E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 614 din 13 iulie 2000

pentru aprobarea modului de repartizare si de utilizare a sumelor destinate actiunilor prevazute la lit. a) - d) si f) - h) din anexa nr. 3/11 la Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 348 din 26 iulie 2000


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale Notei din anexa nr. 3/11 la Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se aproba modul de repartizare si de utilizare a sumelor destinate actiunilor prevazute la lit. a) - d) si f) - h) din anexa nr. 3/11 la Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 195 bis din 5 mai 2000, dupa cum urmeaza:
    a) Departamentului pentru Protectia Minoritatilor Nationale, pentru realizarea actiunilor prevazute la lit. a) - c) si h) din anexa nr. 3/11 la Legea nr. 76/2000, suma de 68.621.000 mii lei, conform destinatiilor mentionate in anexa nr. 1;
    b) Departamentului pentru Comunicare, pentru realizarea actiunilor prevazute la lit. f) si g) din anexa nr. 3/11 la Legea nr. 76/2000, suma de 5.500.000 mii lei, conform destinatiilor mentionate in anexa nr. 2;
    c) Departamentului pentru Relatiile cu Romanii de peste Hotare, pentru realizarea actiunilor prevazute la lit. d) din anexa nr. 3/11 la Legea nr. 76/2000, suma de 15.000.000 mii lei, conform destinatiilor mentionate in anexa nr. 3.
    Art. 2
    Secretariatul General al Guvernului executa operatiunile financiare privind fondurile transferate, potrivit Legii nr. 76/2000, in bugetul acestuia, destinate realizarii actiunilor prevazute la lit. a) - d) si f) - h) din anexa nr. 3/11 la Legea nr. 76/2000. Eliberarea fondurilor catre destinatarul acestor actiuni se face de Secretariatul General al Guvernului pe baza fundamentarilor privind legalitatea, oportunitatea, necesitatea si economicitatea acestora, elaborate de departamentele de specialitate, si raspunde numai de incadrarea sumelor alocate in limitele stabilite prin prezenta hotarare.
    Art. 3
    (1) Raspunderea privind utilizarea si justificarea sumelor pe destinatiile prevazute in anexele nr. 1 lit. B - D, nr. 2 si 3 revine Departamentului pentru Protectia Minoritatilor Nationale, Departamentului pentru Comunicare si Departamentului pentru Relatiile cu Romanii de peste Hotare, dupa caz, iar pentru sumele prevazute in anexa nr. 1 lit. A revine, potrivit legii, organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale.
    (2) Supravegherea utilizarii de catre organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale a sumelor prevazute in anexa nr. 1 lit. A, potrivit destinatiilor legale, se exercita de Departamentul pentru Protectia Minoritatilor Nationale.
    Art. 4
    Justificarea sumelor prevazute in anexele nr. 1 lit. B - D, si nr. 2 si 3, alocate pe baza fundamentarilor prevazute la art. 2, se face de catre Departamentul pentru Protectia Minoritatilor Nationale, Departamentul pentru Comunicare si Departamentul pentru Relatiile cu Romanii de peste Hotare prin prezentarea de documente legale din care sa rezulte utilizarea sumelor pe destinatiile prevazute in notele de fundamentare.
    Art. 5
    Anexele nr. 1 - 3 fac parte integranta din prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
            MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

                       Contrasemneaza:
                       Secretarul general al Guvernului,
                       Radu Stroe

                       Ministru delegat pe langa
                       primul-ministru pentru
                       minoritati nationale,
                       Peter Eckstein Kovacs

                       Secretar de stat, seful
                       Departamentului pentru Comunicare,
                       Gabriela Vranceanu Firea

                       Secretar de stat, seful
                       Departamentului pentru Relatiile
                       cu Romanii de peste Hotare,
                       Viorel Badea

                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

    ANEXA 1

                              REPARTIZAREA
sumelor alocate Departamentului pentru Protectia Minoritatilor Nationale in vederea realizarii actiunilor prevazute la lit. a) - c) si h) din anexa nr. 3/11 la Legea nr. 76/2000

    TOTAL GENERAL: 68.621.000 mii lei,
    din care:

    A. Sume alocate pentru sprijinirea activitatilor desfasurate de organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, altele decat cele care primesc subventii de la bugetul de stat in baza dispozitiilor Legii partidelor politice nr. 27/1996 pentru acoperirea partiala a urmatoarelor cheltuieli:
    - cheltuieli materiale pentru functionarea sediilor si sediilor filialelor, precum si pentru lucrarile de intretinere si reparatii ale acestora;
    - cheltuieli de personal;
    - cheltuieli pentru presa, carte si publicatii;
    - cheltuieli pentru organizarea de actiuni culturale, stiintifice, simpozioane si alte asemenea manifestari organizate in tara si in strainatate;
    - cheltuieli pentru investitii in bunuri mobile si imobile necesare pentru activitatea organizatiilor.
____________________________________________________________________________
Nr.             Organizatia                                   Sumele alocate
crt.                                                            - mii lei -
____________________________________________________________________________
 0                   1                                               2
____________________________________________________________________________
  1.  Uniunea Armenilor din Romania                             3.800.000
  2.  Uniunea Democratica a Slovacilor si Cehilor din
      Romania                                                   2.090.000
  3.  Uniunea Ucrainenilor din Romania                          7.100.000
  4.  Forumul Democrat al Germanilor din Romania                3.900.000
  5.  Comunitatea Rusilor Lipoveni din Romania                  3.040.000
  6.  Uniunea Elena din Romania                                 3.550.000
  7.  Uniunea Sarbilor din Romania                              2.920.000
  8.  Partida Romilor                                           8.900.000
  9.  Uniunea Democrata Turca din Romania                       2.435.000
 10.  Uniunea Polonezilor din Romania "Dom Polski"              1.710.000
 11.  Comunitatea Italiana din Romania                          1.710.000
 12.  Federatia Comunitatilor Evreiesti din Romania             2.880.000
 13.  Uniunea Culturala a Albanezilor din Romania               1.290.000
 14.  Comunitatea Bulgarilor "Bratstvo" din Romania             3.040.000
 15.  Uniunea Croatilor din Romania                             1.335.000
 16.  Societatea Maghiara de Cultura din Transilvania           9.500.000
 17.  Uniunea Democratica a Tatarilor Turco-Musulmani
      din Romania                                               3.400.000
____________________________________________________________________________
      TOTAL:                                                   62.600.000
____________________________________________________________________________
 B.   Suma alocata pentru finantarea unor actiuni comune
      realizate de organizatiile ce apartin minoritatilor
      nationale sau initiate de Departamentul pentru Protectia
      Minoritatilor Nationale, pe baza de programe si proiecte  3.900.000
 C.   Suma alocata pentru finantarea unor programe si proiecte
      in cadrul "Campaniei europene pentru combaterea
      rasismului, xenofobiei, antisemitismului si
      intolerantei"                                               900.000
 D.   Contributii la programele realizate cu finantare
      internationala pentru proiecte de imbunatatire a
      situatiei socio-medico-educative a romilor - cheltuieli
      de capital                                                1.221.000
____________________________________________________________________________

    ANEXA 2

                              REPARTIZAREA
sumelor alocate Departamentului pentru Comunicare in vederea realizarii actiunilor prevazute la lit. f) si g) din anexa nr. 3/11 la Legea nr. 76/2000

    TOTAL GENERAL: 5.500.000 mii lei,
    din care:

    a) pentru promovarea imaginii si a intereselor Romaniei peste hotare - 2.500.000 mii lei, dupa cum urmeaza:
    - achizitionarea si editarea unor materiale in limbi straine, cu caracter promotional, de prezentare a Romaniei in strainatate (pliante, brosuri, carti, albume, harti, obiecte de artizanat, casete video, compact discuri, casete cu muzica populara), care sa creeze si sa mentina o opinie publica externa favorabila Romaniei;
    - finantarea unor actiuni de lobby (seminarii, colocvii, congrese, reuniuni internationale, targuri internationale) organizate de catre departament;
    - realizarea de produse multimedia (clipuri publicitare, filme promotionale de scurt metraj, compact discuri, casete audio si video);
    - cumpararea de spatii promotionale in publicatiile internationale si de spatii de emisie la posturi de televiziune din strainatate;
    - invitarea reprezentantilor unor publicatii, posturi de radio si de televiziune internationale de prestigiu, cu acoperirea cheltuielilor de sejur pe teritoriul Romaniei;
    b) pentru realizarea, in cazuri justificate, de actiuni cu caracter stiintific si social-cultural, prin institutii, asociatii si alte persoane juridice, pe baza de licitatie publica, selectie de oferte, conform prevederilor legale in vigoare - suma de 3.000.000 mii lei, dupa cum urmeaza:
    - editarea unor brosuri, pliante in limba romana (componenta Guvernului, Programul de guvernare, buletine informative etc.) in scopul informarii opiniei publice asupra activitatii Guvernului Romaniei;
    - comandarea de sondaje de opinie;
    - traducerea unor materiale pe diferite teme economico-sociale si legislative, care vor aparea pe pagina web a Guvernului;
    - finantarea organizarii de reuniuni, simpozioane si alte activitati de comunicare;
    - cheltuieli cu organizarea reuniunilor Grupului de comunicare interministeriala si ale Grupului de comunicare la nivelul prefecturilor;
    - abonamente la reviste;
    - suma de 300.000 mii lei, reprezentand sprijin financiar pentru editarea ziarelor "Adevarul Harghitei", judetul Harghita, si "Cuvantul Nou", judetul Covasna, ce se va acorda in mod egal prin transfer in transe lunare;
    - activitati neprevazute, in concordanta cu atributiile departamentului, stabilite prin Hotararea Guvernului nr. 182/2000;
    - cheltuieli pentru plata T.V.A. etc., taxe ce nu pot fi suportate din IDF Grant No. TF 021757 din 2 februarie 1999, pentru cresterea capacitatii de comunicare a masurilor economice ale Guvernului;
    - suma in lei, echivalenta cu suma de 6.500 dolari S.U.A., reprezentand contributia contractuala a departamentului la Grantul obtinut de la Banca Mondiala No. TF 021757 din 2 februarie 1999, pentru cresterea capacitatii de comunicare a masurilor economice ale Guvernului;
    - finantarea unor evenimente culturale de interes national;
    - finantarea unor manifestari care asigura promovarea imaginii si a intereselor Romaniei prin cultura.

    ANEXA 3

                             REPARTIZAREA
sumelor alocate Departamentului pentru Relatiile cu Romanii de peste Hotare, in vederea realizarii actiunilor prevazute la lit. d) din anexa nr. 3/11 la Legea nr. 76/2000

    TOTAL GENERAL: 15.000.000 mii lei, utilizate pentru:

    A. Realizarea celor 10 programe:
      1. Programul Biserica romanilor
      Se va acorda sprijin financiar:
    - Bisericii Ortodoxe Romane din satul Apateu,
      Ungaria                                            20.000 dolari S.U.A.
    - Bisericii Ortodoxe Romane din satul Hagi-Curda
      (Camasovca), Republica Moldova                     25.000 dolari S.U.A.
    - Bisericii Ortodoxe Romane din orasul Ierihon,
      Israel                                             20.000 dolari S.U.A.
    - Bisericii Ortodoxe Romane din satul Horecea,
      regiunea Cernauti                                  16.800 dolari S.U.A.
    - Bisericii Ortodoxe Aromane "Schimbarea la fata -
      Sfantul Sotir" din orasul Korcea, Albania         140.000 dolari S.U.A.
    - Bisericii Ortodoxe "Sfantul Dumitru si a tuturor
      Sfintilor", Parohia satului Cania, judetul Cahul,
      Mitropolia Basarabiei, Republica Moldova              1,5 miliarde lei
    - Bisericii "Sfintii Apostoli Petru si Pavel si
      Drept Credinciosul Stefan cel Mare" din comuna
      Voloca, satul Hrusauti, regiunea Cernauti             1,2 miliarde lei
      si altor biserici, conform programului;

      2. Programul Scoala romaneasca;
      3. Programul Limba romana;
      4. Programul Lex;
      5. Programul Cultivarea insemnelor romanesti;
      6. Programul Libraria romaneasca;
      7. Programul Biblioteca romaneasca;
      8. Programul Centrul de afaceri;
      9. Programul Infiintarea unor birouri de sprijin in interiorul comunitatilor romanesti;
     10. Programul Cercetare interdisciplinara.

    B. Alte actiuni, necesare si oportune de indeplinit, potrivit Hotararii Guvernului nr. 971/1998 pentru infiintarea, organizarea si functionarea Departamentului pentru Relatiile cu Romanii de peste Hotare, modificata prin Hotararea Guvernului nr. 183/2000.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 614/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 614 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I Want To Testify About Dark Web Blank ATM Cards. What'sApp Contact : +393512615163 (The Official Automatic Teller Machine) They Sell Automatic Blank ATM Cards That You Can Use To Withdraw Money At Any ATM Machine Around The World Wide. Order Your Blank ATM Card Now With The Official Automatic Teller Machine. I Saw So Much Testimony On The Internet About How Dark Web Hackers Produce An Automatic Blank ATM Cards And Sell Them To Different People Around The WorldWide. Order Your Blank ATM Card Now. Email Address : carolblankatmcard@gmail.com Hangout Contact : carolblankatmcard@gmail.com What'sApp Contact : +393512615163 I Also Contacted The Dark Web Blank ATM Cards Company. (The Official Automatic Teller Machine) I Also Order An Automatic Blank ATM Card. They Ask For Payment And I Sent $2,800USD To The Dark Web Blank ATM Cards Company Through Bitcoin. They Also Sent Me The Automatic Blank ATM Card. I Have Used It To Get $90,000 USD. I Order The Blank ATM Card That Has The Limit Withdraw Of $20,000 Daily. The Dark Web Is Selling Out An Automatic Blank ATM Cards To Every Interested Buyers All Over The World Wide.
ANONIM a comentat Ordin 1323 2015
    Vreau și eu anexa 13
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hello Viewers, are you looking for a reliable spell caster to make you win your lottery games? then search no further, contact Dr Graceundo today and all your financial problems will be over, He prayed for me and gave me a game to play and now i am a millionaire. contact him today and change your financial status. You can contact him via his Email drgraceondu12 @ gmail.com or Call him on +17542773146
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
     My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com WhatsApp him on:+18048540813
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    O zi bună Dragi solicitanți de împrumut, aveți nevoie de un credit financiar urgent ***? * Transfer foarte rapid și direct în contul dvs. bancar * Rambursarea începe la opt luni după ce primiți banii în contul dvs. bancar * Rată scăzută a dobânzii de 1% * Rambursare pe termen lung (1-30 ani) Înălțime * Flexibil *** apoi lunar plata *. Cât timp va fi finanțat? După depunerea cererii *** Vă puteți aștepta la un răspuns preliminar în mai puțin de 24 de ore, finanțare în 72-96 de ore de la primirea informațiilor de care au nevoie de la dvs. Dacă sunteți interesat, contactați-ne prin: unisoncreditunion344@gmail.com și completați formularul de cerere de împrumut de mai jos. Formular de cerere de împrumut: Nume complet:................... Țara:................... Stat:.............. Oraș:.............. Sex:................ ......... Număr de telefon:........... Suma împrumutului :........... Venituri lunare:.......... Ocupație:................... .... Perioada de împrumut:...................... . ................ Scopul împrumutului:................................. .... ....... Adresa de e-mail:...................... ................ Ați aplicat înainte?.................... Așteptăm ca formularul dumneavoastră de cerere urgent să fie completat ok. Trimite-ti-ne un e-mail: ( unisoncreditunion344@gmail.com ) Cu stima. Domnul UNISON Nume companie: UNISON CREDIT UNION Adresa de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    OFERTA URGENT DE CREDIT Creați-vă afacerea și averea dvs. cu noi Grant de împrumut de servicii variind de la 5.000 USD la 10.000.000.000 USD. Oferim acest credit pentru a permite tuturor celor care se află într-o situație financiară dificilă și celor care doresc să-și creeze propria afacere să aibă o viață fericită. Împrumuturile între persoane fizice există așa că nu vă pierdeți timpul. trimiteți-ne un e-mail prin: { unisoncreditunion344@gmail.com } pentru a începe
ANONIM a comentat Decretul 198 2021
    My husband was cheating on me and no longer committed to me and our kids, when i asked him what the problem was he told me he has fell out of love for me and wanted a divorce.i was so heart broken i cried all day and night but he left home, i was looking for something online when i saw an article how the great and powerful dr.ovie have helped so many people in similar situation like mine, his email address was written so i sent him an email telling him about my problem,he told me he shall return back to me within 24hrs, i did everything he asked me to do the next day to my greatest surprise, my husband came back home and was crying and begging for me to forgive and accept him back,now we are happy together if you need his help contact him email:droviespelltemple@gmail.com or whatsapp him via +2349056460552
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Buna ziua Investiția în criptomonede cu doamna Trish Dave mi-a schimbat viața Cuvintele nu pot descrie munca minunată pe care ați făcut-o în contul meu de tranzacționare, sunt încântat că am avut încredere în dvs. și v-am oferit șansa de a ajuta la creșterea mea de 500 USD în 5000 USD în doar o săptămână, doamnă. Trish Dave, familia mea și cu mine, vă suntem veșnic datori pentru stabilitatea financiară pe care ați adus-o acasă, sfătuiesc întregul public să investească cu Trish Dave, contactați prin: Email: trshdave@gmail.com WhatsApp: +79304082498 Web https://smartbitvest.com/
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Graceondu blessed my life, i used to work as a cleaner in supper market, i have been playing lottery game for long now and i don't usually win, i came across a testimony of someone testifying about how Dr Graceondu prayed for her and gave her a lottery game to play and she won big amount of money, so i also decided to try my luck, i contact him through his website and he assured me that he will help me, he told me it will take him two day to pray for me, so on the second day he gave me some lottery numbers to play and i went to play the game so on that faithful day i went to check the game to my greatest surprise i won a very big amount that changed my status, i quit as a cleaner in the supper market and i became a company owner. I want you out there to also contact him for your lucky game. You can reach him via his Email drgraceondu12@ gmail.com or WhatsApp him on +17542773146
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu