E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE Nr. 63  din 22 februarie 1994   * Republicata

de aprobare a Regulamentului privind organizarea licitatiilor pentru achizitiile publice de bunuri si de servicii

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 149 din 11 iulie 1997


SmartCity3


                            REGULAMENTUL
privind organizarea licitatiilor pentru achizitiile publice de bunuri si de servicii

    *) Republicat in temeiul art. III din Hotararea Guvernului nr. 163 din 5 mai 1997, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 83 din 7 mai 1997, dandu-se articolelor o noua numerotare.
    Regulamentul privind organizarea licitatiilor pentru achizitiile publice de bunuri si de servicii a fost aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 63/1994, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 76 din 24 martie 1994, si a mai fost republicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 278 din 30 septembrie 1994, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 173 din 4 august 1995 si in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 15 din 23 ianuarie 1996.
    Dupa ultima republicare, regulamentul a mai fost modificat prin Hotararea Guvernului nr. 224 din 4 aprilie 1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 71 din 9 aprilie 1996, prin Hotararea Guvernului nr. 446 din 7 iunie 1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 127 din 19 iunie 1996 si prin Hotararea Guvernului nr. 1.362 din 27 noiembrie 1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 324 din 4 decembrie 1996.

    1. Dispozitii generale
    Art. 1.1
    Prevederile prezentului regulament se aplica pentru organizarea licitatiilor in vederea achizitiilor publice de bunuri si de servicii, finantate integral sau partial din bugetul de stat, din bugetele locale, din fondurile special constituite prin lege in afara acestor bugete, din mijloace extrabugetare si din credite externe garantate sau contractate direct de catre stat.
    In sensul prezentului regulament, prin bunuri se intelege produsele, echipamentele si orice alte obiecte fizice, de orice fel si cu orice fel de descriere, inclusiv bunurile imobile, iar prin servicii se intelege serviciile legate de aceste bunuri, cat si reparatiile sau orice alte servicii, cu exceptia reparatiilor capitale si a demolarilor la constructii si instalatii, pentru care se aplica prevederile legale privind achizitiile de investitii.
    Art. 1.2
    Prezentul regulament nu se aplica in cazul:
    a) achizitiilor publice de bunuri si de servicii care implica apararea tarii, ordinea publica si siguranta nationala, de natura armamentului, tehnicii de lupta, mijloacelor si instalatiilor speciale, precum si celor care, datorita caracteristicilor specifice, nu pot fi folosite in mod curent in alte sectoare de activitate.
    De asemenea, vor fi excluse de la prevederile prezentului regulament achizitiile de piese, accesorii, ansambluri, subansambluri, agregate sau instalatii care constituie parti componente ale bunurilor prevazute la alineatul precedent sau care sunt folosite exclusiv la repararea ori la exploatarea acestora, ambalajele destinate exclusiv conservarii bunurilor de mai sus, precum si serviciile legate de furnizarea sau de repararea acestora.
    Procedurile de achizitie a bunurilor si serviciilor de natura celor prevazute la alin. 1 si 2 se aproba, in mod distinct, de catre Guvern*);
    b) achizitiilor publice de bunuri destinate pastrarii indelungate in rezervele materiale nationale, care se vor face in conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele materiale nationale si cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 372/1992 privind modul de achizitionare si valorificare a produselor din rezervele materiale nationale, precum si a altor achizitii de bunuri si de servicii care fac obiectul unor excluderi in baza unor reglementari legale ulterioare.
---------------
    *) Procedurile de achizitie a bunurilor si serviciilor de natura celor prevazute la art. 1.2. lit. a) au fost aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 689/1996, care, potrivit art. 107 alin. (4) din Constitutia Romaniei, a fost comunicata numai institutiilor interesate.

    2. Organizarea procedurilor de licitatii
    Art. 2.1
    Pentru organizarea licitatiilor privind achizitiile publice de bunuri si de servicii, astfel cum au fost definite la art. 1.1., functia de indrumare metodologica unitara revine Ministerului Finantelor, care va elabora norme si reglementari privind continutul documentelor licitatiilor, continutul ofertelor, organizarea si desfasurarea licitatiilor.
    Art. 2.2
    In executarea functiei de indrumare metodologica unitara, Ministerul Finantelor are urmatoarele atributii:
    a) controleaza respectarea regulilor de organizare si desfasurare a licitatiilor stabilite prin prezentul regulament;
    b) constata contraventiile si aplica sanctiunile - stabilite la art. 18, respectiv art. 19 din Ordonanta Guvernului nr. 12/1993*) - persoanei juridice achizitoare sau persoanelor vinovate;
    c) avizeaza deciziile luate de persoana juridica achizitoare ca raspuns la contestatiile ofertantilor;
    d) desemneaza pe reprezentantii sai in comisiile de licitatie;
    e) organizeaza evidenta activitatilor de licitatii pentru achizitiile publice de bunuri si de servicii;
    f) indruma activitatea de informare privind pregatirea si organizarea licitatiilor, obiectul acestora, organizatorii, termenele, precum si alte informatii referitoare la licitatii.
-------------
    *) Ordonanta Guvernului nr. 12/1993 a fost republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 281 din 4 decembrie 1995.

    Art. 2.3
    Pentru desfasurarea corespunzatoare a activitatii de licitatie, persoana juridica achizitoare numeste, prin decizie, pentru fiecare achizitie publica de bunuri sau de servicii, o comisie de licitatie.
    La licitatiile organizate de regiile autonome pentru achizitiile de bunuri de natura activelor corporale, finantate integral sau partial din bugetul de stat, din bugetele locale, din fondurile special constituite prin lege in afara acestor bugete si din credite externe garantate sau contractate direct de stat, comisiile de licitatie se numesc prin ordin al ministrului de resort sau, dupa caz, prin decizie a autoritatii administratiei publice locale.
    Art. 2.4
    Comisia de licitatie verifica respectarea conditiilor referitoare la publicitatea licitatiei, prevazute in prezentul regulament, raspunde de activitatea de deschidere, examinare, clarificare, evaluare si acceptare a ofertelor, precum si de respectarea procedurii de desfasurare a licitatiei.
    Art. 2.5
    Comisia de licitatie este compusa din minimum 5 membri si va cuprinde:
    - presedintele comisiei, care este, de regula, un specialist al persoanei juridice achizitoare;
    - reprezentantul desemnat al Ministerului Finantelor;
    - reprezentantul Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale, in cazul achizitiilor publice de bunuri pentru stocul de mobilizare de la agentii economici;
    - reprezentantul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, in cazul achizitiilor publice de bunuri imobile;
    - reprezentantul ministerului de resort sau, dupa caz, al administratiei publice locale, in cazul licitatiilor organizate de regiile autonome pentru bunurile de natura activelor corporale finantate din sursele prevazute la art. 2.3. alin. 2;
    - alti reprezentanti, ca membri in comisia de licitatie, care vor fi specialisti cu experienta profesionala in domeniul achizitiei publice respective si cu probitate morala.
    Art. 2.6
    Onorariile participantilor in comisiile de licitatie, atat pentru achizitii de bunuri si de servicii, cat si pentru investitii, care nu sunt angajati permanenti ai persoanei juridice achizitoare, se suporta de catre persoana juridica achizitoare si se platesc dupa ce hotararea de acceptare a ramas definitiva.
    Nu beneficiaza de onorarii pentru activitatea desfasurata in comisiile de licitatie, in timpul programului normal de lucru, reprezentantul Ministerului Finantelor, al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, al ministerului de resort si, dupa caz, al administratiei publice locale. De asemenea, nu se acorda onorarii pentru repetarea unor licitatii.
    Cuantumul onorariilor si, dupa caz, al celorlalte drepturi se stabileste de persoana juridica achizitoare in conditiile art. 20 din Legea nr. 40/1991, republicata.
    Art. 2.7
    Organizatorul licitatiei este persoana juridica achizitoare care raspunde de pregatirea si desfasurarea licitatiei.
    Art. 2.8
    Achizitionarea de bunuri si de servicii prin organizarea de licitatii publice este obligatorie pentru bunurile si, respectiv, serviciile de acelasi fel, a caror valoare totala pentru satisfacerea necesitatilor persoanei juridice achizitoare pe un intreg an bugetar este de peste 150 milioane lei.
    Pentru achizitionarea de bunuri si de servicii a caror valoare este inferioara limitei specificate la alineatul precedent, se poate folosi procedura selectiei de oferte de pret.
    Nu este admisa achizitionarea la preturi sau tarife superioare celor stabilite de Oficiul Concurentei, pentru bunurile si serviciile din anexa la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 3/1997, sau celor dispuse de alte autoritati de reglementare imputernicite, pentru bunuri si servicii stabilite prin hotarare a Guvernului in temeiul art. 4 alin. (2) sau alin. (3) din Legea concurentei nr. 21/1996. Nu este admisa nici achizitionarea de bunuri sau de servicii ale caror caracteristici, respectiv calitati, depasesc necesitatile concrete de utilizare ale persoanei juridice achizitoare.
    Pentru cheltuielile suplimentare ocazionate de realizarea unor achizitii nejustificate se fac raspunzatoare persoanele vinovate, potrivit reglementarilor in vigoare.
    In cazul achizitiei de bunuri si de servicii de acelasi fel, necesare persoanelor juridice achizitoare pentru a acoperi nevoile unui an bugetar, a caror valoare este sub 150 milioane lei, daca nu este posibila obtinerea a cel putin trei oferte de pret, se va proceda astfel:
    - daca in termenul mentionat in adresele prin care s-au solicitat minimum trei oferte au fost primite numai doua oferte, vor fi achizitionate bunurile sau serviciile pentru care s-a prezentat pretul cel mai avantajos si care corespund calitativ cerintelor persoanei juridice achizitoare;
    - daca un singur ofertant a raspuns la solicitate, persoana juridica achizitoare va achizitiona bunurile sau serviciile de la acesta, cu avizul ordonatorului de credite bugetare pentru achizitia dintr-o singura sursa, sau va putea repeta cererea de oferte de pret.
    Pentru achizitionarea de bunuri sau de servicii cu valori mici, pentru care ofertantii refuza sa prezinte in scris oferte de pret purtand semnatura si stampila acestora, conducatorul persoanei juridice achizitoare poate desemna salariatii din subordinea sa care sa testeze preturile practicate la data respectiva si sa le consemneze sub semnatura proprie cu viza salariatului cu atributii de control preventiv din unitate.
    Art. 2.9
    Achizitiile publice de bunuri sau de servicii se fac de la producatorii sau comerciantii romani, exceptie facand urmatoarele cazuri, cand la procedura de achizitie pot participa si ofertanti straini:
    A. Cand valoarea achizitiei publice de bunuri sau de servicii depaseste 1.500.000.000 lei si numai daca si contractantii romani se bucura de un tratament similar in cadrul procedurilor de achizitie organizate de persoanele juridice achizitoare din tarile a caror nationalitate o are contractantul strain.
    Acceptarea, in acest caz, la licitatie, a ofertantilor straini se va face numai pe baza confirmarii scrise, date de catre Ministerul Industriei si Comertului, prin care se certifica ca sunt indeplinite conditiile de reciprocitate prevazute la alineatul precedent.
    B. Indiferent de valoarea bunurilor sau a serviciilor, in urmatoarele situatii:
    a) bunurile sau serviciile ce urmeaza a se achizitiona nu se pot realiza de catre agentii economici autohtoni;
    b) bunurile sau serviciile ce urmeaza a se achizitiona nu pot fi realizate, de catre agentii economici autohtoni, in cantitatile si sortimentele solicitate de catre persoana juridica achizitoare.
    Art. 2.10
    In vederea achizitionarii de bunuri sau de servicii din import, persoana juridica achizitoare va intocmi o nota din care sa rezulte urmatoarele:
    - necesitatea si oportunitatea achizitiei;
    - caracteristicile tehnice ale bunurilor sau calitatea serviciilor;
    - valoarea estimativa a achizitiei;
    - existenta fondurilor destinate achizitiei;
    - necesitatea achizitiei din import si incadrarea in una dintre conditiile prevazute la art. 2.9. lit. A si B;
    - procedura de achizitie ce se impune a fi utilizata.
    Nota cuprinzand elementele mentionate mai sus se aproba de catre ordonatorul de credite bugetare.
    In cazul in care se impune ca bunurile sau serviciile sa fie achizitionate prin licitatie publica, se elaboreaza caietul de sarcini potrivit prevederilor prezentului regulament.
    Caietul de sarcini pentru achizitia de bunuri sau de servicii din import, intocmit pe baza notei prevazute mai sus, se supune aprobarii ordonatorului de credite bugetare si a comisiei de licitatie desemnate in acest scop.
    Comisia de licitatie va aproba caietul de sarcini numai in cazul in care considera ca nu exista o alternativa pentru achizitia de bunuri sau de servicii similare din tara.
    Aprobarea comisiei de licitatie este valabila numai in cazul votului favorabil a cel putin 2/3 din numarul membrilor sai.
    In cazul in care nu se obtine votul favorabil a cel putin 2/3 din numarul membrilor comisiei de licitatie, nu se poate organiza licitatia, situatie in care ordonatorul de credite bugetare va lua masura achizitiei unor bunuri sau servicii similare din tara, cu respectarea prevederilor legale.
    Cuantumul sumei prevazute la art. 2.9. lit. A se va actualiza periodic de catre Ministerul Finantelor, in functie de evolutia cursului de schimb valutar al D.S.T.
    Art. 2.11
    Licitatia publica deschisa fara preselectie este licitatia care se organizeaza intr-o singura etapa, pentru achizitii de bunuri si de servicii, la care pot participa, in numar nelimitat, ofertanti interni sau externi care indeplinesc conditiile cuprinse in documentele licitatiei, impuse de organizatori.
    Art. 2.12
    Licitatia publica deschisa cu preselectie este licitatia organizata in doua etape distincte: in prima etapa participa toti ofertantii interesati si care raspund anuntului publicitar, iar in a doua etapa participa numai ofertantii selectionati de comisia de licitatie pe baza competitivitatii lor.
    Aceasta procedura se aplica pentru bunurile si serviciile la care persoana juridica achizitoare doreste sa selectioneze in prealabil ofertantii competenti si potentiali, scopul primei etape constituindu-l intocmirea listei ofertantilor selectionati.
    Art. 2.13
    Licitatia publica restransa este licitatia in care:
    - bunul sau serviciul, datorita specificului sau, poate fi achizitionat, de regula, de la un numar restrans de ofertanti; sau
    - a existat o licitatie publica anterioara, nefinalizata prin incheierea unui contract.
    Anuntarea licitatiei publice restranse se face prin invitatii adresate direct contractantilor care raspund conditiilor prevazute la alineatul precedent. In acest caz, licitatia nu poate fi organizata mai devreme de 3 zile lucratoare de la data transmiterii invitatiilor de participare.
    Numarul de participanti la licitatia publica restransa trebuie sa fie de minimum trei.
    Art. 2.14
    Pentru a se asigura de participarea producatorilor interni la procedurile de licitatie prevazute la art. 2.11. si 2.12., persoana juridica achizitoare, in afara anuntului publicitar, va invita in scris producatori interni cunoscuti.
    In cazul in care cunoaste mai multi producatori interni, persoana juridica achizitoare va invita in scris cel putin trei dintre acestia.
    In acest sens, producatorii vor confirma, in mod obligatoriu, primirea invitatiei de participare la licitatie.
    In situatia in care persoana juridica achizitoare a indeplinit procedura de licitatie publica deschisa fara preselectie si s-au prezentat doar doi ofertanti cu oferte corespunzatoare conditiilor din caietul de sarcini, comisia poate accepta oferta cu pretul cel mai mic. Daca la licitatie nu s-a prezentat nici un ofertant, comisia de licitatie va putea hotari fie repetarea licitatiei, fie, ca urmare a inexistentei unei alternative, intocmirea notei justificative pentru achizitia de la singurul furnizor intern al bunurilor sau al serviciilor in cauza.
    In cazul in care ofertele prezentate sunt necorespunzatoare sau s-a prezentat un singur ofertant cu oferta corespunzatoare, licitatia se va repeta.
    In situatia in care, ca urmare a repetarii licitatiei, nu s-au prezentat oferte corespunzatoare sau s-a prezentat o singura oferta corespunzatoare, comisia de licitatie va putea hotari fie organizarea unei noi licitatii, fie intocmirea notei justificative pentru achizitia dintr-o singura sursa, neexistand alternative pentru achizitia publica prin licitatie.
    Nota justificativa se intocmeste potrivit prevederilor art. 16 si 17 din Ordonanta Guvernului nr. 12/1993*).
---------------
    *) A se vedea nota de la pag. 10.

    Pretul din oferta acceptata in urma desfasurarii unei proceduri de licitatie publica este ferm si nu poate fi majorat la incheierea contractului de achizitie si nici ulterior pe toata perioada derularii contractului, decat in conditiile prezentului regulament.
    Persoana juridica achizitoare poate sa prevada in caietul de sarcini si in contractul de achizitie ca pentru bunurile si serviciile ramase de executat, preturile sau tarifele, in lei, prevazute in contract, pot fi majorate, cu acordul partilor, in cazul in care contractantul nu poate continua livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor la preturile sau tarifele la care au fost contractate, sau pot fi reduse, astfel:
    a) la produsele si serviciile care fac obiectul unor masuri de control stabilite prin hotarare a Guvernului, in temeiul art. 4 alin. (2) sau alin. (3) din Legea concurentei nr. 21/1996, preturile se vor modifica conform formulei de ajustare prevazute in actul normativ respectiv;
    b) la produsele si serviciile ale caror preturi si tarife se formeaza liber, acestea se vor modifica in conditii temeinic motivate, conform prevederilor din caietele de sarcini si contractelor incheiate, fara a se putea depasi pretul sau tariful practicat catre alti beneficiari, mentinandu-se, totodata, avantajul stabilit la licitatie in raport cu pretul pietei produsului sau serviciului respectiv.
    La majorarea preturilor si, respectiv, a tarifelor bunurilor sau serviciilor contractate pot fi avute in vedere cel mult influentele primite ca urmare a majorarii preturilor sau a tarifelor mentionate la alineatul precedent, precum si incadrarea in creditele bugetare aprobate prin bugetul propriu al persoanei juridice achizitoare.
    3. Publicitatea
    Art. 3.1
    Organizatorul licitatiei va face anunturi publicitare in presa interna sau, dupa caz, in presa internationala, cu minimum 10 zile inainte de data stabilita pentru depunerea ofertelor.
    Art. 3.2
    Publicarea anuntului referitor la licitatie se face astfel:
    - intr-o publicatie cu circulatie la nivel national, in cazul licitatiilor cu participarea ofertantilor interni;
    - intr-o publicatie cu circulatie la nivel national si intr-una de circulatie internationala, in cazul licitatiilor cu participarea atat a ofertantilor interni, cat si a ofertantilor straini;
    - intr-o publicatie de circulatie internationala, in cazul licitatiilor internationale cu participarea numai a ofertantilor straini.
    Stabilirea publicatiei se va face prin solicitarea de oferte de la un numar de cel putin 3 ofertanti si prin selectarea ofertei cu tariful de publicare cel mai scazut.
    Art. 3.3
    In situatia in care se urmareste si atragerea ofertantilor straini, licitatia va fi cu participare internationala, caz in care publicarea anuntului publicitar de licitatie se face in cel putin un cotidian de larga circulatie internationala sau, dupa caz, intr-o publicatie internationala de specialitate.
    Art. 3.4
    Continutul minim al anuntului publicitar al licitatiei va fi:
    - denumirea si sediul persoanei juridice achizitoare;
    - forma si obiectul licitatiei;
    - conditiile de participare;
    - locul de unde se pot obtine documentele licitatiei si alte informatii;
    - locul si data limita de depunere a ofertelor.
    In functie de specificul achizitiei publice de bunuri sau de servicii, comisia de licitatie poate solicita persoanei juridice achizitoare includerea in anuntul publicitar si a altor elemente, tinand seama si de normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor.
    Art. 3.5
    Publicarea anuntului pentru forma de licitatie publica deschisa cu preselectie se face in mod similar cu cel prezentat la art. 3.4., cu precizarea ca se organizeaza preselectia ofertantilor. In vederea preselectiei, organizatorul licitatiei transmite, prin posta sau prin ridicare directa de la sediul sau, informatii tehnice si economice privind licitatia, precum si instructiuni de prezentare a documentelor pentru preselectie.
    De regula, documentele pentru preselectie pe care ofertantul le transmite persoanei juridice achizitoare se refera la: informatii privind caracteristicile tehnico-economice ale productiei, calificarea personalului, documente privind situatia financiara, scrisori de recomandare.
    Dupa primirea documentelor pentru preselectie de la ofertanti, in prima etapa, comisia de licitatie le studiaza, compara performantele acestora si intocmeste lista ofertantilor selectionati. Organizatorul licitatiei are obligatia de a comunica tuturor ofertantilor participanti, in scris, rezultatul preselectiei, pe baza hotararii comisiei de licitatie.
    Numarul de ofertanti selectionati trebuie sa fie de minimum 3 (trei).
    Art. 3.6
    Invitatiile de participare la licitatia publica restransa se transmit numai anumitor ofertanti, selectionati de persoana juridica achizitoare.
    Ofertantii care primesc invitatia de participare la licitatie, daca doresc sa participe, transmit in scris organizatorului licitatiei cererea de includere pe lista ofertantilor potentiali. Ofertantii care nu primesc invitatii nu pot sa participe la licitatia publica restransa.
    Documentele licitatiei se pun la dispozitie, contra cost, numai ofertantilor care au transmis organizatorului licitatiei cererea de includere pe lista ofertantilor potentiali.
    Art. 3.7
    Documentatia referitoare la licitatie, pusa la dispozitia ofertantilor interesati de catre persoana juridica achizitoare, va cuprinde, in principal:
    a) sediul persoanei juridice achizitoare careia trebuie sa i se transmita oferta;
    b) locul unde se pot solicita informatii suplimentare;
    c) limbile de circulatie internationala in care se poate depune oferta (oferta se va depune obligatoriu in limba romana);
    d) data limita pana la care se poate depune oferta;
    e) conditiile cu caracter economic, tehnic si de calitate, garantiile financiare, precum si alte informatii si documente solicitate ofertantului de catre persoana juridica achizitoare;
    f) specificatia completa a bunurilor si a serviciilor supuse achizitiei: descrierea bunurilor si a serviciilor, natura, cantitatea si calitatea acestora, termenele, conditiile de livrare sau de furnizare, de receptie si de plata, inclusiv certificatele de conformitate la care trebuie sa raspunda bunul sau serviciul respectiv;
    g) criteriile de acceptare a ofertei, inclusiv orice elemente, altele decat pretul, care se iau in considerare in evaluarea ofertelor, precum si elementele de calcul care se includ in evaluarea preturilor de oferta, cum ar fi: costul transportului, valoarea asigurarii bunului, iar in cazul bunurilor din import, taxele vamale si alte taxe si impozite la frontiera, precum si moneda de plata;
    h) modalitatea si conditiile de plata;
    i) orice alte termene si/sau conditii.
    Art. 3.8
    Contravaloarea documentelor de licitatie se stabileste de catre persoana juridica achizitoare, fara sa poata depasi costul multiplicarii acestora.
    4. Prezentarea, primirea, deschiderea si acceptarea ofertelor
    Art. 4.1
    Prezentarea si primirea ofertelor se vor face in urmatoarele conditii:
    - ofertele se depun sau se transmit prin posta, cu scrisoare recomandata, semnata de persoanele imputernicite de ofertantul interesat;
    - ofertele depuse pana la data si ora precizate pentru depunere se vor pastra de persoana juridica achizitoare sub cheie, dupa ce persoana imputernicita de aceasta a verificat daca plicurile si sigiliile sunt intacte.
    Art. 4.2
    Deschiderea ofertelor se va face in prezenta membrilor comisiei de licitatie si a reprezentantilor ofertantilor.
    La deschiderea licitatiei, presedintele comisiei de licitatie va anunta numele sau, dupa caz, denumirea ofertantilor, dupa care va deschide plicurile.
    In continuare, va anunta clar: numele sau, dupa caz, denumirea ofertantilor; valorile ofertelor; propunerile de oferte alternative, inclusiv valorile si caracteristicile principale ale acestora; notificarile in scris referitoare la modificarile sau la retragerile de oferte, in cazul in care exista; existenta garantiilor de participare solicitate; orice alte detalii pe care comisia de licitatie le considera necesare.
    Art. 4.3
    Dupa deschiderea ofertelor si anuntarea ofertantilor, comisia de licitatie va intocmi, pentru propriile sale evidente, un proces-verbal in care se vor consemna datele mentionate la art. 4.2. alin. 3.
    Procesul-verbal se va citi in prezenta participantilor si va fi semnat de membrii comisiei de licitatie si de catre reprezentantii ofertantilor.
    Art. 4.4
    Ofertele pentru care s-au transmis notificari de retragere sau ofertele intarziate se vor inapoia ofertantilor fara a fi deschise.
    Art. 4.5
    Dupa deschiderea in public a ofertelor, acestea se vor pastra sub cheie.
    Art. 4.6
    Comisia de licitatie procedeaza, pe loc sau in zilele urmatoare, la verificarea modului in care fiecare oferta raspunde cerintelor prevazute in documentele licitatiei si, ulterior, trece la examinarea, clarificarea si evaluarea in detaliu a ofertelor.
    Art. 4.7
    In scopul examinarii, evaluarii si compararii obiective a ofertelor, comisia de licitatie poate cere ofertantilor, individual, sa-si clarifice sau sa-si corecteze ofertele.
    Solicitarea de clarificare si raspunsul aferent se vor face in scris, dar nu se va permite nici o modificare a valorii sau a continutului ofertei, exceptand cazurile in care se solicita corectia erorilor aritmetice sau a greselilor materiale descoperite de comisia de licitatie in cursul examinarii ofertelor.
    Art. 4.8
    In situatia in care ofertantul nu poate corecta sau clarifica ulterior, conform art. 4.7., erorile sau omisiunile din oferta, spre a deveni corespunzatoare cu documentele licitatiei, comisia de licitatie va respinge oferta.
    Art. 4.9
    Evaluarea ofertelor se face de catre comisia de licitatie, prin simpla apreciere a pretului sau prin apreciere prin punctaj, care reprezinta rezultatul aplicarii unor coeficienti stabiliti in prealabil de catre comisia de licitatie prin caietul de sarcini, avandu-se in vedere elementele principale ale bunurilor sau serviciilor solicitate.
    Art. 4.10
    Comisia de licitatie intocmeste o hotarare de acceptare a ofertei in 2 (doua) exemplare, in cel mult 10 zile de la data sedintei de licitatie, dintre care un exemplar poate fi luat de catre reprezentantul Ministerului Finantelor.
    Hotararea va cuprinde:
    - numele membrilor comisiei de licitatie;
    - nominalizarea ofertantului a carui oferta a fost acceptata;
    - justificarea criteriilor tehnice, economice si de calitate pe baza carora a fost acceptata oferta;
    - semnaturile tuturor membrilor comisiei de licitatie;
    - data intocmirii.
    Art. 4.11
    In cazul evaluarii ofertelor pe baza de simpla apreciere, hotararea de acceptare a ofertei se adopta in favoarea ofertei cu pretul cel mai scazut si care intruneste calitatile tehnice si de executie minimale cerute prin caietul de sarcini.
    In sistemul de punctaj adoptat, ponderea pretului ofertei va fi de minimum 70% din numarul total de puncte.
    In cazul in care sunt oferite atat produse indigene, cat si produse din import, pentru produsele indigene se va acorda o marja de preferinta de 20% la punctajul realizat pentru pret, daca bunurile sunt oferite direct de producator, si de 10% in cazul in care sunt oferite de alt furnizor.
    Art. 4.12
    Membrii comisiei de licitatie, care nu sunt de acord cu hotararea de acceptare a ofertei, vor preciza, in scris, anexate la hotarare, motivele de divergenta.
    Art. 4.13
    Hotararea de acceptare a ofertei in favoarea unui ofertant constituie actul in baza caruia persoana juridica achizitoare incheie contractul de achizitie publica in conditiile reglementarilor legale in vigoare.
    Art. 4.14
    Dupa notificarea, printr-o scrisoare de acceptare, a ofertei catre ofertantul castigator se procedeaza la semnarea contractului de achizitie publica inainte de expirarea termenului de valabilitate a ofertei.
    In termen de 10 zile de la data hotararii de acceptare a ofertei, persoana juridica achizitoare va transmite celorlalti ofertanti scrisori prin care sunt anuntati ca ofertele lor nu au fost acceptate.
    5. Specificatii tehnice
    Art. 5.1
    La redactarea caietelor de sarcini sau a specificatiilor tehnice pentru bunurile ce urmeaza a fi achizitionate prin licitatii publice, persoana juridica achizitoare va tine seama de:
    a) necesitatea definirii bunului in functie de parametrii tehnico-calitativi ai acestuia si mai putin in raport cu aspectul sau forma lui;
    b) incadrarea in standarde si norme internationale sau in reglementari si norme nationale recunoscute pe plan international.
    Art. 5.2
    Caietele de sarcini sau specificatiile tehnice nu vor impune o anumita marca de fabrica sau de comert, un model sau un tip de bun si nici nu vor indica o origine a marfii sau un producator determinat.
    Art. 5.3
    In scopul obtinerii de consultatii si date sau informatii, necesare la elaborarea caietului de sarcini sau a specificatiilor tehnice, persoana juridica achizitoare nu va apela la agenti economici care ar putea avea interese in desfasurarea licitatiei.
    Art. 5.4
    Caietul de sarcini va fi pus la dispozitia ofertantilor numai dupa aprobarea lui de catre ordonatorul de credite bugetare.
    6. Dispozitii finale
    Art. 6.1
    Pana la aprobarea legii bugetului de stat, persoanele juridice achizitoare pot organiza proceduri de achizitionare de bunuri pentru consumul curent din prima parte a anului, tinand seama de nivelul creditelor bugetare ce pot fi utilizate cu acea destinatie, potrivit legii, in perioada respectiva.
    Art. 6.2
    Organizarea procedurilor de achizitie se poate realiza pentru bunuri de folosinta indelungata si cu ciclu lung de fabricatie (minimum 6 luni), precum si pentru servicii ce pot fi contractate pe perioade determinate, in baza unor acte normative, si in cazul in care in anul bugetar curent este asigurata numai o parte din fondurile necesare, diferenta urmand a fi alocata in perioadele urmatoare.
    Art. 6.3
    In termen de 30 de zile de la aprobarea prezentului regulament, Ministerul Finantelor va elabora norme metodologice*) in aplicarea acestuia.
                
    *) Normele metodologice nr. 45.184 din 19 ianuarie 1996 au fost publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 106 din 24 mai 1996 si au fost modificate prin Normele metodologice nr. 47.735 din 19 noiembrie 1996, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 355 din 30 decembrie 1996.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 63/1994

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 63 din 1994
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 63/1994
Ordin 2114 1998
privind atributiile care revin Ministerului Finantelor in ceea ce priveste achizitiile de investitii
Hotărârea 568 1998
pentru modificarea Regulamentului privind organizarea licitatiilor pentru achizitiile publice de bunuri si de servicii, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 63/1994
Ordin 34 1998
pentru aprobarea Normelor metodologice privind continutul-cadru de organizare a licitatiilor, prezentare a ofertelor, adjudecare, contractare si decontare a executiei lucrarilor
Ordin 784 1998
pentru aprobarea Normelor metodologice privind continutul-cadru de organizare a licitatiilor, prezentare a ofertelor, adjudecare, contractare si decontare a executiei lucrarilor
Ordin 1623 1997
privind atributiile ce revin Ministerului Finantelor in ceea ce priveste achizitiile de investitii, de bunuri si de servicii
Hotărârea 163 1997
pentru modificarea si completarea Regulamentului privind organizarea licitatiilor pentru achizitiile publice de bunuri si de servicii, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 63/1994
Norma 45184 1996
privind organizarea si desfasurarea licitatiilor pentru achizitiile publice de bunuri si de servicii
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu