Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 493 din 27 august 1992

privind aprobarea contractului de mandat-cadru pentru imputernicitii mandatati sa reprezinte interesele capitalului de stat

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 226 din 11 septembrie 1992


SmartCity3


    Guvernul Romaniei hotaraste:

    ARTICOL UNIC
    Mandatarea imputernicitilor, de catre organele prevazute in Legea nr. 78/1992, in vederea reprezentarii intereselor capitalului de stat in cadrul societatilor comerciale cu capital integral sau partial de stat se va face cu respectarea clauzelor din contractul de mandat-cadru prevazut in anexa la prezenta hotarire.

              PRIM-MINISTRU
             THEODOR STOLOJAN

                     Contrasemneaza:
                     Ministrul economiei si finantelor,
                     George Danielescu

                     Ministrul industriei,
                     Dan Constantinescu

                     Ministrul agriculturii si alimentatiei,
                     Petru Marculescu


    ANEXA 1

                      CONTRACT DE MANDAT Nr. ....

    CAP. 1
    Partile contractante

    Art. 1
    Intre Ministerul (Consiliul local sau judetean) ......................., in calitate de reprezentant al statului roman, ca actionar (asociat) la Societatea Comerciala ............, cu sediul in ............., str. ........... nr. ...., judet/sector ..............., in calitate de mandant, si ....................., salariat (reprezentant) al Ministerului (Consiliului local sau judetean) ....., la Departamentul/Directia ......................, cu domiciliul in ..........., str. .......... nr. ....., bl. ....., ap. ....., judet/sector ................, posesorul B.I. seria ....... nr. ......, eliberat de ............., in calitate de mandatar, s-a incheiat prezentul contract de mandat.

    CAP. 2
    Conditiile mandatului

    Art. 2
    In temeiul Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile ulterioare, Ministerul (Consiliul local sau judetean) ......................, in calitatea sa de reprezentant al statului, ca actionar (asociat) la societatile comerciale cu capital partial sau integral de stat din ramurile economice din aria de activitate a Ministerului (Consiliului local sau judetean), acorda toate imputernicirile persoanei mandatate pentru incheierea de acte juridice ce rezulta din calitatea Ministerului (Consiliului local sau judetean) ............  de reprezentant al statului ca actionar (asociat), iar mandatarul isi asuma obligatia incheierii actelor in numele mandantului, indeplinind toate conditiile prevazute de lege pentru a avea aceasta calitate.

    CAP. 3
    Obiectul contractului

    Art. 3
    Mandantul imputerniceste pe mandatar in limitele stabilite prin prezentul contract sa reprezinte interesele capitalului de stat in Societatea Comerciala ....................... .
    Art. 4
    Actele facute de catre mandatar, in limitele puterilor primite, sint opozabile tertilor.

    CAP. 4
    Termenul contractului

    Art. 5
    Prezentul contract se incheie pe termen de .......................... .

    CAP. 5
    A. Obligatiile partilor contractante - obligatiile mandatarului

    Art. 6
    In perioada in care capitalul societatii comerciale este integral sau partial de stat, mandatarul indeplineste alaturi de ceilalti reprezentanti ai statului obligatiile adunarii generale a actionarilor (asociatilor), stabilite prin legislatia in vigoare si statutul societatii.
    Art. 7
    Mandatarul, in exercitarea atributiilor ce ii revin conform legislatiei in vigoare, are obligatia ca, ori de cite ori constata situatii de natura sa prejudicieze activitatea economico-financiara a unitatii, sa anunte si sa propuna mandantului modul de rezolvare a acestora intr-un termen stabilit.
    Art. 8
    Mandatarul se obliga sa indeplineasca mandatul pe toata durata contractului si raspunde fata de mandant pentru neaducerea la indeplinire a prevederilor art. 7.

    B. Obligatiile mandantului
    Art. 9
    Mandantul va asigura mandatarului sprijinul solicitat in situatiile prevazute la art. 7. Totodata, mandantul se obliga sa instruiasca mandatarul pentru asigurarea corelarii intereselor societatii comerciale cu interesele generale ale capitalului de stat.

    CAP. 6
    Modificarea contractului

    Art. 10
    Prezentul contract se poate modifica la initiativa uneia dintre parti cu acordul ambelor parti.

    CAP. 7
    Incetarea contractului

    Art. 11
    Mandatul se stinge prin:
    - expirarea termenului;
    - imposibilitatea fortuita de executare;
    - revocarea mandatarului;
    - renuntarea mandatarului;
    - moartea mandatarului;
    - punerea sub interdictie judecatoreasca a mandatarului;
    - aplicarea prevederilor art. 39 din Legea nr. 58/1991.
    Renuntarea se va face prin notificare si restituirea de catre mandatar a contractului.
    Restituirea contractului se va face si in caz de revocare a mandatului.
    Numirea unui nou mandatar echivaleaza cu revocarea mandatului, de la data notificarii.

    CAP. 8
    Dispozitii finale

    Art. 12
    Clauzele prezentului contract nu se pot completa cu dispozitii contrare celor privitoare la mandat din Codul civil si Codul comercial.
    Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii.

                  MINISTRUL
      (CONSILIUL LOCAL SAU JUDETEAN),              Mandatar,SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 493/1992

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 493 din 1992
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
ANONIM a comentat Decizia 589 2006
    La Pucioasa DB nu a fost nici-o revolutie,si totusi orasul este plin de revolutionari,????
ANONIM a comentat Legea 406 2001
     Aceasta lege , este depasita ...nu mai santem in anii '90 cand un candidat la presedentie nu avea unde locui..in zilele noastre , alesii au chiar cate 6 case (unele aducandu-le venituri subtantiale din chirii ) asa ca se impune ca "alesii " nostri sa revada si sa aduca ceva modificari legii , un singur articol ar fi suficient..sa se faca mentiunea ca prevederile nu se aplica celor care detin deja mai mult de 2 spatii..este imoral ca unuia care are peste 2 imobile cu destinatie de locuit sa ii mai dam o vila sau palat si pe cele personale sa le inchirieze
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu