Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.482 din 06.07.2017

privind modificarea şi completarea anexei nr. 14 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 554 din 13 iulie 2017SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul IAnexa nr. 14 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. Se aprobă actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare ale imobilelor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Public, prin unităţile de parchet subordonate, conform anexei nr. 1, după cum urmează: a)la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Public - Direcţia Naţională Anticorupţie, se actualizează valoarea de inventar la nr. MF 153287 şi nr. MF 106810, conform anexei nr. 1.1; b)la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, prin Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa, se actualizează valoarea de inventar la nr. MF 39872, conform anexei nr. 1.2; c)la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iaşi, se actualizează valoarea de inventar la nr. MF 106846, conform anexei nr. 1.3; d)la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iaşi prin Parchetul de pe lângă Tribunalul Iaşi, se actualizează valoarea de inventar la nr. MF 38921, datele de identificare şi valoarea de inventar la nr. MF 161103, datele de identificare şi valoarea de inventar la nr. MF 161104, datele de identificare şi valoarea de inventar la nr. MF 161105, imobilul cu nr. MF 38920 se comasează la nr. MF 38921 şi îşi actualizează datele de identificare, precum şi valoarea de inventar, conform anexei nr. 1.4; e)la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iaşi prin Parchetul de pe lângă Tribunalul Vaslui, se actualizează datele de identificare şi valoarea de inventar la nr. MF 37659 şi nr. MF 37660 şi valoarea de inventar la nr. MF 37662, conform anexei nr. 1.5; f)la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova prin Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj, se actualizează datele de identificare şi valoarea de inventar la nr. MF 37212, conform anexei nr. 1.6; g)la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj, prin Parchetul de pe lângă Tribunalul Bistriţa-Năsăud, se actualizează valoarea de inventar la nr. MF 161096, conform anexei nr. 1.7.2. Se aprobă scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor înscrise în domeniul public al statului şi aflate în administrarea Ministerului Public, prin unităţile de parchet subordonate, a bunurilor având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2: a)nr. MF 27660 - imobilul denumit Parchetul de pe lângă Judecătoria Dragomireşti, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.1; b)nr. MF 27661 - imobilul denumit Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Lăpuş, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.1; c)nr. MF 26787 - imobilul denumit Parchetul de pe lângă Judecătoria Tecuci, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.2; d)nr. MF 26789 - imobilul denumit Parchetul de pe lângă Judecătoria Lieşti, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.2; e)nr. MF 38171 - imobilul denumit Parchetul de pe lângă Judecătoria Beclean, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.3; f)nr. MF 160728 - parţial - imobilul denumit Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.4.3. Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Public, prin unităţile de parchet subordonate, a imobilelor având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3, după cum urmează: a)la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova, prin Parchetul de pe lângă Tribunalul Olt, clădire şi teren - sediul Parchetului de pe lângă Judecătoria Scorniceşti, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3.1; b)la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Galaţi, prin Parchetul de pe lângă Tribunalul Vrancea, clădire - sediul Parchetului de pe lângă Tribunalul Vrancea, având datele de identificare cuprinse în anexa nr. 3.2. Articolul II Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU MIHAI TUDOSE Contrasemnează: p. Ministrul justiţiei, Sofia Mariana Moţ, secretar de stat Ministrul finanţelor publice, Ionuţ Mişa ANEXA Nr. 1DATELE DE IDENTIFICARE privind actualizarea imobilelor şi terenurilor din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului la care s-au modificat valorile, suprafeţele etc. ca urmare a executării lucrărilor de consolidare, reevaluare, modernizare sau reparaţii capitale, finanţate din fonduri alocate de la bugetul de stat ANEXA Nr. 1.1DIRECŢIA NAŢIONALĂ ANTICORUPŢIE

1. Ordonator principal de credite 4364748 MINISTERUL PUBLIC
2. Ordonatorul secundar de credite 14838148 DIRECŢIA NAŢIONALĂ ANTICORUPŢIE
3. Ordonatorul terţiar de credite
Nr. MF Cod clasificare Denumire Date de identificare Anul dobândirii/ dării în folosinţă Valoarea de inventar a bunului imobil înscris în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului (lei) Valoarea de inventar actualizată (lei) Situaţia juridică Tip bun
Descriere tehnică (pe scurt) Vecinătăţi (după caz, pe scurt) Adresa Baza legală În administrare/ concesiune
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
153287 8.29.08 Clădire DNA Constanţa Construcţie: clădire + anexă garaj; Sc = 176,64 mp, Sd = 355,30 mp, Su = 302 mp, regim înălţime: P + 1E, CF 273 N - str. Ion Corvin E - proprietate privată S - proprietate privată V - proprietate privată România, judeţul Constanţa, Constanţa, str. Ion Corvin nr. 7 2006 587.964,20 691.916,00 HG 773/2007 În administrare Imobil
S teren = 302,40 mp 417.618,20 330.652,00
TOTAL 1.005.582,40 1.022.568,00
106810 8.29.08 Clădire DNA Bucureşti Corp C1 - DS + P + 2 + terasă, Sc = 3.040 mp, Sd = 15.039 mp, Corp C2 - clădire pază - parter, Sc = Sd = 54 mp, Corp C3 - post gaze - Sc = Sd = 18 mp, Corp C4 - post trafo - Sc = Sd = 9 mp, supraf. teren 7.027 mp, CF 241377, nr. cadastral 241377 N - str. Ştirbei Vodă E - str. General Cristescu S - grădiniţă - M. Apărării - proprietate M. Apărării Ţara: Romania, municipiul Bucureşti, str. Ştirbei Vodă nr. 79-81, sectorul 1 2015 30.086.960,59 20.205.916,00 HG 84/10.02.2015, HG 311/2007 În administrare Imobil
S teren = 7.027 mp 12.143.246,90 22.572.766,00
TOTAL 42.230.207,49 42.778.682,00
TOTAL GENERAL ANEXA 1.1 43.801.250,00

ANEXA Nr. 1.2 PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL CONSTANŢA

1. Ordonator principal de credite 4364748 MINISTERUL PUBLIC
2. Ordonatorul secundar de credite 16688039 PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL CONSTANŢA
3. Ordonatorul terţiar de credite 4804636 PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL CONSTANŢA
Nr. MF Cod clasificare Denumire Date de identificare Anul dobândirii/ dării în folosinţă Valoarea de inventar a bunului imobil înscris în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului (lei) Valoarea de inventar actualizată (lei) Situaţia juridică Tip bun
Descriere tehnică (pe scurt) Vecinătăţi (după caz, pe scurt) Adresa Baza legală În administrare/ concesiune
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
39872 8.29.10 Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa, Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa Clădire; Sc = 2.195 mp, P + 2E + M, CF 50357 N - CJ Pensii E - bd. Tomis S - CMJ Constanţa V - Atel. teatru România, judeţul Constanţa, MRJ Constanţa, str. Mircea cel Bătrân nr. 108 1961 1.241.857,00 10.419.749,11 Decizia nr 880/03.08.1961, PV RK 382/12.01.2016 În administrare Imobil
TOTAL 1.241.857,00 10.419.749,11
TOTAL GENERAL ANEXA 1.2 10.419.749,11

ANEXA Nr. 1.3 PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL IAŞI

1. Ordonator principal de credite 4364748 MINISTERUL PUBLIC
2. Ordonatorul secundar de credite 16734054 PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL IAŞI
3. Ordonatorul terţiar de credite
Nr. MF Cod clasificare Denumire Date de identificare Anul dobândirii/ dării în folosinţă Valoarea de inventar a bunului imobil înscris în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului (lei) Valoarea de inventar actualizată (lei) Situaţia juridică Tip bun
Descriere tehnică (pe scurt) Vecinătăţi (după caz, pe scurt) Adresa Baza legală În administrare/ concesiune
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
106846 8.28.08 Imobil (garaj + teren) Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iaşi Construcţie = Garaj; Str. Sărăriei, str. Mărăşti, S - Sărăriei - SRTVR-TVR Iaşi România, judeţul Iaşi, localitatea Iaşi, Str. Sărăriei nr. 200 2014 1.200,00 12.082,00 HG 693/2014, HG 156/2016, CF 143659, nr. cad. 17263/2 În administrare Imobil
S teren = 4.058 mp 13.893,77 1.324.142,00
TOTAL 15.093,77 1.336.224,00
TOTAL GENERAL ANEXA 1.3 1.336.224,00

ANEXA Nr. 1.4PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL IAŞI - PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL IAŞI

1. Ordonator principal de credite 4364748 MINISTERUL PUBLIC
2. Ordonatorul secundar de credite 16734054 PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL IAŞI
3. Ordonatorul terţiar de credite 45414572 PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL IAŞI
Nr. MF Cod clasificare Denumire Date de identificare Anul dobândirii/ dării în folosinţă Valoarea de inventar a bunului imobil înscris în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului (lei) Valoarea de inventar actualizată (lei) Situaţia juridică Tip bun
Descriere tehnică (pe scurt) Vecinătăţi (după caz, pe scurt) Adresa Baza legală În administrare/ concesiune
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
38921 8.29.10 Parchetul de pe lângă Tribunalul şi Judecătoria Iaşi Clădire S+P+3 C.A. Iaşi, prop. primărie, str. V. Conta, prop. particulară Ţara: România; judeţul Iaşi; MRJ Iaşi; str. Vasile Conta nr. 28 1995 3.253.022,00 4.591.314,00 PV 24/176/1960, PV 5.208/X/1995, Decizia civilă nr. 416/2011, Sentinţa civilă nr. 4.886/2010 În administrare imobil
S teren = 1.016,18 mp 1.035.384,00 1.980.289,00
TOTAL 4.288.406,00 6.571.603,00
Nr. MF 38920 se comasează cu nr. MF 38921 8.29.10 Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iaşi Clădire S+P+2 Prop. primărie, clădire parchet, prop. particulară Ţara: România; judeţul: Iaşi; MRJ Iaşi; str. Vasile Conta nr. 28 1960 6.500.102,00 7.339.430,00 HCM 906/1956 În administrare
38921 8.29.10 Parchetul de pe lângă Tribunalul Iaşi Imobil sediu rezultat în urma comasării nr. MF 38920 cu 338921: C1 = Clădire Sc = 516,57 mp, Sd = 1.369,09 mp, Su = 1.244,63 mp, Regim înălţime: = S+P+2E, C2 = Clădire Sc = 162,43 mp, Sd = 724,18 mp, Su = 658,35 mp, Regim înălţime: S+P+3E, CF152998 C.A. Iaşi, prop. primărie, str. V. Conta, prop. particulară Ţara: România; judeţul: Iaşi; MRJ Iaşi; str. Vasile Conta nr. 28 1995 9.753.124,00 11.930.744,00 HCM 906/1956, PV 24/176/1960, PV 5208/X/1995 Decizia civilă nr. 416/2011, Sentinţa civilă nr. 4.886/2010, HG 156/10.03.2016 În administrare imobil
Steren = 1.016,18 mp 1.035.384,00 1.980.289,00
TOTAL 10.788.508,00 13.911.033,00
161103 8.29.10 Parchetul de pe lângă Judecătoria Paşcani Construcţie Sc = 332,00 mp, Sd = 918,44 mp, Su = 834 mp, Regim înălţime: S+P+1 CF 61747-C1 Proprietăţi primărie Romania, judeţul Iaşi, localitatea Paşcani, str. Ştefan cel Mare nr. 13 2012 2.461.694,00 1.518.297,00 PV 152/X/7/2012, HG 156/10.03.2016 În administrare Imobil
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
161104 8.29.10 Parchetul de pe lângă Judecătoria Hârlău Construcţie Sc = 205,00 mp, Sd = 390,74 mp, Su = 355,22 mp, Regim înălţime: P+1+M CF 60449-C1 Proprietăţi primărie Romania, judeţul Iaşi, localitatea Hârlău, str. Gh. Doja nr. 2A 2011 1.701.445,00 1.275.377,00 PV 1/2011, HG156/10.03.2016 În administrare Imobil
161105 8.29.10 Locuinţe de serviciu Apartament 2 camere 46,76 mp, CAD 1.525/1//4/24 Imobile România, judeţul Iaşi, localitatea Iaşi, bd. Carol I nr. 40, bl. B2, et. 4, ap. 24 2000 128.328,00 157.487,00 Contract de vânzare cumpărare nr. 26900/2000, HG 156/10.03.2016 În administrare Imobil
TOTAL GENERAL ANEXA 1.4 15.079.975,00 16.862.194,00

ANEXA Nr. 1.5PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL IAŞI - PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL VASLUI

1. Ordonator principal de credite 4364748 MINISTERUL PUBLIC
2. Ordonatorul secundar de credite 16734054 PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL IAŞI
3. Ordonatorul terţiar de credite 4359610 PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL VASLUI
Nr. MF Cod clasificare Denumire Date de identificare Anul dobândirii/ dării în folosinţă Valoarea de inventar a bunului imobil înscris în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului (lei) Valoarea de inventar actualizată (lei) Situaţia juridică Tip bun
Descriere tehnică (pe scurt) Vecinătăţi (după caz, pe scurt) Adresa Baza legală În administrare/ concesiune
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
37659 8.29.10 Parchetul de pe lângă Tribunalul Vaslui Construcţie din cărămidă; Sc = 543 mp, Sd = 1.293 mp, Su = 1.034,09 mp, Regim înălţime: S+P+1 N - proprietate privată E - str. M. Kogălniceanu S - Consiliul Judeţean Vaslui, Centrul de Informare Europeană V - proprietate privată România, judeţul Vaslui, str. Mihail Kogălniceanu nr. 31 1971 3.557.787,00 3.533.238,00 Ordin nr. 37/1971 al Consiliului Securităţii Statului În administrare Imobil şi teren
S teren = 3.577 mp 292.693,00 290.673,00
TOTAL 3.850.480,00 3.823.911,00
37660 8.29.10 Parchetul de pe lângă Judecătoria Huşi Construcţie din cărămidă; Sc = 341 mp, Sd = 341 mp, Su = 144,13 mp, Regim înălţime: P CF 72598 N - Teatrul de vară E - proprietate privată S - Str. Teilor V - parc România, judeţul Vaslui, municipiul Huşi, str. Alexandru Giugaru nr. 1 1996 832.440,00 826.696,00 HG 366/1996 În administrare Imobil şi teren
S teren = 1.356 mp 39.639,00 39.366,00
TOTAL 872.079,00 866.062,00
37662 8.29.10 Parchetul de pe lângă Judecătoria Bârlad Construcţie din cărămidă; Su = 557 mp, Regim înălţime: S+P+2 N - bloc de locuinţe E - drum naţional S - bloc de locuinţe V - piaţa agroalimentară România, judeţul Vaslui, municipiul Bârlad, Bd. Republicii nr. 277 2000 827.267,00 821.559,00 Ordin nr. 5.718/2000 În administrare Imobil
TOTAL GENERAL ANEXA 1.5 5.549.826,00 5.511.532,00

ANEXA Nr. 1.6PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL CRAIOVA - PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL DOLJ

Nr. MF Cod clasificare Denumire Date de identificare Anul dobândirii/ dării în folosinţă Valoarea de inventar a bunului imobil înscris în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului (lei) Valoarea de inventar actualizată (lei) Situaţia juridică Tip bun
Descriere tehnică (pe scurt) Vecinătăţi (după caz, pe scurt) Adresa Baza legală În administrare/ concesiune
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
37212 8.29.10 Parchetul de pe lângă Judecătoria Băileşti Construcţie: Sc = 76 mp, Sd = 594 mp, Su = 430,70 mp, Regim înălţime: D+P+2E, CF 30855-C1-U2/2015 N - persoană fizică E - Str. Victoriei nr. 46 S - persoană fizică V - persoană fizică România, judeţul Dolj, localitatea Băileşti, Str. Victoriei nr. 46 1983 566.239,17 559.000,00 Decizia nr. 42 21.02.1977, H.G. 388/27.05.2016 În administrare Imobil
S teren = 658,22 mp 108.943,18 30.500,00
TOTAL 675.182,35 589.500,00
TOTAL GENERAL ANEXA 1.6 589.500,00

ANEXA Nr. 1.7PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL CLUJ - PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BISTRIŢA-NĂSĂUD

1. Ordonator principal de credite 4364748 MINISTERUL PUBLIC
2. Ordonatorul secundar de credite 16656886 PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL CLUJ
3. Ordonatorul terţiar de credite 4426778 PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BISTRIŢA-NĂSĂUD
Nr. MF Cod clasificare Denumire Date de identificare Anul dobândirii/ dării în folosinţă Valoarea de inventar a bunului imobil înscris în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului (lei) Valoarea de inventar actualizată (lei) Situaţia juridică Tip bun
Descriere tehnică (pe scurt) Vecinătăţi (după caz, pe scurt) Adresa Baza legală În administrare/ concesiune
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
161096 8.29.10 Parchetul de pe lângă Tribunalul Bistriţa-Năsăud Clădire din beton şi cărămidă, finisaj exterior cu sistem termoizolant, placat cu panouri de tip alucobond, terasă necirculabilă, hidroizolantă SD 2.037,6 mp, SC - 493,3 mp N - Agenţia de Mediu, parc municipal, S - str. I. Raţiu, E - Hotel Metropolis, V - proprietăţi Bistriţa, str. I. Raţiu nr. 7 2013 5.358.297,00 5.250.796,00 Proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 1 din 6.02.2013 şi Hot. Cons. Local al Municipiului Bistriţa nr. 224/2007 pentru teren CF nr. 52431 Top: 2496/1, 2496/4, 2496/3, HG 156/2016 În administrare Imobil
S teren = 813 mp 365.850,00 364.907,00
TOTAL 5.724.147,00 5.615.147,00
TOTAL GENERAL ANEXA 1.7 5.615.147,00

ANEXA Nr. 2DATELE DE IDENTIFICARE a imobilelor/terenurilor care se scot din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului prin hotărâre a Guvernului ANEXA Nr. 2.1PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL CLUJ - PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL MARAMUREŞ

1. Ordonator principal de credite 4364748 MINISTERUL PUBLIC
2. Ordonatorul secundar de credite 16656886 PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL CLUJ
3. Ordonatorul terţiar de credite 3695018 PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL MARAMUREŞ
Nr. MF Cod clasificare Denumire Date de identificare Anul dobândirii/dării în folosinţă Valoarea de inventar (în lei) Situaţia juridică Situaţia juridică actuală Tip bun
Descriere tehnică (pe scurt) Vecinătăţi (după caz, pe scurt) Adresa Baza legală În administrare/ concesiune Concesiune/ închiriat/ dat cu titlu gratuit
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
27660 8.29.08 Parchetul de pe lângă Judecătoria Dragomireşti Clădire la etajul I cu 7 camere, 2 holuri, din cărămidă Ţara: România; judeţul Maramureş; oraşul Dragomireşti, nr. 933 1992 0 Transferat de la Consiliul Popular Dragomireşti imobil
27661 8.29.08 Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Lăpuş Clădire la et. I cu 3 apartamente, din cărămidă Ţara: România; judeţul Maramureş; oraşul Târgu Lăpuş; Piaţa Eroilor nr. 27 1993 0 Hot. nr. 20/1993 a Consiliului Popular Târgu Lăpuş imobil

ANEXA Nr. 2.2PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL GALAŢI - PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL GALAŢI

1. Ordonator principal de credite 4364748 MINISTERUL PUBLIC
2. Ordonatorul secundar de credite 16760720 PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL GALAŢI
3. Ordonatorul terţiar de credite 3127468 PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL GALAŢI
Nr. MF Cod clasificare Denumire Date de identificare Anul dobândirii/dării în folosinţă Valoarea de inventar (în lei) Situaţia juridică Situaţia juridică actuală Tip bun
Descriere tehnică (pe scurt) Vecinătăţi (după caz, pe scurt) Adresa Baza legală În administrare/ concesiune Concesiune/ închiriat/ dat cu titlu gratuit
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
26787 8.29.10 Parchetul de pe lângă Judecătoria Tecuci Clădire cu fundaţie, monument istoric Sc = 271 mp Proprietăţi particulare România, judeţul Galaţi, municipiul Galaţi, str. Ioan Petrovici nr. 2 Tecuci 1996 785.342,00 Hot. nr. 5 a Consiliului Local Tecuci 28.02.1996 În administrare în folosinţă imobil
26789 8.29.10 Parchetul de pe lângă Judecătoria Lieşti Clădire în supr. 300 mp + magazie 60 mp, S totală teren 1.960 mp Biserica baptistă, grădiniţă România, judeţul Galaţi, comuna Lieşti 1998 42.597,73 HG nr. 225/1998 ieşire HCL 1/2009 În administrare în folosinţă imobil

ANEXA Nr. 2.3PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL CLUJ - PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BISTRIŢA-NĂSĂUD

1. Ordonator principal de credite 4364748 MINISTERUL PUBLIC
2. Ordonatorul secundar de credite 16656886 PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL CLUJ
3. Ordonatorul terţiar de credite 4426778 PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BISTRIŢA-NĂSĂUD
Nr. MF Cod clasificare Denumire Date de identificare Anul dobândirii/dării în folosinţă Valoarea de inventar (în lei) Situaţia juridică Situaţia juridică actuală Tip bun
Descriere tehnică (pe scurt) Vecinătăţi (după caz, pe scurt) Adresa Baza legală În administrare/ concesiune Concesiune/ închiriat/ dat cu titlu gratuit
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
38171 8.29.08 Parchetul de pe lângă Judecătoria Beclean Clădire din piatră Primăria Str. 1 Decembrie 1918 nr. 92, oraşul Beclean, judeţul Bistriţa-Năsăud 1993 0 HCL 13/1993, HCL 2/26.01.1993 al Consiliului Local Beclean În administrare În folosinţă gratuită imobil

ANEXA Nr. 2.4PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL CLUJ - PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL CLUJ

1. Ordonator principal de credite 4364748 MINISTERUL PUBLIC
2. Ordonatorul secundar de credite 16656886 PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL CLUJ
3. Ordonatorul terţiar de credite 4722439 PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL CLUJ
Nr. MF Cod clasificare Denumire Date de identificare Anul dobândirii/dării în folosinţă Valoarea de inventar (în lei) Situaţia juridică Situaţia juridică actuală Tip bun
Descriere tehnică (pe scurt) Vecinătăţi (după caz, pe scurt) Adresa Baza legală În administrare/ concesiune Concesiune/ închiriat/ dat cu titlu gratuit
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
160728 8.29.10 Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj Ieşire parţială - Alte active fixe România; judeţul: Cluj; Cluj-Napoca; str. Piaţa Ştefan cel Mare nr. 1-3 2015 173,00 HG 497 din 01/07/2015 în administrare imobil

ANEXA Nr. 3DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilelor/terenurilor care se introduc în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului prin hotărâre a Guvernului ANEXA Nr. 3.1PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL CRAIOVA - PARCHETUL DE LÂNGĂ TRIBUNALUL OLT

1. Ordonator principal de credite 4364748 MINISTERUL PUBLIC
2. Ordonatorul secundar de credite 16739531 PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL CRAIOVA
3. Ordonatorul terţiar de credite 5102257 PARCHETUL DE LÂNGĂ TRIBUNALUL OLT

Nr. MF Cod clasificare Denumire Date de identificare Anul dobândirii/dării în folosinţă Valoarea de inventar (în lei) Situaţia juridică Situaţia juridică actuală Tip bun
Descriere tehnică (pe scurt) Vecinătăţi (după caz, pe scurt) Adresa Baza legală În administrare/ concesiune Concesiune/ închiriat/ dat cu titlu gratuit
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8.29.10 Parchetul de pe lângă Judecătoria Scorniceşti Clădire cărămidă S + P + 2E şi BA învelit cu ţiglă ceramică + Teren 950 mp Propr. particulare Judeţul Olt, localitatea Scorniceşti, Bd. Muncii nr. 78 2006 1.963.144,32 Decizie 35/1996, Consiliul Judeţean Olt PV 440/X/6 din 26.01.2009 În administrare În comun cu nr. MF 37897 Ministerul Justiţiei imobil

ANEXA Nr 3.2PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL GALAŢI - PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL VRANCEA

1. Ordonator principal de credite 4364748 MINISTERUL PUBLIC
2. Ordonatorul secundar de credite 16760720 PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL GALAŢI
3. Ordonatorul terţiar de credite 4447169 PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL VRANCEA
Nr. MF Cod clasificare Denumire Date de identificare Anul dobândirii/dării în folosinţă Valoarea de inventar (în lei) Situaţia juridică Situaţia juridică actuală Tip bun
Descriere tehnică (pe scurt) Vecinătăţi (după caz, pe scurt) Adresa Baza legală În administrare/ concesiune Concesiune/ închiriat/ dat cu titlu gratuit
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8.29.10 Parchetul de pe lângă Tribunalul Vrancea Clădire sediu birouri, regim de înălţime demisol + parter + 2 etaje + mansardă = 663,35 mp (desf.); ds + p + 2e + % m = 1.257,5 mp (desf.) total suprafaţă desfăşurată = 3.098,97 mp, Sc = 706 mp, CF 51110-C1 N - Colegiul Naţional „Cuza", E - teren domeniul public Primăria Focşani, S - teren şi clădire aparţinând Primăriei Focşani, V - proprietăţi private România, judeţul Vrancea, municipiul Focşani, str. Cuza Vodă nr. 43 A 2015 9.296.448,00 Autorizaţie construcţie nr. 499/03.10.2011, Proces- verbal - recepţie la terminarea lucrărilor nr. 134 din 8.12.2015 În administrare În administrare imobilSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 482/2017

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 482 din 2017
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Rectificare - 2010
    caroline18@champlin.com password : caroline7793h3 kgorczany@windler.info password : kgorczany7237 okuneva.daniela@vonrueden.com password : 27934madisyn gaylord.madisyn@dietrich.org password : lordsky2882 ldickens@hickle.biz password : chickenengland7263 grady.lura@schaefer.com password : gradymiura27 burnice.abernathy@hirthe.org password : burnicenikki11 marcia13@bartoletti.org password : marcianolucky67 dooley.benedict@sauer.com password : dooleychick6599 hpfannerstill@reichel.com password : playboyrich98 all paypal accounts are free with the money above all still active, if you can't log in, the password might have been changed by other visitors, to get the latest paypal hack updates please bookmark this website Tags leaked paypal, leaked paypal 2020, leaked paypal accounts Contact Kelvin Ericksson(blankatmmaster5555@gmail.com) WhatsApp +3197005033695
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 42 2005
    BINE AȚI VENIT: ÎMPRUMUTUL ÎNTRE PERSOANELE SERIOASE ȘI ONESTI ONLINE. Ofertă de împrumut între persoane fizice rapid Împrumut rapid pentru a vă pune capăt grijilor în mai puțin de 72 de ore Sunteți interzis de la banca dvs. și toate încercările dvs. în alte și alte instituții financiare nu au dat nimic până acum din cauza creditului dvs. nepotrivit sau a altora nu mă mai îngrijorează să mă contactați și în mai puțin de 72 de ore la o rată rezonabilă de 2% pe an și cu privire la timpul de rambursare care vă convine vă fac împrumutul care vă va salva viața. Vă rugăm să mă contactați prin e-mail: marialeydi06@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu