E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 614 din 13 iulie 2000

pentru aprobarea modului de repartizare si de utilizare a sumelor destinate actiunilor prevazute la lit. a) - d) si f) - h) din anexa nr. 3/11 la Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 348 din 26 iulie 2000


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale Notei din anexa nr. 3/11 la Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se aproba modul de repartizare si de utilizare a sumelor destinate actiunilor prevazute la lit. a) - d) si f) - h) din anexa nr. 3/11 la Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 195 bis din 5 mai 2000, dupa cum urmeaza:
    a) Departamentului pentru Protectia Minoritatilor Nationale, pentru realizarea actiunilor prevazute la lit. a) - c) si h) din anexa nr. 3/11 la Legea nr. 76/2000, suma de 68.621.000 mii lei, conform destinatiilor mentionate in anexa nr. 1;
    b) Departamentului pentru Comunicare, pentru realizarea actiunilor prevazute la lit. f) si g) din anexa nr. 3/11 la Legea nr. 76/2000, suma de 5.500.000 mii lei, conform destinatiilor mentionate in anexa nr. 2;
    c) Departamentului pentru Relatiile cu Romanii de peste Hotare, pentru realizarea actiunilor prevazute la lit. d) din anexa nr. 3/11 la Legea nr. 76/2000, suma de 15.000.000 mii lei, conform destinatiilor mentionate in anexa nr. 3.
    Art. 2
    Secretariatul General al Guvernului executa operatiunile financiare privind fondurile transferate, potrivit Legii nr. 76/2000, in bugetul acestuia, destinate realizarii actiunilor prevazute la lit. a) - d) si f) - h) din anexa nr. 3/11 la Legea nr. 76/2000. Eliberarea fondurilor catre destinatarul acestor actiuni se face de Secretariatul General al Guvernului pe baza fundamentarilor privind legalitatea, oportunitatea, necesitatea si economicitatea acestora, elaborate de departamentele de specialitate, si raspunde numai de incadrarea sumelor alocate in limitele stabilite prin prezenta hotarare.
    Art. 3
    (1) Raspunderea privind utilizarea si justificarea sumelor pe destinatiile prevazute in anexele nr. 1 lit. B - D, nr. 2 si 3 revine Departamentului pentru Protectia Minoritatilor Nationale, Departamentului pentru Comunicare si Departamentului pentru Relatiile cu Romanii de peste Hotare, dupa caz, iar pentru sumele prevazute in anexa nr. 1 lit. A revine, potrivit legii, organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale.
    (2) Supravegherea utilizarii de catre organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale a sumelor prevazute in anexa nr. 1 lit. A, potrivit destinatiilor legale, se exercita de Departamentul pentru Protectia Minoritatilor Nationale.
    Art. 4
    Justificarea sumelor prevazute in anexele nr. 1 lit. B - D, si nr. 2 si 3, alocate pe baza fundamentarilor prevazute la art. 2, se face de catre Departamentul pentru Protectia Minoritatilor Nationale, Departamentul pentru Comunicare si Departamentul pentru Relatiile cu Romanii de peste Hotare prin prezentarea de documente legale din care sa rezulte utilizarea sumelor pe destinatiile prevazute in notele de fundamentare.
    Art. 5
    Anexele nr. 1 - 3 fac parte integranta din prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
            MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

                       Contrasemneaza:
                       Secretarul general al Guvernului,
                       Radu Stroe

                       Ministru delegat pe langa
                       primul-ministru pentru
                       minoritati nationale,
                       Peter Eckstein Kovacs

                       Secretar de stat, seful
                       Departamentului pentru Comunicare,
                       Gabriela Vranceanu Firea

                       Secretar de stat, seful
                       Departamentului pentru Relatiile
                       cu Romanii de peste Hotare,
                       Viorel Badea

                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

    ANEXA 1

                              REPARTIZAREA
sumelor alocate Departamentului pentru Protectia Minoritatilor Nationale in vederea realizarii actiunilor prevazute la lit. a) - c) si h) din anexa nr. 3/11 la Legea nr. 76/2000

    TOTAL GENERAL: 68.621.000 mii lei,
    din care:

    A. Sume alocate pentru sprijinirea activitatilor desfasurate de organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, altele decat cele care primesc subventii de la bugetul de stat in baza dispozitiilor Legii partidelor politice nr. 27/1996 pentru acoperirea partiala a urmatoarelor cheltuieli:
    - cheltuieli materiale pentru functionarea sediilor si sediilor filialelor, precum si pentru lucrarile de intretinere si reparatii ale acestora;
    - cheltuieli de personal;
    - cheltuieli pentru presa, carte si publicatii;
    - cheltuieli pentru organizarea de actiuni culturale, stiintifice, simpozioane si alte asemenea manifestari organizate in tara si in strainatate;
    - cheltuieli pentru investitii in bunuri mobile si imobile necesare pentru activitatea organizatiilor.
____________________________________________________________________________
Nr.             Organizatia                                   Sumele alocate
crt.                                                            - mii lei -
____________________________________________________________________________
 0                   1                                               2
____________________________________________________________________________
  1.  Uniunea Armenilor din Romania                             3.800.000
  2.  Uniunea Democratica a Slovacilor si Cehilor din
      Romania                                                   2.090.000
  3.  Uniunea Ucrainenilor din Romania                          7.100.000
  4.  Forumul Democrat al Germanilor din Romania                3.900.000
  5.  Comunitatea Rusilor Lipoveni din Romania                  3.040.000
  6.  Uniunea Elena din Romania                                 3.550.000
  7.  Uniunea Sarbilor din Romania                              2.920.000
  8.  Partida Romilor                                           8.900.000
  9.  Uniunea Democrata Turca din Romania                       2.435.000
 10.  Uniunea Polonezilor din Romania "Dom Polski"              1.710.000
 11.  Comunitatea Italiana din Romania                          1.710.000
 12.  Federatia Comunitatilor Evreiesti din Romania             2.880.000
 13.  Uniunea Culturala a Albanezilor din Romania               1.290.000
 14.  Comunitatea Bulgarilor "Bratstvo" din Romania             3.040.000
 15.  Uniunea Croatilor din Romania                             1.335.000
 16.  Societatea Maghiara de Cultura din Transilvania           9.500.000
 17.  Uniunea Democratica a Tatarilor Turco-Musulmani
      din Romania                                               3.400.000
____________________________________________________________________________
      TOTAL:                                                   62.600.000
____________________________________________________________________________
 B.   Suma alocata pentru finantarea unor actiuni comune
      realizate de organizatiile ce apartin minoritatilor
      nationale sau initiate de Departamentul pentru Protectia
      Minoritatilor Nationale, pe baza de programe si proiecte  3.900.000
 C.   Suma alocata pentru finantarea unor programe si proiecte
      in cadrul "Campaniei europene pentru combaterea
      rasismului, xenofobiei, antisemitismului si
      intolerantei"                                               900.000
 D.   Contributii la programele realizate cu finantare
      internationala pentru proiecte de imbunatatire a
      situatiei socio-medico-educative a romilor - cheltuieli
      de capital                                                1.221.000
____________________________________________________________________________

    ANEXA 2

                              REPARTIZAREA
sumelor alocate Departamentului pentru Comunicare in vederea realizarii actiunilor prevazute la lit. f) si g) din anexa nr. 3/11 la Legea nr. 76/2000

    TOTAL GENERAL: 5.500.000 mii lei,
    din care:

    a) pentru promovarea imaginii si a intereselor Romaniei peste hotare - 2.500.000 mii lei, dupa cum urmeaza:
    - achizitionarea si editarea unor materiale in limbi straine, cu caracter promotional, de prezentare a Romaniei in strainatate (pliante, brosuri, carti, albume, harti, obiecte de artizanat, casete video, compact discuri, casete cu muzica populara), care sa creeze si sa mentina o opinie publica externa favorabila Romaniei;
    - finantarea unor actiuni de lobby (seminarii, colocvii, congrese, reuniuni internationale, targuri internationale) organizate de catre departament;
    - realizarea de produse multimedia (clipuri publicitare, filme promotionale de scurt metraj, compact discuri, casete audio si video);
    - cumpararea de spatii promotionale in publicatiile internationale si de spatii de emisie la posturi de televiziune din strainatate;
    - invitarea reprezentantilor unor publicatii, posturi de radio si de televiziune internationale de prestigiu, cu acoperirea cheltuielilor de sejur pe teritoriul Romaniei;
    b) pentru realizarea, in cazuri justificate, de actiuni cu caracter stiintific si social-cultural, prin institutii, asociatii si alte persoane juridice, pe baza de licitatie publica, selectie de oferte, conform prevederilor legale in vigoare - suma de 3.000.000 mii lei, dupa cum urmeaza:
    - editarea unor brosuri, pliante in limba romana (componenta Guvernului, Programul de guvernare, buletine informative etc.) in scopul informarii opiniei publice asupra activitatii Guvernului Romaniei;
    - comandarea de sondaje de opinie;
    - traducerea unor materiale pe diferite teme economico-sociale si legislative, care vor aparea pe pagina web a Guvernului;
    - finantarea organizarii de reuniuni, simpozioane si alte activitati de comunicare;
    - cheltuieli cu organizarea reuniunilor Grupului de comunicare interministeriala si ale Grupului de comunicare la nivelul prefecturilor;
    - abonamente la reviste;
    - suma de 300.000 mii lei, reprezentand sprijin financiar pentru editarea ziarelor "Adevarul Harghitei", judetul Harghita, si "Cuvantul Nou", judetul Covasna, ce se va acorda in mod egal prin transfer in transe lunare;
    - activitati neprevazute, in concordanta cu atributiile departamentului, stabilite prin Hotararea Guvernului nr. 182/2000;
    - cheltuieli pentru plata T.V.A. etc., taxe ce nu pot fi suportate din IDF Grant No. TF 021757 din 2 februarie 1999, pentru cresterea capacitatii de comunicare a masurilor economice ale Guvernului;
    - suma in lei, echivalenta cu suma de 6.500 dolari S.U.A., reprezentand contributia contractuala a departamentului la Grantul obtinut de la Banca Mondiala No. TF 021757 din 2 februarie 1999, pentru cresterea capacitatii de comunicare a masurilor economice ale Guvernului;
    - finantarea unor evenimente culturale de interes national;
    - finantarea unor manifestari care asigura promovarea imaginii si a intereselor Romaniei prin cultura.

    ANEXA 3

                             REPARTIZAREA
sumelor alocate Departamentului pentru Relatiile cu Romanii de peste Hotare, in vederea realizarii actiunilor prevazute la lit. d) din anexa nr. 3/11 la Legea nr. 76/2000

    TOTAL GENERAL: 15.000.000 mii lei, utilizate pentru:

    A. Realizarea celor 10 programe:
      1. Programul Biserica romanilor
      Se va acorda sprijin financiar:
    - Bisericii Ortodoxe Romane din satul Apateu,
      Ungaria                                            20.000 dolari S.U.A.
    - Bisericii Ortodoxe Romane din satul Hagi-Curda
      (Camasovca), Republica Moldova                     25.000 dolari S.U.A.
    - Bisericii Ortodoxe Romane din orasul Ierihon,
      Israel                                             20.000 dolari S.U.A.
    - Bisericii Ortodoxe Romane din satul Horecea,
      regiunea Cernauti                                  16.800 dolari S.U.A.
    - Bisericii Ortodoxe Aromane "Schimbarea la fata -
      Sfantul Sotir" din orasul Korcea, Albania         140.000 dolari S.U.A.
    - Bisericii Ortodoxe "Sfantul Dumitru si a tuturor
      Sfintilor", Parohia satului Cania, judetul Cahul,
      Mitropolia Basarabiei, Republica Moldova              1,5 miliarde lei
    - Bisericii "Sfintii Apostoli Petru si Pavel si
      Drept Credinciosul Stefan cel Mare" din comuna
      Voloca, satul Hrusauti, regiunea Cernauti             1,2 miliarde lei
      si altor biserici, conform programului;

      2. Programul Scoala romaneasca;
      3. Programul Limba romana;
      4. Programul Lex;
      5. Programul Cultivarea insemnelor romanesti;
      6. Programul Libraria romaneasca;
      7. Programul Biblioteca romaneasca;
      8. Programul Centrul de afaceri;
      9. Programul Infiintarea unor birouri de sprijin in interiorul comunitatilor romanesti;
     10. Programul Cercetare interdisciplinara.

    B. Alte actiuni, necesare si oportune de indeplinit, potrivit Hotararii Guvernului nr. 971/1998 pentru infiintarea, organizarea si functionarea Departamentului pentru Relatiile cu Romanii de peste Hotare, modificata prin Hotararea Guvernului nr. 183/2000.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 614/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 614 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu