Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.674 din 21.09.2017

privind aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori dintre România, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Republica Moldova, prin Ministerul Finanţelor şi Ministerul Justiţiei, semnate la Chişinău la 6 aprilie şi 9 august 2017 şi la Bucureşti la 20 iunie 2017, la Acordul privind asistenţa financiară rambursabilă dintre România şi Republica Moldova, semnat la Chişinău la 7 octombrie 2015
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 756 din 21 septembrie 2017SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 2 alin. (4) şi al art. 4 alin. (2) din Legea nr. 91/2016 pentru ratificarea Acordului privind asistenţa financiară rambursabilă dintre România şi Republica Moldova, semnat la Chişinău la 7 octombrie 2015,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNIC Se aprobă amendamentul convenit prin schimbul de scrisori dintre România, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Republica Moldova, prin Ministerul Finanţelor şi Ministerul Justiţiei, semnate la Chişinău la 6 aprilie şi 9 august 2017 şi la Bucureşti la 20 iunie 2017, privind notificarea şi confirmarea îndeplinirii condiţiei necesare eliberării celei de-a treia tranşe şi stabilirea datei de tragere a acestei tranşe în data de 25 septembrie 2017, la Acordul privind asistenţa financiară rambursabilă dintre România şi Republica Moldova, semnat la Chişinău la 7 octombrie 2015, ratificat prin Legea nr. 91/2016.PRIM-MINISTRUMIHAI TUDOSEContrasemnează:Ministrul finanţelor publice,Ionuţ Mişap. Ministrul afacerilor externe,George Ciamba,secretar de statMINISTERUL FINANŢELOR AL REPUBLICII MOLDOVAMD-2005, mun. Chişinău, 7 Cosmonauţilor str.,www.mf.gov.md, tel. (022) 26-25-23, fax 022-26-25-17No. 13/1-14/92 06.04.2017 Domnului Viorel Ştefan,ministrul finanţelor publice din România Stimate Domnule Ministru,În contextul intenţiei Guvernului Republicii Moldova de a solicita cea de-a treia tranşă din împrumutul acordat de către Guvernul României, cu referire la Acordul privind asistenţa financiară rambursabilă între România, în calitate de împrumutător, şi Republica Moldova, în calitate de împrumutat, în sumă de până la 150.000.000 euro, semnat la Chişinău la 7 octombrie 2015, aşa cum a fost completat prin schimbul de scrisori între Prim-ministrul României şi Prim-ministrul Republicii Moldova, din data de 30 ianuarie 2016, respectiv din data de 5 februarie 2016 (în continuare, „Acord"), solicităm respectuos modificarea anexei 1 (Calendar de efectuare a tranşelor din finanţarea rambursabilă), fără modificarea sumei aferente a tranşei menţionate, după cum urmează:Tranşa 3 (40 000 000,00 euro) 25.09.2017Apreciem sprijinul dumneavoastră în procesul de consolidare a stabilităţii Republicii Moldova şi sperăm că eforturile noastre bilaterale vor contribui la consolidarea cooperării economice şi financiare între ţările noastre. Cu deosebită consideraţiune, Ministru, Octavian Armaşu MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE CABINET MINISTRU NR. 567.238/20 IUNIE 2017 STR. APOLODOR NR. 17 SECTOR 5, BUCUREŞTI TEL.: +021 319 97 49 FAX: +021 312 16 30 Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova Domnului Octavian Armaşu, ministrul finanţelor Ref.: Modificarea Calendarului de eliberare a tranşei nr. 3 în cadrul Acordului privind asistenţă financiară rambursabilă între România şi Republica Moldova în sumă de până la 150 milioane de euro Stimate Domnule Ministru, Ca urmare a scrisorii dumneavoastră nr. 13/1-14/92 din 6.04.2017 prin care solicitaţi modificarea anexei nr. 1 (Calendarul de efectuare a tranşelor din finanţarea rambursabilă) din cadrul Acordului privind asistenţa financiară rambursabilă dintre România, în calitate de împrumutător, şi Republica Moldova, în calitate de împrumutat, în sumă de până la 150.000.000 euro, semnat la Chişinău la 7 octombrie 2015, aşa cum a fost completat prin schimbul de scrisori dintre prim-miniştrii României şi Republicii Moldova din data de 30 ianuarie 2016, respectiv din data de 5 februarie 2016, privind data de eliberare a tranşei nr. 3, fără modificarea sumei aferente, vă comunicăm acordul nostru cu privire la eliberarea în data de 25.09.2017 a sumei de 40.000.000 euro aferente tranşei nr. 3, în condiţiile în care va fi respectată condiţionalitatea aferentă eliberării tranşei în conformitate cu prevederile Acordului (art. 3.2), respectiv efectivitatea facilităţilor de finanţare acordate de FMI pe o perioadă de 3 ani prin două instrumente de creditare (Mecanismul de finanţare extinsă - EFF şi Mecanismul extins de creditare - ECF), în valoare totală de 178,7 mil. USD. În acest context vă informăm că, în conformitate cu Legea nr. 91/2016 pentru ratificarea Acordului privind asistenţa financiară rambursabilă dintre România, în calitate de împrumutător, şi Republica Moldova, în calitate de împrumutat, în sumă de până la 150.000.000 euro, semnat la Chişinău la 7 octombrie 2015, schimburile de scrisori purtate între România şi Republica Moldova pentru stabilirea celei de-a treia trageri, cât şi pentru notificarea şi confirmarea îndeplinirii măsurilor agreate între părţi vor fi aprobate printr-o hotărâre a Guvernului. După publicarea hotărârii Guvernului, Ministerul Finanţelor Publice va putea iniţia demersurile la nivel tehnic de eliberare a tranşei nr. 3, în valoare de 40.000.000 euro, în data de 25.09.2017. Asigurându-vă de întreaga noastră disponibilitate, vă rugăm să primiţi, domnule ministru, expresia înaltei noastre consideraţii, Viorel Ştefan, ministrul finanţelor publice MINISTERUL JUSTIŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA 9.08.17 nr. 02/8852 Ministerul Finanţelor Publice, România Subiect: Acordul de finanţare rambursabilă încheiat între România (în calitate de Împrumutător) şi Republica Moldova (în calitate de Împrumutat) pentru o sumă maximă de 150.000.000 euro Stimaţi domni, În calitatea mea de ministru al justiţiei din Republica Moldova fac referire la Acordul de finanţare rambursabilă mai sus menţionat şi la anexele acestuia ce constituie parte integrantă a lui (denumite împreună în continuare „Acordul"), încheiat între România (denumită în continuare „Împrumutător") şi Republica Moldova (denumită în continuare „Împrumutat") la data de 7 octombrie 2015. Garantez că am toată competenţa necesară pentru a emite această opinie legală în legătură cu Acordul în numele Împrumutatului. Am examinat originalul Acordului. Am studiat, de asemenea, prevederile relevante din legile naţionale şi internaţionale aplicabile Împrumutatului, mandatul semnatarului şi alte documente pe care le-am considerat necesare sau adecvate. De asemenea, am efectuat şi alte investigaţii şi am analizat aspectele juridice pe care le-am considerat relevante pentru opinia legală exprimată prin prezenta. Termenii utilizaţi şi nedefiniţi în această opinie legală vor avea semnificaţia stabilită în Acord. Condiţionat de cele de mai sus, opinia mea legală este că: 1. Conform legislaţiei, ministrul finanţelor este autorizat să contracteze obligaţii de natura datoriei de stat. 2. În temeiul celor menţionate mai sus şi luând în considerare prevederile legale Ministerul Finanţelor, în numele Republicii Moldova, a negociat şi încheiat Acordul cu România (în calitate de Împrumutător) pentru o sumă maximă de 150.000.000 euro. 3. Conform prevederilor Acordului, Împrumutatul este angajat în mod valabil şi irevocabil să îndeplinească toate obligaţiile ce îi revin prin acesta. 4. În mod special, semnarea, ratificarea şi derularea de către Împrumutat a Acordului: (i) au fost autorizate în mod corespunzător prin toate consimţămintele, autorizaţiile şi aprobările necesare; şi (ii) nu au încălcat şi nu vor încălca nicio prevedere sau decizie aplicabilă a niciunei autorităţi competente. 5. Prin urmare, nimic din acest Acord nu contravine sau nu limitează drepturile Împrumutatului de a efectua plăţi punctuale şi efective în valoare egală cu orice sumă datorată pentru principal, dobândă, dobânzi penalizatoare sau alte sume datorate conform Acordului. 6. Acordul este întocmit în forma juridică corectă, în conformitate cu legile Republicii Moldova, având efecte juridice obligatorii împotriva Împrumutatului şi agentului său. Aplicarea dispoziţiilor Acordului nu contravine prevederilor obligatorii din legea Republicii Moldova, tratatelor internaţionale sau principiilor generale acceptate de drept internaţional pe care Împrumutatul este obligat să le respecte. 7. Pentru a se asigura legalitatea, valabilitatea şi aplicabilitatea Acordului nu este necesară depunerea, înregistrarea sau evidenţierea sa la nicio instanţă sau autoritate din Republica Moldova. 8. Niciun fel de impozite, taxe, sau tarife impuse de Republica Moldova sau de orice autoritate fiscală a acesteia nu sunt datorate în legătură cu semnarea şi executarea Acordului şi nici în legătură cu vreo plată sau transfer de principal, dobândă, dobânzi penalizatoare ori alte sume datorate conform Acordului. 9. Nu sunt necesare autorizaţii de control al schimbului valutar şi nu vor fi plătite niciun fel de taxe sau comisioane la transferul sumelor datorate conform Acordului. 10. Împrumutatul a acceptat în mod legal, efectiv şi irevocabil jurisdicţia exclusivă a Curţii Internaţionale de Justiţie în ceea ce priveşte Acordul şi orice decizie a acestei instanţe va fi definitivă şi aplicabilă în Republica Moldova. 11. Nici Împrumutatul şi niciuna dintre proprietăţile sale nu sunt imune, pe motive de suveranitate sau pe alte motive, faţă de jurisdicţia, confiscarea - înainte sau după judecare - ori executarea în legătură cu orice acţiune sau procedură ce ţine de Acord, cu excepţia acelor active ce aparţin proprietăţii publice a Împrumutatului. 12. Confirm existenţa şi efectivitatea facilităţii de finanţare încheiate de Republica Moldova cu FMI, conform legislaţiei Republicii Moldova. 13. Ratificarea Acordului de finanţare rambursabilă s-a făcut prin Legea nr. 184 din 29 octombrie 2015. 14. Suma împrumutului, precizată în art. 1 din Acord, va fi primită de Împrumutat în tranşe, în conformitate cu termenii şi condiţiile stabilite în Acord. 15. În concluzie, Acordul a fost corect semnat şi toate obligaţiile Împrumutatului ce decurg din acesta sunt valabile, obligatorii şi aplicabile în termenii lor, nimic altceva nemaifiind necesar pentru ca acestea să creeze efecte. 16. Dacă între data emiterii prezentei opinii legale şi data tragerii tranşei va interveni vreun eveniment ce face ca vreuna din afirmaţiile din opinia legală să devină incorectă, voi notifica de îndată Împrumutătorul şi Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova în legătură cu aceasta. Cu deosebită consideraţiune, Vladimir Cebotari, ministruSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 674/2017

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 674 din 2017
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 674/2017
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu