E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
A fost modificat de:
Hotărârea 439 1991 abrogat de articolul 31 din actul Hotărârea 523 1996
Articolul 3 din actul Hotărârea 439 1991 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 333 1993
Articolul 4 din actul Hotărârea 439 1991 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 333 1993
Articolul 6 din actul Hotărârea 439 1991 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 333 1993
Articolul 7 din actul Hotărârea 439 1991 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 333 1993
Articolul 19 din actul Hotărârea 439 1991 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 333 1993
Articolul 24 din actul Hotărârea 439 1991 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 333 1993
Articolul 3 din actul Hotărârea 439 1991 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 333 1993
Hotărârea 439 1991 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 364 1992
Articolul 7 din actul Hotărârea 439 1991 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 856 1991
Articolul 7 din actul Hotărârea 439 1991 completat de articolul 1 din actul Hotărârea 856 1991
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 439 din 21 iunie 1991

privind salarizarea personalului din Administratia Nationala a Aeroporturilor din Romania

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 115 din  1 iunie 1992


SmartCity3


    CAP. 1

    Art. 1
    Dispozitii generale
    Salarizarea personalului din unitatile Regiei Autonome Administratia Nationala a Aeroporturilor se face tinand seama de specificul si importanta deosebita a activitatii desfasurate.
    Art. 2
    (1) Salariile personalului din unitatile Administratiei Nationale a Aeroporturilor cuprind:
    - salariile de baza care se stabilesc in raport cu complexitatea sarcinilor, a raspunderii si a nivelului de pregatire necesar functiei ocupate;
    - sporuri la salariul de baza: pentru vechimein munca si in functie de rezultatele obtinute; pentru conditiile in care se desfasoara activitatea; pentru munca desfasurata peste programul normal de lucru; pentru munca in timpul noptii; pentru indeplinirea unor responsabilitati suplimentare functiei de baza;
    - premii pentru rezultatele deosebite obtinute in activitatea individuala, precum si un premiu anual pentru contributia la realizarile pe ansamblul unitatii.
    (2) Pe langa drepturile de salarii se pot acorda si alte drepturi si facilitati reglementate prin acte normative specifice.

    CAP. 2

    Art. 3
    Salarii de baza
    (1) Salariile de baza pentru personalul de executie sunt diferentiate pe functii si in cadrul fiecarei functii pe grade profesionale sau trepte profesionale. Salariile de baza pentru fiecare grad sau treapta profesionala sunt stabilite pe 3-4 gradatii.
    (2) Salariile de baza pentru personalul de executie prevazute in anexele la prezenta hotarare sunt diferentiate in raport de marimea unitatilor.
    (3) Diferentierea unitatilor in raport de marimea lor se face de catre Consiliul de administratie al Administratiei Nationale a Aeroporturilor tinand cont de criteriile specifice activitatii desfasurate.
    (4) Salariile de baza pentru personalul de conducere - sef birou, sef atelier, sef serviciu, sef sectie, director si director general, adjunctii si asimilantii acestora - Prevazute in anexele la prezenta hotarare sunt cele corespunzatoare functiei de executie, gradului sau treptei profesionale si gradatiei obtinute, la care se adauga o indemnizatie de conducere care face parte din salariul de baza, diferentiata in raport cu raspunderea functiei de conducere indeplinita, marimea unitatii precum si de ponderea muncii de conducere, fata de activitatea de executie pe care o realizeaza. Indemnizatia de conducere se stabileste anual de conducatorul unitatii, sau dupa caz, al organului care il numeste in functia de conducere, in raport cu rezultatele obtinute, cu marimea unitatii si cu raspunderea ce-i revine.
    (5) Ponderea functiilor de conducere nu poate depasi 15% din totalul personalului din regia autonoma si se defalca ca numar pe unitati de consiliul de administratie.
    Art. 4
    (1) Trecerea personalului in gradatia imediat superioara se face o data pe an, pentru intregul personal, de regula, la inceputul anului bugetar, la propunerea sefului compartimentului din care face parte personalul respectiv, cu aprobarea consiliului de administratie pentru personalul propriu si comitetului director pentru unitatile componente. Pentru persoanele care ocupa functii de conducere, trecerea in gradatia imediat superioara se face de organul care aproba numirea in aceste functii.
    (2) Vechimea minima necesara pentru trecerea in gradatia imediat superioara este de 2 ani. La trecerea in gradatia imediat superioara se tine seama de calitatile personale concretizate prin rezultatele obtinute in activitatea profesionala, notate cu calificativul "Bun" sau "Foarte bun" in anul precedent.
    (3) Angajarea si avansarea in functii, grade, trepte profesionale se face prin concurs in raport de competenta profesionala si rezultatele obtinute in activitate. Incadrarea la avansarea in functie se face la gradatia I sau la o gradatie care sa ii asigure o crestere egala cu o clasa de salarizare sau cu doua clase.
    (4) Vechimea minima in grad sau treapta profesionala pentru avansarea in gradul sau treapta imediat superioara este de cel putin 2 ani. Fac exceptie de la aceasta prevedere persoanele incadrate in functiile prevazute in anexele la prezenta hotarare, cu salariul de debutant.
    (5) In mod exceptional pentru cadre de o valoare deosebita consiliul de administratie poate aproba nominal prezentarea la concurs pentru avansare in gradul sau treapta profesionala imediat superioara fara indeplinirea conditiilor de vechime specificate in alineatul precedent.
    Art. 5
    Activitatea profesionala se apreciaza anual cu calificativul "Foarte bun", "Bun", "Satisfacator" sai "Slab".

    CAP. 3

    Art. 6
    Sporuri la salariul de baza
    (1) Pentru vechimea in munca si rezultatele obtinute in activitate, salariatii beneficiaza de un spor de vechime calculat la salariul de baza, corespunzator timpului efectiv lucrat in program normal de lucru astfel:
------------------------------------------------------------------------------
                                             Cotele din salariul de baza
                                      ----------------------------------------
                                         Pentru personalul
                                          operativ, de              Pentru
   Transe de vechime in munca            dirijare, control          restul
                                          si informare          personalului
                                          a traficului
                                          aerian civil
------------------------------------------------------------------------------
               1                               2                      3
------------------------------------------------------------------------------
   intre 1 si 3 ani                           11%                     -
   intre 3 si 5 ani                           12%                     3%
   de la 5 la 10 ani                          15%                     6%
   de la 10 la 15 ani                         18%                     9%
   de la 15 la 20 ani                         21%                    12%
   peste 20 ani                               25%                    15%
------------------------------------------------------------------------------
    (2) Trecerea intr-o transa superioara de vechime in munca, pentru acordarea sporului, se face numai in cazul persoanelor care in ultimii 2 ani consecutiv au obtinut cel putin calificativul "Bun".
    (3)In vechimea in munca ce se ia in considerare pentru acordarea sporului de vechime nu se includ perioadele cat persoana respectiva a obtinut calificativul "Slab".
    (4) Sporul corespunzator vechimii in munca calculat potrivit prevederilor alineatului precedent, se plateste cu incepere de la data de 1 a lunii urmatoare aceleia in care s-a implinit vechimea in munca prevazuta la transa respectiva si se ia in calcul la stabilirea pensiei si a indemnizatiei pentru incapacitate temporar de munca.
    Art. 7
    In raport cu conditiile in care se desfasoara activitatea, pot fi acordate urmatoarele categorii de sporuri:
    (1) Pentru conditii grele de munca, de pana la 15% din salariul de baza, personalului care lucreaza in conditii de efort fizic ridicat, la temperaturi foarte ridicate sau foarte scazute, in mediu umed, conditii de izolare, alte conditii de mediu deosebite sau nedorite, trepidatii si altele asemenea, unde atragerea fortei de munca se face cu dificultate.
    (2) Pentru conditii nocive - in cazul in care la locurile de munca sunt depasite concentratiile de noxe maxim admise de normele de protectia muncii, sporul se acorda pe baza determinarilor efectuate de organele de specialitate, in cuantum brut de pana la 455 lei lunar.
    Unitatea are obligatia de a imbunatati conditiile de munca pentru reducerea continua a noxelor la locurile de munca.
    (3) Pentru conditii periculoase, de pana la 15% din salariul de baza, personalul de la locurile de munca la care se mentine un anumit pericol, cum ar fi: riscul de accidentare sub circulatie, lucrul la inaltime, alimentarea aeronavelor cu oxigen sau produse petroliere aditivate cu lichid I.
    (4) Pentru tehnicitate, complexitate si responsabilitati, de pana la 20% din salariul de baza. Aceeasi persoana nu poate primi concomitent acest spor cu sporul pentru conditii grele de munca.
    Acest spor face parte din salariul de baza.
    (5) Pentru exercitarea unei functii suplimentare, se acorda un spor de pana la 30% din salariul de baza minim al functiei inlocuite, cu aprobarea conducatorului unitatii.
    Sporurile prevazute la acest articol se acorda proportional cu timpul efectiv lucrat in conditiile prevazute la alineatul de mai sus.
    Art. 8
    (1) Orele presate peste durata normala a timpului de lucru se compenseaza cu timp liber corespunzator. Daca munca astfel prestata nu a putut fi compensata cu timp liber corespunzator, orele suplimentare se vor salariza cu un spor din salariul de baza astfel:
    a) 50% din salariul de baza pentru primele 2 ore de depasire a duratei normale a zilei de lucru;
    b) 100% din salariul de baza pentru orele urmatoare.
    Cu spor de 100% se platesc si orele lucrate in zilele de repaus saptamanal sau in celelalte zile in care, in conformitate cu reglementarile in vigoare nu se lucreaza.
    Munca peste durata normala a timpului de lucru poate fi prestat si sporurile prevazute la alineatul 1 se pot plati numai daca efectuarea orele suplimentare a fost dispusa de conducatorul unitatii, fara a se depasi 120 ora anual.
    In cazuri cu totul deosebite consiliul de administratie poate aproba efectuarea orelor suplimentare si peste acest plafon, dar nu mai mult de 360 ore anual. Aprobarea efectuarii orelor suplimentare se face cu consultarea sindicatelor.
    (2) Orele prestate in program de tura pentru desfasurarea continua a activitatilor aeroportuare care in cursul unei luni depasesc durata normala a timpului de lucru, vor fi compensate cu timp liber corespunzator.
    Daca munca astfel prestata nu a putut fi compensata cu timp liber corespunzator, orele efectuate peste programul normal de lucru vor fi platite cu un spor de 100% din salariul de baza.
    Art. 9
    Pentru timpul lucrat in cursul noptii se acorda un spor de 25% din salariul de baza, personalului care isi desfasoara activitatea intre orele 22-6, daca timpul astfel lucrat reprezinta cel putin jumatate din programul de lucru.
    Art. 10
    Categoriile de personal, locurile de munca, conditiile concrete de acordare si cuantumul sporurilor se stabilesc prin regulament aprobat de Consiliul de administratie al Administratiei Nationale a Aeroporturilor, potrivit legii.

    CAP. 4

    Art. 11
    Premii
    (1) Pentru premierea in cursul anului a salariatilor din unitatile regiei autonome precum si din aparatul propriu care au participat direct la obtinerea unor rezultate deosebite in domeniul specific de activitate se constituie un fond de premiere lunar prin aplicarea unei cote de 2% asupra fondului de salarii prevazut in bugetul de venituri si cheltuieli.
    (2) Sumele astfel constituite si neconsumate pot fi utilizate in lunile urmatoare in cadrul aceluiasi an bugetar.
    Art. 12
    (1) Pentru activitatea desfasurata, personalul din unitatile regiei precum si cel din aparatul propriu al Administratiei Nationale a Aeroporturilor, beneficiaza la sfarsitul anului calendaristic de un premiu de pana la un salariu mediu lunar de baza realizat in anul pentru care se face plata.
    (2) Consiliul de administratie sau consiliul director, dupa caz, poate hotari reducerea pana la anulare a premiului anual pentru personalul care in cursul anului a desfasurat o activitate profesionala slaba sau necorespunzatoare, sau a avut abateri pentru care a fost sanctionat disciplinar.

    CAP. 5

    Art. 13
    Alte drepturi
    A. Numirea temporara, delegarea, detasarea sau trecerea temporara in alta munca
    Persoanele numite temporar intr-un post de conducere vacant care nu a putut fi ocupat prin concurs sau in locul unei persoane cu functii de conducere care lipseste temporar din unitate o perioada mai mare de 30 de zile calendaristice si care nu beneficiaza de salariu pe perioada respectiva, primesc, pe langa salariul de baza al functiei, gradului sau treptei profesionale in care sunt incadrate, indemnizatia corespunzatoare functiei de conducere pe care o preiau. Numirile temporare pe posturi de conducere vacante se pot face pentru o perioada de cel mult 6 luni, in cadrul careia se vor organiza noi concursuri pentru ocuparea acestor posturi.
    Art. 14
    (1) Pe durata delegarii, detasarii sau trecerii temporare intr-o alta munca, persoana in cauza isi pastreaza functia, gradul sau treapta profesionala si salariul avute anterior.
    (2) Cand detasarea sau trecerea temporara in alta activitate se face la o munca la care este stabilit un salariu mai mare, persoana detasata sau trecuta temporar in alta munca, are dreptul la acest salariu in conditiile prevazute de lege.
    (3) Pe perioada detasarii sau trecerii temporare in alta munca, salariatii primesc, pe langa salariul de baza stabilit potrivit alin (1) sau (2) si celelalte drepturi ce se acorda personalului de la locul de munca respectiv.
    (4) Drepturile ce se acorda pe timpul detasarii sau trecerii temporare in alta munca se suporta de unitatea unde personalul respectiv isi desfasoara activitatea.
    B. Drepturi in cazul mutarii in alta localitate si alte drepturi
    Art. 15
    (1) Personalul mutat, in cadrul aceleiasi unitati, in alta localitate are dreptul la:
    a) rambursarea costului transportului pentru el si membrii familiei sale, precum si pentru gospodaria sa;
    b) plata unei indemnizatii egale cu salariul de baza lunar;
    c) plata unei indemnizatii egale cu 1/4 din salariul sau de baza lunar, pentru fiecare membru de familie;
    d) un concediu platit de 5 zile lucratoare, in vederea mutarii efective, acordat la cererea sa.
    (2) Mutarea in alta localitate se va putea face, in toate cazurile, numai cu asigurarea suprafetei locative corespunzatoare.
    (3) De drepturile prevazute la alin. (1) beneficiaza si persoanele solicitate sa fie transferate in alta unitate situata intr-o localitate diferita decat cea de domiciliu, daca in documentul de solicitare a transferului s-a facut acesta mentiune. Plata drepturilor respective se suporta de unitatea la care se face transferul.
    Art. 16
    (1) La incadrarea intr-o unitate din alta localitate decat cea de domiciliu, in primul an de activitate dupa absolvirea studiilor, personalul de specialitate beneficiaza de o indemnizatie de instalare echivalenta cu un salariu de baza corespunzator functiei, gradului sau treptei profesionale in care urmeaza a fi incadrat.
    (2) In localitatile unde atragerea specialistilor se face cu mare greutate, indemnizatia de baza va fi echivalenta cu 2 salarii de baza. Stabilirea acestor localitati se face de consiliul de administratie al Administratiei Nationale a Aeroporturilor, impreuna cu prefecturile si cu avizul Ministerului Economiei si Finantelor.
    (3) Persoanele care au beneficiat de indemnizatie de instalare si care ulterior au demisionat sau li s-a desfacut contractul de munca din motive imputabile lor inainte de implinirea unui an de la instalare, vor restitui integral indemnizatia primita.

    CAP. 6

    Art. 17
    State de functii
    (1) Statul de functii se intocmeste de fiecare unitate, cuprinde denumirea functiei, gradul sau treapta profesionala, numarul de posturi, nivelul studiilor, nivelul salariilor de baza pe gradatii si se aproba de Consiliul de administratie al Administratiei Nationale a Aeroporturilor.
    (2) Administratia Nationala a Aeroporturilor defalca fondul destinat platii salariilor, pe unitati si aparatul propriu, in limita fondului alocat cu aceasta destinatie de la buget si a unei parti din veniturile proprii realizate pe total regie autonoma, potrivit legii.

    CAP. 7

    Art. 18
    Dispozitii tranzitorii si finale
    (1) La aplicarea prezentei hotarari, conducerea unitatilor si a regiei autonome, dupa caz, va proceda la reincadrarea intregului personal pe noile functii, grade si trepte profesionale, precum si pe gradatii, astfel ca noul salariu de baza sa nu fie inferior salariul tarifar avut. La reincadrare conducerea unitatilor si a regiei autonome, dupa caz, va tine seama de competenta profesionala, reflectata in rezultatele obtinute pana la data reincadrarii.
    (2) Sumele necesare pentru plata salariilor de baza stabilite in urma reincadrarii personalului, impreuna cu sporurile si celelalte drepturi, trebuie sa se incadreze in alocatia bugetara prevazuta cu aceasta destinatie si a partii din veniturile realizate, potrivit legii.
    Art. 19
    Prevederile art. 11,12 se vor aplica incepand cu anul 1992. Pentru anul 1991 se vor acorda premii anuale in limita unui fond de 3% din fondul de salarii planificat.
    Art. 20
    (1) Solutionarea contestatiilor in legatura cu stabilirea salariilor, acordarea gradelor, treptelor, gradatiilor, sporurilor, premiilor si altor drepturi care se stabilesc potrivit prevederilor prezentei hotarari este de competenta consiliului director, consiliul de administratie sau a organului ierarhic superior.
    (2) Contestatiile vor fi depuse in termen de 5 zile de la data luarii la cunostinta si vor fi solutionate in termen de 30 de zile de catre organele mentionate la alin. 1.
    (3) Impotriva masurii unitatii de modificare unilaterala a salariilor stabilite potrivit prevederilor prezentei hotarari, cei interesati se pot adresa cu contestatie la judecatorie in termen de 30 de zile de la data cand au luat cunostinta de masura contestata.
    Art. 21
    Drepturile salariale ale personalului din Administratia Nationala a Aeroporturilor prevazute in anexele nr. I-III, precum si anexa IV fac parte din prezenta hotarare.
    Art. 22
    Salariile din prezenta hotarare nu cuprind suma fixa acordata sub forma de indexare si compensatiile pentru cresterea preturilor.
    Art. 23
    Incalcarea dispozitiilor prevazute in prezenta hotarare atrage, dupa caz, raspunderea disciplinara, materiala sau penala, potrivit legii.
    Art. 24
    Administratia Nationala a Aeroporturilor va putea include in statele de functii pentru aparatul propriu si pentru unitatile din subordinea sa si unele functii care nu sunt specifice acestora, dar care se dovedesc a fi necesare, prin preluarea acestora cu nivelul de salarizare prevazut in anexele la Hotararea Guvernului nr. 307/1991.
    Art. 25
    (1) Dispozitiile prezentei hotarari intra in vigoare la dat de 1 aprilie 1991, data pana la care raman aplicabile reglementarile privind salarizarea in vigoare la 1 martie 1991.
    (2) Prevederile prezentei hotarari se aplica pentru anul 1991.
    Art. 26
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari isi inceteaza aplicabilitatea hotararile Guvernului si alte reglementari cu privire la nivelul salariilor, stabilirea gradatiilor, sporurile si marimea acestora, precum si orice dispozitii contrare acestei hotarari.

    ANEXA 1

                        SALARIILE DE BAZA
corespunzatoare claselor de salarizare si valoarea coeficientului de ierarhizare utilizate pentru salarizarea personalului din Administratia Nationala a Aeroporturilor din Romania
------------------------------------------------------------------------------
   Nr  Salariul de baza    Coeficientul   Nr  Salariul de baza    Coeficientul
   cls.    -lei-          de ierarhizare  cls.     -lei-        de ierarhizare
------------------------------------------------------------------------------
    1.           3.150       1,000        22.           8.295       2,633
    2.           3.395       1,077        23.           8.540       2,711
    3.           3.640       1,155        24.           8.785       2,788
    4.           3.885       1,233        25.           9.030       2,866
    5.           4.130       1,311        26.           9.275       2,944
    6.           4.375       1,388        27.           9.520       3,022
    7.           4.620       1,466        28.           9.765       3,100
    8.           4.865       1,539        29.          10.010       3,177
    9.           5.110       1,622        30.          10.255       3,255
   10.           5.355       1,700        31.          10.500       3,333
   11.           5.600       1,777        32.          10.745       3.411
   12.           5.845       1,855        33.          10.990       3,488
   13.           6.090       1,933        34.          11.235       3,566
   14.           6.335       2,011        35.          11.480       3.644
   15.           6.580       2,088        36.          11.725       3,722
   16.           6.825       2,166        37.          11.970       3,800
   17.           7.070       2,244        38.          12.215       3,877
   18.           7.315       2,322        39.          12.460       3,955
   19.           7.560       2,477        40.          12.705       4,033
   20.           7.805       2,492        41.          12.950       4,111
   21.           8.050       2,555        42.          13.195       4.188
------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 2

                         APARATUL PROPRIU
al Administratiei Nationale a Aeroporturilor din Romania

    A. Functii de executie
------------------------------------------------------------------------------
   Nr.                                    Nivel  Salariul de baza pe gradatii
   crt.          Functia                  studii         1     2     3     4
------------------------------------------------------------------------------
     a) Functii de executie pentru grade profesionale
    1.Inginer(economistinspector de
    specialitate, referent de specialitate
    consilier juridic) gradul I               S         37    38    40    42
    2.Inginer(economistinspector de
    specialitate, referent de specilitate
    consilier juridic) gradul II              S         31    33    35    37
    3.Inginer(economistinspector de
    specialitate, referent de specialitate
    consilier juridic) gradul III             S         25    27    29    31
    4.Inginer(economistinspector de
    specialitate, referent de specialitate
    consilier juridic) gradul IV             S         22    23    24    25
    5.Inginer(economistinspector de
    specialitate, referent de specialitate
    consilier juridic) gradul V               S         19    20    21    22
     b) Functii de executie pe trepte profesionale
    6.Referent I                             M         20    21    22    23
    7.referent II                            M         17    18    19    20
    8.Referent III                           M         13    14    15    16
    9.Sef cabinet, stenodactilograf,
    secretar-dactilograf, dactilograf I       M         11    12    13    14
   10.Stenodactilograf,
    secretar-dactilograf, dactilograf II     M          8     9    10     -
   11.Functionar I                           M          8     9    10    11
   12.Functionar II                          M          6     7     -     -
   13.Casier, magaziner, arhivar I           M.G.       8     9    10    11
   14.Casier, magaziner, arhivar II          M.G.       6     7     -     -
   15.Portar, paznic, ingrijitor, curier     M.G.       3     4     5     6
------------------------------------------------------------------------------
         B. Functii de conducere
------------------------------------------------------------------------------
   Nr.                                               Indemnizatia de conducere
   crt.  Functia              Salariul de baza                 maxima
                                                                -lei-
------------------------------------------------------------------------------
  1. Director general     corespunzator functiei                4.500
   2. Director                 de executie                      4.000
   3. Sef serviciu                                              2.800
   4. Sef birou                                                 2.000
------------------------------------------------------------------------------
----------------------
    NOTA:
    1. In functiile de inspector de specialitate, referent de specialitate, pe grade profesionale, vor fi incadrati ingineri, economisti, chimisti, fizicieni, matematicieni, meteorologi si alti absolventi ai invatamantului superior de nivel universitar.
    2. In functiile de referent, pe trepte profesionale vor fi incadrati tehnicieni, contabili, statisticieni, revizori contabili si alti specialisti cu studii liceale sau postliceale.
    3. Statutul de functiuni al Administratiei Nationale a Aeroporturilor din Romania se aproba anual de consiliul de administratie.
    4. Absolventii scolilor de aviatie cu durata de 3-4 ani pot fi incadrati pe functia de inspector de specialitate in activitatea de conducere a aeroporturilor, control al traficului aerian si asigurare meteorologica aeronautica cu nivelul de salarizare prevazut pentru functiile de inspector de specialitate cu studii superioare. Prezenta prevedere se aplica si la unitatile din componenta Administratiei Nationale a Aeroporturilor.

    ANEXA 3

    CAP. 1

                       UNITATI COMPONENTE
ale Administratiei Nationale a Aeroporturilor din Romania
    A. Functii de executie
------------------------------------------------------------------------------
   Nr.                                     Nivel  Salariul de baza pe gradatii
   crt.     Functia                        studii     1     2     3     4
------------------------------------------------------------------------------
    a) functii de executie pe grade profesionale
    1.Inginer(economistinspector de
    specialitate, referent de specialitate)
    gradul I                                  S      32    33    34    35
    2.Inginer(economistinspector de
    specialitate, referent de specialitate
    jurist) gradul II                         S      28    29    30    31
    3.Inginer(economistinspector de
    specialitate, referent de specialitate
    jurist) gradul III                        S      24    25    26    27
    4.Inginer (economist, inspector de
    specialitate, referent de specialitate
    jurist) gradul IV                          S      20    21    22    23
    5.Inginer(economistinspector de
    specialitate, referent de specialitate
    jurist) gradul V                           S      16    17    18    19
    6.Inginer(economistinspector de
    specialitate, referent de specialitate
    jurist) debutant                           S      14     -     -     -
    7.Meteorolog aeronautic specialist
    gradul I                                  S      32    33    34    35
    8.Meteorolog aeronautic specialist
    gradul II                                 S      28    29    30    31
    9.Meteorolog aeronautic specialist
    gradul III                                S      24    25    26    27
   10.Meteorolog aeronautic specialist
    gradul IV                                 S      20    21    22    23
   11.Meteorolog aeronautic specialist
    gradul V                                  S      16    17    18    19
   12.Meteorolog aeronautic debutant          S      14     -     -     -
   13.Subinginer gradul I                     S      24    25    26    27
   14.Subinginer gradul II                    S      20    21    22    23
    b) Functii de executie
      1. Personal pentru activitatea de dirijare, control
         si informare a traficului aerian civil
      1.1. Controlori trafic operativ dirijare si control
   15.Navigator instructor dirijare radar si
      non radar                                      28    29    30    31
   16.Navigator dirijare radar I                     26    27    28    29
   17.Navigator dirijare radar II                    23    24    25    26
   18.Navigator dirijare non radar I                 24    25    26    27
   19.Navigator dirijare non radar II                21    22    23    24
   20.Operator radar                                 19    20    21    22
   21.Navigator sol I                                20    21    22    23
   22.Navigator sol II                               17    18    19    20
   23.Controlor dirijare non radar                   17    18    19    20
   24.Controlor dirij. non radar pana la autorizare  12     -     -     -
   25.Controlor sol                                  13    14    15    16
   26.Controlor sol pana la autorizare                9     -     -     -
   27.Controlor dirijare debutant                     8     -     -     -
   28.Dispecer sol                                    9    10    11    12
   29.Dispecer sol debutant                           7     -     -     -
     1.2.Controlori trafic operativ informare si control
   30.Navigator instructor informare zbor            23    24    25    26
   31.Navigator informare I                          20    21    22    23
   32.Navigator informare II                         17    18    19    20
   33.Controlor informare                            13    14    15    16
   34.Controlor trafic pana la autorizare             9     -     -     -
   35.Controlor trafic debutant                       8     -     -     -
     2.Personal pentru activitatea de telecomunicatii
      2.1.Personal pentru telecomunicatii
   36.Operator telecomunicatii aeronautice I         11    12    13    14
   37.Operator telecomunicatii aeronautice II         9    10    11    12
   38.Operator telecomunicatii aeronautice III        7     8     9    10
      2.2.Personal pentru radiotelecomunicatii
   39.Operator radiotelecomunicatii aeronautice I    12    13    14    15
   40.Operator radiotelecomunicatii aeronautice II    9    10    11    12
   41.Operator radiotelecomunicatii aeronautice III   8     -     -     -
     3.Personal pentru activitatea de meteorologie aeronautica
   42.Meteorolog aeronautic I                        21    22    23    24
   43.Meteorolog aeronautic II                       17    18    19    20
   44.Meteorolog aeronautic III                      13    14    15    16
   45.Meteorolog aeronautic IV                        9    10    11    12
   46.Meteorolog aeronautic debutant                  8     -     -     -
     4.Personal pentru activitatea de securitate aeroportuara
   47.Operator instalatii de control antiterorist
     si antideturnare I                              12    13    14    15
   48.Operator instalatii de control antiterorist
     si antideturnare II                              8     9    10    11

     5.Personal pentru activitatea de P.S.I. si salvare aeropurtata
   49.Agent salvare aeropurata si instalatii
     de stins si incendii I                          11     12    13   14
   50.Agent salvare aeroportuara si
     instalatii de stins incendii II                  7      8     9   10
   51.Operator salvare aeroportuara si
     stins incendii                                   3      4     5    6
     6.Personal pentru activitatea de igienizare a aeronavelor
       si a spatiilor de lucru cu publicul
   52.asistent veterinar, tehnician veterinar I       12     13    14    15
   53.Asistent veterinar I                            8      9    10    11
   7.Personal de exploatare, intretinere, fabricatie
   54.Maistru specialist                             22     23    24    25
   55.Maistru I                                      18     19    20    21
   56.Maistru II                                     14     15    16    17
   57.Muncitor specialist                            23      -     -     -
   58.Muncitor I                                     20     21    22     -
   59.Muncitor II                                    17     18    19     -
   60.muncitor III                                   14     15    16     -
   61.Muncitor IV                                    11     12    13     -
   62.Muncitor V                                      8      9    10     -
   63.Muncitor VI                                     5      6     7     -
   64.Muncitor necalificat                            2      3     4     -
     8.Personal de exploatare, intretinere, fabricatie si reparatie
     mijloace tehnice aeroportuare, autospeciale si inst. energetice
   65.Maistru specialist                             22     19    24    25
   66.Maistru I                                      18     19    20    21
   67.Maistru II                                     14     15    16    17
   68.Muncitor specialist                            22      -     -     -
   69.Muncitor I                                     19     20    21     -
   70.Muncitor II                                    16     17    18     -
   71.Muncitor III                                   13     14    15     -
   72.Muncitor IV                                    10     11    12     -
   73.Muncitor V                                      7      8     9     -
   74.Muncitor VI                                     4      5     6     -
   75.Muncitor necalificat                            2      3     4     -
     9.Personal de intretinere si deservire infrastructura aeroportuara
   76.Maistru specialist                             20     21    22    23
   77.Maistru I                                      16     17    18    19
   78.Maistru II                                     12     13    14    15
   79.Muncitor specialist                            20      -     -     -
   80.Muncitor I                                     17     18    19     -
   81.Muncitor II                                    14     15    16     -
   82.Muncitor III                                   11     12    13     -
   83.Muncitor IV                                     8      9    10     -
   84.Muncitor V                                      5      6     7     -
   85.Muncitor VI                                     2      3     4     -
   86.Muncitor necalificat                            1      2     3     -
     10.Personal pentru activitatea comerciala aeroportuara
   87.Agent transport                                  7     8     9    10
   88.agent debutant                                   6     -     -     -
     11.Personal pentru activitatea de transport aeroportuar si deservire
       tehnico-aeroportuara
     11.1.1.Grupa I auto pana la 1,9 t (8 persoane)
   89.Sofer I                                         11    12    13     -
   90.Sofer II                                         9    10    11     -
   91.Sofer III                                        8     9    10     -
   92.Sofer                                            6     7     8     -
     11.1.2.Grupa a II-a auto 2-9 (9-20 persoane)
   93.Sofer I                                         14    15    16     -
   94.Sofer II                                        12    13    14     -
   95.Sofer III                                       10    11    12     -
   96.Sofer                                            8     9    10     -
     11.1.3.Grupa a III 10-19,9t (30-35 persoane)
   97.Sofer I                                         17    18    19     -
   98.Sofer II                                        15    16    17     -
   99.Sofer III                                       13    14    15     -
   100.Sofer                                          11    12    13     -
     11.1.4.Grupa a IV-a auto 20 t(peste 55 persoane)
   101.Sofer I                                        18    19    20     -
   102.Sofer II                                       17    18    19     -
   103.Sofer III                                      16    17    18     -
   104.Sofer                                          14    15    16     -
     11.2.Personal pentru deservire tehnica aeroportuara
   105.Maistru specialist                             20    21    22    23
   106.Maistru I                                      16    17    18    19
   107.Maistru II                                     12    13    14    15
   108.Muncitor specialist                            20     -     -     -
   109.Muncitor I                                     17    18    19     -
   110.Muncitor II                                    14    15    16     -
   111.Muncitor III                                   11    12    13     -
   112.Muncitor IV                                     8     9    10     -
   113.Muncitor V                                      5     6     7     -
   114.Muncitor VI                                     3     4     5     -
   115.Muncitor necalificat                            1     2     3     -
       12.Alte categorii de personal
   116.Tehnician, merceolog, referent I                 19    20    21    22
   117.Tehnician, merceolog, referent II                15    16    17    18
   118.Tehnician, merceolog, referint III               11    12    13    14
   119.Tehnician, merceolog, referent IV                 7     8     9    10
   120.Revizor tehnic                                 14    15    16    17
   121.Impiegat auto                                  12    13    14    15
   122.Impiegat auto II                                8     9    10    11
   123.Vidanjor aeroportuar                            4     5     6     7
   124.Stenodactilografsecretar dactilograf,
       dactilograf I                                  11    12    13    14
   125.Stenodactilografsecretar dactilograf,
       dactilograf II
   126.Functionar I                                    8     9    10    11
   127.Functionar II                                   6     7     -     -
   128.Casier, magaziner, arhivar I                      8     9    10    11
   129.Casier, magaziner, arhivar                        6     7     -     -
   130.Portar, paznic, ingrijitor, curier                 3     4     5     6
------------------------------------------------------------------------------
           B. Functii de conducere
  ----------------------------------------------------------------------------
  Nr.     Functia                          Salariul de baza   Indemnizatia de
  crt.                                                        conducere maxima
                                                                  -lei-
  ----------------------------------------------------------------------------
  1.Director si comandant unic          corespunzator functiei     3.600
  2.Inginer sef                              de executie           3.200
  3.Contabil sef; comandant adjunct aeroport                       2.900
  4.Sef serviciu, sectie, centru                                   2.100
  5.Sef atelier, birou, laborator, tura, statie                    1.500
  ----------------------------------------------------------------------------

    CAP. 2

-----------------------
    NOTA:
    1. In functiile de specialitate, pe grade profesionale vor fi incadrati ingineri, economisti, matematicieni si alti specialisti absolventi ai invatamantului superior de nivel universitar.
    2. In functiile de referent, pe trepte profesionale vor fi incadrati tehnicieni, contabili, statisticieni, revizori contabili si alti specialisti cu studii liceale sau postliceale.
    3. Functiile de muncitori prevazute la grupa b-7 se vor incadra in specialitatile: electronist, electromecanic, electrician, mecanic si alte specialitati corespunzatoare domeniului de protectia navigatiei aeriene.
    4. Functiile de muncitori prevazute la grupa b-8 se vor incadra in specialitatile: electromecanic, mecanic, prelucrator prin aschiere, lacatus mecanic, vopsitor si alte specialitati corespunzatoare domeniului de intretinere, fabricatie si reparatie mijloace tehnice aeroportuare, autospeciale si instalatii energetice.
    5. Functiile de muncitori prevazute la grupa b-9 se vor incadra in specialitatile de zidar, zugrav, fierar-betonist, lacatus mecanic, dulgher, timplar, betonist si alte specialitati corespunzatoare domeniului de deservire infrastructura.
    6. Functiile de muncitori prevazute la grupa b-11.2 se vor incadra in specialitatile masinist, mecanic auto, electrician auto, acumulatorist si alte specialitati corespunzatoare domeniului de activitate de transport aeroportuar si deservire tehnico-aeroportuara.
    7. Personalul subunitatilor avand marimea I-II de organizare se salarizeaza in conformitate cu prevederile anexei nr. III pentru toate categoriile de personal.
    8.1. Personalul subunitatilor avand marimea III de organizare se salarizeaza in conformitate cu prevederile anexei nr. III pentru toate categoriile de personal, cu exceptia celor prevazute in cap. A alin. a si b 1, pentru care se aplica o diminuare echivalenta cu 1 clasa salarizare.
    8.2. Indemnizatiile de conducere prevazute la cap. B din anexa nr. III se diminueaza cu echivalentul a 1 clasa de salarizare.
    9.1. Personalul subunitatilor avand marimea IV-V de organizare se salarizeaza in conformitate cu prevederile anexei nr. III pentru toate categoriile de personal, cu exceptia celor prevazute in cap. A alin. a-b 1, pentru care se aplica o diminuare echivalenta cu 2 clase de salarizare.
    9.2. Indemnizatiile de conducere prevazute la cap. B din anexa III se diminueaza cu echivalentul a 2 clase de salarizare.
    10. Indemnizatia de conducere prevazuta la cap. B pct. 5 din prezenta anexa pentru sefii de tura, sefi de statii, se acorda numai pentru ture sau statii constituite din minimum de 3 persoane, iar cuantumul maxim este de 800 lei, corespunzator marimii unitatii.

    ANEXA 4

                        CONDITII
privind angajarea si avansarea personalului in functii
    1.Angajarea personalului intr-o unitate a Administratiei Nationale a Aeroporturilor se face prin concurs, pe un post vacant. La concurs pot participa persoane din unitate sau din afara unitatii.
    2. In vederea participarii la concurs, persoanele care urmeaza sa se angajeze trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoare conditii:
    - sa fie cetatean roman. In anumite domenii de activitate conducerea Administratiei Nationale a Aeroporturilor din Romania poate aproba, de la caz la caz in functie de necesitate angajarea unor specialisti, cetateni straini;
    - sa nu fi suferit vreo condamnare pentru fapte ce l-ar face incompatibil cu functia pentru care candideaza;
    - sa prezinte o recomandare de la ultimul loc de munca a de la unitatea de invatamant, pentru absolventii care se angajeaza prima data. Recomandarea trebuie sa cuprinda in mod obligatoriu caracterizarea profilului profesional si moral al persoanei care se angajeaza;
    - sa prezinte "curriculum vitae" din care sa rezulte activitatea desfasurata;
    3. In cadrul fiecarei unitati conducerea constituie o comisie de examinare care verifica indeplinirea conditiilor de particiopare la concurs, precum si competenta profesionala a candidatilor.
    Din comisie fac parte, in mod obligatoriu, seful compartimentului in care urmeaza sa se faca angajarea, conducatorul ierarhic al acestuia si, daca este cazul, 2-3 specialisti din invatamantul superior de specialitate, din unitati de cercetare de profil, ori din Administratia Nationala a Aeroporturilor. Reprezentantii numiti in comisie din afara unitatilor vor fi desemnati de conducatorul unitatii unde sunt incadrati. Comisia va fi condusa de un presedinte desemnat de membrii comisiei si un secretar ce va fi numit de conducatorul unitatii. Secretarul raspunde de buna organizare si desfasurare a concursului, de respectarea de catre fiecare candidat a conditiilor de studii si a altor conditii prevazute de lege.
    4. Toate posturile vacante la unitati vor fi scoase la concurs, odata pe an, la o data fixa stabilita de conducerea acestora, publicarea facandu-se printr-un ziar central sau local si prin afisarea acestora la sediul unitatilor respective.
    5. In mod exceptional, daca Administratia Nationala a Aeroporturilor considera strict necesar ca unele posturi vacante sa fie ocupate cu titulari inainte de data stabilita pentru ocuparea anuala a posturilor vacante, acestea vor putea publica in presa centrala sau locala si se vor afisa la sediul unitatii cu cel putin 30 zile inainte de data sustinerii concursului.
    6. O data cu publicarea posturilor vacante in presa, se vor publica si data si locul sustinerii concursului, precum si modalitatile de informare privind conditiile de participare prevazute la pct. 2 si tematica de concurs pentru posturile publicate.
    7. Tematica pentru concurs se va intocmi de organele de specialitate din Administratia Nationala a Aeroporturilor si va fi avizata de o comise speciala de angajare, pregatire si avansare a personalului.
    8. Concursul consta intr-o proba scrisa si o proba orala.
    Probele scrise si orale vor fi notate cu note de la 1 la 10 de fiecare membru al comisiei de examinare. Pentru a fi declarati admisi, candidatii trebuie sa obtina la fiecare proba cel putin nota 7. Rezultatul concursului se va consemna intr-un proces-verbal semnat de toti membrii comisiei de examinare.
    Pe baza notelor obtinute, comisia de examinare va stabili ordinea reusitei la concurs.
    La medii egale obtinute la probele scrise si orale, comisia va stabili candidatul reusit in raport cu datele personale cuprinse in recomandari sau cele referitoare la nivelul studiilor de baza sau suplimentare (doctorat, aspirantura, cursuri postuniversitare si altele). Pentru functiile de paza, de deservire, de intretinere a curateniei, stabilite de conducatorul unitatii, concursul va costa dintr-o proba practica.
    9. Dosarele cuprinzand notele obtinute de candidati la concurs, impreuna cu toate actele acestora vor fi depuse la presedintele Comisiei de angajare, pregatire si avansare. Verificarea dosarelor se va face in termen de 5 zile de la primirea acestora. Rezultatul verificarii se comunica unitatii care va afisa lista candidatilor admisi la concurs. In termen de 3 zile de la afisare se pot face eventuale contestatii. Contestatiile se analizeaza, se solutioneaza potrivit legii si se comunica in termen de 5 zile petitionarului.
    Dupa confirmarea rezultatelor obtinute la concurs, se fac comunicarile catre candidatii reusiti si catre persoanle care urmeaza sa fie angajate.
    10. Candidatii carora li s-a aprobat angajarea sunt obligati sa se prezinte la post in termen de maximum 15 zile calendaristice de la data luarii la cunostinta. In cazul neprezentarii la post la termenul stabilit, postul este declarat vacant, urmand sa se comunice urmatoarei persoane declarata reusita la concurs posibilitatea de a se angaja pe postul respectiv.
    11. Conditiile prevazute la pct. 9-11 se aplica si specialistilor angajati pentru anumite obiective, programe sau lucrari de importanta deosebita pentru o perioada determinata, in situatia in care unitatea nu are asemenea specialisti sau nu pot fi executate cu angajatii unitatii.
    12. Persoanele angajate pe functii de conducere vor fi supuse unei perioade de proba potrivit legii.
    Daca la sfarsitul perioadei de proba persoana angajata s a dovedit corespunzatoare, angajarea va fi definitivata de la data inceperii perioadei de proba. Definitivarea se acorda pe baza notarilor sefului ierarhic al conducatorului unitatii sau organului ierarhic superior potrivit legii. Dupa expirarea acestei perioade, daca persoana nu corespunde sarcinilor ce i revin, ramane sau va fi trecuta pe o functie de executie potrivit pregatirii si competentei sau, dupa caz, i se va desface contractul de munca, iar postul va deveni vacant.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 439/1991

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 439 din 1991
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu