E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 4 din 5 ianuarie 2011

pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 838/2010 privind aprobarea normelor metodologice de acordare a ajutoarelor de stat pentru realizarea angajamentelor asumate voluntar in favoarea bunastarii pasarilor, precum si a Hotararii Guvernului nr. 839/2010 privind aprobarea normelor metodologice de acordare a ajutoarelor de stat pentru realizarea angajamentelor asumate in favoarea bunastarii si protectiei porcinelor

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 25 din 11 ianuarie 2011In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 838/2010 privind aprobarea normelor metodologice de acordare a ajutoarelor de stat pentru realizarea angajamentelor asumate voluntar în favoarea bunăstării păsărilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 600 din 25 august 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 2 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,a) sunt persoane aflate în dificultate financiară, definite în sensul Liniilor directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea firmelor aflate în dificultate, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 244 din 1 octombrie 2004;".

2. La articolul 3, alineatul (1) şi partea introductivă a alineatului (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 3. - (1) Schema de ajutor de stat prevăzută la art. 1 alin. (1) vizează stimularea creşterii competitivităţii sectorului avicol românesc şi atingerea obiectivelor europene privind bunăstarea animalelor, prin acoperirea costurilor suplimentare şi a pierderii de venituri datorate angajamentelor asumate pe bază voluntară în cadrul perioadei de 5 ani, în limita de aplicare a schemei de ajutor de stat, prin utilizarea unor măsuri, altele decât măsurile tehnologice obligatorii, prin care se asigură depăşirea standardelor minime obligatorii de bunăstare a păsărilor.

(2) Ajutorul de stat se acordă anual producătorilor agricoli, aşa cum sunt definiţi la art. 2 alin. (1), dacă în perioada angajamentului asumat în cadrul tehnologiei de creştere a păsărilor aplică una sau mai multe dintre următoarele 6 măsuri, în funcţie de numărul de măsuri utilizate în anul solicitării:".

3. La articolul 4, partea introductivă şi literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 4. - Schema de ajutor de stat se aplică beneficiarilor prevăzuţi la art. 2, începând cu data depunerii cererii iniţiale anuale, care îndeplinesc următoarele condiţii:

a) solicită ajutor de stat pentru toate cele 6 măsuri, pentru una sau pentru mai multe măsuri tehnologice care asigură bunăstarea păsărilor prevăzute la art. 3 alin. (2), înainte de începerea desfăşurării activităţii, în baza cererii iniţiale anuale, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2, şi a tabelelor prevăzute în anexele nr. 2.1-2.6, care vor cuprinde datele necesare calculării sumei anuale estimate a fi necesară în vederea depăşirii standardelor de bunăstare;

b) îşi asumă pe bază voluntară, în cadrul perioadei de 5 ani, angajamentul ferm pentru utilizarea tuturor celor 6 măsuri, a uneia sau mai multor măsuri tehnologice care asigură bunăstarea păsărilor prevăzute la art. 3 alin. (2), în limita de aplicare a schemei de ajutor de stat;".

4. Articolul 41 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 41. -In cazul exploataţiilorîn care s-au utilizat deja una sau mai multe dintre măsurile privind bunăstarea păsărilor prevăzute la art. 3 alin. (2), altele decât măsurile tehnologice obligatorii, pentru depăşirea standardelor minime obligatorii prevăzute în legislaţia în vigoare, nu se acordă ajutoare de stat pentru măsura sau măsurile deja aplicate înainte de angajamentele asumate pe bază voluntară în cadrul perioadei de 5 ani, în limita de aplicare a schemei de ajutor de stat."

5. După articolul 41 se introduce un nou articol, articolul 42, cu următorul cuprins:

„Art. 42. -Angajamentul asumat voluntar în cadrul perioadei de 5 ani, în limita de aplicare a schemei de ajutor de stat, se întocmeşte de către solicitant în două exemplare originale şi se înregistrează la centrul judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, conform modelului stabilit de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură. După înregistrare, un exemplar se înmânează solicitantului şi un exemplar rămâne la centru judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură."

6. La articolul 5, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Pentru exploataţiile înfiinţate după perioada de depunere a cererii iniţiale anuale prevăzută la alin. (1), solicitanţii pot depune cererea iniţială anuală în termen de 30 de zile de la data primei populari."

7. La articolul 5, alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(3) Pot beneficia de ajutoarele de stat prevăzute la art. 3 alin. (1) numai solicitanţii care au primit aviz de principiu pentru cererea iniţială anuală depusă potrivit alin. (1) şi (11), în termen, prin centrele judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.

(4) Pentru a beneficia de ajutoarele de stat prevăzute la art. 3 alin. (1), solicitanţii care au primit aviz de principiu pentru cererea iniţială anuală trebuie să completeze şi să depună din 3 în 3 luni cererea pentru solicitarea ajutorului de stat, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3, precum şi tabelele prevăzute în anexele nr. 3.1-3.6 şi să le depună individual sau prin reprezentant legal/împuternicit/delegat, în termen de 30 de zile de la încheierea perioadei de 3 luni în care s-au făcut livrările/vânzările către abator sau terţi, precum şi transferul de la ferme de tineret la ferme de găini adulte, în cazul găinilor ouatoare şi al găinilor de reproducţie din rase grele, la centrul judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură pe raza căruia îşi desfăşoară activitatea de creştere a păsărilor."

8. La articolul 5, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (41) şi (42), cu următorul cuprins:

„(41) Perioadele de 3 luni pentru care se depun cererile de solicitare a ajutorului de stat sunt următoarele:

a) 16 octombrie a anului în curs-15 ianuarie a anului următor;

b) 16 ianuarie-15 aprilie;

c) 16 aprilie-15 iulie;

d) 16 iulie-15 octombrie.

(42) Prin excepţie de la prevederile alin. (41), pentru anul 2010, precum şi pentru situaţia prevăzută la alin. (11), prima perioadă de aplicare a schemei de ajutor de stat este cuprinsă între data depunerii cererii iniţiale anuale şi data-limită a uneia dintre perioadele prevăzute la alin. (41) în care se încadrează cererea iniţială anuală."

9. La articolul 5 alineatul (5), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,b) copie a angajamentului scris prin care se angajează că în cadrul perioadei de 5 ani, în limita de aplicare a schemei de ajutor de stat, utilizează toate cele 6 măsuri, una sau mai multe măsuri tehnologice care asigură bunăstarea păsărilor specificate la art. 3 alin. (2), cu declaraţiile aferente acestuia;".

10. La articolul 5 alineatul (5), litera g) se abrogă.

11. La articolul 5 alineatul (6), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,a) copie a facturii fiscale de vânzare la abator/terţi a păsărilor din categoriile prevăzute în anexa nr. 1, dacă este cazul;".

12. La articolul 6, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Pentru această măsură, cererea prevăzută în anexa nr. 3 este însoţită şi de certificatele lunare de analiză din perioada pentru care se face solicitarea ajutorului de stat, eliberate de un laborator acreditat, în care se specifică nivelul deoxinivalenolului."

13. La articolul 7, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Pentru această măsură, cererea prevăzută în anexa nr. 3 este însoţită şi de certificatele lunare de analiză din perioada pentru care se face solicitarea ajutorului de stat, eliberate de un laborator acreditat, în care se confirmă că furajele nu conţin făinuri proteice de origine animală, inclusiv făină de peşte."

14. La articolul 8, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Pentru această măsură, cererea prevăzută în anexa nr. 3 este însoţită şi de un document sanitar veterinar, eliberat de un medic veterinar de liberă practică care are contract cu exploataţia în cauză, în care se specifică procentul de păsări cu leziuni pe fiecare ciclu de producţie din perioada pentru care se face solicitarea ajutorului de stat."

15. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 9. - (1) Pentru ajutorul de stat acordat în scopul manipulării în vederea prinderii şi încărcării în cuşti şi transportului păsărilor fără vătămarea lor, măsură prevăzută la art. 3 alin. (2) lit. d), sunt eligibili crescătorii de păsări care asigură forţă de muncă suplimentară şi condiţii optime de transport şi care fac dovada că în timpul transportului de la fermă la abator sau terţi, precum şi în timpul transferului de la ferme de tineret la ferme de găini adulte, în cazul găinilor ouatoare şi al găinilor de reproducţie din rase grele, numărul păsărilor rănite nu depăşeşte 5% din totalul păsărilor transportate.

(2) Pentru această măsură, cererea prevăzută în anexa nr. 3 este însoţită şi de documentele sanitare veterinare, eliberate de medicul veterinar oficial din abator sau de medicul veterinar de liberă practică, în care se specifică procentul de păsări vătămate pe timpul transportului de la fermă la abator sau terţi, precum şi pe timpul transferului din fermele de tineret la ferme de găini adulte, în cazul găinilor ouatoare şi al găinilor de reproducţie din rase grele, din perioada pentru care se face solicitarea ajutorului de stat."

16. La articolul 10, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Pentru această măsură, cererea prevăzută în anexa nr. 3 este însoţită şi de buletinele lunare de analiză din perioada pentru care se face solicitarea ajutorului de stat, eliberate de un laborator acreditat, care să ateste că apa de băut îndeplineşte standardele minime de calitate pentru apa potabilă."

17. La articolul 11, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Pentru această măsură, cererea prevăzută în anexa nr. 3 este însoţită de un document întocmit de un medic veterinar de liberă practică care are contract cu exploataţia în cauză, care să cuprindă valorile medii ale parametrilor de microclimat - temperatură, umiditate, viteza aerului -, înregistrate la unitatea avicolă pe fiecare ciclu de producţie din perioada pentru care se face solicitarea ajutorului de stat, şi care atestă că aceştia se încadrează în limita prevăzută."

18. Articolul 13 se modificaşi va avea următorul cuprins:

„Art. 13. - (1) Centrele judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, după primirea şi înregistrarea cererilor iniţiale anuale, verifică încadrarea în prevederile art. 4 şi 41 pentru schema de ajutor de stat şi acordă/nu acordă avizul de principiu, după caz.

(2) După verificare şi avizare/neavizare, după caz, centrele judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură notifică solicitantul în termen de 7 zile lucrătoare de la data avizării/neavizării, dar nu mai mult de 30 de zile lucrătoare de la data-limită de depunere a cererii iniţiale anuale.

(3) După termenul-limită de depunere prevăzut la art. 5 alin. (1), (11) şi (2), centrele judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură nu mai primesc cereri iniţiale anuale."

19. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 14. - (1) Pentru activităţile desfăşurate începând cu data depunerii cererii iniţiale anuale, solicitanţii depun cererea pentru solicitarea ajutorului de stat, prevăzută la art. 5 alin. (4), la centrele judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.

(2) Centrele judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură verifică şi determină sumele aferente cererilor pentru solicitarea ajutorului de stat, depuse conform perioadelor prevăzute la art. 5 alin. (41) şi (42).

(3) Centrele judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură întocmesc şi transmit Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură situaţia centralizatoare cu suma anuală aprobată, conform modelului prevăzut în anexa nr. 10.

(4) Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură întocmeşte şi transmite Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale situaţia centralizatoare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 11."

20. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 15. -In baza situaţiei centralizatoare a cererilor pentru solicitarea ajutorului de stat, transmisă de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale transmite Ministerului Finanţelor Publice cererea de deschidere a creditelor bugetare. Cererea de deschidere a creditelor bugetare va fi însoţită de situaţia centralizatoare a ajutorului de stat, conform modelului prevăzut în anexa nr. 12."

21. După articolul 15 se introduce un nou articol, articolul 151, cu următorul cuprins:

„Art. 151. - (1) Suma anuală aprobată se acordă beneficiarilor în limita plafonului total alocat.

(2) Suma anuală aprobată cuprinde sumele determinate pentru toate cele 4 perioade prevăzute la art. 5 alin. (41) şi (42).

(3) In cazul în care suma anuală determinată din însumarea cererilor de solicitare a ajutorului de stat depuse depăşeşte plafonul total alocat, ajutorul de stat se diminuează procentual cu aceeaşi valoare pentru toţi beneficiarii, în vederea încadrării în plafonul alocat."

22. Articolul 16 se abrogă.

23. La anexa nr. 2, a doua liniuţă după tabel se abrogă.

24. La anexa nr. 3, a doua liniuţă după tabel se abrogă.

25. La anexa nr. 3 „Cerere pentru solicitarea ajutorului de stat pentru realizarea angajamentelor asumate în favoarea bunăstării păsărilor pentru perioada.....................", la al treilea paragraf „Persoana juridică:", sintagma „aferent trimestrului....................anul..................:" se înlocuieşte cu sintagma „aferent perioadei....................anul..................:".

26. La anexa nr. 4, nota de subsol se modifică şi va avea următorul cuprins:

„NOTA: Numărul de păsări pentru care se primeşte ajutor de stat este efectivul mediu de găini din perioada pentru care se solicită ajutorul de stat."

27. La anexa nr. 5, nota de subsol se modifică şi va avea următorul cuprins:

„NOTA: Numărul de păsări pentru care se primeşte ajutor de stat este efectivul mediu de găini din perioada pentru care se solicită ajutorul de stat."

28. La anexele nr. 4-9, în tabele, la coloana „Specificare", sintagma „Efectiv stoc la 1 ianuarie 20.." se înlocuieşte cu sintagma „Efectiv stoc la..........20.."

Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 839/2010 privind aprobarea normelor metodologice de acordare a ajutoarelor de stat pentru realizarea angajamentelor asumate în favoarea bunăstării şi protecţiei porcinelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 600 din 25 august 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - (1) Prevederile schemei de ajutor de stat se aplică producătorilor agricoli, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările ulterioare, şi/sau persoane juridice, grupuri de producători recunoscute sau organizaţii de producători recunoscute, după caz, şi care deţin, cresc ori exploatează porcine, de la o greutate vie de maximum 30 kg până la greutatea de abatorizare, individual sau în forme asociative, conform legislaţiei în vigoare, în scopul obţinerii producţiei agricole."

2. La articolul 2 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,a) sunt persoane aflate în dificultate financiară, definite în sensul Liniilor directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea firmelor aflate în dificultate, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 244 din 1 octombrie 2004;".

3. La articolul 3, alineatul (1) şi partea introductivă a alineatului (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 3. - (1) Schema de ajutor de stat prevăzută la art. 1 alin. (1) vizează stimularea creşterii competitivităţii sectorului românesc de creştere a porcinelor şi atingerea obiectivelor europene privind bunăstarea animalelor, prin acoperirea costurilor suplimentare şi a pierderii de venituri datorate angajamentelor asumate pe bază voluntară în cadrul perioadei de 5 ani, în limita de aplicare a schemei de ajutor de stat, prin utilizarea unor măsuri, altele decât măsurile tehnologice obligatorii, prin care se asigură depăşirea standardelor minime obligatorii de bunăstare a porcinelor.

(2) Ajutorul de stat se acordă anual producătorilor agricoli, aşa cum sunt definiţi la art. 2 alin. (1), dacă în perioada angajamentului asumat în cadrul tehnologiei de creştere a porcinelor utilizează una sau mai multe dintre următoarele 7 măsuri, în funcţie de numărul de măsuri aplicate în anul solicitării:".

4. La articolul 4, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - Schema de ajutor de stat se aplică beneficiarilor prevăzuţi la art. 2, începând cu data depunerii cererii iniţiale anuale, care îndeplinesc următoarele condiţii:".

5. La articolul 4, literele a), b) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,a) solicită ajutor de stat pentru toate cele 7 măsuri, pentru una sau mai multe măsuri tehnologice care asigură bunăstarea porcinelor prevăzute la art. 3 alin. (2), înainte de începerea desfăşurării activităţii, în baza cererii iniţiale anuale, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2, şi a tabelelor prevăzute în anexele nr. 2.1-2.7, care vor cuprinde datele necesare calculării sumei anuale estimate a fi necesară în vederea depăşirii standardelor de bunăstare;

b) îşi asumă pe bază voluntară, pentru o perioadă de 5 ani, în limita de aplicare a schemei de ajutor de stat, angajamentul ferm pentru utilizarea tuturor celor 7 măsuri, a uneia sau mai multor măsuri tehnologice care asigură bunăstarea prevăzute la art. 3 alin. (2);

................................................................................................

d) sunt autorizaţi sanitar veterinar sau înregistraţi sanitar veterinar, după caz;".

6. După articolul 41 se introduce un nou articol, articolul 42, cu următorul cuprins:

„Art. 42. -Angajamentul asumat voluntar în cadrul perioadei de 5 ani, în limita de aplicare a schemei de ajutor de stat, se întocmeşte de către solicitant în două exemplare originale şi se înregistrează la centrul judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, conform modelului stabilit de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură. După înregistrare, un exemplar se înmânează solicitantului şi un exemplar rămâne la centrul judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură."

7. La articolul 5, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Pentru exploataţiile înfiinţate după perioada de depunere a cererii iniţiale anuale, prevăzută la alin. (1), solicitanţii pot depune cererea iniţială anuală în termen de 30 de zile de la data primei populari."

8. La articolul 5, alineatele (3)-(5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(3) Pot beneficia de ajutoarele de stat prevăzute la art. 3 alin. (1) numai solicitanţii care au primit aviz de principiu pentru cererea iniţială anuală depusă potrivit alin. (1) şi (11), în termen, prin centrele judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.

(4) Pentru a beneficia de ajutoarele de stat prevăzute la art. 3 alin. (1), solicitanţii care au primit avizul de principiu pentru cererea iniţială anuală trebuie să completeze şi cererea pentru solicitarea ajutorului de stat, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3, precum şi tabelele prevăzute în anexele nr. 3.1-3.7.

(5) Cererea pentru solicitarea ajutorului de stat se depune individual sau prin reprezentant legal/împuternicit/delegat, din 3 în 3 luni, în termen de 30 de zile de la încheierea perioadei de 3 luni."

9. La articolul 5, după alineatul (5) se introduc trei noi alineate, alineatele (51)-(53), cu următorul cuprins:

„(51) Cererea pentru solicitarea ajutorului de stat se depune pentru livrările către abator sau către terţi ale porcilor graşi şi/sau vânzarea scrofiţelor/scroafelor şi/sau mutaţii/transfer ale/al scrofiţelor în cadrul exploataţiei în fermele de reproducţie.

(52) Perioadele de 3 luni pentru care se depun cererile de solicitare a ajutorului de stat sunt următoarele:

a) 16 octombrie a anului în curs - 15 ianuarie a anului următor;

b) 16 ianuarie - 15 aprilie;

c) 16 aprilie - 15 iulie;

d) 16 iulie - 15 octombrie.

(53) Prin excepţie de la prevederile alin. (52), pentru anul 2010, precum şi pentru situaţia prevăzută la alin. (11), prima perioadă de aplicare a schemei de ajutor de stat este cuprinsă între data depunerii cererii iniţiale anuale şi data-limită a uneia dintre perioadele prevăzute la alin. (52) în care se încadrează cererea iniţială anuală."

10. La articolul 5 alineatul (6), literele c) şi f) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,c) copie a angajamentului scris prin care se angajează că în cadrul perioadei de 5 ani, în limita de aplicare a schemei, utilizează toate cele 7 măsuri, una sau mai multe măsuri tehnologice care asigură bunăstarea porcinelor specificate la art. 3 alin. (2), cu declaraţiile aferente acestuia;

....................................................................................................

f) copie a autorizaţiei sanitare veterinare pentru exploataţie sau copie a documentului de înregistrare sanitară veterinară a exploataţiei, după caz;".

11. La articolul 5 alineatul (6), după litera d) se introduce o nouă literă, litera d1), cu următorul cuprins:

,,d1) documentul care atestă înregistrarea în Registrul agricol/Registrul naţional al exploataţiilor al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, după caz;".

12. La articolul 5 alineatul (6), literele e), g) şi h) se abrogă.

13. La articolul 5 alineatul (7), partea introductivă şi literele a)-c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(7) Cererea pentru solicitarea ajutorului de stat prevăzută la alin. (4) este însoţită, pe lângă documentele stabilite pentru fiecare măsură pentru care se solicită ajutor de stat, şi de următoarele documente:

a) copie a facturii fiscale de vânzare a scroafelor şi scrofiţelor sau act de mutaţie - document de transfer, după caz;

b) în cazul porcilor abatorizaţi, copie a documentului de însoţire a porcilor de la fermă la abator, copie a facturii fiscale pentru porcii abatorizaţi, întocmită pe baza preţului rezultat/kg carcasă ca urmare a aplicării grilei de preţuri, folosind preţul negociat pentru nivelul de referinţă, copie a raportului de clasificare a carcaselor;

c) copie a documentului de însoţire a porcilor de la fermă la abator şi copie a raportului de clasificare a carcaselor, pentru porcii proveniţi din ferme proprii şi abatorizaţi în abator propriu;".

14. La articolul 5 alineatul (7), după litera c) se introduc două noi litere, literele c1) şi c2), cu următorul cuprins:

,,c1) copie a documentului de însoţire a porcilor de la fermă la abator, copie a raportului de clasificare a carcaselor şi copie a facturii fiscale de abatorizare a porcilor, în situaţia abatorizării în regim de prestare de servicii, pentru porcii abatorizaţi în regim de prestări de servicii;

c2) copii ale facturilor de vânzare către formele asociative legal constituite în scopul obţinerii şi valorificării superioare a producţiei membrilor acestora şi copii ale facturilor de vânzare de la formele asociative legal constituite către abator, întocmite pe baza preţului rezultat/kg carcasă ca urmare a aplicării grilei de preţuri, folosind preţul negociat pentru nivelul de referinţă, împreună cu copia raportului de clasificare a carcaselor pentru porcii comercializaţi;".

15. La articolul 6, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Pentru această măsură, pe lângă documentele prevăzute la art. 5 alin. (7), prima cerere pentru solicitarea ajutorului de stat prevăzută în anexa nr. 3 este însoţită şi de o copie a schiţei grajdurilor cu dimensiunile boxelor de cazare."

16. La articolul 7, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Pentru această măsură, cererea pentru solicitarea ajutorului de stat prevăzută în anexa nr. 3 este însoţită şi de un document sanitar veterinar, eliberat de un medic veterinar de liberă practică ce are contract cu exploataţia în cauză conform legii, care atestă că au fost îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (1) în perioada pentru care se face solicitarea ajutorului de stat."

17. La articolul 8, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Pentru această măsură, cererea pentru solicitarea ajutorului de stat prevăzută în anexa nr. 3 este însoţită şi de un document sanitar veterinar, eliberat de un medic veterinar de liberă practică ce are contract cu exploataţia în cauză conform legii, care atestă că au fost îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (1) în perioada pentru care se face solicitarea ajutorului de stat."

18. La articolul 9, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Pentru această măsură, pe lângă documentele prevăzute la art. 5 alin. (7), cererea pentru solicitarea ajutorului de stat prevăzută în anexa nr. 3 este însoţită şi de buletinele lunare de analiză din perioada pentru care se face solicitarea ajutorului de stat, eliberate de un laborator acreditat, sau de copia documentului eliberat de autoritatea judeţeană de sănătate publică, respectiv a municipiului Bucureşti, care să ateste că apa de băut îndeplineşte standardele minime de calitate pentru apa potabilă prevăzute în Legea nr. 458/2002, cu modificările şi completările ulterioare."

19. La articolul 10, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Pentru această măsură, cererea pentru solicitare prevăzută în anexa nr. 3 este însoţită şi de un document sanitar veterinar, eliberat de un medic veterinar de liberă practică ce are contract cu exploataţia în cauză conform legii, care atestă că au fost îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (1) în perioada pentru care se face solicitarea ajutorului de stat."

20. La articolul 11, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Pentru această măsură, cererea pentru solicitarea ajutorului de stat prevăzută în anexa nr. 3 este însoţită şi de un document sanitar veterinar, eliberat de un medic veterinar de liberă practică ce are contract cu exploataţia în cauză conform legii, care atestă că au fost îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (1) în perioada pentru care se face solicitarea ajutorului de stat."

21. La articolul 12, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Pentru această măsură, pe lângă documentele prevăzute la art. 5 alin. (7), cererea pentru solicitarea ajutorului de stat prevăzută în anexa nr. 3 este însoţită şi de:

a) adeverinţă eliberată periodic de medicul veterinar de liberă practică, ce dovedeşte că au fost efectuate controalele prevăzute în contracte, animalele având un status de sănătate corespunzător;

b) copia autorizaţiei de funcţionare a laboratorului de control intern al furajelor sau contractul cu un laborator autorizat de control al furajelor ori copia autorizaţiei de funcţionare a laboratorului unităţii furnizoare de furaje."

22. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art.14. - (1) Centrele judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, după primirea şi înregistrarea cererilor iniţiale anuale, verifică încadrarea în criteriile prevăzute la art. 4 şi acordă/nu acordă avizul de principiu, după caz.

(2) După verificare şi avizare/neavizare, după caz, centrele judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură notifică solicitantul în termen de 7 zile lucrătoare de la data avizării/neavizării, dar nu mai mult de 30 de zile lucrătoare de la data-limită de depunere a cererii iniţiale anuale.

(3) După termenul-limită de depunere prevăzut la art. 5 alin. (1), (11) şi (2), centrele judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură nu mai primesc cereri iniţiale anuale."

23. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 15. - (1) Pentru activităţile desfăşurate începând cu data depunerii cererii iniţiale anuale, solicitanţii depun cererea pentru solicitarea ajutorului de stat, prevăzută la art. 5 alin. (4), la centrul judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, pe raza căruia solicitantul îşi desfăşoară activitatea de creştere a porcilor.

(2) Centrele judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură verifică şi determină sumele aferente cererilor pentru solicitarea ajutorului de stat, depuse conform perioadelor prevăzute la art. 5 alin. (51) şi (52).

(3) Centrele judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură întocmesc şi transmit anual Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură situaţia centralizatoare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7.

(4) Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură întocmeşte şi transmite Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale situaţia centralizatoare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8."

24. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 16. - In baza situaţiei centralizatoare prevăzute în anexa nr. 8, transmisă de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale transmite Ministerului Finanţelor Publice cererea de deschidere a creditelor bugetare. Cererea de deschidere a creditelor bugetare va fi însoţită de situaţia centralizatoare a ajutorului de stat, conform modelului prevăzut în anexa nr. 9."

25. După articolul 16 se introduce un nou articol, articolul 161, cu următorul cuprins:

„Art. 161. - (1) Suma anuală aprobată se acordă beneficiarilor în limita plafonului total alocat.

(2) Suma anuală aprobată cuprinde sumele determinate pentru toate cele 4 perioade menţionate la art. 5 alin. (52) şi (53).

(3) In cazul în care suma anuală determinată din însumarea cererilor de solicitare a ajutorului de stat depuse depăşeşte plafonul total alocat, ajutorul de stat se diminuează procentual cu aceeaşi valoare pentru toţi beneficiarii, în vederea încadrării în plafonul alocat."

26. La anexa nr. 2, a doua liniuţă după tabel se abrogă.

27. La anexa nr. 3, a doua liniuţă după tabel se abrogă.

28. Titlul anexei nr. 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„CERERE

pentru solicitarea ajutorului de stat pentru realizarea angajamentelor asumate în favoarea bunăstării şi protecţiei porcinelor pentru perioada......................"

29. La anexa nr. 6, titlul coloanei „Realizat trimestru" se înlocuieşte cu „Realizat perioadă".

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Valeriu Tabără

Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Ialomiţianu


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 4/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 4 din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I Want To Testify About Dark Web Blank ATM Cards. What'sApp Contact : +393512615163 (The Official Automatic Teller Machine) They Sell Automatic Blank ATM Cards That You Can Use To Withdraw Money At Any ATM Machine Around The World Wide. Order Your Blank ATM Card Now With The Official Automatic Teller Machine. I Saw So Much Testimony On The Internet About How Dark Web Hackers Produce An Automatic Blank ATM Cards And Sell Them To Different People Around The WorldWide. Order Your Blank ATM Card Now. Email Address : carolblankatmcard@gmail.com Hangout Contact : carolblankatmcard@gmail.com What'sApp Contact : +393512615163 I Also Contacted The Dark Web Blank ATM Cards Company. (The Official Automatic Teller Machine) I Also Order An Automatic Blank ATM Card. They Ask For Payment And I Sent $2,800USD To The Dark Web Blank ATM Cards Company Through Bitcoin. They Also Sent Me The Automatic Blank ATM Card. I Have Used It To Get $90,000 USD. I Order The Blank ATM Card That Has The Limit Withdraw Of $20,000 Daily. The Dark Web Is Selling Out An Automatic Blank ATM Cards To Every Interested Buyers All Over The World Wide.
ANONIM a comentat Ordin 1323 2015
    Vreau și eu anexa 13
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hello Viewers, are you looking for a reliable spell caster to make you win your lottery games? then search no further, contact Dr Graceundo today and all your financial problems will be over, He prayed for me and gave me a game to play and now i am a millionaire. contact him today and change your financial status. You can contact him via his Email drgraceondu12 @ gmail.com or Call him on +17542773146
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
     My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com WhatsApp him on:+18048540813
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    O zi bună Dragi solicitanți de împrumut, aveți nevoie de un credit financiar urgent ***? * Transfer foarte rapid și direct în contul dvs. bancar * Rambursarea începe la opt luni după ce primiți banii în contul dvs. bancar * Rată scăzută a dobânzii de 1% * Rambursare pe termen lung (1-30 ani) Înălțime * Flexibil *** apoi lunar plata *. Cât timp va fi finanțat? După depunerea cererii *** Vă puteți aștepta la un răspuns preliminar în mai puțin de 24 de ore, finanțare în 72-96 de ore de la primirea informațiilor de care au nevoie de la dvs. Dacă sunteți interesat, contactați-ne prin: unisoncreditunion344@gmail.com și completați formularul de cerere de împrumut de mai jos. Formular de cerere de împrumut: Nume complet:................... Țara:................... Stat:.............. Oraș:.............. Sex:................ ......... Număr de telefon:........... Suma împrumutului :........... Venituri lunare:.......... Ocupație:................... .... Perioada de împrumut:...................... . ................ Scopul împrumutului:................................. .... ....... Adresa de e-mail:...................... ................ Ați aplicat înainte?.................... Așteptăm ca formularul dumneavoastră de cerere urgent să fie completat ok. Trimite-ti-ne un e-mail: ( unisoncreditunion344@gmail.com ) Cu stima. Domnul UNISON Nume companie: UNISON CREDIT UNION Adresa de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    OFERTA URGENT DE CREDIT Creați-vă afacerea și averea dvs. cu noi Grant de împrumut de servicii variind de la 5.000 USD la 10.000.000.000 USD. Oferim acest credit pentru a permite tuturor celor care se află într-o situație financiară dificilă și celor care doresc să-și creeze propria afacere să aibă o viață fericită. Împrumuturile între persoane fizice există așa că nu vă pierdeți timpul. trimiteți-ne un e-mail prin: { unisoncreditunion344@gmail.com } pentru a începe
ANONIM a comentat Decretul 198 2021
    My husband was cheating on me and no longer committed to me and our kids, when i asked him what the problem was he told me he has fell out of love for me and wanted a divorce.i was so heart broken i cried all day and night but he left home, i was looking for something online when i saw an article how the great and powerful dr.ovie have helped so many people in similar situation like mine, his email address was written so i sent him an email telling him about my problem,he told me he shall return back to me within 24hrs, i did everything he asked me to do the next day to my greatest surprise, my husband came back home and was crying and begging for me to forgive and accept him back,now we are happy together if you need his help contact him email:droviespelltemple@gmail.com or whatsapp him via +2349056460552
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Buna ziua Investiția în criptomonede cu doamna Trish Dave mi-a schimbat viața Cuvintele nu pot descrie munca minunată pe care ați făcut-o în contul meu de tranzacționare, sunt încântat că am avut încredere în dvs. și v-am oferit șansa de a ajuta la creșterea mea de 500 USD în 5000 USD în doar o săptămână, doamnă. Trish Dave, familia mea și cu mine, vă suntem veșnic datori pentru stabilitatea financiară pe care ați adus-o acasă, sfătuiesc întregul public să investească cu Trish Dave, contactați prin: Email: trshdave@gmail.com WhatsApp: +79304082498 Web https://smartbitvest.com/
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Graceondu blessed my life, i used to work as a cleaner in supper market, i have been playing lottery game for long now and i don't usually win, i came across a testimony of someone testifying about how Dr Graceondu prayed for her and gave her a lottery game to play and she won big amount of money, so i also decided to try my luck, i contact him through his website and he assured me that he will help me, he told me it will take him two day to pray for me, so on the second day he gave me some lottery numbers to play and i went to play the game so on that faithful day i went to check the game to my greatest surprise i won a very big amount that changed my status, i quit as a cleaner in the supper market and i became a company owner. I want you out there to also contact him for your lucky game. You can reach him via his Email drgraceondu12@ gmail.com or WhatsApp him on +17542773146
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu