Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 631 din 30 iunie 2010

privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 749/2009 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor, a structurilor institutiilor de învatamant superior si a specializarilor/programelor de studii universitare de licenta acreditate sau autorizate sa functioneze provizoriu organizate de acestea

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 578 din 16 august 2010In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 749/2009 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor, a structurilor instituţiilor de învăţământ superior şi a specializărilor/programelor de studii universitare de licenţă acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu organizate de acestea, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 465 din 6 iulie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. In anexa nr. 1, la litera A „Lista domeniilor pentru studii universitare de licenţă şi sistemul naţional de codificare de bază al acestora", la domeniul fundamental de ştiinţă, artă şi cultură „Ştiinţe juridice", cod „050", domeniul de studii universitare de licenţă „Drept", cod „010", la specializarea „Ordine şi siguranţă publică" se introduce nota de subsol *12), cu următorul cuprins:

„Ştiinţe juridice

050

Drept

010

Ordine şi siguranţă publică*12)

030

180

*12) Ofiţer de poliţie, poliţie de frontieră, jandarmi, penitenciare."

2. In anexa nr. 1, la litera A „Lista domeniilor pentru studii universitare de licenţă şi sistemul naţional de codificare de bază al acestora", la domeniul fundamental de ştiinţă, artă şi cultură „Ştiinţe sociale şi politice", cod „060", domeniul de studii universitare de licenţă „Sociologie", cod „010", se completează cu specializarea „Resurse umane", cu următorul cuprins:

„Ştiinţe sociale şi politice

060

Sociologie

010

Resurse umane

030

180"

3. In anexa nr. 1, la litera A „Lista domeniilor pentru studii universitare de licenţă şi sistemul naţional de codificare de bază al acestora", la domeniul fundamental de ştiinţă, artă şi cultură „Ştiinţe inginereşti", cod „120", domeniul de studii universitare de licenţă „Inginerie mecanică", cod „180", se completează cu specializarea „Ingineria designului de produs (Product Design Engineering)", cu următorul cuprins:

„Ştiinţe inginereşti

120

Inginerie mecanică

180

Ingineria designului de produs (Product Design Engineering)

150

240"

4. In anexa nr. 1, la litera A „Lista domeniilor pentru studii universitare de licenţă şi sistemul naţional de codificare de bază al acestora", la domeniul fundamental de ştiinţă, artă şi cultură „Ştiinţe inginereşti", cod „120", domeniul de studii universitare de licenţă „Inginerie şi management", cod „230", se completează cu specializarea „Ingineria şi managementul afacerilor", cu următorul cuprins:

„Ştiinţe inginereşti

120

Inginerie şi management

230

Ingineria şi managementul afacerilor

120

240"

5. In anexa nr. 1, la litera A „Lista domeniilor pentru studii universitare de licenţă şi sistemul naţional de codificare de bază al acestora", la domeniul fundamental de ştiinţă, artă şi cultură „Ştiinţe militare şi informaţii", cod „130", domeniul de studii universitare de licenţă „Ştiinţe militare şi informaţii", cod „010", se completează cu specializările „Studii de securitate şi informaţii", „Managementul traficului aerian" şi „Management în aviaţie", cu următorul cuprins:

„Ştiinţe militare şi informaţii

130

Ştiinţe militare şi informaţii

010

Studii de securitate şi informaţii

130

180

Managementul traficului aerian

140

180

Management în aviaţie

150

180"

6. In anexa nr. 1, la litera B „Lista specializărilor din domeniul Sănătate reglementate sectorial şi, respectiv, general şi sistemul naţional de codificare de bază al acestora", domeniul de studii universitare de licenţă „Sănătate", cod „150", codurile „010" şi „020" se completează la notele de subsol astfel:

„Domenii fundamentale de ştiinţă, artă şi cultură

Domeniul de studii universitare de licenţă

Denumire

Cod

Denumire

Cod

Sănătate

150

Sănătate*)

010

Sănătate**)

020

*) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene. **) Specializări reglementate general."

7. In anexa nr. 2, la punctul 1 „UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREŞTI", structura Facultăţii de Inginerie Mecanică şi Mecatronică, domeniul de licenţă „Inginerie industrială", se completează cu specializarea „Design industrial", structura Facultăţii de Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice, domeniul de licenţă „Inginerie industrială", se completează cu specializarea „Logistică industrială", structura Facultăţii de Ingineria Sistemelor Biotehnice, domeniul de licenţă „Ingineria produselor alimentare", se completează cu specializarea „Ingineria produselor alimentare", structura Facultăţii de Transporturi, domeniul de licenţă „Ingineria autovehiculelor", se completează cu specializarea „Ingineria sistemelor de propulsie pentru autovehicule", structura Facultăţii de Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor, domeniul de licenţă „Ingineria produselor alimentare", se completează cu specializarea „Controlul şi expertiza produselor alimentare", structura universităţii se completează cu „Facultatea de Inginerie Medicală", domeniul de licenţă „Ştiinţe inginereşti aplicate", cu specializarea „Inginerie medicală", şi „Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria şi Managementul Afacerilor", domeniul de licenţă „Inginerie şi management", specializarea „Ingineria şi managementul afacerilor", şi vor avea următorul cuprins:

„Facultatea de Inginerie Mecanică şi Mecatronică

Inginerie industrială

Design industrial

AP

Zi

240

Facultatea de Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice

Inginerie industrială

Logistică industrială

AP

Zi

240

Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice

Ingineria produselor alimentare

Ingineria produselor alimentare

AP

Zi

240

Facultatea de Transporturi

Ingineria autovehiculelor

Ingineria sistemelor de propulsie pentru autovehicule

AP

Zi

240

Facultatea de Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor

Ingineria produselor alimentare

Controlul şi expertiza produselor alimentare

AP

Zi

240

Facultatea de Inginerie Medicală

Ştiinţe inginereşti aplicate

Inginerie medicală

A

Zi

240

Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria şi Managementul Afacerilor

Inginerie şi management

Ingineria şi

managementul

afacerilor

AP

Zi

240"

8. In anexa nr. 2, la punctul 2 „UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCŢII DIN BUCUREŞTI", denumirea Facultăţii de Instalaţii se modifică şi se înlocuieşte cu denumirea „Facultatea de Inginerie a Instalaţiilor", iar la Departamentul de Limbi Străine şi Comunicare, domeniul de licenţă „Limbi moderne aplicate", specializarea „Traducere şi interpretare" se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Departamentul de Limbi Străine şi Comunicare

Limbi moderne aplicate

Traducere şi interpretare

A

Zi

180"

9.  In anexa nr. 2, la punctul 4 „UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE Şl MEDICINĂ VETERINARĂ DIN BUCUREŞTI", denumirea Facultăţii de Management, Inginerie Economică în Agricultură şi Dezvoltare Rurală din Slatina se modifică şi se înlocuieşte cu denumirea „Facultatea de Management, Inginerie Economică în Agricultură şi Dezvoltare Rurală - Filiala Slatina" şi denumirea Facultăţii de Management, Inginerie Economică în Agricultură şi Dezvoltare Rurală din Călăraşi se modifică şi se înlocuieşte cu denumirea „Facultatea de Management, Inginerie Economică în Agricultură şi Dezvoltare Rurală - Filiala Călăraşi".

10.  In anexa nr. 2, la punctul 5 „UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI", la Facultatea de Administraţie şi Afaceri, domeniul de licenţă „Administrarea afacerilor", specializarea „Administrarea afacerilor", şi domeniul de licenţă „Marketing", specializarea „Marketing", se modifică, structura Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială se completează cu domeniul de licenţă „Sociologie", specializarea „Resurse umane", iar domeniul de licenţă „Asistenţă socială", specializarea „Asistenţă socială", se modifică, la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, domeniul de licenţă „Ştiinţe ale educaţiei", specializările „Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (la Buzău)", „Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (la Crevedia)" şi „Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (la Focşani)", se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Facultatea de Administraţie şi Afaceri

Administrarea afacerilor

Administrarea afacerilor

A

Zi

180

Marketing

Marketing

AP

Zi

180

Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială

Sociologie

Resurse umane

AP

ZI

180

Asistenţă socială

Asistenţă socială

A/A

Zi/ID

180

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei

Ştiinţe ale educaţiei

Pedagogia

învăţământului primar şi preşcolar (la Buzău)

A

Zi

180

Pedagogia

învăţământului primar şi preşcolar      (la Crevedia)

A

Zi

180

Pedagogia

învăţământului primar şi preşcolar      (la Focşani)

A

Zi

180"

11. In anexa nr. 2, la punctul 7 „ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI" se introduce „Facultatea de Administraţie şi Management Public", cu domeniul de licenţă „Ştiinţe administrative", specializarea „Administraţie publică", prin eliminarea acesteia de la „Facultatea de Management", cu următorul cuprins:

„Facultatea de Administraţie şi Management Public

Ştiinţe administrative

Administraţie publică

A/A

Zi/ID

180"

12. In anexa nr. 2, la punctul 8 „UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE MUZICĂ DIN BUCUREŞTI", la Facultatea de Compoziţie, Muzicologie şi Pedagogie Muzicală, domeniul de licenţă „Muzică", specializarea „Pedagogie muzicală" se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Facultatea de Compoziţie, Muzicologie şi Pedagogie Muzicală

Muzică

Pedagogie muzicală

A

Zi

180"

13. In anexa nr. 2, la punctul 9 „UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTE DIN BUCUREŞTI", structura Facultăţii de Arte Decorative şi Design, domeniul de licenţă „Arte plastice, decorative şi design", se completează cu specializarea „Modă - design vestimentar", cu următorul cuprins:

„Facultatea de Arte Decorative şi Design

Arte plastice, decorative şi design

Modă - design vestimentar

A

Zi

180"

14. In anexa nr. 2, la punctul 11 „UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE EDUCAŢIE FIZICĂ Şl SPORT DIN BUCUREŞTI", structura Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport, domeniul de licenţă „Educaţie fizică şi sport", se completează cu specializarea „Educaţie fizică şi sportivă (în limba franceză)", cu următorul cuprins:

„Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

Educaţie fizică şi sport

Educaţie fizică şi sportivă (în limba franceză)

A

Zi

180"

15. In anexa nr. 2, la punctul 13 „UNIVERSITATEA «1 DECEMBRIE 1918» DIN ALBA IULIA", la Facultatea de Ştiinţe, domeniul de licenţă „Informatică", specializarea „Informatică", domeniul de licenţă „Finanţe", specializarea „Finanţe şi bănci", şi domeniul de licenţă „Marketing", specializarea „Marketing", se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Facultatea de Ştiinţe

Informatică

Informatică

A

Zi

180

Finanţe

Finanţe şi bănci

A

Zi

180

Marketing

Marketing

A

Zi

180"

16. In anexa nr. 2, la punctul 14 „UNIVERSITATEA «AUREL VLAICU» DIN ARAD", la Facultatea de Inginerie Alimentară, Turism şi Protecţia Mediului, domeniul de licenţă „Ingineria produselor alimentare", specializarea „Controlul şi expertiza produselor alimentare", şi domeniul de licenţă „Ingineria mediului", specializarea „Ingineria sistemelor biotehnice şi ecologice", se modifică, la Facultatea de Ştiinţe Umaniste şi Sociale, domeniul de licenţă „Limbă şi literatură", specializarea „Limba şi literatura română - Limba şi literatura engleză", se modifică, la Facultatea de Ştiinţe Economice, domeniul de licenţă „Finanţe", specializarea „Finanţe şi bănci", domeniul de licenţă „Contabilitate", specializarea „Contabilitate şi informatică de gestiune", şi domeniul de licenţă „Management", specializarea „Management", se modifică, la Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Asistenţă Socială, domeniul de licenţă „Asistenţă socială", specializarea „Asistenţă socială", se modifică şi structura Facultăţii de Design, cu domeniul de licenţă „Arte plastice, decorative şi design", se completează cu specializarea „Modă - design vestimentar" de la Facultatea de Ştiinţe Umaniste si Sociale si vor avea următorul cuprins:

„Facultatea de Inginerie Alimentară, Turism si Protecţia Mediului

Ingineria produselor alimentare

Controlul şi expertiza produselor alimentare

A

Zi

240

Ingineria mediului

Ingineria sistemelor biotehnice şi ecologice

A

Zi

240

Facultatea de Ştiinţe Umaniste şi Sociale

Limbă şi literatură

Limba şi literatura română - Limba şi literatura engleză

A

Zi

180

Facultatea de Ştiinţe Economice

Finanţe

Finanţe şi bănci

A/A

Zi/ID

180

Contabilitate

Contabilitate şi informatică de gestiune

A/A

Zi/ID

180

Management

Management

A

Zi

180

Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Asistenţă Socială

Asistenţă socială

Asistenţă socială

A

Zi

180

Facultatea de Design

Arte plastice, decorative şi design

Design

AP

Zi

180

Modă - design vestimentar

AP

Zi

180"

17. In anexa nr. 2, la punctul 15 „UNIVERSITATEA «VASILE ALECSANDRI» DIN BACĂU", structura Facultăţii de Inginerie, domeniul de licenţă „Inginerie chimică", se completează cu specializarea „Controlul şi securitatea produselor alimentare" şi se modifică domeniul de licenţă „Inginerie industrială", specializarea „Design industrial", structura Facultăţii de Litere se completează cu domeniul de licenţă „Limbi moderne aplicate", specializarea „Traducere şi interpretare (engleză, franceză)", şi se modifică domeniul de licenţă „Limbă şi literatură", specializarea „O limbă şi literatură modernă (engleză, franceză) - Limba şi literatura română", iar la Facultatea de Ştiinţe, domeniul de licenţă „Informatică", specializarea „Informatică" se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Facultatea de Inginerie

Inginerie chimică

Controlul şi securitatea produselor alimentare

AP

Zi

240

Inginerie industrială

Design industrial

A

Zi

240

Facultatea de Litere

Limbă şi literatură

O limbă şi literatură modernă (engleză, franceză) - Limba şi literatura română

A

Zi

180

Limbi moderne aplicate

Traducere şi interpretare (engleză, franceză)

AP

Zi

180

Facultatea de Ştiinţe

Informatică

Informatică

AP/AP

Zi/FR

180"

18. In anexa nr. 2, la punctul 16 „UNIVERSITATEA DE NORD DIN BAIA MARE", la Facultatea de Inginerie, domeniul de licenţă „Inginerie şi management", specializarea „Inginerie economică în domeniul mecanic" se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Facultatea de Inginerie

Inginerie şi management

Inginerie economică în domeniul mecanic

A

Zi

240"

19. In anexa nr. 2, la punctul 17 „UNIVERSITATEA «TRANSILVANIA» DIN BRAŞOV", denumirea Facultăţii de Inginerie Tehnologică se modifică şi se înlocuieşte cu denumirea „Facultatea de Inginerie Tehnologică şi Management Industrial" şi domeniul de licenţă „Inginerie industrială" se completează cu specializarea „Ingineria şi managementul calităţii", iar domeniul de licenţă „Inginerie şi management", specializarea „Inginerie economică industrială" se modifică; denumirea Facultăţii de Industria Lemnului se modifică şi se înlocuieşte cu denumirea „Facultatea de Ingineria Lemnului"; structura Facultăţii de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor, domeniul de licenţă „Ştiinţe inginereşti aplicate", se completează cu specializarea „Informatică industrială" şi la domeniul de licenţă „Inginerie electronică şi telecomunicaţii", specializarea „Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii" se modifică; denumirea Facultăţii de Ştiinţe Economice se modifică şi se înlocuieşte cu denumirea „Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administrarea Afacerilor", iar în structura acesteia, domeniul de licenţă „Cibernetică, statistică şi informatică economică", specializarea „Informatică economică" se modifică; la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, domeniul de licenţă „Ştiinţe ale educaţiei", specializarea „Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar", şi domeniul de licenţă „Psihologie", specializarea „Psihologie", se modifică; denumirea Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport se modifică şi se înlocuieşte cu denumirea „Facultatea de Educaţie Fizică şi Sporturi Montane" şi domeniul de licenţă „Educaţie fizică şi sport", specializarea „Sport şi performanţă motrică" se modifică; Facultatea de Drept şi Sociologie se reorganizează în Facultatea de Drept, cu domeniul de licenţă „Drept", specializarea „Drept", şi Facultatea de Sociologie şi Comunicare, cu domeniul de licenţă „Sociologie", specializarea „Sociologie", domeniul de licenţă „Asistenţă socială", specializarea „Asistenţă socială", şi domeniul de licenţă „Ştiinţe ale comunicării", specializarea „Comunicare şi relaţii publice"; domeniul de licenţă „Inginerie industrială", specializările „Design industrial", „Design industrial (în limba engleză)", „Ingineria sistemelor de energii regenerabile", şi domeniul de licenţă „Mecatronică şi robotică", specializarea „Robotică", preluate din cadrul Facultăţii de Inginerie Tehnologică, şi domeniul de licenţă „Ingineria mediului", specializările „Ingineria şi protecţia mediului în industrie" şi „Ingineria valorificării deşeurilor", preluate din cadrul Facultăţii de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor, se reorganizează într-o nouă facultate - Facultatea de Design de Produs şi Mediu şi vor avea următorul cuprins:

„Facultatea de Inginerie Tehnologică si Management Industrial

Inginerie industrială

Ingineria şi

managementul

calităţii

AP

Zi

240

Inginerie şi management

Inginerie economică industrială

A/A

Zi/ID

240

Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor

Inginerie electronică şi telecomunicaţii

Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii

A

Zi

240

Ştiinţe inginereşti aplicate

Informatică industrială

AP

Zi

240

Facultatea de Design de Produs şi Mediu

Inginerie industrială

Design industrial

A

Zi

240

Design industrial (în limba engleză)

A

Zi

240

Ingineria sistemelor de energii regenerabile

AP

Zi

240

Mecatronica şi robotică

Robotică

A

Zi

240

Ingineria mediului

Ingineria şi protecţia mediului în industrie

A

Zi

240

Ingineria valorificării deşeurilor

AP

Zi

240

Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administrarea Afacerilor

Cibernetică, statistică şi informatică economică

Informatică economică

A

Zi

180

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei

Ştiinţe ale educaţiei

Pedagogia

învăţământului primar şi preşcolar

A/A

Zi/ID

180

Psihologie

Psihologie

A/AP

Zi/ID

180

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sporturi Montane

Educaţie fizică şi sport

Sport şi performanţă motrică

AP/AP

Zi/FR

180

Facultatea de Drept

Drept

Drept

A/A

Zi/FR

240

Facultatea de Sociologie şi Comunicare

Sociologie

Sociologie

A

Zi

180

Asistenţă socială

Asistenţă socială

A

Zi

180

Ştiinţe ale comunicării

Comunicare şi relaţii publice

AP

Zi

180"

20. In anexa nr. 2, la punctul 18 „UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA", structura Facultăţii de Construcţii, domeniul de licenţă „Inginerie civilă", se completează cu specializarea „Construcţii civile, industriale şi agricole (în limba engleză)", structura Facultăţii de Construcţii de Maşini, domeniul de licenţă „Mecatronica şi robotică", se completează cu specializarea „Robotică (la Bistriţa)", la Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei se modifică domeniul de licenţă „Inginerie electronică şi telecomunicaţii", specializările „Electronică aplicată (în limba engleză)" şi „Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii (în limba engleză)", structura Facultăţii de Inginerie Electrică, domeniul de licenţă „Ştiinţe inginereşti aplicate", se completează cu specializarea „Inginerie medicală (la Bistriţa)", structura Facultăţii de Mecanică, domeniul de licenţă „Inginerie mecanică", se completează cu specializările „Sisteme şi echipamente termice (la Alba Iulia)" şi „Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industrie alimentară (la Alba lulia)" şi vor avea următorul cuprins:

„Facultatea de Construcţii

Inginerie civilă

Construcţii civile, industriale şi agricole (în limba engleză)

A

Zi

240

Facultatea de Construcţii de Maşini

Mecatronica şi robotică

Robotică (la Bistriţa)

AP

Zi

240

Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

Inginerie electronică si telecomunicaţii

Electronică aplicată (în limba engleză)

A

Zi

240

Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii (în limba engleză)

A

Zi

240

Facultatea de Inginerie Electrică

Ştiinţe inginereşti aplicate

Inginerie medicală (la Bistriţa)

AP

Zi

240

Facultatea de Mecanică

Inginerie mecanică

Sisteme şi

echipamente termice (la Alba Iulia)

AP

Zi

240

Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industrie alimentară (la Alba Iulia)

AP

Zi

240"

21. In anexa nr. 2, la punctul 19 „UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE Şl MEDICINĂ VETERINARĂ DIN CLUJ-NAPOCA", la Facultatea de Agricultură, domeniul de licenţă „Agronomie" se completează cu specializările „Agricultură (în limba franceză)" şi „Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru agricultură şi industria alimentară" şi domeniul de licenţă „Ingineria produselor alimentare" se completează cu specializarea „Ingineria produselor alimentare" şi se modifică la specializarea „Controlul şi expertiza produselor alimentare", la Facultatea de Horticultura, domeniul de licenţă „Inginerie şi management" se completează cu specializarea „Inginerie şi management în industria turismului" şi se modifică la specializările „Inginerie economică în agricultură" şi „Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism" şi domeniul de licenţă „Horticultura", specializarea „Peisagistică" se modifică, structura Facultăţii de Medicină Veterinară, domeniul de licenţă „Inginerie chimică", se completează cu specializarea „Controlul şi securitatea produselor industriale" şi vor avea următorul cuprins:

„Facultatea de Agricultură

Agronomie

Agricultură (în limba franceză)

A

Zi

240

Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru agricultură şi industria alimentară

AP

Zi

240

Ingineria produselor alimentare

Ingineria produselor alimentare

AP

Zi

240

Controlul şi expertiza produselor alimentare

A

Zi

240

Facultatea de Horticultura

Horticultura

Peisagistică

A

Zi

240

Inginerie şi management

Inginerie economică în agricultură

A/A

Zi/FR

240

Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism

A

Zi

240

Inginerie şi management în industria turismului

AP

Zi

240

Facultatea de Medicină Veterinară

Inginerie chimică

Controlul şi securitatea produselor industriale

AP

ZI

240"

22. In anexa nr. 2, la punctul 20 „UNIVERSITATEA «BABEŞ-BOLYAI» DIN CLUJ-NAPOCA", la Facultatea de Matematică şi Informatică, domeniul de licenţă „Matematică" se completează cu specializarea „Matematică (în limba maghiară)" şi domeniul de licenţă „Informatică" se completează cu specializarea „Informatică (în limba engleză, în limba maghiară)"; la Facultatea de Fizică, domeniul de licenţă „Ştiinţa mediului", specializarea „Fizica mediului (la Dej)" se modifică în „Fizica mediului" şi domeniul de licenţă „Ştiinţe inginereşti aplicate" se completează cu specializarea „Fizică tehnologică (în limba maghiară)"; structura Facultăţii de Chimie şi Inginerie Chimică, domeniul de licenţă „Ştiinţa mediului", se completează cu specializarea „Chimia şi ingineria substanţelor organice, petrochimie şi carbochimie (în limba germană, în limba maghiară)" şi specializarea „Ştiinţa şi ingineria materialelor oxidice şi nanomateriale (în limba engleză)"; structura Facultăţii de Biologie şi Geologie, domeniul de licenţă „Ştiinţa mediului", se completează cu specializarea „Ecologie şi protecţia mediului (în limba germană, în limba maghiară)"; la Facultatea de Drept, domeniul de licenţă „Drept", specializarea „Drept" se modifică; structura Facultăţii de Litere, domeniul de licenţă „Limbă şi literatură", se completează cu specializarea „Limba şi literatura finlandeză - Limba şi literatura română/Limba şi literatura maghiară/Limba şi literatura modernă (engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, rusă, norvegiană, japoneză, chineză, coreeană, ebraică)/Limba latină/Limba greacă veche/Literatură universală şi comparată", iar specializarea „Literatură universală şi comparată" se modifică în „Literatură universală şi comparată - Limba şi literatura modernă (engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, rusă, ucraineană, norvegiană, finlandeză, japoneză, chineză, coreeană, ebraică)"; la Facultatea de Istorie şi Filosofie, domeniul de licenţă „Filosofie" se completează cu specializările „Filosofie (în limba maghiară)", „Filosofie (în limba germană)" şi domeniul de licenţă „Istorie" se completează cu specializarea „Istoria artei (în limba maghiară)"; la Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, domeniul de licenţă „Sociologie" se completează cu specializările „Sociologie (în limba maghiară)", „Antropologie (în limba maghiară)", „Resurse umane", „Resurse umane (în limba maghiară)", iar specializarea „Antropologie" se modifică, domeniul de licenţă „Asistenţă socială" se completează cu specializarea „Asistenţă socială (în limba maghiară)" şi se modifică la specializarea „Asistenţă socială"; la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, domeniul de licenţă „Ştiinţe ale educaţiei" se completează cu specializările „Pedagogie (în limba maghiară)", „Psihopedagogie specială (în limba maghiară)", „Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (în limba germană, la Sibiu)", „Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (în limba maghiară, la Odorheiu Secuiesc)", „Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (în limba maghiară, la Satu Mare) şi se modifică la specializările „Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar", „Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (la Năsăud)", „Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (la Sibiu)", „Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (la Sighetu Marmaţiei)", „Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (la Târgu Mureş)"; la Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor, domeniul de licenţă „Administrarea afacerilor" se completează cu specializarea „Economia firmei (în limba maghiară, la Sfântu Gheorghe)" şi se modifică la specializările „Economia comerţului, turismului şi serviciilor (în limba maghiară)" şi „Economia comerţului, turismului şi serviciilor (la Sfântu Gheorghe)", domeniul de licenţă „Economie", specializarea „Economie agroalimentară şi a mediului", domeniul de licenţă „Contabilitate", specializarea „Contabilitate şi informatică de gestiune (la Sighetu Marmaţiei)", se modifică, domeniul de licenţă „Cibernetică, statistică şi informatică economică", specializarea „Informatică economică (în limba maghiară)", se modifică, domeniul de licenţă „Management", specializarea „Management (în limba maghiară)", se modifică, domeniul de licenţă „Marketing", specializarea „Marketing (în limba maghiară)", se modifică, la domeniul de licenţă „Economie şi afaceri internaţionale", denumirea specializării „Afaceri internaţionale" se modifică în „Economie şi afaceri internaţionale" şi denumirea specializării „Afaceri internaţionale (în limba germană)" se modifică în „Economie şi afaceri internaţionale (în limba germană)"; la Facultatea de Studii Europene, domeniul de licenţă „Relaţii internaţionale şi studii europene", se modifică specializarea „Relaţii internaţionale şi studii europene"; structura Facultăţii de Business, domeniul de licenţă „Administrarea afacerilor", se completează cu specializarea „Administrarea afacerilor (în limba engleză)"; la Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării, domeniul de licenţă „Ştiinţe politice" se completează cu specializarea „Ştiinţe politice (în limba maghiară)" şi se modifică la specializarea „Ştiinţe politice", domeniul de licenţă „Ştiinţe administrative" se completează cu specializarea „Administraţie publică (în limba maghiară, la Sfântu Gheorghe)" şi se modifică la specializările „Administraţie publică", „Administraţie publică (la Bistriţa)", „Administraţie publică (la Satu Mare)" şi „Administraţie publică (la Sfântu Gheorghe)", domeniul de licenţă „Ştiinţe ale comunicării" se completează cu specializările „Jurnalism (în limba maghiară)", „Jurnalism (în limba germană)" şi se modifică la specializările „Jurnalism", „Comunicare şi relaţii publice"; structura Facultăţii de Teologie Reformată, domeniul de licenţă „Teologie", se completează cu specializarea „Teologie reformată didactică (în limba maghiară)"; structura Facultăţii de Teologie Romano-Catolică, domeniul de licenţă „Teologie", se completează cu specializarea „Teologie romano-catolică didactică (în limba maghiară)"; structura Facultăţii de Teatru şi Televiziune, domeniul de licenţă „Teatru", se completează cu specializările „Artele spectacolului (actorie, regie) (în limba maghiară)" şi „Teatrologie (în limba maghiară)" şi vor avea următorul cuprins:

„Facultatea de Matematică şi Informatică

Matematică

Matematică (în limba maghiară)

A

Zi

180

Informatică

Informatică (în limba engleză, în limba maghiară)

A

Zi

180

Facultatea de Fizică

Ştiinţe inginereşti aplicate

Fizică tehnologică (în limba maghiară)

A

Zi

240

Ştiinţa mediului

Fizica mediului

A

Zi

180

Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică

Inginerie chimică

Chimia şi ingineria substanţelor organice, petrochimie şi carbochimie (în limba germană, în limba maghiară)

A

Zi

240

Ştiinţa şi ingineria materialelor oxidice şi nanomateriale (în limba engleză)

A

Zi

240

Facultatea de Biologie şi Geologie

Ştiinţa mediului

Ecologie şi protecţia mediului (în limba germană, în limba maghiară)

A

Zi

180

Facultatea de Drept

Drept

Drept

A/A

Zi/ID

240

Facultatea de Litere

Limbă şi literatură

Literatură universală şi comparată - Limba şi literatura modernă (engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, rusă, ucraineană, norvegiană, finlandeză, japoneză, chineză, coreeană, ebraică)

A

Zi

180

Limba şi literatura finlandeză - Limba şi literatura română/Limba şi literatura

maghiară/Limba şi literatura modernă (engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, rusă, norvegiană, japoneză, chineză, coreeană, ebraică )/Limba latină/Limba greacă veche/Literatură universală şi comparată

AP

Zi

180

Facultatea de Istorie şi Filosofie

Filosofie

Filosofie (în limba maghiară)

A

Zi

180

Filosofie (în limba germană)

A

Zi

180

Istorie

Istoria artei (în limba maghiară)

A

Zi

180

Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială

Sociologie

Sociologie (în limba maghiară)

A

Zi

180

Antropologie

A

Zi

180

Antropologie (în limba maghiară)

A

Zi

180

Resurse umane

AP

Zi

180

Resurse umane (în limba maghiară)

AP

Zi

180

Asistenţă socială

Asistenţă socială

A/A

Zi/ID

180

Asistenţă socială (în limba maghiară)

A

ID

180

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

Ştiinţe ale educaţiei

Pedagogie (în limba maghiară)

A

Zi

180

Psihopedagogie specială (în limba maghiară)

A

Zi

180

Pedagogia

învăţământului primar şi preşcolar

A/A

Zi/ID

180

Pedagogia

învăţământului primar şi preşcolar (la Năsăud)

A

Zi

180

Pedagogia

învăţământului primar şi preşcolar (la Sibiu)

A/AP

Zi/ID

180

Pedagogia

învăţământului primar şi preşcolar (în limba germană, la Sibiu)

A

Zi

180

Pedagogia

învăţământului primar şi preşcolar (la Sighetu Marmaţiei)

A/AP

Zi/ID

180

Pedagogia

învăţământului primar şi preşcolar (în limba maghiară, la Satu Mare)

AP

ID

180

Pedagogia

învăţământului primar şi preşcolar (în limba maghiară, la Odorheiu Secuiesc)

AP

ID

180

Pedagogia

învăţământului primar şi preşcolar (la Târgu Mureş)

AP/AP

Zi/ID

180

Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor

Economie

Economie agroalimentară şi a mediului

A/AP

Zi/ID

180

Administrarea afacerilor

Economia firmei (în limba maghiară, la Sfântu Gheorghe)

A

Zi

180

Economia comerţului, turismului şi serviciilor (în limba maghiară)

A/A

Zi/ID

180

Economia comerţului, turismului şi serviciilor (la Sfântu Gheorghe)

AP/AP

Zi/ID

180

Contabilitate

Contabilitate şi informatică de gestiune (la Sighetu Marmaţiei)

AP/AP

Zi/ID

180

Cibernetică, statistică şi informatică economică

Informatică economică (în limba maghiară)

A/A

Zi/ID

180

Economie si afaceri internaţionale

Economie şi afaceri internaţionale

A/A

Zi/ID

180

Economie şi afaceri internaţionale (în limba germană)

A

ID

180

Management

Management (în limba maghiară)

A/A

Zi/ID

180

Marketing

Marketing (în limba maghiară)

A/A

Zi/ID

180

Facultatea de Studii Europene

Relaţii internaţionale şi studii europene

Relaţii internaţionale şi studii europene

A/A

Zi/ID

180

Facultatea de Business

Administrarea afacerilor

Administrarea afacerilor (în limba engleză)

A

Zi

180

Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării

Ştiinţe politice

Ştiinţe politice

A/A

Zi/ID

180

Ştiinţe politice (în limba maghiară)

A

Zi

180

Ştiinţe administrative

Administraţie publică

A/A

Zi/ID

180

Administraţie publică (la Bistriţa)

A/AP

Zi/ID

180

Administraţie publică (la Satu Mare)

AP/AP

Zi/ID

180

Administraţie publică (la Sfântu Gheorghe)

A/AP

Zi/ID

180

Administraţie publică (în limba maghiară, la Sfântu Gheorghe)

A/AP

Zi/ID

180

Ştiinţe ale comunicării

Jurnalism

A/A

Zi/ID

180

Jurnalism (în limba maghiară)

A

Zi

180

Jurnalism (în limba germană)

A

Zi

180

Comunicare şi relaţii publice

A/A

Zi/ID

180

Facultatea de Teologie Reformată

Teologie

Teologie reformată didactică (în limba maghiară)

A

Zi

180

Facultatea de Teologie Romano-Catolică

Teologie

Teologie romano-catolică didactică (în limba maghiară)

A

Zi

180

Facultatea de Teatru şi Televiziune

Teatru

Artele spectacolului (actorie, regie) (în limba maghiară)

A

Zi

180

Teatrologie (în limba maghiară)

A

Zi

180"

23. In anexa nr. 2, la punctul 23 „UNIVERSITATEA DE ARTĂ ŞI DESIGN DIN CLUJ-NAPOCA", la Facultatea de Arte Decorative şi Design, domeniul de licenţă „Arte plastice, decorative şi design" se completează cu specializarea „Modă - design vestimentar", cu următorul cuprins:

„Facultatea de Arte Decorative şi Design

Arte plastice, decorative şi design

Modă - design vestimentar

A

Zi

180"

24. In anexa nr. 2, la punctul 24 „UNIVERSITATEA «OVIDIUS» DIN CONSTANŢA", la Facultatea de Istorie şi Ştiinţe Politice, la domeniul de licenţă „Istorie" se modifică specializarea „Istorie" şi la domeniul de licenţă „Ştiinţe politice" se modifică specializarea „Ştiinţe politice"; denumirea Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Administrative se modifică şi se înlocuieşte cu denumirea „Facultatea de Drept, Ştiinţe Administrative şi Sociologie"; la Facultatea de Ştiinţe Economice, la domeniul de licenţă „Finanţe" se modifică specializarea „Finanţe şi bănci"; structura Facultăţii de Medicină, domeniul de licenţă „Sănătate", se completează cu specializarea „Medicină (în limba engleză)" şi vor avea următorul cuprins:

„Facultatea de Istorie şi Ştiinţe Politice

Istorie

Istorie

A

Zi

180

Ştiinţe politice

Ştiinţe politice

A

Zi

180

Facultatea de Ştiinţe Economice

Finanţe

Finanţe şi bănci

A/AP

Zi/ID

180

Facultatea de Medicină

Sănătate

Medicină (în limba engleză)

A

Zi

360"

25. In anexa nr. 2, la punctul 26 „UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA", la Facultatea de Litere, la domeniul de licenţă „Limbă şi literatură" se modifică specializarea „Limba şi literatura română -O limbă şi literatură modernă (franceză, engleză) (la Drobeta-Turnu Severin)" şi la domeniul de licenţă „Ştiinţe ale comunicării" se modifică specializarea „Comunicare şi relaţii publice", la Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, la domeniul de licenţă „Administrarea afacerilor" se modifică specializarea „Economia comerţului, turismului şi serviciilor" şi la Facultatea de Electrotehnică, la domeniul de licenţă „Inginerie şi management" se modifică specializarea „Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic" şi vor avea următorul cuprins:

„Facultatea de Litere

Limbă şi literatură

Limba şi literatura română -O limbă şi literatură modernă (franceză, engleză) (la Drobeta-Turnu Severin)

A

Zi

180

Ştiinţe ale comunicării

Comunicare şi relaţii publice

A

Zi

180

Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor

Administrarea afacerilor

Economia comerţului, turismului şi serviciilor

A

Zi

180

Facultatea de Electrotehnică

Inginerie şi management

Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic

A

Zi

240"

26. In anexa nr. 2, la punctul 28 „UNIVERSITATEA «DUNĂREA DE JOS» DIN GALAŢI", denumirea Facultăţii de Ştiinţe Economice se modifică şi se înlocuieşte cu denumirea „Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor", specializările din cadrul Facultăţii de Inginerie Electrică şi Electronică şi al Facultăţii de Ştiinţa Calculatoarelor se reorganizează într-o nouă facultate având denumirea „Facultatea de Automatică Calculatoare, Inginerie Electrică şi Electronică", la Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor, la domeniul de licenţă „Ştiinţa mediului", specializarea „Ecologie şi protecţia mediului" se modifică, la Facultatea de Arte, la domeniul de licenţă „Muzică", specializarea „Interpretare muzicală - canto" se modifică, la Facultatea Transfrontalieră de Ştiinţe Umaniste, Economice şi Inginereşti, domeniul de licenţă „Limbi moderne aplicate" se completează cu specializarea „Limbi moderne aplicate", domeniul de licenţă „Ingineria mediului" se completează cu specializarea „Ingineria şi protecţia mediului în industrie", domeniul de licenţă „Contabilitate" se completează cu specializarea „Contabilitate şi informatică de gestiune" şi domeniul de licenţă „Finanţe" se completează cu specializarea „Finanţe şi bănci" şi vor avea următorul cuprins:

„Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor

Ştiinţa mediului

Ecologie şi protecţia mediului

A

Zi

180

Facultatea de Arte

Muzică

Interpretare muzicală - canto

A

Zi

240

Facultatea Transfrontalieră de Ştiinţe Umaniste, Economice şi Inginereşti*

Limbi moderne aplicate

Limbi moderne aplicate

AP

Zi

180

Contabilitate

Contabilitate şi informatică de gestiune

A

Zi

180

Finanţe

Finanţe şi bănci

A

Zi

180

Ingineria mediului

Ingineria şi protecţia mediului în industrie

AP

Zi

240

* Se referă la reintroducerea extensiei la Cahul"

27. In anexa nr. 2, la punctul 29 „UNIVERSITATEA TEHNICĂ «GHEORGHE ASACHI» DIN IAŞI", la Facultatea de Mecanică, la domeniul de licenţă „Mecatronică şi robotică", specializarea „Robotică" se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Facultatea de Mecanică

Mecatronică şi robotică

Robotică

A

Zi

240"

28. In anexa nr. 2, la punctul 30 „UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE SI MEDICINĂ VETERINARĂ «ION IONESCU DE LA BRAD» DIN IAŞI", la Facultatea de Agricultură, la domeniul de licenţă „Biologie" se modifică specializarea „Biologie", la domeniul de licenţă „Agronomie" se modifică specializarea „Agricultură", la domeniul de licenţă „Ingineria produselor alimentare" se modifică specializarea „Tehnologia prelucrării produselor agricole", la domeniul de licenţă „Inginerie şi management" se modifică specializarea „Inginerie economică în agricultură"; la Facultatea de Horticultura, la domeniul de licenţă „Horticultura", specializarea „Horticultura" se modifică; la Facultatea de Zootehnie, la domeniul de licenţă „Zootehnie", specializările „Zootehnie" şi „Piscicultura şi acvacultura" se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Facultatea de Agricultură

Biologie

Biologie

A

Zi

180

Agronomie

Agricultură

A/A

Zi/ID

240

Ingineria produselor alimentare

Tehnologia prelucrării produselor agricole

A

Zi

240

Inginerie şi management

Inginerie economică în agricultură

A/A

Zi/ID

240

Facultatea de Horticultura

Horticultura

Horticultura

A/A

Zi/ID

240

Facultatea de Zootehnie

Zootehnie

Zootehnie

A/A

Zi/ID

240

Piscicultura şi acvacultura

A

Zi

240"

29. In anexa nr. 2, la punctul 31 „UNIVERSITATEA «ALEXANDRU IOAN CUZA» DIN IAŞI", la Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, domeniul de licenţă „Ştiinţe ale comunicării", specializarea „Comunicare şi relaţii publice" se modifică, la Facultatea de Fizică, domeniul de licenţă „Fizică", specializarea „Fizică informatică" se modifică, la Facultatea de Geografie şi Geologie, domeniul de licenţă „Geografie", specializarea „Geografia turismului (în limba franceză)" se modifică şi la Facultatea de Litere, domeniul de licenţă „Limbă şi literatură", specializările „Limba şi literatura română - Literatură universală şi comparată"şi „O limbă şi literatură modernă (A) - Literatură universală şi comparată" se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice

Ştiinţe ale comunicării

Comunicare şi relaţii publice

A/AP

Zi/ID

180

Facultatea de Fizică

Fizică

Fizică informatică

A

Zi

180

Facultatea de Geografie şi Geologie

Geografie

Geografia turismului (în limba franceză)

A

Zi

180

Facultatea de Litere

Limbă si literatură

Limba şi literatura română - Literatură universală şi comparată

A

Zi

180

O limbă şi literatură modernă (A) - Literatură universală şi comparată

A

Zi

180"

30. In anexa nr. 2, la punctul 32 „UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ Şl FARMACIE «GR. T. POPA» DIN IAŞI", la Facultatea de Medicină, domeniul de licenţă „Sănătate", specializările „Asistenţă medicală generală", „Asistenţă medicală generală (la Botoşani)" şi „Asistenţă medicală generală (la Bacău)" se modifică şi la Facultatea de Medicină Dentară, domeniul de licenţă „Sănătate", specializarea „Asistenţă dentară" se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Facultatea de Medicină

Sănătate

Asistenţă medicală generală

A

Zi

240

Asistenţă medicală generală (la Botoşani)

A

Zi

240

Asistenţă medicală generală (la Bacău)

AP

Zi

240

Facultatea de Medicină Dentară

Sănătate

Asistenţă dentară

A

Zi

180"

31. In anexa nr. 2, la punctul 33 „UNIVERSITATEA DE ARTE «GEORGE ENESCU» DIN IAŞI", la Facultatea de Arte Plastice, Decorative şi Design, domeniul de licenţă „Arte plastice, decorative şi design" se completează cu specializarea „Arte textile - design textil", cu următorul cuprins:

„Facultatea de Arte Plastice, Decorative şi Design

Arte plastice, decorative şi design

Arte textile - design textil

A

Zi

180"

32. In anexa nr. 2, la punctul 34 „UNIVERSITATEA DIN ORADEA", la Facultatea de Arte Vizuale, domeniul de licenţă „Arte plastice, decorative şi design" se completează cu specializarea „Modă - design vestimentar", la Facultatea de Energetică, domeniul de licenţă „Inginerie şi management", specializarea „Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic" se modifică, la Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei, domeniul de licenţă „Inginerie electrică", specializarea „Electromecanică (la Beiuş)" se modifică, la Facultatea de Inginerie Managerială şi Tehnologică, domeniul de licenţă „Inginerie şi management", specializarea „Inginerie economică în domeniul mecanic" se modifică, la Facultatea de Istorie, Geografie şi Relaţii Internaţionale, domeniul de licenţă „Relaţii internaţionale şi studii europene", specializarea „Relaţii internaţionale şi studii europene (în limba engleză)" se modifică, la Facultatea de Protecţia Mediului, la domeniul de licenţă „Silvicultură" se modifică specializarea „Exploatări forestiere", la domeniul de licenţă „Zootehnie" se modifică specializarea „Zootehnie", la domeniul de licenţă „Ingineria produselor alimentare" se modifică specializarea „Controlul şi expertiza produselor alimentare", la Facultatea de Ştiinţe, la domeniul de licenţă „Informatică", specializarea „Informatică" se modifică, la Facultatea de Ştiinţe Economice, la domeniul de licenţă „Finanţe" se modifică specializarea „Finanţe şi bănci", la domeniul de licenţă „Administrarea afacerilor" se modifică specializarea „Economia comerţului, turismului şi serviciilor", la domeniul de licenţă „Contabilitate" se modifică specializarea „Contabilitate şi informatică de gestiune", la domeniul de licenţă „Economie şi afaceri internaţionale" se modifică specializarea „Afaceri internaţionale", la domeniul de licenţă „Management" se modifică specializarea „Management", la domeniul de licenţă „Marketing" se modifică specializarea „Marketing", la Facultatea de Ştiinţe Politice şi Ştiinţele Comunicării, la domeniul de licenţă „Ştiinţe ale comunicării", specializarea „Jurnalism" se modifică, la Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane, la domeniul de licenţă „Ştiinţe ale educaţiei", specializarea „Psihopedagogie specială" se modifică şi denumirea Facultăţii de Teologie Ortodoxă se modifică şi se înlocuieşte cu denumirea „Facultatea de Teologie Ortodoxă «Episcop Dr. Vasile Coman»" şi vor avea următorul cuprins:

„Facultatea de Arte Vizuale

Arte plastice, decorative şi design

Modă - design vestimentar

AP

Zi

180

Facultatea de Energetică

Inginerie şi management

Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic

A

Zi

240

Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei

Inginerie electrică

Electromecanică (la Beiuş)

A

Zi

240

Facultatea de Inginerie Managerială şi Tehnologică

Inginerie şi management

Inginerie economică în domeniul mecanic

A/A

Zi/ID

240

Facultatea de Istorie, Geografie şi Relaţii Internaţionale

Relaţii internaţionale şi studii europene

Relaţii internaţionale şi studii europene (în limba engleză)

A

Zi

180

Facultatea de Protecţia Mediului

Silvicultură

Exploatări forestiere

A

Zi

240

Zootehnie

Zootehnie

A

Zi

240

Ingineria produselor alimentare

Controlul şi expertiza produselor alimentare

A

Zi

240

Facultatea de Ştiinţe

Informatică

Informatică

A

Zi

180

Facultatea de Ştiinţe Economice

Finanţe

Finanţe şi bănci

A/A

Zi/ID

180

Administrarea afacerilor

Economia comerţului, turismului şi serviciilor

A/A

Zi/ID

180

Contabilitate

Contabilitate şi informatică de gestiune

A/A

Zi/ID

180

Economie şi afaceri internaţionale

Afaceri internaţionale

A/A

Zi/ID

180

Management

Management

A/A

Zi/ID

180

Marketing

Marketing

A/A

Zi/ID

180

Facultatea de Ştiinţe Politice şi Ştiinţele Comunicării

Ştiinţe ale comunicării

Jurnalism

A

Zi

180

Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane

Ştiinţe ale educaţiei

Psihopedagogie specială

A

Zi

180"

33. In anexa nr. 2, la punctul 35 „UNIVERSITATEA DIN PETROŞANI", la Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică, la domeniul de licenţă „Calculatoare şi tehnologia informaţiei" se modifică specializarea „Calculatoare" şi la domeniul de licenţă „Inginerie energetică" se modifică specializarea „Energetică industrială" şi vor avea următorul cuprins:

„Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică

Calculatoare şi tehnologia informaţiei

Calculatoare

A

Zi

240

Inginerie energetică

Energetică industrială

A

Zi

240"

34. In anexa nr. 2, la punctul 36 „UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI", la Facultatea de Electronică, Comunicaţii şi Calculatoare, la domeniul de licenţă „Calculatoare şi tehnologia informaţiei", specializarea „Calculatoare" se modifică, la Facultatea de Teologie Ortodoxă, la domeniul de licenţă „Muzică", specializarea „Pedagogie muzicală" se modifică, la Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, la domeniul de licenţă „Ştiinţe ale educaţiei", specializarea „Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (la Alexandria)" se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Facultatea de Electronică, Comunicaţii şi Calculatoare

Calculatoare şi tehnologia informaţiei

Calculatoare

A

Zi

240

Facultatea de Teologie Ortodoxă

Muzică

Pedagogie muzicală

A

Zi

180

Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei

Ştiinţe ale educaţiei

Pedagogia

învăţământului primar şi preşcolar (la Alexandria)

A

Zi

180"

35. In anexa nr. 2, la punctul 37 „UNIVERSITATEA «PETROL-GAZE» DIN PLOIEŞTI", la Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică, la domeniul de licenţă „Calculatoare şi tehnologia informaţiei", specializarea „Calculatoare" se modifică şi la Facultatea de Ştiinţe Economice, la domeniul de licenţă „Finanţe", specializarea „Finanţe şi bănci" se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică

Calculatoare şi tehnologia informaţiei

Calculatoare

A

Zi

240

Facultatea de Ştiinţe Economice

Finanţe

Finanţe şi bănci

A

Zi

180"

36. In anexa nr. 2, la punctul 38 „UNIVERSITATEA «EFTIMIE MURGU» DIN REŞIŢA", la Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administrative, denumirea specializării „Teologie ortodoxă didactică" se modifică şi se înlocuieşte cu denumirea „Teologie ortodoxă didactică (la Caransebeş)" şi va avea următorul cuprins:

„Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administrative

Istorie

Istorie

AP

Zi

180

Teologie

Teologie ortodoxă

didactică

(la Caransebeş)

A

Zi

180"

37. In anexa nr. 2, la punctul 39 „UNIVERSITATEA «LUCIAN BLAGA» DIN SIBIU" la Facultatea de Inginerie, domeniul de licenţă „Inginerie şi management" se completează cu specializarea „Inginerie economică industrială", la Facultatea de Ştiinţe, la domeniul de licenţă „Informatică", specializarea „Informatică" se modifică, la domeniul de licenţă „Biologie", specializarea „Biologie" se modifică, iar domeniul de licenţă „Ştiinţe ale educaţiei" se completează cu specializarea „Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (în limba germană)", la Facultatea de Ştiinţe Economice, la domeniul de licenţă „Finanţe" se modifică specializarea „Finanţe şi bănci" şi la domeniul de licenţă „Administrarea afacerilor" se modifică specializarea „Economia comerţului, turismului şi serviciilor" şi vor avea următorul cuprins:

„Facultatea de Inginerie

Inginerie şi management

Inginerie economică industrială

AP

Zi

240

Facultatea de Ştiinţe

Informatică

Informatică

A

Zi

180

Biologie

Biologie

A

Zi

180

Ştiinţe ale educaţiei

Pedagogia

învăţământului primar şi preşcolar (în limba germană)

AP

Zi

180

Facultatea de Ştiinţe Economice

Finanţe

Finanţe şi bănci

A/A

Zi/ID

180

Administrarea afacerilor

Economia comerţului, turismului şi serviciilor

A/A

Zi/ID

180"

38. In anexa nr. 2, la punctul 40 „UNIVERSITATEA «ŞTEFAN CEL MARE» DIN SUCEAVA", la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, la domeniul de licenţă „Educaţie fizică şi sport", specializarea „Kinetoterapie şi motricitate specială" se modifică, la Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor, la domeniul de licenţă „Inginerie electronică şi telecomunicaţii", specializarea „Electronică aplicată" se modifică şi la Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică, domeniul de licenţă „Economie" se completează cu specializarea „Economie generală şi comunicare economică" şi vor avea următorul cuprins:

„Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

Educaţie fizică şi sport

Kinetoterapie şi motricitate specială

A

Zi

180

Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor

Inginerie electronică şi telecomunicaţii

Electronică aplicată

A

Zi

240

Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică

Economie

Economie generală şi

comunicare

economică

AP

Zi

180"

39. In anexa nr. 2, la punctul 41 „UNIVERSITATEA «VALAHIA» DIN TÂRGOVIŞTE", la Facultatea de Ştiinţe Economice, la domeniul de licenţă „Management" se modifică specializarea „Management", la domeniul de licenţă „Marketing" se modifică specializarea „Marketing", iar denumirea Facultăţii de Drept şi Social-Politice se modifică şi se înlocuieşte cu denumirea „Facultatea de Drept şi Ştiinţe Social-Politice" şi vor avea următorul cuprins:

„Facultatea   de   Ştiinţe Economice

Management

Management

A/A

Zi/ID

180

Marketing

Marketing

A/A

Zi/ID

180"

40. In anexa nr. 2, la punctul 42 „UNIVERSITATEA «CONSTANTIN BRÂNCUŞI» DIN TÂRGU JIU", la Facultatea de Inginerie, la domeniul de licenţă „Inginerie energetică", specializarea „Managementul energiei" se modifică; specializările din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Juridice şi specializarea „Limba şi literatura română - Limba şi literatura engleză" din cadrul Facultăţii de Litere şi Ştiinţe Sociale se reorganizează într-o nouă facultate având denumirea „Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Litere"; specializările „Istorie", „Relaţii internaţionale şi studii europene", „Administraţie publică", „Comunicare şi relaţii publice" se reorganizează într-o nouă facultate având denumirea „Facultatea de Administraţie Publică şi Studii Politice Comparate" şi specializările din cadrul Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport se reorganizează într-o nouă facultate având denumirea „Facultatea de Asistenţă Medicală şi Tehnică Dentară, Artă şi Cultură Fizică" şi se completează cu domeniul de licenţă „Sănătate", specializarea „Asistenţă medicală generală", şi vor avea următorul cuprins:

„Facultatea de Inginerie

Inginerie energetică

Managementul energiei

A

Zi

240

Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Litere

Drept

Drept

A/AP

Zi/ID

240

Ordine şi siguranţă publică

AP

Zi

180

Limbă şi literatură

Limba şi literatura română - Limba şi literatura engleză

AP

Zi

180

Facultatea de Administraţie Publică si Studii Politice Comparate

Istorie

Istorie

AP

Zi

180

Relaţii internaţionale şi studii europene

Relaţii internaţionale şi studii europene

AP

Zi

180

Ştiinţe administrative

Administraţie publică

A/AP

Zi/ID

180

Ştiinţe ale comunicării

Comunicare şi relaţii publice

AP

Zi

180

Facultatea de Asistenţă Medicală si Tehnică Dentară, Artă şi Cultură Fizică

Sănătate

Asistenţă medicală generală

AP

Zi

240

Arte plastice, decorative şi design

Pedagogia artelor plastice şi decorative

AP

Zi

180

Educaţie fizică şi sport

Educaţie fizică şi sportivă

AP

Zi

180

Kinetoterapie şi motricitate specială

AP

Zi

180"

41. In anexa nr. 2, la punctul 43 „UNIVERSITATEA «PETRU MAIOR» DIN TÂRGU MUREŞ", la Facultatea de Ştiinţe şi Litere, la domeniul de licenţă „Limbă şi literatură", specializarea „Limba şi literatura română - Limba şi literatura engleză" se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Facultatea de Ştiinţe şi Litere

Limbă şi literatură

Limba şi literatura română - Limba şi literatura engleză

A/A

Zi/FR

180"

42. In anexa nr. 2, la punctul 46 „UNIVERSITATEA «POLITEHNICA» DIN TIMIŞOARA", la Facultatea de Automatică şi Calculatoare, domeniul de licenţă „Calculatoare şi tehnologia informaţiei", specializarea „Calculatoare (în limba engleză)" se modifică, la Facultatea de Arhitectură, domeniul de licenţă „Arhitectură" se completează cu specializarea „Mobilier şi amenajări interioare", la Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii, domeniul de licenţă „Inginerie electronică şi telecomunicaţii", specializarea „Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii (în limba engleză)" se modifică, la Facultatea de Mecanică, domeniul de licenţă „Ştiinţe inginereşti aplicate", specializarea „Inginerie medicală" se modifică, la Departamentul de Comunicare şi Limbi Străine, domeniul de licenţă „Ştiinţe ale comunicării", specializarea „Comunicare şi relaţii publice" se modifică şi la Facultatea de Inginerie din Hunedoara, domeniul de licenţă „Inginerie şi management", specializarea „Inginerie economică în industria chimică şi de materiale" se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Facultatea de Automatică şi Calculatoare

Calculatoare şi tehnologia informaţiei

Calculatoare (în limba engleză)

A

Zi

240

Facultatea de Arhitectură

Arhitectură

Mobilier şi amenajări interioare

AP

Zi

180

Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii

Inginerie electronică şi telecomunicaţii

Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii (în limba engleză)

A

Zi

240

Facultatea de Mecanică

Ştiinţe inginereşti aplicate

Inginerie medicală

A

Zi

240

Departamentul de Comunicare şi Limbi Străine

Ştiinţe ale comunicării

Comunicare şi relaţii publice

A

Zi

180

Facultatea de Inginerie din Hunedoara

Inginerie şi management

Inginerie economică în industria chimică şi de materiale

A

Zi

240"

43. In anexa nr. 2, la punctul 47 „UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE Şl MEDICINĂ VETERINARĂ A BANATULUI DIN TIMIŞOARA", la Facultatea de Horticultura şi Silvicultură, domeniul de licenţă „Silvicultură", specializarea „Silvicultură" se modifică şi la Facultatea de Medicină Veterinară, domeniul de licenţă „Medicină veterinară", specializarea „Medicină veterinară (în limba engleză)" se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Facultatea de Horticultura şi Silvicultură

Silvicultură

Silvicultură

A

Zi

240

Facultatea de Medicină Veterinară

Medicină veterinară

Medicină veterinară (în limba engleză)

A

Zi

360"

44. In anexa nr. 2, la punctul 48 „UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA", la Facultatea de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării, domeniul de licenţă „Ştiinţe ale comunicării", specializarea „Comunicare şi relaţii publice" se modifică şi la Facultatea de Arte şi Design, domeniul de licenţă „Arte plastice, decorative şi design" se completează cu specializarea „Modă - design vestimentar" şi vor avea următorul cuprins:

„Facultatea de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării

Ştiinţe ale comunicării

Comunicare şi relaţii publice

A

Zi

180

Facultatea de Arte şi Design

Arte plastice, decorative şi design

Modă - design vestimentar

A

Zi

180"

45. In anexa nr. 2, la punctul 52 „ACADEMIA NAŢIONALĂ DE INFORMAŢII «MIHAI VITEAZUL» DIN BUCUREŞTI", la Facultatea de Informaţii, domeniul de licenţă „Ştiinţe militare şi informaţii" se completează cu specializarea „Studii de securitate şi informaţii" şi va avea următorul cuprins:

„Facultatea de Informaţii

Ştiinţe militare şi informaţii

Studii de securitate şi informaţii

AP

Zi

180"

46. La anexa nr. 2, la punctul 56 „ACADEMIA FORŢELOR TERESTRE «NICOLAE BĂLCESCU» DIN SIBIU", la Facultatea de Management Militar, domeniul de licenţă „Ştiinţe administrative", specializarea „Administraţie publică" se modifică, la domeniul de licenţă „Ştiinţe militare şi informaţii", specializările „Managementul organizaţiei" şi „Management economico-financiar" se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Facultatea de Management Militar

Ştiinţe administrative

Administraţie publică

A

Zi

180

Ştiinţe militare si informaţii

Managementul organizaţiei

A

Zi

180

Management economico-financiar

A

Zi

180"

47. In anexa nr. 3, la punctul 2 „UNIVERSITATEA «TITU MAIORESCU» DIN BUCUREŞTI", la Facultatea de Ştiinţe Economice din Târgu Jiu, domeniul de licenţă „Administrarea afacerilor" se completează cu specializarea „Economia comerţului, turismului şi serviciilor" şi va avea următorul cuprins:

„Facultatea de Ştiinţe Economice din Târgu Jiu

Administrarea afacerilor

Economia comerţului, turismului şi serviciilor

AP

Zi

180"

48. La anexa nr. 3, la punctul 3 „UNIVERSITATEA «NICOLAE TITULESCU» DIN BUCUREŞTI", la Facultatea de Ştiinţe Economice, domeniul de licenţă „Administrarea afacerilor", specializarea „Economia comerţului, turismului şi serviciilor", şi domeniul de licenţă „Contabilitate", specializarea „Contabilitate şi informatică de gestiune", se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Facultatea de Ştiinţe Economice

Administrarea afacerilor

Economia comerţului, turismului şi serviciilor

AP/AP

Zi/ID

180

Contabilitate

Contabilitate şi informatică de gestiune

A/AP

Zi/ID

180"

49. In anexa nr. 3, la punctul 5 „UNIVERSITATEA «HYPERION» DIN BUCUREŞTI", la Facultatea de Ştiinţe Economice, domeniul de licenţă „Administrarea afacerilor", specializarea „Economia comerţului, turismului şi serviciilor" se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Facultatea de Ştiinţe Economice

Administrarea afacerilor

Economia comerţului, turismului şi serviciilor

A/AP

Zi/ID

180"

50. In anexa nr. 3, punctul 6 „UNIVERSITATEA «BIOTERRA» DIN BUCUREŞTI", după numărul curent 9 se introduce numărul curent 10 „Facultatea de Management Agroturistic din Buzău", cu următorul cuprins:

„10

Facultatea de Management Agroturistic din Buzău

Inginerie şi management

Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism

AP

Zi

240"

51. In anexa nr. 3, la punctul 7 „UNIVERSITATEA «ECOLOGICĂ» DIN BUCUREŞTI", la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, domeniul de licenţă „Educaţie fizică şi sport" se completează cu specializarea „Kinetoterapie şi motricitate specială" şi va avea următorul cuprins:

„Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

Educaţie fizică şi sport

Kinetoterapie şi motricitate specială

AP

Zi

180"

52. In anexa nr. 3, la punctul 8 „UNIVERSITATEA ROMÂNĂ DE ŞTIINŢE Şl ARTE «GHEORGHE CRISTEA» DIN BUCUREŞTI", la Facultatea de Arte şi Ştiinţe, domeniul de licenţă „Teatru", specializarea „Artele spectacolului (coregrafie)" se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Facultatea de Arte şi Ştiinţe

Teatru

Artele spectacolului (coregrafie)

A

Zi

180"

53. In anexa nr. 3, la punctul 10 „UNIVERSITATEA «ARTIFEX» DIN BUCUREŞTI", la Facultatea de Management-Marketing, domeniul de licenţă „Administrarea afacerilor", specializarea „Economia comerţului, turismului şi serviciilor" se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Facultatea de Management- Marketing

Administrarea afacerilor

Economia comerţului, turismului şi serviciilor

A

Zi

180"

54. In anexa nr. 3, la punctul 13 „UNIVERSITATEA DE VEST «VASILE GOLDIŞ» DIN ARAD", la Facultatea de Ştiinţe Juridice, domeniul de licenţă „Drept", specializarea „Drept" se modifică, la Facultatea de Ştiinţe Economice, domeniul de licenţă „Administrarea afacerilor" se completează cu specializarea „Administrarea afacerilor (în limba engleză)", iar la domeniul de licenţă „Contabilitate", specializarea „Contabilitate şi informatică de gestiune" se modifică şi la domeniul de licenţă „Marketing", specializarea „Marketing" se modifică, la Facultatea de Ştiinţe Umaniste, Politice şi Administrative, domeniul de licenţă „Ştiinţe administrative" se completează cu specializarea „Poliţie comunitară", iar la domeniul de licenţă „Limbi moderne aplicate", specializarea „Limbi moderne aplicate (câte două limbi străine dintre: engleză, franceză şi germană)" se modifică şi la domeniul de licenţă „Relaţii internaţionale şi studii europene", specializarea „Relaţii internaţionale şi studii europene" se modifică, la Facultatea de Psihologie, Ştiinţe ale Educaţiei şi Asistenţă Socială, la domeniul de licenţă „Asistenţă socială", specializarea „Asistenţă socială" se modifică, la domeniul de licenţă „Ştiinţe ale educaţiei", specializarea „Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar" se modifică şi la domeniul „Psihologie", specializarea „Psihologie" se modifică, la Facultatea de Informatică, domeniul de licenţă „Informatică" se completează cu specializarea „Informatică (în limba engleză)" şi vor avea următorul cuprins:

„Facultatea de Ştiinţe Juridice

Drept

Drept

A/A/AP

Zi/ID/FR

240

Facultatea de Ştiinţe Economice

Contabilitate

Contabilitate şi informatică de gestiune

A/A/AP

Zi/ID/FR

180

Administrarea afacerilor

Administrarea afacerilor (în limba engleză)

A

Zi

180

Marketing

Marketing

A/A/AP

Zi/ID/FR

180

Facultatea de Ştiinţe Umaniste, Politice şi Administrative

Limbi moderne aplicate

Limbi moderne aplicate (câte două limbi străine dintre: engleză, franceză şi germană)

A/AP

Zi/FR

180

Relaţii internaţionale şi studii europene

Relaţii internaţionale şi studii europene

A

Zi

180

Ştiinţe administrative

Poliţie comunitară

AP

Zi

180

Facultatea de Psihologie, Ştiinţe ale Educaţiei şi Asistenţă Socială

Asistenţă socială

Asistenţă socială

A/AP

Zi/ID

180

Ştiinţe ale educaţiei

Pedagogia

învăţământului primar şi preşcolar

A/AP

Zi/ID

180

Psihologie

Psihologie

A/AP

Zi/ID

180

Facultatea de Informatică

Informatică

Informatică (în limba engleză)

A

Zi

180"

55. In anexa nr. 3, la punctul 14 „UNIVERSITATEA «GEORGE BACOVIA» DIN BACĂU", denumirea Facultăţii de Contabilitate şi Informatică de Gestiune se modifică şi se înlocuieşte cu denumirea „Facultatea de Finanţe şi Contabilitate", având în structură domeniul de licenţă „Finanţe", cu specializarea „Finanţe şi bănci", şi domeniul de licenţă „Contabilitate", cu specializarea „Contabilitate şi informatică de gestiune", denumirea Facultăţii de Management se modifică şi se înlocuieşte cu denumirea „Facultatea de Drept şi Administraţie", având în structură domeniul de licenţă „Drept", cu specializarea „Drept", domeniul de licenţă „Asistenţă socială", cu specializarea „Asistenţă socială", şi domeniul de licenţă „Administraţie publică", cu specializarea „Administraţie publică", iar denumirea Facultăţii de Economia Afacerilor se modifică şi se înlocuieşte cu denumirea „Facultatea de Management-Marketing", având în structură domeniul de licenţă „Administrarea afacerilor", cu specializarea „Economia comerţului, turismului şi serviciilor", domeniul de licenţă „Cibernetică, statistică şi informatică economică", cu specializarea „Informatică economică", domeniul de licenţă „Marketing", cu specializarea „Marketing", şi domeniul de licenţă „Management", cu specializarea „Management", şi vor avea următorul cuprins:

„Facultatea de Finanţe şi Contabilitate

Finanţe

Finanţe şi bănci

AP

Zi

180

Contabilitate

Contabilitate şi informatică de gestiune

A/AP

Zi/FR

180

Facultatea de Drept şi Administraţie

Drept

Drept

AP

Zi

240

Asistenţă socială

Asistenţă socială

AP

Zi

180

Ştiinţe administrative

Administraţie publică

A/AP

Zi/ID

180

Facultatea de Management- Marketing

Administrarea afacerilor

Economia comerţului, turismului şi serviciilor

AP

Zi

180

Cibernetică, statistică şi informatică economică

Informatică economică

AP

Zi

180

Marketing

Marketing

A/AP/AP

Zi/FR/ID

180

Management

Management

A/AP

Zi/FR

180"

56. In anexa nr. 3, la punctul 17 „UNIVERSITATEA «ANDREI ŞAGUNA» DIN CONSTANŢA", la Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative, domeniul de licenţă „Ştiinţe administrative", specializarea „Administraţie publică" se modifică şi la Facultatea de Ştiinţe Economice, domeniul de licenţă „Marketing" se completează cu specializarea „Marketing", iar la domeniul de licenţă „Management", specializarea „Management" se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative

Ştiinţe administrative

Administraţie publică

A

Zi

180

Facultatea de Ştiinţe Economice

Marketing

Marketing

AP

Zi

180

Management

Management

A

Zi

180"

57. In anexa nr. 3, la punctul 22 „UNIVERSITATEA «CONSTANTIN BRÂNCOVEANU» DIN PITEŞTI", la Facultatea de Finanţe-Contabilitate, domeniul de licenţă „Finanţe", specializarea „Finanţe şi bănci" se modifică, la Facultatea de Management Marketing în Afaceri Economice din Râmnicu Vâlcea, domeniul de licenţă „Administrarea afacerilor", specializarea „Economia comerţului, turismului şi serviciilor" se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Facultatea de Finanţe-Contabilitate

Finanţe

Finanţe şi bănci

A

Zi

180

Facultatea de Management Marketing în Afaceri Economice din Râmnicu Vâlcea

Administrarea afacerilor

Economia comerţului, turismului şi serviciilor

A

Zi

180"

58. In anexa nr. 3, la punctul 30 „UNIVERSITATEA «SPIRU HARET» DIN BUCUREŞTI", Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine şi Facultatea de Limba şi Literatura Română se reorganizează într-o singură facultate - Facultatea de Litere, care va avea în structură domeniul de licenţă „Limbă şi literatură", cu specializările „Limba şi literatura modernă A (engleză, franceză) - Limba şi literatura modernă B (franceză, engleză, germană, spaniolă, italiană, rusă)/clasică (latină)" şi „Limba şi literatura română - O limbă şi literatură modernă (engleză, franceză)"; Facultatea de Filosofie şi Studii Culturale, Facultatea de Istorie şi Facultatea de Relaţii Internaţionale şi Studii Europene se vor reorganiza într-o singură facultate - Facultatea de Relaţii Internaţionale, Istorie şi Filosofie, care va avea în structură domeniul de licenţă „Filosofie", cu specializarea „Filosofie", domeniul de licenţă „Istorie", cu specializarea „Istorie", şi domeniul de licenţă „Relaţii internaţionale şi studii europene", cu specializarea „Relaţii internaţionale şi studii europene"; Facultatea de Finanţe şi Bănci din Blaj şi Facultatea de Management Financiar-Contabil din Blaj se reorganizează într-o singură facultate - Facultatea de Ştiinţe Economice din Blaj, care va avea în structură domeniul de licenţă „Finanţe", cu specializarea „Finanţe şi bănci", şi domeniul de licenţă „Administrarea afacerilor", cu specializarea „Administrarea afacerilor"; Facultatea de Muzică şi Facultatea de Teatru se reorganizează într-o singură facultate - Facultatea de Arte, care va avea în structură domeniul de licenţă „Muzică", cu specializarea „Pedagogie muzicală", şi domeniul de licenţă „Teatru", cu specializarea „Artele spectacolului (actorie)", şi vor avea următorul cuprins:

„Facultatea de Litere

Limbă şi literatură

Limba şi literatura modernă A (engleză, franceză) - Limba şi literatura modernă B (franceză, engleză, germană, spaniolă, italiană, rusă)/clasică (latină)

A

Zi

180

Limba şi literatura română - 0 limbă şi literatură modernă (engleză, franceză)

A/AP

Zi/FR

180

Facultatea de Relaţii Internaţionale, Istorie şi Filosofie

Filosofie

Filosofie

A/AP

Zi/FR

180

Istorie

Istorie

A/AP

Zi/FR

180

Relaţii internaţionale şi studii europene

Relaţii internaţionale şi studii europene

AP

Zi

180

Facultatea de Ştiinţe Economice din Blaj

Finanţe

Finanţe şi bănci

AP/AP

Zi/FR

180

Administrarea afacerilor

Administrarea afacerilor

AP

Zi

180

Facultatea de Arte

Muzică

Pedagogie muzicală

A/AP

Zi/FR

180

Teatru

Artele spectacolului (actorie)

A

Zi

180"

59. In anexa nr. 3, la punctul 31 „UNIVERSITATEA «PETRE ANDREI» DIN IAŞI", la Facultatea de Economie, domeniul de licenţă „Finanţe", specializarea „Finanţe si bănci", şi domeniul de licenţă „Administrarea afacerilor", specializarea „Economia comerţului, turismului si serviciilor", se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Facultatea de Economie

Finanţe

Finanţe şi bănci

A/AP

Zi/FR

180

Administrarea afacerilor

Economia comerţului, turismului şi serviciilor

AP/AP

Zi/FR

180"

60. In anexa nr. 3, la punctul 32 „UNIVERSITATEA «APOLLONIA» DIN IAŞI", la Facultatea de Medicină Dentară, domeniul de licenţă „Sănătate" se completează cu specializarea „Tehnică dentară" şi domeniul de licenţă „Ştiinţe ale comunicării", cu specializările „Comunicare şi relaţii publice" şi „Jurnalism", se reorganizează în Facultatea de Ştiinţe ale Comunicării şi vor avea următorul cuprins:

„Facultatea de Medicină Dentară

Sănătate

Tehnică dentară

AP

Zi

180

Facultatea de Ştiinţe ale Comunicării

Ştiinţe ale comunicării

Comunicare şi relaţii publice

AP

Zi

180

Jurnalism

AP

Zi

180"

61. In anexa nr. 3, punctul 34 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„34. INSTITUTUL DE ADMINISTRARE A AFACERILOR DIN MUNICIPIUL BUCUREŞTI Invăţământ universitar - ciclul II

Specializare/Program de studii acreditat (A)

Forma de învăţământ

Număr de credite

Administrarea afacerilor- Executiv MBA

   A

Zi

120"

62. In anexa nr. 3, după punctul 34 se introduce un nou punct, punctul 35 „INSTITUTUL TEOLOGIC PROTESTANT DIN CLUJ-NAPOCA", care se elimină din anexa nr. 4, cu următorul cuprins:

„35. INSTITUTUL TEOLOGIC PROTESTANT DIN CLUJ-NAPOCA

Domeniul de licenţă

Specializare/

Program de studii acreditat

(A)

Forma de învăţământ

(Zi)

Număr de credite

Teologie

Teologie protestantă pastorală*)

Zi

240

*) A funcţionat şi înainte de 1989."

63. In anexa nr. 4, la punctul 3 „INSTITUTUL TEOLOGIC ADVENTIST DIN CERNICA - ILFOV", domeniul de licenţă „Teologie", specializarea „Teologie adventistă pastorală" se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Teologie

Teologie adventistă pastorală*)

Zi

240

*) Propunere de acreditare din partea ARACIS."

64. In anexa nr. 4, la punctul 5 „FUNDAŢIA «SAPIENŢIA» - UNIVERSITATEA «SAPIENŢIA» DIN CLUJ-NAPOCA**)", domeniul de licenţă „Economie" se completează cu specializarea „Economie agroalimentară (la Miercurea-Ciuc)", domeniul de licenţă „Ingineria produselor alimentare" se completează cu specializarea „Ingineria produselor alimentare (la Miercurea-Ciuc)", domeniul de licenţă „Ingineria mediului" se completează cu specializarea „Ingineria şi protecţia mediului în industrie (la Miercurea-Ciuc)" şi vor avea următorul cuprins:

„Economie

Economie agroalimentară (la Miercurea-Ciuc*)

Zi

180

Ingineria produselor alimentare

Ingineria produselor alimentare (la Miercurea-Ciuc*)

Zi

240

Ingineria mediului

Ingineria şi protecţia mediului în industrie (la Miercurea-Ciuc*)

Zi

240

*) Propunere de acreditare din partea ARACIS.

**) Activitatea didactică la specializările instituţiei cuprinse în prezenta anexă se desfăşoară în limba maghiară."

65. In anexa nr. 4, punctul 11 „INSTITUTUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC FRANCISCAN DIN ROMAN" se completează cu domeniul de licenţă „Filosofie", specializarea „Filosofie", cu următorul cuprins:

„Filosofie

Filosofie

Zi

180"

66. In anexa nr. 4, punctul 20 „FUNDAŢIA «GAUDEAMUS» - UNIVERSITATEA «TOMIS» DIN CONSTANŢA", domeniul de licenţă „Administrarea afacerilor" se completează cu specializarea „Economia comerţului, turismului, serviciilor şi managementul calităţii" şi va avea următorul cuprins:

„Administrarea afacerilor

Economia comerţului, turismului, serviciilor şi managementul calităţii

Zi

180"

67. In anexa nr. 4, după punctul 21 se introduce un nou punct, punctul 22, cu următorul cuprins:

„22. FUNDAŢIA LUMINA- INSTITUŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT DIN BUCUREŞTI

„Administrarea afacerilor

Administrarea afacerilor

Zi

180

Inginerie electronică şi telecomunicaţii

Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii

Zi

240

Calculatoare şi tehnologia informaţiei

Tehnologia informaţiei

Zi

240

Relaţii internaţionale şi studii europene

Relaţii internaţionale şi studii europene

Zi

180"

68. Titlul anexei nr. 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„INSTITUŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR

autorizate să funcţioneze provizoriu ce organizează numai programe de studii universitare de masterat/studii postuniversitare"

69. In anexa nr. 5, după punctul 6 se introduce un nou punct, punctul 7, cu următorul cuprins:

„7. ŞCOALA NORMALĂ SUPERIOARĂ -BUCUREŞTI (S.N.S.B.) Invăţământ universitar - ciclul II

Domeniul

Specializări/Programe de studii

Forma de

învăţământ

(Zi)

Număr de credite

Matematică

Logistică şi specificaţii formale

   A

Zi

120

Matematică

Analiză şi modelare prin ecuaţii diferenţiale şi stocastice

  A

Zi

120

Biologie

Chimie biologică

  A

Zi

120

Matematică

Structuri fundamentale cu aplicaţii în algebră, geometrie şi topologie

  A

Zi

120"

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

Marko Bela

Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,

Daniel Petru Funeriu

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Mihai Constantin Şeitan


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 631/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 631 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 90 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Rectificare - 2010
    caroline18@champlin.com password : caroline7793h3 kgorczany@windler.info password : kgorczany7237 okuneva.daniela@vonrueden.com password : 27934madisyn gaylord.madisyn@dietrich.org password : lordsky2882 ldickens@hickle.biz password : chickenengland7263 grady.lura@schaefer.com password : gradymiura27 burnice.abernathy@hirthe.org password : burnicenikki11 marcia13@bartoletti.org password : marcianolucky67 dooley.benedict@sauer.com password : dooleychick6599 hpfannerstill@reichel.com password : playboyrich98 all paypal accounts are free with the money above all still active, if you can't log in, the password might have been changed by other visitors, to get the latest paypal hack updates please bookmark this website Tags leaked paypal, leaked paypal 2020, leaked paypal accounts Contact Kelvin Ericksson(blankatmmaster5555@gmail.com) WhatsApp +3197005033695
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu