Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.460 din 24.06.2015

privind modificarea şi completarea anexei nr. 43 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 484 din 02 iulie 2015SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 8 alin. (1), art. 10 alin. (2), art. 20 alin. (1) şi art. 22 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 863 lit. c) şi d), art. 864, art. 867 alin. (1) şi art. 868 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Serviciului Român de Informaţii a unor imobile dobândite de statul român în condiţiile legii, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1. Articolul 2Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor părţi de construcţii aflate în administrarea Serviciului Român de Informaţii, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, ca urmare a punerii în funcţiune a unei investiţii realizate din fonduri publice. Articolul 3Se aprobă modificarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Serviciului Român de Informaţii, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3, ca urmare a efectuării unor lucrări de investiţii puse în funcţiune. Articolul 4

– Se aprobă modificarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Serviciului Român de Informaţii, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 4, ca urmare a transferului unor bunuri imobile în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2013 privind modificarea titularilor dreptului de administrare a unor imobile aflate în domeniul public şi privat al statului şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 42/2015, şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind activitatea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“, pentru schimbarea regimului juridic al unor imobile şi pentru modificarea unor acte normative.Articolul 5Se aprobă modificarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Serviciului Român de Informaţii, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 5, ca urmare a valorificării şi cuprinderii rezultatelor inventarierii în situaţiile financiare anuale. Articolul 6Se aprobă scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei părţi de imobil aflate în administrarea Serviciului Român de Informaţii, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 6, ca urmare a retrocedării către persoanele îndreptăţite, în condiţiile legii. Articolul 7Se aprobă modificarea denumirii, transferul din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor imobile aflate în administrarea Serviciului Român de Informaţii, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 7, ca urmare a încetării activităţilor de interes public. Articolul 8Se aprobă modificarea denumirilor unor imobile înscrise în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 8, ca urmare a schimbării destinaţiei bunurilor. Articolul 9Se aprobă modificarea bazei legale a unor imobile înscrise în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 9, pentru realizarea concordanţei cu actele care constituie titlul de administrare al Serviciului Român de Informaţii. Articolul 10Serviciul Român de Informaţii, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările corespunzătoare ale anexei nr. 43 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 11Anexele nr. 1-9 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU INTERIMAR GABRIEL OPREA Contrasemnează: p. Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne, Ilie Botoş, secretar de stat Directorul Serviciului Român de Informaţii, Eduard Raul Hellvig Ministrul finanţelor publice, Eugen Orlando Teodorovici
ANEXA Nr. 1DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilelor care se înscriu în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi se dau în administrarea Serviciului Român de Informaţii

Cod fiscal Denumire
1. Ordonator principal de credite 4204305 Serviciul Român de Informaţii
2. Ordonator secundar de credite
3. Ordonator terţiar de credite
4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale subordonate ordonatorului principal
Clasa 8: Bunuri publice de stat
GRUPA 8.19: Bunuri destinate apărării naţionale şi cu destinaţie specială
Elemente de identificare
Nr. crt. Nr. MFP Codul de clasificare Tip bun Denumirea Descrierea tehnică Vecinătăţi Adresa Anul dobândirii/ dării în folosinţă Valoarea de inventar - lei - Situaţia juridică
Baza legală Administrare/ concesiune
1 - 8.19.01. Imobil Sediu Judeţul Alba 2014 588.170 Contract de vânzare-cumpărare nr. 1.035 din 24.11.2014 Administrare
2 - 8.19.01. Imobil Locuinţă de intervenţie Judeţul Braşov 2014 450.485 Contracte de donaţie nr. 5.627 şi nr. 5.730 din 12.12.2014 Administrare
3 - 8.19.01. Imobil Sediu Judeţul Caraş-Severin 2014 234.816 Contract de vânzare-cumpărare nr. 3.150 din 4.11.2014, Act adiţional nr. 3.380 din 27.11.2014 Administrare
4 - 8.19.01. Imobil Locuinţă de intervenţie Judeţul Cluj 2014 74.760 Contract de donaţie nr. 2.115 din 4.12.2014 Administrare
5 - 8.19.01. Imobil Locuinţă de intervenţie Judeţul Cluj 2014 81.880 Contract de donaţie nr. 2.116 din 4.12.2014 Administrare
6 - 8.19.01. Imobil Cabinet medical Judeţul Sibiu 2014 290.000 Contract de vânzare-cumpărare nr. 3.702 din 24.11.2014 Administrare
7 - 8.19.01. Imobil Locuinţă de intervenţie Judeţul Suceava 2014 84.170 Contract de donaţie nr. 214 din 30.01.2014 Administrare
8 - 8.19.01. Imobil Locuinţă de intervenţie Judeţul Timiş 2014 146.334 Contract de donaţie nr. 681 din 26.06.2014 Administrare

ANEXA Nr. 2DATELE DE IDENTIFICARE ale părţilor de construcţii aflate în administrarea Serviciului Român de Informaţii care se înscriu în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului cu valoarea corespunzătoare surselor bugetare utilizate, ca urmare a punerii în funcţiune a unei investiţii

Cod fiscal Denumire
1. Ordonator principal de credite 4204305 Serviciul Român de Informaţii
2. Ordonator secundar de credite
3. Ordonator terţiar de credite
4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale subordonate ordonatorului principal
Clasa 8: Bunuri publice de stat
Grupa 8.19: Bunuri destinate apărării naţionale şi cu destinaţie specială
Elemente de identificare
Nr. MFP Codul de clasificare Denumirea Adresa Valoarea de inventar - lei - Baza legală
- 8.19.01. Cimitir militar - cotă-parte Municipiul Bucureşti 548.622 Protocol nr. 2.022.498 din 26.07.2000, Act adiţional nr. 1.699.565 din 30.09.2002, Act adiţional nr. 2.518.007 din 21.04.2008, Protocol nr. 2.588.119 din 29.09.2009, procese-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 248 din 19.10.2004, nr. 255 din 3.12.2004, nr. A6954 din 29.09.2006, nr. A1883 din 29.12.2006, nr. A/1.840 din 11.02.2009, nr. A2598 din 14.03.2012

ANEXA Nr. 3DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilelor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Serviciului Român de Informaţii la care se modifică valorile de inventar, ca urmare a efectuării unor lucrări de investiţii puse în funcţiune

Cod fiscal Denumire
1. Ordonator principal de credite 4204305 Serviciul Român de Informaţii
2. Ordonator secundar de credite
3. Ordonator terţiar de credite
4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale subordonate ordonatorului principal
Clasa 8: Bunuri publice de stat
Grupa 8.19: Bunuri destinate apărării naţionale şi cu destinaţie specială
Elemente de identificare
Nr. crt. Nr. MFP Codul de clasificare Denumirea Adresa Valoarea de inventar - lei - Baza legală
1 105.503 8.19.01. Sediu Judeţul Dâmboviţa 8.361.722 Proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 4.093 din 11.04.2014
2 105.943 8.19.01. Sediu Municipiul Bucureşti 18.387.677 Proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 4.092 din 14.03.2014

ANEXA Nr. 4DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Serviciului Român de Informaţii la care se modifică valoarea de inventar, ca urmare a transferului unor bunuri imobile în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2013 privind modificarea titularilor dreptului de administrare a unor imobile aflate în domeniul public şi privat al statului şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 42/2015, şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind activitatea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“, pentru schimbarea regimului juridic al unor imobile şi pentru modificarea unor acte normative

Cod fiscal Denumire
1. Ordonator principal de credite 4204305 Serviciul Român de Informaţii
2. Ordonator secundar de credite
3. Ordonator terţiar de credite
4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale subordonate ordonatorului principal
Clasa 8: Bunuri publice de stat
Grupa 8.19: Bunuri destinate apărării naţionale şi cu destinaţie specială
Elemente de identificare
Nr. MFP Codul de clasificare Denumirea Adresa Valoarea de inventar - lei - Baza legală
150.292 8.19.01. Sediu Judeţul Vâlcea 76.827.289 Ordonanţele de urgenţă ale Guvernului nr. 114/2013 şi nr. 18/2014

ANEXA Nr. 5DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Serviciului Român de Informaţii la care se modifică valoarea de inventar, ca urmare a valorificării şi cuprinderii rezultatelor inventarierii în situaţiile financiare anuale

Cod fiscal Denumire
1. Ordonator principal de credite 4204305 Serviciul Român de Informaţii
2. Ordonator secundar de credite
3. Ordonator terţiar de credite
4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale subordonate ordonatorului principal
Clasa 8: Bunuri publice de stat
Grupa 8.19: Bunuri destinate apărării naţionale şi cu destinaţie specială
Elemente de identificare
Nr. MFP Codul de clasificare Denumirea Adresa Valoarea de inventar - lei -
105.551 8.19.01. Sediu Judeţul Gorj 3.575.418

ANEXA Nr. 6DATELE DE IDENTIFICARE ale părţii de imobil aflate în administrarea Serviciului Român de Informaţii care se scoate din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a retrocedării către persoanele îndreptăţite, în condiţiile legii

Număr MFP/ Codul de clasificare Denumirea bunului şi adresa Valoarea de inventar a bunului aflat în domeniul public - lei - Valoarea de inventar care iese din domeniul public - lei - Valoarea de inventar care rămâne în domeniul public - lei - Temeiul legal în baza căruia se scoate bunul din domeniul public al statului Descrierea tehnică a părţii de imobil care iese din domeniul public Ordonatorul/ Administratorul de la care se scoate bunul din domeniul public al statului
105.982 - parţial/ 8.19.01. Cămin de garnizoană, judeţul Ilfov 1.171.556 461.977 709.579 Sentinţa civilă nr. 280 din 27.02.2014 a Tribunalului Bucureşti, definitivă şi irevocabilă; Dispoziţia nr. 63 din 30.05.2014 a directorului Serviciului Român de Informaţii, definitivă Teren cu suprafaţa de 1.696 mp şi active fixe amplasate pe terenul retrocedat Serviciul Român de Informaţii CUI 4204305

ANEXA Nr. 7DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilelor aflate în administrarea Serviciului Român de Informaţii la care se modifică denumirea şi care se transferă din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, ca urmare a încetării activităţilor de interes public

Cod fiscal Denumire
1. Ordonator principal de credite 4204305 Serviciul Român de Informaţii
2. Ordonator secundar de credite
3. Ordonator terţiar de credite
4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale subordonate ordonatorului principal
Clasa 8: Bunuri publice de stat
Grupa 8.19: Bunuri destinate apărării naţionale şi cu destinaţie specială
Elemente de identificare
Nr. crt. Nr. MFP Codul de clasificare Denumirea actualizată Adresa Valoarea de inventar - lei -
1 155.576 8.19.01. Locuinţă de serviciu Judeţul Neamţ 72.009
2 155.609 8.19.01. Locuinţă de serviciu Judeţul Vâlcea 219.704

ANEXA Nr. 8DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilelor la care se modifică denumirea înscrisă în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a schimbării destinaţiei bunurilor

Cod fiscal Denumire
1. Ordonator principal de credite 4204305 Serviciul Român de Informaţii
2. Ordonator secundar de credite
3. Ordonator terţiar de credite
4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale subordonate ordonatorului principal
Clasa 8: Bunuri publice de stat
Grupa 8.19: Bunuri destinate apărării naţionale şi cu destinaţie specială
Elemente de identificare
Nr. crt. Nr. MFP Codul de clasificare Denumirea actualizată Adresa Valoarea de inventar - lei -
1 105.390 8.19.01. Sediu Judeţul Alba 81.437
2 105.433 8.19.01. Sediu Judeţul Cluj 67.259
3 105.907 8.19.01. Sediu Judeţul Vâlcea 950.056
4 106.001 8.19.01. Locuinţă de intervenţie Municipiul Bucureşti 73.580
5 155.562 8.19.01. Sediu Judeţul Iaşi 242.670

ANEXA Nr. 9DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilelor la care se modifică baza legală înscrisă în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru realizarea concordanţei cu actele care constituie titlul de administrare al Serviciului Român de Informaţii

Cod fiscal Denumire
1. Ordonator principal de credite 4204305 Serviciul Român de Informaţii
2. Ordonator secundar de credite
3. Ordonator terţiar de credite
4. Regii autonome şi companii/ societăţi naţionale subordonate ordonatorului principal
Clasa 8: Bunuri publice de stat
Grupa 8.19: Bunuri destinate apărării naţionale şi cu destinaţie specială
Elemente de identificare
Nr. crt. Nr. MFP Codul de clasificare Denumirea Adresa Baza legală
1 105.357 8.19.01. Sediu Judeţul Brăila Contract de vânzare-cumpărare nr. 8.725 din 23.11.1999
2 105.385 8.19.01. Sediu Judeţul Caraş-Severin Protocol nr. 01949 din 13.09.1995, Autorizaţie de construire nr. 6/1995
3 105.472 8.19.01. Sediu Judeţul Covasna Contract de vânzare-cumpărare nr. 671 din 10.05.1999
4 105.433 8.19.01. Sediu Judeţul Cluj Contract de vânzare-cumpărare nr. 3.911 din 29.12.1999
5 105.434 8.19.01. Sediu Judeţul Cluj Contract de vânzare-cumpărare nr. 1.040 din 16.04.1999
6 105.532 8.19.01. Sediu Judeţul Galaţi Hotărârea Guvernului nr. 1.312/2001, Hotărârea Guvernului nr. 1.044/2006, Contract de vânzare-cumpărare nr. 2.665 din 16.06.2000
7 105.544 8.19.01. Sediu Judeţul Giurgiu Protocol nr. 028099 din 7.05.1990
8 105.988 8.19.01. Sediu Judeţul Giurgiu Hotărârea Guvernului nr. 713/2005
9 105.564 8.19.01. Sediu Judeţul Harghita ontract de vânzare-cumpărare nr. 1.968 din 7.07.1999
10 105.566 8.19.01. Sediu Judeţul Harghita Contract de vânzare-cumpărare nr. 694 din 9.06.1995
11 105.661 8.19.01. Sediu Judeţul Maramureş Dispoziţia nr. 183/1992, Autorizaţie de construire nr. 2/1998, Proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 1.519 din 27.10.1999
12 105.714 8.19.01. Sediu Judeţul Mureş Contract de vânzare-cumpărare nr. 4.039 din 14.12.2005
13 105.772 8.19.01. Sediu Judeţul Satu Mare Protocol nr. 028099 din 7.05.1990
14 105.773 8.19.01. Sediu Judeţul Satu Mare Decizia nr. 169 din 24.06.1991, Autorizaţie de construire nr. 130 din 25.02.1994, Proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 810153 din 28.10.1997
15 145.153 8.19.01. Sediu Judeţul Sibiu Protocol nr. 028099 din 7.05.1990
16 105.803 8.19.01. Sediu Judeţul Sibiu Protocol nr. 103 din 6.04.1990, Proces-verbal nr. 382 din 1.09.1990
17 105.997 8.19.01. Sediu Judeţul Tulcea Hotărârea Guvernului nr. 115/1997
18 105.924 8.19.01. Sediu Judeţul Vrancea Decizia C.J. Vrancea nr. 49/bis din 19.03.1993, Proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 2.063 din 1.03.1996, Autorizaţie de construire nr. 1 din 11.02.2008, Proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 4.035 din 20.09.2010
19 105.984 8.19.01. Sediu Municipiul Bucureşti Hotărârea Guvernului nr. 119/1993, Hotărârea Guvernului nr. 337/1996
20 105.996 8.19.01. Sediu Municipiul Bucureşti Contract de vânzare-cumpărare nr. 6.407 din 22.12.1998
21 106.000 8.19.01. Sediu Municipiul Bucureşti Hotărârea Guvernului nr. 713/2005
22 106.006 8.19.01. Sediu Municipiul Bucureşti Hotărârea Guvernului nr. 365/1994, Hotărârea Guvernului nr. 880/2003
23 144.533 8.19.01. Sediu Municipiul Bucureşti Contract de vânzare-cumpărare nr. 763 din 17.03.2003
24 147.498 8.19.01. Sediu Municipiul Bucureşti Hotărârea Guvernului nr. 157/2003


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 460/2015

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 460 din 2015
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 42 2005
    BINE AȚI VENIT: ÎMPRUMUTUL ÎNTRE PERSOANELE SERIOASE ȘI ONESTI ONLINE. Ofertă de împrumut între persoane fizice rapid Împrumut rapid pentru a vă pune capăt grijilor în mai puțin de 72 de ore Sunteți interzis de la banca dvs. și toate încercările dvs. în alte și alte instituții financiare nu au dat nimic până acum din cauza creditului dvs. nepotrivit sau a altora nu mă mai îngrijorează să mă contactați și în mai puțin de 72 de ore la o rată rezonabilă de 2% pe an și cu privire la timpul de rambursare care vă convine vă fac împrumutul care vă va salva viața. Vă rugăm să mă contactați prin e-mail: marialeydi06@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu