Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 506 din  7 aprilie 2004

pentru aprobarea modelului buletinelor de vot care se folosesc la alegerea autoritatilor administratiei publice locale in anul 2004

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 330 din 16 aprilie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 50 din Legea nr. 7/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    ARTICOL UNIC
    Se aproba modelul buletinelor de vot care se folosesc la alegerea autoritatilor administratiei publice locale in anul 2004, respectiv pentru consiliile locale si primari, pentru Consiliul General al Municipiului Bucuresti si pentru primarul general al municipiului Bucuresti, precum si pentru consiliile judetene, potrivit anexelor nr. 1 - 5 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministru de stat,
                         ministrul administratiei si internelor,
                         Ioan Rus

                         Ministrul delegat
                         pentru administratia publica,
                         Gabriel Oprea

    ANEXA 1

                               MODELUL
         buletinului de vot pentru alegerea consiliului local

 ____________________________________    ______________________________________
|             ROMANIA                |  |  1)                 2)               |
|                                    |  |   _______________   _______________  |
| JUDETUL*                           |  |  | A)         B) | |               | |
| ...............................    |  |  |               | |               | |
| C.L.                               |  |  |               | |               | |
|                                    |  |  |               | |               | |
|                                    |  |  |               | |               | |
|          BULETIN DE VOT            |  |  |               | |               | |
| PENTRU ALEGEREA CONSILIULUI LOCAL  |  |  | C)            | |               | |
|                                    |  |  |_______________| |_______________| |
|         - 6 IUNIE 2004 -           |  |                                      |
|                                    |  |  3)                 4)               |
|                                    |  |   _______________   _______________  |
|                                    |  |  |               | | D)            | |
| Circumscriptia                     |  |  |               | |               | |
| electorala nr.* ................. |  |  |               | |               | |
| Municipiu, sector, oras,           |  |  |               | |               | |
| comuna* ........................ |  |  |               | | E)            | |
|                                    |  |  |_______________| |_______________| |
|____________________________________|  |______________________________________|
    *) Se inscrie denumirea judetului, iar in cazul sectoarelor municipiului Bucuresti se inscrie "Municipiul Bucuresti".
    *) Se inscrie numarul circumscriptiei electorale, asa cum a fost stabilit prin ordin al prefectului.
    *) Se inscrie denumirea municipiului, orasului, comunei sau numarul sectorului.
    1), 2) Se trec listele depuse de partidele politice, aliantele politice si aliantele electorale sau de organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, in ordinea rezultata din tragerea la sorti.
    3), 4) In finalul buletinului de vot se trec candidatii independenti, in ordinea inregistrarii candidaturilor.
    A) Se trece denumirea partidului politic, aliantei politice, aliantei electorale sau a organizatiei cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care participa la alegeri.
    B) Se trece semnul electoral; intre denumirea partidului politic, aliantei politice, aliantei electorale sau organizatiei cetatenilor apartinand minoritatilor nationale si semnul electoral se pastreaza o distanta de 3 litere.
    C) Se trec numele si prenumele candidatilor in ordinea prevazuta in lista de candidati depusa de partidul politic, alianta politica, alianta electorala sau de organizatia cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, dupa care se inchide patrulaterul.
    D) Se trece mentiunea "Candidat independent"; pentru fiecare candidat independent se imprima cate un patrulater distinct, in partea finala a buletinului de vot; acestia vor fi trecuti in ordinea inregistrarii candidaturilor. (Candidatul independent nu are semn electoral.)
    E) Se trec numele si prenumele candidatului independent.

    NOTA:
    - Dimensiunile buletinului de vot se stabilesc de biroul electoral de circumscriptie, tinand seama de numarul patrulaterelor necesare pentru a cuprinde toate listele de consilieri, precum si de spatiul necesar pentru imprimarea numelor candidatilor independenti, avand in vedere faptul ca ultima pagina va ramane alba pentru aplicarea stampilei de control a sectiei de votare.
    - Hartia pentru buletinul de vot va fi de culoare alba si suficient de groasa pentru a nu se distinge pe verso numele imprimat si votul dat.
    - Numele si prenumele candidatilor, precum si cuvintele ce se inscriu in interiorul patrulaterului se tiparesc cu litere corp 10 verzal drepte.
    - Paginile buletinului de vot, inclusiv ultima pagina care ramane alba, se numeroteaza.
    - Se numeroteaza si patrulaterele.
    - Buletinele de vot se capseaza.
    - Semnul electoral se va incadra intr-un spatiu grafic de 1,5 cm x 1,5 cm.
    - Formularul se foloseste si pentru sectoarele municipiului Bucuresti.

    ANEXA 2

                                   MODELUL
               buletinului de vot pentru alegerea primarului

 ____________________________________    ______________________________________
|             ROMANIA                |  |  1)                 2)               |
|                                    |  |   _______________   _______________  |
| JUDETUL*                           |  |  | A)         B) | |               | |
| ...............................    |  |  |               | |               | |
| P.                                 |  |  |               | |               | |
|                                    |  |  |               | |               | |
|                                    |  |  |               | |               | |
|           BULETIN DE VOT           |  |  |               | |               | |
|     PENTRU ALEGEREA PRIMARULUI     |  |  | C)            | |               | |
|                                    |  |  |_______________| |_______________| |
|                                    |  |                                      |
|          - 6 IUNIE 2004 -          |  |                                      |
|                                    |  |  3)                 4)               |
|                                    |  |   _______________   _______________  |
|                                    |  |  |               | | D)            | |
| Circumscriptia                     |  |  |               | |               | |
| electorala nr.* ................. |  |  |               | |               | |
| Municipiu, sector, oras,           |  |  |               | |               | |
| comuna* ........................ |  |  |               | | E)            | |
|                                    |  |  |_______________| |_______________| |
|____________________________________|  |______________________________________|
    *) Se inscrie denumirea judetului, iar in cazul sectoarelor municipiului Bucuresti se inscrie "Municipiul Bucuresti".
    *) Se inscrie numarul circumscriptiei electorale, asa cum a fost stabilit prin ordin al prefectului.
    *) Se inscrie denumirea municipiului, orasului, comunei sau numarul sectorului.
    1), 2) Se trec candidatii pentru functia de primar, in ordinea rezultata prin tragerea la sorti.
    3), 4) In finalul buletinului de vot se trec candidatii independenti, in ordinea inregistrarii candidaturilor.
    A) Se trece denumirea partidului politic, aliantei politice, aliantei electorale sau a organizatiei cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care participa la alegeri.
    B) Se trece semnul electoral; intre denumirea partidului politic, aliantei politice, aliantei electorale sau organizatiei cetatenilor apartinand minoritatilor nationale si semnul electoral se pastreaza o distanta de 3 litere.
    C) Se trec numele si prenumele candidatului.
    D) Se trece mentiunea "Candidat independent"; pentru fiecare candidat independent se imprima cate un patrulater distinct, in partea finala a buletinului de vot; acestia vor fi trecuti in ordinea inregistrarii candidaturilor. (Candidatul independent nu are semn electoral.)
    E) Se trec numele si prenumele candidatului independent.

    NOTA:
    - Hartia pentru buletinul de vot va fi de culoare alba si suficient de groasa pentru a nu se distinge pe verso numele imprimat si votul dat.
    - Patrulaterele se vor imprima paralel intre ele, cate doua coloane pe aceeasi pagina.
    - Dimensiunile buletinului de vot se stabilesc de biroul electoral de circumscriptie, tinand seama de numarul patrulaterelor, de spatiul necesar pentru imprimarea denumirii partidelor, a semnului electoral, a numelui si prenumelui candidatului, precum si a numelui si prenumelui candidatilor independenti.
    - Ultima pagina a buletinului de vot va ramane alba, pentru aplicarea stampilei de control.
    - Numele si prenumele, precum si cuvintele ce se inscriu in interiorul patrulaterului se tiparesc cu litere corp 10 verzal drepte.
    - Paginile buletinului de vot, inclusiv ultima pagina care ramane alba, se numeroteaza.
    - Se numeroteaza si patrulaterele.
    - Buletinele de vot se capseaza.
    - Semnul electoral se va incadra intr-un spatiu grafic de 1,5 cm x 1,5 cm.
    - Formularul se foloseste si pentru sectoarele municipiului Bucuresti.

    ANEXA 3

                                MODELUL
buletinului de vot pentru alegerea Consiliului General al Municipiului Bucuresti

 ____________________________________    ______________________________________
|             ROMANIA                |  |  1)                 2)               |
|                                    |  |   _______________   _______________  |
| C.G.M.B.                           |  |  | A)         B) | |               | |
|                                    |  |  |               | |               | |
|                                    |  |  |               | |               | |
|                                    |  |  |               | |               | |
|                                    |  |  |               | |               | |
|           BULETIN DE VOT           |  |  |               | |               | |
|     PENTRU ALEGEREA CONSILIULUI    |  |  | C)            | |               | |
| GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI  |  |  |_______________| |_______________| |
|                                    |  |                                      |
|          - 6 IUNIE 2004 -          |  |                                      |
|                                    |  |  3)                 4)               |
|                                    |  |   _______________   _______________  |
|                                    |  |  |               | | D)            | |
|                                    |  |  |               | |               | |
|                                    |  |  |               | |               | |
| Circumscriptia electorala nr. 42   |  |  |               | |               | |
| Municipiul Bucuresti               |  |  |               | | E)            | |
|                                    |  |  |_______________| |_______________| |
|____________________________________|  |______________________________________|
    1), 2) Se trec listele depuse de partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale sau de organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, in ordinea rezultata din tragerea la sorti.
    3), 4) In finalul buletinului de vot se trec candidatii independenti, in ordinea inregistrarii candidaturilor.
    A) Se trece denumirea partidului politic, aliantei politice, aliantei electorale sau a organizatiei cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care participa la alegeri.
    B) Se trece semnul electoral; intre denumirea partidului politic, aliantei politice, aliantei electorale sau organizatiei cetatenilor apartinand minoritatilor nationale si semnul electoral se pastreaza o distanta de 3 litere.
    C) Se trec numele si prenumele candidatilor in ordinea prevazuta in lista de candidati depusa de partidul politic, alianta politica, alianta electorala sau de organizatia cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, dupa care se inchide patrulaterul.
    D) Se trece mentiunea "Candidat independent"; pentru fiecare candidat independent se imprima cate un patrulater distinct in partea finala a buletinului de vot; acestia vor fi trecuti in ordinea inregistrarii candidaturilor. (Candidatul independent nu are semn electoral.)
    E) Se trec numele si prenumele candidatului independent.

    NOTA:
    - Dimensiunile buletinului de vot se stabilesc de biroul electoral de circumscriptie, tinand seama de numarul patrulaterelor necesare pentru a cuprinde toate listele de consilieri generali, precum si de spatiul necesar pentru imprimarea numelor candidatilor independenti, avand in vedere faptul ca ultima pagina va ramane alba pentru aplicarea stampilei de control a sectiei de votare.
    - Hartia pentru buletinul de vot va fi de culoare alba si suficient de groasa pentru a nu se distinge pe verso numele imprimat si votul dat.
    - Numele si prenumele candidatilor, precum si cuvintele ce se inscriu in interiorul patrulaterului se tiparesc cu litere corp 10 verzal drepte.
    - Paginile buletinului de vot, inclusiv ultima pagina care ramane alba, se numeroteaza.
    - Se numeroteaza si patrulaterele.
    - Buletinele de vot se capseaza.
    - Semnul electoral se va incadra intr-un spatiu grafic de 1,5 cm x 1,5 cm.

    ANEXA 4

                                  MODELUL
buletinului de vot pentru alegerea primarului general al municipiului Bucuresti

 ____________________________________    ______________________________________
|             ROMANIA                |  |  1)                 2)               |
|                                    |  |   _______________   _______________  |
| P.G.                               |  |  | A)         B) | |               | |
|                                    |  |  |               | |               | |
|                                    |  |  |               | |               | |
|                                    |  |  |               | |               | |
|                                    |  |  |               | |               | |
|           BULETIN DE VOT           |  |  |               | |               | |
|    PENTRU ALEGEREA PRIMARULUI      |  |  | C)            | |               | |
| GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI  |  |  |_______________| |_______________| |
|                                    |  |                                      |
|          - 6 IUNIE 2004 -          |  |                                      |
|                                    |  |  3)                 4)               |
|                                    |  |   _______________   _______________  |
|                                    |  |  |               | | D)            | |
|                                    |  |  |               | |               | |
|                                    |  |  |               | |               | |
| Circumscriptia electorala nr. 42   |  |  |               | |               | |
| Municipiul Bucuresti               |  |  |               | | E)            | |
|                                    |  |  |_______________| |_______________| |
|____________________________________|  |______________________________________|
    1), 2) Se trec candidatii pentru functia de primar general, in ordinea rezultata din tragerea la sorti.
    3), 4) In finalul buletinului de vot se vor trece candidatii independenti, in ordinea inregistrarii candidaturilor.
    A) Se trece denumirea partidului politic, aliantei politice, aliantei electorale sau a organizatiei cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care participa la alegeri.
    B) Se trece semnul electoral; intre denumirea partidului politic, aliantei politice, aliantei electorale sau organizatiei cetatenilor apartinand minoritatilor nationale si semnul electoral se pastreaza o distanta de 3 litere.
    C) Se trec numele si prenumele candidatului.
    D) Se trece mentiunea "Candidat independent"; pentru fiecare candidat independent se imprima cate un patrulater distinct, in partea finala a buletinului de vot; acestia vor fi trecuti in ordinea inregistrarii candidaturilor. (Candidatul independent nu are semn electoral.)
    E) Se trec numele si prenumele candidatului independent.

    NOTA:
    - Hartia pentru buletinul de vot va fi de culoare alba si suficient de groasa pentru a nu se distinge pe verso numele imprimat si votul dat.
    - Patrulaterele se vor imprima paralel intre ele, cate doua coloane pe aceeasi pagina.
    - Dimensiunile buletinului de vot se stabilesc de biroul electoral de circumscriptie, tinand seama de numarul patrulaterelor, de spatiul necesar pentru imprimarea denumirii partidului, a semnului electoral, a numelui si prenumelui candidatului, precum si a numelui si prenumelui candidatului independent.
    - Ultima pagina a buletinului de vot va ramane alba pentru aplicarea stampilei de control.
    - Numele, prenumele si cuvintele ce se inscriu in interiorul patrulaterului se tiparesc cu litere corp 10 verzal drepte.
    - Paginile buletinului de vot, inclusiv ultima pagina care ramane alba, se numeroteaza.
    - Se numeroteaza si patrulaterele.
    - Buletinele de vot se capseaza.
    - Semnul electoral se va incadra intr-un spatiu grafic de 1,5 cm x 1,5 cm.

    ANEXA 5

                                 MODELUL
       buletinului de vot pentru alegerea consiliului judetean

 ____________________________________    ______________________________________
|             ROMANIA                |  |  1)                 2)               |
|                                    |  |   _______________   _______________  |
| C.J.                               |  |  | A)         B) | |               | |
|                                    |  |  |               | |               | |
|                                    |  |  |               | |               | |
|                                    |  |  |               | |               | |
|                                    |  |  |               | |               | |
|          BULETIN DE VOT            |  |  |               | |               | |
|    PENTRU ALEGEREA CONSILIULUI     |  |  | C)            | |               | |
|             JUDETEAN               |  |  |_______________| |_______________| |
|                                    |  |                                      |
|         - 6 IUNIE 2004 -           |  |                                      |
|                                    |  |  3)                 4)               |
|                                    |  |   _______________   _______________  |
|                                    |  |  |               | | D)            | |
|                                    |  |  |               | |               | |
|                                    |  |  |               | |               | |
| Circumscriptia                     |  |  |               | |               | |
| electorala nr.* .................. |  |  |               | |               | |
| JUDETUL* ........................ |  |  |               | | E)            | |
|                                    |  |  |_______________| |_______________| |
|____________________________________|  |______________________________________|
    *) Se inscrie numarul circumscriptiei electorale, asa cum a fost stabilit prin hotarare a Guvernului.
    *) Se inscrie denumirea judetului.
    1), 2) Se trec listele depuse de partidele politice, aliantele politice si aliantele electorale sau de organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, in ordinea rezultata din tragerea la sorti.
    3), 4) In finalul buletinului de vot se trec candidatii independenti, in ordinea inregistrarii candidaturilor.
    A) Se trece denumirea partidului politic, aliantei politice, aliantei electorale sau a organizatiei cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care participa la alegeri.
    B) Se trece semnul electoral; intre denumirea partidului politic, aliantei politice, aliantei electorale sau organizatiei cetatenilor apartinand minoritatilor nationale si semnul electoral se pastreaza o distanta de 3 litere.
    C) Se trec numele si prenumele candidatilor in ordinea prevazuta in lista de candidati depusa de partidul politic, alianta politica, alianta electorala sau organizatia cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, dupa care se inchide patrulaterul.
    D) Se trece mentiunea "Candidat independent"; pentru fiecare candidat independent se imprima cate un patrulater distinct in partea finala a buletinului de vot; acestia vor fi trecuti in ordinea inregistrarii candidaturilor. (Candidatul independent nu are semn electoral.)
    E) Se trec numele si prenumele candidatului independent.

    NOTA:
    - Dimensiunile buletinului de vot se stabilesc de biroul electoral de circumscriptie, tinand seama de numarul patrulaterelor necesare pentru a cuprinde toate candidaturile, precum si de spatiul necesar pentru imprimarea numelor candidatilor, avand in vedere faptul ca ultima pagina va ramane alba pentru aplicarea stampilei de control.
    - Hartia pentru buletinul de vot va fi de culoare alba si suficient de groasa pentru a nu se distinge pe verso numele imprimat si votul dat.
    - Numele si prenumele candidatilor, precum si cuvintele ce se inscriu in interiorul patrulaterului se tiparesc cu litere corp 10 verzal drepte.
    - Paginile buletinului de vot, inclusiv ultima pagina care ramane alba, se numeroteaza.
    - Se numeroteaza si patrulaterele.
      Buletinele de vot se capseaza.
      Semnul electoral se va incadra intr un spatiu grafic de 1,5 cm x 1,5 cm.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 506/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 506 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 506/2004
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu