E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 58 din 23 ianuarie 2003

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 507/2002 privind organizarea si desfasurarea unor activitati economice de catre persoane fizice

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 108 din 20 februarie 2003


SmartCity3


    In temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 19 din Legea nr. 507/2002 privind organizarea si desfasurarea unor activitati economice de catre persoane fizice,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 507/2002 privind organizarea si desfasurarea unor activitati economice de catre persoane fizice, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul pentru intreprinderile
                         mici si mijlocii si cooperatie,
                         Silvia Ciornei

                         Ministrul muncii si solidaritatii sociale,
                         Marian Sarbu

                         Ministrul administratiei publice,
                         Octav Cozmanca

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                               NORME METODOLOGICE
de aplicare a Legii nr. 507/2002 privind organizarea si desfasurarea unor activitati economice de catre persoane fizice

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Prezentele norme metodologice, denumite in continuare norme, reglementeaza modul de punere in aplicare a prevederilor Legii nr. 507/2002 privind organizarea si desfasurarea unor activitati economice de catre persoane fizice, denumita in continuare lege.
    Art. 2
    (1) Pe teritoriul Romaniei, in conditiile legii, pot desfasura activitati economice in toate domeniile, meseriile si ocupatiile, in mod independent, sau pot constitui asociatii familiale:
    a) cetatenii romani;
    b) cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, si anume: Franta, Anglia, Germania, Danemarca, Suedia, Belgia, Italia, Spania, Portugalia, Grecia, Olanda, Irlanda, Finlanda, Austria si Luxemburg;
    c) cetatenii statelor apartinand Spatiului Economic European, si anume: Norvegia, Liechtenstein, Islanda si Elvetia.
    (2) Nomenclatorul profesiilor reglementate prin legi speciale, prevazut la art. 1 alin. (2) din lege, este prevazut in anexa nr. 1.
    Art. 3
    (1) Sunt membri de familie, in sensul dispozitiilor art. 2 alin. (1) din lege, sotul, sotia si copiii care au implinit varsta de 16 ani, rezultati din casatorie sau din afara casatoriei, precum si cei adoptati de ambii soti sau numai de unul dintre acestia, care locuiesc in aceeasi localitate.
    (2) In cazul cetatenilor romani asociatia familiala se constituie din membrii de familie domiciliati in aceeasi localitate, iar in cazul cetatenilor care provin din statele membre ale Uniunii Europene si din statele apartinand Spatiului Economic European, aceasta se constituie din membrii de familie care isi au resedinta in aceeasi localitate.
    (3) Asociatia familiala este reprezentata in relatiile cu tertii de persoana din initiativa careia s-a infiintat sau de persoana imputernicita de aceasta, in baza unei procuri autentificate.
    Art. 4
    (1) Persoanele fizice care desfasoara prin forte proprii activitati economice in mod independent, precum si persoanele fizice care sunt membre ale asociatiilor familiale trebuie sa fie asigurate in mod obligatoriu in sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, potrivit prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si in sistemul asigurarilor sociale de sanatate, potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurari sociale de sanatate.
    (2) Persoanele prevazute la alin. (1), care au implinit varsta de 18 ani, sunt obligate sa depuna Declaratia de asigurare in sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale la casa teritoriala de pensii in a carei raza isi au domiciliul.
    (3) Pentru a beneficia de drepturile acordate de sistemul asigurarilor pentru somaj persoanele fizice prevazute la alin. (1), care au implinit varsta de 18 ani, trebuie sa incheie contractul de asigurare pentru somaj cu agentia pentru ocuparea fortei de munca in a carei raza isi au domiciliul sau, dupa caz, resedinta, in conditiile prevazute de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (4) Drepturile si obligatiile angajatilor proprii de a fi asigurati in sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, in sistemul asigurarilor sociale de sanatate si in sistemul asigurarilor pentru somaj se exercita in conditiile prevazute de legile care reglementeaza aceste domenii, mentionate la alin. (1) si (3).
    Art. 5
    Persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent si asociatiile familiale infiintate in conditiile prevazute de lege nu pot angaja persoane cu contract individual de munca pentru desfasurarea activitatilor autorizate.
    Art. 6
    Persoanele fizice, respectiv membrii asociatiei familiale, pot desfasura activitati economice in mod independent sau, dupa caz, in cadrul asociatiilor familiale, numai daca:
    a) indeplinesc conditiile prevazute la art. 4 alin. (1) din lege;
    b) detin autorizatia eliberata in conditiile legii;
    c) sunt inregistrate la registrul comertului si la organele fiscale teritoriale.

    CAP. 2
    Autorizarea. Conditii pentru desfasurarea activitatii

    Art. 7
    (1) Persoana fizica ce desfasoara activitati economice in mod independent si asociatia familiala au dreptul de a detine cate o singura autorizatie si de a desfasura numai activitatile pentru care sunt autorizate.
    (2) Pentru desfasurarea altei activitati care nu este prevazuta in autorizatie este necesara completarea autorizatiei potrivit prevederilor legii, completare care va fi inscrisa la pct. 10 "Mentiuni privind completarea, modificarea, suspendarea sau anularea autorizatiei" din formularul de autorizatie prevazut in anexa nr. 4.
    (3) Persoanele fizice pot realiza, in conditiile stabilite de dispozitiile legale in vigoare, activitati de formare profesionala prin ucenicie la locul de munca, daca aceste activitati au fost prevazute in autorizatia emisa.
    Art. 8
    (1) Autorizatia pentru desfasurarea de catre persoane fizice a unor activitati economice in mod independent, precum si pentru infiintarea si functionarea de asociatii familiale, denumita in continuare autorizatie, se elibereaza, la cerere, dupa cum urmeaza:
    a) pentru persoanele fizice sau membrii asociatiilor familiale care au domiciliul in Romania, autorizatia se elibereaza de catre primarii comunelor, oraselor, municipiilor, respectiv ai sectoarelor municipiului Bucuresti, pe a caror raza teritoriala acestia isi au domiciliul;
    b) pentru persoanele fizice sau membrii asociatiilor familiale care nu au domiciliul in Romania, autorizatia se elibereaza de catre primarii comunelor, oraselor, municipiilor, respectiv ai sectoarelor municipiului Bucuresti, pe a caror raza teritoriala acestia isi au resedinta.
    (2) Pentru eliberarea autorizatiei asociatiei familiale, in cazul in care membrii asociatiei familiale au domiciliul in municipiul Bucuresti, in sectoare diferite, competenta de eliberare a autorizatiei apartine primarului sectorului pe a carui raza teritoriala isi are domiciliul persoana din initiativa careia se infiinteaza asociatia familiala.
    (3) Persoana din initiativa careia se infiinteaza asociatia familiala va declara pe propria raspundere, sub sanctiunea legii penale, la primaria sectorului la care solicita obtinerea autorizatiei, ca asociatia familiala nu a fost autorizata sa desfasoare activitati economice in mod independent si de primarul unui alt sector al municipiului Bucuresti.
    Art. 9
    (1) Autorizatia cuprinde in mod obligatoriu:
    a) datele de identificare a emitentului autorizatiei;
    b) datele de identificare a persoanei fizice care va desfasura activitati economice in mod independent/a persoanei din initiativa careia se infiinteaza asociatia familiala si a membrilor acesteia;
    c) activitatea principala si, dupa caz, activitatile secundare pentru care se elibereaza autorizatia, codificate conform Clasificarii activitatilor din economia nationala - CAEN, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 656/1997, actualizata prin Ordinul presedintelui Institutului National de Statistica nr. 601/2002;
    d) clasa de 4 cifre;
    e) locul de desfasurare a activitatii principale si, dupa caz, a activitatilor secundare;
    f) durata de valabilitate a autorizatiei;
    g) data eliberarii autorizatiei si numarul de inregistrare al acesteia.
    (2) Forma si continutul formularului "Autorizatie", emis in temeiul dispozitiilor legii, sunt prevazute in anexa nr. 4.
    (3) Formularul cu regim special "Autorizatie" va fi tiparit cu respectarea reglementarilor in vigoare privind achizitiile publice.
    (4) Autorizatia este valabila pe perioada in care sunt indeplinite conditiile pentru exercitarea activitatii care a facut obiectul autorizarii.
    (5) Daca ulterior datei emiterii autorizatiei persoana autorizata nu mai indeplineste conditiile legale de desfasurare a activitatii economice respective, autorizatia isi pierde valabilitatea, anularea urmand a fi inscrisa la pct. 10 al autorizatiei detinute.
    (6) Persoana autorizata are obligatia sa aduca la cunostinta emitentului autorizatiei orice modificare intervenita cu privire la conditiile legale prevazute de art. 4 din lege.
    (7) Durata de valabilitate a autorizatiei emise cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene si/sau cetatenilor din Spatiul Economic European nu poate fi mai mare decat durata valabilitatii permisului de sedere in Romania.
    Art. 10
    Pentru obtinerea autorizatiei prevazute de lege si a certificatului de inregistrare, potrivit reglementarilor legale in vigoare, se vor parcurge urmatoarele etape:
    a) depunerea documentatiei mentionate la art. 7 alin. (1) lit. a) - f) din lege;
    b) efectuarea de catre primaria unitatii administrativ-teritoriale mentionate la art. 5 alin. (1) sau (2) din lege a procedurilor pentru obtinerea acordurilor si avizelor ce se elibereaza de institutiile abilitate, potrivit dispozitiilor legale, necesare desfasurarii activitatilor, precum si a autorizatiei speciale prevazute la art. 4 alin. (1) lit. d) din lege, dupa caz, potrivit anexei nr. 3;
    c) eliberarea autorizatiei prevazute de lege, in termen de 15 zile de la data emiterii de catre institutiile abilitate a acordurilor si avizelor, precum si a autorizatiei speciale prevazute de art. 4 alin. (1) lit. d) din lege, dupa caz;
    d) transmiterea de catre primar a unei copii de pe autorizatia emisa, certificata pentru conformitate cu originalul, precum si a cererii de inregistrare prevazute in anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 1.345/2002 pentru stabilirea modelului si a continutului cererii de inregistrare si ale certificatului de inregistrare a comerciantului, la Biroul unic din cadrul Oficiului registrului comertului de pe langa tribunal, in vederea atribuirii codului unic de inregistrare si a eliberarii certificatului de inregistrare, potrivit prevederilor art. 3 alin. (6) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalitati administrative pentru inregistrarea si autorizarea functionarii comerciantilor, republicata, cu modificarile ulterioare.
    Art. 11
    (1) In vederea emiterii autorizatiei prevazute de lege, persoana fizica sau reprezentantul asociatiei familiale trebuie sa depuna la registratura primariei unitatii administrativ-teritoriale mentionate la art. 5 alin. (1) din lege o documentatie care va cuprinde:
    a) cererea-tip completata potrivit anexei nr. 2, semnata de solicitant sau, in cazul infiintarii asociatiei familiale, semnata de toti membrii acestei asociatii;
    b) cazierul judiciar al persoanei solicitante sau al fiecarui membru al asociatiei familiale, in original;
    c) copii certificate de secretarul primariei de pe actul de identitate al persoanei solicitante sau, dupa caz, al fiecarui membru al asociatiei familiale;
    d) certificatul medical eliberat in conditiile legii, privind starea sanatatii persoanei fizice, respectiv a fiecarui membru al asociatiei familiale, care sa le permita desfasurarea activitatii pentru care se solicita autorizatia, in original;
    e) copii certificate de secretarul primariei de pe documentele care atesta calificarea profesionala a persoanei fizice, respectiv a membrilor asociatiei familiale, in conditiile art. 8 si 9 din lege, si, dupa caz, de pe autorizatia speciala emisa de organele competente, potrivit legii;
    f) copii certificate de secretarul primariei de pe documentele doveditoare a dreptului de folosinta al persoanei fizice/membrilor asociatiei familiale asupra spatiului/spatiilor in care se vor desfasura activitatile principale si, dupa caz, activitatile secundare, care fac obiectul autorizarii;
    g) copii certificate de secretarul primariei de pe autorizatia speciala prevazuta la art. 4 alin. (1) lit. d) din lege;
    h) dupa caz, declaratiile pe propria raspundere pentru acordurile si avizele emise de catre institutiile abilitate sau documentele necesare pentru obtinerea acestor acorduri si avize, potrivit anexei nr. 3;
    i) cererea de inregistrare in registrul comertului si la organele fiscale teritoriale, prevazuta in anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 1.345/2002, completata in dublu exemplar.
    (2) Pentru cetatenii romani, institutiile abilitate pot elibera, la cerere, adeverinte prin care sa se confirme eliberarea certificatelor prevazute la art. 9 alin. (1) lit. b), c) si e) din lege, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare. Adeverinta-tip eliberata in conditiile prezentului alineat este prezentata in anexa nr. 5.
    (3) In vederea emiterii autorizatiei prevazuta de lege, persoana fizica sau reprezentantul asociatiei familiale, cetatean al unui stat membru al Uniunii Europene sau cetatean al unui stat din Spatiul Economic European, trebuie sa depuna la registratura primariei unitatii administrativ-teritoriale in care isi are resedinta, mentionata la art. 5 alin. (2) din lege, o documentatie care va cuprinde:
    a) cererea-tip completata potrivit anexei nr. 2, semnata de solicitant sau, in cazul asociatiei familiale, semnata de toti membrii acesteia;
    b) certificatul medical eliberat in conditiile legii, privind starea sanatatii persoanei fizice, respectiv a fiecarui membru al asociatiei familiale, care sa le permita desfasurarea activitatii pentru care se solicita autorizatia, in original;
    c) copii legalizate sau copii certificate de secretarul primariei de pe permisele de sedere eliberate de organele abilitate ale Ministerului de Interne din raza teritoriala in care isi au resedinta persoanele fizice cetateni straini, prevazute la art. 1 alin. (1) din lege;
    d) documentele care atesta pregatirea profesionala, conform prevederilor art. 9 alin. (2) din lege, respectiv, dupa caz, atestatul de recunoastere si echivalare, eliberat de Ministerul Educatiei si Cercetarii prin Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor, sau atestatul de recunoastere a pregatirii profesionale, eliberat de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale conform prevederilor art. 9 alin. (2) lit. b) din lege, al carui model va fi stabilit prin ordin al ministrului muncii si solidaritatii sociale;
    e) copii certificate de secretarul primariei de pe documentele doveditoare a dreptului de folosinta al persoanei fizice/membrilor asociatiei familiale asupra spatiului/spatiilor in care se vor desfasura activitatile principale si, dupa caz, activitatile secundare, care fac obiectul autorizarii;
    f) copii certificate de secretarul primariei de pe autorizatia speciala prevazuta la art. 4 alin. (1) lit. d) din lege;
    g) dupa caz, declaratiile pe propria raspundere pentru acordurile si avizele emise de catre institutiile abilitate sau documentele necesare pentru obtinerea acestor acorduri si avize, potrivit anexei nr. 3;
    h) cererea de inregistrare in registrul comertului si la organele fiscale teritoriale, prevazuta in anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 1.345/2002, completata in dublu exemplar.
    (4)* In vederea eliberarii atestatului prevazut la alin. (3) lit. d) se vor lua in considerare si certificatele care atesta recunoasterea experientei profesionale, emise de autoritatile sau organismele competente din statele membre ale Uniunii Europene sau din Spatiul Economic European, pentru activitatile economice prevazute in anexa nr. 6.
    (5) In cazul in care se constata ca activitatea pentru care se solicita emiterea autorizatiei prevazute de lege nu respecta Planul de urbanism general aprobat, cererea de autorizare poate fi modificata in mod corespunzator.
------------
    * Textul acestui alineat are in vedere prevederile Directivei Parlamentului European si a Consiliului nr. 1999/42/CE din 7 iunie 1999, de stabilire a unui mecanism de recunoastere a diplomelor pentru activitatile profesionale reglementate de directivele privind masuri de liberalizare si masuri tranzitorii si de completare a sistemului general de recunoastere a diplomelor.

    Art. 12
    (1) In termen de 15 zile calendaristice de la data emiterii autorizatiei, in conditiile prevazute de dispozitiile legii, persoanele fizice/asociatiile familiale care urmeaza sa desfasoare activitati economice sunt obligate sa se inregistreze la registrul comertului, care va comunica inregistrarea la organele fiscale teritoriale, conform reglementarilor legale in vigoare. In acest scop primariile vor transmite la oficiile teritoriale ale registrului comertului cererea de inregistrare si documentele necesare, dupa caz.
    (2) Biroul unic din cadrul Oficiului registrului comertului va elibera certificatul de inregistrare, continand codul unic de inregistrare, in termen de 7 zile de la inregistrarea cererii, potrivit art. 3 alin. (6) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 76/2001, republicata.
    (3) Oficiul registrului comertului va comunica lunar autoritatilor administratiei publice locale situatia persoanelor fizice si a asociatiilor familiale care s-au inregistrat in registrul comertului.
    (4) Comunicarea se va transmite de catre oficiile registrului comertului de pe langa tribunalele judetene la prefecturile judetene, care vor retransmite primariilor emitente ale autorizatiilor situatia persoanelor fizice si a asociatiilor familiale care s-au inregistrat in registrul comertului.
    (5) Pentru municipiul Bucuresti, Oficiul registrului comertului va comunica lunar primariilor care au emis autorizatii situatia persoanelor fizice si a asociatiilor familiale care s-au inregistrat in registrul comertului.
    (6) Conform reglementarilor legale in vigoare, nerespectarea termenului de 15 zile prevazut la alin. (1) atrage nulitatea de drept a autorizatiei emise in conditiile legii.
    Art. 13
    (1) Pentru completarea autorizatiei, potrivit art. 6 alin. (2) din lege, persoana fizica sau, dupa caz, reprezentantul asociatiei familiale trebuie sa depuna la registratura primariei unitatii administrativ-teritoriale mentionate la art. 8 din prezentele norme o documentatie care va cuprinde:
    a) cererea-tip, completata potrivit anexei nr. 2, semnata de solicitant sau, in cazul asociatiei familiale, semnata de toti membrii asociatiei;
    b) certificatul medical eliberat in conditiile legii, privind starea sanatatii persoanei fizice, respectiv a fiecarui membru al asociatiei familiale, care sa le permita desfasurarea activitatii secundare pentru care se solicita autorizatia, in original;
    c) copii legalizate sau copii certificate de secretarul primariei de pe documentele care atesta calificarea profesionala a persoanei fizice, respectiv a membrilor asociatiei familiale, pentru desfasurarea activitatilor secundare, in conditiile art. 8 si 9 din lege, si, dupa caz, de pe autorizatia speciala emisa de organele competente, potrivit legii, pentru desfasurarea activitatilor economice a caror exercitare necesita o autorizare speciala;
    d) acordurile si avizele eliberate de institutiile abilitate, potrivit dispozitiilor legale, necesare desfasurarii activitatilor pentru care se solicita autorizarea, in original sau in copii legalizate.
    (2) Cererea de autorizare sau de completare a autorizatiei, dupa caz, se solutioneaza in termen de 15 zile lucratoare de la data inregistrarii acesteia, insotita de documentatia completa prevazuta de lege, la autoritatea administratiei publice locale emitente.
    (3) Modificarile intervenite cu privire la autorizatia emisa in conditiile legii se completeaza de autoritatea emitenta la pct. 10 pe versoul formularului de autorizatie prezentat in anexa nr. 4.
    (4) Cererea de modificare a autorizatiei si inscrisurile doveditoare vor fi depuse la registratura primariei unitatii administrativ-teritoriale care a emis autorizatia si va fi solutionata in termen de 15 zile lucratoare de la data inregistrarii.

    CAP. 3
    Anularea si suspendarea autorizatiei

    Art. 14
    (1) Anularea autorizatiei se realizeaza prin dispozitia autoritatii administratiei publice locale emitente, in urmatoarele cazuri:
    a) in baza cererii de renuntare, formulata de persoana fizica sau de reprezentantul asociatiei familiale;
    b) in cazul in care una dintre conditiile de acordare a autorizatiei nu mai este indeplinita;
    c) ca urmare a constatarii neindeplinirii conditiilor prevazute de lege si/sau a aplicarii unei sanctiuni de catre organele de control abilitate, caz in care organele de control au obligatia de a comunica masura dispusa primariei emitente a autorizatiei, in termen de 24 de ore de la ramanerea definitiva a acestei masuri.
    (2) Cererea de renuntare la autorizatie se adreseaza in scris autoritatii administratiei publice locale emitente de catre persoana fizica/reprezentantul asociatiei familiale si se solutioneaza in termen de 15 zile lucratoare de la data inregistrarii.
    (3) In cazul in care persoana fizica/reprezentantul asociatiei familiale autorizate doreste modificarea formei de organizare (persoana fizica sau asociatie familiala) mentionate in autorizatie, autorizatia initiala se anuleaza la cerere, prin dispozitie a autoritatii administratiei publice emitente, urmand a se elibera o alta autorizatie in conditiile legii.
    Art. 15
    Suspendarea pe perioada determinata a autorizatiei se realizeaza prin dispozitie a autoritatii administratiei publice locale emitente, pentru motive temeinice, in baza cererii de intrerupere temporara a activitatii, formulata de persoana fizica sau de reprezentantul asociatiei familiale.
    Art. 16
    (1) La data ramanerii lor definitive masurile de anulare, de modificare sau de suspendare a autorizatiei vor fi comunicate Oficiului registrului comertului si organelor fiscale competente de catre autoritatea administratiei publice locale emitente.
    (2) Anularea autorizatiei atrage radierea, din oficiu, din registrul comertului a persoanei fizice/asociatiei familiale care desfasura activitati economice in baza autorizatiei anulate potrivit legii.
    (3) Persoana fizica/reprezentantul asociatiei familiale are obligatia depunerii autorizatiei detinute, in original, la registratura autoritatii administratiei publice locale emitente, dupa cum urmeaza:
    a) la data formularii cererii de renuntare sau de suspendare a autorizatiei, ca anexa la aceasta;
    b) in termen de maximum 24 de ore de la data la care una dintre conditiile de acordare a autorizatiei nu mai este indeplinita;
    c) in termen de maximum 24 de ore de la data anularii autorizatiei, ca urmare a constatarii neindeplinirii conditiilor prevazute de lege si/sau a aplicarii unei sanctiuni de catre organele de control abilitate.
    (4) Masura anularii autorizatiei poate fi contestata in instanta, in conditiile legii.

    CAP. 4
    Sanctiuni

    Art. 17
    (1) Potrivit dispozitiilor legii, se sanctioneaza conform prevederilor legale in vigoare urmatoarele fapte:
    a) exercitarea de catre persoanele fizice sau asociatiile familiale de activitati economice fara autorizatie emisa in conditiile legii, fapta ce constituie infractiune si se pedepseste potrivit legii penale;
    b) neinregistrarea asociatiilor familiale sau a persoanelor fizice care desfasoara activitati economice in mod independent la registrul comertului sau la organele fiscale teritoriale.
    (2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac conform prevederilor legale.
    Art. 18
    (1) Persoana fizica care desfasoara activitati economice in mod independent sau asociatia familiala careia i-a fost anulata autorizatia ca urmare a aplicarii unei sanctiuni poate solicita o noua autorizare numai dupa expirarea unui an de la comunicarea masurii de anulare, ramasa definitiva.
    (2) Persoana fizica care desfasoara activitati economice in mod independent sau asociatia familiala careia i-a fost anulata a doua oara autorizatia ca urmare a aplicarii unei sanctiuni poate solicita o noua autorizare numai dupa expirarea a 3 ani de la comunicarea ultimei masuri de anulare, ramasa definitiva.
    (3) In cazul in care persoana fizica care desfasoara activitati economice in mod independent sau asociatia familiala solicita o noua autorizare fara respectarea termenelor prevazute la alin. (1) si (2), cererea va fi respinsa ca inadmisibila.

    CAP. 5
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 19
    (1) Persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent si asociatiile familiale care au obtinut autorizatii eliberate in baza Decretului-lege nr. 54/1990 privind organizarea si desfasurarea unor activitati economice pe baza liberei initiative, cu modificarile si completarile ulterioare, isi pot desfasura activitatea in baza acestora pe o perioada de un an de la data intrarii in vigoare a legii, data la care autorizatiile eliberate in baza Decretului-lege nr. 54/1990, cu modificarile ulterioare, isi inceteaza de drept valabilitatea.
    (2) Dupa expirarea termenului prevazut la alin. (1), in vederea continuarii activitatii persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent si asociatiile familiale au obligatia obtinerii autorizatiei in conditiile legii.
    (3) La expirarea termenului de un an prevazut de lege, Oficiul registrului comertului va transmite autoritatilor administratiei publice locale situatia persoanelor fizice si a asociatiilor familiale care au fost autorizate potrivit dispozitiilor Decretului-lege nr. 54/1990, cu modificarile ulterioare, si care au fost radiate din registrul comertului prin efectul legii.
    Art. 20
    Anexele nr. 1 - 6 fac parte integranta din prezentele norme.

    ANEXA 1*)

    *) Anexa nr. 1 este reprodusa in facsimil.

    Nomenclatorul profesiilor exercitate in baza unor legi speciale, profesii exceptate de la aplicarea prevederilor Legii nr. 507/2002

 ______________________________________________________________________________
| DENUMIREA      |   ACTUL NORMATIV CARE REGLEMENTEAZA EXERCITAREA PROFESIEI   |
| PROFESIEI      |                                                             |
|________________|_____________________________________________________________|
| ARHITECT       | Legea nr. 184/2001, privind organizarea si exercitarea      |
|                | profesiei de arhitect, cu modificarile ulterioare.          |
|________________|_____________________________________________________________|
| ASISTENT       | Legea nr. 461/2001 privind exercitarea profesiunii de       |
| MEDICAL        | asistent medical, infiintarea, organizarea si functionarea  |
|                | Ordinului Asistentilor Medicali din Romania, cu             |
|                | completarile si modificarile ulterioare.                    |
|________________|_____________________________________________________________|
| AUDITOR        | Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 75/1999 privind       |
| FINANCIAR      | activitatea de audit financiar, aprobata prin               |
|                | Legea nr. 133/2002.                                         |
|________________|_____________________________________________________________|
| AVOCAT         | Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea         |
|                | profesiei de avocat, republicata, cu completarile si        |
|                | modificarile ulterioare.                                    |
|________________|_____________________________________________________________|
| CADRU DIDACTIC | Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic,  |
|                | cu modificarile ulterioare.                                 |
|________________|_____________________________________________________________|
| COMISAR        | Legea nr. 30/1991 privind organizarea si functionarea       |
|                | controlului financiar si a Garzii financiare, cu            |
|                | modificarile ulterioare.                                    |
|________________|_____________________________________________________________|
| CONSILIER IN   | Ordonanta Guvernului nr. 66 din 17.08.2000 privind          |
| PROPRIETATE    | organizarea si exercitarea profesiei de consilier in        |
| INDUSTRIALA    | proprietate industriala, republicata.                       |
|________________|_____________________________________________________________|
| CONSULTANT     | Ordonanta Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea si     |
| FISCAL         | exercitarea activitatii de consultanta fiscala, aprobata    |
|                | prin Legea nr. 198/2002.                                    |
|________________|_____________________________________________________________|
| CONTROLOR      | Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind auditul intern si |
| DELEGAT        | controlul financiar preventiv, cu modificarile si           |
|                | completarile ulterioare, aprobata prin Legea nr. 301/2002.  |
|________________|_____________________________________________________________|
| DIRECTOR       | Hotararea Guvernului nr. 238/2001 privind conditiile de     |
| AGENTIE DE     | acordare a licentei si brevetului de turism.                |
| TURISM         |                                                             |
| DETAILIST      |                                                             |
|________________|_____________________________________________________________|
| DIRECTOR       | Hotararea Guvernului nr. 238/2001 privind conditiile de     |
| AGENTIE DE     | acordare a licentei si brevetului de turism.                |
| TURISM TOUR-   |                                                             |
| OPERATOARE     |                                                             |
|________________|_____________________________________________________________|
| DIRECTOR HOTEL | Hotararea Guvernului nr. 238/2001 privind conditiile de     |
|                | acordare a licentei si brevetului de turism.                |
|________________|_____________________________________________________________|
| EXECUTOR       | Legea nr. 188/2000 privind executorii judecatoresti, cu     |
| JUDECATORESC   | modificarile si completarile ulterioare.                    |
|________________|_____________________________________________________________|
| EXPERT CONTABIL| Ordonanta Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea        |
|                | activitatii de expertiza contabila si a contabililor        |
|                | autorizati, republicata, aprobata prin Legea nr. 42/1995.   |
|________________|_____________________________________________________________|
| EXPERT VAMAL   | Legea nr. 141/1997 privind Codul Vamal al Romaniei, cu      |
|                | modificarile ulterioare;                                    |
|                | Hotararea Guvernului nr. 1114/2001 pentru aprobarea         |
|                | Regulamentului de aplicare a Codului vamal al Romaniei,     |
|                | cu modificarile ulterioare.                                 |
|________________|_____________________________________________________________|
| FARMACIST      | Legea nr. 81/1997 privind exercitarea profesiunii de        |
|                | farmacist, infiintarea, organizarea si functionarea         |
|                | Colegiului Farmacistilor din Romania, cu modificarile si    |
|                | completarile ulterioare.                                    |
|________________|_____________________________________________________________|
| INSTITUTOR     | Ordinul ministrului educatiei si cercetarii nr. 3342/2002   |
|                | pentru aprobarea metodologiei privind incadrarea            |
|                | personalului didactic in invatamantul preuniversitar.       |
|________________|_____________________________________________________________|
| MEDIC          | Legea nr. 74/1995 privind exercitarea profesiunii de medic, |
|                | infiintarea, organizarea si functionarea Colegiului         |
|                | Medicilor din Romania, cu modificarile si completarile      |
|                | ulterioare.                                                 |
|________________|_____________________________________________________________|
| MEDIC          | Legea nr. 160/1998 pentru organizarea si exercitarea        |
| VETERINAR      | profesiunii de medic veterinar, cu modificarile ulterioare. |
|________________|_____________________________________________________________|
| NOTAR PUBLIC   | Legea nr. 36/1995 a notarilor publici si a activitatilor    |
|                | notariale, republicata.                                     |
|________________|_____________________________________________________________|
| PILOT DE AVION | Ordinul ministrului transporturilor nr. 248/1996.           |
|________________|_____________________________________________________________|
| PILOT DE BALON | Ordinul ministrului transporturilor nr. 245/1996.           |
| LIBER          |                                                             |
|________________|_____________________________________________________________|
| PILOT DE       | Ordinul ministrului transporturilor nr. 248/1996.           |
| ELICOPTER      |                                                             |
|________________|_____________________________________________________________|
| PILOT DE PLANOR| Ordinul ministrului transporturilor nr. 245/1996.           |
|________________|_____________________________________________________________|
| PILOT FLUVIAL  | Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si  |
|                | locuintei nr. 947/2001 pentru aprobarea Regulamentului      |
|                | privind standardele de instruire, confirmarea competentei   |
|                | si eliberarea brevetelor/certificatelor de capacitate       |
|                | pentru personalul navigant maritim;                         |
|                | Ordinul ministrului lucrarilor publice transporturilor si   |
|                | locuintei nr. 984/2001 pentru aprobarea Regulamentului      |
|                | privind eliberarea brevetelor si certificatelor de          |
|                | capacitate nationale pentru personalul navigant fluvial.    |
|________________|_____________________________________________________________|
| PILOT MARITIM  | Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si  |
|                | locuintei nr. 947/2001 pentru aprobarea Regulamentului      |
|                | privind standardele de instruire, confirmarea competentei   |
|                | si eliberarea brevetelor/certificatelor de capacitate       |
|                | pentru personalul navigant maritim;                         |
|                | Ordinul ministrului lucrarilor publice transporturilor si   |
|                | locuintei nr. 984/2001 pentru aprobarea Regulamentului      |
|                | privind eliberarea brevetelor si certificatelor de          |
|                | capacitate nationale pentru personalul navigant fluvial.    |
|________________|_____________________________________________________________|
| POLITIST       | Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului.           |
|________________|_____________________________________________________________|
| POMPIER        | Legea nr. 121 din 16 octombrie 1996 privind organizarea si  |
|                | functionarea Corpului Pompierilor Militari.                 |
|________________|_____________________________________________________________|
| PRACTICIAN IN  | Ordonanta Guvernului nr. 79/1999 privind organizarea        |
| REORGANIZARE   | activitatii practicienilor in reorganizare si lichidare,    |
| SI LICHIDARE   | aprobata prin Legea nr. 505/2002.                           |
|________________|_____________________________________________________________|
| RESTAURATOR    | Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului         |
|                | cultural national mobil, cu modificarile si completarile    |
|                | ulterioare.                                                 |
|________________|_____________________________________________________________|
| TRADUCATOR     | Legea nr. 178/1997 pentru autorizarea si plata              |
| AUTORIZAT      | interpretilor si traducatorilor folositi de organele de     |
|                | urmarire penala, de instantele judecatoresti, de birourile  |
|                | notarilor publici, de avocati si de Ministerul Justitiei.   |
|________________|_____________________________________________________________|

    ANEXA 2 *1)

    *1) Anexa nr. 2 este reprodusa in facsimil.

    Forma si continutul cererii-tip, formulata de catre persoanele fizice sau asociatiile familiale, pentru emiterea Autorizatiei prevazuta de dispozitiile Legii nr. 507/2002
    Nr. inregistrare .................

                              DOMNULE PRIMAR,

    Subsemnatul, (Nume si prenume) ..........................................., identificat cu ................... Seria .......... Nr. ......................,
        _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _
C.N.P. |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|
Cu domiciliul: Judetul/Municipiul ............... Localitatea ................. Str. ....................... Nr. ....... Bl. ........, Sc. ........, Et. ....., Ap. ......, Sector ......, cod postal ................. telefon ...............

va solicit eliberarea autorizatiei prevazuta de Legea nr. 507/2002, pentru desfasurarea de activitati economice, dupa cum urmeaza:
                                             _                       _
    1. Forma de organizare: Persoana fizica |_| Asociatie familiala |_|
    2. Asociatie familiala/Denumire ...........................................

    Sediu: Judetul/Municipiul ................... Localitatea ................. Str. ................. Nr. ..., Bl. ..., Sc. ..., Et. ..., Ap. ..., Sector ...,

    Reprezentata prin: ......................................................., identificat cu ................... Seria .......... Nr. ......................,
        _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _
C.N.P. |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|
Cu domiciliu in Judetul/Municipiul ................... Localitatea ............ Str. ............................. Nr. ......., Bl. ...., Sc. ......, Et. ...., Ap. ..., Sector ......, cod postal .................. telefon .................

    Membrii asociati: (Nume si prenume) ......................................, identificat cu ................... Seria .......... Nr. ......................,
        _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _
C.N.P. |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|
Cu domiciliul: Judetul/Municipiul ................ Localitatea ................ Str. .............................. Nr. ......, Bl. ...., Sc. ......, Et. ...., Ap. ..., Sector ......, cod postal ................... telefon ................

    (Nume si prenume) ........................................................, identificat cu ................... Seria .......... Nr. ......................,
        _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _
C.N.P. |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|
Cu domiciliul: Judetul/Municipiul ................ Localitatea ................ Str. .............................. Nr. ......, Bl. ...., Sc. ......, Et. ...., Ap. ..., Sector ......, cod postal .................. telefon .................

    (Nume si prenume) ........................................................, identificat cu ................... Seria .......... Nr. ......................,
        _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _
C.N.P. |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|
Cu domiciliul: Judetul/Municipiul ................ Localitatea ................ Str. .............................. Nr. ......, Bl. ...., Sc. ......, Et. ...., Ap. ..., Sector ......, cod postal ................... telefon ................

    (Nume si prenume) ........................................................, identificat cu ................... Seria .......... Nr. ......................,
        _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _
C.N.P. |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|
Cu domiciliul: Judetul/Municipiul ................ Localitatea ................ Str. .............................. Nr. ......, Bl. ...., Sc. ......, Et. ...., Ap. ..., Sector ......, cod postal .................. telefon .................

    3. Obiectul activitatii (Conform clasificarii activitatilor din economia nationala - CAEN Rev.1)
...............................................................................
...............................................................................
                                                                   _  _  _  _
    3.1. Activitatea principala: ................................ |_||_||_||_|
    3.2. Activitati secundare:
                                                                   _  _  _  _
    a) .......................................................... |_||_||_||_|
                                                                   _  _  _  _
    b) .......................................................... |_||_||_||_|
                                                                   _  _  _  _
    c) .......................................................... |_||_||_||_|

    4. Locul desfasurarii activitatii/lor .....................................
...............................................................................
    5. Durata desfasurarii activitatii*) ......................................
    6. Inscrisuri doveditoare depuse: .........................................
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |     Tipul actului     |           Emitent                | Numar pagini |
|crt.|                       |                                  |              |
|____|_______________________|__________________________________|______________|
|____|_______________________|__________________________________|______________|
|____|_______________________|__________________________________|______________|
|____|_______________________|__________________________________|______________|
|____|_______________________|__________________________________|______________|
|____|_______________________|__________________________________|______________|
|____|_______________________|__________________________________|______________|
|____|_______________________|__________________________________|______________|
|____|_______________________|__________________________________|______________|

    7. Declaratii pe propria raspundere depuse:
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    8. Alte mentiuni:
    ...........................................................................
    ...........................................................................

    Data formularii cererii: ...................

                    Semnatura solicitantului: ........................

                    Semnaturile membrilor asociatiei familiale:
                    ..........................................
                    ..........................................
                    ..........................................
                    ..........................................
                    ..........................................

    Domnului Primar al .......................................

------------
    *) Pentru pct. 5 - "Durata desfasurarii activitatii", se va mentiona perioada pentru care se solicita autorizarea (determinata sau nedeterminata) si, dupa caz, durata permisului de sedere pentru cetatenii straini prevazuti de lege.

    ANEXA 3*)

    *) Anexa nr. 3 este reprodusa in facsimil.

    Autorizatii speciale, acorduri si avize necesare desfasurarii activitatilor pentru care se solicita autorizarea, potrivit dispozitiilor legale

    A.1. Lista activitatilor supuse autorizarii sanitare prin procedura de evaluare (conform CAEN Rev.1)
    1511 - Productia si conservarea carnii
    1512 - Productia si conservarea carnii de pasare
    1513 - Prepararea produselor din carne (inclusiv din carne de pasare)
    1520 - Prelucrarea si conservarea pestelui si a produselor din peste
    1532 - Fabricarea sucurilor de fructe si legume
    1533 - Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor
    1543 - Fabricarea margarinei si produselor comestibile similare
    1551 - Fabricarea produselor lactate si a branzeturilor
    1552 - Fabricarea inghetatei
    1581 - Fabricarea painii; fabricarea produselor proaspete de patiserie
    1582 - Fabricarea biscuitilor, piscoturilor si alte produse similare
    1584 - Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei si a produselor zaharoase
    1585 - Fabricarea macaroanelor, taiteilor, cuscusului si a altor produse fainoase similare
    1588 - Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate si alimentelor dietetice
    1589 - Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
    1596 - Fabricarea berii
    1598 - Productia de ape minerale si bauturi racoritoare nealcoolice
    2442 - Fabricarea preparatelor farmaceutice
    2452 - Fabricarea parfumurilor si a produselor cosmetice (de toaleta)
    4100 - Captarea, tratarea si distributia apei
    5020 - Intretinerea si repararea autovehiculelor
    5117 - Intermedieri in comertul cu produse alimentare, bauturi si tutun
    5132 - Comert cu ridicata al carnii si produselor din carne
    5133 - Comert cu ridicata al produselor lactate, oualelor, uleiurilor si grasimilor comestibile
    5138 - Comert cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peste crustacee si moluste
    5221 - Comert cu amanuntul al fructelor si legumelor proaspete
    5227 - Comert cu amanuntul, in magazine specializate, al produselor alimentare
    5222 - Comert cu amanuntul al carnii si al produselor din carne
    5223 - Comert cu amanuntul al pestelui, crustaceelor si molustelor
    5224 - Comert cu amanuntul al painii, produselor de patiserie si produselor zaharoase
    5231 - Comert cu amanuntul al produselor farmaceutice
    5510 - Hoteluri
    5521 - Tabere de tineret si refugii montane
    5522 - Campinguri, inclusiv parcuri pentru rulote
    5523 - Alte mijloace de cazare
    5530 - Restaurante
    5540 - Baruri
    5551 - Cantine
    5552 - Alte unitati de preparare a hranei
    6024 - Transporturi rutiere de marfuri
    7470 - Activitati de intretinere si curatare a cladirilor
    8010 - Invatamant primar
    8021 - Invatamant secundar general
    8511 - Activitati de asistenta spitaliceasca si sanatoriala
    8531 - Activitati de asistenta sociala, cu cazare
    8532 - Activitati de asistenta sociala fara cazare
    9002 - Colectarea si tratarea altor reziduuri
    9272 - Alte activitati recreative
    9302 - Coafura si alte activitati de infrumusetare
    9304 - Activitati de intretinere corporala
    6024 - Transporturi rutiere de marfuri

    Procedura autorizarii sanitare este reglementata de Ordinul Ministerului Sanatatii si Familiei nr. 117/2002 si se deruleaza prin Directiile de sanatate publica judetene si a Municipiului Bucuresti.

    A.2. Pentru restul activitatilor necuprinse in lista nu este necesara autorizarea.

    B.1. OBIECTIVELE SI ACTIVITATILE PENTRU CARE SE EMIT AUTORIZATII SANITARE VETERINARE

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |   Clasa   |     Denumirea activitatii conform    |      Denumirea       |
|crt.|   CAEN    |           clasei CAEN Rev.1          |obiectivului conform  |
|    |   Rev.1   |                                      |legislatiei veterinare|
|____|___________|______________________________________|______________________|
|  1.| 0124      | Cresterea pasarilor                  | Statie de incubatie  |
|    |           |                                      | tip gospodaresc      |
|    |           |                                      |                      |
|    | 0142      | Activitati de servicii pentru        | Tabara de vara pentru|
|    |           | cresterea animalelor, cu exceptia    | animale              |
|    |           | activitatilor veterinare             |                      |
|    |           |                                      |                      |
|    | 0122      | Cresterea ovinelor, caprinelor,      | Stana                |
|    |           | cabalinelor, magarilor, catarilor si |                      |
|    |           | asinilor                             |                      |
|    |           |                                      |                      |
|    | 0125      | Cresterea altor animale              | Stupina              |
|    |           |                                      |                      |
|    | 9305      | Alte activitati de servicii          | Menajerie            |
|    |           | personale n.c.a.                     |                      |
|____|___________|______________________________________|______________________|
|  2.| 0142      | Activitati de servicii pentru        | Punct de insamantari |
|    |           | cresterea animalelor, cu exceptia    | artificiale la       |
|    |           | activitatilor veterinare             | animale              |
|____|___________|______________________________________|______________________|
|  3.| 0142      | Activitati de servicii pentru        | Genoteca de animale  |
|    |           | cresterea animalelor, cu exceptia    |                      |
|    |           | activitatilor veterinare             |                      |
|    |           |                                      |                      |
|    | 9253      | Activitati ale gradinilor botanice   | Expozitie de animale |
|    |           | si zoologice si ale rezervatiilor    | si gradina zoologica |
|    |           |                                      |                      |
|    | 5248      | Comert cu amanuntul in magazine      | Magazin pentru       |
|    |           | nespecializate a altor produse n.c.a.| comercializare       |
|    |           |                                      | animale de companie, |
|    |           |                                      | pasari si pesti      |
|    |           |                                      | exotici si/sau hrana,|
|    |           |                                      | momeli si alte       |
|    |           |                                      | asemenea             |
|____|___________|______________________________________|______________________|
|  4.| 0121      | Cresterea bovinelor                  | Ferma de             |
|    |           |                                      | animale-bovine       |
|    |           |                                      |                      |
|    | 0122      | Cresterea ovinelor, caprinelor,      | Ferma de             |
|    |           | cabalinelor, magarilor, catarilor si | animale-ovine        |
|    |           | asinilor                             |                      |
|    |           |                                      |                      |
|    | 0123      | Cresterea porcinelor                 | Ferma de             |
|    |           |                                      | animale-porcine      |
|    |           |                                      |                      |
|    | 0124      | Cresterea pasarilor                  | Ferma de             |
|    |           |                                      | animale-pasari       |
|    |           |                                      |                      |
|    | 0125      | Cresterea altor animale              | Ferma: albine,       |
|    |           |                                      | iepuri, animale cu   |
|    |           |                                      | blana, viermi de     |
|    |           |                                      | matase, diverse alte |
|    |           |                                      | animale              |
|    |           |                                      |                      |
|    | 0130      | Activitati in ferme mixte (cultura   | Ferma animale        |
|    |           | vegetala combinata cu cresterea      |                      |
|    |           | animalelor)                          |                      |
|    |           |                                      |                      |
|    | 5262      | Comert cu amanuntul prin standuri si | Targ de animale      |
|    |           | piete                                |                      |
|    |           |                                      |                      |
|    | 0142      | Activitati de servicii pentru        | Statiune de monta    |
|    |           | cresterea animalelor, cu exceptia    | naturala la animale  |
|    |           | activitatilor veterinare             |                      |
|    |           |                                      |                      |
|    | 8520      | Activitati veterinare                | Institute sanitare   |
|    |           |                                      | veterinare de        |
|    |           |                                      | referinta *          |
|    |           |                                      |                      |
|    | 5231      | Comert cu amanuntul al produselor    | Punct farmaceutic    |
|    |           | farmaceutice                         | veterinar            |
|    |           |                                      |                      |
|    | 8520      | Activitati veterinare                | Cabinet medical      |
|    |           |                                      | veterinar            |
|    |           |                                      |                      |
|    | 7430      | Activitati de testari si analize     | Laborator de control |
|    |           | tehnice                              | furaje *             |
|    |           |                                      |                      |
|    | 7430      | Activitati de testari si analize     | Laborator sanitar    |
|    |           | tehnice                              | veterinar *          |
|    |           |                                      |                      |
|    | 8520      | Activitati veterinare                | Dispensar sanitar    |
|    |           |                                      | veterinar            |
|    |           |                                      |                      |
|    | 0125      | Cresterea altor animale              | Canisa, adapost      |
|    |           |                                      | pentru caini         |
|    |           |                                      |                      |
|    | 9305      | Alte activitati de servicii          | Scoala pentru dresaj |
|    |           | personale n.c.a.                     | caini                |
|    |           |                                      |                      |
|    | 8520      | Activitati veterinare                | Clinici veterinare   |
|    |           |                                      | universitare *       |
|____|___________|______________________________________|______________________|
|  5.| 0502      | Piscicultura                         | Bazine piscicole     |
|    |           |                                      | pentru cresterea     |
|    |           |                                      | materialului piscicol|
|    |           |                                      |                      |
|    | 7470      | Activitati de intretinere si         | Statie (punct) de    |
|    |           | curatare a cladirilor                | spalare si           |
|    |           |                                      | dezinfectie mijloace |
|    |           |                                      | de transport         |
|____|___________|______________________________________|______________________|
|  6.| 0124      | Cresterea pasarilor                  | Statie de incubatie  |
|    |           |                                      | tip industrial       |
|    |           |                                      |                      |
|    | 0502      | Piscicultura                         | Bazine piscicole     |
|    |           |                                      | pentru material      |
|    |           |                                      | biologic             |
|    |           |                                      |                      |
|    | 5231      | Comert cu amanuntul al produselor    | Farmacie veterinara  |
|    |           | farmaceutice                         |                      |
|    |           |                                      |                      |
|    | 5232      | Comert cu amanuntul al articolelor   | Unitati de tehnica   |
|    |           | medicale si ortopedice               | medicala veterinara  |
|    |           |                                      |                      |
|    | 0122      | Cresterea ovinelor, caprinelor,      | Herghelie            |
|    |           | cabalinelor, magarilor, catarilor si |                      |
|    |           | asinilor                             |                      |
|    |           |                                      |                      |
|    | 0142      | Activitati de servicii pentru        | Depozit de material  |
|    |           | cresterea animalelor, cu exceptia    | seminal              |
|    |           | activitatilor veterinare             |                      |
|    |           |                                      |                      |
|    | 0142      | Activitati de servicii pentru        | Baze de achizitie    |
|    |           | cresterea animalelor, cu exceptia    | a animalelor         |
|    |           | activitatilor veterinare             |                      |
|    |           |                                      |                      |
|    | 8520      | Activitati veterinare                | Clinica veterinara   |
|    |           |                                      | sau spital veterinar |
|    |           |                                      |                      |
|    | 9305      | Alte activitati de servicii          | Pensiune pentru      |
|    |           | personale n.c.a.                     | animale de companie  |
|    |           |                                      |                      |
|    | 9302      | Coafura si alte activitati de        | Frizerie pentru      |
|    |           | infrumusetare                        | animalele de companie|
|    |           |                                      |                      |
|    | 6312      | Depozitari                           | Depozit de produse   |
|    |           |                                      | de uz veterinar      |
|    |           |                                      |                      |
|    | 0142      | Activitati de servicii pentru        | Ferma de carantina,  |
|    |           | cresterea animalelor, cu exceptia    | centre colectare     |
|    |           | activitatilor veterinare             | animale              |
|    |           |                                      |                      |
|    | 7470      | Activitati de intretinere si         | Unitati de           |
|    |           | curatare a cladirilor                | dezinfectie,         |
|    |           |                                      | dezinsectie si       |
|    |           |                                      | deratizare           |
|    |           |                                      |                      |
|    | 0142      | Activitati de servicii pentru        | Unitati de           |
|    |           | cresterea animalelor, cu exceptia    | reproductie si de    |
|    |           | activitatilor veterinare             | selectie animala     |
|    |           |                                      |                      |
|    | 1572      | Fabricarea produselor pentru hrana   | Fabrica pentru       |
|    |           | animalelor de companie               | hrana animalelor *   |
|    |           |                                      |                      |
|    | 7310      | Cercetare, dezvoltare in stiinte     | Unitati de cercetare |
|    |           | fizice si naturale                   | stiintifica, *       |
|    |           |                                      | inclusiv cele care   |
|    |           |                                      | utilizeaza animale   |
|    |           |                                      | de experienta        |
|    |           |                                      |                      |
|    | 1571      | Fabricarea produselor pentru hrana   | Unitati specializate |
|    |           | animalelor de ferma                  | pentru producerea    |
|    |           |                                      | unor biostimulatori, |
|    |           |                                      | premixuri si         |
|    |           |                                      | nutreturi *          |
|    |           |                                      | medicamentate        |
|    |           |                                      |                      |
|    | 2442      | Fabricarea preparatelor farmaceutice | Unitati pentru       |
|    |           |                                      | producerea unor      |
|    |           |                                      | biopreparate * sau   |
|    |           |                                      | medicamente de uz    |
|    |           |                                      | veterinar            |
|    |           |                                      |                      |
|    | 0142      | Activitati de servicii pentru        | Unitati de recoltare |
|    |           | cresterea animalelor, cu exceptia    | material seminal     |
|    |           | activitatilor veterinare             |                      |
|____|___________|______________________________________|______________________|
|  7.| 1571      | Fabricarea produselor pentru hrana   | Fabrica de nutreturi |
|    |           | animalelor de ferma                  | combinate *          |
|    |           |                                      |                      |
|    | 2442      | Fabricarea preparatelor farmaceutice | Fabrica producatoare |
|    |           |                                      | de medicamente, *    |
|    |           |                                      | biopreparate si alte |
|    |           |                                      | produse de uz        |
|    |           |                                      | veterinar            |
|____|___________|______________________________________|______________________|
|  8.| 9303      | Activitati de pompe funebre si       | Puturi seci,         |
|    |           | siminare                             | cimitire de animale, |
|    |           |                                      | crematorii           |
|____|___________|______________________________________|______________________|
|  9.| 5133      | Comert cu ridicata al produselor     | Centru colectare     |
|    |           | lactate, oualor, uleiurilor si       | lapte                |
|    |           | grasimilor comestibile               |                      |
|    |           |                                      |                      |
|    | 5133      | Comert cu ridicata al produselor     | Centru colectare oua |
|    |           | lactate, oualor, uleiurilor si       |                      |
|    |           | grasimilor comestibile               |                      |
|    |           |                                      |                      |
|    | 5138      | Comert cu ridicata specializat al    | Centru colectare     |
|    |           | altor alimente, inclusiv peste,      | miere                |
|    |           | crustacee si moluste                 |                      |
|    |           |                                      |                      |
|    | 5551      | Cantine                              | Cantina              |
|____|___________|______________________________________|______________________|
| 10.| 9002      | Colectarea                           | Unitati prelucrare   |
|    |           |                                      | industriala a        |
|    |           |                                      | cadavrelor, produse  |
|    |           |                                      | de origine animala   |
|    |           |                                      | confiscate,          |
|    |           |                                      | subproduse           |
|    |           |                                      | necomestibile        |
|    |           |                                      |                      |
|    | 9002      | Colectarea                           | Incineratoare pentru |
|    |           |                                      | produse de origine   |
|    |           |                                      | animala confiscate,  |
|    |           |                                      | subproduse           |
|    |           |                                      | necomestibile        |
|____|___________|______________________________________|______________________|
| 11.| 1511      | Productia si conservarea carnii      | Centru de taiere     |
|    |           |                                      |                      |
|    | 6312      | Depozitari                           | Depozit subproduse   |
|    |           |                                      | necomestibile        |
|    |           |                                      |                      |
|    | 5138      | Comert cu ridicata specializat al    | Centru colectare     |
|    |           | altor alimente, inclusiv peste,      | peste                |
|    |           | crustacee si moluste                 |                      |
|    |           |                                      |                      |
|    | 5138      | Comert cu ridicata specializat al    | Centru colectare     |
|    |           | altor alimente, inclusiv peste,      | batracieni,          |
|    |           | crustacee si moluste                 | gasteropode,         |
|    |           |                                      | crustacee, fructe    |
|    |           |                                      | de mare              |
|    |           |                                      |                      |
|    | 1551      | Fabricarea produselor lactate si a   | Centru colectare,    |
|    |           | branzeturilor                        | prelucrare lapte     |
|    |           |                                      |                      |
|    | 1513/5222 | Prepararea produselor din carne      | Carmangerie,         |
|    |           | (inclusiv din carnea de pasare)/     | macelarie            |
|    |           | comert cu amanuntul al carnii si al  |                      |
|    |           | produselor din carne                 |                      |
|    |           |                                      |                      |
|    | 7482      | Activitati de ambalare               | Unitati portionare,  |
|    |           |                                      | preambalare carne si |
|    |           |                                      | produse din carne    |
|    |           |                                      |                      |
|    | 1520      | Prelucrarea si conservarea pestelui  | Atelier prelucrare   |
|    |           | si a produselor din peste            | peste, produse din   |
|    |           |                                      | peste                |
|    |           |                                      |                      |
|    | 7482      | Activitati de ambalare               | Unitati portionare,  |
|    |           |                                      | preambalare produse  |
|    |           |                                      | lactate              |
|    |           |                                      |                      |
|    | 5133      | Comert cu ridicata a produselor      | Unitati colectare    |
|    |           | lactate, oualor, uleiurilor si       | depozitare oua       |
|    |           | grasimilor comestibile               |                      |
|    |           |                                      |                      |
|    | 5138      | Comert cu ridicata specializat al    | Unitati de colectare |
|    |           | altor alimente, inclusiv peste,      | si prelucrare miere, |
|    |           | crustacee si moluste                 | alte produse apicole |
|____|___________|______________________________________|______________________|
| 12.| 1513      | Prepararea produselor din carne      | Atelier preparate    |
|    |           | (inclusiv din carnea de pasare)      | carne                |
|    |           |                                      |                      |
|    | 5552      | Alte unitati de preparare a hranei   | Catering             |
|____|___________|______________________________________|______________________|
| 13.| 6312      | Depozitari                           | Depozit alimentar,   |
|    |           |                                      | depozit frigorific   |
|    |           |                                      |                      |
|    | 5530      | Restaurante                          | Restaurant indiferent|
|    |           |                                      | de specific          |
|    |           |                                      |                      |
|    | 5222      | Comert cu amanuntul al carnii si al  | Hala pentru          |
|    |           | produselor din carne                 | desfacere produse    |
|    |           |                                      | de origine animala   |
|____|___________|______________________________________|______________________|
| 14.| 1552      | Fabricarea inghetatei                | Fabrica inghetata    |
|    |           |                                      |                      |
|    | 1584/1581 | Fabricarea produselor din cacao,     | Laborator cofetarie  |
|    |           | a ciocolatei si a produselor         | si/sau laborator     |
|    |           | zaharoase/fabricarea painii;         | patiserie            |
|    |           | fabricarea produselor proaspete de   |                      |
|    |           | patiserie                            |                      |
|    |           |                                      |                      |
|    | 1520      | Prelucrarea si conservarea pestelui  | Unitati prelucrare   |
|    |           | si a produselor din peste            | batracieni,          |
|    |           |                                      | gasteropode,         |
|    |           |                                      | crustacee, fructe    |
|    |           |                                      | de mare              |
|____|___________|______________________________________|______________________|
| 15.| 1513      | Prepararea produselor din carne      | Fabrica produse      |
|    |           | (inclusiv din carnea de pasare)      | din carne: conserve, |
|    |           |                                      | semiconserve,        |
|    |           |                                      | preparate din carne, |
|    |           |                                      | salamuri crude       |
|    |           |                                      |                      |
|    | 1513      | Prepararea produselor din carne      | Fabrica semipreparate|
|    |           | (inclusiv din carnea de pasare)      | culinare din carne si|
|    |           |                                      | mixte                |
|    |           |                                      |                      |
|    | 1511      | Productia si conservarea carnii      | Unitati de transare  |
|    |           |                                      | carne                |
|    |           |                                      |                      |
|    | 1511      | Productia si conservarea carnii      | Unitati prelucrare   |
|    |           |                                      | membrane naturale    |
|    |           |                                      |                      |
|    | 2462      | Fabricarea cleiurilor si gelatinelor | Unitati fabricatie   |
|    |           |                                      | membrane artificiale |
|    |           |                                      |                      |
|    | 1520      | Prelucrarea si conservarea pestelui  | Fabrica conserve,    |
|    |           | si a produselor din peste            | semiconserve peste   |
|    |           |                                      |                      |
|    | 1551      | Fabricarea produselor lactate si a   | Fabrica produse      |
|    |           | branzeturilor                        | lactate              |
|    |           |                                      |                      |
|    | 1589      | Fabricarea altor produse alimentare  | Fabrica produse      |
|    |           | n.c.a.                               | din oua              |
|____|___________|______________________________________|______________________|
| 16.|1511 - 1512| Productia si conservarea carnii/     | Abator               |
|    |           | Productia si conservarea carnii de   |                      |
|    |           | pasare                               |                      |
|    |           |                                      |                      |
|    | 6312      | Depozitari                           | Antrepozit frigorific|
|    |           |                                      |                      |
|    | 5211      | Comert cu amanuntul in magazine      | Supermarket          |
|    |           | nespecializate cu vanzare            |                      |
|    |           | predominanta de produse alimentare,  |                      |
|    |           | bauturi si tutun                     |                      |
|____|___________|______________________________________|______________________|
| 17.| 1511/1513 | Productia si conservarea carnii/     | Combinat de carne    |
|    |           | Prepararea produselor din carne      |                      |
|    |           | (inclusiv din carnea de pasare)      |                      |
|____|___________|______________________________________|______________________|
    * - se autorizeaza de catre autoritatea veterinara centrala.

    Nota:
    Obiectivele si activitatile care fac obiectul controlului sanitar veterinar si care nu sunt cuprinse in prezenta anexa, se supun inspectiei sanitare veterinare conform reglementarilor sanitare veterinare in vigoare si functioneaza pe baza declaratiei pe propria raspundere a comerciantului.

    B.2. Activitati supuse autorizarii sanitare veterinare prin Declaratie pe propria raspundere

    Obiective si activitati care functioneaza pe baza declaratiei pe propria raspundere

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |   Clasa   |     Denumirea activitatii conform    |      Denumirea       |
|crt.|   CAEN    |           clasei CAEN Rev.1          |obiectivului conform  |
|    |   Rev.1   |                                      |legislatiei veterinare|
|____|___________|______________________________________|______________________|
| 1. | 5222      | Comert cu amanuntul al carnii si al  | Punct desfacere      |
|    |           | produselor din carne                 | carne                |
|    |           |                                      |                      |
|    | 5223      | Comert cu amanuntul al pestelui,     | Punct desfacere      |
|    |           | crustaceelor si molustelor           | peste                |
|    |           |                                      |                      |
|    | 5227      | Comert cu amanuntul in magazine      | Punct desfacere      |
|    |           | specializate al produselor alimentare| lapte, oua, altele   |
|    |           |                                      |                      |
|    | 5211      | Comert cu amanuntul in magazine      | Punct alimentar,     |
|    |           | nespecializate cu vanzare            | magazin alimentar    |
|    |           | predominanta de produse alimentare,  | si mixt              |
|    |           | bauturi si tutun                     |                      |
|    |           |                                      |                      |
|    | 5330      | Restaurante                          | fast-food, snack bar,|
|    |           |                                      | brasserie, bufet,    |
|    |           |                                      | rotiserie            |
|____|___________|______________________________________|______________________|

    Nota:
    nu sunt supuse controlului sanitar veterinar si nu se autorizeaza sanitar veterinar: stand, toneta, dozator inghetata, alte unitati de desfacere similare.

    C. Autorizarea din punct de vedere al protectiei muncii

    FORMULAR: Declaratie pe propria raspundere pentru protectia muncii*

                        DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE
    privind respectarea legislatiei de protectie a muncii

    Subsemnatul _______________________, cetatean __________________, posesor al CI/BI seria ____, numarul _____________, eliberat(a) de _______________________, C.N.P. _____________________, pasaport nr. ____________, eliberat de __________, cu domiciliul/resedinta in localitatea _________________ strada ________________ nr. ___, bl. ___, apt. ___ jud./sector _________________, telefon _____________, Fax __________________ e-mail _____________________ imi desfasor activitatea in mod independent/asociatie familiala.
    Cunoscand ca falsul in declaratii este pedepsit de lege,

                        DECLAR PE PROPRIA RASPUNDERE

urmatoarele:

    1. cunosc si voi respecta prevederile actelor normative in vigoare privind securitatea si sanatatea in munca;
    2. activitatea pentru care solicit autorizatia pentru desfasurarea de catre persoane fizice a unor activitati economice in mod independent sau pentru infiintarea si functionarea de asociatii familiale, care sunt enumerate mai jos, se va desfasura in conformitate cu prevederile Legii protectiei muncii nr. 90/1996 republicata, modificata prin Hotararea Guvernului nr. 238/2002, Normelor generale de protectie a muncii, Normelor specifice de securitate a muncii, standardelor de securitate si a altor reglementari in vigoare, generale sau specifice activitatii respective;
    3. in cazul in care imi schimb sau imi extind activitatea, voi face o noua declaratie pe propria raspundere, corespunzatoare noilor conditii;
    4. activitatile pe care le efectuez sunt:

     Codul CAEN Rev.1                  Denumirea Activitatii:
    ____________________          _______________________________
    ____________________          _______________________________
    ____________________          _______________________________
    ____________________          _______________________________

                                         Semnatura/stampila,

    * Declaratia pe propria raspundere privind respectarea normelor de protectia muncii se va intocmi in doua exemplare, care se vor depune la primarie. Primaria va comunica un exemplar din Declaratia pe propria raspundere privind respectarea normelor de protectia muncii la inspectoratul teritorial de munca.

    D. Autorizarea din punct de vedere al protectiei mediului

    Semnificatia coloanei A din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Impact nesemnificativ - nu este necesara autorizarea
 ______________________________________________________________________________
|    |     |                         |          |   Impact    |     Impact     |
|    |     |                         |          |   redus -   |  semnificativ  |
|    |     |                         |          |  procedura  |  - procedura   |
|Nr. |CAEN |        Activitate       |    A     |simplificata |    completa    |
|crt.|Rev.1|                         |          |      cu     |                |
|    |     |                         |          | verificarea |                |
|    |     |                         |          |conformitatii|                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|  1.| 0111|Cultivarea cerealelor,   |X, cu     |             | *)             |
|    |     |porumbului si a          |exceptia  |             |                |
|    |     |altor plante n.c.a.      |de la *)  |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|  2.| 0112|Cultivarea legumelor, a  |X, cu     |             | *)             |
|    |     |specialitatilor horticole|exceptia  |             |                |
|    |     |si a produselor de sera  |de la *)  |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|  3.| 0113|Cultivarea fructelor,    |X, cu     |             | *)             |
|    |     |nucilor, a plantelor     |exceptia  |             |                |
|    |     |pentru bauturi si        |de la *)  |             |                |
|    |     |mirodenii                |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|  4.| 0121|Cresterea animalelor     | < 20     |>/= 20 capete|>/= 100 capete  |
|    |     |activitatea fermelor     | capete   |             |                |
|    |     |pentru obtinerea laptelui|          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|  5.| 0122|Cresterea ovinelor si    | < 500    |>/= 500      |>/= 1.000 capete|
|    |     |caprinelor, cabalinelor, | capete   |capete       |                |
|    |     |magarilor, catarilor si  |          |             |                |
|    |     |asinilor                 |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|  6.| 0123|Cresterea porcinelor     | < 500    |>/= 500      |>/= 2.000 locuri|
|    |     |                         | capete   |capete       |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|  7.| 0124|Cresterea pasarilor      | < 10.000 |>/= 10.000   |>/= 40.000      |
|    |     |                         |          |             |locuri          |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|  8.| 0125|Cresterea altor animale  | < 500    |>/= 500      |>/= 1.000       |
|    |     |                         |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|  9.| 0130|Activitati mixte in ferme|Cumulat   |Cumulat      |                |
|    |     |mixte (cultura vegetala  |conform   |conform      |                |
|    |     |combinata cu cresterea   |pozitiei  |pozitiei     |                |
|    |     |animalelor)              |anterioare|anterioare   |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
| 10.| 0141|Activitati de servicii   |          |numai pentru |Proiecte de     |
|    |     |anexe agriculturii;      |          |chimizarea   |gospodarire a   |
|    |     |gradinarit peisagistic   |          |solului si   |apelor pentru   |
|    |     |(arhitectura peisagera)  |          |tratamente   |agricultura,    |
|    |     |                         |          |fitosanitare;|inclusiv        |
|    |     |                         |          |Servicii de  |irigatii si     |
|    |     |                         |          |imbunatatiri |desecari        |
|    |     |                         |          |funciare si  |                |
|    |     |                         |          |irigatii     |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
| 11.| 0142|Activitati de servicii   | < 200    |>/= 200      |>/= 750 locuri  |
|    |     |pentru cresterea         | scroafe  |scroafe      |                |
|    |     |animalelor, cu exceptia  |          |             |                |
|    |     |activitatilor veterinare |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
| 12.| 0150|Vanatoare, ocrotirea     |          |             |Procedura       |
|    |     |vanatului, inclusiv      |          |             |specifica       |
|    |     |activitati de servicii   |          |             |                |
|    |     |anexe                    |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
| 13.| 0201|Silvicultura si          |          |numai pentru |                |
|    |     |exploatare forestiera    |          |lucrari de   |                |
|    |     |                         |          |amenajare a  |                |
|    |     |                         |          |bazinelor    |                |
|    |     |                         |          |torentiale si|                |
|    |     |                         |          |de impadurire|                |
|    |     |                         |          |a terenurilor|                |
|    |     |                         |          |excesiv      |                |
|    |     |                         |          |degradate    |                |
|    |     |                         |          |prin eroziune|                |
|    |     |                         |          |si degradare |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
| 14.| 0202|Servicii auxiliare       | X        |             |                |
|    |     |silviculturii si         |          |             |                |
|    |     |exploatarii forestiere   |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
| 15.| 0501|Pescuitul                | X        |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
| 16.| 0502|Piscicultura             |          |             | X              |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
| 17.| 1010|Extractia si prepararea  |          |             | X              |
|    |     |carbunelui superior      |          |             |                |
|    |     |(PCS > 23865 kJ/kg)      |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
| 18.| 1020|Extractia si prepararea  |          |             | X              |
|    |     |carbunelui inferior      |          |             |                |
|    |     |(PCS < 23865 kJ/kg)      |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
| 19.| 1030|Extractia si prepararea  |          |             | X              |
|    |     |turbei                   |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
| 20.| 1110|Extractia hidrocarburilor|          |             | X              |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
| 21.| 1120|Activitati de servicii   |          |             | X              |
|    |     |anexe extractiei         |          |             |                |
|    |     |petrolului si gazelor    |          |             |                |
|    |     |naturale (exclusiv       |          |             |                |
|    |     |prospectiunile)          |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
| 22.| 1200|Extractia si prepararea  |          |             | X              |
|    |     |minereurilor radioactive |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
| 23.| 1310|Extractia si prepararea  |          |             | X              |
|    |     |minereurilor feroase     |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
| 24.| 1320|Extractia si prepararea  |          |             | X              |
|    |     |minereurilor neferoase si|          |             |                |
|    |     |rare (exclusiv           |          |             |                |
|    |     |minereurile radioactive) |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
| 25.| 1411|Extractia pietrei pentru |          |             | X              |
|    |     |constructii              |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
| 26.| 1412|Extractia pietrei        |          |             | X              |
|    |     |calcaroase, gipsului si a|          |             |                |
|    |     |cretei                   |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
| 27.| 1413|Extractia de ardezie     |          |             | X              |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
| 28.| 1421|Extractia pietrisului si |          |             | X              |
|    |     |nisipului                |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
| 29.| 1422|Extractia argilei si     |          |             | X              |
|    |     |caolinului               |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
| 30.| 1430|Extractia si prepararea  |          |             | X              |
|    |     |minereurilor pentru      |          |             |                |
|    |     |industria chimica si a   |          |             |                |
|    |     |ingrasamintelor naturale |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
| 31.| 1440|Extractia sarii          |          |             | X              |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
| 32.| 1450|Alte activitati          |          |             | X              |
|    |     |extractive               |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
| 33.| 1511|Productia si conservarea |          |             | X              |
|    |     |carnii                   |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
| 34.| 1512|Productia si conservarea |          |             | X              |
|    |     |carnii de pasare         |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
| 35.| 1513|Prepararea produselor din|          |             | X              |
|    |     |carne (inclusiv din carne|          |             |                |
|    |     |de pasare)               |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
| 36.| 1520|Prelucrarea si           |          |             | X              |
|    |     |conservarea pestelui si a|          |             |                |
|    |     |produselor din peste     |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
| 37.| 1531|Prelucrarea si           |          |             | X              |
|    |     |conservarea cartofului   |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
| 38.| 1532|Fabricarea sucurilor de  |          |             | X              |
|    |     |fructe si legume         |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
| 39.| 1533|Prelucrarea si           |          |             | X              |
|    |     |conservarea fructelor si |          |             |                |
|    |     |legumelor                |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
| 40.| 1541|Fabricarea uleiurilor si |          |             | X              |
|    |     |grasimilor brute         |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
| 41.| 1542|Fabricarea uleiurilor si |          |             | X              |
|    |     |grasimilor rafinate      |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
| 42.| 1543|Fabricarea margarinei si |          |             | X              |
|    |     |produselor comestibile   |          |             |                |
|    |     |similare                 |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
| 43.| 1551|Fabricarea produselor    |          |             | X              |
|    |     |lactate si a             |          |             |                |
|    |     |branzeturilor            |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
| 44.| 1552|Fabricarea inghetatei    |          |             | X              |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
| 45.| 1561|Fabricarea produselor de |          |< 300 t/zi   |>/= 300 t/zi    |
|    |     |morarit                  |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
| 46.| 1562|Fabricarea amidonului si |          |             | X              |
|    |     |a produselor din amidon  |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
| 47.| 1571|Fabricarea produselor    |          |< 300 t/zi   |>/= 300 t/zi    |
|    |     |pentru hrana animalelor  |          |             |                |
|    |     |de ferma                 |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
| 48.| 1572|Fabricarea produselor    |          |< 300 t/zi   |>/= 300 t/zi    |
|    |     |pentru hrana animalelor  |          |             |                |
|    |     |de companie; patiserie   |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
| 49.| 1581|Fabricarea painii;       |          | X           |                |
|    |     |fabricarea produselor    |          |             |                |
|    |     |proaspete de patiserie   |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
| 50.| 1582|Fabricarea biscuitilor,  |          | X           |                |
|    |     |piscoturilor si a altor  |          |             |                |
|    |     |produse similare         |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
| 51.| 1583|Fabricarea zaharului     |          |             | X              |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
| 52.| 1584|Fabricarea produselor din|          |             | X              |
|    |     |cacao, a ciocolatei si a |          |             |                |
|    |     |produselor zaharoase     |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
| 53.| 1585|Fabricarea macaroanelor, |          | X           |                |
|    |     |taiteilor, cuscusului si |          |             |                |
|    |     |a altor produse fainoase |          |             |                |
|    |     |similare                 |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
| 54.| 1586|Prelucrarea ceaiului si  |          | X           |                |
|    |     |cafelei                  |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
| 55.| 1587|Fabricarea condimentelor |          | X           |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
| 56.| 1588|Fabricarea preparatelor  |          | X           |                |
|    |     |alimentare omogenizate si|          |             |                |
|    |     |alimentelor dietetice    |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
| 57.| 1589|Fabricarea altor produse |          | X           |                |
|    |     |alimentare n.c.a.        |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
| 58.| 1591|Fabricarea bauturilor    |          |< 1.000 l/zi |>/= 1.000 l/zi  |
|    |     |alcoolice distilate      |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
| 59.| 1592|Fabricarea alcoolului    |          |< 1.000 l/zi |>/= 1.000 l/zi  |
|    |     |etilic de fermentatie    |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
| 60.| 1593|Fabricarea vinurilor     |          | X           |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
| 61.| 1594|Fabricarea cidrului si a |          | X           |                |
|    |     |altor vinuri din fructe  |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
| 62.| 1595|Fabricarea altor bauturi |          | X           |                |
|    |     |nedistilate, obtinute    |          |             |                |
|    |     |prin fermentare          |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
| 63.| 1596|Fabricarea berii         |          |             | X              |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
| 64.| 1597|Fabricarea maltului      |          |             | X              |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
| 65.| 1598|Productia de ape minerale|          | X           |                |
|    |     |si bauturi racoritoare   |          |             |                |
|    |     |nealcoolice              |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
| 66.| 1600|Fabricarea produselor din|          | X           |                |
|    |     |tutun                    |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
| 67.| 1711|Pregatirea fibrelor si   |          |             | X              |
|    |     |filarea in fire de bumbac|          |             |                |
|    |     |si tip bumbac            |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
| 68.| 1712|Pregatirea fibrelor si   |          |             | X              |
|    |     |filarea in fire de lana  |          |             |                |
|    |     |cardata si tip lana      |          |             |                |
|    |     |cardata                  |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
| 69.| 1713|Pregatirea fibrelor si   |          |             | X              |
|    |     |filarea in fire de lana  |          |             |                |
|    |     |pieptanata si tip lana   |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
| 70.| 1714|Pregatirea si filarea in |          |             | X              |
|    |     |fire a fibrelor tip in   |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
| 71.| 1715|Prelucrarea si rasucirea |          |             | X              |
|    |     |matasii naturale si      |          |             |                |
|    |     |artificiale (inclusiv din|          |             |                |
|    |     |scame) si a firelor      |          |             |                |
|    |     |sintetice                |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
| 72.| 1716|Fabricarea atei de cusut |          |             | X              |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
| 73.| 1717|Pregatirea fibrelor si   |          |             | X              |
|    |     |filarea altor tipuri de  |          |             |                |
|    |     |fire                     |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
| 74.| 1721|Tesaturi din bumbac si   |          | X           |                |
|    |     |din fire tip bumbac      |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
| 75.| 1722|Tesaturi din lana cardata|          | X           |                |
|    |     |si din fire tip lana     |          |             |                |
|    |     |cardata                  |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
| 76.| 1723|Tesaturi din lana        |          | X           |                |
|    |     |pieptanata si din fire   |          |             |                |
|    |     |tip lana pieptanata      |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
| 77.| 1724|Tesaturi din matase si   |          | X           |                |
|    |     |din fire tip matase      |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
| 78.| 1725|Tesaturi din alte textile|          | X           |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
| 79.| 1730|Finisarea materialelor   |          |             | X              |
|    |     |textile                  |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
| 80.| 1740|Fabricarea de articole   |          | X           |                |
|    |     |confectionate din textile|          |             |                |
|    |     |(cu exceptia             |          |             |                |
|    |     |imbracamintei si         |          |             |                |
|    |     |lenjeriei de corp)       |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
| 81.| 1751|Fabricarea de covoare si |          | X           |                |
|    |     |mochete                  |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
| 82.| 1752|Fabricarea de franghii,  |          | X           |                |
|    |     |sfori si plase           |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
| 83.| 1753|Fabricarea de textile    |          | X           |                |
|    |     |netesute si a articolelor|          |             |                |
|    |     |din acestea (cu exceptia |          |             |                |
|    |     |confectiilor din         |          |             |                |
|    |     |imbracaminte)            |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
| 84.| 1754|Fabricarea altor articole|          | X           |                |
|    |     |textile n.c.a.           |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
| 85.| 1760|Fabricarea de metraje    |          | X           |                |
|    |     |prin tricotare sau       |          |             |                |
|    |     |crosetare                |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
| 86.| 1771|Fabricarea de ciorapi,   |          | X           |                |
|    |     |sosete si ciorapi        |          |             |                |
|    |     |pantalon, tricotati sau  |          |             |                |
|    |     |crosetati                |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
| 87.| 1772|Fabricarea de pulovere,  |          | X           |                |
|    |     |veste si articole        |          |             |                |
|    |     |similare tricotate sau   |          |             |                |
|    |     |crosetate                |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
| 88.| 1810|Fabricarea articolelor de|          | X           |                |
|    |     |imbracaminte din piele   |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
| 89.| 1821|Fabricarea de articole de|          | X           |                |
|    |     |imbracaminte pentru lucru|          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
| 90.| 1822|Fabricarea altor articole|          | X           |                |
|    |     |de imbracaminte (exclusiv|          |             |                |
|    |     |lenjeria de corp)        |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
| 91.| 1823|Fabricarea articolelor de|          | X           |                |
|    |     |lenjerie de corp         |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
| 92.| 1824|Fabricarea altor articole|          | X           |                |
|    |     |de imbracaminte si       |          |             |                |
|    |     |accesorii n.c.a.         |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
| 93.| 1830|Prepararea si vopsirea   |          |Fabricarea   |Prepararea si   |
|    |     |blanurilor; fabricarea   |          |articolelor  |vopsirea        |
|    |     |articolelor din blana    |          |din blana    |blanurilor      |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
| 94.| 1910|Tabacirea si finisarea   |          |             | X              |
|    |     |pieilor                  |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
| 95.| 1920|Fabricarea de articole de|          | X           |                |
|    |     |voiaj si marochinarie, a |          |             |                |
|    |     |articolelor de           |          |             |                |
|    |     |harnasament              |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
| 96.| 1930|Fabricarea incaltamintei |          | X           |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
| 97.| 2010|Taierea si rindeluirea   |          | X           |instalatii      |
|    |     |lemnului; impregnarea    |          |             |pentru          |
|    |     |lemnului                 |          |             |impregnarea     |
|    |     |                         |          |             |lemnului cu     |
|    |     |                         |          |             |solventi        |
|    |     |                         |          |             |organici cu o   |
|    |     |                         |          |             |capacitate de   |
|    |     |                         |          |             |consum > 150    |
|    |     |                         |          |             |kg/h sau        |
|    |     |                         |          |             |200 t/an.       |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
| 98.| 2020|Fabricarea de produse    |          | X           |                |
|    |     |stratificate din lemn    |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
| 99.| 2030|Fabricarea de elemente de|          | X           |                |
|    |     |dulgherie si tamplarie   |          |             |                |
|    |     |pentru constructii       |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|100.| 2040|Fabricarea ambalajelor   |          | X           |                |
|    |     |din lemn                 |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|101.| 2051|Fabricarea altor produse |          | X           |                |
|    |     |din lemn                 |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|102.| 2052|Fabricarea articolelor   |          | X           |                |
|    |     |din pluta, paie si       |          |             |                |
|    |     |impletituri              |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|103.| 2111|Fabricarea celulozei     |          |             | X              |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|104.| 2112|Fabricarea hartiei si    |          |             | X              |
|    |     |cartonului               |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|105.| 2121|Fabricarea hartiei si    |          |             | X              |
|    |     |cartonului ondulat si a  |          |             |                |
|    |     |ambalajelor din hartie   |          |             |                |
|    |     |sau carton               |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|106.| 2122|Fabricarea produselor de |          |             | X              |
|    |     |uz gospodaresc si sanitar|          |             |                |
|    |     |din hartie sau carton    |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|107.| 2123|Fabricarea articolelor de|          |             | X              |
|    |     |papetarie                |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|108.| 2124|Fabricarea tapetului     |          |             | X              |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|109.| 2125|Fabricarea altor articole|          |             | X              |
|    |     |din hartie si carton     |          |             |                |
|    |     |n.c.a.                   |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|110.| 2211|Editarea cartilor        | X        |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|111.| 2212|Editarea ziarelor        | X        |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|112.| 2213|Editarea revistelor si a | X        |             |                |
|    |     |periodicelor             |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|113.| 2214|Editarea inregistrarilor | X        |             |                |
|    |     |sonore                   |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|114.| 2215|Alte activitati de       | X        |             |                |
|    |     |editare                  |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|115.| 2221|Tiparirea ziarelor       | X        |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|116.| 2222|Alte activitati de       | X        |             |                |
|    |     |tiparire n.c.a.          |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|117.| 2223|Legatorie                | X        |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|118.| 2224|Servicii pregatitoare    | X        |             |                |
|    |     |pentru pretiparire       |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|119.| 2225|Alte lucrari de          | X        |             |                |
|    |     |tipografie               |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|120.| 2231|Reproducerea             | X        |             |                |
|    |     |inregistrarilor audio    |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|121.| 2232|Reproducerea             | X        |             |                |
|    |     |inregistrarilor video    |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|122.| 2233|Reproducerea             | X        |             |                |
|    |     |inregistrarilor          |          |             |                |
|    |     |informatice              |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|123.| 2310|Fabricarea produselor    |          |             | X              |
|    |     |de cocserie              |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|124.| 2320|Fabricarea produselor    |          |             | X              |
|    |     |obtinute din prelucrarea |          |             |                |
|    |     |titeiului                |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|125.| 2330|Prelucrarea              |          |             | X              |
|    |     |combustibililor nucleari |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|126.| 2411|Fabricarea gazelor       |          |             | X              |
|    |     |industriale              |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|127.| 2412|Fabricarea colorantilor  |          |             | X              |
|    |     |si a pigmentilor         |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|128.| 2413|Fabricarea altor produse |          |             | X              |
|    |     |chimice anorganice de    |          |             |                |
|    |     |baza                     |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|129.| 2414|Fabricarea altor produse |          |             | X              |
|    |     |chimice organice de baza |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|130.| 2415|Fabricarea               |          |             | X              |
|    |     |ingrasamintelor si       |          |             |                |
|    |     |produselor azotoase      |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|131.| 2416|Fabricarea materialelor  |          |             | X              |
|    |     |plastice in forme primare|          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|132.| 2417|Fabricarea cauciucului   |          |             | X              |
|    |     |sintetic in forme primare|          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|133.| 2420|Fabricarea pesticidelor  |          |             | X              |
|    |     |si a altor produse       |          |             |                |
|    |     |agrochimice              |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|134.| 2430|Fabricarea vopselelor,   |          |             | X              |
|    |     |lacurilor, cernelii      |          |             |                |
|    |     |tipografice si           |          |             |                |
|    |     |masticurilor             |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|135.| 2441|Fabricarea produselor    |          |             | X              |
|    |     |farmaceutice de baza     |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|136.| 2442|Fabricarea preparatelor  |          |             | X              |
|    |     |farmaceutice             |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|137.| 2451|Fabricarea sapunurilor,  |          |             | X              |
|    |     |detergentilor si a       |          |             |                |
|    |     |produselor de intretinere|          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|138.| 2452|Fabricarea parfumurilor  |          | X           |                |
|    |     |si a produselor cosmetice|          |             |                |
|    |     |(de toaleta)             |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|139.| 2461|Fabricarea explozivilor  |          |             | X              |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|140.| 2462|Fabricarea cleiurilor si |          |             | X              |
|    |     |gelatinelor              |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|141.| 2463|Fabricarea uleiurilor    |          |             | X              |
|    |     |esentiale                |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|142.| 2464|Fabricarea preparatelor  |          |             | X              |
|    |     |chimice de uz fotografic |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|143.| 2465|Fabricarea suportilor    | X        |             |                |
|    |     |destinati inregistrarilor|          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|144.| 2466|Fabricarea altor produse |          |             | X              |
|    |     |chimice n.c.a.           |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|145.| 2470|Fabricarea fibrelor si   |          |             | X              |
|    |     |firelor sintetice si     |          |             |                |
|    |     |artificiale              |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|146.| 2511|Fabricarea anvelopelor si|          |             | X              |
|    |     |a camerelor de aer       |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|147.| 2512|Resaparea pneurilor      |          |             | X              |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|148.| 2513|Fabricarea altor produse |          |             | X              |
|    |     |din cauciuc              |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|149.| 2521|Fabricarea placilor,     |          | X           |                |
|    |     |foliilor, tuburilor,     |          |             |                |
|    |     |profilelor din material  |          |             |                |
|    |     |plastic                  |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|150.| 2522|Fabricarea articolelor de|          | X           |                |
|    |     |ambalaj din material     |          |             |                |
|    |     |plastic                  |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|151.| 2523|Fabricarea articolelor   |          | X           |                |
|    |     |din material plastic     |          |             |                |
|    |     |pentru constructii       |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|152.| 2524|Fabricarea altor produse |          | X           |                |
|    |     |din material plastic     |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|153.| 2611|Fabricarea sticlei plate |          |             | X              |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|154.| 2612|Prelucrarea si fasonarea |          | X           |                |
|    |     |sticlei plate            |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|155.| 2613|Fabricarea articolelor   |          | X           |                |
|    |     |din sticla               |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|156.| 2614|Fabricarea fibrelor din  |          |             | X              |
|    |     |sticla                   |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|157.| 2615|Fabricarea de sticlarie  |          | X           |                |
|    |     |tehnica                  |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|158.| 2621|Fabricarea articolelor   |          |             | X              |
|    |     |ceramice pentru uz       |          |             |                |
|    |     |gospodaresc si ornamental|          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|159.| 2622|Fabricarea de obiecte    |          |             | X              |
|    |     |sanitare din ceramica    |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|160.| 2623|Fabricarea izolatorilor  |          |             | X              |
|    |     |si pieselor izolante din |          |             |                |
|    |     |ceramica                 |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|161.| 2624|Fabricarea de produse    |          |             | X              |
|    |     |ceramice de uz tehnic    |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|162.| 2625|Fabricarea altor produse |          |             | X              |
|    |     |ceramice                 |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|163.| 2626|Fabricarea produselor    |          |             | X              |
|    |     |ceramice refractare      |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|164.| 2630|Fabricarea placilor si   |          |             | X              |
|    |     |dalelor din ceramica     |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|165.| 2640|Fabricarea caramizilor,  |          |             | X              |
|    |     |tiglelor si altor produse|          |             |                |
|    |     |pentru constructii,      |          |             |                |
|    |     |din argila arsa          |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|166.| 2651|Fabricarea cimentului    |          |             | X              |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|167.| 2652|Fabricarea varului       |          |             | X              |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|168.| 2653|Fabricarea ipsosului     |          | X           |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|169.| 2661|Fabricarea elementelor   |          | X           |                |
|    |     |din beton pentru         |          |             |                |
|    |     |constructii              |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|170.| 2662|Fabricarea elementelor   |          | X           |                |
|    |     |din ipsos pentru         |          |             |                |
|    |     |constructii              |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|171.| 2663|Fabricarea betonului     |          | X           |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|172.| 2664|Fabricarea mortarului    |          | X           |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|173.| 2665|Fabricarea produselor din|          |             | X              |
|    |     |azbociment               |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|174.| 2666|Fabricarea altor elemente| X        |             |                |
|    |     |din beton, ciment si     |          |             |                |
|    |     |ipsos                    |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|175.| 2670|Taierea, fasonarea si    |          | X           |                |
|    |     |finisarea pietrei        |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|176.| 2681|Fabricarea de produse    |          | X           |                |
|    |     |abrazive                 |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|177.| 2682|Fabricarea altor produse |          |             | X              |
|    |     |din minerale nemetalice  |          |             |                |
|    |     |n.c.a.                   |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|178.| 2710|Productia de metale      |          |             | X              |
|    |     |feroase sub forme primare|          |             |                |
|    |     |si cea de feroaliaje     |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|179.| 2721|Productia de tuburi      |          |             | X              |
|    |     |(tevi) din fonta         |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|180.| 2722|Productia de tuburi      |          |             | X              |
|    |     |(tevi) din otel          |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|181.| 2731|Tragere la rece          |          |             | X              |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|182.| 2732|Laminare la rece         |          |             | X              |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|183.| 2733|Productia altor profile  |          |             | X              |
|    |     |obtinute la rece         |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|184.| 2734|Trefilare                |          |             | X              |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|185.| 2741|Productia metalelor      |          |             | X              |
|    |     |pretioase                |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|186.| 2742|Metalurgia aluminiului   |          |             | X              |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|187.| 2743|Productia plumbului,     |          |             | X              |
|    |     |zincului si cositorului  |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|188.| 2744|Metalurgia cuprului      |          |             | X              |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|189.| 2745|Productia altor metale   |          |             | X              |
|    |     |neferoase                |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|190.| 2751|Turnarea fontei          |          |             | X              |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|191.| 2752|Turnarea otelului        |          |             | X              |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|192.| 2753|Turnarea metalelor       |          |             | X              |
|    |     |neferoase usoare         |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|193.| 2754|Turnarea altor metale    |          |             | X              |
|    |     |neferoase                |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|194.| 2811|Fabricarea de constructii|          | X           |                |
|    |     |metalice si parti        |          |             |                |
|    |     |componente ale           |          |             |                |
|    |     |structurilor metalice    |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|195.| 2812|Fabricarea de elemente de|          | X           |                |
|    |     |dulgherie si tamplarie   |          |             |                |
|    |     |din metal                |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|196.| 2821|Productia de rezervoare, |          | X           |                |
|    |     |cisterne si containere   |          |             |                |
|    |     |metalice                 |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|197.| 2822|Productia de radiatoare  |          | X           |                |
|    |     |si cazane pentru         |          |             |                |
|    |     |incalzire centrala       |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|198.| 2830|Productia generatoarelor |          | X           |                |
|    |     |de aburi (cu exceptia    |          |             |                |
|    |     |cazanelor pentru         |          |             |                |
|    |     |incalzire centrala)      |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|199.| 2840|Fabricarea produselor    |          |             | X              |
|    |     |metalice obtinute prin   |          |             |                |
|    |     |deformare plastica;      |          |             |                |
|    |     |metalurgia pulberilor    |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|200.| 2851|Tratarea si acoperirea   |          |             | X              |
|    |     |metalelor                |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|201.| 2852|Operatiuni de mecanica   |          | X           |                |
|    |     |generala                 |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|202.| 2861|Fabricarea produselor de |          | X           |                |
|    |     |taiat si de uz casnic    |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|203.| 2862|Fabricarea uneltelor de  |          | X           |                |
|    |     |mina                     |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|204.| 2863|Fabricarea articolelor de|          | X           |                |
|    |     |feronerie                |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|205.| 2871|Fabricarea de recipienti,|          | X           |                |
|    |     |containere si alte       |          |             |                |
|    |     |produse similare din otel|          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|206.| 2872|Fabricarea ambalajelor   |          | X           |                |
|    |     |din metale usoare        |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|207.| 2873|Fabricarea articolelor   |          | X           |                |
|    |     |din fire metalice        |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|208.| 2874|Fabricarea de suruburi,  |          | X           |                |
|    |     |buloane, lanturi si      |          |             |                |
|    |     |arcuri                   |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|209.| 2875|Fabricarea altor articole|          | X           |                |
|    |     |din metal                |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|210.| 2911|Fabricarea de motoare si |          |             | X              |
|    |     |turbine (cu exceptia     |          |             |                |
|    |     |motoarelor pentru        |          |             |                |
|    |     |avioane, vehicule si     |          |             |                |
|    |     |motociclete)             |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|211.| 2912|Fabricarea de pompe si   |          | X           |X (in cazul     |
|    |     |compresoare              |          |             |instalatiilor   |
|    |     |                         |          |             |complexe)       |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|212.| 2913|Fabricarea articolelor de|          | X           |                |
|    |     |robinetarie              |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|213.| 2914|Fabricarea lagarelor,    |          | X           |                |
|    |     |angrenajelor si organelor|          |             |                |
|    |     |mecanice de transmisie   |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|214.| 2921|Fabricarea cuptoarelor   |          | X           |X (instalatii ce|
|    |     |industriale si           |          |             |utilizeaza      |
|    |     |arzatoarelor             |          |             |azbest > 200    |
|    |     |                         |          |             |t/an)           |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|215.| 2922|Fabricarea echipamentelor|          | X           |                |
|    |     |de ridicat si manipulat  |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|216.| 2923|Fabricarea echipamentelor|          | X           |Procedura       |
|    |     |industriale de ventilare |          |             |specifica       |
|    |     |si conditionare a aerului|          |             |                |
|    |     |(cu exceptia celor pentru|          |             |                |
|    |     |uz casnic)               |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|217.| 2924|Fabricarea altor         |          | X           |                |
|    |     |echipamente de utilizare |          |             |                |
|    |     |generala                 |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|218.| 2931|Fabricarea tractoarelor  |          |             | X              |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|219.| 2932|Fabricarea altor masini  |          |             | X              |
|    |     |si utilaje agricole si   |          |             |                |
|    |     |forestiere               |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|220.| 2941|Fabricarea               |          |             | X              |
|    |     |masinilor-unelte         |          |             |                |
|    |     |portabile actionate      |          |             |                |
|    |     |electric                 |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|221.| 2942|Fabricarea altor         |          |             | X              |
|    |     |masini-unelte pentru     |          |             |                |
|    |     |prelucrarea metalului    |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|222.| 2943|Fabricarea altor         |          |             | X              |
|    |     |masini-unelte n.c.a.     |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|223.| 2951|Fabricarea utilajelor    |          | X           |                |
|    |     |pentru metalurgie        |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|224.| 2952|Fabricarea utilajelor    |          | X           |                |
|    |     |pentru mine, extractie si|          |             |                |
|    |     |constructii              |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|225.| 2953|Fabricarea utilajelor    |          |             |                |
|    |     |pentru prelucrarea       |          |             |                |
|    |     |produselor alimentare,   |          |             |                |
|    |     |bauturilor si tutunului  |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|226.| 2954|Fabricarea utilajelor    |          |             |                |
|    |     |pentru industria textila,|          |             |                |
|    |     |a imbracamintei si a     |          |             |                |
|    |     |pielariei                |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|227.| 2955|Fabricarea utilajelor    |          | X           |                |
|    |     |pentru industria hartiei |          |             |                |
|    |     |si cartonului            |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|228.| 2956|Fabricarea altor masini  |          | X           |                |
|    |     |si utilaje specifice     |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|229.| 2960|Fabricarea armamentului  |          |             |Procedura       |
|    |     |si munitiei              |          |             |speciala        |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|230.| 2971|Fabricarea de masini si  |          | X           |Procedura       |
|    |     |aparate electrocasnice   |          |             |specifica       |
|    |     |                         |          |             |pentru cele ce  |
|    |     |                         |          |             |utilizeaza ODS  |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|231.| 2972|Fabricarea de aparate    |          | X           |                |
|    |     |neelectrice, de uz casnic|          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|232.| 3001|Fabricarea masinilor de  |          | X           |                |
|    |     |birou                    |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|233.| 3002|Fabricarea               |          | X           |                |
|    |     |calculatoarelor si a     |          |             |                |
|    |     |altor echipamente        |          |             |                |
|    |     |electronice              |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|234.| 3110|Productia de motoare,    |          | X           |                |
|    |     |generatoare si           |          |             |                |
|    |     |transformatoare electrice|          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|235.| 3120|Productia de aparate     |          | X           |                |
|    |     |pentru distributia si    |          |             |                |
|    |     |comanda electricitatii   |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|236.| 3130|Productia de fire,       |          | X           |                |
|    |     |cabluri electrice si     |          |             |                |
|    |     |optice izolate           |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|237.| 3140|Productia de acumulatori,|          | X           |                |
|    |     |baterii si pile electrice|          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|238.| 3150|Productia de lampi       |          | X           |                |
|    |     |electrice si echipamente |          |             |                |
|    |     |de iluminat              |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|239.| 3161|Productia de componente  |          | X           |                |
|    |     |electrice pentru motoare |          |             |                |
|    |     |si vehicule n.c.a.       |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|240.| 3162|Productia altor          |          | X           |                |
|    |     |componente electrice     |          |             |                |
|    |     |n.c.a.                   |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|241.| 3210|Productia tuburilor      |          | X           |                |
|    |     |electronice si a altor   |          |             |                |
|    |     |componente electronice   |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|242.| 3220|Productia de emitatoare  |          | X           |                |
|    |     |radio-televiziune,       |          |             |                |
|    |     |echipamente si aparate   |          |             |                |
|    |     |telefonice si telegrafice|          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|243.| 3230|Productia de receptoare  |          | X           |                |
|    |     |de radio si televiziune; |          |             |                |
|    |     |aparate de inregistrare  |          |             |                |
|    |     |si reproducere audio sau |          |             |                |
|    |     |video                    |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|244.| 3310|Productia de aparatura si|          | X           |                |
|    |     |instrumente medicale     |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|245.| 3320|Productia de aparatura si|          | X           |                |
|    |     |instrumente de masura,   |          |             |                |
|    |     |verificare si control (cu|          |             |                |
|    |     |exceptia echipamentelor  |          |             |                |
|    |     |de masura, reglare si    |          |             |                |
|    |     |control pentru procesele |          |             |                |
|    |     |industriale)             |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|246.| 3330|Productia de echipamente |          | X           |                |
|    |     |de masura, reglare si    |          |             |                |
|    |     |control pentru procesele |          |             |                |
|    |     |industriale              |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|247.| 3340|Productia de aparatura si|          | X           |                |
|    |     |instrumente optice si    |          |             |                |
|    |     |fotografice              |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|248.| 3350|Productia de ceasuri     |          | X           |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|249.| 3410|Productia de autovehicule|          |             | X              |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|250.| 3420|Productia de caroserii,  |          | X           |                |
|    |     |remorci si semiremorci   |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|251.| 3430|Productia de piese si    |          |             | X              |
|    |     |accesorii pentru         |          |             |                |
|    |     |autovehicule si motoare  |          |             |                |
|    |     |de autovehicule          |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|252.| 3511|Constructii si reparatii |          |             | X              |
|    |     |de nave                  |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|253.| 3512|Constructii si reparatii |          | X           |                |
|    |     |de ambarcatiuni sportive |          |             |                |
|    |     |si de agrement           |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|254.| 3520|Constructia si repararea |          |             |Fabricarea      |
|    |     |materialului rulant      |          |             |echipamentelor  |
|    |     |                         |          |             |de cale ferata  |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|255.| 3530|Constructii si reparatii |          |             | X              |
|    |     |de aeronave si nave      |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|256.| 3541|Productia de motociclete |          |             | X              |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|257.| 3542|Productia de biciclete   |          | X           |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|258.| 3543|Productia de vehicule    |          | X           |cu motor        |
|    |     |pentru invalizi          |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|259.| 3550|Productia altor mijloace | X        |             |                |
|    |     |de transport n.c.a.      |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|260.| 3611|Productia de scaune      |          | X           |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|261.| 3612|Productia mobilierului   |          | X           |                |
|    |     |pentru birou si magazine |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|262.| 3613|Productia mobilierului   |          | X           |                |
|    |     |pentru bucatarii         |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|263.| 3614|Productia altor tipuri de|          | X           |                |
|    |     |mobilier                 |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|264.| 3615|Productia de saltele si  |          | X           |                |
|    |     |somiere                  |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|265.| 3621|Baterea monedelor si     |          | X           |instalatii      |
|    |     |medaliilor               |          |             |pentru tratarea |
|    |     |                         |          |             |suprafetei      |
|    |     |                         |          |             |metalelor pe    |
|    |     |                         |          |             |baza chimica sau|
|    |     |                         |          |             |electrolitica   |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|266.| 3622|Fabricarea bijuteriilor  |          | X           |instalatii      |
|    |     |si articolelor similare  |          |             |pentru tratarea |
|    |     |din metale si pietre     |          |             |suprafetei      |
|    |     |pretioase                |          |             |metalelor pe    |
|    |     |                         |          |             |baza chimica sau|
|    |     |                         |          |             |electrolitica   |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|267.| 3630|Fabricarea instrumentelor|          | X           |                |
|    |     |muzicale                 |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|268.| 3640|Fabricarea articolelor   |          | X           |                |
|    |     |pentru sport             |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|269.| 3650|Fabricarea jocurilor si  |          | X           |                |
|    |     |jucariilor               |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|270.| 3661|Fabricarea bijuteriilor  |          | X           |instalatii      |
|    |     |de fantezie              |          |             |pentru tratarea |
|    |     |                         |          |             |suprafetei      |
|    |     |                         |          |             |metalelor pe    |
|    |     |                         |          |             |baza chimica sau|
|    |     |                         |          |             |electrolitica   |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|271.| 3662|Confectionarea maturilor | X        |             |                |
|    |     |si periilor              |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|272.| 3663|Fabricarea altor produse |          | X           |                |
|    |     |manufacturiere           |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|273.| 3710|Recuperarea deseurilor si|          |             |procedura       |
|    |     |resturilor metalice      |          |             |specifica       |
|    |     |reciclabile              |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|274.| 3720|Recuperarea deseurilor si|          | X           |procedura       |
|    |     |resturilor nemetalice    |          |             |specifica       |
|    |     |reciclabile              |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|275.| 4011|Productia de energie     |          |             | X              |
|    |     |electrica                |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|276.| 4012|Transportul energiei     |          |             | X              |
|    |     |electrice                |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|277.| 4013|Distributia si           |          | X           |                |
|    |     |comercializarea energiei |          |             |                |
|    |     |electrice                |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|278.| 4021|Productia gazelor        |          |             | X              |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|279.| 4022|Distributia si           |          | X           |                |
|    |     |comercializarea          |          |             |                |
|    |     |combustibililor gazosi,  |          |             |                |
|    |     |prin conducte            |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|280.| 4030|Productia si distributia |          |             | X              |
|    |     |energiei termice si a    |          |             |                |
|    |     |apei calde               |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|281.| 4511|Demolarea constructiilor,|          | X           |                |
|    |     |terasamente si organizare|          |             |                |
|    |     |de santiere              |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|282.| 4512|Lucrari de foraj si      |          | X           |                |
|    |     |sondaj pentru constructii|          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|283.| 4521|Constructii de cladiri   |          |             |Proiecte de     |
|    |     |si lucrari de geniu      |          |             |dezvoltare      |
|    |     |                         |          |             |urbana, inclusiv|
|    |     |                         |          |             |constructia de  |
|    |     |                         |          |             |centre          |
|    |     |                         |          |             |comerciale si   |
|    |     |                         |          |             |parcari         |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|284.| 4522|Lucrari de invelitori,   | X        |             |                |
|    |     |sarpante si terase la    |          |             |                |
|    |     |constructii              |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|285.| 4523|Constructii de           |          |             | X              |
|    |     |autostrazi, drumuri,     |          |             |                |
|    |     |aerodroame si baze       |          |             |                |
|    |     |sportive                 |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|286.| 4524|Constructii hidrotehnice |          |             | X              |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|287.| 4525|Alte lucrari speciale de |          |             | X              |
|    |     |constructii              |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|288.| 4531|Lucrari de instalatii    | X        |             |Constructia     |
|    |     |electrice                |          |             |liniilor        |
|    |     |                         |          |             |electrice       |
|    |     |                         |          |             |aeriene cu o    |
|    |     |                         |          |             |tensiune de     |
|    |     |                         |          |             |220 kV sau mai  |
|    |     |                         |          |             |multi si o      |
|    |     |                         |          |             |lungime de peste|
|    |     |                         |          |             |15 km.          |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|289.| 4532|Lucrari de izolatii si   |          | X           |Procedura       |
|    |     |protectie anticoroziva   |          |             |specifica       |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|290.| 4533|Lucrari de instalatii    | X        |             |                |
|    |     |tehnico-sanitare         |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|291.| 4534|Alte lucrari de          | X        |             |                |
|    |     |instalatii               |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|292.| 4541|Lucrari de ipsoserie     | X        |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|293.| 4542|Lucrari de tamplarie si  | X        |             |                |
|    |     |dulgherie                |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|294.| 4543|Lucrari de pardosire si  | X        |             |                |
|    |     |placare a peretilor      |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|295.| 4544|Lucrari de vopsitorie,   | X        |             |                |
|    |     |zugraveli si montari de  |          |             |                |
|    |     |geamuri                  |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|296.| 4545|Alte lucrari de finisare | X        |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|297.| 4550|Inchirierea utilajelor de| X        |             |                |
|    |     |constructii si demolare, |          |             |                |
|    |     |cu personal de deservire |          |             |                |
|    |     |aferent                  |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|298.| 5010|Comert cu autovehicule   | < 100 mp | >/= 100 mp  |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|299.| 5020|Intretinerea si repararea|          | X           |cu statii de    |
|    |     |autovehiculelor          |          |             |vopsire sau     |
|    |     |                         |          |             |spalare/epurare |
|    |     |                         |          |             |ape uzate       |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|300.| 5030|Comert cu piese si       |          |X (baterii   |                |
|    |     |accesorii pentru         |          |si ulei de   |                |
|    |     |autovehicule             |          |motor)       |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|301.| 5040|Comert cu motociclete,   |          |X (baterii   |                |
|    |     |piese si accesorii       |          |si ulei de   |                |
|    |     |aferente si reparatii    |          |motor;       |                |
|    |     |                         |          |repararea si |                |
|    |     |                         |          |intretinerea |                |
|    |     |                         |          |motociclete- |                |
|    |     |                         |          |lor)         |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|302.| 5050|Comert cu amanuntul a    |          |             | X              |
|    |     |carburantilor pentru     |          |             |                |
|    |     |autovehicule             |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|303.| 5111|Intermedieri in comertul | X        |             |centru comercial|
|    |     |cu materii prime         |          |             |si/sau unitate  |
|    |     |agricole, animale vii,   |          |             |dotata cu       |
|    |     |materii prime textile si |          |             |parcare         |
|    |     |cu semiproduse           |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|304.| 5112|Intermedieri in comertul | X        |             |centru comercial|
|    |     |cu combustibil, minerale |          |             |si/sau unitate  |
|    |     |si produse chimice pentru|          |             |dotata cu       |
|    |     |industrie                |          |             |parcare         |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|305.| 5113|Intermedieri in comertul | X        |             |centru comercial|
|    |     |cu material lemnos si de |          |             |si/sau unitate  |
|    |     |constructii              |          |             |dotata cu       |
|    |     |                         |          |             |parcare         |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|306.| 5114|Intermedieri in comertul | X        |             |centru comercial|
|    |     |cu masini, echipamente   |          |             |si/sau unitate  |
|    |     |industriale, nave si     |          |             |dotata cu       |
|    |     |avioane                  |          |             |parcare         |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|307.| 5115|Intermedieri in comertul | X        |             |centru comercial|
|    |     |cu mobila, articole de   |          |             |si/sau unitate  |
|    |     |menaj si de fierarie     |          |             |dotata cu       |
|    |     |                         |          |             |parcare         |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|308.| 5116|Intermedieri in comertul | X        |             |centru comercial|
|    |     |cu textile, confectii,   |          |             |si/sau unitate  |
|    |     |incaltaminte si articole |          |             |dotata cu       |
|    |     |din piele                |          |             |parcare         |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|309.| 5117|Intermedieri in comertul | X        |             |centru comercial|
|    |     |cu produse alimentare,   |          |             |si/sau unitate  |
|    |     |bauturi si tutun         |          |             |dotata cu       |
|    |     |                         |          |             |parcare         |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|310.| 5118|Intermedieri in comertul | X        |             |centru comercial|
|    |     |specializat in vanzarea  |          |             |si/sau unitate  |
|    |     |produselor cu caracter   |          |             |dotata cu       |
|    |     |specific, n.c.a.         |          |             |parcare         |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|311.| 5119|Intermedieri in comertul | X        |             |centru comercial|
|    |     |cu produse diverse       |          |             |si/sau unitate  |
|    |     |                         |          |             |dotata cu       |
|    |     |                         |          |             |parcare         |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|312.| 5121|Comert cu ridicata al    | X        |             |centru comercial|
|    |     |cerealelor, semintelor   |          |             |si/sau unitate  |
|    |     |si furajelor             |          |             |dotata cu       |
|    |     |                         |          |             |parcare         |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|313.| 5122|Comert cu ridicata al    | X        |             |Procedura       |
|    |     |florilor si al plantelor |          |             |specifica pentru|
|    |     |                         |          |             |flora salbatica |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|314.| 5123|Comert cu ridicata al    | X        |             |Procedura       |
|    |     |animalelor vii           |          |             |specifica pentru|
|    |     |                         |          |             |fauna salbatica |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|315.| 5124|Comert cu ridicata al    | X        |             |centru comercial|
|    |     |pieilor brute si al      |          |             |si/sau unitate  |
|    |     |pieilor prelucrate       |          |             |dotata cu       |
|    |     |                         |          |             |parcare         |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|316.| 5125|Comert cu ridicata al    | X        |             |centru comercial|
|    |     |tutunului neprelucrat    |          |             |si/sau unitate  |
|    |     |                         |          |             |dotata cu       |
|    |     |                         |          |             |parcare         |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|317.| 5131|Comert cu ridicata al    | X        |             |centru comercial|
|    |     |fructelor si legumelor   |          |             |si/sau unitate  |
|    |     |proaspete                |          |             |dotata cu       |
|    |     |                         |          |             |parcare         |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|318.| 5132|Comert cu ridicata al    | X        |             |centru comercial|
|    |     |carnii si produselor     |          |             |si/sau unitate  |
|    |     |din carne                |          |             |dotata cu       |
|    |     |                         |          |             |parcare         |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|319.| 5133|Comert cu ridicata al    | X        |             |centru comercial|
|    |     |produselor lactate,      |          |             |si/sau unitate  |
|    |     |oualor, uleiurilor si    |          |             |dotata cu       |
|    |     |grasimilor comestibile   |          |             |parcare         |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|320.| 5134|Comert cu ridicata al    | X        |             |centru comercial|
|    |     |bauturilor               |          |             |si/sau unitate  |
|    |     |                         |          |             |dotata cu       |
|    |     |                         |          |             |parcare         |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|321.| 5135|Comert cu ridicata al    | X        |             |centru comercial|
|    |     |produselor din tutun     |          |             |si/sau unitate  |
|    |     |                         |          |             |dotata cu       |
|    |     |                         |          |             |parcare         |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|322.| 5136|Comert cu ridicata al    | X        |             |centru comercial|
|    |     |zaharului, ciocolatei si |          |             |si/sau unitate  |
|    |     |produselor zaharoase     |          |             |dotata cu       |
|    |     |                         |          |             |parcare         |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|323.| 5137|Comert cu ridicata cu    | X        |             |centru comercial|
|    |     |cafea, ceai, cacao si    |          |             |si/sau unitate  |
|    |     |condimente               |          |             |dotata cu       |
|    |     |                         |          |             |parcare         |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|324.| 5138|Comert cu ridicata,      | X        |             |centru comercial|
|    |     |specializat, al altor    |          |             |si/sau unitate  |
|    |     |alimente, inclusiv       |          |             |dotata cu       |
|    |     |peste, crustacee si      |          |             |parcare         |
|    |     |moluste                  |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|325.| 5139|Comert cu ridicata,      | X        |             |centru comercial|
|    |     |nespecializat, de produse|          |             |si/sau unitate  |
|    |     |alimentare, bauturi si   |          |             |dotata cu       |
|    |     |tutun                    |          |             |parcare         |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|326.| 5141|Comert cu ridicata al    | X        |             |centru comercial|
|    |     |produselor textile       |          |             |si/sau unitate  |
|    |     |                         |          |             |dotata cu       |
|    |     |                         |          |             |parcare         |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|327.| 5142|Comert cu ridicata al    | X        |             |centru comercial|
|    |     |imbracamintei si         |          |             |si/sau unitate  |
|    |     |incaltamintei            |          |             |dotata cu       |
|    |     |                         |          |             |parcare         |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|328.| 5143|Comert cu ridicata al    | X        |             |centru comercial|
|    |     |aparatelor electrice si  |          |             |si/sau unitate  |
|    |     |de uz gospodaresc si al  |          |             |dotata cu       |
|    |     |aparatelor de radio si   |          |             |parcare         |
|    |     |televizoarelor           |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|329.| 5144|Comert cu ridicata al    | X        |             |centru comercial|
|    |     |produselor din ceramica, |          |             |si/sau unitate  |
|    |     |sticlarie, tapete si     |          |             |dotata cu       |
|    |     |produse de intretinere   |          |             |parcare         |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|330.| 5145|Comert cu ridicata al    | X        |             |centru comercial|
|    |     |produselor cosmetice si  |          |             |si/sau unitate  |
|    |     |de parfumerie            |          |             |dotata cu       |
|    |     |                         |          |             |parcare         |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|331.| 5146|Comert cu ridicata al    |          | X           |                |
|    |     |produselor farmaceutice  |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|332.| 5147|Comert cu ridicata al    | X        |             |centru comercial|
|    |     |altor bunuri de consum,  |          |             |si/sau unitate  |
|    |     |nealimentare, n.c.a.     |          |             |dotata cu       |
|    |     |                         |          |             |parcare         |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|333.| 5151|Comert cu ridicata al    |          | X           |instalatii de   |
|    |     |combustibililor solizi,  |          |             |depozitare a    |
|    |     |lichizi si gazosi si al  |          |             |produselor      |
|    |     |produselor derivate      |          |             |petroliere,     |
|    |     |                         |          |             |petrochimice si |
|    |     |                         |          |             |chimice         |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|334.| 5152|Comert cu ridicata al    | X        |             |                |
|    |     |metalelor si minereurilor|          |             |                |
|    |     |metalice                 |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|335.| 5153|Comert cu ridicata al    | X        |             |centru comercial|
|    |     |materialului lemnos si de|          |             |si/sau unitate  |
|    |     |constructii              |          |             |dotata cu       |
|    |     |                         |          |             |parcare         |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|336.| 5154|Comert cu ridicata al    | X        |             |                |
|    |     |echipamentelor si        |          |             |                |
|    |     |furniturilor, de         |          |             |                |
|    |     |fierarie, pentru         |          |             |                |
|    |     |instalatii sanitare si   |          |             |                |
|    |     |de incalzire             |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|337.| 5155|Comert cu ridicata al    |          |numai pentru |                |
|    |     |produselor chimice       |          |Fitosanitare |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|338.| 5156|Comert cu ridicata al    | X        |             |                |
|    |     |altor produse            |          |             |                |
|    |     |intermediare n.c.a.      |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|339.| 5157|Comert cu ridicata al    |          | X           |                |
|    |     |deseurilor si resturilor |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|340.| 5181|Comert cu ridicata al    | X        |             |centru comercial|
|    |     |masinilor-unelte         |          |             |si/sau unitate  |
|    |     |                         |          |             |dotata cu       |
|    |     |                         |          |             |parcare         |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|341.| 5182|Comert cu ridicata al    | X        |             |centru comercial|
|    |     |masinilor pentru         |          |             |si/sau unitate  |
|    |     |industria miniera si     |          |             |dotata cu       |
|    |     |constructii              |          |             |parcare         |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|342.| 5183|Comert cu ridicata al    | X        |             |centru comercial|
|    |     |masinilor pentru         |          |             |si/sau unitate  |
|    |     |industria textila,       |          |             |dotata cu       |
|    |     |masinilor de cusut si de |          |             |parcare         |
|    |     |tricotat                 |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|343.| 5184|Comert cu ridicata al    | X        |             |centru comercial|
|    |     |calculatoarelor,         |          |             |si/sau unitate  |
|    |     |echipamentelor periferice|          |             |dotata cu       |
|    |     |si software-ului         |          |             |parcare         |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|344.| 5185|Comert cu ridicata al    | X        |             |centru comercial|
|    |     |altor masini si          |          |             |si/sau unitate  |
|    |     |echipamente de birou     |          |             |dotata cu       |
|    |     |                         |          |             |parcare         |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|345.| 5186|Comert cu ridicata al    | X        |             |centru comercial|
|    |     |altor componente si      |          |             |si/sau unitate  |
|    |     |echipamente electronice  |          |             |dotata cu       |
|    |     |                         |          |             |parcare         |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|346.| 5187|Comert cu ridicata al    | X        |             |centru comercial|
|    |     |altor aparaturi utilizate|          |             |si/sau unitate  |
|    |     |in industrie, comert si  |          |             |dotata cu       |
|    |     |transport                |          |             |parcare         |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|347.| 5188|Comert cu ridicata al    | X        |             |centru comercial|
|    |     |masinilor, accesoriilor  |          |             |si/sau unitate  |
|    |     |si uneltelor agricole,   |          |             |dotata cu       |
|    |     |inclusiv al tractoarelor |          |             |parcare         |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|348.| 5190|Comert cu ridicata al    | X        |             |centru comercial|
|    |     |altor produse            |          |             |si/sau unitate  |
|    |     |                         |          |             |dotata cu       |
|    |     |                         |          |             |parcare         |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|349.| 5211|Comert cu amanuntul in   | X        |             |centru comercial|
|    |     |magazine nespecializate, |          |             |si/sau unitate  |
|    |     |cu vanzare predominanta  |          |             |dotata cu       |
|    |     |de produse alimentare,   |          |             |parcare         |
|    |     |bauturi si tutun         |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|350.| 5212|Comert cu amanuntul in   | X        |             |centru comercial|
|    |     |magazine nespecializate, |          |             |si/sau unitate  |
|    |     |cu vanzare predominanta  |          |             |dotata cu       |
|    |     |de produse nealimentare  |          |             |parcare         |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|351.| 5221|Comert cu amanuntul al   | X        |             |centru comercial|
|    |     |fructelor si legumelor   |          |             |si/sau unitate  |
|    |     |proaspete                |          |             |dotata cu       |
|    |     |                         |          |             |parcare         |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|352.| 5222|Comert cu amanuntul al   | X        |             |centru comercial|
|    |     |carnii si al produselor  |          |             |si/sau unitate  |
|    |     |din carne                |          |             |dotata cu       |
|    |     |                         |          |             |parcare         |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|353.| 5223|Comert cu amanuntul al   | X        |             |Procedura       |
|    |     |pestelui, crustaceelor si|          |             |specifica sau   |
|    |     |molustelor               |          |             |pentru centru   |
|    |     |                         |          |             |comercial si/sau|
|    |     |                         |          |             |unitate dotata  |
|    |     |                         |          |             |cu parcare      |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|354.| 5224|Comert cu amanuntul al   | X        |             |centru comercial|
|    |     |painii, produselor de    |          |             |si/sau unitate  |
|    |     |patiserie si produselor  |          |             |dotata cu       |
|    |     |zaharoase                |          |             |parcare         |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|355.| 5225|Comert cu amanuntul al   | X        |             |centru comercial|
|    |     |bauturilor               |          |             |si/sau unitate  |
|    |     |                         |          |             |dotata cu       |
|    |     |                         |          |             |parcare         |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|356.| 5226|Comert cu amanuntul al   | X        |             |centru comercial|
|    |     |produselor din tutun     |          |             |si/sau unitate  |
|    |     |                         |          |             |dotata cu       |
|    |     |                         |          |             |parcare         |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|357.| 5227|Comert cu amanuntul, in  | X        |             |centru comercial|
|    |     |magazine specializate, al|          |             |si/sau unitate  |
|    |     |produselor alimentare    |          |             |dotata cu       |
|    |     |                         |          |             |parcare         |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|358.| 5231|Comert cu amanuntul al   |          | X           |                |
|    |     |produselor farmaceutice  |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|359.| 5232|Comert cu amanuntul al   | X        |             |                |
|    |     |articolelor medicale si  |          |             |                |
|    |     |ortopedice               |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|360.| 5233|Comert cu amanuntul al   | X        |             |centru comercial|
|    |     |produselor cosmetice si  |          |             |si/sau unitate  |
|    |     |de parfumerie            |          |             |dotata cu       |
|    |     |                         |          |             |parcare         |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|361.| 5241|Comert cu amanuntul al   | X        |             |centru comercial|
|    |     |textilelor               |          |             |si/sau unitate  |
|    |     |                         |          |             |dotata cu       |
|    |     |                         |          |             |parcare         |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|362.| 5242|Comert cu amanuntul al   | X        |             |centru comercial|
|    |     |imbracamintei            |          |             |si/sau unitate  |
|    |     |                         |          |             |dotata cu       |
|    |     |                         |          |             |parcare         |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|363.| 5243|Comert cu amanuntul al   | X        |             |centru comercial|
|    |     |incaltamintei si         |          |             |si/sau unitate  |
|    |     |articolelor din piele    |          |             |dotata cu       |
|    |     |                         |          |             |parcare         |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|364.| 5244|Comert cu amanuntul al   | X        |             |centru comercial|
|    |     |mobilei, al articolelor  |          |             |si/sau unitate  |
|    |     |de iluminat si al altor  |          |             |dotata cu       |
|    |     |articole de uz casnic    |          |             |parcare         |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|365.| 5245|Comert cu amanuntul al   | X        |             |centru comercial|
|    |     |articolelor si aparatelor|          |             |si/sau unitate  |
|    |     |electromenajere, al      |          |             |dotata cu       |
|    |     |aparatelor radio si      |          |             |parcare         |
|    |     |televizoarelor           |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|366.| 5246|Comert cu amanuntul cu   | X        |             |centru comercial|
|    |     |articole de fierarie, cu |          |             |si/sau unitate  |
|    |     |articole din sticla si   |          |             |dotata cu       |
|    |     |cu cele pentru vopsit    |          |             |parcare         |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|367.| 5247|Comert cu amanuntul al   | X        |             |centru comercial|
|    |     |cartilor, ziarelor si    |          |             |si/sau unitate  |
|    |     |articolelor de papetarie |          |             |dotata cu       |
|    |     |                         |          |             |parcare         |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|368.| 5248|Comert cu amanuntul, in  | X        |             |centru comercial|
|    |     |magazine specializate, al|          |             |si/sau unitate  |
|    |     |altor produse n.c.a.     |          |             |dotata cu       |
|    |     |                         |          |             |parcare         |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|369.| 5250|Comert cu amanuntul al   | X        |             |                |
|    |     |bunurilor de ocazie      |          |             |                |
|    |     |vandute prin magazine    |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|370.| 5261|Comert cu amanuntul prin | X        |             |                |
|    |     |corespondenta            |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|371.| 5262|Comert cu amanuntul prin | X        |             |                |
|    |     |standuri si piete        |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|372.| 5263|Comert cu amanuntul care | X        |             |                |
|    |     |nu se efectueaza prin    |          |             |                |
|    |     |magazine                 |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|373.| 5271|Reparatii de incaltaminte| X        |             |                |
|    |     |si ale altor articole din|          |             |                |
|    |     |piele                    |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|374.| 5272|Reparatii de articole    | X        |             |                |
|    |     |electrice de uz          |          |             |                |
|    |     |gospodaresc              |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|375.| 5273|Reparatii de ceasuri si  | X        |             |                |
|    |     |bijuterii                |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|376.| 5274|Alte reparatii de        | X        |             |                |
|    |     |articole personale n.c.a.|          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|377.| 5510|Hoteluri                 |          | X           |in afara zonelor|
|    |     |                         |          |             |urbane          |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|378.| 5521|Tabere de tineret si     | X        |             |in afara zonelor|
|    |     |refugii montane          |          |             |urbane          |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|379.| 5522|Campinguri, inclusiv     |          |             |Campinguri      |
|    |     |parcuri pentru rulote    |          |             |permanente si   |
|    |     |                         |          |             |parcari         |
|    |     |                         |          |             |caravane        |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|380.| 5523|Alte mijloace de cazare  | X        |             |Sate de vacanta |
|    |     |                         |          |             |si complexe     |
|    |     |                         |          |             |hoteliere in    |
|    |     |                         |          |             |afara zonelor   |
|    |     |                         |          |             |urbane si       |
|    |     |                         |          |             |lucrari aferente|
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|381.| 5530|Restaurante              |          | X           |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|382.| 5540|Baruri                   |          | X           |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|383.| 5551|Cantine                  |          | X           |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|384.| 5552|Alte unitati de preparare|          | X           |                |
|    |     |a hranei                 |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|385.| 6010|Transporturi pe calea    |          | X           |la distante mari|
|    |     |ferata                   |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|386.| 6021|Alte transporturi        | X        |             |- Tramvai, cai  |
|    |     |terestre de calatori pe  |          |             |ferate          |
|    |     |baza de grafic           |          |             |suspendate sau  |
|    |     |                         |          |             |subterane, linii|
|    |     |                         |          |             |suspendate sau  |
|    |     |                         |          |             |similare de un  |
|    |     |                         |          |             |anumit tip,     |
|    |     |                         |          |             |utilizate       |
|    |     |                         |          |             |exclusiv sau in |
|    |     |                         |          |             |principal pentru|
|    |     |                         |          |             |transportul de  |
|    |     |                         |          |             |pasageri;       |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|387.| 6022|Transporturi cu taxiuri  | X        |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|388.| 6023|Transporturi terestre de | X        |             |                |
|    |     |calatori, ocazionale     |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|389.| 6024|Transporturi rutiere de  |          |Numai pentru |                |
|    |     |marfuri                  |          |substante si |                |
|    |     |                         |          |deseuri      |                |
|    |     |                         |          |periculoase  |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|390.| 6030|Transporturi prin        |          |pentru       |Instalatii      |
|    |     |conducte                 |          |transport de |industriale     |
|    |     |                         |          |deseuri      |pentru          |
|    |     |                         |          |             |transportul     |
|    |     |                         |          |             |gazelor,        |
|    |     |                         |          |             |aburului si apei|
|    |     |                         |          |             |calde           |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|391.| 6110|Transporturi maritime si |          | X           |Porturi         |
|    |     |de coasta                |          |             |maritime de     |
|    |     |                         |          |             |peste 1.350 tone|
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|392.| 6120|Transporturi pe cai      |          | X           |Porturi pentru  |
|    |     |navigabile interioare    |          |             |traficul pe     |
|    |     |                         |          |             |cursuri de apa  |
|    |     |                         |          |             |interne care    |
|    |     |                         |          |             |permit trecerea |
|    |     |                         |          |             |unor vase de    |
|    |     |                         |          |             |peste 1.350 tone|
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|393.| 6210|Transporturi aeriene dupa|          | X           |aeroporturi cu o|
|    |     |grafic                   |          |             |lungime de baza |
|    |     |                         |          |             |a pistei de     |
|    |     |                         |          |             |decolare de     |
|    |     |                         |          |             |2.100 m sau mai |
|    |     |                         |          |             |mult            |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|394.| 6220|Transporturi aeriene     |          | X           |aeroporturi cu o|
|    |     |ocazionale               |          |             |lungime de baza |
|    |     |                         |          |             |a pistei de     |
|    |     |                         |          |             |decolare de     |
|    |     |                         |          |             |2.100 m sau mai |
|    |     |                         |          |             |mult            |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|395.| 6230|Transporturi spatiale    |          |             | X              |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|396.| 6311|Manipulari               |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|397.| 6312|Depozitari               |          |X (cu        |instalatii de   |
|    |     |                         |          |proceduri    |depozitare a    |
|    |     |                         |          |specifice    |produselor      |
|    |     |                         |          |dupa caz)    |petroliere,     |
|    |     |                         |          |             |petrochimice si |
|    |     |                         |          |             |chimice         |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|398.| 6321|Alte activitati anexe    |          | X           |Piste permanente|
|    |     |transporturilor terestre |          |             |de curse si     |
|    |     |                         |          |             |testare auto,   |
|    |     |                         |          |             |depozite        |
|    |     |                         |          |             |carburanti,     |
|    |     |                         |          |             |incineratoare   |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|399.| 6322|Alte activitati anexe    |          | X           |Ateliere        |
|    |     |transporturilor pe apa   |          |             |reparatii,      |
|    |     |                         |          |             |depozite        |
|    |     |                         |          |             |carburanti      |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|400.| 6323|Alte activitati anexe    |          | X           |Ateliere        |
|    |     |transporturilor aeriene  |          |             |reparatii,      |
|    |     |                         |          |             |depozite        |
|    |     |                         |          |             |carburanti      |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|401.| 6330|Activitati ale agentiilor| X        |             |                |
|    |     |de voiaj si a tur-       |          |             |                |
|    |     |operatorilor; activitati |          |             |                |
|    |     |de asistenta turistica   |          |             |                |
|    |     |n.c.a.                   |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|402.| 6340|Activitati ale altor     | X        |             |                |
|    |     |agentii de transport     |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|403.| 6411|Activitatile postei      | X        |             |                |
|    |     |nationale                |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|404.| 6412|Activitati de curier     | X        |             |                |
|    |     |(altele decat cele de    |          |             |                |
|    |     |posta nationala)         |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|405.| 6420|Telecomunicatii          | X        |             |echipamente     |
|    |     |                         |          |             |fixe destinate  |
|    |     |                         |          |             |transmiterii    |
|    |     |                         |          |             |electrice sau   |
|    |     |                         |          |             |radio electrice |
|    |     |                         |          |             |de semnale cu   |
|    |     |                         |          |             |putere > 500 Kw |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|406.| 6511|Activitati ale bancii    | X        |             |                |
|    |     |centrale (nationale)     |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|407.| 6512|Alte activitati de       | X        |             |                |
|    |     |intermedieri monetare    |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|408.| 6521|Activitati de creditare  | X        |             |                |
|    |     |pe baza de contract      |          |             |                |
|    |     |(leasing financiar)      |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|409.| 6522|Alte activitati de       | X        |             |                |
|    |     |creditare                |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|410.| 6523|Alte tipuri de           | X        |             |                |
|    |     |intermedieri financiare  |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|411.| 6601|Activitati de asigurari  | X        |             |                |
|    |     |pe viata                 |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|412.| 6602|Activitati ale caselor de| X        |             |                |
|    |     |pensii (cu exceptia celor|          |             |                |
|    |     |din sistemul public de   |          |             |                |
|    |     |asigurari sociale)       |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|413.| 6603|Alte activitati de       | X        |             |                |
|    |     |asigurari (exceptand     |          |             |                |
|    |     |asigurarile de viata)    |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|414.| 6711|Administrarea pietelor   | X        |             |                |
|    |     |financiare               |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|415.| 6712|Activitati de            | X        |             |                |
|    |     |intermediere a           |          |             |                |
|    |     |tranzactiilor financiare |          |             |                |
|    |     |si administrare a        |          |             |                |
|    |     |fondurilor (agenti       |          |             |                |
|    |     |financiari)              |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|416.| 6713|Activitati auxiliare     | X        |             |                |
|    |     |intermedierilor          |          |             |                |
|    |     |financiare (cu exceptia  |          |             |                |
|    |     |caselor de asigurari si  |          |             |                |
|    |     |de pensii)               |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|417.| 6720|Activitati auxiliare ale | X        |             |                |
|    |     |caselor de asigurari si  |          |             |                |
|    |     |de pensii                |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|418.| 7011|Dezvoltare (promovare)   | X        |             |                |
|    |     |imobiliara               |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|419.| 7012|Cumpararea si vanzarea de| X        |             |                |
|    |     |bunuri imobiliare proprii|          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|420.| 7020|Inchirierea si           | X        |             |                |
|    |     |subinchirierea bunurilor |          |             |                |
|    |     |imobiliare proprii sau   |          |             |                |
|    |     |inchiriate               |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|421.| 7031|Agentii imobiliare       | X        |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|422.| 7032|Administrarea imobilelor | X        |             |                |
|    |     |pe baza de tarife sau    |          |             |                |
|    |     |contract                 |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|423.| 7110|Inchirierea              | X        |             |Unitate dotata  |
|    |     |autoturismelor si        |          |             |cu parcare      |
|    |     |utilitarelor de          |          |             |                |
|    |     |capacitate mica          |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|424.| 7121|Inchirierea altor        | X        |             |Unitate dotata  |
|    |     |mijloace de transport    |          |             |cu parcare      |
|    |     |terestru                 |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|425.| 7122|Inchirierea mijloacelor  | X        |             |Cursuri de apa  |
|    |     |de transport pe apa      |          |             |interne si      |
|    |     |                         |          |             |porturi pentru  |
|    |     |                         |          |             |traficul pe     |
|    |     |                         |          |             |cursuri de apa  |
|    |     |                         |          |             |interne care    |
|    |     |                         |          |             |permit trecerea |
|    |     |                         |          |             |unor vase de    |
|    |     |                         |          |             |peste 1.350 tone|
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|426.| 7123|Inchirierea mijloacelor  | X        |             |aeroporturi cu o|
|    |     |de transport aerian      |          |             |lungime de baza |
|    |     |                         |          |             |a pistei de     |
|    |     |                         |          |             |decolare de     |
|    |     |                         |          |             |2.100 m sau mai |
|    |     |                         |          |             |mult            |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|427.| 7131|Inchirierea masinilor si | X        |             |                |
|    |     |echipamentelor agricole  |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|428.| 7132|Inchirierea masinilor si | X        |             |                |
|    |     |echipamentelor pentru    |          |             |                |
|    |     |constructii fara personal|          |             |                |
|    |     |de deservire aferent     |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|429.| 7133|Inchirierea masinilor si | X        |             |                |
|    |     |echipamentelor de birou, |          |             |                |
|    |     |inclusiv a               |          |             |                |
|    |     |calculatoarelor          |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|430.| 7134|Inchirierea altor masini | X        |             |                |
|    |     |si echipamente n.c.a.    |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|431.| 7140|Inchirierea bunurilor    | X        |             |                |
|    |     |personale si gospodaresti|          |             |                |
|    |     |n.c.a.                   |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|432.| 7210|Consultatii in domeniul  | X        |             |                |
|    |     |echipamentelor de calcul |          |             |                |
|    |     |(hardware)               |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|433.| 7221|Editare de programe      | X        |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|434.| 7222|Consultanta si furnizare |          |             |                |
|    |     |de alte produse software |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|435.| 7230|Prelucrarea informatica a| X        |             |                |
|    |     |datelor                  |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|436.| 7240|Activitati legate de     | X        |             |                |
|    |     |bazele de date           |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|437.| 7250|Intretinerea si repararea| X        |             |                |
|    |     |masinilor de birou, de   |          |             |                |
|    |     |contabilizat si a        |          |             |                |
|    |     |calculatoarelor          |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|438.| 7260|Alte activitati legate de| X        |             |                |
|    |     |informatica              |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|439.| 7310|Cercetare-dezvoltare in  |          |inclusiv     |                |
|    |     |stiinte fizice si        |          |pentru       |                |
|    |     |naturale                 |          |organisme    |                |
|    |     |                         |          |modificate   |                |
|    |     |                         |          |genetic      |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|440.| 7320|Cercetare-dezvoltare in  | X        |             |                |
|    |     |stiinte sociale si       |          |             |                |
|    |     |umaniste                 |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|441.| 7412|Activitati de            | X        |             |                |
|    |     |contabilitate, revizie   |          |             |                |
|    |     |contabila, consultatii in|          |             |                |
|    |     |domeniul fiscal          |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|442.| 7413|Activitati de studiere a | X        |             |                |
|    |     |pietei si de sondaj      |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|443.| 7414|Activitati de consultanta| X        |             |                |
|    |     |pentru afaceri si        |          |             |                |
|    |     |management               |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|444.| 7415|Activitatile de          | X        |             |                |
|    |     |management ale           |          |             |                |
|    |     |holdingurilor            |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|445.| 7420|Activitati de            | X        |             |                |
|    |     |arhitectura, inginerie si|          |             |                |
|    |     |servicii de consultanta  |          |             |                |
|    |     |tehnica legata de acestea|          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|446.| 7430|Activitati de testari si |          | X           |                |
|    |     |analize tehnice          |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|447.| 7440|Publicitate              | X        |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|448.| 7450|Selectia si plasarea     | X        |             |                |
|    |     |fortei de munca          |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|449.| 7460|Activitati de            | X        |             |                |
|    |     |investigatie si protectie|          |             |                |
|    |     |a bunurilor si           |          |             |                |
|    |     |persoanelor              |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|450.| 7470|Activitati de intretinere| X        |             |                |
|    |     |si curatare a cladirilor |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|451.| 7481|Activitati fotografice   |          | X           |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|452.| 7482|Activitati de ambalare   | X        |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|453.| 7485|Activitati de            | X        |             |                |
|    |     |secretariat si traducere |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|454.| 7486|Activitati ale centrelor | X        |             |                |
|    |     |de intermediere          |          |             |                |
|    |     |telefonica               |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|455.| 7487|Alte activitati de       | X        |             |                |
|    |     |servicii prestate in     |          |             |                |
|    |     |principal                |          |             |                |
|    |     |intreprinderilor         |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|456.| 7511|Servicii de              | X        |             |                |
|    |     |administratie generala   |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|457.| 7512|Reglementarea            | X        |             |                |
|    |     |activitatilor            |          |             |                |
|    |     |organismelor care        |          |             |                |
|    |     |presteaza servicii in    |          |             |                |
|    |     |domeniul ingrijirii      |          |             |                |
|    |     |sanatatii,               |          |             |                |
|    |     |invatamantului, culturii |          |             |                |
|    |     |si al altor activitati   |          |             |                |
|    |     |sociale, excluzand       |          |             |                |
|    |     |protectia sociala        |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|458.| 7513|Controlul activitatilor  | X        |             |                |
|    |     |economice                |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|459.| 7514|Servicii de sustinere a  | X        |             |                |
|    |     |administratiilor         |          |             |                |
|    |     |publice                  |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|460.| 7521|Activitati de afaceri    | X        |             |                |
|    |     |externe                  |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|461.| 7522|Activitati de aparare    | X        |             |                |
|    |     |nationala                |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|462.| 7523|Activitati de justitie   | X        |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|463.| 7524|Activitati de ordine     | X        |             |                |
|    |     |publica                  |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|464.| 7525|Activitati de protectie  |          | X           |                |
|    |     |civila                   |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|465.| 7530|Activitati de protectie  | X        |             |                |
|    |     |sociala obligatorie      |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|466.| 8042|Alte forme de invatamant | X        |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|467.| 8531|Activitati de asistenta  | X        |             |In afara        |
|    |     |sociala cu cazare        |          |             |zonelor urbane  |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|468.| 8532|Activitati de asistenta  | X        |             |                |
|    |     |sociala fara cazare      |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|469.| 9001|Colectarea si tratarea   |          |             | X              |
|    |     |apelor uzate             |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|470.| 9002|Colectarea si tratarea   |          |             | X              |
|    |     |apelor uzate             |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|471.| 9111|Activitati ale           | X        |             |                |
|    |     |organizatiilor           |          |             |                |
|    |     |economice si patronale   |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|472.| 9112|Activitati ale           | X        |             |                |
|    |     |organizatiilor           |          |             |                |
|    |     |profesionale             |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|473.| 9120|Activitati ale           | X        |             |                |
|    |     |sindicatelor salariatilor|          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|474.| 9131|Activitati ale           | X        |             |                |
|    |     |organizatiilor religioase|          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|475.| 9132|Activitati ale           | X        |             |                |
|    |     |organizatiilor politice  |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|476.| 9133|Alte activitati          | X        |             |                |
|    |     |asociative n.c.a.        |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|477.| 9211|Productia de filme       | X        |             |                |
|    |     |cinematografice si video |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|478.| 9212|Distributia de filme     | X        |             |                |
|    |     |cinematografice si video |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|479.| 9213|Proiectia de filme       | X        |             |                |
|    |     |cinematografice          |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|480.| 9220|Activitati de radio si   | X        |             |                |
|    |     |televiziune              |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|481.| 9231|Creatie si interpretare  | X        |             |                |
|    |     |artistica si literara    |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|482.| 9232|Activitati de gestionare | X        |             |                |
|    |     |a salilor de spectacole  |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|483.| 9233|Balciuri si parcuri de   |          |             |                |
|    |     |distractii               |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|484.| 9234|Alte activitati de       | X        |             |                |
|    |     |spectacole n.c.a.        |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|485.| 9240|Activitati ale agentiilor| X        |             |                |
|    |     |de presa                 |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|486.| 9251|Activitati ale           | X        |             |                |
|    |     |bibliotecilor si         |          |             |                |
|    |     |arhivelor                |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|487.| 9252|Activitati ale muzeelor, | X        |             |                |
|    |     |conservarea monumentelor |          |             |                |
|    |     |si cladirilor istorice   |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|488.| 9253|Activitati ale gradinilor|          | X           |Parcuri tematice|
|    |     |botanice si zoologice si |          |             |                |
|    |     |ale rezervatiilor        |          |             |                |
|    |     |naturale                 |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|489.| 9261|Activitati ale bazelor   |          | X           |                |
|    |     |sportive                 |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|490.| 9262|Alte activitati sportive |          | X           |Piste permanente|
|    |     |                         |          |             |de curse si     |
|    |     |                         |          |             |testare a       |
|    |     |                         |          |             |autovehiculelor,|
|    |     |                         |          |             |ateliere        |
|    |     |                         |          |             |reparatii       |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|491.| 9271|Jocuri de noroc si       | X        |             |                |
|    |     |pariuri                  |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|492.| 9272|Alte activitati          | X        |             |                |
|    |     |recreative               |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|493.| 9301|Spalarea, curatarea si   |          | X           |                |
|    |     |vopsirea textilelor si   |          |             |                |
|    |     |blanurilor               |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|494.| 9302|Coafura si alte          | X        |             |                |
|    |     |activitati de            |          |             |                |
|    |     |infrumusetare            |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|495.| 9303|Activitati de pompe      | X        |             |                |
|    |     |funebre si similare      |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|496.| 9304|Activitati de intretinere| X        |             |                |
|    |     |corporala                |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|497.| 9305|Alte activitati de       | X        |             |                |
|    |     |servicii personale n.c.a.|          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|498.| 9500|Activitati ale           | X        |             |                |
|    |     |personalului angajat in  |          |             |                |
|    |     |gospodarii particulare   |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|499.| 9600|Activitati desfasurate in| X        |             |                |
|    |     |gospodarii private, de   |          |             |                |
|    |     |producere a bunurilor    |          |             |                |
|    |     |destinate consumului     |          |             |                |
|    |     |propriu                  |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|500.| 9700|Activitati ale           | X        |             |                |
|    |     |gospodariilor private, de|          |             |                |
|    |     |servicii pentru scopuri  |          |             |                |
|    |     |proprii                  |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
|501.| 9900|Activitati ale           | X        |             |                |
|    |     |organizatiilor si        |          |             |                |
|    |     |organismelor             |          |             |                |
|    |     |extrateritoriale         |          |             |                |
|____|_____|_________________________|__________|_____________|________________|
    *) Numai daca implica:
    Proiecte de restructurare a exploatatiilor rurale;
    Proiecte de utilizare a terenurilor necultivate sau a ariilor semi-naturale;
    Defrisari initiale si defrisari in scopul schimbarii folosintei terenurilor;
    Recuperarea terenurilor din mare.
    *) Pentru activitatile prevazute la coloana "Impact nesemnificativ" nu este necesara autorizarea. Pentru celelalte activitati se va respecta procedura de autorizare, conform dispozitiilor legale in vigoare.

    E. Autorizarea din punct de vedere al prevenirii si stingerii incendiilor

    Autorizarea din punct de vedere al prevenirii si stingerii incendiilor se va face cu respectarea legislatiei in domeniu.
    Categorii de constructii si amenajari care se supun avizarii/autorizarii de prevenire si stingere a incendiilor:
    1. cladiri civile definite conform normelor tehnice ca "inalte" sau "foarte inalte", indiferent de aria construita sau de destinatie;
    2. incaperi sau grupuri de incaperi, definite conform normelor tehnice ca "sali aglomerate", amplasate in cladiri independente sau in cladiri multifunctionale, indiferent de aria construita, regimul de inaltime sau de destinatie;
    3. cladiri independente sau spatii amenajate in cladiri multifunctionale, avand destinatia de comert, productie sau depozitare, cu aria desfasurata mai mare de 400 mp;
    4. spatii amenajate in cladiri de locuit, avand destinatia de comert, productie sau depozitare, indiferent de aria construita;
    5. cladiri sau spatii amenajate in cladiri, avand destinatia de alimentatie publica, cu aria desfasurata mai mare de 400 mp sau capacitate de peste 100 de persoane;
    6. spatii publice amenajate la subsolul, demisolul sau pe terasa cladirilor, indiferent de destinatie, aria construita sau numarul de persoane;
    7. cladiri cu destinatia de cazare temporara (hoteluri, moteluri, camine), indiferent de numarul de locuri;
    8. sedii ale autoritatilor publice, indiferent de aria desfasurata;
    9. cladiri sau spatii amenajate in cladiri, avand destinatia de birouri, invatamant, financiar-bancara, de asigurari si burse, cu aria desfasurata mai mare de 500 mp;
    10. cladiri sau spatii amenajate in cladiri, avand destinatia de ingrijire a sanatatii, cu peste 40 de paturi sau cu aria desfasurata mai mare de 1.000 mp;
    11. spatii amenajate in cladiri, destinate supravegherii, ingrijirii sau cazarii (adapostirii) copiilor prescolari, batranilor, persoanelor cu handicap sau lipsite de adapost, indiferent de aria construita;
    12. cladiri sau spatii accesibile publicului, avand destinatia de gara, autogara, aerogara si statie de metrou, indiferent de aria desfasurata;
    13. lacasuri de cult accesibile publicului sau destinate vietii monahale, indiferent de aria desfasurata sau de numarul de persoane;
    14. cladiri si amenajari sportive, avand mai mult de 600 de locuri pe scaune in interior sau mai mult de 5.000 de locuri pe scaune in aer liber;
    15. amenajari temporare pentru spectacole sau intruniri, cu capacitatea mai mare de 300 de persoane, sau avand destinatia comerciala, cu suprafata mai mare de 2.500 mp;
    16. depozite si sisteme de alimentare a consumatorilor cu gaze petroliere lichefiate (GPL), stocate in rezervoare sau grupuri de rezervoare cu capacitatea totala mai mare sau egala cu 5.000 litri, sau puncte de livrare catre populatie a buteliilor cu gaze petroliere lichefiate (GPL), avand capacitatea totala mai mare de 750 kg;
    17. statii publice de distributie a carburantilor pentru autovehicule, cu capacitatea de stocare mai mare de 50 mc lichide petroliere sau mai mult de 5.000 litri gaze petroliere lichefiate (GPL), precum si statiile transportabile de distributie a carburantilor la autovehicule, indiferent de capacitatea de depozitare;
    18. cladiri sau spatii amenajate in cladiri, destinate parcarii sau intretinerii si repararii a peste 50 de autovehicule.

    F. Pentru celelalte autorizatii speciale, acorduri si avize necesare desfasurarii activitatilor economice se vor respecta procedurile speciale, potrivit dispozitiilor legale in vigoare in domeniile respective.

    ANEXA 4*)

    *) Anexa nr. 4 este reprodusa in facsimil.

    Forma si continutul formularului: Autorizatie emisa in temeiul dispozitiilor Legii nr. 507/2002

    PRIMARIA ________________________
    PRIMAR __________________________

                               AUTORIZATIE*
                    _  _  _  _  _  _       _  _   _  _   _  _
               Nr. |_||_||_||_||_||_| din |_||_|/|_||_|/|_||_|
                                           Z  Z   L  L    A N
                     Eliberata in baza Legii nr. 507/2002

                                             _                       _
    1. Forma de organizare: Persoana fizica |_| Asociatie familiala |_|
    2. Cetatenia ............................, durata permisului de sedere in Romania .................................
    3. Persoana fizica/Nume si prenume ......................................... identificat cu ........................... Seria ...... Nr. ..................,
        _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _
C.N.P. |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|
    Domiciliu/resedinta: Judetul ............................. Localitatea ......................... Str. ...................... Nr. ........ Bloc ....... Scara ...... Etaj ..... Apartament ......... Cod postal ................ telefon ............................ fax ....................
    4. Asociatie familiala/Denumire ........................................... Reprezentata prin .............................................., identificat cu .................... Seria ..... Nr. ...................,
        _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _
C.N.P. |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_| cu domiciliu/resedinta in judetul ...................., Localitatea .................. str. ...................... nr. ...... Bloc ..... Scara ..... Etaj ... Apartament ...... cod postal ........ telefon .................. fax .................
    5. Numele si prenumele membrilor asociati
...............................................................................
...............................................................................
    6. Obiectul activitatii*1) ................................................
    6.1. Activitatea principala: ..............................................
                                                                     _  _  _  _
................................................................... |_||_||_||_|
    6.2. Activitati secundare:
                                                                     _  _  _  _
    a) ............................................................ |_||_||_||_|
                                                                     _  _  _  _
    b) ............................................................ |_||_||_||_|
                                                                     _  _  _  _
    c) ............................................................ |_||_||_||_|
    7. Locul desfasurarii activitatii/lor:
    - la domiciliul consumatorului/clientului .................................
    - Sediu fix*2) ............................................................
                   ............................................................
                   ............................................................
                   ............................................................
    8. Durata valabilitatii autorizatiei: .....................................
    9. Alte mentiuni: .........................................................

    PRIMAR,                                       SECRETAR,

    10. Mentiuni privind completarea, modificarea, suspendarea sau anularea autorizatiei:

------------
    * Orice modificari ale datelor prevazute de autorizatie, inclusiv infiintarea de puncte de lucru se vor mentiona pe verso.
    *1) Conform clasificarii activitatilor din economia nationala - CAEN Rev.1
    *2) Se va completa in clar adresa sediului fix si secundar

 ______________________________________________________________________________
|Nr. | Mentiuni privind         | Motivul de| Data      | Semnaturi autorizate |
|crt.| completarea, modificarea,| drept si  | inscrierii| pentru inscrierea    |
|    | suspendarea sau          | de fapt   | mentiunii | mentiunilor          |
|    | anularea autorizatiei    |           |           |                      |
|____|__________________________|___________|___________|______________________|
|    |                          |           |           | PRIMAR,              |
|    |                          |           |           |                      |
|    |                          |           |           | SECRETAR,            |
|    |                          |           |           |                      |
|____|__________________________|___________|___________|______________________|
|    |                          |           |           | PRIMAR,              |
|    |                          |           |           |                      |
|    |                          |           |           | SECRETAR,            |
|    |                          |           |           |                      |
|____|__________________________|___________|___________|______________________|
|    |                          |           |           | PRIMAR,              |
|    |                          |           |           |                      |
|    |                          |           |           | SECRETAR,            |
|    |                          |           |           |                      |
|____|__________________________|___________|___________|______________________|
|    |                          |           |           | PRIMAR,              |
|    |                          |           |           |                      |
|    |                          |           |           | SECRETAR,            |
|    |                          |           |           |                      |
|____|__________________________|___________|___________|______________________|
|    |                          |           |           | PRIMAR,              |
|    |                          |           |           |                      |
|    |                          |           |           | SECRETAR,            |
|    |                          |           |           |                      |
|____|__________________________|___________|___________|______________________|
|    |                          |           |           | PRIMAR,              |
|    |                          |           |           |                      |
|    |                          |           |           | SECRETAR,            |
|    |                          |           |           |                      |
|____|__________________________|___________|___________|______________________|
|    |                          |           |           | PRIMAR,              |
|    |                          |           |           |                      |
|    |                          |           |           | SECRETAR,            |
|    |                          |           |           |                      |
|____|__________________________|___________|___________|______________________|
|    |                          |           |           | PRIMAR,              |
|    |                          |           |           |                      |
|    |                          |           |           | SECRETAR,            |
|    |                          |           |           |                      |
|____|__________________________|___________|___________|______________________|
|    |                          |           |           | PRIMAR,              |
|    |                          |           |           |                      |
|    |                          |           |           | SECRETAR,            |
|    |                          |           |           |                      |
|____|__________________________|___________|___________|______________________|

    ANEXA 5

                                  FORMULARUL
de adeverinta emis de institutiile abilitate pentru persoanele fizice/asociatii familiale romane

    Institutia abilitata
    Data eliberarii .......................

                                  ADEVERINTA

    Se confirma faptul ca certificatul*) de ................................... seria .......... nr. .................., emis pe numele ............................. de catre ......................... la data de ................, cu nr. ........, a fost eliberat in conformitate cu prevederile*) ............................ .

            Director executiv,                          Intocmit,
          .....................                       .............

------------
    *) Se va completa titlul certificatului: de calificare, de absolvire, de competente.
    *) Se vor preciza actele normative in baza carora s-au eliberat certificatele.

    ANEXA 6 *1)

    *) Anexa nr. 6 este reprodusa in facsimil.

                                  LISTA
activitatilor din economia nationala si perioada solicitata ca experienta profesionala recunoscuta in unul dintre statele membre ale Uniunii Europene si Spatiul Economic European

Cod CAEN       Denumire                                            Durata
                                                                   recunoscuta*)
________________________________________________________________________________
Sectiune/
Subsectiune/
Diviziune/
Grupa/Clasa*)

    A          AGRICULTURA, VANATOARE, SILVICULTURA
          01   Agricultura, vanatoare si servicii anexe                 VI
          02   Silvicultura, exploatarea forestiera si servicii
               anexe                                                    VI

    B          PESCUITUL SI PISCICULTURA

    BA         PESCUITUL SI PISCICULTURA
          05   Pescuitul, piscicultura si serviciile anexe               I

    C          INDUSTRIA EXTRACTIVA

    CA         INDUSTRIA EXTRACTIVA DE PRODUSE ENERGETICE
          10   Extractia si prepararea carbunelui                       VI
          11   Extractia hidrocarburilor si servicii anexe              VI
          12   Extractia si prepararea minereurilor radioactive         VI

    CB         INDUSTRIA EXTRACTIVA DE PRODUSE NEENERGETICE
          13   Extractia si prepararea minereurilor metalifere           I
          14   Alte activitati extractive                                I

    D          PRODUSE ALE INDUSTRIEI PRELUCRATOARE

    DA         INDUSTRIA ALIMENTARA, A BAUTURILOR SI A TUTUNULUI
          15   Industria alimentara si a bauturilor                      I
          16   Fabricarea produselor din tutun                           I

    DB         INDUSTRIA TEXTILA SI A PRODUSELOR TEXTILE
          17   Fabricarea produselor textile                             I
          18   Fabricarea articolelor de imbracaminte, aranjarea
               si vopsirea blanurilor                                    I

    DC         INDUSTRIA PIELARIEI SI INCALTAMINTEI
          19   Tabacirea si finisarea pieilor; fabricarea
               articolelor de voiaj si marochinarie,
               a harnasamentelor si a incaltamintei                      I

    DD         FABRICAREA LEMNULUI SI A PRODUSELOR DE LEMN
          20   Fabricarea lemnului si a produselor din lemn si
               pluta, cu exceptia mobilei; fabricarea articolelor
               din impletitura de pai si alte materiale                  I

    DE         FABRICAREA CELULOZEI, HARTIEI SI A PRODUSELOR DIN
               HARTIE; EDITAREA SI TIPARIREA PUBLICATIILOR
          21   Fabricarea celulozei, hartiei si a produselor
               din hartie                                                I
          22   Edituri, poligrafie si reproducerea pe suporti a
               inregistrarilor                                           I

    DF         FABRICAREA PRODUSELOR DE COCSERIE, A PRODUSELOR
               OBTINUTE PRIN RAFINAREA PETROLULUI SI A
               COMBUSTIBILILOR NUCLEARI
          23   Industria de prelucrare a titeiului, cocsificarea
               carbunelui si tratarea combustibililor nucleari           I

    DG         FABRICAREA SUBSTANTELOR, A PRODUSELOR CHIMICE SI A
               FIBRELOR SI FIRELOR SINTETICE SI ARTIFICIALE
          24   Fabricarea substantelor si a produselor chimice           I

    DH         FABRICAREA PRODUSELOR DIN CAUCIUC SI MASE PLASTICE
          25   Fabricarea produselor din cauciuc si mase plastice        I

    DI         FABRICAREA ALTOR PRODUSE DIN MINERALE NEMETALICE
          26   Fabricarea altor produse din minerale nemetalice          I

    DJ         INDUSTRIA METALURGICA SI A PRODUSELOR DIN METAL
          27   Industria metalurgica                                     I
          28   Industria constructiilor metalice si a produselor
               din metal (exclusiv masini, utilaje si instalatii)        I

    DK         INDUSTRIA DE MASINI SI ECHIPAMENTE
          29   Industria de masini si echipamente                        I

    DL         INDUSTRIA DE ECHIPAMENTE ELECTRICE SI OPTICE
          30   Industria de mijloace ale tehnicii de calcul
               si de birou                                               I
          31   Industria de masini si aparate electrice                  I
          32   Industria de echipamente pentru radio, televiziune
               si comunicatii                                            I
          33   Industria de aparatura si instrumente medicale,
               de precizie, optice si fotografice, ceasornicarie         I

    DM         INDUSTRIA MIJLOACELOR DE TRANSPORT
          34   Industria mijloacelor de transport rutier                 I
          35   Industria altor mijloace de transport n.c.a.              I

    DN         ALTE ACTIVITATI INDUSTRIALE
          36   Productia de mobilier si alte activitati
               industriale n.c.a.                                        I
          37   Recuperarea deseurilor si resturilor de materiale
               reciclabile                                               I

    E          ENERGIE ELECTRICA SI TERMICA, GAZE SI APA

    EA         ENERGIE ELECTRICA SI TERMICA, GAZE SI APA
          40   Productia si furnizarea de energie electrica si
               termica, gaze si apa                                      VI
          41   Captarea, tratarea si distributia apei                    VI

    F          CONSTRUCTII

    FA         CONSTRUCTII
          45   Constructii                                               I

    G          COMERTUL CU RIDICATA SI CU AMANUNTUL; REPARAREA
               AUTOVEHICULELOR, MOTOCICLETELOR SI A BUNURILOR
               PERSONALE SI DE UZ GOSPODARESC

    GA         COMERT CU RIDICATA SI CU AMANUNTUL, REPARAREA SI
               INTRETINEREA AUTOVEHICULELOR, MOTOCICLETELOR SI A
               BUNURILOR PERSONALE SI CASNICE
          50   Comert cu ridicata si cu amanuntul, intretinerea si
               repararea autovehiculelor si a motocicletelor;
               comert cu amanuntul al carburantilor pentru
               autovehicule                                              VI
          51   Comert cu ridicata si servicii de intermediere in
               comertul cu ridicata (cu exceptia comertului cu
               autovehicule si motociclete)                              VI
          52   Comert cu amanuntul (cu exceptia comertului cu
               autovehicule si motociclete); repararea bunurilor
               personale si gospodaresti                                 VI

    H          HOTELURI SI RESTAURANTE

    HA         HOTELURI SI RESTAURANTE
          55   Hoteluri si restaurante                                   VI

    I          TRANSPORT, DEPOZITARE SI COMUNICATII

    IA         TRANSPORT, DEPOZITARE SI COMUNICATII
          60   Transporturi terestre; transporturi prin conducte         I
          61   Transporturi pe apa                                       I
          62   Transporturi aeriene                                      I
               Activitati anexe si auxiliare de transport,
               activitati ale agentiilor de turism                       I
               Posta si telecomunicatii                                  I

    O          ALTE ACTIVITATI DE SERVICII COLECTIVE, SOCIALE SI
               PERSONALE

    OA         ALTE ACTIVITATI DE SERVICII COLECTIVE, SOCIALE SI
               PERSONALE
          90   Eliminarea deseurilor si a apelor uzate; asanare,
               salubritate si activitati similare                        I
          92   Activitati recreative, culturale si sportive              VI
          93   Alte activitati de servicii personale                     III

    P          ACTIVITATI ALE PERSONALULUI ANGAJAT IN GOSPODARII
               PARTICULARE

    PA         ACTIVITATI ALE PERSONALULUI ANGAJAT IN GOSPODARII
               PARTICULARE
          95   Activitati ale personalului angajat in gospodarii         VI
               personale

------------
    *) Pentru grupele si clasele din cadrul diviziunilor cuprinse in prezenta anexa, potrivit actualizarii clasificarii activitatilor din economia nationala, aprobata prin Ordinul nr. 601/2002, al Institutului National de Statistica, publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 908/13.12.2002, perioada solicitata ca experienta profesionala recunoscuta intr-unul din statele membre ale Uniunii Europene si spatiul economic european este perioada specifica fiecarei diviziuni din care fac parte.

    Legenda:

    I. a) 6 ani consecutivi cu titlu independent sau in calitate de conducator al intreprinderii;
    b) 3 ani consecutivi cu titlu independent sau in calitate de conducator al unei intreprinderi pentru care solicitantul dovedeste ca a primit pentru activitatea respectiva o formatie profesionala prealabila de cel putin 3 ani atestata de un certificat recunoscut de statul membru sau de un organism profesional;
    c) 3 ani consecutivi cu titlu independent pentru care solicitantul dovedeste ca a exercitat cu titlu salarial timp de 5 ani activitatea profesionala pentru care solicita autorizarea;
    d) 5 ani consecutivi in functii de conducere din care cel putin in functii de conducere tehnice implicand responsabilitatea unui sector din intreprindere, daca beneficiarul dovedeste ca a primit pentru activitatea respectiva o formatie profesionala prealabila de cel putin 3 ani recunoscuta de statul membru sau considerata valabila de un organism profesional.
    In cazul lit. a) si c) se considera ca activitatea nu trebuie sa fi incetat pentru o perioada mai mare de 10 ani de la data depunerii cererii.

    II. a) 6 ani consecutivi cu titlu independent sau in calitate de conducator al intreprinderii;
    b) - 3 ani consecutivi cu titlu independent sau in calitate de conducator al unei intreprinderi pentru care solicitantul dovedeste ca a primit pentru activitatea respectiva o formatie profesionala prealabila de cel putin 3 ani atestata de un certificat recunoscut de statul membru sau de un organism profesional;
    - 4 ani consecutivi cu titlu independent sau in calitate de conducator al unei intreprinderi pentru care solicitantul dovedeste ca a primit pentru activitatea respectiva o formatie profesionala prealabila de cel putin 2 ani atestata de un certificat recunoscut de statul membru sau de un organism profesional;
    c) 3 ani consecutivi cu titlu independent sau in calitate de conducator al unei intreprinderi pentru care solicitantul dovedeste ca a exercitat activitatea respectiva cu titlul salarial timp de 5 ani;
    d) - 5 ani consecutivi cu titlu salarial pentru care beneficiarul dovedeste ca a primit pentru activitatea respectiva o formatie profesionala prealabila de cel putin 3 ani atestata de un certificat recunoscut de statul membru sau de un organism profesional;
    - 6 ani consecutivi cu titlu salarial pentru care beneficiarul dovedeste ca a primit pentru activitatea respectiva o formatie profesionala prealabila de cel putin 2 ani atestata de un certificat recunoscut de statul membru sau de un organism profesional;
    In cazul lit. a) si c) se considera ca activitatea nu trebuie sa fi incetat pentru o perioada mai mare de 10 ani de la data depunerii cererii.

    III. a) 6 ani consecutivi cu titlu independent sau in calitate de conducator al intreprinderii;
    b) 3 ani consecutivi cu titlu independent sau in calitate de conducator al unei intreprinderi pentru care solicitantul dovedeste ca a primit pentru activitatea respectiva o formatie profesionala prealabila de cel putin 3 ani atestata de un certificat recunoscut de statul membru sau de un organism profesional;
    c) 3 ani consecutivi cu titlu independent pentru care solicitantul dovedeste ca a exercitat cu titlu salarial timp de 5 ani activitatea profesionala pentru care solicita autorizarea;
    In cazul lit. a) si c) se considera ca activitatea nu trebuie sa fi incetat pentru o perioada mai mare de 10 ani de la data depunerii cererii.

    IV. a) 5 ani consecutivi cu titlu independent sau in calitate de conducator de intreprindere;
    b) 2 ani consecutivi cu titlu independent sau in calitate de conducator al unei intreprinderi pentru care solicitantul dovedeste ca a primit pentru activitatea respectiva o formatie profesionala prealabila de cel putin 3 ani atestata de un certificat recunoscut de statul membru sau de un organism profesional;
    c) 3 ani consecutivi cu titlu independent sau in calitate de conducator al unei intreprinderi pentru care solicitantul dovedeste ca a primit pentru activitatea respectiva o formatie profesionala prealabila de cel putin 2 ani atestata de un certificat recunoscut de statul membru sau de un organism profesional;
    d) 2 ani consecutivi cu titlu independent pentru care solicitantul dovedeste ca a exercitat cu titlu salarial timp de 3 ani activitatea profesionala pentru care solicita autorizarea;
    e) 3 ani consecutivi cu titlul salarial pentru care solicitantul dovedeste ca a primit pentru activitatea respectiva o formatie profesionala prealabila de cel putin 2 ani atestata de un certificat recunoscut de statul membru sau de un organism profesional;

    V. a) 3 ani cu titlu independent sau in calitate de conducator al intreprinderii cu conditia ca activitatea sa nu fi incetat cu mai mult de 2 ani in urma de la data depunerii cererii;
    b) 3 ani in calitate de conducator al intreprinderii cu conditia ca activitatea sa nu fi incetat cu mai mult de 2 ani in urma de la data depunerii cererii, cu exceptia cazului in care statul in care va exercita activitatea acorda o perioada mai lunga pentru intreruperea activitatii;

    VI. a) 3 ani consecutivi cu titlu independent sau in calitate de conducator al intreprinderii;
    b) 2 ani consecutivi cu titlu independent sau in calitate de conducator al unei intreprinderi pentru care solicitantul dovedeste ca a primit pentru activitatea respectiva o formatie profesionala prealabila atestata de un certificat recunoscut de statul membru sau de un organism profesional;
    c) 2 ani consecutivi cu titlu independent sau in calitate de conducator al unei intreprinderi pentru care solicitantul dovedeste ca a exercitat activitatea respectiva cu titlul salarial timp de 3 ani;
    d) 3 ani consecutivi cu titlul salarial pentru care solicitantul dovedeste ca a primit pentru activitatea respectiva o formatie profesionala prealabila atestata de un certificat recunoscut de statul membru sau de un organism profesional;
    In cazul lit. a) si c) se considera ca activitatea nu trebuie sa fi incetat pentru o perioada mai mare de 10 ani de la data depunerii cererii.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 58/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 58 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 58/2003
Legea 300 2004
privind autorizarea persoanelor fizice si a asociatiilor familiale care desfasoara activitati economice in mod independent
Legea 29 2004
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 119/2003 pentru prorogarea termenului prevazut la art. 17 alin. (1) din Legea nr. 507/2002 privind organizarea si desfasurarea unor activitati economice de catre persoane fizice
Hotărârea 1428 2003
pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 507/2002 privind organizarea si desfasurarea unor activitati economice de catre persoane fizice, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 58/2003
OUG 119 2003
pentru prorogarea termenului prevazut la art. 17 alin. (1) din Legea nr. 507/2002 privind organizarea si desfasurarea unor activitati economice de catre persoane fizice
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu