Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.46 din 08.02.2018

privind trecerea unor bunuri din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia pentru scoaterea din funcţiune în vederea valorificării şi, după caz, casării şi înscrierea unor bunuri în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Mediului - Administraţia Naţională de Meteorologie
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 144 din 15 februarie 2018SmartCity1

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) şi art. 5 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 867 şi art. 868 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, al art. 16 alin. (2) şi art. 17 din Legea nr. 139/2000 privind activitatea de meteorologie, republicată, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, pentru scoaterea din funcţiune, în vederea valorificării şi, după caz, casării, în condiţiile legii, a unor bunuri aflate în administrarea Ministerului Mediului - Administraţia Naţională de Meteorologie, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1. Articolul 2Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Mediului - Administraţia Naţională de Meteorologie a unor bunuri ale căror date de identificare sunt prevăzute în anexa nr. 2, ca urmare a realizării obiectivului de investiţii „Dezvoltarea sistemului naţional de monitorizare şi avertizare a fenomenelor meteorologice periculoase pentru asigurarea protecţiei vieţii şi a bunurilor materiale". Articolul 3Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 4 Ministerul Mediului, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare. PRIM-MINISTRU VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ Contrasemnează: Viceprim-ministru, ministrul mediului, Graţiela Leocadia Gavrilescu Ministrul finanţelor publice, Eugen Orlando Teodorovici ANEXA Nr. 1DATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor aflate în administrarea Ministerului Mediului - Administraţia Naţională de Meteorologie (C.U.I. 11672708), care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune, valorificării şi/sau casării, în condiţiile legii

Nr. crt. Nr. MF Codul de clasificare MF Denumire Descrierea tehnică Anul dobândirii/ dării în folosinţă Valoare de inventar (lei)
0 1 2 3 4 5 6
1 149706 8.30 Imprimantă Laser A/N HP 1400N (LPDM Act. Princip./311713) Aparatură pentru listare 2003 21.487
2 149708 8.30 Plotter A2 (LPDIM-Act. Princip./311715) Plotter Design JET 800PS 2003 22.664

ANEXA Nr. 2DATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor noi aflate în administrarea Ministerului Mediului - Administraţia Naţională de Meteorologie (C.U.I. 11672708), care se înscriu în domeniul public al statului

Nr. crt. Nr. MF Codul de clasificare MF Denumire Date de identificare Anul dobândirii/ dării în folosinţă Valoare de inventar (lei) Situaţia juridică Baza legală În administrare/ concesiune Situaţia juridică actuală Concesiune/închiriere/ dat cu titlu gratuit Tipul imobilului
Descriere tehnică (pe scurt) Vecinătăţi (după caz, pe scurt) Adresa
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 8.30 Sistem de recepţie, prelucrare, vizualizare şi diseminare a datelor de la sateliţii de observare a pământului - SRPDS Antenă recepţie satelit, receptor satelit, LNB, sisteme de calcul, echipamente de comunicaţii (Router), software specializat, UPS În incinta ANM - sediul central Ţara: România; judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 1; şoseaua Bucureşti-Ploieşti nr. 97 2015 239.540 Legea nr. 213/1998, Legea nr. 139/2000, Legea nr. 216/2004 în administrare mobil
2 8.30 Sistem integrat de monitoring agrometeorologic Sistem de calcul de tip server, SO Windows Server 2012 R2 Standard, Software specializat pentru monitoring agrometeorologic În incinta ANM - sediul central Ţara: România; judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 1; şoseaua Bucureşti-Ploieşti nr. 97 2015 664.325 Legea nr. 213/1998, Legea nr. 139/2000, Legea nr. 216/2004 în administrare mobil
3 8.30 Sistem portabil de măsurare a umidităţii solului staţie meteo Piatra-Neamţ Sistem de perforare, sondă de măsură portabilă, Data logger, cablu de conectare, geantă, manual În incinta staţiei meteo Ţara: România; judeţul: Neamţ; MRJ Piatra-Neamţ; Str. Sirenei nr. 21 2015 12.082 Legea nr. 213/1998, Legea nr. 139/2000, Legea nr. 216/2004 în administrare mobil
4 8.30 Sistem portabil de măsurare a umidităţii solului staţie meteo Zalău Sistem de perforare, sondă de măsură portabilă, Data logger, cablu de conectare, geantă, manual În incinta staţiei meteo Tara: România; judeţul: Sălaj; MRJ Zalău; Str. Meteorologiei nr. 93 2015 12.082 Legea nr. 213/1998, Legea nr. 139/2000, Legea nr. 216/2004 în administrare mobil
5 8.30 Sistem portabil de măsurare a umidităţii solului staţie meteo Târgu Mureş Sistem de perforare, sondă de măsură portabilă, Data logger, cablu de conectare, geantă, manual În incinta staţiei meteo Ţara: România; judeţul: Mureş; MRJ Târgu Mureş; Strada Libertăţii nr. 120 2015 12.082 Legea nr. 213/1998, Legea nr. 139/2000, Legea nr. 216/2004 în administrare mobil
6 8.30 Sistem portabil de măsurare a umidităţii solului staţie meteo Iaşi Sistem de perforare, sondă de măsură portabilă, Data logger, cablu de conectare, geantă, manual În incinta staţiei meteo Tara: România; judeţul: Iaşi; MRJ Iaşi; Str. Marginii nr. 2 2015 12.082 Legea nr. 213/1998, Legea nr. 139/2000, Legea nr. 216/2004 în administrare mobil
7 8.30 Sistem portabil de măsurare a umidităţii solului staţie meteo Focşani Sistem de perforare, sondă de măsură portabilă, Data logger, cablu de conectare, geantă, manual În incinta staţiei meteo Ţara: România; judeţul: Vrancea; MRJ Focşani; Str. Brăilei nr. 123 A 2015 12.082 Legea nr. 213/1998, Legea nr. 139/2000, Legea nr. 216/2004 în administrare mobil
8 8.30 Sistem portabil de măsurare a umidităţii solului staţie meteo Oradea Sistem de perforare, sondă de măsură portabilă, Data logger, cablu de conectare, geantă, manual În incinta staţiei meteo Ţara: România; judeţul: Bihor; MRJ Oradea; Calea Aradului nr. 93 J 2015 12.082 Legea nr. 213/1998, Legea nr. 139/2000, Legea nr. 216/2004 în administrare mobil
9 8.30 Sistem portabil de măsurare a umidităţii solului staţie meteo Sânnicolau Mare Sistem de perforare, sondă de măsură portabilă, Data logger, cablu de conectare, geantă, manual În incinta staţiei meteo Ţara: România; judeţul: Timiş; oraşul Sânnicolau Mare; str. Dr. Victor Babeş nr. 109 2015 12.082 Legea nr. 213/1998, Legea nr. 139/2000, Legea nr. 216/2004 în administrare mobil
10 8.30 Sistem portabil de măsurare a umidităţii solului staţie meteo Satu Mare Sistem de perforare, sondă de măsură portabilă, Data logger, cablu de conectare, geantă, manual În incinta staţiei meteo Ţara: România; judeţul: Satu Mare; municipiul Satu Mare; bd. Lucian Blaga 2015 12.082 Legea nr. 213/1998, Legea nr. 139/2000, Legea nr. 216/2004 în administrare mobil
11 8.30 Sistem portabil de măsurare a umidităţii solului staţie meteo Arad Sistem de perforare, sondă de măsură portabilă, Data logger, cablu de conectare, geantă, manual În incinta staţiei meteo Ţara: România; judeţul: Arad; MRJ Arad; Str. Steagului nr. 128 2015 12.082 Legea nr. 213/1998, Legea nr. 139/2000, Legea nr. 216/2004 în administrare mobil
12 8.30 Sistem portabil de măsurare a umidităţii solului staţie meteo Medgidia Sistem de perforare, sondă de măsură portabilă, Data logger, cablu de conectare, geantă, manual În incinta staţiei meteo Ţara: România; judeţul: Constanţa; municipiul Medgidia; Str. 7 Noiembrie nr. - 2015 12.082 Legea nr. 213/1998, Legea nr. 139/2000, Legea nr. 216/2004 în administrare mobil
13 8.30 Sistem portabil de măsurare a umidităţii solului staţie meteo Bistriţa Sistem de perforare, sondă de măsură portabilă, Data logger, cablu de conectare, geantă, manual În incinta staţiei meteo Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud; MRJ Bistriţa; Calea Moldovei nr. 17 2015 12.082 Legea nr. 213/1998, Legea nr. 139/2000, Legea nr. 216/2004 în administrare mobil
14 8.30 Sistem portabil de măsurare a umidităţii solului staţie meteo Drăgăşani Sistem de perforare, sondă de măsură portabilă, Data logger, cablu de conectare, geantă, manual În incinta staţiei meteo Ţara: România; judeţul: Vâlcea; municipiul Drăgaşani; str. Regele Ferdinand nr. 64 E 2015 12.082 Legea nr. 213/1998, Legea nr. 139/2000, Legea nr. 216/2004 în administrare mobil
15 8.30 Sistem portabil de măsurare a umidităţii solului staţie meteo Caracal Sistem de perforare, sondă de măsură portabilă, Data logger, cablu de conectare, geantă, manual În incinta staţiei meteo Ţara: România; judeţul: Olt; municipiul Caracal; str. General Magheru nr. 95 2015 12.082 Legea nr. 213/1998, Legea nr. 139/2000, Legea nr. 216/2004 în administrare mobil
16 8.30 Sistem portabil de măsurare a umidităţii solului staţie meteo Tulcea Sistem de perforare, sondă de măsură portabilă, Data logger, cablu de conectare, geantă, manual În incinta staţiei meteo Tara: România; judeţul: Tulcea; MRJ Tulcea; str. Prislav nr. 163 2015 12.082 Legea nr. 213/1998, Legea nr. 139/2000, Legea nr. 216/2004 în administrare mobil
17 8.30 Sistem portabil de măsurare a umidităţii solului staţie meteo Buzău Sistem de perforare, sondă de măsură portabilă, Data logger, cablu de conectare, geantă, manual În incinta staţiei meteo Ţara: România; judeţul: Buzău; MRJ Buzău; Aleea Industriilor nr. 1 2015 12.082 Legea nr. 213/1998, Legea nr. 139/2000, Legea nr. 216/2004 în administrare mobil
18 8.30 Sistem portabil de măsurare a umidităţii solului staţie meteo Sărmaşu Sistem de perforare, sondă de măsură portabilă, Data logger, cablu de conectare, geantă, manual În incinta staţiei meteo Ţara: România; judeţul: Mureş; oraşul Sărmaşu; Str. Câmpului nr. 23 2015 12.082 Legea nr. 213/1998, Legea nr. 139/2000, Legea nr. 216/2004 în administrare mobil
19 8.30 Sistem portabil de măsurare a umidităţii solului staţie meteo Târgovişte Sistem de perforare, sondă de măsură portabilă, Data logger, cablu de conectare, geanta, manual În incinta staţiei meteo Ţara: România; judeţ: Dâmboviţa; MRJ Târgovişte; Calea Câmpulung nr. 152 2015 12.082 Legea nr. 213/1998, Legea nr. 139/2000, Legea nr. 216/2004 în administrare mobil
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
20 8.30 Sistem portabil de măsurare a umidităţii solului staţie meteo Sebeş Sistem de perforare, sondă de măsură portabilă, Data logger, cablu de conectare, geantă, manual În incinta staţiei meteo Ţara: România; judeţ: Alba; municipiul Sebeş, Drumul Dn7; FN 2015 12.082 Legea nr. 213/1998, Legea nr. 139/2000, Legea nr. 216/2004 în administrare mobil
21 8.30 Sistem portabil de măsurare a umidităţii solului staţie meteo Cotnari Sistem de perforare, sondă de măsură portabilă, Data logger, cablu de conectare, geantă, manual În incinta staţiei meteo Ţara: România; judeţ: Iaşi; comuna Cotnari fără nr. 2015 12.082 Legea nr. 213/1998, Legea nr. 139/2000, Legea nr. 216/2004 în administrare mobil
22 8.30 Sistem portabil de măsurare a umidităţii solului staţie meteo Galaţi Sistem de perforare, sondă de măsură portabilă, Data logger, cablu de conectare, geantă, manual În incinta staţiei meteo Ţara: România; judeţ: Galaţi; MRJ Galaţi; str. Traian nr. 431 2015 12.082 Legea nr. 213/1998, Legea nr. 139/2000, Legea nr. 216/2004 în administrare mobil
23 8.30 Sistem portabil de măsurare a umidităţii solului staţie meteo Alexandria Sistem de perforare, sondă de măsură portabilă, Data logger, cablu de conectare, geantă, manual În incinta staţiei meteo Ţara: România; judeţ: Teleorman; municipiul Alexandria; Str. Bucureşti nr. 1 2015 12.082 Legea nr. 213/1998, Legea nr. 139/2000, Legea nr. 216/2004 în administrare mobil
24 8.30 Sistem portabil de măsurare a umidităţii solului staţie meteo Bechet Sistem de perforare, sondă de măsură portabilă, Data logger, cablu de conectare, geantă, manual În incinta staţiei meteo Ţara: România; judeţ: Dolj; oraşul Bechet; str. A.I. Cuza nr. 7 2015 12.082 Legea nr. 213/1998, Legea nr. 139/2000, Legea nr. 216/2004 în administrare mobil
25 8.30 Sistem portabil de măsurare a umidităţii solului staţie meteo Slobozia Sistem de perforare, sondă de măsură portabilă, Data logger, cablu de conectare, geantă, manual În incinta staţiei meteo Ţara: România; judeţ: Ialomiţa; MRJ Slobozia; şos. Călăraşi nr. 11 (km 2) 2015 12.082 Legea nr. 213/1998, Legea nr. 139/2000, Legea nr. 216/2004 în administrare mobil
26 8.30 Sistem portabil de măsurare a umidităţii solului staţie meteo Turnu Măgurele Sistem de perforare, sondă de măsură portabilă, Data logger, cablu de conectare, geantă, manual În incinta staţiei meteo Ţara: România; judeţ: Teleorman; municipiul Turnu Măgurele; Şos. Alexandriei nr. 12 2015 12.082 Legea nr. 213/1998, Legea nr. 139/2000, Legea nr. 216/2004 în administrare mobil
27 8.30 Sistem portabil de măsurare a umidităţii solului staţie meteo ANM sediul central Sistem de perforare, sondă de măsură portabilă, Data logger, cablu de conectare, geantă, manual În incinta ANM - sediul central Ţara: România; judeţ: municipiul Bucureşti; sectorul 1; şoseaua Bucureşti-Ploieşti nr. 97 2015 12.082 Legea nr. 213/1998, Legea nr. 139/2000, Legea nr. 216/2004 în administrare mobil
28 8.30 Staţie meteorologică automată Vaisala, tip staţie comună, staţie meteo Alba Iulia DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date; interfeţe analogice şi digitale; traductori meteorologici În incinta platformei meteorologice a staţiei Ţara: România; judeţ: Alba; MRJ Alba Iulia; Str. Lalelelor nr. 7 2015 107.495 Legea nr. 213/1998, Legea nr. 139/2000, Legea nr. 216/2004 în administrare mobil
29 8.30 Staţie meteorologică automată Vaisala, tip staţie comună, staţie meteo Videle DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date; interfeţe analogice şi digitale; traductori meteorologici În incinta platformei meteorologice a staţiei Ţara: România; judeţ: Teleorman; oraşul Videle; Str. Gării nr. 17 2015 107.495 Legea nr. 213/1998, Legea nr. 139/2000, Legea nr. 216/2004 în administrare mobil
30 8.30 Staţie meteorologică automată Vaisala, tip staţie comună, staţie meteo Griviţa DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date; interfeţe analogice şi digitale; traductori meteorologici În incinta platformei meteorologice a staţiei Ţara: România; judeţ: Ialomiţa; comuna Griviţa 2015 107.495 Legea nr. 213/1998, Legea nr. 139/2000, Legea nr. 216/2004 în administrare mobil
31 8.30 Staţie meteorologică automată Vaisala, tip staţie comună, staţie meteo Bârnova DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date; interfeţe analogice şi digitale; traductori meteorologici În incinta platformei meteorologice a staţiei Ţara: România; judeţ: Iaşi; comuna Ciurea; satul Ciurea 2015 107.572 Legea nr. 213/1998, Legea nr. 139/2000, Legea nr. 216/2004 în administrare mobil
32 8.30 Staţie meteorologică automată Vaisala, tip staţie comună, staţie meteo Holod DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date; interfeţe analogice şi digitale; traductori meteorologici În incinta platformei meteorologice a staţiei Ţara: România; judeţ: Bihor; comuna Holod nr. 166 A 2015 107.572 Legea nr. 213/1998, Legea nr. 139/2000, Legea nr. 216/2004 în administrare mobil
33 8.30 Staţie meteorologică automată Vaisala, tip staţie comună, staţie meteo Pătârlagele DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date; interfeţe analogice şi digitale; traductori meteorologici În incinta platformei meteorologice a staţiei Ţara: România; judeţ: Buzău; comuna Pănătău; satul Sibiciu de Jos nr. - 2015 108.051 Legea nr. 213/1998, Legea nr. 139/2000, Legea nr. 216/2004 în administrare mobil
34 8.30 Staţie meteorologică automată Vaisala, tip staţie comună, staţie meteo Târgu Lăpuş DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date; interfeţe analogice şi digitale; traductori meteorologici În incinta platformei meteorologice a staţiei Ţara: România; judeţ: Maramureş; oraşul Târgu Lăpuş; Str. Stadionului nr. 78 2015 108.051 Legea nr. 213/1998, Legea nr. 139/2000, Legea nr. 216/2004 în administrare mobil
35 8.30 Staţie meteorologică automată Vaisala, tip staţie comună, staţie meteo Dumbrăviţa de Codru DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date; interfeţe analogice şi digitale; traductori meteorologici În incinta platformei meteorologice a staţiei Ţara: România; judeţ: Bihor; comuna Şoimi; satul Dumbrăviţa de Codru nr. - 2015 109.067 Legea nr. 213/1998, Legea nr. 139/2000, Legea nr. 216/2004 în administrare mobil
36 8.30 Staţie meteorologică automată Vaisala, tip staţie comună, staţie meteo Morăreşti DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date; interfeţe analogice şi digitale; traductori meteorologici În incinta platformei meteorologice a staţiei Ţara: România; judeţ: Argeş; comuna Morăreşti nr. - 2015 109.067 Legea nr. 213/1998, Legea nr. 139/2000, Legea nr. 216/2004 în administrare mobil
37 8.30 Staţie meteorologică automată Vaisala, tip staţie comună, staţie meteo Negreşti DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date; interfeţe analogice şi digitale; traductori meteorologici În incinta platformei meteorologice a staţiei Ţara: România; judeţ: Vaslui; oraşul Negreşti; str. Mihail Kogălniceanu nr. 50 2015 118.121 Legea nr. 213/1998, Legea nr. 139/2000, Legea nr. 216/2004 în administrare mobil
38 8.30 Staţie meteorologică automată Vaisala, tip staţie comună, staţie meteo Sf. Gheorghe DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date; interfeţe analogice şi digitale; traductori meteorologici În incinta platformei meteorologice a staţiei Ţara: România; judeţ: Tulcea; comuna Sf. Gheorghe 2015 119.550 Legea nr. 213/1998, Legea nr. 139/2000, Legea nr. 216/2004 în administrare mobil
39 8.30 Staţie meteorologică automată Vaisala, tip PWD, staţie meteo Gorgova DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date; interfeţe analogice şi digitale; traductori meteorologici În incinta platformei meteorologice a staţiei Ţara: România; judeţ: Tulcea; comuna Maliuc; satul Gorgova 2015 147.136 Legea nr. 213/1998, Legea nr. 139/2000, Legea nr. 216/2004 în administrare mobil
40 8.30 Staţie meteorologică automată Vaisala, tip PWD, staţie meteo Câmpulung DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date; interfeţe analogice şi digitale; traductori meteorologici În incinta platformei meteorologice a staţiei Ţara: România; judeţ: Argeş; municipiul Câmpulung; Str. Gruiului nr. 42 2015 140.522 Legea nr. 213/1998, Legea nr. 139/2000, Legea nr. 216/2004 în administrare mobil
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
41 8.30 Staţie meteorologică automată Vaisala, tip PWD+SZ, staţie meteo Apa Neagră DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date; interfeţe analogice şi digitale; traductori meteorologici În incinta platformei meteorologice a staţiei Ţara: România; judeţ: Gorj; comuna Pades; satul Apa Neagră nr. - 2015 171.563 Legea nr. 213/1998, Legea nr. 139/2000, Legea nr. 216/2004 în administrare mobil
42 8.30 Staţie meteorologică automată Vaisala, tip PWD+SZ, staţie meteo Petroşani DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date; interfeţe analogice şi digitale; traductori meteorologici În incinta platformei meteorologice a staţiei Ţara: România; judeţ: Hunedoara; municipiul Petroşani; Strada Independenţei nr. 1 2015 164.195 Legea nr. 213/1998, Legea nr. 139/2000, Legea nr. 216/2004 în administrare mobil
43 8.30 Staţie meteorologică automată Vaisala, tip PWD+SZ, staţie meteo Râmnicu Sărat DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date; interfeţe analogice şi digitale; traductori meteorologici În incinta platformei meteorologice a staţiei Ţara: România; judeţ: Buzău; municipiul Râmnicu Sărat; Str. 8 Martie nr. 2A 2015 164.195 Legea nr. 213/1998, Legea nr. 139/2000, Legea nr. 216/2004 în administrare mobil
44 8.30 Staţie meteorologică automată Vaisala, tip de munte PWD+SZ, staţie meteo Băişoara DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date; interfeţe analogice şi digitale; traductori meteorologici În incinta platformei meteorologice a staţiei Ţara: România; judeţ: Cluj; comuna Muntele Băişorii nr. 311 2015 187.780 Legea nr. 213/1998, Legea nr. 139/2000, Legea nr. 216/2004 în administrare mobil
45 8.30 Staţie meteorologică automată Vaisala, tip sol, staţie meteo Săcueni DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date; interfeţe analogice şi digitale; traductori meteorologici În incinta platformei meteorologice a staţiei Ţara: România; judeţ: Bihor; oraşul Săcueni; str. Petöfi Sandor nr. 97 2015 120.431 Legea nr. 213/1998, Legea nr. 139/2000, Legea nr. 216/2004 în administrare mobil
46 8.30 Staţie meteorologică automată Vaisala, tip sol, staţie meteo Olteniţa DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date; interfeţe analogice şi digitale; traductori meteorologici În incinta platformei meteorologice a staţiei Ţara: Romania; judeţul: Călăraşi; municipiul Olteniţa; Str. Portului nr. 30 2015 112.755 Legea nr. 213/1998, Legea nr. 139/2000, Legea nr. 216/2004 în administrare mobil
47 8.30 Staţie meteorologică automată Vaisala, tip sol, staţie meteo Băileşti DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date; interfeţe analogice şi digitale; traductori meteorologici În incinta platformei meteorologice a staţiei Ţara: România; judeţ: Dolj; localitate Băileşti; str. Brâncoveni nr. 9 2015 111.725 Legea nr. 213/1998, Legea nr. 139/2000, Legea nr. 216/2004 în administrare mobil
48 8.30 Staţie meteorologică automată Vaisala, tip sol, staţie meteo Turnu Măgurele DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date; interfeţe analogice şi digitale; traductori meteorologici În incinta platformei meteorologice a staţiei Ţara: România; judeţ: Teleorman; municipiul Turnu Măgurele; Şos. Alexandriei nr. 12 2015 109.621 Legea nr. 213/1998, Legea nr. 139/2000, Legea nr. 216/2004 în administrare mobil
49 8.30 Staţie meteorologică automată Vaisala, tip sol, staţie meteo Curtea de Argeş DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date; interfeţe analogice şi digitale; traductori meteorologici În incinta platformei meteorologice a staţiei Ţara: România; judeţ: Argeş; municipiul Curtea de Argeş; Str. Albeşti nr. 12 2015 112.755 Legea nr. 213/1998, Legea nr. 139/2000, Legea nr. 216/2004 în administrare mobil
50 8.30 Staţie meteorologică automată Vaisala, tip de munte PC All-in-one, staţie meteo Ţarcu DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date; interfeţe analogice şi digitale; traductori meteorologici În incinta platformei meteorologice a staţiei Ţara: România; judeţ: Caraş-Severin; comuna Armeniş; Vf. Ţarcu nr. - 2015 170.274 Legea nr. 213/1998, Legea nr. 139/2000, Legea nr. 216/2004 în administrare mobil
51 8.30 Staţie meteorologică automată Vaisala, tip de munte PC All-in-one, staţie meteo Cuntu DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date; interfeţe analogice şi digitale; traductori meteorologici În incinta platformei meteorologice a staţiei Ţara: România; judeţ: Caraş-Severin; comuna Bolvaşniţa, satul Vârciorova 2015 143.935 Legea nr. 213/1998, Legea nr. 139/2000, Legea nr. 216/2004 în administrare mobil
52 8.30 Staţie meteorologică automată Vaisala, tip de munte PC All-in-one, staţie meteo Iezer DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date; interfeţe analogice şi digitale; traductori meteorologici În incinta platformei meteorologice a staţiei Ţara: România; judeţ: Maramureş; oraşul Borşa; Căldarea Iezer, cota 1780 2015 150.274 Legea nr. 213/1998, Legea nr. 139/2000, Legea nr. 216/2004 în administrare mobil
53 8.30 Staţie meteorologică automată Vaisala, tip de munte PC All-in-one, staţie meteo Lăcăuţi DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date; interfeţe analogice şi digitale; traductori meteorologici În incinta platformei meteorologice a staţiei Ţara: România; judeţ: Covasna; comuna Zăbala nr. - 2015 134.546 Legea nr. 213/1998, Legea nr. 139/2000, Legea nr. 216/2004 în administrare mobil
54 8.30 Staţie meteorologică automată Vaisala, tip de munte PC All-in-one, staţie meteo Călimani DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date; interfeţe analogice şi digitale; traductori meteorologici În incinta platformei meteorologice a staţiei Ţara: România; judeţ: Suceava; comuna Şaru Dornei; fără nr. 2015 133.603 Legea nr. 213/1998, Legea nr. 139/2000, Legea nr. 216/2004 în administrare mobil
55 8.30 Staţie meteorologică automată Vaisala, tip de munte PC All-in-one, staţie meteo Bucin DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date; interfeţe analogice şi digitale; traductori meteorologici În incinta platformei meteorologice a staţiei Ţara: România; judeţ: Harghita; comuna Praid nr. - 2015 148.479 Legea nr. 213/1998, Legea nr. 139/2000, Legea nr. 216/2004 în administrare mobil
56 8.30 Staţie meteorologică automată Vaisala, tip de munte PC All-in-one, staţie meteo Vf. Omu DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date; interfeţe analogice şi digitale; traductori meteorologici În incinta platformei meteorologice a staţiei Ţara: România; judeţ: Prahova; oraşul Buşteni; Vf. Omu 2015 148.721 Legea nr. 213/1998, Legea nr. 139/2000, Legea nr. 216/2004 în administrare mobil
57 8.30 Staţie meteorologică automată Vaisala, tip de munte PC Wkst, staţie meteo Fundata DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date; interfeţe analogice şi digitale; traductori meteorologici În incinta platformei meteorologice a staţiei Ţara: România; judeţ: Braşov; comuna Fundata 2015 132.277 Legea nr. 213/1998, Legea nr. 139/2000, Legea nr. 216/2004 în administrare mobil
58 8.30 Staţie meteorologică automată Vaisala, tip de munte PC Wkst, staţie meteo Ceahlău Toaca DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date; interfeţe analogice şi digitale; traductori meteorologici În incinta platformei meteorologice a staţiei Ţara: România; judeţ: Neamţ; oraşul Bicaz; fără număr 2015 142.957 Legea nr. 213/1998, Legea nr. 139/2000, Legea nr. 216/2004 în administrare mobilSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 46/2018

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 46 din 2018
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu