Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.46 din 08.02.2018

privind trecerea unor bunuri din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia pentru scoaterea din funcţiune în vederea valorificării şi, după caz, casării şi înscrierea unor bunuri în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Mediului - Administraţia Naţională de Meteorologie
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 144 din 15 februarie 2018SmartCity1

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) şi art. 5 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 867 şi art. 868 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, al art. 16 alin. (2) şi art. 17 din Legea nr. 139/2000 privind activitatea de meteorologie, republicată, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, pentru scoaterea din funcţiune, în vederea valorificării şi, după caz, casării, în condiţiile legii, a unor bunuri aflate în administrarea Ministerului Mediului - Administraţia Naţională de Meteorologie, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1. Articolul 2Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Mediului - Administraţia Naţională de Meteorologie a unor bunuri ale căror date de identificare sunt prevăzute în anexa nr. 2, ca urmare a realizării obiectivului de investiţii „Dezvoltarea sistemului naţional de monitorizare şi avertizare a fenomenelor meteorologice periculoase pentru asigurarea protecţiei vieţii şi a bunurilor materiale". Articolul 3Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 4 Ministerul Mediului, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare. PRIM-MINISTRU VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ Contrasemnează: Viceprim-ministru, ministrul mediului, Graţiela Leocadia Gavrilescu Ministrul finanţelor publice, Eugen Orlando Teodorovici ANEXA Nr. 1DATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor aflate în administrarea Ministerului Mediului - Administraţia Naţională de Meteorologie (C.U.I. 11672708), care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune, valorificării şi/sau casării, în condiţiile legii

Nr. crt. Nr. MF Codul de clasificare MF Denumire Descrierea tehnică Anul dobândirii/ dării în folosinţă Valoare de inventar (lei)
0 1 2 3 4 5 6
1 149706 8.30 Imprimantă Laser A/N HP 1400N (LPDM Act. Princip./311713) Aparatură pentru listare 2003 21.487
2 149708 8.30 Plotter A2 (LPDIM-Act. Princip./311715) Plotter Design JET 800PS 2003 22.664

ANEXA Nr. 2DATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor noi aflate în administrarea Ministerului Mediului - Administraţia Naţională de Meteorologie (C.U.I. 11672708), care se înscriu în domeniul public al statului

Nr. crt. Nr. MF Codul de clasificare MF Denumire Date de identificare Anul dobândirii/ dării în folosinţă Valoare de inventar (lei) Situaţia juridică Baza legală În administrare/ concesiune Situaţia juridică actuală Concesiune/închiriere/ dat cu titlu gratuit Tipul imobilului
Descriere tehnică (pe scurt) Vecinătăţi (după caz, pe scurt) Adresa
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 8.30 Sistem de recepţie, prelucrare, vizualizare şi diseminare a datelor de la sateliţii de observare a pământului - SRPDS Antenă recepţie satelit, receptor satelit, LNB, sisteme de calcul, echipamente de comunicaţii (Router), software specializat, UPS În incinta ANM - sediul central Ţara: România; judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 1; şoseaua Bucureşti-Ploieşti nr. 97 2015 239.540 Legea nr. 213/1998, Legea nr. 139/2000, Legea nr. 216/2004 în administrare mobil
2 8.30 Sistem integrat de monitoring agrometeorologic Sistem de calcul de tip server, SO Windows Server 2012 R2 Standard, Software specializat pentru monitoring agrometeorologic În incinta ANM - sediul central Ţara: România; judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 1; şoseaua Bucureşti-Ploieşti nr. 97 2015 664.325 Legea nr. 213/1998, Legea nr. 139/2000, Legea nr. 216/2004 în administrare mobil
3 8.30 Sistem portabil de măsurare a umidităţii solului staţie meteo Piatra-Neamţ Sistem de perforare, sondă de măsură portabilă, Data logger, cablu de conectare, geantă, manual În incinta staţiei meteo Ţara: România; judeţul: Neamţ; MRJ Piatra-Neamţ; Str. Sirenei nr. 21 2015 12.082 Legea nr. 213/1998, Legea nr. 139/2000, Legea nr. 216/2004 în administrare mobil
4 8.30 Sistem portabil de măsurare a umidităţii solului staţie meteo Zalău Sistem de perforare, sondă de măsură portabilă, Data logger, cablu de conectare, geantă, manual În incinta staţiei meteo Tara: România; judeţul: Sălaj; MRJ Zalău; Str. Meteorologiei nr. 93 2015 12.082 Legea nr. 213/1998, Legea nr. 139/2000, Legea nr. 216/2004 în administrare mobil
5 8.30 Sistem portabil de măsurare a umidităţii solului staţie meteo Târgu Mureş Sistem de perforare, sondă de măsură portabilă, Data logger, cablu de conectare, geantă, manual În incinta staţiei meteo Ţara: România; judeţul: Mureş; MRJ Târgu Mureş; Strada Libertăţii nr. 120 2015 12.082 Legea nr. 213/1998, Legea nr. 139/2000, Legea nr. 216/2004 în administrare mobil
6 8.30 Sistem portabil de măsurare a umidităţii solului staţie meteo Iaşi Sistem de perforare, sondă de măsură portabilă, Data logger, cablu de conectare, geantă, manual În incinta staţiei meteo Tara: România; judeţul: Iaşi; MRJ Iaşi; Str. Marginii nr. 2 2015 12.082 Legea nr. 213/1998, Legea nr. 139/2000, Legea nr. 216/2004 în administrare mobil
7 8.30 Sistem portabil de măsurare a umidităţii solului staţie meteo Focşani Sistem de perforare, sondă de măsură portabilă, Data logger, cablu de conectare, geantă, manual În incinta staţiei meteo Ţara: România; judeţul: Vrancea; MRJ Focşani; Str. Brăilei nr. 123 A 2015 12.082 Legea nr. 213/1998, Legea nr. 139/2000, Legea nr. 216/2004 în administrare mobil
8 8.30 Sistem portabil de măsurare a umidităţii solului staţie meteo Oradea Sistem de perforare, sondă de măsură portabilă, Data logger, cablu de conectare, geantă, manual În incinta staţiei meteo Ţara: România; judeţul: Bihor; MRJ Oradea; Calea Aradului nr. 93 J 2015 12.082 Legea nr. 213/1998, Legea nr. 139/2000, Legea nr. 216/2004 în administrare mobil
9 8.30 Sistem portabil de măsurare a umidităţii solului staţie meteo Sânnicolau Mare Sistem de perforare, sondă de măsură portabilă, Data logger, cablu de conectare, geantă, manual În incinta staţiei meteo Ţara: România; judeţul: Timiş; oraşul Sânnicolau Mare; str. Dr. Victor Babeş nr. 109 2015 12.082 Legea nr. 213/1998, Legea nr. 139/2000, Legea nr. 216/2004 în administrare mobil
10 8.30 Sistem portabil de măsurare a umidităţii solului staţie meteo Satu Mare Sistem de perforare, sondă de măsură portabilă, Data logger, cablu de conectare, geantă, manual În incinta staţiei meteo Ţara: România; judeţul: Satu Mare; municipiul Satu Mare; bd. Lucian Blaga 2015 12.082 Legea nr. 213/1998, Legea nr. 139/2000, Legea nr. 216/2004 în administrare mobil
11 8.30 Sistem portabil de măsurare a umidităţii solului staţie meteo Arad Sistem de perforare, sondă de măsură portabilă, Data logger, cablu de conectare, geantă, manual În incinta staţiei meteo Ţara: România; judeţul: Arad; MRJ Arad; Str. Steagului nr. 128 2015 12.082 Legea nr. 213/1998, Legea nr. 139/2000, Legea nr. 216/2004 în administrare mobil
12 8.30 Sistem portabil de măsurare a umidităţii solului staţie meteo Medgidia Sistem de perforare, sondă de măsură portabilă, Data logger, cablu de conectare, geantă, manual În incinta staţiei meteo Ţara: România; judeţul: Constanţa; municipiul Medgidia; Str. 7 Noiembrie nr. - 2015 12.082 Legea nr. 213/1998, Legea nr. 139/2000, Legea nr. 216/2004 în administrare mobil
13 8.30 Sistem portabil de măsurare a umidităţii solului staţie meteo Bistriţa Sistem de perforare, sondă de măsură portabilă, Data logger, cablu de conectare, geantă, manual În incinta staţiei meteo Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud; MRJ Bistriţa; Calea Moldovei nr. 17 2015 12.082 Legea nr. 213/1998, Legea nr. 139/2000, Legea nr. 216/2004 în administrare mobil
14 8.30 Sistem portabil de măsurare a umidităţii solului staţie meteo Drăgăşani Sistem de perforare, sondă de măsură portabilă, Data logger, cablu de conectare, geantă, manual În incinta staţiei meteo Ţara: România; judeţul: Vâlcea; municipiul Drăgaşani; str. Regele Ferdinand nr. 64 E 2015 12.082 Legea nr. 213/1998, Legea nr. 139/2000, Legea nr. 216/2004 în administrare mobil
15 8.30 Sistem portabil de măsurare a umidităţii solului staţie meteo Caracal Sistem de perforare, sondă de măsură portabilă, Data logger, cablu de conectare, geantă, manual În incinta staţiei meteo Ţara: România; judeţul: Olt; municipiul Caracal; str. General Magheru nr. 95 2015 12.082 Legea nr. 213/1998, Legea nr. 139/2000, Legea nr. 216/2004 în administrare mobil
16 8.30 Sistem portabil de măsurare a umidităţii solului staţie meteo Tulcea Sistem de perforare, sondă de măsură portabilă, Data logger, cablu de conectare, geantă, manual În incinta staţiei meteo Tara: România; judeţul: Tulcea; MRJ Tulcea; str. Prislav nr. 163 2015 12.082 Legea nr. 213/1998, Legea nr. 139/2000, Legea nr. 216/2004 în administrare mobil
17 8.30 Sistem portabil de măsurare a umidităţii solului staţie meteo Buzău Sistem de perforare, sondă de măsură portabilă, Data logger, cablu de conectare, geantă, manual În incinta staţiei meteo Ţara: România; judeţul: Buzău; MRJ Buzău; Aleea Industriilor nr. 1 2015 12.082 Legea nr. 213/1998, Legea nr. 139/2000, Legea nr. 216/2004 în administrare mobil
18 8.30 Sistem portabil de măsurare a umidităţii solului staţie meteo Sărmaşu Sistem de perforare, sondă de măsură portabilă, Data logger, cablu de conectare, geantă, manual În incinta staţiei meteo Ţara: România; judeţul: Mureş; oraşul Sărmaşu; Str. Câmpului nr. 23 2015 12.082 Legea nr. 213/1998, Legea nr. 139/2000, Legea nr. 216/2004 în administrare mobil
19 8.30 Sistem portabil de măsurare a umidităţii solului staţie meteo Târgovişte Sistem de perforare, sondă de măsură portabilă, Data logger, cablu de conectare, geanta, manual În incinta staţiei meteo Ţara: România; judeţ: Dâmboviţa; MRJ Târgovişte; Calea Câmpulung nr. 152 2015 12.082 Legea nr. 213/1998, Legea nr. 139/2000, Legea nr. 216/2004 în administrare mobil
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
20 8.30 Sistem portabil de măsurare a umidităţii solului staţie meteo Sebeş Sistem de perforare, sondă de măsură portabilă, Data logger, cablu de conectare, geantă, manual În incinta staţiei meteo Ţara: România; judeţ: Alba; municipiul Sebeş, Drumul Dn7; FN 2015 12.082 Legea nr. 213/1998, Legea nr. 139/2000, Legea nr. 216/2004 în administrare mobil
21 8.30 Sistem portabil de măsurare a umidităţii solului staţie meteo Cotnari Sistem de perforare, sondă de măsură portabilă, Data logger, cablu de conectare, geantă, manual În incinta staţiei meteo Ţara: România; judeţ: Iaşi; comuna Cotnari fără nr. 2015 12.082 Legea nr. 213/1998, Legea nr. 139/2000, Legea nr. 216/2004 în administrare mobil
22 8.30 Sistem portabil de măsurare a umidităţii solului staţie meteo Galaţi Sistem de perforare, sondă de măsură portabilă, Data logger, cablu de conectare, geantă, manual În incinta staţiei meteo Ţara: România; judeţ: Galaţi; MRJ Galaţi; str. Traian nr. 431 2015 12.082 Legea nr. 213/1998, Legea nr. 139/2000, Legea nr. 216/2004 în administrare mobil
23 8.30 Sistem portabil de măsurare a umidităţii solului staţie meteo Alexandria Sistem de perforare, sondă de măsură portabilă, Data logger, cablu de conectare, geantă, manual În incinta staţiei meteo Ţara: România; judeţ: Teleorman; municipiul Alexandria; Str. Bucureşti nr. 1 2015 12.082 Legea nr. 213/1998, Legea nr. 139/2000, Legea nr. 216/2004 în administrare mobil
24 8.30 Sistem portabil de măsurare a umidităţii solului staţie meteo Bechet Sistem de perforare, sondă de măsură portabilă, Data logger, cablu de conectare, geantă, manual În incinta staţiei meteo Ţara: România; judeţ: Dolj; oraşul Bechet; str. A.I. Cuza nr. 7 2015 12.082 Legea nr. 213/1998, Legea nr. 139/2000, Legea nr. 216/2004 în administrare mobil
25 8.30 Sistem portabil de măsurare a umidităţii solului staţie meteo Slobozia Sistem de perforare, sondă de măsură portabilă, Data logger, cablu de conectare, geantă, manual În incinta staţiei meteo Ţara: România; judeţ: Ialomiţa; MRJ Slobozia; şos. Călăraşi nr. 11 (km 2) 2015 12.082 Legea nr. 213/1998, Legea nr. 139/2000, Legea nr. 216/2004 în administrare mobil
26 8.30 Sistem portabil de măsurare a umidităţii solului staţie meteo Turnu Măgurele Sistem de perforare, sondă de măsură portabilă, Data logger, cablu de conectare, geantă, manual În incinta staţiei meteo Ţara: România; judeţ: Teleorman; municipiul Turnu Măgurele; Şos. Alexandriei nr. 12 2015 12.082 Legea nr. 213/1998, Legea nr. 139/2000, Legea nr. 216/2004 în administrare mobil
27 8.30 Sistem portabil de măsurare a umidităţii solului staţie meteo ANM sediul central Sistem de perforare, sondă de măsură portabilă, Data logger, cablu de conectare, geantă, manual În incinta ANM - sediul central Ţara: România; judeţ: municipiul Bucureşti; sectorul 1; şoseaua Bucureşti-Ploieşti nr. 97 2015 12.082 Legea nr. 213/1998, Legea nr. 139/2000, Legea nr. 216/2004 în administrare mobil
28 8.30 Staţie meteorologică automată Vaisala, tip staţie comună, staţie meteo Alba Iulia DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date; interfeţe analogice şi digitale; traductori meteorologici În incinta platformei meteorologice a staţiei Ţara: România; judeţ: Alba; MRJ Alba Iulia; Str. Lalelelor nr. 7 2015 107.495 Legea nr. 213/1998, Legea nr. 139/2000, Legea nr. 216/2004 în administrare mobil
29 8.30 Staţie meteorologică automată Vaisala, tip staţie comună, staţie meteo Videle DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date; interfeţe analogice şi digitale; traductori meteorologici În incinta platformei meteorologice a staţiei Ţara: România; judeţ: Teleorman; oraşul Videle; Str. Gării nr. 17 2015 107.495 Legea nr. 213/1998, Legea nr. 139/2000, Legea nr. 216/2004 în administrare mobil
30 8.30 Staţie meteorologică automată Vaisala, tip staţie comună, staţie meteo Griviţa DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date; interfeţe analogice şi digitale; traductori meteorologici În incinta platformei meteorologice a staţiei Ţara: România; judeţ: Ialomiţa; comuna Griviţa 2015 107.495 Legea nr. 213/1998, Legea nr. 139/2000, Legea nr. 216/2004 în administrare mobil
31 8.30 Staţie meteorologică automată Vaisala, tip staţie comună, staţie meteo Bârnova DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date; interfeţe analogice şi digitale; traductori meteorologici În incinta platformei meteorologice a staţiei Ţara: România; judeţ: Iaşi; comuna Ciurea; satul Ciurea 2015 107.572 Legea nr. 213/1998, Legea nr. 139/2000, Legea nr. 216/2004 în administrare mobil
32 8.30 Staţie meteorologică automată Vaisala, tip staţie comună, staţie meteo Holod DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date; interfeţe analogice şi digitale; traductori meteorologici În incinta platformei meteorologice a staţiei Ţara: România; judeţ: Bihor; comuna Holod nr. 166 A 2015 107.572 Legea nr. 213/1998, Legea nr. 139/2000, Legea nr. 216/2004 în administrare mobil
33 8.30 Staţie meteorologică automată Vaisala, tip staţie comună, staţie meteo Pătârlagele DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date; interfeţe analogice şi digitale; traductori meteorologici În incinta platformei meteorologice a staţiei Ţara: România; judeţ: Buzău; comuna Pănătău; satul Sibiciu de Jos nr. - 2015 108.051 Legea nr. 213/1998, Legea nr. 139/2000, Legea nr. 216/2004 în administrare mobil
34 8.30 Staţie meteorologică automată Vaisala, tip staţie comună, staţie meteo Târgu Lăpuş DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date; interfeţe analogice şi digitale; traductori meteorologici În incinta platformei meteorologice a staţiei Ţara: România; judeţ: Maramureş; oraşul Târgu Lăpuş; Str. Stadionului nr. 78 2015 108.051 Legea nr. 213/1998, Legea nr. 139/2000, Legea nr. 216/2004 în administrare mobil
35 8.30 Staţie meteorologică automată Vaisala, tip staţie comună, staţie meteo Dumbrăviţa de Codru DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date; interfeţe analogice şi digitale; traductori meteorologici În incinta platformei meteorologice a staţiei Ţara: România; judeţ: Bihor; comuna Şoimi; satul Dumbrăviţa de Codru nr. - 2015 109.067 Legea nr. 213/1998, Legea nr. 139/2000, Legea nr. 216/2004 în administrare mobil
36 8.30 Staţie meteorologică automată Vaisala, tip staţie comună, staţie meteo Morăreşti DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date; interfeţe analogice şi digitale; traductori meteorologici În incinta platformei meteorologice a staţiei Ţara: România; judeţ: Argeş; comuna Morăreşti nr. - 2015 109.067 Legea nr. 213/1998, Legea nr. 139/2000, Legea nr. 216/2004 în administrare mobil
37 8.30 Staţie meteorologică automată Vaisala, tip staţie comună, staţie meteo Negreşti DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date; interfeţe analogice şi digitale; traductori meteorologici În incinta platformei meteorologice a staţiei Ţara: România; judeţ: Vaslui; oraşul Negreşti; str. Mihail Kogălniceanu nr. 50 2015 118.121 Legea nr. 213/1998, Legea nr. 139/2000, Legea nr. 216/2004 în administrare mobil
38 8.30 Staţie meteorologică automată Vaisala, tip staţie comună, staţie meteo Sf. Gheorghe DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date; interfeţe analogice şi digitale; traductori meteorologici În incinta platformei meteorologice a staţiei Ţara: România; judeţ: Tulcea; comuna Sf. Gheorghe 2015 119.550 Legea nr. 213/1998, Legea nr. 139/2000, Legea nr. 216/2004 în administrare mobil
39 8.30 Staţie meteorologică automată Vaisala, tip PWD, staţie meteo Gorgova DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date; interfeţe analogice şi digitale; traductori meteorologici În incinta platformei meteorologice a staţiei Ţara: România; judeţ: Tulcea; comuna Maliuc; satul Gorgova 2015 147.136 Legea nr. 213/1998, Legea nr. 139/2000, Legea nr. 216/2004 în administrare mobil
40 8.30 Staţie meteorologică automată Vaisala, tip PWD, staţie meteo Câmpulung DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date; interfeţe analogice şi digitale; traductori meteorologici În incinta platformei meteorologice a staţiei Ţara: România; judeţ: Argeş; municipiul Câmpulung; Str. Gruiului nr. 42 2015 140.522 Legea nr. 213/1998, Legea nr. 139/2000, Legea nr. 216/2004 în administrare mobil
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
41 8.30 Staţie meteorologică automată Vaisala, tip PWD+SZ, staţie meteo Apa Neagră DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date; interfeţe analogice şi digitale; traductori meteorologici În incinta platformei meteorologice a staţiei Ţara: România; judeţ: Gorj; comuna Pades; satul Apa Neagră nr. - 2015 171.563 Legea nr. 213/1998, Legea nr. 139/2000, Legea nr. 216/2004 în administrare mobil
42 8.30 Staţie meteorologică automată Vaisala, tip PWD+SZ, staţie meteo Petroşani DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date; interfeţe analogice şi digitale; traductori meteorologici În incinta platformei meteorologice a staţiei Ţara: România; judeţ: Hunedoara; municipiul Petroşani; Strada Independenţei nr. 1 2015 164.195 Legea nr. 213/1998, Legea nr. 139/2000, Legea nr. 216/2004 în administrare mobil
43 8.30 Staţie meteorologică automată Vaisala, tip PWD+SZ, staţie meteo Râmnicu Sărat DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date; interfeţe analogice şi digitale; traductori meteorologici În incinta platformei meteorologice a staţiei Ţara: România; judeţ: Buzău; municipiul Râmnicu Sărat; Str. 8 Martie nr. 2A 2015 164.195 Legea nr. 213/1998, Legea nr. 139/2000, Legea nr. 216/2004 în administrare mobil
44 8.30 Staţie meteorologică automată Vaisala, tip de munte PWD+SZ, staţie meteo Băişoara DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date; interfeţe analogice şi digitale; traductori meteorologici În incinta platformei meteorologice a staţiei Ţara: România; judeţ: Cluj; comuna Muntele Băişorii nr. 311 2015 187.780 Legea nr. 213/1998, Legea nr. 139/2000, Legea nr. 216/2004 în administrare mobil
45 8.30 Staţie meteorologică automată Vaisala, tip sol, staţie meteo Săcueni DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date; interfeţe analogice şi digitale; traductori meteorologici În incinta platformei meteorologice a staţiei Ţara: România; judeţ: Bihor; oraşul Săcueni; str. Petöfi Sandor nr. 97 2015 120.431 Legea nr. 213/1998, Legea nr. 139/2000, Legea nr. 216/2004 în administrare mobil
46 8.30 Staţie meteorologică automată Vaisala, tip sol, staţie meteo Olteniţa DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date; interfeţe analogice şi digitale; traductori meteorologici În incinta platformei meteorologice a staţiei Ţara: Romania; judeţul: Călăraşi; municipiul Olteniţa; Str. Portului nr. 30 2015 112.755 Legea nr. 213/1998, Legea nr. 139/2000, Legea nr. 216/2004 în administrare mobil
47 8.30 Staţie meteorologică automată Vaisala, tip sol, staţie meteo Băileşti DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date; interfeţe analogice şi digitale; traductori meteorologici În incinta platformei meteorologice a staţiei Ţara: România; judeţ: Dolj; localitate Băileşti; str. Brâncoveni nr. 9 2015 111.725 Legea nr. 213/1998, Legea nr. 139/2000, Legea nr. 216/2004 în administrare mobil
48 8.30 Staţie meteorologică automată Vaisala, tip sol, staţie meteo Turnu Măgurele DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date; interfeţe analogice şi digitale; traductori meteorologici În incinta platformei meteorologice a staţiei Ţara: România; judeţ: Teleorman; municipiul Turnu Măgurele; Şos. Alexandriei nr. 12 2015 109.621 Legea nr. 213/1998, Legea nr. 139/2000, Legea nr. 216/2004 în administrare mobil
49 8.30 Staţie meteorologică automată Vaisala, tip sol, staţie meteo Curtea de Argeş DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date; interfeţe analogice şi digitale; traductori meteorologici În incinta platformei meteorologice a staţiei Ţara: România; judeţ: Argeş; municipiul Curtea de Argeş; Str. Albeşti nr. 12 2015 112.755 Legea nr. 213/1998, Legea nr. 139/2000, Legea nr. 216/2004 în administrare mobil
50 8.30 Staţie meteorologică automată Vaisala, tip de munte PC All-in-one, staţie meteo Ţarcu DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date; interfeţe analogice şi digitale; traductori meteorologici În incinta platformei meteorologice a staţiei Ţara: România; judeţ: Caraş-Severin; comuna Armeniş; Vf. Ţarcu nr. - 2015 170.274 Legea nr. 213/1998, Legea nr. 139/2000, Legea nr. 216/2004 în administrare mobil
51 8.30 Staţie meteorologică automată Vaisala, tip de munte PC All-in-one, staţie meteo Cuntu DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date; interfeţe analogice şi digitale; traductori meteorologici În incinta platformei meteorologice a staţiei Ţara: România; judeţ: Caraş-Severin; comuna Bolvaşniţa, satul Vârciorova 2015 143.935 Legea nr. 213/1998, Legea nr. 139/2000, Legea nr. 216/2004 în administrare mobil
52 8.30 Staţie meteorologică automată Vaisala, tip de munte PC All-in-one, staţie meteo Iezer DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date; interfeţe analogice şi digitale; traductori meteorologici În incinta platformei meteorologice a staţiei Ţara: România; judeţ: Maramureş; oraşul Borşa; Căldarea Iezer, cota 1780 2015 150.274 Legea nr. 213/1998, Legea nr. 139/2000, Legea nr. 216/2004 în administrare mobil
53 8.30 Staţie meteorologică automată Vaisala, tip de munte PC All-in-one, staţie meteo Lăcăuţi DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date; interfeţe analogice şi digitale; traductori meteorologici În incinta platformei meteorologice a staţiei Ţara: România; judeţ: Covasna; comuna Zăbala nr. - 2015 134.546 Legea nr. 213/1998, Legea nr. 139/2000, Legea nr. 216/2004 în administrare mobil
54 8.30 Staţie meteorologică automată Vaisala, tip de munte PC All-in-one, staţie meteo Călimani DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date; interfeţe analogice şi digitale; traductori meteorologici În incinta platformei meteorologice a staţiei Ţara: România; judeţ: Suceava; comuna Şaru Dornei; fără nr. 2015 133.603 Legea nr. 213/1998, Legea nr. 139/2000, Legea nr. 216/2004 în administrare mobil
55 8.30 Staţie meteorologică automată Vaisala, tip de munte PC All-in-one, staţie meteo Bucin DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date; interfeţe analogice şi digitale; traductori meteorologici În incinta platformei meteorologice a staţiei Ţara: România; judeţ: Harghita; comuna Praid nr. - 2015 148.479 Legea nr. 213/1998, Legea nr. 139/2000, Legea nr. 216/2004 în administrare mobil
56 8.30 Staţie meteorologică automată Vaisala, tip de munte PC All-in-one, staţie meteo Vf. Omu DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date; interfeţe analogice şi digitale; traductori meteorologici În incinta platformei meteorologice a staţiei Ţara: România; judeţ: Prahova; oraşul Buşteni; Vf. Omu 2015 148.721 Legea nr. 213/1998, Legea nr. 139/2000, Legea nr. 216/2004 în administrare mobil
57 8.30 Staţie meteorologică automată Vaisala, tip de munte PC Wkst, staţie meteo Fundata DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date; interfeţe analogice şi digitale; traductori meteorologici În incinta platformei meteorologice a staţiei Ţara: România; judeţ: Braşov; comuna Fundata 2015 132.277 Legea nr. 213/1998, Legea nr. 139/2000, Legea nr. 216/2004 în administrare mobil
58 8.30 Staţie meteorologică automată Vaisala, tip de munte PC Wkst, staţie meteo Ceahlău Toaca DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date; interfeţe analogice şi digitale; traductori meteorologici În incinta platformei meteorologice a staţiei Ţara: România; judeţ: Neamţ; oraşul Bicaz; fără număr 2015 142.957 Legea nr. 213/1998, Legea nr. 139/2000, Legea nr. 216/2004 în administrare mobilSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 46/2018

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 46 din 2018
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 90 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Rectificare - 2010
    caroline18@champlin.com password : caroline7793h3 kgorczany@windler.info password : kgorczany7237 okuneva.daniela@vonrueden.com password : 27934madisyn gaylord.madisyn@dietrich.org password : lordsky2882 ldickens@hickle.biz password : chickenengland7263 grady.lura@schaefer.com password : gradymiura27 burnice.abernathy@hirthe.org password : burnicenikki11 marcia13@bartoletti.org password : marcianolucky67 dooley.benedict@sauer.com password : dooleychick6599 hpfannerstill@reichel.com password : playboyrich98 all paypal accounts are free with the money above all still active, if you can't log in, the password might have been changed by other visitors, to get the latest paypal hack updates please bookmark this website Tags leaked paypal, leaked paypal 2020, leaked paypal accounts Contact Kelvin Ericksson(blankatmmaster5555@gmail.com) WhatsApp +3197005033695
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu