Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 570 din 28 mai 2008

privind aprobarea activitatilor pentru care se acorda sprijin financiar producatorilor agricoli din sectorul vegetal pentru anul 2008, a cuantumului acestuia si a sumelor totale alocate fiecarei activitati, precum si pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 463/2007 privind aprobarea activitatilor pentru care se acorda sprijin financiar producatorilor agricoli din sectorul vegetal si sectorul de imbunatatiri funciare, in anul 2007, a cuantumului acestuia, a sumelor alocate fiecarei activitati, precum si pentru abrogarea Hotararii Guvernului nr. 140/2007 privind aprobarea cuantumului platilor nationale directe complementare in sectorul zootehnic, in anul 2007

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 414 din 3 iunie 2008In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 16 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 123/2006 pentru aprobarea acordării sprijinului financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătăţirilor funciare şi al organizării şi sistematizării teritoriului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 125/2007, cu completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. - (1) Se aprobă activităţile pentru care se acordă sprijin financiar beneficiarilor prevăzuţi la art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 123/2006 pentru aprobarea acordării sprijinului financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătăţirilor funciare şi al organizării şi sistematizării teritoriului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 125/2007, cu completările ulterioare, cuantumul sprijinului, precum şi suma totală alocată fiecărei activităţi prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Valoarea totală a sprijinului financiar prevăzut la alin. (1) este de 126.986 mii lei şi se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru anul 2008.

(3) Sumele aferente cererilor depuse la centrele judeţene sau al municipiului Bucureşti ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, pentru producţia obţinută şi comercializată în anii 2007 şi 2008, autorizate şi aprobate la plată până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se achită de la bugetul de stat, cu încadrarea în plafoanele alocate măsurilor prin bugetul aprobat Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale pentru anul 2008.

Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 463/2007 privind aprobarea activităţilor pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal şi sectorul de îmbunătăţiri funciare, în anul 2007, a cuantumului acestuia, a sumelor alocate fiecărei activităţi, precum şi pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 140/2007 privind aprobarea cuantumului plăţilor naţionale directe complementare în sectorul zootehnic, în anul 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 343 din 21 mai 2007, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - Se aprobă activităţile pentru care se acordă sprijin financiar în anul 2007 beneficiarilor prevăzuţi la art. 6 şi 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 123/2006 pentru aprobarea acordării sprijinului financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătăţirilor funciare şi al organizării şi sistematizării teritoriului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 125/2007, cu completările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în limita sumei de 118.026 mii lei, cuantumul sprijinului financiar, precum şi suma totală alocată fiecărei activităţi prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre."

2.  Anexa „Activităţile pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal şi sectorul de îmbunătăţiri funciare, în anul 2007, cuantumul acestuia, precum şi suma alocată fiecărei activităţi" se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Gheorghe Albu,

secretar de stat

Ministrul economiei şi finanţelor,

Varujan Vosganian

ANEXA Nr. 1

ACTIVITĂŢILE

pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal în anul 2008, cuantumul acestuia, precum şi suma totală alocată fiecărei activităţi

Nr. crt.

Denumirea activităţii

Procent din cheltuielile eligibile (%)

Suma fixă

Valoarea totală

1.

a) legume- fructe

implementarea Sistemului European de Bune Practici Agricole, EUREPGAP, în domeniul legumelor şi fructelor

70% din valoarea costurilor certificării şi ale tuturor analizelor şi/sau avizelor necesare pentru certificarea unui contract/beneficiar

până la

10.000 lei/

contract

200 mii lei

sprijin financiar pentru legumele produse în serele încălzite şi pentru ciupercile de cultură produse în spaţii climatizate

legume produse şi recoltate din serele încălzite până la 31 decembrie 2008

-

600 lei/tonă

22.000 mii lei

ciuperci cultivate şi recoltate din spaţii climatizate

-

800 lei/tonă

4.066 mii lei

sprijin financiar pentru legume şi fructe destinate prelucrării industriale

tomate

-

350 lei/tonă

2.400 mii lei

mazăre boabe verzi

-

300 lei/tonă

800 mii lei

fasole păstăi

-

350 lei/tonă

1.300 mii lei

ardei - toate tipurile

-

300 lei/tonă

700 mii lei

castraveţi tip cornişon

-

150 lei/tonă

200 mii lei

mere

-

160 lei/tonă

9.846 mii lei

prune

-

200 lei/tonă

400 mii lei

cireşe

-

200 lei/tonă

289 mii lei

vişine

-

200 lei/tonă

244 mii lei

piersici

-

300 lei/tonă

100 mii lei

struguri de masă

-

300 lei/tonă

155 mii lei

sprijin financiar pentru achiziţionarea de ambalaje şi alte materiale necesare ambalării legumelor şi fructelor pentru livrare în stare proaspătă

legume, căpşuni, pomi şi arbuşti fructiferi

30 % din valoarea unitară a ambalajelor şi materialelor necesare ambalării

până la 4 lei/bucată

legume -

10.170 mii lei

fructe -

8.330 mii lei

conform anexei nr. 1 lit. b) pct. 1: susţinerea unor cheltuieli de depozitare a produselor agricole

ceapă, rădăcinoase, mere, pere, struguri de masă

30% din valoarea cheltuielilor de depozitare

până la 70 lei/tonă/ perioadă de depozitare

3.500 mii lei

2.

c) sector viticol

autorizarea plantaţiilor viticole pentru producerea strugurilor de vin cu denumire de origine controlată, certificarea şi marcarea vinurilor cu denumire de origine controlată

costurile aferente autorizării plantaţiilor viticole destinate producerii strugurilor de vin cu denumire de origine controlată

-

10 lei/ha

250 mii lei

costurile aferente certificării şi marcării vinurilor cu denumire de origine controlată

-

12 lei/hl

10.000 mii lei

tratamente fitosanitare în plantaţiile viticole cu soiuri nobile pentru struguri de masă şi vin, inclusiv pentru vinuri cu denumire de origine controlată

costurile aferente

tratamentelor

fitosanitare

-

500 lei/ha

30.000 mii lei

Nr. crt.

Denumirea activităţii

Procent din cheltuielile eligibile (%)

Suma fixă

Valoarea totală

3.

e) hamei

susţinerea producţiei de hamei cu un conţinut ridicat în acizi alfa şi la cerinţele de calitate stabilite prin contract

10% din costurile de producţie

100 lei/tonă

36 mii lei

4.

f) cartof

sprijinirea producţiei de cartof pentru

industrializare la calitatea şi cerinţele specifice normelor tehnice de procesare, stabilite prin contracte

-

150 lei/tonă

7.500 mii lei

conform anexei nr. 1 lit. b) pct. 1: susţinerea unor cheltuieli de depozitare a produselor agricole

30% din valoarea cheltuielilor de depozitare

până la 70 lei/tonă/ perioadă de depozitare

7.000 mii lei

5.

g) plante medicinale şi aromatice

susţinerea producţiei de plante medicinale şi aromatice realizate în condiţiile de calitate stabilite prin contract

pentru culturile de la care se utilizează sămânţa

-

600 lei/tonă

7.200 mii lei

pentru culturile de la care se utilizează planta întreagă şi/sau rădăcina

-

800 lei/tonă

6.

h) flori, plante

dendrologice

şi ornamentale

sprijin pentru producţia de flori, plante dendrologice şi ornamentale în câmp, în spaţii protejate sau amenajate

culturi în câmp

-

5.000 lei/ha

300 mii lei

culturi în sere

-

10.000 lei/ha

ANEXA Nr. 2 (Anexă la Hotărârea Guvernului nr. 463/2007)

ACTIVITĂŢILE

pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal şi sectorul de îmbunătăţiri funciare, în anul 2007, cuantumul acestuia, precum şi suma alocată fiecărei activităţi

Nr. crt.

Denumirea activităţii

Procent din cheltuielile

eligibile (%)

Suma fixă

Valoarea totală

I.1.

a) legume- fructe

funcţionarea grupurilor de producători recunoscute

-

40.0000 lei/ grup

880 mii lei

implementarea Sistemului European de Bune Practici Agricole, EUREPGAP, în domeniul legumelor şi fructelor

70% din valoarea costurilor certificării şi ale tuturor analizelor şi/sau avizelor necesare pentru certificarea unui contract/beneficiar

până la

10.000 lei/

contract

133 mii lei

sprijin financiar pentru legumele produse în serele încălzite şi pentru ciupercile de cultură produse în spaţii climatizate, ciuperci cultivate şi recoltate din spaţii climatizate

legume produse şi recoltate din serele încălzite până la 31 decembrie 2007

-

600 lei/tonă

22.000 mii lei

Nr. crt.

Denumirea activităţii

Procent din cheltuielile

eligibile (%)

Suma fixă

Valoarea totală

ciuperci cultivate şi recoltate din spaţii climatizate

-

800 lei/tonă

3.200 mii lei

sprijin financiar pentru legume şi fructe destinate prelucrării industriale

tomate

-

350 lei/tonă

2.000 mii lei

mazăre boabe verzi

-

300 lei/tonă

751 mii lei

fasole păstăi

-

350 lei/tonă

1.270 mii lei

ardei - toate tipurile

-

300 lei/tonă

540 mii lei

castraveţi tip cornişon

-

150 lei/tonă

174 mii lei

mere

-

160 lei/tonă

8.000 mii lei

prune

-

200 lei/tonă

203 mii lei

cireşe

-

200 lei/tonă

100 mii lei

vişine

-

200 lei/tonă

100 mii lei

piersici

-

300 lei/tonă

75 mii lei

struguri de masă

-

300 lei/tonă

90 mii lei

2.

c) sector viticol

autorizarea plantaţiilor viticole pentru producerea strugurilor de vin cu denumire de origine controlată, certificarea şi marcarea vinurilor cu denumire de origine controlată

costurile aferente autorizării plantaţiilor viticole destinate producerii strugurilor de vin cu denumire de origine controlată

-

10 lei/ha

145 mii lei

costurile aferente certificării şi marcării vinurilor cu denumire de origine controlată

-

12 lei/hl

3.790 mii lei

tratamente fitosanitare în plantaţiile viticole cu soiuri nobile pentru struguri de masă şi vin, inclusiv pentru vinuri cu denumire de origine controlată

costurile aferente tratamentelor fitosanitare

-

500 lei/ha

18.800 mii lei

3.

f) cartof

sprijinirea producţiei de cartof pentru industrializare la calitatea şi cerinţele specifice normelor tehnice de procesare, stabilite prin contracte

-

150 lei/tonă

4.300 mii lei

4.

g) plante medicinale şi aromatice

susţinerea producţiei de plante medicinale şi aromatice realizate în condiţiile de calitate stabilite prin contract

pentru culturile de la care se utilizează sămânţa

600 lei/tonă

1.390 mii lei

pentru culturile de la care se utilizează planta întreagă şi/sau rădăcina (planta uscată)

800 lei/tonă

Nr. crt.

Denumirea activităţii

Procent din cheltuielile eligibile (%)

Suma fixă

Valoarea totală

5.

h) flori, plante dendrologice şi ornamentale

sprijin pentru producţia de flori, plante dendrologice şi ornamentale în câmp, în spaţii protejate sau amenajate

culturi în câmp

-

5.000 lei/ha

85 mii lei

culturi în sere

-

10.000 lei/ha

II.

Asigurarea

stării de

funcţionare a

infrastructurii

de

îmbunătăţiri

funciare

menţinerea în funcţiune prin realizarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare - irigaţii situate în cadrul teritoriului organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare sau al federaţiilor de organizaţii de îmbunătăţiri funciare şi aflate în proprietatea sau folosinţa acestora

-

140 lei/ha

30.000 mii lei

asigurarea pazei şi protecţiei infrastructurii de îmbunătăţiri funciare - irigaţii situate în cadrul teritoriului organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare sau al federaţiilor de organizaţii de îmbunătăţiri funciare şi aflate în proprietatea sau folosinţa acestora

-

31 lei/ha

6.400 mii lei

executarea lucrărilor de aducere în stare de funcţiune a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare situate în cadrul teritoriului organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare sau al federaţiilor de organizaţii de îmbunătăţiri funciare şi aflate în proprietatea sau folosinţa acestora

4.000 mii lei

executarea lucrărilor de aducere în funcţiune de către Administraţia Naţională a Imbunătăţirilor Funciare a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare situate în cadrul teritoriului organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare sau al federaţiilor de organizaţii de îmbunătăţiri funciare şi care, din cauza stării de degradare, nu s-a putut transmite în proprietatea sau folosinţa acestora ori nu s-a preluat de acestea pe bază de proces-verbal de predare-primire

9.600 mii lei


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 570/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 570 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 22 2019
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut primi un împrumut de la alt serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 108 2014
    Instituții de credit de împrumut MĂ MÂNCUȚI CÂND NU ESTE NICI O SPERĂ (loancreditinstitutions00@gmail.com) Bună ziua tuturor celor de pe acest forum, eu sunt John Michael din SUA, nu-mi vine să cred că Dumnezeu nu există cu adevărat până când nu am fost răscumpărat și salvat de la robie financiară ... eram în criză financiară și trebuia să plătesc niște facturi. Am încercat să caut ajutor de la bănci, dar în niciun caz, am încercat, de asemenea, să căut ajutor de pe internet doar pentru a întâlni escroci care s-au prefacut creditor privat și au făcut bani cu suma de 15.000 $ și nu mi-au primit împrumutul, nu până când DUMNEZEU m-a prezentat dlui. Ilie printr-un prieten care a fost salvat de la o problemă financiară și i-a fost acordat un împrumut de 100.000,00 USD de către domnul Elijah, așa că i-am luat sfatul și am contactat instituțiile de credit împrumut, iar în termen de o săptămână mi-a fost acordat un împrumut de 250.000 USD. sfatul meu tuturor celor care caută un împrumut la o rată a dobânzii scăzută de 2%. Fac acest lucru pentru că sunt atât de fericit că sunt în afara robiei financiare și sunt din nou plin de bucurie și viața este ușoară, mulțumită DUMNEZEU și domnului Ilie. Puteți contacta instituțiile de credit împrumutate prin (loancreditinstitutions00@gmail.com) SAU WhatsApp: +393510483991
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 570/2008
Hotărârea 691 2009
pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 570/2008 privind aprobarea activitatilor pentru care se acorda sprijin financiar producatorilor agricoli din sectorul vegetal pentru anul 2008, a cuantumului acestuia si a sumelor totale alocate fiecarei activitati, precum si pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 463/2007 privind aprobarea activitatilor pentru care se acorda sprijin financiar producatorilor agricoli din sectorul vegetal si sectorul de îmbunatatiri funciare, în anul 2007, a cuantumului acestuia, a sumelor alocate fiecarei activitati, precum si pentru abrogarea Hotararii Guvernului nr. 140/2007 privind aprobarea cuantumului platilor nationale directe complementare în sectorul zootehnic, în anul 2007
Hotărârea 1660 2008
pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 570/2008 privind aprobarea activitatilor pentru care se acorda sprijin financiar producatorilor agricoli din sectorul vegetal pentru anul 2008, a cuantumului acestuia si a sumelor totale alocate fiecarei activitati, precum si pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 463/2007 privind aprobarea activitatilor pentru care se acorda sprijin financiar producatorilor agricoli din sectorul vegetal si sectorul de imbunatatiri funciare, in anul 2007, a cuantumului acestuia, a sumelor alocate fiecarei activitati, precum si pentru abrogarea Hotararii Guvernului nr. 140/2007 privind aprobarea cuantumului platilor nationale directe complementare in sectorul zootehnic, in anul 2007
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu