E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 596 din 28 septembrie 1992    * Republicata

privind infiintarea Regiei Autonome "Imprimeria Nationala"

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 64 din 29 martie 1996


SmartCity3


    *) Republicata in temeiul art. III din Hotararea Guvernului nr. 109 din 22 februarie 1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 48 din 6 martie 1996.
    Hotararea Guvernului nr. 596 din 28 septembrie 1992 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 264 din 23 octombrie 1992.

    Art. 1
    Regia Autonoma "Imprimeria Nationala", cu sediul in municipiul Bucuresti, bd. Alexandru Ioan Cuza nr. 56, sectorul 1, este persoana juridica, desfasoara activitate de interes public national, functioneaza pe baza de gestiune economica si autonomie financiara si este subordonata Ministerului Finantelor.
    Art. 2
    Patrimoniul Regiei Autonome "Imprimeria Nationala" este constituit in baza plasamentului financiar de 5 miliarde lei, efectuat de catre Ministerul Finantelor din echivalentul in lei din credite externe.
    Art. 3
    Rambursarea plasamentului financiar si a cotei dobanzii acestuia se va efectua din fondul total de dezvoltare, pe o perioada de 8 ani, incepand cu data de 1 ianuarie 1996.
    Reconstituirea plasamentului catre trezoreria statului se va realiza in baza unei conventii incheiate intre Ministerul Finantelor si Regia Autonoma "Imprimeria Nationala".
    Art. 4
    Obiectul de activitate al Regiei Autonome "Imprimeria Nationala" il constituie:
    - productia poligrafica, activitatea editoriala, tiparirea publicatiilor periodice si neperiodice, imprimarea de formulare tipizate si/sau cu regim special, documente si tiparituri administrative specifice activitatii financiar-contabile si de trezorerie, bonuri de tezaur, actiuni, titluri de stat si de proprietate, obligatiuni necesare finantarii deficitului bugetar, cecuri bancare, timbre fiscale, inscrisuri de stat, acte de identitate si imprimate confidentiale, alte hartii de valoare;
    - producerea, cu titlu de exclusivitate, a unor tiparituri cu caracter special sau de formulare si documente elaborate de Ministerul Finantelor;
    - expertizarea privind autenticitatea hartiilor de valoare, romanesti si straine;
    - difuzarea produselor specifice obiectului de activitate al regiei autonome prin concesionarea drepturilor de vanzare altor agenti economici sau prin retea proprie;
    - efectuarea operatiunilor de transport si a altor servicii specifice obiectului propriu de activitate;
    - efectuarea de experimentari, studii, prognoze si norme in domeniul specific de activitate;
    - organizarea actiunilor de formare si perfectionare profesionala in domeniul specific de activitate;
    - asigurarea, conform prevederilor legale in vigoare, a colaborarii si cooperarii tehnice, stiintifice si tehnologice in sistem de reprezentare si/sau prin asociere cu firme din tara si din strainatate pentru produsele specifice domeniului poligrafic;
    - organizarea de licitatii in domeniu, in tara si in strainatate.
    Art. 5
    Activitatea Regiei Autonome "Imprimeria Nationala" se desfasoara in conformitate cu regulamentul de organizare si functionare prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 6
    Conducerea Regiei Autonome "Imprimeria Nationala" se asigura, potrivit legii, de catre un consiliu de administratie compus din 7 persoane, numit prin ordin al ministrului finantelor. Managerul desemnat, potrivit legii, de catre ministrul finantelor, devine director general si presedinte al consiliului de administratie al regiei autonome prin semnarea contractului de management.
    Art. 7
    Salarizarea personalului regiei autonome se stabileste, potrivit legii, in functie de studii, de competenta profesionala si de munca efectiv prestata.

    ANEXA 1

                 REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE
                 a Regiei Autonome "Imprimeria Nationala"

    CAP. 1
    Prevederi generale

    Art. 1
    Regia Autonoma "Imprimeria Nationala" este persoana juridica care desfasoara activitate de interes public national si functioneaza pe baza de gestiune economica si autonomie financiara.
    Art. 2
    Regia Autonoma "Imprimeria Nationala" este subordonata Ministerului Finantelor si isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile legale in vigoare si cu prezentul regulament.
    Art. 3
    Regia Autonoma "Imprimeria Nationala" are sediul central in municipiul Bucuresti, bd. Alexandru Ioan Cuza nr. 56, sectorul 1.

    CAP. 2
    Obiectul de activitate

    Art. 4
    Obiectul de activitate al Regiei Autonome "Imprimeria Nationala" il constituie:
    - productia poligrafica, activitatea editoriala, tiparirea publicatiilor periodice si neperiodice, imprimarea de formulare tipizate si/sau cu regim special, documente si tiparituri administrative specifice activitatii financiar-contabile si de trezorerie, bonuri de tezaur, actiuni, titluri de stat si de proprietate, obligatiuni necesare finantarii deficitului bugetar, cecuri bancare, timbre fiscale, inscrisuri de stat, acte de identitate si imprimate confidentiale, alte hartii de valoare;
    - producerea, cu titlu de exclusivitate, a unor tiparituri cu caracter special sau formulare si documente elaborate de Ministerul Finantelor;
    - expertizarea privind autenticitatea hartiilor de valoare, romanesti si straine;
    - difuzarea produselor specifice obiectului de activitate al regiei autonome prin concesionarea drepturilor de vanzare altor agenti economici sau prin retea proprie;
    - efectuarea operatiunilor de transport si a altor servicii specifice obiectului propriu de activitate;
    - efectuarea de experimentari, studii, prognoze si norme in domeniul specific de activitate;
    - organizarea actiunilor de formare si de perfectionare profesionala in domeniul specific de activitate;
    - asigurarea, conform prevederilor legale in vigoare, a colaborarii si cooperarii tehnice, stiintifice si tehnologice, in sistem de reprezentare si/sau prin asociere cu firme din tara si din strainatate, pentru produsele specifice domeniului poligrafic;
    - organizarea de licitatii in domeniu, in tara si in strainatate.
    Art. 5
    Atributiile principale ale regiei autonome in vederea realizarii obiectului sau de activitate sunt:
    - asigura dotarea cu masini, utilaje si instalatii de inalta tehnicitate si protectia contra falsificarii productiei tipografice;
    - coordoneaza si asigura realizarea tuturor lucrarilor de intretinere si de reparare a masinilor, utilajelor si instalatiilor din dotare;
    - asigura programarea si urmarirea productiei contractate, in vederea respectarii termenelor contractuale;
    - realizeaza importul de masini, utilaje si instalatii pentru retehnologizarea capacitatilor existente, precum si importul de materii, materiale si piese de schimb din profilul sau de activitate si exportul de produse specifice;
    - urmareste si verifica modul de realizare a lucrarilor de investitii in vederea respectarii proiectelor de executie si asigura conditiile de punere in functiune a noilor masini, utilaje si instalatii;
    - stabileste si raspunde de aplicarea masurilor privind protectia mediului inconjurator, precum si protectia si securitatea muncii;
    - organizeaza desfasurarea activitatilor de formare si de perfectionare profesionala;
    - asigura elaborarea documentatiilor pentru obtinerea de surse de finantare in lei si in valuta (credite, scrisori de garantie bancara, acreditive, operatiuni de leasing si participare la sedinte de licitatie bancara - fixing);
    - asigura programarea si desfasurarea activitatii economico-financiare, intocmirea proiectelor bugetelor de venituri si cheltuieli, analiza executiei acestora si stabileste destinatia veniturilor, conform legislatiei in vigoare;
    - organizeaza valorificarea produselor specifice obiectului de activitate prin reteaua proprie si prin alte unitati, pe baza de conventii si de contracte, urmarind modul de indeplinire a acestora;
    - poate face parte din organizatii internationale cu caracter profesional, luand parte la congresele, conferintele si activitatile organizate de acestea; colaboreaza cu unitatile similare din strainatate in probleme specifice activitatii regiei autonome;
    - asigura cooperarea tehnico-economica cu alte regii autonome si societati comerciale din tara si firme din strainatate, inclusiv prin asociere, conform legislatiei in vigoare;
    - indeplineste orice alte atributii care au legatura cu realizarea obiectului sau de activitate.

    CAP. 3
    Patrimoniul

    Art. 6
    Patrimoniul Regiei Autonome "Imprimeria Nationala" este constituit in baza plasamentului financiar de 5 miliarde lei, efectuat de Ministerul Finantelor din echivalentul in lei din credite externe.
    Art. 7
    Regia Autonoma "Imprimeria Nationala" are in administrare bunurile din patrimoniul sau. In exercitarea dreptului de proprietate, regia autonoma aplica prevederile legale in vigoare.

    CAP. 4
    Structura organizatorica

    Art. 8
    Regia Autonoma "Imprimeria Nationala" are in structura ateliere, compartimente de lucru, servicii si, in functie de necesitatea si de volumul activitatii, poate infiinta unitati si filiale sau alte forme de organizare, asigurandu-se prin aceasta realizarea obiectului sau de activitate.
    Structura organizatorica si functionala a Regiei Autonome "Imprimeria Nationala", precum si numarul de personal, inclusiv pentru unitatile din subordine, se stabilesc de catre consiliul de administratie al regiei autonome, in limitele bugetului de venituri si cheltuieli aprobat prin hotarare a Guvernului.
    Art. 9
    Consiliul de administratie al regiei autonome hotaraste modificarea structurii organizatorice, functionale, precum si repartizarea patrimoniului intre unitatile si filialele acesteia.
    Modul de organizare si de functionare a acestora, relatiile cu regia autonoma si cu tertii, cat si relatiile dintre ele vor fi stabilite prin regulamentele de organizare si de functionare aprobate de consiliul de administratie al regiei autonome, care acorda, totodata, imputerniciri de reprezentare in domeniile tehnic, economic, comercial, administrativ, financiar, juridic si altele.
    Art. 10
    Managerul Regiei Autonome "Imprimeria Nationala" selecteaza, angajeaza si concediaza personalul salariat, inclusiv personalul din conducerea unitatilor si a filialelor din structura, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
    Art. 11
    Salarizarea personalului din cadrul Regiei Autonome "Imprimeria Nationala" si din unitatile si filialele acesteia se stabileste potrivit legii.

    CAP. 5
    Organele de conducere

    Art. 12
    Conducerea Regiei Autonome "Imprimeria Nationala" se asigura prin consiliul de administratie, in baza prevederilor Legii nr. 15/1990, iar managerul desemnat, potrivit Legii nr. 66/1993, de catre ministrul finantelor, devine director general si presedinte al consiliului de administratie al regiei autonome, prin semnarea contractului de management.
    Art. 13
    Consiliul de administratie se numeste prin ordin al ministrului finantelor si este compus din 7 persoane.
    Din Consiliul de administratie al Regiei Autonome "Imprimeria Nationala" fac parte, in mod obligatoriu, un reprezentant al Ministerului Finantelor, un reprezentant al Ministerului de Interne si un reprezentant al societatii bancare derulatoare a contului curent. Ceilalti membri vor fi economisti, juristi, tehnicieni si alti specialisti, salariati ai regiei autonome.
    Art. 14
    Consiliul de administratie isi desfasoara activitatea in baza propriului regulament de organizare si functionare.
    Art. 15
    Potrivit prevederilor legale in vigoare, membrii Consiliului de administratie al Regiei Autonome "Imprimeria Nationala" nu pot face parte din organele de conducere ale agentilor economici cu acelasi obiect de activitate cu care regia autonoma intretine relatii contractuale sau are interese contrare.
    Art. 16
    Sunt incompatibile cu calitatea de membru al consiliului de administratie persoanele care au suferit condamnari pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita, precum si alte infractiuni pedepsite potrivit legii.
    Art. 17
    Atributiile consiliului de administratie sunt urmatoarele:
    - aproba structura organizatorica si functionala a Regiei Autonome "Imprimeria Nationala", numarul de personal, infiintari, desfiintari de unitati, subunitati, filiale, sectii, ateliere, servicii, compartimente sau alte forme de organizare;
    - aproba investitiile ce urmeaza a fi realizate potrivit obiectului sau de activitate, inclusiv investitiile din surse proprii;
    - propune, potrivit reglementarilor legale, investitiile a caror aprobare este de competenta altor organe;
    - avizeaza si propune bugetul de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome "Imprimeria Nationala" in vederea aprobarii acestuia de catre Guvern; aproba bilantul contabil si contul de profit si pierderi ale regiei autonome;
    - in situatiile in care cheltuielile depasesc veniturile, dispune promovarea documentatiei prevazute de legislatia in vigoare catre organele competente, spre aprobare;
    - aproba utilizarea fondurilor valutare constituite potrivit legii;
    - stabileste imprumuturile pe termen lung sau mediu si modul de rambursare a acestora, conform prevederilor legale;
    - stabileste, potrivit legii, nivelurile de salarizare a personalului in functie de studii si de munca efectiv prestata, cu respectarea limitei minime de salarizare;
    - aproba, potrivit legii, instrainarea bunurilor mobile apartinand regiei autonome;
    - propune, negociaza si, dupa caz, stabileste preturi si tarife pentru produsele si prestatiile regiei autonome, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare;
    - aproba documentatia pentru obtinerea fondului valutar necesar pentru importul de masini, utilaje, instalatii si materiale specifice domeniului de activitate al regiei autonome;
    - aproba colaborarea, cooperarea sau asocierea, potrivit legii, cu persoane fizice sau juridice din tara si din strainatate pentru realizarea in comun de activitati productive si de comercializare, potrivit obiectului de activitate al regiei autonome;
    - adopta, potrivit legii, orice alte hotarari si dispune masuri privind activitatea Regiei Autonome "Imprimeria Nationala", cu exceptia celor care intra in competenta altor organe.
    Art. 18
    Consiliul de administratie se intruneste in sesiuni ordinare, o data pe luna sau ori de cate ori este nevoie, la cererea presedintelui ori a unei treimi din numarul membrilor sai.
    Art. 19
    Pentru realizarea unor studii sau lucrari cu grad mare de complexitate sau care nu fac parte din domeniul de activitate al regiei autonome, dar sunt necesare ocazional, Regia Autonoma "Imprimeria Nationala" poate atrage specialisti din diferite sectoare, a caror activitate va fi remunerata pe baza de contract civil.
    Art. 20
    Dupa incheierea bilantului contabil anual si a contului de profit si pierderi, consiliul de administratie prezinta Ministerului Finantelor un raport asupra activitatii desfasurate de regia autonoma in anul precedent si asupra programului de activitate pentru anul in curs.

    CAP. 6
    Bugetul de venituri si cheltuieli

    Art. 21
    Veniturile si cheltuielile Regiei Autonome "Imprimeria Nationala" se stabilesc prin bugetul de venituri si cheltuieli pentru fiecare exercitiu financiar, acesta fiind aprobat prin hotarare a Guvernului.
    Art. 22
    Regia Autonoma "Imprimeria Nationala" intocmeste anual bilantul contabil si contul de profit si pierderi, in conformitate cu modelele si cu normele stabilite de Ministerul Finantelor.
    Bilantul contabil si contul de profit si pierderi ale regiei autonome se aproba de catre Ministerul Finantelor si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei.
    Art. 23
    Din veniturile realizate Regia Autonoma "Imprimeria Nationala" isi acopera toate cheltuielile si platile prevazute a fi suportate direct din venituri, potrivit legii.
    Repartizarea profitului net al regiei autonome se face conform prevederilor legale in vigoare.
    Art. 24
    Regia Autonoma "Imprimeria Nationala" hotaraste cu privire la investitiile ce urmeaza a fi realizate, in limita competentelor ce-i sunt acordate, stabileste nivelul surselor proprii de finantare si determina volumul creditelor bancare pentru obiectivele de investitii, conform prevederilor legale in vigoare.
    Art. 25
    Pentru acoperirea cheltuielilor curente, in cursul unui an, cand mijloacele regiei autonome nu sunt suficiente, aceasta poate contracta credite de la societatile comerciale bancare, conform prevederilor legale in vigoare.
    Art. 26
    Operatiunile de incasari si plati ale Regiei Autonome "Imprimeria Nationala" se efectueaza prin conturi bancare deschise potrivit reglementarilor legale.
    Regia Autonoma "Imprimeria Nationala" poate efectua operatiuni de incasari in lei si in valuta, potrivit reglementarilor legale, consiliul de administratie aproband utilizarea fondurilor valutare constituite potrivit legii.

    CAP. 7
    Relatii comerciale

    Art. 27
    Relatiile comerciale se vor desfasura pe baze contractuale, in care se vor stipula clauzele speciale de incheiere, executie si raspundere.
    Art. 28
    Regia Autonoma "Imprimeria Nationala" va practica in raporturile cu tertii preturi si tarife ce se vor stabili prin contract, pe baza de negocieri, in concordanta cu cerintele economiei de piata.
    Art. 29
    Regia Autonoma "Imprimeria Nationala" poate incheia contracte de vanzare, executare de lucrari, asociere sau prestari de servicii cu intreprinzatori romani sau straini, in conditiile legii.
    Art. 30
    Unitatile sau filialele ce se vor infiinta in cadrul Regiei Autonome "Imprimeria Nationala" se vor putea asocia cu terte persoane juridice, avand drept scop realizarea obiectului de activitate al regiei autonome.
    Art. 31
    Regia autonoma poate concesiona altor unitati, pe baza de contracte, drepturile de vanzare a produselor specifice.
    Art. 32
    Daca volumul lucrarilor depaseste temporar capacitatea de productie a regiei autonome, se poate subcontracta altor unitati de profil, potrivit legii, realizarea partiala a acestora, cu exceptia comenzilor care au regim special (formularistica cu regim special, hartii de valoare etc.).

    CAP. 8
    Dispozitii finale

    Art. 33
    Pentru asigurarea securitatii tezaurelor de hartii de valoare si imprimate, precum si a tezaurelor de hartie speciala pentru tiparirea hartiilor de valoare si a hartiilor speciale filigranate, a materiilor prime si materialelor, precum si pentru preintampinarea oricaror sustrageri, Regia Autonoma "Imprimeria Nationala" asigura cu paza militarizata. Accesul persoanelor straine in cadrul Regiei Autonome "Imprimeria Nationala" se va face conform regulamentului propriu aprobat de catre consiliul de administratie si cu respectarea legislatiei in vigoare.
    Art. 34
    Litigiile de orice fel in care este implicata Regia Autonoma "Imprimeria Nationala" sunt de competenta instantelor judecatoresti, potrivit legii.
    Art. 35
    Prezentul regulament se completeaza cu celelalte reglementari legale.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 596/1992

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 596 din 1992
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Este vorba despre un creditor privat de împrumut profesional, care este înregistrat să acorde împrumuturi cu o dobândă scăzută de 3%. Lucrează cu o echipă de experți în calitate de personal și acordă împrumuturi în aceeași zi. Tot felul de împrumuturi, cum ar fi împrumuturi de urgență, împrumuturi pe bani grei, împrumuturi de consolidare a datoriilor, auto, vehicule, împrumuturi pentru camioane, împrumut pentru afaceri, finanțare / finanțare, credite ipotecare, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi pentru agricultură, împrumuturi pentru construcții, finanțare pentru proiecte, împrumut pentru a începe un proiect și multe altele. Contactați-vă (rodfinancing@gmail.com) WhatsApp: +14693515949 Site web: https://rodfinancing3.wixsite.com/rodfinancing
ANONIM a comentat OUG 26 2017
    Bună ziua domnule / doamnă,   Fericirea zilei tuturor! Sunt creditor și investitor privat. Aveți nevoie de un împrumut legitim, onest, serios și rapid? Te pot ajuta cu împrumuturi de garanție 100%, ofer împrumuturi pentru afaceri și personal la 3%, finanțăm și tot felul de proiecte. Pentru mai multe informații, contactați-ne la adresa: mariereillyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune Marie Reilly
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Salutare tuturor! Sunt Maria, locuiesc în prezent în Bălți, Moldova. În prezent sunt văduvă cu Doi copii și am rămas blocată într-o situație financiară în octombrie și a trebuit să mă refinanțez și să îmi plătesc facturile. Am încercat să caut împrumuturi de la diverse firme de împrumut, atât private cât și corporative, dar niciodată cu succes, iar majoritatea băncilor mi-au refuzat creditul. Dar, așa cum ar avea Dumnezeu, am fost prezentat unui Cooperativ Runs de către un bărbat al lui Dumnezeu, un creditor privat de împrumut care mi-a acordat un împrumut de 80.000 euro și astăzi sunt proprietar de afaceri și copiii mei se descurcă bine în acest moment, dacă trebuie să contactați orice firmă cu referire la asigurarea unui împrumut fără garanție, fără cec de credit, niciun co-semnatar cu doar 2% dobândă și planuri de rambursare mai bune și program, vă rugăm să contactați domnul Dante Paola prin e-mail: dantecooperativehelp@hotmail.com El nu știe că fac asta, dar acum sunt atât de fericit și am decis să îi las pe oameni să știe mai multe despre el și, de asemenea, vreau ca Dumnezeu să-l binecuvânteze mai mult. Îl puteți contacta prin e-mailul său: dantecooperativehelp@hotmail.com pentru apel rapid de chat sau whatsapp / +35677926593 Mulțumiri Maria
ANONIM a comentat Legea 330 2004
    Sunt Marie Reilly, o creditoare privată și legitimă. Căutați un împrumut de afaceri, împrumut de Crăciun, împrumuturi personale, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare negarantate, garanție, capital de risc, etc ... Sau pur și simplu refuzați împrumutul de la o bancă sau instituție financiară pentru unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi pentru companii și persoane fizice cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și garantat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail astăzi Via: mariereillyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 32 2019
    Împrumuturile sunt disponibile Aveți nevoie de împrumut în numerar personal, de afaceri, împrumut negarantat, obțineți un capital de lucru negarantat? Avem programe de împrumut adaptate Pentru orice profil aplicați un împrumut cu noi astăzi pentru a vă satisface nevoile de afaceri. Operațiune; Împrumut rapid și simplu Proces rapid de aplicare Aprobări în 24-72 de ore Împrumut opțional pentru taxe Finanțare în mai puțin de 5 zile SERVICII DE ÎMprumut INCLUS: ================================ *Imprumuturi personale. * Împrumuturi de afaceri. * Împrumuturi pentru investiții. * Împrumuturi de extindere a afacerilor. * Împrumuturi cu bani grei * Credite pentru construcții. * Împrumut pentru cardul de credit * Împrumut de consolidare a datoriei Oferim consultanță financiară pentru clienți, companii care caută finanțare de datorii / împrumuturi și caută capital de lucru pentru a începe o afacere nouă sau pentru a extinde afacerile existente. Părțile interesate, vă rugăm să ne contactați pentru informații suplimentare Poștă; Howardfinancialaid@yahoo.com Whatsapp: +1 (573) 279-4038 Adresa companiei: West Ave, Hawthorne, CA.
ANONIM a comentat Legea 330 2004
    Sunt creditor și investitor privat. Aveți nevoie de un împrumut legitim, onest, serios și rapid? Te pot ajuta cu împrumuturi de garanție 100%, ofer împrumuturi pentru afaceri și personal la 3%, finanțăm și tot felul de proiecte. Pentru mai multe informații, contactați-ne la: janinapanek@financier.com   Toate cele bune, Janina Panek
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
    PERUSAHAAN PINJAMAN RIKA ANDERSON Email kantor, rikaandersonloancompany@gmail.com Whatsapp: 1914705-7484 Nama saya Vania hilman dari Malaysia dan saat ini tinggal di Dubai. Seorang ibu tunggal dengan 2 anak. Saya berdoa dan saya memikirkan kesaksian di internet minggu ini dengan nama PERUSAHAAN RIKA ANDERSON LOAN. Ibu Rika membantu saya dengan $ 60.000 USD. Saya benar-benar membutuhkan mereka, pada awalnya saya tidak pernah mempercayai mereka, tetapi setelah memenuhi permintaan mereka, saya mendapatkan pinjaman saya. Hari ini saya membayar hutang saya dan saya juga bangga dengan apartemen saya sendiri. Ibu dan dua teman saya mengambil keuntungan dari penawaran ini, dan saya juga ingin seluruh negara mengambil keuntungan dari penawaran yang murah hati ini. ini adalah email pribadi saya vaniahilmanaki@gmail.com. Penguji: Vania hilman Negara Sekarang: Dubai (UEA) Jumlah Pinjaman: $ 60.000 email: vaniahilmanaki@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 59 2019
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 54 2019
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu