Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.394 din 27.05.2015

privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 402 din 08 iunie 2015SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul IAnexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La poziţiile M.F.P. nr. 120940, 101358, 37879, 154895 se modifică adresa poştală/numărul poştal, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 2. La poziţiile M.F.P. nr. 37673, 37674, 37675, 37676, 37677, 37678, 37679, 38184, 38186 se modifică denumirea persoanei juridice care administrează imobilul, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 3. La poziţiile M.F.P. nr. 155467, 155468, 120940, 37673, 37674, 37675, 37679, 38184, 38186, 62594, 62595, 101358, 154895, 40140 se modifică valorile de inventar, conform anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul IIMinisterul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera completările şi modificările corespunzătoare în anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice, Sorin Mihai Cîmpeanu Ministrul finanţelor publice, Eugen Orlando Teodorovici
ANEXA Nr. 1DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilelor care îşi schimbă adresa poştală/nr. poştal Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice CUI 13729380 Inspectoratul Şcolar Judeţean Ialomiţa CUI 4365182 Palatul Copiilor Slobozia CUI 4428086

Nr. crt. Nr. M.F.P. Persoana juridică ce administrează imobilul Tipul bunului Noua adresă/Nr. poştal
1 120940 Inspectoratul Şcolar Ialomiţa imobil Judeţul Ialomiţa, municipiul Slobozia, Str. Lacului nr. 19
2 101358 Club Sportiv Şcolar Slobozia imobil Judeţul Ialomiţa, municipiul Slobozia, Str. Sporturilor nr. 2
3 154895 Inspectoratul Şcolar Olt imobil Judeţul Olt, municipiul Slatina, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 8 B
4 37879 Inspectoratul Şcolar Olt imobil Judeţul Olt, municipiul Slatina, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 8 B

ANEXA Nr. 2DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilelor care îşi schimbă denumirea persoanei juridice care le administrează Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice CUI 13729380 Inspectoratul Şcolar Judeţean Ialomiţa CUI 4365182 Palatul Copiilor Slobozia CUI 4428086

Nr. crt. Nr. M.F.P. Persoana juridică care îşi schimbă denumirea Tipul bunului
1 38184 Palatul Copiilor Slobozia (Decizia nr. 43/A/2012 a directorului Palatului Copiilor Slobozia) imobil
2 38186 Palatul Copiilor Slobozia (Decizia nr. 43/A/2012 a directorului Palatului Copiilor Slobozia) imobil
3 37673 Filiala Urziceni (Decizia nr. 43/C/2012 a directorului Palatului Copiilor Slobozia) imobil
4 37674 Filiala Urziceni (Decizia nr. 43/C/2012 a directorului Palatului Copiilor Slobozia) imobil
5 37675 Filiala Urziceni (Decizia nr. 43/C/2012 a directorului Palatului Copiilor Slobozia) imobil
6 37676 Filiala Feteşti (Decizia nr. 43/B/2012 a directorului Palatului Copiilor Slobozia) imobil
7 37677 Filiala Feteşti (Decizia nr. 43/B/2012 a directorului Palatului Copiilor Slobozia) imobil
8 37678 Filiala Feteşti (Decizia nr. 43/B/2012 a directorului Palatului Copiilor Slobozia) imobil
9 37679 Filiala Feteşti (Decizia nr. 43/B/2012 a directorului Palatului Copiilor Slobozia) imobil

ANEXA Nr. 3DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilelor a căror valoare de inventar se modifică ca urmare a reevaluării Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice CUI 13729380

Nr. crt. Nr. M.F.P. Codul de clasificaţie Persoana juridică ce administrează imobilul Denumirea Descrierea tehnică Adresa Valoarea de inventar din domeniul public al statului Noua valoare de inventar - lei -
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 155467 8.26.10 Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş“ Timişoara - CUI 4269215 Clădire Regim de înălţime: S + P + 5E, CF406329 Judeţul Timiş, municipiul Timişoara, Bd. Revoluţiei 1989 nr. 5 6318138 12311400
2 155468 8.26.10 Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş“ Timişoara - CUI 4269216 Teren Teren = 1.466 (curte), CF406329 Judeţul Timiş, municipiul Timişoara, Bd. Revoluţiei 1989 nr. 9 8792 2155000
0 1 2 3 4 5 6 7 8
3 120940 8.26.03 Inspectoratul Şcolar Ialomiţa - CUI 4365182 Inspectoratul Şcolar Ialomiţa - Imobil P + 4 E, fundaţie beton, cadre din beton armat, pereţi cărămidă, învelitoare ţiglă, şarpantă lemn, Sc = 710 mp; Sd = 2.025 mp; Steren = 1.731,97 mp Judeţul Ialomiţa, municipiul Slobozia, Str. Lacului nr. 19 1158775 1619916
4 37673 8.26.05 Palatul Copiilor Slobozia, Filiala Urziceni - CUI 4428086 Clubul Elevilor Urziceni -imobil Clădire P, fundaţie din beton, zid de cărămidă, învelitoare ţiglă. Steren = 1.570 mp Judeţul Ialomiţa, municipiul Urziceni, str. Panduri nr. 17 275625 487417
5 37674 8.26.05 Palatul Copiilor Slobozia, Filiala Urziceni - CUI 4428086 Clubul Elevilor Urziceni Anexă - Clădire P, fundaţie din beton, zid de cărămidă, învelitoare ţiglă Judeţul Ialomiţa, municipiul Urziceni, str. Panduri nr. 17 6 45023
6 37675 8.26.05 Palatul Copiilor Slobozia, Filiala Urziceni - CUI 4428086 Clubul Elevilor Urziceni - imobil Clădire P, fundaţie din beton, zid de cărămidă, învelitoare tablă. Steren = 2.307 mp Judeţul Ialomiţa, municipiul Urziceni, str. Mihai Viteazu nr. 39 43 112783
7 37679 8.26.05 Palatul Copiilor Slobozia, Filiala Feteşti - CUI 4428086 Clubul Elevilor Feteşti - Imobil Clădire P, fundaţie din beton, zid de cărămidă, învelitoare ţigla Sc = 268 mp, Steren = 268 mp Judeţul Ialomiţa, municipiul Feteşti, str. Călăraşi nr. 406 2 187968
8 38184 8.26.05 Palatul Copiilor Slobozia CUI 4428086 Clubul Elevilor Ţăndărei - imobil Fundaţie beton, pereţi zidărie cărămidă, învelitoare tablă; Steren = 1.462 mp Judeţul Ialomiţa, oraş Ţăndărei, str. Agricultori nr. 1 123961 210587
9 38186 8.26.05 Palatul Copiilor Slobozia CUI 4428086 Palatul Copiilor Slobozia, clădire + sala studio + anexe (pistă carting) + teren S + P, fundaţie de beton, structură din cadre de beton şi cărămidă, terasă. Steren = 1.300 + 2.531 mp (pista carting) Judeţul Ialomiţa, municipiul Slobozia, bd. Matei Basarab nr. 120 648289 1828574
10 62594 8.26.06 Club Sportiv Şcolar Slobozia CUI 11391354 Club Sportiv Şcolar - imobil Clădire P, fundaţie din beton, zid de cărămidă, învelitoare tablă. Steren = 1.352 mp Judeţul Ialomiţa, municipiul Slobozia, Aleea Stadionului nr. 1-3 109573 254500
11 62595 8.26.06 Club Sportiv Şcolar Slobozia CUI 11391354 Club Sportiv Şcolar - imobil Sală scrimă - Clădire P, fundaţie din beton, zid de cărămidă, învelitoare tablă. Steren = 830 mp Judeţul Ialomiţa, municipiul Slobozia, Aleea Stadionului nr. 1-3 2 399300
12 101358 8.26.06 Club Sportiv Şcolar Slobozia CUI 11391354 Club Sportiv Şcolar Slobozia - imobil Construcţie zidărie cărămidă, stâlpi armaţi, planşeu terasă beton Vestiare şi Grup sanitar - 1.500 mp 4 terenuri tenis zgură; Steren = 1.625 mp Judeţul Ialomiţa, municipiul Slobozia, Str. Sporturilor nr. 2 2 521000
13 154895 8.26.03 Inspectoratul Şcolar Olt - CUI 4394722 Teren Teren, Steren = 3.174,92 mp Judeţul Olt, municipiul Slatina, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 8B 860400 1013800
14 40140 8.26.06 Şcoala cu clasele I-VIII „Nicolae Titulescu“ Caracal - CUI 18506397 Clubul Sportiv Şcolar Caracal - imobil Clădire P + 1E, construcţie zid, planşee de beton armat, Sc = 159,68 mp, Steren = 4.822,97 mp Judeţul Olt, municipiul Caracal, aleea Biban nr. 3 542242 1191884


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 394/2015

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 394 din 2015
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Rectificare - 2010
    caroline18@champlin.com password : caroline7793h3 kgorczany@windler.info password : kgorczany7237 okuneva.daniela@vonrueden.com password : 27934madisyn gaylord.madisyn@dietrich.org password : lordsky2882 ldickens@hickle.biz password : chickenengland7263 grady.lura@schaefer.com password : gradymiura27 burnice.abernathy@hirthe.org password : burnicenikki11 marcia13@bartoletti.org password : marcianolucky67 dooley.benedict@sauer.com password : dooleychick6599 hpfannerstill@reichel.com password : playboyrich98 all paypal accounts are free with the money above all still active, if you can't log in, the password might have been changed by other visitors, to get the latest paypal hack updates please bookmark this website Tags leaked paypal, leaked paypal 2020, leaked paypal accounts Contact Kelvin Ericksson(blankatmmaster5555@gmail.com) WhatsApp +3197005033695
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 42 2005
    BINE AȚI VENIT: ÎMPRUMUTUL ÎNTRE PERSOANELE SERIOASE ȘI ONESTI ONLINE. Ofertă de împrumut între persoane fizice rapid Împrumut rapid pentru a vă pune capăt grijilor în mai puțin de 72 de ore Sunteți interzis de la banca dvs. și toate încercările dvs. în alte și alte instituții financiare nu au dat nimic până acum din cauza creditului dvs. nepotrivit sau a altora nu mă mai îngrijorează să mă contactați și în mai puțin de 72 de ore la o rată rezonabilă de 2% pe an și cu privire la timpul de rambursare care vă convine vă fac împrumutul care vă va salva viața. Vă rugăm să mă contactați prin e-mail: marialeydi06@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu