Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.474 din 24.06.2015

privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi a unor imobile, precum şi trecerea acestora din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea valorificării
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 508 din 09 iulie 2015SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 868 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 10 alin. (2) şi al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi a unor imobile având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, transmise din patrimoniul Societăţii Comerciale EUROAVIPO GRUP - S.A. în domeniul public al statului. Articolul 2 (1) Se aprobă trecerea imobilelor prevăzute la art. 1 din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea valorificării acestora de către Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi, prin organele de valorificare, în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, republicată. (2) Sumele rezultate din valorificare se fac venit la bugetul de stat, potrivit legii. Articolul 3Ministerul Finanţelor Publice va opera modificarea corespunzătoare în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRU INTERIMAR GABRIEL OPREA Contrasemnează: Ministrul finanţelor publice, Eugen Orlando Teodorovici
ANEXĂMINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE - AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE GALAŢI CUI 3127190 DATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor care se înscriu în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Finanţelor Publice - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi şi trecerea acestora din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea valorificării

Nr. crt. Denumirea bunului care intră în domeniul public al statului Codul de clasificaţie aprobat conform Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.718/2011* Anul şi actul dobândirii bunului Adresa Vecinătăţi Descriere tehnică conform Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.718/2011* Baza legală Valoarea de inventar - lei-
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Imobil, nr. cad. 255/CF 304545 8.27.01 2010 - Hotărârea judecătorească nr. 75/20.01.2010, Sentinţa comercială nr. 812/30.06.2010, pronunţate în Dosarul nr. 1.188/114/2009 de Tribunalul Buzău, act administrativ emis de Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Buzău nr. 53.682/11.12.2012 şi nr. 7.633/28.01.2013 Municipiul Arad, judeţul Arad, cod poştal 727370 la N - nr. cad. 330317, nr. cad. 330305; la S -; la E - nr. cad. 330349; la V - nr. cad. 330314, nr. cad. 330149 teren intravilan în suprafaţă măsurată de 137.704 mp, categoria de folosinţă curţi-construcţii, cu 27 de grajduri, un padoc, 2 depozite rumeguş, 52 buncăre, 2 cazane, hidrofor, un rezervor apă, o staţie pompe, un post trafo, o centrală termică, o spălătorie, un bazin, 3 şoproane, 2 cântare, o rampă, o platformă basculă, o magazie, un punct de distribuţie, un punct de sacrificare, o staţie compresie. Construcţiile industriale şi edilitare sunt în stare avansată de autodemolare, pentru care este notată în CF Autorizaţia de desfiinţare nr. 1.698/2007. Stingere creanţe fiscale, conform plan de reorganizare, confirmat prin Sentinţa nr. 75/20.01.2010 şi Sentinţa comercială nr. 812/30.06.2012, pronunţate de Tribunalul Buzău în Dosarul nr. 1.188/114/2009 29.218.949
2 Imobil, nr. cad. 330343/CF 330343 8.27.01 2010 - Hotărârea judecătorească nr. 75/20.01.2010, Sentinţa comercială nr. 812/30.06.2010, pronunţate în Dosarul nr. 1.188/114/2009 de Tribunalul Buzău, act administrativ emis de Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Buzău nr. 53.682/11.12.2012 şi nr. 7.633/28.01.2013 Municipiul Arad, judeţul Arad, cod poştal 727370 la N - nr. cad. 330330, nr. cad. 330309; la S - nr. cad. 330150; la E - nr. cad. 330324; la V - teren intravilan în suprafaţă măsurată de 32.130 mp, categoria de folosinţă curţi-construcţii. Pe terenul menţionat există fundaţii, ziduri de construcţii industriale şi edilitare în stare avansată de autodemolare, pentru care este notată în CF Autorizaţia de desfiinţare nr. 1.698/2007. IDEM 6.919.406
0 1 2 3 4 5 6 7 8
3 Teren extravilan, nr. cad. A1100/2/2/CF 400176 8.05.01 2010 - Hotărârea judecătorească nr. 75/20.01.2010, Sentinţa comercială nr. 812/30.06.2010, pronunţate în Dosarul nr. 1.188/114/2009 de Tribunalul Buzău, act administrativ emis de Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Buzău nr. 53.683/11.12.2012 Localitatea Moraviţa, judeţul Timiş la N - DE 102; la E - A1100/1/1; la S - DE 1097; la V - A110/2/2 teren extravilan, în suprafaţă, din acte de 50.000 mp, categoria de folosinţă arabil IDEM 36.013.920
4 Teren extravilan, nr. cad. A1100/2/1/CF 400173 8.05.01 Hotărârea judecătorească nr. 75/20.01.2010, Sentinţa comercială nr. 812/30.06.2010, pronunţate în Dosarul nr. 1.188/114/2009 de Tribunalul Buzău, act administrativ emis de Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Buzău nr. 53.683/11.12.2012 Localitatea Moraviţa, judeţul Timiş la N - DE 1102; la E - A1100/2/2; la S - DE 1097; la V - CC 842 teren extravilan, în suprafaţă din acte de 50.000 mp, categoria de folosinţă arabil IDEM 36.013.920,00
5 Imobil nr. cad 716/CF 31165 8.27.01 Hotărârea judecătorească nr. 75/20.01.2010, Sentinţa comercială nr. 812/30.06.2010, pronunţate în Dosarul nr. 1.188/114/2009 de Tribunalul Buzău, act administrativ emis de Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Buzău nr. 53.684/11.12.2012 Municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa, Complex Bora teren intravilan în suprafaţă măsurată de 152.547 mp, categoria de folosinţă curţi-construcţii, cu împrejmuire din beton (valoare amenajare 248.132,68 lei) IDEM 2.675.899,68
6 Cabină poartă, nr. cad. 716-C1/CF 31165 8.27.01 IDEM Municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa, Complex Bora clădire în suprafaţă construită de 36 mp IDEM 62.936
7 Clădire hidrofor, nr. cad. 716- C2/CF 31165 8.27.01 IDEM Municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa, Complex Bora clădire în suprafaţă construită de 66 mp IDEM 27.819
8 Centrală termică, nr. cad. 716-C3/CF 31165 8.27.01 IDEM Municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa, Complex Bora clădire în suprafaţă construită de 291 mp IDEM 222.589
9 Clădire basculă, nr. cad. 716- C4/CF 31165 8.27.01 IDEM Municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa, Complex Bora clădire în suprafaţă construită de 61 mp IDEM 11.990
10 Cantină, nr. cad. 716-C5/CF 31165 8.27.01 IDEM Municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa, Complex Bora clădire în suprafaţă construită de 274 mp IDEM 508.699
11 Laborator, nr. cad.716-C6/CF 31165 8.27.01 IDEM Municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa, Complex Bora clădire în suprafaţă construită de 311 mp IDEM 325.080
12 Abator, nr. cad. 716-C7/CF 31165 8.27.01 IDEM Municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa, Complex Bora clădire în suprafaţă construită de 510 mp IDEM 305.560
13 Padoc, nr. cad. 716-C8/CF 31165 8.27.01 IDEM Municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa, Complex Bora clădire în suprafaţă construită de 99 mp IDEM 13.531
14 Basculă, nr. cad. 716-C9/CF 31165 8.27.01 IDEM Municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa, Complex Bora clădire în suprafaţă construită de 21 mp IDEM 11.500
15 Padoc, nr. cad. 716-C10/CF 31165 8.27.01 IDEM Municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa, Complex Bora clădire în suprafaţă construită de 57 mp IDEM 7.791
16 Filtru, nr. cad. 716-C11/CF 31165 8.27.01 IDEM Municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa, Complex Bora clădire în suprafaţă construită de 264 mp IDEM 194.737
17 Hală, nr. cad. 716-C12/CF 31165 8.27.01 IDEM Municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa, Complex Bora clădire în suprafaţă construită de 2.155 mp IDEM 723.123
18 Hală, nr. cad. 716-C13/CF 31165 8.27.01 IDEM Municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa, Complex Bora clădire în suprafaţă construită de 2.161 mp IDEM 723.123
19 Hală, nr. cad. 716-C14/CF 31165 8.27.01 IDEM Municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa, Complex Bora clădire în suprafaţă construită de 2.146 mp IDEM 723.123
20 Hală, nr. cad. 716-C15/CF 31165 8.27.01 IDEM Municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa, Complex Bora clădire în suprafaţă construită de 2.189 mp IDEM 723.123
0 1 2 3 4 5 6 7 8
21 Hală, nr. cad. 716-C16/CF 31165 8.27.01 IDEM Municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa, Complex Bora clădire în suprafaţă construită de 2.188 mp IDEM 723.123
22 Hală, nr. cad. 716-C17/CF 31165 8.27.01 IDEM Municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa, Complex Bora clădire în suprafaţă construită de 2.191 mp IDEM 723.123
23 Hală, nr. cad. 716-C18/CF 31165 8.27.01 IDEM Municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa, Complex Bora clădire în suprafaţă construită de 2.185 mp IDEM 723.122
24 Hală, nr. cad. 716-C19/CF 31165 8.27.01 IDEM Municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa, Complex Bora clădire în suprafaţă construită de 2.182 mp IDEM 723.122
25 Hală, nr. cad. 716-C20/CF 31165 8.27.01 IDEM Municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa, Complex Bora clădire în suprafaţă construită de 2.176 mp IDEM 723.122
26 Hală, nr. cad. 716-C21/CF 31165 8.27.01 IDEM Municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa, Complex Bora clădire în suprafaţă construită de 2.187 mp IDEM 723.122
27 Hală, nr. cad. 716-C22/CF 31165 8.27.01 IDEM Municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa, Complex Bora clădire în suprafaţă construită de 2.183 mp IDEM 723.122
28 Hală, nr. cad. 716-C23/CF 31165 8.27.01 IDEM Municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa, Complex Bora clădire în suprafaţă construită de 2.187 mp IDEM 723.122
29 Hală, nr. cad. 716-C24/CF 31165 8.27.01 IDEM Municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa, Complex Bora clădire în suprafaţă construită de 2.173 mp IDEM 723.122
30 Hală, nr. cad. 716-C25/CF 31165 8.27.01 IDEM Municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa, Complex Bora clădire în suprafaţă construită de 2.192 mp IDEM 723.122
31 Hală, nr. cad. 716-C26/CF 31165 8.27.01 IDEM Municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa, Complex Bora clădire în suprafaţă construită de 2.177 mp IDEM 723.122
32 Pat uscare, nr. cad. 716-C27/CF 31165 8.27.01 IDEM Municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa, Complex Bora clădire în suprafaţă construită de 1.239 mp IDEM 134.189
33 Pat uscare, nr. cad. 716-C28/CF 31165 8.27.01 IDEM Municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa, Complex Bora clădire în suprafaţă construită de 1.257 mp IDEM 134.189
34 Pat uscare, nr. cad. 716-C29/CF 31165 8.27.01 IDEM Municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa, Complex Bora clădire în suprafaţă construită de 1.287 mp IDEM 134.189
35 Bazin acumulare, nr. cad. 716-C30/CF 31165 8.27.01 IDEM Municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa, Complex Bora clădire în suprafaţă construită de 116 mp IDEM 38.834
36 Bazin separator, nr. cad. 716-C31/CF 31165 8.27.01 IDEM Municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa, Complex Bora clădire în suprafaţă construită de 194 mp IDEM 43.150
37 Staţie pompare ape uzate, nr. cad. 716-C32/CF 31165 8.27.01 IDEM Municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa, Complex Bora clădire în suprafaţă construită de 51 mp IDEM 22.107
38 Pat uscare, nr. cad. 716-C33/CF 31165 8.27.01 IDEM Municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa, Complex Bora clădire în suprafaţă construită de 1.199 mp IDEM 134.189
39 Pat uscare, nr. cad. 716-C34/CF 31165 8.27.01 IDEM Municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa, Complex Bora clădire în suprafaţă construită de 1.284 mp IDEM 134.189
40 Pat uscare, nr. cad. 716-C35/CF 31165 8.27.01 IDEM Municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa, Complex Bora clădire în suprafaţă construită de 1.284 mp IDEM 134.189
41 Hală, nr. cad. 716-C36/CF 31165 8.27.01 IDEM Municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa, Complex Bora clădire în suprafaţă construită de 2.172 mp IDEM 723.122
42 Hală, nr. cad. 716-C37/CF 31165 8.27.01 IDEM Municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa, Complex Bora clădire în suprafaţă construită de 2.195 mp IDEM 723.122
43 Hală, nr. cad. 716-C38/CF 31165 8.27.01 IDEM Municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa, Complex Bora clădire în suprafaţă construită de 2.195 mp IDEM 723.122
44 Hală, nr. cad. 716-C39/CF 31165 8.27.01 IDEM Municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa, Complex Bora clădire în suprafaţă construită de 2.201 mp IDEM 723.122
45 Hală, nr. cad. 716-C40/CF 31165 8.27.01 IDEM Municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa, Complex Bora clădire în suprafaţă construită de 2.148 mp IDEM 723.122
46 Atelier, nr. cad. 716-C41/ CF 31165 8.27.01 IDEM Municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa, Complex Bora clădire în suprafaţă construită de 56 mp IDEM 66.443
47 Depozit medicamente, nr. cad. 716-C42/CF 31165 8.27.01 IDEM Municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa, Complex Bora clădire în suprafaţă construită de 99 mp IDEM 34.972
48 Atelier, nr. cad. 716-C43/ CF 31165 8.27.01 IDEM Municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa, Complex Bora clădire în suprafaţă construită de 50 mp IDEM 16.481
49 Magazie, nr. cad. 716-C44/CF 31165 8.27.01 IDEM Municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa, Complex Bora clădire în suprafaţă construită de 64 mp IDEM 19.752
0 1 2 3 4 5 6 7 8
50 Atelier, nr. cad. 716-C45/CF 31165 8.27.01 IDEM Municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa, Complex Bora clădire în suprafaţă construită de 125 mp IDEM 54.936
51 Centrală termică, nr. cad. 716-C46/CF 31165 8.27.01 IDEM Municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa, Complex Bora clădire în suprafaţă construită de 174 mp IDEM 192.919
52 Centrală termică, nr. cad. 716-C47/CF 31165 8.27.01 IDEM Municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa, Complex Bora clădire în suprafaţă construită de 134 mp IDEM 222.589
53 Post trafo, nr. cad. 716-C48/CF 31165 8.27.01 IDEM Municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa, Complex Bora clădire în suprafaţă construită de 115 mp IDEM 137.607
54 Şopron bazine, nr. cad. 716-C49/CF 31165 8.27.01 IDEM Municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa, Complex Bora clădire în suprafaţă construită de 322 mp IDEM 44.949
55 Şopron , nr. cad. 716-C50/CF 31165 8.27.01 IDEM Municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa, Complex Bora clădire în suprafaţă construită de 68 mp IDEM 5.230
56 Bazin hidrofor, nr. cad. 716-C51/CF 31165 8.27.01 IDEM Municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa, Complex Bora clădire în suprafaţă construită de 313 mp IDEM 64.130
57 Hală, nr. cad. 716-C52/CF 31165 8.27.01 IDEM Municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa, Complex Bora clădire în suprafaţă construită de 2.186 mp IDEM 723.122
58 Hală, nr. cad. 716-C53/CF 31165 8.27.01 IDEM Municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa, Complex Bora clădire în suprafaţă construită de 2.179 mp IDEM 723.122
59 Hală, nr. cad. 716-C54/CF 31165 8.27.01 IDEM Municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa, Complex Bora clădire în suprafaţă construită de 2.210 mp IDEM 723.122
60 Hală, nr. cad. 716-C55/CF 31165 8.27.01 IDEM Municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa, Complex Bora clădire în suprafaţă construită de 2.186 mp IDEM 723.122
61 Hală, nr. cad. 716-C56/CF 31165 8.27.01 IDEM Municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa, Complex Bora clădire în suprafaţă construită de 2.182 mp IDEM 723.122
62 Hală, nr. cad. 716-C57/CF 31165 8.27.01 IDEM Municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa, Complex Bora clădire în suprafaţă construită de 2.195 mp IDEM 723.122
63 Hală, nr. cad. 716-C58/CF 31165 8.27.01 IDEM Municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa, Complex Bora clădire în suprafaţă construită de 2.171 mp IDEM 723.122
64 Hală, nr. cad. 716-C59/CF 31165 8.27.01 IDEM Municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa, Complex Bora clădire în suprafaţă construită de 2.178 mp IDEM 723.122
65 Hală, nr. cad. 716-C60/CF 31165 8.27.01 IDEM Municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa, Complex Bora clădire în suprafaţă construită de 2.173 mp IDEM 723.122
66 Hală , nr. cad. 716-C61/CF 31165 8.27.01 IDEM Municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa, Complex Bora clădire în suprafaţă construită de 2.168 mp IDEM 723.122
67 Hală, nr. cad. 716-C62/CF 31165 8.27.01 IDEM Municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa, Complex Bora clădire în suprafaţă construită de 2.150 mp IDEM 59.106
68 Hală, nr. cad. 716-C63/CF 31165 8.27.01 IDEM Municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa, Complex Bora clădire în suprafaţă construită de 2.155 mp IDEM 59.106
69 Teren extravilan, nr. cad. 1336/CF 31174 8.27.01 IDEM Municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa, tarlaua 802/1, parcela 18 teren extravilan în suprafaţă măsurată de 114 mp, categoria de folosinţă curţi-construcţii, pe care se află amplasat puţul C2, nr. cad. 1342-C1/CF 31174 IDEM 1.814
70 Teren extravilan, nr. cad. 1336/CF 31156 8.27.01 IDEM Municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa, tarlaua 802/1, parcela 18 teren extravilan în suprafaţă din acte 176, suprafaţă măsurată de - mp, categoria de folosinţă curţi-construcţii, pe care se află amplasat puţul nr. 8 cu nr. cad. 1336-C1/CF 31156 IDEM 2.801
71 Teren extravilan, nr. cad. 1340/CF 31160 8.27.01 IDEM Municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa, tarlaua 802/1, parcela 18 teren extravilan în suprafaţă măsurată de 120 mp, categoria de folosinţă curţi-construcţii, pe care se află amplasat puţul nr. 4 cu nr. cad.1340-C1/CF 31160 IDEM 1.910
72 Teren extravilan, nr. cad. 1343/CF 31157 8.27.01 IDEM Municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa, tarlaua 802/1, parcela 18 teren extravilan în suprafaţă din acte 120, suprafaţă măsurată de - mp, categoria de folosinţă curţi-construcţii, pe care se află amplasat puţul nr. 1 cu nr. cad. 1343-C1/CF 31157 IDEM 1.910
73 Teren extravilan, nr. cad. 1337/CF 31159 8.27.01 IDEM Municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa, tarlaua 802/1, parcela 18 teren extravilan în suprafaţă măsurată de 103 mp, categoria de folosinţă curţi-construcţii, pe care se află amplasat puţul nr. 7 cu nr. cad. 1337-C1/CF 31159 IDEM 1.639
0 1 2 3 4 5 6 7 8
74 Teren extravilan, nr. cad. 1341/CF 31166 8.27.01 IDEM Municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa, tarlaua 802/1, parcela 18 teren extravilan în suprafaţă măsurată de 130 mp, categoria de folosinţă curţi-construcţii, pe care se află amplasat puţul nr. 3 nr. cad. 1341-C1/CF 31166 IDEM 2.069
75 Teren extravilan, nr. cad. 1332/CF 31272 8.27.01 IDEM Municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa, tarlaua 802/1 teren extravilan în suprafaţă de 5.795 mp, categoria de folosinţă drum cu nr. cad. 1332 IDEM 92.227
76 Teren, nr. cad. 1139/CF 31163 8.27.01 IDEM Municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa, tarlaua 802/1, parcela 18 teren extravilan în suprafaţă măsurată de 120 mp, categoria de folosinţă curţi-construcţii, pe care se află amplasat puţul nr. 5 cu nr. cad. 1139-C1/CF 31163 IDEM 1.910
77 Teren extravilan, nr. cad. 708/31122 8.27.01 IDEM Municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa teren extravilan în suprafaţă din acte 51.531 mp, suprafaţă măsurată de .... mp, categoria de folosinţă curţi-construcţii pe care se află amplasată construcţia C1-Batal construcţie din pământ nr. cad. 708-C1/CF 31122 IDEM 820.110
78 Teren intravilan, nr. cad. 1338/CF 31162 8.27.01 IDEM Municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa, tarlaua 802/1 teren intravilan în suprafaţă din acte 122 mp, suprafaţă măsurată de .... mp, categoria de folosinţă curţi-construcţii, pe care se află amplasat puţul nr. 6 cu nr. cad. 1338-C1/CF 31162 IDEM 1.942
79 Teren extravilan, nr. cad. 799/CF 20132 8.27.01 IDEM localitatea Ciochina, judeţul Ialomiţa teren extravilan în suprafaţă măsurată 73.952 mp, categoria de folosinţă curţi-construcţii pe care se află amplasate construcţii de la nr. cad. 799-C1 la 799-C22 IDEM 11.353.876
80 Siloz, nr. cad. 799-C1/CF 20132 8.27.01 2010 - Hotărârea judecătorească nr. 75/20.01.2010, Sentinţa comercială nr. 812/30.06.2010, pronunţate în Dosarul nr. 1.188/114/2009 de Tribunalul Buzău, act administrativ emis de Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Buzău nr. 53.684/11.12.2012 localitatea Ciochina, judeţul Ialomiţa clădire în suprafaţă măsurată de 553 mp Stingere creanţe fiscale conform plan de reorganizare, confirmat prin Sentinţa nr. 75/20.01.2010 şi Sentinţa comercială nr. 812/30.06.2012, pronunţate de Tribunalul Buzău în Dosarul nr. 1.188/114/2009 16.424
81 Siloz, nr. cad. 799-C2/CF 20132 8.27.01 IDEM localitatea Ciochina, judeţul Ialomiţa clădire în suprafaţă măsurată de 551 mp IDEM 16.365
82 Siloz nr. cad. 799-C3/CF 20132 8.27.01 IDEM localitatea Ciochina, judeţul Ialomiţa clădire în suprafaţă măsurată de 542 mp IDEM 16.097
83 Siloz nr. cad. 799-C4/CF 20132 8.27.01 IDEM localitatea Ciochina, judeţul Ialomiţa clădire în suprafaţă măsurată de 547 mp IDEM 16.245
84 Cabină poartă, nr. cad. 799-C6/CF 20132 8.27.01 IDEM localitatea Ciochina, judeţul Ialomiţa clădire în suprafaţă măsurată de 20 mp IDEM 594
85 Corp administrativ, nr. cad. 799-C7/CF 20132 8.27.01 IDEM localitatea Ciochina, judeţul Ialomiţa clădire în suprafaţă măsurată de 544 mp IDEM 16.157
86 Pavilion sanitar, nr. cad. 799-C8/CF 20132 8.27.01 IDEM localitatea Ciochina, judeţul Ialomiţa clădire în suprafaţă măsurată de 155 mp IDEM 4.604
87 Centrală termică, nr. cad. 799-C9/CF 20132 8.27.01 IDEM localitatea Ciochina, judeţul Ialomiţa clădire în suprafaţă măsurată de 821 mp IDEM 24.384
88 Post transformare, nr. cad. 799-C10/CF 20132 8.27.01 IDEM localitatea Ciochina, judeţul Ialomiţa clădire în suprafaţă măsurată de 105 mp IDEM 3.119
89 Grajd, nr. cad. 799-C11/CF 20132 8.27.01 IDEM localitatea Ciochina, judeţul Ialomiţa clădire în suprafaţă măsurată de 1.693 mp IDEM 50.282
90 Grajd, nr. cad. 799-C12/CF 20132 8.27.01 IDEM localitatea Ciochina, judeţul Ialomiţa clădire în suprafaţă măsurată de 2.245 mp IDEM 66.677
0 1 2 3 4 5 6 7 8
91 Grajd nr. cad. 799-C13/CF 20132 8.27.01 IDEM localitatea Ciochina, judeţul Ialomiţa clădire în suprafaţă măsurată de 2.259 mp IDEM 67.092
92 Grajd, nr. cad. 799-C14/CF 20132 8.27.01 IDEM localitatea Ciochina, judeţul Ialomiţa clădire în suprafaţă măsurată de 2.252 mp IDEM 66.884
93 Grajd, nr. cad. 799-C15/CF 20132 8.27.01 IDEM localitatea Ciochina, judeţul Ialomiţa clădire în suprafaţă măsurată de 2.247 mp IDEM 66.736
94 Grajd, nr. cad. 799-C16/CF 20132 8.27.01 IDEM localitatea Ciochina, judeţul Ialomiţa clădire în suprafaţă măsurată de 2.733 mp IDEM 81.170
95 Grajd, nr. cad. 799-C17/CF 20132 8.27.01 IDEM localitatea Ciochina, judeţul Ialomiţa clădire în suprafaţă măsurată de 2.714 mp IDEM 80.606
96 Grajd, nr. cad. 799-C18/CF 20132 8.27.01 IDEM localitatea Ciochina, judeţul Ialomiţa clădire în suprafaţă măsurată de 2.682 mp IDEM 79.665
97 Grajd, nr. cad. 799-C19/CF 20132 8.27.01 IDEM localitatea Ciochina, judeţul Ialomiţa clădire în suprafaţă măsurată de 2.312 mp IDEM 68.666
98 Grajd, nr. cad. 799-C20/CF 20132 8.27.01 IDEM localitatea Ciochina, judeţul Ialomiţa clădire în suprafaţă măsurată de 2.245 mp IDEM 66.677
99 Grajd, nr. cad. 799-C21/CF 20132 8.27.01 IDEM localitatea Ciochina, judeţul Ialomiţa clădire în suprafaţă măsurată de 2.250 mp IDEM 66.825
100 Grajd, nr. cad. 799-C22/CF 20132 8.27.01 IDEM localitatea Ciochina, judeţul Ialomiţa clădire în suprafaţă măsurată de 2.123 mp IDEM 63.016
TOTAL GENERAL 149.335.940


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 474/2015

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 474 din 2015
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 42 2005
    BINE AȚI VENIT: ÎMPRUMUTUL ÎNTRE PERSOANELE SERIOASE ȘI ONESTI ONLINE. Ofertă de împrumut între persoane fizice rapid Împrumut rapid pentru a vă pune capăt grijilor în mai puțin de 72 de ore Sunteți interzis de la banca dvs. și toate încercările dvs. în alte și alte instituții financiare nu au dat nimic până acum din cauza creditului dvs. nepotrivit sau a altora nu mă mai îngrijorează să mă contactați și în mai puțin de 72 de ore la o rată rezonabilă de 2% pe an și cu privire la timpul de rambursare care vă convine vă fac împrumutul care vă va salva viața. Vă rugăm să mă contactați prin e-mail: marialeydi06@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu