Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.598 din 02.08.2018

pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile didactice de conducere de director şi director adjunct din învăţământul preuniversitar de stat, precum şi pentru stabilirea categoriilor de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat în care se normează funcţiile de conducere didactice auxiliare de contabil-şef şi secretar-şef, cu nivel de studii S/M, şi nivelul salariilor de bază aferente acestora
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 692 din 08 august 2018SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, precum şi al pct. 2 şi 3 din cap. I al anexei nr. I din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNIC Se aprobă Normele metodologice privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile didactice de conducere de director şi director adjunct din învăţământul preuniversitar de stat, precum şi pentru stabilirea categoriilor de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat în care se normează funcţiile de conducere didactice auxiliare de contabil-şef şi secretar-şef, cu nivel de studii S/M, şi nivelul salariilor de bază aferente acestora prevăzute în anexă, care includ salariile de bază aferente funcţiei şi sporul de vechime în muncă la nivel maxim, anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUVASILICA-VIORICA DĂNCILĂContrasemnează:Ministrul educaţiei naţionale,Valentin PopaMinistrul muncii şi justiţiei sociale,Lia-Olguţa VasilescuANEXĂ NORME METODOLOGICE privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile didactice de conducere de director şi director adjunct din învăţământul preuniversitar de stat, precum şi pentru stabilirea categoriilor de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat în care se normează funcţiile de conducere didactice auxiliare de contabil-şef şi secretar-şef, cu nivel de studii S/M, şi nivelul salariilor de bază aferente acestora Articolul 1
(1) Potrivit punctelor 2 şi 3 din cap. I al anexei nr. I la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, se stabilesc salariile de bază pentru funcţiile didactice de conducere din învăţământul preuniversitar de stat: director, director adjunct şi, respectiv, pentru funcţiile didactice auxiliare de conducere din învăţământul preuniversitar de stat: contabil-şef, secretar-şef, cu nivel de studii S/M.
(2) Nivelul salariilor de bază pentru funcţiile didactice de conducere şi funcţiile didactice auxiliare de conducere din învăţământul preuniversitar de stat s-a stabilit în funcţie de gradul funcţiei, respectiv gradul II sau gradul I, tipul unităţii, numărul de elevi/preşcolari înscrişi la unitatea de învăţământ, respectiv numărul de clase/grupe conform anexelor nr. 1 şi 2.
Articolul 2Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.
ANEXA Nr. 1 la normele metodologice GRADUL II Salarii de bază pentru funcţiile didactice de conducere şi didactice auxiliare de conducere din unităţi de învăţământ preuniversitar de gradul II

Nr. crt. Unitatea de învăţământ/clase/grupe Director (S) Director adj. (S) Contabil-şef Secretar-şef
(S) (M) (S) (M)
Salariul de bază Anul 2022 Coef. Salariul de bază Anul 2022 Coef. Salariul de bază Anul 2022 Coef. Salariul de bază Anul 2022 Coef. Salariul de bază Anul 2022 Coef. Salariul de bază Anul 2022 Coef.
1 Şcoli gimnaziale
800-1.250 elevi/elevi şi preşcolari 6.950 2,78 6.909 2,76 5.791 2,32 4.098 1,64 5.700 2,28 4.007 1,60
peste 1.250 elevi/elevi şi preşcolari 7.075 2,83 6.950 2,78 5.850 2,34 4.130 1,65 5.791 2,32 4.052 1,62
Nr. crt. Unitatea de învăţământ/clase/grupe Director (S) Director adj. (S) Contabil-şef Secretar-şef
(S) (M) (S) (M)
Salariul de bază Anul 2022 Coef. Salariul de bază Anul 2022 Coef. Salariul de bază Anul 2022 Coef. Salariul de bază Anul 2022 Coef. Salariul de bază Anul 2022 Coef. Salariul de bază Anul 2022 Coef.
2 Colegii, licee, şcoli postliceale şi profesionale
800-1.250 elevi/elevi şi preşcolari 7.075 2,83 6.950 2,78 5.898 2,36 4.130 1,65 5.850 2,34 4.130 1,65
peste 1.250 elevi/elevi şi preşcolari 7.100 2,84 6.975 2,79 6.024 2,41 4.189 1,68 6.024 2,41 4.189 1,68
3 Colegii, licee, şcoli gimnaziale, cu internat/cantină
800-1.250 elevi/elevi şi preşcolari 7.282 2,91 6.975 2,79 6.150 2,46 4.280 1,71 6.150 2,46 4.259 1,70
peste 1.250 elevi/elevi şi preşcolari 7.382 2,95 7.100 2,84 6.229 2,49 4.326 1,73 6.229 2,49 4.326 1,73
4 Licee, centre şcolare, şcoli profesionale, şcoli - din învăţământul special cu cel puţin 32 de clase elevi/elevi şi preşcolari cu internat/ cantină 7.382 2,95 7.100 2,84 6.229 2,49 4.326 1,73 6.229 2,49 4.326 1,73
5 Palate ale copiilor şi elevilor cu personalitate juridică 7.169 2,87 6.975 2,79 5.898 2,36 4.189 1,68
6 Palatul Naţional al Copiilor 7.382 2,95 7.100 2,84 6.229 2,49 4.326 1,73

ANEXA Nr. 2 la normele metodologice GRADUL I Salarii de bază pentru funcţiile didactice de conducere şi didactice auxiliare de conducere din unităţi de învăţământ preuniversitar de gradul I

Nr. crt. Unitatea de învăţământ/clase/grupe Director (S) Director adj. (S) Contabil-şef Secretar-şef
(S) (M) (S) (M)
Salariul de bază Anul 2022 Coef. Salariul de bază Anul 2022 Coef. Salariul de bază Anul 2022 Coef. Salariul de bază Anul 2022 Coef. Salariul de bază Anul 2022 Coef. Salariul de bază Anul 2022 Coef.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Grădiniţe cu program normal
între 150-250 de preşcolari 6.000 2,40
peste 250 preşcolari 6.150 2,46
2 Grădiniţe cu program prelungit/săptămânal
între 150-200 de preşcolari 6.354 2,54
peste 200 preşcolari 6.400 2,56
3 Şcoli primare, conform art. 19 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, fără structuri arondate*) *) Se aplică numai pentru unităţile de învăţământ primar unice pe unitatea administrativ-teritorială. 6.354 2,54
4 Şcoli gimnaziale
a) sub 300 elevi/elevi şi preşcolari, conform art. 19 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, fără structuri arondate 6.354 2,54
cu 1-2 structuri arondate 6.400 2,56
cu 3-5 structuri arondate 6.509 2,60
cu peste 5 structuri arondate 6.580 2,63
b) 300-499 elevi/elevi şi preşcolari 6.580 2,63 6.354 2,54
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
c) 500-599 elevi/elevi şi preşcolari1) 6.650 2,66 6.400 2,56
d) 600-799 elevi/elevi şi preşcolari1) 6.700 2,68 6.509 2,60 5.493 2,20 3.915 1,57 5.493 2,20 3.795 1,52
5 Colegii, licee, şcoli postliceale şi profesionale
a) sub 300 elevi/elevi şi preşcolari, conform art. 19 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, fără structuri arondate**) **) Se aplică şi pentru Centrele de excelenţă judeţene/al Municipiului Bucureşti. 6.580 2,63
b) sub 300 elevi/elevi şi preşcolari, conform art. 19 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, cu structuri arondate 6.580 2,63
c) 300-499 elevi/elevi şi preşcolari 6.650 2,66 6.354 2,54
d) 500-599 elevi/elevi şi preşcolari1) 6.762 2,70 6.509 2,60
e) 600-799 elevi/elevi şi preşcolari1) 6.844 2,74 6.650 2,66 5.528 2,21 4.007 1,60 5.528 2,21 3.875 1,55
6 Colegii, licee, şcoli postliceale şi profesionale cu internat/cantină
a) 300-499 elevi/elevi şi preşcolari 6.762 2,70 6.354 2,54 5.493 2,20 4.020 1,61 5.493 2,20 4.052 1,62
b) 500-0799 elevi/elevi şi preşcolari1) 6.909 2,76 6.650 2,66 5.528 2,21 4.130 1,65 5.528 2,21 4.087 1,63
7 Cluburi sportive şcolare cu personalitate juridică
20-24 grupe, dar nu mai puţin de 300 elevi/elevi şi preşcolari 6.272 2,51
25-29 grupe, dar nu mai puţin de 300 elevi/elevi şi preşcolari 6.400 2,56
30-35 grupe 6.509 2,60
36-50 grupe 6.563 2,62 5.493 2,20 4.130 1,65
peste 50 grupe 6.650 2,66 6.563 2,62 5.528 2,21 4.173 1,67
8 Cluburi ale copiilor şi elevilor cu personalitate juridică, dar nu mai puţin de 300 elevi/preşcolari 6.400 2,56
9 Grădiniţe învăţământ special 6.272 2,51
10 Şcoli speciale
a) cu până la 16 clase, inclusiv 6.650 2,66
b) cu cel puţin 16 clase fără internat/ cantină 6.800 2,72 6.650 2,66
c) peste 16 clase cu internat/cantină 6.909 2,76 6.800 2,72
d) peste 24 de clase cu internat/ cantină 6.950 2,78 6.909 2,76 5.528 2,21 4.130 1,65 5.528 2,21 4.020 1,61
11 Licee, centre şcolare, şcoli profesionale, învăţământ special
a) cu până la 16 clase fără internat/ cantină***)***) Se aplică numai pentru unităţile de învăţământ special unice pe judeţ care au elevi/preşcolari cu acelaşi tip de deficienţe. 6.650 2,66
b) cu cel puţin 16 clase cu internat/ cantină 6.909 2,76 6.800 2,72
c) cu cel puţin 24 de clase fără internat/cantină 6.909 2,76 6.762 2,70
d) cu cel puţin 24 de clase cu internat/cantină 7.000 2,80 6.909 2,76 5.528 2,21 4.173 1,67 5.528 2,21 4.144 1,66
12 Centrul judeţean de resurse şi asistenţă educaţională/Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională 6.950 2,78 5.528 2,21 4.052 1,62
13 Centre şcolare pentru educaţie incluzivă 6.950 2,78 6.909 2,76 5.528 2,21 4.052 1,62

1) Se poate norma la unităţile de învăţământ primar şi/sau gimnazial care au între 500-799 elevi/preşcolari şi îndeplinesc una dintre condiţiile: au cel puţin 250 elevi/preşcolari inclusiv din învăţământul primar şi/sau grupe din învăţământul antepreşcolar şi preşcolar sau au secţii cu predare în limbile minorităţilor într-o unitate şcolară cu predare în limba română sau au secţii cu predare în limba română într-o unitate şcolară cu predare într-o limbă a minorităţilor.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 598/2018

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 598 din 2018
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 598/2018
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu