Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.562 din 24.07.2018

privind actualizarea datelor de identificare a unor imobile aparţinând domeniului public al statului, transmiterea acestora din administrarea Ministerului Justiţiei, pentru Administraţia Naţională a Penitenciarelor, în administrarea Penitenciarului Focşani, precum şi pentru achiziţia unui studiu de fezabilitate destinat construirii unui penitenciar în comuna Unguriu, judeţul Buzău
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 666 din 31 iulie 2018SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi al art. 43 alin. (7) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă actualizarea datelor de identificare a imobilelor aparţinând domeniului public al statului, înregistrate la poziţiile cu nr. MFP 106972 - Imobil 5075 şi, respectiv, MFP 107051 - Imobil 1242, aflate în administrarea Ministerului Justiţiei, pentru Administraţia Naţională a Penitenciarelor, conform anexei nr. 1. Articolul 2Se aprobă transmiterea imobilelor prevăzute la art. 1 din administrarea Ministerului Justiţiei, pentru Administraţia Naţională a Penitenciarelor, în administrarea Penitenciarului Focşani, conform anexei nr. 2. Articolul 3După preluare, imobilele transmise potrivit art. 2 se utilizează în vederea transformării acestora în spaţii de cazare pentru persoanele private de libertate. Articolul 4Se autorizează Ministerul Justiţiei, prin Administraţia Naţională a Penitenciarelor - Penitenciarul Focşani, să efectueze cheltuieli pentru achiziţia unui studiu de fezabilitate destinat construirii unui penitenciar în comuna Unguriu, judeţul Buzău. Articolul 5După predarea-preluarea imobilelor prevăzute la art. 1, Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi Penitenciarul Focşani îşi vor actualiza în mod corespunzător datele din evidenţele cantitativ-valorice şi de cadastru şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, vor opera modificările corespunzătoare în anexele proprii la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 6 Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ Contrasemnează: Ministrul justiţiei, Tudorel Toader Ministrul finanţelor publice, Eugen Orlando Teodorovici ANEXA Nr. 1DATELE DE IDENTIFICARE a imobilelor aflate în administrarea Ministerului Justiţiei, pentru Administraţia Naţională a Penitenciarelor (CUI 4266324) la care se actualizează codul de clasificaţie şi descrierea tehnică

Nr. M.F. Cod de clasificare Denumire Descriere tehnică Vecinătăţi Adresa Anul dobândirii/ dării În folosinţă Valoare de inventar (în lei) Situaţie juridică Situaţia juridică Tip bun (mobil/imobil)
Baza legală În administrare/ concesiune concesiune/ închiriat/dat cu titlu gratuit
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
106972 8.25.02. Imobil 5075 1. Construcţii Pavilionul A: - suprafaţa construită - 400 mp; - suprafaţa desfăşurată - 403 mp; - valoare contabilă - 2.953,00 lei. Pavilionul B: - suprafaţa construită - 400 mp; - suprafaţa desfăşurată - 403 mp; - valoare contabilă - 2.953,00 lei. Pavilionul C: - suprafaţa construită - 1.325 mp; - suprafaţa desfăşurată - 1.333 mp; - valoare contabilă - 3.760.00 lei. Pavilionul D: - suprafaţa construită - 400 mp; - suprafaţa desfăşurată - 403 mp; - valoare contabilă - 2.953,00 lei. Total suprafaţă construită - 2.525 mp. Total suprafaţă desfăşurată - 2.542 mp. Total valoare contabilă - 12.619 lei. 2. Amenajări la terenuri: - Reţea alimentare cu apă - 1.700 ml; - Valoarea contabilă - 311,67 lei. Total valoare contabilă - 311,67 lei 3. Suprafaţa terenului - 0.7196 ha Total valoare contabilă - 162.416,63 lei C.F.: 20530/2018 Ţara: România; judeţul: Buzău; comuna Unguriu 1955 175.347 Ordinul ministrului agriculturii şi silviculturii nr. 306/1955, Decizia nr. 5.784/ 1956, Hotărârea Guvernului nr. 458/2015, Hotărârea Guvernului nr. 339/2017, Hotărârea Guvernului nr. 791/2017 În administrare Imobil
107051 8.25.02. Imobil 1242 1. Construcţii Pavilionul A: - suprafaţa construită - 236 mp; - suprafaţa desfăşurată - 236 mp; - valoare contabilă - 53.793,68 lei. Pavilionul B: - suprafaţa construită - 353 mp; - suprafaţa desfăşurată - 353 mp; - valoare contabilă - 54.321,97 lei. Pavilionul C: - suprafaţa construită - 177 mp; - suprafaţa desfăşurată - 177 mp; - valoare contabilă - 30.665,56 lei. Ţara: România; judeţul: Buzău; comuna Măgura, comuna Unguriu 1962 6.754.910 Decizia nr. 175/1952, Decret nr. 225/1956, Decizia nr. 5.784/1956 a Sfatului Popular Regional Ploieşti, Decret nr. 218/1960, Decizia nr. 277/1980, În administrare Imobil
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pavilionul D: - suprafaţa construită - 457 mp; - suprafaţa desfăşurată - 457 mp; - valoare contabilă - 53.669,08 lei. Pavilionul E: - suprafaţa construită - 478 mp; - suprafaţa desfăşurată - 478 mp; - valoare contabilă - 45.091,52 lei. Pavilionul F: - suprafaţa construită - 232 mp; - suprafaţa desfăşurată - 232 mp; - valoare contabilă - 30.049,92 lei. Pavilionul G: - suprafaţa construită - 299 mp; - suprafaţa desfăşurată - 299 mp; - valoare contabilă - 29,90 lei. Pavilionul G1: - suprafaţa construită - 120 mp; - suprafaţa desfăşurată - 120 mp; - valoare contabilă - 18.841,36 lei. Pavilionul H: - suprafaţa construită - 374 mp; - suprafaţa desfăşurată - 374 mp; - valoare contabilă - 26.068,25 lei. Pavilionul J: - suprafaţa construită - 50 mp; - suprafaţa desfăşurată - 50 mp; - valoare contabilă - 0,20 lei. Pavilionul K: - suprafaţa construită - 146 mp; - suprafaţa desfăşurată - 146 mp; - valoare contabilă - 14.356,05 lei. Pavilionul L: - suprafaţa construită - 72 mp; - suprafaţa desfăşurată - 72 mp; - valoare contabilă - 6,20 lei. Pavilionul L1: - suprafaţa construită - 72 mp; - suprafaţa desfăşurată - 72 mp; - valoare contabilă - 7.183,98 lei. Pavilionul M: - suprafaţa construită - 312 mp; - suprafaţa desfăşurată - 312 mp; - valoare contabilă - 37.707,99 lei. Pavilionul N: - suprafaţa construită - 73 mp; - suprafaţa desfăşurată - 73 mp; - Valoare contabilă - 5.974,21 lei. Pavilionul N1: - suprafaţa construită - 43 mp; - suprafaţa desfăşurată - 43 mp; - valoare contabilă - 5.904,22 lei. Pavilionul N2: - suprafaţa construită - 29 mp; - suprafaţa desfăşurată - 29 mp; - valoare contabilă - 3.474,44 lei. Hotărârea Guvernului nr. 621/2015, Hotărârea Guvernului nr. 791/2017
Pavilionul O: - suprafaţa construită - 42 mp; - suprafaţa desfăşurată - 42 mp; - valoare contabilă - 6.304,50 lei. Pavilionul P: - suprafaţa construită - 708 mp; - suprafaţa desfăşurată - 708 mp; - valoare contabilă - 31,20 lei. Pavilionul P1: - suprafaţa construită - 708 mp; - suprafaţa desfăşurată - 708 mp; - valoare contabilă - 31,20 lei. Pavilionul P3: - suprafaţa construită - 708 mp; - suprafaţa desfăşurată - 708 mp; - valoare contabilă - 31,20 lei. Pavilionul P4: - suprafaţa construită - 708 mp; - suprafaţa desfăşurată - 708 mp; - valoare contabilă - 31,20 lei. Pavilionul P5: - suprafaţa construită - 708 mp; - suprafaţa desfăşurată - 708 mp; - valoare contabilă - 31,20 lei. Pavilionul P6: - suprafaţa construită - 708 mp; - suprafaţa desfăşurată - 708 mp; - valoare contabilă - 31,20 lei. Pavilionul P7: - suprafaţa construită - 708 mp; - suprafaţa desfăşurată - 708 mp; - valoare contabilă - 31,20 lei. Pavilionul P8: - suprafaţa construită - 708 mp; - suprafaţa desfăşurată - 708 mp; - valoare contabilă - 31,20 lei. Pavilionul P9: - suprafaţa construită - 708 mp; - suprafaţa desfăşurată - 708 mp; - valoare contabilă - 31,20 lei. Pavilionul P10: - suprafaţa construită - 708 mp; - suprafaţa desfăşurată - 708 mp; - valoare contabilă - 31,20 lei. Pavilionul R: - suprafaţa construită - 698 mp; - suprafaţa desfăşurată - 1.300 mp; - valoare contabilă - 64,60 lei. Pavilionul S: - suprafaţa construită - 271 mp; - suprafaţa desfăşurată - 271 mp; - valoare contabilă - 55.858,13 lei. Pavilionul S1: - suprafaţa construită - 70 mp; - suprafaţa desfăşurată - 70 mp; - valoare contabilă - 3,00 lei. Pavilionul S2: - suprafaţa construită - 271 mp; - suprafaţa desfăşurată - 271 mp; - valoare contabilă - 55.858,13 lei.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pavilionul T: - suprafaţa construită - 355 mp; - suprafaţa desfăşurată - 710 mp; - valoare contabilă - 34.663,07 lei. Pavilionul U: - suprafaţa construită - 158 mp; - suprafaţa desfăşurată - 365 mp; - valoare contabilă - 35.536,61 lei. Pavilionul V: - suprafaţa construită - 265 mp; - suprafaţa desfăşurată - 623 mp; - valoare contabilă - 37.677,80 lei. Pavilionul X2: - suprafaţa construită - 3 mp; - suprafaţa desfăşurată - 3 mp; - valoare contabilă - 0,30 lei. Pavilionul X3: - suprafaţa construită - 3 mp; - suprafaţa desfăşurată - 3 mp; - valoare contabilă - 0,30 lei. Pavilionul X4: - suprafaţa construită - 35 mp; - suprafaţa desfăşurată - 35 mp; - valoare contabilă - 1,00 lei. Pavilionul X5: - suprafaţa construită - 8 mp; - suprafaţa desfăşurată - 8 mp; - valoare contabilă - 0,50 lei. Pavilionul X6: - suprafaţa construită - 8 mp; - suprafaţa desfăşurată - 8 mp; - valoare contabilă - 0,50 lei. Pavilionul X7: - suprafaţa construită - 45 mp; - suprafaţa desfăşurată - 45 mp; - valoare contabilă - 3.481,93 lei. Pavilionul X10: - suprafaţa construită - 4 mp; - suprafaţa desfăşurată - 4 mp; - valoare contabilă - 1.045,99 lei. Pavilionul X13: - suprafaţa construită - 39 mp; - suprafaţa desfăşurată - 39 mp; - valoare contabilă - 1.545,77 lei. Pavilionul X14: - suprafaţa construită - 3 mp; - suprafaţa desfăşurată - 3 mp; - valoare contabilă - 0,10 lei. Pavilionul X15: - suprafaţa construită - 3 mp; - suprafaţa desfăşurată - 3 mp; - valoare contabilă - 0,10 lei. Pavilionul X16: - suprafaţa construită - 3 mp; - suprafaţa desfăşurată - 3 mp; - valoare contabilă - 0,10 lei.
Pavilionul X17: - suprafaţa construită - 3 mp; - suprafaţa desfăşurată - 3 mp; - valoare contabilă - 0,10 lei. Pavilionul Y: - suprafaţa construită - 14 mp; - suprafaţa desfăşurată - 14 mp; - valoare contabilă - 5.262,81 lei. Pavilionul Y1: - suprafaţa construită - 14 mp; - suprafaţa desfăşurată - 14 mp; - valoare contabilă - 5.243,42 lei. Pavilionul Y2: - suprafaţa construită - 14 mp; - suprafaţa desfăşurată - 14 mp; - valoare contabilă - 5.243,42 lei. Pavilionul Z1: - suprafaţa construită - 280 mp; - suprafaţa desfăşurată - 280 mp; - valoare contabilă - 33,00 lei. Pavilionul Z2: - suprafaţa construită - 288 mp; - suprafaţa desfăşurată - 288 mp; - valoare contabilă - 33,00 lei. Pavilionul Z3: - suprafaţa construită - 295 mp; - suprafaţa desfăşurată - 295 mp; - valoare contabilă - 34,80 lei. Pavilionul Z4: - suprafaţa construită - 288 mp; - suprafaţa desfăşurată - 288 mp; - valoare contabilă - 33,00 lei. Pavilionul Z5: - suprafaţa construită - 460 mp; - suprafaţa desfăşurată - 460 mp; - valoare contabilă - 44.941,13 lei. Pavilionul Z6: - suprafaţa construită - 138 mp; - suprafaţa desfăşurată - 138 mp; - valoare contabilă - 3.452,58 lei. Pavilionul Q: - suprafaţa construită - 20 mp; - suprafaţa desfăşurată - 20 mp; - valoare contabilă - 3,00 lei. Total suprafaţă construită - 14.701 mp. Total suprafaţă desfăşurată - 16.223 mp. Total valoare contabilă - 683.773,22 lei. 2. Amenajări la terenuri: Drumuri, alei interioare cu macadam - 2.780 mp - Valoarea contabilă - 41,70 lei Drumuri, alei interioare pavate - 14.700 mp - Valoarea contabilă - 367,50 lei
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Platforme pavate cu macadam - 6.180 mp - Valoarea contabilă - 92,70 lei Platouri betonate - 862 mp - Valoarea contabilă - 18,10 lei Platouri pavate cu macadam - 2.024 mp - Valoarea contabilă - 30,40 lei Reţea alimentare cu apă - 4.590 m - Valoarea contabilă - 48,90 lei Reţea de canalizare - 915 m - Valoarea contabilă - 18,40 lei Reţea de energie electrică aeriană - 2.838 m - Valoarea contabilă - 46,20 lei Împrejmuire cu gard viu - 110 m - Valoarea contabilă - 0,60 lei Împrejmuire cu scândură - 250 m - Valoarea contabilă - 2,50 lei Împrejmuire sârmă înghimpată pe un rând de stâlpi - 2.916 m - Valoarea contabilă - 29,20 lei Total valoare contabilă - 696,20 lei 3. Suprafaţa terenului - 15,19 ha Total valoare contabilă - 6.070.440,18 lei CF: 20526 Unguriu/2018 CF: 20624 Măgura/2018 CF: 20625 Măgura/2018 CF: 20529 Unguriu/2018

ANEXA Nr. 2DATELE DE IDENTIFICARE a imobilelor 1242 şi 5075, aflate în domeniul public al statului, care se transmit din administrarea Ministerului Justiţiei, pentru Administraţia Naţională a Penitenciarelor, în administrarea Penitenciarului Focşani

Nr. crt. Nr. M.F. Cod de clasificare Denumirea bunului Adresa Elementele-cadru de descriere tehnică/Carte funciară/Nr. cadastral Valoarea de inventar (în lei) Persoana juridică de la care se transmite imobilul/CUI Persoana juridică la care se transmite imobilul/CUI
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 106972 8.25.02 Imobil 5075 Ţara: România; judeţul: Buzău; comuna Unguriu 1. Construcţii Pavilionul A: - suprafaţa construită - 400 mp; - suprafaţa desfăşurată - 403 mp; - valoare contabilă - 2.953,00 lei. Pavilionul B: - suprafaţa construită - 400 mp; - suprafaţa desfăşurată - 403 mp; - valoare contabilă - 2.953,00 lei. Pavilionul C: - suprafaţa construită - 1.325 mp; - suprafaţa desfăşurată - 1.333 mp; - valoare contabilă - 3.760.00 lei. 175.347 Statul român, din administrarea Ministerului Justiţiei pentru Administraţia Naţională a Penitenciarelor CUI - 4266324 Statul român, în administrarea Penitenciarului Focşani CUI - 4297940
Pavilionul D: - suprafaţa construită - 400 mp; - suprafaţa desfăşurată - 403 mp; - valoare contabilă - 2.953,00 lei. Total suprafaţă construită - 2.525 mp. Total suprafaţă desfăşurată - 2.542 mp. Total valoare contabilă - 12.619 lei. 2. Amenajări la terenuri: - Reţea alimentare cu apă - 1.700 ml - Valoarea contabilă - 311,67 lei Total valoare contabilă - 311,67 lei 3. Suprafaţă terenului - 0.7196 ha Total valoare contabilă - 162.416,63 lei C.F.: 20530/2018
2 107051 8.25.02 Imobil 1242 1. Construcţii Pavilionul A: - suprafaţa construită - 236 mp; - suprafaţa desfăşurată - 236 mp; - valoare contabilă - 53.793,68 lei. Pavilionul B: - suprafaţa construită - 353 mp; - suprafaţa desfăşurată - 353 mp; - valoare contabilă - 54.321,97 lei. Pavilionul C: - suprafaţa construită - 177 mp; - suprafaţa desfăşurată - 177 mp; - valoare contabilă - 30.665,56 lei. Pavilionul D: - suprafaţa construită - 457 mp; - suprafaţa desfăşurată - 457 mp; - valoare contabilă - 53.669,08 lei. Pavilionul E: - suprafaţa construită - 478 mp; - suprafaţa desfăşurată - 478 mp; - valoare contabilă - 45.091,52 lei. Pavilionul F: - suprafaţa construită - 232 mp; - suprafaţa desfăşurată - 232 mp; - valoare contabilă - 30.049,92 lei. Pavilionul G: - suprafaţa construită - 299 mp; - suprafaţa desfăşurată - 299 mp; - valoare contabilă - 29,90 lei. Pavilionul G1: - suprafaţa construită - 120 mp; - suprafaţa desfăşurată - 120 mp; - valoare contabilă - 18.841,36 lei. Pavilionul H: - suprafaţa construită - 374 mp; - suprafaţa desfăşurată - 374 mp; - valoare contabilă - 26.068,25 lei. Pavilionul J: - suprafaţa construită - 50 mp; - suprafaţa desfăşurată - 50 mp; - valoare contabilă - 0,20 lei. 6.754.910 Statul român, din administrarea Ministerului Justiţiei pentru Administraţia Naţională a Penitenciarelor CUI - 4266324 Statul român, în administrarea Penitenciarului Focşani CUI - 4297940
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Pavilionul K: - suprafaţa construită - 146 mp; - suprafaţa desfăşurată - 146 mp; - valoare contabilă - 14.356,05 lei. Pavilionul L: - suprafaţa construită - 72 mp; - suprafaţa desfăşurată - 72 mp; - valoare contabilă - 6,20 lei. Pavilionul L1: - suprafaţa construită - 72 mp; - suprafaţa desfăşurată - 72 mp; - valoare contabilă - 7.183,98 lei. Pavilionul M: - suprafaţa construită - 312 mp; - suprafaţa desfăşurată - 312 mp; - valoare contabilă - 37.707,99 lei. Pavilionul N: - suprafaţa construită - 73 mp; - suprafaţa desfăşurată - 73 mp; - valoare Contabilă - 5.974,21 lei. Pavilionul N1: - suprafaţa construită - 43 mp; - suprafaţa desfăşurată - 43 mp; - valoare contabilă - 5.904,22 lei. Pavilionul N2: - suprafaţa construită - 29 mp; - suprafaţa desfăşurată - 29 mp; - valoare contabilă - 3.474,44 lei. Pavilionul O: - suprafaţa construită - 42 mp; - suprafaţa desfăşurată - 42 mp; - valoare contabilă - 6.304,50 lei. Pavilionul P: - suprafaţa construită - 708 mp; - suprafaţa desfăşurată - 708 mp; - valoare contabilă - 31,20 lei. Pavilionul P1: - suprafaţa construită - 708 mp; - suprafaţa desfăşurată - 708 mp; - valoare contabilă - 31,20 lei. Pavilionul P3: - suprafaţa construită - 708 mp; - suprafaţa desfăşurată - 708 mp; - valoare contabilă - 31,20 lei. Pavilionul P4: - suprafaţa construită - 708 mp; - suprafaţa desfăşurată - 708 mp; - valoare contabilă - 31,20 lei. Pavilionul P5: - suprafaţa construită - 708 mp; - suprafaţa desfăşurată - 708 mp; - valoare contabilă - 31,20 lei. Pavilionul P6: - suprafaţa construită - 708 mp; - suprafaţa desfăşurată - 708 mp; - valoare contabilă - 31,20 lei.
Pavilionul P7: - suprafaţa construită - 708 mp; - suprafaţa desfăşurată - 708 mp; - valoare contabilă - 31,20 lei. Pavilionul P8: - suprafaţa construită - 708 mp; - suprafaţa desfăşurată - 708 mp; - valoare contabilă - 31,20 lei. Pavilionul P9: - suprafaţa construită - 708 mp; - suprafaţa desfăşurată - 708 mp; - valoare contabilă - 31,20 lei. Pavilionul P10: - suprafaţa construită - 708 mp; - suprafaţa desfăşurată - 708 mp; - valoare contabilă - 31,20 lei. Pavilionul R: - suprafaţa construită - 698 mp; - suprafaţa desfăşurată - 1.300 mp; - valoare contabilă - 64,60 lei. Pavilionul S: - suprafaţa construită - 271 mp; - suprafaţa desfăşurată - 271 mp; - valoare contabilă - 55.858,13 lei. Pavilionul S1: - suprafaţa construită - 70 mp; - suprafaţa desfăşurată - 70 mp; - valoare contabilă - 3,00 lei. Pavilionul S2: - suprafaţa construită - 271 mp; - suprafaţa desfăşurată - 271 mp; - valoare contabilă - 55.858,13 lei. Pavilionul T: - suprafaţa construită - 355 mp; - suprafaţa desfăşurată - 710 mp; - valoare contabilă - 34.663,07 lei. Pavilionul U: - suprafaţa construită - 158 mp; - suprafaţa desfăşurată - 365 mp; - valoare contabilă - 35.536,61 lei. Pavilionul V: - suprafaţa construită - 265 mp; - suprafaţa desfăşurată - 623 mp; - valoare contabilă - 37.677,80 lei. Pavilionul X2: - suprafaţa construită - 3 mp; - suprafaţa desfăşurată - 3 mp; - valoare contabilă - 0,30 lei. Pavilionul X3: - suprafaţa construită - 3 mp; - suprafaţa desfăşurată - 3 mp; - valoare contabilă - 0,30 lei. Pavilionul X4: - suprafaţa construită - 35 mp; - suprafaţa desfăşurată - 35 mp; - valoare contabilă - 1,00 lei.
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Pavilionul X5: - suprafaţa construită - 8 mp; - suprafaţa desfăşurată - 8 mp; - valoare contabilă - 0,50 lei. Pavilionul X6: - suprafaţa construită - 8 mp; - suprafaţa desfăşurată - 8 mp; - valoare contabilă - 0,50 lei. Pavilionul X7: - suprafaţa construită - 45 mp; - suprafaţa desfăşurată - 45 mp; - valoare contabilă - 3.481,93 lei. Pavilionul X10: - suprafaţa construită - 4 mp; - suprafaţa desfăşurată - 4 mp; - valoare contabilă - 1.045,99 lei. Pavilionul X13: - suprafaţa construită - 39 mp; - suprafaţa desfăşurată - 39 mp; - valoare contabilă - 1.545,77 lei. Pavilionul X14: - suprafaţa construită - 3 mp; - suprafaţa desfăşurată - 3 mp; - valoare contabilă - 0,10 lei. Pavilionul X15: - suprafaţa construită - 3 mp; - suprafaţa desfăşurată - 3 mp; - valoare contabilă - 0,10 lei. Pavilionul X16: - suprafaţa construită - 3 mp; - suprafaţa desfăşurată - 3 mp; - valoare contabilă - 0,10 lei. Pavilionul X17: - suprafaţa construită - 3 mp; - suprafaţa desfăşurată - 3 mp; - valoare contabilă - 0,10 lei. Pavilionul Y: - suprafaţa construită - 14 mp; - suprafaţa desfăşurată - 14 mp; - valoare contabilă - 5.262,81 lei. Pavilionul Y1: - suprafaţa construită - 14 mp; - suprafaţa desfăşurată - 14 mp; - valoare contabilă - 5.243,42 lei. Pavilionul Y2: - suprafaţa construită - 14 mp; - suprafaţa desfăşurată - 14 mp; - valoare contabilă - 5.243,42 lei. Pavilionul Z1: - suprafaţa construită - 280 mp; - suprafaţa desfăşurată - 280 mp; - valoare contabilă - 33,00 lei. Pavilionul Z2: - suprafaţa construită - 288 mp; - suprafaţa desfăşurată - 288 mp; - valoare contabilă - 33,00 lei.
Pavilionul Z3: - suprafaţa construită - 295 mp; - suprafaţa desfăşurată - 295 mp; - valoare contabilă - 34,80 lei. Pavilionul Z4: - suprafaţa construită - 288 mp; - suprafaţa desfăşurată - 288 mp; - valoare contabilă - 33,00 lei. Pavilionul Z5: - suprafaţa construită - 460 mp; - suprafaţa desfăşurată - 460 mp; - valoare contabilă - 44.941,13 lei. Pavilionul Z6: - suprafaţa construită - 138 mp; - suprafaţa desfăşurată - 138 mp; - valoare contabilă - 3.452,58 lei. Pavilionul Q: - suprafaţa construită - 20 mp; - suprafaţa desfăşurată - 20 mp; - valoare contabilă - 3,00 lei. Total suprafaţă construită - 14.701 mp. Total suprafaţă desfăşurată - 16.223 mp. Total valoare contabilă - 683.773,22 lei. 2. Amenajări la terenuri: Drumuri, alei interioare cu macadam - 2.780 mp - valoarea contabilă - 41,70 lei Drumuri, alei interioare pavate - 14.700 mp - valoarea contabilă - 367,50 lei Platforme pavate cu macadam - 6.180 mp; - valoarea contabilă - 92,70 lei - Platouri betonate - 862 mp - valoarea contabilă - 18,10 lei Platouri pavate cu macadam - 2.024 mp - valoarea contabilă - 30,40 lei Reţea alimentare cu apă - 4.590 m - valoarea contabilă - 48,90 lei Reţea de canalizare - 915 m - valoarea contabilă - 18,40 lei Reţea de energie electrica aeriană - 2.838 m - valoarea contabilă - 46,20 lei Împrejmuire cu gard viu - 110 m - valoarea contabilă - 0,60 lei Împrejmuire cu scândură - 250 m - valoarea contabilă - 2,50 lei Împrejmuire sârmă înghimpată pe un rând de stâlpi - 2.916 m - valoarea contabilă - 29,20 lei Total valoare contabilă - 696,20 lei 3. Suprafaţa terenului - 15,19 ha Total valoare contabilă - 6.070.440,18 lei CF: 20526 Unguriu/2018 CF: 20624 Măgura/2018 CF: 20625 Măgura/2018 CF: 20529 Unguriu/2018SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 562/2018

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 562 din 2018
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu