Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 488 din 19 mai 2010

pentru completarea Hotararii Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Cluj, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Cluj

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 374 din 7 iunie 2010In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Cluj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Cluj, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 684 şi 684 bis din 17 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se completează cu o nouă anexă, anexa nr. 81 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Negreni", prin care se atestă apartenenţa la domeniul public al comunei Negreni, înfiinţată prin Legea nr. 492/2002, a bunurilor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Vasile Blaga

ANEXA (Anexa nr. 81 la Hotărârea Guvernului nr. 969/2002)

Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Negreni

Nr. crt.

Codul

de

clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar

- lei -

Situaţia juridică actuală.

Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

1.

1.6.2.

Construcţie pentru învăţământ

Clădire-şcoală situată în localitatea Negreni la nr. 59, construită din cărămidă şi BCA, compusă din 11 încăperi, în suprafaţă de 356 m2

2002

141.332

Domeniul public al comunei Negreni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 36/2009

2.

-

Teren

Teren aferent clădirii-şcoală, situat în localitatea Negreni la nr. 59, în suprafaţă de 822 m2, cu următoarele vecinătăţi: la N - Morar Pasc; la E - Morar Pasc; la S - comuna Negreni; la V - drum „Valea Caselor"

2002

36.500

Domeniul public al comunei Negreni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 36/2009

3.

1.6.3.2.

Imprejmuire

Imprejmuire   teren   aferent   clădirii-şcoală,   situată   în localitatea Negreni la nr. 59, construită din beton armat şi metal, în lungime de 60 m

2002

1.800

Domeniul public al comunei Negreni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 36/2009

4.

1.6.2.

Construcţie pentru asistenţă socială

Clădire cu destinaţia de asistenţă socială situată în localitatea Negreni la nr. 58, construită din piatră, compusă din 22 încăperi, în suprafaţă de 497 m2

2002

56.658

Domeniul public al comunei Negreni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 36/2009

5.

-

Teren

Teren aferent clădirii pentru asistenţă socială, situat în localitatea Negreni la nr. 58, în suprafaţă de 663 m2, cu următoarele vecinătăţi: la N - comuna Negreni; la E - comuna Negreni; la S - DN1 E60; la V - drum „Valea Caselor"

2002

32.800

Domeniul public al comunei Negreni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 36/2009

6.

1.6.2.

Construcţie pentru cultură

Construcţie-cămin cultural situat în localitatea Negreni la nr. 57, compus din 11 încăperi, construit din piatră şi BCA, în suprafaţă de 530 m2

2002

125.510

Domeniul public al comunei Negreni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 36/2009

7.

-

Teren

Teren aferent căminului cultural, situat în localitatea Negreni la nr. 57, în suprafaţă de 392 m2, cu următoarele vecinătăţi: la N - Avram Augustin; la E - Avram Augustin; la S - DN1 E60; la V - comuna Negreni

2002

19.404

Domeniul public al comunei Negreni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 36/2009

8.

1.6.2.

Construcţie pentru învăţământ

Clădire-şcoală situată în localitatea Negreni la nr. 205, construită din piatră, compusă din 6 încăperi, în suprafaţă de 216 m2

2002

24.624

Domeniul public al comunei Negreni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 36/2009

9.

-

Teren

Teren aferent clădirii-şcoală, situat în localitatea Negreni la nr. 205, în suprafaţă de 284 m2, cu următoarele vecinătăţi: la N - DN1 E60; la E - şcoala de la nr. 206-comuna Negreni; la S - şcoala de la nr. 206-comuna Negreni; la V - Vasc Vasile

2002

14.058

Domeniul public al comunei Negreni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 36/2009

10.

1.6.2.

Construcţie pentru învăţământ

Clădire-şcoală situată în localitatea Negreni la nr. 206, construită din piatră, compusă din 10 încăperi, în suprafaţă de 287 m2

2002

32.718

Domeniul public al comunei Negreni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 36/2009

11.

-

Teren

Teren aferent clădirii-şcoală, situat în localitatea Negreni la nr. 206, în suprafaţă de 860 m2, cu următoarele vecinătăţi: la N - şcoala de la nr. 205-comuna Negreni; la E - drum „Valea Caselor"; la S - teren sport; la V - Vasc Vasile

2002

42.570

Domeniul public al comunei Negreni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 36/2009

12.

1.6.3.2.

împrejmuire

Imprejmuire   teren   aferent   clădirii-şcoală,   situată   în localitatea Negreni la nr. 206, construită din beton armat şi metal, în lungime de 30 m

2002

9.000

Domeniul public al comunei Negreni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 36/2009

13.

-

Teren

Teren pentru activităţi sportive amplasat în incinta şcolii situate în localitatea Negreni la nr. 206, în suprafaţă de 2.699 m2, cu următoarele vecinătăţi: la N - comuna Negreni; la E - Brudaşca Liviu; la S - drum acces; la V - Puşcaş Maria

2002

133.600

Domeniul public al comunei Negreni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 36/2009

14.

1.6.4.

Construcţie administrativă

Clădire - sediul administrativ al Primăriei Comunei Negreni, situată în localitatea Negreni la nr. 63, construită din piatră şi BCA, compusă din 10 încăperi, în suprafaţă de 202,67 m2

2002

40.100

Domeniul public al comunei Negreni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 36/2009

15.

-

Teren

Teren aferent clădirii - sediul administrativ al Primăriei Comunei Negreni, în suprafaţă de 537 m2, cu următoarele vecinătăţi: la N - Onaca Ioan; la E - Cristea Viorica; la S - DN1 E60; la V - drum acces

2002

26.580

Domeniul public al comunei Negreni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 36/2009

16.

1.6.3.2.

Imprejmuire

Imprejmuire teren aferent clădirii - sediul administrativ al Primăriei Comunei Negreni, situată în localitatea Negreni la nr. 63, construită din beton armat şi metal, în lungime de 40 m

2002

1.200

Domeniul public al comunei Negreni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 36/2009

17.

1.6.2.

Construcţie pentru învăţământ

Clădire-şcoală situată în localitatea Negreni la nr. 162, construită din cărămidă, compusă din 4 încăperi, în suprafaţă de 125 m2

2002

49.625

Domeniul public al comunei Negreni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 36/2009

18.

-

Teren

Teren aferent clădirii-şcoală, situat în localitatea Negreni la nr. 162, în suprafaţă de 436 m2, cu următoarele vecinătăţi: la N - Şerban Ioan; la E - Şerban Ioan; la S - DN1 E60; la V - Tripon Gheorghe

2002

21.582

Domeniul public al comunei Negreni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 36/2009

19.

1.6.3.2.

Imprejmuire

Imprejmuire   teren   aferent   clădirii-şcoală,   situată   în localitatea Negreni la nr. 59, construită din beton armat şi metal, în lungime de 15 m

2002

450

Domeniul public al comunei Negreni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 36/2009

20.

1.6.2.

Construcţie pentru învăţământ

Clădire-şcoală situată în localitatea Negreni - cătunul Osoiele la nr. 365, construită din bolţari, compusă din 6 încăperi, în suprafaţă de 178 m2

2002

70.666

Domeniul public al comunei Negreni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 36/2009

21.

-

Teren

Teren aferent clădirii-şcoală, situat în localitatea Negreni - cătunul Osoiele la nr. 365, în suprafaţă de 466 m2, cu următoarele vecinătăţi: la N - Raita Florica; la E - drum acces; la S - Cohuţ Andrei; la V- Raita Florica

2002

18.450

Domeniul public al comunei Negreni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 36/2009

0

1

2

3

4

5

6

22.

1.6.2.

Construcţie pentru învăţământ

Clădire-şcoală situată în localitatea Prelucele la nr. 20, construită din cărămidă, compusă din 4 încăperi, în suprafaţă de 95 m2

2002

37.715

Domeniul public al comunei Negreni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 36/2009

23.

-

Teren

Teren aferent clădirii-şcoală, situat în localitatea Prelucele la nr. 20, în suprafaţă de 407 m2, cu următoarele vecinătăţi: la N - Gabrian Viorel; la E - drum acces; la S - Piscoi Adrian; la V - Gabrian Elena

2002

16.110

Domeniul public al comunei Negreni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 36/2009

24.

1.6.4.

Construcţie administrativă

Clădire situată în localitatea Negreni la nr. 72, construită din piatră, compusă din două încăperi, în suprafaţă de 39 m2

2002

5.700

Domeniul public al comunei Negreni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 36/2009

25.

-

Teren

Teren aferent clădirii administrative, situat în localitatea Negreni la nr. 72, în suprafaţă de 900 m2, cu următoarele vecinătăţi: la N - Indreuca Viorica; la E - Chira Nicolae; la S - comuna Negreni; la V - pârâu

2002

3.780

Domeniul public al comunei Negreni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 36/2009

26.

-

Teren

Teren situat în intravilanul localităţii Negreni, în locul numit „Râtul Sătesc", în suprafaţă de 461 m2, cu următoarele vecinătăţi: la N - comuna Negreni; la E - Chira Nicolae; la S - drum acces; la V - drum acces

2002

2.000

Domeniul public al comunei Negreni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 36/2009

27.

1.6.2.

Construcţie pentru învăţământ

Clădire-şcoală situată în localitatea Bucea la nr. 38, construită din piatră, compusă din 7 încăperi, în suprafaţă de 205 m2

2002

23.370

Domeniul public al comunei Negreni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 36/2009

28.

-

Teren

Teren aferent clădirii-şcoală, situat în localitatea Bucea la nr. 38, în suprafaţă de 319 m2, cu următoarele vecinătăţi: la N - Ghile Ioan; ia E - Sărătoc Radu; la S - DN1 E60; la V -Ghile Ioan

2002

15.790

Domeniul public al comunei Negreni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 36/2009

29.

1.6.3.2.

Imprejmuire

Imprejmuire   teren   aferent   clădirii-şcoală,   situată   în localitatea Bucea la nr. 38, construită din beton armat şi metal, în lungime de 30 m

2002

900

Domeniul public al comunei Negreni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 36/2009

30.

-

Teren

Teren situat în extravilanul localităţii Negreni, în locul numit „Valea Caselor", cu destinaţia de amplasament pentru rezervorul de apă potabilă, în suprafaţă de 2.000 m2, cu următoarele vecinătăţi: la N, E, S şi V - Composesoratul Negreni

2009

6.000

Domeniul public al comunei Negreni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 36/2009

31.

1.6.2.

Construcţie pentru învăţământ

Clădire-şcoală situată în localitatea Bucea nr. 48, construită din cărămidă, compusă din 5 încăperi, în suprafaţă de 182 m2

2002

72.254

Domeniul public al comunei Negreni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 36/2009

32.

-

Teren

Teren aferent clădirii-şcoală Bucea, situat în localitatea Bucea la nr. 48, în suprafaţă de 1.062 m2, cu următoarele vecinătăţi: la N - drum acces; la E - drum „Valea Făgădăului"; la S - Cristea Maria; la V - Parohia ortodoxă

2002

52.569

Domeniul public al comunei Negreni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 36/2009

33.

1.6.3.2.

Imprejmuire

Imprejmuire   teren   aferent   clădirii-şcoală,   situată   în localitatea Bucea la nr. 48, construită din beton armat şi metal, în lungime de 30 m

2002

900

Domeniul public al comunei Negreni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 36/2009

34.

1.6.2.

Construcţie pentru învăţământ

Clădire-şcoală situată în localitatea Bucea la nr. 49, construită din piatră, compusă din 8 încăperi, în suprafaţă de 240 m2

2002

27.360

Domeniul public al comunei Negreni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 36/2009

35.

-

Teren

Teren aferent clădirii-şcoală, situat în localitatea Bucea la nr. 49, în suprafaţă de 206 m2, cu următoarele vecinătăţi: la N - comuna Negreni; la E - drum „Valea Făgădăului"; la S - comuna Negreni; la V - Cristea Maria

2002

10.197

Domeniul public al comunei Negreni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 36/2009

36.

1.6.3.2.

Imprejmuire

Imprejmuire   teren   aferent   clădirii-şcoală,   situată   în localitatea Bucea la nr. 49, construită din beton armat şi metal, în lungime de 50 m

2002

1.500

Domeniul public al comunei Negreni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 36/2009

37.

1.6.2.

Construcţie pentru cultură

Clădire-cămin cultural situată în localitatea Bucea la nr. 50, construită din BCA, compusă din 19 încăperi, în suprafaţă de 600 m2

2005

520.774

Domeniul public al comunei Negreni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 36/2009

38.

-

Teren

Teren aferent clădirii-cămin cultural, situat în localitatea Bucea la nr. 50, în suprafaţă de 943 m2, cu următoarele vecinătăţi: la N - Parohia Ortodoxă Bucea; la E - comuna Negreni; la S -DN1 E60; la V-Merca Marius

2002

39.606

Domeniul public al comunei Negreni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 36/2009

39.

-

Teren

Teren cu destinaţia de loc de joacă pentru copii, situat în intravilanul localităţii Bucea, în suprafaţă de 586 m2, cu următoarele vecinătăţi: la N - Parohia Ortodoxă Bucea; la E - Pogăcean Teodora; la S - DN1 E60; la V - comuna Negreni

2002

29.000

Domeniul public al comunei Negreni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 36/2009

40.

1.6.4.

Clădire administrativă

Clădire cu destinaţia spaţii comerciale, situată în localitatea Bucea la nr. 32A, compusă din 6 încăperi, în suprafaţă de 78 m2, construită din cărămidă

2002

39.700

Domeniul public al comunei Negreni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 36/2009

41.

-

Teren

Teren aferent clădirii administrative, situat în localitatea Bucea la nr. 32A, în suprafaţă de 2.392 m2, cu următoarele vecinătăţi: la N - Ţegheni Sorina; la E - Ile Trian; la S - DN1 E60; la V - Morar Silvia Doina

2002

8.372

Domeniul public al comunei Negreni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 36/2009

42.

-

Teren

Teren situat în intravilanul localităţii Negreni cu destinaţia de spaţiu desfăşurare târg, în suprafaţă de 54.864 m2, cu următoarele vecinătăţi: la N - Sturz Angela, C.F.R. şi Cristea Iosif; la E - râul Crişul Repede; la S - râul Crişul Repede; la V - Valea Caselor

2002

230.428

Domeniul public al comunei Negreni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 36/2009

43.

-

Teren

Teren situat în intravilanul localităţii Negreni, între DN1 E60 şi calea ferată, în suprafaţă de 17.648 m2, cu următoarele vecinătăţi: la N - Jurca Vasile, Brudasca Aurel, Ungur Leontin; Alb Gheorghe; la E - Macsim Elena, Vasc Aurel, Ungur Viorel, Nistor Vasile; V - Valea Caselor; la S - calea ferată

2009

74.121

Domeniul public al comunei Negreni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 36/2009

0

1

2

3

4

5

6

44.

-

Teren

Teren situat în intravilanul localităţii Negreni cu destinaţia de loc de desfăşurare activităţi comerciale, situat între DN1 E60 şi calea ferată, în suprafaţă de 5.940 m2, cu următoarele vecinătăţi: la N - Caba Floare; la E - C.F.R.; la S - Composesoratul Negreni; la V - DN1 E60

2002

24.948

Domeniul public al comunei Negreni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 36/2009

45.

-

Teren

Teren situat în intravilanul localităţii Negreni, cu destinaţia parc, situat între DN1 E60 şi pârâul Băeşiţa - Cioroi, în suprafaţă de 1.943 m2, cu următoarele vecinătăţi: la N - DN1 E60; la E - Jeler Călin; la S - Cristea Vaier; la V - DN1 E60

2002

8.160

Domeniul public al comunei Negreni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 36/2009

46.

-

Teren

Teren situat în intravilanul localităţii Negreni, în zona Parcare - Cioroi, în suprafaţă de 3.308 m2, cu următoarele vecinătăţi: la N - Tripon Gheorghe; la E - C.F.R.; la S - comuna Negreni; la V - Tripon Gheorghe

2002

4.376

Domeniul public al comunei Negreni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 36/2009

47.

-

Teren

Teren situat în extravilanul localităţii Negreni - cătunul Osoiele, cu destinaţia de amplasament pentru captare izvor apă potabilă, în suprafaţă de 196 m2, cu următoarele vecinătăţi: la N, E, S şi V - Composesoratul Negreni

2009

686

Domeniul public al comunei Negreni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 36/2009

48.

-

Teren

Teren situat în extravilanul localităţii Negreni - cătunul Osoiele, cu destinaţia de amplasament pentru captare izvor apă potabilă, în suprafaţă de 57 m2, cu următoarele vecinătăţi: la N, E, S şi V - Composesoratul Negreni

2009

200

Domeniul public al comunei Negreni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 36/2009

49.

-

Teren

Teren situat în extravilanul localităţii Negreni - cătunul Osoiele, cu destinaţia de amplasament pentru captare izvor apă potabilă, în suprafaţă de 428 m2, cu următoarele vecinătăţi: la N, E, S şi V - Composesoratul Negreni

2009

1.498

Domeniul public al comunei Negreni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 36/2009

50.

-

Teren

Teren situat în extravilanul localităţii Negreni - cătunul Osoiele, cu destinaţia de amplasament pentru captare izvor apă potabilă, în suprafaţă de 214 m2, cu următoarele vecinătăţi: la N, E, S şi V - Composesoratul Negreni

2009

749

Domeniul public al comunei Negreni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 36/2009

51.

-

Teren

Teren situat în extravilanul localităţii Negreni - cătunul Precup, cu destinaţia de amplasament pentru staţie de epurare, în suprafaţă de 2.477 m2, cu următoarele vecinătăţi: la N - Composesoratul Negreni; la E - râul Crişul Repede; la S - Composesoratul Negreni; la V - drum

2009

8.670

Domeniul public al comunei Negreni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 36/2009

52.

-

Teren

Teren situat în extravilanul localităţii Negreni, între pârâul Duda şi Valea Caselor, în suprafaţă de 10,795 ha, cu următoarele vecinătăţi: la N - Composesoratul Negreni; la E - Nistor Ana, Cioban Dorinei şi Cristea Aurel; la S - Avram Mariana, Cohuţ Ionel, Parohia Ortodoxă Negreni şi Tripon Valerica; la V - Valea Caselor, Gabrian Dorin şi Mitile Crăciun

2009

323.850

Domeniul public al comunei Negreni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 36/2009

53.

-

Teren

Teren situat în extravilanul localităţii Negreni, în locul numit „Lunca Precup", între râul Crişul Repede şi proprietăţi particulare, în suprafaţă de 12.097 m2, cu următoarele vecinătăţi: la N - drum acces; la E -Avram Vasile, Avram Sorin şi Avram Dorin; la S - râul Crişul Repede; la V - râul Crişul Repede

2009

36.290

Domeniul public al comunei Negreni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 36/2009

54.

-

Teren

Teren situat în extravilanul localităţii Negreni, în locul numit „Valea Bisericii", în suprafaţă de 25.000 m2, cu următoarele vecinătăţi: la N - Cioban Rusalim şi Tripon Ileana; la E - drum acces „Chedeuş"; la S - drum acces „Deltinaş"; la V - drum acces „Valea Bisericii"

2009

75.000

Domeniul public al comunei Negreni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 36/2009

55.

-

Teren

Teren situat în extravilanul localităţii Bucea, în locul numit „Lunca din Sus", în suprafaţă de 5.380 m2, cu următoarele vecinătăţi: la N - Sărăcuţ Dan; la E - râul Crişul Repede; la S - râul Crişul Repede; la V - Composesoratul „Plaiul Măgurii" Bucea

2009

16.140

Domeniul public al comunei Negreni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 36/2009

56.

-

Teren

Teren situat în extravilanul localităţii Bucea, în locul numit „Lunca din Sus", între râul Crişul Repede şi proprietăţi particulare, în suprafaţă de 11.172 m2, cu următoarele vecinătăţi: la N - Popuţe Petru; la E - drum acces; la S - râul Crişul Repede; la V - Nea Vaier

2009

33.516

Domeniul public al comunei Negreni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 36/2009

57.

-

Teren

Teren situat în extravilanul localităţii Bucea, lângă fabrica de scaune, în suprafaţă de 6.761 m2, cu următoarele vecinătăţi: la N - râul Crişul Repede; la E - râul Crişul Repede; la S - drum acces „Culmea Bucii"; la V - râul Crişul Repede

2009

20.283

Domeniul public al comunei Negreni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 36/2009

58.

-

Teren

Teren situat în extravilanul localităţii Negreni, aferent albiei minore şi majore a Văii Caselor, în suprafaţă de 19.800 m2, cu următoarele vecinătăţi: la N - Composesoratul Negreni, la E - Gabrian Dorin, Mitile Crăciun, Parohia Ortodoxă Negreni, Composesoratul Negreni; la S - râul Crişul Repede şi Composesoratul Negreni; la V - Bolba Damian, drum „Valea Caselor" şi Composesorat Negreni

2009

59.400

Domeniul public al comunei Negreni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 36/2009

59.

-

Teren

Teren situat în extravilanul localităţii Bucea, aferent albiei minore şi majore a Văii Făgădăului, în suprafaţă de 25.800 m2, cu următoarele vecinătăţi: la N - Composesoratul „Plaiul Măgurii" Bucea, la E - Composesoratul „Plaiul Măgurii" Bucea, Secan Paulina, drum acces „Valea Făgădăului" şi Ghile Ioan; la S - râul Crişul Repede, Parohia Ortodoxă Bucea; la V - drum acces „Valea Făgădăului", Secan Radu, Nea Viorel, Composesoratul „Plaiul Măgurii" Bucea

2009

77.400

Domeniul public al comunei Negreni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 36/2009

0

1

2

3

4

5

6

60.

-

Teren

Teren forestier - pădure situat în extravilanul localităţii Negreni, în locurile numite „Bazinele Neportoc" şi „Valea Negrii", în suprafaţă de 1.024,94 ha

2005

43.047.480

Domeniul public al comunei Negreni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 36/2009

61.

-

Teren

Teren cu vegetaţie forestieră situat în extravilanul localităţii Negreni - cătunul Căprăfoi, în suprafaţă de 12 ha

2005

480.000

Domeniul public al comunei Negreni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 36/2009

62.

-

Teren

Teren-păşune situat în extravilanul localităţii Negreni - cătunul Căprăfoi, în suprafaţă de 30 ha

2005

900.000

Domeniul public al comunei Negreni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 36/2009

63.

1.3.7.1.

Drum comunal

Drum comunal 132 - face legătura între localitatea Negreni - DN1 E60 şi localitatea Prelucele, în lungime de 7 km

2002

630.000

Domeniul public al comunei Negreni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 36/2009

64.

1.3.7.1.

Drum

Drum „Valea Caselor", situat în localitatea Negreni, face legătura între DN1 E60 şi rezervorul de captare apă potabilă „Valea Caselor", în lungime de 1 km

2002

90.000

Domeniul public al comunei Negreni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 36/2009

65.

1.3.7.1.

Drum de exploataţie agricolă

Drum de exploataţie agricolă „Ghermin-Cepturaş" - face legătura între localitatea Negreni - DN1 E60 şi limita de hotar cu comunele Ciucea şi Sâg, în lungime de 3,2 km

2002

288.000

Domeniul public al comunei Negreni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 36/2009

66.

1.3.7.1.

Drum

Drum „Osoiele-Lac-Ponor-Tusa" - face legătura între localitatea Negreni - DN1 E60 şi cătunele Osoiele şi Lac, dealul Ponor şi localitatea Tusa din judeţul Sălaj, în lungime de 10,10 km

2002

909.000

Domeniul public al comunei Negreni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 36/2009

67.

1.3.7.1.

Drum de exploataţie agricolă

Drum de exploataţie agricolă „Ruptură", situat în localitatea Negreni, face legătura între drumul „Chedeuş", cătunul Ruptură   şi   drumul   „Osoiele-Lac-Ponor-Tusa",   în lungime de 3,5 km

2002

315.000

Domeniul public al comunei Negreni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 36/2009

68.

1.3.7.1.

Drum

Drum „Scurta-Păltiniş-Mihanciu-Bulz" - face legătura între localitatea Negreni - drumul „Scurta", prin zonele „Coastea Cutreştilor", „Păltiniş" şi „Mihanciu", cu limita de hotar cu judeţul Bihor, în lungime de 7 km

2002

630.000

Domeniul public al comunei Negreni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 36/2009

69.

1.3.7.1.

Drum

Drum „Valea Negrii-Căprăfoi-Culme-Tusa" - face legătura între localitatea Negreni - drumul „Valea Negrii", prin cătunele Căprăfoi şi Culme cu limita de hotar cu judeţul Sălaj, în lungime de 6 km

2002

540.000

Domeniul public al comunei Negreni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 36/2009

70.

1.3.7.1.

Drum

Drum „Valea Negrii-Osoi", situat în localitatea Negreni, face legătura între drumul „Valea Negrii", prin cătunul Colnici, cu cătunul Osoi, în lungime de 2 km

2002

180.000

Domeniul public al comunei Negreni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 36/2009

71.

1.3.7.1.

Drum

Drum „Ciocica" situat în localitatea Negreni, face legătura între DN1 E60 şi proprietatea lui Avram Vasile (Gogorea), în lungime de 1 km

2002

90.000

Domeniul public al comunei Negreni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 36/2009

72.

1.3.7.1.

Drum

Drum „Pavăl" situat în localitatea Negreni, face legătura între drumul „Ciocica" şi proprietatea lui Criste Costel, în lungime de 0,3 km

2009

2.700

Domeniul public al comunei Negreni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 36/2009

73.

1.3.7.1.

Drum

Drum „Valea Bisericii Picleu", situat în localitatea Negreni, face legătura între drumul „Chedeuş", pe Valea Bisericii şi dealul „Picleu", cu drumul „Ruptură", în lungime de 4,2 km

2002

378.000

Domeniul public al comunei Negreni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 36/2009

74.

1.3.7.1.

Drum de exploataţie agricolă

Drum de exploataţie agricolă „Ghermin-Râturi-Osoiele", situat în localitatea Negreni, face legătura între drumul „Ghermin", pe Valea Cepturaş, cătun Râturi, cătun Osoiele şi drumul „Osoiele - Lac - Ponor", în lungime de 2,5 km

2009

360.000

Domeniul public al comunei Negreni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 36/2009

75.

1.3.7.1.

Drum

Drum   „Ghermin-Runc-Duda",   situat   în   localitatea Negreni, face legătura între drumul „Ghermin", prin dealul Runc şi pârâul „Duda", şi drumul „Osoiele - Lac - Ponor", în lungime de 4 km

2009

360.000

Domeniul public al comunei Negreni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 36/2009

76.

1.3.7.1.

Drum

Drum „Temeteu-Valea Caselor", situat în localitatea Negreni, face legătura între drumul „Osoiele -Lac - Ponor" şi drumul „Valea Caselor", în lungime de 0,7 km

2009

63.000

Domeniul public al comunei Negreni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 36/2009

77.

1.3.7.1.

Drum

Drum „Scurta-Frântură", situat în localitatea Negreni, face legătura între drumul „Scurta" şi cătunul Frântură, în lungime de 2,5 km

2009

225.000

Domeniul public al comunei Negreni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 36/2009

78.

1.3.7.1.

Drum

Drum „Osoiele-Iertaş", situat în localitatea Negreni, face legătura între drumul „Osoiele - Lac - Ponor" şi dealul „Iertaş", în lungime de 0,6 km

2002

54.000

Domeniul public al comunei Negreni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 36/2009

79.

1.3.7.1.

Drum

Drum „Precup", situat în localitatea Negreni, face legătura între DN1 E60 şi cătunul Precup, în lungime de 1,5 km

2002

135.000

Domeniul public al comunei Negreni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 36/2009

80.

1.3.7.1.

Drum forestier

Drum forestier „Valea Negrii", situat în localitatea Negreni, face legătura între DN1 E60 şi Valea Secăturii, în lungime de 2,4 km

2007

261.000

Domeniul public al comunei Negreni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 36/2009

81.

1.3.7.1.

Drum

Drum     „Piatra     Crai-Secătură-Culme-Tusa"     - traversează localităţile Bucea şi Negreni, pleacă din hotarul cu satul Beznea, judeţul Bihor, prin zonele „Măgură", „Secătură" şi „Culme", până la limita de hotar cu judeţul Sălaj, în lungime de 6,5 km

2002

585.000

Domeniul public al comunei Negreni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 36/2009

0

1

2

3

4

5

6

82.

1.3.7.1.

Drum forestier

Drum forestier „Neportoc I", situat în localitatea Negreni, face legătura între DN1 E60, pe Valea Neportocului, prin cătunul Faţa Popii, cu limita de hotar cu judeţul Bihor, în lungime de 5,7 km

2007

513.000

Domeniul public al comunei Negreni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 36/2009

83.

1.3.7.1.

Drum de exploataţie agricolă

Drum de exploataţie agricolă „Valea Negrii-Secătură- Culme", situat în localitatea Negreni, face legătura între drumul „Valea Negrii", prin cătunul Secătură, cu drumul „Piatra Crai-Secătură-Culme-Tusa", în lungime de 3 km

2002

270.000

Domeniul public al comunei Negreni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 36/2009

84.

1.3.7.1.

Drum forestier

Drum forestier „Neportoc II", situat în localitatea Negreni, face   legătura  între   drumul   „Neportoc   I",   pe  valea „Muşchiosu", şi dealul „Strunjilor", în lungime de 0,8 km

2007

7.200

Domeniul public al comunei Negreni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 36/2009

85.

1.3.7.1.

Drum

Drum „Valea Caselor-Biserica Ortodoxă-Temeteu", situat în localitatea Negreni, face legătura între drumul „Valea Caselor", pe lângă Biserica Ortodoxă şi Temeteu, până la drumul „Osoiele-Lac-Ponor", în lungime de 0,6 km

2009

5.400

Domeniul public al comunei Negreni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 36/2009

86.

1.3.7.1.

Drum

Drum „Valea Caselor-Drum Ruptură", situat în localitatea Negreni, face legătura între drumul „Valea Caselor" şi drumul „Ruptură", în lungime de 0,7 km

2009

6.300

Domeniul public al comunei Negreni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 36/2009

87.

1.3.7.1.

Drum

Drum „Chedeuş", situat în localitatea Negreni, face legătura între DN1 E60 şi cătunul Chedeuş, în lungime de 1,5 km

2002

135.000

Domeniul public al comunei Negreni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 36/2009

88.

1.3.7.1.

Drum

Drum „Chedeuş-Deltinaş", situat în localitatea Negreni, face legătura între drumul „Chedeuş" şi dealul „Deltinaş", în lungime de 0,5 km

2009

4.500

Domeniul public al comunei Negreni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 36/2009

89.

1.3.7.1.

Drum

Drum „Frântură I", situat în localitatea Negreni, face legătura între drumul „Scurta-Frântură" şi proprietăţile particulare ale lui Man Petru, Tripon Gheorghe şi Morar Dănuţ, în lungime de 0,4 km

2009

3.600

Domeniul public al comunei Negreni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 36/2009

90.

1.3.7.1.

Drum

Drum „Frântură II", situat în localitatea Negreni, face legătura între drumul „Scurta-Frântură" şi proprietatea particulară a lui Jurca Aurel, în lungime de 0,5 km

2009

4.500

Domeniul public al comunei Negreni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 36/2009

91.

1.3.7.1.

Drum

Drum „Frântură III", situat în localitatea Negreni, face legătura între drumul „Scurta-Frântură" şi proprietatea particulară a lui Rad Nicolae, în lungime de 0,6 km

2009

5.400

Domeniul public al comunei Negreni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 36/2009

92.

1.3.7.1.

Drum

Drum „Valea  Bisericii-Deltinaş",  situat în  localitatea Negreni, face legătura între drumul „Valea Bisericii-Picleu" şi dealul „Deltinaş", în lungime de 0,5 km

2009

4.500

Domeniul public al comunei Negreni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 36/2009

93.

1.3.7.1.

Drum

Drum „Vechi-Brăduleţ", situat în localitatea Negreni, face legătura între DN1 E60, pe drumul „Vechi", şi cătunul Brăduleţ, în lungime de 0,8 km

2009

7.200

Domeniul public al comunei Negreni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 36/2009

94.

1.3.7.1.

Drum

Drum „Ciocica-Podină", situat în localitatea Negreni, face legătura între drumul „Ciocica" şi „Podină", în lungime de 0,5 km

2009

4.500

Domeniul public al comunei Negreni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 36/2009

95.

1.3.7.1.

Drum

Drum „Cepturaş-Bogomir", situat în localitatea Negreni, face legătura între Valea Cepturaşului, prin cătunul Bogomir, şi drumul „Osoiele-Lac-Ponor", în lungime de 3,5 km

2009

315.000

Domeniul public al comunei Negreni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 36/2009

96.

1.3.7.1.

Drum

Drum „Ghermin-Cioara-Râturi", situat în localitatea Negreni, face legătura între drumul „Ghermin", prin cătunul Râturi, şi drumul „Ghermin-Runc-Duda", în lungime de 1,8 km

2009

162.000

Domeniul public al comunei Negreni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 36/2009

97.

1.3.7.1.

Drum

Drum „Scurta", situat în localitatea Negreni, face legătura între DN1 E60 şi Valea Scurta, în lungime de 0,9 km

2009

8.100

Domeniul public al comunei Negreni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 36/2009

98.

1.3.7.1.

Drum

Drum „Centru însămânţări", situat în localitatea Negreni, face legătura între DN1 E60 şi Centrul de însămânţări artificiale, în lungime de 0,2 km

2009

1.800

Domeniul public al comunei Negreni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 36/2009

99.

1.3.7.1.

Drum

Drum „Valea Făgădăului", situat în localitatea Bucea, face legătura între DN1 E60 şi rezervorul de captare apă potabilă „Valea Făgădăului", în lungime de 2 km

2002

180.000

Domeniul public al comunei Negreni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 36/2009

100.

1.3.7.1.

Drum

Drum „Fabrica Bucea-Culmea Bucii", situat în localitatea Bucea, face legătura între drumul „Fabrica Bucea" şi cătunul Culmea Bucii, în lungime de 3 km

2002

270.000

Domeniul public al comunei Negreni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 36/2009

101.

1.3.7.1.

Drum

Drum „Culmea Bucii-Valea Satului", situat în localitatea Bucea, face legătura între drumul „Culmea Bucii" şi Valea Satului, prin Pârâul Arsurii, în lungime de 1,5 km

2009

135.000

Domeniul public al comunei Negreni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 36/2009

102.

1.3.7.1.

Drum

Drum „Tăul lui Iambor", situat în localitatea Bucea, face legătura între DN1 E60 şi proprietăţile particulare ale lui Botiş Petru şi Nea Vasile, în lungime de 0,1 km

2002

900

Domeniul public al comunei Negreni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 36/2009

103.

1.3.7.1.

Drum

Drum „La Vascu", situat în localitatea Bucea, face legătura între DN1 E60 şi proprietatea particulară a lui Vasc Aurel, în lungime de 0,5 km

2002

4.500

Domeniul public al comunei Negreni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 36/2009

104.

1.3.7.1.

Drum

Drum „Canton Criş", situat în localitatea Bucea, face legătura între  drumul  „Vascu-Canton   C.F.R."  şi  proprietatea particulară a lui Chira Radu, în lungime de 0,3 km

2002

2.700

Domeniul public al comunei Negreni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 36/2009

0

1

2

3

4

5

6

105.

1.3.7.1.

Drum

Drum „Strădinoasa", situat în localitatea Bucea, face legătura între DN1 E60 şi proprietatea particulară a lui Puşcău Petru situată la nr. 182, în lungime de 1,5 km

2002

135.000

Domeniul public al comunei Negreni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 36/2009

106.

1.3.7.1.

Drum

Drum „Pod Furcoi", situat în localitatea Bucea, face legătura între drumul „Unirii" şi râul Crişul Repede, în lungime de 1 km

2002

90.000

Domeniul public al comunei Negreni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 36/2009

107.

1.3.7.1.

Drum

Drum   „Valea   Şoimului-Coasta   Craiului",   situat   în localitatea   Bucea,  face   legătura  între   DN1   E60  şi proprietatea lui Morar Elena situată la nr. 103, în lungime de 0,4 km

2002

3.600

Domeniul public al comunei Negreni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 36/2009

108.

1.3.7.1.

Drum

Drum „Fabrica Bucea", situat în localitatea Bucea, face legătura între DN1 E60 si Fabrica Bucea, în lungime de 0,2 km

2002

1.800

Domeniul public al comunei Negreni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 36/2009

109.

1.3.7.1.

Drum

Drum „Iertaş", situat în localitatea Bucea, face legătura între DN1 E60 şi cătunul Iertaş, în lungime de 0,4 km

2002

3.600

Domeniul public al comunei Negreni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 36/2009

110.

1.3.7.1.

Drum

Drum „Osoi", situat în localitatea Bucea, face legătura între drumul „Valea Făgădăului" si dealul „Osoi", în lungime de 1,5 km

2002

135.000

Domeniul public al comunei Negreni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 36/2009

111.

1.3.7.1.

Drum

Drum „Cimitir Gorhan", situat în localitatea Bucea, face legătura între drumul „Valea Făgădăului", pe lângă cimitirul ortodox, şi zona „Gorhan", în lungime de 2,5 km

2002

225.000

Domeniul public al comunei Negreni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 36/2009

112.

1.3.7.1.

Drum

Drum „Plâscu", situat în localitatea Bucea, face legătura între DN1 E60 şi proprietatea lui Ilea Petru situată la nr. 113, în lungime de 0,6 km

2009

5.400

Domeniul public al comunei Negreni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 36/2009

113.

1.3.7.1.

Drum

Drum „Gârzu", situat în localitatea Bucea, face legătura între DN1 E60, pe lângă calea ferată, şi proprietatea particulară a lui Gârz Ioan situată la nr. 116, în lungime de 0,5 km

2009

4.500

Domeniul public al comunei Negreni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 36/2009

114.

1.3.7.1.

Drum

Drum „Cărpenet", situat în localitatea Bucea, face legătura între drumul „Iertaş" şi proprietatea particulară a lui Rad Petru situată la nr. 219/A, în lungime de 0,7 km

2009

6.300

Domeniul public al comunei Negreni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 36/2009

115.

1.3.7.1.

Drum

Drum „Iertaş-Morar Viorel", situat în localitatea Bucea, face legătura între drumul „Iertaş" şi proprietatea particulară a lui Morar Viorel situată la nr. 236, în lungime de 0,3 km

2009

2.700

Domeniul public al comunei Negreni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 36/2009

116.

1.3.7.1.

Drum

Drum „Unirii", face legătura între drumul „Prelucele" din localitatea Negreni şi drumul „Fabrica de scaune Bucea" din localitatea Bucea, în lungime de 10 km

2009

900.000

Domeniul public al comunei Negreni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 36/2009

117.

1.3.7.1.

Drum

Drum „Canton Susani", situat în localitatea Negreni, face legătura între DN1 E60 şi drumul „Unirii", pe la punct oprire C.F.R. Negreni, în lungime de 0,1 km

2009

900

Domeniul public al comunei Negreni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 36/2009

118.

1.3.7.1.

Drum

Drum „Gara Josani I", situat în localitatea Negreni, face legătura între DN1 E60 şi drumul „Unirii" spre „Gara Josani", în lungime de 0,2 km

2009

1.800

Domeniul public al comunei Negreni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 36/2009

119.

1.3.7.1.

Drum

Drum „Gara Josani II", situat în localitatea Negreni, face legătura între DN1 E60 şi drumul „Unirii" spre „Gara Josani", în lungime de 0,1 km

2009

900

Domeniul public al comunei Negreni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 36/2009

120.

1.3.7.1.

Drum

Drum  „Valea  Caselor-Osoiele",  situat în  localitatea Negreni, face legătura între rezervorul de captare apă potabilă „Valea Caselor" şi drumul „Osoiele", în lungime de 0,5 km

2009

4.500

Domeniul public al comunei Negreni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 36/2009

121.

1.3.7.1.

Drum

Drum „Valea Făgădăului-Gorhan", situat în localitatea Bucea, face legătura între drumul „Valea Făgădăului" şi drumul „Cimitir Gorhan", în lungime de 1 km

2009

9.000

Domeniul public al comunei Negreni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 36/2009

122.

1.3.17.1.

Pod

Pod situat în localitatea Negreni pe Drumul comunal 132, în zona „Chervizea", în lungime de 37,10 m şi lăţime de 2,90 m

2002

50.000

Domeniul public al comunei Negreni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 36/2009

123.

1.3.17.2.

Pod

Pod situat în localitatea Negreni, în zona „Neportoc", peste râul Crişul Repede, în lungime de 69,10 m şi lăţime de 5,80 m

2002

100.000

Domeniul public al comunei Negreni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 36/2009

124.

1.3.17.1.

Pod

Pod situat în localitatea Negreni, în zona „Târg-Valea Scurtă", peste râul Crişul Repede, în lungime de 58,7 m şi lăţime de 3,30 m

2002

50.000

Domeniul public al comunei Negreni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 36/2009

125.

1.3.17.2.

Pod

Pod situat în localitatea Negreni, în zona „Precup", peste râul Crişul Repede, în lungime de 50 m şi lăţime de 3,10 m

2002

50.000

Domeniul public al comunei Negreni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 36/2009

126.

1.3.17.1.

Pod

Pod situat în localitatea Bucea, în zona „Canton", peste râul Crişul Repede, în lungime de 31,2 m şi lăţime de 3,20 m

2002

50.000

Domeniul public al comunei Negreni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 36/2009

127.

1.3.17.2.

Pod

Pod situat în localitatea Bucea, în zona „Fabrica de scaune", peste râul Crişul Repede, în lungime de 64,30 m si lăţime de 7,10 m

2002

100.000

Domeniul public al comunei Negreni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 36/2009

128.

1.3.17.2.

Pod

Pod situat în localitatea Negreni, peste pârâul „Valea Caselor", în lungime de 6,20 m şi lăţime de 6,60 m

2002

10.000

Domeniul public al comunei Negreni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 36/2009

0

1

2

3

4

5

6

129.

1.3.17.1.

Pod

Pod situat în localitatea Negreni, peste pârâul „Valea Caselor", în lungime de 5,50 m şi lăţime de 2,50 m

2009

5.000

Domeniul public al comunei Negreni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 36/2009

130.

1.3.17.1.

Pod

Pod situat în localitatea Negreni, în zona „Târg", peste pârâul „Valea Caselor", în lungime de 5,50 m si lăţime de 2,50 m

2009

5.000

Domeniul public al comunei Negreni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 36/2009

131.

1.3.17.2.

Pod

Pod situat în localitatea Negreni, peste pârâul „Valea Negrii", în lungime de 6,40 m şi lăţime de 4,60 m

2002

10.000

Domeniul public al comunei Negreni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 36/2009

132.

1.3.17.1.

Pod

Pod situat în localitatea Negreni, peste pârâul „Valea Negrii", în lungime de 5,20 m şi lăţime de 3,00 m

2009

5.000

Domeniul public al comunei Negreni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 36/2009

133.

1.3.17.2.

Pod

Pod situat în localitatea Negreni, peste canalul „Moară Hucu", în lungime de 4,00 m şi lăţime de 4,00 m

2009

10.000

Domeniul public al comunei Negreni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 36/2009

134.

1.3.17.2.

Pod

Pod situat în localitatea Bucea, peste canalul „Fabrica Bucea", în lungime de 4,70 m şi lăţime de 5 m

2009

10.000

Domeniul public al comunei Negreni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 36/2009

135.

1.3.17.1.

Pod

Pod situat în localitatea Bucea, peste Valea Făgădăului, în zona Biserica Ortodoxă Bucea, în lungime de 5 m şi lăţime de 2,40 m

2009

5.000

Domeniul public al comunei Negreni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 36/2009

136.

1.3.17.2.

Pod

Pod situat în localitatea Negreni, în zona „Gară Josani", în lungime de 3,50 m şi lăţime de 4,00 m

2009

10.000

Domeniul public al comunei Negreni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 36/2009

137.

1.3.17.2.

Pod

Pod situat în localitatea Negreni, în zona „Gară Josani", în lungime de 3,90 m şi lăţime de 4,50 m

2009

10.000

Domeniul public al comunei Negreni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 36/2009

138.

1.3.17.2.

Pod

Pod situat în localitatea Negreni, în zona „Gară Josani", pe Drumul Unirii, în lungime de 3,60 m şi lăţime de 3,60 m

2009

10.000

Domeniul public al comunei Negreni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 36/2009

139.

1.3.17.2.

Pod

Pod situat în localitatea Bucea, peste Valea Făgădăului, pe drumul „Osoi", în lungime de 3,00 m şi lăţime de 5,00 m

2009

10.000

Domeniul public al comunei Negreni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 36/2009

140.

1.3.17.2.

Pod

Pod situat în localitatea Bucea, peste Valea Făgădăului, lângă proprietatea lui Tripon Nicolae situată la nr. 43, în lungime de 2,00 m şi lăţime de 3,00 m

2009

10.000

Domeniul public al comunei Negreni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 36/2009

141.

1.3.17.2.

Pod

Pod situat în localitatea Bucea, peste Valea Făgădăului, lângă proprietatea lui Nea Cornel situată la nr. 203, în lungime de 3,00 m şi lăţime de 4,00 m

2009

10.000

Domeniul public al comunei Negreni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 36/2009

142.

1.3.17.2.

Pod

Pod situat în localitatea Negreni, în zona „Susani", peste valea „Ghermin", lângă proprietatea lui Brudasca Liviu situată la nr. 3, în lungime de 3,60 m şi lăţime de 3,60 m

2009

10.000

Domeniul public al comunei Negreni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 36/2009

143.

1.3.17.2.

Pod

Pod situat în localitatea Negreni, peste „Valea Neportoc", pe  drumul  forestier „Neportoc   I",  în   zona  pârâului „Urzicarului", în lungime de 4,00 m şi lăţime de 4,80 m

2009

10.000

Domeniul public al comunei Negreni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 36/2009

144.

1.3.17.2.

Pod

Pod situat în localitatea Negreni, peste „Valea Neportoc", pe drum forestier „Neportoc I", în zona „Faţa Popii", în lungime de 4,00 m şi lăţime de 5,00 m

2009

10.000

Domeniul public al comunei Negreni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 36/2009

145.

-

Teren

Teren situat în extravilanul localităţii Bucea, în zona „Valea Făgădăului", cu destinaţia de amplasament pentru captare izvor de apă potabilă şi pentru rezervorul de apă potabilă, în suprafaţă de 1.483 m2, cu următoarele vecinătăţi: la N - Abrudan Ioana; la E - Valea Făgădăului; la S - pârâu; la V - Albiter Gavril

2009

4.450

Domeniul public al comunei Negreni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 36/2009

146.

-

Teren

Teren situat în intravilanul localităţii Bucea, în zona „Valea Făgădăului", cu destinaţia de amplasament pentru staţia de epurare, în suprafaţă de 600 m2, cu următoarele vecinătăţi: la N - Drumul Unirii; la E - Valea Făgădăului; la S - râul Crişul Repede; la V - Dejeu Mircea

2009

1.800

Domeniul public al comunei Negreni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 36/2009

147.

-

Teren

Teren situat în intravilanul localităţii Negreni, cu destinaţia de loc de joacă pentru copii, în suprafaţă de 1.042 m2, cu următoarele vecinătăţi: la N - drum „Gară Josani II"; la S - calea ferată; la E - drum „Gară Josani II"; la V - Composesoratul Negreni şi Duma Teodor

2009

6.000

Domeniul public al comunei Negreni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 36/2009

148.

1.6.2.

Construcţie pentru asistenţă socială

Clădire cu destinaţia de asistenţă socială - Centru de zi pentru îngrijire bătrâni, situată în localitatea Negreni la nr. 63, construită din  piatră şi  B.C.A., compusă din 4 încăperi, în suprafaţă de 78,57 m2

2002

20.000

Domeniul public al comunei Negreni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2009


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 488/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 488 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu