se actualizează ca urmare a reevaluării

1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale) 163354444 Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
2. Ordonator secundar de credite RO 24326056 Administraţia Naţională „Apele Române“
3. Ordonator terţiar de credite
4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal de credite, institute naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat
Nr. crt. Nr. M.F.P. Cod de clasificare Denumire Descriere tehnică Adresă Valoare de inventar actualizată (lei)
0 1 2 3 4 5 6
1 63977 8.03.11 Foraje DA Jiu Nr. foraje = 200; Suprafaţă ocupată de foraje = mp; CF = Ţara: România; Judeţ: Dolj; -; -; Nr: -; DA Jiu 205.829
2 63978 8.03.11 Foraje DA Jiu Nr. foraje = 53; Suprafaţă ocupată de foraje = mp; CF = Ţara: România; Judeţ: Mehedinţi; -; -; Nr: -; DA Jiu 33.024
3 63979 8.03.11 Foraje DA Jiu Nr. foraje = 26; Suprafaţă ocupată de foraje = mp; CF = Ţara: România; Judeţ: Gorj; -; -; Nr: -; DA Jiu 56.712
4 64185 8.17.02 Acumulare Işalniţa, baraj, dragaje, prize Suprafaţă la NNR = mc; Suprafaţă la nivelul coronamentului = mc; Suprafaţă expropriată = mp; CF = 30306, UAT Işalniţa, Suprafaţa totală UAT-uri = 2.062.111 mp, Stotală UAT Işalniţa = 38.326 mp, Steren cc = 7.242 mp, Sconstr_C1-baraj = 2.107 mp, Sconstr_C2-disipator = 240 mp, Sconstr_C3-risbermă = 1.760 mp, CF nr. 30305, UAT Işalniţa, Steren cc = 31.084 mp, Sconstr_C1-canal_aducţiune_deschis = 31.084 mp, CF nr. 30083, UAT Coţofenii din Dos, Stotală UAT Coţofenii din Dos = 799.902 mp, S_lac_acumulare_parţial = 733.713 mp, Steren_cc = 66.189 mp, Sconstr_C1-dig_lateral_mal_drept = 63.944 mp, CF nr. 30156, UAT Almaj, Stotală UAT Almaj = 1.223.883 mp, S_lac_acumulare_parţial = 1.133.989 mp, Steren_cc = 89.894 mp, Sconstr_C1-baraj_deversor = 1.992 mp, Sconstr_C2- disipator_de_energie = 214 mp, Sconstr_C3-risbermă = 1.528 mp, Sconstr_C4- decantor = Ţara: România; Judeţ: Dolj; Comuna Işalniţa; -; Nr: -; Dolj 19.468.560
0 1 2 3 4 5 6
11.436 mp, Sconstr_C5- priză_de_apă = 2.068 mp, Sconstr_C6- casa_barajistului = 211 mp, Sconstr_C7-canal_aducţiune = 1.499 mp, Sconstr_C8-dig_lateral = 62.751 mp, Volum atenuare = 0,3 mil. mc, casa barajistului, vol. total 2 mil. mc
5 64186 8.17.03 Acumulare nepermanentă Prodila Suprafaţă expropriată = mp; Suprafaţă la nivelul coronamentului = mp; CF = 30777, UAT Podari, S_totală_construcţii = 9.920 mp, Stotală = 2.585 mp, Sconstr_C1-descărcător = 2.585 mp, CF nr. 30760, UAT Podari, Stotală = 7.335 mp, Sconstr_C1-baraj = 6.694 mp, Sconstr_C2-disipator = 521 mp, Sconstr_C3-risbermă = 120 mp, Volum atenuare = 1,52 mil. mc Ţara: România; Judeţ: Dolj; Comuna Podari; -; Nr: -; Dolj 740.120
6 64187 8.17.02 Acumulare şi baraj Cornu Suprafaţă la NNR = mc; Suprafaţă la nivelul coronamentului = mc; Suprafaţă expropriată = mp; CF = 30075, UAT Orodel, Stotală_cc = 7.311 mp, SC1_baraj = 4.610 mp, SC2-descărcător_ape_mari = 2.498 mp, CF nr. 30221, UAT Orodel, S_lac_de_acumulare + neproductiv = 653.800 mp, Stotală = 661.111 mp, Volum atenuare = 0,58 mil. mc, vol. total = 2.61 mil. mc Ţara: România; Judeţ: Dolj; Comuna Orodel; -; Nr: -; BH Jiu 1.007.004
7 64188 8.17.02 Acumulare Caraula Sup. NNr = 72 ha, volum atenuare = 0,6 mil. mc Ţara: România; Judeţ: Dolj; Comuna Caraula; -; Nr: -; Dolj 446.393
8 64189 8.17.02 Acumulare Valea de Peşti, accesorii şi împrejmuire baraj Suprafaţă la NNR = mc; Suprafaţă la nivelul coronamentului = mc; Suprafaţă expropriată = mp; CF = 60685, UAT Uricani, Stotală = 262.326 mp, S_lac_de_acumulare = 238.270 mp, Steren_cc = 24.056 mp, Sconstr_C1-baraj = 23.632 mp, Sconstr_C2-deversor_lateral = 55 mp, Sconstr_C3-turn_de_manevră = 274 mp, Sconstr_C4-casa_vanelor = 95 mp, Volum atenuare = 0,8 mil. mc, volum total = 5.3 mil. mc Ţara: România; Judeţ: Hunedoara; Satul Valea; -; Nr: -; BH Jiu 12.329.368
9 64317 8.03.12 Priza cu barare Rovinari Suprafaţa_teren-curţi_construcţii_ape_bălţi_păşuni = 138.902 mp; vol. pentru atenuare viituri = 0,8 mil. mc Ţara: România; Judeţ: Gorj; Oraşul Rovinari; -; Nr.: -; BH Jiu 9.747.483
10 64359 8.16.07 Dig Jiu Murta-Lişteava, rampe dig l = 15.8 km, h = 2.5-3 m Ţara: România; Judeţ: Dolj; Satul Lişteava; -; Nr: -; Dolj 1.135.027
11 64360 8.16.07 Îndiguire pr. Oreviţa-Vânju Mare Lungime 10.6 km, h = 2 m Ţara: România; Judeţ: Mehedinţi; Oraşul Vânju Mare; -; Nr.: - ; Mehedinţi 654.629
12 64361 8.16.07 Îndiguire DA Jiu, judeţul Hunedoara Lungime = 19.65 km, h = 3-4 m Ţara: România; Judeţ: Hunedoara; Oraşul Petrila; -; Nr.: -; Hunedoara 523.989
13 64480 8.03.12 Priza de apă Buta şi canton de exploatare Suprafaţă = mp; Dimensiuni = ; Scop = ; CF = 60687, UAT Uricani, Stotală_cc = 621 mp, Sconstr_C1-prag_deversor = 228 mp, Sconstr_C2-risbermă = 393 mp, CF nr. 60683, UAT Uricani, Stotală_cc = 7.242 mp, Sconstr_C1-casa_barajistului = 168 mp, Sconstr_C2-C3-priză_de_apă = 382 mp, Stotală = 7.863 mp, Debit captat 0.4 mc/s, aducţiune = 6.7 km în ac. Valea de Peşti Ţara: România; Judeţ: Hunedoara; Localitatea Câmpu lui Neag; -; Nr: -; BH Jiu 5.526.273
14 64481 8.16.07 Îndiguire pr. Bulba-Baia de Aramă l = 2.466 km, h = 1.08 m Ţara: România; Judeţ: Mehedinţi; Oraşul Baia de Aramă; -; Nr: -; 1.239.148
15 64529 8.16.08 Ax cadastral DA Jiu, judeţul Dolj Nr. borne = 280 buc. Ţara: România; Judeţ: Dolj; -; -; Nr: -; Dolj 19.256
16 64530 8.16.08 Ax cadastral DA Jiu, judeţul Mehedinţi Nr. borne = 173 buc. Ţara: România; Judeţ: Mehedinţi; -; -; Nr: -; Mehedinţi 32.456
17 64531 8.16.08 Ax cadastral DA Jiu, judeţul Hunedoara Nr. borne = 56 buc. Ţara: România; Judeţ: Hunedoara; -; -; Nr: -; DAJ 40.666
18 64633 8.03.09 Regularizări DA Jiu, judeţul Mehedinţi Lungime curs de apă regularizat = 53,886 km Ţara: România; Judeţ: Mehedinţi; -; -; Nr: -; Mehedinţi 17.798.955
19 64634 8.03.09 Regularizări şi apărări de mal DA Jiu, judeţul Hunedoara Lungime curs de apă regularizat = 60.95 km Ţara: România; Judeţ: Hunedoara; - ; -; Nr: -; Hunedoara 46.871.428
20 64635 8.03.09 Regularizări şi apărări de maluri DA Jiu, judeţul Gorj Lungime curs de apă regularizat = 116,445 km Ţara: România; Judeţ: Gorj; -; -; Nr: -; Gorj 254.011
21 65116 8.16.01 Staţia de pompare I q = 1.000 mc/h Ţara: România; Judeţ: Dolj; Comuna Işalniţa; -; Nr: -; Dolj 5.185
22 65117 8.16.01 Staţie de pompare II q = 1.000 mc/h Ţara: România; Judeţ: Dolj; Comuna Işalniţa; -; Nr: -; Dolj 6.823
23 65119 8.16.01 Staţie de pompare III cu împrejmuire Q = 2.000 mc/h Ţara: România; Judeţ: Dolj; Comuna Işalniţa; -; Nr: -; Dolj 248.527
24 65122 8.16.07 Regularizare şi îndiguire pr. Racoviţă-Braloştiţa Lungime = 3.6 km, h - 1.5 m Ţara: România; Judeţ: Dolj; Comuna Braloştiţa; -; Nr: -; Dolj 51.852
25 65124 8.03.09 Regularizarea pârâu Teslui la Gherceşti Regularizare albie = 5.2 km Ţara: România; Judeţ: Dolj; Comuna Gherceşti; -; Nr: -; Dolj 830.880
26 65127 8.28.01 Canton Catane Centrală Panasonic, Sup. totală de teren = 1.167,59 mp, supr. constr. 42 mp, supr. anexe - 97.6 mp Ţara: România; Judeţ: Dolj; Comuna Negoi; -; Nr: -; Dolj 240
27 65128 8.03.09 Regularizare pârâu Meretel-Predeşti Lungime = 6 km Ţara: România; Judeţ: Dolj; Comuna Predeşti; -; Nr: -; Dolj 965.980
28 65129 8.03.09 Regularizare pârâu Raznic-Cernăteşti Lungime - 16.4 km Ţara: România; Judeţ: Dolj; Comuna Cernăteşti; -; Nr: -; 1.316.204
29 65132 8.03.09 Regularizare pârâu Raznic Lungime regularizată = 9.8 km Ţara: România; Judeţ: Dolj; Comuna Greceşti; -; Nr: -; DA Jiu 2.687.840
30 65138 8.03.09 Regularizare Balasan Băileşti Lungime = 27.5 km Ţara: România; Judeţ: Dolj; Municipiul Băileşti; -; Nr: -; 4.499.061
31 65140 8.03.09 Regularizare pârâu Cilieni - Moţăţei Lungime - 5 km Ţara: România; Judeţ: Dolj; Comuna Moţăţei; -; Nr: -; 76 3.007.845
32 65142 8.03.09 Regularizare pârâu Cilieni - Dobridor Lungime - 6,5 km Ţara: România; Judeţ: Dolj; Satul Dobridor; -; Nr: - 3.254.859
0 1 2 3 4 5 6
33 65144 8.03.09 Apărare mal râu Jiu - Braloştiţa Lungime - 0,72 km Ţara: România; Judeţ: Dolj; Satul Braloştiţa; -; Nr: - 882.339
34 104741 8.16.07 Dig Jiu Breasta-Rasnic l = 1.53 km, h = 2 m Ţara: România; Judeţ: Dolj; Comuna Breasta; -; Nr: - 471.326
35 104746 8.16.07 Dig Jiu confl. Amaradia - Podari l = 13.1 km, h = 3 m Ţara: România; Judeţ: Dolj; Comuna Podari; -; Nr: - 6.060.676
36 104748 8.16.07 Dig Jiu, inelar mare, Leamna de Jos l = 2.29 km, h = 2-3 m Ţara: România; Judeţ: Dolj; Comuna Bucovăţ; -; Nr: - 2.439.338
37 104751 8.16.07 Dig Jiu, inelar mic, Leamna de Jos l = 0.59 km, h = 0.5-1 m Ţara: România; Judeţ: Dolj; Comuna Bucovăţ; -; Nr: - 160.769
38 104753 8.16.07 Dig Jiu Secui - Bratovoieşti l = 14.2 km, h = 2 m Ţara: România; Judeţ: Dolj; Satul Secui; -; Nr: -; Bratovoieşti 361.984
39 104759 8.16.07 Dig Jiu, Podari- Ţuglui l = 14.57 km, h = 2 m Ţara: România; Judeţ: Dolj; Comuna Podari; -; Nr: -; Ţuglui 3.905.007
40 104764 8.16.07 Dig Jiu mal drept Coţofenii din Dos - Mihăiţa l = 10.1 km, h = 2.2 m Ţara: România; Judeţ: Dolj; Satul Coţofenii din Dos; -; Nr: -; BH Jiu 4.079.056
41 104767 8.16.07 Dig Jiu Rojişte - Murta L = 13,6 km, h = 2-3 m Ţara: România; Judeţ: Dolj; Satul Rojişte; -; Nr: -; DAJ 247.790
42 104774 8.16.07 Dig Jiu mal stg. Tatomireşti - Işalniţa l = 19.18 km, h = 2.2 m Ţara: România; Judeţ: Dolj; Comuna Brădeşti; -; Nr: - 4.688.414
43 104776 8.16.07 Dig apărare pârâu Abator, Podari l = 1.35 km, h = 3 m Ţara: România; Judeţ: Dolj; Comuna Podari; -; Nr: - 189.424
44 104779 8.03.09 Regularizare pr. Drincea - Cetate l = 3,3 m Ţara: România; Judeţ: Dolj; Comuna Cetate; -; Nr: -; DAJ 913.563
45 104781 8.16.07 Regularizare şi îndiguire pr. Argetoaia, Scăeşti l = 4.8 km, h = 1.5-2 m Ţara: România; Judeţ: Dolj; Comuna Scăeşti; -; Nr: - 76.082
46 104783 8.16.07 Regularizare şi îndiguire Amaradia - Işalniţa h = 2.35-6.6 m Ţara: România; Judeţ: Dolj; Comuna Işalniţa; -; Nr: -; DAJ 5.130.873
47 104788 8.16.07 Regularizare şi îndiguire Amaradia, Negoieşti h = 1,2-3,2 m Ţara: România; Judeţ: Dolj; Comuna Melineşti; -; Nr: -; DAJ 5.277.644
48 104823 8.16.07 Regularizare şi îndiguire pr. Cârneşti, Filiaşi l = 1.2 km, h = 2 m Ţara: România; Judeţ: Dolj; Oraşul Filiaşi; -; Nr: - 92.600
49 104825 8.16.07 Regularizare şi îndiguire Jiu, Bucovăţ l = 1.2 km, h = 2.5 m Ţara: România; Judeţ: Dolj; Comuna Bucovăţ; -; Nr: - 374.847
50 104827 8.16.07 Regularizare şi îndiguire Jiu, Leamna de Jos l = 1.35 km, h = 2 m Ţara: România; Judeţ: Dolj; Satul Leamna de Jos; -; Nr: - 185.511
51 104829 8.16.07 Regularizare şi îndiguire pr. Mereţel, Predeşti l = 8.5 km, h = 1.5-2 m Ţara: România; Judeţ: Dolj; Comuna Predeşti; -; Nr - 1.288.227
52 104836 8.16.07 Regularizare şi îndiguire pr. Teslui, Preajba de Pădure l = 8 km, h = 1.52 m Ţara: România; Judeţ: Dolj; Satul Preajba de Pădure; -; Nr: - 624.685
53 104839 8.16.07 Regularizare şi îndiguire Vlasca - Lăcriţa l = 7.5 km, h = 1.5 m Ţara: România; Judeţ: Dolj; Satul Lăcriţa Mare; -; Nr: - 371.896
54 104842 8.16.07 Regularizare şi îndiguire pr. Teslui, Gherceşti l = 6.4 km, h = 1.5 m Ţara: România; Judeţ: Dolj; Comuna Gherceşti; -; Nr: - 1.339.163
55 104845 8.16.07 Regularizare şi îndiguire pr. Prodila, Podari l = 3.16 km, h = 1.5-2 m Ţara: România; Judeţ: Dolj; Comuna Podari; -; Nr: - 106.033
56 104848 8.16.07 Regularizarea şi îndiguirea pr. Raznic la Predeşti L_îndiguire = 5 km, H_îndiguire = 1.5 m Ţara: România; Judeţ: Dolj; Comuna Predeşti; -; Nr: - 472.301
57 104853 8.16.07 Regularizare şi îndiguire pr. Brabova - Brabova l = 12.8 km, h = 1,5 m Ţara: România; Judeţ: Dolj; Comuna Brabova; -; Nr: - 1.765.166
58 104857 8.16.07 Regularizarea şi îndiguirea pr. Terpeziţa L_îndiguire = 16.8 km, H_îndiguire = 1.5 m Ţara: România; Judeţ: Dolj; Comuna Terpeziţa; -; Nr: - 1.545.063
59 104863 8.03.09 Regularizare şi îndiguire pr. Baboia, Caraula - Bârca l = 54 km, h = 1.5-2 m Ţara: România; Judeţ: Dolj; Comuna Bârca; -; Nr: - 2.328.054
60 104873 8.16.07 Regularizarea şi îndiguirea pr. Teslui la Robăneşti L_îndiguire = 4 km, H_îndiguire = 1.5 m Ţara: România; Judeţ: Dolj; Comuna Robăneşti; -; Nr: - 296.596
61 106147 8.28.01 49-88 Suprafaţă teren = mp; Suprafaţă construită = mp; Suprafaţă desfăşurată = mp; Tip clădire = ; CF = ; Suprafaţă utilă = mp Ţara: România; Judeţ: Dolj; -; -; Nr: - 936.408
62 106154 8.28.01 49-89 Suprafaţă teren = mp; Suprafaţă construită = mp; Suprafaţă desfăşurată = mp; Tip clădire = ; CF = ; Suprafaţă utilă = mp Ţara: România; Judeţ: Dolj; -; -; Nr: - 318.303
63 106155 8.28.01 49-8 Ţara: România; Judeţ: Dolj; -; -; Nr: - 243.169
64 106267 8.16.07 Îndiguire pr. Oreviţa - Bucura l = 6.1 m, h = 2 m Ţara: România; Judeţ: Mehedinţi; Oraşul Vânju Mare; -; Nr: 176.106
65 106269 8.16.07 Îndiguire pr. Valea Oraşului - Baia de Aramă l = 0.918 km, h = 1 m Ţara: România; Judeţ: Mehedinţi; Oraşul Baia de Aramă; -; Nr: - 265.516
66 106270 8.16.07 Îndiguire pr. Husnita - Prunişor l = 2,2 km, h = 1.5 m Ţara: România; Judeţ: Mehedinţi; Comuna Prunişor; - Nr: - 672.435
67 106279 8.03.09 Regularizare Jieţ confl. Jiul de Est-Petrila l = 2.432 km, Lap = 0.496 km Ţara: România; Judeţ: Hunedoara; Oraşul Petrila; -; Nr: - 971.030
68 145288 8.03.09 Lucrare de apărare Regularizare şi consolidare râu Taia - Jiul de Est, Lreg = 4.200 m, Lap mal = 1.250 m Ţara: România; Judeţ: Hunedoara; - ; -; Nr: -; DA Jiu 3.266.902
69 145290 8.03.09 Lucrare de apărare Consolidare mal Jiul de Vest zona pârâul Ţiganilor Lcons.= 1.100 m; Lamen.= 1.250 m Ţara: România; Judeţ: Hunedoara; -; -; Nr: -; BH Jiu 8.590.955
70 153379 8.03.09 Apărare de mal Jiul de Vest în zona oraşului Lupeni L_zid sprijin = 200 m Ţara: România; Judeţ: Hunedoara; Municipiul Lupeni; -; Nr: -; DAC 818.525
71 153380 8.03.09 Regularizarea râului Jiul de Est pe sectorul Cimpa-Petrila L_recalibrare albie = 4,1 km; L_consolidari mal = 2,22 km; refacere 2 poduri, construcţie 1 buc. pod Ţara: România; Judeţ: Hunedoara; Oraşul Petrila; -; Nr: -; DAJ 6.165.601
72 155229 8.03.09 Apărare împotriva inundaţiilor din râul Jiu a incintei mănăstirii Lainici Zid de sprijin din beton, Lungime = 36 ml Ţara: România; Judeţ: Gorj; -; -; Nr: -; Bazinul Jiu 3.147.473
73 155413 8.03.09 Regularizare pârâu Iazul Topilelor în zona localităţii Iezureni, judeţul Gorj L_recalibrare albie = 2,005 km; L_Zid de sprijin piatră brută = 0,745 km; Nr. MF_teren = 101372 Ţara: România; Judeţ: Gorj; Localitatea Iezureni; -; Nr: -; BH Jiu 2.461.510
0 1 2 3 4 5 6
74 155414 8.03.09 Recalibrare pârâu Govodarva în zona localităţii Căzăneşti, judeţul Mehedinţi L_recalibrare albie = 1,2 km; Nr. MF_teren = 101372 Ţara: România; Judeţ: Mehedinţi; Comuna Căzăneşti; -; Nr: -; BH Jiu 360.807
75 155415 8.03.09 Regularizare râu Jiul de Est în zona loc. Petrila, judeţul Hunedoara L_consolidări de mal=2,2 km; L_recalibrare albie = 1,3 km; L_consolidare mal gabioane = 0,112 km; L_zid sprijin beton = 0,065 km; L_2buc prag fund = 0,038 km; 4 căderi în trepte succesive; 1 buc. pod; Nr. MF_teren = 63738 Ţara: România; Judeţ: Hunedoara; Oraşul Petrila; -; Nr: -; BH Jiu 5.855.063
76 155416 8.03.09 Reabilitare şi amenajare pârâu Răscoala, judeţul Hunedoara L_amenajare albie = 2,237 km; L_consolidări mal = 2,587 km; Nr. MF_teren = 63738 Ţara: România; Judeţ: Hunedoara; -; -; Nr: -; BH Jiu 5.241.067
77 155417 8.03.09 Regularizare pârâu Iaz în zona localităţii Slobozia, judeţul Gorj L_apărări de mal = 1,675 km; L_amenajare albie = 5,945 km; Nr. MF_teren = 101372 Ţara: România; Judeţ: Gorj; Localitatea Slobozia; -; Nr: -; BH Jiu 7.065.901
78 155418 8.03.09 Reabilitare şi amenajare pârâul Băniţa în zona localităţii Băniţa, judeţul Hunedoara L_amenajare albie = 6,5 km; L_consolidări mal = 9,273 km; Nr. MF_teren = 63738 Ţara: România; Judeţ: Hunedoara; Comuna Băniţa; -; Nr: -; BH Jiu 11.597.293
79 155419 8.03.09 Regularizare râu Rasova în zona localităţii Băleşti, judeţul Gorj L_apărări de mal = 2,050 km; L_consolidări mal = 4,505 km; Nr. MF_teren = 101372 Ţara: România; Judeţ: Gorj; Comuna Băleşti; -; Nr: -; BH Jiu 8.075.945
80 155420 8.03.09 Reabilitare şi amenajare râu Şuşiţa la Ursaţi, judeţul Gorj L_regularizare albie = 3 km; L_consolidare mal = 1,64 km; L_recalibrare albie = 1,734 km; 5 buc_praguri de fund; Nr. MF_teren = 101372 Ţara: România; Judeţ: Gorj; Localitatea Ursaţi; -; Nr: -; BH Jiu 5.750.922
81 155421 8.03.09 Reabilitare pârâu Galbenu la Baia de Fier, judeţul Gorj L_consolidări mal = 3,790 km; L_recalibrare albie = 8,460 km; 22 buc_praguri de fund; 6 buc_subtraversări; Nr. MF_teren = 101372 Ţara: România; Judeţ: Gorj; Comuna Baia de Fier; -; Nr: -; BH Jiu 6.041.537
82 155424 8.03.09 Regularizare râu Gilort în zona localităţii Novaci, judeţul Gorj L_reprofilare albie = 8 km; L_zid de sprijin = 4,342 km; Praguri = 11_buc.; Căderi = 2_buc; Nr. MF_teren=101372 Ţara: România; Judeţ: Gorj; Oraşul Novaci; -; Nr: -; BH Jiu 14.188.649
83 155425 8.28.01 Teren intravilan - zona vile localitatea Uricani Teren intravilan, drept proprietate statul român; S = 3.265 mp; val. teren = 48.900 lei Ţara: România; Judeţ: Hunedoara; Oraşul Uricani; -; Nr: -; Câmpu lui Neag Jiu 58.752
84 155426 8.28.01 Canton şi teren Vânju Mare Teren şi construcţie în intravilan, drept propr. statul român, S_teren = 1.383 mp; C1_Sediu administrativ P + 1; Sc = 106,27 mp; C2_Anexa WC, Sc = 1,95 mp; val. teren = 23.600 lei Ţara: România; Judeţ: Mehedinţi; Oraşul Vânju Mare; Str. Liliacului; Nr: 16; BH Jiu 406.835
85 155427 8.28.01 Teren şi construcţii baza de întreţinere şi reparaţii Drobeta-Turnu Severin SGA Mehedinţi Teren şi construcţii intravilan, drept propr. statul român; Steren = 8.637 mp; Sc_C1_Magazie = 144,8 mp; Sc_C2_Casă poartă = 9,59 mp; Sc_C3_Atelier = 402,60 mp; Sc_C4_Magazie + casa pompelor = 45,62 mp; Sc_C5_ Magazie depozit = 12,82 mp; Sc_C6_Magazie = 16,81 mp; Sc_C7_Cabina tablou electric = 4,20 mp; Sc_C8_Depozit materiale = 200,50 mp; Sc_C9_Magazie = 151,32 mp; Sc_C10_WC = 7,17 mp; Val. teren = 815.300 lei Ţara: România; Judeţ: Mehedinţi; MRJ Drobeta-Turnu Severin; Str. Banoviţei; Nr: 13A; BH Jiu 1.094.686
86 155428 8.28.01 Teren aferent canton hidrotehnic Baia de Aramă Teren intravilan, drept propr. statul român; S_teren = 1.537 mp; Val. teren = 19.700 lei Ţara: România; Judeţ: Mehedinţi; Oraşul Baia de Aramă; Aleea Al. I. Cuza; Nr: 8; BH Jiu 23.668
87 155429 8.28.01 Teren aferent canton Iscroni - Sistem hidrotehnic Livezeni (Petroşani) Teren intravilan drept propr. statul român; S_teren = 4.079 mp; Val. teren = 57.900 lei Ţara: România; Judeţ: Hunedoara; Oraşul Aninoasa; -; Nr: -; BH Jiu 69.566
88 155430 8.28.01 Teren şi construcţii Sistem hidrotehnic Rovinari Teren extravilan; S_Teren = 57.198 mp; Sc_C1_Magazie = 79,01; Sc_C2_Bucătărie = 38,73 mp; Sc_C3_Sala şedinţe = 68,02 mp Sc_C4_Sediu SH = 121,42 mp; Sc_C5_Magazie = 15,21 mp; Sc_C6_Magazie = 74,75 mp; Val. teren = 859.100 lei Ţara: România; Judeţ: Gorj; Oraşul Rovinari; -; Nr: -; BH Jiu 1.185.333
89 160245 8,30 Staţie automată hidrometrică 979 Baziaş Staţie automată cu senzori Ţara: România; Judeţ: Caraş-Severin; Satul Baziaş; -; Nr: - 126.889
90 160246 8,30 Staţie automată hidrometrică 151 Câmpul lui Neag Staţie automată cu senzori Ţara: România; Judeţ: Hunedoara; Oraşul Uricani; -; Nr: - 122.630
91 160247 8,30 Staţie automată hidrometrică 152 Barbateni Staţie automată cu senzori Ţara: România; Judeţ: Hunedoara; Municipiul Lupeni; -; Nr: - 151.696
92 160248 8,30 Staţie automată hidrometrică 153 Iscroni Staţie automată cu senzori Ţara: România; Judeţ: Hunedoara; Oraşul Aninoasa; -; Nr: - 133.157
93 160249 8,30 Staţie automată hidrometrică 161 Lonea Jiul de Est Staţie automată cu senzori Ţara: România; Judeţ: Hunedoara; Oraşul Petrila; -; Nr: - 124.177
94 160250 8,30 Staţie automată hidrometrică 162 Livezi Staţie automată cu senzori Ţara: România; Judeţ: Hunedoara; Municipiul Petroşani; -; Nr: - 113.440
95 160251 8,30 Staţie automată hidrometrică 163 Lonea Taia Staţie automată cu senzori Ţara: România; Judeţ: Hunedoara; Oraşul Petrila; -; Nr: - 131.344
96 160252 8,30 Staţie automată hidrometrică 165 Dărăneşti Staţie automată cu senzori Ţara: România; Judeţ: Hunedoara; Municipiul Petroşani; -; Nr: - 115.984
97 160253 8,30 Staţie automată hidrometrică 167 Petroşani Staţie automată cu senzori Ţara: România; Judeţ: Hunedoara; Municipiul Petroşani; -; Nr: - 207.738
98 160254 8,30 Staţie automată hidrometrică 168 Strâmbuţa Staţie automată cu senzori Ţara: România; Judeţ: Hunedoara; Municipiul Petroşani; -; Nr: - 107.308
99 160255 8,30 Staţie automată hidrometrică 205 Lazăru Staţie automată cu senzori Ţara: România; Judeţ: Hunedoara; Oraşul Uricani; -; Nr: - 130.802
100 160256 8,30 Staţie automată hidrometrică 183 Tarmigani Staţie automată cu senzori Ţara: România; Judeţ: Mehedinţi; Oraşul Baia de Aramă; -; Nr: - 118.330
101 160257 8,30 Staţie automată hidrometrică 184 Broşteni Staţie automată cu senzori Ţara: România; Judeţ: Mehedinţi; Comuna Broşteni; -; Nr: - 117.763
102 160258 8,30 Staţie automată hidrometrică 185 Faţa Motrului Staţie automată cu senzori Ţara: România; Judeţ: Mehedinţi; Satul Faţa Motrului; -; Nr: - 105.264
103 160259 8,30 Staţie automată hidrometrică 186 Baia de Aramă Staţie automată cu senzori Ţara: România; Judeţ: Mehedinţi; Oraşul Baia de Aramă; -; Nr: - 111.019
0 1 2 3 4 5 6
104 160260 8,30 Staţie automată hidrometrică 188 Brebina Staţie automată cu senzori Ţara: România; Judeţ: Mehedinţi; Oraşul Baia de Aramă; -; Nr: - 126.151
105 160261 8,30 Staţie automată hidrometrică 189 Tarniţa Staţie automată cu senzori Ţara: România; Judeţ: Mehedinţi; Oraşul Baia de Aramă; -; Nr: - 126.203
106 160262 8,30 Staţie automată hidrometrică 190 Şişeşti Staţie automată cu senzori Ţara: România; Judeţ: Mehedinţi; Comuna Şişeşti; -; Nr: - 112.778
107 160263 8,30 Staţie automată hidrometrică 191 Corcova Staţie automată cu senzori Ţara: România; Judeţ: Mehedinţi; Comuna Corcova; -; Nr: - 112.106
108 160264 8,30 Staţie automată hidrometrică 192 Strehaia Staţie automată cu senzori Ţara: România; Judeţ: Mehedinţi; Oraşul Strehaia; -; Nr: - 114.314
109 160265 8,30 Staţie automată hidrometrică 196 Halânga Staţie automată cu senzori Ţara: România; Judeţ: Mehedinţi; Satul Halânga; -; Nr: - 111.088
110 160266 8,30 Staţie automată hidrometrică 197 Corlăţel Staţie automată cu senzori Ţara: România; Judeţ: Mehedinţi; Comuna Corlăţel; -; Nr: - 107.311
111 160267 8,30 Staţie automată hidrometrică 198 Cujmir Staţie automată cu senzori Ţara: România; Judeţ: Mehedinţi; Comuna Cujmir; -; Nr: - 107.106
112 160268 8,30 Staţie automată hidrometrică 978 Gruia Staţie automată cu senzori Ţara: România; Judeţ: Mehedinţi; Comuna Gruia; -; Nr: - 90.530
113 160269 8,30 Staţie automată hidrometrică 980 aval Porţile de Fier I Staţie automată cu senzori Ţara: România; Judeţ: Mehedinţi; MRJ Drobeta-Turnu Severin; -; Nr: - 106.318
114 160270 8,30 Staţie automată hidrometrică 155 Rovinari Staţie automată cu senzori Ţara: România; Judeţ: Gorj; Oraşul Rovinari; -; Nr: - 115.772
115 160271 8,30 Staţie automată hidrometrică 169 Vaidei Staţie automată cu senzori Ţara: România; Judeţ: Gorj; Comuna Stăneşti; -; Nr: - 135.716
116 160272 8,30 Staţie automată hidrometrică 170 Godineşti Staţie automată cu senzori Ţara: România; Judeţ: Gorj; Comuna Godineşti; -; Nr: - 105.030
117 160273 8,30 Staţie automată hidrometrică 171 Tismana-Celei Staţie automată cu senzori Ţara: România; Judeţ: Gorj; Oraşul Tismana; -; Nr: - 110.253
118 160274 8,30 Staţie automată hidrometrică 172 Runcu Staţie automată cu senzori Ţara: România; Judeţ: Gorj; Comuna Runcu; -; Nr: - 108.045
119 160275 8,30 Staţie automată hidrometrică 173 Stolojani Staţie automată cu senzori Ţara: România; Judeţ: Gorj; Comuna Arcani; -; Nr: - 135.105
120 160276 8,30 Staţie automată hidrometrică 174 Teleşti Staţie automată cu senzori Ţara: România; Judeţ: Gorj; Comuna Teleşti; -; Nr: - 135.606
121 160277 8,30 Staţie automată hidrometrică 175 Turceni Staţie automată cu senzori Ţara: România; Judeţ: Gorj; Oraşul Turceni; -; Nr: - 137.325
122 160278 8,30 Staţie automată hidrometrică 176 Târgu Cărbuneşti Staţie automată cu senzori Ţara: România; Judeţ: Gorj; Oraşul Târgu Cărbuneşti; -; Nr: - 121.302
123 160279 8,30 Staţie automată hidrometrică 177 Turburea Staţie automată cu senzori Ţara: România; Judeţ: Gorj; Comuna Turburea; -; Nr: - 125.713
124 160280 8,30 Staţie automată hidrometrică 178 Baia de Fier Staţie automată cu senzori Ţara: România; Judeţ: Gorj; Comuna Baia de Fier; -; Nr: - 129.956
125 160281 8,30 Staţie automată hidrometrică 179 Ciocadia Staţie automată cu senzori Ţara: România; Judeţ: Gorj; Comuna Bengeşti-Ciocadia; -; Nr: - 144.385
126 160282 8,30 Staţie automată hidrometrică 180 Săcelu Staţie automată cu senzori Ţara: România; Judeţ: Gorj; Comuna Săcelu; -; Nr: - 140.771
127 160283 8,30 Staţie automată hidrometrică 181 Târgu Cărbuneşti Staţie automată cu senzori Ţara: România; Judeţ: Gorj; Oraşul Târgu Cărbuneşti; -; Nr: - 129.421
128 160425 8,30 Staţie automată hidrometrică 182 Cloşani Staţie automată cu senzori Ţara: România; Judeţ: Gorj; Comuna Padeş; -; Nr: - 110.082
129 160426 8,30 Staţie automată hidrometrică 187 Bustuchin Staţie automată cu senzori Ţara: România; Judeţ: Gorj; Comuna Bustuchin; -; Nr: - 114.662
130 160427 8,30 Staţie automată hidrometrică Q 19 Sadu Staţie automată cu senzori Ţara: România; Judeţ: Gorj; Oraşul Bumbeşti-Jiu; -; Nr: - 107.056
131 160428 8,30 Staţie automată hidrometrică 157 Răcari Staţie automată cu senzori Ţara: România; Judeţ: Dolj; Comuna Braloştiţa; -; Nr: - 134.769
132 160429 8,30 Staţie automată hidrometrică 158 Podari Staţie automată cu senzori Ţara: România; Judeţ: Dolj; Comuna Podari; -; Nr: - 119.790
133 160430 8,30 Staţie automată hidrometrică 194 Albeşti Staţie automată cu senzori Ţara: România; Judeţ: Dolj; MRJ Craiova; -; Nr: - 141.942
134 160431 8,30 Staţie automată hidrometrică 195 Breasta Staţie automată cu senzori Ţara: România; Judeţ: Dolj; Comuna Breasta; -; Nr: - 119.544
135 160432 8,30 Staţie automată hidrometrică 199 Băileşti Staţie automată cu senzori Ţara: România; Judeţ: Dolj; Municipiul Băileşti; -; Nr: - 121.072
136 160433 8,30 Staţie automată hidrometrică 200 Călugărei Staţie automată cu senzori Ţara: România; Judeţ: Dolj; Satul Călugărei; -; Nr: - 148.572
137 160434 8,30 Staţie automată hidrometrică 201 Drăgoaia Staţie automată cu senzori Ţara: România; Judeţ: Dolj; Satul Drăgoaia; -; Nr: - 112.906
138 160435 8,30 Staţie automată hidrometrică 202 Goicea Staţie automată cu senzori Ţara: România; Judeţ: Dolj; Comuna Goicea; -; Nr: - 112.378
139 160436 8,30 Staţie automată hidrometrică 203 Gabru Staţie automată cu senzori Ţara: România; Judeţ: Dolj; Satul Gabru; -; Nr: - 109.196
140 160437 8,30 Staţie automată hidrometrică 977 Zăval Staţie automată cu senzori Ţara: România; Judeţ: Dolj; Satul Zăval; -; Nr: - 134.220
141 160438 8,30 Staţie automată hidrometrică Q Filiaşi Q18 Staţie automată cu senzori Ţara: România; Judeţ: Dolj; Oraşul Filiaşi; -; Nr: - 209.076
142 160439 8,30 Staţie automată hidrometrică Q20 Baraj Işalniţa Staţie automată cu senzori Ţara: România; Judeţ: Dolj; Comuna Işalniţa; -; Nr: - 116.270
143 160440 8,30 Staţie automată hidrometrică 193 Negoieşti Staţie automată cu senzori Ţara: România; Judeţ: Dolj; Satul Negoieşti; -; Nr: - 114.739
144 160441 8,30 Staţie automată hidrometrică 164 Jieţ Staţie automată cu senzori Ţara: România; Judeţ: Hunedoara; Localitatea Jieţ; -; Nr: - 92.371
145 160503 8,30 Staţie automată hidrometrică 160 Valea de Peşti Staţie automată cu senzori Ţara: România; Judeţ: Hunedoara; Localitatea Câmpu lui Neag; -; Nr: - 127.816


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 695/2015

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 695 din 2015
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu