Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.562 din 24.07.2018

privind actualizarea datelor de identificare a unor imobile aparţinând domeniului public al statului, transmiterea acestora din administrarea Ministerului Justiţiei, pentru Administraţia Naţională a Penitenciarelor, în administrarea Penitenciarului Focşani, precum şi pentru achiziţia unui studiu de fezabilitate destinat construirii unui penitenciar în comuna Unguriu, judeţul Buzău
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 666 din 31 iulie 2018SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi al art. 43 alin. (7) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă actualizarea datelor de identificare a imobilelor aparţinând domeniului public al statului, înregistrate la poziţiile cu nr. MFP 106972 - Imobil 5075 şi, respectiv, MFP 107051 - Imobil 1242, aflate în administrarea Ministerului Justiţiei, pentru Administraţia Naţională a Penitenciarelor, conform anexei nr. 1. Articolul 2Se aprobă transmiterea imobilelor prevăzute la art. 1 din administrarea Ministerului Justiţiei, pentru Administraţia Naţională a Penitenciarelor, în administrarea Penitenciarului Focşani, conform anexei nr. 2. Articolul 3După preluare, imobilele transmise potrivit art. 2 se utilizează în vederea transformării acestora în spaţii de cazare pentru persoanele private de libertate. Articolul 4Se autorizează Ministerul Justiţiei, prin Administraţia Naţională a Penitenciarelor - Penitenciarul Focşani, să efectueze cheltuieli pentru achiziţia unui studiu de fezabilitate destinat construirii unui penitenciar în comuna Unguriu, judeţul Buzău. Articolul 5După predarea-preluarea imobilelor prevăzute la art. 1, Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi Penitenciarul Focşani îşi vor actualiza în mod corespunzător datele din evidenţele cantitativ-valorice şi de cadastru şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, vor opera modificările corespunzătoare în anexele proprii la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 6 Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ Contrasemnează: Ministrul justiţiei, Tudorel Toader Ministrul finanţelor publice, Eugen Orlando Teodorovici ANEXA Nr. 1DATELE DE IDENTIFICARE a imobilelor aflate în administrarea Ministerului Justiţiei, pentru Administraţia Naţională a Penitenciarelor (CUI 4266324) la care se actualizează codul de clasificaţie şi descrierea tehnică

Nr. M.F. Cod de clasificare Denumire Descriere tehnică Vecinătăţi Adresa Anul dobândirii/ dării În folosinţă Valoare de inventar (în lei) Situaţie juridică Situaţia juridică Tip bun (mobil/imobil)
Baza legală În administrare/ concesiune concesiune/ închiriat/dat cu titlu gratuit
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
106972 8.25.02. Imobil 5075 1. Construcţii Pavilionul A: - suprafaţa construită - 400 mp; - suprafaţa desfăşurată - 403 mp; - valoare contabilă - 2.953,00 lei. Pavilionul B: - suprafaţa construită - 400 mp; - suprafaţa desfăşurată - 403 mp; - valoare contabilă - 2.953,00 lei. Pavilionul C: - suprafaţa construită - 1.325 mp; - suprafaţa desfăşurată - 1.333 mp; - valoare contabilă - 3.760.00 lei. Pavilionul D: - suprafaţa construită - 400 mp; - suprafaţa desfăşurată - 403 mp; - valoare contabilă - 2.953,00 lei. Total suprafaţă construită - 2.525 mp. Total suprafaţă desfăşurată - 2.542 mp. Total valoare contabilă - 12.619 lei. 2. Amenajări la terenuri: - Reţea alimentare cu apă - 1.700 ml; - Valoarea contabilă - 311,67 lei. Total valoare contabilă - 311,67 lei 3. Suprafaţa terenului - 0.7196 ha Total valoare contabilă - 162.416,63 lei C.F.: 20530/2018 Ţara: România; judeţul: Buzău; comuna Unguriu 1955 175.347 Ordinul ministrului agriculturii şi silviculturii nr. 306/1955, Decizia nr. 5.784/ 1956, Hotărârea Guvernului nr. 458/2015, Hotărârea Guvernului nr. 339/2017, Hotărârea Guvernului nr. 791/2017 În administrare Imobil
107051 8.25.02. Imobil 1242 1. Construcţii Pavilionul A: - suprafaţa construită - 236 mp; - suprafaţa desfăşurată - 236 mp; - valoare contabilă - 53.793,68 lei. Pavilionul B: - suprafaţa construită - 353 mp; - suprafaţa desfăşurată - 353 mp; - valoare contabilă - 54.321,97 lei. Pavilionul C: - suprafaţa construită - 177 mp; - suprafaţa desfăşurată - 177 mp; - valoare contabilă - 30.665,56 lei. Ţara: România; judeţul: Buzău; comuna Măgura, comuna Unguriu 1962 6.754.910 Decizia nr. 175/1952, Decret nr. 225/1956, Decizia nr. 5.784/1956 a Sfatului Popular Regional Ploieşti, Decret nr. 218/1960, Decizia nr. 277/1980, În administrare Imobil
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pavilionul D: - suprafaţa construită - 457 mp; - suprafaţa desfăşurată - 457 mp; - valoare contabilă - 53.669,08 lei. Pavilionul E: - suprafaţa construită - 478 mp; - suprafaţa desfăşurată - 478 mp; - valoare contabilă - 45.091,52 lei. Pavilionul F: - suprafaţa construită - 232 mp; - suprafaţa desfăşurată - 232 mp; - valoare contabilă - 30.049,92 lei. Pavilionul G: - suprafaţa construită - 299 mp; - suprafaţa desfăşurată - 299 mp; - valoare contabilă - 29,90 lei. Pavilionul G1: - suprafaţa construită - 120 mp; - suprafaţa desfăşurată - 120 mp; - valoare contabilă - 18.841,36 lei. Pavilionul H: - suprafaţa construită - 374 mp; - suprafaţa desfăşurată - 374 mp; - valoare contabilă - 26.068,25 lei. Pavilionul J: - suprafaţa construită - 50 mp; - suprafaţa desfăşurată - 50 mp; - valoare contabilă - 0,20 lei. Pavilionul K: - suprafaţa construită - 146 mp; - suprafaţa desfăşurată - 146 mp; - valoare contabilă - 14.356,05 lei. Pavilionul L: - suprafaţa construită - 72 mp; - suprafaţa desfăşurată - 72 mp; - valoare contabilă - 6,20 lei. Pavilionul L1: - suprafaţa construită - 72 mp; - suprafaţa desfăşurată - 72 mp; - valoare contabilă - 7.183,98 lei. Pavilionul M: - suprafaţa construită - 312 mp; - suprafaţa desfăşurată - 312 mp; - valoare contabilă - 37.707,99 lei. Pavilionul N: - suprafaţa construită - 73 mp; - suprafaţa desfăşurată - 73 mp; - Valoare contabilă - 5.974,21 lei. Pavilionul N1: - suprafaţa construită - 43 mp; - suprafaţa desfăşurată - 43 mp; - valoare contabilă - 5.904,22 lei. Pavilionul N2: - suprafaţa construită - 29 mp; - suprafaţa desfăşurată - 29 mp; - valoare contabilă - 3.474,44 lei. Hotărârea Guvernului nr. 621/2015, Hotărârea Guvernului nr. 791/2017
Pavilionul O: - suprafaţa construită - 42 mp; - suprafaţa desfăşurată - 42 mp; - valoare contabilă - 6.304,50 lei. Pavilionul P: - suprafaţa construită - 708 mp; - suprafaţa desfăşurată - 708 mp; - valoare contabilă - 31,20 lei. Pavilionul P1: - suprafaţa construită - 708 mp; - suprafaţa desfăşurată - 708 mp; - valoare contabilă - 31,20 lei. Pavilionul P3: - suprafaţa construită - 708 mp; - suprafaţa desfăşurată - 708 mp; - valoare contabilă - 31,20 lei. Pavilionul P4: - suprafaţa construită - 708 mp; - suprafaţa desfăşurată - 708 mp; - valoare contabilă - 31,20 lei. Pavilionul P5: - suprafaţa construită - 708 mp; - suprafaţa desfăşurată - 708 mp; - valoare contabilă - 31,20 lei. Pavilionul P6: - suprafaţa construită - 708 mp; - suprafaţa desfăşurată - 708 mp; - valoare contabilă - 31,20 lei. Pavilionul P7: - suprafaţa construită - 708 mp; - suprafaţa desfăşurată - 708 mp; - valoare contabilă - 31,20 lei. Pavilionul P8: - suprafaţa construită - 708 mp; - suprafaţa desfăşurată - 708 mp; - valoare contabilă - 31,20 lei. Pavilionul P9: - suprafaţa construită - 708 mp; - suprafaţa desfăşurată - 708 mp; - valoare contabilă - 31,20 lei. Pavilionul P10: - suprafaţa construită - 708 mp; - suprafaţa desfăşurată - 708 mp; - valoare contabilă - 31,20 lei. Pavilionul R: - suprafaţa construită - 698 mp; - suprafaţa desfăşurată - 1.300 mp; - valoare contabilă - 64,60 lei. Pavilionul S: - suprafaţa construită - 271 mp; - suprafaţa desfăşurată - 271 mp; - valoare contabilă - 55.858,13 lei. Pavilionul S1: - suprafaţa construită - 70 mp; - suprafaţa desfăşurată - 70 mp; - valoare contabilă - 3,00 lei. Pavilionul S2: - suprafaţa construită - 271 mp; - suprafaţa desfăşurată - 271 mp; - valoare contabilă - 55.858,13 lei.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pavilionul T: - suprafaţa construită - 355 mp; - suprafaţa desfăşurată - 710 mp; - valoare contabilă - 34.663,07 lei. Pavilionul U: - suprafaţa construită - 158 mp; - suprafaţa desfăşurată - 365 mp; - valoare contabilă - 35.536,61 lei. Pavilionul V: - suprafaţa construită - 265 mp; - suprafaţa desfăşurată - 623 mp; - valoare contabilă - 37.677,80 lei. Pavilionul X2: - suprafaţa construită - 3 mp; - suprafaţa desfăşurată - 3 mp; - valoare contabilă - 0,30 lei. Pavilionul X3: - suprafaţa construită - 3 mp; - suprafaţa desfăşurată - 3 mp; - valoare contabilă - 0,30 lei. Pavilionul X4: - suprafaţa construită - 35 mp; - suprafaţa desfăşurată - 35 mp; - valoare contabilă - 1,00 lei. Pavilionul X5: - suprafaţa construită - 8 mp; - suprafaţa desfăşurată - 8 mp; - valoare contabilă - 0,50 lei. Pavilionul X6: - suprafaţa construită - 8 mp; - suprafaţa desfăşurată - 8 mp; - valoare contabilă - 0,50 lei. Pavilionul X7: - suprafaţa construită - 45 mp; - suprafaţa desfăşurată - 45 mp; - valoare contabilă - 3.481,93 lei. Pavilionul X10: - suprafaţa construită - 4 mp; - suprafaţa desfăşurată - 4 mp; - valoare contabilă - 1.045,99 lei. Pavilionul X13: - suprafaţa construită - 39 mp; - suprafaţa desfăşurată - 39 mp; - valoare contabilă - 1.545,77 lei. Pavilionul X14: - suprafaţa construită - 3 mp; - suprafaţa desfăşurată - 3 mp; - valoare contabilă - 0,10 lei. Pavilionul X15: - suprafaţa construită - 3 mp; - suprafaţa desfăşurată - 3 mp; - valoare contabilă - 0,10 lei. Pavilionul X16: - suprafaţa construită - 3 mp; - suprafaţa desfăşurată - 3 mp; - valoare contabilă - 0,10 lei.
Pavilionul X17: - suprafaţa construită - 3 mp; - suprafaţa desfăşurată - 3 mp; - valoare contabilă - 0,10 lei. Pavilionul Y: - suprafaţa construită - 14 mp; - suprafaţa desfăşurată - 14 mp; - valoare contabilă - 5.262,81 lei. Pavilionul Y1: - suprafaţa construită - 14 mp; - suprafaţa desfăşurată - 14 mp; - valoare contabilă - 5.243,42 lei. Pavilionul Y2: - suprafaţa construită - 14 mp; - suprafaţa desfăşurată - 14 mp; - valoare contabilă - 5.243,42 lei. Pavilionul Z1: - suprafaţa construită - 280 mp; - suprafaţa desfăşurată - 280 mp; - valoare contabilă - 33,00 lei. Pavilionul Z2: - suprafaţa construită - 288 mp; - suprafaţa desfăşurată - 288 mp; - valoare contabilă - 33,00 lei. Pavilionul Z3: - suprafaţa construită - 295 mp; - suprafaţa desfăşurată - 295 mp; - valoare contabilă - 34,80 lei. Pavilionul Z4: - suprafaţa construită - 288 mp; - suprafaţa desfăşurată - 288 mp; - valoare contabilă - 33,00 lei. Pavilionul Z5: - suprafaţa construită - 460 mp; - suprafaţa desfăşurată - 460 mp; - valoare contabilă - 44.941,13 lei. Pavilionul Z6: - suprafaţa construită - 138 mp; - suprafaţa desfăşurată - 138 mp; - valoare contabilă - 3.452,58 lei. Pavilionul Q: - suprafaţa construită - 20 mp; - suprafaţa desfăşurată - 20 mp; - valoare contabilă - 3,00 lei. Total suprafaţă construită - 14.701 mp. Total suprafaţă desfăşurată - 16.223 mp. Total valoare contabilă - 683.773,22 lei. 2. Amenajări la terenuri: Drumuri, alei interioare cu macadam - 2.780 mp - Valoarea contabilă - 41,70 lei Drumuri, alei interioare pavate - 14.700 mp - Valoarea contabilă - 367,50 lei
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Platforme pavate cu macadam - 6.180 mp - Valoarea contabilă - 92,70 lei Platouri betonate - 862 mp - Valoarea contabilă - 18,10 lei Platouri pavate cu macadam - 2.024 mp - Valoarea contabilă - 30,40 lei Reţea alimentare cu apă - 4.590 m - Valoarea contabilă - 48,90 lei Reţea de canalizare - 915 m - Valoarea contabilă - 18,40 lei Reţea de energie electrică aeriană - 2.838 m - Valoarea contabilă - 46,20 lei Împrejmuire cu gard viu - 110 m - Valoarea contabilă - 0,60 lei Împrejmuire cu scândură - 250 m - Valoarea contabilă - 2,50 lei Împrejmuire sârmă înghimpată pe un rând de stâlpi - 2.916 m - Valoarea contabilă - 29,20 lei Total valoare contabilă - 696,20 lei 3. Suprafaţa terenului - 15,19 ha Total valoare contabilă - 6.070.440,18 lei CF: 20526 Unguriu/2018 CF: 20624 Măgura/2018 CF: 20625 Măgura/2018 CF: 20529 Unguriu/2018

ANEXA Nr. 2DATELE DE IDENTIFICARE a imobilelor 1242 şi 5075, aflate în domeniul public al statului, care se transmit din administrarea Ministerului Justiţiei, pentru Administraţia Naţională a Penitenciarelor, în administrarea Penitenciarului Focşani

Nr. crt. Nr. M.F. Cod de clasificare Denumirea bunului Adresa Elementele-cadru de descriere tehnică/Carte funciară/Nr. cadastral Valoarea de inventar (în lei) Persoana juridică de la care se transmite imobilul/CUI Persoana juridică la care se transmite imobilul/CUI
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 106972 8.25.02 Imobil 5075 Ţara: România; judeţul: Buzău; comuna Unguriu 1. Construcţii Pavilionul A: - suprafaţa construită - 400 mp; - suprafaţa desfăşurată - 403 mp; - valoare contabilă - 2.953,00 lei. Pavilionul B: - suprafaţa construită - 400 mp; - suprafaţa desfăşurată - 403 mp; - valoare contabilă - 2.953,00 lei. Pavilionul C: - suprafaţa construită - 1.325 mp; - suprafaţa desfăşurată - 1.333 mp; - valoare contabilă - 3.760.00 lei. 175.347 Statul român, din administrarea Ministerului Justiţiei pentru Administraţia Naţională a Penitenciarelor CUI - 4266324 Statul român, în administrarea Penitenciarului Focşani CUI - 4297940
Pavilionul D: - suprafaţa construită - 400 mp; - suprafaţa desfăşurată - 403 mp; - valoare contabilă - 2.953,00 lei. Total suprafaţă construită - 2.525 mp. Total suprafaţă desfăşurată - 2.542 mp. Total valoare contabilă - 12.619 lei. 2. Amenajări la terenuri: - Reţea alimentare cu apă - 1.700 ml - Valoarea contabilă - 311,67 lei Total valoare contabilă - 311,67 lei 3. Suprafaţă terenului - 0.7196 ha Total valoare contabilă - 162.416,63 lei C.F.: 20530/2018
2 107051 8.25.02 Imobil 1242 1. Construcţii Pavilionul A: - suprafaţa construită - 236 mp; - suprafaţa desfăşurată - 236 mp; - valoare contabilă - 53.793,68 lei. Pavilionul B: - suprafaţa construită - 353 mp; - suprafaţa desfăşurată - 353 mp; - valoare contabilă - 54.321,97 lei. Pavilionul C: - suprafaţa construită - 177 mp; - suprafaţa desfăşurată - 177 mp; - valoare contabilă - 30.665,56 lei. Pavilionul D: - suprafaţa construită - 457 mp; - suprafaţa desfăşurată - 457 mp; - valoare contabilă - 53.669,08 lei. Pavilionul E: - suprafaţa construită - 478 mp; - suprafaţa desfăşurată - 478 mp; - valoare contabilă - 45.091,52 lei. Pavilionul F: - suprafaţa construită - 232 mp; - suprafaţa desfăşurată - 232 mp; - valoare contabilă - 30.049,92 lei. Pavilionul G: - suprafaţa construită - 299 mp; - suprafaţa desfăşurată - 299 mp; - valoare contabilă - 29,90 lei. Pavilionul G1: - suprafaţa construită - 120 mp; - suprafaţa desfăşurată - 120 mp; - valoare contabilă - 18.841,36 lei. Pavilionul H: - suprafaţa construită - 374 mp; - suprafaţa desfăşurată - 374 mp; - valoare contabilă - 26.068,25 lei. Pavilionul J: - suprafaţa construită - 50 mp; - suprafaţa desfăşurată - 50 mp; - valoare contabilă - 0,20 lei. 6.754.910 Statul român, din administrarea Ministerului Justiţiei pentru Administraţia Naţională a Penitenciarelor CUI - 4266324 Statul român, în administrarea Penitenciarului Focşani CUI - 4297940
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Pavilionul K: - suprafaţa construită - 146 mp; - suprafaţa desfăşurată - 146 mp; - valoare contabilă - 14.356,05 lei. Pavilionul L: - suprafaţa construită - 72 mp; - suprafaţa desfăşurată - 72 mp; - valoare contabilă - 6,20 lei. Pavilionul L1: - suprafaţa construită - 72 mp; - suprafaţa desfăşurată - 72 mp; - valoare contabilă - 7.183,98 lei. Pavilionul M: - suprafaţa construită - 312 mp; - suprafaţa desfăşurată - 312 mp; - valoare contabilă - 37.707,99 lei. Pavilionul N: - suprafaţa construită - 73 mp; - suprafaţa desfăşurată - 73 mp; - valoare Contabilă - 5.974,21 lei. Pavilionul N1: - suprafaţa construită - 43 mp; - suprafaţa desfăşurată - 43 mp; - valoare contabilă - 5.904,22 lei. Pavilionul N2: - suprafaţa construită - 29 mp; - suprafaţa desfăşurată - 29 mp; - valoare contabilă - 3.474,44 lei. Pavilionul O: - suprafaţa construită - 42 mp; - suprafaţa desfăşurată - 42 mp; - valoare contabilă - 6.304,50 lei. Pavilionul P: - suprafaţa construită - 708 mp; - suprafaţa desfăşurată - 708 mp; - valoare contabilă - 31,20 lei. Pavilionul P1: - suprafaţa construită - 708 mp; - suprafaţa desfăşurată - 708 mp; - valoare contabilă - 31,20 lei. Pavilionul P3: - suprafaţa construită - 708 mp; - suprafaţa desfăşurată - 708 mp; - valoare contabilă - 31,20 lei. Pavilionul P4: - suprafaţa construită - 708 mp; - suprafaţa desfăşurată - 708 mp; - valoare contabilă - 31,20 lei. Pavilionul P5: - suprafaţa construită - 708 mp; - suprafaţa desfăşurată - 708 mp; - valoare contabilă - 31,20 lei. Pavilionul P6: - suprafaţa construită - 708 mp; - suprafaţa desfăşurată - 708 mp; - valoare contabilă - 31,20 lei.
Pavilionul P7: - suprafaţa construită - 708 mp; - suprafaţa desfăşurată - 708 mp; - valoare contabilă - 31,20 lei. Pavilionul P8: - suprafaţa construită - 708 mp; - suprafaţa desfăşurată - 708 mp; - valoare contabilă - 31,20 lei. Pavilionul P9: - suprafaţa construită - 708 mp; - suprafaţa desfăşurată - 708 mp; - valoare contabilă - 31,20 lei. Pavilionul P10: - suprafaţa construită - 708 mp; - suprafaţa desfăşurată - 708 mp; - valoare contabilă - 31,20 lei. Pavilionul R: - suprafaţa construită - 698 mp; - suprafaţa desfăşurată - 1.300 mp; - valoare contabilă - 64,60 lei. Pavilionul S: - suprafaţa construită - 271 mp; - suprafaţa desfăşurată - 271 mp; - valoare contabilă - 55.858,13 lei. Pavilionul S1: - suprafaţa construită - 70 mp; - suprafaţa desfăşurată - 70 mp; - valoare contabilă - 3,00 lei. Pavilionul S2: - suprafaţa construită - 271 mp; - suprafaţa desfăşurată - 271 mp; - valoare contabilă - 55.858,13 lei. Pavilionul T: - suprafaţa construită - 355 mp; - suprafaţa desfăşurată - 710 mp; - valoare contabilă - 34.663,07 lei. Pavilionul U: - suprafaţa construită - 158 mp; - suprafaţa desfăşurată - 365 mp; - valoare contabilă - 35.536,61 lei. Pavilionul V: - suprafaţa construită - 265 mp; - suprafaţa desfăşurată - 623 mp; - valoare contabilă - 37.677,80 lei. Pavilionul X2: - suprafaţa construită - 3 mp; - suprafaţa desfăşurată - 3 mp; - valoare contabilă - 0,30 lei. Pavilionul X3: - suprafaţa construită - 3 mp; - suprafaţa desfăşurată - 3 mp; - valoare contabilă - 0,30 lei. Pavilionul X4: - suprafaţa construită - 35 mp; - suprafaţa desfăşurată - 35 mp; - valoare contabilă - 1,00 lei.
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Pavilionul X5: - suprafaţa construită - 8 mp; - suprafaţa desfăşurată - 8 mp; - valoare contabilă - 0,50 lei. Pavilionul X6: - suprafaţa construită - 8 mp; - suprafaţa desfăşurată - 8 mp; - valoare contabilă - 0,50 lei. Pavilionul X7: - suprafaţa construită - 45 mp; - suprafaţa desfăşurată - 45 mp; - valoare contabilă - 3.481,93 lei. Pavilionul X10: - suprafaţa construită - 4 mp; - suprafaţa desfăşurată - 4 mp; - valoare contabilă - 1.045,99 lei. Pavilionul X13: - suprafaţa construită - 39 mp; - suprafaţa desfăşurată - 39 mp; - valoare contabilă - 1.545,77 lei. Pavilionul X14: - suprafaţa construită - 3 mp; - suprafaţa desfăşurată - 3 mp; - valoare contabilă - 0,10 lei. Pavilionul X15: - suprafaţa construită - 3 mp; - suprafaţa desfăşurată - 3 mp; - valoare contabilă - 0,10 lei. Pavilionul X16: - suprafaţa construită - 3 mp; - suprafaţa desfăşurată - 3 mp; - valoare contabilă - 0,10 lei. Pavilionul X17: - suprafaţa construită - 3 mp; - suprafaţa desfăşurată - 3 mp; - valoare contabilă - 0,10 lei. Pavilionul Y: - suprafaţa construită - 14 mp; - suprafaţa desfăşurată - 14 mp; - valoare contabilă - 5.262,81 lei. Pavilionul Y1: - suprafaţa construită - 14 mp; - suprafaţa desfăşurată - 14 mp; - valoare contabilă - 5.243,42 lei. Pavilionul Y2: - suprafaţa construită - 14 mp; - suprafaţa desfăşurată - 14 mp; - valoare contabilă - 5.243,42 lei. Pavilionul Z1: - suprafaţa construită - 280 mp; - suprafaţa desfăşurată - 280 mp; - valoare contabilă - 33,00 lei. Pavilionul Z2: - suprafaţa construită - 288 mp; - suprafaţa desfăşurată - 288 mp; - valoare contabilă - 33,00 lei.
Pavilionul Z3: - suprafaţa construită - 295 mp; - suprafaţa desfăşurată - 295 mp; - valoare contabilă - 34,80 lei. Pavilionul Z4: - suprafaţa construită - 288 mp; - suprafaţa desfăşurată - 288 mp; - valoare contabilă - 33,00 lei. Pavilionul Z5: - suprafaţa construită - 460 mp; - suprafaţa desfăşurată - 460 mp; - valoare contabilă - 44.941,13 lei. Pavilionul Z6: - suprafaţa construită - 138 mp; - suprafaţa desfăşurată - 138 mp; - valoare contabilă - 3.452,58 lei. Pavilionul Q: - suprafaţa construită - 20 mp; - suprafaţa desfăşurată - 20 mp; - valoare contabilă - 3,00 lei. Total suprafaţă construită - 14.701 mp. Total suprafaţă desfăşurată - 16.223 mp. Total valoare contabilă - 683.773,22 lei. 2. Amenajări la terenuri: Drumuri, alei interioare cu macadam - 2.780 mp - valoarea contabilă - 41,70 lei Drumuri, alei interioare pavate - 14.700 mp - valoarea contabilă - 367,50 lei Platforme pavate cu macadam - 6.180 mp; - valoarea contabilă - 92,70 lei - Platouri betonate - 862 mp - valoarea contabilă - 18,10 lei Platouri pavate cu macadam - 2.024 mp - valoarea contabilă - 30,40 lei Reţea alimentare cu apă - 4.590 m - valoarea contabilă - 48,90 lei Reţea de canalizare - 915 m - valoarea contabilă - 18,40 lei Reţea de energie electrica aeriană - 2.838 m - valoarea contabilă - 46,20 lei Împrejmuire cu gard viu - 110 m - valoarea contabilă - 0,60 lei Împrejmuire cu scândură - 250 m - valoarea contabilă - 2,50 lei Împrejmuire sârmă înghimpată pe un rând de stâlpi - 2.916 m - valoarea contabilă - 29,20 lei Total valoare contabilă - 696,20 lei 3. Suprafaţa terenului - 15,19 ha Total valoare contabilă - 6.070.440,18 lei CF: 20526 Unguriu/2018 CF: 20624 Măgura/2018 CF: 20625 Măgura/2018 CF: 20529 Unguriu/2018SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 562/2018

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 562 din 2018
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 90 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Rectificare - 2010
    caroline18@champlin.com password : caroline7793h3 kgorczany@windler.info password : kgorczany7237 okuneva.daniela@vonrueden.com password : 27934madisyn gaylord.madisyn@dietrich.org password : lordsky2882 ldickens@hickle.biz password : chickenengland7263 grady.lura@schaefer.com password : gradymiura27 burnice.abernathy@hirthe.org password : burnicenikki11 marcia13@bartoletti.org password : marcianolucky67 dooley.benedict@sauer.com password : dooleychick6599 hpfannerstill@reichel.com password : playboyrich98 all paypal accounts are free with the money above all still active, if you can't log in, the password might have been changed by other visitors, to get the latest paypal hack updates please bookmark this website Tags leaked paypal, leaked paypal 2020, leaked paypal accounts Contact Kelvin Ericksson(blankatmmaster5555@gmail.com) WhatsApp +3197005033695
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu