Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 44 din 17 ianuarie 1991

privind infiintarea societatilor comerciale pentru producerea nutreturilor combinate - societati pe actiuni -

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 14 din 22 ianuarie 1991


SmartCity3


    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Se infiinteaza societatile comerciale pentru producerea nutreturilor combinate - societati pe actiuni -, avind sediul si capitalul social prevazute in anexa nr. 1, prin preluarea activului si pasivului de la intreprinderile si fabricile pentru nutreturi combinate, care se desfiinteaza.
    Capitalul social a fost stabilit pe baza bilantului contabil la 30 septembrie 1990.
    Valoarea capitalului social al societatilor comerciale va fi corectata dupa finalizarea evaluarii patrimoniului potrivit legii.
    Capitalul social se constituie prin actiuni nominative in valoare de 1000 lei fiecare.
    Art. 2
    Societatile comerciale pentru producerea nutreturilor combinate - societati pe actiuni - au personalitate juridica si vor avea ca obiect de activitate:
    - producerea nutreturilor combinate pe categorii si specii de animale;
    - producerea nutreturilor combinate speciale, a premixurilor medicamentoase si nuclee proteice;
    - contractarea, achizitionarea, depozitarea, conservarea cerealelor si celorlalte materii prime necesare producerii nutreturilor combinate;
    - comercializarea nutreturilor combinate, a nutreturilor speciale, premixurilor medicamentoase si celorlalte produse finite in baza contractelor economice incheiate cu unitatile zootehnice, precum si desfacerea produselor prin magazine proprii pentru crescatorii particulari de animale;
    - prestari de servicii: inginerie marketing, nutritie animala, import de materii prime si echipamente, atragere de capital strain si alte operatiuni potrivit statutului fiecarei societati comerciale.
    Art. 3
    Societatile comerciale pentru producerea nutreturilor combinate - societati pe actiuni - isi desfasoara activitatea in conformitate cu statutul propriu, prevazut in anexele nr. 2.1*) - 2.63*) la prezenta hotarire.
---------------
    *) Anexele nr. 2.1. - 2.63. se comunica unitatilor interesate. Statutul cadru al societatilor comerciale pe actiuni, infiintate potrivit art. 1 din hotarire, este cuprins in anexa nr. 2.

    Art. 4
    Personalul trecut la societatea comerciala de la unitatea care se desfiinteaza se considera transferat in interesul serviciului.
    Persoanele transferate in interesul serviciului sau trecute in functii cu niveluri de salarizare mai mici, ca urmare a aplicarii prevederilor prezentei hotariri, vor primi salariul tarifar avut si sporul de vechime timp de 3 luni.
    Art. 5
    Anexa nr. 1 si anexele nr. 2.1 - 2.63 fac parte integranta din prezenta hotarire.
    Art. 6
    Pe data prezentei hotariri orice dispozitie contrara se abroga.

                       PRIM-MINISTRU
                        PETRE ROMAN

    ANEXA 1

                                 LISTA
societatilor comerciale care se infiinteaza in baza Legii nr. 15/1990 in industria nutreturilor combinate
_______________________________________________________________________________
Nr.  Denumirea     Forma      Sediul:     Obiectul   Capitalul   Denumirea
crt. societatii    juridica  -localitatea de         social      unitatii
     comerciale               si judetul  activitate initial     care se
                                                     -mii lei-   desfiinteaza
                                                     (structura
                                                     conform
                                                     bilantului
                                                         la
                                                     30.09.1990)
                                                        total
                                                     - mijloace
                                                     fixe
                                                     - mijloace
                                                     circulante
______________________________________________________________________________
0        1            2            3          4           5          6
______________________________________________________________________________
 1. Societatea      Societate   Sintimbru             50.249    Intreprinderea
    comerciala      pe actiuni  Alba                 -------    pentru
    pentru                                            42.644    nutreturi
    producerea                                         7.605    concentrate
    nutreturilor                                                Alba
    combinate
    "Alcomb" -
    S.A.
    Sintimbru

    4. Obiectul de activitate:
    - Producerea nutreturilor combinate pe categorii si specii de animale;
    - contractarea si achizitionarea materiilor prime de la producatorii
interni si din import;
    - comercializarea nutreturilor combinate pe baza contractelor economice incheiate cu unitatile zootehnice precum si desfacerea prin magazine proprii catre crescatorii particulari.
______________________________________________________________________________
0        1            2            3          4           5          6
______________________________________________________________________________
 2. Societatea      Societate   Arad                  72.294    Intreprinderea
    comerciala      pe actiuni  Arad                 -------    pentru
    pentru                                            53.598    nutreturi
    producerea                                        18.696    concentrate
    nutreturilor                                                Arad
    combinate
    "Arcomb" -
    S.A. Arad

    4. Obiectul de activitate:
    - Producerea nutreturilor combinate pe categorii si specii de animale;
    - contractarea si achizitionarea materiilor prime de la producatorii
interni si din import;
    - comercializarea nutreturilor combinate pe baza contractelor economice incheiate cu unitatile zootehnice, precum si desfacerea prin magazine proprii catre crescatorii particulari.
______________________________________________________________________________
0        1            2            3          4           5          6
______________________________________________________________________________
 3. Societatea      Societate   Ceala                 33.066    Fabrica pentru
    comerciala      pe actiuni  Arad                 -------    nutreturi
    pentru                                            33.065    concentrate
    producerea                                             1    Ceala
    nutreturilor
    combinate
    "Cecomb" -
    S.A. Ceala

    4. Obiectul de activitate:
    - Producerea nutreturilor combinate pe categorii si specii de animale;
    - contractarea si achizitionarea materiilor prime de la producatorii interni si din import;
    - comercializarea nutreturilor combinate cu unitatile zootehnice, precum si desfacerea prin magazine proprii catre crescatorii particulari.
______________________________________________________________________________
0       1            2            3          4           5          6
______________________________________________________________________________
 4. Societatea      Societate   Costesti              72.065    Intreprinderea
    comerciala      pe actiuni  Arges                -------    pentru
    pentru                                            54.855    nutreturi
    producerea                                        17.210    concentrate
    nutreturilor                                                Arges
    combinate
    "Argecomb"
    - S.A.
    Costesti

    4. Obiectul de activitate:
    - Producerea nutreturilor combinate pe categorii si specii de animale;
    - contractarea si achizitionarea materiilor prime de la producatorii
interni si din import;
    - comercializarea nutreturilor combinate pe baza contractelor economice incheiate cu unitatile zootehnice, precum si desfacerea prin magazine proprii catre crescatorii particulari.
______________________________________________________________________________
0        1            2            3          4           5          6
______________________________________________________________________________
 5. Societatea      Societate   Bacau                 76.184    Intreprinderea
    comerciala      pe actiuni  Bacau                -------    pentru
    pentru                                            59.598    nutreturi
    producerea                                        16.586    concentrate
    nutreturilor                                                Bacau
    combinate
    "Combbac"
    - S.A. Bacau

    4. Obiectul de activitate:
    - Producerea nutreturilor combinate pe categorii si specii de animale cu specializare in nutreturi combinate pentru cresterea curcilor;
    - contractarea si achizitionarea materiilor prime de la producatorii
interni si din import;
    - comercializarea nutreturilor combinate pe baza contractelor economice incheiate cu unitatile zootehnice, precum si desfacerea prin magazine proprii catre crescatorii particulari.
______________________________________________________________________________
0        1            2            3          4           5          6
______________________________________________________________________________
 6. Societatea      Societate   Palota                62.598    Intreprinderea
    comerciala      pe actiuni  Bihor                -------    pentru
    pentru                                            52.065    nutreturi
    producerea                                        10.533    concentrate
    nutreturilor                                                Bihor
    combinate
    "Nutrientul"
    - S.A.
    Palota

    4. Obiectul de activitate:
    - Producerea nutreturilor combinate pe categorii si specii de animale;
    - contractarea si achizitionarea materiilor prime de la producatorii
interni si din import;
    - comercializarea nutreturilor combinate pe baza contractelor economice incheiate cu unitatile zootehnice, precum si desfacerea prin magazine proprii catre crescatorii particulari.
______________________________________________________________________________
0        1            2            3          4           5          6
______________________________________________________________________________
 7. Societatea      Societate   Oradea                28.638    Fabrica pentru
    comerciala      pe actiuni  Bihor                -------    nutreturi
    pentru                                            23.451    concentrate
    producerea                                         5.187    Oradea
    nutreturilor
    combinate
    "Nutrimix"
    - S.A.
    Oradea

    4. Obiectul de activitate:
    - Producerea nutreturilor combinate pe categorii si specii de animale, cu specializarea in nutreturi combinate pentru cresterea pasarilor;
    - contractarea si achizitionarea materiilor prime de la producatorii
interni si din import;
    - comercializarea nutreturilor combinate pe baza contractelor economice incheiate cu unitatile zootehnice, precum si desfacerea prin magazine proprii catre crescatorii particulari.
______________________________________________________________________________
0        1            2            3          4           5          6
______________________________________________________________________________
 8. Societatea      Societate   Tinca                 35.209    Fabrica pentru
    comerciala      pe actiuni  Bihor                -------    nutreturi
    pentru                                            25.324    concentrate
    producerea                                         9.885    Tinca
    nutreturilor
    combinate
    "Combitin"
    - S.A.
    Tinca

    4. Obiectul de activitate:
    - Producerea nutreturilor combinate pe categorii si specii de animale;
    - contractarea si achizitionarea materiilor prime de la producatorii
interni si din import;
    - comercializarea nutreturilor combinate pe baza contractelor economice incheiate cu unitatile zootehnice, precum si desfacerea prin magazine proprii catre crescatorii particulari.
______________________________________________________________________________
0        1            2            3          4           5          6
______________________________________________________________________________
 9. Societatea      Societate   Beclean                8.689    Intreprinderea
    comerciala      pe actiuni  Bistrita-            -------    pentru
    pentru                      Nasaud                 4.473    nutreturi
    producerea                                         4.216    concentrate
    nutreturilor                                                Bistrita-
    combinate                                                   Nasaud
    "Combec"
    - S.A.
    Beclean

    4. Obiectul de activitate:
    - Producerea nutreturilor combinate pe categorii si specii de animale;
    - contractarea si achizitionarea materiilor prime de la producatorii
interni si din import;
    - comercializarea nutreturilor combinate pe baza contractelor economice incheiate cu unitatile zootehnice, precum si desfacerea prin magazine proprii catre crescatorii particulari.
______________________________________________________________________________
0        1            2            3          4           5          6
______________________________________________________________________________
10. Societatea      Societate   Botosani              14.191    Intreprinderea
    comerciala      pe actiuni  Botosani             -------    pentru
    pentru                                             7.846    nutreturi
    producerea                                         6.345    concentrate
    nutreturilor                                                Botosani
    combinate
    "Botpcomb"
    - S.A.
    Botosani

    4. Obiectul de activitate:
    - Producerea nutreturilor combinate pe categorii si specii de animale;
    - contractarea si achizitionarea materiilor prime de la producatorii
interni si din import;
    - comercializarea nutreturilor combinate pe baza contractelor economice incheiate cu unitatile zootehnice, precum si desfacerea prin magazine proprii catre crescatorii particulari.
______________________________________________________________________________
0        1            2            3          4           5          6
______________________________________________________________________________
11. Societatea      Societate   Leorda                10.797    Fabrica pentru
    comerciala      pe actiuni  Botosani             -------    nutreturi
    pentru                                             6.646    concentrate
    producerea                                         4.151    Leorda
    nutreturilor
    combinate
    "Nutrileor"
    - S.A.
    Leorda

    4. Obiectul de activitate:
    - Producerea nutreturilor combinate pe categorii si specii de animale;
    - contractarea si achizitionarea materiilor prime de la producatorii
interni si din import;
    - comercializarea nutreturilor combinate pe baza contractelor economice incheiate cu unitatile zootehnice, precum si desfacerea prin magazine proprii catre crescatorii particulari.
______________________________________________________________________________
0        1            2            3          4           5          6
______________________________________________________________________________
12. Societatea      Societate   Codlea               106.880    Intreprinderea
    comerciala      pe actiuni  Brasov               -------    pentru
    pentru                                            92.977    nutreturi
    producerea                                        13.903    concentrate
    nutreturilor                                                Brasov
    combinate
    "Nutricod"
    - S.A.
    Codlea

    4. Obiectul de activitate:
    - Producerea nutreturilor combinate pe categorii si specii de animale, cu specializare in nutreturi combinate pentru cresterea pasarilor;
    - contractarea si achizitionarea materiilor prime de la producatorii
interni si din import;
    - comercializarea nutreturilor combinate pe baza contractelor economice incheiate cu unitatile zootehnice, precum si desfacerea prin magazine proprii catre crescatorii particulari.
______________________________________________________________________________
0        1            2            3          4           5          6
______________________________________________________________________________
13. Societatea      Societate   Braila                73.340    Intreprinderea
    comerciala      pe actiuni  Braila               -------    pentru
    pentru                                            56.627    nutreturi
    producerea                                        16.713    concentrate
    nutreturilor                                                Braila
    combinate
    "Combimix"
    - S.A.
    Braila

    4. Obiectul de activitate:
    - Producerea nutreturilor combinate pe categorii si specii de animale cu specializarea in nutreturi combinate pentru cresterea porcilor;
    - contractarea si achizitionarea materiilor prime de la producatorii
interni si din import;
    - comercializarea nutreturilor combinate pe baza contractelor economice incheiate cu unitatile zootehnice, precum si desfacerea prin magazine proprii catre crescatorii particulari.
______________________________________________________________________________
0        1            2            3          4           5          6
______________________________________________________________________________
14. Societatea      Societate   Urleasca              66.246    Fabrica
    comerciala      pe actiuni  Braila               -------    pentru
    pentru                                            51.989    nutreturi
    producerea                                        14.257    concentrate
    nutreturilor                                                Urleasca
    combinate
    "Combiur"
    - S.A.
    Urleasca

    4. Obiectul de activitate:
    - Producerea nutreturilor combinate pe categorii si specii de animale cu specializare in nutreturi combinate pentru cresterea pasarilor;
    - contractarea si achizitionarea materiilor prime de la producatorii
interni si din import;
    - comercializarea nutreturilor combinate pe baza contractelor economice incheiate cu unitatile zootehnice, precum si desfacerea prin magazine proprii catre crescatorii particulari.
______________________________________________________________________________
0        1            2            3          4           5          6
______________________________________________________________________________
15. Societatea      Societate   Sahateni              17.857    Intreprinderea
    comerciala      pe actiuni  Buzau                -------    pentru
    pentru                                             9.535    nutreturi
    producerea                                         8.322    concentrate
    nutreturilor                                                Buzau
    combinate
    "Nutribuz"
    - S.A.
    Sahateni

    4. Obiectul de activitate:
    - Producerea nutreturilor combinate pe categorii si specii de animale;
    - contractarea si achizitionarea materiilor prime de la producatorii
interni si din import;
    - comercializarea nutreturilor combinate pe baza contractelor economice incheiate cu unitatile zootehnice, precum si desfacerea prin magazine proprii catre crescatorii particulari.
______________________________________________________________________________
0        1            2            3          4           5          6
______________________________________________________________________________
16. Societatea      Societate   Rimnicu               44.129    Fabrica
    comerciala      pe actiuni  Sarat                -------    pentru
    pentru                      Buzau                 35.725    nutreturi
    producerea                                         8.404    combinate
    nutreturilor                                                Rimnicu
    combinate                                                   Sarat
    "Rimnicomb"
    - S.A.
    Rimnicu
    Sarat

    4. Obiectul de activitate:
    - Producerea nutreturilor combinate pe categorii si specii de animale;
    - contractarea si achizitionarea materiilor prime de la producatorii
interni si din import;
    - comercializarea nutreturilor combinate pe baza contractelor economice incheiate cu unitatile zootehnice, precum si desfacerea prin magazine proprii catre crescatorii particulari.
______________________________________________________________________________
0        1            2            3          4           5          6
______________________________________________________________________________
17. Societatea      Societate   Berzovia              24.180    Intreprinderea
    comerciala      pe actiuni  Caras-               -------    pentru
    pentru                      Severin               21.692    nutreturi
    producerea                                         2.488    concentrate
    nutreturilor                                                Caras-
    combinate                                                   Severin
    "Berzobis"
    - S.A.
    Berzovia

    4. Obiectul de activitate:
    - Producerea nutreturilor combinate pe categorii si specii de animale;
    - contractarea si achizitionarea materiilor prime de la producatorii
interni si din import;
    - comercializarea nutreturilor combinate pe baza contractelor economice incheiate cu unitatile zootehnice, precum si desfacerea prin magazine proprii catre crescatorii particulari.
______________________________________________________________________________
0        1            2            3          4           5          6
______________________________________________________________________________
18. Societatea      Societate   Oltenita              69.911    Intreprinderea
    comerciala      pe actiuni  Calarasi             -------    pentru
    pentru                                            56.357    nutreturi
    producerea                                        13.554    concentrate
    nutreturilor                                                Calarasi
    combinate
    "Nutricom"
    - S.A.
    Oltenita

    4. Obiectul de activitate:
    - Producerea nutreturilor combinate pe categorii si specii de animale cu specializare in nutreturi combinate pentru cresterea porcilor;
    - contractarea si achizitionarea materiilor prime de la producatorii
interni si din import;
    - comercializarea nutreturilor combinate pe baza contractelor economice incheiate cu unitatile zootehnice, precum si desfacerea prin magazine proprii catre crescatorii particulari.
______________________________________________________________________________
0        1            2            3          4           5          6
______________________________________________________________________________
19. Societatea      Societate   Calarasi             153.447    Fabrica
    comerciala      pe actiuni  Calarasi             -------    pentru
    pentru                                           148.098    nutreturi
    producerea                                         5.349    concentrate
    nutreturilor                                                Calarasi
    combinate
    "Calanc"
    - S.A.
    Calarasi

    4. Obiectul de activitate:
    - Producerea nutreturilor combinate pe categorii si specii de animale cu specializare in nutreturi combinate pentru cresterea porcilor;
    - contractarea si achizitionarea materiilor prime de la producatorii
interni si din import;
    - comercializarea nutreturilor combinate pe baza contractelor economice incheiate cu unitatile zootehnice, precum si desfacerea prin magazine proprii catre crescatorii particulari.
______________________________________________________________________________
0        1            2            3          4           5          6
______________________________________________________________________________
20. Societatea      Societate   Dragalina             64.608    Fabrica
    comerciala      pe actiuni  Calarasi             -------    pentru
    pentru                                            50.787    nutreturi
    producerea                                        13.821    concentrate
    nutreturilor                                                Ciulnita
    combinate
    "Combciulnita"
    - S.A.
    Dragalina

    4. Obiectul de activitate:
    - Producerea nutreturilor combinate pe categorii si specii de animale cu specializare in nutreturi combinate pentru cresterea pasarilor de selectie;
    - contractarea si achizitionarea materiilor prime de la producatorii
interni si din import;
    - comercializarea nutreturilor combinate pe baza contractelor economice incheiate cu unitatile zootehnice, precum si desfacerea prin magazine proprii catre crescatorii particulari.
______________________________________________________________________________
0        1            2            3          4           5          6
______________________________________________________________________________
21. Societatea      Societate   Dragalina             32.028    Fabrica
    comerciala      pe actiuni  Calarasi             -------    pentru
    pentru                                            29.895    nutreturi
    producerea                                         2.133    concentrate
    nutreturilor                                                Dragalina
    combinate
    "Combdrag"
    - S.A.
    Dragalina

    4. Obiectul de activitate:
    - Producerea nutreturilor combinate pe categorii si specii de animale cu specializare in nutreturi combinate pentru cresterea pasarilor de selectie;
    - contractarea si achizitionarea materiilor prime de la producatorii
interni si din import;
    - comercializarea nutreturilor combinate pe baza contractelor economice incheiate cu unitatile zootehnice, precum si desfacerea prin magazine proprii catre crescatorii particulari.
______________________________________________________________________________
0        1            2            3          4           5          6
______________________________________________________________________________
22. Societatea      Societate   Cluj-Napoca           61.529    Intreprinderea
    comerciala      pe actiuni  Cluj                 -------    pentru
    pentru                                            46.778    nutreturi
    producerea                                        14.751    concentrate
    nutreturilor                                                Cluj
    combinate
    "Nutrex"
    - S.A.
    Cluj

    4. Obiectul de activitate:
    - Producerea nutreturilor combinate pe categorii si specii de animale cu specializare in nutreturi combinate pentru cresterea pasarilor;
    - contractarea si achizitionarea materiilor prime de la producatorii
interni si din import;
    - comercializarea nutreturilor combinate pe baza contractelor economice incheiate cu unitatile zootehnice, precum si desfacerea prin magazine proprii catre crescatorii particulari.
______________________________________________________________________________
0        1            2            3          4           5          6
______________________________________________________________________________
23. Societatea      Societate   Iclod                 38.051    Fabrica
    comerciala      pe actiuni  Cluj                 -------    pentru
    pentru                                            31.873    nutreturi
    producerea                                         6.178    concentrate
    nutreturilor                                                Iclod
    combinate
    "Prodfuraj"
    - S.A.
    Iclod

    4. Obiectul de activitate:
    - Producerea nutreturilor combinate pe categorii si specii de animale;
    - contractarea si achizitionarea materiilor prime de la producatorii
interni si din import;
    - comercializarea nutreturilor combinate pe baza contractelor economice incheiate cu unitatile zootehnice, precum si desfacerea prin magazine proprii catre crescatorii particulari.
______________________________________________________________________________
0        1            2            3          4           5          6
______________________________________________________________________________
24. Societatea      Societate   Lumina                96.851    Intreprinderea
    comerciala      pe actiuni  Constanta            -------    pentru
    pentru                                            83.081    nutreturi
    producerea                                        13.770    concentrate
    nutreturilor                                                Constanta
    combinate
    "Nutritiva"
    - S.A.
    Constanta

    4. Obiectul de activitate:
    - Producerea nutreturilor combinate pe categorii si specii de animale cu specializare in nutreturi combinate pentru cresterea pasarilor;
    - contractarea si achizitionarea materiilor prime de la producatorii
interni si din import;
    - comercializarea nutreturilor combinate pe baza contractelor economice incheiate cu unitatile zootehnice, precum si desfacerea prin magazine proprii catre crescatorii particulari.
______________________________________________________________________________
0        1            2            3          4           5          6
______________________________________________________________________________
25. Societatea      Societate   Negru Voda            26.270    Fabrica
    comerciala      pe actiuni  Constanta            -------    pentru
    pentru                                            18.324    nutreturi
    producerea                                         7.946    concentrate
    nutreturilor                                                Negru Voda
    combinate
    "Multivita"
    - S.A.
    Negru Voda

    4. Obiectul de activitate:
    - Producerea nutreturilor combinate pe categorii si specii de animale cu specializare in nutreturi combinate pentru cresterea pasarilor;
    - contractarea si achizitionarea materiilor prime de la producatorii
interni si din import;
    - comercializarea nutreturilor combinate pe baza contractelor economice incheiate cu unitatile zootehnice, precum si desfacerea prin magazine proprii catre crescatorii particulari.
______________________________________________________________________________
0        1            2            3          4           5          6
______________________________________________________________________________
26. Societatea      Societate   Poarta Alba           76.806    Fabrica
    comerciala      pe actiuni  Constanta            -------    pentru
    pentru                                            65.089    nutreturi
    producerea                                        11.817    concentrate
    nutreturilor                                                Poarta Alba
    combinate
    "Pacomb"
    - S.A.
    Poarta Alba

    4. Obiectul de activitate:
    - Producerea nutreturilor combinate pe categorii si specii de animale cu specializare in nutreturi combinate pentru cresterea porcilor;
    - contractarea si achizitionarea materiilor prime de la producatorii
interni si din import;
    - comercializarea nutreturilor combinate pe baza contractelor economice incheiate cu unitatile zootehnice, precum si desfacerea prin magazine proprii catre crescatorii particulari.
______________________________________________________________________________
0        1            2            3          4           5          6
______________________________________________________________________________
27. Societatea      Societate   Sfintu                 7.800    Intreprinderea
    comerciala      pe actiuni  Gheorghe             -------    pentru
    pentru                      Covasna                2.143    nutreturi
    producerea                                         5.657    concentrate
    nutreturilor                                                Covasna
    combinate
    "Covasnacomb"
    - S.A.
    Sfintu
    Gheorghe

    4. Obiectul de activitate:
    - Producerea nutreturilor combinate pe categorii si specii de animale;
    - contractarea si achizitionarea materiilor prime de la producatorii
interni si din import;
    - comercializarea nutreturilor combinate pe baza contractelor economice incheiate cu unitatile zootehnice, precum si desfacerea prin magazine proprii catre crescatorii particulari.
______________________________________________________________________________
0        1            2            3          4           5          6
______________________________________________________________________________
28. Societatea      Societate   Crevedia                 560    Intreprinderea
    comerciala      pe actiuni  Dimbovita            -------    pentru
    pentru                                             9.479    nutreturi
    producerea                                         8.919    concentrate
    nutreturilor                                                Dimbovita
    combinate
    "Select-
    nutricomb"
    - S.A.
    Crevedia

    4. Obiectul de activitate:
    - Producerea nutreturilor combinate pe categorii si specii de animale cu specializare in nutreturi combinate pentru cresterea pasarilor;
    - contractarea si achizitionarea materiilor prime de la producatorii
interni si din import;
    - comercializarea nutreturilor combinate pe baza contractelor economice incheiate cu unitatile zootehnice, precum si desfacerea prin magazine proprii catre crescatorii particulari.
______________________________________________________________________________
0        1            2            3          4           5          6
______________________________________________________________________________
29. Societatea      Societate   Titu                  37.580    Fabrica
    comerciala      pe actiuni  Dimbovita            -------    pentru
    pentru                                            23.829    nutreturi
    producerea                                        13.751    concentrate
    nutreturilor                                                Titu
    combinate
    "Combavi"
    - S.A.
    Titu

    4. Obiectul de activitate:
    - Producerea nutreturilor combinate pe categorii si specii de animale cu specializare in nutreturi combinate pentru cresterea pasarilor;
    - contractarea si achizitionarea materiilor prime de la producatorii
interni si din import;
    - comercializarea nutreturilor combinate pe baza contractelor economice incheiate cu unitatile zootehnice, precum si desfacerea prin magazine proprii catre crescatorii particulari.
______________________________________________________________________________
0        1            2            3          4           5          6
______________________________________________________________________________
30. Societatea      Societate   Visina                 9.119
    comerciala      pe actiuni  Dimbovita            -------
    pentru                                             9.119
    producerea
    nutreturilor
    combinate
    "Prodcomb"
    - S.A.
    Visina

    4. Obiectul de activitate:
    - Producerea nutreturilor combinate pe categorii si specii de animale;
    - contractarea si achizitionarea materiilor prime de la producatorii
interni si din import;
    - comercializarea nutreturilor combinate pe baza contractelor economice incheiate cu unitatile zootehnice, precum si desfacerea prin magazine proprii catre crescatorii particulari.
______________________________________________________________________________
0        1            2            3          4           5          6
______________________________________________________________________________
31. Societatea      Societate   Bailesti              57.033    Fabrica
    comerciala      pe actiuni  Dolj                 -------    pentru
    pentru                                            42.835    nutreturi
    producerea                                        14.198    concentrate
    nutreturilor                                                Bailesti
    combinate
    "Combidolj"
    - S.A.
    Bailesti

    4. Obiectul de activitate:
    - Producerea nutreturilor combinate pe categorii si specii de animale cu specializare in nutreturi combinate pentru cresterea porcilor;
    - contractarea si achizitionarea materiilor prime de la producatorii
interni si din import;
    - comercializarea nutreturilor combinate pe baza contractelor economice incheiate cu unitatile zootehnice, precum si desfacerea prin magazine proprii catre crescatorii particulari.
______________________________________________________________________________
0        1            2            3          4           5          6
______________________________________________________________________________
32. Societatea      Societate   Segarcea              27.658    Fabrica
    comerciala      pe actiuni  Dolj                 -------    pentru
    pentru                                            22.820    nutreturi
    producerea                                         4.838    concentrate
    nutreturilor                                                Segarcea
    combinate
    "Secombi"
    - S.A.
    Segarcea

    4. Obiectul de activitate:
    - Producerea nutreturilor combinate pe categorii si specii de animale;
    - contractarea si achizitionarea materiilor prime de la producatorii
interni si din import;
    - comercializarea nutreturilor combinate pe baza contractelor economice incheiate cu unitatile zootehnice, precum si desfacerea prin magazine proprii catre crescatorii particulari.
______________________________________________________________________________
0        1            2            3          4           5          6
______________________________________________________________________________
33. Societatea      Societate   Galati                64.986    Intreprinderea
    comerciala      pe actiuni  Galati               -------    pentru
    pentru                                            48.030    nutreturi
    producerea                                        16.956    concentrate
    nutreturilor                                                Galati
    combinate
    "Combavifor"
    - S.A.
    Galati

    4. Obiectul de activitate:
    - Producerea nutreturilor combinate pe categorii si specii de animale cu specializare in nutreturi combinate pentru cresterea pasarilor;
    - contractarea si achizitionarea materiilor prime de la producatorii
interni si din import;
    - comercializarea nutreturilor combinate pe baza contractelor economice incheiate cu unitatile zootehnice, precum si desfacerea prin magazine proprii catre crescatorii particulari.
______________________________________________________________________________
0        1            2            3          4           5          6
______________________________________________________________________________
34. Societatea      Societate   Tecuci                78.684    Fabrica
    comerciala      pe actiuni  Galati               -------    pentru
    pentru                                            60.975    nutreturi
    producerea                                        17.709    concentrate
    nutreturilor                                                Tecuci
    combinate
    "Tecomb"
    - S.A.
    Tecuci

    4. Obiectul de activitate:
    - Producerea nutreturilor combinate pe categorii si specii de animale;
    - contractarea si achizitionarea materiilor prime de la producatorii
interni si din import;
    - comercializarea nutreturilor combinate pe baza contractelor incheiate cu unitatile zootehnice, precum si desfacerea prin magazine proprii catre crescatorii particulari.
______________________________________________________________________________
0        1            2            3          4           5          6
______________________________________________________________________________
35. Societatea      Societate   Giurgiu               59.541    Intreprinderea
    comerciala      pe actiuni  Giurgiu              -------    pentru
    pentru                                            43.355    nutreturi
    producerea                                        16.186    concentrate
    nutreturilor                                                Giurgiu
    combinate
    "Giurcomb"
    - S.A.
    Giurgiu

    4. Obiectul de activitate:
    - Producerea nutreturilor combinate pe categorii si specii de animale cu specializare in nutreturi combinate pentru cresterea porcilor;
    - contractarea si achizitionarea materiilor prime de la producatorii
interni si din import;
    - comercializarea nutreturilor combinate pe baza contractelor economice incheiate cu unitatile zootehnice, precum si desfacerea prin magazine proprii catre crescatorii particulari.
______________________________________________________________________________
0        1            2            3          4           5          6
______________________________________________________________________________
36. Societatea      Societate   Tirgu Jiu             25.159    Intreprinderea
    comerciala      pe actiuni  Gorj                 -------    pentru
    pentru                                            17.797    nutreturi
    producerea                                         7.362    concentrate
    nutreturilor                                                Gorj
    combinate
    "Comgorj"
    - S.A.
    Tirgu Jiu

    4. Obiectul de activitate:
    - Producerea nutreturilor combinate pe categorii si specii de animale;
    - contractarea si achizitionarea materiilor prime de la producatorii
interni si din import;
    - comercializarea nutreturilor combinate pe baza contractelor economice incheiate cu unitatile zootehnice, precum si desfacerea prin magazine proprii catre crescatorii particulari.
______________________________________________________________________________
0        1            2            3          4           5          6
______________________________________________________________________________
37. Societatea      Societate   Cristuru                 942    Intreprinderea
    comerciala      pe actiuni  Secuiesc             -------    pentru
    pentru                      Harghita              -1.952    nutreturi
    producerea                                         2.893    combinate
    nutreturilor                                                Harghita
    combinate
    "Cristurcomb"
    - S.A.
    Cristuru
    Secuiesc

    4. Obiectul de activitate:
    - Producerea nutreturilor combinate pe categorii si specii de animale;
    - contractarea si achizitionarea materiilor prime de la producatorii
interni si din import;
    - comercializarea nutreturilor combinate pe baza contractelor economice incheiate cu unitatile zootehnice, precum si desfacerea prin magazine proprii catre crescatorii particulari.
______________________________________________________________________________
0        1            2            3          4           5          6
______________________________________________________________________________
38. Societatea      Societate   Mintia                41.317    Intreprinderea
    comerciala      pe actiuni  Hunedoara            -------    pentru
    pentru                                            32.950    nutreturi
    producerea                                         8.367    concentrate
    nutreturilor                                                Hunedoara
    combinate
    "Devacomb"
    - S.A.
    Mintia

    4. Obiectul de activitate:
    - Producerea nutreturilor combinate pe categorii si specii de animale cu specializare in nutreturi combinate pentru cresterea pasarilor;
    - contractarea si achizitionarea materiilor prime de la producatorii
interni si din import;
    - comercializarea nutreturilor combinate pe baza contractelor economice incheiate cu unitatile zootehnice, precum si desfacerea prin magazine proprii catre crescatorii particulari.
______________________________________________________________________________
0        1            2            3          4           5          6
______________________________________________________________________________
39. Societatea      Societate   Orastie               60.502    Fabrica
    comerciala      pe actiuni  Hunedoara            -------    pentru
    pentru                                            49.679    nutreturi
    producerea                                        10.823    concentrate
    nutreturilor                                                Orastie
    combinate
    "Combor"
    - S.A.
    Orastie

    4. Obiectul de activitate:
    - Producerea nutreturilor combinate pe categorii si specii de animale cu specializare in nutreturi combinate pentru cresterea porcilor;
    - contractarea si achizitionarea materiilor prime de la producatorii
interni si din import;
    - comercializarea nutreturilor combinate pe baza contractelor economice incheiate cu unitatile zootehnice, precum si desfacerea prin magazine proprii catre crescatorii particulari.
______________________________________________________________________________
0        1            2            3          4           5          6
______________________________________________________________________________
40. Societatea      Societate   Urziceni              74.755    Intreprinderea
    comerciala      pe actiuni  Ialomita             -------    pentru
    pentru                                            61.255    nutreturi
    producerea                                        13.500    concentrate
    nutreturilor                                                Ialomita
    combinate
    "Combial"
    - S.A.
    Urziceni

    4. Obiectul de activitate:
    - Producerea nutreturilor combinate pe categorii si specii de animale;
    - contractarea si achizitionarea materiilor prime de la producatorii
interni si din import;
    - comercializarea nutreturilor combinate pe baza contractelor economice incheiate cu unitatile zootehnice precum si desfacerea prin magazine proprii catre crescatorii particulari.
______________________________________________________________________________
0        1            2            3          4           5          6
______________________________________________________________________________
41. Societatea      Societate   Iasi                  68.491    Intreprinderea
    comerciala      pe actiuni  Iasi                 -------    pentru
    pentru                                            52.722    nutreturi
    producerea                                        15.769    concentrate
    nutreturilor                                                Iasi
    combinate
    "Nutrimold"
    - S.A.
    Iasi

    4. Obiectul de activitate:
    - Producerea nutreturilor combinate pe categorii si specii de animale;
    - contractarea si achizitionarea materiilor prime de la producatorii
interni si din import;
    - comercializarea nutreturilor combinate pe baza contractelor economice incheiate cu unitatile zootehnice precum si desfacerea prin magazine proprii catre crescatorii particulari.
______________________________________________________________________________
0        1            2            3          4           5          6
______________________________________________________________________________
42. Societatea      Societate   Baia Mare             42.892    Intreprinderea
    comerciala      pe actiuni  Maramures            -------    pentru
    pentru                                            36.510    nutreturi
    producerea                                         6.382    combinate
    nutreturilor                                                Maramures
    combinate
    "Combimar"
    - S.A.
    Baia Mare

    4. Obiectul de activitate:
    - Producerea nutreturilor combinate pe categorii si specii de animale;
    - contractarea si achizitionarea materiilor prime de la producatorii
interni si din import;
    - comercializarea nutreturilor combinate pe baza contractelor economice incheiate cu unitatile zootehnice precum si desfacerea prin magazine proprii catre crescatorii particulari.
______________________________________________________________________________
0        1            2            3          4           5          6
______________________________________________________________________________
43. Societatea      Societate   Drobeta-Turnu         48.600    Intreprinderea
    comerciala      pe actiuni  Severin              -------    pentru
    pentru                      Mehedinti             40.005    nutreturi
    producerea                                         8.595    concentrate
    nutreturilor                                                Mehedinti
    combinate
    "Drobetacomb"
    - S.A.
    Drobeta-Turnu
    Severin

    4. Obiectul de activitate:
    - Producerea nutreturilor combinate pe categorii si specii de animale;
    - contractarea si achizitionarea materiilor prime de la producatorii
interni si din import;
    - comercializarea nutreturilor combinate pe baza contractelor economice incheiate cu unitatile zootehnice precum si desfacerea prin magazine proprii catre crescatorii particulari.
______________________________________________________________________________
0        1            2            3          4           5          6
______________________________________________________________________________
44. Societatea      Societate   Iernut                86.901    Intreprinderea
    comerciala      pe actiuni  Mures                -------    pentru
    pentru                                            70.986    nutreturi
    producerea                                        15.915    concentrate
    nutreturilor                                                Mures
    combinate
    "Nutrimur"
    - S.A.
    Iernut

    4. Obiectul de activitate:
    - Producerea nutreturilor combinate pe categorii si specii de animale; cu specializare in nutreturi combinate pentru cresterea pasarilor si curcilor;
    - contractarea si achizitionarea materiilor prime de la producatorii
interni si din import;
    - comercializarea nutreturilor combinate pe baza contractelor economice incheiate cu unitatile zootehnice precum si desfacerea prin magazine proprii catre crescatorii particulari.
______________________________________________________________________________
0        1            2            3          4           5          6
______________________________________________________________________________
45. Societatea      Societate   Roman                 67.589    Intreprinderea
    comerciala      pe actiuni  Neamt                -------    pentru
    pentru                                            53.160    nutreturi
    producerea                                        14.429    concentrate
    nutreturilor                                                Neamt
    combinate
    "Romnutricomb"
    - S.A.
    Roman

    4. Obiectul de activitate:
    - Producerea nutreturilor combinate pe categorii si specii de animale cu specializare in nutreturi combinate pentru cresterea pasarilor si curcilor;
    - contractarea si achizitionarea materiilor prime de la producatorii
interni si din import;
    - comercializarea nutreturilor combinate pe baza contractelor economice incheiate cu unitatile zootehnice precum si desfacerea prin magazine proprii catre crescatorii particulari.
______________________________________________________________________________
0        1            2            3          4           5          6
______________________________________________________________________________
46. Societatea      Societate   Caracal              124.735    Intreprinderea
    comerciala      pe actiuni  Olt                  -------    pentru
    pentru                                           107.869    nutreturi
    producerea                                        16.866    concentrate
    nutreturilor                                                Olt
    combinate
    "Combicara"
    - S.A.
    Caracal

    4. Obiectul de activitate:
    - Producerea nutreturilor combinate pe categorii si specii de animale cu specializare in nutreturi combinate pentru cresterea porcilor;
    - contractarea si achizitionarea materiilor prime de la producatorii
interni si din import;
    - comercializarea nutreturilor combinate pe baza contractelor economice incheiate cu unitatile zootehnice precum si desfacerea prin magazine proprii catre crescatorii particulari.
______________________________________________________________________________
0        1            2            3          4           5          6
______________________________________________________________________________
47. Societatea      Societate   Corabia               42.227    Fabrica
    comerciala      pe actiuni  Olt                  -------    pentru
    pentru                                            38.056    nutreturi
    producerea                                        11.171    concentrate
    nutreturilor                                                Corabia
    combinate
    "Nutricora"
    - S.A.
    Corabia

    4. Obiectul de activitate:
    - Producerea nutreturilor combinate pe categorii si specii de animale;
    - contractarea si achizitionarea materiilor prime de la producatorii
interni si din import;
    - comercializarea nutreturilor combinate pe baza contractelor economice incheiate cu unitatile zootehnice precum si desfacerea prin magazine proprii catre crescatorii particulari.
______________________________________________________________________________
0        1            2            3          4           5          6
______________________________________________________________________________
48. Societatea      Societate   Ploiesti              59.360    Intreprinderea
    comerciala      pe actiuni  Prahova              -------    pentru
    pentru                                            47.127    nutreturi
    producerea                                        12.233    concentrate
    nutreturilor                                                Prahova
    combinate
    "Combipra"
    - S.A.
    Ploiesti

    4. Obiectul de activitate:
    - Producerea nutreturilor combinate pe categorii si specii de animale cu specializare in nutreturi combinate pentru cresterea pasarilor si curcilor;
    - contractarea si achizitionarea materiilor prime de la producatorii
interni si din import;
    - comercializarea nutreturilor combinate pe baza contractelor economice incheiate cu unitatile zootehnice precum si desfacerea prin magazine proprii catre crescatorii particulari.
______________________________________________________________________________
0        1            2            3          4           5          6
______________________________________________________________________________
49. Societatea      Societate   Satu Mare             65.262    Intreprinderea
    comerciala      pe actiuni  Satu Mare            -------    pentru
    pentru                                            49.447    nutreturi
    producerea                                        15.815    concentrate
    nutreturilor                                                Satu Mare
    combinate
    "Nutrisam"
    - S.A.
    Satu Mare

    4. Obiectul de activitate:
    - Producerea nutreturilor combinate pe categorii si specii de animale;
    - contractarea si achizitionarea materiilor prime de la producatorii
interni si din import;
    - comercializarea nutreturilor combinate pe baza contractelor economice incheiate cu unitatile zootehnice precum si desfacerea prin magazine proprii catre crescatorii particulari.
______________________________________________________________________________
0        1            2            3          4           5          6
______________________________________________________________________________
50. Societatea      Societate   Zalau                 -9.249    Intreprinderea
    comerciala      pe actiuni  Salaj                -------    pentru
    pentru                                           -11.319    nutreturi
    producerea                                         2.070    concentrate
    nutreturilor                                                Salaj
    combinate
    "Combisalaj"
    - S.A.
    Zalau

    4. Obiectul de activitate:
    - Producerea nutreturilor combinate pe categorii si specii de animale;
    - contractarea si achizitionarea materiilor prime de la producatorii
interni si din import;
    - comercializarea nutreturilor combinate pe baza contractelor economice incheiate cu unitatile zootehnice precum si desfacerea prin magazine proprii catre crescatorii particulari.
______________________________________________________________________________
0        1            2            3          4           5          6
______________________________________________________________________________
51. Societatea      Societate   Sibiu                 71.573    Intreprinderea
    comerciala      pe actiuni  Sibiu                -------    pentru
    pentru                                            62.321    nutreturi
    producerea                                         9.252    concentrate
    nutreturilor                                                Sibiu
    combinate
    "Combisib"
    - S.A.
    Sibiu

    4. Obiectul de activitate:
    - Producerea nutreturilor combinate pe categorii si specii de animale cu specializare in nutreturi combinate pentru cresterea pasarilor;
    - contractarea si achizitionarea materiilor prime de la producatorii
interni si din import;
    - comercializarea nutreturilor combinate pe baza contractelor economice incheiate cu unitatile zootehnice precum si desfacerea prin magazine proprii catre crescatorii particulari.
______________________________________________________________________________
0        1            2            3          4           5          6
______________________________________________________________________________
52. Societatea      Societate   Veresti               64.443    Intreprinderea
    comerciala      pe actiuni  Suceava              -------    pentru
    pentru                                            51.320    nutreturi
    producerea                                        13.123    concentrate
    nutreturilor                                                Suceava
    combinate
    "Nutriver"
    - S.A.
    Veresti

    4. Obiectul de activitate:
    - Producerea nutreturilor combinate pe categorii si specii de animale cu specializare in nutreturi combinate pentru cresterea porcilor;
    - contractarea si achizitionarea materiilor prime de la producatorii
interni si din import;
    - comercializarea nutreturilor combinate pe baza contractelor economice incheiate cu unitatile zootehnice precum si desfacerea prin magazine proprii catre crescatorii particulari.
______________________________________________________________________________
0        1            2            3          4           5          6
______________________________________________________________________________
53. Societatea      Societate   Alexandria            31.548    Intreprinderea
    comerciala      pe actiuni  Teleorman            -------    pentru
    pentru                                            17.127    nutreturi
    producerea                                        14.421    concentrate
    nutreturilor                                                Teleorman
    combinate
    "Telecomb"
    - S.A.
    Alexandria

    4. Obiectul de activitate:
    - Producerea nutreturilor combinate pe categorii si specii de animale cu specializare in nutreturi combinate pentru cresterea pasarilor;
    - contractarea si achizitionarea materiilor prime de la producatorii
interni si din import;
    - comercializarea nutreturilor combinate pe baza contractelor economice incheiate cu unitatile zootehnice precum si desfacerea prin magazine proprii catre crescatorii particulari.
______________________________________________________________________________
0        1            2            3          4           5          6
______________________________________________________________________________
54. Societatea      Societate   Rosiori de            26.889    Fabrica
    comerciala      pe actiuni  Vede                 -------    pentru
    pentru                      Teleorman             19.682    nutreturi
    producerea                                         7.207    concentrate
    nutreturilor                                                Rosiori de
    combinate                                                   Vede
    "Rovecomb"
    - S.A.
    Rosiori de
    Vede

    4. Obiectul de activitate:
    - Producerea nutreturilor combinate pe categorii si specii de animale;
    - contractarea si achizitionarea materiilor prime de la producatorii
interni si din import;
    - comercializarea nutreturilor combinate pe baza contractelor economice incheiate cu unitatile zootehnice precum si desfacerea prin magazine proprii catre crescatorii particulari.
______________________________________________________________________________
0        1            2            3          4           5          6
______________________________________________________________________________
55. Societatea      Societate   Giarmata               3.652    Intreprinderea
    comerciala      pe actiuni  Timis                -------    pentru
    pentru                                               741    nutreturi
    producerea                                         2.911    concentrate
    nutreturilor                                                Timis
    combinate
    "Nutritim"
    - S.A.
    Giarmata

    4. Obiectul de activitate:
    - Producerea nutreturilor combinate pe categorii si specii de animale cu specializare in nutreturi combinate pentru cresterea pasarilor;
    - producerea si comercializarea de concentrate proteino-vitamino-minerale si premixuri medicamentoase;
    - contractarea si achizitionarea materiilor prime de la producatorii
interni si din import;
    - comercializarea nutreturilor combinate pe baza contractelor economice incheiate cu unitatile zootehnice precum si desfacerea prin magazine proprii catre crescatorii particulari.
______________________________________________________________________________
0        1            2            3          4           5          6
______________________________________________________________________________
56. Societatea      Societate   Cataloi               55.661    Intreprinderea
    comerciala      pe actiuni  Tulcea               -------    pentru
    pentru                                            47.789    nutreturi
    producerea                                         7.872    concentrate
    nutreturilor                                                Tulcea
    combinate
    "Comitul"
    - S.A.
    Cataloi

    4. Obiectul de activitate:
    - Producerea nutreturilor combinate pe categorii si specii de animale;
    - contractarea si achizitionarea materiilor prime de la producatorii
interni si din import;
    - comercializarea nutreturilor combinate pe baza contractelor economice incheiate cu unitatile zootehnice precum si desfacerea prin magazine proprii catre crescatorii particulari.
______________________________________________________________________________
0        1            2            3          4           5          6
______________________________________________________________________________
57. Societatea      Societate   Babadag               33.207    Fabrica
    comerciala      pe actiuni  Tulcea               -------    pentru
    pentru                                            26.856    nutreturi
    producerea                                         6.351    concentrate
    nutreturilor                                                Babadag
    combinate
    "Nutriba"
    - S.A.
    Babadag

    4. Obiectul de activitate:
    - Producerea nutreturilor combinate pe categorii si specii de animale;
    - contractarea si achizitionarea materiilor prime de la producatorii
interni si din import;
    - comercializarea nutreturilor combinate pe baza contractelor economice incheiate cu unitatile zootehnice precum si desfacerea prin magazine proprii catre crescatorii particulari.
______________________________________________________________________________
0        1            2            3          4           5          6
______________________________________________________________________________
58. Societatea      Societate   Vaslui                54.187    Intreprinderea
    comerciala      pe actiuni  Vaslui               -------    pentru
    pentru                                            46.229    nutreturi
    producerea                                         7.958    concentrate
    nutreturilor                                                Vaslui
    combinate
    "Combivas"
    - S.A.
    Vaslui

    4. Obiectul de activitate:
    - Producerea nutreturilor combinate pe categorii si specii de animale;
    - contractarea si achizitionarea materiilor prime de la producatorii
interni si din import;
    - comercializarea nutreturilor combinate pe baza contractelor economice incheiate cu unitatile zootehnice precum si desfacerea prin magazine proprii catre crescatorii particulari.
______________________________________________________________________________
0        1            2            3          4           5          6
______________________________________________________________________________
59. Societatea      Societate   Birlad                25.710    Fabrica
    comerciala      pe actiuni  Vaslui               -------    pentru
    pentru                                            20.092    nutreturi
    producerea                                         5.618    concentrate
    nutreturilor                                                Birlad
    combinate
    "Birladcombi"
    - S.A.
    Birlad

    4. Obiectul de activitate:
    - Producerea nutreturilor combinate pe categorii si specii de animale;
    - contractarea si achizitionarea materiilor prime de la producatorii
interni si din import;
    - comercializarea nutreturilor combinate pe baza contractelor economice incheiate cu unitatile zootehnice precum si desfacerea prin magazine proprii catre crescatorii particulari.
______________________________________________________________________________
0        1            2            3          4           5          6
______________________________________________________________________________
60. Societatea      Societate   Babeni                39.043    Intreprinderea
    comerciala      pe actiuni  Vilcea               -------    pentru
    pentru                                            29.677    nutreturi
    producerea                                         9.366    concentrate
    nutreturilor                                                Vilcea
    combinate
    "Combiba"
    - S.A.
    Babeni

    4. Obiectul de activitate:
    - Producerea nutreturilor combinate pe categorii si specii de animale;
    - contractarea si achizitionarea materiilor prime de la producatorii
interni si din import;
    - comercializarea nutreturilor combinate pe baza contractelor economice incheiate cu unitatile zootehnice precum si desfacerea prin magazine proprii catre crescatorii particulari.
______________________________________________________________________________
0        1            2            3          4           5          6
______________________________________________________________________________
61. Societatea      Societate   Focsani               56.484    Intreprinderea
    comerciala      pe actiuni  Vrancea              -------    pentru
    pentru                                            44.464    nutreturi
    producerea                                        12.020    concentrate
    nutreturilor                                                Vrancea
    combinate
    "Combivra"
    - S.A.
    Focsani

    4. Obiectul de activitate:
    - Producerea nutreturilor combinate pe categorii si specii de animale cu specializare in nutreturi combinate pentru cresterea pasarilor;
    - contractarea si achizitionarea materiilor prime de la producatorii
interni si din import;
    - comercializarea nutreturilor combinate in baza contractelor economice incheiate cu unitatile zootehnice precum si desfacerea prin magazine proprii catre crescatorii particulari.
______________________________________________________________________________
0        1            2            3          4           5          6
______________________________________________________________________________
62. Societatea      Societate   Bucuresti            308.759    Fabrica
    comerciala      pe actiuni                       -------    pentru
    de productie,                                    278.135    nutreturi
    inginerie si                                      30.624    concentrate
    servicii pentru                                             Sabaru
    nutreturi                                                   Intreprinderea
    combinate                                                   pentru
    "Nutricomb"                                                 nutreturi
    - S.A.                                                      concentrate,
    Bucuresti                                                   nuclee
                                                                proteice si
                                                                biostimulatori
                                                                Dolj
                                                                Oficiul pentru
                                                                tehnologie si
                                                                controlul
                                                                calitatii
                                                                nutreturilor
                                                                combinate

    4. Obiectul de activitate:
    - Producerea de nutreturi combinate complete, nutreturi combinate
speciale: nuclee proteino-vitamino-minerale, zooforturi, preparate de interventie si premixuri medicamentoase;
    - contractarea si achizitionarea materiilor prime de la producatorii
interni si din import a celor deficitare (cereale, fainuri proteice, vitamine, aminoacizi, coccidiostatice si alti aditivi furajeri), echipamente complexe si piese de schimb, cooperari cu agenti economici interni si externi, operatiuni portuare si de expeditie, atragere de capital strain pentru cooperari proprii;
    - comercializarea nutreturilor combinate pe baza contractelor economice incheiate cu unitatile zootehnice precum si desfacerea prin magazine proprii catre crescatorii particulari.
______________________________________________________________________________
0        1            2            3          4           5          6
______________________________________________________________________________
63. Societatea      Societate   Peris                 85.844    Intreprinderea
    comerciala      pe actiuni  Sectorul             -------    de reparatii
    pentru                      agricol Ilfov         55.891    si fabricatii
    producerea                                        29.954    Peris
    utilajelor si
    pieselor de
    schimb
    "Metamix"
    - S.A. Peris

    4. Obiectul de activitate:
    - Producerea si comercializarea utilajelor si pieselor de schimb pentru ramura industriei alimentare, utilaje pentru ridicat si transport cereale si produse pulverulente, silozuri metalice pentru depozitarea cerealelor, nutreturilor combinate si fainurilor, mori cu ciocanele si instalatii de omogenizare pentru producerea nutreturilor combinate;
    - activitatea de "service" pentru utilaje din fabricatie si instalatii de dozare si cintarire.
______________________________________________________________________________

    ANEXA 2

                             STATUTUL*)
    Societatii comerciale pentru producerea nutreturilor combinate "...." - S.A.

    *) Denumirea, sediul si capitalul social pentru fiecare societate in parte sint cele prevazute in anexa nr. 1.

    CAP. 1
    Denumirea, forma juridica, sediul, durata

    Art. 1
    Denumirea societatii
    Denumirea societatii este Societatea comerciala pentru producerea nutreturilor combinate "...." - S.A.
    In toate actele, facturile, anunturile, publicatiile si alte acte emanind de la societate, denumirea societatii va fi precedata sau urmata de cuvintele "societate pe actiuni" sau initialele S.A., de capitalul social si numarul de inregistrare.
    Art. 2
    Forma juridica a societatii
    Societatea comerciala pentru producerea nutreturilor combinate "...." - S.A. este persoana juridica romana, avind forma juridica de societate pe actiuni. Aceasta isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul statut.
    Art. 3
    Sediul societatii
    Sediul societatii este in Romania, localitatea ..., str. ... nr. ... .
Sediul societatii poate fi schimbat in alta localitate din Romania, pe baza hotaririi adunarii generale a actionarilor, potrivit legii.
    Societatea poate avea sucursale, filiale, reprezentante, agentii situate si in alte localitati.
    Art. 4
    Durata societatii
    Durata societatii este nelimitata, cu incepere de la data inmatricularii in registrul comertului.

    CAP. 2
    Obiectul de activitate al societatii

    Art. 5
    Obiectul de activitate al societatii este:
    - producerea nutreturilor combinate pe categorii si specii de animale pentru toti crescatorii de animale;
    - contractarea si achizitionarea materiilor prime de la producatorii interni si din import prin societatile comerciale specializate in conformitate cu prevederile legale;
    - comercializarea nutreturilor combinate pe baza contractelor economice incheiate cu societatile specializate in cresterea animalelor, asociatii de crescatori, precum si desfacerea prin magazine proprii a nutreturilor combinate pentru crescatorii particulari.

    CAP. 3
    Capitalul social, actiunile

    Art. 6
    Capitalul social
    Capitalul social initial este de ... mii lei stabilit pe baza bilantului contabil la 30 septembrie 1990 si are urmatoarea structura:
    - mijloace fixe in valoare de ... mii lei
    - mijloace circulante in valoare de ... mii lei.
    Capitalul social este impartit in actiuni nominative de 1.000 lei fiecare, este in intregime subscris de statul roman, in calitate de actionar unic si varsat in intregime la data constituirii societatii.
    Capitalul social initial este detinut integral de statul roman, ca actionar unic, pina la transmiterea actiunilor din proprietatea statului catre terte persoane fizice sau juridice, romane sau straine, in conditiile legii.
    Art. 7
    Actiunile
    Actiunile nominative ale societatii vor cuprinde toate elementele prevazute de lege.
    Actiunile vor purta timbrul sec al societatii si semnatura a doi administratori.
    Societatea va tine evidenta actiunilor intr-un registru numerotat, sigiliat si parafat de presedintele consiliului de administratie; registrul se pastreaza la sediul societatii sub ingrijirea consiliului de administratie.
    Art. 8
    Majorarea capitalului
    Capitalul social poate fi majorat pe baza hotaririi adunarii generale extraordinare a actionarilor, prin emiterea de noi actiuni reprezentind aportul in numerar sau in natura.
    Majorarea capitalului se poate face partial sau total in natura prin hotarirea adunarii generale a actionarilor, pe baza evaluarii efectuate de expertii desemnati de catre actionari.
    Art. 9
    Reducerea capitalului
    Reducerea capitalului se poate face pe baza hotaririi adunarii generale extraordinare a actionarilor.
    Propunerea de reducere a capitalului trebuie comunicata de catre consiliul de administratie comisiei de cenzori cu cel putin 30 de zile inainte de data adunarii generale a actionarilor care decide asupra reducerii. Comisia de cenzori va trebui sa refere asupra cauzelor si conditiilor reducerii.
    Art. 10
    Majorarea sau reducerea capitalului societatilor, atit timp cit este integral de stat, se poate face numai cu aprobarea organului care a infiintat societatea.
    Art. 11
    Drepturi si obligatii decurgind din actiuni
    Fiecare actiune confera actionarului dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor si de a participa la distribuirea dividendelor, potrivit legii.
    Obligatiile societatii sint garantate cu patrimoniul social, iar actionarii raspund numai in limita actiunilor ce le-au subscris.
    Art. 12
    Cesiunea actiunilor
    Actiunile sint indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaste decit un singur proprietar pentru fiecare actiune.
    Cesiunea actiunilor se va face potrivit legii.
    Cesiunea actiunii se inregistreaza in registrul de evidenta a actiunilor si se mentioneaza pe titlu.
    Art. 13
    Pierderea actiunilor
    In cazul pierderii uneia sau mai multor actiuni, proprietarul va trebui sa anunte consiliul de administratie si sa faca public faptul prin presa. Dupa 6 luni va putea obtine un duplicat al actiunii.

    CAP. 4
    Adunarea generala a actionarilor

    Art. 14
    Atributii
    Adunarea generala a actionarilor este organul de conducere al societatii, care decide asupra activitatii acesteia si asigura politica ei economica si comerciala.
    Adunarea generala a actionarilor are urmatoarele atributii principale:
    a) aproba structura organizatorica a societatii si numarul de posturi, precum si normativul de constituire a compartimentelor functionale si de productie;
    b) alege membrii consiliului de administratie si ai comisiei de cenzori, le stabileste atributiile si ii revoca;
    c) numeste directorii, le stabileste atributiile si ii revoca;
    d) aproba si modifica programele de activitate si bugetul societatii;
    e) analizeaza rapoartele consiliului de administratie privind stadiul si perspectivele societatii, cu referire la profit, pozitia pe piata interna si internationala, nivelul tehnic, calitatea, forta de munca, protectia mediului, relatiile cu clientii. De asemenea, hotaraste asupra nivelului fondurilor pentru cercetari stiintifice care au ca obiect fundamentarea strategiilor de dezvoltare, cresterea calitatii produselor si serviciilor, elaborarea de produse si tehnologii noi competitive;
    f) hotaraste cu privire la contractare de imprumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe, la nivelul imprumuturilor bancare curente si la conditiile de acordare a garantiilor; stabileste conditiile de acordare a creditelor comerciale si aproba orice fel de credit financiar acordat de societate;
    g) examineaza, aproba sau modifica bilantul si contul de beneficii si pierderi dupa analizarea rapoartelor consiliului de administratie si al comisiei de cenzori; aproba repartizarea beneficiilor intre actionari;
    h) hotaraste cu privire la infiintarea si desfiintarea de sucursale si filiale;
    i) hotaraste cu privire la marimea sau reducerea capitalului social, precum si la cesiunea actiunilor;
    j) hotaraste cu privire la adoptarea sau modificarea statutului, precum si la transformarea formei juridice a societatii;
    k) hotaraste cu privire la comasarea, divizarea sau dizolvarea societatii;
    l) hotaraste cu privire la executarea de reparatii capitale si realizarea de investitii noi;
    m) hotaraste, cu prilejul stabilirii bugetului, asupra modului de remunerare a membrilor consiliului de administratie; hotaraste asupra salariilor si primelor directorilor;
    n) hotaraste cu privire la actionarea in justitie a membrilor consiliului de administratie, directorilor si adjunctilor acestora si ai cenzorilor, pentru paguba pricinuita societatii;
    o) hotaraste asupra oricaror alte probleme din competenta sa potrivit legii sau prezentului statut.
    Art. 15
    Convocarea adunarilor generale ale actionarilor
    Adunarile generale ale actionarilor sint de doua feluri: ordinare si extraordinare.
    Adunarea generala ordinara are atributiile prevazute la art. 14 lit. a), g) si n), iar adunarea generala extraordinara, atributiile prevazute la lit. h)-o), precum si celelalte atributii ce le revin potrivit legii si prezentului statut.
    Art. 16
    Adunarea generala se convoaca de presedintele consiliului de administratie sau de unul dintre administratori desemnat de presedinte.
    Adunarile generale ordinare au loc o data pe an, la doua luni de la incheierea exercitiului economic financiar pentru examinarea bilantului si a contului de beneficii si pierderi pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si bugetului pe anul urmator.
    Adunarile generale extraordinare se convoaca in conditiile prevazute de lege, la cererea actionarilor reprezentind 1/10 din capitalul social, la cererea comisiei de cenzori.
    Adunarea generala va fi convocata de administratori de cite ori va fi nevoie.
    Convocarea va fi publicata in Monitorul Oficial si intr-unul din ziarele de larga circulatie din localitatea in care se afla sediul societatii sau din cea mai apropiata localitate.
    Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii, precum si ordinea de zi cu aratarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunarii.
    Cind in ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.
    Adunarea generala a actionarilor se intruneste in sediul societatii sau in alt loc din aceasta localitate.
    Hotaririle adunarilor se iau prin vot deschis.
    Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie si a cenzorilor, pentru revocarea lor si pentru luarea hotaririlor referitoare la raspunderea administratorilor.
    Art. 17
    Adunarea generala a actionarilor este prezidata de presedintele consiliului de administratie, iar in lipsa acestuia de catre unul din vicepresedinti, desemnat de presedinte.
    Presedintele consiliului de administratie desemneaza, dintre actionari, doi secretari care vor verifica prezenta actionarilor la adunare si vor intocmi procesul-verbal al sedintei.
    Procesul-verbal se va scrie intr-un registru sigilat si parafat. Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat sedinta si de secretarul care l-a intocmit.
    Art. 18
    Adunarea generala ordinara este constituita valabil si poate lua hotariri daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel putin 2/3 din capitalul social, iar la a doua convocare, daca detin cel putin 1/2 din capitalul social.
    Adunarea generala extraordinara este constituita valabil si poate lua hotariri daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel putin 3/4 din capitalul social, iar la a doua convocare, daca detin cel putin 1/2 din capitalul social.
    Adunarea generala a actionarilor statutar constituita ia hotariri cu majoritatea absoluta de voturi a celor prezenti sau reprezentati.
    Hotaririle adunarii generale sint obligatorii chiar pentru actionarii absenti sau nereprezentati.
    Art. 19
    In perioada in care statul este actionarul unic, atributiile adunarii generale a actionarilor vor fi exercitate de consiliul imputernicitilor statului, alcatuit si numit potrivit legii, pina la crearea conditiilor de constituire a adunarii generale a actionarilor.
    Consiliul imputernicitilor statului este constituit din 7 membri numiti, potrivit legii, de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, astfel: cite un reprezentant al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, al Ministerului Finantelor, al Ministerului Resurselor si Industriei, al Ministerului Comertului si Turismului si specialisti ai societatii (ingineri, economisti, juristi, alti specialisti din domeniul de activitate al societatii).
    Membrii consiliului imputernicitilor statului numiti pina la constituirea adunarii generale a actionarilor isi pastreaza calitatea de angajati la unitatea sau institutia de la care provin, precum si toate drepturile si obligatiile derivind din aceasta calitate.
    Membrii consiliului imputernicitilor statului nu pot face parte din mai mult de doua consilii sau participa la societati comerciale cu care respectivele societati in care sint numiti ca imputerniciti intretin relatii de afaceri sau au interese contrare.
    Din consiliul imputernicitilor statului nu pot face parte persoane care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita precum si pentru alte infractiuni prevazute de lege referitor la societatile comerciale.
    Consiliul imputernicitilor statului prezinta semestrial Ministerului Agriculturii si Alimentatiei un raport asupra activitatii desfasurate de societatea comerciala si un program de activitate pentru perioada viitoare, iar la incheierea activitatii prezinta raportul asupra intregii activitati desfasurate.
    Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul imputernicitilor statului poate atrage in activitatea de analiza consilieri si consultanti din diferite sectoare. Activitatea acestora va fi recompensata material, conform intelegerii pe baza de contract.
    Consiliul imputernicitilor statului indeplineste orice alte atributii care deriva din legislatia in vigoare, precum si din statutul societatii.
    Consiliul imputernicitilor statului se intruneste in prezenta a 3/4 din numarul total si hotaraste valabil cu votul a jumatate plus unu din numarul total, daca hotaraste in probleme de competenta adunarii generale ordinare a actionarilor, si in prezenta a 4/5 si voturi a 3/4 din membri, daca hotaraste in probleme de competenta adunarii generale extraordinare.
    Retribuirea se face in tantieme, reprezentind cote procentuale din beneficiu in conditiile stabilite de guvern.
    Consiliul imputernicitilor statului isi va inceta activitatea pe baza constituirii adunarii generale a actionarilor.

    CAP. 5
    Consiliul de administratie

    Art. 20
    Organizare
    Societatea este administrata de catre un consiliu de administratie format din 11 persoane alese de adunarea generala a actionarilor pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi alesi pe noi perioade de 4 ani, care pot avea calitatea de actionari.
    Cind se creeaza un loc vacant in consiliul de administratie, adunarea generala a actionarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant.
    Pina la transmiterea actiunilor din proprietatea statului catre terte persoane fizice sau juridice, consiliul de administratie al societatii comerciale va fi numit de consiliul imputernicitilor statului, cu acordul ministerului de resort.
    Consiliul de administratie este condus de un presedinte.
    Consiliul de administratie se intruneste la sediul societatii ori de cite ori este necesar, la convocarea presedintelui sau a 1/3 din numarul membrilor sai, si ia decizii cu majoritatea simpla de voturi din numarul total al membrilor consiliului. El este prezidat de presedinte, iar in lipsa acestuia de unul dintre administratori, desemnat de presedinte. Presedintele numeste un secretar fie dintre membrii consiliului, fie din afara acestuia.
    Dezbaterile consiliului de administratie au loc conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de presedinte cu cel putin 15 zile inainte. Acestea se consemneaza in procesul-verbal al sedintei care se scrie intr-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie. Procesul-verbal se semneaza de persoana care a prezidat sedinta si de secretar.
    Consiliul de administratie poate delega o parte din atributiile sale unui comitet de directie compus din membri alesi dintre administratori.
    Presedintele indeplineste si functia de director general (director), in care calitate conduce si comitetul de directie, asigurind conducerea curenta a societatii, aducerea la indeplinire a hotaririlor adunarii generale si ale consiliului de administratie.
    In relatiile cu tertii, societatea este reprezentata de catre presedintele consiliului de administratie pe baza si in limitele imputernicirilor date de adunarea generala a actionarilor sau, in lipsa lui, de catre unul din administratori, desemnat de consiliu.
    Membrii consiliului de administratie vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societatii in interesul acesteia, in limita drepturilor care li se confera.
    Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la dispozitia actionarilor si comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate documentele societatii.
    Presedintele si ceilalti membri ai consiliului de administratie si directorii raspund fata de societate pentru prejudiciile rezultate din faptele lor ilicite, pentru abaterile de la statut si pentru greseli in administrarea societatii.
    Art. 21
    Consiliul de administratie are urmatoarele atributii:
    a) angajeaza si concediaza personalul;
    b) stabileste indatoririle si imputernicirile personalului societatii pe compartimente;
    c) aproba incheierea de contracte de inchiriere (luare sau dare cu chirie) pe baza hotaririi adunarii generale ordinare a actionarilor;
    d) stabileste tactica si strategia de marketing, de cercetare si dezvoltare, de asigurare a calitatii, de protectie a mediului;
    e) supune anual adunarii generale a actionarilor, in termen de 60 de zile de la incheierea exercitiului economic financiar, raportul cu privire la activitatea societatii, bilantul si contul de beneficii si pierderi pe anul precedent, precum si proiectul de buget al societatii pe anul urmator;
    f) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a actionarilor.

    CAP. 6

    Art. 22
    Gestiunea societatii este controlata de actionari si de comisia de cenzori, aleasa in conditiile legii de adunarea generala a actionarilor, formata din 3 membri care nu pot avea o alta functie in societate si tot atitia supleanti.
    In perioada in care statul este actionar unic, cenzorii sint reprezentanti ai Ministerului de Finante.
    Art. 23
    Pentru a putea exercita dreptul la control, actionarilor si comisiei de cenzori li se vor prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea, situatia patrimoniului, a beneficiilor si a pierderilor.
    Art. 24
    Comisia de cenzori are urmatoarele atributii principale:
    - in cursul exercitiului financiar verifica gospodarirea fondurilor fixe si a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa si registrele de evidenta contabila si informeaza consiliul de administratie asupra neregulilor constatate;
    - la incheierea exercitiului financiar controleaza exactitatea inventarului, a documentelor si informatiilor prezentate de consiliul de administratie asupra fondurilor societatii, a bilantului si a contului de beneficii si pierderi, prezentind adunarii generale a actionarilor un raport scris prin care se propune aprobarea sau modificarea bilantului si a contului de beneficii si pierderi;
    - la lichidarea societatii controleaza operatiunile de lichidare;
    - prezinta adunarii generale a actionarilor punctul de vedere privind propunerile de reducere a capitalului social.
    Atributiile comisiei de cenzori se completeaza si cu alte obligatii prevazute de lege.
    Art. 25
    Comisia de cenzori se intruneste la sediul societatii si ia decizii in unanimitate. Daca nu se realizeaza unanimitate, raportul cu divergente se inainteaza adunarii generale.
    Comisia de cenzori poate convoca adunarea generala a actionarilor in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% .

    CAP. 7
    Activitatea societatii

    Art. 26
    Exercitiul economic financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu incepe la data constituirii societatii.
    Art. 27
    Societatea va tine evidenta contabila in lei si va intocmi anual bilantul si contul de profit si pierderi, avind in vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor.
    Bilantul contabil anual si contul de profit si pierderi se supun aprobarii Ministerului Finantelor si se publica in Monitorul Oficial, Partea a IV-a.
    Art. 28
    Profitul societatii se stabileste prin bilantul aprobat de adunarea generala a actionarilor.
    Plata profitului cuvenit actionarilor se face de societate in conditiile legii.
    In cazul inregistrarii de pierderi, partile se obliga sa analizeze cauzele si sa ia masuri de recuperare.
    Art. 29
    Nivelul salariilor pentru personalul societatii pe categorii de calificare si functii se stabileste si poate fi modificat de catre adunarea generala a actionarilor in functie de studii si munca efectiv prestata cu respectarea limitei minime de salarizare prevazuta de lege.
    Drepturile si obligatiile personalului societatii se stabilesc de consiliul de administratie.
    Drepturile salariale se stabilesc prin negocieri la nivelul societatii si se inscriu in contractul colectiv de munca, incheiat conform prevederilor legii.
    Drepturile salariale individuale se stabilesc prin contracte individuale, tinind seama de prevederile contractului colectiv de munca.
    Drepturile si obligatiile personalului societatii se stabilesc de consiliul de administratie.
    Art. 30
    Consiliul de administratie stabileste in conditiile legii modul de amortizare a fondurilor fixe.

    CAP. 8
    Modificarea formei juridice, dizolvarea, litigii

    Art. 31
    Societatea va putea fi transformata in alta forma de societate prin hotarirea adunarii generale extraordinare a actionarilor.
    Cit timp societatea va avea capitalul integral de stat, ea va putea fi transformata numai cu aprobarea organului care a infiintat-o.
    Art. 32
    Urmatoarele situatii duc la dizolvarea societatii:
    - imposibilitatea realizarii obiectului social;
    - pierderea a jumatate din capitalul social, daca adunarea generala a actionarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma ramasa;
    - numarul de actionari va fi redus sub 5, timp de 6 luni;
    - in orice alte situatii pe baza hotaririi adunarii generale a actionarilor.
    Art. 33
    In caz de dizolvare, societatea va fi lichidata.
    Lichidarea societatii se va face dupa procedura prevazuta de lege.
    Art. 34
    Litigiile societatii cu persoane fizice sau juridice romane sint de competenta instantelor judecatoresti de drept comun.
    Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre societate si persoane juridice romane pot fi solutionate si prin arbitraj, potrivit legii.
    Art. 35
    Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile legale referitoare la societatile comerciale.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 44/1991

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 44 din 1991
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu