E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 614 din 13 iulie 2000

pentru aprobarea modului de repartizare si de utilizare a sumelor destinate actiunilor prevazute la lit. a) - d) si f) - h) din anexa nr. 3/11 la Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 348 din 26 iulie 2000


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale Notei din anexa nr. 3/11 la Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se aproba modul de repartizare si de utilizare a sumelor destinate actiunilor prevazute la lit. a) - d) si f) - h) din anexa nr. 3/11 la Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 195 bis din 5 mai 2000, dupa cum urmeaza:
    a) Departamentului pentru Protectia Minoritatilor Nationale, pentru realizarea actiunilor prevazute la lit. a) - c) si h) din anexa nr. 3/11 la Legea nr. 76/2000, suma de 68.621.000 mii lei, conform destinatiilor mentionate in anexa nr. 1;
    b) Departamentului pentru Comunicare, pentru realizarea actiunilor prevazute la lit. f) si g) din anexa nr. 3/11 la Legea nr. 76/2000, suma de 5.500.000 mii lei, conform destinatiilor mentionate in anexa nr. 2;
    c) Departamentului pentru Relatiile cu Romanii de peste Hotare, pentru realizarea actiunilor prevazute la lit. d) din anexa nr. 3/11 la Legea nr. 76/2000, suma de 15.000.000 mii lei, conform destinatiilor mentionate in anexa nr. 3.
    Art. 2
    Secretariatul General al Guvernului executa operatiunile financiare privind fondurile transferate, potrivit Legii nr. 76/2000, in bugetul acestuia, destinate realizarii actiunilor prevazute la lit. a) - d) si f) - h) din anexa nr. 3/11 la Legea nr. 76/2000. Eliberarea fondurilor catre destinatarul acestor actiuni se face de Secretariatul General al Guvernului pe baza fundamentarilor privind legalitatea, oportunitatea, necesitatea si economicitatea acestora, elaborate de departamentele de specialitate, si raspunde numai de incadrarea sumelor alocate in limitele stabilite prin prezenta hotarare.
    Art. 3
    (1) Raspunderea privind utilizarea si justificarea sumelor pe destinatiile prevazute in anexele nr. 1 lit. B - D, nr. 2 si 3 revine Departamentului pentru Protectia Minoritatilor Nationale, Departamentului pentru Comunicare si Departamentului pentru Relatiile cu Romanii de peste Hotare, dupa caz, iar pentru sumele prevazute in anexa nr. 1 lit. A revine, potrivit legii, organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale.
    (2) Supravegherea utilizarii de catre organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale a sumelor prevazute in anexa nr. 1 lit. A, potrivit destinatiilor legale, se exercita de Departamentul pentru Protectia Minoritatilor Nationale.
    Art. 4
    Justificarea sumelor prevazute in anexele nr. 1 lit. B - D, si nr. 2 si 3, alocate pe baza fundamentarilor prevazute la art. 2, se face de catre Departamentul pentru Protectia Minoritatilor Nationale, Departamentul pentru Comunicare si Departamentul pentru Relatiile cu Romanii de peste Hotare prin prezentarea de documente legale din care sa rezulte utilizarea sumelor pe destinatiile prevazute in notele de fundamentare.
    Art. 5
    Anexele nr. 1 - 3 fac parte integranta din prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
            MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

                       Contrasemneaza:
                       Secretarul general al Guvernului,
                       Radu Stroe

                       Ministru delegat pe langa
                       primul-ministru pentru
                       minoritati nationale,
                       Peter Eckstein Kovacs

                       Secretar de stat, seful
                       Departamentului pentru Comunicare,
                       Gabriela Vranceanu Firea

                       Secretar de stat, seful
                       Departamentului pentru Relatiile
                       cu Romanii de peste Hotare,
                       Viorel Badea

                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

    ANEXA 1

                              REPARTIZAREA
sumelor alocate Departamentului pentru Protectia Minoritatilor Nationale in vederea realizarii actiunilor prevazute la lit. a) - c) si h) din anexa nr. 3/11 la Legea nr. 76/2000

    TOTAL GENERAL: 68.621.000 mii lei,
    din care:

    A. Sume alocate pentru sprijinirea activitatilor desfasurate de organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, altele decat cele care primesc subventii de la bugetul de stat in baza dispozitiilor Legii partidelor politice nr. 27/1996 pentru acoperirea partiala a urmatoarelor cheltuieli:
    - cheltuieli materiale pentru functionarea sediilor si sediilor filialelor, precum si pentru lucrarile de intretinere si reparatii ale acestora;
    - cheltuieli de personal;
    - cheltuieli pentru presa, carte si publicatii;
    - cheltuieli pentru organizarea de actiuni culturale, stiintifice, simpozioane si alte asemenea manifestari organizate in tara si in strainatate;
    - cheltuieli pentru investitii in bunuri mobile si imobile necesare pentru activitatea organizatiilor.
____________________________________________________________________________
Nr.             Organizatia                                   Sumele alocate
crt.                                                            - mii lei -
____________________________________________________________________________
 0                   1                                               2
____________________________________________________________________________
  1.  Uniunea Armenilor din Romania                             3.800.000
  2.  Uniunea Democratica a Slovacilor si Cehilor din
      Romania                                                   2.090.000
  3.  Uniunea Ucrainenilor din Romania                          7.100.000
  4.  Forumul Democrat al Germanilor din Romania                3.900.000
  5.  Comunitatea Rusilor Lipoveni din Romania                  3.040.000
  6.  Uniunea Elena din Romania                                 3.550.000
  7.  Uniunea Sarbilor din Romania                              2.920.000
  8.  Partida Romilor                                           8.900.000
  9.  Uniunea Democrata Turca din Romania                       2.435.000
 10.  Uniunea Polonezilor din Romania "Dom Polski"              1.710.000
 11.  Comunitatea Italiana din Romania                          1.710.000
 12.  Federatia Comunitatilor Evreiesti din Romania             2.880.000
 13.  Uniunea Culturala a Albanezilor din Romania               1.290.000
 14.  Comunitatea Bulgarilor "Bratstvo" din Romania             3.040.000
 15.  Uniunea Croatilor din Romania                             1.335.000
 16.  Societatea Maghiara de Cultura din Transilvania           9.500.000
 17.  Uniunea Democratica a Tatarilor Turco-Musulmani
      din Romania                                               3.400.000
____________________________________________________________________________
      TOTAL:                                                   62.600.000
____________________________________________________________________________
 B.   Suma alocata pentru finantarea unor actiuni comune
      realizate de organizatiile ce apartin minoritatilor
      nationale sau initiate de Departamentul pentru Protectia
      Minoritatilor Nationale, pe baza de programe si proiecte  3.900.000
 C.   Suma alocata pentru finantarea unor programe si proiecte
      in cadrul "Campaniei europene pentru combaterea
      rasismului, xenofobiei, antisemitismului si
      intolerantei"                                               900.000
 D.   Contributii la programele realizate cu finantare
      internationala pentru proiecte de imbunatatire a
      situatiei socio-medico-educative a romilor - cheltuieli
      de capital                                                1.221.000
____________________________________________________________________________

    ANEXA 2

                              REPARTIZAREA
sumelor alocate Departamentului pentru Comunicare in vederea realizarii actiunilor prevazute la lit. f) si g) din anexa nr. 3/11 la Legea nr. 76/2000

    TOTAL GENERAL: 5.500.000 mii lei,
    din care:

    a) pentru promovarea imaginii si a intereselor Romaniei peste hotare - 2.500.000 mii lei, dupa cum urmeaza:
    - achizitionarea si editarea unor materiale in limbi straine, cu caracter promotional, de prezentare a Romaniei in strainatate (pliante, brosuri, carti, albume, harti, obiecte de artizanat, casete video, compact discuri, casete cu muzica populara), care sa creeze si sa mentina o opinie publica externa favorabila Romaniei;
    - finantarea unor actiuni de lobby (seminarii, colocvii, congrese, reuniuni internationale, targuri internationale) organizate de catre departament;
    - realizarea de produse multimedia (clipuri publicitare, filme promotionale de scurt metraj, compact discuri, casete audio si video);
    - cumpararea de spatii promotionale in publicatiile internationale si de spatii de emisie la posturi de televiziune din strainatate;
    - invitarea reprezentantilor unor publicatii, posturi de radio si de televiziune internationale de prestigiu, cu acoperirea cheltuielilor de sejur pe teritoriul Romaniei;
    b) pentru realizarea, in cazuri justificate, de actiuni cu caracter stiintific si social-cultural, prin institutii, asociatii si alte persoane juridice, pe baza de licitatie publica, selectie de oferte, conform prevederilor legale in vigoare - suma de 3.000.000 mii lei, dupa cum urmeaza:
    - editarea unor brosuri, pliante in limba romana (componenta Guvernului, Programul de guvernare, buletine informative etc.) in scopul informarii opiniei publice asupra activitatii Guvernului Romaniei;
    - comandarea de sondaje de opinie;
    - traducerea unor materiale pe diferite teme economico-sociale si legislative, care vor aparea pe pagina web a Guvernului;
    - finantarea organizarii de reuniuni, simpozioane si alte activitati de comunicare;
    - cheltuieli cu organizarea reuniunilor Grupului de comunicare interministeriala si ale Grupului de comunicare la nivelul prefecturilor;
    - abonamente la reviste;
    - suma de 300.000 mii lei, reprezentand sprijin financiar pentru editarea ziarelor "Adevarul Harghitei", judetul Harghita, si "Cuvantul Nou", judetul Covasna, ce se va acorda in mod egal prin transfer in transe lunare;
    - activitati neprevazute, in concordanta cu atributiile departamentului, stabilite prin Hotararea Guvernului nr. 182/2000;
    - cheltuieli pentru plata T.V.A. etc., taxe ce nu pot fi suportate din IDF Grant No. TF 021757 din 2 februarie 1999, pentru cresterea capacitatii de comunicare a masurilor economice ale Guvernului;
    - suma in lei, echivalenta cu suma de 6.500 dolari S.U.A., reprezentand contributia contractuala a departamentului la Grantul obtinut de la Banca Mondiala No. TF 021757 din 2 februarie 1999, pentru cresterea capacitatii de comunicare a masurilor economice ale Guvernului;
    - finantarea unor evenimente culturale de interes national;
    - finantarea unor manifestari care asigura promovarea imaginii si a intereselor Romaniei prin cultura.

    ANEXA 3

                             REPARTIZAREA
sumelor alocate Departamentului pentru Relatiile cu Romanii de peste Hotare, in vederea realizarii actiunilor prevazute la lit. d) din anexa nr. 3/11 la Legea nr. 76/2000

    TOTAL GENERAL: 15.000.000 mii lei, utilizate pentru:

    A. Realizarea celor 10 programe:
      1. Programul Biserica romanilor
      Se va acorda sprijin financiar:
    - Bisericii Ortodoxe Romane din satul Apateu,
      Ungaria                                            20.000 dolari S.U.A.
    - Bisericii Ortodoxe Romane din satul Hagi-Curda
      (Camasovca), Republica Moldova                     25.000 dolari S.U.A.
    - Bisericii Ortodoxe Romane din orasul Ierihon,
      Israel                                             20.000 dolari S.U.A.
    - Bisericii Ortodoxe Romane din satul Horecea,
      regiunea Cernauti                                  16.800 dolari S.U.A.
    - Bisericii Ortodoxe Aromane "Schimbarea la fata -
      Sfantul Sotir" din orasul Korcea, Albania         140.000 dolari S.U.A.
    - Bisericii Ortodoxe "Sfantul Dumitru si a tuturor
      Sfintilor", Parohia satului Cania, judetul Cahul,
      Mitropolia Basarabiei, Republica Moldova              1,5 miliarde lei
    - Bisericii "Sfintii Apostoli Petru si Pavel si
      Drept Credinciosul Stefan cel Mare" din comuna
      Voloca, satul Hrusauti, regiunea Cernauti             1,2 miliarde lei
      si altor biserici, conform programului;

      2. Programul Scoala romaneasca;
      3. Programul Limba romana;
      4. Programul Lex;
      5. Programul Cultivarea insemnelor romanesti;
      6. Programul Libraria romaneasca;
      7. Programul Biblioteca romaneasca;
      8. Programul Centrul de afaceri;
      9. Programul Infiintarea unor birouri de sprijin in interiorul comunitatilor romanesti;
     10. Programul Cercetare interdisciplinara.

    B. Alte actiuni, necesare si oportune de indeplinit, potrivit Hotararii Guvernului nr. 971/1998 pentru infiintarea, organizarea si functionarea Departamentului pentru Relatiile cu Romanii de peste Hotare, modificata prin Hotararea Guvernului nr. 183/2000.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 614/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 614 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 130 2013
    Aveți nevoie de un împrumut pentru datorii pentru a plăti facturile? Preia controlul datoriei tale astăzi Disponibil acum Oferta de împrumut pentru extinderea afacerii? Aveți nevoie de un împrumut pentru a plăti facturile? Ai nevoie de împrumut? Ai nevoie de împrumut personal? Împrumut pentru extinderea afacerii? Înființare în afaceri, Educație, Împrumut pentru consolidarea datoriilor Împrumuturi cu bani grei Împrumut pentru orice lucru? Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% Împrumut fără cec de credit, e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 6 2020
    Bună tuturor, aici vine un împrumut accesibil care îți va schimba definitiv viața și o dovadă a modului în care am primit un împrumut pentru a-mi schimba viața de familie muritoare. Ma numesc doamna Clancy Dexter. Locuiesc în Florida SUA și sunt azi o femeie fericită? M-am gândit că orice creditor poate schimba viața lui Brock și a familiei mele, voi trimite pe oricine îi caută un împrumut. Mi-au oferit fericirea mea și familiei mele. Mi-a luat un împrumut de 250.000 USD pentru a-mi începe din nou viața ca văduvă cu trei copii. Am mers la această companie, care a împrumutat un credit onest și temător de Dumnezeu, care m-a ajutat să obțin un împrumut de 250.000 USD. . Dolar, ei sunt de fapt temători de Dumnezeu care lucrează cu o companie de creditare de renume. Dacă aveți nevoie de un împrumut și sunteți sigur 100% de rambursare, contactați-le și anunțați-le că doamna Clancy vi le-a oferit. Contact pe e-mail: happyday99loanfirm@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 421 2020
    Ai mare nevoie de ajutor financiar? Căutați un împrumut care să vă ajute în aceste momente critice? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă susține afacerea? Trimiteți acum un e-mail la Lookoutrelief@gmail.com și obțineți împrumuturi promoționale fără dobândă ..
ANONIM a comentat Decizia 45 2020
    ATENȚIE SUNTI NEVOIE DE ÎMPRUMUT PERSONAL / ÎMPRUMUT DE INVESTIȚIE / FINANȚARE PENTRU AFACERI ??? Email: goodnewsloancompany7@gmail.com Serviciile noastre includ următoarele de mai jos ______________________________________________________ * Împrumuturi personale * Împrumuturi pentru camioane și mașini * Credite pentru consolidarea datoriilor * Împrumuturi pentru studenți * Împrumuturi pentru casă și hotel * împrumuturi pentru căsătorie și sărbătoare * Împrumuturi pentru agricultură și fermă * Împrumuturi de pornire a afacerilor sau împrumuturi de extindere a afacerilor. Oferim toate tipurile de împrumuturi Suntem consultanți financiari care se ocupă de finanțele internaționale pentru orice cantitate de instrumente bancare. Avem accesul / contactele pentru a ridica de la 10 mii dolari la 700 milioane dolari. Am readus la viață industriile aflate în dificultate și ne-am întors idei de afaceri bune, oferind fonduri pentru demararea lor. Avem o rețea de investitori care sunt dispuși să ofere fonduri pentru orice persoană și organizații pentru a începe activitatea și operațiunile. Compania noastră a înregistrat o serie de progrese în furnizarea de servicii financiare de primă calitate clienților noștri, în special în domeniul sindicalizării împrumuturilor și al furnizării de capital pentru persoane fizice și companii. Oferim împrumuturi pentru sectorul public și individual care au nevoie de asistență financiară cu o dobândă scăzută de 2%. Credit acceptabil, Termenii și condițiile sunt foarte simpli și atenți, suntem un grup de profesioniști cu împrumut energetic și cu experiență, cu cunoștințe minuțioase ale piețelor financiare, ne angajăm să oferim clienților și furnizorilor noastre forme simple și competitive de soluții financiare pentru toți utilizatori de afaceri. Cred că s-ar putea să vă intereseze să inițiați o afacere nouă care are nevoie de finanțare sau să extindă sfera afacerilor dvs. deja existente, investitorii noștri sunt, de asemenea, interesați de finanțare / parteneriat și gata să investească o sumă mare în comercianții care sunt gata să dovedească expertiza lor în noua industrie, cu compania noastră de împrumuturi de încredere și alte BANE TOP PRIME AAA precum Bank of America, HSBC, Lloyds, Wells Fargo, The Best Banks for SBA Credit și multe altele. Nu veți regreta nimic în această tranzacție de împrumut, deoarece vă voi face fericit prin e-mail {goodnewsloancompany7@gmail.com} obținerea unui împrumut de la această companie este 100% contact garantat și garantat prin e-mail goodnewsloancompany7@gmail.com Salutari Goodnewsloancompany Contact telefonic: +1 (860)866-4085 E-mail: goodnewsloancompany7@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut pentru toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 9 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 428 2006
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 253 2010
    We are Ireland based major/Direct providers of Fresh Cut BG, SBLC, POF, MTN, Bonds and CDs and this financial instruments are specifically for lease and sale.We are one of the leading Financial instrument providers with offices all over Europe. we always deliver on time and precision as Set forth in the agreement. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs, project financing, Credit line enhancement, Corporate Loans (Business Start-up Loans or Business Expansion Loans), Equipment Procurement Loans (Industrial Equipment, Air crafts, Ships, etc.) as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed, Our Terms and Conditions are reasonable. DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG)/SBLC (Appendix A) 2. Total Face Value: 10M MIN to 50B MAX USD or Euro 3. Issuing Bank: HSBC, Deutsche Bank Frankfurt, UBS or any Top 25 . 4. Age: One Year, One Day 5. Leasing Price: 4+ 2% 6. Sale Price: 32+2% 7. Delivery by SWIFT . 8. Payment: MT103-23 9. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. If you have need for Corporate loans, International project funding, etc. or if you have a client that requires funding for his project or business, We are also affiliated with lenders who specialize on funding against financial instruments, such as BG, SBLC, POF or MTN, we fund 100% of the face value of the financial instrument. Inquiries from agents/ brokers/ intermediaries are also welcomed; do get back to us if you are interested in any of our services and for quality service. Name : Finn Walsh E-mail : everydayfinancedesignated@gmail.com Skype id : everydayfinancedesignated@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 157 2001
    Stimate Domn / Ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știu că există o mulțime de familii care trăiesc cu plata pentru a verifica plata și alte care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare, care include: Planificare de afaceri, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (jeannietuckerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU THINK OF GETTING A LOAN?? APPLY TODAY FOR AFFORDABLE 100% LEGITIMATE HOME/REAL ESTATE/PERSONAL/BUSINESS LOANS Email for immediate response: (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 DO YOU NEED A LOAN? Are Financially down, Cry no more, Financial problem is nothing to cry about, it something we will have to fight against in one Love, Understanding, Trust and Unity. So our faith as Legitimate Financial Consultants is putting an end to the financial hardship. We are investors providing financial services and we specialize in both start up projects,Home Finance and existing businesses needing funding or Loan for expansion. We are committed to helping businesses develop and succeed.Do you have a low credit score and you are finding it hard to obtain capital loan from local banks and other financial institutes? Do you need an urgent loan to buy a house? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. We offer loans ranging from ($5,000.00.USD To $500,000,000.00.USD) At a low and affordable interest rate of 2%, without collateral and without credit check. Bradley Louis Loans holds all of the information about how to obtain money quickly and painlessly (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Need emergency funds? Apply now and get your cash approval. we offer the following financial services: *Personal loans, *Debt consolidation loans, *Venture capital, *Business loans, *Education loans, *Home loans *Car Loans *Hotel Loans And many more. Are you looking for genuine loan? contacting the right company for legitimate loan lender have always been a huge problem to clients who have financial problem and in need of solution to it at an affordable interest rate? Are you in any financial mess or do you need funds to start up your own home project and real estate development? Do you need a loan to start a nice small or large scale and medium business? contact us today (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Look forward to your response, Dr. Bradley Louis Text/Call (917) 383-2689
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu