Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.661 din 07.09.2017

pentru aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier naţional, cu compensare, a terenului în suprafaţă de 5,4734 ha, din care 3,3360 ha proprietate publică a statului, iar 2,1374 ha proprietate publică a oraşului Negreşti-Oaş, judeţul Satu Mare, în vederea realizării obiectivului „Amenajare pârtie şi sistem de înzăpezire al pârtiei - zona turistică Luna Şes, jud. Satu Mare"
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 741 din 14 septembrie 2017SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 36-38 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 3-6 din Legea nr. 526/2003 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a turismului „Schi în Româniaˮ, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 867 şi 868 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1(1) Se aprobă scoaterea definitivă din fondul forestier naţional, cu compensare, a terenului forestier în suprafaţă de 5,4734 ha, din care 3,3360 ha proprietate publică a statului, iar 2,1374 ha proprietate publică a oraşului Negreşti-Oaş, în vederea realizării obiectivului „Amenajare pârtie şi sistem de înzăpezire al pârtiei - zona turistică Luna Şes, jud. Satu Mare", potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.(2) Terenul în suprafaţă de 3,3360 ha prevăzut la alin. (1) este administrat de Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva prin Direcţia Silvică Satu Mare, Ocolul Silvic Negreşti-Oaş, şi este localizat în U.P. III Negreşti-Oaş, u.a. 114% = 2,1358 ha, u.a. 115% = 0,7239 ha şi u.a. 116% = 0,4763 ha.(3) Terenul în suprafaţă de 2,1374 ha prevăzut la alin. (1) este administrat de Ocolul Silvic Negreşti-Oaş şi este localizat în U.P. I Negreşti-Oaş, u.a. 115A% = 0,2988 ha, u.a. 115B% = 1,6919 ha şi u.a. 115C% = 0,1467 ha.(4) Scoaterea definitivă din fondul forestier naţional a terenului în suprafaţă de 5,4734 ha prevăzut la alin. (1) se face cu defrişarea vegetaţiei forestiere. (5) Beneficiarul scoaterii definitive din fondul forestier naţional a terenului prevăzut la alin. (1) este oraşul Negreşti-Oaş, prin Consiliul Local al Oraşului Negreşti-Oaş. Articolul 2(1) Oraşul Negreşti-Oaş compensează cu terenuri în suprafaţă totală de 5,7000 ha, astfel:a)un teren în suprafaţă de 3,5000 ha este oferit în compensare pentru terenul prevăzut la art. 1 alin. (2); b)un teren în suprafaţă de 2,2000 ha este oferit în compensare pentru terenul prevăzut la art. 1 alin. (3). (2) Terenurile oferite în compensare în suprafaţă totală de 5,7000 ha sunt proprietatea publică a oraşului Negreşti-Oaş, judeţul Satu Mare. (3) Terenul în suprafaţă de 3,5000 ha, prevăzut la alin. (1) lit. a), este înscris în Cartea funciară a oraşului Negreşti-Oaş nr. 109729 cu nr. cadastral 109729. (4) Terenul prevăzut la alin. (3) este limitrof fondului forestier naţional, u.a. 117, U.P. III Negreşti de pe raza Ocolului Silvic Negreşti-Oaş.(5) Terenul în suprafaţă de 2,2000 ha, prevăzut la alin. (1) lit. b), este înscris în Cartea funciară a oraşului Negreşti-Oaş nr. 109732 cu nr. cadastral 109732.(6) Terenul prevăzut la alin. (5) este limitrof fondului forestier naţional, u.a. 201, U.P. I Negreşti de pe raza Ocolului Silvic Negreşti-Oaş.(7) Terenul prevăzut la alin. (3) trece în administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, Direcţia Silvică Satu Mare.(8) Beneficiarul are obligaţia întreprinderii demersurilor pentru înscrierea în amenajamentul silvic, asigurarea administrării sau serviciilor silvice în termen de 30 de zile de la data aprobării scoaterii definitive din fondul forestier naţional, precum şi împădurirea în maximum două sezoane de vegetaţie a terenului oferit în compensare în suprafaţă de 2,2000 ha, potrivit art. 37 alin. (7) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(9) Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva are obligaţia întreprinderii demersurilor pentru înscrierea în amenajamentul silvic, asigurarea administrării sau serviciilor silvice în termen de 30 de zile de la data aprobării scoaterii definitive din fondul forestier naţional, precum şi împădurirea în maximum două sezoane de vegetaţie a terenului oferit în compensare în suprafaţă de 3,5000 ha, potrivit art. 37 alin. (7) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(10) Terenurile scoase definitiv din fondul forestier naţional şi terenurile primite în compensare în condiţiile prezentei hotărâri dobândesc situaţia juridică a terenurilor pe care le înlocuiesc, potrivit art. 37 alin. (9) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 3Scoaterea definitivă din fondul forestier naţional a terenului prevăzut la art. 1 alin. (1) se face cu exceptarea de la plata obligaţiilor băneşti, potrivit art. 4 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 526/2003 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a turismului „Schi în România", cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 4Se interzice schimbarea destinaţiei obiectivului „Amenajare pârtie şi sistem de înzăpezire al pârtiei - zona turistică Luna Şes, jud. Satu Mare" mai devreme de 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, potrivit art. 38 alin. (3) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 5 În cazul terenurilor prevăzute la art. 1 alin. (2) şi art. 2 alin. (1) lit. a), Ministerul Apelor şi Pădurilor, prin Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, va actualiza datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a Hotărârii Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 6 Garda Forestieră Oradea, Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva şi Consiliul Local al Oraşului Negreşti-Oaş răspund de aplicarea prevederilor prezentei hotărâri.PRIM-MINISTRUMIHAI TUDOSEContrasemnează:p. Ministrul apelor şi pădurilor,Adriana Petcu,secretar de statViceprim-ministru, ministrul mediului,Graţiela Leocadia GavrilescuMinistrul turismului,Mircea-Titus DobreMinistrul finanţelor publice,Ionuţ MişaANEXĂDATELE DE IDENTIFICARE a terenului care se scoate din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva şi se introduce în domeniul public al Oraşului Negreşti-Oaş, judeţul Satu Mare

Nr. crt. Locul unde este situat terenul Persoana juridică de la care se scoate terenul forestier Persoana juridică la care intră terenul forestier Localizarea terenului forestier în amenajamentul silvic Codul de clasificaţie Suprafaţa totală (ha) Nr. de inventar la MFP
0 1 2 3 4 5 6 7
1. Oraşul Negreşti-Oaş, judeţul Satu Mare Statul român, din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva CUI 1590120 Oraşul Negreşti-Oaş, judeţul Satu Mare CUI 3963951 U.P. III Negreşti-Oaş, u.a. 114 parţial, u.a. 115 parţial, 116 parţial, Ocolul Silvic Negreşti-Oaş 8.04.01 3,3360 1364 parţialSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 661/2017

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 661 din 2017
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu