Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.620 din 14.08.2013

privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.638/2004 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii „Varianta ocolitoare a oraşului Bacău, pe DN 2 - etapa I“, „Varianta ocolitoare a oraşului Braşov, pe DN 1“, „Varianta ocolitoare a oraşului Mediaş, pe DN 14“, „Varianta ocolitoare a oraşului Reghin, pe DN 16 şi DN 15“ şi „Varianta ocolitoare a oraşului Târgu Mureş, pe DN 13 şi DN 15“, precum şi declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică „Varianta de ocolire Bacău“
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 547 din 29 august 2013SmartCity1

În temeiulart. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 42 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 11 lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome „Administraţia Naţională a Drumurilor din România“, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1 Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.638/2004 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii „Varianta ocolitoare a oraşului Bacău, pe DN 2 - etapa I“, „Varianta ocolitoare a oraşului Braşov, pe DN 1“, „Varianta ocolitoare a oraşului Mediaş, pe DN 14“, „Varianta ocolitoare a oraşului Reghin, pe DN 16 şi DN 15“ şi „Varianta ocolitoare a oraşului Târgu Mureş, pe DN 13 şi DN 15“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 din 18 octombrie 2004, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1. Articolul 2Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se realizează din fonduri externe nerambursabile alocate de Comisia Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională, de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, pentru Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii. Articolul 3Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică „Varianta de ocolire Bacău“, potrivit hărţii topografice prevăzute în anexa nr. 2*)._____*) Anexa nr. 2 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărţii topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională. Articolul 4(1) Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică „Varianta de ocolire Bacău“, prevăzut la art. 3, expropriator fiind statul român reprezentat de Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.(2) Lista cuprinzând imobilele supuse exproprierii potrivit alin. (1), situate pe raza localităţilor Nicolae Bălcescu, Letea Veche, Săuceşti, Hemeiuş, Iteşti, Sărata, Luizi-Călugăra, judeţul Bacău, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor, este cea prevăzută în anexa nr. 3. Articolul 5Sumele individuale estimate de către expropriator, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică prevăzută la art. 3, situate pe raza localităţilor Nicolae Bălcescu, Letea Veche, Săuceşti, Hemeiuş, Iteşti, Sărata, Luizi-Călugăra, judeţul Bacău, sunt în cuantum total de 7.506 mii lei şi sunt alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, pentru Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, în limita prevederilor bugetare aprobate Secretariatului General al Guvernului prin Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013, cu modificările şi completările ulterioare, la capitolul 84.01 „Transporturi“, titlul 56 „Proiecte cu Finanţare din Fonduri Externe Nerambursabile (FEN) Postaderare“, articolul 56.01 - „Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)“. Articolul 6Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri. Articolul 7Sumele individuale prevăzute la art. 5 se virează de către Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. la dispoziţia proprietarilor de imobile, pentru lucrarea prevăzută la art. 2, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii. Articolul 8Planul cu amplasamentul lucrării se aduce la cunoştinţă publică prin afişarea la sediul consiliului local respectiv şi prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului. Articolul 9Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: p. Ministrul delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine, Alexandru Năstase, secretar de stat Secretarul general al Guvernului, Ion Moraru p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, Iulian Matache, secretar de stat Ministrul fondurilor europene, Eugen Orlando Teodorovici Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice, Daniel Chiţoiu p. Ministrul delegat pentru buget, Gheorghe Gherghina, secretar de stat
ANEXA Nr. 1(Anexa nr. 1 la
Hotărârea Guvernului nr. 1.638/2004) CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI aferenţi obiectivului de investiţii „Varianta de ocolire Bacău“ Titular: Secretariatul General al Guvernului pentru Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine Beneficiar: Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. - Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Iaşi Amplasament: judeţul Bacău Factori de risc Conform prevederilor Normativului P100-1/2006. Finanţarea investiţiei Finanţarea obiectivului de investiţii se realizează din fonduri externe nerambursabile alocate de Comisia Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională, de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, pentru Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii. _____*) Valoarea se va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor. ANEXA Nr. 3LISTA cuprinzând imobilele proprietate privată situate pe coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică „Varianta de ocolire Bacău“, situate pe raza localităţilor Nicolae Bălcescu, Letea Veche, Săuceşti, Hemeiuş, Iteşti, Sărata, Luizi-Călugăra din judeţul Bacău, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor

Nr. crt. Judeţul UAT Numele şi prenumele proprietarului/ deţinătorului de teren/investiţie Adresa/ tarlaua/ parcela Categoria de folosinţă Număr cadastral/ număr topo Număr carte funciară Suprafaţa totală imobil (mp) Suprafaţa de expropriat (mp) Construcţii Valoarea despăgubire (lei)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Bacău Nicolae Bălcescu ŞILER ANTON, ŞILER DORINA T16, 282/266/1 A-Extravilan 3473 2853 2489,00 2183 2483,56
2 Bacău Nicolae Bălcescu IACOV DUMITRU CONSTANTIN, ALINA T16, 282/265/2 A-Extravilan 3123 2471 2500,00 290 329,93
3 Bacău Nicolae Bălcescu DIAC ANA, SALAHORU MARIA, ARDEI PAVEL T16, 282/267/2 A-Extravilan 4030 3410 3300,00 2730 3105,87
4 Bacău Nicolae Bălcescu BUDAU MARTIN T16, P274/12 A-Extravilan 6 6,83
5 Bacău Nicolae Bălcescu FARCAS P. GIURGI T 43, 274/14 A-Extravilan 27 30,72
6 Bacău Nicolae Bălcescu BULAI F. IANOS T43 274/15 A-Extravilan 4043 4599,65
7 Bacău Nicolae Bălcescu FINTA ANDREI T43 274/16 A-Extravilan 4682 5326,63
8 Bacău Nicolae Bălcescu FINTA ANTON T 43 274/17/1 A-Extravilan 1161 1320,85
9 Bacău Nicolae Bălcescu FINTA STEFAN T43 274/17 A-Extravilan 3111 3539,33
10 Bacău Nicolae Bălcescu SALAHORU GEORGHE T43 274/18 A-Extravilan 67 76,22
11 Bacău Nicolae Bălcescu SALAHORU GEORGHE T43 274/18 A-Extravilan 16 18,2
12 Bacău Nicolae Bălcescu FARCAS P. GIURGI T 43, 274/14 A-Extravilan 89 101,25
13 Bacău Nicolae Bălcescu BULAI F. IANOS T43 274/15 A-Extravilan 11 12,51
14 Bacău Nicolae Bălcescu SALAHORU GEORGHE T43 274/18 A-Extravilan 1491 1696,28
15 Bacău Nicolae Bălcescu SALAHORU VERONA T 43 243/19 A-Extravilan 1210 1376,6
16 Bacău Nicolae Bălcescu TULBURE IANOS T43, 274/20 A-Extravilan 919 1045,53
17 Bacău Nicolae Bălcescu MOLNER I. MIHAI T43 274/21 A-Extravilan 654 744,04
18 Bacău Nicolae Bălcescu BORA IOJE T43 274/23 A-Extravilan 341 387,95
19 Bacău Nicolae Bălcescu DOBOS P. ELENA T 43 274 /25 A-Extravilan 49 55,75
20 Bacău Nicolae Bălcescu TULBURE M. IANOS T43 274/26 A-Extravilan 51 58,02
21 Bacău Nicolae Bălcescu TULBURE M. IANOS T43 274/26 A-Extravilan 6 6,83
22 Bacău Nicolae Bălcescu TULBURE GIURGI T 44 1966/31 A-Extravilan 1143 1300,37
23 Bacău Nicolae Bălcescu VAREA PAUL T44 1966/32 A-Extravilan 1475 1678,08
24 Bacău Nicolae Bălcescu PATRASCU DUMITRU T44 1966/33 A-Extravilan 2161 2458,53
25 Bacău Nicolae Bălcescu FARCAS MARTIN T44 1966/34 A-Extravilan 1221 1389,11
26 Bacău Nicolae Bălcescu BULAI M. PETRE T 44 1966/35 A-Extravilan 950 1080,8
27 Bacău Nicolae Bălcescu BUDAU IS IANOS T 44 1966/36 A-Extravilan 1013 1152,47
28 Bacău Nicolae Bălcescu ARVA M. ANTON T 44 1966/37 A-Extravilan 1091 1241,21
29 Bacău Nicolae Bălcescu BULAI P. PETRE T44 1966/38 A-Extravilan 1530 1740,65
30 Bacău Nicolae Bălcescu COSA M. GIURGI T44 1966/39 A-Extravilan 2772 3153,65
31 Bacău Nicolae Bălcescu COSA MAGDA T 44 1966/40 A-Extravilan 2942 3347,06
32 Bacău Nicolae Bălcescu JITARU GIURGI, PATRASCU IANOS, CIOCOIU PETRE, ANTAL MAGDA, ROSU MARIA T44 1966/41, /42, /43, /44, /45 A-Extravilan 5168 5879,54
33 Bacău Nicolae Bălcescu DOBOS ROZA T44 1966/49 A-Extravilan 10 11,38
34 Bacău Nicolae Bălcescu DUMA A. PETRE, BUDAU MARIA, DUMA M. PETRE T44 1966/46, /47, /48 A-Extravilan 852 969,31
35 Bacău Nicolae Bălcescu BUDAU IS IANOS T 44 1966/36 A-Extravilan 18 20,48
36 Bacău Nicolae Bălcescu BULAI M. PETRE T 44 1966/35 A-Extravilan 7 7,96
37 Bacău Nicolae Bălcescu SABAU STEFAN, VACARU ST ANTON T45 1992/42 A-Extravilan 86 97,84
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
38 Bacău Nicolae Bălcescu BUDAU M. RADU T45 1992/43 A-Extravilan 6 6,83
39 Bacău Nicolae Bălcescu DOGARU M. MIHAI T45 1992/44 A-Extravilan 40 45,51
40 Bacău Nicolae Bălcescu DOGARU M. MIHAI T45 1992/44 A-Extravilan 3866 4398,28
41 Bacău Nicolae Bălcescu IONITA IFTIMIE T45 1992/45 A-Extravilan 105 119,46
42 Bacău Nicolae Bălcescu IONITA IFTIMIE T45 1992/45 A-Extravilan 38 43,23
43 Bacău Nicolae Bălcescu IONITA IFTIMIE T45 1992/45 A-Extravilan 17 19,34
44 Bacău Nicolae Bălcescu IONITA IFTIMIE T45 1992/45 A-Extravilan 6131 6975,13
45 Bacău Nicolae Bălcescu CATA P. IANOS T45 1992/46 A-Extravilan 263 299,21
46 Bacău Nicolae Bălcescu TANCAU GI DUMITRU T45 1992/47 A-Extravilan 177 201,37
47 Bacău Nicolae Bălcescu BUDAU M. MANOLE T45 1992/48 A-Extravilan 100 113,77
48 Bacău Nicolae Bălcescu MORARU I. ANTON T45 1992/49 A-Extravilan 12 13,65
49 Bacău Nicolae Bălcescu DAVID IOJA T451992/2/26 A-Extravilan 4 4,55
50 Bacău Nicolae Bălcescu COSA IANOS T451992/2/27 A-Extravilan 55 62,57
51 Bacău Nicolae Bălcescu BUDAU IANOS T451992/2/28 A-Extravilan 139 158,14
52 Bacău Nicolae Bălcescu CATA VARVARA T451992/2/29 A-Extravilan 103 117,18
53 Bacău Nicolae Bălcescu BUDAU M. LUTA T451992/2/30 A-Extravilan 127 144,49
54 Bacău Nicolae Bălcescu GABOR M. GHEORGHE T451992/2/31 A-Extravilan 466 530,16
55 Bacău Nicolae Bălcescu TANCAU MARTIN T451992/2/31 A-Extravilan 570 648,48
56 Bacău Nicolae Bălcescu TANCAU MARTIN T451992/2/31 A-Extravilan 36 40,96
57 Bacău Nicolae Bălcescu ARVA VICTORIA T451992/2/32 A-Extravilan 5153 5862,48
58 Bacău Nicolae Bălcescu ARVA VICTORIA T451992/2/32 A-Extravilan 824 937,45
59 Bacău Nicolae Bălcescu BOLFA DRAOMIR T451992/2/33 A-Extravilan 910 1035,29
60 Bacău Nicolae Bălcescu BOLFA DRAOMIR T451992/2/33 A-Extravilan 1382 1572,28
61 Bacău Nicolae Bălcescu MAXIM NECULAI T451992/2/34 A-Extravilan 1991 2265,12
62 Bacău Nicolae Bălcescu MAXIM NECULAI T451992/2/34 A-Extravilan 1730 1968,19
63 Bacău Nicolae Bălcescu CRAIU GHEORGHE T451992/2/35 A-Extravilan 1241 1411,86
64 Bacău Nicolae Bălcescu CRAIU GHEORGHE T451992/2/35 A-Extravilan 1173 1334,5
65 Bacău Nicolae Bălcescu CIORCILA POPA ION T451992/2/36 A-Extravilan 1392 1583,65
66 Bacău Nicolae Bălcescu CIORCILA POPA ION T451992/2/36 A-Extravilan 981 1116,07
67 Bacău Nicolae Bălcescu POPA SOFIA T451992/2/37 A-Extravilan 606 689,44
68 Bacău Nicolae Bălcescu POPA SOFIA T451992/2/37 A-Extravilan 1264 1438,03
69 Bacău Nicolae Bălcescu TANCAU MIHAI T451992/6/1 A-Extravilan 503 572,25
70 Bacău Nicolae Bălcescu TANCAU MIHAI T451992/6/1 A-Extravilan 268 304,9
71 Bacău Nicolae Bălcescu BUDAU IACOB MIHAI T45 1992/6/2 A-Extravilan 267 303,76
72 Bacău Nicolae Bălcescu BUDAU IACOB MIHAI T45 1992/6/2 A-Extravilan 400 455,07
73 Bacău Nicolae Bălcescu JITARU F. GRIGORE T 45 1992/6/3 A-Extravilan 162 184,3
74 Bacău Nicolae Bălcescu JITARU F. GRIGORE T 45 1992/6/3 A-Extravilan 139 158,14
75 Bacău Nicolae Bălcescu COJAN F. ANDREI T45 1992/6/4 A-Extravilan 144 163,83
76 Bacău Nicolae Bălcescu COJAN F. ANDREI T45 1992/6/4 A-Extravilan 134 152,45
77 Bacău Nicolae Bălcescu BUDAU GHEORGHE T 45 1992/6/5 A-Extravilan 117 133,11
78 Bacău Nicolae Bălcescu BUDAU GHEORGHE T 45 1992/6/5 A-Extravilan 168 191,13
79 Bacău Nicolae Bălcescu CHIRICHES DUMITRU T45 1992/6/6 A-Extravilan 229 260,53
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
80 Bacău Nicolae Bălcescu CHIRICHES DUMITRU T45 1992/6/6 A-Extravilan 100 113,77
81 Bacău Nicolae Bălcescu LACATUSU MARTIN T45 1992/6/7 A-Extravilan 43 48,92
82 Bacău Nicolae Bălcescu LACATUSU MARTIN T45 1992/6/7 A-Extravilan 246 279,87
83 Bacău Nicolae Bălcescu COJAN F. PETRE T45 1990/6/8 A-Extravilan 268 304,9
84 Bacău Nicolae Bălcescu PATRASCU LUNGU DUMITRU T45 1992/6/9 A-Extravilan 292 332,2
85 Bacău Nicolae Bălcescu Timaru Mihai T45 1992/6/10 A-Extravilan 1769 2012,56
86 Bacău Nicolae Bălcescu DUMA A. PETRU, DUMA A. MIHAI T45 1992/6/11 A-Extravilan 898 1021,64
87 Bacău Nicolae Bălcescu BUDAU MARIA T45 1992/6/12 A-Extravilan 289 328,79
88 Bacău Nicolae Bălcescu Proprietar neidentificat*) T45 A-Extravilan 2410 245 278,73
89 Bacău Nicolae Bălcescu Proprietar neidentificat*) T45 A-Extravilan 2406 235 267,36
90 Bacău Nicolae Bălcescu Proprietar neidentificat*) T45 A-Extravilan 2408 228 259,39
91 Bacău Nicolae Bălcescu Proprietar neidentificat*) T45 A-Extravilan 2407 221 251,43
92 Bacău Nicolae Bălcescu Proprietar neidentificat*) T45 A-Extravilan 2409 214 243,46
93 Bacău Nicolae Bălcescu BULAI I. IANOS T45 1992/6/13 A-Extravilan 754 857,81
94 Bacău Nicolae Bălcescu JITARU GHE. MIHAI T45 1992/6/14 A-Extravilan 982 1117,2
95 Bacău Nicolae Bălcescu BUDAU DUMITRU T45 1992/6/15 A-Extravilan 904 1028,46
96 Bacău Nicolae Bălcescu FARTADE MIHAI SERBAN T45 1992/6/16 A-Extravilan 834 948,83
97 Bacău Nicolae Bălcescu COJAN P. IOJA T45 1992/6/17 A-Extravilan 771 877,15
98 Bacău Nicolae Bălcescu ARSENE GHEORGHE T45 1992/6/18 A-Extravilan 293 333,34
99 Bacău Nicolae Bălcescu ARSENE DUMITRU T45 1992/6/19 A-Extravilan 413 469,86
100 Bacău Nicolae Bălcescu BUDAU I. VERONA T 45 1992/6/20 A-Extravilan 660 750,87
101 Bacău Nicolae Bălcescu COCHIOR MIHAI T 45 1992/6/21 A-Extravilan 626 712,19
102 Bacău Nicolae Bălcescu BUDAU ROZA T45 1992/6/22 A-Extravilan 599 681,47
103 Bacău Nicolae Bălcescu BUDAU A. PETRE T 45 1992/6/23 A-Extravilan 271 308,31
104 Bacău Nicolae Bălcescu BUDAU GI MARIA T45 1992/6/24 A-Extravilan 269 306,04
105 Bacău Nicolae Bălcescu JITARU P. ROZA T 45 1992/6/25 A-Extravilan 266 302,62
106 Bacău Nicolae Bălcescu DOGARU P. IANOS T45 1992/6/26 A-Extravilan 264 300,35
107 Bacău Nicolae Bălcescu CIMPOESU MIHAI T 45 1992/6/27 A-Extravilan 535 608,66
108 Bacău Nicolae Bălcescu TANCAU M. GHERGHEL T 45 1992/6/28 A-Extravilan 514 584,77
109 Bacău Nicolae Bălcescu JITARU FERENT T 45 1992/6/29 A-Extravilan 207 235,5
110 Bacău Nicolae Bălcescu TULBURE M. ELENA T 45 1992/6/30 A-Extravilan 411 467,59
111 Bacău Nicolae Bălcescu JITARU A. MIHAI T 45 1992/6/31 A-Extravilan 452 514,23
112 Bacău Nicolae Bălcescu ARDEI FRANCISC T 45 1992/6/32 A-Extravilan 121 137,66
113 Bacău Nicolae Bălcescu PANTIRU I. PETRE T 45 1992/6/33 A-Extravilan 364 414,12
114 Bacău Nicolae Bălcescu ARDEI ANTAL T 45 1992/6/34 A-Extravilan 101 114,91
115 Bacău Nicolae Bălcescu BULAI M. PETRE T 45 1992/6/35 A-Extravilan 11 12,51
116 Bacău Nicolae Bălcescu BUDAU GHE. GHEORGHE T 45 1992/4/23 A-Extravilan 1146 1303,78
117 Bacău Nicolae Bălcescu TANCAU A. MARTIN T 45 1992/4/24 A-Extravilan 1004 1142,23
118 Bacău Nicolae Bălcescu GABOR ANTON T 45 1992/4/25 A-Extravilan 1552 1765,68
119 Bacău Nicolae Bălcescu GHIUR I. PETRE T 45 1992/4/26 A-Extravilan 1619 1841,91
120 Bacău Nicolae Bălcescu BETA ANTAL T 45 1992/4/27 A-Extravilan 1486 1690,6
121 Bacău Nicolae Bălcescu ARDEI ANTON T 45 1992/4/28 A-Extravilan 1100 1251,45
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
122 Bacău Nicolae Bălcescu ARDEI A. IANOS T 45 1992/4/29 A-Extravilan 3591 4085,42
123 Bacău Nicolae Bălcescu PATRASCU GHE. LUNGU T 45 1992/5/1 A-Extravilan 2050 2332,25
124 Bacău Nicolae Bălcescu DOBOS ANDRIES ION, FICHITIU IANOS T 45 1992/5/2,/3 A-Extravilan 3337 3796,44
125 Bacău Nicolae Bălcescu FERARU PUNTE MIHAI T 45 1992/5/4 A-Extravilan 1478 1681,49
126 Bacău Nicolae Bălcescu DOGARU P. IANOS T 45 1992/5/5 A-Extravilan 3532 4018,29
127 Bacău Nicolae Bălcescu PISTA DUMITRU T 45 1992/5/6 A-Extravilan 2016 2293,57
128 Bacău Nicolae Bălcescu ACATRINEI MIHAI T 45 1992/5/7 A-Extravilan 2104 2393,68
129 Bacău Nicolae Bălcescu JITARU M. MARIA T 45 1992/5/8 A-Extravilan 2136 2430,09
130 Bacău Nicolae Bălcescu TULBURE M. DUMITRU T 45 1992/5/9 A-Extravilan 2084 2370,93
131 Bacău Nicolae Bălcescu BUDAU A. IANOS T 45 1992/5/10 A-Extravilan 1437 1634,85
132 Bacău Nicolae Bălcescu COCHIOR MIHAI T 45 1992/5/11 A-Extravilan 1436 1633,71
133 Bacău Nicolae Bălcescu PATRASCU F. IANOS T 45 1992/5/12 A-Extravilan 2954 3360,71
134 Bacău Nicolae Bălcescu BUDAU A. GHERGHEL T 45 1992/5/13 A-Extravilan 2919 3320,89
135 Bacău Nicolae Bălcescu TULBURE IANOS T45 1992/5/14 A-Extravilan 4558 5185,55
136 Bacău Nicolae Bălcescu BUDAU PETRE T 45 1992/5/15 A-Extravilan 982 1117,2
137 Bacău Nicolae Bălcescu CATA I. GIURGI T 45 1992/5/16 A-Extravilan 3582 4075,18
138 Bacău Nicolae Bălcescu CIUBOTARU MIHAI T 45 1992/5/17 A-Extravilan 1107 1259,41
139 Bacău Nicolae Bălcescu CIUBOTARU MIHAI T 45 1992/5/17 A-Extravilan 886 1007,99
140 Bacău Nicolae Bălcescu CALAPACI IS MIHAI T 45 1992/5/18 A-Extravilan 773 879,43
141 Bacău Nicolae Bălcescu CALAPACI IS MIHAI T 45 1992/5/18 A-Extravilan 532 605,25
142 Bacău Nicolae Bălcescu TANCAU PETRE T45 1992/5/19 A-Extravilan 297 337,89
143 Bacău Nicolae Bălcescu CATA IS STEFAN T 45 1992/5/20 A-Extravilan 198 225,26
144 Bacău Nicolae Bălcescu ARVA GIURGI T45 1992/5/21 A-Extravilan 358 407,29
145 Bacău Nicolae Bălcescu FARCAS PETRE T 45 1992/5/22 A-Extravilan 339 385,67
146 Bacău Nicolae Bălcescu ANDOR ANDRIES T 45 1992/5/23 A-Extravilan 4 4,55
147 Bacău Nicolae Bălcescu CHIRICHES MIHAI T 45 1992/4/22 A-Extravilan 1933 2199,14
148 Bacău Nicolae Bălcescu CHIRICHES MIHAI T 45 1992/4/22 A-Extravilan 7 7,96
149 Bacău Nicolae Bălcescu PATRASCU GI OCTAVIAN T45 1993/1/45 A-Extravilan 23 26,17
150 Bacău Nicolae Bălcescu DIAC I. MARIA T45 1993/1/44 A-Extravilan 15 17,07
151 Bacău Nicolae Bălcescu FINEA FERENT T45 1993/1/43 A-Extravilan 14 15,93
152 Bacău Nicolae Bălcescu TIMARU MARTIN T45 1993/1/42 A-Extravilan 10 11,38
153 Bacău Nicolae Bălcescu MICLAUS FERET T45 1993/1/41 A-Extravilan 16 18,2
154 Bacău Nicolae Bălcescu MARIAN ION T 45 1992/4/21 A-Extravilan 8 9,1
155 Bacău Nicolae Bălcescu MARIAN ION T 45 1992/4/21 A-Extravilan 1195 1359,53
156 Bacău Nicolae Bălcescu MARIAN ION T 45 1992/4/21 A-Extravilan 5 5,69
157 Bacău Nicolae Bălcescu TANCAU MIHAI T 45 1992/4/20 A-Extravilan 1262 1435,75
158 Bacău Nicolae Bălcescu TANCAU MIHAI T 45 1992/4/20 A-Extravilan 35 39,82
159 Bacău Nicolae Bălcescu BULAI M. MAGDA T45 1993/1/40 A-Extravilan 6 6,83
160 Bacău Nicolae Bălcescu PATRASCU LUGU ION T45 1993/1/39 A-Extravilan 6 6,83
161 Bacău Nicolae Bălcescu BUDAU ION LUNGU T45 1993/1/38 A-Extravilan 6 6,83
162 Bacău Nicolae Bălcescu BUDAU PETRE LUNGU T45 1993/1/37 A-Extravilan 5 5,69
163 Bacău Nicolae Bălcescu BULAI M. ELENA T45 1993/1/36 A-Extravilan 5 5,69
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
164 Bacău Nicolae Bălcescu BUDAU MIHAI LUNGU T45 1993/1/35 A-Extravilan 6 6,83
165 Bacău Nicolae Bălcescu JITARU M. ION T 45 1992/4/19 A-Extravilan 15 17,07
166 Bacău Nicolae Bălcescu JITARU M. ION T 45 1992/4/19 A-Extravilan 650 739,49
167 Bacău Nicolae Bălcescu BUDAU I. GHEORGHE T 45 1992/4/18 A-Extravilan 632 719,01
168 Bacău Nicolae Bălcescu BUDAU I. GHEORGHE T 45 1992/4/18 A-Extravilan 2 2,28
169 Bacău Nicolae Bălcescu PETRE ANTON T45 1993/1/34 A-Extravilan 7 7,96
170 Bacău Nicolae Bălcescu DUMA GI MIHAI T45 1993/1/33 A-Extravilan 15 17,07
171 Bacău Nicolae Bălcescu PETRE VERONA T45 1993/1/32 A-Extravilan 6 6,83
172 Bacău Nicolae Bălcescu PETREA FERENT T45 1993/1/31 A-Extravilan 9 10,24
173 Bacău Nicolae Bălcescu BUDAIES I. GIURGI T45 1993/1/30 A-Extravilan 27 30,72
174 Bacău Nicolae Bălcescu DOBOSICA P. GHEORGHE T45 1993/1/29 A-Extravilan 15 17,07
175 Bacău Nicolae Bălcescu Proprietar neidentificat*) T 45 1992/4 A-Extravilan 325 369,75
176 Bacău Nicolae Bălcescu Proprietar neidentificat*) T 45 1992/4 A-Extravilan 2572 713 811,17
177 Bacău Nicolae Bălcescu MARIAN PETRE T 45 1992/4/16 A-Extravilan 1466 1667,84
178 Bacău Nicolae Bălcescu CATA V. ANTON T45 1993/1/28 A-Extravilan 32 36,41
179 Bacău Nicolae Bălcescu TANCAU F. IANOS T45 1993/1/27 A-Extravilan 41 46,64
180 Bacău Nicolae Bălcescu TANCAU F. ROZA T45 1993/1/26 A-Extravilan 50 56,88
181 Bacău Nicolae Bălcescu TANCAU ROZA T45 1993/1/25 A-Extravilan 60 68,26
182 Bacău Nicolae Bălcescu TANCAU F. MARTIN T45 1993/1/24 A-Extravilan 72 81,91
183 Bacău Nicolae Bălcescu DOGARU GI IOJE T45 1993/1/23 A-Extravilan 53 60,3
184 Bacău Nicolae Bălcescu BUDAU ST MAGDA T45 1993/1/22 A-Extravilan 57 64,85
185 Bacău Nicolae Bălcescu BUDAU ANTON T45 1993/1/21 A-Extravilan 114 129,7
186 Bacău Nicolae Bălcescu BUDAU GI VARVARA T45 1993/1/20 A-Extravilan 71 80,78
187 Bacău Nicolae Bălcescu BUDAU IOJE T45 1993/1/19 A-Extravilan 156 177,48
188 Bacău Nicolae Bălcescu DOGARU FERENT T45 1993/1/18 A-Extravilan 91 103,53
189 Bacău Nicolae Bălcescu JITARU FERENT T 45 1992/4/15 A-Extravilan 2526 2873,78
190 Bacău Nicolae Bălcescu Proprietar neidentificat*) T 45 1992/4 A-Extravilan 2165 1353 1539,28
191 Bacău Nicolae Bălcescu BUDAU STEFAN BERDILA T45 1993/1/17 A-Extravilan 756 860,09
192 Bacău Nicolae Bălcescu JITARU IACOB T45 1993/1/16 A-Extravilan 480 546,09
193 Bacău Nicolae Bălcescu VACARU MARTIN T45 1993/1/15 A-Extravilan 550 625,73
194 Bacău Nicolae Bălcescu RUPI IOJE MIHAI T45 1993/1/14 A-Extravilan 259 294,66
195 Bacău Nicolae Bălcescu Proprietar neidentificat*) T 45 1992/4 A-Extravilan 395 449,38
196 Bacău Nicolae Bălcescu MORARU ANTON T 45 1992/4/12 A-Extravilan 314 357,23
197 Bacău Nicolae Bălcescu CHIRICHES A. MARIA T 45 1992/4/11 A-Extravilan 280 318,55
198 Bacău Nicolae Bălcescu RUPI IOJE MIHAI T45 1993/1/13 A-Extravilan 327 372,02
199 Bacău Nicolae Bălcescu DIURCA IANOS T45 1993/1/12 A-Extravilan 349 397,05
200 Bacău Nicolae Bălcescu BUDAU MAGDA T45 1993/1/11 A-Extravilan 372 423,22
201 Bacău Nicolae Bălcescu BUDAU M. IANOS T45 1993/1/10 A-Extravilan 402 457,35
202 Bacău Nicolae Bălcescu MORARU A. MARTIN T 45 1992/4/10 A-Extravilan 234 266,22
203 Bacău Nicolae Bălcescu ANTAL MARTIN T 45 1992/4/9 A-Extravilan 148 168,38
204 Bacău Nicolae Bălcescu COSA M. ION T 45 1992/4/8 A-Extravilan 193 219,57
205 Bacău Nicolae Bălcescu PATRASCU MARTIN BALAN T45 1993/1/9 A-Extravilan 3249 3696,33
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
206 Bacău Nicolae Bălcescu BOBARNAC ROZA T45 1993/1/8 A-Extravilan 1774 2018,25
207 Bacău Nicolae Bălcescu GHIURCA ANTON, PISTA PETRE T 45 1992/4/7 A-Extravilan 87 98,98
208 Bacău Nicolae Bălcescu GHIURCA ANTON, PISTA PETRE T 45 1992/4/7 A-Extravilan 6 6,83
209 Bacău Nicolae Bălcescu PATRASCU PETRE T 45 1992/4/6 A-Extravilan 1 1,14
210 Bacău Nicolae Bălcescu PANTIRU GIURGI T45 1993/1/7 A-Extravilan 1499 1705,39
211 Bacău Nicolae Bălcescu PATRASCU LUNGU ION T45 1993/1/6 A-Extravilan 376 427,77
212 Bacău Nicolae Bălcescu PATRASCU SILVESTRU T45 1993/1/5 A-Extravilan 610 693,99
213 Bacău Nicolae Bălcescu PATRASCU LUCIA PLETOSU T45 1993/1/4 A-Extravilan 2265 2576,85
214 Bacău Nicolae Bălcescu PATRASCU LUCIA PLETOSU T45 1993/1/4 A-Extravilan 145 164,96
215 Bacău Nicolae Bălcescu PATRASCU OCTAVIAN MARIA T45 1993/1/3 A-Extravilan 160 182,03
216 Bacău Nicolae Bălcescu MICLAUS P. PETRE T45 1993/1/2 A-Extravilan 257 292,38
217 Bacău Nicolae Bălcescu PATRASCU M. MIHAI PLETOSU T45 1993/1/1 A-Extravilan 258 293,52
218 Bacău Nicolae Bălcescu Primăria Nicolae Bălcescu T16 DE -Extravilan 173 196,82
219 Bacău Nicolae Bălcescu Consiliul Local Nicolae Bălcescu T16, P275 P-Extravilan 672 764,52
220 Bacău Nicolae Bălcescu Primăria Nicolae Bălcescu 1934/2 CCN-Extravilan 116 131,97
221 Bacău Nicolae Bălcescu Primăria Nicolae Bălcescu DE-Extravilan 38 43,23
222 Bacău Nicolae Bălcescu Primăria Nicolae Bălcescu CCN-Extravilan 3750 4266,31
223 Bacău Nicolae Bălcescu Primăria Nicolae Bălcescu CCN-Extravilan 2381 2708,82
224 Bacău Nicolae Bălcescu Primăria Nicolae Bălcescu T45 CCN-Extravilan 434 493,75
225 Bacău Nicolae Bălcescu Consiliul Local Nicolae Bălcescu T45 P-Extravilan 3552 4041,05
226 Bacău Nicolae Bălcescu Primăria Nicolae Bălcescu T45 DE-Extravilan 1675 1905,62
227 Bacău Nicolae Bălcescu S.C. „Antrepriza Construcţii Montaj Industrial - S.A.“ T16, 282/278 A-Intravilan 2780 2122 2471,00 10 344,81
228 Bacău Nicolae Bălcescu IACOV DUMITRU CONSTANTIN T16, 282/276 A-Intravilan 3186 2510 2485,00 9 310,32
229 Bacău Nicolae Bălcescu S.C. „Antrepriza Construcţii Montaj Industrial - S.A.“ T16, 282/264,282/ 269,282/271, 282/273,282/ 274 A-Intravilan 2424-2425-2426-2427-2428 1843 12315,20 47 1620,58
230 Bacău Nicolae Bălcescu IACOV DUMITRU CONSTANTIN T16, 282/259,282/260 A-Intravilan 568r 497 9792,00 4476 154334,79
231 Bacău Nicolae Bălcescu IACOV DUMITRU CONSTANTIN T16, 282/258/1 A-Intravilan 1211 875 1800,00 1750 60340,9
232 Bacău Nicolae Bălcescu IACOV DUMITRU CONSTANTIN T16, 282/258 A-Intravilan 1212 2124 1800,00 91 3137,73
233 Bacău Nicolae Bălcescu DAVID IOJE T16, 282/253 A-Intravilan 3600,00 29 999,93
234 Bacău Nicolae Bălcescu ŞERBAN IONEL DANIEL T16, 282/249 A-Intravilan 1801 988 2000,00 15 517,21
235 Bacău Nicolae Bălcescu MICLĂUŞ PETRE T16, 282/247 A-Intravilan 1755 2500,00 8 275,84
236 Bacău Nicolae Bălcescu AIRINEI MITICĂ, AIRINEI MIHAELA T16, 249/3 A-Intravilan 1765 61064 1985,00 3 103,44
237 Bacău Nicolae Bălcescu AIRINEI MITICĂ, AIRINEI MIHAELA T16, 249/3 A-Intravilan 1764 61065 1987,00 2 68,96
238 Bacău Nicolae Bălcescu AIRINEI MITICĂ, AIRINEI MIHAELA T16, 249/3 A-Intravilan 1763 61061 1988,00 1 34,48
239 Bacău Nicolae Bălcescu S.C. „Antrepriza Construcţii Montaj Industrial - S.A.“ T16, 282/245 A-Intravilan 1776 1069 2489,69 1 34,48
240 Bacău Nicolae Bălcescu S.C. „Antrepriza Construcţii Montaj Industrial - S.A.“ T16, 282/247 A-Intravilan 1778 1067 2500,00 1 34,48
241 Bacău Nicolae Bălcescu DAVID IOJE T16, 282/253 A-Intravilan 3600,00 182 6275,45
242 Bacău Nicolae Bălcescu IACOV DUMITRU CONSTANTIN T16, 282/258 A-Intravilan 1212 2124 1800,00 894 30825,58
243 Bacău Nicolae Bălcescu Proprietar neidentificat*) T16,282/ A-Intravilan 6 206,88
244 Bacău Nicolae Bălcescu ŞILER ANTON, ŞILER DORINA T16, 282/266/1 A-Intravilan 3473 2853 2489,00 6 206,88
245 Bacău Nicolae Bălcescu VLĂDĂREAN ADRIAN FLORIAN T16, 282/279 A-Intravilan 2895 60835 5000,00 350 12068,18
246 Bacău Nicolae Bălcescu IACOV DUMITRU CONSTANTIN T16, 282/275 A-Intravilan 3106 2437 2500,00 1672 57651,42
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
247 Bacău Nicolae Bălcescu IACOV DUMITRU CONSTANTIN T16, 282/266/2 A-Intravilan 2927 2269 2500,00 2431 83822,13
248 Bacău Nicolae Bălcescu Primăria Nicolae Bălcescu DE-Intravilan 188 6482,34
249 Bacău Letea Veche Primăria Letea Veche T68 HC - Extravilan 2643 3700,79
250 Bacău Letea Veche Primăria Letea Veche T68, P 975 P-Extravilan 9960 13946,23
251 Bacău Letea Veche DAMIAN VALERIU ŞI VERONICA T68, A 975/5 A-Extravilan 1901 2014 8700 108 151,22
252 Bacău Letea Veche DAMIAN VALERIU ŞI VERONICA T68, A 975/3 A-Extravilan 1902 2013 3000 553 774,32
253 Bacău Letea Veche DAMIAN VALERIU ŞI VERONICA T68, A 975/2 A-Extravilan 1900 2012 8200 2779 3891,22
254 Bacău Letea Veche Proprietar neidentificat*) T68, A 975/1 A-Extravilan 3024 2997 27718 664 929,75
255 Bacău Letea Veche Primăria Letea Veche T68 CD-Extravilan 3888 5444,07
256 Bacău Letea Veche ZACHMAN ELENA ŞI URSACHE ANGELA T65, P 996/3 A-Extravilan 4036 4015 1400 7 9,8
257 Bacău Letea Veche DAMIAN VALERIU ŞI VERONICA T65, P 996/8 A-Extravilan 4035 4013 1400 34 47,61
258 Bacău Letea Veche DAMIAN VALERIU ŞI VERONICA T65, P 996/7 A-Extravilan 2677 2511 2200 144 201,63
259 Bacău Letea Veche DAMIAN VALERIU ŞI VERONICA T65, P 996/6 A-Extravilan 2678 2514 14000 4289 6005,56
260 Bacău Letea Veche CHIRITA AGLAIA, PANTELIMON CONSTANTIN, LEFTER DUMITRU T65, P 996/ 3,/4,/5 A-Extravilan 4764 3526 4937,19
261 Bacău Letea Veche REZERVA - COMISIA LOCALĂ T 69 HB-Extravilan 50900 160 224,04
262 Bacău Letea Veche BUCA CONSTANTIN T 70, A1051/55 A-Extravilan 5603 134 187,63
263 Bacău Letea Veche BRAILEANU JANICA T 70, A1051/54 A-Extravilan 2400 131 183,43
264 Bacău Letea Veche VASILACHE ELENA T 70, A1051/53 A-Extravilan 1625 1191 1480 92 128,82
265 Bacău Letea Veche ROIBU VASILE ŞI STRATIA T 70, A1051/52, A1051/52/1 A-Extravilan 3571 3551 5000 469 656,71
266 Bacău Letea Veche GHINDEA VASILE, VIERU ELENA T 70, A1051 A-Extravilan 7043 988 1383,42
267 Bacău Letea Veche IVAS MARIA T 70, A1051/49 A-Extravilan 1978 1495 5000 1012 1417,03
268 Bacău Letea Veche PREDA V. CONSTANTIN T 70, A1051/48 A-Extravilan 3666 3664 7864 1441 2017,72
269 Bacău Letea Veche PREDA V. CONSTANTIN T 70, A1051/48 A-Extravilan 3666 3664 7864 147 205,83
270 Bacău Letea Veche PREDA C. VASILE T 70, A1051/47 A-Extravilan 8300 1690 2366,38
271 Bacău Letea Veche VRABIE ION ŞI LORENA ELENA T 70, A1051/46 A-Extravilan 4176 4162 2970 547 765,92
272 Bacău Letea Veche LEFTER GH. VASILE T 70, A1051/45 A-Extravilan 5000 878 1229,4
273 Bacău Letea Veche LEFTER GH. CONSTANTIN T 70, A1051/44 A-Extravilan 5890 959 1342,81
274 Bacău Letea Veche LEFTER FLOAREA T 70, A1051/43 A-Extravilan 6100 1118 1565,45
275 Bacău Letea Veche CALIN VALENTIN T 70, A1051/42 A-Extravilan 2500 468 655,3
276 Bacău Letea Veche SCUTARU ANTONIU CATALIN T 70, A1051/41/1 A-Extravilan 60454 60454 2500 488 683,31
277 Bacău Letea Veche ABORTULESEI SILVIU ŞI FLORINA T 70, A1051/41 A-Extravilan 2018 1576 7700 1510 2114,34
278 Bacău Letea Veche Proprietar neidentificat*) T 70, A1051 A-Extravilan 1124 235 329,05
279 Bacău Letea Veche PASCU ELENA T 70, A1051/40 A-Extravilan 3635 3597 5164 1071 1499,64
280 Bacău Letea Veche PASCU IANCU T 70, A1051/40 A-Extravilan 1126 764 3155 642 898,94
281 Bacău Letea Veche CIOBANU C. ELENA T 70, A1051/39 A-Extravilan 1849 323 452,27
282 Bacău Letea Veche DRAGOMIR MARIA T 70, A1051/38 A-Extravilan 8304 1618 2265,56
283 Bacău Letea Veche DRAGOMIR ELENA T 70, A1051/37 A-Extravilan 8437 1606 2248,76
284 Bacău Letea Veche LUPU ELENA T 70, A1051/36 A-Extravilan 2400 527 737,92
285 Bacău Letea Veche NEACSU ION T 70, A1051/35 A-Extravilan 1809 309 432,67
286 Bacău Letea Veche NEACSU ION T 70, A1051/35 A-Extravilan 1809 7 9,8
287 Bacău Letea Veche MUNTEANU ION T 70, A1051/34 A-Extravilan 972 846 4778 954 1335,81
288 Bacău Letea Veche NECHITA MARIA T 70, A1051/33 A-Extravilan 2551 3900 739 1034,77
289 Bacău Letea Veche DOSOFTEI FLORIN ŞI ANGELA T 70, A1051/32 A-Extravilan 61043 (4168) 4152 2448 480 672,11
290 Bacău Letea Veche BERCARU CONSTANTIN T 70, A1051/31 A-Extravilan 2443 444 621,7
291 Bacău Letea Veche BERCARU TOADER T 70, A1051/30 A-Extravilan 3700 464 649,7
292 Bacău Letea Veche MAFTEI MANDITA T 70, A1051/29 A-Extravilan 1676 339 474,68
293 Bacău Letea Veche LEFTER GH. CONSTANTIN, PASCU EMIL, UNGUREANU VALERIU T 70, A1051/26,/ 27,/28 A-Extravilan 11625 1244 1741,88
294 Bacău Letea Veche MAFTEI V. ION T 70, A1051/25 A-Extravilan 4231 4215 8350 622 870,94
295 Bacău Letea Veche MIHAILA CONSTANTIN T 70, A1051/24 A-Extravilan 3013 2954 2529 62 86,81
296 Bacău Letea Veche Primăria Letea Veche DE989 DE 194 271,64
297 Bacău Letea Veche BUTURE GHEORGHE T70, A 1060/9 A-Extravilan 2516 2501 2015 3 4,2
298 Bacău Letea Veche TOTU COSTACHE, BLAGA MARIA T70, A 1060/8 A-Extravilan 2972 2921 1983 70 98,02
299 Bacău Letea Veche STAN C. GHEORGHE, BURICATU PETRU, PASCU VASILE, DOBA GH. VASILE T70, A 1060/4,/5,/6,/7 A-Extravilan 7750 2261 3165,91
300 Bacău Letea Veche LEFTER VASILE ŞI MARIA T70, A 1060/3 A-Extravilan 252 2632 3632 1201 1681,70
301 Bacău Letea Veche FESAN VLAD ALEXANDRU ŞI EVA T70, A 1060/2 A-Extravilan 1760 3028 1797 613 858,34
302 Bacău Letea Veche PASCU GH. GHEORGHE T70, A 1060/1 A-Extravilan 2000 988 1383,42
303 Bacău Letea Veche Proprietar neidentificat*) T 70, P 1051/4 A-Extravilan 77 107,82
304 Bacău Letea Veche Proprietar neidentificat*) T 70, P 1051/4 A-Extravilan 18 25,2
305 Bacău Letea Veche Proprietar neidentificat*) T 70, P 1051/3 A-Extravilan 1510 2114,34
306 Bacău Letea Veche ZOTA COSTEL LUCIAN ŞI LILIANA ROXANA T 70, P 1051/2 A-Extravilan 3556 3555 500 424 593,69
307 Bacău Letea Veche STAN ELENA T 70, P 1051/2 A-Extravilan 3555 3554 2035 350 490,08
308 Bacău Letea Veche STAN ELENA T 70, P 1051/2 A-Extravilan 3554 3553 12555 4492 6289,81
309 Bacău Letea Veche CIOBANU CONSTANTIN T 70, P 1051/2 A-Extravilan 630 380 3162 1243 1740,48
310 Bacău Letea Veche REZERVĂ - COMISIA LOCALĂ T71, A 1062 A-Extravilan 1489 2084,93
311 Bacău Letea Veche REZERVĂ - COMISIA LOCALĂ T71, A 1062 A-Extravilan 205 287,05
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
312 Bacău Letea Veche S.C. MATA ILARI PREST - S.R.L. T71, A 1062/1, 1062/2 A-Extravilan 2871 2984 1411 431 603,5
313 Bacău Letea Veche S.C. DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE ÎN HIDROCENTRALE HIDROELECTRICA - S.A. A-Extravilan 2242 3497 4896,58
314 Bacău Letea Veche Proprietar neidentificat*) T71, A 1213 A-Extravilan 913 1278,40
315 Bacău Letea Veche Proprietar neidentificat*) T71, A 1213 A-Extravilan 1242 1739,08
316 Bacău Letea Veche ISTOC MARIA, ISTOC PETRE T71, A 1213 A-Extravilan 2198 4716 1177 1648,06
317 Bacău Letea Veche Proprietar neidentificat*) T71, A 1213 A-Extravilan 454 635,7
318 Bacău Letea Veche Proprietar neidentificat*) T71, A 1213 A-Extravilan 94 131,62
319 Bacău Letea Veche Proprietar neidentificat*) T71, A 1213 A-Extravilan 2739 4 5,6
320 Bacău Letea Veche Proprietar neidentificat*) T71, A 1213 A-Extravilan 2739 144 201,63
321 Bacău Letea Veche Proprietar neidentificat*) T71, A 1213 A-Extravilan 30 42,01
322 Bacău Letea Veche Proprietar neidentificat*) T71, A 1213 A-Extravilan 2234 3128,1
323 Bacău Letea Veche Proprietar neidentificat*) T71, A 1213 A-Extravilan 1624 2273,96
324 Bacău Letea Veche Proprietar neidentificat*) T71, A 1213 A-Extravilan 1748 2447,59
325 Bacău Letea Veche Proprietar neidentificat*) T71, A 1213 A-Extravilan 265 371,06
326 Bacău Letea Veche Proprietar neidentificat*) T71, A 1213 A-Extravilan 613 858,34
327 Bacău Letea Veche Proprietar neidentificat*) T71, A 1213 A-Extravilan 3471 2712 3797,41
328 Bacău Letea Veche Proprietar neidentificat*) T71, A 1213 A-Extravilan 3208 30 42,01
329 Bacău Letea Veche Proprietar neidentificat*) T71, A 1213 A-Extravilan 3208 114 159,63
330 Bacău Letea Veche Proprietar neidentificat*) T71, A 1213 A-Extravilan 3888 5444,07
331 Bacău Letea Veche Proprietar neidentificat*) T71, A 1213 A-Extravilan 1462 2047,13
332 Bacău Letea Veche Proprietar neidentificat*) T71, A 1213 A-Extravilan 1660 2324,37
333 Bacău Letea Veche Proprietar neidentificat*) T71, A 1213 A-Extravilan 2124 2974,08
334 Bacău Letea Veche Proprietar neidentificat*) T71, A 1213 A-Extravilan 4104 5746,52
335 Bacău Letea Veche Proprietar neidentificat*) T71, A 1213 A-Extravilan 3201 4482,12
336 Bacău Letea Veche Proprietar neidentificat*) T71, A 1213 A-Extravilan 863 1208,39
337 Bacău Letea Veche Proprietar neidentificat*) T71, A 1213 A-Extravilan 21 29,4
338 Bacău Letea Veche Proprietar neidentificat*) A-Extravilan 3093 93 130,22
339 Bacău Letea Veche POPA I. GHEORGHE T 75, A 1217/7 A-Extravilan 23500 4963 6949,31
340 Bacău Letea Veche S.C. ALMERA INTERNATIONAL - S.R.L. GALAŢI T 75, A 1217/8 A-Extravilan 61711 61711 10339 8206 11490,24
341 Bacău Letea Veche S.C. ALMERA INTERNATIONAL - S.R.L. GALAŢI T 75, A 1217/8 A-Extravilan 61715 61715 10338 2192 3069,29
342 Bacău Letea Veche HULUBA PAUL ŞI MARIA LIVIA T 77, A1237/26 A-Extravilan 1348 895 35000 4470 6259
343 Bacău Letea Veche LEFTER FLOAREA T 77, A1237/25 A-Extravilan 9100 1150 1610,26
344 Bacău Letea Veche LEFTER NECULAI T 77, A1237/24 A-Extravilan 3100 460 644,1
345 Bacău Letea Veche LEFTER VASILE T 77, A1237/23 A-Extravilan 16200 2223 3112,7
346 Bacău Letea Veche BALAN NECULAI T 77, A1237/22 A-Extravilan 2500 382 534,89
347 Bacău Letea Veche SENCHEA ALEXANDRU T 77, A1237/21 A-Extravilan 5000 535 749,12
348 Bacău Letea Veche BALAN GHEORGHE T 77, A1237/20 A-Extravilan 22900 3019 4227,28
349 Bacău Letea Veche UNGUREANU MARANDA T 77, A1237/19 A-Extravilan 7000 871 1219,6
350 Bacău Letea Veche UNGUREANU I. DUMITRU T 77, A1237/18 A-Extravilan 1600 185 259,04
351 Bacău Letea Veche Proprietar neidentificat*) T 77, A1237 A-Extravilan 207 289,85
352 Bacău Letea Veche VASILACHE VASILE ŞI MIHAELA STEFANA T 77, A1237/17 A-Extravilan 2560 2244 4506 672 940,95
353 Bacău Letea Veche STAN GH. VASILE, CHIPER AGLAIA T 77, A123/15,/16 A-Extravilan 7200 737 1031,97
354 Bacău Letea Veche FARCAS IULIAN ŞI MIHAELA T 77, A1237/14 A-Extravilan 3752 3748 13265 1960 2744,44
355 Bacău Letea Veche MOCANU CONSTANTIN T 77, A1237/13 A-Extravilan 2357 1976 3393 495 693,11
356 Bacău Letea Veche VASILACHE VASILE T 77, A1237/13 A-Extravilan 2356 1995 3400 495 693,11
357 Bacău Letea Veche VASILACHE VASILE T 77, A1237/13 A-Extravilan 2355 2053 3403 496 694,51
358 Bacău Letea Veche Proprietar neidentificat*) T 77, A1237 A-Extravilan 149 208,63
359 Bacău Letea Veche MARCU COSTEL T 77, A1237/12 A-Extravilan 2458 2130 9041 1324 1853,9
360 Bacău Letea Veche BRAILEANU JENICA T 77, A1237/11 A-Extravilan 1900 310 434,07
361 Bacău Letea Veche UNGUREANU GRIGORE T 77, A1237/10 A-Extravilan 7200 957 1340,01
362 Bacău Letea Veche NICA PROFIRA T 77, A1237/9 A-Extravilan 16000 2791 3908,03
363 Bacău Letea Veche OPINCARU D. ION T 77, A1237/8 A-Extravilan 10000 542 758,92
364 Bacău Letea Veche LUPUSORU GABRIELA T 77, A1237/7 A-Extravilan 2576 2263 14300 2001 2801,85
365 Bacău Letea Veche CONDORACHE VIORICA T 77, A1237/6 A-Extravilan 3959 3949 7154 1083 1516,44
366 Bacău Letea Veche UNGUREANU D. PETRU T 77, A1237/6 A-Extravilan 3958 3948 7163 1098 1537,45
367 Bacău Letea Veche Proprietar neidentificat*) T 77, A1237 A-Extravilan 786 1100,58
368 Bacău Letea Veche VIERU ELENA T 77, A1237/5 A-Extravilan 5400 822 1150,98
369 Bacău Letea Veche PANTELIMON GHEORGHE T 77, A1237/4 A-Extravilan 21100 3006 4209,07
370 Bacău Letea Veche PRISECARU I. CONSTANTIN T 77, A1237/3 A-Extravilan 11400 1573 2202,55
371 Bacău Letea Veche OPINCARU DIMITRU T 77, A1237/2 A-Extravilan 6400 941 1317,61
372 Bacău Letea Veche PANGA JENICA T 77, A1237/1 A-Extravilan 1301/2 1533 30000 4517 6324,81
373 Bacău Letea Veche PUIU ANICA T 77, A1237/1 A-Extravilan 1301/1 1530 61000 9586 13422,55
374 Bacău Letea Veche Primăria Letea Veche CCN1250 CCN-Extravilan 1320 1848,30
375 Bacău Letea Veche STANICA VASILE ŞI VIRGINIA T59, P 835/78 A-Extravilan 1329 878 22000 4025 5635,9
376 Bacău Letea Veche Proprietar neidentificat*) T59, P 835/79 A-Extravilan 8295 11614,86
377 Bacău Letea Veche Proprietar neidentificat*) T59, P 835/80 A-Extravilan 645 903,14
378 Bacău Letea Veche PLATON ANGELA ŞI VRABIE ION T59, P 835/88 A-Extravilan 20000 2477 3468,35
379 Bacău Letea Veche NICOLESCU ELENA ŞI CRISTIAN T59, P 835/89 A-Extravilan 61818 61818 77300 15117 21167,19
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
380 Bacău Letea Veche NICOLESCU ELENA ŞI CRISTIAN T59, P 835/89 A-Extravilan 61818 61818 77300 6 8,4
381 Bacău Letea Veche NICOLESCU ELENA ŞI CRISTIAN T59, P 835/89 A-Extravilan 61818 61818 77300 6 8,4
382 Bacău Letea Veche ACATRINEI FLORIN ŞI DELIA T59, P 835/23 A-Extravilan 1345 931 35000 929 1300,81
383 Bacău Letea Veche BADARA GABRIEL ŞI ANAMARIA T59, P 835/22 A-Extravilan 60611 60611 13092 3465 4851,78
384 Bacău Letea Veche BADARA GABRIEL ŞI ANAMARIA T59, P 835/21 A-Extravilan 60601 60601 19822 5371 7520,6
385 Bacău Letea Veche Proprietar neidentificat*) T59, P 835 A-Extravilan 2749 3849,22
386 Bacău Letea Veche Proprietar neidentificat*) T59, P 835 A-Extravilan 1809 2533,01
387 Bacău Letea Veche SRAER IOSIF, MARIA ŞI ROBERT CC-Extravilan 265/1 981 25865 3418 4785,97
388 Bacău Letea Veche Proprietar neidentificat*) T51, A 741 A-Extravilan 61272 1012 1417,03
389 Bacău Letea Veche Proprietar neidentificat*) T51, A 741 A-Extravilan 1731r 243 340,25
390 Bacău Letea Veche Proprietar neidentificat*) T51, A 741 A-Extravilan 450 630,1
391 Bacău Letea Veche Proprietar neidentificat*) T51, A 741 A-Extravilan 61686 2131 2983,88
392 Bacău Letea Veche Proprietar neidentificat*) T51, A 741 A-Extravilan 2833 3966,83
393 Bacău Letea Veche Proprietar neidentificat*) T51, A 741 A-Extravilan 60885 488 683,31
394 Bacău Letea Veche Proprietar neidentificat*) T51, A 741 A-Extravilan 60884 487 681,91
395 Bacău Letea Veche Proprietar neidentificat*) T51, A 741 A-Extravilan 61193 169 236,64
396 Bacău Letea Veche Proprietar neidentificat*) T51, A 741 A-Extravilan 61192 656 918,55
397 Bacău Letea Veche Proprietar neidentificat*) T51, A 741 A-Extravilan 61167 717 1003,96
398 Bacău Letea Veche Proprietar neidentificat*) T51, A 741 A-Extravilan 9865 13813,21
399 Bacău Letea Veche Proprietar neidentificat*) T51, A 741 A-Extravilan 4147 519 726,72
400 Bacău Letea Veche Proprietar neidentificat*) T51, A 741 A-Extravilan 1131 373 522,28
401 Bacău Letea Veche Proprietar neidentificat*) T51, A 741 A-Extravilan 3189 4465,31
402 Bacău Letea Veche Proprietar neidentificat*) T51, A 741 A-Extravilan 4230 251 351,46
403 Bacău Letea Veche Proprietar neidentificat*) T51, A 741 A-Extravilan 2152 3013,28
404 Bacău Letea Veche Proprietar neidentificat*) T51, A 741 A-Extravilan 2258 633 886,34
405 Bacău Letea Veche Proprietar neidentificat*) T51, A 741 A-Extravilan 60431 7049 9870,18
406 Bacău Letea Veche Proprietar neidentificat*) T51, A 741 A-Extravilan 60431 5 7
407 Bacău Letea Veche Proprietar neidentificat*) T51, A 754 A-Extravilan 1012 1417,03
408 Bacău Letea Veche Proprietar neidentificat*) T51, A 754 A-Extravilan 555 777,12
409 Bacău Letea Veche Proprietar neidentificat*) T51, A 754 A-Extravilan 3592 504 705,71
410 Bacău Letea Veche Proprietar neidentificat*) T51, A 754 A-Extravilan 359 502,68
411 Bacău Letea Veche Proprietar neidentificat*) T51, A 754 A-Extravilan 1633 476 666,51
412 Bacău Letea Veche Proprietar neidentificat*) T51, A 754 A-Extravilan 1694R 179 250,64
413 Bacău Letea Veche Proprietar neidentificat*) T51, A 754 A-Extravilan 3615 496 694,51
414 Bacău Letea Veche Proprietar neidentificat*) T51, A 754 A-Extravilan 60837 107 149,82
415 Bacău Letea Veche Proprietar neidentificat*) T51, A 754 A-Extravilan 60838 83 116,22
416 Bacău Letea Veche Proprietar neidentificat*) T51, A 754 A-Extravilan 40 56,01
417 Bacău Letea Veche Proprietar neidentificat*) T51, A 754 A-Extravilan 61516 73 102,22
418 Bacău Letea Veche Proprietar neidentificat*) T51, A 754 A-Extravilan 143 200,23
419 Bacău Letea Veche Proprietar neidentificat*) A-Extravilan 23 32,21
420 Bacău Letea Veche Proprietar neidentificat*) T40, A 674 A-Extravilan 2892 4049,45
421 Bacău Letea Veche Proprietar neidentificat*) T40, A 674 A-Extravilan 2302 3223,32
422 Bacău Letea Veche NUTU MIHAI ŞI ANGELICA T 40, P674/3 A-Extravilan 1786 1585 15821 28 39,21
423 Bacău Letea Veche TURLUIANU GH. NECULAI T39, A674/4/1 A-Extravilan 4500 320 448,07
424 Bacău Letea Veche TURLUIANU CONSTANTIN ŞI TURLUIANU NECULAI T39, A674/4/2 A-Extravilan 2537 2445 1512 67 93,82
425 Bacău Letea Veche CIOINEAG PROFIRA T39, A674/4/2 A-Extravilan 2538 2447 2804 124 173,63
426 Bacău Letea Veche OPINCARU AURELIA ŞI OPINCARU CARMEN T39, A674/4/2 A-Extravilan 2539 2454 4716 213 298,25
427 Bacău Letea Veche OPINCARU V. VASILE, CIOINEAG GHEORGHE, PASCU SAFTA, FILIP VASILE, PUSLENGHEA CONSTANTIN T39, A674/4/3, /4, /5,/6,/7 A-Extravilan 21900 628 879,34
428 Bacău Letea Veche SALOMIA DUMITRU T39, A674/4/8 A-Extravilan 1910 2588 1817 447 625,9
429 Bacău Letea Veche OPINCARU V. VASILE, CIOINEAG GHEORGHE, PASCU SAFTA, FILIP VASILE, PUSLENGHEA CONSTANTIN T39, A674/4/3, /4, /5, /6,/7 A-Extravilan 21900 83 116,22
430 Bacău Letea Veche ISTRATE FRASINA T39, A674/4/8 A-Extravilan 1911 2619 1824 950 1330,21
431 Bacău Letea Veche DANCULEA I. VASILE, STANCIU N. NECULAI T39, A674/4/9, /10 A-Extravilan 4600 4573 6403,22
432 Bacău Letea Veche Proprietar neidentificat*) T39, A674/4 A-Extravilan 4392 6149,78
433 Bacău Letea Veche PANTELIMON MIHAI ŞI VILHELMINA T39, A674/4/11 A-Extravilan 4101 4079 1400 83 116,22
434 Bacău Letea Veche PANTELIMON MIHAI ŞI VILHELMINA T39, A674/4/12 A-Extravilan 3758 3730 3400 175 245,04
435 Bacău Letea Veche Proprietar neidentificat*) T39, A674/4 A-Extravilan 735 1029,16
436 Bacău Letea Veche Proprietar neidentificat*) T39, A674/4 A-Extravilan 2907 195 273,04
437 Bacău Letea Veche Proprietar neidentificat*) T39, A674/4 A-Extravilan 24 33,61
438 Bacău Letea Veche UNGUREANU GHEORGHE, IULIAN, ADRIAN T39, A674/4/17 A-Extravilan 1347 3200 112 156,83
439 Bacău Letea Veche Proprietar neidentificat*) T39, A674/4 A-Extravilan 705 987,16
440 Bacău Letea Veche CRISTESCU ELENA, RUSU ANICA, IORGA MARIA, ANTON DANA MIHAELA T39, A674/4/28 A-Extravilan 61290 61290 1557 11 15,4
441 Bacău Letea Veche CRISTESCU ELENA T39, A674/4/28 A-Extravilan 61289 61289 3148 58 81,21
442 Bacău Letea Veche Proprietar neidentificat*) T39, A674/4 A-Extravilan 271 379,46
443 Bacău Letea Veche Proprietar neidentificat*) T39, A674/4 A-Extravilan 2171 3039,89
444 Bacău Letea Veche PANTELIMON MIHAI ŞI VILHELMINA T39, A674/4/11 A-Extravilan 4101 4079 1400 1168 1635,46
445 Bacău Letea Veche PANTELIMON MIHAI ŞI VILHELMINA T39, A674/4/12 A-Extravilan 3758 3730 3400 2411 3375,94
446 Bacău Letea Veche Proprietar neidentificat*) T39, A674/4 A-Extravilan 2571 3599,98
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
447 Bacău Letea Veche Proprietar neidentificat*) T41, A677 A-Extravilan 2026 2836,85
448 Bacău Letea Veche Proprietar neidentificat*) T41, A677 A-Extravilan 1722 2411,19
449 Bacău Letea Veche Proprietar neidentificat*) T41, A677 A-Extravilan 2198 3077,69
450 Bacău Letea Veche Proprietar neidentificat*) T41, A677 A-Extravilan 3658 5122,02
451 Bacău Letea Veche Proprietar neidentificat*) T41, A677 A-Extravilan 1445 2023,32
452 Bacău Letea Veche Proprietar neidentificat*) T41, A677 A-Extravilan 959 1342,81
453 Bacău Letea Veche RADU NECULAI T 35, P 649/77 A-Extravilan 2280 1988 6000 530 742,12
454 Bacău Letea Veche SAMOILA I. ELENA, CORALIU I. GHEORGHE, RADU DUMITRU - REZERVĂ, GHERMAN GH. SIMION, TANJALA ION - REZERVĂ, BIRDAN V. VASILE, IACOB I. MARIA, IACOB D. IOAN, MICU GHEORGHE T 35, P 649/67, /69, /70, /71, /72, 73, /74, /75, /76 A-Extravilan 41000 3643 5101,02
455 Bacău Letea Veche DOBRANICI V. ELISABETA T 35, P 649/67 A-Extravilan 1897 1551 2100 384 537,69
456 Bacău Letea Veche PASCU C. VASILE T 35, P 649/65 A-Extravilan 4200 582 814,93
457 Bacău Letea Veche LADARU V. COSTACHI T 35, P 649/64 A-Extravilan 2900 435 609,1
458 Bacău Letea Veche DRAGHICI MARGARETA ŞI DRAGHICI ION T 35, P 649/63 A-Extravilan 4200 623 872,34
459 Bacău Letea Veche TUDOR C. NECULAI T 35, P 649/62 A-Extravilan 6300 427 597,9
460 Bacău Letea Veche IACOB C. CONSTANTIN - REZERVĂ T 35, P 649/61 A-Extravilan 2600 215 301,05
461 Bacău Letea Veche GHERASIM JANICA T 35, P 649/60 A-Extravilan 5000 374 523,68
462 Bacău Letea Veche PAVEL AUGUSTINA T 35, P 656/59 A-Extravilan 3600 360 504,08
463 Bacău Letea Veche GLAVAN SOFIA T 35, P 649/59 A-Extravilan 2281 2022 4500 413 578,29
464 Bacău Letea Veche IACOB C. MARIA T 35, P 649/58 A-Extravilan 5400 538 753,32
465 Bacău Letea Veche HARJA I. ION T 35, P 649/54 A-Extravilan 8300 395 553,09
466 Bacău Letea Veche VANTURACHE A. GHEORGHE T 35, P 649/53 A-Extravilan 3600 746 1044,57
467 Bacău Letea Veche MICU C.T. ION - REZERVĂ T 35, P 649/52 A-Extravilan 2900 608 851,34
468 Bacău Letea Veche RADU N. ION T 35, P 649/51 A-Extravilan 18522 2016 2822,85
469 Bacău Letea Veche NEGHINA VASILE T 35, P 649/49 A-Extravilan 6800 656 918,55
470 Bacău Letea Veche PASCU V. ION - REZERVĂ T 35, P 649/48 A-Extravilan 1400 838 1173,39
471 Bacău Letea Veche PASCU I. ARISTITA T 35, P 649/47 A-Extravilan 5000 432 604,9
472 Bacău Letea Veche PARASCHIV V. NECULAI T 35, P 649/45 A-Extravilan 3500 329 460,67
473 Bacău Letea Veche COLIBAN LUCIAN ŞI DOINA T 35, P 656/44 A-Extravilan 2642 2435 4000 380 532,09
474 Bacău Letea Veche CHETREANU ELENA - REZERVĂ, IACOB N. ELENA, NEGHINA VASILE, RADU JENICA, NASTASE ELISABETA, CORALIU TOADER, GHERMAN S. GHEORGHE, TUDOR ANICA, TUDOR C. NECULAI, RADU N. NECULAI T 35, P 649/33, /34, /35, /36, /37, /38, /39, /40, /41 A-Extravilan 45800 5232 7325,97
475 Bacău Letea Veche GLAVAN SOFIA T 35, P 649/28 A-Extravilan 2279 2023 3100 561 785,53
476 Bacău Letea Veche LUNGU GH. GHEORGHE III, PASCU I. ARISTITA, RUSU SAFTA, NASTURAS V. ELISABETA T 35, P 649/29, /30, /31 A-Extravilan 13200 2195 3073,49
477 Bacău Letea Veche S.C. ASIREX - S.R.L., S.C. AMR PREST FOREST - S.R.L. T 35, P 649/29 A-Extravilan 2641 2434 800 70 98,02
478 Bacău Letea Veche S.C. ASIREX - S.R.L., S.C. AMR PREST FOREST - S.R.L. T 35, P 656/17 A-Extravilan 2645 2433 6000 520 728,12
479 Bacău Letea Veche S.C. ASIREX - S.R.L., S.C. AMR PREST FOREST - S.R.L. T 35, P 649/10 A-Extravilan 2923 2873 2500 230 322,05
480 Bacău Letea Veche RADU N. CONSTANTIN, IACOB AGRIPINA T 35, P 649 A-Extravilan 10300 739 1034,77
481 Bacău Letea Veche Proprietar neidentificat*) T 35, P 649 A-Extravilan 2412 240 336,05
482 Bacău Letea Veche Proprietar neidentificat*) T 35, P 649 A-Extravilan 2408 150 210,03
483 Bacău Letea Veche Proprietar neidentificat*) T 35, P 649 A-Extravilan 268 375,26
484 Bacău Letea Veche ALBERT SORIN ŞI VASILICA T 35, P 649/8 A-Extravilan 60649 60649 3100 268 375,26
485 Bacău Letea Veche VLAD MICU VASILE, LUNGU C. GHEORGHE, MICU N. NECULAI, RUSU SAFTA, MICU NECULAI, MICU N. VASILE, RAPISCA I. ION, DRAGHICI N. VASILE, CRETU N. VASILE T 35, P 649/7/1, P 649/1, /3, /4, /6, /7 A-Extravilan 15000 3256 4559,13
486 Bacău Letea Veche IACOB D. GHEORGHE T 28/A 574/1/90 A-Extravilan 9400 1062 1487,04
487 Bacău Letea Veche ANGHEL I LUCICA 1/3, FLORISTEANU I. AUGUSTINA 1/3, PASCU I. MARIA 1/3 T 28/A 574/1/89 A-Extravilan 3480 3428 3900 299 418,67
488 Bacău Letea Veche M DEF****) MIHAI GH. ION, PASCU Z. GHEORGHE, LUNGU C. GHEORGHE T 28/A 575/77, /78, /79 A-Extravilan 30800 2933 4106,86
489 Bacău Letea Veche RADU VASILE, RADU AGLAIA T 28/A 575/76 A-Extravilan 3357 3292 4000 304 425,67
490 Bacău Letea Veche SALOMIA MARIA T 28/A 545/75 A-Extravilan 60879 60879 4340 674 943,75
491 Bacău Letea Veche REZ. C.L. LETEA VECHE (fost DRAGHICI I. ION), MICU C. T. VASILE, DRAGHICI MARIA, REZ. C.L. LETEA VECHE (fost RAPISCA I. ION), BIRSAN MARIA, GHERASIM D. ARISTITA, SUSTAC I. MARIA, LUNGU I. ARISTITA, VLAD V. GHEORGHE, SECELEANU P. ION, REZ. C.L. LETEA VECHE, MICU GR. ION, IACOB N. ELENA, REZ. C.L. LETEA VECHE (fost IACOB G. CONSTANTIN) T 28/A 545/61, /62, /63, /64, /65, /66, /67, /68, /69, /70, /71, /72, /73, /74 A-Extravilan 59800 6116 8563,77
492 Bacău Letea Veche IACOB G. CONSTANTIN T 28/A 545/61 A-Extravilan 2577 2276 4500 400 560,09
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
493 Bacău Letea Veche IACOB I. GAVRILA, IACOB I. VASILE, REZ. C.L. LETEA VECHE (fost PASCU D. ION), PUPAZA D. ARISTITA, LUNGU N. GHEORGHE, CHIRITA N. CONSTANTIN, PRISECARU C. VASILE, RADU V. MARIA, MICU D. ANICA, MIHAIL N. ELENA, M DEF****) DRAGHICI M. ION, GAVRILIU V. GHEORGHE, VLAD GH. JENICA, VLAD V. NECULAI, PASCU I. NECULAI, MICU C.T. NECULAI, REZ. C.L. LETEA VECHE (fost RAPISCA I. MARANDA), REZ. C.L. LETEA VECHE (fost MACOVEI CONSTANTIN), REZ. C.L. LETEA VECHE (fost PICHIU M. GHEORGHE), ADAM P. ION, RADU I. DUMITRU, SALOMEA GH. DUMITRU, RADU V. NECULAI, PUPAZA GH. ION, RUSU I. N. GHEORGHE, COSOR I. PARASCHIVA, VLAD C. VASILE, MEREUTA V. ION, CRISTEA GH. GHEORGHE, HUMUTA CONSTANTIN, PASCU I. ANETA, LUNGU GH. ION, PAVEL V. AUGUSTINA, POPESCU FRASINA, OLARU NATALIA, GHERMAN V. SAFTA T 28/A 545/41, /42, /43, /44, /45, /46, /47, /48, /49, /50, /51, /52, /53, /54, /55, /56, /57, /58, /59, /60, T28/A 575/26, /27, /28, /29, /30, /31, /32, /33, /34, /35, /36, /37, /38, /39, /40 A-Extravilan 217700 21460 30048,81
494 Bacău Letea Veche JITARU MIHAELA SIMONA 1/3, IONESCU SIMONA MIHAELA, IONESCU COSMIN NICOLAE 1/3, BURCA RAMONA MARLENA, BURCA SILVIU GABRIEL 1/3 T 28/A 575/25 A-Extravilan 2643 2430 8100 613 858,34
495 Bacău Letea Veche SIMION IOAN, SIMION ELENA T 28/A 575/5 A-Extravilan 1523 1012 1903 280 392,06
496 Bacău Letea Veche SIMION IOAN, SIMION ELENA T 28/A 575/5 A-Extravilan 1522 1012 2500 343 480,28
497 Bacău Letea Veche RUSU MIRCEA T 28/A 573/4 A-Extravilan 2275 2033 10000 912 1277
498 Bacău Letea Veche Proprietar neidentificat*) T 28/A 575 A-Extravilan 59800 137 191,83
499 Bacău Letea Veche Proprietar neidentificat*) T 28/A 575 A-Extravilan 304 425,67
500 Bacău Letea Veche GEAMAN MARIA T 28/A 575/16 A-Extravilan 2697 2551 2800 36 50,41
501 Bacău Letea Veche NASTURAS NICOLETA CARMEN T 28/A 575/16 A-Extravilan 2696 2554 2800 56 78,41
502 Bacău Letea Veche Proprietar neidentificat*) T 28/A 575 A-Extravilan 504 705,71
503 Bacău Letea Veche GHERMAN VASILE, RUGINA GH. FLOAREA, IACOB I. NECULAI T 28/A 575/1, /2, /3 A-Extravilan 23400 389 544,69
504 Bacău Letea Veche Proprietar neidentificat*) T 28/A 575 A-Extravilan 675 945,15
505 Bacău Letea Veche Proprietar neidentificat*) T 28/A 575 A-Extravilan 386 540,49
506 Bacău Letea Veche FLOREA NICOLAE T 28/A 575/10 A-Extravilan 3077 3018 12200 1145 1603,26
507 Bacău Letea Veche IACOB D. VASILE T 28/A 575/9 A-Extravilan 3600 512 716,91
508 Bacău Letea Veche IACOB D. DUMITRU T 28/A 575/8 A-Extravilan 1700 407 569,89
509 Bacău Letea Veche ANDRIES GH. NECULAI T 28/A 575/7 A-Extravilan 1800 297 415,87
510 Bacău Letea Veche RUSU GH. NECULAI T 28/A 575/6 A-Extravilan 2200 578 809,33
511 Bacău Letea Veche REZERVĂ - COMISIA LOCALĂ T19/A 250 A-Extravilan 627 877,94
512 Bacău Letea Veche LUNGU GH. PETRU T 19/A 250/25 A-Extravilan 400 79 110,62
513 Bacău Letea Veche VRACIU V. ION, VRACIU PAUNA T 19/A 250/24 A-Extravilan 900 206 288,45
514 Bacău Letea Veche CIUBOTARU I. GHEORGHE T 19/A 250/23 A-Extravilan 1500 252 352,86
515 Bacău Letea Veche VLAD CONSTANTIN T 19/A 250/22 A-Extravilan 2900 413 578,29
516 Bacău Letea Veche IRIMIA V. JANICA T 19/A 250/21 A-Extravilan 4000 870 1218,19
517 Bacău Letea Veche CHIRITA N. CONSTANTIN T 19/A 250/20 A-Extravilan 4600 1000 1400,22
518 Bacău Letea Veche CRETU CATINCA T 19/A 250/19 A-Extravilan 4300 621 869,54
519 Bacău Letea Veche RADU MIRCEA T 19/A 250/18 A-Extravilan 2261 1997 3400 681 953,55
520 Bacău Letea Veche COCA ERNESCU T 19/A 250/17 A-Extravilan 2000 352 492,88
521 Bacău Letea Veche TODERICA PETRE T 19/A 250/16 A-Extravilan 3599 3573 3100 463 648,3
522 Bacău Letea Veche M DEF****) TODERICA I. VASILE T 19/A 250/16 A-Extravilan 3100 413 578,29
523 Bacău Letea Veche REZ. C.L. LETEA VECHE (fost VLAD V. NECULAI) T 19/A 250/15 A-Extravilan 4300 167 233,84
524 Bacău Letea Veche GROZA I. ELEONORA T 19/A 250/14 A-Extravilan 5200 164 229,64
525 Bacău Letea Veche TABARA M. GHEORGHE T 19/A 250/13 A-Extravilan 2400 116 162,43
526 Bacău Letea Veche M DEF ****) VLAD MICU VASILE T 19/A 250/12 A-Extravilan 3800 7 9,8
527 Bacău Letea Veche GHERMAN S. VASILE T 17/A 239/52 A-Extravilan 3100 79 110,62
528 Bacău Letea Veche RADU MIRCEA T 17/A 239/51 A-Extravilan 2273 2001 2600 59 82,61
529 Bacău Letea Veche M DEF****) BALES P. GHEORGHE, BULIBASA C. VASILE T 17/A 239/45, /46 A-Extravilan 2600 79 110,62
530 Bacău Letea Veche M DEF****) LUNGU C. GHEORGHE T 17/A 239/43 A-Extravilan 4100 175 245,04
531 Bacău Letea Veche RUGINA FLOAREA T 17/A 239/42 A-Extravilan 1200 72 100,82
532 Bacău Letea Veche LUNGU ST. ION T 17/A 239/40 A-Extravilan 2200 140 196,03
533 Bacău Letea Veche REZ. C.L. LETEA VECHE (fost PUPAZA GH. ION), HUMUTA GH. GHEORGHE T 17/A 239/38, /39 A-Extravilan 5200 417 583,89
534 Bacău Letea Veche M DEF****) GHERASIM VASILE T 17/A 239/37 A-Extravilan 3400 830 1162,19
535 Bacău Letea Veche GHERASIM GH. JENICA T 17/A 239/35 A-Extravilan 3300 219 306,65
536 Bacău Letea Veche M DEF****) TABARA N. GHEORGHE T 17/A 239/47 A-Extravilan 1900 333 466,27
537 Bacău Letea Veche M DEF****) CIUBOTARU I. GHEORGHE T 17/A 239/48 A-Extravilan 2100 271 379,46
538 Bacău Letea Veche GHERASIM NECULAI T 17/A 239/35 A-Extravilan 4090 4062 3600 299 418,67
539 Bacău Letea Veche REZERVĂ - COMISIA LOCALĂ T 17/A 239 A-Extravilan 61 85,41
540 Bacău Letea Veche PAVEL C. ELISABETA T 17/A 239/31/1 A-Extravilan 3600 642 898,94
541 Bacău Letea Veche PAVEL GH. ION T 17/A 239/33 A-Extravilan 5400 525 735,12
542 Bacău Letea Veche GHERMAN S. MARIA T19/A 250/11A A-Extravilan 3700 144 201,63
543 Bacău Letea Veche PAVEL D. ION T 17/A 239/31 A-Extravilan 3300 637 891,94
544 Bacău Letea Veche PAVEL D. ION T 17/A 239/31 A-Extravilan 3300 6 8,4
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
545 Bacău Letea Veche HARJA I. ION T 17/A 239/32 A-Extravilan 400 392 548,89
546 Bacău Letea Veche Proprietar neidentificat*) T 17/A 239 A-Extravilan 1956 202 282,85
547 Bacău Letea Veche Proprietar neidentificat*) T 17/A 239 A-Extravilan 336 470,48
548 Bacău Letea Veche Proprietar neidentificat*) T 17/A 239 A-Extravilan 521 729,52
549 Bacău Letea Veche M DEF****) CRISTEA NECULAI T 17/A 239/27 A-Extravilan 259/2 167 898 160 224,03
550 Bacău Letea Veche M DEF****) CRISTEA NECULAI T17/A 239/26 A-Extravilan 224/2 167 890 163 228,24
551 Bacău Letea Veche Proprietar neidentificat*) T 17/A 239 A-Extravilan 315 441,07
552 Bacău Letea Veche INTUNERICU AGURITA T 17/A 239/25 A-Extravilan 938 1667 341 477,48
553 Bacău Letea Veche MURGULET GHEORGHE T 17/A 239/24 A-Extravilan 2982 3933 540 756,12
554 Bacău Letea Veche Proprietar neidentificat*) T 17/A 239 A-Extravilan 187 261,84
555 Bacău Letea Veche Proprietar neidentificat*) T 17/A 239 A-Extravilan 6 8,4
556 Bacău Letea Veche GHERASIM GHEORGHE, GHERASIM MIHAELA T 17/A 239/23 A-Extravilan 2079 1608 3769 434 607,7
557 Bacău Letea Veche M DEF****) GROZA I. ELEONORA T 17/A 239/22 A-Extravilan 2000 488 683,31
558 Bacău Letea Veche GHERASIM GHEORGHE, GHERASIM MIHAELA T 17/A 239/19 A-Extravilan 3854 3830 1800 127 177,83
559 Bacău Letea Veche M DEF ****) RAPISCA I. COSTACHE T 17/A 239/18 A-Extravilan 1800 186 260,44
560 Bacău Letea Veche PUPAZA IOAN, PUPAZA VALERIA T 17/A 239/17 A-Extravilan 1380 1375 2101 223 312,25
561 Bacău Letea Veche PUPAZA CONSTANTIN T 17/A 239/17 A-Extravilan 1379 1169 2099 223 312,25
562 Bacău Letea Veche M DEF****) LUNGU C. GHEORGHE T 17/A 239/16 A-Extravilan 800 190 266,04
563 Bacău Letea Veche M DEF****) LUNGU ST. ANICA T 17/A 239/14 A-Extravilan 2000 351 491,48
564 Bacău Letea Veche LUNGU GH. VASILE T 17/A 239/12 A-Extravilan 4000 461 645,5
565 Bacău Letea Veche Proprietar neidentificat*) T 17/A 239 A-Extravilan 1064/3 437 611,9
566 Bacău Letea Veche Proprietar neidentificat*) T 17/A 239 A-Extravilan 551 771,52
567 Bacău Letea Veche S.C. PROIECT K.A. - S.A. T 17/A 239/8 A-Extravilan 3668 4005 2341 889 1244,8
568 Bacău Letea Veche MEREUTA V. ION T 18/A 245/10 A-Extravilan 3900 29 40,61
569 Bacău Letea Veche M DEF****) PAVEL V. AUGUSTINA T 18/A 245/9 A-Extravilan 3900 1389 1 1944,91
570 Bacău Letea Veche GHERASIM GH. VASILE T 18/A 245/8 A-Extravilan 2000 1023 2 1432,43
571 Bacău Letea Veche GHERASE COSTACHE T 18/A 245/7 (T 102/2, CC 38, A 39) CC+A-Extravilan 2300 1328 1859,5
572 Bacău Letea Veche BOGDAN I. DORINA, BOGDAN V. PETRU T 18/A 245/6 A-Extravilan 1359 976 2200 387 541,89
573 Bacău Letea Veche RADU N. NECULAI T 18/A 245/5 A-Extravilan 4300 914 1279,8
574 Bacău Letea Veche Proprietar neidentificat*) T 18/A 245 A-Extravilan 4974 6964,71
575 Bacău Letea Veche Proprietar neidentificat*) T 14 A-Extravilan 2693 3770,8
576 Bacău Letea Veche PORUMB ION, PORUM DORINA T 14/A 205/32 A-Extravilan 2361 4800 113 158,23
577 Bacău Letea Veche REZ. C.L. LETEA VECHE**) (fost OBREJA VASILE) T 14/A 205/33 A-Extravilan 9400 6916 9683,95
578 Bacău Letea Veche VLAD V. GHEORGHE T 14/A 205/34 A-Extravilan 4000 579 810,73
579 Bacău Letea Veche VLAD V. GHEORGHE T 14/A 205/34 A-Extravilan 4000 3 4,2
580 Bacău Letea Veche SZASZ ALEXANDRU, SZASZ MARICICA CRINA T 14/A 205/35 A-Extravilan 2470 2137 1600 123 172,23
581 Bacău Letea Veche SZASZ ALEXANDRU, SZASZ MARICICA CRINA T 14/A 205/35 A-Extravilan 2470 2137 1600 82 114,82
582 Bacău Letea Veche Proprietar neidentificat*) T 14 A-Extravilan 1 1,4
583 Bacău Letea Veche Proprietar neidentificat*) T 14 A-Extravilan 60 84,01
584 Bacău Letea Veche PORUMB ION, PORUM DORINA T 14/A 205/32 A-Extravilan 2361 4800 3190 4466,71
585 Bacău Letea Veche M DEF****) MIHAIL GH. ION T 14/A 205/29 A-Extravilan 4900 958 1341,41
586 Bacău Letea Veche Proprietar neidentificat*) T 14/A 205/27 A-Extravilan 144 201,63
587 Bacău Letea Veche REZERVĂ - COMISIA LOCALĂ A-Extravilan 243 340,25
588 Bacău Letea Veche ANDRIES COSMIN MANIX T 14/A 205/9 A-Extravilan 61332 61332 1228 221 309,45
589 Bacău Letea Veche SPIRIDON CATALIN T 14/A 205/9 A-Extravilan 1646 762 702 702 982,96
590 Bacău Letea Veche SPIRIDON CATALIN T 14/A 205/9 A-Extravilan (1076-1648) 61318 789 789 1104,78
591 Bacău Letea Veche Proprietar neidentificat*) T 14/A 205 A-Extravilan 113 158,23
592 Bacău Letea Veche REZ. C.L. LETEA VECHE**) (fost GHERASIM MARITA) T 14/A 205/6 A-Extravilan 952 1333,01
593 Bacău Letea Veche REZ. C.L. LETEA VECHE**) (fost VANCEA ION) T 14/A 205/5 A-Extravilan 1516 2122,74
594 Bacău Letea Veche REZ. C.L. LETEA VECHE**) (fost MACOVEI GH. ION) T 14/A 205/4 A-Extravilan 1525 2135,34
595 Bacău Letea Veche LUNGU ST ION T 14/A 205/3 A-Extravilan 1500 1015 1421,23
596 Bacău Letea Veche REZ. C.L. LETEA VECHE**) T 10/A 105 A-Extravilan 4008 5612,10
597 Bacău Letea Veche GHERASIM VASILE T 5/A 26/20 A-Extravilan 3950 60622 4200 6 8,4
598 Bacău Letea Veche M. DEF****) GHERASIM VASILE; IACOB D GHEORGHE, REZ C.L. LETEA VECHE**) (fost MEREUTA ION) T 5/A 26/20; 26/49 A-Extravilan 9700 757 1059,97
599 Bacău Letea Veche MICU IOAN T 5/26/A 17 A-Extravilan 61753 61753 2615 1363 1908,51
600 Bacău Letea Veche MICU VASILE T 5/26/A 17 A-Extravilan 61752 61752 2614 1989 2785,05
601 Bacău Letea Veche Proprietar neidentificat*) T 5/26/A A-Extravilan 2809 3933,23
602 Bacău Letea Veche MICU VASILE T 5/26/A 17 A-Extravilan 61752 61752 2614 129 180,63
603 Bacău Letea Veche CALIN VASILE T 5/A 26/16 A-Extravilan 60621 60621 2500 1784 2498
604 Bacău Letea Veche M DEF****) MEREUTA V. NECULAI T 5/A 26/15/1 A-Extravilan 1000 568 795,33
605 Bacău Letea Veche SANDU ION IULIAN, SANDU VERONICA T 5/A 26/15/1 A-Extravilan 3267 3194 3150 1182 1655,06
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
606 Bacău Letea Veche MARTIN DANUT, MARTIN ELENA T 5/A 26/13, A 26/13/1 A-Extravilan 2500 2172 5000 169 236,64
607 Bacău Letea Veche MARTIN DANUT, MARTIN ELENA T 5/A 26/13, A 26/13/1 A-Extravilan 2500 2172 5000 294 411,67
608 Bacău Letea Veche MARTIN DANUT, MARTIN ELENA T 5/A 26/13, A 26/13/1 A-Extravilan 2500 2172 5000 123 172,23
609 Bacău Letea Veche Proprietar neidentificat*) T 5/A 26 A-Extravilan 86 120,42
610 Bacău Letea Veche AZOITEI ION T 5/A 26/62 A-Extravilan 4337 4308 2000 176 246,44
611 Bacău Letea Veche GRIGORAS I. GHEORGHE T 5/A 26/63 A-Extravilan 9300 5787 8103,1
612 Bacău Letea Veche M DEF****) ACOJOCARITEI ION T 5/A 26/64 A-Extravilan 3500 567 793,93
613 Bacău Letea Veche GRIGORAS GH. VASILE T 5/A 26/65 A-Extravilan 6600 27 37,81
614 Bacău Letea Veche GRIGORAS GH. VASILE T 5/A 26/65 A-Extravilan 6600 144 201,63
615 Bacău Letea Veche PETREA BURASCU GABRIEL, GHINEA ADRIAN CIPRIAN, MARCU IULIAN ADRIAN T 4/A 20/35 A-Extravilan 3012 2953 5330 11 15,4
616 Bacău Letea Veche DACHE IONEL VIOREL, DACHE EUGEN, CIOBANU ANGELICA T 4/A 20/32 A-Extravilan 2973 2922 10700 280 392,06
617 Bacău Letea Veche RATA ALEXANDRU T 4/A 20/33 A-Extravilan 10700 772 1080,97
618 Bacău Letea Veche LUPUSORU VICTOR, LUPUSORU MARIA T 4/A 20/34 A-Extravilan 4000 3961 5000 1363 1908,51
619 Bacău Letea Veche NASTASA CONSTANTIN, NASTASA ELENA T 4, A 20/34 A-Extravilan 3867 3838 5700 2105 2947,47
620 Bacău Letea Veche PETREA BURASCU GABRIEL, GHINEA ADRIAN CIPRIAN, MARCU IULIAN ADRIAN T 4/A 20/35 A-Extravilan 162 2955 5370 2703 3784,81
621 Bacău Letea Veche PETREA BURASCU GABRIEL, GHINEA ADRIAN CIPRIAN, MARCU IULIAN ADRIAN T 4/A 20/35 A-Extravilan 3012 2953 5330 3392 4749,56
622 Bacău Letea Veche SOCIU I ANTON - 35638 - actual MIHALCEA CORNELUI, MIHALCEA AURICA T 4/A 20/36 A-Extravilan 3654 3640 5400 3044 4262,28
623 Bacău Letea Veche NASTASA CONSTANTIN, NASTASA ELENA T 4, A 20/34 A-Extravilan 3867 3838 5700 2907 4070,45
624 Bacău Letea Veche LUPUSORU VICTOR, LUPUSORU MARIA T 4/A 20/34 A-Extravilan 4000 3961 5000 1834 2568,01
625 Bacău Letea Veche SLABU D. VASILE T 4/A 20/37 A-Extravilan 10700 2074 2904,06
626 Bacău Letea Veche RIGLEA V. GHEORGHE T 4/A 20/38 A-Extravilan 10700 46 64,41
627 Bacău Letea Veche RIGLEA V. GHEORGHE T 4/A 20/38 A-Extravilan 10700 144 201,63
628 Bacău Letea Veche Proprietar neidentificat*) T 3/A 12/48 A-Extravilan 794 90 126,02
629 Bacău Letea Veche Proprietar neidentificat*) T 3/A 12/49 A-Extravilan 54 75,61
630 Bacău Letea Veche BOTEZATU GABRIEL, BOTEZATU ELENA LAURA T 3/A 12/50 A-Extravilan 3266 3192 5700 1576 2206,75
631 Bacău Letea Veche BURETE PAULINA T 3/A 12/51 A-Extravilan 10700 4021 5630,3
632 Bacău Letea Veche BURADA MIHAI, BURADA FLOAREA T 3/A 12/52 A-Extravilan 1365 942 9400 7777 10889,54
633 Bacău Letea Veche AVADANEI AXINTE T 2/A 6/29 A-Extravilan 3884 5438,47
634 Bacău Letea Veche MOCANU NECULAI T 2/A 6/21 A-Extravilan 2000 2134 2988,08
635 Bacău Letea Veche M DEF****) TOMA N. ION T 2/A 6/25 A-Extravilan 700 790 1106,18
636 Bacău Letea Veche CRACIUN ION T 2/A 6/24 A-Extravilan 700 754 1055,77
637 Bacău Letea Veche M DEF****) TEACA GH. ION T 2/A 6/23 A-Extravilan 700 719 1006,76
638 Bacău Letea Veche M DEF****) NITA N. COSTACHE T 2/A 6/22 A-Extravilan 700 686 960,55
639 Bacău Letea Veche M DEF****) IONESCU D. CONSTANTIN T 2/A 6/21 A-Extravilan 700 652 912,95
640 Bacău Letea Veche REZ. C.L. LETEA VECHE**) (fost FURTUNA VASILE) T 2/A 6/20 A-Extravilan 700 618 865,34
641 Bacău Letea Veche ANTON M. MARIA T 2/A 6/19 A-Extravilan 700 585 819,13
642 Bacău Letea Veche M DEF****) CEZAR IOJA T 2/A 6/18 A-Extravilan 700 552 772,92
643 Bacău Letea Veche M DEF****) SIRBU GH. ION T 2/A 6/16 A-Extravilan 700 506 708,51
644 Bacău Letea Veche DRAGAN COSTICA, DRAGAN DIANA T 2/A 6/17 A-Extravilan 3065 2992 700 487 681,91
645 Bacău Letea Veche M DEF****) SIRBU GH. CONSTANTIN T 2/A 6/15 A-Extravilan 700 558 781,32
646 Bacău Letea Veche RUSU M ION - REZ. C.L. LETEA VECHE**) T 2/A 6/14 A-Extravilan 700 411 575,49
647 Bacău Letea Veche AVASILOAIE H. GHEORGHE T 2/A 6/13 A-Extravilan 700 378 529,28
648 Bacău Letea Veche PRUTEANU MARIA T 2/A 6/12 A-Extravilan 700 344 481,68
649 Bacău Letea Veche BORCEA C. NECULAI T 2/A 6/11 A-Extravilan 700 311 435,47
650 Bacău Letea Veche CIMPOI I. ION T 2/A 6/10 A-Extravilan 700 277 387,86
651 Bacău Letea Veche PRUNCU I. ION T 2/A 6/9 A-Extravilan 700 243 340,25
652 Bacău Letea Veche M DEF****) GHERMAN P. ION T 2/A 6/8 A-Extravilan 700 210 294,05
653 Bacău Letea Veche VASLUIANU NECULAI, VASLUIANU SANDA IONELA T 2/A 6/7 A-Extravilan 1853 1391 698 178 249,24
654 Bacău Letea Veche S.C. EUROEDIL GRUP IMOBILIAR T 7/A 41/33 A-Extravilan 3552 3544 50085 448 627,3
655 Bacău Letea Veche DORU DANIELA, DORU CATALIN T 7/A 41/74, 41/71 A-Extravilan (1820-1842)/16 1394 679 350 490,08
656 Bacău Letea Veche TITIRE LILIANA, TITIRE ION T 7/A 41/74, 41/71 A-Extravilan (1820-1842)/15 1393 674 385 539,09
657 Bacău Letea Veche DORU DANIELA, DORU CATALIN T 7/A 41/74, 41/71 A-Extravilan (1820-1842)/14 1392 674 422 590,89
658 Bacău Letea Veche DORU DANIELA, DORU CATALIN T 7/A 41/74, 41/71 A-Extravilan (1820-1842)/13 1406 674 459 642,7
659 Bacău Letea Veche DORU DANIELA, DORU CATALIN T 7/A 41/74, 41/71 A-Extravilan (1820-1842)/12 1405 674 497 695,91
660 Bacău Letea Veche DORU DANIELA, DORU CATALIN T 7/A 41/74, 41/71 A-Extravilan (1820-1842)/11 1404 674 535 749,12
661 Bacău Letea Veche DORU DANIELA, DORU CATALIN T 7/A 41/74, 41/71 A-Extravilan (1820-1842)/10 1409 674 573 802,33
662 Bacău Letea Veche DORU DANIELA, DORU CATALIN T 7/A 41/74, 41/71 A-Extravilan (1820-1842)/9 1398 674 612 856,94
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
663 Bacău Letea Veche DORU DANIELA, DORU CATALIN T 7/A 41/74, 41/71 A-Extravilan (1820-1842)/1 1399 674 649 908,75
664 Bacău Letea Veche DORU DANIELA, DORU CATALIN T 7/A 41/74, 41/71 A-Extravilan (1820-1842)/2 1400 674 673 942,35
665 Bacău Letea Veche DORU DANIELA, DORU CATALIN T 7/A 41/74, 41/71 A-Extravilan (1820-1842)/3 1401 674 674 943,75
666 Bacău Letea Veche DORU DANIELA, DORU CATALIN T 7/A 41/74, 41/71 A-Extravilan (1820-1842)/4 1402 674 674 943,75
667 Bacău Letea Veche DORU DANIELA, DORU CATALIN T 7/A 41/74, 41/71 A-Extravilan (1820-1842)/5 1403 674 674 943,75
668 Bacău Letea Veche DORU DANIELA, DORU CATALIN T 7/A 41/74, 41/71 A-Extravilan (1820-1842)/6 1395 674 674 943,75
669 Bacău Letea Veche DORU DANIELA, DORU CATALIN T 7/A 41/74, 41/71 A-Extravilan (1820-1842)/7 1396 674 674 943,75
670 Bacău Letea Veche TUDOSICIUC GIGI T 7/A 41/74,41/71 A-Extravilan (1820-1842)/8 1397 674 674 943,75
671 Bacău Letea Veche Proprietar neidentificat*) T 7/A 41 A-Extravilan 362 506,88
672 Bacău Letea Veche Proprietar neidentificat*) T 7/A 41 A-Extravilan 1734 331 463,47
673 Bacău Letea Veche REZ. C.L. LETEA VECHE**) T1/A 3 A-Extravilan 16892 23652,58
674 Bacău Letea Veche BUCATARU GHEORGHE, BALAN C. IOAN, PANTELIMON A. ION T71, A 1062 A-Intravilan 10185 3270 87568,26
675 Bacău Letea Veche NASTRUT GHEORGHE ŞI PROFIRA T71, A 1062/7 A-Intravilan 4387 4381 8058 2178 58325,28
676 Bacău Letea Veche MARIN CONSTANTIN, BOGHIU CRISTI LUCIAN, COTELEA MIHAI, IACOB LUCIAN, MOCANU DANIEL, DAVID CEZAR T71, A 1062/9 A-Intravilan 2947 2903 1015 109 2918,94
677 Bacău Letea Veche SANDULACHE MIHAI ŞI AURICA T71, A 1062/9 A-Intravilan 3111 3072 494 32 856,94
678 Bacău Letea Veche Proprietar neidentificat*) A-Intravilan 5 133,9
679 Bacău Letea Veche Proprietar neidentificat*) A-Intravilan 5 133,9
680 Bacău Letea Veche Proprietar neidentificat*) A-Intravilan 6 160,68
681 Bacău Letea Veche Proprietar neidentificat*) A-Intravilan 706 18906,17
682 Bacău Letea Veche Proprietar neidentificat*) A-Intravilan 1822 48791,86
683 Bacău Letea Veche Proprietar neidentificat*) A-Intravilan 897 24021,02
684 Bacău Letea Veche Proprietar neidentificat*) A-Intravilan 711 19040,07
685 Bacău Letea Veche Proprietar neidentificat*) A-Intravilan 3262 87354,02
686 Bacău Letea Veche Proprietar neidentificat*) A-Intravilan 5 133,9
687 Bacău Letea Veche Proprietar neidentificat*) A-Intravilan 5 133,9
688 Bacău Letea Veche Proprietar neidentificat*) A-Intravilan 89 2383,36
689 Bacău Letea Veche Proprietar neidentificat*) A-Intravilan 1750 46863,75
690 Bacău Letea Veche Proprietar neidentificat*) A-Intravilan 1007 1 26966,74
691 Bacău Letea Veche STANCIU ELENA, ENACHE SILVIA A-Intravilan 1533 2000 503 13469,98
692 Bacău Letea Veche STANCIU ELENA, ENACHE SILVIA A-Intravilan 1527 1900 951 25467,1
693 Bacău Letea Veche STANCIU ELENA, ENACHE SILVIA A-Intravilan 1526 1900 948 25386,76
694 Bacău Letea Veche STANCIU ELENA, ENACHE SILVIA A-Intravilan 1532 2000 151 4043,67
695 Bacău Letea Veche VASILACHE GHEORGHE, VASILACHE PROFIRA A-Intravilan 686 1179 2 31572,78
696 Bacău Letea Veche MATEI GHEORGHE A-Intravilan 1337 343 1 9185,29
697 Bacău Letea Veche MATEI GHEORGHE A-Intravilan 1336 2600 39 1044,39
698 Bacău Letea Veche Proprietar neidentificat*) A-Intravilan 3478 23 615,92
699 Bacău Letea Veche Proprietar neidentificat*) A-Intravilan 1254 2 33581,22
700 Bacău Letea Veche Proprietar neidentificat*) A-Intravilan 6 160,68
701 Bacău Letea Veche PREDA CONSTANTIN A-Intravilan 1847 920 831 22253,59
702 Bacău Letea Veche Proprietar neidentificat*) A-Intravilan 867 23217,64
703 Bacău Letea Veche Proprietar neidentificat*) A-Intravilan 61533 403 1 10792,05
704 Bacău Letea Veche Proprietar neidentificat*) A-Intravilan 61532 386 1 10336,8
705 Bacău Letea Veche Proprietar neidentificat*) A-Intravilan 37 990,83
706 Bacău Letea Veche Proprietar neidentificat*) A-Intravilan 6 160,68
707 Bacău Letea Veche Proprietar neidentificat*) A-Intravilan 101 2704,71
708 Bacău Letea Veche M DEF****) MICU V. ELISABETA, M DEF****) MICU GR ION T 17/A 239 A-Intravilan 2200 667 17861,78
709 Bacău Letea Veche MEREUTA V. ION T 17/A 239/4 A-Intravilan 1000 678 18156,35
710 Bacău Letea Veche M DEF****) MIHAIL N. ELENA, M DEF****) SUSTAC VASILE, M DEF****) CRETU N. ION T 17/A 239 A-Intravilan 8000 1243 33286,65
711 Bacău Letea Veche PAVEL GH. ION T 18/A 245/11 A-Intravilan 6100 268 7176,85
712 Bacău Letea Veche PAVEL GH. ION T 18/A 245/11 A-Intravilan 144 3856,22
713 Bacău Letea Veche MEREUTA V. ION T 18/A 245/10 A-Intravilan 3900 881 23592,55
714 Bacău Letea Veche M DEF****) PAVEL V. AUGUSTINA T 18/A 245/9 A-Intravilan 3900 871 1 23324,76
715 Bacău Letea Veche GHERASIM GH. VASILE T 18/A 245/8 A-Intravilan 2000 701 2 18772,28
716 Bacău Letea Veche GHERASE COSTACHE T 18/A 245/7 (T 102/2, CC 38, A 39) CC+A- Intravilan 2300 116 4436,26
717 Bacău Letea Veche GHERASE COSTACHE T 18/A 245/7 (T 102/2, CC 38, A 39) CC+A - Intravilan 2300 39 1491,5
718 Bacău Letea Veche IACOB I. NECULAI T 14/A 205/2 A-Intravilan 1500 1158 31010,41
719 Bacău Letea Veche IACOB D. VASILE T 14/A 205/1 A-Intravilan 1500 1089 29162,64
720 Bacău Letea Veche M DEF****) GROZA I. ELEONORA T 14/A 205/0 A-Intravilan 1500 1036 27743,34
721 Bacău Letea Veche PUPAZA NECULAI T 13/A 179/7 A-Intravilan 1328/1r 908 11100 5841 156417,8
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
722 Bacău Letea Veche BEJAN DANUT T 13/A 179/7 A-Intravilan 1328/2r 1271 2652 790 21155,63
723 Bacău Letea Veche NASTASA SERGIU GABRIEL, CODREANU ANDREIA T 13/A 179/7 A-Intravilan 1328/3r 1176 448 130 3481,31
724 Bacău Letea Veche CEAUNAS SORIN, CEAUNAS ELENA T 13/A 179/7 A-Intravilan 1327r 940 1000 66 1767,43
725 Bacău Letea Veche NASTASA SERGIU GABRIEL, CODREANU ANDREIA T 13/A 179/7 A-Intravilan 1326r 941 1000 367 9828
726 Bacău Letea Veche S.C. AGRICOLA INTERNATIONAL T 14/CC 181 CC- intravilan 61081 61081 25056 17075 653009,78
727 Bacău Letea Veche S.C. TERMOPORT - S.R.L. T 14/CC 181 CC- intravilan 60142 60142 8000 259 9905,1
728 Bacău Letea Veche Proprietar neidentificat*) CC-intravilan 527 20154,39
729 Bacău Letea Veche PRIMĂRIA LETEA VECHE CC-intravilan 13731 367706,35
730 Bacău Letea Veche Proprietar neidentificat*) CC-intravilan 112 4283,29
731 Bacău Letea Veche Proprietar neidentificat*) CC-intravilan 1635 332 71 2715,3
732 Bacău Letea Veche Proprietar neidentificat*) CC-intravilan 167 6386,68
733 Bacău Letea Veche Proprietar neidentificat*) CC-intravilan 984 128 4895,18
734 Bacău Letea Veche Proprietar neidentificat*) CC-intravilan 4007 116 4436,26
735 Bacău Letea Veche Proprietar neidentificat*) CC-intravilan 31/3 97 3709,63
736 Bacău Letea Veche Proprietar neidentificat*) CC-intravilan 3234 226 8643,06
737 Bacău Letea Veche Proprietar neidentificat*) CC-intravilan 31/2 268 10249,29
738 Bacău Letea Veche Proprietar neidentificat*) CC-intravilan 31/4 87 3327,19
739 Bacău Letea Veche Proprietar neidentificat*) CC-intravilan 31/2 459 17553,82
740 Bacău Letea Veche Proprietar neidentificat*) CC-intravilan 60050 5 191,22
741 Bacău Letea Veche Proprietar neidentificat*) CC-intravilan 60807 36663 17 1402125,77
742 Bacău Letea Veche Proprietar neidentificat*) CC-intravilan 31/5 25 956,09
743 Bacău Letea Veche Proprietar neidentificat*) CC-intravilan 31/1 145 5545,32
744 Bacău Letea Veche Proprietar neidentificat*) CC-intravilan 3 114,73
745 Bacău Letea Veche Proprietar neidentificat*) CC-intravilan 882 20 764,87
746 Bacău Letea Veche Proprietar neidentificat*) CC-intravilan 50 1912,18
747 Bacău Letea Veche ERHAN SILVIU CORNEL, ERHAN SILVIU CORNEL, ERHAN MARIA SUZANA T 14 CC- intravilan 61084, 61082r 61084, 61082r 8283 8283 1 316771,89
748 Bacău Letea Veche SPIRIDON CATALIN T 14/ 205 CC+A Intravilan 61134 61134 2137 2196 1 83982,99
749 Bacău Letea Veche SPIRIDON CATALIN T 14/ 205/9 CC+A Intravilan 61130 61130 1299 1299 2 49678,46
750 Bacău Letea Veche ANDRIES COSMIN MANIX T 14/ 205/9 A Intravilan 61331 61331 1638 1085 29055,52
751 Bacău Letea Veche ANDRIES COSMIN MANIX T 14/ 205/9 CC+A Intravilan 61330 61330 1039 1039 1 39735,12
752 Bacău Letea Veche Proprietar neidentificat*) T 14/ 205 CC-intravilan 173 6616,15
753 Bacău Letea Veche Proprietar neidentificat*) T 14/ 205 CC-intravilan 2380 173 6616,15
754 Bacău Letea Veche Proprietar neidentificat*) T 14/ 205 CC-intravilan 60847 260 9943,34
755 Bacău Letea Veche Proprietar neidentificat*) T 14/ 205 CC-intravilan 60847 37 1415,01
756 Bacău Letea Veche Proprietar neidentificat*) T 14/ 205 CC-intravilan 96 3671,39
757 Bacău Letea Veche Proprietar neidentificat*) T 14/ 205 CC-intravilan 1541/1 78 2983
758 Bacău Letea Veche Proprietar neidentificat*) T 14/ 205 CC-intravilan 1541/2 57 2179,89
759 Bacău Letea Veche Proprietar neidentificat*) T 14/ 205 CC-intravilan 1445 56 2141,64
760 Bacău Letea Veche Proprietar neidentificat*) T 14/ 205 CC-intravilan 1446 53 2026,91
761 Bacău Letea Veche Proprietar neidentificat*) T 14/ 205 CC-intravilan 104 3977,34
762 Bacău Letea Veche Proprietar neidentificat*) T 14/ 205 CC-intravilan 2096 105 4015,58
763 Bacău Letea Veche Proprietar neidentificat*) T 14/ 205 CC-intravilan 61587 110 4206,8
764 Bacău Letea Veche Proprietar neidentificat*) T 14/ 205 CC-intravilan 205 7839,94
765 Bacău Letea Veche Proprietar neidentificat*) T 14/ 205 CC-intravilan 412 36 1376,77
766 Bacău Letea Veche Proprietar neidentificat*) T 14/ 205 CC-intravilan 1864 58 2218,13
767 Bacău Letea Veche Proprietar neidentificat*) T 14/ 205 CC-intravilan 2340 388 14838,52
768 Bacău Letea Veche Proprietar neidentificat*) T 14/ 205 CC-intravilan 61727 233 8910,76
769 Bacău Letea Veche Proprietar neidentificat*) T 14/ 205 CC-intravilan 61726 127 4856,94
770 Bacău Letea Veche PRIMĂRIA LETEA VECHE 4 107,12
771 Bacău Letea Veche Proprietar neidentificat*) T 9/ A100/1 A-intravilan 1891 1 26,78
772 Bacău Letea Veche Proprietar neidentificat*) T 9/ A100/1 A-intravilan 1890 224 5998,56
773 Bacău Letea Veche Proprietar neidentificat*) T 9/ A100/1 A-intravilan 1890 1 26,78
774 Bacău Săuceşti APOSTOAIE I. VASILE T74, P 622/18 A- Extravilan 1500 5 3,28
775 Bacău Săuceşti PETRICA ANTON T74, P622/19 A- Extravilan 3600 24 15,75
776 Bacău Săuceşti Proprietar neidentificat*) T74, P622/20 A- Extravilan 21 13,78
777 Bacău Săuceşti APOSTOAIE I. TOADER T74, P622/21 A- Extravilan 2900 26 17,07
778 Bacău Săuceşti (CRACIUN ELENA) MONOREANU IONUT, MONOREANU IULIANA, MANTA OVIDIU IONUT, MANTA OANA STEFANIA T74, P622/22 A- Extravilan 2512 2173 3400 33 21,66
779 Bacău Săuceşti APETREI NECULAI T74, P622/23 A- Extravilan 10400 213 139,8
780 Bacău Săuceşti APETREI C T81, P 1 A- Extravilan 4000 3790 2487,59
781 Bacău Săuceşti VRANCEANU COTEA ALEXANDRU T81, P 1/1 A- Extravilan 2500 2443 1603,48
782 Bacău Săuceşti CRISTEA NECULAI T81, P 2 A-Extravilan 2500 91 59,73
783 Bacău Săuceşti CRISTEA NECULAI T81, P 2 A-Extravilan 2500 914 599,91
784 Bacău Săuceşti DEF***). CRISTEA I. GHEORGHE T81, P 2 A-Extravilan 4400 5 3,28
785 Bacău Săuceşti FURTUNA NECULAI T81, P 18 A- Extravilan 5500 5538 3634,89
786 Bacău Săuceşti CIRLAN JENICA T81, P 19 A-Extravilan 5000 5035 3304,75
787 Bacău Săuceşti IONESCU NECULAI T81, P 21 A-Extravilan 7500 5558 3648,02
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
788 Bacău Săuceşti DEF***). FURTUNA ION T81, P 22 A-Extravilan 61292 10000 444 291,42
789 Bacău Săuceşti Proprietar neidentificat*) T86, P 815/ A-Extravilan 7 4,59
790 Bacău Săuceşti Proprietar neidentificat*) T86, P815/ A-Extravilan 283 185,75
791 Bacău Săuceşti Proprietar neidentificat*) T86, P815/ A-Extravilan 1220 800,75
792 Bacău Săuceşti Proprietar neidentificat*) T86, P815/ A-Extravilan 4230 2776,38
793 Bacău Săuceşti Proprietar neidentificat*) T86, P815/ A-Extravilan 4718 3096,68
794 Bacău Săuceşti Proprietar neidentificat*) T86, P815/ A-Extravilan 3400 2210 1450,54
795 Bacău Săuceşti Proprietar neidentificat*) T86, P815/ A-Extravilan 711 466,67
796 Bacău Săuceşti Proprietar neidentificat*) T86, P815/ A-Extravilan 127 83,36
797 Bacău Săuceşti Proprietar neidentificat*) T89, P 824/14 A-Extravilan 124 81,39
798 Bacău Săuceşti Proprietar neidentificat*) T89, P 824/15 A-Extravilan 237 155,56
799 Bacău Săuceşti Proprietar neidentificat*) T89, P 824/16 A-Extravilan 635 416,79
800 Bacău Săuceşti Proprietar neidentificat*) T89, P 824/17 A-Extravilan 62266 303 198,88
801 Bacău Săuceşti Proprietar neidentificat*) T89, P 824/18 A-Extravilan 876 574,97
802 Bacău Săuceşti Proprietar neidentificat*) T89, P 824/19 A-Extravilan 424 278,29
803 Bacău Săuceşti Proprietar neidentificat*) T89, P 824/20 A-Extravilan 761 499,49
804 Bacău Săuceşti Proprietar neidentificat*) T89, P 824/21 A-Extravilan 1322 867,7
805 Bacău Săuceşti Proprietar neidentificat*) T89, P 824/22 A-Extravilan 1081 709,52
806 Bacău Săuceşti Proprietar neidentificat*) T89, P 824/23 A-Extravilan 765 1106 725,93
807 Bacău Săuceşti Proprietar neidentificat*) T89, P 824/24 A-Extravilan 4477 2938,5
808 Bacău Săuceşti Proprietar neidentificat*) T89, P 824/25 A-Extravilan 3960 2599,17
809 Bacău Săuceşti Proprietar neidentificat*) T89, P 824/25 A-Extravilan 2387 1566,72
810 Bacău Săuceşti Proprietar neidentificat*) T89, P 824/ A-Extravilan 110 72,2
811 Bacău Săuceşti Proprietar neidentificat*) T89, P 824/26 A-Extravilan 4003 4571 3000,2
812 Bacău Săuceşti DEF***) CLIMA VICTOR T89, P 824/27 A-Extravilan 20000 15409 10113,77
813 Bacău Săuceşti ALBUŢ ZINCA T89, P 824/28 A- Extravilan 13500 8468 5558,01
814 Bacău Săuceşti DIUMEA DUMITRU T89, P 824/29 A-Extravilan 2268 1826 4900 2288 1501,74
815 Bacău Săuceşti DEF***) CRLADE MIHAI T89, P 824/30 A-Extravilan 4900 2032 1333,71
816 Bacău Săuceşti DINU VASILE T89, P 824/31 A-Extravilan 1206 3600 1376 903,14
817 Bacău Săuceşti DEF***) CIORCILA ECATERINA T89, P 824/33 A-Extravilan 11000 3970 2605,73
818 Bacău Săuceşti PITIRICI EMILIA, MATINCA MARIA T89, P 824/34 A-Extravilan 2700 915 600,56
819 Bacău Săuceşti ALBU AURICA T89, P 824/35 A-Extravilan 11400 3409 2237,51
820 Bacău Săuceşti DEF***) LACATUSU GHEORGHE T89, P 824/36 A-Extravilan 4700 1230 807,32
821 Bacău Săuceşti IFRIM VASILE T89, P 824/37 A-Extravilan 5000 1205 790,91
822 Bacău Săuceşti MARTIN MARCEL (LACATUSU AGLAIA) T89, P 824/38 A- Extravilan 3224 2715 4800 1120 735,12
823 Bacău Săuceşti MARTIN ELISABETA T89, P 824/39 A-Extravilan 5200 1205 790,91
824 Bacău Săuceşti DASCALU IOAN IONUT T89, P 824/40 A-Extravilan 3745 3298 3500 754 494,89
825 Bacău Săuceşti MACIUCA NECULAI T89, P 824/42 A-Extravilan 5000 999 655,7
826 Bacău Săuceşti MĂRIUT ELENA T89, P 824/43 A-Extravilan 5000 1018 668,17
827 Bacău Săuceşti DINCĂ VIRGINIA T89, P 824/44 A-Extravilan 3880 5000 1016 666,86
828 Bacău Săuceşti Proprietar neidentificat*) T89, P 824 A-Extravilan 554 363,62
829 Bacău Săuceşti COVACI MARIA T89, P 824/45 A-Extravilan 61133 61133 5000 952 624,85
830 Bacău Săuceşti Proprietar neidentificat*) T89, P 824 A-Extravilan 723 474,54
831 Bacău Săuceşti ADAM ION T89, P 824/46 A-Extravilan 1600 341 223,82
832 Bacău Săuceşti PRĂJIŞTEANU IS. IOJĂ T89, P 824/47 A-Extravilan 1600 350 229,72
833 Bacău Săuceşti DEF***) PRĂJIŞTEANU IJ. IANUŞ T89, P 824/48 A-Extravilan 1200 271 177,87
834 Bacău Săuceşti SAVA VIORICA T89, P 824/49 A-Extravilan 5000 748 490,95
835 Bacău Săuceşti DEF***) BUDA ANICA T89, P 824/51 A-Extravilan 5200 753 494,24
836 Bacău Săuceşti BEJAN IJ. GHEORGHE T89, P 824/52 A-Extravilan 5500 788 517,21
837 Bacău Săuceşti HAGHIAC V. ION T89, P 824/53 A-Extravilan 9600 1396 916,27
838 Bacău Săuceşti BUTNARU AURELIA (RADU) T89, P 824/54 A-Extravilan 2700 376 246,79
839 Bacău Săuceşti RADU ZOIŢA T89, P 824/55 A-Extravilan 5100 779 511,3
840 Bacău Săuceşti DEF***) RUSU N. ION T89, P 824/56 A- Extravilan 5400 797 523,11
841 Bacău Săuceşti DEF***) DASCĂLU GHE. PETRACHE T89, P 824/57 A-Extravilan 4500 749 491,61
842 Bacău Săuceşti DEF***) BEJENARU ECATERINA T89, P 824/58 A-Extravilan 4800 814 534,27
843 Bacău Săuceşti DEF***) COTEANU PETREA T89, P 824/59 A-Extravilan 4700 814 534,27
844 Bacău Săuceşti DĂDUŢ PETRU I T89, P 824/60 A-Extravilan 3377 2918 5400 994 652,42
845 Bacău Săuceşti Consiliul Local Săuceşti T89, P 825 A-Extravilan 60691 60691 215600 8431 5533,73
846 Bacău Săuceşti DEF***) RUSU N. ION T91, P 836/190 A-Extravilan 9600 167 109,61
847 Bacău Săuceşti DEF***) TURCU GHE. ION T91, P 836/191 A-Extravilan 5600 292 191,66
848 Bacău Săuceşti DEF***) TURCU GHEORGHE T91, P 836/192 A-Extravilan 1500 87 57,1
849 Bacău Săuceşti DEF***) IVANCIUC GHEORGHE T91, P 836/193 A-Extravilan 3600 272 178,53
850 Bacău Săuceşti TURCU ECATERINA T91, P 836/194 A-Extravilan 5000 473 310,46
851 Bacău Săuceşti RUSU IOANA T91, P 836/195 A-Extravilan 5000 519 340,65
852 Bacău Săuceşti CAZIUC VALENTINA T91, P 836/196 A-Extravilan 61285 61285 9000 966 634,04
853 Bacău Săuceşti DIAC CIPRIAN, DIAC IULIAN, DIAC CRISTINA T91, P 836/197 A- Extravilan 2111 1553 6848 1257 825,04
854 Bacău Săuceşti Proprietar neidentificat*) T91, P 836/198 A-Extravilan 318 208,72
855 Bacău Săuceşti Proprietar neidentificat*) 836/199 A-Extravilan 349 229,07
856 Bacău Săuceşti DEF***) TIOC V.I. PROFIRA T91, P 836/200 A-Extravilan 2600 590 387,25
857 Bacău Săuceşti DEF***) RUSU V. ŞTEFAN T91, P 836/201 A-Extravilan 5000 326 213,97
858 Bacău Săuceşti BITIRE ŞT. AURELIAN T91, P 836/202 A-Extravilan 7000 1438 943,84
859 Bacău Săuceşti DOCHIŢOIU C. VASILE T91, P 836/203 A-Extravilan 5000 1021 670,14
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
860 Bacău Săuceşti ALBUŢ GHE. ION T91, P 836/204 A-Extravilan 3000 525 > 344,59
861 Bacău Săuceşti DEF***) PRĂJIŞTEANU ALOZE ŞTEFAN T91, P 836/205 A-Extravilan 3700 485 318,33
862 Bacău Săuceşti DEF***) CĂTĂLIN GHEORGHE T91, P 836/205 A-Extravilan 2500 324 212,66
863 Bacău Săuceşti MICLĂUŞ MITICĂ, MICLĂUŞ MARIA T91, P 836/207 A-Extravilan 3914 3475 3500 454 297,99
864 Bacău Săuceşti COMĂNESCU NICULINA T91, P 836/208 A-Extravilan 767 436 7508 993 651,76
865 Bacău Săuceşti DEF***) BITIRE V. ION T91, P 836/209 A-Extravilan 7000 777 509,99
866 Bacău Săuceşti ACĂR VASILE T91, P 836/210 A-Extravilan 5200 780 511,96
867 Bacău Săuceşti DEF***) MARCOCI IORDACHE T91, P 836/212 A-Extravilan 10000 1704 1118,43
868 Bacău Săuceşti MICLĂUŞ MITICĂ, MICLĂUŞ MARIA T91, P 836/213 A-Extravilan 3945 3507 2000 360 236,29
869 Bacău Săuceşti PRĂJIŞTEANU GHE. ELENA I. T91, P 836/214 A-Extravilan 5200 932 611,72
870 Bacău Săuceşti SOLOMON CONSTANTIN T91, P 836/215 A-Extravilan 3350 546 358,37
871 Bacău Săuceşti SOLOMON GHEORGHE T91, P 836/215 A-Extravilan 742 422 6650 925 607,13
872 Bacău Săuceşti NEDELCU V. ION T91, P 836/216 A-Extravilan 7200 1122 736,43
873 Bacău Săuceşti RUSU I. GHEORGHE T91, P 836/217 A-Extravilan 5600 850 557,9
874 Bacău Săuceşti BITIRE ŞT. ŞTEFAN T91, P 836/218 A-Extravilan 5100 751 492,92
875 Bacău Săuceşti LĂCĂTUŞU GHE. ŞTEFAN T91, P 836/219 A-Extravilan 6200 897 588,75
876 Bacău Săuceşti MICLĂUŞ MITICĂ, MICLĂUŞ MARIA T91, P 836/220 A-Extravilan 60413 60413 4100 560 367,56
877 Bacău Săuceşti HRIBANAŞ CONSTANTIN T91, P 836/221 A-Extravilan 2000 284 186,4
878 Bacău Săuceşti DEF***) BITIRE V. CONSTANTIN T91, P 836/222 A-Extravilan 4400 605 397,09
879 Bacău Săuceşti ALBUŢ JOIŢA T91, P 836/223 A-Extravilan 1500 222 145,71
880 Bacău Săuceşti PRISECARU VASILE T91, P 836/224 A-Extravilan 4000 583 382,65
881 Bacău Săuceşti Proprietar neidentificat *) T91, P 836 A- Extravilan 780 511,96
882 Bacău Săuceşti MICLĂUŞ MITICĂ, MICLĂUŞ MARIA T91, P 836/225 A-Extravilan 60419 60419 15300 2040 > 1338,96
883 Bacău Săuceşti MICLĂUŞ MITICĂ, MICLĂUŞ MARIA T91, P 836/226 A-Extravilan 3815 3352 2600 459 301,27
884 Bacău Săuceşti DEF***) ENACHE V. GHEORGHE T91, P 836/226/1 A-Extravilan 900 262 171,97
885 Bacău Săuceşti MICLĂUŞ MITICĂ, MICLĂUŞ MARIA T91, P 836/227 A-Extravilan 60645 60645 5000 642 421,38
886 Bacău Săuceşti IANCU TEODOR, IANCU EUGENIA, IANCU ELENA, IANCU MARIA T91, P 836/228 A-Extravilan 3172 2683 5000 630 413,5
887 Bacău Săuceşti Proprietar neidentificat *) T91, P 836/ A-Extravilan 1401 919,55
888 Bacău Săuceşti SOLOMON ŞTEFAN, SOLOMON ELENA T91, P 836/229 A-Extravilan 60723 60723 5000 598 392,5
889 Bacău Săuceşti LĂCĂTUŞU NATALIA T91, P 836/230 A-Extravilan 5800 680 446,32
890 Bacău Săuceşti APETREI NECULAI T91, P 836/231 A-Extravilan 5000 583 382,65
891 Bacău Săuceşti DEF***) PREDA C. GHEORGHE T91, P 836/232 A-Extravilan 7500 869 570,37
892 Bacău Săuceşti DEF***) PRĂJIŞTEANU GHE. ELENA T91, P 836/233 A-Extravilan 5000 584 383,31
893 Bacău Săuceşti DEF***) DIAC GHEORGHE T91, P 836/234 A-Extravilan 8000 938 615,66
894 Bacău Săuceşti DIAC FERENŢ T91, P 836/235 A-Extravilan 2900 338 221,85
895 Bacău Săuceşti DEF***) BUHUŞANU MARIA T91, P 836/236 A-Extravilan 7300 555 364,28
896 Bacău Săuceşti BITIRE ŞT. AURELIAN T91, P 836/237 A-Extravilan 8100 697 457,48
897 Bacău Săuceşti CAZIUC VALENTINA T91, P 836/238 A-Extravilan 61281 61281 9400 1050 689,17
898 Bacău Săuceşti MICLĂUŞ MITICĂ, MICLĂUŞ MARIA T91, P 836/239 A-Extravilan 60416 60416 5000 579 380,03
899 Bacău Săuceşti AFRENŢOAIE ŞTEFAN T91, P 836/240 A-Extravilan 60545 60545 6600 750 492,27
900 Bacău Săuceşti PĂSCĂLIN TATIANA T91, P 836/242 A-Extravilan 60544 60544 5000 561 368,22
901 Bacău Săuceşti AFRENŢOAIE ŞTEFAN T91, P 836/243 A-Extravilan 60532 60532 7100 789 517,86
902 Bacău Săuceşti Proprietar neidentificat*) T91, P 836/ A-Extravilan 707 464,04
903 Bacău Săuceşti PATRICHE GHE. ION T91, P 836/246 A- Extravilan 11900 1148 753,5
904 Bacău Săuceşti PICHIU V. ION T91, P 836/247 A-Extravilan 3600 377 247,45
905 Bacău Săuceşti DOCHIŢOIU V. NECULAI T91, P 836/248 A-Extravilan 3000 339 222,5
906 Bacău Săuceşti DOCHIŢOIU ŞT. VASILE T91, P 836/249 A-Extravilan 5000 543 356,4
907 Bacău Săuceşti BEJENARU C. MIRCEA T91, P 836/251 A-Extravilan 6000 620 406,94
908 Bacău Săuceşti BEJENARU CATINCA T91, P 836/251 A-Extravilan 3800 392 257,29
909 Bacău Săuceşti DEF***) COCIORVĂ GHEORGHE T91, P 836/252 A-Extravilan 2400 256 168,03
910 Bacău Săuceşti VASILACHE CONSTANŢA T91, P 836/253 A-Extravilan 7300 755 495,55
911 Bacău Săuceşti DEF***) CIORCILĂ ECATERINA T91, P 836/254 A-Extravilan 5000 523 343,27
912 Bacău Săuceşti DEF***) BISOC IANOŞ T91, P 836/255 A-Extravilan 5200 536 351,81
913 Bacău Săuceşti DEF***) RUSU N. GHEORGHE T91, P 836/256 A-Extravilan 4300 442 290,11
914 Bacău Săuceşti RONŢU N. GHEORGHE T91, P 836/257 A-Extravilan 3100 329 215,94
915 Bacău Săuceşti LAZĂR VASILE T91, P 836/258 A-Extravilan 2700 283 185,75
916 Bacău Săuceşti MĂCIUCĂ CONSTANTIN T91, P 836/259 A-Extravilan 3700 384 252,04
917 Bacău Săuceşti MĂCIUCĂ C. CONSTANTIN T91, P 836/259/1 A-Extravilan 2500 261 171,31
918 Bacău Săuceşti FÎNARU VALERICA T91, P 836/260 A-Extravilan 4064 3608 3900 416 273,04
919 Bacău Săuceşti DEF***) IOJICĂ VASILE T91, P 836/261 A-Extravilan 3500 381 250,07
920 Bacău Săuceşti DEF***) MATINCA MARIA T91, P 836/262 A-Extravilan 3600 399 261,89
921 Bacău Săuceşti CRIŞMARU V. DUMITRU T91, P 836/263 A-Extravilan 5000 593 389,22
922 Bacău Săuceşti DEF***) UMBRĂRESCU VASILE T91, P 836/264 A-Extravilan 8000 870 571,03
923 Bacău Săuceşti DEF***) UMBRĂRESCU C. DUMITRU T91, P 836/265 A-Extravilan 522 315 7800 749 491,61
924 Bacău Săuceşti BALINT MIHĂIŢĂ MARICEL T91, P 836/266 A-Extravilan 3933 3495 3000 338 221,85
925 Bacău Săuceşti BALINT ADELA T91, P 836/267 A-Extravilan 1800 260 170,65
926 Bacău Săuceşti DEF***) PRĂJIŞTEANU D. DUMITRU T91, P 836/268 A-Extravilan 2400 356 233,66
927 Bacău Săuceşti CEZAR D. DUMITRU T91, P 836/269 A-Extravilan 1500 236 154,9
928 Bacău Săuceşti DEF***) CEZAR IANOŞ T91, P 836/270 A-Extravilan 9100 1448 950,4
929 Bacău Săuceşti BEJAN ŞTEFAN T91, P 836/271 A-Extravilan 634 351 3000 653 428,6
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
930 Bacău Săuceşti MICLĂUŞ MITICĂ, MICLĂUŞ MARIA T91, P 836/272 A-Extravilan 3394 2938 7700 1280 840,13
931 Bacău Săuceşti GIŞCĂ PROFIRA T91, P 836/273 A-Extravilan 1700 284 186,4
932 Bacău Săuceşti DEF***) CIMPOI V. ION T91, P 836/274 A-Extravilan 1600 281 184,44
933 Bacău Săuceşti DEF***) GIŞCĂ GHEORGHE T91, P 836/275 A-Extravilan 2100 358 234,98
934 Bacău Săuceşti DEF***) TURCU GHE. CONSTANTIN T91, P 836/276 A- Extravilan 2100 377 247,45
935 Bacău Săuceşti ROGLEA I. GHEORGHE T91, P 836/277 A-Extravilan 2500 475 311,77
936 Bacău Săuceşti DEF***) BÎLBÎIE ALEXANDRU T91, P 836/278 A-Extravilan 3000 531 348,52
937 Bacău Săuceşti Proprietar neidentificat*) T91, P 836/ A-Extravilan 264 173,28
938 Bacău Săuceşti MICLĂUŞ MITICĂ, MICLĂUŞ MARIA T91, P 836/279 A-Extravilan 61156 61156 2100 371 243,51
939 Bacău Săuceşti COTEA ŞT. VASILE T91, P 836/280 A-Extravilan 2100 343 225,13
940 Bacău Săuceşti CERNAT VASILE T91, P 836/281 A-Extravilan 4300 583 382,65
941 Bacău Săuceşti DEF***) MARICA GHEORGHE T91, P 836/282 A-Extravilan 2500 291 191
942 Bacău Săuceşti DEF***) MARIAN I. GHEORGHE T91, P 836/283 A-Extravilan 2500 290 190,34
943 Bacău Săuceşti BURSUC ECATERINA T91, P 836/284 A-Extravilan 1698 1122 4300 386 253,35
944 Bacău Săuceşti FĂINARU DUMITRU T91, P 836/285 A-Extravilan 2100 194 127,33
945 Bacău Săuceşti DEF***) MÎNDRILĂ FRĂSINA T91, P 836/286 A-Extravilan 4100 373 244,82
946 Bacău Săuceşti DEF***)TOMA GHEORGHE T91, P 836/287 A-Extravilan 2100 172 112,89
947 Bacău Săuceşti BUCHET GHE. ION T91, P 836/288 A-Extravilan 2100 130 85,33
948 Bacău Săuceşti NIŢĂ V. IOANA T91, P 836/289 A-Extravilan 27 2100 88 57,76
949 Bacău Săuceşti PRUNCU C. GHEORGHE T91, P 836/290 A-Extravilan 2100 45 29,54
950 Bacău Săuceşti COVRIG I. COSTICĂ T91, P 836/291 A-Extravilan 2100 9 5,91
951 Bacău Săuceşti DEF***) NITĂ V. GHEORGHE T96, P 46 A-Extravilan 2100 1 0,66
952 Bacău Săuceşti DEF***) CÎRLAN CONSTANTIN T96, P 45 A-Extravilan 4800 19 12,47
953 Bacău Săuceşti DEF***) CÎRLAN CONSTANTIN T96, P 45 A-Extravilan 4800 6 3,94
954 Bacău Săuceşti DEF***) POPA I. VASILE T96, P 44 A-Extravilan 8000 3 1,97
955 Bacău Săuceşti CÎRLAN JENICĂ, ŞUŞTAC VIRGINIA T96, P 32/1, 32/2 A-Extravilan 6000 147 96,48
956 Bacău Săuceşti BORBE ADRIAN T96, P 35 A-Extravilan 1345 852 2900 130 85,33
957 Bacău Săuceşti BORBE ADRIAN T96, P 36 A-Extravilan 1346 851 2100 99 64,98
958 Bacău Săuceşti DEF***) TEACĂ GHE. ION I T96, P 37 A-Extravilan 6600 360 236,29
959 Bacău Săuceşti CIMPOI I. ION T96, P 38 A-Extravilan 2100 142 93,2
960 Bacău Săuceşti IVAN N. MARIA T96, P 38 A+C Intravilan 5900 591 1 387,91
961 Bacău Săuceşti FÎNARU CRISTINA T96, P 40 A-Extravilan 2290 1782 3200 334 219,22
962 Bacău Săuceşti Proprietar neidentificat*) T96, P 41 A-Extravilan 531 348,52
963 Bacău Săuceşti FÎNARU CRISTINA T96, P 42 A-Extravilan 61752 61752 2100 254 166,71
964 Bacău Săuceşti FÎNARU CRISTINA T96, P 43 A-Extravilan 61753 61753 4200 572 375,44
965 Bacău Săuceşti DEF***) POPA I. VASILE T96, P 44 A-Extravilan 8000 1076 706,24
966 Bacău Săuceşti DEF***) CÎRLAN CONSTANTIN T96, P 45 A-Extravilan 4800 654 429,26
967 Bacău Săuceşti DEF***) NITĂ V. GHEORGHE T96, P 46 A-Extravilan 2100 472 309,8
968 Bacău Săuceşti FÎNARU MIHĂIŢĂ, FÎNARU DIANA CORINA T96, P 47 A-Extravilan 1442 60131 2306 306 200,84
969 Bacău Săuceşti DEF***) COTEA ST. ELENA T96, P 48 A-Extravilan 2100 291 191
970 Bacău Săuceşti DEF***) SÎRBU T. ION T96, P 49 A-Extravilan 1072 646 4200 649 425,97
971 Bacău Săuceşti FÎNARU CRISTINA T96, P 50 A-Extravilan 2708 2386 2100 299 196,25
972 Bacău Săuceşti DEF***) PAVEL N. CONSTANTIN T96, P 51 A-Extravilan 4900 238 156,21
973 Bacău Săuceşti NIŢĂ C. NECULAI T96, P 52 A-Extravilan 1800 231 151,62
974 Bacău Săuceşti GAFINCU DRAGOŞ T96, P 54, 55 CC-Intravilan (1026-1048)/3/2 2281 1000 309 5381,32
975 Bacău Săuceşti SAGHIN GHIORGHI, SAGHIN TEREZA T96, P 54, 55 A-Extravilan (1026-1048)/4 61240 2260 376 246,79
976 Bacău Săuceşti Proprietar neidentificat*) T96, P A-Extravilan 1767 1159,78
977 Bacău Săuceşti CHIRIBĂU CONSTANTIN, CHIRIBĂU ELENA T96, P 57 A-Extravilan 961 582 2519 330 216,6
978 Bacău Săuceşti GAVRILĂ IOAN, GAVRILĂ DIDINA T96, P 58 A-Extravilan 960 583 2511 328 215,28
979 Bacău Săuceşti ŞERBAN FLORENŢA T96, P 59 A-Extravilan 3386 2929 3600 479 314,39
980 Bacău Săuceşti HRUM GHEORGHE T96, P 60 A-Extravilan 3389 2928 2100 278 182,47
981 Bacău Săuceşti DEF***) TOMA M. TĂNASE T96, P 62 A-Extravilan 2800 417 273,7
982 Bacău Săuceşti BĂISAN IULIAN, BĂISAN EMILIA T96, P 63 A- Extravilan 3213 2752 834 25 > 16,41
983 Bacău Săuceşti BĂISAN IULIAN, BĂISAN EMILIA T96, P 64 A-Extravilan 3214 2753 834 797 523,11
984 Bacău Săuceşti BĂISAN IULIAN, BĂISAN EMILIA T96, P 65 A-Extravilan 3215 2754 833 569 373,47
985 Bacău Săuceşti BĂISAN IULIAN, BĂISAN EMILIA T96, P 65 A-Extravilan 3223 2762 2267 321 210,69
986 Bacău Săuceşti IRIMIA VASILE T 96, P 66 A-Extravilan 6400 828 543,46
987 Bacău Săuceşti MUNTEANU ELENA LAURA T96, P 67 A-Extravilan 966 549 3500 446 292,73
988 Bacău Săuceşti Proprietar neidentificat*) T 96, P A-Extravilan 296 194,28
989 Bacău Săuceşti Proprietar neidentificat*) T 96, P A-Extravilan 396 259,92
990 Bacău Săuceşti DEJU GHE. NECULAI, DEF***) COVRIG CATINCA, PATRICHE ION, PATRICHE GABRIELA T96, P 69/2,/1 A-Extravilan 10617 1648 1081,67
991 Bacău Săuceşti DEJU GHE. NECULAI, DEF***) COVRIG CATINCA, PATRICHE ION, PATRICHE GABRIELA T96, P 69/2,/1 A-Extravilan 10617 27 17,72
992 Bacău Săuceşti DEF***) ENACHE V. CONSTANTIN T 95, P 1 A-Extravilan 3000 37 24,29
993 Bacău Săuceşti DEF***) ENACHE V. CONSTANTIN T 95, P 1 A-Extravilan 3000 713 467,98
994 Bacău Săuceşti IORDACHE ELENA, IORDACHE VASILE T 95, P 2 A-Extravilan 1508 3430 4000 510 334,74
995 Bacău Săuceşti NIŢĂ AURICA T 95, P 3 A-Extravilan 5000 788 517,21
996 Bacău Săuceşti PĂTRAŞC ADRIANA, PĂTRAŞC ADRIAN T95, P 3/1 A-Extravilan 3665 3167 3039 377 247,45
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
997 Bacău Săuceşti AROBOAIE CIPRIAN VASILE T95, P 4 A-Extravilan 3132 60838 3136 385 252,7
998 Bacău Săuceşti Proprietar neidentificat*) T 95, P A-Extravilan 706 463,39
999 Bacău Săuceşti BICAN VALERIU, BICAN AURICA T 95, P 6, 6/1 A-Extravilan 3416 2980 6600 655 429,91
1000 Bacău Săuceşti Proprietar neidentificat*) T 95, P A-Extravilan 334 219,22
1001 Bacău Săuceşti ENACHE N. ŞT. VASILE T 95, P 7 A-Extravilan 1651 6800 817 536,24
1002 Bacău Săuceşti Proprietar neidentificat*) T 95, P A-Extravilan 797 523,11
1003 Bacău Săuceşti MOISE TRAIAN T95, P 11 A-Extravilan 990 605 3000 687 450,92
1004 Bacău Săuceşti HARVA DANIEL 1/6, PUŞCAŞU ELENA PETRONELA 1/6, STOICA MARIUS 1/6, PUŞCAŞU RALUCA ELENA 3/6 T95, P 12 A-Extravilan 845 971 3200 707 464,04
1005 Bacău Săuceşti MUNTEANU A. VASILE T95, P 13 A-Extravilan 8800 1112 729,87
1006 Bacău Săuceşti ENACHE VASILE, ENACHE MARIANA T 95, P 14, 17, 18 A-Extravilan 3738 60332 6885 1261 827,66
1007 Bacău Săuceşti RUSU C. ION T 95, P 19 A-Extravilan 8100 842 552,65
1008 Bacău Săuceşti GÎSCĂ CONSTANTIN T95, P 20 A-Extravilan 3600 433 284,2
1009 Bacău Săuceşti RUSU MIHAI T95, P 21 A-Extravilan 2307 61730 4355 539 353,78
1010 Bacău Săuceşti PICHIU V. NECULAI T95, P 22 A-Extravilan 7000 830 544,77
1011 Bacău Săuceşti Proprietar neidentificat*) T 95, P A-Extravilan 273 179,18
1012 Bacău Săuceşti ENACHE GHE. GHEORGHE T95, P 23 A-Extravilan 5700 990 649,79
1013 Bacău Săuceşti DEF***) IONESCU D. CONSTANTIN T 95, P 25 A-Extravilan 5900 617 404,97
1014 Bacău Săuceşti GISCA I. NICOLAE T95, P 27 A-Extravilan 8600 1265 830,29
1015 Bacău Săuceşti IVAN GHEORGHE T95, P 28 A-Extravilan 1800 517 339,34
1016 Bacău Săuceşti ENACHE VASILE, ENACHE MARIANA T 95, P 32 A-Extravilan 1486 4235 4234 997 654,39
1017 Bacău Săuceşti Proprietar neidentificat*) T 95, P T95, P A-Extravilan 1204 790,25
1018 Bacău Săuceşti MICLAUS MITICA, MICLAUS MARIA T 95, P 35 A-Extravilan 60780 60780 2244 520 341,3
1019 Bacău Săuceşti Proprietar neidentificat*) T 95, P 36 A-Extravilan 433 284,2
1020 Bacău Săuceşti ANITEI T. NECULAI T 95, P 39 A-Extravilan 2600 220 144,4
1021 Bacău Săuceşti PRUNCU COSTACHE T95, P 40 A-Extravilan 1100 338 221,85
1022 Bacău Săuceşti DEF***) ANDONE I. ION T 95, P 41 A-Extravilan 3200 384 252,04
1023 Bacău Săuceşti ENACHE T. NECULAI T 95, P 43 A-Extravilan 1400 321 210,69
1024 Bacău Săuceşti DEJU TOADER T95, P 44 A-Extravilan 900 219 143,74
1025 Bacău Săuceşti BULGARU VASILE T95, P 45 A-Extravilan 1800 746 489,64
1026 Bacău Săuceşti BULGARU VASILE T95, P 45 A-Extravilan 1800 29 19,03
1027 Bacău Săuceşti CRISTEA VASILE T104/1, P 267 A-Extravilan 1500 863 566,43
1028 Bacău Săuceşti BORCEA C. NECULAI, ENACHE N. NECULAI, MARIAN GHE. AUREL, DEF***) POPA EMIL, DEF***) MARIAN I. GHEORGHE, IANCU GHEORGHE, IANCU MARIANA T104/1, P 268, 269, 270, 271, 272, 273 A-Extravilan 27700 2057 1350,12
1029 Bacău Săuceşti MUNTEANU GHEORGHE, MUNTEANU TINCA T104/1, P 274 A-Extravilan 1513 980 5100 569 373,47
1030 Bacău Săuceşti MUNTEANU ŞT. VASILE T 104/1, P 275 A-Extravilan 4000 363 238,26
1031 Bacău Săuceşti DEF***) GRIGORAŞ I. NECULAI T 104/1, P 276 A-Extravilan 2800 293 192,31
1032 Bacău Săuceşti DEF***) MIHAI GHE. VASILE T 104/1, P 277 A-Extravilan 3100 325 213,32
1033 Bacău Săuceşti ŞTEFAN VALENTIN, ŞTEFAN STOICA T 104/1, P 278 A-Extravilan 761/1 270 768 504,08
1034 Bacău Săuceşti IVAN LAZĂR VASILE T 104/1, P 279 A-Extravilan 6000 402 263,85
1035 Bacău Săuceşti SÎRBU C. ION T 104/1, P 280 A-Extravilan 2000 712 467,32
1036 Bacău Săuceşti SRBU COSTACHE T 104/1, P 281 A-Extravilan 3800 550 361
1037 Bacău Săuceşti MICLĂUŞ MITICĂ, MICLĂUŞ MARIA T 104/1, P 281/1 A-Extravilan 3832 3375 1230 138 90,58
1038 Bacău Săuceşti ARDELEANU ANDREI T 104/1, P 282 A-Extravilan 2501 2128 10000 879 576,94
1039 Bacău Săuceşti Proprietar neidentificat*) T104/1, P A-Extravilan 1155 271 177,87
1040 Bacău Săuceşti AVADANII GHE. ION T104/1, P 289 A-Extravilan 2500 715 469,29
1041 Bacău Săuceşti DEF***) SOCIU P. MARIA T104/1, P 292 A-Extravilan 2500 344 225,79
1042 Bacău Săuceşti GRIGORAŞ RIGLEA GHEORGHE T104/1, P 293 A-Extravilan 2800 418 274,36
1043 Bacău Săuceşti DIMOFTE NECULAI T 104/1, P 294 A-Extravilan 2100 305 200,19
1044 Bacău Săuceşti PRUNCU ŞTEFAN T 104/1, P 295 A-Extravilan 4600 708 464,7
1045 Bacău Săuceşti BORCEA N. NECULAI T104/1, P 296 A-Extravilan 3400 430 282,23
1046 Bacău Săuceşti DEF***) HRIBANAŞ MARIA T104/1, P 297 A-Extravilan 2550 309 202,81
1047 Bacău Săuceşti VLAD NECULAI T 104/1, P 298 A-Extravilan 2000 252 165,4
1048 Bacău Săuceşti MICLĂUŞ MITICĂ, MICLĂUŞ MARIA T104/1, P 216 A-Extravilan 60889 60889 3600 4 2,63
1049 Bacău Săuceşti IONESCU I. ION T 104/1, P 217 A-Extravilan 1800 6 3,94
1050 Bacău Săuceşti APOSTOAIE I. VASILE T104/1, P 218 A-Extravilan 4100 21 13,78
1051 Bacău Săuceşti URSU ELENA T 104/1, P 299 A-Extravilan 2500 309 202,81
1052 Bacău Săuceşti MICLĂUŞ MITICĂ, MICLĂUŞ MARIA T104/1, P 300 A-Extravilan 60487 60487 2500 333 218,57
1053 Bacău Săuceşti PETRICA ANTON T 104/1, P 219 A-Extravilan 4100 33 21,66
1054 Bacău Săuceşti GHERMAN VR. PROFIRA, HRIBANAŞ T. VASILE, DEF***) RIGLEA C. GHEORGHE I T104/1, P 302, 303, 304 A-Extravilan 10500 850 557,9
1055 Bacău Săuceşti BUCHET AUREL T 104/1, P 305 A-Extravilan 5000 422 276,98
1056 Bacău Săuceşti FLOREA GHEORGHE T 104/1, P 221 A-Extravilan 1900 32 21
1057 Bacău Săuceşti DEF***) BURADA NECULAI T104/1, P 222 A-Extravilan 5000 94 61,7
1058 Bacău Săuceşti RIGLEA T. ION T 104/1, P 223 A-Extravilan 3000 65 42,66
1059 Bacău Săuceşti DEF***) CHELARU V. VASILE T104/1, P 224 A-Extravilan 4400 106 69,57
1060 Bacău Săuceşti DEJU V. MARIA T104/1, P 306 A-Extravilan 5400 391 256,63
1061 Bacău Săuceşti DEF***) GISCA CONSTANTIN T104/1, P 308 A-Extravilan 3811 3800 235 154,24
1062 Bacău Săuceşti BĂLĂIŢĂ GRIGORE T 104/1, P 225 A-Extravilan 1400 36 23,63
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1063 Bacău Săuceşti DEF***) DEJU T. VASILE T 104/1, P 226 A-Extravilan 1100 29 19,03
1064 Bacău Săuceşti BITIRE ŞT. AURELIAN T 104/1, P 227 A-Extravilan 6000 175 114,86
1065 Bacău Săuceşti CURCAN I. ION T104/1, P 309 A-Extravilan 2500 130 85,33
1066 Bacău Săuceşti CHELARU I. MARIANA T 104/1, P 311/1 A-Extravilan 1715 1135 2344 117 76,79
1067 Bacău Săuceşti CHELARU I. MARIANA T 104/1, P 311 A-Extravilan 1718 1135 1026 43 28,22
1068 Bacău Săuceşti CHELARU DANIELA T104/1, P 312 A-Extravilan 1546 1005 1900 106 69,57
1069 Bacău Săuceşti SÎRBU GHE. CONSTANTIN T 104/1, P 313 A-Extravilan 4500 285 187,06
1070 Bacău Săuceşti DEF***) MEREUŢĂ M. NECULAI T104/1, P 228 A-Extravilan 4400 143 93,86
1071 Bacău Săuceşti MEREUŢĂ N. ION T104/1, P 229 A-Extravilan 4400 155 101,74
1072 Bacău Săuceşti DEF***) MÎNDRU PETRU T104/1, P 230 A-Extravilan 5400 163 106,99
1073 Bacău Săuceşti Proprietar neidentificat*) T104/1, P A-Extravilan 153 100,42
1074 Bacău Săuceşti Proprietar neidentificat*) T104/1, P A-Extravilan 81 53,16
1075 Bacău Săuceşti DINU ELENA DANIELA T 104/1, P 318 A-Extravilan 1702 1123 3400 227 148,99
1076 Bacău Săuceşti IONESCU C. VASILE T 104/1, P 231 A-Extravilan 1400 24 15,75
1077 Bacău Săuceşti MICLĂUŞ MITICĂ, MICLĂUŞ MARIA T104/1, P 232 A-Extravilan 3790 3338 2200 23 15,1
1078 Bacău Săuceşti BREAZU GHEORGHE, BREAZU ZIZI LENUŢA T104/1, P 233 A-Extravilan 1169 712 2800 3 1,97
1079 Bacău Săuceşti DEF***) PAVEL N. CONSTANTIN T 104/1, P 319 A-Extravilan 2800 138 90,58
1080 Bacău Săuceşti Proprietar neidentificat*) T 104/1, P 320 A-Extravilan 3500 115 75,48
1081 Bacău Săuceşti DEF***) PRUTEANU V. ION T 104/1, P 321 A-Extravilan 1600 86 56,45
1082 Bacău Săuceşti S.C. MPC ASOCIAŢIA - S.R.L. T 104/1, P 323 A-Extravilan 1467 942 3200 63 41,35
1083 Bacău Săuceşti DĂNILĂ V. DUMITRU T 104/1, P 234 A-Extravilan 3400 35 22,97
1084 Bacău Săuceşti HRIBANAŞ CONSTANTIN T 104/1, P 235 A-Extravilan 2700 64 42,01
1085 Bacău Săuceşti MUTICĂ I. ION T 104/1, P 236 A-Extravilan 6800 295 193,62
1086 Bacău Săuceşti HRIBAN C. CONSTANTIN T 104/1, P 237 A-Extravilan 5000 270 177,22
1087 Bacău Săuceşti GHIUŢĂ GHE. ION T 104/1, P 238 A-Extravilan 2800 161 105,67
1088 Bacău Săuceşti DEF***) BORCEA D. NECULAI T104/1, P 239 A-Extravilan 4300 257 168,68
1089 Bacău Săuceşti MEREUŢĂ V. NECULAI T 104/1, P 240 A-Extravilan 1800 111 72,86
1090 Bacău Săuceşti MEREUŢĂ N. ION T104/1, P 241 A-Extravilan 4100 260 170,65
1091 Bacău Săuceşti DADALICA ILEANA, TUDURIU ADELA T104/1, P 326 A-Extravilan 3232 2716 15100 274 179,84
1092 Bacău Săuceşti CIOBANU ANGELICA, DACHE IONEL VIOREL, DACHE EUGEN T104/1, P 327, 329, 330, 331 A-Extravilan 2947 2470 3009 81 53,16
1093 Bacău Săuceşti CIOBANU ANGELICA, DACHE IONEL VIOREL, DACHE EUGEN T104/1, P 327, 329, 330, 331 A-Extravilan 2949 2472 12887 282 185,09
1094 Bacău Săuceşti DEF***) AVĂDANEI GHE. CONSTANTIN T104/1, P 242 A-Extravilan 2600 170 111,58
1095 Bacău Săuceşti CIMPOI I. ION T104/1, P 243 A-Extravilan 3600 244 160,15
1096 Bacău Săuceşti RIGLEA GHE. GHEORGHE T 104/1, P 244 A-Extravilan 2100 146 95,83
1097 Bacău Săuceşti AVASILOAIE V. MARIA T 104/1, P 245 A-Extravilan 2100 149 97,8
1098 Bacău Săuceşti AVASILOAIE V. MARIA T 104/1, P 245 A-Extravilan 1500 108 70,89
1099 Bacău Săuceşti AVASILOAIE N. ŞTEFAN T 104/1, P 246 A-Extravilan 2100 154 101,08
1100 Bacău Săuceşti BUCHET I. NECULAI T 104/1, P 247 A-Extravilan 1500 112 73,51
1101 Bacău Săuceşti GHIUŢĂ EMILIA T 104/1, P 248 A-Extravilan 2500 189 124,05
1102 Bacău Săuceşti POPA I. MARIA T 104/1, P 249 A-Extravilan 1900 144 94,52
1103 Bacău Săuceşti HANU MARIA T 104/1, P 250 A-Extravilan 2500 196 128,65
1104 Bacău Săuceşti DEF***) GIŞCĂ GHEORGHE T104/1, P 251 A-Extravilan 2400 192 126,02
1105 Bacău Săuceşti DEF***) AVASILOAIE GHE. T. NECULAI T 104/1, P 252 A-Extravilan 7100 599 393,16
1106 Bacău Săuceşti NIŢĂ I. ION T104/1, P 332 A-Extravilan 5000 44 28,88
1107 Bacău Săuceşti IORGA ELISABETA T104/1, P 333 A-Extravilan 2500 8 5,25
1108 Bacău Săuceşti LEPĂDATU I. MARIA T104/1, P 334 A-Extravilan 1600 6 3,94
1109 Bacău Săuceşti DEF***) PASCARU I. CATINCA T 104/1, P 335 A-Extravilan 2600 5 3,28
1110 Bacău Săuceşti Proprietar neidentificat*) T 104/1, P A-Extravilan 2007 1317,3
1111 Bacău Săuceşti MICLĂUŞ MITICĂ, MICLĂUŞ MARIA T 104/1, P 253 A-Extravilan 60601 60601 5000 512 336,05
1112 Bacău Săuceşti DEF***) GAVRILĂ GHE. MARIA T 104/1, P 254 A-Extravilan 7500 708 464,7
1113 Bacău Săuceşti DEF***) TOMA. M. ALEXANDRU T 104/1, P 255 A-Extravilan 11800 1099 721,33
1114 Bacău Săuceşti GIŞCĂ C. ION T 104/1, P 256 A-Extravilan 1600 145 95,17
1115 Bacău Săuceşti COVRIG I. ION T 104/1, P 257 A-Extravilan 2700 250 164,09
1116 Bacău Săuceşti COVRIG CATINCA T 104/1, P 257/1 A-Extravilan 4900 448 294,05
1117 Bacău Săuceşti DEF***) IANCU I. CONSTANTIN T104/1, P 258 A-Extravilan 13300 1205 790,91
1118 Bacău Săuceşti GIŞCĂ PROFIRA T 104/1, P 259 A-Extravilan 4300 385 252,7
1119 Bacău Săuceşti COMĂNESCU C. MĂNDICA T 104/1, P 260 A-Extravilan 5000 454 297,99
1120 Bacău Săuceşti CRĂCIUN ELENA (COMĂNESCU JENICA) T104/1, P 261 A-Extravilan 720 3500 318 208,72
1121 Bacău Săuceşti TOMA A. MIRCEA T 104/1, P 262 A-Extravilan 2800 252 165,4
1122 Bacău Săuceşti IONIŢĂ C. ION T 104/1, P 263 A-Extravilan 3700 337 221,19
1123 Bacău Săuceşti JIDANAŞU ANICA T 104/1, P 264 A-Extravilan 11900 1051 689,83
1124 Bacău Săuceşti VERDEŞ GHE. IOAN, Rezervă primărie T104/1, P 263/1 A-Extravilan 2500 216 141,77
1125 Bacău Săuceşti URSU FRĂSINA T 104/1, P 264/1 A-Extravilan 3600 315 206,75
1126 Bacău Săuceşti PASCU ANICA T 104/1, P 265 A-Extravilan 5000 433 284,2
1127 Bacău Săuceşti BUCIUMEL ION T 104/1, P 264 A-Extravilan 3500 300 196,91
1128 Bacău Săuceşti BUCIUMEL VICTORIA T 104/1, P 265/2 A-Extravilan 3600 310 203,47
1129 Bacău Săuceşti PILAT MACOVEI MARIA T 104/1, P 265/3 A-Extravilan 375 246,13
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1130 Bacău Săuceşti HRIBAN EUGEN T 104/1, P 265/4 A-Extravilan 4300 332 217,91
1131 Bacău Săuceşti RUSU ELENA T 104/6, P 43 A-Extravilan 3000 9 5,91
1132 Bacău Săuceşti RUSU PETRICA T 104/6, P 44 A-Extravilan 3000 444 291,42
1133 Bacău Săuceşti RÎNDAŞU MARGARETA T 104/6, P 45 A-Extravilan 3300 1173 769,9
1134 Bacău Săuceşti TĂNASE VALERIA T 104/6, P 46 A-Extravilan 3000 1625 1066,58
1135 Bacău Săuceşti ROŞU EUGENIA, ROŞU GHEORGHE T 104/6, P 47 A-Extravilan 3769 3318 3000 2107 1382,94
1136 Bacău Săuceşti ROŞU EUGENIA, ROŞU GHEORGHE T 104/6, P 48 A-Extravilan 3991 3541 5000 3955 2595,88
1137 Bacău Săuceşti ROŞU EUGENIA, ROŞU GHEORGHE T 104/6, P 49 A-Extravilan 4088 3625 3000 1982 1300,9
1138 Bacău Săuceşti ROŞU EUGENIA, ROŞU GHEORGHE T 104/6, P 50 A-Extravilan 3729 3275 2000 1049 688,52
1139 Bacău Săuceşti ROŞU EUGENIA, ROŞU GHEORGHE T 104/6, P 50/1 A-Extravilan 3732 3277 2400 966 634,04
1140 Bacău Săuceşti ROŞU EUGENIA, ROŞU GHEORGHE T 104/6, P 51 A-Extravilan 3724 3279 2300 680 446,32
1141 Bacău Săuceşti ROŞU EUGENIA, ROŞU GHEORGHE T 104/6, P 52 A-Extravilan 3730 3278 3000 476 312,42
1142 Bacău Săuceşti MICLĂUŞ MITICĂ, MICLĂUŞ MARIA T 104/6, P 58 A-Extravilan 60461 60461 3000 112 73,51
1143 Bacău Săuceşti Proprietar neidentificat*) T 104/6, P A-Extravilan 577 378,72
1144 Bacău Săuceşti FURTUNĂ EUGEN MIHĂIŢĂ T 104/6, P 59 A-Extravilan 3872 60307 3000 234 153,59
1145 Bacău Săuceşti Proprietar neidentificat*) T104/6, P A-Extravilan 1005 659,64
1146 Bacău Săuceşti TOFAN ANA T 104/6, P 84 A-Extravilan 60361 60361 50000 13229 8682,92
1147 Bacău Săuceşti TOFAN ANA T 104/6, P 84 A-Extravilan 60361 60361 50000 60 39,38
1148 Bacău Săuceşti MICLĂUŞ MITICĂ, MICLĂUŞ MARIA T 104/6, P 105 A-Extravilan 61383 61383 5200 1814 1190,63
1149 Bacău Săuceşti FURTUNĂ EUGEN MIHĂIŢĂ T 104/6, P 107 A-Extravilan 3879 60308 3900 817 536,24
1150 Bacău Săuceşti COJOCARU NICUŞOR, COJOCARU MARIA T 104/6, P 108 A-Extravilan 3763 60306 2300 361 236,94
1151 Bacău Săuceşti MICLĂUŞ MITICĂ, MICLĂUŞ MARIA T 104/6, P 105 A-Extravilan 61383 61383 5200 2 1,31
1152 Bacău Săuceşti TOFAN ANA 84 A-Extravilan 60361 60361 50000 64 42,01
1153 Bacău Săuceşti Proprietar neidentificat*) A-Extravilan 355 233,01
1154 Bacău Săuceşti Proprietar neidentificat*) T 104/6, P 109 P-intravilan 3606 1278 447,37
1155 Bacău Săuceşti PRIMĂRIA SĂUCEŞTI (DN 2) A-Extravilan 430 282,23
1156 Bacău Săuceşti REZERVĂ T 86, P 815/ A-Extravilan 718 471,26
1157 Bacău Săuceşti CONSILIUL LOCAL SĂUCEŞTI T 88, P 818 P-intravilan 5386 1885,40
1158 Bacău Săuceşti CONSILIUL LOCAL SĂUCEŞTI T 88, P 821 P-intravilan 17904 6267,40
1159 Bacău Săuceşti CONSILIUL LOCAL SĂUCEŞTI T 89, P 825 P-intravilan 25302 8857,12
1160 Bacău Săuceşti CONSILIUL LOCAL SĂUCEŞTI T 88, P 825 P-intravilan 144 50,41
1161 Bacău Săuceşti PRIMĂRIA SĂUCEŞTI T 89, P 824/ A-Extravilan 416 273,04
1162 Bacău Săuceşti PRIMĂRIA SĂUCEŞTI T 89, P 824/ A-Extravilan 1602 1051,48
1163 Bacău Săuceşti REZERVĂ T 89, P 824/32 A-Extravilan 855 561,18
1164 Bacău Săuceşti CONSILIUL LOCAL SĂUCEŞTI T89, P 825 P-intravilan 8431 2951,32
1165 Bacău Săuceşti PRIMĂRIA SĂUCEŞTI T91, P 836/ A-Extravilan 237 155,56
1166 Bacău Săuceşti CONSILIUL LOCAL SĂUCEŞTI T94, P 852 P-intravilan 115 40,26
1167 Bacău Săuceşti CONSILIUL LOCAL SĂUCEŞTI T94, P 852 P-intravilan 31402 10992,46
1168 Bacău Săuceşti REZERVĂ T 104/1, P A-Extravilan 983 645,20
1169 Bacău Săuceşti REZERVĂ T 104/1, P A-Extravilan 90 59,07
1170 Bacău Săuceşti REZERVĂ T 104/1, P 291 A-Extravilan 528 346,56
1171 Bacău Săuceşti REZERVĂ T 104/1, P 220 A-Extravilan 116 76,14
1172 Bacău Săuceşti REZERVĂ T 104/1, P 324 A-Extravilan 12 7,88
1173 Bacău Săuceşti REZERVĂ T 104/1, P A-Extravilan 6681 4385,11
1174 Bacău Săuceşti REZERVĂ T 104/1, P A-Extravilan 54 35,44
1175 Bacău Săuceşti REZERVĂ+ VERDES T104/1, P263/1 A-Extravilan 216 141,77
1176 Bacău Săuceşti Proprietar neidentificat*) T 96, P 1 A-Intravilan 1026 6336 77073,93
1177 Bacău Săuceşti Proprietar neidentificat*) T 94, P 850 A-Intravilan 148 1800,34
1178 Bacău Săuceşti DIMA MARIA T 94, P 850/1 A-Intravilan 2700 228 2773,49
1179 Bacău Săuceşti DEF***) CIMPOI V. ION T 94, P 850/2 A-Intravilan 1434 1800 95 1155,62
1180 Bacău Săuceşti PUŞCAŞU DĂNUŢ T 94, P 850/3 A-Intravilan 2310 1849 1708 84 1021,81
1181 Bacău Săuceşti ENACHE SAVA, ENACHE ELENA T 94, P 850/4 A-Intravilan 2663 2370 5400 86 1046,14
1182 Bacău Săuceşti Proprietar neidentificat*) T 94, P 850 CC-intravilan 2664 74 1288,73
1183 Bacău Săuceşti Proprietar neidentificat*) T 94, P 850 CC-intravilan 1306 5 87,08
1184 Bacău Săuceşti Proprietar neidentificat*) T 95 A-Intravilan 6 72,99
1185 Bacău Săuceşti DEF***) ENACHE V. CONSTANTIN T 95, P 1 A-Intravilan 3000 16 194,63
1186 Bacău Săuceşti DEJU GHE. NECULAI, DEF***) COVRIG CATINCA, PATRICHE ION, PATRICHE GABRIELA T 96, P 69/2, 69/1, 69 A-Intravilan 10617 67 815,02
1187 Bacău Săuceşti DEJU GHE. NECULAI, DEF***) COVRIG CATINCA, PATRICHE ION, PATRICHE GABRIELA T 96, P 69/2, 69/1, 69 A-Intravilan 10617 6 72,99
1188 Bacău Săuceşti Proprietar neidentificat*) T 96 A-Intravilan 18 218,96
1189 Bacău Săuceşti Proprietar neidentificat*) T 96 A-Intravilan 14 170,3
1190 Bacău Săuceşti MUNTEANU ELENA LAURA T 96, P 67 A-Intravilan 966 549 3500 19 231,12
1191 Bacău Săuceşti IRIMIA VASILE T 96, P 66 A-Intravilan 6400 20 243,29
1192 Bacău Săuceşti BĂISAN IULIAN, BĂISAN EMILIA T 96, P 65 A-Intravilan 3223 2762 2267 1 12,16
1193 Bacău Săuceşti Proprietar neidentificat*) T 86, P 815 A-Intravilan 3400 10 121,64
1194 Bacău Săuceşti HRUM GHEORGHE T 96, P 60 A-Intravilan 3389 2928 2100 6 72,99
1195 Bacău Săuceşti DEF***) TOMA M. TĂNASE T 96, P 62 A-Intravilan 2800 10 121,64
1196 Bacău Săuceşti HRUM GHEORGHE T 96, P 60 A-Intravilan 3389 2928 2100 8 97,32
1197 Bacău Săuceşti ŞERBAN FLORENŢA T 96, P 59 A-Intravilan 3386 2929 3600 14 170,3
1198 Bacău Săuceşti GAVRILĂ IOAN, GAVRILĂ DIDINA T 96, P 58 A-Intravilan 960 583 2511 1 12,16
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1199 Bacău Săuceşti Proprietar neidentificat*) T 96 A-Intravilan 6 72,99
1200 Bacău Săuceşti SAGHIN GHIORGHI, SAGHIN TEREZA T 96, P 54, P 55 CC+C1-intravilan (1026-1048)/3/1 C1 61242 1000 711 12382,27
1201 Bacău Săuceşti CONSILIUL LOCAL SĂUCEŞTI T 94, P 852 P-intravilan 5 60,82
1202 Bacău Săuceşti CONSILIUL LOCAL SĂUCEŞTI T 94, P 852 P-intravilan 2343 28501,30
1203 Bacău Săuceşti S.C. REDO GROUP - S.R.L. T 75, P 625/69 A-Intravilan 3611 3176 18344 5 60,82
1204 Bacău Săuceşti COJAN ION, COJAN CRISTINA T 75, P 625/71 A-Intravilan 3607 3120 7200 1233 14998,76
1205 Bacău Săuceşti COJAN ION, COJAN CRISTINA T 75, P 625/71 A-Intravilan 3607 3120 7200 148 1800,34
1206 Bacău Săuceşti COJAN ION, COJAN CRISTINA T 75, P 625/71 A-Intravilan 3607 3120 7200 169 2055,79
1207 Bacău Săuceşti COJAN ION, COJAN CRISTINA T 75, P 625/71 A-Intravilan 3607 3120 7200 5 60,82
1208 Bacău Săuceşti FARAOANU PAVEL T75, P 625/72 A-Intravilan 3391 2932 6700 6793 82633,08
1209 Bacău Săuceşti S.C. FORMULA 1 INTERMED - S.R.L. T75, P 625/73 A-Intravilan 3315 60464 9800 5507 66989,6
1210 Bacău Săuceşti Proprietar neidentificat*) T 75 A-Intravilan 3137 5 60,82
1211 Bacău Săuceşti Proprietar neidentificat*) T 75 A-Intravilan 3137 1 12,16
1212 Bacău Săuceşti Proprietar neidentificat*) T 75 A-Intravilan 3137 3 36,49
1213 Bacău Săuceşti PRIMĂRIA SĂUCEŞTI T 75 A-Intravilan 443 5388,85
1214 Bacău Săuceşti PRIMĂRIA SĂUCEŞTI (DN 2) T 75 A-Intravilan 593 7213,52
1215 Bacău Hemeiuş TIMPU ANTON T8; A76/182-183 A-Extravilan 2731 12900 198 233,92
1216 Bacău Hemeiuş TABAC MARITA T8; A76/181 A-Extravilan 3210 698 824,64
1217 Bacău Hemeiuş CIUBOTARU C-TIN T8; A76/180 A-Extravilan 219 7264 2151 2541,28
1218 Bacău Hemeiuş RADU TINCA T8; A76/179 500 112 132,32
1219 Bacău Hemeiuş RADU TINCA T8; A76/179 4 4,73
1220 Bacău Hemeiuş CIUBOTARU C-TIN T8; A76/180 A-Extravilan 219 7264 2 2,36
1221 Bacău Hemeiuş CIOCOIU CATINCA T8; A76/178 A-Extravilan 803 825 974,69
1222 Bacău Hemeiuş ZAHARIA ELENA T8; A76/177 A-Extravilan 2600 468 552,91
1223 Bacău Hemeiuş MUNTEANU C-TIN T8; A76/176 A-Extravilan 3240 532 628,53
1224 Bacău Hemeiuş DEF***) LETCANU COSTACHE T8; A76/175 A-Extravilan 4500 669 790,38
1225 Bacău Hemeiuş DEF***) TABAC MARITA T8; A76/174 A-Extravilan 1620 227 268,19
1226 Bacău Hemeiuş DEF***) ZAHARIA NECULAI T8; A76/173 A-Extravilan 2430 413 487,93
1227 Bacău Hemeiuş M DEF****) BARDASU ALEXANDRU T8; A76/170 A-Extravilan 2410 2554 5040 6 7,09
1228 Bacău Hemeiuş M DEF****) LUCA FELICIA T8; A76/172 A-Extravilan 3544 3893 1768 257 303,63
1229 Bacău Hemeiuş M DEF****) BARDASU ALEXANDRU T8; A76/170 A-Extravilan 2410 2554 5040 725 856,54
1230 Bacău Hemeiuş LUCA MARIA T8; A76/169 A-Extravilan 2418 2600 1500 209 246,92
1231 Bacău Hemeiuş GHETA GHEORGHE T8; A76/168 A-Extravilan 1253 194 229,2
1232 Bacău Hemeiuş GEANGALAU DUMITRU T8; A76/167 A-Extravilan 3343 5300 714 843,55
1233 Bacău Hemeiuş LUCA ALEXANDRU T8; A76/166 A-Extravilan 1800 253 298,9
1234 Bacău Hemeiuş BORDEIANU D-TRU T8; A76/165 A-Extravilan 3741 4153 3343 447 528,1
1235 Bacău Hemeiuş Zaharia Mihai; Zaharia C-TA T8; A76/165 A-Extravilan 3740 4152 3407 395 466,67
1236 Bacău Hemeiuş CIUBOTARU GHEORGHE T8; A76/164 A-Extravilan 1327 1800 187 220,93
1237 Bacău Hemeiuş CURELARU P. ION T8; A76/163 A-Extravilan 1900 161 190,21
1238 Bacău Hemeiuş CURELARU VICTOR T8; A76/162 A-Extravilan 1240 2250 140 165,4
1239 Bacău Hemeiuş CIOINA D-TRU T8; A76/161 A-Extravilan 1241 2610 90 106,33
1240 Bacău Hemeiuş CURELARU EUGEN; CIUREA V. T8; A76/160 A-Extravilan 61508 61508 2473 1 1,18
1241 Bacău Hemeiuş Proprietar neidentificat*) T8; A76 A-Extravilan 100 118,14
1242 Bacău Hemeiuş FARCAS IOJA T7; A43/27 A-Extravilan 3600 8 9,45
1243 Bacău Hemeiuş DEF***) GASPAR PETREA T7; A43/26 A-Extravilan 1254 910/N 6200 157 185,49
1244 Bacău Hemeiuş M DEF****) FRINCU IONEL T7; A43/25 A-Extravilan 2500 203 239,83
1245 Bacău Hemeiuş VITELARU EUGENIA T7; A43/24 A-Extravilan 3680 4041 12850 1198 1415,36
1246 Bacău Hemeiuş Proprietar neidentificat*) T7; A43/21 A-Extravilan 6 7,09
1247 Bacău Hemeiuş PALADE C-TIN T7; A43/21 A-Extravilan 2967;2960 3298;3295 2811 329 388,69
1248 Bacău Hemeiuş M DEF****) TANCULESCU D-TRU T7; A43 A-Extravilan 2334 2371 4100 402 474,94
1249 Bacău Hemeiuş Proprietar neidentificat*) T7; A43/21 A-Extravilan 511 603,72
1250 Bacău Hemeiuş PAROHIA CATOLICĂ LILIECI T7; A43/19 A-Extravilan 2355 3539 20000 2379 2810,64
1251 Bacău Hemeiuş TABAC TITA T7; A43/17 A-Extravilan 2500 430 508,02
1252 Bacău Hemeiuş MIHAILA ION T7; A43/17/1 A-Extravilan 3500 627 740,76
1253 Bacău Hemeiuş PREDA CONSTANTIN T7; A43/16 A-Extravilan 9100 6 7,09
1254 Bacău Hemeiuş PREDA CONSTANTIN T7; A43/16 A-Extravilan 9100 3080 3638,83
1255 Bacău Hemeiuş Proprietar neidentificat*) T7; A43/16/1 A-Extravilan 1802 2128,95
1256 Bacău Hemeiuş CIOLAN DOMITIAN T7; A43/14-15 A-Extravilan (1706-2178)/1/2/ 1/2 6300 30 35,44
1257 Bacău Hemeiuş CIOLAN DOMITIAN T7; A43/14-15 A-Extravilan (1706-2178)/1/2/ 1/1 6300 464 548,19
1258 Bacău Hemeiuş Proprietar neidentificat*) T7; A43 A-Extravilan 3220 3804,23
1259 Bacău Hemeiuş KOBRIJA DANIEL T7; A43/13 A-Extravilan 2500 663 783,29
1260 Bacău Hemeiuş IGNAT VASILE T7; A43/13 A-Extravilan 700 143 168,95
1261 Bacău Hemeiuş M DEF****) IGNAT N-LAI T7; A43/13/1 A-Extravilan 1100 186 219,75
1262 Bacău Hemeiuş APREOTESEI NECULAI T7; A43/12/1 A-Extravilan 1500 163 192,57
1263 Bacău Hemeiuş OLARU IOSIF T7; A43/11 A-Extravilan 1300 27 31,9
1264 Bacău Hemeiuş Proprietar neidentificat*) T7; A43/5-6 A-Extravilan 7792 100 118,14
1265 Bacău Hemeiuş Proprietar neidentificat*) A-Extravilan 1592 1880,85
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1266 Bacău Hemeiuş Proprietar neidentificat*) A-Extravilan 869 1026,67
1267 Bacău Hemeiuş S.C. HIDROELECTRICA - S.A. BUCUREŞTI (S.H. BISTRIŢA PIATRA-NEAMŢ) 3191 3554 91638 3263 3855,04
1268 Bacău Hemeiuş S.C. HIDROELECTRICA -S.A. BUCUREŞTI (S.H. BISTRIŢA PIATRA-NEAMŢ) 3191 3554 91638 6 7,09
1269 Bacău Hemeiuş BAISAN CONSTANTIN T13;P610/10 CC-Intravilan 3044 1016,00 191 9811,81
1270 Bacău Hemeiuş Proprietar neidentificat*) CC-Intravilan 2224 4 205,48
1271 Bacău Hemeiuş HINCU CATALIN T14; T8; 601/176/33 Cc+A Intravilan 61085 91085 1997 100 5137,07
1272 Bacău Hemeiuş Proprietar neidentificat*) 3342 171680,94
1273 Bacău Hemeiuş M DEF****) TIMPU ANTON T14; T8; A76/32 Cc; Arabil Intravilan 2729; 2730 3088; 3085 7314 1168 60001
1274 Bacău Iteşti S.N.T.C.F.R. - S.A. DF-Extravilan 5 12,47
1275 Bacău Iteşti S.N.T.C.F.R. - S.A. DF-Extravilan 5 12,47
1276 Bacău Iteşti S.N.T.C.F.R. - S.A. DF-Extravilan 1765 4402,17
1277 Bacău Iteşti Proprietar neidentificat*) A-Intravilan 885 774,5
1278 Bacău Iteşti Proprietar neidentificat*) A-Intravilan 12314 10776,47
1279 Bacău Iteşti Proprietar neidentificat*) A-Intravilan 72 63,01
1280 Bacău Iteşti Proprietar neidentificat*) A-Intravilan 20902 18292,18
1281 Bacău Iteşti RNP - Direcţia silvică PDT835; PDT836 Pd-Intravilan 143700 7874 6890,85
1282 Bacău Iteşti Primăria Iteşti-Islaz T80; P837; NS842; HB840/2; PdT836 P-Extravilan 246100 28969 25351,93
1283 Bacău Iteşti HIDROELECTRICA T80; HR830; P851; HC8533/1; CD854; F857, T80; CD854; F857, T80; Cc852 60198, 934 60198, 844 167500 76 66,51
1284 Bacău Iteşti HIDROELECTRICA T80; HR830; P851; HC8533/1; CD854; F857, T80; CD854; F857, T80; Cc852 60198, 934 60198, 844 29332 76 66,51
1285 Bacău Iteşti HIDROELECTRICA T80; HR830; P851; HC8533/1; CD854; F857, T80; CD854; F857, T80; Cc852 60198, 934 60198, 844 167500 4401 3851,49
1286 Bacău Iteşti HIDROELECTRICA T80; HR830; P851; HC8533/1; CD854; F857, T80; CD854; F857, T80; Cc852 60198, 934 60198, 844 167500 6 5,25
1287 Bacău Iteşti HIDROELECTRICA T80; HR830; P851; HC8533/1; CD854; F857, T80; CD854; F857, T80; Cc852 60198, 934 60198, 844 167500 6 5,25
1288 Bacău Iteşti HIDROELECTRICA T80; HR830; P851; HC8533/1; CD854; F857, T80; CD854; F857, T80; Cc852 60198, 934 60198, 844 167500 6 5,25
1289 Bacău Iteşti HIDROELECTRICA T80; HR830; P851; HC8533/1; CD854; F857, T80; CD854; F857, T80; Cc852 60198, 934 60198, 844 167500 6 5,25
1290 Bacău Iteşti HIDROELECTRICA T80; HR830; P851; HC8533/1; CD854; F857, T80; CD854; F857, T80; Cc852 60198, 934 60198, 844 167500 6 5,25
1291 Bacău Sărata Proprietar neidentificat*) T15, P269 A-Extravilan 181 1584
1292 Bacău Sărata SIMON ROZALIA T15, P269/12 A-Extravilan 2358 1510 3333,00 573 5014,55
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1293 Bacău Sărata BOBARNAC MIHAI T15, P263/12,/11,/10 A-Extravilan 2357; 2359 1511 3333,00 360 3150,5
1294 Bacău Sărata BOBARNAC MIHAI T15, P263/12,/11,/10 A-Extravilan 2357; 2359 1511 3334,00 359 3141,75
1295 Bacău Sărata Proprietar neidentificat*) T15, T269 A-Extravilan 1030 9013,94
1296 Bacău Sărata Proprietar neidentificat*) T15, T269 A-Extravilan 630 5513,38
1297 Bacău Sărata Proprietar neidentificat*) T15, T269 A-Extravilan 723 6327,26
1298 Bacău Sărata Proprietar neidentificat*) T15, T269 A-Extravilan 1158 10134,12
1299 Bacău Sărata Proprietar neidentificat*) T15, T269 A-Extravilan 1269 11105,53
1300 Bacău Sărata Proprietar neidentificat*) T15, T269 A-Extravilan 13 113,77
1301 Bacău Sărata MAZILU GH. VASILE T15, P263/30 A-Extravilan 731 21875,00 901 7885,01
1302 Bacău Sărata Proprietar neidentificat*) T15, P253 A-Extravilan 2260 19778,16
1303 Bacău Sărata Proprietar neidentificat*) T15, P263 A-Extravilan 1425 12470,75
1304 Bacău Sărata FURDUI ION, FURDUI MARIA T15, P263/49 A-Extravilan 2729 60431 4200,00 571 4997,05
1305 Bacău Sărata Proprietar neidentificat*) T15, P263 A-Extravilan 1099 9617,79
1306 Bacău Sărata Proprietar neidentificat*) T15, P263 A-Extravilan 664 5810,93
1307 Bacău Sărata Proprietar neidentificat*) T15, P269 A-Extravilan 9563 83689,64
1308 Bacău Sărata Proprietar neidentificat*) T15, P269 A-Extravilan 2000 17502,8
1309 Bacău Sărata Proprietar neidentificat*) T15, P269 A-Extravilan 218 1907,81
1310 Bacău Sărata BALAN MARCEL, BALAN IONEL T15, P264/110 A-Extravilan 1102 1580 2500,00 240 2100,34
1311 Bacău Sărata Proprietar neidentificat *) T15, P264 A-Extravilan 8319 72802,9
1312 Bacău Sărata ENASEL A. VALENTIN, ENASEL MARIA T15, P264/1 A-Extravilan 1904 1176 1500,00 457 3999,39
1313 Bacău Sărata Proprietar neidentificat*) T15, 264 A-Extravilan 3637 31828,84
1314 Bacău Sărata Proprietar neidentificat*) T17, P289 A-Extravilan 319 2791,7
1315 Bacău Sărata Proprietar neidentificat*) T17, P289 A-Extravilan 3313 28993,39
1316 Bacău Sărata FURDUI ION, FURDUI MARIA T17, P289/1/78 A-Extravilan 3828 3193 1500,00 447 3911,88
1317 Bacău Sărata Proprietar neidentificat*) T17, P289 A-Extravilan 15863 138823,46
1318 Bacău Sărata Proprietar neidentificat*) T17, P289 A-Extravilan 17 148,77
1319 Bacău Sărata Proprietar neidentificat*) T17, P289 A-Extravilan 4104 35915,75
1320 Bacău Sărata Proprietar neidentificat*) T17, P289 A-Extravilan 4969 43485,71
1321 Bacău Sărata SIMON GH. PETRE T17, P289/1/59 A-Extravilan 3347 2709 2500,00 848 7421,19
1322 Bacău Sărata Proprietar neidentificat*) A-Extravilan 2859 25020,25
1323 Bacău Sărata Proprietar neidentificat*) A-Extravilan 3775 33036,54
1324 Bacău Sărata Proprietar neidentificat*) A-Extravilan 2220 19428,11
1325 Bacău Sărata Proprietar neidentificat*) A-Extravilan 1789 15656,25
1326 Bacău Sărata Proprietar neidentificat*) A-Extravilan 85 743,87
1327 Bacău Sărata Proprietar neidentificat*) A-Extravilan 663 5802,18
1328 Bacău Sărata Proprietar neidentificat*) A-Extravilan 4870 42619,32
1329 Bacău Sărata Proprietar neidentificat*) A-Extravilan 1754 15349,96
1330 Bacău Sărata Proprietar neidentificat*) A-Extravilan 6176 54048,65
1331 Bacău Sărata Proprietar neidentificat*) A-Extravilan 3432 233 2039,08
1332 Bacău Sărata Proprietar neidentificat*) A-Extravilan 21 183,78
1333 Bacău Sărata Proprietar neidentificat*) A-Extravilan 5 43,76
1334 Bacău Sărata Proprietar neidentificat*) A-Extravilan 5 43,76
1335 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T8 A156 A-Extravilan 60453 187 212,75
1336 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T8 A156 A-Extravilan 13265 15091,35
1337 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T8 A156 A-Extravilan 1208 247 281,01
1338 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T8 A156 A-Extravilan 1208 5 5,69
1339 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T8 A156 A-Extravilan 1213 24 27,3
1340 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T8 A156 A-Extravilan 176 200,23
1341 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T8 A156 A-Extravilan 807 13 14,79
1342 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T8 A156 A-Extravilan 60480 6 6,83
1343 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T8 A156 A-Extravilan 1209 510 580,22
1344 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T8 A156 A-Extravilan 1213 35 39,82
1345 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T8 A156 A-Extravilan 1210 594 675,78
1346 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T8 A156 A-Extravilan 1211 96 109,22
1347 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T8 A156 A-Extravilan 1212 15 17,07
1348 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T8 A156 A-Extravilan 1212 28 31,86
1349 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T8 A156 A-Extravilan 11678 13285,85
1350 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T8 A156 A-Extravilan 16 18,2
1351 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T8 A156 A-Extravilan 1115 1268,52
1352 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T8 A156 A-Extravilan 4742 5394,89
1353 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T8 A156 A-Extravilan 5229 5948,92
1354 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T8 A156 A-Extravilan 82 93,29
1355 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T8 A156 A-Extravilan 830 143 162,69
1356 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T10 A160 A-Extravilan 66 75,09
1357 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T10 A160 A-Extravilan 580 13 14,79
1358 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T10 A160 A-Extravilan 937 1066,01
1359 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T10 A160 A-Extravilan 499 567,7
1360 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T10 A160 A-Extravilan 3693 4201,46
1361 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T10 A160 A-Extravilan 329 374,3
1362 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T10 A160 A-Extravilan 1461 1662,15
1363 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T10 A160 A-Extravilan 1097 1248,04
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1364 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T10 A160 A-Extravilan 2125 2417,57
1365 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T10 A160 A-Extravilan 2184 2484,7
1366 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T10 A160 A-Extravilan 1998 2273,09
1367 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T10 A160 A-Extravilan 2316 2634,87
1368 Bacău Luizi-Călugăra VEREŞ-GHENŢA VALENTIN-CRISTINEL T10-160/264 A-Extravilan 60362 60362 5372 527 599,56
1369 Bacău Luizi-Călugăra VEREŞ PETRE T10-160/264 A-Extravilan 60636 60363 7029 4005 4556,42
1370 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T10 A160 A-Extravilan 2469 2808,94
1371 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T10 A160 A-Extravilan 1015 1154,75
1372 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T10 A160 A-Extravilan 374 425,49
1373 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T10 A160 A-Extravilan 540 614,35
1374 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T10 A160 A-Extravilan 194 220,71
1375 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T10 A160 A-Extravilan 79 89,88
1376 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T10 A160 A-Extravilan 879 1000,02
1377 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T10 A160 A-Extravilan 444 505,13
1378 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T10 A160 A-Extravilan 14 15,93
1379 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T10 A160 A-Extravilan 817 929,49
1380 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T10 A160 A-Extravilan 297 337,89
1381 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T10 A160 A-Extravilan 922 1048,94
1382 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T10 A160 A-Extravilan 227 258,25
1383 Bacău Luizi-Călugăra ADAM A. ANTON T10-160/276 A-Extravilan 1552 1421 2500 319 362,92
1384 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T10 A160 A-Extravilan 661 752,01
1385 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T11 A162 A-Extravilan 3506 3988,71
1386 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T11 A162 A-Extravilan 1905 2167,28
1387 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T11 A162 A-Extravilan 93 105,8
1388 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T11 A162 A-Extravilan 67 76,22
1389 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T11 A162 A-Extravilan 9 10,24
1390 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T11 A162 A-Extravilan 834 948,83
1391 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T11 A162 A-Extravilan 1695 1928,37
1392 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T11 A162 A-Extravilan 2205 2508,59
1393 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T11 A162 A-Extravilan 1125 1279,89
1394 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T11 A162 A-Extravilan 16 18,2
1395 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T11 A162 A-Extravilan 131 149,04
1396 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T13 A165 A-Extravilan 349 397,05
1397 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T13 A165 A-Extravilan 447 508,54
1398 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T13 A165 A-Extravilan 1299 1477,85
1399 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T13 A165 A-Extravilan 137 155,86
1400 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T13 A165 A-Extravilan 610 693,99
1401 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T13 A165 A-Extravilan 257 292,38
1402 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T13 A165 A-Extravilan 288 327,65
1403 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T13 A165 A-Extravilan 669 761,11
1404 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T13 A165 A-Extravilan 373 424,36
1405 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T13 A165 A-Extravilan 132 150,17
1406 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T13 A165 A-Extravilan 273 310,59
1407 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T13 A165 A-Extravilan 450 511,96
1408 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T13 A165 A-Extravilan 19 21,62
1409 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T13 A165 A-Extravilan 198 225,26
1410 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T13 A165 A-Extravilan 193 219,57
1411 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T13 A165 A-Extravilan 341 387,95
1412 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T13 A165 A-Extravilan 1057 1202,53
1413 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T13 A165 A-Extravilan 141 160,41
1414 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T13 A165 A-Extravilan 185 210,47
1415 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T13 A165 A-Extravilan 135 153,59
1416 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T13 A165 A-Extravilan 571 649,62
1417 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T13 A165 A-Extravilan 277 315,14
1418 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T13 A165 A-Extravilan 355 403,88
1419 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T13 A165 A-Extravilan 330 375,43
1420 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T13 A165 A-Extravilan 264 300,35
1421 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T13 A165 A-Extravilan 1271 2556 172 195,68
1422 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T13 A165 A-Extravilan 217 246,88
1423 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T13 A165 A-Extravilan 216 245,74
1424 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T13 A165 A-Extravilan 208 236,64
1425 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T13 A165 A-Extravilan 209 237,78
1426 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T13 A165 A-Extravilan 202 229,81
1427 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T13 A165 A-Extravilan 186 211,61
1428 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T13 A165 A-Extravilan 222 252,57
1429 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T13 A165 A-Extravilan 492 559,74
1430 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T13 A165 A-Extravilan 492 559,74
1431 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T13 A165 A-Extravilan 77 87,6
1432 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T13 A165 A-Extravilan 751 854,4
1433 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T13 A165 A-Extravilan 523 595,01
1434 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T13 A165 A-Extravilan 268 304,9
1435 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T13 A165 A-Extravilan 304 345,86
1436 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T13 A165 A-Extravilan 932 1060,32
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1437 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T13 A165 A-Extravilan 539 613,21
1438 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T13 A165 A-Extravilan 367 417,53
1439 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T13 A165 A-Extravilan 608 691,71
1440 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T13 A165 A-Extravilan 414 471
1441 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T13 A165 A-Extravilan 293 333,34
1442 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T13 A165 A-Extravilan 342 389,09
1443 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T13 A165 A-Extravilan 513 583,63
1444 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T13 A165 A-Extravilan 1220 1387,97
1445 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T13 A165 A-Extravilan 2713 3086,53
1446 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T13 A165 A-Extravilan 647 736,08
1447 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T13 A165 A-Extravilan 1378 1567,73
1448 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T13 A165 A-Extravilan 314 357,23
1449 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T14 A169 A-Extravilan 9 10,24
1450 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T14 A169 A-Extravilan 670 19 21,62
1451 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T14 A169 A-Extravilan 65 73,95
1452 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T14 A169 A-Extravilan 54 61,43
1453 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T14 A169 A-Extravilan 145 164,96
1454 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T14 A169 A-Extravilan 21 23,89
1455 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T14 A169 A-Extravilan 298 339,03
1456 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T14 A169 A-Extravilan 124 141,07
1457 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T14 A169 A-Extravilan 921 92 104,67
1458 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T14 A169 A-Extravilan 95 108,08
1459 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T14 A169 A-Extravilan 417 474,41
1460 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T14 A169 A-Extravilan 839 104 118,32
1461 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T14 A169 A-Extravilan 686 780,45
1462 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T14 A169 A-Extravilan 1056 98 111,49
1463 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T14 A169 A-Extravilan 1055 50 56,88
1464 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T14 A169 A-Extravilan 1054 51 58,02
1465 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T14 A169 A-Extravilan 1053 102 116,04
1466 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T14 A169 A-Extravilan 1220 1387,97
1467 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T14 A169 A-Extravilan 1000/1 182 207,06
1468 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T14 A169 A-Extravilan 1000/2 187 212,75
1469 Bacău Luizi-Călugăra COCIOANGĂ M. IOSIF T14- 169/92 A-Extravilan 1619 1481 1800 125 142,21
1470 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T14 A169 A-Extravilan 115 130,83
1471 Bacău Luizi-Călugăra TAL M. ROZALIA T14- 169/90 A-Extravilan 505 343 2613 147 167,24
1472 Bacău Luizi-Călugăra SANDU LUCIA T14- 169/90 A-Extravilan 506 341 2515 135 153,59
1473 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T14 A169 A-Extravilan 1226 1394,8
1474 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T14 A169 A-Extravilan 2114 2405,06
1475 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T14 A169 A-Extravilan 212 241,19
1476 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T14 A169 A-Extravilan 1081 1229,83
1477 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T14 A169 A-Extravilan 5 5,69
1478 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T14 A169 A-Extravilan 1545 1757,72
1479 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T14 A169 A-Extravilan 2214 2518,83
1480 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T14 A169 A-Extravilan 1470 1672,39
1481 Bacău Luizi-Călugăra DEF***) GHIURCĂ CONSTANTIN T14- 169/80 A-Extravilan 60704 60704 3600 1159 1318,57
1482 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T14 A169 A-Extravilan 24 27,3
1483 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T14 A169 A-Extravilan 6 6,83
1484 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T14 A169 A-Extravilan 1313 1493,78
1485 Bacău Luizi-Călugăra CIUMEREA ANGELA T14-169/78 A-Extravilan 60231 60231 1720 508 577,94
1486 Bacău Luizi-Călugăra BOBÎRNAC FERDINAT T14-169/78 A-Extravilan 60230 60230 1720 506 575,67
1487 Bacău Luizi-Călugăra ŞOLOT MARGARETA T14-169/78 A-Extravilan 60229 60229 1721 517 588,18
1488 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T14 A169 A-Extravilan 2397 2727,02
1489 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T14 A169 A-Extravilan 1551 1764,54
1490 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T14 A169 A-Extravilan 1424 1620,06
1491 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T14 A169 A-Extravilan 2158 2455,12
1492 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T14 A169 A-Extravilan 781 888,53
1493 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T14 A169 A-Extravilan 270 307,17
1494 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T15 A169 A-Extravilan 732 832,78
1495 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T15 A169 A-Extravilan 565 642,79
1496 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T15 A169 A-Extravilan 1152 1310,61
1497 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T15 A169 A-Extravilan 5227 5946,66
1498 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T15 A169 A-Extravilan 678 771,35
1499 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T15 A169 A-Extravilan 919 1045,53
1500 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T15 A169 A-Extravilan 152 172,93
1501 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T15 A169 A-Extravilan 340 386,81
1502 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T15 A169 A-Extravilan 736 837,33
1503 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T15 A169 A-Extravilan 1770 2013,7
1504 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T15 A169 A-Extravilan 6291 7157,16
1505 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T15 A169 A-Extravilan 1027 1455 1655,33
1506 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T15 A169 A-Extravilan 1840 2093,33
1507 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T15 A169 A-Extravilan 479 544,95
1508 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T15 A171 A-Extravilan 115 130,83
1509 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T15 A171 A-Extravilan 57 64,85
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1510 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T15 A171 A-Extravilan 18 20,48
1511 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T15 A171 A-Extravilan 18 20,48
1512 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T15 A171 A-Extravilan 34 38,68
1513 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T15 A171 A-Extravilan 3037 3455,14
1514 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T15 A171 A-Extravilan 1252 1424,38
1515 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T15 A171 A-Extravilan 914 1039,84
1516 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T15 A171 A-Extravilan 512 582,49
1517 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T15 A171 A-Extravilan 302 343,58
1518 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T15 A171 A-Extravilan 365 415,25
1519 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T15 A171 A-Extravilan 1067 1213,91
1520 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T15 A171 A-Extravilan 934 1062,59
1521 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T15 A171 A-Extravilan 718 816,86
1522 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T15 A171 A-Extravilan 15 17,07
1523 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T15 A171 A-Extravilan 256 291,25
1524 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T15 A171 A-Extravilan 292 332,2
1525 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T15 A171 A-Extravilan 777 883,98
1526 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T15 A171 A-Extravilan 342 389,09
1527 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T15 A171 A-Extravilan 264 300,35
1528 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T15 A171 A-Extravilan 281 319,69
1529 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T15 A171 A-Extravilan 88 100,12
1530 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T15 A171 A-Extravilan 68 77,36
1531 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T15 A171 A-Extravilan 19 21,62
1532 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T15 A171 A-Extravilan 846 962,48
1533 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T15 A171 A-Extravilan 219 249,15
1534 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T15 A171 A-Extravilan 601 683,75
1535 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T15 A171 A-Extravilan 966 1099
1536 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T15 A171 A-Extravilan 242 275,32
1537 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T15 A171 A-Extravilan 292 332,2
1538 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T15 A171 A-Extravilan 787 419 476,69
1539 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T15 A171 A-Extravilan 760 864,64
1540 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T15 A171 A-Extravilan 1130 1285,58
1541 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T15 A171 A-Extravilan 2033 2312,91
1542 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T15 A171 A-Extravilan 918 1044,39
1543 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T15 A171 A-Extravilan 1532 1742,93
1544 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T15 A171 A-Extravilan 1480 1683,77
1545 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T15 A171 A-Extravilan 15 17,07
1546 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T15 A171 A-Extravilan 1858 2113,81
1547 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T15 A171 A-Extravilan 162 184,3
1548 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T15 A171 A-Extravilan 188 213,88
1549 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T15 A171 A-Extravilan 239 271,91
1550 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T15 A171 A-Extravilan 60260 224 254,84
1551 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T15 A171 A-Extravilan 783 890,81
1552 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T15 A171 A-Extravilan 280 318,55
1553 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T15 A171 A-Extravilan 5413 6158,27
1554 Bacău Luizi-Călugăra Proprietar neidentificat*) T15 A171 A-Extravilan 12490 14209,65
1555 Bacău Luizi-Călugăra PRIMĂRIA LUIZI-CĂLUGĂRA DE-Extravilan 107 121,73
1556 Bacău Luizi-Călugăra PRIMĂRIA LUIZI-CĂLUGĂRA DE-Extravilan 94 106,94
1557 Bacău Luizi-Călugăra PRIMĂRIA LUIZI-CĂLUGĂRA DE-Extravilan 99 112,63
1558 Bacău Luizi-Călugăra PRIMĂRIA LUIZI-CĂLUGĂRA DE169/131-Extravilan 174 197,96
1559 Bacău Luizi-Călugăra PRIMĂRIA LUIZI-CĂLUGĂRA DE 170-Extravilan 152 172,93
1560 Bacău Luizi-Călugăra PRIMĂRIA LUIZI-CĂLUGĂRA DE 170-Extravilan 38 43,23
1561 Bacău Luizi-Călugăra PRIMĂRIA LUIZI-CĂLUGĂRA DE 171/4-Extravilan 98 111,49
1562 Bacău Luizi-Călugăra PRIMĂRIA LUIZI-CĂLUGĂRA DE-Extravilan 262 298,07
1563 Bacău Luizi-Călugăra PRIMĂRIA LUIZI-CĂLUGĂRA DE-Extravilan 145 164,96
1564 Bacău Luizi-Călugăra PRIMĂRIA LUIZI-CĂLUGĂRA DE 175-Extravilan 115 130,83
TOTAL 1667499 7505358,76

*) Pentru poziţiile în care se regăseşte menţiunea „Proprietar neidentificat“, astfel cum reiese din evidenţele unităţilor administrativ-teritoriale, numele proprietarului/deţinătorului va fi identificat ulterior, după punerea în posesie, în vederea completării documentaţiilor necesare pentru punerea în aplicare a măsurilor de expropriere, în condiţiile legii. **) Rez.c.l = rezervă comisie locală. ***) Def. = defunct. ****) M. Def = moştenitor defunct. NOTĂ: Alte date de identificare a proprietarului/deţinătorilor, precum şi orice alte informaţii necesare în vederea punerii în aplicare a măsurilor de expropriere, în condiţiile legii, vor fi identificate ulterior, în vederea completării documentaţiilor necesare, conform reglementărilor în vigoare.


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 620/2013

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 620 din 2013
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 342 2016
    Bună ziua domnule / doamnă Oferim împrumuturi organismelor private și comerciale cu o dobândă anuală foarte mică de 3%, rambursare de la 1 an la 25 de ani. Acordăm împrumuturi cuprinse între 5.000 și 500.000.000. Aceasta este pentru a eradica istoricul în creștere al creditului necorespunzător și, de asemenea, pentru a aduce profit stabil atât companiei noastre, cât și clienților noștri. Vă pierdeți somnul în timpul nopții vă faceți griji cum să obțineți un împrumut? Contact: Paul Loan Agency acum prin e-mail: paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% și, oferim. *Imprumuturi personale * Credite de consolidare a datoriilor *Capital de risc * Împrumuturi pentru afaceri * Împrumuturi pentru educație *Imprumut pentru casa * Împrumuturi din orice motiv Pentru mai multe informații de urgență reveniți imediat la noi. paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Salutari Domnule Paul Moritz
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu