Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 449 din 21 aprilie 2008

privind modificarea anexei nr. 6 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 352 din 7 mai 2008In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. - Se aprobă includerea în inventarul bunurilor din domeniul public al statului a bunurilor având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.

Art. II. - Se aprobă scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a bunurilor imobile înscrise la poziţiile „nr. MF 26334, 37343, 39181, 39184, 40405, 62064, 62065" din anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.

Art. III. - Datele de identificare a bunurilor imobile înscrise în domeniul public al statului la poziţiile „nr. MF 39-60, 26333, 26336, 26843, 27185, 27502, 34136, 34408, 35351, 35584, 35896, 35897, 36143, 36144, 36145, 37669, 38148, 38136, 38481, 38658, 39713, 39714, 39716, 39717, 62032, 62068, 101505, 145226, 150145, 150146" din anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică potrivit anexei nr. 3.

Art. IV. - Anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

Art. V. -Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul culturii şi cultelor,

Adrian Iorgulescu

Ministrul economiei şi finanţelor,

Varujan Vosganian

ANEXA Nr. 1

DATELE   DE   IDENTIFICARE

ale imobilului aflat în administrarea Complexului Naţional Muzeal Modova

1. Ordonator principal de credite

4192812

Ministerul Culturii şi Cultelor

2. Ordonator secundar de credite

3. Ordonator terţiar de credite

4540720

Complexul Naţional Muzeal Moldova

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea  ordonatorului   principal,   institute  naţionale  de cercetare-dezvoltare şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul de stat

Cod de clasificare

Denumire

Date de identificare

Anul dobândirii/

dării în folosinţă

Valoarea de inventar

(lei)

Descriere tehnică (pe scurt)

Vecinătăţi

(după caz, pe scurt)

Adresa

8.26

Turnul de strajă al Palatului Culturii

S+P+E;   situat  pe latura vestică a Palatului Culturii

Judeţul Iaşi, municipiul laşi, str. Palat nr. 1

1993

10

DATELE   DE   IDENTIFICARE

ale imobilului aflat în administrarea Muzeului Naţional al Carpatilor Răsăriteni

1. Ordonator principal de credite

4192812

Ministerul Culturii şi Cultelor

2. Ordonator secundar de credite

3. Ordonator terţiar de credite

10272223

Muzeul Naţional al Carpatilor Răsăriteni

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea  ordonatorului   principal,   institute  naţionale  de cercetare-dezvoltare şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul de stat

Cod de clasificare

Denumire

Date de identificare

Anul dobândirii/

dării în folosinţă

Valoarea de inventar

(lei)

Descriere tehnică (pe scurt)

Vecinătăţi

(după caz, pe scurt)

Adresa

8.29.06

Apartament

3 camere, suprafaţa totală 49,05 mp

Judeţul Covasna, municipiul Sfântu Gheorghe, Str. Căminului bl. 32, sc. A, et. III, ap. 14

2004

19.550

DATELE   DE   IDENTIFICARE

ale imobilului aflat în administrarea Direcţiei Judeţene pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional Giurgiu

1. Ordonator principal de credite

4192812

Ministerul Culturii şi Cultelor

2. Ordonator secundar de credite

3. Ordonator terţiar de credite

5798605

Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional Giurgiu

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea  ordonatorului   principal,   institute  naţionale  de cercetare-dezvoltare şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul de stat

Cod de clasificare

Denumire

Date de identificare

Anul dobândirii/ dării în folosinţă

Valoarea de inventar

(lei)

Descriere tehnică (pe scurt)

Vecinătăţi

(după caz, pe scurt)

Adresa

8.29.06

Sediu

2   corpuri,   Sc=141    mp, teren aferent 693 mp

Judeţul Giurgiu, municipiul Giurgiu, Str. Livezilor nr. 3

2006

262.500

DATELE   DE   IDENTIFICARE

ale bunurilor aflate în administrarea Centrului de Cultură Arcuş

1. Ordonator principal de credite

4192812

Ministerul Culturii şi Cultelor

2. Ordonator secundar de credite

3. Ordonator terţiar de credite

13705917

Centrul de Cultură Arcuş

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea  ordonatorului   principal,   institute  naţionale  de cercetare-dezvoltare şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul de stat

Cod de clasificare

Denumire

Date de identificare

Anul

dobândirii/ dării în folosinţă

Valoarea de inventar (lei)

Tip bun

Descriere tehnică

(pe scurt)

Adresa

8.28

Lucrare de artă „Semn IV"

Autor: Dan Constantinescu Tehnică: ulei pe pânză Dimensiuni: 61x50 cm

Judeţul Covasna, comuna Arcuş, str. Benedek Elek nr. 493

2003

10.800

mobil

8.28

Lucrare de artă „Stare II"

Autor: Mircea Munteanu Tehnică: ulei pe pânză Dimensiuni: 65x50 cm

Judeţul Covasna, comuna Arcuş, str. Benedek Elek nr. 493

2003

8.000

mobil

8.28

Lucrare de artă „Ipostaze"

Autor: Iuri Isar

Tehnică: gravură

Dimensiuni: 70x56 cm

Judeţul Covasna, comuna Arcuş, str. Benedek Elek nr. 493

2003

1.600

mobil

8.28

Lucrare de artă „Semn"

Autor: May Oana Isar Tehnică: textilă, tapiserie Dimensiuni: 50x40 cm

Judeţul Covasna, comuna Arcuş, str. Benedek Elek nr. 493

2003

1.800

mobil

8.28

Lucrare de artă „Nuc între ierburi"

Autor: Ştefan Pristavu Tehnică: ulei pe pânză Dimensiuni: 55x65 cm

Judeţul Covasna, comuna Arcuş, str. Benedek Elek nr. 493

2003

1.000

mobil

8.28

Lucrare de artă „Bostan"

Autor: Ştefan Pristavu Tehnică: ulei pe pânză Dimensiuni: 54x65 cm

Judeţul Covasna, comuna Arcuş, str. Benedek Elek nr. 493

2003

800

mobil

8.28

Lucrare de artă „Masă"

Autor: Mariana Campeanu Tehnică: ulei pe pânză Dimensiuni: 51x73 cm

Judeţul Covasna, comuna Arcuş, str. Benedek Elek nr. 493

2003

850

mobil

8.28

Lucrare de artă „Hartă 2"

Autor: Mariana Campeanu Tehnică: ulei pe pânză Dimensiuni: 50x70 cm

Judeţul Covasna, comuna Arcuş, str. Benedek Elek nr. 493

2003

850

mobil

8.28

Lucrare de artă „Masă cu mere"

Autor: Mariana Campeanu Tehnică: ulei pe pânză Dimensiuni: 50x70 cm

Judeţul Covasna, comuna Arcuş, str. Benedek Elek nr. 493

2003

850

mobil

8.28

Lucrare de artă „Zmeu"

Autor: Simona Tănăsescu Tehnică: mixtă

Dimensiuni: 100x70 cm

Judeţul Covasna, comuna Arcuş, str. Benedek Elek nr. 493

2004

1.210

mobil

8.28

Lucrare de artă „Oglindă"

Autor: Caius Rotaru

Tehnică: bronz

Dimensiuni: 2x30x8 cm

Judeţul Covasna, comuna Arcuş, str. Benedek Elek nr. 493

2004

2.000

mobil

8.28

Lucrare de artă „Nichita Stănescu -bust"

Autor: Gheorghe Tănase Tehnică: ipsos

Dimensiuni: 90x50x40 cm

Judeţul Covasna, comuna Arcuş, str. Benedek Elek nr. 493

2004

10.000

mobil

8.28

Lucrare de artă „Peisaj"

Autor: Simion Crăciun Tehnică: ulei pe pânză Dimensiuni: 54x38 cm

Judeţul Covasna, comuna Arcuş, str. Benedek Elek nr. 493

2004

1.600

mobil

8.28

Lucrare de artă „Peisaj din Arcuş I"

Autor: Teodora Coltofeanu Tehnică: acuarelă

Dimensiuni: 35x48 cm

Judeţul Covasna, comuna Arcuş, str. Benedek Elek nr. 493

2004

330

mobil

8.28

Lucrare de artă „Natură statică"

Autor: Dorin Coltofeanu Tehnică: ulei pe pânză Dimensiuni: 54x65

Judeţul Covasna, comuna Arcuş, str. Benedek Elek nr. 493

2004

2.000

mobil

8.28

Lucrare de artă „Ţărm nemărginit"

Autor: Ion Sălişteanu Tehnică: acrilic pe pânză Dimensiuni: 55x55 cm

Judeţul Covasna, comuna Arcuş, str. Benedek Elek nr. 493

2004

2.255

mobil

8.28

Lucrare de artă „Structuri florale"

Autor: Ion Sălişteanu Tehnică: acrilic pe pânză Dimensiuni: 55x55 cm

Judeţul Covasna, comuna Arcuş, str. Benedek Elek nr. 493

2004

2.050

mobil

8.28

Lucrare de artă „Compoziţie"

Autor: Simona Tănăsescu Tehnică: mixtă

Dimensiuni: 50x70 cm

Judeţul Covasna, comuna Arcuş, str. Benedek Elek nr. 493

2004

820

mobil

8.28

Lucrare de artă „Peisaj din Arcuş II"

Autor: Teodora Coltofeanu Tehnică: acuarelă

Dimensiuni: 35x48 cm

Judeţul Covasna, comuna Arcuş, str. Benedek Elek nr. 493

2004

330

mobil

Cod de clasificare

Denumire

Date de identificare

Anul

dobândirii/dării

în folosinţă

Valoarea de inventar (lei)

Tip bun

Descriere tehnică

(pe scurt)

Adresa

8.28

Lucrare de artă „Mărţişor"

Autor: Constantin Gheorghe

Tehnică: ulei pe pânză Dimensiuni: 61x43 cm

Judeţul Covasna, comuna Arcuş, str. Benedek Elek nr. 493

2005

2.450

mobil

8.28

Lucrare de artă „Inserare"

Autor: Constantin Gheorghe Tehnică: pastel

Dimensiuni: 50x40 cm

Judeţul Covasna, comuna Arcuş, str. Benedek Elek nr. 493

2005

1.050

mobil

8.28

Lucrare de artă „Fereastră gotică"

Autor: Mariana Moroşanu Popa Tehnică: lemn Dimensiuni: 70x38x23 cm

Judeţul Covasna, comuna Arcuş, str. Benedek Elek nr. 493

2005

1.500

mobil

8.28

Lucrare de artă „Arcuş 05 (I)"

Autor: Mihai Chiuaru Tehnică: ulei pe pânză Dimensiuni: 90x90 cm

Judeţul Covasna, comuna Arcuş, str. Benedek Elek nr. 493

2005

2.450

mobil

8.28

Lucrare de artă „Arcuş 05 (II)"

Autor: Mihai Chiuaru Tehnică: ulei pe pânză Dimensiuni: 40x40

Judeţul Covasna, comuna Arcuş, str. Benedek Elek nr. 493

2005

1.050

mobil

8.28

Lucrare de artă „Arlechin"

Autor: Augustin Costinescu

Tehnică: ulei pe pânză Dimensiuni: 40x30 cm

Judeţul Covasna, comuna Arcuş, str. Benedek Elek nr. 493

2005

2.050

mobil

8.28

Lucrare de artă „Dans"

Autor: Augustin Costinescu

Tehnică: ceracolor şi tuş

Dimensiuni: 50x40 cm

Judeţul Covasna, comuna Arcuş, str. Benedek Elek nr. 493

2005

350

mobil

8.28

Lucrare de artă „Vas cu flori 2"

Autor: Hajdu Julia Katalin Tehnică: pastel

Dimensiuni: 35x25 cm

Judeţul Covasna, comuna Arcuş, str. Benedek Elek nr. 493

2005

200

mobil

8.28

Lucrare de artă „Vas cu flori"

Autor: Hajdu Julia Katalin Tehnică: ulei pe pânză Dimensiuni: 40x47 cm

Judeţul Covasna, comuna Arcuş, str. Benedek Elek nr. 493

2005

700

mobil

8.28

Lucrare de artă „Vas cu flori 1"

Autor: Hajdu Julia Katalin Tehnică: pastel

Dimensiuni: 35x25 cm

Judeţul Covasna, comuna Arcuş, str. Benedek Elek nr. 493

2005

200

mobil

8.28

Lucrare de artă „Coş cu flori"

Autor: Hajdu Julia Katalin Tehnică: ulei pe pânză Dimensiuni: 40x47 cm

Judeţul Covasna, comuna Arcuş, str. Benedek Elek nr. 493

2005

700

mobil

8.28

Lucrare de artă „Peisaj livadă"

Autor: Andrei Vlăduţ Efremov

Tehnică: acuarelă

Dimensiuni: 36x23 cm

Judeţul Covasna, comuna Arcuş, str. Benedek Elek nr. 493

2005

700

mobil

8.28

Lucrare de artă „Peisaj montan"

Autor: Andrei Vlăduţ Efremov

Tehnică: acuarelă

Dimensiuni: 45x25 cm

Judeţul Covasna, comuna Arcuş, str. Benedek Elek nr. 493

2005

700

mobil

8.28

Lucrare de artă „Ferestre la Brebu"

Autor: Dan Palade

Tehnică: ulei pe pânză Dimensiuni: 65x55 cm

Judeţul Covasna, comuna Arcuş, str. Benedek Elek nr. 493

2006

3.174,39

mobil

8.28

Lucrare de artă „Grădină la castel"

Autor: Andrea Palade

Flondor

Tehnică: ulei pe pânză

Dimensiuni: 30x50 cm

Judeţul Covasna,

comuna Arcuş,

str. Benedek Elek nr. 493

2006

2.292,62

mobil

Cod de clasificare

Denumire

Date de identificare

Anul

dobândirii/ dării în folosinţă

Valoarea de inventar

(lei)

Tip bun

Descriere tehnică

(pe scurt)

Adresa

8.28

Lucrare de artă „Arcuri pe lac"

Autor: Claudius Benone

Pepine

Tehnică: acuarelă pe pânză

Dimensiuni: 60x45 cm

Judeţul Covasna, comuna Arcuş, str. Benedek Elek nr. 493

2006

1.763,55

mobil

8.28

Lucrare de artă „Arcuş"

Autor: Diana Margareta

Cepleanu

Tehnică: ulei pe pânză

Dimensiuni: 80x80 cm

Judeţul Covasna,

comuna Arcuş,

str. Benedek Elek nr. 493

2006

3.527,10

mobil

8.28

Lucrare de artă „Floarea de muşcată"

Autor: Florica Peia

Tehnică: ulei pe pânză Dimensiuni: 50x80 cm

Judeţul Covasna,

comuna Arcuş,

str. Benedek Elek nr. 493

2006

2.470,65

mobil

8.28

Lucrare de artă „Oglinda apei"

Autor: Marian Dobre Tehnică: ulei pe pânză Dimensiuni: 80x80 cm

Judeţul Covasna,

comuna Arcuş,

str. Benedek Elek nr. 493

2006

2.470,65

mobil

8.28

Lucrare de artă „Struguri şi trandafiri"

Autor: Horea Paştina Tehnică: ulei-carbon Dimensiuni: 46,7x39,4 cm

Judeţul Covasna,

comuna Arcuş,

str. Benedek Elek nr. 493

2006

3.529,50

mobil

8.28

Lucrare de artă „Luminiş (Arcuş) I"

Autor: Mihai Sârbulescu Tehnică: ulei pe pânză Dimensiuni: 50x40 cm

Judeţul Covasna,

comuna Arcuş,

str. Benedek Elek nr. 493

2006

2.470,65

mobil

8.28

Lucrare de artă „Portret de secui"

Autor: Mihai Zigman

Tehnică: ulei pe pânză Dimensiuni: 60x60 cm

Judeţul Covasna,

comuna Arcuş,

str. Benedek Elek nr. 493

2006

2.500

mobil

8.28

Lucrare de artă „Amintire"

Autor: Claudia Laura Zigman Tehnică: mixtă

Dimensiuni: 70x50 cm

Judeţul Covasna,

comuna Arcuş,

str. Benedek Elek nr. 493

2006

2.500

mobil

8.28

Lucrare de artă „Jurnalul de la Arcuş"

Autor: Ioan Aron Ţăroi Tehnică: mixtă

Dimensiuni: 50x70 cm

Judeţul Covasna, comuna Arcuş, str. Benedek Elek nr. 493

2006

5.500

mobil

8.28

Lucrare de artă „Luminiş (Arcuş) II"

Autor: Mihai Sârbulescu Tehnică: ulei pe pânză Dimensiuni: 50x40 cm

Judeţul Covasna,

comuna Arcuş,

str. Benedek Elek nr. 493

2006

2.470,65

mobil

8.28

Lucrare de artă „Spiritul locului"

Autor: Mihai Zigman

Tehnică: mixtă

Dimensiuni: 70x50 cm

Judeţul Covasna, comuna Arcuş, str. Benedek Elek nr. 493

2006

1.500

mobil

8.28

Lucrare de artă „Poartă din Arcuş"

Autor: Victoria Ţăroi Tehnică:apă-acrilice pe hârtie

Dimensiuni: 50x70 cm

Judeţul Covasna, comuna Arcuş, str. Benedek Elek nr. 493

2006

3.000

mobil

8.28

Lucrare de artă „Poartă din Arcuş"

Autor: Victoria Ţăroi Tehnică: creion şi acrilice pe hârtie

Dimensiuni: 65x50 cm

Judeţul Covasna,

comuna Arcuş,

str. Benedek Elek nr. 493

2006

3.000

mobil

8.28

Lucrare de artă „Sărbătoare la castel"

Autor: Claudia Laura Zigman

Tehnică: tempera

Dimensiuni: 70x50 cm

Judeţul Covasna, comuna Arcuş, str. Benedek Elek nr. 493

2006

2.500

mobil

ANEXA Nr. 2

DATELE   DE   IDENTIFICARE

ale imobilelor care ies din domeniul public al statului ca urmare a retrocedărilor

Nr crt.

Nr. MF

Denumirea

Adresa

Persoana juridică la care se afla în administrare imobilul

1

37343

Clădirea Inspectoratului pentru Cultură Bistriţa-Năsăud

Municipiul Bistriţa, piaţa Petru Rareş nr. 1, judeţul Bistriţa-Năsăud

Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional Bistriţa-Năsăud

2

39181

Muzeul de Artă Decorativă Palatul Ştirbey

Municipiul Bucureşti, sectorul 1, Calea Victoriei nr. 107

Muzeul Naţional de Artă al României

3

39184

Casa Muzeu Beatrice şi Hrandt Avakian

Municipiul Bucureşti, sectorul 1, str. Arh. Ion Mincu nr. 19

Muzeul Naţional de Artă al României

4

62064

Imobil

Municipiul Constanţa, bd. Tomis nr. 20, judeţul Constanţa

Oficiul Naţional al Monumentelor Istorice

5

62065

Casa Jianu

Municipiul Caracal, str. Negru Vodă nr. 1, judeţul Olt

Oficiul Naţional al Monumentelor Istorice

6

40405

Depozit carte

Oraşul Sălişte, Piaţa Junilor nr. 1.317, judeţul Sibiu

Biblioteca Naţională a României

7

26334

Muzeul Pelişor şi construcţii speciale

Judeţ: Prahova;   oraş Sinaia; Str. Peleşului nr: 2;

Muzeul Naţional Peleş

ANEXA Nr. 3

INVENTARUL

bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului

1. Ordonator principal de credite

4192812

Ministerul Culturii şi Cultelor

2. Ordonator secundar de credite

3. Ordonator terţiar de credite

3434012

Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional Botoşani

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale  de  cercetare-dezvoltare  şi,   după   caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul de stat

Nr. MF

Cod de

clasificare

Denumire

Date de identificare

Anul dobândirii/

dării în folosinţă

Valoarea de inventar

(lei)

Situaţia juridică

Situaţia juridică actuală

Tip bun

Descriere tehnică

(pe scurt)

Vecinătăţi

(după caz,

pe scurt)

Adresa

Baza legală

In administrare/ concesiune

Concesionat/

închiriat/ dat cu titlu gratuit

27185

8.29.06

Casa

„Alexandru

Văsescu"

Clădire S + P + E,

Sc = 355,31 mp,

Sd = 645,77 mp

Judeţul Botoşani, municipiul Botoşani, Str. Unirii nr. 10

1990

102.517

Decizia nr. 175/27.04.1990 a Primăriei Judeţului

Botoşani

în administrare

imobil

1. Ordonator principal de credite

4192812

Ministerul Culturii şi Cultelor

2. Ordonator secundar de credite

3. Ordonator terţiar de credite

3228381

Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional Caraş-Severin

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale  de  cercetare-dezvoltare  şi,   după   caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul de stat

Nr. MF

Cod de

clasificare

Denumire

Date de identificare

Anul dobândirii/

dării în folosinţă

Valoarea

de inventar

(lei)

Situaţia juridică

Situaţia juridică actuală

Tip bun

Descriere tehnică

(pe scurt)

Vecinătăţi

(după caz,

pe scurt)

Adresa

Baza legală

In administrare/ concesiune

Concesionat/

închiriat/ dat cu titlu gratuit

26843

8.29.06

Clădirea

Direcţiei

Judeţene

pentru

Cultură, Culte şi Patrimoniul

Cultural

Naţional

Caraş- Severin

Clădire parter şi mezanin,

Sd = 478 mp

Judeţul Caraş- Severin, municipiul Reşiţa, Piaţa 1 Decembrie 1918 nr. 30-31

1992

106.294

Decizia

nr. 39/24.01.1992

a Prefecturii

Judeţului Caraş- Severin

în administrare

imobil

1. Ordonator principal de credite

4192812

Ministerul Culturii şi Cultelor

2. Ordonator secundar de credite

3. Ordonator terţiar de credite

4494861

Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional Sălaj

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale  de  cercetare-dezvoltare  şi,   după   caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul de stat

Nr. MF

Cod de

clasificare

Denumire

Date de identificare

Anul dobândirii/

dării în folosinţă

Valoarea

de inventar

(lei)

Situaţia juridică

Situaţia juridică actuală

Tip bun

Descriere tehnică

(pe scurt)

Vecinătăţi

(după caz,

pe scurt)

Adresa

Baza legală

In administrare/ concesiune

Concesionat/

închiriat/ dat cu titlu gratuit

38481

8.29.06

Clădirea Direcţiei Judeţene pentru

Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional Sălaj

Clădire S + P + E

Sc = 389 mp,

Sd = 1.422 mp,

Judeţul Sălaj, municipiul Zalău, Piaţa Iuliu Maniu nr. 13

1972

919.504

Decizia nr. 372/16.12.1972 a Consiliului Popular al Judeţului Sălaj

în administrare

imobil

101505

8.29.06

Garaj

Sc = 44 mp,

Judeţul Sălaj, municipiul Zalău, Piaţa Iuliu Maniu nr. 13

1972

7.085

Decizia nr. 372/16.12.1972 a Consiliului Popular al Judeţului Sălaj

în administrare

imobil

1. Ordonator principal de credite

4192812

Ministerul Culturii şi Cultelor

2. Ordonator secundar de credite

3. Ordonator terţiar de credite

2483483

Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional Timiş

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale  de  cercetare-dezvoltare  şi,   după   caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul de stat

Nr. MF

Cod de

clasificare

Denumire

Date de identificare

Anul dobândirii/

dării în folosinţă

Valoarea de inventar

(lei)

Situaţia juridică

Situaţia juridică actuală

Tip bun

Descriere tehnică

(pe scurt)

Vecinătăţi

(după caz,

pe scurt)

Adresa

Baza legală

In administrare/ concesiune

Concesionat/

închiriat/

dat cu titlu

gratuit

62068

8.29.06

Sediul Direcţiei Judeţene pentru

Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional Timiş

Clădire

S+P+E+M+

subpantă,

Sc = 486 mp,

Sd = 1.301,78mp,

teren aferent

486 mp

Judeţul Timiş, municipiul Timişoara, str. Episcop Augustin Pacha nr. 8

1991

1.060.219

HG nr. 1.396/2000

în administrare

imobil

1. Ordonator principal de credite

4192812

Ministerul Culturii şi Cultelor

2. Ordonator secundar de credite

3. Ordonator terţiar de credite

4221276

Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional a Municipiului Bucureşti

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale  de  cercetare-dezvoltare  şi,   după   caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul de stat

Nr. MF

Cod de

clasificare

Denumire

Date de identificare

Anul dobândirii/

dării în folosinţă

Valoarea de inventar

(lei)

Situaţia juridică

Situaţia juridică actuală

Tip bun

Descriere tehnică

(pe scurt)

Vecinătăţi

(după caz,

pe scurt)

Adresa

Baza legală

In administrare/ concesiune

Concesionat/

închiriat/ dat cu titlu gratuit

150146

8.29.06

Imobil

Sc = 270,87 mp, teren aferent 572 mp

Municipiul Bucureşti, sectorul 2, str. Sfântul Ştefan nr. 3

2005

547.473

HG nr. 2.276/2006

în administrare

imobil

1. Ordonator principal de credite

4192812

Ministerul Culturii si Cultelor

2. Ordonator secundar de credite

3. Ordonator terţiar de credite

4192952

Muzeul National de Istorie a României

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale  de  cercetare-dezvoltare  şi,   după   caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul de stat

Nr. MF

Cod de

clasificare

Denumire

Date de identificare

Anul dobândirii/ dării în folosinţă

Valoarea de inventar

(lei)

Situaţia juridică

Situaţia juridică actuală

Tip bun

Descriere tehnică

(pe scurt)

Vecinătăţi

(după caz,

pe scurt)

Adresa

Baza legală

In administrare/ concesiune

Concesionat/

închiriat/ dat cu titlu gratuit

34136

8.28

Muzeul Naţional de Istorie a României

Clădire monumentală neoclasică de formă trapezoidală; cele 4 aripi au 3 nivele şi includ o curte interioară în care se găseşte lapidariumul din anii '70; clădirea are 4 cupole pe colturi

Calea Victoriei,

str. Stavropoleos,

Str. Poştei,

Str. Franceză

Municipiul Bucureşti, sectorul 3, Calea Victoriei nr. 12

1970

5.285

HCM nr. 294/1970

în administrare

imobil

1. Ordonator principal de credite

4192812

Ministerul Culturii şi Cultelor

2. Ordonator secundar de credite

3. Ordonator terţiar de credite

2842935

Muzeul Naţional Peleş

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale  de  cercetare- dezvoltare  şi,   după   caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul de stat

Nr. MF

Cod de

clasificare

Denumire

Date de identificare

Anul dobândirii/

dării în folosinţă

Valoarea de inventar

(lei)

Situaţia juridică

Situaţia juridică actuală

Tip bun

Descriere tehnică

(pe scurt)

Vecinătăţi

(după caz,

pe scurt)

Adresa

Baza legală

In administrare/ concesiune

Concesionat/

închiriat/dat cu titlu gratuit

26333

8.28

Casă pază, casă de bilete şi grup sanitar

Casă pază şi casă de bilete: clădire din cărămidă acoperită cu ţiglă, cu lemnărie aparentă, suprafaţa terenului 24,24 mp. Grup sanitar: clădire din cărămidă cu terasă acoperită cu hidroizolaţie din carton şi bitum, 8 cabine, încălzire centrală, apă curentă şi gaze.

Judeţul Prahova, oraşul Sinaia, Str. Peleşului nr. 2

1953

92.561,64

Ordinul ministrului culturii nr. 92/1953

în administrare

imobil

Nr. MF

Cod de

clasificare

Denumire

Date de identificare

Anul dobândirii/

dării în folosinţă

Valoarea

de inventar

(lei)

Situaţia juridică

Situaţia juridică actuală

Tip bun

Descriere tehnică (pe scurt)

Vecinătăţi

(după caz,

pe scurt)

Adresa

Baza legală

In administrare/ concesiune

Concesionat/

închiriat/dat cu titlu gratuit

26336

8.28

Depozit tezaur,

Colecţia Peleş,

Colecţia Pelişor, arme, pictură şi

sculptură, mobilier, textile, artă decorativă,

corpuri de iluminat, terase

(sculptură),

istorie memoriale

(foto,documente,

bibliotecă)

57.599 piese orfevrărie, artă decorativă, artă plastică, instrumente muzicale, vitralii, orologie, corpuri iluminat

Judeţul Prahova, oraşul Sinaia, Str. Peleşului nr. 2

1953

11.243,98

Ordinul ministrului culturii nr. 92/1953

în administrare

mobil

150145

8.29.06

Clădire-depozit cu ascensor

Clădire

D+P+E+M cu fundaţie şi cadre din beton armat, Sc = 448 mp,

Sd = 1.497 mp, teren aferent 1.744,91 mp

Judeţul Prahova,

oraşul Sinaia,

str. Cumpătul nr. 12A

2004

568.522,08

HG nr. 426/2004

în administrare

imobil

1. Ordonator principal de credite

4192812

Ministerul Culturii si Cultelor

2. Ordonator secundar de credite

3. Ordonator terţiar de credite

4722536

Muzeul National de Istorie a Transilvaniei

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale  de  cercetare-dezvoltare  şi,   după   caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul de stat

Nr. MF

Cod de

clasificare

Denumire

Date de identificare

Anul dobândirii/

dării în folosinţă

Valoarea

de inventar

(lei)

Situaţia juridică

Situaţia juridică actuală

Tip bun

Descriere tehnică

(pe scurt)

Vecinătăţi

(după caz,

pe scurt)

Adresa

Baza legală

In administrare/ concesiune

Concesionat/

închiriat/dat cu titlu gratuit

39713

8.28

Colecţia Muzeului Naţional de Istorie a Transilvaniei

408.620 piese; colecţia de arheologie preistorică

şi antică, colecţia de istorie medie şi modernă,

colecţia de istorie contemporană,cabinetul

numismatic, colecţia de istorie a farmaciei

Judeţul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, str. Constantin Daicoviciu nr. 2

1859

513.810

Săpături, donaţii, achiziţii

în administrare

mobil

39714

8.29.06

Clădirea Muzeului Naţional de Istorie a Transilvaniei

Casă   din    piatră si beton, acoperiş de tablă, S+P+2E, curte interioară

Case, Romtelecom, Universita- tea Tehnică, Piaţa Muzeului

Judeţul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, str. Constantin Daicoviciu nr. 2

1963

7.467,748

HCM nr. 1.377/ 1972

în administrare

imobil

39716

8.29.06

Baza arheologică

Sarmizegetusa

(judeţul Hunedoara)

Casă veche: piatră, chirpici, lut, ţiglă; Casă nouă: piatră, BCA, beton, acoperiş ţiglă

Case particulare, grădini

Judeţul Hunedoara, comuna Sarmizegetusa nr. 178

1977

108.633

CF nr. 735 - Haţeg

în administrare

imobil

39717

8.29.06

Clădirea Laboratorului zonal de restaurare - conservare Cluj-Napoca

Clădire I: piatră, cărămidă, acoperiş ţiglă, demisol+parter+ mansardă; Clădire II: fundaţie de beton, BCA. curte şi grădină

Case particulare, cimitir, şosea

Judeţul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Calea Turzii nr. 111

1995

158.389

CF  nr.   115.289  - Cluj- Napoca

în administrare

imobil

1. Ordonator principal de credite

4192812

Ministerul Culturii şi Cultelor

2. Ordonator secundar de credite

3. Ordonator terţiar de credite

10272223

Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale  de  cercetare-dezvoltare  şi,   după   caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul de stat

Nr. MF

Cod de

clasificare

Denumire

Date de identificare

Anul dobândirii/

dării în folosinţă

Valoarea

de inventar

(lei)

Situaţia juridică

Situaţia juridică actuală

Tip bun

Descriere tehnică

(pe scurt)

Vecinătăţi

(după caz,

pe scurt)

Adresa

Baza legală

In administrare/ concesiune

Concesionat/

închiriat/dat cu titlu gratuit

62032

8.29.06

Casa

Memorială „Romulus Cioflec" Araci

Casă ţărănească din sec. XIX (2 camere, bucătărie, şopron, fântână, curte cu o suprafaţă de 742 mp)

Case particulare

Judeţul Covasna, sat Araci

1998

21.122

HG nr. 486/1990 si HG nr. 115/1990

în administrare

imobil

145226

8.29.06

Sediul Muzeului Naţional al Carpaţilor Răsăriteni

Suprafaţa construită = 218 mp;

Suprafaţa terenului aferent = 864 mp

Judeţul Covasna,

municipiul Sfântu

Gheorghe,

str. Gabor Aron nr. 16

2003

219

HG nr. 525/2003

în administrare

imobil

1. Ordonator principal de credite

4192812

Ministerul Culturii şi Cultelor

2. Ordonator secundar de credite

3. Ordonator terţiar de credite

14348740

Muzeul Naţional de Artă Contemporană al României

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale  de  cercetare-dezvoltare  şi,   după   caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul de stat

Nr. MF

Cod de

clasificare

Denumire

Date de identificare

Anul dobândirii/

dării în folosinţă

Valoarea

de inventar

(lei)

Situaţia juridică

Situaţia juridică actuală

Tip bun

Descriere tehnică

(pe scurt)

Vecinătăţi

(după caz,

pe scurt)

Adresa

Baza legală

In administrare/ concesiune

Concesionat/

închiriat/dat cu titlu gratuit

38658

8.29.06

Imobil şi teren

Clădire monument istoric. Subsol parţial 400 mp; etajele 3,4 şi 7 dintr-o clădire P+7; teren 125 mp

Municipiul Bucureşti, sectorul 2, Calea Moşilor nr. 62-68, 70

1998

20.977

Ordinele  ministrului culturii nr. 1.018/1998 şi 4.122/1999

în administrare

imobil

1. Ordonator principal de credite

4192812

Ministerul Culturii şi Cultelor

2. Ordonator secundar de credite

3. Ordonator terţiar de credite

4426344

Teatrul Naţional Lucian Blaga din Cluj-Napoca

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale  de  cercetare-dezvoltare  şi,   după   caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul de stat

Nr. MF

Cod de

clasificare

Denumire

Date de identificare

Anul dobândirii/

dării în folosinţă

Valoarea

de inventar

(lei)

Situaţia juridică

Situaţia juridică actuală

Tip bun

Descriere tehnică

(pe scurt)

Vecinătăţi

(după caz,

pe scurt)

Adresa

Baza legală

In administrare/ concesiune

Concesionat/

închiriat/

dat cu titlu

gratuit

38148

8.29.06

Edificiul Teatrului Naţional Cluj-Napoca

Casă cu etaj, din cărămidă, acoperită cu tablă

Judeţul Cluj, Municipiul Cluj- Napoca, piaţa Ştefan cel Mare nr. 24

1919

173.586

Decretul-lege nr. 260/1945

în administrare

imobil

1. Ordonator principal de credite

4192812

Ministerul Culturii şi Cultelor

2. Ordonator secundar de credite

3. Ordonator terţiar de credite

4417168

Teatrul Naţional Marin Sorescu Craiova

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale  de  cercetare-dezvoltare  şi,   după   caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul de stat

Nr. MF

Cod de

clasificare

Denumire

Date de identificare

Anul dobândirii/

dării în folosinţă

Valoarea

de inventar

(lei)

Situaţia juridică

Situaţia juridică actuală

Tip bun

Descriere tehnică (pe scurt)

Vecinătăţi

(după caz,

pe scurt)

Adresa

Baza legală

In administrare/ concesiune

Concesionat/

închiriat/dat cu titlu gratuit

38136

8.29.06

Clădirea Teatrului Naţional Craiova

Clădire cu subsol, demisol, parter + 3 etaje şi turn al scenei de 36 m

N - Calea Bucureşti,

S - str. Al. I. Cuza,

V -Bloc Lumea Copiilor,

E - Universitatea

Judeţul Dolj, municipiul Craiova, str. Alexandru Ioan Cuza nr. 11

1973

16.714.360

Proces-verbal de recepţie

în administrare

imobil

1. Ordonator principal de credite

4192812

Ministerul Culturii şi Cultelor

2. Ordonator secundar de credite

3. Ordonator terţiar de credite

4288411

Teatrul Maghiar de Stat

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale  de  cercetare- dezvoltare  şi,   după   caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul de stat

Nr. MF

Cod de

clasificare

Denumire

Date de identificare

Anul dobândirii/

dării în folosinţă

Valoarea de inventar

(lei)

Situaţia juridică

Situaţia juridică actuală

Tip bun

Descriere tehnică (pe scurt)

Vecinătăţi

(după caz,

pe scurt)

Adresa

Baza legală

In administrare/ concesiune

Concesionat/

închiriat/dat cu titlu gratuit

36143

8.29.06

Teatrul Maghiar de Stat Cluj- Napoca

Monument arhitectural: sală de spectacole 857 de locuri, scenă, săli de repetiţii,

Politehnica, Râul Someş

Judeţul Cluj,

municipiul Cluj- Napoca, str. Emil Isac nr. 26

1902

12.593.966

Extras de Carte

funciară

nr. 1.699/1945

în administrare

imobil

fosă orchestră, cabine artişti; Clădirea atelierelor; Magazia de decoruri III; Sală de repetiţii; Gard barieră mal râu Someş

36144

8.29.06

Garsonieră

O cameră şi dependinţe (locuinţă de serviciu)

Bloc de 4 etaje

Judeţul Cluj, municipiul Cluj- Napoca, str. Prof. Tudor Ciortea nr. 7, ap. 49

1998

31.134

Achiziţie

în administrare

imobil

36145

8.29.06

Garsonieră

O cameră şi dependinţe (locuinţă de serviciu)

Bloc de 4 etaje

Judeţul Cluj, municipiul Cluj- Napoca, Str. Zorilor nr. 39

1998

31.735

Achiziţie

în administrare

imobil

1. Ordonator principal de credite

4192812

Ministerul Culturii şi Cultelor

2. Ordonator secundar de credite

3. Ordonator terţiar de credite

4266766

Filarmonica George Enescu

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale  de  cercetare- dezvoltare  şi,   după   caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul de stat

Nr. MF

Cod de

clasificare

Denumire

Date de identificare

Anul dobândirii/

dării în folosinţă

Valoarea de inventar

(lei)

Situaţia juridică

Situaţia juridică actuală

Tip bun

Descriere tehnică

(pe scurt)

Vecinătăţi

(după caz,

pe scurt)

Adresa

Baza legală

In administrare/ concesiune

Concesionat/

închiriat/dat cu titlu gratuit

35351

8.29.06

Clădirea

Ateneului

Român

Clădire cu dom circular (monument istoric)

Municipiul Bucureşti,sectorul 1, str. Benjamin Franklin nr. 1-3

1888

66.373.037

Act nr. 315/23.01.1997

în administrare

imobil

1. Ordonator principal de credite

4192812

Ministerul Culturii şi Cultelor

2. Ordonator secundar de credite

3. Ordonator terţiar de credite

4221314

Opera Naţională Bucureşti

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale  de  cercetare- dezvoltare  şi,   după   caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul de stat

Nr. MF

Cod de

clasificare

Denumire

Date de identificare

Anul dobândirii/

dării în folosinţă

Valoarea

de inventar

(lei)

Situaţia juridică

Situaţia juridică actuală

Tip bun

Descriere tehnică

 (pe scurt)

Vecinătăţi

(după caz,

pe scurt)

Adresa

Baza legală

In administrare/ concesiune

Concesionat/

închiriat/dat cu titlu gratuit

34408

8.29.06

Clădirea Operei Naţionale Bucureşti

Sd=27.000 mp, Sc=7.320 mp, zidărie din cărămidă, instalaţii electrice, apă, încălzire centrală. Compusă din: corp central (A cu 3 nivele şi B cu 4 nivele), două anexe cu 4 nivele (C+D)

Municipiul Bucureşti, sectorul 5, bd. Mihail Kogălniceanu nr. 70-72

1953

10.670

Adresa

Ministerului

Culturii nr. 834/21.08.1997

în administrare

imobil

1. Ordonator principal de credite

4192812

Ministerul Culturii şi Cultelor

2. Ordonator secundar de credite

3. Ordonator terţiar de credite

13705917

Centrul de Cultură Arcuş

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale  de  cercetare- dezvoltare  şi,   după   caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul de stat

Nr. MF

Cod de

clasificare

Denumire

Date de identificare

Anul dobândirii/

dării în folosinţă

Valoarea

de inventar

(lei)

Situaţia juridică

Situaţia juridică actuală

Tip bun

Descriere tehnică

(pe scurt)

Vecinătăţi

(după caz,

pe scurt)

Adresa

Baza legală

In administrare/ concesiune

Concesionat/

închiriat/dat cu titlu gratuit

39

8.28

Colecţie de artă

monumentală

75 de sculpturi şi o tapiserie realizate de 65 de artişti plastici în cadrul ediţiilor 1974- 1980 ale Simpozionului Naţional de Artă

Centrul de

perfecţionare european -CJ Covasna

Judeţul Covasna, comuna Arcuş, str. Benedek Elek nr. 493

1990

830.385

HG nr. 486/1990 HG nr. 115/1990

în administrare

mobil

40

8.29.06

Clădire

principală

Castel

Clădire în stil neobaroc, cu două nivele şi demisol, 20 camere, 616 mp; curte 5.202 mp; pădure, parc şi lac de agrement de 47.404 mp

Centrul de

perfecţionare

european -CJ Covasna

Judeţul Covasna, comuna Arcuş, str. Benedek Elek nr. 493

1990

8.292.821

HG nr. 486/1990 HG nr. 115/1990

în administrare

imobil

41

8.29.06

Capelă

Clădire în stil neogotic, de 72 mp

Centrul de

perfecţio­nare

european -CJ Covasna

Judeţul Covasna, comuna Arcuş, str. Benedek Elek nr. 493

1990

14.687

HG nr. 486/1990 HG nr. 115/1990

în administrare

imobil

42

8.29.06

Clădire anexă

Un corp cu 6 încăperi, în suprafaţă de 229 mp, construit din cărămidă

Centrul de

perfecţionare

european -CJ Covasna

Judeţul Covasna, comuna Arcuş, str. Benedek Elek nr. 493

1990

99.870

HG nr. 486/1990 HG nr. 115/1990

în administrare

imobil

43

8.29.06

Grajduri

3 corpuri în suprafaţă de 553 mp (117, 80, 356) din care două corpuri cu structură de lemn zidită cu BCA şi un corp zidit cu cărămidă şi BCA

Centrul de

perfecţionare

european -CJ Covasna

Judeţul Covasna, comuna Arcuş, str. Benedek Elek nr. 493

1990

345.719

HG nr. 486/1990 HG nr. 115/1990

în administrare

imobil

Nr. MF

Cod de

clasificare

Denumire

Date de identificare

Anul dobândirii/

dării în folosinţă

Valoarea de inventar

(lei)

Situaţia juridică

Situaţia juridică actuală

Tip bun

Descriere tehnică

(pe scurt)

Vecinătăţi

(după caz,

pe scurt)

Adresa

Baza legală

In administrare/ concesiune

Concesionat/

închiriat/dat cu titlu gratuit

44

8.29.06

Volieră

20 mp, împrejmuire cu plasă de sârmă

Centrul de

perfecţionare european

CJ Covasna

Judeţul Covasna, comuna Arcuş, str. Benedek Elek nr. 493

1990

1.915

HG nr. 486/1990

HG nr. 115/1990

în administrare

imobil

45

8.29.06

Decantor

Pentru decantarea apei de râu care alimentează lacul de agrement

Centrul de

perfecţionare european

CJ Covasna

Judeţul Covasna, comuna Arcuş, str. Benedek Elek nr. 493

1990

22.295

HG nr. 486/1990 HG nr. 115/1990

în administrare

imobil

46

8.29.06

Alei şi drum de acces

Imbrăcate cu asfalt sau criblură

Centrul de

perfecţionare european

CJ Covasna

Judeţul Covasna, comuna Arcuş, str. Benedek Elek nr. 493

1990

6.928

HG nr. 486/1990 HG nr. 115/1990

în administrare

imobil

47

8.29.06

Pod din beton

Situat la intrarea în incinta instituţiei, asigură trecerea peste râul Arcuş

Centrul de

perfecţionare european

CJ Covasna

Judeţul Covasna, comuna Arcuş, str. Benedek Elek nr. 493

1990

10.339

HG nr. 486/1990 HG nr. 115/1990

în administrare

imobil

48

8.29.06

Pod din lemn

Pod arcuit din lemn, lungime 15 m, asigură accesul de pe mal pe insula aşezată pe lacul de agrement

Centrul de

perfecţionare european

CJ Covasna

Judeţul Covasna, comuna Arcuş, str. Benedek Elek nr. 493

1990

753

HG nr. 486/1990 HG nr. 115/1990

în administrare

imobil

49

8.29.06

Gard de sârmă

Gard de sârmă pentru

împrejmuirea curţii pe latura est-vest

Centrul de

perfecţionare european

CJ Covasna

Judeţul Covasna, comuna Arcuş, str. Benedek Elek nr. 493

1990

30.154

HG nr. 486/1990 HG nr. 115/1990

în administrare

imobil

50

8.29.06

Seră

In suprafaţă de 50 mp, fără încălzire

Centrul de

perfecţionare european

CJ Covasna

Judeţul Covasna, comuna Arcuş, str. Benedek Elek nr. 493

1990

32.219

HG nr. 486/1990 HG nr. 115/1990

în administrare

imobil

51

8.29.06

Sistem de alimentare cu apă pentru grajd

In stare de neutilizare, distrus de la preluare

Centrul de

perfecţionare european

CJ Covasna

Judeţul Covasna, comuna Arcuş, str. Benedek Elek nr. 493

1990

27.002

HG nr. 486/1990 HG nr. 115/1990

în administrare

imobil

52

8.29.06

Zid de sprijin pârâu

Pe o lungime de 20 m, pe malul râului Arcuş

Centrul de

perfecţionare european

CJ Covasna

Judeţul Covasna, comuna Arcuş, str. Benedek Elek nr. 493

1990

53.295

HG nr. 486/1990 HG nr. 115/1990

în administrare

imobil

53

8.29.06

Zid de sprijin corp anexă, pe malul râului Arcuş

3 piloni din beton

Centrul de

perfecţio­nare european

CJ Covasna

Judeţul Covasna, comuna Arcuş, str. Benedek Elek nr. 493

1990

3.713

HG nr. 486/1990 HG nr. 115/1990

în administrare

imobil

54

8.29.06

Zid de sprijin

consolidare

mal

Pe lungime de 2 m pe malul râului Arcuş

Centrul de

perfecţionare

european -CJ

Covasna

Judeţul Covasna, comuna Arcuş, str. Benedek Elek nr. 493

1990

51.269

HG nr. 486/1990 HG nr. 115/1990

în administrare

imobil

Nr. MF

Cod de

clasificare

Denumire

Date de identificare

Anul dobândirii/

dării în folosinţă

Valoarea

de inventar

(lei)

Situaţia juridică

Situaţia juridică actuală

Tip bun

Descriere tehnică

(pe scurt)

Vecinătăţi

(după caz,

pe scurt)

Adresa

Baza legală

In administrare/ concesiune

Concesionat/

închiriat/dat cu titlu gratuit

55

8.29.06

Lac de agrement

In suprafaţă de 0,79 ha

Centrul de

perfecţionare european

CJ Covasna

Judeţul Covasna, comuna Arcuş, str. Benedek Elek nr. 493

1990

8.584

HG nr. 486/1990 HG nr. 115/1990

în administrare

imobil

56

8.29.06

Pod

Punte din beton, 2m

Centrul de

perfecţionare european

CJ Covasna

Judeţul Covasna, comuna Arcuş, str. Benedek Elek nr. 493

1990

10.116

HG nr. 486/1990 HG nr. 115/1990

în administrare

imobil

57

8.29.06

Baraj

Amenajare hidrologică pentru alimentarea lacului de agrement

Centrul de

perfecţionare european

CJ Covasna

Judeţul Covasna, comuna Arcuş, str. Benedek Elek nr. 493

1990

24.828

HG nr. 486/1990 HG nr. 115/1990

în administrare

imobil

58

8.29.06

Fântână

Cu apă potabilă pentru alimentarea clădirii principale

Centrul de

perfecţionare european

CJ Covasna

Judeţul Covasna, comuna Arcuş, str. Benedek Elek nr. 493

1990

2.319

HG nr. 486/1990 HG nr. 115/1990

în administrare

imobil

59

8.29.06

Fântână

Cu apă potabilă pentru alimentarea grajdului

Centrul de

perfecţionare european

CJ Covasna

Judeţul Covasna, comuna Arcuş, str. Benedek Elek nr. 493

1990

1.759

HG nr. 486/1990 HG nr. 115/1990

în administrare

imobil

60

8.29.06

Centrală termică

Centrală automată marca Romstal cu pahar dedurizare, pompă DAB, rezervor de combustibil lichid de 4,5 t

Centrul de

perfecţionare european

CJ Covasna

Judeţul Covasna, comuna Arcuş, str. Benedek Elek nr. 493

1990

38.609

HG nr. 486/1990 HG nr. 115/1990

în administrare

imobil

1. Ordonator principal de credite

4192812

Ministerul Culturii şi Cultelor

2. Ordonator secundar de credite

3. Ordonator terţiar de credite

4277986

Centrul de Cultură „George Apostu

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale  de  cercetare- dezvoltare  şi,   după   caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul de stat

Nr. MF

Cod de

clasificare

Denumire

Date de identificare

Anul dobândirii/

dării în folosinţă

Valoarea

de inventar

(lei)

Situaţia juridică

Situaţia juridică actuală

Tip bun

Descriere tehnică

(pe scurt)

Vecinătăţi

(după caz,

pe scurt)

Adresa

Baza legală

In administrare/ concesiune

Concesionat/

închiriat/dat cu titlu gratuit

35584

8.28

Colecţia Muzeului „George Apostu" - Bacău

Opere de artă: 280 piese

Judeţul Bacău, municipiul Bacău, Str. Crângului nr. 18

1990

126.430

Proces-verbal de recepţie a lucrărilor

în administrare

mobil

1. Ordonator principal de credite

4192812

Ministerul Culturii şi Cultelor

2. Ordonator secundar de credite

3. Ordonator terţiar de credite

3647029

Artexim

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale  de  cercetare- dezvoltare  şi,   după   caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul de stat

Nr. MF

Cod de

clasificare

Denumire

Date de identificare

Anul dobândirii/

dării în folosinţă

Valoarea

de inventar

(lei)

Situaţia juridică

Situaţia juridică actuală

Tip bun

Descriere tehnică (pe scurt)

Vecinătăţi

(după caz,

pe scurt)

Adresa

Baza legală

In administrare/ concesiune

Concesionat/

închiriat/dat cu titlu gratuit

27502

8.29.06

Sediul Artexim

Su=273 mp; 2,57% din părţi comune, 2,195% teren aferent

Bloc Victoria Internaţional

Municipiul Bucureşti, sectorul 1, Calea Victoriei nr. 155, bl. D1,sc. 8, et. 2

1994

1.730.600

Sentinţa civilă nr. 4.339/27.04.1994 a Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti

în administrare

imobil

1. Ordonator principal de credite

4192812

Ministerul Culturii şi Cultelor

2. Ordonator secundar de credite

4283830

Centrul Naţional al Cinematografiei

3. Ordonator terţiar de credite

18119242

Arhiva Naţională de Filme

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale  de  cercetare- dezvoltare  şi,   după   caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul de stat

Nr. MF

Cod de

clasificare

Denumire

Date de identificare

Anul dobândirii/

dării în folosinţă

Valoarea

de inventar

(lei)

Situaţia juridică

Situaţia juridică actuală

Tip bun

Descriere tehnică (pe scurt)

Vecinătăţi

(după caz,

pe scurt)

Adresa

Baza legală

In administrare/ concesiune

Concesionat/

închiriat/dat cu titlu gratuit

35896

8.30

Sala

cinematograf

UNION

Situată la parterul unui bloc de locuinţe

Magazine

Municipiul Bucureşti, sectorul 1, str. Ion Câmpineanu nr. 21

1998

800.505

HG nr. 1.063/2005

în administrare

imobil

35897

8.30

Sala

cinematograf

STUDIO

Suprafaţa 2.255 mp

Imobile de

locuinţe

Municipiul Bucureşti, sectorul 1, bd. Gh. Magheru nr. 29

1998

745.792

HG nr. 1.063/2005

în administrare

imobil

37669

8.29.06

Sala

cinematograf

CINEMATECA

ROMÂNĂ

(EFORIE)

La parterul unui bloc de locuinţe P + 8 construit în 1939

Municipiul Bucureşti, sectorul 5, Pasaj Eforie nr. 2

1992

72.506

HG nr. 1.063/2005

în administrare

imobil


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 449/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 449 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 91 2019
    Bună ziua, Ai nevoie de ajutor financiar urgent pentru nevoile tale personale sau de afaceri? Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă majoră pentru clienții care se confruntă cu probleme financiare și au nevoie urgentă de o soluție. Întrebarea despre credit și garanții este ceea ce clienții se preocupă întotdeauna atunci când caută un creditor credibil. Aveți grijă să nu pierdeți victima diferitelor fraude de împrumut online și să pierdeți în cele din urmă banii câștigați cu greu. Dacă aveți nevoie de un credit credibil și de încredere: Consolidarea datoriei, Împrumuturi de afaceri, Împrumuturi personale, Împrumuturi pentru construcții și împrumuturi auto pentru orice relație: info@loanlogics.online sau pastordonaldloanfirm@gmail.com nu există nicio garanție de securitate socială și credit, 100% garanție . Tot ce trebuie să faci este să știi exact ce vrei și să te asiguri că îți vei realiza visele EMAIL. pastordonaldloanfirm@gmail.com WhatsApp us +12899600524
ANONIM a comentat Legea 734 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 1164 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Cuantum - 2014
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 40 1997
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați astăzi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare.
ANONIM a comentat Legea 4 2015
     We are direct providers of Fresh Cut BG, SBLC and MTN which are specifically for lease, our bank instrument can be engage in PPP Trading, Discounting, signature project (s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges, Real Estate and all kind of projects. We do not have any broker chain in our offer or get involved in chauffer driven offers. We deliver with time and precision as sethforth in the agreement. Our terms and Conditions are reasonable, below is our instrument description. The procedure is very simple; the instrument will be reserved on euro clear to be verified by your bank, after verification an arrangement will be made for necessary bank documents and stock testing expenses, the cost of the Bank Guarantee will be paid after the delivery of the MT760, DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG/SBLC) (Appendix A) 2. Total Face Value: Eur 5M MIN and Eur 10B MAX (Ten Billion USD). 3. Issuing Bank: HSBC Bank London, Credit Suisse and Deutsche Bank Frankfurt. 4. Age: One Year, One Month 5. Leasing Price: 6% of Face Value plus 2% commission fees to brokers. 6. Delivery: Bank to Bank swift. 7. Payment: MT-103 or MT760 8. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. We are ready to close leasing with any interested client in few banking days, if interested do not hesitate to contact me direct. wrightjames931@gmail.com Regards, Wright Skype; wrightjames931@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 49 1997
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Decizia 319 2017
    Bună ziua, sunt Ruth Hunt, creditor privat și creditor legal. Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi ipotecare, împrumuturi pentru autoturisme, împrumuturi pentru studenți, credite de consolidare fără garanții, garanții, capital de risc etc ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau o instituție financiară din unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu dobândă redusă și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și securizat. Pentru mai multe informații, trimiteți-ne un e-mail de astăzi Via: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 371 2019
    Salut, Ai nevoie de un împrumut de urgență? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă începe propria afacere? Aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Considerați că este dificil să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii de specializare? Aveți nevoie de fonduri pentru a vă achita datoriile și facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă ?. Iată o oportunitate pentru a obține astăzi împrumutul la o rată a dobânzii de 2% pentru a vă rezolva toate problemele financiare. Interesat, contactați-mă prin e-mail acum; [helenwilson719@gmail.com] HELEN WILSON
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu