Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.555 din 15.07.2015

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Argeş, Mureş, Vrancea, Călăraşi, Tulcea şi Dolj, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora, şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 612 din 12 august 2015



SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, şi potrivit art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, amplasate în incinta imobilelor având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora. Articolul 2Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor imobile din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, ca urmare a reevaluării efectuate în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 3Se aprobă actualizarea datelor de identificare ale imobilelor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale prevăzute în anexa nr. 3, ca urmare a modificării adreselor la care sunt situate acestea după intabulare în cartea funciară. Articolul 4După scoaterea din funcţiune şi casarea construcţiilor şi amenajărilor la terenuri, Ministerul Apărării Naţionale va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 5 Anexele nr. 1, 2*) şi 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.__*) Anexa nr. 2 nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează:Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,Gabriel OpreaMinistrul apărării naţionale,Mircea DuşaMinistrul finanţelor publice,Eugen Orlando Teodorovici
ANEXA Nr. 1DATELE DE IDENTIFICARE ale construcţiilor şi amenajărilor la terenuri din cadrul unor bunuri imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, care trec din domeniul public în domeniul privat al statului în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora

Nr. crt. Adresa imobilului, nr. carte funciară, nr. cadastral Persoana juridică - administrator al imobilului Codul unic de înregistrare Denumirea bunului din domeniul public al statului, codul de clasificare, nr. M.F.P., construcţii cu destinaţie specială şi amenajări la teren aferente imobilului propuse pentru trecere în domeniul privat al statului şi valoarea contabilă totală a acestora propusă pentru diminuare din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
0 1 2 3
1. Comuna Lereşti, judeţul Argeş C.F. nr. 80242 Lereşti, nr. cadastral 80242 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 1671 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103721 – parţial Construcţii: Pavilionul P: - suprafaţa construită = 106,50 mp; - valoarea contabilă = 18.278,90 lei. Total valoare contabilă Imobil 1671 – parţial= 18.278,90 lei
2. Comuna Ungheni, judeţul Mureş C.F. nr. 51445 Ungheni, nr. cadastral 51445 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 2365 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 104120 – parţial Construcţii: Pavilionul A: - suprafaţa construită = 86,21 mp; - valoarea contabilă = 10,40 lei. Reţea energie electrică aeriană: - suprafaţa construită = 1.290,00 ml; - valoarea contabilă = 10.513,50 lei. Drumuri şi alei interioare cu pământ: - suprafaţa construită = 300,00 mp; - valoarea contabilă = 3,00 lei. Drumuri şi alei interioare cu macadam: - suprafaţa construită = 2.700,00 mp; - valoarea contabilă = 27,00 lei. Total valoare contabilă Imobil 2365 – parţial= 10.550,90 lei
3. Municipiul Focşani, bd. Bucureşti nr. 3, judeţul Vrancea C.F. nr. 57183 Focşani, nr. cadastral 57183 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 338 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 106993 – parţial Construcţii: Pavilionul O - construcţia C 9: - suprafaţa construită = 82,00 mp; - valoarea contabilă = 8.089,50 lei. Pavilionul O1 - construcţia C 21: - suprafaţa construită = 59,00 mp; - valoarea contabilă = 7.093,90 lei. Platformă macadam: - suprafaţa construită = 8.310,00 mp; - valoarea contabilă = 3.403,00 lei. Total valoare contabilă Imobil 338 – parţial= 18.586,40 lei
4. Municipiul Focşani, judeţul Vrancea C.F. nr. 57026 Focşani, nr. cadastral 7321 N Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 2371 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 106989 – parţial Reţea energie electrică aeriană pe stâlpi de lemn: - suprafaţa construită = 614,00 mp; - valoarea contabilă = 1.312,70 lei. Reţea energie electrică aeriană pe stâlpi de beton: - suprafaţa construită = 50,00 mp; - valoarea contabilă = 106,90 lei. Platformă macadam: - suprafaţa construită = 1.000,00 mp; - valoarea contabilă = 2.916,90 lei. Total valoare contabilă Imobil 2371 – parţial= 4.336,50 lei
5. Comuna Borcea, judeţul Călăraşi C F nr. 21624 Borcea, nr. cadastral 21624; C.F. nr. 21673 Borcea, nr. cadastral 21673 Comuna Movila, judeţul Ialomiţa C.F. nr. 20275 Movila, nr. cadastral 20275 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 727 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103689 – parţial Drumuri şi alei interioare betonate - suprafaţa construită = 19.871 ml; - valoarea contabilă = 28.982,45 lei. Drumuri şi alei interioare cu macadam: - suprafaţa construită = 11.560 ml; - valoarea contabilă = 82,768 lei. Platforme betonate-asfaltate: - suprafaţa construită = 28.380 ml; - valoarea contabilă = 2.068,90 lei. Platforme pavate cu macadam: - suprafaţa construită = 1.100 ml; - valoarea contabilă = 3,96 lei. Împrejmuire sârmă ghimpată pe un rând de stâlpi: - suprafaţa construită = 3.950 ml; - valoarea contabilă = 6.144,89 lei. Reţea de alimentare cu apă: - suprafaţa construită = 4.700 ml; - valoarea contabilă = 4.111,56 lei. Reţea de canalizare: - suprafaţa construită = 300 ml; - valoarea contabilă = 4.716,75 lei. Reţea de energie electrică aeriană: - suprafaţa construită = 19.530 ml; - valoarea contabilă = 65,03 lei. Reţea de energie electrică aeriană: - suprafaţa construită = 14.225 ml; - valoarea contabilă = 224,473 lei. Pavilionul K 3: - suprafaţa construită = 32,75 mp; - valoarea contabilă = 6.160,5 lei. Pavilionul K 4: - suprafaţa construită = 32,75 mp; - valoarea contabilă = 8.556,2 lei.
0 1 2 3
6. Pavilionul K 5: - suprafaţa construită = 32,75 mp; - valoarea contabilă = 8.556,2 lei. Pavilionul R 1: - suprafaţa construită = 120,18 mp; - valoarea contabilă = 36.841,11 lei. Pavilionul L 1: - suprafaţa construită = 7,35 mp; - valoarea contabilă = 2.110,30 lei. Pavilionul K 6: - suprafaţa construită = 32,75 mp; - valoarea contabilă = 8.556,20 lei. Pavilionul K 7: - suprafaţa construită = 32,75 mp; - valoarea contabilă = 8.556,20 lei. Pavilionul A 6: - suprafaţa construită = 100,00 mp; - valoarea contabilă = 17.501,30 lei. Pavilionul N 5: - suprafaţa construită = 284,54 mp; - valoarea contabilă = 43.582,20 lei. Pavilionul S 13: - suprafaţa construită = 47,47 mp; - valoarea contabilă = 602,00 lei. Şopron metalic 30,00 x 10,00 x 6,00: - suprafaţa construită = 300,00 mp; - valoarea contabilă = 9.337,02 lei. Baracă metalică 4,00 x 4,00 x 2,50: - suprafaţa construită = 16,00 mp; - valoarea contabilă = 234,47 lei. Pavilionul I 2: - suprafaţa construită = 75,29 mp; - valoarea contabilă = 13.184,30 lei. Pavilionul M 10: - suprafaţa construită = 78,13 mp; - valoarea contabilă = 14.141,10 lei. Pavilionul X 22: - suprafaţa construită = 58,10 mp; - valoarea contabilă = 8.248,58 lei. Pavilionul L 9: - suprafaţa construită = 4,90 mp; - valoarea contabilă = 4.328,14 lei. Şopron metalic 12,20 x 11,30 x 6,00: - suprafaţa construită = 137,86 mp; - valoarea contabilă = 12.265,94 lei. Pavilionul K 1: - suprafaţa construită = 51,83 mp; - valoarea contabilă = 7.056,50 lei. Total valoare contabilă Imobil 727 – parţial= 256.219,04 lei
6. Comuna Sarichioi, judeţul Tulcea C.F. 35487 Sarichioi, nr. cadastral 35487; C.F. 35490 Sarichioi, nr. cadastral 35490 Comuna Jurilovca, judeţul Tulcea C.F. 32040 Jurilovca, nr. cadastral 32040 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 2519 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 107184 – parţial Construcţii: Pavilionul H - construcţia C6: - suprafaţa construită = 162,00 mp; - valoarea contabilă = 110.841,76 lei. Pavilionul I - construcţia C 5: - suprafaţa construită = 60,00 mp; - valoarea contabilă = 84.103,50 lei. Pavilionul J - construcţia C1: - suprafaţa construită = 359,00 mp; - valoarea contabilă = 506.080,25 lei. Pavilionul K - construcţia C1: - suprafaţa construită = 59,00 mp; - valoarea contabilă = 191.017,25 lei. Pavilionul L - construcţia C2: - suprafaţa construită = 1.108,00 mp; - valoarea contabilă = 728.249,75 lei. Pavilionul M - construcţia C3: - suprafaţa construită = 1.109,00 mp; - valoarea contabilă = 1.173.075,25 lei. Pavilionul N - construcţia C4: - suprafaţa construită = 101,00 mp; - valoarea contabilă = 179.680,32 lei. Pavilionul P: - suprafaţa construită = 7,00 mp; - valoarea contabilă = 3.360,24 lei. Pavilionul P 1: - suprafaţa construită = 7,00 mp; - valoarea contabilă = 3.360,24 lei. Pavilionul P 2: - suprafaţa construită = 7,00 mp; - valoarea contabilă = 3.360,24 lei. Pavilionul P 3: - suprafaţa construită = 7,00 mp; - valoarea contabilă = 3.360,24 lei. Pavilionul R - construcţia C9: - suprafaţa construită = 2.101,00 mp; - valoarea contabilă = 263.803,44 lei. Pavilionul R 1 - construcţia C11: - suprafaţa construită = 2.120 mp; - valoarea contabilă = 263.803,44 lei. Pavilionul R 2 - construcţia C21: - suprafaţa construită = 1.110,00 mp; - valoarea contabilă = 138.050,40 lei. Pavilionul S 2 - construcţia C18: - suprafaţa construită = 270,00 mp; - valoarea contabilă = 84.687,84 lei.
0 1 2 3
Pavilionul T - construcţia C28: - suprafaţa construită = 286,00 mp; - valoarea contabilă = 3.733,60 lei. Total valoare contabilă Imobil 2519 – parţial= 3.740.567,76 lei
7. Municipiul Piteşti, str. Negru Vodă nr. 55, judeţul Argeş C.F. 88796 Piteşti, nr. cadastral 11983 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 401 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103767 – parţial Construcţii: Pavilionul L: - suprafaţa construită = 566,60 mp; - valoarea contabilă = 71.800,00 lei. Împrejmuire sârmă pe un singur rând de stâlpi: - suprafaţa construită = 848,00 ml; - valoarea contabilă = 12.500,00 lei. Împrejmuire scândură: - suprafaţa construită = 100,00 ml; - valoarea contabilă = 9.200,00 lei. Total valoare contabilă Imobil 401 – parţial= 93.500,00 lei
8. Municipiul Craiova, bd. Dacia nr. 56, judeţul Dolj C.F. nr. 202344 Craiova, nr. cadastral 202344 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 848 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103863 – parţial Construcţii: Pavilionul I: - suprafaţa construită = 1.127,30 mp; - valoarea contabilă = 45.283,20 lei. Total valoare contabilă Imobil 848 – parţial= 45.283,20 lei
9. Comuna Sohatu, judeţul Călăraşi C.F. nr. 20780 Sohatu, nr. cadastral 20780 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 2434 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103800 – parţial Construcţii: Pavilionul G: - suprafaţa construită = 130,24 mp; - valoarea contabilă = 1.526,90 lei. Pavilionul S 1: - suprafaţa construită = 440,00 mp; - valoarea contabilă = 13,00 lei. Pavilionul S: - suprafaţa construită = 480,00 mp; - valoarea contabilă = 12,50 lei. Pavilionul M: - suprafaţa construită = 36,00 mp; - valoarea contabilă = 77.472,50 lei. Pavilionul L: - suprafaţa construită = 9,00 mp; - valoarea contabilă = 2.373,60 lei. Pavilionul L 1: - suprafaţa construită = 18,00 mp; - valoarea contabilă = 3.350,90 lei.
Pavilionul L 2: - suprafaţa construită = 18,00 mp; - valoarea contabilă = 3.350,90 lei. Pavilionul F: - suprafaţa construită = 82,00 mp; - valoarea contabilă = 4.667,00 lei. Pavilionul O: - suprafaţa construită = 132,00 mp; - valoarea contabilă = 22.545,60 lei. Pavilionul R: - suprafaţa construită = 144,00 mp; - valoarea contabilă = 136,10 lei. Pavilionul Ţ: - suprafaţa construită = 130,00 mp; - valoarea contabilă = 14.925,10 lei. Pavilionul K: - suprafaţa construită = 34,00 mp; - valoarea contabilă = 2.878,60 lei. Reţea alimentare cu apă: - suprafaţa construită = 200,00 mp; - valoarea contabilă = 175,00 lei. Reţea canalizare: - suprafaţa construită = 230,00 mp; - valoarea contabilă = 5.386,50 lei. Reţea electrică subterană: - suprafaţa construită = 890,00 mp; - valoarea contabilă = 367,83 lei. Drumuri şi alei cu macadam: - suprafaţa construită = 6.800,00 mp; - valoarea contabilă = 4.958,70 lei. Drumuri şi alei cu pământ: - suprafaţa construită = 5.600,00 mp; - valoarea contabilă = 2.754,08 lei. Împrejmuire plăci azbociment: - suprafaţa construită = 1.080,00 mp; - valoarea contabilă = 3.740,18 lei. Total valoare contabilă Imobil 2434 – parţial= 150.634,997 lei

ANEXA Nr. 3DATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor imobile constituite din construcţii şi terenuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, la care se actualizează adresele unde sunt situate acestea, prin adăugarea cărţilor funciare aferente după intabulare

Nr. crt. Nr. M.F.P. Cod de clasificare Denumirea bunului Adresa actualizată a bunului imobil, conform cărţii funciare
1. 103721 8.19.01 Imobil 1671 Comuna Lereşti, judeţul Argeş C.F. nr. 80242 Lereşti, nr. cadastral 80242
2. 104120 8.19.01 Imobil 2365 Comuna Ungheni, judeţul Mureş C.F. nr. 51445 Ungheni, nr. cadastral 51445
3. 106993 8.19.01 Imobil 338 Municipiul Focşani, bd. Bucureşti nr. 3, judeţul Vrancea C.F. nr. 57183 Focşani, nr. cadastral 57183
4. 106989 8.19.01 Imobil 2371 Municipiul Focşani, judeţul Vrancea C.F. nr. 57026 Focşani, nr. cadastral 7321 N
5. 103689 8.19.01 Imobil 727 Comuna Borcea, judeţul Călăraşi C.F. nr. 21624 Borcea, nr. cadastral 21624; C.F. nr. 21673 Borcea, nr. cadastral 21673 Comuna Movila, judeţul Ialomiţa C.F. nr. 20275 Movila, nr. cadastral 20275
6. 107184 8.19.01 Imobil 2519 Comuna Sarichioi, judeţul Tulcea C.F. 35487 Sarichioi, nr. cadastral 35487; C.F. 35490 Sarichioi, nr. cadastral 35490 Comuna Jurilovca, judeţul Tulcea C.F. 32040 Jurilovca, nr. cadastral 32040
7. 103767 8.19.01 Imobil 401 Municipiul Piteşti, str. Negru Vodă nr. 55, judeţul Argeş C.F. 88796 Piteşti, nr. cadastral 11983
8. 103863 8.19.01 Imobil 848 Municipiul Craiova, bd. Dacia nr. 56, judeţul Dolj C.F. nr. 202344 Craiova, nr. cadastral 202344
9. 103800 8.19.01 Imobil 2434 Comuna Sohatu, judeţul Călăraşi C.F. nr. 20780 Sohatu, nr. cadastral 20780


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 555/2015

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 555 din 2015
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu