E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 668 din 30 septembrie 1998

pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 69/1998 privind unele masuri de protectie pentru personalul al carui contract individual de munca va fi desfacut ca urmare a concedierilor colective determinate de reorganizarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 375 din  1 octombrie 1998


SmartCity3


    In temeiul art. 12 din Ordonanta Guvernului nr. 69/1998,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Se aproba Normele de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 69/1998 privind unele masuri de protectie pentru personalul al carui contract individual de munca va fi desfacut ca urmare a concedierilor colective determinate de reorganizarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, Ministerul Finantelor, Comisia Nationala pentru Statistica, Ministerul Transporturilor, Regia Autonoma "Societatea Nationala a Cailor Ferate Romane", Societatea de Servicii de Management Feroviar "S.M.F." - S.A. si Casa de Economii si Consemnatiuni vor lua masurile necesare in vederea aplicarii normelor prevazute la art. 1.

                  PRIM-MINISTRU
                   RADU VASILE

                        Contrasemneaza:
                        Ministrul transporturilor,
                        Traian Basescu

                        Ministrul finantelor,
                        Decebal Traian Remes

                        Ministrul muncii
                        si protectiei sociale,
                        Alexandru Athanasiu

    ANEXA 1

                               NORME
de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 69/1998 privind unele masuri de protectie pentru personalul al carui contract individual de munca va fi desfacut ca urmare a concedierilor colective determinate de reorganizarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane

    Art. 1
    In conformitate cu art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 69/1998, beneficiaza de masurile de protectie salariatii disponibilizati prin concedieri colective, efectuate in baza art. 51 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe caile ferate romane si reorganizarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane.
    Art. 2
    Numarul persoanelor disponibilizate se determina in functie de numarul efectiv de salariati existent la data reorganizarii si de numarul de salariati preluat de compania nationala, societatile nationale si societatile comerciale infiintate in baza art. 43 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 12/1998, denumite in continuare societati comerciale, precum si de numarul de salariati ramas la Regia Autonoma "Societatea Nationala a Cailor Ferate Romane" dupa reorganizare.
    Art. 3
    In carnetul de munca al persoanei careia i s-a desfacut contractul individual de munca si care beneficiaza de plata compensatorie se va face si mentiunea "Beneficiar de drepturi, conform Ordonantei Guvernului nr. 69/1998".
    Art. 4
    (1) Listele cuprinzand salariatii carora li s-a desfacut contractul individual de munca se vor intocmi in patru exemplare, potrivit anexelor nr. 1a) si 1b) la prezentele norme, de catre Regia Autonoma "Societatea Nationala a Cailor Ferate Romane", pe judetele in care isi au domiciliul salariatii disponibilizati si in ordinea vechimii in munca. Listele vor fi transmise directiilor generale de munca si protectie sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in doua exemplare, si Societatii de Servicii de Management Feroviar "S.M.F." - S.A., un exemplar, in termen de cel mult 30 de zile de la data intrarii in vigoare a hotararilor Guvernului de infiintare a societatilor comerciale rezultate din reorganizarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane.
    (2) Un exemplar din listele intocmite potrivit anexei nr. 1a) va fi transmis sucursalelor judetene ale Casei de Economii si Consemnatiuni de catre directiile generale de munca si protectie sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.
    (3) Listele vor fi insotite de adresa intocmita potrivit anexei nr. 2a) la prezentele norme.
    (4) Regia Autonoma "Societatea Nationala a Cailor Ferate Romane" va inainta Ministerului Muncii si Protectiei Sociale si Ministerului Transporturilor situatia cuprinzand numarul personalului disponibilizat, pe judete, conform anexei nr. 2b) la prezentele norme.
    Art. 5
    Castigul salarial mediu net pe ramura, prevazut la art. 2 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 69/1998, este castigul salarial mediu net lunar pe ramura "Transporturi terestre; transporturi prin conducte", comunicat, in scris, Ministerului Muncii si Protectiei Sociale si Ministerului Transporturilor de catre Comisia Nationala pentru Statistica pana la data de 25 a lunii pentru luna anterioara.
    Art. 6
    (1) Directiile generale de munca si protectie sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, vor calcula, initial, sumele aferente platilor compensatorii pe baza castigului salarial mediu net lunar pe ramura "Transporturi terestre; transporturi prin conducte", cunoscut la data desfacerii contractului individual de munca.
    (2) Regularizarea sumelor aferente platilor compensatorii cuvenite se va face in termen de cel mult 15 zile de la comunicarea de catre Comisia Nationala pentru Statistica a castigului salarial mediu net lunar pe ramura "Transporturi terestre; transporturi prin conducte", pentru luna in care s-a stabilit dreptul la plata compensatorie, respectiv luna in care s-a desfacut contractul individual de munca.
    (3) In situatiile in care beneficiarii platilor compensatorii solicita incasarea intregii sume intr-o singura transa, in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 69/1998, directiile generale de munca si protectie sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si Ministerul Transporturilor, prin Societatea de Servicii de Management Feroviar "S.M.F." - S.A., vor calcula si vor vira catre sucursalele judetene ale Casei de Economii si Consemnatiuni suma integrala cuvenita si comisionul; eliberarea sumelor de bani din contul curent personal purtator de dobanda se va face de catre sucursalele judetene ale Casei de Economii si Consemnatiuni numai dupa efectuarea regularizarilor prevazute la alin. (2) al prezentului articol.
    Art. 7
    (1) Directiile generale de munca si protectie sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si Ministerul Transporturilor, prin Societatea de Servicii de Management Feroviar "S.M.F." - S.A., vor vira sucursalelor judetene ale Casei de Economii si Consemnatiuni sumele de bani reprezentand platile compensatorii, in conformitate cu prevederile art. 9 alin. (1) si (2) din Ordonanta Guvernului nr. 69/1998.
    (2) Prima operatiune de virare se va efectua de catre directiile generale de munca si protectie sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in termen de cel mult 25 de zile de la data depunerii de catre Regia Autonoma "Societatea Nationala a Cailor Ferate Romane" a documentelor prevazute la art. 4 din prezentele norme. Sumele virate vor reprezenta drepturile banesti cuvenite, calculate la zi.
    (3) Sucursalele judetene ale Casei de Economii si Consemnatiuni vor efectua plata catre beneficiarii de plati compensatorii la 5 zile de la data intrarii in cont a sumelor virate.
    Art. 8
    (1) In vederea aplicarii prevederilor art. 2 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 69/1998, solicitantii vor depune la directiile generale de munca si protectie sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, un angajament scris, intocmit in conformitate cu prevederile anexei nr. 3 la prezentele norme.
    (2) Efectuarea platilor pentru desfasurarea activitatii prevazute la art. 2 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 69/1998 se va face de catre sucursalele judetene ale Casei de Economii si Consemnatiuni, direct beneficiarului sau prin virament, in contul persoanei juridice indicate de titular, in scris, pe baza instiintarii eliberate de directiile generale de munca si protectie sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.
    (3) In cazul infiintarii unei asociatii familiale sau al desfasurarii unei activitati comerciale pe cont propriu, pe baza de libera initiativa, plata se va face direct beneficiarului.
    (4) Daca beneficiarul se angajeaza sa infiinteze o societate comerciala, sa achizitioneze singur sau prin asociere utilaje de inventar agricol sau sa cumpere actiuni, plata se efectueaza prin virament.
    (5) In termen de 90 de zile de la efectuarea platii, beneficiarul va prezenta directiei generale de munca si protectie sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si Societatii de Servicii de Management Feroviar "S.M.F." - S.A. urmatoarele documente:
    a) copie de pe certificatul de inmatriculare, de pe statutul societatii comerciale infiintate si de pe codul fiscal;
    b) autorizatie pentru desfasurarea de activitati pe cont propriu, pe baza de libera initiativa;
    c) copie de pe autorizatia de functionare a asociatiei familiale;
    d) documente justificative din care sa rezulte utilizarea sumelor in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 69/1998.
    (6) In cazul in care persoanele care au primit sumele de bani aferente platilor compensatorii nu prezinta documentele prevazute la alin. (5) in termenul stabilit, sumele acordate reprezinta plati nedatorate ce se recupereaza si se platesc lunar, in conditiile legii.
    (7) Dupa expirarea termenului si prezentarea documentelor prevazute la alin. (5), Ministerul Transporturilor, prin Societatea de Servicii de Management Feroviar "S.M.F." - S.A., va elibera suma cuvenita de la bugetul de stat pentru platile compensatorii, in completarea sumei platite din Fondul pentru plata ajutorului de somaj.
    Art. 9
    (1) Orice modificare a situatiei initiale prevazute in anexele nr. 1a) si 1b), constatata de catre directiile generale de munca si protectie sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, Ministerul Transporturilor, Societatea de Servicii de Management Feroviar "S.M.F." - S.A. sau sucursalele judetene ale Casei de Economii si Consemnatiuni, va fi comunicata, dupa caz, celorlalte unitati mentionate, care vor actiona in consecinta.
    (2) Directiile generale de munca si protectie sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, vor comunica Societatii de Servicii de Management Feroviar "S.M.F." - S.A. data expirarii platilor compensatorii din Fondul pentru plata ajutorului de somaj.
    (3) De la aceeasi data platile compensatorii care urmeaza a fi suportate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, conform art. 9 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 69/1998, se transfera, lunar, prin Societatea de Servicii de Management Feroviar "S.M.F." - S.A., la sucursalele judetene ale Casei de Economii si Consemnatiuni.
    (4) Sumele solicitate lunar de la bugetul de stat vor fi justificate prin centralizatoarele listelor cuprinzand personalul disponibilizat, intocmite conform anexei nr. 1a), si actualizate de Societatea de Servicii de Management Feroviar "S.M.F." - S.A.
    Art. 10
    Pentru deschiderea de conturi curente personale purtatoare de dobanda si pentru operatiuni efectuate in acestea beneficiarii de plati compensatorii nu platesc comision.
    Art. 11
    Anexele nr. 1a) - 3 fac parte integranta din prezentele norme.

    ANEXA Nr. 1a)
    la norme

    MINISTERUL TRANSPORTURILOR                                Vizat
    Regia Autonoma "Societatea Nationala            DIRECTIA GENERALA DE MUNCA
    a Cailor Ferate Romane"                         SI PROTECTIE SOCIALA A
    Sediul ..................................       JUDETULUI ... /MUNICIPIULUI
    Telefon .................................       BUCURESTI
    Codul fiscal ............................
    Nr. de salariati disponibilizati ........       Director general adjunct,
                                                               S.S.

                                LISTA
cuprinzand persoanele care beneficiaza de plati compensatorii, conform Ordonantei Guvernului nr. 69/1998, ca urmare a reorganizarii Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane, aprobata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 12/1998

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Nr. crt.
    B - Numele si prenumele
    C - Data si locul nasterii
    D - Buletinul/Cartea de identitate seria ...... nr. ......
    E - Domiciliul stabil*)
    F - Data desfacerii contractului individual de munca
    G - Numarul deciziei de desfacere a contractului individual de munca
    H - Vechimea in munca
    I - Meseria (profesia, specialitatea)
    J - Suma platii compensatorii conform vechimii in munca
    K - Numarul contului personal*)

               Castigul salarial mediu net lunar pe ramura,
         cunoscut la data stabilirii dreptului .......... lei*)
 __________________________________________________________________________
| A | B | C | D | E | F | G | H | I |               J                |  K  |
|   |   |   |   | *)|   |   |   |   |________________________________|     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |TOTAL|  din care, platite de:   |*)|
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |__________________________|     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |D.G.M.P.S.|  Ministerul   |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |    *)   |Transporturilor|     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |          |     *)      |     |
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|_____|__________|_______________|_____|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  9  |    10    |      11       | 12  |
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|_____|__________|_______________|_____|
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|_____|__________|_______________|_____|
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|_____|__________|_______________|_____|
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|_____|__________|_______________|_____|
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|_____|__________|_______________|_____|
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|_____|__________|_______________|_____|
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|_____|__________|_______________|_____|
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|_____|__________|_______________|_____|
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|_____|__________|_______________|_____|
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|_____|__________|_______________|_____|
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|_____|__________|_______________|_____|
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|_____|__________|_______________|_____|


             Director general,
                    S.S.

    NOTA:
    Prezentul tabel a fost intocmit cu respectarea prevederilor art. 1 si 4 din Ordonanta Guvernului nr. 69/1998.
    Tabelul nu cuprinde persoane care indeplinesc conditiile de inscriere la pensie in luna in care are loc desfacerea contractelor individuale de munca.
------------
    *) Se va inscrie adresa completa (localitatea, judetul etc.).
    *) Se va completa de catre Directia generala de munca si protectie sociala judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti.
    *) Se va completa de catre Societatea de Servicii de Management Feroviar "S.M.F." - S.A
    *) Se va completa de catre Casa de Economii si Consemnatiuni.

    ANEXA Nr. 1b)
    la norme

    MINISTERUL TRANSPORTURILOR
    Regia Autonoma "Societatea Nationala
    a Cailor Ferate Romane"
    Sediul .......................................
    Telefon ......................................
    Codul fiscal .................................
    Nr. de salariati disponibilizati .............

                                LISTA
cuprinzand persoanele disponibilizate ca urmare a reorganizarii Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane, care se incadreaza in prevederile art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 69/1998

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:

    A - Nr. crt.
    B - Numele si prenumele
    C - Data si locul nasterii
    D - Buletinul/Cartea de identitate seria ...... nr. .....
    E - Domiciliul stabil*)
    F - Data desfacerii contractului individual de munca
    G - Numarul deciziei de desfacere a contractului individual de munca
    H - Vechimea in munca
    I - Meseria (profesia, specialitatea)
    J - Motivatia, conform prevederilor art. 7 alin. (2) lit. a) - e) din
        Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 9/1997
 ___________________________________________________________
|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|  A  |  B  |  C  |  D  | E*) |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |
|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|  0  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |
|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

             Director,
               S.S.

    NOTA:
    Prezentul tabel a fost intocmit cu respectarea prevederilor art. 1 si 4 din Ordonanta Guvernului nr. 69/1998.
------------
    *) Se va inscrie adresa completa (localitatea, judetul etc.).

    ANEXA Nr. 2a)
    la norme

    MINISTERUL TRANSPORTURILOR
    Regia Autonoma "Societatea Nationala
    a Cailor Ferate Romane"

                             Catre ...............

    Prin prezenta va comunicam ca s-a aprobat, prin hotararile Guvernului*) nr. ............ /199..., infiintarea .................., ca urmare a reorganizarii Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane si a mentinerii Regiei Autonome "Societatea Nationala a Cailor Ferate Romane", in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 12/1998.
    Numarul total de salariati care au domiciliul in judetul dumneavoastra, disponibilizati in conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 69/1998, este de ................. .

             Director,
               S.S.

------------
    *) Se anexeaza in copie.

    ANEXA Nr. 2b)
    la norme

    MINISTERUL TRANSPORTURILOR
    Regia Autonoma "Societatea Nationala
    a Cailor Ferate Romane"

                   MINISTERUL MUNCII SI PROTECTIEI SOCIALE
                         MINISTERUL TRANSPORTURILOR

    Prin prezenta va comunicam ca s-a aprobat, prin hotararile Guvernului*) nr. ..... /199..., infiintarea ............, ca urmare a reorganizarii Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane si a mentinerii Regiei Autonome "Societatea Nationala a Cailor Ferate Romane", in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 12/1998.
    Numarul efectiv de salariati la data intrarii in vigoare a reglementarilor sus-mentionate este de ................. .
    Numarul total de salariati disponibilizati in conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 69/1998 este de ............., din care beneficiari de plati compensatorii ................, din care, pe judete:
    - judetul Alba .............. salariati;
    - judetul ................ .

             Director,
               S.S.

------------
    *) Se anexeaza in copie.

    ANEXA Nr. 3
    la norme

                               Dat in fata noastra
                  DIRECTIA GENERALA DE MUNCA SI PROTECTIE SOCIALA
                 .................................................

                                  ANGAJAMENT

    Subsemnatul .................., domiciliat in localitatea ..........., str. ....... nr. ........, bl. ......., et. ......, ap. ......, sectorul/judetul ........, posesor al buletinului/cartii de identitate seria ..... nr. ......, eliberat/a de ............ la data de .........., titular al contului curent personal purtator de dobanda, deschis la unitatea C.E.C. ............, cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal cu privire la falsul in declaratii, ma angajez ca suma de .............. lei sa o utilizez, in baza prevederilor art. 2 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr 69/1998, in scopul*)
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
    Ma oblig ca, in termen de 90 de zile de la data la care C.E.C. imi va elibera suma de bani solicitata, sa prezint directiei generale de munca si protectie sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si Societatii de Servicii de Management Feroviar "S.M.F." - S.A. copii de pe actele doveditoare, din care sa rezulte utilizarea sumei in scopul de mai sus. In caz contrar, ma oblig sa restitui suma incasata, urmand sa primesc lunar platile compensatorii cuvenite potrivit legii.

                                 Semnatura
                          .........................
                          Data ....................
------------
    *) Se va mentiona una dintre situatiile:
    1. infiintarea unei societati comerciale;
    2. infiintarea unei asociatii familiale;
    3. desfasurarea unei activitati comerciale pe cont propriu;
    4. achizitionarea sau asocierea in vederea achizitionarii de inventar
       agricol;
    5. cumpararea de actiuni.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 668/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 668 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 342 2016
    Bună ziua domnule / doamnă Oferim împrumuturi organismelor private și comerciale cu o dobândă anuală foarte mică de 3%, rambursare de la 1 an la 25 de ani. Acordăm împrumuturi cuprinse între 5.000 și 500.000.000. Aceasta este pentru a eradica istoricul în creștere al creditului necorespunzător și, de asemenea, pentru a aduce profit stabil atât companiei noastre, cât și clienților noștri. Vă pierdeți somnul în timpul nopții vă faceți griji cum să obțineți un împrumut? Contact: Paul Loan Agency acum prin e-mail: paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% și, oferim. *Imprumuturi personale * Credite de consolidare a datoriilor *Capital de risc * Împrumuturi pentru afaceri * Împrumuturi pentru educație *Imprumut pentru casa * Împrumuturi din orice motiv Pentru mai multe informații de urgență reveniți imediat la noi. paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Salutari Domnule Paul Moritz
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu