Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.623 din 30.08.2017

privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrare Regiei Autonome Tehnologii pentru Energia Nucleară - RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, a unor bunuri aflate în domeniul public al statului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 754 din 21 septembrie 2017SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, având în vedere art. 5 alin. (2) şi art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 privind unele măsuri pentru reorganizarea prin divizare parţială a Regiei Autonome pentru Activităţi Nucleare Drobeta-Turnu Severin şi înfiinţarea Regiei Autonome Tehnologii pentru Energia Nucleară - RATEN, aprobată prin Legea nr. 302/2013, precum şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999 pentru aprobarea continuării şi finanţării activităţilor de cercetare-dezvoltare, aplicaţii şi inginerie tehnologică aferente suportului tehnic naţional pentru domeniul de energetică nucleară din cadrul Regiei Autonome pentru Activităţi Nucleare, precum şi pentru aprobarea finanţării activităţilor specifice cooperării internaţionale în domeniul de energetică nucleară, aprobată prin Legea nr. 198/2000, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Regiei Autonome Tehnologii pentru Energia Nucleară-RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, a unor bunuri având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 2 Ministerul Energiei îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările corespunzătoare în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUMIHAI TUDOSEContrasemnează:p. Ministrul energiei,Doru Vişan,secretar de statMinistrul cercetării şi inovării,Puiu-Lucian GeorgescuMinistrul finanţelor publice,Ionuţ MişaANEXĂDATELE DE IDENTIFICARE ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului care se înscriu în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi se dau în administrarea Regiei Autonome Tehnologii pentru Energia Nucleară - RATEN Mioveni, având CUI: RO 32306920, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, CIF 32039645

Nr. crt. Denumirea bunului Codul de clasificare Anul şi actul dobândirii bunului Adresa (strada, nr., localitatea, judeţul, sectorul etc.) Persoana juridică ce administrează bunul Elementele-cadru de descriere tehnică ale bunului, cf. Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.718/2011 Baza legală Valoarea - lei -
1. Raport de informare privind proiectele planului operaţional COG în domeniul canal de combustibil privind evaluarea DHC cu metoda zonei de proces 8.30 2016 nr. 811/ 29.02.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 35 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 20.171,23
2. Modificarea sistemului de comandă şi control al sistemului de alimentare clasă IV 10kV ca urmare a introducerii sistemului de control distribuit la CNE Cernavodă Unitatea 1 8.30 2016 PVR nr. 1284/ 24.03.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 138 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 130.000,00
3. Sisteme de acţionare electrică pentru sistemele de stingere incendiu din CNE de tip CANDU 8.30 2016 PVR nr. 1285/ 24.03.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 57 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 130.000,00
4. Arhitectura sistemelor de instrumentaţie şi control (I&C) pentru reactori nucleari de generaţia IV (LFR) 8.30 2016 PVR nr. 1286/ 24.03.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 77 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 140.000,00
5. Evaluarea activităţii desfăşurate în 2015 în domeniul „Apă grea şi tritiu". 8.30 2016 PVR nr. 1287/ 24.03.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 54 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 20.000,00
6. Raport privind activitatea desfăşurată în anul 2015 în cadrul programului de cercetare-dezvoltare al RATEN nr. 1 „Securitate nucleară" 8.30 2016 PVR nr. 1456/ 31.03.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 63 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 47.205,53
7. Raport privind activitatea desfăşurată în anul 2015 în cadrul programului nr. 2 „Canalul de combustibil" 8.30 2016 PVR nr. 1457/ 31.03.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 45 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 9.865,19
8. Analize microstructurale post-iradiere pe probe prelevate dintr-un fascicul/element combustibil iradiat la CNE Cernavodă 8.30 2016 PVR nr. 1458/ 31.03.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 33 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 123.796,10
9. Analiza activităţii pe programul de „Combustibili nucleari" în anul 2015 8.30 2016 PVR nr. 1459/ 31.03.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 97 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 77.322,46
Nr. crt. Denumirea bunului Codul de clasificare Anul şi actul dobândirii bunului Adresa (strada, nr., localitatea, judeţul, sectorul etc.) Persoana juridică ce administrează bunul Elementele-cadru de descriere tehnică ale bunului cf. Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.718/2011 Baza legală Valoarea - lei -
10. Evaluarea activităţii desfăşurate în anul 2015 în domeniul „Sistem de manevrare combustibil" 8.30 2016 PVR nr. 1460/ 31.03.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 109 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 36.808,32
11. Analiza realizării programului CDI nr. 5, în domeniul „Gestionare deşeuri radioactive şi combustibil ars în condiţii de securitate nucleară", pe anul 2015 8.30 2016 PVR nr. 1461/ 31.03.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 98 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 24.977,89
12. Evaluarea impactului activităţilor nucleare de pe platforma ICN - FCN asupra mediului înconjurător în perioada iulie 2015 - iunie 2016. Etapa 1 8.30 2016 PVR nr. 1462/ 31.03.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 43 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 152.435,90
13. Analiza realizării obiectivelor programului C&D nr. 6, în domeniul „Protecţia mediului", pe anul 2015 8.30 2016 PVR nr. 1463/ 31.03.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 94 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 32.435,42
14. Raport de stadiu de acţiuni suport pentru strategia naţională de securitate şi siguranţa nucleară referitoare la îmbunătăţirea protecţiei radiologice în anul 2015 8.30 2016 PVR nr. 1464/ 31.03.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 35 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 40.330,56
15. Raport de stadiu de acţiuni suport pentru strategia naţională de securitate şi siguranţa nucleară referitoare la îmbunătăţirea pregătirii răspunsului la situaţii de urgenţă în anul 2015 8.30 2016 PVR nr. 1465/ 31.03.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 53 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 48.693,30
16. Raport privind activitatea desfăşurată în anul 2015 în cadrul programului de cercetare-dezvoltare al RATEN nr. 7 „Generator de abur" 8.30 2016 PVR nr. 1466/ 31.03.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 74 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 23.910,90
17. Raport privind activitatea desfăşurată în anul 2015 în cadrul programului RATEN nr. 8 „Sisteme de proces şi echipamente" 8.30 2016 PVR nr. 1467/ 31.03.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 78 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 32.194,41
18. Raport privind activitatea desfăşurată în anul 2015 în cadrul programului RATEN nr. 9 „Chimie circuite" 8.30 2016 PVR nr. 1468/ 31.03.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 105 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 14.924,37
19. Evaluarea activităţii desfăşurate în anul 2015 în cadrul programului nr. 10 „Instrumentaţie şi control" 8.30 2016 PVR nr. 1469/ 31.03.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 93 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 49.942,39
20. Raport privind activitatea desfăşurată în anul 2015 în cadrul programului 11, „Analize de evenimente de exploatare CNE, îmbătrânire, calificare la mediu şi creşterea duratei de exploatare a CNE" 8.30 2016 PVR nr. 1470/ 31.03.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 187 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 58.170,84
21. Evaluarea activităţii desfăşurate în anul 2015 în domeniul programului „Reactori nucleari avansaţi şi cicluri de combustibil" 8.30 2016 PVR nr. 1471/ 31.03.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 130 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 50.859,85
22. Evaluarea activităţii desfăşurate în anul 2015 în domeniul asigurării şi creşterii performanţelor reactorului TRIGA - ICN 8.30 2016 PVR nr. 1472/ 31.03.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 186 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 176.722,01
23. Evaluarea activităţii desfăşurate în anul 2015 în cadrul programului nr. 14: „Tehnologii de iradiere şi radioizotopi" 8.30 2016 PVR nr. 1473/ 31.03.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 91 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 23.777,58
24. Evaluarea activităţii desfăşurate în anul 2015 în cadrul domeniului „Informatizare activităţi nucleare" 8.30 2016 PVR nr. 1474/ 31.03.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 41 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 26.024,43
25. Evaluarea activităţii desfăşurate în anul 2015 în domeniul „Aplicaţii ale tehnicilor nucleare" 8.30 2016 PVR nr. 1475/ 31.03.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 102 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 46.742,47
26. Evaluarea activităţii desfăşurate în anul 2015 în domeniul „Suportului pentru cooperarea internaţională" 8.30 2016 PVR nr. 1476/ 31.03.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 78 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 41.304,40
27. Contribuţia RATEN CITON la implementarea strategiei naţionale de securitate şi siguranţă nucleară. Raport anual 8.30 2016 PVR nr. 1926/ 26.04.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 121 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 100.000,00
28. Studiu privind abordarea cerinţelor de protecţia mediului pentru proiecte de reactori nucleari de mică şi medie putere 8.30 2016 PVR nr. 1871/ 21.04.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 43 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 90.000,00
29. Modificarea sistemului de comandă şi control al sistemului de alimentare clasa III 6kV ca urmare a introducerii sistemului de control distribuit la CNE Cernavodă Unitatea 1 8.30 2016 PVR nr. 1872/ 21.04.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 56 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 130.000,00
30. Modificarea sistemului de comandă şi control al sistemului de separare umiditate ca urmare a introducerii sistemului de control distribuit la CNE Cernavodă Unitatea 1 8.30 2016 PVR nr. 1873/ 21.04.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 95 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 130.000,00
31. Evaluarea impactului activităţii microbiologice asupra calităţii apei grele în condiţiile depozitării pe termen lung a inventarului de apă grea existent în depozitele unei uzine de producere a apei grele, cum este cea de la ROMAG PROD 8.30 2016 PVR nr. 1874/ 21.04.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 82 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 110.000,00
32. Studiu privind derularea procesului de autorizare a uzinei de producere a apei grele prin schimb izotopic, cum este cea de la ROMAG PROD, în condiţiile opririi controlate a producţiei acesteia 8.30 2016 PVR nr. 1875/ 21.04.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 32 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 100.000,00
Nr. crt. Denumirea bunului Codul de clasificare Anul şi actul dobândirii bunului Adresa (strada, nr., localitatea, judeţul, sectorul etc.) Persoana juridică ce administrează bunul Elementele-cadru de descriere tehnică ale bunului cf. Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.718/2011 Baza legală Valoarea - lei -
33. Susţinerea activităţilor prevăzute în strategia naţională de securitate şi siguranţa nucleară pentru îmbunătăţirea continuă a capabilităţilor de cercetare ştiinţifică 8.30 2016 PVR nr. 2020/ 29.04.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 56 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 55.124,33
34. Suport pentru activităţile prevăzute în strategia naţională de securitate şi siguranţă nucleară de îmbunătăţire continuă a competenţelor de securitate nucleară 8.30 2016 PVR nr. 2021/ 29.04.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 37 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 29.430,48
35. Caracterizarea integrităţii structurale a tubului de presiune CANDU având defecte tipice relevate de inspecţiile periodice 8.30 2016 PVR nr. 2022/ 29.04.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 46 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 28.254,41
36. Reducerea pierderilor tehnologice de uraniu în timpul preparării pulberii sinterizabile de dioxid de uraniu cu diferite grade de îmbogăţire ale uraniului 8.30 2016 PVR nr. 2023/ 29.04.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 33 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 47.094,24
37. Metoda de calibrare în eficacitate a echipamentului de măsură gamma scanning pe un domeniu energetic extins 8.30 2016 PVR nr. 2024/ 29.04.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 32 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 132.085,42
38. Definirea listei de caracteristici, evenimente şi proceselor (FEP) pentru un depozit generic de combustibil CANDU ars şi deşeuri de viaţă lungă 8.30 2016 PVR nr. 2025/ 29.04.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 48 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 56.701,60
39. Monitorizarea anuală a implementării în RATEN ICN a acţiunilor prevăzute în strategia naţională de securitate şi siguranţa nucleară pentru obiectivul strategic derivat OSD 5 8.30 2016 PVR nr. 2026/ 29.04.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 39 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 66.902,66
40. Testarea bazei de date pentru gestiunea informaţiilor şi raportărilor referitoare la monitorizarea radiologică individuală a personalului expus profesional din ICN. Etapa 1 8.30 2016 PVR nr. 2027/ 29.04.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 29 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 74.433,28
41. Investigarea compoziţiei straturilor de oxid formate pe cupoane extrase de la U1 CNE Cernavodă 8.30 2016 PVR nr. 2028/ 29.04.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 41 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 45.549,57
42. Selectarea datelor şi informaţiilor existente pe plan mondial privind performanţele în operarea circuitelor termice secundare la reactorii CANDU 6 8.30 2016 PVR nr. 2029/ 29.04.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 33 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 144.875,14
43. Specificaţie de iradiere şi testare a otelului 304L din componenţa vasului calandria 8.30 2016 PVR nr. 2030/ 29.04.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 35 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 39.798,16
44. Studii de senzitivitate a rezultatelor programului IAEA-MESSAGE la variaţia costurilor asociate resurselor de combustibil nuclear, investiţiilor şi perioadei de construcţie a noii capacităţi nucleare 8.30 2016 PVR nr. 2031/ 29.04.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 48 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 113.500,13
45. Elaborarea raportului anual al RATEN ICN pe anul 2015 8.30 2016 PVR nr. 2032/ 29.04.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 92 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 39.343,57
46. Dezvoltarea mixului energetic din România în vederea realizării obiectivelor din directivele UE cu asigurarea simbiozei între energia nucleară şi energia celorlalte surse disponibile 8.30 2016 PVR nr. 2409/ 26.05.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 62 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 120.000,00
47. Modelarea sistemului de apă tehnică de răcire în scopul analizării distribuţiei debitului la schimbătoarele de căldură ale bazinului de combustibil uzat de la Unitatea 1 8.30 2016 PVR nr. 2410/ 26.05.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 254 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 140.000,00
48. Modificarea sistemului de comandă şi control al sistemului de alimentare clasa IV 6kV ca urmare a introducerii sistemului de control distribuit la CNE Cernavodă Unitatea 1 8.30 2016 PVR nr. 2411/ 26.05.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 62 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 130.000,00
49. Modificarea sistemului de comandă şi control al sistemului distribuţie clasa II 400VCA ca urmare a introducerii sistemului de control distribuit la CNE Cernavodă Unitatea 1 8.30 2016 PVR nr. 2412/ 26.05.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 55 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 120.000,00
50. Modificarea sistemului de comandă şi control al sistemului de etanşare cu abur a labirinturilor ca urmare a introducerii sistemului de control distribuit la CNE Cernavodă Unitatea 1 8.30 2016 PVR nr. 2413/ 26.05.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 67 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 130.000,00
51. Modificarea sistemului de comandă şi control al sistemului de răcire cu apă stator generator ca urmare a introducerii sistemului de control distribuit la CNE Cernavodă Unitatea 1 8.30 2016 PVR nr. 2414/ 26.05.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 76 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 140.000,00
52. Actualizarea informaţiilor tehnice şi ştiinţifice privind managementul îmbătrânirii betonului din anvelopa reactorului CANDU din perspectiva experienţei internaţionale 8.30 2016 PVR nr. 2415/ 26.05.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 135 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 130.000,00
53. Analiza tematicii programului COG „Safety & Licensing" pentru 2015-2016 8.30 2016 PVR nr. 2462/ 31.05.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 26 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 47.243,60
54. Modelarea deformării in-service a tuburilor de presiune CANDU 8.30 2016 PVR nr. 2463/ 31.05.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 38 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 47.771,40
55. Raport de informare privind proiectele planului operaţional COG în domeniul canal de combustibil privind efectul fluajului asupra DHC 8.30 2016 PVR nr. 2464/ 31.05.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 38 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 52.744,34
Nr. crt. Denumirea bunului Codul de clasificare Anul şi actul dobândirii bunului Adresa (strada, nr., localitatea, judeţul, sectorul etc.) Persoana juridică ce administrează bunul Elementele-cadru de descriere tehnică ale bunului cf. Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.718/2011 Baza legală Valoarea - lei -
56. Analiza şi punct de vedere privind completitudinea programului Fuel Channel R&D program 2015/16 operational plan - COG-15-9105 8.30 2016 PVR nr. 2465/ 31.05.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 48 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 27.987,39
57. Dezvoltarea codului de transport LEGENTR pentru analiza globală a combustibilului CANDU avansat. Etapa I 8.30 2016 PVR nr. 2466/ 31.05.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 48 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 130.789,55
58. Analiza şi punct de vedere privind completitudinea programului Health, Safety & Environment R&D program 2015/2016 operational plan COG-15-9305 8.30 2016 PVR nr. 2467/ 31.05.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 35 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 47.389,80
59. Determinarea conţinutului de Ra-226 şi Ra-228 din probe apoase. Etapa 1 8.30 2016 PVR nr. 2468/ 31.05.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 35 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 60.338,38
60. Dezvoltarea unui program de radioprotecţie pentru dezafectarea unui reactor nuclear de cercetare. Etapa 1 8.30 2016 PVR nr. 2469/ 31.05.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 43 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 37.228,50
61. Caracterizarea radiologică a cupoanelor extrase din sistemul de autoclave al U1 Cernavodă 8.30 2016 PVR nr. 2470/ 31.05.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 35 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 78.984,80
62. Analiză şi punct de vedere privind completitudinea programului Chemistry, Materials&Components R&D program 2015/16 operational plan-COG-15-9405 8.30 2016 PVR nr. 2471/ 31.05.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 89 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 47.910,08
63. Prezentarea, adaptarea şi testarea modulelor şi metodelor analitice pentru modelarea termodinamică şi optimizarea sistemelor de producerea a energiei electrice şi termice la obiectivele nucleare 8.30 2016 PVR nr. 2846/ 23.06.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 120 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 150.000,00
64. Studiu privind identificarea aspectelor de mediu şi evaluarea pericolelor la faza de proiectare a unui obiectiv 8.30 2016 PVR nr. 2847/ 23.06.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 33 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 100.000,00
65. Analiza posibilităţilor de îmbunătăţire a proiectului pentru suporţii LS2 de la generatorii de abur 8.30 2016 PVR nr. 2848/ 23.06.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 81 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 160.000,00
66. Studiu de soluţie privind îmbunătăţirea sistemului de alimentare cu apă la avarie pentru CNE Cernavodă Unităţile 3 şi 4 în vederea evacuării căldurii în caz de urgenţă 8.30 2016 PVR nr. 2849/ 23.06.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 65 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 130.000,00
67. Modelarea şi calculul de verificare a rezistenţei mecanice la acţiunea seismică pentru suporturile unui sistem tehnologic de conducte, utilizând modulul de calcul al programului de proiectare 3D - INVENTOR 8.30 2016 PVR nr. 2850/ 23.06.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 89 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 130.000,00
68. Studiu comparativ între codul ASME şi reglementările naţionale privind procedurile şi tehnologiile de sudare pentru îmbinările sudate din cadrul sistemelor de proces ale unei CNE de tip CANDU 8.30 2016 PVR nr. 2851/ 23.06.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 114 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 120.000,00
69. Soluţii pentru modificarea sistemului de termoficare urbană a oraşului Cernavodă şi a sistemelor de interfaţă în vederea recuperării debitului de condensat secundar din punctul termic de la U1 8.30 2016 PVR nr. 2852/ 23.06.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 106 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 140.000,00
70. Soluţii tehnice pentru un container care să permită depozitarea, uscarea şi transportul cartuşelor filtrante uzate din sistemele nucleare de proces de la CNE Cernavodă 8.30 2016 PVR nr. 2853/ 23.06.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 68 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 130.000,00
71. Analiza cerinţelor suplimentare pentru protecţia la incendiu din standardul CSA N293 la ultima ediţie şi aplicabilitatea lor la unităţile 3 şi 4 de la CNE Cernavodă 8.30 2016 PVR nr. 2854/ 23.06.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 84 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 130.000,00
72. Furnizarea unei metodologii, cu aplicabilitate practică, pentru analiza şi interpretarea rezultatelor măsurătorilor periodice de grosimi conducte, în vederea estimării duratei de viaţă remanente a liniilor ce vehiculează apă brută din CNE Cernavodă 8.30 2016 PVR nr. 2855/ 23.06.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 79 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 140.000,00
73. Modificarea sistemului de comandă şi control al sistemului de alimentare clasa III 0,4 kV ca urmare a introducerii sistemului de control distribuit la CNE Cernavodă Unitatea 1 8.30 2016 PVR nr. 2856/ 23.06.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 65 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 130.000,00
74. Modificarea sistemului de comandă şi control al sistemului distribuţie clasa II 230VCA ca urmare a introducerii sistemului de control distribuit la CNE Cernavodă Unitatea 1 8.30 2016 PVR nr. 2857/ 23.06.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 56 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 120.000,00
75. Modificarea sistemului de comandă şi control al sistemului de abur viu şi intermediar ca urmare a introducerii sistemului de control distribuit la CNE Cernavodă Unitatea 1 8.30 2016 PVR nr. 2858/ 23.06.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 196 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 140.000,00
76. Studiu privind cerinţele de inspecţii şi criteriile de acceptare pentru reabilitarea şi reautorizarea suporţilor în CNE 8.30 2016 PVR nr. 2859/ 23.06.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 123 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 130.000,00
77. Studiu privind necesităţile de inspecţie în vederea prelungirii duratei de viaţă a răcitorului de purificare 3335-HX2 8.30 2016 PVR nr. 2860/ 23.06.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 52 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 150.000,00
Nr. crt. Denumirea bunului Codul de clasificare Anul şi actul dobândirii bunului Adresa (strada, nr., localitatea, judeţul, sectorul etc.) Persoana juridică ce administrează bunul Elementele-cadru de descriere tehnică ale bunului cf. Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.718/2011 Baza legală Valoarea - lei -
78. Evaluarea analizelor de hazard referitoare la prăbuşiri aeriene pentru instalaţii nucleare 8.30 2016 PVR nr. 2965/ 30.06.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 40 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 48.139,49
79. Interacţiunea coriumului cu betonul - aplicaţii pentru CANDU 6 generic 8.30 2016 PVR nr. 2966/ 30.06.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 55 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 56.228,60
80. Modelarea neutronică şi termohidraulică a unui accident de tip pierderea agentului de răcire LBLOCA 80%ROH utilizând codul RELAP5/Mod3.2 8.30 2016 PVR nr. 2967/ 30.06.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 65 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 113.600,28
81. Modelarea controlului nivelului de apă în generatoarele de abur ale CANDU 6 utilizând codul RELAP5/Mod3.2. Studiu de caz 8.30 2016 PVR nr. 2968/ 30.06.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 41 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 41.179,29
82. Modelarea sistemului de răcire la avarie a zonei active (ECCS) utilizând codul RELAP 5/Mod 3.2. Studiu de caz 8.30 2016 PVR nr. 2969/ 30.06.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 45 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 59.070,88
83. Evoluţia tensiunilor şi a coeficientului de difuzie la oxidarea izotermă în aer a tecii de Zy-4 8.30 2016 PVR nr. 2970/ 30.06.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 39 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 61.409,17
84. Asigurarea securităţii materialelor nucleare în scopul prevenirii şi combaterii traficului ilicit 8.30 2016 PVR nr. 2971/ 30.06.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 47 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 93.228,52
85. Analiza rapoartelor de audit privind evaluarea culturii de securitate în ICN 8.30 2016 PVR nr. 2972/ 30.06.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 43 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 40.056,27
86. Caracterizarea postiradiere, macrostructurală şi microstructurală a unui element combustibil iradiat în reactorii nucleari de la CNE Cernavodă 8.30 2016 PVR nr. 2973/ 30.06.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 32 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 149.519,93
87. Evaluarea comportării la iradiere a elementului combustibil de tip CANDU cu ajutorul codului FEMAXI 8.30 2016 PVR nr. 2974/ 30.06.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 73 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 138.472,77
88. Estimarea parametrilor neutronici ai fasciculului combustibil 37M folosind codul DRAGON 8.30 2016 PVR nr. 2975/ 30.06.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 35 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 67.211,63
89. Caracterizarea neutronică a fasciculelor CANDU-Toriu (T37) utilizând programul DRAGON 8.30 2016 PVR nr. 2976/ 30.06.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 50 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 32.945,56
90. Caracterizarea neutronică a fasciculului combustibil T37 utilizând codul SERPENT 8.30 2016 PVR nr. 2977 /30.06.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 31 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 32.975,20
91. Determinarea incrementelor de secţiuni pentru supercelulele CANDU cu Toriu (T37) utilizând programul DRAGON 8.30 2016 PVR nr. 2978/ 30.06.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 63 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 42.263,55
92. Proiectarea neutronică şi evaluarea performanţelor unui sistem de oprire rapidă cu bare absorbante al unui reactor nuclear avansat de tip CANDU 8.30 2016 PVR nr. 2979/ 30.06.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 50 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 37.026,34
93. Sistem informatizat pentru instruirea, verificarea şi evaluarea cunoştinţelor personalului SMC. Completare bază de date: testare ansamblu împingători de rezervă 8.30 2016 PVR nr. 2980/ 30.06.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 53 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 156.796,42
94. Metodă de determinare a C-14 din apa grea din sistemul moderator al unităţilor nucleare de la Cernavodă 8.30 2016 PVR nr. 2981/ 30.06.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 32 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 234.606,27
95. Studiu privind metode de determinare a C-14 din sistemul de gaz de acoperire de la unităţile nucleare de la Cernavodă 8.30 2016 PVR nr. 2982/ 30.06.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 32 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 234.775,51
96. Elaborarea cerinţelor pentru dezvoltarea unui sistem de gestionare a eliberărilor de efluenţi de la o instalaţie nucleară. Etapa 1 8.30 2016 PVR nr. 2983/ 30.06.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 33 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 57.832,26
97. Adaptarea sistemului de management al calităţii al LRPMPC în vederea acreditării ca organism dozimetric pentru monitorizarea individuală la contaminarea internă cu tritiu şi actinide. Etapa 1 8.30 2016 PVR nr. 2984/ 30.06.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 28 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 82.203,22
98. Dezvoltarea şi implementarea unui sistem de control al calităţii pentru metodele de măsurare a activităţii alfa/beta globale. Etapa 1 8.30 2016 PVR nr. 2985/ 30.06.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 23 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 61.172,59
99. Sinteza rezultatelor obţinute în cadrul procesului de dezvoltare a metodelor de determinare a conţinutului de Cd-109 în deşeurile radioactive 8.30 2016 PVR nr. 2986/ 30.06.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 31 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 80.379,36
100. Dezvoltarea de metodologii pentru caracterizarea radiologică a terenurilor contaminate radioactiv. Etapa 1 8.30 2016 PVR nr. 2987/ 30.06.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 34 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 57.354,70
Nr. crt. Denumirea bunului Codul de clasificare Anul şi actul dobândirii bunului Adresa (strada, nr., localitatea, judeţul, sectorul etc.) Persoana juridică ce administrează bunul Elementele-cadru de descriere tehnică ale bunului cf. Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.718/2011 Baza legală Valoarea - lei -
101. Îmbunătăţirea capacităţii de suport al deciziei în situaţii de accident nuclear sau urgenţă radiologică. Etapa 1 8.30 2016 PVR nr. 2988/ 30.06.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 66 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 66.618,20
102. Crearea unei programe de pregătire pentru aplicaţia de e-learning. Etapa I 8.30 2016 PVR nr. 2989/ 30.06.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 44 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 34.804,55
103. Caracterizarea prin tehnici SEM şi EDS a cupoanelor pentru monitorizare a coroziunii la Unitatea 1 a CNE Cernavodă 8.30 2016 PVR nr. 2990/ 30.06.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 52 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 88.430,82
104. Caracterizarea microstructurii materialelor structurale expuse în condiţii normale de operare a circuitului primar 8.30 2016 PVR nr. 2991/ 30.06.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 33 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 65.345,59
105. Analiza prin XPS a modificărilor la nivelul suprafeţei pe materiale de interes nuclear supuse autoclavizării 8.30 2016 PVR nr. 2992/ 30.06.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 38 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 82.181,62
106. Studiul posibilelor influenţe din punct de vedere chimic şi fizic asupra chimiei apei de răcire din CANDU-ECC (răcirea de urgenţă a miezului), în condiţii post-loca 8.30 2016 PVR nr. 2993/ 30.06.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 53 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 38.079,90
107. Raport informativ asupra activităţilor din planul operaţional CMC „Chimie, Materiale şi Componente" referitoare la chimia apei grele 8.30 2016 PVR nr. 2994/ 30.06.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 33 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 70.006,32
108. Comportarea oţelurilor inoxidabile tip 304 la oboseală ca urmare a solicitărilor ciclice cu viteză mică de deformare 8.30 2016 PVR nr. 2995/ 30.06.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 42 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 55.951,16
109. LDSF - facilitate experimentală de testare. Etapa II - verificări, teste şi calibrări ale liniilor de semnal pentru achiziţia datelor 8.30 2016 PVR nr. 2996/ 30.06.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 56 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 224.394,85
110. Metodologie de evaluare a defectării etanşărilor de tip ELASTOMER ce intră în componenţa echipamentelor mecanice din sistemele unei CNE CANDU 8.30 2016 PVR nr. 2997/ 30.06.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 65 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 43.719,34
111. Detectori tip CONTOR proporţional cu BF3. Principii şi metode de calificare a detectorilor de tip CONTOR proporţional cu BF3 prin măsurători efectuate în câmpul de neutroni 8.30 2016 PVR nr. 2998/ 30.06.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 49 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 165.738,07
112. Caracterizarea performanţelor contorului proporţional CP-200-M6 - prototip cu gaz de ionizare P10 şi respectiv Xe 8.30 2016 PVR nr. 2999/ 30.06.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 43 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 87.425,10
113. Comportarea simulatoarelor arc brăţară distanţier dispuse central în ansamblul canal de combustibil de testare reprodus în condiţii de laborator pentru o înclinare a simulatorului tub de presiune de 2˚ şi o înclinare dusă la extrem de maximum 2˚30’ 8.30 2016 PVR nr. 3000/ 30.06.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 129 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 164.090,95
114. Documentaţie de ofertare preliminară pentru componente mecanice SLCD 8.30 2016 PVR nr. 3001/ 30.06.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 54 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 198.065,22
115. Caracteristici de tip „Safeguard", „Safeguard by design" şi de securitate asociate reactorilor nucleari inovativi răciţi cu metale lichide 8.30 2016 PVR nr. 3002/ 30.06.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 70 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 56.075,00
116. Analiza pulberilor de aliaj Fe-Cr clasic şi durificat obţinute prin procedeul de aliere mecanică 8.30 2016 PVR nr. 3003/ 30.06.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 60 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 157.760,27
117. Propagarea fascicolului ultrasonic în regim dynamic 8.30 2016 PVR nr. 3004/ 30.06.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 35 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 79.524,90
118. Evaluarea sistemelor şi mediilor de filtrare în vederea eliminării impurităţilor din reactoarele nucleare ce folosesc ca agent de răcire metale grele lichide 8.30 2016 PVR nr. 3005/ 30.06.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 62 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 69.488,81
119. Dispozitiv măsurători dimensionale element combustibil tip LEU 8.30 2016 PVR nr. 3006/ 30.06.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 20 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 197.366,21
120. Dispozitiv testare la presiune ţeavă Incoloy 800 8.30 2016 PVR nr. 3007/ 30.06.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 20 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 120.743,85
121. Evaluarea posibilităţilor de refabricare a elementelor combustibile LEU 8.30 2016 PVR nr. 3008/ 30.06.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 34 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 160.205,89
122. Implementarea software-ului de analiză Kayzero for Windows în cadrul laboratorului de spectrometrie gamma şi analiză prin activare cu neutron 8.30 2016 PVR nr. 3009/ 30.06.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 109 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 150.529,38
123. Studii privind îmbunătăţirea chimiei apei în dispozitivul de iradiere bucla A 8.30 2016 PVR nr. 3010/ 30.06.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 95 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 176.302,10
Nr. crt. Denumirea bunului Codul de clasificare Anul şi actul dobândirii bunului Adresa (strada, nr., localitatea, judeţul, sectorul etc.) Persoana juridică ce administrează bunul Elementele-cadru de descriere tehnică ale bunului cf. Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.718/2011 Baza legală Valoarea - lei -
124. Soluţii pentru implementarea blocurilor software necesare realizării programului de control-comandă a dispozitivului de iradiere capsula C9 8.30 2016 PVR nr. 3011/ 30.06.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 32 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 148.973,76
125. Reactualizare raport final de securitate - sistemul de drenaj şi colectare deşeuri radioactive lichide 8.30 2016 PVR nr. 3012/ 30.06.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 48 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 224.850,40
126. Analiza accidentului de rupere a secţiunii de testare la bucla A 8.30 2016 PVR nr. 3013/ 30.06.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 27 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 62.928,63
127. Vulnerabilitatea sistemelor de protecţie şi de control-comandă ale reactorului Triga SSR la modificarea disponibilităţii componentelor comerciale (COTS) la producători 8.30 2016 PVR nr. 3014/ 30.06.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 66 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 171.905,10
128. Studiu privind tehnicile specifice pentru asamblare şi instrumentare elemente combustibile refabricate 8.30 2016 PVR nr. 3015/ 30.06.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 67 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 154.145,05
129. Tema de proiectare şi proiect capsula de iradiere materiale structurale în condiţii de temperatură şi presiune scăzute 8.30 2016 PVR nr. 3016/ 30.06.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 48 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 107.713,62
130. Calcule neutronice pentru maximizarea fluxului neutronic epitermic în cazul reacţiei nucleare de activare 98Mo(n,ɤ)99Mo în reactorul Triga SSR 8.30 2016 PVR nr. 3017/ 30.06.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 40 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 47.111,77
131. Completarea şi actualizarea procedurilor utilizate în procesul de producţie radioizotopi în reactorul Triga SSR 14 MW 8.30 2016 PVR nr. 3018/ 30.06.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 110 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 121.185,22
132. Calculul şi modelarea procesului de măcinare chimică a iridiului metalic cu zinc cu programul ADF 8.30 2016 PVR nr. 3019/ 30.06.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 102 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 40.287,35
133. Studiu comparativ privind obţinerea radioizotopului 99Mo, utilizând fisiunea LEU sau activarea neutronică a molibdenului 8.30 2016 PVR nr. 3020/ 30.06.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 45 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 105.501,07
134. Realizarea site-ului „Documentaţie conferinţe şi cursuri" 8.30 2016 PVR nr. 3021/ 30.06.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 46 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 23.333,23
135. Determinarea căldurii specifice a compuşilor intermetalici ai uraniului metalic sărăcit folosiţi în stocarea izotopilor de hidrogen. Studii calorimetrice 8.30 2016 PVR nr. 3022/ 30.06.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 29 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 89.675,81
136. Rezultatele colaborării internaţionale în cadrul consorţiului FALCON 8.30 2016 PVR nr. 3023/ 30.06.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 50 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 117.279,81
137. Participarea publicului în deciziile de implementare a demonstratorului ALFRED 8.30 2016 PVR nr. 3024/ 30.06.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 45 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 22.027,12
138. Program preliminar de cercetare-dezvoltare pe anul 2017 în domeniul „Suportului pentru cooperarea internaţională" 8.30 2016 PVR nr. 3025/ 30.06.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 38 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 80.858,23
139. Studiu pentru depozitarea deşeurilor radioactive rezultate în urma opririi de retehnologizare (OPR) a CNE Cernavodă Unitatea 1 8.30 2016 PVR nr. 3396/ 19.07.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 116 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 140.000,00
140. Posibilităţi de reprocesare a combustibilului uzat şi tendinţe viitoare de utilizare în ciclurile de combustibil CANDU 8.30 2016 PVR nr. 3397/ 19.07.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 104 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 120.000,00
141. Studiu comparativ privind proiectarea vaselor cu învelişuri conice supuse la presiune interioară, conform cerinţelor ASME şi standardelor europene 8.30 2016 PVR nr. 3398/ 19.07.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 47 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 150.000,00
142. Modificarea sistemului de comandă şi control al sistemului de alimentare clasa IV 0,4kV ca urmare a introducerii sistemului de control distribuit la CNE Cernavodă Unitatea 1 8.30 2016 PVR nr. 3399/ 19.07.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 58 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 120.000,00
143. Modernizarea sistemului de monitorizare a radiaţiilor gama în centralele nucleare de tip CANDU 8.30 2016 PVR nr. 3400/ 19.07.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 62 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 130.000,00
144. Analiza efectului incendiilor în CNE de tip CANDU asupra stării sistemului de aer instrumental 8.30 2016 PVR nr. 3401/ 19.07.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 87 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 130.000,00
145. Investigarea posibilelor erori umane în procesul de tratare a deşeurilor radioactive lichide contaminate cu uraniu natural 8.30 2016 PVR nr. 3427/ 29.07.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 60 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 89.498,02
146. Raport de analiză al lucrărilor realizate la RATEN ICN în cadrul tematicii privind consecinţele evaluării efectului urmelor patinelor fasciculelor de combustibil în tubul de presiune (2010-2015) 8.30 2016 PVR nr. 3428/ 29.07.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 59 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 15.444,03
Nr. crt. Denumirea bunului Codul de clasificare Anul şi actul dobândirii bunului Adresa (strada, nr., localitatea, judeţul, sectorul etc.) Persoana juridică ce administrează bunul Elementele-cadru de descriere tehnică ale bunului cf. Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.718/2011 Baza legală Valoarea - lei -
147. Analiza funcţionării sistemului de achiziţie şi prelucrări date (decembrie 2015-iunie 2016) 8.30 2016 PVR nr. 3429/ 29.07.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 133 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 175.946,86
148. Asamblarea şi pregătirea pentru iradiere a elementelor combustibile SEU 8.30 2016 PVR nr. 3430/ 29.07.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 116 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 157.195,68
149. Extinderea transmiterii de date provenite de la reactorul Triga şi dispozitivele de iradiere către întreaga reţea intranet a ICN 8.30 2016 PVR nr. 3431/ 29.07.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 60 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 198.893,73
150. Suport pentru activităţile prevăzute în strategia naţională de securitate şi siguranţa nucleară pentru îmbunătăţirea continuă a securităţii nucleare de la reactorul Triga 8.30 2016 PVR nr. 3432/ 29.07.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 74 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 239.119,49
151. Estimarea parametrilor caracteristici combustibilului ars pentru fasciculul combustibil T37 8.30 2016 PVR nr. 3703/ 31.08.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 38 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 109.897,26
152. Utilizarea analizei de difracţie de raze X pentru determinarea modificărilor microstructurale induse în procesarea materialelor nucleare 8.30 2016 PVR nr. 3704/ 31.08.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 48 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 94.202,88
153. Încercări de izolare a unui tronson de conductă cu apa demineralizată, în regim staţionar, prin formarea a două dopuri de gheaţă în conducta orizontală cu Dn 200. Pregătirea realizării experimentelor 8.30 2016 PVR nr. 3705/ 31.08.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 92 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 461.938,14
154. Caracterizarea microstructurii compuşilor intermetalici ai uraniului metalic sărăcit, înainte şi după hidrurare 8.30 2016 PVR nr. 3706/ 31.08.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 35 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 149.450,43
155. Recomandările AIEA cu privire la procesul de autorizare a instalaţiilor nucleare şi corespondenţa lor cu prevederile reglementărilor naţionale 8.30 2016 PVR nr. 4046/ 22.09.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 77 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 100.000,00
156. Analiză de tensiuni integrată AutoPIPE-STAAD a sistemului Apa de Alimentare şi a suporturilor aferente de pe S/B 8.30 2016 PVR nr. 4047/ 22.09.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 89 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 200.000,00
157. Transporturi agabaritice şi depozitare pentru echipamente CNE-CANDU 8.30 2016 PVR nr. 4048/ 22.09.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 60 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 130.000,00
158. Metode de determinare, în condiţii de regim nestaţionar, a necesarului de căldură de calcul pentru clădirile industriale şi civile, în vederea proiectării instalaţiilor de încălzire ale unităţilor 3 şi 4 8.30 2016 PVR nr. 4049/ 22.09.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 109 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 120.000,00
159. Cercetări privind soluţii tehnice alternative aplicabile pentru extragerea răşinilor ionice uzate din bazinele de stocare de la CNE 8.30 2016 PVR nr. 4050/ 22.09.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 103 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 150.000,00
160. Cercetări privind optimizarea tehnologiei pentru reabilitarea sistemelor de protecţie anticorozivă prin acoperire pe baza cadrului normativ în vigoare 8.30 2016 PVR nr. 4051/ 22.09.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 130 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 130.000,00
161. Modificarea sistemului de comandă şi control al sistemului de fluid de comandă turbină ca urmare a introducerii sistemului de control distribuit la CNE Cernavodă Unitatea 1 8.30 2016 PVR nr. 4052/ 22.09.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 90 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 120.000,00
162. Analiza modificărilor necesare la transformatoarele de servicii proprii de la CNE Cernavodă Unitatea 1 pentru alinierea la noile norme de protecţie la incendiu şi explozii 8.30 2016 PVR nr. 4053/ 22.09.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 52 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 140.000,00
163. Analiza aspectelor specifice privind evaluarea duratei de viaţă şi a capacităţii de extindere a ei, pentru echipamentele/componentele importante aparţinând sistemelor de transport şi manipulare combustibil (SMC) de la CNE Cernavodă 8.30 2016 PVR nr. 4054/ 22.09.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 87 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 150.000,00
164. Studiu privind principiile pentru realizarea procesului de retehnologizare al sistemelor, componentelor şi structurilor pentru CNE CANDU6 în vederea extinderii duratei de viaţă a Unităţii 1 a CNE Cernavodă 8.30 2016 PVR nr. 4055/ 22.09.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 114 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 140.000,00
165. Dezvoltarea de modele numerice pentru simularea fenomenelor termohidraulice specifice reactoarelor nucleare răcite cu plumb 8.30 2016 PVR nr. 4056/ 22.09.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 31 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 150.000,00
166. Analiza modelelor de estimare a termenului sursă pentru câteva situaţii accidentale la reactorii de tip CANDU 8.30 2016 PVR nr. 4178/ 30.09.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 52 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 39.863,11
167. Caracterizarea parametrilor de mecanica ruperii pe probe CT din aliaj Zr-2.5%Nb 8.30 2016 PVR nr. 4179/ 30.09.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 36 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 164.154,73
168. Analiza performanţei zonei active CANDU alimentate cu combustibil avansat de tip 37M 8.30 2016 PVR nr. 4180/ 30.09.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 45 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 65.567,42
Nr. crt. Denumirea bunului Codul de clasificare Anul şi actul dobândirii bunului Adresa (strada, nr., localitatea, judeţul, sectorul etc.) Persoana juridică ce administrează bunul Elementele-cadru de descriere tehnică ale bunului cf. Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.718/2011 Baza legală Valoarea - lei -
169. Sinteza studiului experimental realizat pentru dezvoltarea metodei de măsurare a C-14 din deşeurile radioactive solide şi lichide organice 8.30 2016 PVR nr. 4181/ 30.09.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 47 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 127.688,39
170. Evaluarea expunerii externe a personalului la operaţiile de prelevare probe de răşină ionică uzată din tancurile de stocare de la CNE Cernavodă 8.30 2016 PVR nr. 4182/ 30.09.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 26 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 113.637,23
171. Sinteza rezultatelor obţinute în cadrul studiului contaminării suprafeţelor metalice în atmosfera cu vapori de apă tritiată şi dezvoltării de metode de măsurare a tritiului de pe suprafeţele metalice 8.30 2016 PVR nr. 4183/ 30.09.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 26 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 58.656,23
172. Evaluarea comportării la coroziune a probelor autoclavizate de Iy 800 prin metoda spectroscopiei de impedanţă electrochimică 8.30 2016 PVR nr. 4184/ 30.09.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 50 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 107.971,79
173. Studiu prospectiv în vederea adaptării prinderilor sistemului de tracţiune al autoclavei SSRT pentru testarea probelor de tracţiune plane cu secţiune variabilă 8.30 2016 PVR nr. 4185/ 30.09.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 31 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 121.473,46
174. Influenţa radiaţiilor gamma asupra apei aditivate cu diferiţi agenţi chimici (hidrazină, morfolină, tsp) din sistemul ecc/dousing 8.30 2016 PVR nr. 4186/ 30.09.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 70 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 178.953,43
175. Sisteme avansate de instrumentaţie şi control utilizate pentru creşterea fiabilităţii şi eficienţei centralelor nucleare 8.30 2016 PVR nr. 4187/ 30.09.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 67 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 200.981,63
176. Modernizarea echipamentului monitorizare a radioactivităţii sistemului de transport al căldurii. Procesul de eliberare a produselor de fisiune din elementul combustibil defect în agentul de răcire 8.30 2016 PVR nr. 4188/ 30.09.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 64 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 168.334,78
177. Studiu privind eficientizarea activităţii de mentenanţă, pentru creşterea siguranţei în exploatare şi extinderea ciclului de viaţă a sistemelor, structurilor şi componentelor care lucrează la presiuni şi temperaturi înalte 8.30 2016 PVR nr. 4189/ 30.09.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 44 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 186.820,67
178. Implementarea unui sistem de analiză video a formării dopului de gheaţă (aval) în secţiunea de testare, conductă orizontală cu Dn 200. Finalizare execuţie model experimental şi montaj 8.30 2016 PVR nr. 4191/ 30.09.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 53 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 125.032,14
179. Evaluarea nedistructivă a îmbătrânirii cablurilor electrice prin măsurarea proprietăţilor la compresiune. Testare echipament portabil 8.30 2016 PVR nr. 4192/ 30.09.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 67 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 156.406,80
180. Optimizarea soluţiei de ataşare a termocuplurilor pentru măsurarea temperaturii pe teaca de combustibil Myrrha 8.30 2016 PVR nr. 4193/ 30.09.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 53 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 22.541,44
181. Studiu asupra practicilor şi principiilor de licenţiere pentru reactorul Myrrha 8.30 2016 PVR nr. 4194/ 30.09.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 43 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 58.568,78
182. Creşterea fiabilităţii în alimentarea cu energie electrică clasa I a reactorilor de cercetare Triga 8.30 2016 PVR nr. 4195/ 30.09.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 75 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 282.777,66
183. Încercări tehnologice de sudură dop-teacă cu microplasmă 8.30 2016 PVR nr. 4196/ 30.09.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 36 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 236.724,81
184. Optimizarea proceselor de recuperare a uraniului din deşeurile de la fabricaţia combustibilului LEU 8.30 2016 PVR nr. 4197/ 30.09.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 38 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 102.612,19
185. Instalaţie experimentală de extrudare la cald baghete combustibile tip LEU 8.30 2016 PVR nr. 4198/ 30.09.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 37 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 228.620,60
186. Brazări pentru instrumentare nucleară pe recipiente sub presiune 8.30 2016 PVR nr. 4199/ 30.09.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 58 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 305.340,70
187. Implementarea software-ului CERREX pentru estimarea costului de dezafectare pentru reactorul Triga ICN 8.30 2016 PVR nr. 4200/ 30.09.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 57 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 73.603,65
188. Studiu documentar privind posibilităţile de implementare în procesarea materialelor pentru industria nucleară a imprimantelor 3D 8.30 2016 PVR nr. 4201/ 30.09.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 75 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 57.842,43
189. Optimizarea procesului de nichelare a ţintelor de iradiere de Ir şi Co 8.30 2016 PVR nr. 4202/ 30.09.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 44 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 129.141,39
190. Studiu privind stabilirea unei entităţi legale pentru implementarea ALFRED 8.30 2016 PVR nr. 4203/ 30.09.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 46 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 41.614,59
191. Studiul surselor de radiaţii de suprafaţă posibile pe parcursul ciclului de combustibil nuclear 8.30 2016 PVR nr. 4486/ 20.10.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 94 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 150.000,00
Nr. crt. Denumirea bunului Codul de clasificare Anul şi actul dobândirii bunului Adresa (strada, nr., localitatea, judeţul, sectorul etc.) Persoana juridică ce administrează bunul Elementele-cadru de descriere tehnică ale bunului cf. Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.718/2011 Baza legală Valoarea - lei -
192. Evaluare de securitate radiologică pentru faza de funcţionare a unei instalaţii generatoare de radiaţii 8.30 2016 PVR nr. 4487/ 20.10.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 32 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 150.000,00
193. Abordare detaliată a modelării într-o analiză de securitate nucleară a accidentului de pierdere a agentului de răcire la zona activă CANDU 8.30 2016 PVR nr. 4488/ 20.10.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 88 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 150.000,00
194. Studiu privind soluţii constructive moderne pentru generatorii de abur 8.30 2016 PVR nr. 4489/ 20.10.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 91 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 140.000,00
195. Studiu privind îmbunătăţirea funcţionării Sistemului de condiţionare a aerului la camera de comandă principală de la CNE Cernavodă Unitatea 1 în vederea asigurării condiţiilor de lucru în cazul unui dublu accident (LOCA+LOECC) 8.30 2016 PVR nr. 4490/ 20.10.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 90 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 130.000,00
196. Ghid pentru proiectarea, alegerea, execuţia şi evaluarea comportării în exploatare ale organelor de asamblare în centrala nucleară 8.30 2016 PVR nr. 4491/ 20.10.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 54 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 160.000,00
197. Alegerea detaliilor de sudură ale echipamentelor sub presiune de clasa 6, precum şi a detaliilor sudurilor ţevilor în placă tubulară în conformitate cu cerinţele codului ASME –SVIII şi ale standardelor româneşti 8.30 2016 PVR nr. 4492/ 20.10.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 80 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 150.000,00
198. Studiu comparativ între codul ASME şi reglementările naţionale privind procedeele de încercare standardizate pentru evaluarea susceptibilităţii la coroziune intergranulară a oţelurilor inoxidabile sudate din componenţa unei CNE de tip CANDU 8.30 2016 PVR nr. 4493/ 20.10.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 101 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 130.000,00
199. Sisteme moderne de detecţie incendiu pentru CNE de tip CANDU 8.30 2016 PVR nr. 4494/ 20.10.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 70 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 130.000,00
200. Analiza efectului incendiilor în CNE de tip CANDU asupra stării sistemului de răcire la avarie a zonei active 8.30 2016 PVR nr. 4495/ 20.10.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 114 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 130.000,00
201. Aspecte specifice privind aplicarea metodelor de analiză de securitate deterministă şi probabilistă în cazul evaluării îmbătrânirii componentelor CNE 8.30 2016 PVR nr. 4496/ 20.10.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 95 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 120.000,00
202. Efectele îmbătrânirii componentelor sistemului anvelopei clădirii reactorului asupra securităţii nucleare. Anvelopa de protecţie 8.30 2016 PVR nr. 4497/ 20.10.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 49 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 130.000,00
203. Dezvoltarea unui ghid de „condition assesment" în conformitate cu practica internaţională (AIEA, EPRI etc.) 8.30 2016 PVR nr. 4498/ 20.10.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 52 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 130.000,00
204. Studiu privind înlocuirea pompelor existente de apă circulaţie şi apă tehnică cu echipamente fabricate după tehnologii recente 8.30 2016 PVR nr. 4499/ 20.10.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 91 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 150.000,00
205. Cercetări privind integrarea experienţei în domeniul ştiinţei materialelor, rezultate din exploatarea CNE Cernavodă, pentru dezvoltarea structurilor viitoare ale LFR 8.30 2016 PVR nr. 4500/ 20.10.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 51 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 200.000,00
206. Pierderea circuitului secundar ca sursă de răcire la reactorul Triga SSR 8.30 2016 PVR nr. 4660/ 31.10.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 39 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 55.912,93
207. Teste de comportare la răcire a combustibilului CANDU 8.30 2016 PVR nr. 4661/ 31.10.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 35 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 156.793,65
208. Analiza unor posibile erori umane în activităţi de exploatare şi cercetare desfăşurate în cadrul laboratorului de examinare postiradiere 8.30 2016 PVR nr. 4662/ 31.10.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 46 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 87.011,51
209. Propunere de program de cercetare „Securitate nucleară" pentru anul 2017 8.30 2016 PVR nr. 4663/ 31.10.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 35 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 38.192,18
210. Studiul comportării la suprasolicitare mecanică a zonelor hidrurate de la vârful defectelor de pe tubul de presiune CANDU 8.30 2016 PVR nr. 4664/ 31.10.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 35 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 178.380,67
211. Program preliminar de cercetare-dezvoltare al RATEN ICN în 2017 în domeniul Canalul de combustibil 8.30 2016 PVR nr. 4665/ 31.10.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 40 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 99.569,91
212. Teste tehnologice de purificare compuşi ai uraniului cu diferite grade de îmbogăţire în vederea obţinerii de pulbere sinterizabilă de UO2 8.30 2016 PVR nr. 4666/ 31.10.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 34 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 164.354,67
213. Estimarea criticităţii accidentale pentru fasciculele combustibile T37 şi T43 8.30 2016 PVR nr. 4667/ 31.10.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 35 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 94.046,04
Nr. crt. Denumirea bunului Codul de clasificare Anul şi actul dobândirii bunului Adresa (strada, nr., localitatea, judeţul, sectorul etc.) Persoana juridică ce administrează bunul Elementele-cadru de descriere tehnică ale bunului cf. Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.718/2011 Baza legală Valoarea - lei -
214. Program preliminar de CDIT în domeniul „Combustibili nucleari" pentru anul 2017 8.30 2016 PVR nr. 4668/ 31.10.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 61 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 127.931,40
215. Program preliminar de cercetare-dezvoltare pe anul 2017 în domeniul Sistem de manevrare combustibil 8.30 2016 PVR nr. 4669/ 31.10.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 60 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 44.172,79
216. Evaluarea eficienţei metodei de separare prin cromatografie de extracţie a I-129 din probe de deşeu radioactiv generat la CNE Cernavodă 8.30 2016 PVR nr. 4670/ 31.10.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 40 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 195.718,05
217. Evaluarea eficienţei metodei de separare prin cromatografie de extracţie a Tc-99 din probe de deşeu radioactiv generat la CNE Cernavodă 8.30 2016 PVR nr. 4671/ 31.10.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 43 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 172.837,89
218. Sinteza studiului privind metodele de tratare în vederea reducerii activităţii specifice a tritiului din sita moleculară 8.30 2016 PVR nr. 4672/ 31.10.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 34 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 127.698,51
219. Determinarea experimentală a gamei şi concentraţiei specifice pentru agenţii antispumanţi necesară tratării şlamului radioactiv în câmp de microunde 8.30 2016 PVR nr. 4673/ 31.10.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 63 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 253.886,26
220. Studiu privind eliberarea C-14 din răşinile ionice uzate 8.30 2016 PVR nr. 4674/ 31.10.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 41 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 173.549,35
221. Studiu privind metodele de decontaminare a deşeurilor radioactive de la dezafectarea instalaţiilor nucleare 8.30 2016 PVR nr. 4675/ 31.10.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 55 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 110.049,25
222. Program preliminar CDIT pe anul 2017 în domeniul „Gestionare deşeuri radioactive şi combustibilul ars în condiţii de securitate nucleară" 8.30 2016 PVR nr. 4676/ 31.10.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 53 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 59.629,05
223. Măsurători neutronice cu utilizarea spectrometrului cu sfere Bonner 8.30 2016 PVR nr. 4677/ 31.10.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 33 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 175.168,20
224. Sinteza rezultatelor obţinute în cadrul procesului de dezvoltare a unei metodologii de caracterizare radiologică a componentelor unei instalaţii nucleare utilizând metode combinate de analiză nedistructivă 8.30 2016 PVR nr. 4678/ 31.10.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 30 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 56.179,97
225. Evaluarea radiologică a clădirii unei instalaţii nucleare şi estimarea cantităţii de deşeuri radioactive rezultate din dezafectare 8.30 2016 PVR nr. 4679/ 31.10.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 50 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 41.247,85
226. Program preliminar de cercetare-dezvoltare pe anul 2017 în domeniul „Protecţia mediului" 8.30 2016 PVR nr. 4680/ 31.10.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 60 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 44.424,28
227. Program preliminar de cercetare-dezvoltare al RATEN în 2017 în domeniul „Generator de abur" 8.30 2016 PVR nr. 4681/ 31.10.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 58 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 79.837,76
228. Comportarea armăturii din betonul aferent clădirilor CNE Cernavodă supuse testelor termice ciclice în mediu umed şi uscat 8.30 2016 PVR nr. 4682/ 31.10.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 52 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 125.171,94
229. Studiu experimental privind dilatarea termică a aliajului Inconel 600 8.30 2016 PVR nr. 4683/ 31.10.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 56 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 115.825,62
230. Concept de circuit termic bazat pe cicluri termice performante pentru studierea eficienţei în operare a unităţilor nucleare CANDU 6 8.30 2016 PVR nr. 4684/ 31.10.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 56 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 110.587,95
231. Program preliminar de cercetare-dezvoltare în 2017 în domeniul „Sisteme de proces şi echipamente" 8.30 2016 PVR nr. 4685/ 31.10.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 57 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 87.759,36
232. Investigarea coroziunii microbiologice a conductelor îngropate aferente sistemului de apă de răcire de la U2 CNE Cernavodă 8.30 2016 PVR nr. 4686/ 31.10.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 33 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 83.727,61
233. Program preliminar de cercetare-dezvoltare al RATEN pe anul 2017 în domeniul Chimie circuite 8.30 2016 PVR nr. 4687/ 31.10.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 60 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 36.267,41
234. Sistem de management al resurselor din obiective nucleare - studiul sistemelor suport-decizie şi de management moderne 8.30 2016 PVR nr. 4688/ 31.10.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 61 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 70.336,33
235. Îmbunătăţirea performanţelor monitorului de produşi de fisiune gazoşi GFP din centralele CANDU prin utilizarea tehnicilor digitale. Studiu de caz 8.30 2016 PVR nr. 4689/ 31.10.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 45 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 145.523,48
236. Program preliminar de cercetare-dezvoltare al RATEN pe anul 2017 în domeniul „Instrumentaţie şi control" 8.30 2016 PVR nr. 4690/ 31.10.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 71 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 71.474,52
Nr. crt. Denumirea bunului Codul de clasificare Anul şi actul dobândirii bunului Adresa (strada, nr., localitatea, judeţul, sectorul etc.) Persoana juridică ce administrează bunul Elementele-cadru de descriere tehnică ale bunului cf. Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.718/2011 Baza legală Valoarea - lei -
237. Program preliminar de cercetare-dezvoltare al RATEN pe anul 2017 în domeniul „Analize de evenimente de exploatare CNE, îmbătrânire, calificare la mediu şi creşterea duratei de exploatare a CNE" 8.30 2016 PVR nr. 4691/ 31.10.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 150 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 60.113,23
238. Dezvoltarea metodologiei de testare pe probe tip PLT pe materiale de interes în proiectul MATISSE 8.30 2016 PVR nr. 4692/ 31.10.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 41 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 219.468,21
239. Program preliminar de cercetare-dezvoltare al RATEN în anul 2017 în domeniul „Reactori nucleari avansaţi şi cicluri de combustibil" 8.30 2016 PVR nr. 4693/ 31.10.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 44 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 30.919,33
240. Analiză comparativă utilizând codurile MCNPX şi RELAP5 vs. experimente realizate în Triga ACPR (pulsurile #486-#492) 8.30 2016 PVR nr. 4694/ 31.10.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 39 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 117.845,48
241. Realizare proiect tehnic pentru retehnologizarea staţiei de 0,4 kv reactor 8.30 2016 PVR nr. 4695/ 31.10.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 93 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 273.963,21
242. Sistem automat pentru achiziţionarea temperaturii de la pirometrul digital de la instalaţia de brazare 8.30 2016 PVR nr. 4696/ 31.10.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 34 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 142.356,07
243. Proiectare şi execuţie instalaţie pentru purificarea apei din piscina de stocaj (Etapa I) 8.30 2016 PVR nr. 4697/ 31.10.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 132 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 190.566,85
244. Tema de proiectare şi proiect capsula de iradiere materiale structurale în condiţii de temperatură şi presiune scăzute 8.30 2016 PVR nr. 4698/ 31.10.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 70 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 174.107,58
245. Sistem de măsurare a depresiunii pentru celulele de examen şi transfer din cadrul LEPI 8.30 2016 PVR nr. 4699/ 31.10.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 68 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 96.598,74
246. Program preliminar de cercetare dezvoltare al RATEN pe anul 2017 în domeniul „Asigurării şi creşterii performanţelor reactorului Triga - ICN" 8.30 2016 PVR nr. 4700/ 31.10.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 81 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 243.112,67
247. Program preliminar de cercetare-dezvoltare pe anul 2017 în cadrul programului nr. 14: „Tehnologii de iradiere şi radioizotopi" 8.30 2016 PVR nr. 4701/ 31.10.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 44 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 37.592,68
248. Program preliminar de cercetare-dezvoltare al RATEN pe anul 2017 în domeniul „Informatizare activităţi nucleare" 8.30 2016 PVR nr. 4702/ 31.10.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 40 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 57.226,56
249. Program preliminar de cercetare-dezvoltare al RATEN pe anul 2017 în domeniul „Aplicaţii ale tehnicilor nucleare" 8.30 2016 PVR nr. 4703/ 31.10.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 45 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 89.406,05
250. Studiile PSA din perspectiva tratării hazardurilor externe 8.30 2016 PVR nr. 4704/ 31.10.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 57 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 51.850,25
251. Metode de reducere eficientă a răspunsului seismic la structuri, sisteme şi componente la obiective nucleare şi optimizarea soluţiei utilizate 8.30 2016 PVR nr. 5061/ 18.11.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 56 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 100.000,00
252. Cercetări privind stabilirea cerinţelor de proiectare a instalaţiilor aferente depozitului final pentru deşeuri radioactive de viaţă lungă şi combustibil uzat de tip CANDU într-un amplasament generic în roca sedimentară 8.30 2016 PVR nr. 5062/ 18.11.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 91 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 130.000,00
253. Modelarea schimbătoarelor de căldura aferente sistemului de răcire protecţii biologice în scopul determinării influenţei variaţiei de temperatură a agentului de răcire asupra transferului de căldură şi determinării limitelor de funcţionare 8.30 2016 PVR nr. 5063/ 18.11.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 123 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 140.000,00
254. Analiza de tensiuni integrată AutoPIPE-STAAD (conducte+structura) a liniei de Abur Viu 3611-26S-3 şi a structurii metalice aferente de pe S/B 8.30 2016 PVR nr. 5064/ 18.11.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 118 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 230.000,00
255. Evoluţia tensiunilor remanente în procesul de formare (îndoire) la rece. Simulare ANSYS WB16 8.30 2016 PVR nr. 5065/ 18.11.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 100 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 199.000,00
256. Analiza şi evaluarea efortului la care sunt supuse ansamblurile de poziţionare canal de combustibil şi placa tubulară în cazul unei configuraţii anormale 8.30 2016 PVR nr. 5066/ 18.11.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 97 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 300.000,00
257. Analiza rapoartelor de îmbătrânire pe durata prestabilită (TLAA) aplicabile reactoarelor CANDU emise de IAEA în programul IGALL (international generic aging lessons learned) pe problematica calificare la mediu (EQ) a componentelor electrice şi I&C 8.30 2016 PVR nr. 5067/ 18.11.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 70 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 140.000,00
258. Modificarea sistemului de comandă şi control al sistemului de purjă la GA ca urmare a introducerii sistemului de control distribuit la CNE Cernavodă Unitatea 1 8.30 2016 PVR nr. 5068/ 18.11.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 91 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 140.000,00
Nr. crt. Denumirea bunului Codul de clasificare Anul şi actul dobândirii bunului Adresa (strada, nr., localitatea, judeţul, sectorul etc.) Persoana juridică ce administrează bunul Elementele-cadru de descriere tehnică ale bunului cf. Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.718/2011 Baza legală Valoarea - lei -
259. Analizarea criteriilor de importanţă/criticitate a componentelor mecanice din CNE 8.30 2016 PVR nr. 5069/ 18.11.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 113 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 170.000,00
260. Studiu privind dimensionarea adsorberelor cu sita moleculară din cadrul sistemului de purificare deuteriu 8.30 2016 PVR nr. 5070/ 18.11.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 44 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 130.000,00
261. Program preliminar de cercetare-dezvoltare al RATEN pe anul 2017 în domeniul „Apă grea şi tritiu" 8.30 2016 PVR nr. 6071/ 18.11.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 28 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 20.000,00
262. Utilizarea metodei Monte Carlo pentru analiza parametrilor neutronici pentru supercelula reactorului CANDU standard 8.30 2016 PVR nr. 5267/ 30.11.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 43 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 51.594,46
263. Estimarea reactivităţii efectului de vid pentru câteva configuraţii ale reactorilor de tip CANDU 8.30 2016 PVR nr. 5268/ 30.11.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 45 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 94.966,95
264. Oxidarea combustibilului CANDU în condiţii de răcire controlată 8.30 2016 PVR nr. 5269/ 30.11.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 55 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 135.262,28
265. Studiu asupra standardelor naţionale şi internaţionale privind promovarea, evaluarea şi dezvoltarea culturii de securitate în domeniul nuclear 8.30 2016 PVR nr. 5270/ 30.11.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 59 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 31.176,23
266. Studiul fenomenului de oboseală pe probe de Zr-2.5%Nb hidrurate 8.30 2016 PVR nr. 5271/ 30.11.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 50 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 160.285,61
267. Obţinerea probelor tip CT din tub de presiune CANDU, folosind maşina de frezat în coordonate 8.30 2016 PVR nr. 5272/ 30.11.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 56 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 238.886,38
268. Instrumentarea elementelor combustibile experimentale B53-B56 tip ACPR destinate iradierii în capsula C6 8.30 2016 PVR nr. 5273/ 30.11.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 49 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 95.875,13
269. Determinarea lantanidelor din probe de combustibil nuclear iradiat în CNE Cernavodă 8.30 2016 PVR nr. 5274/ 30.11.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 45 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 256.510,94
270. Teste de ciclaj mecanic, efectuate în condiţii de temperatură, pe tuburi de Zircaloy-4 tip SEU43 8.30 2016 PVR nr. 5275/ 30.11.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 34 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 152.263,28
271. Studii experimentale privind acţiunea iodului asupra proprietăţilor mecanice ale tuburilor de Zircaloy-4 8.30 2016 PVR nr. 5276/ 30.11.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 37 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 111.705,70
272. Influenţa arderii combustibilului avansat de tip 37M asupra variaţiei locale a fluxului neutronic în reactorul CANDU 8.30 2016 PVR nr. 5277/ 30.11.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 68 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 53.658,31
273. Modelarea termo-hidraulică a unor scenarii de accident LOCA într-o zona activă CANDU 6 alimentată cu fascicule combustibile avansate 8.30 2016 PVR nr. 5278/ 30.11.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 75 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 79.061,69
274. Analiza performanţelor zonei CANDU alimentată cu combustibil de tip T37 8.30 2016 PVR nr. 5279/ 30.11.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 46 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 44.115,10
275. Elaborarea metodei de analiză spectrală cu cocktailuri de lichide scintilatoare a Sr-90 şi evaluarea eficienţei de măsurare a probelor obţinute în urma separării chimice a stronţiului prin cromatografie de extracţie 8.30 2016 PVR nr. 5280/ 30.11.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 44 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 208.947,11
276. Analiza compoziţiei şi volumelor de deşeuri chimice contaminate radioactiv de la CNE Cernavodă 8.30 2016 PVR nr. 5281/ 30.11.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 38 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 243.678,40
277. Studiu privind eliberarea C-14 din tecile de Zy-4 iradiat, în condiţiile depozitării geologice 8.30 2016 PVR nr. 5282/ 30.11.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 47 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 128.406,74
278. Studiu privind transportul radionuclizilor prin amestec bentonită/nisip folosit ca barieră inginerească în depozitul geologic 8.30 2016 PVR nr. 5283/ 30.11.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 44 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 144.502,48
279. Raport de informare pentru proiectele reprezentative COG în domeniul „Health, safety and environment" 8.30 2016 PVR nr. 5284/ 30.11.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 28 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 66.268,96
280. Teste de ciclaj termic pe aliajele Inconel 617 şi Haynes 230 candidate la construcţia schimbătoarelor de căldură şi generatoarelor de abur 8.30 2016 PVR nr. 5285/ 30.11.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 44 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 115.477,59
281. Analize fizico-chimice ale reziduurilor rezultate din spălarea părţii secundare a generatorului de abur de la U2 CNE Cernavodă 8.30 2016 PVR nr. 5286/ 30.11.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 39 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 114.763,86
Nr. crt. Denumirea bunului Codul de clasificare Anul şi actul dobândirii bunului Adresa (strada, nr., localitatea, judeţul, sectorul etc.) Persoana juridică ce administrează bunul Elementele-cadru de descriere tehnică ale bunului cf. Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.718/2011 Baza legală Valoarea - lei -
282. Studiul modificărilor în pasta de ciment CEM II A-S32,5 N-LH-LAFARGE folosit la construcţiile CNE Cernavodă aflat în componenţa betoanelor, din straturile de adâncime, la o temperatură de 100C 8.30 2016 PVR nr. 5287/ 30.11.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 53 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 46.396,00
283. Efectul solicitărilor termice asupra căptuşelilor şi a rezistenţei betonului de la clădirea reactorului şi a clădirilor auxiliare 8.30 2016 PVR nr. 5288/ 30.11.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 90 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 39.970,05
284. Analiza măsurătorilor de tensiuni remanente aferente sudurii de reparaţie a unei conducte 8.30 2016 PVR nr. 5289/ 30.11.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 47 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 18.073,68
285. Dezvoltarea de structuri protectoare de oxizi pe aliaje de zirconiu prin procese de electroliză în plasmă 8.30 2016 PVR nr. 5290/ 30.11.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 49 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 168.807,00
286. Evaluarea comportării la coroziune a acoperirilor obţinute pe aliaje de zirconiu prin procese de electroliză în plasmă 8.30 2016 PVR nr. 5291/ 30.11.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 33 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 155.842,72
287. Testarea la coroziune în mediu specific depozitării geologice a tecilor de Zy-4 uzate de la CNE Cernavodă 8.30 2016 PVR nr. 5292/ 30.11.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 39 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 138.271,70
288. Verificarea proprietăţilor de sorbţie a unor materiale pe bază de oxizi de fier în vederea înlăturări stibiului din soluţii apoase 8.30 2016 PVR nr. 5293/ 30.11.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 54 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 68.507,43
289. Studiul comportării la coroziune a oţelului carbon din componenţa armăturilor şi conductelor îngropate în solul de pe amplasamentul CNE Cernavodă 8.30 2016 PVR nr. 5294/ 30.11.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 56 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 82.560,05
290. Analize preliminare asupra ciclului de combustibil din reactorii răciţi cu plumb (LFR) 8.30 2016 PVR nr. 5295/ 30.11.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 46 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 82.958,50
291. Utilizarea pachetului de programe EASY 2010 în evaluarea radioactivităţii materialelor din reactorii rapizi răciţi cu plumb 8.30 2016 PVR nr. 5296/ 30.11.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 30 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 45.928,36
292. Investigarea posibilităţilor de ardere a actinidelor minore în reactorii rapizi 8.30 2016 PVR nr. 5297/ 30.11.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 34 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 59.305,53
293. Evaluarea proprietăţilor mecanice prin teste preliminare de tracţiune pe materiale de interes în proiectul Matisse 8.30 2016 PVR nr. 5298/ 30.11.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 32 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 226.828,80
294. Evaluarea stării combustibilului LEU din reactorul Triga - SSR. Efectuare de măsurători dimensionale pentru 10 casete cu combustibil LEU iradiat 8.30 2016 PVR nr. 5299/ 30.11.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 169 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 393.212,66
295. Analiza prin activare cu neutroni pe probe de sol din zona oraşului Piteşti pentru determinarea concentraţiilor de metale grele 8.30 2016 PVR nr. 5300/ 30.11.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 64 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 223.983,57
296. Investigarea combustibilului neiradiat cu instalaţia de neutronografie uscată 8.30 2016 PVR nr. 5301/ 30.11.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 59 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 327.600,78
297. Sudură TIG computerizată cu aplicaţii la fabricarea capsulelor de iradiere 8.30 2016 PVR nr. 5302/ 30.11.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 86 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 234.304,64
298. Iradierea elementului combustibil B63 în condiţii de ciclaj de putere. Etapa III 8.30 2016 PVR nr. 5303/ 30.11.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 199 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 729.584,57
299. Instrumentarea instalaţiei de brazare pentru creşterea randamentului electric 8.30 2016 PVR nr. 5304/ 30.11.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 57 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 438.309,18
300. Reevaluarea metodei de caracterizare neutronică a cavităţii de flux termic prin metoda activării 8.30 2016 PVR nr. 5305/ 30.11.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 51 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 369.471,46
301. Creşterea performanţelor instalaţiei de purificare prin îmbunătăţirea programului de monitorizare a calităţii agentului primar de răcire reactor 8.30 2016 PVR nr. 5306/ 30.11.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 77 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 208.922,52
302. Tema de proiectare pentru capsula de iradiere în gaz de temperatură ridicată 8.30 2016 PVR nr. 5307/ 30.11.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 84 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 335.977,93
303. Adaptarea morii RETSCH la lucrul în atmosferă controlată 8.30 2016 PVR nr. 5308/ 30.11.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 28 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 162.990,67
304. Metoda de separare a molibdenului din soluţii acide LEU pe o coloană încărcată cu nanoparticule de TiO2 8.30 2016 PVR nr. 5309/ 30.11.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 48 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 245.392,39
Nr. crt. Denumirea bunului Codul de clasificare Anul şi actul dobândirii bunului Adresa (strada, nr., localitatea, judeţul, sectorul etc.) Persoana juridică ce administrează bunul Elementele-cadru de descriere tehnică ale bunului cf. Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.718/2011 Baza legală Valoarea - lei -
305. Sistem de informatizare a activităţii de aprovizionare din RATEN ICN Piteşti 8.30 2016 PVR nr. 5310/ 30.11.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 31 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 50.110,90
306. Proiect site pentru diseminarea activităţilor întreprinse şi rezultatelor obţinute în cadrul reţelei de cercetare NET 8.30 2016 PVR nr. 5311/ 30.11.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 46 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 89.493,53
307. Identificarea tratamentelor electrochimice prietenoase cu mediul înconjurător utilizate pentru obţinerea de structuri superficiale cu proprietăţi avansate cu aplicabilitate în diferite domenii ale industriei 8.30 2016 PVR nr. 5312/ 30.11.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 39 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 179.865,67
308. Caracterizarea prin spectroscopie de electroni a structurilor superficiale dezvoltate pe materiale de interes industrial cu aplicaţii în condiţii extreme 8.30 2016 PVR nr. 5313/ 30.11.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 35 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 119.168,64
309. Procese la nivelul suprafeţei materialelor în timpul tratamentelor electrochimice - evaluare teoretică 8.30 2016 PVR nr. 5314/ 30.11.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 69 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 214.759,66
310. Software integrat pentru control-comandă instalaţie de tratamente termoelectrochimice TEC 8.30 2016 PVR nr. 5315/ 30.11.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 172 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 209.074,28
311. Utilizarea în siguranţă a materialelor radioactive în activităţi de cercetare - studiu şi diseminare informaţii 8.30 2016 PVR nr. 5316/ 30.11.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 75 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 152.315,32
312. Dezvoltarea unei noi metode de oprire a scurgerilor de apă în caz de accident prin injecţia de metale lichide: investigaţia instabilităţilor jetului şi a influenţei acestora asupra modului de rupere 8.30 2016 PVR nr. 5533/ 16.12.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 27 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 145.000,00
313. Cerinţe de calificare la mediu pentru echipamentele electrice şi de automatizare utilizate pentru monitorizarea şi diminuarea efectelor accidentelor severe la CNE de tip CANDU 8.30 2016 PVR nr. 5534/ 16.12.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 125 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 127.000,00
314. Studiu privind posibilităţile de stocare a D2O rezultată din descărcarea circuitului moderator şi primar, pe perioada opririi de retehnologizare (OPR), pentru prevenirea contaminării şi pierderii de apă grea. Faza 1 8.30 2016 PVR nr. 5399/ 08.12.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 80 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 130.000,00
315. Soluţii pentru alegerea schemei circuitului secundar pentru reactorul de demonstraţie ALFRED 8.30 2016 PVR nr. 5535/ 16.12.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 122 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 140.000,00
316. Monitorizarea online a fiabilităţii unui circuit hidraulic prin achiziţia multiplă de date 8.30 2016 PVR nr. 5532/ 30.12.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 43 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 85.181,43
317. Ruperea secţiunii de testare la bucla A de la reactorul Triga SSR 8.30 2016 PVR nr. 5533/ 30.12.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 68 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 90.593,57
318. Modelarea duratei de timp dintre defectări corespunzătoare componentelor nereparabile 8.30 2016 PVR nr. 5534/ 30.12.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 44 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 86.591,67
319. Aplicaţii ale codului integral de accidente severe ASTEC pentru analize de senzitivitate şi incertitudine 8.30 2016 PVR nr. 5535/ 30.12.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 63 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 84.388,64
320. Calificarea codului de accidente severe ASTEC pentru răspunsul rapid în situaţii de accident sever la reactorul CANDU 8.30 2016 PVR nr. 5536/ 30.12.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 42 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 85.780,28
321. Modelarea neutronică şi termohidraulică a evenimentului „pierderea apei de alimentare" folosind codul RELAP5/Mod3.2 8.30 2016 PVR nr. 5537/ 30.12.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 42 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 63.649,96
322. Evaluarea potenţialului de utilizare a programului OPENFOAM în analizele de securitate nucleară pentru reactorul de tip CANDU-6 8.30 2016 PVR nr. 5538/ 30.12.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 48 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 132.863,41
323. Cinetica oxidării izoterme a dioxidului de uraniu în atmosfera umedă 8.30 2016 PVR nr. 5539/ 30.12.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 69 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 96.573,74
324. Metodă experimentală de studiu al proceselor de transfer termic utilizând analogia electrotermică 8.30 2016 PVR nr. 5540/ 30.12.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 35 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 105.767,34
325. Analiza implicării factorului uman la exploatarea instalaţiilor de testare în afara reactorului 8.30 2016 PVR nr. 5541/ 30.12.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 40 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 220.970,38
326. Colectarea şi clasificarea datelor de fiabilitate umană la reactorul Triga 8.30 2016 PVR nr. 5542/ 30.12.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 49 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 87.556,38
Nr. crt. Denumirea bunului Codul de clasificare Anul şi actul dobândirii bunului Adresa (strada, nr., localitatea, judeţul, sectorul etc.) Persoana juridică ce administrează bunul Elementele-cadru de descriere tehnică ale bunului cf. Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.718/2011 Baza legală Valoarea - lei -
327. Adaptarea programului NVIB pentru simulări dinamice ale comportamentului zonei active CANDU la tranzienţi lenţi 8.30 2016 PVR nr. 5543/ 30.12.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 71 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 138.656,03
328. Interfaţa grafică a programului NVIB pentru simulări dinamice ale comportamentului zonei active CANDU la tranzienţi lenţi 8.30 2016 PVR nr. 5544/ 30.12.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 34 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 90.391,51
329. Măsurarea conţinutului de hidrogen la tuburile de presiune ale U1 CNE Cernavodă, etapa a III-a 8.30 2016 PVR nr. 5545/ 30.12.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 34 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 126.153,55
330. Studiu privind factorii care controlează predicţiile concentraţiei de deuteriu în tuburile de presiune în operare la CNE Cernavodă 8.30 2016 PVR nr. 5546/ 30.12.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 45 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 81.183,33
331. Caracterizarea texturii tubului de presiune CANDU 8.30 2016 PVR nr. 5547/ 30.12.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 42 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 37.493,10
332. Influenţa formei şi modului de preparare a probelor asupra determinării concentraţiei de hidrogen utilizând calorimetrul cu scanare diferenţială 8.30 2016 PVR nr. 5548/ 30.12.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 41 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 229.619,54
333. Teste mecanice pe probe de tip CT prelevate din tub de presiune CANDU 8.30 2016 PVR nr. 5549/ 30.12.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 38 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 236.650,55
334. Analiza performanţelor combustibilului nuclear iradiat în CNE Cernavodă (fascicul 3) 8.30 2016 PVR nr. 5550/ 30.12.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 58 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 257.127,64
335. Tehnologie de fabricaţie pastile sinterizabile din oxid mixt de toriu şi uraniu 8.30 2016 PVR nr. 5551/ 30.12.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 36 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 200.126,91
336. Analiza parametrilor de performanţă caracteristici funcţionării elementului combustibil CANDU-Toriu în condiţiile variaţiei istoriei de iradiere 8.30 2016 PVR nr. 5552/ 30.12.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 44 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 92.944,78
337. Influenţa posibilităţilor de modelare geometrică a elementului combustibil asupra rezultatelor codului TRANSURANUS 8.30 2016 PVR nr. 5553/ 30.12.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 31 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 113.027,88
338. Dezvoltarea codului de transport LEGENTR pentru analiza globală a combustibilului Candu avansat. Etapa II 8.30 2016 PVR nr. 5554/ 30.12.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 77 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 139.348,24
339. Scule pentru demontarea dopului de închidere canal în caz de avarie. Studiu tehnic 8.30 2016 PVR nr. 5555/ 30.12.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 70 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 173.444,28
340. Model experimental pentru simulator independent SMC. Regimul de lucru automat. Aplicaţii practice pentru procedurile de operare SMC în situaţii de avarie 8.30 2016 PVR nr. 5556/ 30.12.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 154 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 162.385,19
341. Sistem informatizat pentru instruirea, verificarea şi evaluarea cunoştinţelor personalului SMC. Curs pentru ansamblu împingători MID 8.30 2016 PVR nr. 5557/ 30.12.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 81 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 185.601,06
342. Bucla de alimentare a standului MID. Conducerea proceselor prin intermediul unui automat programabil. Studiu tehnic 8.30 2016 PVR nr. 5558/ 30.12.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 55 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 181.888,54
343. Măsurarea nivelului de apă demineralizată şi degazată în vasul ADD al standului MID 8.30 2016 PVR nr. 5559/ 30.12.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 72 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 212.300,01
344. Teste funcţionale cu standul de testare împingători MID, pentru demonstrarea capacităţii funcţionale 8.30 2016 PVR nr. 5560/ 30.12.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 46 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 212.817,85
345. Demonstrarea performanţelor tehnice ale echipamentului de monitorizare a încălzitorului electric de 2,2 MW cu standul în funcţiune. Elaborarea documentaţiei de operare 8.30 2016 PVR nr. 5561/ 30.12.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 69 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 235.604,17
346. Elaborarea metodei de analiză spectrală cu cocktailuri de lichide scintilatoare a Ni-63 şi evaluarea eficienţei de măsurare a probelor obţinute în urma separării chimice a nichelului prin cromatografie de extracţie 8.30 2016 PVR nr. 5562/ 30.12.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 47 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 185.320,59
347. Corelarea parametrilor tehnici şi funcţionali ai dispozitivului de prelevare probe răşini ionice uzate cu cerinţele radiologice şi cele tehnice privind manipularea acestuia în condiţii de securitate radiologică 8.30 2016 PVR nr. 5563/ 30.12.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 31 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 249.211,29
348. Evaluarea tehnică a instalaţiei de decontaminare deşeuri lichide apoase radioactive de la CNE Cernavodă 8.30 2016 PVR nr. 5564/ 30.12.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 39 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 129.704,14
349. Sinteza studiului realizat pentru stabilirea metodelor optime de tratare a deşeurilor apoase radioactive - moduri de purificare eficientă, minimizare deşeuri rezultate 8.30 2016 PVR nr. 5565/ 30.12.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 39 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 125.328,34
Nr. crt. Denumirea bunului Codul de clasificare Anul şi actul dobândirii bunului Adresa (strada, nr., localitatea, judeţul, sectorul etc.) Persoana juridică ce administrează bunul Elementele-cadru de descriere tehnică ale bunului cf. Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.718/2011 Baza legală Valoarea - lei -
350. Sinteza cercetărilor efectuate privind procesarea şlamului radioactiv în câmp de microunde 8.30 2016 PVR nr. 5566/ 30.12.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 82 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 141.264,61
351. Studiu privind decontaminarea uleiurilor tritiate 8.30 2016 PVR nr. 5567/ 30.12.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 50 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 140.908,37
352. Dezvoltarea metodei tehnice adecvate pentru tăierea, containerizarea şi transportul deşeurilor mediu active depozitate în BCU 8.30 2016 PVR nr. 5568/ 30.12.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 48 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 177.689,44
353. Evaluarea metodelor de tratare/condiţionare a deşeurilor secundare care rezultă de la decontaminarea uleiurilor tritiate 8.30 2016 PVR nr. 5569/ 30.12.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 39 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 151.841,08
354. Studiu privind evoluţia stratului de oxid şi a conţinutului de Co-60 în probele Zy-4 iradiat supuse testelor de lixiviere/coroziune în condiţii chimice specifice depozitării geologice 8.30 2016 PVR nr. 5570/ 30.12.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 36 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 250.973,45
355. Studiu privind eliberarea C-14 din grafitul iradiat, în condiţiile chimice specifice depozitării geologice 8.30 2016 PVR nr. 5571/ 30.12.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 51 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 72.383,42
356. Model conceptual pentru eliberarea C-14 din zona de depozitare geologică a combustibilului CANDU ars 8.30 2016 PVR nr. 5572/ 30.12.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 44 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 24.944,39
357. Studiul privind comportarea betonului în condiţiile specifice viitorului depozit de suprafaţă pentru deşeuri slab şi mediu active (DFDSMA) 8.30 2016 PVR nr. 5573/ 30.12.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 42 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 131.188,28
358. Metodă de determinare a profilului de concentraţie a emiţătorilor gama sorbiţi pe mediul geologic poros în experimentele de transport pe coloană 8.30 2016 PVR nr. 5574/ 30.12.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 39 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 132.643,71
359. Evaluarea metodelor dezvoltate şi a rezultatelor obţinute în ICN la testarea coletelor de transport combustibil ars 8.30 2016 PVR nr. 5575/ 30.12.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 63 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 192.260,85
360. Modelarea termohidrologică a unui sistem de depozitare în puţuri de foarte mare adâncime 8.30 2016 PVR nr. 5576/ 30.12.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 36 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 120.371,90
361. Studiu privind tehnologiile de captare şi stocare a CO2 (CCS) generat din procese industriale 8.30 2016 PVR nr. 5577/ 30.12.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 47 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 93.537,52
362. Metode de decontaminare a suprafeţelor contaminate cu tritiu şi radiocarbon 8.30 2016 PVR nr. 5578/ 30.12.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 46 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 97.083,77
363. Planul de dezafectare a staţiei de tratare deşeuri radioactive (STDR) Piteşti 8.30 2016 PVR nr. 5579/ 30.12.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 108 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 60.124,02
364. Evaluarea prin calcul a conţinutului radioactiv a componentelor structurale rezultate din dezafectarea unităţilor nucleare de la Cernavodă 8.30 2016 PVR nr. 5580/ 30.12.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 35 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 148.174,00
365. Caracterizarea deşeurilor lichide apoase contaminate cu U-nat provenite de la fabricarea combustibilului nuclear 8.30 2016 PVR nr. 5581/ 30.12.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 36 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 149.063,79
366. Experimentări în inactiv, la scară de laborator, pentru stabilirea compoziţiei optime a sticlei borosilicatice 8.30 2016 PVR nr. 5582/ 30.12.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 37 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 192.198,67
367. Evaluarea impactului activităţilor nucleare de pe platforma ICN - FCN asupra mediului înconjurător în perioada iulie 2015 - iunie 2016. Etapa 2 8.30 2016 PVR nr. 5583/ 30.12.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 42 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 426.246,50
368. Elaborarea cerinţelor pentru dezvoltarea unui sistem de gestionare a eliberărilor de efluenţi de la o instalaţie nucleară. Etapa 2 8.30 2016 PVR nr. 5584/ 30.12.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 42 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 114.226,75
369. Adaptarea sistemului de management al calităţii al LRPMPC în vederea acreditării ca organism dozimetric pentru monitorizarea individuală la contaminarea internă cu tritiu şi actinide. Etapa 2 8.30 2016 PVR nr. 5585/ 30.12.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 28 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 118.744,84
370. Abordarea descriptivă a distribuţiei evenimentelor şi informaţiilor legate de starea de sănătate a personalului expus profesional la radiaţii ionizante 8.30 2016 PVR nr. 5586/ 30.12.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 85 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 65.874,31
371. Testarea bazei de date pentru gestiunea informaţiilor şi raportărilor referitoare la monitorizarea radiologică individuală a personalului expus profesional din ICN. Etapa 2 8.30 2016 PVR nr. 5587/ 30.12.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 35 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 128.248,07
372. Dezvoltarea şi implementarea unui sistem de control al calităţii pentru metodele de măsurare a activităţii alfa/beta globale. Etapa 2 8.30 2016 PVR nr. 5588/ 30.12.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 22 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 95.981,46
Nr. crt. Denumirea bunului Codul de clasificare Anul şi actul dobândirii bunului Adresa (strada, nr., localitatea, judeţul, sectorul etc.) Persoana juridică ce administrează bunul Elementele-cadru de descriere tehnică ale bunului cf. Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.718/2011 Baza legală Valoarea - lei -
373. Determinarea conţinutului de Ra-226 şi Ra-228 din probe apoase. Etapa 2 8.30 2016 PVR nr. 5589/ 30.12.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 30 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 80.917,35
374. Metoda de determinare a conţinutului de radon în apele subterane 8.30 2016 PVR nr. 5590/ 30.12.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 34 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 135.092,29
375. Dezvoltarea de metodologii pentru caracterizarea radiologică a terenurilor contaminate radioactiv. Etapa 2 8.30 2016 PVR nr. 5591/ 30.12.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 41 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 76.797,85
376. Îmbunătăţirea capacităţii de suport al deciziei în situaţii de accident nuclear sau urgenţă radiologică. Etapa 1 8.30 2016 PVR nr. 5592/ 30.12.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 85 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 87.335,56
377. Dezvoltarea unui program de radioprotecţie pentru dezafectarea unui reactor nuclear de cercetare. Etapa 2 8.30 2016 PVR nr. 5593/ 30.12.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 65 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 47.253,77
378. Metode şi mijloace de informare şi educare a publicului în scopul cunoaşterii şi acceptării activităţilor nucleare 8.30 2016 PVR nr. 5594/ 30.12.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 50 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 65.169,67
379. Crearea unei programe de pregătire pentru aplicaţia de e-learning. Etapa II 8.30 2016 PVR nr. 5595/ 30.12.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 36 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 69.492,52
380. Caracterizarea radiologică a materialelor prin metode spectrometrice 8.30 2016 PVR nr. 5596/ 30.12.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 29 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 45.292,05
381. Comportarea la coroziune a unor materiale structurale ale circuitului primar în condiţii normale de operare 8.30 2016 PVR nr. 5597/ 30.12.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 60 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 222.775,26
382. Obturarea experimentală a cinci capete de ţeavă de generator (prelucrate pentru controlul îmbinării realizate) cu obturatoare în varianta M3, modele experimentale 8.30 2016 PVR nr. 5598/ 30.12.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 103 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 310.366,38
383. Caracterizarea dimensională prin difracţie laser a depunerilor de pe placa tubulară a generatorilor de abur de la U1 a CNE Cernavodă 8.30 2016 PVR nr. 5599/ 30.12.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 71 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 70.011,13
384. Studiul comportării betonului B500 (C32/40) din componenţa clădirii CNE Cernavodă la solicitări termice de ciclaj la 80% umiditate şi temperatură de 65˚C 8.30 2016 PVR nr. 5600/ 30.12.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 117 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 108.276,98
385. Comportarea răşinilor bicomponente utilizate la injectarea fisurilor din jurul pieselor înglobate în peretele perimetral al clădirii reactorului şi auxiliare 8.30 2016 PVR nr. 5601/ 30.12.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 82 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 100.959,28
386. Analiza calităţii materiilor prime şi a referinţelor de beton întărit în funcţie de limitele impuse de caietul de sarcini pentru CNE Cernavodă 8.30 2016 PVR nr. 5602/ 30.12.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 55 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 42.233,85
387. Contribuţia la MICRIN+ 8.30 2016 PVR nr. 5603/ 30.12.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 37 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 158.115,34
388. Analiza măsurătorilor de temperatură pentru problema TG4 a proiectului NET 8.30 2016 PVR nr. 5604/ 30.12.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 52 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 64.255,38
389. Studiu preliminar de obţinere a epruvetelor sudate din oţel inoxidabil în vederea testării la oboseală în autoclava cu sistem de tracţiune 8.30 2016 PVR nr. 5605/ 30.12.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 42 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 132.726,32
390. Experimente pentru caracterizarea soluţiei de detecţie şi localizare a scurgerilor de agent primar, cu instalaţia de testare LDSF- Etapa II, set -1" 8.30 2016 PVR nr. 5606/ 30.12.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 107 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 85.885,91
391. Studiu privind efectul îmbătrânirii tubului de presiune asupra mărimilor termohidraulice specifice CANDU6 8.30 2016 PVR nr. 5607/ 30.12.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 35 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 80.636,96
392. Evaluarea comportării la coroziune a îmbinărilor sudate dintre un oţel austenitic şi un oţel carbon (dissimilar welds) autoclavizate în condiţiile circuitului secundar 8.30 2016 PVR nr. 5608/ 30.12.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 59 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 165.314,06
393. Caracterizarea filmelor de oxizi formate pe componentele din oţel carbon din circuitul secundar utilizând metode electrochimice 8.30 2016 PVR nr. 5609/ 30.12.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 64 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 130.329,69
394. Instrumentaţia reactoarelor nucleare cu funcţii de securitate: parametri electrici de bază, cerinţe de calitate, fiabilitate şi siguranţă în funcţionare. Calificarea instrumentaţiei de securitate din reactoarele nucleare: standarde şi metode de încercare 8.30 2016 PVR nr. 5610/ 30.12.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 68 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 335.344,38
395. Utilizarea criteriilor de fiabilitate în optimizarea operării şi mentenanţei în centralele nucleare 8.30 2016 PVR nr. 5611/ 30.12.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 54 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 152.262,88
Nr. crt. Denumirea bunului Codul de clasificare Anul şi actul dobândirii bunului Adresa (strada, nr., localitatea, judeţul, sectorul etc.) Persoana juridică ce administrează bunul Elementele-cadru de descriere tehnică ale bunului cf. Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.718/2011 Baza legală Valoarea - lei -
396. Metode de termalizare şi calibrare a câmpurilor de neutroni 8.30 2016 PVR nr. 5612/ 30.12.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 79 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 174.832,91
397. Extinderea tehnicilor de informare disponibile la pachetul software specific sistemului de control-comandă al dispozitivului bucla A. Etapa a II-a 8.30 2016 PVR nr. 5613/ 30.12.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 35 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 164.151,43
398. Actualizare documentaţie „Sistem control automat autoclave statice" 8.30 2016 PVR nr. 5614/ 30.12.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 81 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 88.642,07
399. Detectori pentru măsurarea activităţii specifice a 3H. Studiu tehnic şi aprecieri privind posibilităţile de realizare 8.30 2016 PVR nr. 5615/ 30.12.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 47 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 95.091,12
400. Detector cu grafit pentru fluxuri gama înalte. Studiu tehnic cu experimentări privind realizarea 8.30 2016 PVR nr. 5616/ 30.12.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 63 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 245.930,82
401. Contor proporţional cu depunere de B-10. Studiu tehnic cu experimentări privind realizarea detectorului pentru monitorizarea neutronilor în reactori până la 2,5 x 104 nv 8.30 2016 PVR nr. 5617/ 30.12.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 58 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 135.480,46
402. Stadiul cercetărilor privind fenomenul îmbătrânirii instrumentaţiei CNE, strategii/concepte actuale 8.30 2016 PVR nr. 5618/ 30.12.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 49 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 152.329,89
403. Amplificatori pentru detectori de flux autoalimentaţi. Elaborare documentaţie tehnică produs 8.30 2016 PVR nr. 5619/ 30.12.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 59 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 188.273,15
404. Tehnologii moderne de instrumentaţie şi control. Sisteme inteligente 8.30 2016 PVR nr. 5620/ 30.12.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 58 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 141.785,83
405. Sistem de management al resurselor din obiective nucleare - stabilirea cerinţelor de sistem - hardware şi software pentru sistemul de management al resurselor din obiective nucleare 8.30 2016 PVR nr. 5621/ 30.12.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 57 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 82.455,34
406. Mecanismul de emitere a neutronilor întârziaţi şi rolul lor în localizarea combustibilului nuclear defect 8.30 2016 PVR nr. 5622/ 30.12.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 61 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 107.412,78
407. Sistemul de comandă-control al colimatorului echipamentului de monitorizare a radioactivităţii sistemului de transport al căldurii 8.30 2016 PVR nr. 5623/ 30.12.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 46 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 110.388,53
408. Studiul sistemelor şi programelor SIEMENS pentru sistemul de localizare a combustibilului defect 8.30 2016 PVR nr. 5624/ 30.12.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 35 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 80.942,81
409. Amprentarea locală a suprafeţei interioare a ţevii de generator în zona mandrinată/roluită în placa tubulară prin injecţie. Execuţie model experimental, etapa II. Încercări (Etapa I) 8.30 2016 PVR nr. 5625/ 30.12.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 50 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 268.444,47
410. Managementul îmbătrânirii - metodologiile plim-plex, mecanisme de degradare, materiale şi componente susceptibile 8.30 2016 PVR nr. 5626/ 30.12.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 54 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 44.141,54
411. Sinteza rezultatelor obţinute în cadrul temei „Caracterizarea stării de îmbătrânire/degradare a proprietăţilor de material a componentelor înlocuite din sistemele CNE Cernavodă" propusă şi finalizată pe durata protocolului de colaborare 8.30 2016 PVR nr. 5627/ 30.12.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 67 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 12.371,95
412. Încercări preliminare de izolare a unui tronson de conductă cu apă demineralizată, în regim staţionar, prin formarea a două dopuri de gheaţă în conducta orizontală cu Dn 200 8.30 2016 PVR nr. 5628/ 30.12.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 148 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 380.295,22
413. Posibilităţi de extindere a buclei în circuit deschis adaptată pentru efectuarea încercărilor de formare a dopului de gheaţă pe conducte orizontale al căror diametru nominal depăşeşte 400 mm 8.30 2016 PVR nr. 5629/ 30.12.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 83 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 216.079,94
414. Îmbătrânirea materialelor de etanşare (tiocol, normac, amercoat etc.) utilizate în câmpuri de radiaţii pentru reparaţii în CR şi CSAN 8.30 2016 PVR nr. 5630/ 30.12.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 73 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 177.663,61
415. Efectul temperaturii ridicate din boxele generatorilor de abur asupra comportării căptuşelii epoxidice şi a rezistenţei betonului de la pereţii din beton armat 8.30 2016 PVR nr. 5631/ 30.12.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 48 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 294.400,52
416. Sinteza rezultatelor, obţinute în cadrul activităţilor de testare experimentală şi analiză a zgomotelor din semnalul traductorilor de presiune absolută, desfăşurate în perioada 2011-2015 8.30 2016 PVR nr. 5632/ 30.12.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 57 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 156.888,20
417. Studiul variaţiei spectrului de putere a unei surse de semnal ultrasonice în funcţie de distanta şi poziţia unghiulară a receptorului unidirecţional 8.30 2016 PVR nr. 5633/ 30.12.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 70 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 188.999,03
Nr. crt. Denumirea bunului Codul de clasificare Anul şi actul dobândirii bunului Adresa (strada, nr., localitatea, judeţul, sectorul etc.) Persoana juridică ce administrează bunul Elementele-cadru de descriere tehnică ale bunului cf. Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.718/2011 Baza legală Valoarea - lei -
418. Analiza materialelor cablurilor electrice prin metode optice. Microscopie optică şi electronică 8.30 2016 PVR nr. 5634/ 30.12.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 68 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 160.558,59
419. Evaluări preliminare de ardere a actinidelor minore în reactorii rapizi răciţi cu plumb 8.30 2016 PVR nr. 5635/ 30.12.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 41 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 63.311,09
420. Analize neutronice folosind codurile MCNP/MCNPX pentru zona activa a reactorului de demonstraţie ALFRED 8.30 2016 PVR nr. 5636/ 30.12.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 30 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 96.798,16
421. Evaluarea indisponibilităţii sistemului DHR în condiţiile scenariului de accident „pierderea totală a debitului agentului de răcire" la reactorul demonstrator Alfred 8.30 2016 PVR nr. 5637/ 30.12.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 144 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 32.470,47
422. Consolidarea prin sinterizare asistată în câmp electric a unor aliaje Fe-Cr clasice şi durificate şi analiza probelor 8.30 2016 PVR nr. 5638/ 30.12.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 56 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 114.993,17
423. Hidrurarea uraniului metalic - etapă a fabricării combustibilului de tip nitrură 8.30 2016 PVR nr. 5639/ 30.12.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 39 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 114.570,35
424. Teste nestandardizate de tip ring tensile test pe materiale de interes în proiectul MATISSE 8.30 2016 PVR nr. 5640/ 30.12.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 35 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 131.757,94
425. Încercări tehnologice pentru obţinere compacte din oxid de plumb cu diferite geometrii 8.30 2016 PVR nr. 5641/ 30.12.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 37 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 256.560,58
426. Modificarea instalaţiei LECOTELO pentru creşterea performantei în funcţionare 8.30 2016 PVR nr. 5642/ 30.12.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 62 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 342.990,11
427. Implementarea unui sistem de filtrare a plumbului în instalaţia LECOTELO. Studiu tehnic 8.30 2016 PVR nr. 5643/ 30.12.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 38 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 139.296,23
428. Simulări numerice (CFD) pentru pompele destinate reactorului Alfred. Definitivarea principalelor soluţii de proiectare 8.30 2016 PVR nr. 5644/ 30.12.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 62 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 54.757,04
429. Software achiziţie date şi control pentru debitmetru electromagnetic cu trei bobine 8.30 2016 PVR nr. 5645/ 30.12.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 33 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 35.645,44
430. Analiza elementelor specifice implicate în licenţierea reactorilor de Gen IV 8.30 2016 PVR nr. 5646/ 30.12.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 59 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 183.904,87
431. Aspecte ale evaluării impactului asupra mediului, ca parte a procesului de licenţiere pentru Alfred 8.30 2016 PVR nr. 5647/ 30.12.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 55 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 64.416,66
432. Evaluarea comparativă a două sisteme nucleare inovative, respectiv PHWR avansat şi LFR, pe baza setului de indicatori-cheie dezvoltat în proiectul INPRO KIND şi considerând diferite obiective de interes major (cost, performanţă, acceptabilitate) 8.30 2016 PVR nr. 5648/ 30.12.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 43 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 57.395,60
433. Verificarea şi validarea softului aferent bazei de date pentru gestionarea combustibilului Triga 8.30 2016 PVR nr. 5649/ 30.12.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 87 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 149.392,85
434. Analize neutronice şi termohidraulice pentru instalaţia Triga în 2015 8.30 2016 PVR nr. 5650/ 30.12.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 61 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 123.901,73
435. Creşterea fiabilităţii alimentării cu energie electrică a reactorului de cercetare Triga din staţia electrică 6 kV 8.30 2016 PVR nr. 5651/ 30.12.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 56 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 384.077,11
436. Instalaţie de sudură dop-teacă element combustibil cu uraniu uşor îmbogăţit - model experimental 8.30 2016 PVR nr. 5652/ 30.12.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 25 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 337.002,89
Nr. crt. Denumirea bunului Codul de clasificare Anul şi actul dobândirii bunului Adresa (strada, nr., localitatea, judeţul, sectorul etc.) Persoana juridică ce administrează bunul Elementele-cadru de descriere tehnică ale bunului cf. Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.718/2011 Baza legală Valoarea - lei -
437. Fabricaţia a 5 elemente combustibile cu uraniu uşor îmbogăţit - model experimental 8.30 2016 PVR nr. 5653/ 30.12.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 65 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 611.193,69
438. Investigarea dinamică prin imagistică cu neutroni şi radiaţii gamma a unor obiecte electrocasnice 8.30 2016 PVR nr. 5654/ 30.12.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 75 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 303.965,26
439. Testarea în regim pulsat a combustibilului CANDU 8.30 2016 PVR nr. 5655/ 30.12.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 77 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 606.967,56
440. Testarea în regim tranzient a elementelor combustibile tip LFR 8.30 2016 PVR nr. 5656/ 30.12.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 38 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 723.313,45
441. Comportarea la iradiere a combustibililor avansaţi în regim tip rampă de putere - Etapa III 8.30 2016 PVR nr. 5657/ 30.12.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 117 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 1.318.205,02
442. Elaborare manual de operare pentru sistemul de control-comandă al dispozitivului de iradiere capsulă C9 8.30 2016 PVR nr. 5658/ 30.12.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 67 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 269.801,45
443. Analiza funcţionării sistemului de achiziţie şi prelucrări date (iulie 2016-noiembrie 2016) 8.30 2016 PVR nr. 5659/ 30.12.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 74 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 237.602,94
444. Încercarea la iradiere în capsula C5 a probelor CT prelevate din tubul de presiune CANDU - Etapa VII 8.30 2016 PVR nr. 5660/ 30.12.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 109 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 1.210.673,42
445. Testarea în capsula C2 a elementului combustibil experimental B27. Etapa a IV-a 8.30 2016 PVR nr. 5661/ 30.12.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 88 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 535.037,04
446. Documentaţie de securitate pentru autorizarea CNCAN a capsulei C2 8.30 2016 PVR nr. 5662/ 30.12.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 53 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 116.509,06
447. Raport anual de exploatare a instalaţiei nucleare reactor Triga SSR - 14MW şi ACPR pe anul 2016 8.30 2016 PVR nr. 5663/ 30.12.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 242 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 1.213.259,18
448. Braţ robotic cu 6 grade de libertate 8.30 2016 PVR nr. 5664/ 30.12.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 36 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 135.946,65
449. Raport de exploatare a unităţii nucleare „Laboratorul de Examinare Post-Iradiere (LEPI)" în perioada 1 ianuarie 2014 - 31 decembrie 2015 8.30 2016 PVR nr. 5665/ 30.12.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 79 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 134.286,65
450. Revizuirea planului de dezafectare al „Laboratorului de Examinare Post-Iradiere" pentru anul 2016 8.30 2016 PVR nr. 5666/ 30.12.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 42 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 70.061,35
451. Comanda motoarelor pas cu pas ce acţionează maşina universală de examen pentru gamma-scanning utilizând o interfaţă specializată 8.30 2016 PVR nr. 5667/ 30.12.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 35 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 146.241,25
452. Sistem de măsurare a depresiunii în celulele cu protecţie biologică din oţel 8.30 2016 PVR nr. 5668/ 30.12.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 52 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 122.156,16
453. Manual de pregătire operatori capsule de iradiere 8.30 2016 PVR nr. 5669/ 30.12.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 190 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 123.370,94
454. Manual de pregătire operatori bucla de iradiere 8.30 2016 PVR nr. 5670/ 30.12.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 170 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 126.842,01
455. Execuţia şi testarea sistemului de achiziţie date de la dispozitivul pentru detectarea pierderii etanşeităţii ţintei LEU în timpul iradierii 8.30 2016 PVR nr. 5671/ 30.12.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 25 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 157.799,61
456. Metode agreate pentru caracterizarea soluţiei de molibdat de sodiu în acord cu farmacopeea europeană 8.30 2016 PVR nr. 5672/ 30.12.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 41 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 204.876,66
457. Proiect de modernizare a sistemului informatic al ICN Piteşti 8.30 2016 PVR nr. 5673/ 30.12.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 30 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 162.730,17
458. Proiectul aplicaţiei web pentru monitorizarea îndeplinirii obiectivelor strategice ale RATEN prin programele CDIT anuale 8.30 2016 PVR nr. 5674/ 30.12.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 40 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 88.934,00
Nr. crt. Denumirea bunului Codul de clasificare Anul şi actul dobândirii bunului Adresa (strada, nr., localitatea, judeţul, sectorul etc.) Persoana juridică ce administrează bunul Elementele-cadru de descriere tehnică ale bunului cf. Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.718/2011 Baza legală Valoarea - lei -
459. Noi tehnologii în electronică aplicabile în proiectarea de echipamente de măsură şi control 8.30 2016 PVR nr. 5675/ 30.12.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 48 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 147.770,49
460. Colaborarea RATEN-ICN cu centre de cercetări nucleare din Canada în anul 2016 8.30 2016 PVR nr. 5676/ 30.12.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 56 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 17.097,74
461. Colaborarea RATEN-ICN cu centre de cercetare nucleară în 2016 8.30 2016 PVR nr. 5677/ 30.12.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 43 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 15.831,94
462. Cooperarea RATEN-ICN cu organizaţii internaţionale din domeniul nuclear în 2016 8.30 2016 PVR nr. 5678/ 30.12.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 40 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 35.112,81
463. Participarea ICN la activităţile reţelelor ALMERA şi RANET ale AIEA derulate în 2016 8.30 2016 PVR nr. 5679/ 30.12.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 25 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 44.324,46
464. Contribuţia RATEN-ICN la programul de cercetare al Comisiei Europene în 2016 8.30 2016 PVR nr. 5680/ 30.12.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 77 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 68.944,60
465. Participarea RATEN-ICN la activitatea structurilor europene din domeniul nuclear în 2016 8.30 2016 PVR nr. 5681/ 30.12.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 55 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 145.863,63
466. Elemente de bună practică privind strategia de prevenţie a riscurilor în implementarea Alfred 8.30 2016 PVR nr. 5682/ 30.12.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 39 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 115.342,53
467. Susţinerea formării şi promovării competenţelor RATEN-ICN pe plan extern în 2016 8.30 2016 PVR nr. 5683/ 30.12.2016 Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 38 file Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 51.598,68

TOTAL 64.462.000,00SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 623/2017

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 623 din 2017
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu