Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.555 din 15.07.2015

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Argeş, Mureş, Vrancea, Călăraşi, Tulcea şi Dolj, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora, şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 612 din 12 august 2015SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, şi potrivit art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, amplasate în incinta imobilelor având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora. Articolul 2Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor imobile din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, ca urmare a reevaluării efectuate în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 3Se aprobă actualizarea datelor de identificare ale imobilelor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale prevăzute în anexa nr. 3, ca urmare a modificării adreselor la care sunt situate acestea după intabulare în cartea funciară. Articolul 4După scoaterea din funcţiune şi casarea construcţiilor şi amenajărilor la terenuri, Ministerul Apărării Naţionale va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 5 Anexele nr. 1, 2*) şi 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.__*) Anexa nr. 2 nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează:Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,Gabriel OpreaMinistrul apărării naţionale,Mircea DuşaMinistrul finanţelor publice,Eugen Orlando Teodorovici
ANEXA Nr. 1DATELE DE IDENTIFICARE ale construcţiilor şi amenajărilor la terenuri din cadrul unor bunuri imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, care trec din domeniul public în domeniul privat al statului în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora

Nr. crt. Adresa imobilului, nr. carte funciară, nr. cadastral Persoana juridică - administrator al imobilului Codul unic de înregistrare Denumirea bunului din domeniul public al statului, codul de clasificare, nr. M.F.P., construcţii cu destinaţie specială şi amenajări la teren aferente imobilului propuse pentru trecere în domeniul privat al statului şi valoarea contabilă totală a acestora propusă pentru diminuare din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
0 1 2 3
1. Comuna Lereşti, judeţul Argeş C.F. nr. 80242 Lereşti, nr. cadastral 80242 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 1671 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103721 – parţial Construcţii: Pavilionul P: - suprafaţa construită = 106,50 mp; - valoarea contabilă = 18.278,90 lei. Total valoare contabilă Imobil 1671 – parţial= 18.278,90 lei
2. Comuna Ungheni, judeţul Mureş C.F. nr. 51445 Ungheni, nr. cadastral 51445 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 2365 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 104120 – parţial Construcţii: Pavilionul A: - suprafaţa construită = 86,21 mp; - valoarea contabilă = 10,40 lei. Reţea energie electrică aeriană: - suprafaţa construită = 1.290,00 ml; - valoarea contabilă = 10.513,50 lei. Drumuri şi alei interioare cu pământ: - suprafaţa construită = 300,00 mp; - valoarea contabilă = 3,00 lei. Drumuri şi alei interioare cu macadam: - suprafaţa construită = 2.700,00 mp; - valoarea contabilă = 27,00 lei. Total valoare contabilă Imobil 2365 – parţial= 10.550,90 lei
3. Municipiul Focşani, bd. Bucureşti nr. 3, judeţul Vrancea C.F. nr. 57183 Focşani, nr. cadastral 57183 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 338 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 106993 – parţial Construcţii: Pavilionul O - construcţia C 9: - suprafaţa construită = 82,00 mp; - valoarea contabilă = 8.089,50 lei. Pavilionul O1 - construcţia C 21: - suprafaţa construită = 59,00 mp; - valoarea contabilă = 7.093,90 lei. Platformă macadam: - suprafaţa construită = 8.310,00 mp; - valoarea contabilă = 3.403,00 lei. Total valoare contabilă Imobil 338 – parţial= 18.586,40 lei
4. Municipiul Focşani, judeţul Vrancea C.F. nr. 57026 Focşani, nr. cadastral 7321 N Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 2371 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 106989 – parţial Reţea energie electrică aeriană pe stâlpi de lemn: - suprafaţa construită = 614,00 mp; - valoarea contabilă = 1.312,70 lei. Reţea energie electrică aeriană pe stâlpi de beton: - suprafaţa construită = 50,00 mp; - valoarea contabilă = 106,90 lei. Platformă macadam: - suprafaţa construită = 1.000,00 mp; - valoarea contabilă = 2.916,90 lei. Total valoare contabilă Imobil 2371 – parţial= 4.336,50 lei
5. Comuna Borcea, judeţul Călăraşi C F nr. 21624 Borcea, nr. cadastral 21624; C.F. nr. 21673 Borcea, nr. cadastral 21673 Comuna Movila, judeţul Ialomiţa C.F. nr. 20275 Movila, nr. cadastral 20275 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 727 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103689 – parţial Drumuri şi alei interioare betonate - suprafaţa construită = 19.871 ml; - valoarea contabilă = 28.982,45 lei. Drumuri şi alei interioare cu macadam: - suprafaţa construită = 11.560 ml; - valoarea contabilă = 82,768 lei. Platforme betonate-asfaltate: - suprafaţa construită = 28.380 ml; - valoarea contabilă = 2.068,90 lei. Platforme pavate cu macadam: - suprafaţa construită = 1.100 ml; - valoarea contabilă = 3,96 lei. Împrejmuire sârmă ghimpată pe un rând de stâlpi: - suprafaţa construită = 3.950 ml; - valoarea contabilă = 6.144,89 lei. Reţea de alimentare cu apă: - suprafaţa construită = 4.700 ml; - valoarea contabilă = 4.111,56 lei. Reţea de canalizare: - suprafaţa construită = 300 ml; - valoarea contabilă = 4.716,75 lei. Reţea de energie electrică aeriană: - suprafaţa construită = 19.530 ml; - valoarea contabilă = 65,03 lei. Reţea de energie electrică aeriană: - suprafaţa construită = 14.225 ml; - valoarea contabilă = 224,473 lei. Pavilionul K 3: - suprafaţa construită = 32,75 mp; - valoarea contabilă = 6.160,5 lei. Pavilionul K 4: - suprafaţa construită = 32,75 mp; - valoarea contabilă = 8.556,2 lei.
0 1 2 3
6. Pavilionul K 5: - suprafaţa construită = 32,75 mp; - valoarea contabilă = 8.556,2 lei. Pavilionul R 1: - suprafaţa construită = 120,18 mp; - valoarea contabilă = 36.841,11 lei. Pavilionul L 1: - suprafaţa construită = 7,35 mp; - valoarea contabilă = 2.110,30 lei. Pavilionul K 6: - suprafaţa construită = 32,75 mp; - valoarea contabilă = 8.556,20 lei. Pavilionul K 7: - suprafaţa construită = 32,75 mp; - valoarea contabilă = 8.556,20 lei. Pavilionul A 6: - suprafaţa construită = 100,00 mp; - valoarea contabilă = 17.501,30 lei. Pavilionul N 5: - suprafaţa construită = 284,54 mp; - valoarea contabilă = 43.582,20 lei. Pavilionul S 13: - suprafaţa construită = 47,47 mp; - valoarea contabilă = 602,00 lei. Şopron metalic 30,00 x 10,00 x 6,00: - suprafaţa construită = 300,00 mp; - valoarea contabilă = 9.337,02 lei. Baracă metalică 4,00 x 4,00 x 2,50: - suprafaţa construită = 16,00 mp; - valoarea contabilă = 234,47 lei. Pavilionul I 2: - suprafaţa construită = 75,29 mp; - valoarea contabilă = 13.184,30 lei. Pavilionul M 10: - suprafaţa construită = 78,13 mp; - valoarea contabilă = 14.141,10 lei. Pavilionul X 22: - suprafaţa construită = 58,10 mp; - valoarea contabilă = 8.248,58 lei. Pavilionul L 9: - suprafaţa construită = 4,90 mp; - valoarea contabilă = 4.328,14 lei. Şopron metalic 12,20 x 11,30 x 6,00: - suprafaţa construită = 137,86 mp; - valoarea contabilă = 12.265,94 lei. Pavilionul K 1: - suprafaţa construită = 51,83 mp; - valoarea contabilă = 7.056,50 lei. Total valoare contabilă Imobil 727 – parţial= 256.219,04 lei
6. Comuna Sarichioi, judeţul Tulcea C.F. 35487 Sarichioi, nr. cadastral 35487; C.F. 35490 Sarichioi, nr. cadastral 35490 Comuna Jurilovca, judeţul Tulcea C.F. 32040 Jurilovca, nr. cadastral 32040 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 2519 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 107184 – parţial Construcţii: Pavilionul H - construcţia C6: - suprafaţa construită = 162,00 mp; - valoarea contabilă = 110.841,76 lei. Pavilionul I - construcţia C 5: - suprafaţa construită = 60,00 mp; - valoarea contabilă = 84.103,50 lei. Pavilionul J - construcţia C1: - suprafaţa construită = 359,00 mp; - valoarea contabilă = 506.080,25 lei. Pavilionul K - construcţia C1: - suprafaţa construită = 59,00 mp; - valoarea contabilă = 191.017,25 lei. Pavilionul L - construcţia C2: - suprafaţa construită = 1.108,00 mp; - valoarea contabilă = 728.249,75 lei. Pavilionul M - construcţia C3: - suprafaţa construită = 1.109,00 mp; - valoarea contabilă = 1.173.075,25 lei. Pavilionul N - construcţia C4: - suprafaţa construită = 101,00 mp; - valoarea contabilă = 179.680,32 lei. Pavilionul P: - suprafaţa construită = 7,00 mp; - valoarea contabilă = 3.360,24 lei. Pavilionul P 1: - suprafaţa construită = 7,00 mp; - valoarea contabilă = 3.360,24 lei. Pavilionul P 2: - suprafaţa construită = 7,00 mp; - valoarea contabilă = 3.360,24 lei. Pavilionul P 3: - suprafaţa construită = 7,00 mp; - valoarea contabilă = 3.360,24 lei. Pavilionul R - construcţia C9: - suprafaţa construită = 2.101,00 mp; - valoarea contabilă = 263.803,44 lei. Pavilionul R 1 - construcţia C11: - suprafaţa construită = 2.120 mp; - valoarea contabilă = 263.803,44 lei. Pavilionul R 2 - construcţia C21: - suprafaţa construită = 1.110,00 mp; - valoarea contabilă = 138.050,40 lei. Pavilionul S 2 - construcţia C18: - suprafaţa construită = 270,00 mp; - valoarea contabilă = 84.687,84 lei.
0 1 2 3
Pavilionul T - construcţia C28: - suprafaţa construită = 286,00 mp; - valoarea contabilă = 3.733,60 lei. Total valoare contabilă Imobil 2519 – parţial= 3.740.567,76 lei
7. Municipiul Piteşti, str. Negru Vodă nr. 55, judeţul Argeş C.F. 88796 Piteşti, nr. cadastral 11983 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 401 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103767 – parţial Construcţii: Pavilionul L: - suprafaţa construită = 566,60 mp; - valoarea contabilă = 71.800,00 lei. Împrejmuire sârmă pe un singur rând de stâlpi: - suprafaţa construită = 848,00 ml; - valoarea contabilă = 12.500,00 lei. Împrejmuire scândură: - suprafaţa construită = 100,00 ml; - valoarea contabilă = 9.200,00 lei. Total valoare contabilă Imobil 401 – parţial= 93.500,00 lei
8. Municipiul Craiova, bd. Dacia nr. 56, judeţul Dolj C.F. nr. 202344 Craiova, nr. cadastral 202344 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 848 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103863 – parţial Construcţii: Pavilionul I: - suprafaţa construită = 1.127,30 mp; - valoarea contabilă = 45.283,20 lei. Total valoare contabilă Imobil 848 – parţial= 45.283,20 lei
9. Comuna Sohatu, judeţul Călăraşi C.F. nr. 20780 Sohatu, nr. cadastral 20780 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 2434 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103800 – parţial Construcţii: Pavilionul G: - suprafaţa construită = 130,24 mp; - valoarea contabilă = 1.526,90 lei. Pavilionul S 1: - suprafaţa construită = 440,00 mp; - valoarea contabilă = 13,00 lei. Pavilionul S: - suprafaţa construită = 480,00 mp; - valoarea contabilă = 12,50 lei. Pavilionul M: - suprafaţa construită = 36,00 mp; - valoarea contabilă = 77.472,50 lei. Pavilionul L: - suprafaţa construită = 9,00 mp; - valoarea contabilă = 2.373,60 lei. Pavilionul L 1: - suprafaţa construită = 18,00 mp; - valoarea contabilă = 3.350,90 lei.
Pavilionul L 2: - suprafaţa construită = 18,00 mp; - valoarea contabilă = 3.350,90 lei. Pavilionul F: - suprafaţa construită = 82,00 mp; - valoarea contabilă = 4.667,00 lei. Pavilionul O: - suprafaţa construită = 132,00 mp; - valoarea contabilă = 22.545,60 lei. Pavilionul R: - suprafaţa construită = 144,00 mp; - valoarea contabilă = 136,10 lei. Pavilionul Ţ: - suprafaţa construită = 130,00 mp; - valoarea contabilă = 14.925,10 lei. Pavilionul K: - suprafaţa construită = 34,00 mp; - valoarea contabilă = 2.878,60 lei. Reţea alimentare cu apă: - suprafaţa construită = 200,00 mp; - valoarea contabilă = 175,00 lei. Reţea canalizare: - suprafaţa construită = 230,00 mp; - valoarea contabilă = 5.386,50 lei. Reţea electrică subterană: - suprafaţa construită = 890,00 mp; - valoarea contabilă = 367,83 lei. Drumuri şi alei cu macadam: - suprafaţa construită = 6.800,00 mp; - valoarea contabilă = 4.958,70 lei. Drumuri şi alei cu pământ: - suprafaţa construită = 5.600,00 mp; - valoarea contabilă = 2.754,08 lei. Împrejmuire plăci azbociment: - suprafaţa construită = 1.080,00 mp; - valoarea contabilă = 3.740,18 lei. Total valoare contabilă Imobil 2434 – parţial= 150.634,997 lei

ANEXA Nr. 3DATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor imobile constituite din construcţii şi terenuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, la care se actualizează adresele unde sunt situate acestea, prin adăugarea cărţilor funciare aferente după intabulare

Nr. crt. Nr. M.F.P. Cod de clasificare Denumirea bunului Adresa actualizată a bunului imobil, conform cărţii funciare
1. 103721 8.19.01 Imobil 1671 Comuna Lereşti, judeţul Argeş C.F. nr. 80242 Lereşti, nr. cadastral 80242
2. 104120 8.19.01 Imobil 2365 Comuna Ungheni, judeţul Mureş C.F. nr. 51445 Ungheni, nr. cadastral 51445
3. 106993 8.19.01 Imobil 338 Municipiul Focşani, bd. Bucureşti nr. 3, judeţul Vrancea C.F. nr. 57183 Focşani, nr. cadastral 57183
4. 106989 8.19.01 Imobil 2371 Municipiul Focşani, judeţul Vrancea C.F. nr. 57026 Focşani, nr. cadastral 7321 N
5. 103689 8.19.01 Imobil 727 Comuna Borcea, judeţul Călăraşi C.F. nr. 21624 Borcea, nr. cadastral 21624; C.F. nr. 21673 Borcea, nr. cadastral 21673 Comuna Movila, judeţul Ialomiţa C.F. nr. 20275 Movila, nr. cadastral 20275
6. 107184 8.19.01 Imobil 2519 Comuna Sarichioi, judeţul Tulcea C.F. 35487 Sarichioi, nr. cadastral 35487; C.F. 35490 Sarichioi, nr. cadastral 35490 Comuna Jurilovca, judeţul Tulcea C.F. 32040 Jurilovca, nr. cadastral 32040
7. 103767 8.19.01 Imobil 401 Municipiul Piteşti, str. Negru Vodă nr. 55, judeţul Argeş C.F. 88796 Piteşti, nr. cadastral 11983
8. 103863 8.19.01 Imobil 848 Municipiul Craiova, bd. Dacia nr. 56, judeţul Dolj C.F. nr. 202344 Craiova, nr. cadastral 202344
9. 103800 8.19.01 Imobil 2434 Comuna Sohatu, judeţul Călăraşi C.F. nr. 20780 Sohatu, nr. cadastral 20780


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 555/2015

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 555 din 2015
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 90 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Rectificare - 2010
    caroline18@champlin.com password : caroline7793h3 kgorczany@windler.info password : kgorczany7237 okuneva.daniela@vonrueden.com password : 27934madisyn gaylord.madisyn@dietrich.org password : lordsky2882 ldickens@hickle.biz password : chickenengland7263 grady.lura@schaefer.com password : gradymiura27 burnice.abernathy@hirthe.org password : burnicenikki11 marcia13@bartoletti.org password : marcianolucky67 dooley.benedict@sauer.com password : dooleychick6599 hpfannerstill@reichel.com password : playboyrich98 all paypal accounts are free with the money above all still active, if you can't log in, the password might have been changed by other visitors, to get the latest paypal hack updates please bookmark this website Tags leaked paypal, leaked paypal 2020, leaked paypal accounts Contact Kelvin Ericksson(blankatmmaster5555@gmail.com) WhatsApp +3197005033695
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu