E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 596 din 28 septembrie 1992    * Republicata

privind infiintarea Regiei Autonome "Imprimeria Nationala"

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 64 din 29 martie 1996


SmartCity3


    *) Republicata in temeiul art. III din Hotararea Guvernului nr. 109 din 22 februarie 1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 48 din 6 martie 1996.
    Hotararea Guvernului nr. 596 din 28 septembrie 1992 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 264 din 23 octombrie 1992.

    Art. 1
    Regia Autonoma "Imprimeria Nationala", cu sediul in municipiul Bucuresti, bd. Alexandru Ioan Cuza nr. 56, sectorul 1, este persoana juridica, desfasoara activitate de interes public national, functioneaza pe baza de gestiune economica si autonomie financiara si este subordonata Ministerului Finantelor.
    Art. 2
    Patrimoniul Regiei Autonome "Imprimeria Nationala" este constituit in baza plasamentului financiar de 5 miliarde lei, efectuat de catre Ministerul Finantelor din echivalentul in lei din credite externe.
    Art. 3
    Rambursarea plasamentului financiar si a cotei dobanzii acestuia se va efectua din fondul total de dezvoltare, pe o perioada de 8 ani, incepand cu data de 1 ianuarie 1996.
    Reconstituirea plasamentului catre trezoreria statului se va realiza in baza unei conventii incheiate intre Ministerul Finantelor si Regia Autonoma "Imprimeria Nationala".
    Art. 4
    Obiectul de activitate al Regiei Autonome "Imprimeria Nationala" il constituie:
    - productia poligrafica, activitatea editoriala, tiparirea publicatiilor periodice si neperiodice, imprimarea de formulare tipizate si/sau cu regim special, documente si tiparituri administrative specifice activitatii financiar-contabile si de trezorerie, bonuri de tezaur, actiuni, titluri de stat si de proprietate, obligatiuni necesare finantarii deficitului bugetar, cecuri bancare, timbre fiscale, inscrisuri de stat, acte de identitate si imprimate confidentiale, alte hartii de valoare;
    - producerea, cu titlu de exclusivitate, a unor tiparituri cu caracter special sau de formulare si documente elaborate de Ministerul Finantelor;
    - expertizarea privind autenticitatea hartiilor de valoare, romanesti si straine;
    - difuzarea produselor specifice obiectului de activitate al regiei autonome prin concesionarea drepturilor de vanzare altor agenti economici sau prin retea proprie;
    - efectuarea operatiunilor de transport si a altor servicii specifice obiectului propriu de activitate;
    - efectuarea de experimentari, studii, prognoze si norme in domeniul specific de activitate;
    - organizarea actiunilor de formare si perfectionare profesionala in domeniul specific de activitate;
    - asigurarea, conform prevederilor legale in vigoare, a colaborarii si cooperarii tehnice, stiintifice si tehnologice in sistem de reprezentare si/sau prin asociere cu firme din tara si din strainatate pentru produsele specifice domeniului poligrafic;
    - organizarea de licitatii in domeniu, in tara si in strainatate.
    Art. 5
    Activitatea Regiei Autonome "Imprimeria Nationala" se desfasoara in conformitate cu regulamentul de organizare si functionare prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 6
    Conducerea Regiei Autonome "Imprimeria Nationala" se asigura, potrivit legii, de catre un consiliu de administratie compus din 7 persoane, numit prin ordin al ministrului finantelor. Managerul desemnat, potrivit legii, de catre ministrul finantelor, devine director general si presedinte al consiliului de administratie al regiei autonome prin semnarea contractului de management.
    Art. 7
    Salarizarea personalului regiei autonome se stabileste, potrivit legii, in functie de studii, de competenta profesionala si de munca efectiv prestata.

    ANEXA 1

                 REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE
                 a Regiei Autonome "Imprimeria Nationala"

    CAP. 1
    Prevederi generale

    Art. 1
    Regia Autonoma "Imprimeria Nationala" este persoana juridica care desfasoara activitate de interes public national si functioneaza pe baza de gestiune economica si autonomie financiara.
    Art. 2
    Regia Autonoma "Imprimeria Nationala" este subordonata Ministerului Finantelor si isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile legale in vigoare si cu prezentul regulament.
    Art. 3
    Regia Autonoma "Imprimeria Nationala" are sediul central in municipiul Bucuresti, bd. Alexandru Ioan Cuza nr. 56, sectorul 1.

    CAP. 2
    Obiectul de activitate

    Art. 4
    Obiectul de activitate al Regiei Autonome "Imprimeria Nationala" il constituie:
    - productia poligrafica, activitatea editoriala, tiparirea publicatiilor periodice si neperiodice, imprimarea de formulare tipizate si/sau cu regim special, documente si tiparituri administrative specifice activitatii financiar-contabile si de trezorerie, bonuri de tezaur, actiuni, titluri de stat si de proprietate, obligatiuni necesare finantarii deficitului bugetar, cecuri bancare, timbre fiscale, inscrisuri de stat, acte de identitate si imprimate confidentiale, alte hartii de valoare;
    - producerea, cu titlu de exclusivitate, a unor tiparituri cu caracter special sau formulare si documente elaborate de Ministerul Finantelor;
    - expertizarea privind autenticitatea hartiilor de valoare, romanesti si straine;
    - difuzarea produselor specifice obiectului de activitate al regiei autonome prin concesionarea drepturilor de vanzare altor agenti economici sau prin retea proprie;
    - efectuarea operatiunilor de transport si a altor servicii specifice obiectului propriu de activitate;
    - efectuarea de experimentari, studii, prognoze si norme in domeniul specific de activitate;
    - organizarea actiunilor de formare si de perfectionare profesionala in domeniul specific de activitate;
    - asigurarea, conform prevederilor legale in vigoare, a colaborarii si cooperarii tehnice, stiintifice si tehnologice, in sistem de reprezentare si/sau prin asociere cu firme din tara si din strainatate, pentru produsele specifice domeniului poligrafic;
    - organizarea de licitatii in domeniu, in tara si in strainatate.
    Art. 5
    Atributiile principale ale regiei autonome in vederea realizarii obiectului sau de activitate sunt:
    - asigura dotarea cu masini, utilaje si instalatii de inalta tehnicitate si protectia contra falsificarii productiei tipografice;
    - coordoneaza si asigura realizarea tuturor lucrarilor de intretinere si de reparare a masinilor, utilajelor si instalatiilor din dotare;
    - asigura programarea si urmarirea productiei contractate, in vederea respectarii termenelor contractuale;
    - realizeaza importul de masini, utilaje si instalatii pentru retehnologizarea capacitatilor existente, precum si importul de materii, materiale si piese de schimb din profilul sau de activitate si exportul de produse specifice;
    - urmareste si verifica modul de realizare a lucrarilor de investitii in vederea respectarii proiectelor de executie si asigura conditiile de punere in functiune a noilor masini, utilaje si instalatii;
    - stabileste si raspunde de aplicarea masurilor privind protectia mediului inconjurator, precum si protectia si securitatea muncii;
    - organizeaza desfasurarea activitatilor de formare si de perfectionare profesionala;
    - asigura elaborarea documentatiilor pentru obtinerea de surse de finantare in lei si in valuta (credite, scrisori de garantie bancara, acreditive, operatiuni de leasing si participare la sedinte de licitatie bancara - fixing);
    - asigura programarea si desfasurarea activitatii economico-financiare, intocmirea proiectelor bugetelor de venituri si cheltuieli, analiza executiei acestora si stabileste destinatia veniturilor, conform legislatiei in vigoare;
    - organizeaza valorificarea produselor specifice obiectului de activitate prin reteaua proprie si prin alte unitati, pe baza de conventii si de contracte, urmarind modul de indeplinire a acestora;
    - poate face parte din organizatii internationale cu caracter profesional, luand parte la congresele, conferintele si activitatile organizate de acestea; colaboreaza cu unitatile similare din strainatate in probleme specifice activitatii regiei autonome;
    - asigura cooperarea tehnico-economica cu alte regii autonome si societati comerciale din tara si firme din strainatate, inclusiv prin asociere, conform legislatiei in vigoare;
    - indeplineste orice alte atributii care au legatura cu realizarea obiectului sau de activitate.

    CAP. 3
    Patrimoniul

    Art. 6
    Patrimoniul Regiei Autonome "Imprimeria Nationala" este constituit in baza plasamentului financiar de 5 miliarde lei, efectuat de Ministerul Finantelor din echivalentul in lei din credite externe.
    Art. 7
    Regia Autonoma "Imprimeria Nationala" are in administrare bunurile din patrimoniul sau. In exercitarea dreptului de proprietate, regia autonoma aplica prevederile legale in vigoare.

    CAP. 4
    Structura organizatorica

    Art. 8
    Regia Autonoma "Imprimeria Nationala" are in structura ateliere, compartimente de lucru, servicii si, in functie de necesitatea si de volumul activitatii, poate infiinta unitati si filiale sau alte forme de organizare, asigurandu-se prin aceasta realizarea obiectului sau de activitate.
    Structura organizatorica si functionala a Regiei Autonome "Imprimeria Nationala", precum si numarul de personal, inclusiv pentru unitatile din subordine, se stabilesc de catre consiliul de administratie al regiei autonome, in limitele bugetului de venituri si cheltuieli aprobat prin hotarare a Guvernului.
    Art. 9
    Consiliul de administratie al regiei autonome hotaraste modificarea structurii organizatorice, functionale, precum si repartizarea patrimoniului intre unitatile si filialele acesteia.
    Modul de organizare si de functionare a acestora, relatiile cu regia autonoma si cu tertii, cat si relatiile dintre ele vor fi stabilite prin regulamentele de organizare si de functionare aprobate de consiliul de administratie al regiei autonome, care acorda, totodata, imputerniciri de reprezentare in domeniile tehnic, economic, comercial, administrativ, financiar, juridic si altele.
    Art. 10
    Managerul Regiei Autonome "Imprimeria Nationala" selecteaza, angajeaza si concediaza personalul salariat, inclusiv personalul din conducerea unitatilor si a filialelor din structura, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
    Art. 11
    Salarizarea personalului din cadrul Regiei Autonome "Imprimeria Nationala" si din unitatile si filialele acesteia se stabileste potrivit legii.

    CAP. 5
    Organele de conducere

    Art. 12
    Conducerea Regiei Autonome "Imprimeria Nationala" se asigura prin consiliul de administratie, in baza prevederilor Legii nr. 15/1990, iar managerul desemnat, potrivit Legii nr. 66/1993, de catre ministrul finantelor, devine director general si presedinte al consiliului de administratie al regiei autonome, prin semnarea contractului de management.
    Art. 13
    Consiliul de administratie se numeste prin ordin al ministrului finantelor si este compus din 7 persoane.
    Din Consiliul de administratie al Regiei Autonome "Imprimeria Nationala" fac parte, in mod obligatoriu, un reprezentant al Ministerului Finantelor, un reprezentant al Ministerului de Interne si un reprezentant al societatii bancare derulatoare a contului curent. Ceilalti membri vor fi economisti, juristi, tehnicieni si alti specialisti, salariati ai regiei autonome.
    Art. 14
    Consiliul de administratie isi desfasoara activitatea in baza propriului regulament de organizare si functionare.
    Art. 15
    Potrivit prevederilor legale in vigoare, membrii Consiliului de administratie al Regiei Autonome "Imprimeria Nationala" nu pot face parte din organele de conducere ale agentilor economici cu acelasi obiect de activitate cu care regia autonoma intretine relatii contractuale sau are interese contrare.
    Art. 16
    Sunt incompatibile cu calitatea de membru al consiliului de administratie persoanele care au suferit condamnari pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita, precum si alte infractiuni pedepsite potrivit legii.
    Art. 17
    Atributiile consiliului de administratie sunt urmatoarele:
    - aproba structura organizatorica si functionala a Regiei Autonome "Imprimeria Nationala", numarul de personal, infiintari, desfiintari de unitati, subunitati, filiale, sectii, ateliere, servicii, compartimente sau alte forme de organizare;
    - aproba investitiile ce urmeaza a fi realizate potrivit obiectului sau de activitate, inclusiv investitiile din surse proprii;
    - propune, potrivit reglementarilor legale, investitiile a caror aprobare este de competenta altor organe;
    - avizeaza si propune bugetul de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome "Imprimeria Nationala" in vederea aprobarii acestuia de catre Guvern; aproba bilantul contabil si contul de profit si pierderi ale regiei autonome;
    - in situatiile in care cheltuielile depasesc veniturile, dispune promovarea documentatiei prevazute de legislatia in vigoare catre organele competente, spre aprobare;
    - aproba utilizarea fondurilor valutare constituite potrivit legii;
    - stabileste imprumuturile pe termen lung sau mediu si modul de rambursare a acestora, conform prevederilor legale;
    - stabileste, potrivit legii, nivelurile de salarizare a personalului in functie de studii si de munca efectiv prestata, cu respectarea limitei minime de salarizare;
    - aproba, potrivit legii, instrainarea bunurilor mobile apartinand regiei autonome;
    - propune, negociaza si, dupa caz, stabileste preturi si tarife pentru produsele si prestatiile regiei autonome, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare;
    - aproba documentatia pentru obtinerea fondului valutar necesar pentru importul de masini, utilaje, instalatii si materiale specifice domeniului de activitate al regiei autonome;
    - aproba colaborarea, cooperarea sau asocierea, potrivit legii, cu persoane fizice sau juridice din tara si din strainatate pentru realizarea in comun de activitati productive si de comercializare, potrivit obiectului de activitate al regiei autonome;
    - adopta, potrivit legii, orice alte hotarari si dispune masuri privind activitatea Regiei Autonome "Imprimeria Nationala", cu exceptia celor care intra in competenta altor organe.
    Art. 18
    Consiliul de administratie se intruneste in sesiuni ordinare, o data pe luna sau ori de cate ori este nevoie, la cererea presedintelui ori a unei treimi din numarul membrilor sai.
    Art. 19
    Pentru realizarea unor studii sau lucrari cu grad mare de complexitate sau care nu fac parte din domeniul de activitate al regiei autonome, dar sunt necesare ocazional, Regia Autonoma "Imprimeria Nationala" poate atrage specialisti din diferite sectoare, a caror activitate va fi remunerata pe baza de contract civil.
    Art. 20
    Dupa incheierea bilantului contabil anual si a contului de profit si pierderi, consiliul de administratie prezinta Ministerului Finantelor un raport asupra activitatii desfasurate de regia autonoma in anul precedent si asupra programului de activitate pentru anul in curs.

    CAP. 6
    Bugetul de venituri si cheltuieli

    Art. 21
    Veniturile si cheltuielile Regiei Autonome "Imprimeria Nationala" se stabilesc prin bugetul de venituri si cheltuieli pentru fiecare exercitiu financiar, acesta fiind aprobat prin hotarare a Guvernului.
    Art. 22
    Regia Autonoma "Imprimeria Nationala" intocmeste anual bilantul contabil si contul de profit si pierderi, in conformitate cu modelele si cu normele stabilite de Ministerul Finantelor.
    Bilantul contabil si contul de profit si pierderi ale regiei autonome se aproba de catre Ministerul Finantelor si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei.
    Art. 23
    Din veniturile realizate Regia Autonoma "Imprimeria Nationala" isi acopera toate cheltuielile si platile prevazute a fi suportate direct din venituri, potrivit legii.
    Repartizarea profitului net al regiei autonome se face conform prevederilor legale in vigoare.
    Art. 24
    Regia Autonoma "Imprimeria Nationala" hotaraste cu privire la investitiile ce urmeaza a fi realizate, in limita competentelor ce-i sunt acordate, stabileste nivelul surselor proprii de finantare si determina volumul creditelor bancare pentru obiectivele de investitii, conform prevederilor legale in vigoare.
    Art. 25
    Pentru acoperirea cheltuielilor curente, in cursul unui an, cand mijloacele regiei autonome nu sunt suficiente, aceasta poate contracta credite de la societatile comerciale bancare, conform prevederilor legale in vigoare.
    Art. 26
    Operatiunile de incasari si plati ale Regiei Autonome "Imprimeria Nationala" se efectueaza prin conturi bancare deschise potrivit reglementarilor legale.
    Regia Autonoma "Imprimeria Nationala" poate efectua operatiuni de incasari in lei si in valuta, potrivit reglementarilor legale, consiliul de administratie aproband utilizarea fondurilor valutare constituite potrivit legii.

    CAP. 7
    Relatii comerciale

    Art. 27
    Relatiile comerciale se vor desfasura pe baze contractuale, in care se vor stipula clauzele speciale de incheiere, executie si raspundere.
    Art. 28
    Regia Autonoma "Imprimeria Nationala" va practica in raporturile cu tertii preturi si tarife ce se vor stabili prin contract, pe baza de negocieri, in concordanta cu cerintele economiei de piata.
    Art. 29
    Regia Autonoma "Imprimeria Nationala" poate incheia contracte de vanzare, executare de lucrari, asociere sau prestari de servicii cu intreprinzatori romani sau straini, in conditiile legii.
    Art. 30
    Unitatile sau filialele ce se vor infiinta in cadrul Regiei Autonome "Imprimeria Nationala" se vor putea asocia cu terte persoane juridice, avand drept scop realizarea obiectului de activitate al regiei autonome.
    Art. 31
    Regia autonoma poate concesiona altor unitati, pe baza de contracte, drepturile de vanzare a produselor specifice.
    Art. 32
    Daca volumul lucrarilor depaseste temporar capacitatea de productie a regiei autonome, se poate subcontracta altor unitati de profil, potrivit legii, realizarea partiala a acestora, cu exceptia comenzilor care au regim special (formularistica cu regim special, hartii de valoare etc.).

    CAP. 8
    Dispozitii finale

    Art. 33
    Pentru asigurarea securitatii tezaurelor de hartii de valoare si imprimate, precum si a tezaurelor de hartie speciala pentru tiparirea hartiilor de valoare si a hartiilor speciale filigranate, a materiilor prime si materialelor, precum si pentru preintampinarea oricaror sustrageri, Regia Autonoma "Imprimeria Nationala" asigura cu paza militarizata. Accesul persoanelor straine in cadrul Regiei Autonome "Imprimeria Nationala" se va face conform regulamentului propriu aprobat de catre consiliul de administratie si cu respectarea legislatiei in vigoare.
    Art. 34
    Litigiile de orice fel in care este implicata Regia Autonoma "Imprimeria Nationala" sunt de competenta instantelor judecatoresti, potrivit legii.
    Art. 35
    Prezentul regulament se completeaza cu celelalte reglementari legale.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 596/1992

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 596 din 1992
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 342 2016
    Bună ziua domnule / doamnă Oferim împrumuturi organismelor private și comerciale cu o dobândă anuală foarte mică de 3%, rambursare de la 1 an la 25 de ani. Acordăm împrumuturi cuprinse între 5.000 și 500.000.000. Aceasta este pentru a eradica istoricul în creștere al creditului necorespunzător și, de asemenea, pentru a aduce profit stabil atât companiei noastre, cât și clienților noștri. Vă pierdeți somnul în timpul nopții vă faceți griji cum să obțineți un împrumut? Contact: Paul Loan Agency acum prin e-mail: paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% și, oferim. *Imprumuturi personale * Credite de consolidare a datoriilor *Capital de risc * Împrumuturi pentru afaceri * Împrumuturi pentru educație *Imprumut pentru casa * Împrumuturi din orice motiv Pentru mai multe informații de urgență reveniți imediat la noi. paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Salutari Domnule Paul Moritz
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu