E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 614 din 13 iulie 2000

pentru aprobarea modului de repartizare si de utilizare a sumelor destinate actiunilor prevazute la lit. a) - d) si f) - h) din anexa nr. 3/11 la Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 348 din 26 iulie 2000


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale Notei din anexa nr. 3/11 la Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se aproba modul de repartizare si de utilizare a sumelor destinate actiunilor prevazute la lit. a) - d) si f) - h) din anexa nr. 3/11 la Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 195 bis din 5 mai 2000, dupa cum urmeaza:
    a) Departamentului pentru Protectia Minoritatilor Nationale, pentru realizarea actiunilor prevazute la lit. a) - c) si h) din anexa nr. 3/11 la Legea nr. 76/2000, suma de 68.621.000 mii lei, conform destinatiilor mentionate in anexa nr. 1;
    b) Departamentului pentru Comunicare, pentru realizarea actiunilor prevazute la lit. f) si g) din anexa nr. 3/11 la Legea nr. 76/2000, suma de 5.500.000 mii lei, conform destinatiilor mentionate in anexa nr. 2;
    c) Departamentului pentru Relatiile cu Romanii de peste Hotare, pentru realizarea actiunilor prevazute la lit. d) din anexa nr. 3/11 la Legea nr. 76/2000, suma de 15.000.000 mii lei, conform destinatiilor mentionate in anexa nr. 3.
    Art. 2
    Secretariatul General al Guvernului executa operatiunile financiare privind fondurile transferate, potrivit Legii nr. 76/2000, in bugetul acestuia, destinate realizarii actiunilor prevazute la lit. a) - d) si f) - h) din anexa nr. 3/11 la Legea nr. 76/2000. Eliberarea fondurilor catre destinatarul acestor actiuni se face de Secretariatul General al Guvernului pe baza fundamentarilor privind legalitatea, oportunitatea, necesitatea si economicitatea acestora, elaborate de departamentele de specialitate, si raspunde numai de incadrarea sumelor alocate in limitele stabilite prin prezenta hotarare.
    Art. 3
    (1) Raspunderea privind utilizarea si justificarea sumelor pe destinatiile prevazute in anexele nr. 1 lit. B - D, nr. 2 si 3 revine Departamentului pentru Protectia Minoritatilor Nationale, Departamentului pentru Comunicare si Departamentului pentru Relatiile cu Romanii de peste Hotare, dupa caz, iar pentru sumele prevazute in anexa nr. 1 lit. A revine, potrivit legii, organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale.
    (2) Supravegherea utilizarii de catre organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale a sumelor prevazute in anexa nr. 1 lit. A, potrivit destinatiilor legale, se exercita de Departamentul pentru Protectia Minoritatilor Nationale.
    Art. 4
    Justificarea sumelor prevazute in anexele nr. 1 lit. B - D, si nr. 2 si 3, alocate pe baza fundamentarilor prevazute la art. 2, se face de catre Departamentul pentru Protectia Minoritatilor Nationale, Departamentul pentru Comunicare si Departamentul pentru Relatiile cu Romanii de peste Hotare prin prezentarea de documente legale din care sa rezulte utilizarea sumelor pe destinatiile prevazute in notele de fundamentare.
    Art. 5
    Anexele nr. 1 - 3 fac parte integranta din prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
            MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

                       Contrasemneaza:
                       Secretarul general al Guvernului,
                       Radu Stroe

                       Ministru delegat pe langa
                       primul-ministru pentru
                       minoritati nationale,
                       Peter Eckstein Kovacs

                       Secretar de stat, seful
                       Departamentului pentru Comunicare,
                       Gabriela Vranceanu Firea

                       Secretar de stat, seful
                       Departamentului pentru Relatiile
                       cu Romanii de peste Hotare,
                       Viorel Badea

                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

    ANEXA 1

                              REPARTIZAREA
sumelor alocate Departamentului pentru Protectia Minoritatilor Nationale in vederea realizarii actiunilor prevazute la lit. a) - c) si h) din anexa nr. 3/11 la Legea nr. 76/2000

    TOTAL GENERAL: 68.621.000 mii lei,
    din care:

    A. Sume alocate pentru sprijinirea activitatilor desfasurate de organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, altele decat cele care primesc subventii de la bugetul de stat in baza dispozitiilor Legii partidelor politice nr. 27/1996 pentru acoperirea partiala a urmatoarelor cheltuieli:
    - cheltuieli materiale pentru functionarea sediilor si sediilor filialelor, precum si pentru lucrarile de intretinere si reparatii ale acestora;
    - cheltuieli de personal;
    - cheltuieli pentru presa, carte si publicatii;
    - cheltuieli pentru organizarea de actiuni culturale, stiintifice, simpozioane si alte asemenea manifestari organizate in tara si in strainatate;
    - cheltuieli pentru investitii in bunuri mobile si imobile necesare pentru activitatea organizatiilor.
____________________________________________________________________________
Nr.             Organizatia                                   Sumele alocate
crt.                                                            - mii lei -
____________________________________________________________________________
 0                   1                                               2
____________________________________________________________________________
  1.  Uniunea Armenilor din Romania                             3.800.000
  2.  Uniunea Democratica a Slovacilor si Cehilor din
      Romania                                                   2.090.000
  3.  Uniunea Ucrainenilor din Romania                          7.100.000
  4.  Forumul Democrat al Germanilor din Romania                3.900.000
  5.  Comunitatea Rusilor Lipoveni din Romania                  3.040.000
  6.  Uniunea Elena din Romania                                 3.550.000
  7.  Uniunea Sarbilor din Romania                              2.920.000
  8.  Partida Romilor                                           8.900.000
  9.  Uniunea Democrata Turca din Romania                       2.435.000
 10.  Uniunea Polonezilor din Romania "Dom Polski"              1.710.000
 11.  Comunitatea Italiana din Romania                          1.710.000
 12.  Federatia Comunitatilor Evreiesti din Romania             2.880.000
 13.  Uniunea Culturala a Albanezilor din Romania               1.290.000
 14.  Comunitatea Bulgarilor "Bratstvo" din Romania             3.040.000
 15.  Uniunea Croatilor din Romania                             1.335.000
 16.  Societatea Maghiara de Cultura din Transilvania           9.500.000
 17.  Uniunea Democratica a Tatarilor Turco-Musulmani
      din Romania                                               3.400.000
____________________________________________________________________________
      TOTAL:                                                   62.600.000
____________________________________________________________________________
 B.   Suma alocata pentru finantarea unor actiuni comune
      realizate de organizatiile ce apartin minoritatilor
      nationale sau initiate de Departamentul pentru Protectia
      Minoritatilor Nationale, pe baza de programe si proiecte  3.900.000
 C.   Suma alocata pentru finantarea unor programe si proiecte
      in cadrul "Campaniei europene pentru combaterea
      rasismului, xenofobiei, antisemitismului si
      intolerantei"                                               900.000
 D.   Contributii la programele realizate cu finantare
      internationala pentru proiecte de imbunatatire a
      situatiei socio-medico-educative a romilor - cheltuieli
      de capital                                                1.221.000
____________________________________________________________________________

    ANEXA 2

                              REPARTIZAREA
sumelor alocate Departamentului pentru Comunicare in vederea realizarii actiunilor prevazute la lit. f) si g) din anexa nr. 3/11 la Legea nr. 76/2000

    TOTAL GENERAL: 5.500.000 mii lei,
    din care:

    a) pentru promovarea imaginii si a intereselor Romaniei peste hotare - 2.500.000 mii lei, dupa cum urmeaza:
    - achizitionarea si editarea unor materiale in limbi straine, cu caracter promotional, de prezentare a Romaniei in strainatate (pliante, brosuri, carti, albume, harti, obiecte de artizanat, casete video, compact discuri, casete cu muzica populara), care sa creeze si sa mentina o opinie publica externa favorabila Romaniei;
    - finantarea unor actiuni de lobby (seminarii, colocvii, congrese, reuniuni internationale, targuri internationale) organizate de catre departament;
    - realizarea de produse multimedia (clipuri publicitare, filme promotionale de scurt metraj, compact discuri, casete audio si video);
    - cumpararea de spatii promotionale in publicatiile internationale si de spatii de emisie la posturi de televiziune din strainatate;
    - invitarea reprezentantilor unor publicatii, posturi de radio si de televiziune internationale de prestigiu, cu acoperirea cheltuielilor de sejur pe teritoriul Romaniei;
    b) pentru realizarea, in cazuri justificate, de actiuni cu caracter stiintific si social-cultural, prin institutii, asociatii si alte persoane juridice, pe baza de licitatie publica, selectie de oferte, conform prevederilor legale in vigoare - suma de 3.000.000 mii lei, dupa cum urmeaza:
    - editarea unor brosuri, pliante in limba romana (componenta Guvernului, Programul de guvernare, buletine informative etc.) in scopul informarii opiniei publice asupra activitatii Guvernului Romaniei;
    - comandarea de sondaje de opinie;
    - traducerea unor materiale pe diferite teme economico-sociale si legislative, care vor aparea pe pagina web a Guvernului;
    - finantarea organizarii de reuniuni, simpozioane si alte activitati de comunicare;
    - cheltuieli cu organizarea reuniunilor Grupului de comunicare interministeriala si ale Grupului de comunicare la nivelul prefecturilor;
    - abonamente la reviste;
    - suma de 300.000 mii lei, reprezentand sprijin financiar pentru editarea ziarelor "Adevarul Harghitei", judetul Harghita, si "Cuvantul Nou", judetul Covasna, ce se va acorda in mod egal prin transfer in transe lunare;
    - activitati neprevazute, in concordanta cu atributiile departamentului, stabilite prin Hotararea Guvernului nr. 182/2000;
    - cheltuieli pentru plata T.V.A. etc., taxe ce nu pot fi suportate din IDF Grant No. TF 021757 din 2 februarie 1999, pentru cresterea capacitatii de comunicare a masurilor economice ale Guvernului;
    - suma in lei, echivalenta cu suma de 6.500 dolari S.U.A., reprezentand contributia contractuala a departamentului la Grantul obtinut de la Banca Mondiala No. TF 021757 din 2 februarie 1999, pentru cresterea capacitatii de comunicare a masurilor economice ale Guvernului;
    - finantarea unor evenimente culturale de interes national;
    - finantarea unor manifestari care asigura promovarea imaginii si a intereselor Romaniei prin cultura.

    ANEXA 3

                             REPARTIZAREA
sumelor alocate Departamentului pentru Relatiile cu Romanii de peste Hotare, in vederea realizarii actiunilor prevazute la lit. d) din anexa nr. 3/11 la Legea nr. 76/2000

    TOTAL GENERAL: 15.000.000 mii lei, utilizate pentru:

    A. Realizarea celor 10 programe:
      1. Programul Biserica romanilor
      Se va acorda sprijin financiar:
    - Bisericii Ortodoxe Romane din satul Apateu,
      Ungaria                                            20.000 dolari S.U.A.
    - Bisericii Ortodoxe Romane din satul Hagi-Curda
      (Camasovca), Republica Moldova                     25.000 dolari S.U.A.
    - Bisericii Ortodoxe Romane din orasul Ierihon,
      Israel                                             20.000 dolari S.U.A.
    - Bisericii Ortodoxe Romane din satul Horecea,
      regiunea Cernauti                                  16.800 dolari S.U.A.
    - Bisericii Ortodoxe Aromane "Schimbarea la fata -
      Sfantul Sotir" din orasul Korcea, Albania         140.000 dolari S.U.A.
    - Bisericii Ortodoxe "Sfantul Dumitru si a tuturor
      Sfintilor", Parohia satului Cania, judetul Cahul,
      Mitropolia Basarabiei, Republica Moldova              1,5 miliarde lei
    - Bisericii "Sfintii Apostoli Petru si Pavel si
      Drept Credinciosul Stefan cel Mare" din comuna
      Voloca, satul Hrusauti, regiunea Cernauti             1,2 miliarde lei
      si altor biserici, conform programului;

      2. Programul Scoala romaneasca;
      3. Programul Limba romana;
      4. Programul Lex;
      5. Programul Cultivarea insemnelor romanesti;
      6. Programul Libraria romaneasca;
      7. Programul Biblioteca romaneasca;
      8. Programul Centrul de afaceri;
      9. Programul Infiintarea unor birouri de sprijin in interiorul comunitatilor romanesti;
     10. Programul Cercetare interdisciplinara.

    B. Alte actiuni, necesare si oportune de indeplinit, potrivit Hotararii Guvernului nr. 971/1998 pentru infiintarea, organizarea si functionarea Departamentului pentru Relatiile cu Romanii de peste Hotare, modificata prin Hotararea Guvernului nr. 183/2000.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 614/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 614 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunt Alexander Magnus, un împrumutat privat și legitim. Căutați un împrumut de afaceri, împrumut de Crăciun, împrumuturi personale, credite ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare negarantate, garanție, capital de risc etc. ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau instituție financiară pentru unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și garantat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail astăzi Via: alexandermagnus.loan@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu