E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 614 din 13 iulie 2000

pentru aprobarea modului de repartizare si de utilizare a sumelor destinate actiunilor prevazute la lit. a) - d) si f) - h) din anexa nr. 3/11 la Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 348 din 26 iulie 2000


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale Notei din anexa nr. 3/11 la Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se aproba modul de repartizare si de utilizare a sumelor destinate actiunilor prevazute la lit. a) - d) si f) - h) din anexa nr. 3/11 la Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 195 bis din 5 mai 2000, dupa cum urmeaza:
    a) Departamentului pentru Protectia Minoritatilor Nationale, pentru realizarea actiunilor prevazute la lit. a) - c) si h) din anexa nr. 3/11 la Legea nr. 76/2000, suma de 68.621.000 mii lei, conform destinatiilor mentionate in anexa nr. 1;
    b) Departamentului pentru Comunicare, pentru realizarea actiunilor prevazute la lit. f) si g) din anexa nr. 3/11 la Legea nr. 76/2000, suma de 5.500.000 mii lei, conform destinatiilor mentionate in anexa nr. 2;
    c) Departamentului pentru Relatiile cu Romanii de peste Hotare, pentru realizarea actiunilor prevazute la lit. d) din anexa nr. 3/11 la Legea nr. 76/2000, suma de 15.000.000 mii lei, conform destinatiilor mentionate in anexa nr. 3.
    Art. 2
    Secretariatul General al Guvernului executa operatiunile financiare privind fondurile transferate, potrivit Legii nr. 76/2000, in bugetul acestuia, destinate realizarii actiunilor prevazute la lit. a) - d) si f) - h) din anexa nr. 3/11 la Legea nr. 76/2000. Eliberarea fondurilor catre destinatarul acestor actiuni se face de Secretariatul General al Guvernului pe baza fundamentarilor privind legalitatea, oportunitatea, necesitatea si economicitatea acestora, elaborate de departamentele de specialitate, si raspunde numai de incadrarea sumelor alocate in limitele stabilite prin prezenta hotarare.
    Art. 3
    (1) Raspunderea privind utilizarea si justificarea sumelor pe destinatiile prevazute in anexele nr. 1 lit. B - D, nr. 2 si 3 revine Departamentului pentru Protectia Minoritatilor Nationale, Departamentului pentru Comunicare si Departamentului pentru Relatiile cu Romanii de peste Hotare, dupa caz, iar pentru sumele prevazute in anexa nr. 1 lit. A revine, potrivit legii, organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale.
    (2) Supravegherea utilizarii de catre organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale a sumelor prevazute in anexa nr. 1 lit. A, potrivit destinatiilor legale, se exercita de Departamentul pentru Protectia Minoritatilor Nationale.
    Art. 4
    Justificarea sumelor prevazute in anexele nr. 1 lit. B - D, si nr. 2 si 3, alocate pe baza fundamentarilor prevazute la art. 2, se face de catre Departamentul pentru Protectia Minoritatilor Nationale, Departamentul pentru Comunicare si Departamentul pentru Relatiile cu Romanii de peste Hotare prin prezentarea de documente legale din care sa rezulte utilizarea sumelor pe destinatiile prevazute in notele de fundamentare.
    Art. 5
    Anexele nr. 1 - 3 fac parte integranta din prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
            MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

                       Contrasemneaza:
                       Secretarul general al Guvernului,
                       Radu Stroe

                       Ministru delegat pe langa
                       primul-ministru pentru
                       minoritati nationale,
                       Peter Eckstein Kovacs

                       Secretar de stat, seful
                       Departamentului pentru Comunicare,
                       Gabriela Vranceanu Firea

                       Secretar de stat, seful
                       Departamentului pentru Relatiile
                       cu Romanii de peste Hotare,
                       Viorel Badea

                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

    ANEXA 1

                              REPARTIZAREA
sumelor alocate Departamentului pentru Protectia Minoritatilor Nationale in vederea realizarii actiunilor prevazute la lit. a) - c) si h) din anexa nr. 3/11 la Legea nr. 76/2000

    TOTAL GENERAL: 68.621.000 mii lei,
    din care:

    A. Sume alocate pentru sprijinirea activitatilor desfasurate de organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, altele decat cele care primesc subventii de la bugetul de stat in baza dispozitiilor Legii partidelor politice nr. 27/1996 pentru acoperirea partiala a urmatoarelor cheltuieli:
    - cheltuieli materiale pentru functionarea sediilor si sediilor filialelor, precum si pentru lucrarile de intretinere si reparatii ale acestora;
    - cheltuieli de personal;
    - cheltuieli pentru presa, carte si publicatii;
    - cheltuieli pentru organizarea de actiuni culturale, stiintifice, simpozioane si alte asemenea manifestari organizate in tara si in strainatate;
    - cheltuieli pentru investitii in bunuri mobile si imobile necesare pentru activitatea organizatiilor.
____________________________________________________________________________
Nr.             Organizatia                                   Sumele alocate
crt.                                                            - mii lei -
____________________________________________________________________________
 0                   1                                               2
____________________________________________________________________________
  1.  Uniunea Armenilor din Romania                             3.800.000
  2.  Uniunea Democratica a Slovacilor si Cehilor din
      Romania                                                   2.090.000
  3.  Uniunea Ucrainenilor din Romania                          7.100.000
  4.  Forumul Democrat al Germanilor din Romania                3.900.000
  5.  Comunitatea Rusilor Lipoveni din Romania                  3.040.000
  6.  Uniunea Elena din Romania                                 3.550.000
  7.  Uniunea Sarbilor din Romania                              2.920.000
  8.  Partida Romilor                                           8.900.000
  9.  Uniunea Democrata Turca din Romania                       2.435.000
 10.  Uniunea Polonezilor din Romania "Dom Polski"              1.710.000
 11.  Comunitatea Italiana din Romania                          1.710.000
 12.  Federatia Comunitatilor Evreiesti din Romania             2.880.000
 13.  Uniunea Culturala a Albanezilor din Romania               1.290.000
 14.  Comunitatea Bulgarilor "Bratstvo" din Romania             3.040.000
 15.  Uniunea Croatilor din Romania                             1.335.000
 16.  Societatea Maghiara de Cultura din Transilvania           9.500.000
 17.  Uniunea Democratica a Tatarilor Turco-Musulmani
      din Romania                                               3.400.000
____________________________________________________________________________
      TOTAL:                                                   62.600.000
____________________________________________________________________________
 B.   Suma alocata pentru finantarea unor actiuni comune
      realizate de organizatiile ce apartin minoritatilor
      nationale sau initiate de Departamentul pentru Protectia
      Minoritatilor Nationale, pe baza de programe si proiecte  3.900.000
 C.   Suma alocata pentru finantarea unor programe si proiecte
      in cadrul "Campaniei europene pentru combaterea
      rasismului, xenofobiei, antisemitismului si
      intolerantei"                                               900.000
 D.   Contributii la programele realizate cu finantare
      internationala pentru proiecte de imbunatatire a
      situatiei socio-medico-educative a romilor - cheltuieli
      de capital                                                1.221.000
____________________________________________________________________________

    ANEXA 2

                              REPARTIZAREA
sumelor alocate Departamentului pentru Comunicare in vederea realizarii actiunilor prevazute la lit. f) si g) din anexa nr. 3/11 la Legea nr. 76/2000

    TOTAL GENERAL: 5.500.000 mii lei,
    din care:

    a) pentru promovarea imaginii si a intereselor Romaniei peste hotare - 2.500.000 mii lei, dupa cum urmeaza:
    - achizitionarea si editarea unor materiale in limbi straine, cu caracter promotional, de prezentare a Romaniei in strainatate (pliante, brosuri, carti, albume, harti, obiecte de artizanat, casete video, compact discuri, casete cu muzica populara), care sa creeze si sa mentina o opinie publica externa favorabila Romaniei;
    - finantarea unor actiuni de lobby (seminarii, colocvii, congrese, reuniuni internationale, targuri internationale) organizate de catre departament;
    - realizarea de produse multimedia (clipuri publicitare, filme promotionale de scurt metraj, compact discuri, casete audio si video);
    - cumpararea de spatii promotionale in publicatiile internationale si de spatii de emisie la posturi de televiziune din strainatate;
    - invitarea reprezentantilor unor publicatii, posturi de radio si de televiziune internationale de prestigiu, cu acoperirea cheltuielilor de sejur pe teritoriul Romaniei;
    b) pentru realizarea, in cazuri justificate, de actiuni cu caracter stiintific si social-cultural, prin institutii, asociatii si alte persoane juridice, pe baza de licitatie publica, selectie de oferte, conform prevederilor legale in vigoare - suma de 3.000.000 mii lei, dupa cum urmeaza:
    - editarea unor brosuri, pliante in limba romana (componenta Guvernului, Programul de guvernare, buletine informative etc.) in scopul informarii opiniei publice asupra activitatii Guvernului Romaniei;
    - comandarea de sondaje de opinie;
    - traducerea unor materiale pe diferite teme economico-sociale si legislative, care vor aparea pe pagina web a Guvernului;
    - finantarea organizarii de reuniuni, simpozioane si alte activitati de comunicare;
    - cheltuieli cu organizarea reuniunilor Grupului de comunicare interministeriala si ale Grupului de comunicare la nivelul prefecturilor;
    - abonamente la reviste;
    - suma de 300.000 mii lei, reprezentand sprijin financiar pentru editarea ziarelor "Adevarul Harghitei", judetul Harghita, si "Cuvantul Nou", judetul Covasna, ce se va acorda in mod egal prin transfer in transe lunare;
    - activitati neprevazute, in concordanta cu atributiile departamentului, stabilite prin Hotararea Guvernului nr. 182/2000;
    - cheltuieli pentru plata T.V.A. etc., taxe ce nu pot fi suportate din IDF Grant No. TF 021757 din 2 februarie 1999, pentru cresterea capacitatii de comunicare a masurilor economice ale Guvernului;
    - suma in lei, echivalenta cu suma de 6.500 dolari S.U.A., reprezentand contributia contractuala a departamentului la Grantul obtinut de la Banca Mondiala No. TF 021757 din 2 februarie 1999, pentru cresterea capacitatii de comunicare a masurilor economice ale Guvernului;
    - finantarea unor evenimente culturale de interes national;
    - finantarea unor manifestari care asigura promovarea imaginii si a intereselor Romaniei prin cultura.

    ANEXA 3

                             REPARTIZAREA
sumelor alocate Departamentului pentru Relatiile cu Romanii de peste Hotare, in vederea realizarii actiunilor prevazute la lit. d) din anexa nr. 3/11 la Legea nr. 76/2000

    TOTAL GENERAL: 15.000.000 mii lei, utilizate pentru:

    A. Realizarea celor 10 programe:
      1. Programul Biserica romanilor
      Se va acorda sprijin financiar:
    - Bisericii Ortodoxe Romane din satul Apateu,
      Ungaria                                            20.000 dolari S.U.A.
    - Bisericii Ortodoxe Romane din satul Hagi-Curda
      (Camasovca), Republica Moldova                     25.000 dolari S.U.A.
    - Bisericii Ortodoxe Romane din orasul Ierihon,
      Israel                                             20.000 dolari S.U.A.
    - Bisericii Ortodoxe Romane din satul Horecea,
      regiunea Cernauti                                  16.800 dolari S.U.A.
    - Bisericii Ortodoxe Aromane "Schimbarea la fata -
      Sfantul Sotir" din orasul Korcea, Albania         140.000 dolari S.U.A.
    - Bisericii Ortodoxe "Sfantul Dumitru si a tuturor
      Sfintilor", Parohia satului Cania, judetul Cahul,
      Mitropolia Basarabiei, Republica Moldova              1,5 miliarde lei
    - Bisericii "Sfintii Apostoli Petru si Pavel si
      Drept Credinciosul Stefan cel Mare" din comuna
      Voloca, satul Hrusauti, regiunea Cernauti             1,2 miliarde lei
      si altor biserici, conform programului;

      2. Programul Scoala romaneasca;
      3. Programul Limba romana;
      4. Programul Lex;
      5. Programul Cultivarea insemnelor romanesti;
      6. Programul Libraria romaneasca;
      7. Programul Biblioteca romaneasca;
      8. Programul Centrul de afaceri;
      9. Programul Infiintarea unor birouri de sprijin in interiorul comunitatilor romanesti;
     10. Programul Cercetare interdisciplinara.

    B. Alte actiuni, necesare si oportune de indeplinit, potrivit Hotararii Guvernului nr. 971/1998 pentru infiintarea, organizarea si functionarea Departamentului pentru Relatiile cu Romanii de peste Hotare, modificata prin Hotararea Guvernului nr. 183/2000.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 614/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 614 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1103 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Firma de împrumut Bridge Finance este garantată în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2%. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 36 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM.a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID NMLS al companiei: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    Sunt Marie Reilly, o împrumutată împrumutată privată și legitimă. Ești un bărbat sau o femeie de afaceri? Aveți vreo mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o scară plăcută mică și o afacere medie? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți împrumuturi de capital de la băncile locale și alte institutii financiare ?. - Intermediarii / Consultanții / Brokerii sunt bineveniți să aducă clienții lor și sunt protejați 100%. Părțile interesate ar trebui să mă contacteze pentru mai multe informații via: mariereillyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 50 2018
    Salutare tuturor, Aici vine o companie care acordă tot felul de pe termen scurt și pe termen lung. Dacă sunteți interesat să obțineți unul dintre noi, trimiteți-ne un e-mail pentru cererea dvs. prin: kenabrighten@diplomats.com sau vizitați site-ul nostru kabusinesshome.com Mulțumesc. Publicul public.
ANONIM a comentat Rectificare 99 2018
    Salutare tuturor, Aici vine o companie care acordă tot felul de pe termen scurt și pe termen lung. Dacă sunteți interesat să obțineți unul dintre noi, trimiteți-ne un e-mail pentru cererea dvs. prin: kenabrighten@diplomats.com sau vizitați site-ul nostru kabusinesshome.com Mulțumesc. Publicul public.
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu