Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 544 din  9 octombrie 1993

pentru aprobarea Acordului comercial si a Acordului de cooperare economica si tehnica dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Costa Rica

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 252 din 22 octombrie 1993


SmartCity3


    Guvernul Romaniei hotaraste:

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Acordul comercial si Acordul de cooperare economica si tehnica dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Costa Rica, semnate la San Jose la 12 iulie 1991.

                       PRIM-MINISTRU
                      NICOLAE VACAROIU

                            Contrasemneaza:
                            Ministrul comertului,
                            Cristian Ionescu

                            ACORD COMERCIAL
intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Costa Rica

    Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Costa Rica, denumite in continuare parti contractante,
    animate de dorinta de a promova si dezvolta relatiile comerciale dintre cele doua tari pe baza egalitatii si avantajului reciproc,
    afirmand ca dezvoltarea institutiilor economice bazate pe economia de piata va ajuta la largirea si diversificarea schimburilor comerciale intre cele doua tari,
    tinand seama de participarea ambelor tari la Acordul general pentru tarife si comert (GATT),
    convinse ca un acord privind relatiile comerciale intre cele doua parti contractante creeaza cadrul adecvat care va accelera dezvoltarea si amplificarea legaturilor comerciale directe intre persoanele fizice si juridice si poate servi intereselor reciproce ale partilor,
    avand in vedere potentialul economic al celor doua tari,
    au convenit urmatoarele:

    Art. 1
    Partile contractante isi afirma dorinta lor de a extinde schimbul de marfuri, in conformitate cu prevederile prezentului acord si cu legile si reglementarile in vigoare in fiecare tara, precum si pe baza obiectivelor de dezvoltare economica a celor doua tari.
    Partile contractante vor lua masurile corespunzatoare pentru stimularea si facilitarea schimbului de marfuri ca si pentru asigurarea de conditii favorabile pentru dezvoltarea pe termen lung a relatiilor comerciale intre persoane fizice si juridice din cele doua tari.
    Art. 2
    Partile contractante isi vor acorda reciproc, pentru marfurile originare importate direct din cealalta parte sau pentru marfurile originare exportate direct celeilalte parti tratamentul natiunii cele mai favorizate pe care il acorda marfurilor originare din/sau destinate oricarei alte tari sau grup de tari in ceea ce priveste taxele vamale, impozitele sau alte obligatii fiscale, cat si in ceea ce priveste formalitatile administrative, regimul de acordare sau scutire de licente, transferurile sau platile de devize, reglementarea circulatiei, transportului si livrarii de marfuri.
    Art. 3
    Prevederile art. 2 nu se vor aplica la:
    a) avantajele si facilitatile pe care oricare dintre partile contractante le-a acordat sau le va acorda in viitor oricareia dintre tarile limitrofe in scopul de a facilita traficul si comertul de frontiera;
    b) avantajele si facilitatile pe care oricare dintre partile contractante le-a acordat sau le va acorda in viitor unei tari sau grup de tari ca urmare a participarii sale la uniuni vamale sau zone de comert liber, precum si la alte acorduri economice internationale, inclusiv cele regionale, subregionale sau interregionale;
    c) avantajele si facilitatile pe care oricare dintre partile contractante le-a acordat sau le va acorda marfurilor importate in cadrul programelor de ajutorare furnizate acelei parti de catre terte tari sau de catre institutii, organisme si oricare alte organizatii internationale.
    Art. 4
    Partile contractante isi vor acorda reciproc facilitati tarifare si netarifare, in conformitate cu acordurile internationale in vigoare, acceptate de ambele parti.
    Autoritatile competente din cele doua tari vor lua masuri pentru ca persoanele fizice si juridice din cele doua tari sa cunoasca facilitatile mentionate mai sus, incluzand eliberarea de certificate de origine pentru marfurile care beneficiaza de preferinte tarifare si netarifare.
    De asemenea, partile contractante isi vor acorda reciproc orice reducere de taxe vamale rezultata din negocierile multilaterale.
    Art. 5
    Schimbul de marfuri in cadrul prezentului acord se va realiza pe baza de contracte incheiate intre persoane fizice si juridice din cele doua tari, pe baze nediscriminatorii fata de parteneri din terte tari si in exercitarea deciziilor lor comerciale independente si pe baza conditiilor comerciale cum sunt: pretul, calitatea, disponibilitatea, termenul de livrare si conditiile de plata.
    Art. 6
    Preturile pentru marfurile livrate conform prevederilor prezentului acord se vor stabili pe baza de negocieri intre semnatarii contractelor de vanzare-cumparare in devize liber convertibile. Preturile vor fi cele practicate in comertul mondial pentru marfuri similare, in conditii de libera competitivitate.
    Art. 7
    Toate tranzactiile comerciale intre persoanele fizice si juridice din cele doua tari se vor efectua in devize liber convertibile, desemnate de catre Fondul Monetar International ca atare si in conformitate cu legile si reglementarile in vigoare care guverneaza regimul devizelor in ambele tari.
    Persoanele fizice si juridice din cele doua tari vor putea conveni, de asemenea, alte modalitati de plata, intotdeauna cand vor fi respectate legile si dispozitiile in domeniu.
    Niciuna dintre partile contractante nu va limita transferurile de devize, ale depozitelor convertibile sau ale altor instrumente reprezentative rezultand din acestea, obtinute in mod legal, in legatura cu schimbul de marfuri, de catre persoanele fizice sau juridice din cealalta tara.
    Cheltuielile in legatura cu operatiunile comerciale, efectuate de o tara pe teritoriul celeilalte tari, vor putea fi efectuate si in moneda locala, obtinuta in mod legal.
    Art. 8
    Marfurile care fac obiectul schimbului comercial dintre cele doua tari vor fi destinate sa satisfaca necesitatile lor interne, in afara cazurilor in care partile semnatare ale contractelor de vanzare-cumparare vor conveni altfel.
    Art. 9
    Navele comerciale aflate sub pavilionul uneia din cele doua tari, precum si incarcatura si echipajele lor vor beneficia de clauza natiunii cele mai favorizate, la intrarea, stationarea si iesirea din porturile si locurile de ancorare ale celeilalte tari, atat in ceea ce priveste regimul porturilor cat si toate operatiunile care se realizeaza in cadrul porturilor, inclusiv plata serviciilor portuare.
    Cele prevazute in paragraful anterior nu se refera la navele destinate comertului de coasta si navigatiei interne.
    Nationalitatea navelor sub pavilionul uneia din cele doua tari va fi recunoscuta de catre autoritatile competente ale celeilalte tari pe baza documentelor aflate la bordul navelor respective, care au fost emise de catre autoritatile tarii sub pavilionul careia navigheaza nava.
    Art. 10
    Partea romana isi rezerva dreptul de a face asigurarea la societati romanesti pentru orice marfa care se exporta in Republica Costa Rica, ca si pentru cele importate din Republica Costa Rica, in cazurile in care riscul transportului ar fi in sarcina vanzatorului sau respectiv, in sarcina cumparatorului.
    Partea costaricana isi rezerva dreptul de a face asigurarea la societati costaricane pentru orice marfa care se exporta in Romania, ca si pentru cele importate din Romania, in cazurile in care riscul transportului ar fi in sarcina vanzatorului sau, respectiv, in sarcina cumparatorului.
    Art. 11
    In conformitate cu legile si reglementarile interne in vigoare in fiecare tara, partile contractante convin importul, liber de taxe vamale, impozite si alte taxe al urmatoarelor bunuri:
    a) mostre, modele, materiale de publicitate, alte documente fara valoare comerciala;
    b) bunuri destinate inlocuirii de produse importate anterior, bunuri primite in cadrul bonificatiilor;
    c) unelte si articole aduse de parteneri din cealalta tara pentru a fi utilizate la asamblarea sau repararea de produse, cu conditia ca acestea sa fie reexportate dupa terminarea operatiunilor pentru care au fost importate;
    d) marfuri destinate a fi expuse la targuri si expozitii, cu conditia ca acestea sa fie reexportate dupa incheierea targurilor si expozitiilor. Se excepteaza de la reexport produsele alimentare si alte articole de mica valoare, destinate consumului in timpul targurilor, expozitiilor, conferintelor, reuniunilor si altor manifestari similare;
    e) unelte si echipamente speciale care se utilizeaza la lucrari de montaj si constructii, prestari de servicii, asistenta tehnica si alte activitati similare, aduse de catre parteneri din cealalta tara care presteaza asemenea activitati, cu conditia ca astfel de unelte si echipamente sa fie reexportate dupa terminarea activitatilor pentru care au fost importate. In cazul in care aceste unelte si echipamente ar fi cumparate in tara in care s-au realizat activitatile, cumparatorul va plati impozitele respective;
    f) conteinere si ambalaje speciale, utilizate in comert international, care vor fi returnate partenerului.
    Toate bunurile si marfurile exonerate de taxe vamale vor fi utilizate numai in scopurile pentru care au fost importate. In cazul in care se vor utiliza in alte scopuri sau se vor valorifica in tara importatoare, se vor aplica reglementarile vamale in vigoare in tara importatoare.
    Art. 12
    Partile contractante vor lua masurile corespunzatoare, in conformitate cu propria lor legislatie si cu prevederile acordurilor internationale la care ele sunt parti, pentru a proteja pe teritoriile lor, de orice forma de concurenta neloiala in tranzactiile comerciale, a produselor originare din cealalta tara, impiedicand si interzicand fabricarea, circulatia sau vanzarea de produse care poarta marci, inscriptii sau orice alte semne care ar constitui o falsa identificare privind provenienta speciei, natura sau calitatea produsului.
    Art. 13
    Pentru promovarea si realizarea obiectivelor prezentului acord, partile contractante vor lua masuri, in conformitate cu legile si reglementarile in vigoare in tarile lor, pentru a incuraja si facilita:
    1. Extinderea contractelor economice intre persoanele fizice si juridice din cele doua tari, schimbul de reprezentanti comerciali, de oameni de afaceri si de specialisti si tehnicieni din diferite domenii de activitate, in scopul dezvoltarii schimburilor comerciale intre cele doua tari. In acest sens, partile contractante se asteapta ca, in perioada de valabilitate a prezentului acord, persoanele fizice si juridice din fiecare tara, bazate pe considerente comerciale, sa sporeasca cumpararile lor de marfuri din cealalta tara. In acest scop, autoritatile competente ale celor doua parti contractante vor face cunoscut acest acord si il vor pune la dispozitia tuturor celor interesati.
    2. Organizarea de manifestari comerciale promotionale, cum sunt: targuri, expozitii, misiuni comerciale, conferinte si alte actiuni similare pe teritoriile celor doua tari, precum si participarea persoanelor fizice si juridice la asemenea manifestari.
    3. Stabilirea pe teritoriul celor doua tari, in conformitate cu legile lor in vigoare, de reprezentante si oficii comerciale ale persoanelor fizice si juridice din cealalta tara, cu aplicarea unui tratament nediscriminatoriu fata de tari terte pentru activitatea acestor reprezentante si oficii comerciale.
    4. Prospectarea pietelor si crearea conditiilor pentru negocierea si incheierea de contracte, aranjamente sau intelegeri comerciale pe termen lung intre persoanele fizice si juridice din cele doua tari. De aceea fiecare parte contractanta va permite persoanelor fizice si juridice din cealalta tara sa faca reclama pentru propriile produse direct in mediile de publicitate, incluzand presa, radioul, televiziunea, publicatiile, panourile, afisele sau posta directa.
    Fiecare parte contractanta va permite persoanelor fizice si juridice din cealalta parte sa realizeze studii de piata fie direct, fie pe baza de contracte, punandu-le la dispozitie informatii cu caracter neconfidential, facilitand schimbul de informatii cu privire la legile referitoare la comertul exterior si la programele si orientarile dezvoltarii economice.
    Fiecare parte contractanta va pune la dispozitia persoanelor fizice si juridice ale celeilalte parti toate legile si reglementarile, deciziile juridice si regulile publice cu aplicare generala referitoare la activitatea comerciala, investitii, impozite, activitatea bancara, asigurari si alte servicii financiare si de transport.
    5. Realizarea de contacte directe intre persoane fizice si juridice ale uneia dintre tari cu utilizatorii finali si clienti ai marfurilor din cealalta tara.
    6. Organizarea pe teritoriul uneia dintre tari sau in terte tari de societati mixte comerciale, societati cu capital propriu, banci mixte, birouri tehnico-comerciale, unitati de service si de asistenta tehnica, depozite de marfuri si piese de schimb, ateliere de reparatii si alte forme organizatorice care se convin intre persoanele fizice si juridice din cele doua tari.
    Partile contractante vor sprijini oamenii de afaceri, tehnicienii, specialistii si reprezentantii companiilor din ambele tari in tot ceea ce priveste conditiile necesare pentru indeplinirea activitatii lor.
    7. Colaborarea intre persoanele fizice si juridice din cele doua tari pentru promovarea si dezvoltarea livrarilor de marfuri in comun in terte tari, precum si promovarea de tranzactii multilaterale.
    Art. 14
    Fiecare parte contractanta va acorda, in conformitate cu legile si reglementarile in vigoare in tara sa, toate facilitatile de trecere, in tranzit pe teritoriul sau, a marfurilor:
    a) originare de pe teritoriul uneia din cele doua tari si destinate tarilor terte;
    b) originare din terte tari si destinate celeilalte tari.
    Art. 15
    Prevederile prezentului acord nu vor fi interpretate ca un impediment pentru adoptarea si indeplinirea, de catre fiecare parte contractanta, a masurilor necesare pentru:
    a) protejarea moralitatii publice;
    b) aplicarea legilor si celorlalte reglementari privind securitatea nationala;
    c) reglementarea importurilor sau exporturilor de arme, munitii si alte materiale strategice si de razboi;
    d) protejarea vietii si sanatatii persoanelor, animalelor si plantelor;
    e) protejarea patrimoniului national cu valoare artistica, istorica si arheologica;
    f) restrictionarea exportului, utilizarea si consumul de materiale nucleare, produse radioactive si alte materiale utilizabile in dezvoltarea sau folosirea energiei nucleare.
    Art. 16
    Comisia mixta interguvernamentala constituita intre cele doua tari in baza acordului semnat in 1973 va examina modul de indeplinire a prevederilor prezentului acord, precum si a altor intelegeri comerciale, stadiul schimburilor comerciale si va initia, sprijini si promova noi actiuni care sa conduca la cresterea si diversificarea schimburilor.
    Art. 17
    Partile contractante confirma interesul lor privind solutionarea prompta si echitabila, pe cat posibil pe cale amiabila, a eventualelor diferende rezultand din tranzactiile comerciale incheiate intre persoanele fizice si juridice din cele doua tari.
    Daca nu este posibila solutionarea diferendelor pe cale amiabila, persoanele fizice si juridice din cele doua tari vor putea recurge la arbitraj in conformitate cu contractele incheiate intre ele.
    Partile semnatare ale contractului comercial pot stabili ca arbitrajul sa se faca in conformitate cu oricare din regulile de arbitraj recunoscute pe plan international, inclusiv regulile UNCITRAL, in care caz trebuie desemnata o autoritate de arbitraj potrivit regulilor mentionate, intr-o tara diferita decat Romania sau Republica Costa Rica.
    Nici o prevedere a acestui articol nu va impiedica persoanele fizice si juridice sa convina asupra oricarei alte forme de arbitraj sau de solutionare a diferendelor, pe care o prefera si o accepta reciproc ca fiind cea mai corespunzatoare necesitatilor lor specifice.
    Art. 18
    In conformitate cu propriile lor obiective si politici, partile contractante vor colabora bilateral si multilateral pentru solutionarea problemelor lor comerciale de interes comun.
    Partile contractante convin sa se consulte pe cai adecvate, inclusiv cu ocazia sesiunilor comisiei mixte, la cererea oricareia dintre parti, asupra problemelor privind interpretarea si aplicarea in practica a prezentului acord sau a altor aspecte relevante ale relatiilor lor reciproce.
    Art. 19
    Prevederile prezentului acord nu afecteaza si nu vor afecta alte acorduri bilaterale incheiate sau care se vor incheia si nici nu vor afecta drepturile si obligatiile partilor contractante rezultate din acordurile internationale deja incheiate.
    Art. 20
    Prezentul acord va intra in vigoare la data la care partile contractante isi notifica reciproc ca au fost indeplinite cerintele lor legale interne. Acordul va avea o valabilitate de 5 ani, dupa care va fi prelungit in mod automat, pe perioade succesive de un an, in afara de cazul in care oricare dintre partile contractante notifica in scris celeilalte parti intentia sa de a-i inceta valabilitatea, cu 60 de zile inaintea datei de valabilitate anuala.
    In momentul intrarii in vigoare a prezentului acord, acordul comercial semnat la data de 6 octombrie 1971 ramane fara efect.
    Art. 21
    Prezentul acord va putea fi completat sau modificat cu acordul celor doua parti contractante prin intermediul unor protocoale adecvate. Completarile sau modificarile respective vor intra in vigoare in conformitate cu prevederile art. 20 din prezentul acord.
    Art. 22
    Toate tranzactiile incheiate in perioada de valabilitate a prezentului acord si nerealizate integral sau partial la data expirarii acestuia vor continua sa se supuna prevederilor prezentului acord.
    Semnat la San Jose, la data de 12 iulie 1991, in patru exemplare originale, doua in limba romana si doua in limba spaniola, fiecare avand aceeasi valoare.

                        Pentru Guvernul Romaniei,
                            Adrian Nastase,
                       ministrul afacerilor externe

                  Pentru Guvernul Republicii Costa Rica,
                       dr. Bernd Niehaus Quesada,
                 ministrul relatiilor externe si cultelor

                                  ACORD
de cooperare economica si tehnica intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Costa Rica

    Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Costa Rica, denumite in continuare parti contractante,
    animate de dorinta de a consolida si intensifica cooperarea economica si tehnica intre cele doua tari pe baza egalitatii si avantajului reciproc,
    tinand seama de posibilitatile oferite de economiile lor si avand in vedere interesul comun de a promova si incuraja dezvoltarea economica si tehnica,
    convinse ca un acord privind relatiile economice si tehnice creeaza un cadru favorabil pentru dezvoltarea si extinderea acestor relatii intre persoanele fizice si juridice din cele doua tari,
    au convenit urmatoarele:

    Art. 1
    Prezentul acord are ca obiectiv promovarea si dezvoltarea cooperarii economice si tehnice intre cele doua tari, pe baze cat mai largi, in avantajul lor reciproc.
    In acest scop, partile contractante vor lua toate masurile corespunzatoare, in conformitate cu prevederile acestui acord si a legilor si reglementarilor tarilor lor, pentru incurajarea si facilitarea cooperarii economice si tehnice intre persoanele fizice si juridice din cele doua tari.
    Obiectivele acestei cooperari vor fi:
    - dezvoltarea economiilor nationale ale celor doua tari si a nivelului de trai al populatiei pentru satisfacerea necesitatilor de materii prime, combustibili, energie, masini si utilaje, produse agroalimentare, bunuri industriale de consum etc.;
    - incurajarea realizarii de programe stiintifice si tehnologice si a fabricatiei de produse deficitare pentru cele doua tari;
    - utilizarea de tehnologii moderne si dotarea cu utilaje si accesorii de inalt nivel tehnic care sa asigure cresterea volumului productiei si a productivitatii muncii;
    - crearea de conditii pentru utilizarea eficienta a resurselor materiale si a capacitatilor de productie existente;
    - protejarea si ameliorarea mediului inconjurator;
    si
    - incurajarea si promovarea de investitii reciproce in cele doua tari in diverse domenii de activitate.
    Art. 2
    Partile contractante vor actiona pentru stabilirea unei cooperari economice si tehnice pe termen lung, in special in urmatoarele domenii:
    - industria constructiilor de masini;
    - industria electronica, electrotehnica, automatica;
    - industria chimica si petrochimica;
    - industria siderurgica si metalurgica;
    - industria lemnului si a materialelor de constructii;
    - industria usoara si a bunurilor de consum;
    - agricultura si industria alimentara;
    - energetica;
    - informatica (calculatoare);
    - transporturi si telecomunicatii;
    - constructii industriale si civile;
    - servicii, financiar, bancar;
    - stiinta, tehnologie, pregatirea de cadre.
    Domeniile mentionate mai sus nu sunt restrictive, persoanele fizice si juridice din cele doua tari putand extinde cooperarea economica si tehnica si in alte domenii de interes reciproc.
    Art. 3
    Cooperarea economica si tehnica dintre persoanele fizice si juridice din cele doua tari se va realiza in urmatoarele forme:
    a) efectuarea de lucrari de prospectiuni, explorari si exploatari ale unor zacaminte de minerale utile, elaborarea de programe comune de cercetare, de productie si utilizare a resurselor energetice disponibile in cele doua tari, inclusiv in domeniul surselor noi de energie (nucleara, solara, eoliana, termala si altele) precum si ale surselor regenerabile de energie; realizarea de astfel de activitati in cele doua tari sau intr-o terta tara;
    b) efectuarea de studii, proiectarea, construirea si punerea in functiune de obiective economice in cele doua tari si/sau in terte tari, precum si dezvoltarea sau modernizarea unor capacitati de productie existente;
    c) cooperarea in productia de echipamente, masini, utilaje si alte produse, ansamble si piese de schimb, in vederea satisfacerii necesitatilor celor doua tari si exportarii pe terte piete;
    d) producerea si comercializarea in comun de marfuri, inclusiv pe terte piete;
    e) prelucrarea de produse utilizand capacitatile de productie disponibile din cele doua tari;
    f) constituirea pe teritoriul fiecareia dintre tari sau in terte tari de societati mixte sau proprii de productie si comercializare, filiale ale acestora sau ale unor intreprinderi si companii din cele doua tari, reprezentante comerciale, birouri tehnico-comerciale, depozite de marfuri si piese de schimb, unitati de service si asistenta tehnica, ateliere de reparatii si altele similare care se vor conveni intre persoanele fizice si juridice, in conformitate cu legile si reglementarile in vigoare in ambele tari;
    g) infiintarea de birouri tehnice si societati mixte proprii de inginerie, consultanta si marketing, pentru realizarea de proiecte, studii, lucrari de constructii si montaj in diferite domenii de activitate;
    h) constituirea de banci mixte, societati mixte de transport si realizarea de obiective turistice;
    i) cooperarea si prestarea de servicii in domeniile transportului si telecomunicatiilor (inclusiv Canalul Dunare - Marea Neagra), a porturilor libere si zonelor libere din ambele tari si realizarea unor aranjamente corespunzatoare in acest scop intre autoritatile din cele doua tari;
    j) transferul de tehnologie, know-how, documentatii, publicatii, informatii si cunostinte tehnice si stiintifice, schimbul de experienta, de licente si brevete, trimiterile reciproce de specialisti si tehnicieni, pregatirea de personal pentru proiectele care se realizeaza prin cooperare, precum si pentru alte activitati care se vor stabili de comun acord de catre partenerii interesati din cele doua tari;
    k) cooperarea pe terte piete in toate domeniile in care exista interes reciproc, inclusiv participarea la realizarea in comun a unor proiecte in tarile in curs de dezvoltare, finantate de banci si organizatii economice si financiare internationale;
    l) realizarea de vizite, contacte si activitati de promovare a cooperarii intre delegatii si organisme economice, organizarea de targuri si expozitii, conferinte, seminarii si alte manifestari asemanatoare;
    m) efectuarea in comun de lucrari de cercetare stiintifica pentru crearea de noi tipuri de masini, aparatura, materiale si produse, elaborarea de noi procedee tehnologice, perfectionarea tehnologiilor si produselor, inclusiv a celor achizitionate pe baza de licente, asigurarea livrarii reciproce a unor asemenea produse, schimbul de rezultate ale cercetarilor, de oameni de stiinta, cercetatori si alte categorii de personal tehnic.
    Formele de cooperare mentionate mai sus nu sunt limitative, persoanele fizice si juridice din cele doua tari vor putea utiliza oricare alta forma de cooperare care prezinta interes pentru ele si care se va conveni reciproc.
    Art. 4
    Partile contractante vor incuraja si facilita negocierea si incheierea de contracte si alte intelegeri intre persoanele fizice si juridice din cele doua tari pentru realizarea de proiecte de cooperare care sa prevada conditiile concrete de participare ale partilor, precum si de livrare, plati si alte obligatii privind livrarile, lucrarile si serviciile ce se efectueaza in conformitate cu prevederile prezentului acord, pe baza preturilor in vigoare pe pietele internationale.
    Art. 5
    Partile contractante convin ca platile rezultand din operatiunile prevazute in prezentul acord sa se faca in devize liber convertibile sau in produse care se vor conveni intre parti la contractele de cooperare, in proportiile si la termenele ce se vor stabili pentru fiecare caz in parte.
    Banca Nationala a Romaniei si Banca Centrala din Republica Costa Rica vor conveni separat dispozitiile si procedurile bancare operative pentru indeplinirea prevederilor prezentului acord.
    Art. 6
    Partile contractante isi vor acorda reciproc tratamentul natiunii cele mai favorizate in domeniile si pentru activitatile care fac obiectul prezentului acord, fara prejudicierea angajamentelor asumate de catre parti ca membre ale unor uniuni vamale, zone de comert liber sau organizatii economice regionale.
    Art. 7
    In conformitate cu legile si dispozitiile in vigoare, partile contractante vor facilita acordarea de permise si autorizatii pentru livrarea de bunuri si servicii prevazute in prezentul acord, cat si pentru deplasarea de reprezentanti oficiali, experti, tehnicieni si consultanti care vor actiona pentru indeplinirea sarcinilor rezultate din prezentul acord in ceea ce priveste cooperarea economica si tehnica. Autoritatile din cele doua tari vor sprijini activitatea acestor reprezentanti in realizarea prevederilor prezentului acord, asigurandu-li-se, de asemenea, conditiile de lucru adecvate.
    In conformitate cu dispozitiile lor legale in vigoare, partile contractante vor acorda facilitati vamale si nu vor impune restrictii la importurile si exporturile care se vor realiza pentru indeplinirea prezentului acord.
    Art. 8
    Partea semnatara a contractului de cooperare, care beneficiaza de asistenta tehnica, va lua masurile adecvate pentru a asigura conditii corespunzatoare de munca si de viata persoanelor sau grupurilor de persoane trimise de catre cealalta parte semnatara a contractului de cooperare in activitatea de asistenta tehnica pentru proiectele de cooperare economica si tehnica convenite prin prezentul acord.
    Conditiile concrete de asistenta tehnica vor fi stabilite pentru fiecare din proiectele de cooperare prin intermediul contractelor si intelegerilor care se vor incheia intre persoanele fizice si juridice din cele doua tari.
    Art. 9
    Documentatia tehnica si orice alte informatii pe care persoanele fizice si juridice din cele doua tari le vor schimba in legatura cu proiectele de cooperare convenite in indeplinirea prezentului acord vor fi utilizate numai de catre partea primitoare si vor fi transmise tertilor numai cu acordul furnizorului.
    Art. 10
    Pentru promovarea cooperarii economice si tehnice, partile contractante vor acorda o atentie deosebita problemelor specifice ale cooperarii intre sectoarele publice, precum si intre intreprinderile mici si mijlocii din ambele tari.
    Art. 11
    Pentru indeplinirea prevederilor prezentului acord si a altor acorduri economice si tehnice incheiate intre cele doua tari, partile contractante convin ca, Comisia mixta interguvernamentala, creata in baza Acordului pe termen lung de cooperare economica, industriala si tehnica, semnat intre guvernele celor doua tari la San Jose, Republica Costa Rica, la 4 septembrie 1973, compusa din reprezentanti ai organismelor oficiale ale celor doua tari, sa functioneze in continuare pentru a contribui la promovarea si intensificarea relatiilor economice bilaterale. Comisia mixta se va reuni, de regula, anual, in sesiuni ordinare, alternativ in orasele Bucuresti si San Jose, la date care se vor stabili prin acord reciproc si in sesiuni extraordinare, la cererea oricareia dintre parti.
    Comisia mixta va elabora programe de cooperare economica si tehnica, de dezvoltare a schimburilor comerciale, va studia posibilitatile de cooperare in noi domenii si pentru noi proiecte si va propune partilor contractante masurile necesare pentru indeplinirea prezentului acord si a altor acorduri economice incheiate sau care se vor incheia intre cele doua tari.
    Partile contractante vor stabili pe cale diplomatica, cu cel putin 60 de zile inainte de data fixata pentru sesiunea Comisiei mixte, ordinea de zi si programul de lucru al acesteia.
    Art. 12
    Pentru promovarea cooperarii si realizarea obiectivelor prezentului acord, partile contractante vor incuraja si facilita schimbul de informatii cu privire la legile si reglementarile tarilor lor referitoare la comertul exterior si cooperarea economica si tehnica internationala, investitii, tranzactii financiare si bancare, posibilitati de cooperare, inclusiv pe terte piete, facilitatile acordate de catre partile contractante si programele de dezvoltare economica ale celor doua tari.
    Art. 13
    Prevederile prezentului acord nu afecteaza si nu vor afecta alte acorduri bilaterale existente sau care se vor incheia si nici drepturile si obligatiile partilor contractante decurgand din prevederile acordurilor internationale multilaterale la care acestea sunt parti.
    Art. 14
    Partile contractante confirma interesul lor in solutionarea rapida si echitabila, pe cat posibil, pe cale amiabila, a eventualelor diferende rezultand din tranzactiile de cooperare incheiate intre persoanele fizice si juridice din cele doua tari, in baza prezentului acord.
    Daca aceasta nu este posibil, partile contractante vor incuraja arbitrajul. Arbitrajul va fi prevazut in contractele de cooperare incheiate intre persoanele fizice si juridice din cele doua tari sau in intelegeri separate, incheiate intre acestea.
    Partile semnatare ale contractului de cooperare pot sa stabileasca ca arbitrajul sa se faca in conformitate cu oricare din regulile de arbitraj, recunoscute pe plan international, inclusiv dupa regulile UNCITRAL, in care caz trebuie desemnata o autoritate de arbitraj potrivit regulilor mentionate, intr-o tara sau intr-o terta tara, care sa nu fie Romania si nici Republica Costa Rica.
    Art. 15
    In conformitate cu propriile lor obiective si politici, partile contractante vor colabora reciproc in solutionarea problemelor de interes comun privind cooperarea economica si tehnica.
    Partile contractante convin sa se consulte, in cadrul sesiunilor Comisiei mixte interguvernamentale sau prin cai adecvate la cererea oricareia dintre parti, asupra problemelor privind interpretarea sau aplicarea prezentului acord sau a altor aspecte relevante ale relatiilor de cooperare economica si tehnica.
    Art. 16
    Prezentul acord va intra in vigoare la data la care partile contractante isi notifica reciproc ca au indeplinit cerintele juridice interne. Acordul va avea o valabilitate de 5 ani, dupa care se va prelungi in mod automat pe perioade succesive de 3 ani, in afara de cazul in care oricare dintre partile contractante notifica in scris celeilalte parti intentia sa de a-i inceta valabilitatea, cu 6 luni inainte de data de valabilitate prevazuta mai sus.
    La intrarea sa in vigoare, prezentul acord inlocuieste Acordul pe termen lung de cooperare economica, industriala si tehnica, semnat intre guvernele celor doua tari la San Jose, Republica Costa Rica, la 4 septembrie 1973.
    Art. 17
    Prezentul acord va putea fi completat sau modificat cu acordul ambelor parti contractante, prin intermediul unor protocoale corespunzatoare. Astfel de completari sau modificari vor intra in vigoare in conformitate cu prevederile art. 16 din prezentul acord.
    Art. 18
    Toate tranzactiile incheiate in perioada de valabilitate a prezentului acord si neexecutate integral sau partial la data expirarii acestuia vor continua sa se supuna prevederilor prezentului acord.
    Semnat la San Jose, la data de 12 iulie 1991, in patru exemplare originale, doua in limba romana si doua in limba spaniola, fiecare avand aceeasi valoare.

                   Pentru Guvernul Romaniei,
                        Adrian Nastase,
                 ministrul afacerilor externe

             Pentru Guvernul Republicii Costa Rica,
                   dr. Bernd Niehaus Quesada,
            ministrul relatiilor externe si cultelorSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 544/1993

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 544 din 1993
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 544/1993
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu