Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 409 din 25 aprilie 2002

privind controalele de conformitate cu reglementarile referitoare la securitatea produselor, in cazul produselor de import

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 308 din  9 mai 2002


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Prezenta hotarare stabileste metodologia de control in vama privind conformitatea cu reglementarile referitoare la conditiile de securitate in cazul unor produse de import.
    Art. 2
    In sensul prezentei hotarari, termenii si expresiile de mai jos se definesc astfel:
    a) autoritati competente in materie de supraveghere a pietei, denumite in continuare autoritati competente - autoritatile care sunt desemnate si imputernicite, conform legii, sa efectueze controale pentru verificarea conformitatii produselor puse pe piata cu legislatia care le este aplicabila;
    b) document de insotire - orice document care, conform legii, trebuie in mod obligatoriu sa insoteasca fizic un produs in momentul punerii lui pe piata;
    c) marcare - orice marcare sau etichetare care, conform legii, trebuie in mod obligatoriu sa fie aplicata pe un produs si care atesta conformitatea produsului cu legislatia care ii este aplicabila;
    d) autoritati vamale - autoritatile investite pentru aplicarea reglementarilor vamale.
    Art. 3
    Autoritatile vamale, in cadrul controalelor pe care le efectueaza la produsele declarate pentru regimul vamal de import, nu acorda liber de vama pentru produsele sau lotul de produse in cauza si informeaza neintarziat autoritatile competente, in cazul in care constata:
    a) prezenta unui produs sau a unui lot de produse neconforme ori suspectate de neconformitate cu prevederile actelor normative in vigoare si care pot constitui un pericol grav si imediat pentru sanatatea sau securitatea celor carora le sunt destinate, in cazul in care acest produs este utilizat in conditii normale si previzibile;
    b) absenta unui document de insotire a produsului sau a lotului de produse ori absenta marcajului de conformitate prevazut de legislatia romana in vigoare in materie de securitate a produselor.
    Art. 4
    (1) Autoritatile competente au obligatia de a interveni in cazul oricarui produs pentru care au fost informate de autoritatile vamale, in baza prevederilor art. 3.
    (2) In cazul marfurilor perisabile autoritatile competente si autoritatile vamale supravegheaza ca, pe cat posibil, toate conditiile de depozitare a marfurilor sau de stationare a mijloacelor folosite pentru transport sa fie in concordanta cu conditiile de conservare a acestor marfuri.
    (3) Marfurile pentru care nu s-a acordat liber de vama raman sub supraveghere vamala pe cheltuiala importatorului.
    Art. 5
    (1) In cazul in care autoritatile competente constata, dupa ce au intervenit conform art. 4, ca produsul in cauza nu prezinta un pericol grav si imediat pentru sanatatea si securitatea celor carora le sunt destinate si/sau nu poate fi considerat neconform potrivit legislatiei aplicabile in materie de securitate a produselor, acest produs este declarat liber la import, cu conditia ca toate celelalte cerinte si formalitati legate de import sa fie respectate.
    (2) Daca autoritatile competente nu intervin in termen de 3 zile lucratoare de la anuntarea de catre autoritatile vamale, acestea vor acorda liber de vama in conformitate cu reglementarile vamale in vigoare.
    Art. 6
    (1) In cazul in care autoritatile competente constata ca produsul in cauza prezinta un pericol grav si imediat, iau masurile de interzicere a importului si cer autoritatilor vamale sa aplice pe factura comerciala care insoteste produsul, precum si pe toate documentele de insotire a produsului urmatoarea mentiune: "Produs periculos - import neautorizat - Hotararea Guvernului nr. 409/2002".
    (2) In cazul in care autoritatile competente constata ca produsul in cauza nu respecta legislatia in vigoare in materie de securitate a produselor, iau masurile corespunzatoare, putand sa dispuna, daca este necesar, interzicerea importului. In caz de interzicere a importului autoritatile competente cer autoritatilor vamale sa aplice pe factura comerciala care insoteste produsul, precum si pe toate documentele de insotire a produsului urmatoarea mentiune: "Produs neconform - import neautorizat - Hotararea Guvernului nr. 409/2002".
    (3) Daca produsul in cauza este apoi declarat pentru o destinatie vamala, alta decat plasarea sub regim vamal de import, si in situatia in care autoritatile competente nu se opun acestei declarari, mentiunile prevazute la alin. (1) si (2) sunt inserate, de asemenea, in aceleasi conditii, pe documentele referitoare la aceasta destinatie.
    (4) Pentru produsele neadmise la import si nici pentru o alta destinatie vamala importatorul are obligatia sa le scoata din tara pe raspunderea si cheltuiala sa.
    Art. 7
    (1) Prezenta hotarare se aplica numai in cazul in care in legislatia romana nu exista prevederi referitoare la organizarea controalelor la frontiera pentru produse specifice.
    (2) Prezenta hotarare nu se aplica in cazurile reglementate prin acte normative specifice, referitoare la controalele fitosanitare, veterinare, zootehnice si la protectia animalelor.
    Art. 8
    Produsele sau categoriile de produse plasate sub regimul vamal de import, prevazute la art. 3 lit. b), sunt urmatoarele:
    a) jucarii;
    b) produse medicamentoase de uz uman;
    c) produse medicamentoase veterinare;
    d) alimente, altele decat cele prevazute la art. 7 alin. (2).
    Art. 9
    Autoritatile competente in materie de supraveghere a pietei, definite la art. 2 lit. a), sunt urmatoarele:
    a) Ministerul Sanatatii si Familiei, pentru produse medicamentoase de uz uman si alimente;
    b) Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, pentru alimente si produse medicamentoase veterinare;
    c) Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, pentru jucarii si alimente.
    Art. 10
    Lista cuprinzand produsele si autoritatile competente, prevazute la art. 8 si 9, poate fi modificata si completata in functie de necesitate, pentru a fi adaptata la situatiile noi care rezulta din experienta si din evolutia regulilor aplicabile in materie de securitate a produselor.
    Art. 11
    Ca urmare a aplicarii prezentei hotarari se pot desemna unele puncte vamale specializate pentru controlul anumitor marfuri. In acest caz restrictiile care decurg din obligatia de a trece printr-un punct vamal specializat nu trebuie sa fie dezavantajoase pentru operatorii economici in raport cu obiectivul vizat si tinand seama de circumstantele reale care pot justifica aceasta obligatie.
    Art. 12
    Prezenta hotarare intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Autoritatea Nationala pentru
                         Protectia Consumatorilor
                         Rovana Plumb,
                         secretar de stat

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

                         p. Ministrul sanatatii si familiei,
                         Radu Deac,
                         secretar de stat

                         Ministrul agriculturii,
                         alimentatiei si padurilor,
                         Ilie Sarbu

                         p. Ministrul afacerilor externe,
                         Cristian Niculescu,
                         secretar de stat

                         Ministrul pentru intreprinderile
                         mici si mijlocii si cooperatie,
                         Silvia Ciornei

                         Ministrul industriei si resurselor,
                         Dan Ioan PopescuSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 409/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 409 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 409/2002
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu