Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 503 din  7 aprilie 2004

privind cheltuielile necesare pentru pregatirea, organizarea si desfasurarea alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale din anul 2004

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 329 din 16 aprilie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    (1) Cheltuielile pentru dotarea si functionarea Biroului Electoral Central se suporta din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administratiei si Internelor.
    (2) Cheltuielile pentru organizarea si desfasurarea alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale, altele decat cele prevazute la alin. (1), se vor suporta din bugetele locale ale comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti, ale judetelor sau al municipiului Bucuresti, dupa caz.
    (3) Pentru efectuarea cheltuielilor necesare in vederea pregatirii si desfasurarii in bune conditii a alegerilor locale din anul 2004, se suplimenteaza bugetul Ministerului Administratiei si Internelor, precum si cel al Secretariatului General al Guvernului pentru Institutul National de Statistica, din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2004, cu sumele prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    (1) Ministerul Administratiei si Internelor asigura achizitionarea, cu plata la 90 de zile din momentul ridicarii de la Administratia Nationala a Rezervelor de Stat, a hartiei de ziar pentru tiparirea buletinelor de vot necesare in vederea desfasurarii alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale din anul 2004, precum si a proceselor-verbale de constatare a rezultatelor alegerilor, urmand ca sumele cheltuite sa fie recuperate din bugetele locale ale comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti, ale judetelor sau al municipiului Bucuresti, dupa caz.
    (2) Ministerul Administratiei si Internelor va repartiza prefecturilor cantitatile de hartie necesare.
    (3) Prefecturile vor asigura imprimarea buletinelor de vot in vederea garantarii securitatii acestor documente, precum si tiparirea machetei proceselor-verbale pentru constatarea rezultatelor alegerilor.
    Art. 3
    (1) In cadrul bugetului aprobat, efectuarea cheltuielilor pentru organizarea si desfasurarea alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale din anul 2004 se va realiza de catre ordonatorii de credite, cu informarea periodica a Comisiei pentru transparenta.
    (2) Comisia prevazuta la alin. (1) se compune din cate un reprezentant al partidelor politice parlamentare, din 2 reprezentanti ai organizatiilor neguvernamentale si 2 reprezentanti ai Clubului Roman de Presa.
    (3) Componenta nominala a comisiei prevazute la alin. (1) se stabileste de catre presedintele Comisiei tehnice centrale, pe baza propunerilor formulate de partidele politice parlamentare, organizatiile neguvernamentale si Clubul Roman de Presa.
    (4) Comisia prevazuta la alin. (1) isi desemneaza presedintele dintre membrii nominalizati potrivit alin. (3).
    Art. 4
    Pentru reducerea cheltuielilor necesare in vederea desfasurarii procesului electoral, consiliile locale si judetene vor utiliza bunurile materiale recuperate de la alegerile anterioare si aflate in stare buna.
    Art. 5
    (1) Pe toata perioada exercitarii atributiilor privind organizarea si desfasurarea alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale din anul 2004, institutiile la care sunt angajati membrii birourilor electorale, statisticienii si personalul tehnic auxiliar le asigura acestora drepturile salariale cuvenite, potrivit legii.
    (2) Pentru membrii Biroului Electoral Central, incepand cu data constituirii acestuia, se acorda o indemnizatie de 300.000 lei pe zi, pe intreaga perioada de activitate, care se suporta de Ministerul Administratiei si Internelor.
    (3) Statisticienii si personalul tehnic auxiliar care participa la executarea operatiunilor generate de activitatea la Biroul Electoral Central vor primi o indemnizatie de 200.000 lei pe zi, intreaga perioada de activitate, care se suporta de Ministerul Administratiei si Internelor.
    (4) Membrii birourilor electorale de circumscriptie beneficiaza de o indemnizatie de 250.000 lei pe zi, pe intreaga perioada de activitate, incepand cu data constituirii acestora. Statisticienii si personalul tehnic auxiliar care participa la efectuarea operatiunilor generate de desfasurarea alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale din anul 2004, pe langa birourile electorale de circumscriptie, vor primi o indemnizatie de 200.000 lei pe zi, pe intreaga perioada de activitate.
    (5) Membrii birourilor electorale ale sectiilor de votare beneficiaza de o indemnizatie de 250.000 lei pe zi de activitate, dar nu mai mult de 4 zile. Statisticienii si personalul tehnic auxiliar care participa la executarea operatiunilor generate de desfasurarea alegerilor autoritatilor administratiei publice locale din anul 2004, pe langa birourile electorale ale sectiilor de votare, vor primi o indemnizatie de 200.000 lei pe zi de activitate, dar nu mai mult de 4 zile.
    (6) Membrilor Biroului Electoral Central, statisticienilor si personalului tehnic auxiliar al acestuia, care participa la realizarea operatiunilor legate de desfasurarea alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale din anul 2004, precum si personalului Ministerului Administratiei si Internelor sau al Ministerului Apararii Nationale, care este in misiune de paza la acest birou, li se vor asigura in fiecare zi de activitate bauturi racoritoare, cafea si gustari, in limita sumei de 50.000 lei de persoana. Aceste cheltuieli se suporta de Ministerul Administratiei si Internelor.
    (7) Membrilor birourilor electorale de circumscriptie, statisticienilor si personalului tehnic auxiliar al acestora, care participa la realizarea operatiunilor legate de desfasurarea alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale din anul 2004, precum si personalului Ministerului Administratiei si Internelor sau al Ministerului Apararii Nationale, care este in misiune de paza a acestor birouri, li se vor asigura in fiecare zi de activitate bauturi racoritoare, cafea si gustari, in limita sumei de 50.000 lei de persoana.
    (8) Membrilor birourilor electorale ale sectiilor de votare si personalului Ministerului Administratiei si Internelor sau al Ministerului Apararii Nationale, care este in misiune de paza a acestor birouri, li se vor asigura, in ziua votarii, bauturi racoritoare, cafea si gustari, in limita sumei de 50.000 lei de persoana.
    (9) Plata indemnizatiilor prevazute la alin. (4) si (5) se face pe baza listelor de prezenta avizate de presedintii birourilor electorale.
    (10) Veniturile din indemnizatiile prevazute la alineatele precedente se impoziteaza conform prevederilor art. 84 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.
    (11) Prin zi de activitate se intelege munca desfasurata pe parcursul unei zile calendaristice, indiferent de numarul de ore prestate, dar nu mai putin de 6 ore pe zi.
    (12) Pe langa drepturile prevazute la alin. (4) si (5), membrii birourilor electorale care domiciliaza in alte localitati beneficiaza de indemnizatia de delegare, precum si de decontarea cheltuielilor de transport si cazare, potrivit reglementarilor in vigoare care stabilesc aceste drepturi pentru personalul din institutiile publice.
    (13) Plata indemnizatiilor prevazute la alin. (4), (5) si (12) si a cheltuielilor de protocol prevazute la alin. (7) si (8) se asigura din bugetele locale ale comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti, ale judetelor sau al municipiului Bucuresti, dupa caz.
    Art. 6
    Cheltuielile pentru prelucrarea si distribuirea pe suport magnetic a datelor necesare pentru elaborarea sau actualizarea listelor electorale permanente si cheltuielile pentru tiparirea listelor electorale permanente si pentru dosarele speciale se suporta de Ministerul Administratiei si Internelor.
    Art. 7
    (1) Cheltuielile necesare in vederea transportului documentelor prevazute de lege pentru desfasurarea procesului electoral se fac de prefecturi, urmand sa fie recuperate de acestea din bugetele locale ale comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti, ale judetelor sau al municipiului Bucuresti, dupa caz.
    (2) Pentru organizarea si desfasurarea procesului electoral, consumul de carburanti si cheltuielile cu telefoanele efectuate de autoritatile si institutiile publice se suplimenteaza cu 50% fata de normativele in vigoare, in perioada aprilie - iunie 2004.
    Art. 8
    (1) Confectionarea tuturor stampilelor cu mentiunea "Votat 2004 L" si a timbrelor autocolante ce se aplica pe cartile de identitate ale cetatenilor este asigurata de Ministerul Administratiei si Internelor, iar cheltuielile respective vor fi recuperate de prefecturi din bugetele comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti, ale judetelor sau al municipiului Bucuresti, dupa caz.
    (2) Ministerul Administratiei si Internelor va repartiza atat stampilele cu mentiunea "Votat 2004 L", cat si timbrele autocolante catre prefecturi, care impreuna cu primarii vor repartiza aceste materiale sectiilor de vot.
    (3) Confectionarea celorlalte modele de stampile necesare in vederea controlului si desfasurarii procesului electoral se asigura de prefecturi, urmand sa fie recuperate din bugetele locale ale comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti, ale judetelor sau al municipiului Bucuresti, dupa caz.
    Art. 9
    Achizitionarea materialelor necesare bunei organizari si desfasurari a alegerilor autoritatilor administratiei publice locale din anul 2004 se face in conditiile prevazute de art. 12 lit. h) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 212/2002.
    Art. 10
    (1) Consiliile locale ale comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti, consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti vor include in bugetele proprii pe anul 2004 prevederi corespunzatoare pentru decontarea cheltuielilor necesare in vederea desfasurarii procesului electoral, potrivit prevederilor prezentei hotarari.
    (2) Pentru reintregirea fondurilor utilizate in procesul electoral, autoritatile administratiei publice locale vor achita Ministerului Administratiei si Internelor, prin prefecturi, din bugetele proprii, in termen de 60 de zile de la incheierea alegerilor, sumele utilizate pentru buna desfasurare a procesului electoral.
    (3) Sumele puse la dispozitie Ministerului Administratiei si Internelor, respectiv Secretariatului General al Guvernului pentru Institutul National de Statistica, neutilizate, se vor restitui in vederea reintregirii Fondului de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, in termen de 60 de zile de la data publicarii rezultatului alegerilor in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 11
    (1) Sumele alocate Ministerului Administratiei si Internelor din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului pentru desfasurarea procesului electoral se vor vira cu aceasta destinatie in bugetul fiecarei prefecturi, iar decontarea cheltuielilor respective va fi efectuata cu respectarea prevederilor legale.
    (2) Recuperarea de catre prefecturi a sumelor alocate din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului prin bugetul sau, in conditiile prevazute de prezenta hotarare, se efectueaza cu sprijinul directiilor generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.
    Art. 12
    Ministerul Finantelor Publice va introduce modificarile ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei hotarari in structura bugetului de stat pe anul 2004 si in volumul si structura bugetului Ministerului Administratiei si Internelor, precum si a bugetului Secretariatului General al Guvernului pentru Institutul National de Statistica.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministru de stat,
                         ministrul administratiei si internelor,
                         Ioan Rus

                         Ministrul delegat
                         pentru administratia publica,
                         Gabriel Oprea

                         Ministrul pentru coordonarea
                         Secretariatului General al Guvernului,
                         Eugen Bejinariu

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                                SITUATIA
fondurilor pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale din anul 2004

                                                                   - mii lei -
________________________________________________________________________________
                                            Cheltuieli
   Institutia         Capitol _____________________________________    TOTAL
                                 Personal    Materiale     Capital
________________________________________________________________________________
1. Ministerul                  109.264.000  156.557.484  13.927.300  279.748.784
   Administratiei si
   Internelor
   - Prefecturi         51.01  100.000.000  105.000.000              205.000.000
   - Biroul Electoral   51.01    1.064.000    5.527.000   3.409.000   10.000.000
     Central
________________________________________________________________________________
   Total 51.01          51.01  101.064.000  110.527.000   3.409.000  215.000.000
________________________________________________________________________________
   - Directia Generala  55.01    8.200.000   46.030.484  10.518.300   64.748.784
     de Evidenta
     Informatizata a
     Persoanei
2. Secretariatul                   700.000   17.600.000  25.700.000   44.000.000
   General al
   Guvernului
   - Institutul         51.01      700.000   17.600.000  25.700.000   44.000.000
   National de
   Statistica
________________________________________________________________________________
   TOTAL GENERAL:              109.964.000  174.157.484  39.627.300  323.748.784
________________________________________________________________________________SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 503/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 503 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu