Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.394 din 27.05.2015

privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 402 din 08 iunie 2015SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul IAnexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La poziţiile M.F.P. nr. 120940, 101358, 37879, 154895 se modifică adresa poştală/numărul poştal, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 2. La poziţiile M.F.P. nr. 37673, 37674, 37675, 37676, 37677, 37678, 37679, 38184, 38186 se modifică denumirea persoanei juridice care administrează imobilul, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 3. La poziţiile M.F.P. nr. 155467, 155468, 120940, 37673, 37674, 37675, 37679, 38184, 38186, 62594, 62595, 101358, 154895, 40140 se modifică valorile de inventar, conform anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul IIMinisterul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera completările şi modificările corespunzătoare în anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice, Sorin Mihai Cîmpeanu Ministrul finanţelor publice, Eugen Orlando Teodorovici
ANEXA Nr. 1DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilelor care îşi schimbă adresa poştală/nr. poştal Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice CUI 13729380 Inspectoratul Şcolar Judeţean Ialomiţa CUI 4365182 Palatul Copiilor Slobozia CUI 4428086

Nr. crt. Nr. M.F.P. Persoana juridică ce administrează imobilul Tipul bunului Noua adresă/Nr. poştal
1 120940 Inspectoratul Şcolar Ialomiţa imobil Judeţul Ialomiţa, municipiul Slobozia, Str. Lacului nr. 19
2 101358 Club Sportiv Şcolar Slobozia imobil Judeţul Ialomiţa, municipiul Slobozia, Str. Sporturilor nr. 2
3 154895 Inspectoratul Şcolar Olt imobil Judeţul Olt, municipiul Slatina, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 8 B
4 37879 Inspectoratul Şcolar Olt imobil Judeţul Olt, municipiul Slatina, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 8 B

ANEXA Nr. 2DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilelor care îşi schimbă denumirea persoanei juridice care le administrează Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice CUI 13729380 Inspectoratul Şcolar Judeţean Ialomiţa CUI 4365182 Palatul Copiilor Slobozia CUI 4428086

Nr. crt. Nr. M.F.P. Persoana juridică care îşi schimbă denumirea Tipul bunului
1 38184 Palatul Copiilor Slobozia (Decizia nr. 43/A/2012 a directorului Palatului Copiilor Slobozia) imobil
2 38186 Palatul Copiilor Slobozia (Decizia nr. 43/A/2012 a directorului Palatului Copiilor Slobozia) imobil
3 37673 Filiala Urziceni (Decizia nr. 43/C/2012 a directorului Palatului Copiilor Slobozia) imobil
4 37674 Filiala Urziceni (Decizia nr. 43/C/2012 a directorului Palatului Copiilor Slobozia) imobil
5 37675 Filiala Urziceni (Decizia nr. 43/C/2012 a directorului Palatului Copiilor Slobozia) imobil
6 37676 Filiala Feteşti (Decizia nr. 43/B/2012 a directorului Palatului Copiilor Slobozia) imobil
7 37677 Filiala Feteşti (Decizia nr. 43/B/2012 a directorului Palatului Copiilor Slobozia) imobil
8 37678 Filiala Feteşti (Decizia nr. 43/B/2012 a directorului Palatului Copiilor Slobozia) imobil
9 37679 Filiala Feteşti (Decizia nr. 43/B/2012 a directorului Palatului Copiilor Slobozia) imobil

ANEXA Nr. 3DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilelor a căror valoare de inventar se modifică ca urmare a reevaluării Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice CUI 13729380

Nr. crt. Nr. M.F.P. Codul de clasificaţie Persoana juridică ce administrează imobilul Denumirea Descrierea tehnică Adresa Valoarea de inventar din domeniul public al statului Noua valoare de inventar - lei -
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 155467 8.26.10 Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş“ Timişoara - CUI 4269215 Clădire Regim de înălţime: S + P + 5E, CF406329 Judeţul Timiş, municipiul Timişoara, Bd. Revoluţiei 1989 nr. 5 6318138 12311400
2 155468 8.26.10 Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş“ Timişoara - CUI 4269216 Teren Teren = 1.466 (curte), CF406329 Judeţul Timiş, municipiul Timişoara, Bd. Revoluţiei 1989 nr. 9 8792 2155000
0 1 2 3 4 5 6 7 8
3 120940 8.26.03 Inspectoratul Şcolar Ialomiţa - CUI 4365182 Inspectoratul Şcolar Ialomiţa - Imobil P + 4 E, fundaţie beton, cadre din beton armat, pereţi cărămidă, învelitoare ţiglă, şarpantă lemn, Sc = 710 mp; Sd = 2.025 mp; Steren = 1.731,97 mp Judeţul Ialomiţa, municipiul Slobozia, Str. Lacului nr. 19 1158775 1619916
4 37673 8.26.05 Palatul Copiilor Slobozia, Filiala Urziceni - CUI 4428086 Clubul Elevilor Urziceni -imobil Clădire P, fundaţie din beton, zid de cărămidă, învelitoare ţiglă. Steren = 1.570 mp Judeţul Ialomiţa, municipiul Urziceni, str. Panduri nr. 17 275625 487417
5 37674 8.26.05 Palatul Copiilor Slobozia, Filiala Urziceni - CUI 4428086 Clubul Elevilor Urziceni Anexă - Clădire P, fundaţie din beton, zid de cărămidă, învelitoare ţiglă Judeţul Ialomiţa, municipiul Urziceni, str. Panduri nr. 17 6 45023
6 37675 8.26.05 Palatul Copiilor Slobozia, Filiala Urziceni - CUI 4428086 Clubul Elevilor Urziceni - imobil Clădire P, fundaţie din beton, zid de cărămidă, învelitoare tablă. Steren = 2.307 mp Judeţul Ialomiţa, municipiul Urziceni, str. Mihai Viteazu nr. 39 43 112783
7 37679 8.26.05 Palatul Copiilor Slobozia, Filiala Feteşti - CUI 4428086 Clubul Elevilor Feteşti - Imobil Clădire P, fundaţie din beton, zid de cărămidă, învelitoare ţigla Sc = 268 mp, Steren = 268 mp Judeţul Ialomiţa, municipiul Feteşti, str. Călăraşi nr. 406 2 187968
8 38184 8.26.05 Palatul Copiilor Slobozia CUI 4428086 Clubul Elevilor Ţăndărei - imobil Fundaţie beton, pereţi zidărie cărămidă, învelitoare tablă; Steren = 1.462 mp Judeţul Ialomiţa, oraş Ţăndărei, str. Agricultori nr. 1 123961 210587
9 38186 8.26.05 Palatul Copiilor Slobozia CUI 4428086 Palatul Copiilor Slobozia, clădire + sala studio + anexe (pistă carting) + teren S + P, fundaţie de beton, structură din cadre de beton şi cărămidă, terasă. Steren = 1.300 + 2.531 mp (pista carting) Judeţul Ialomiţa, municipiul Slobozia, bd. Matei Basarab nr. 120 648289 1828574
10 62594 8.26.06 Club Sportiv Şcolar Slobozia CUI 11391354 Club Sportiv Şcolar - imobil Clădire P, fundaţie din beton, zid de cărămidă, învelitoare tablă. Steren = 1.352 mp Judeţul Ialomiţa, municipiul Slobozia, Aleea Stadionului nr. 1-3 109573 254500
11 62595 8.26.06 Club Sportiv Şcolar Slobozia CUI 11391354 Club Sportiv Şcolar - imobil Sală scrimă - Clădire P, fundaţie din beton, zid de cărămidă, învelitoare tablă. Steren = 830 mp Judeţul Ialomiţa, municipiul Slobozia, Aleea Stadionului nr. 1-3 2 399300
12 101358 8.26.06 Club Sportiv Şcolar Slobozia CUI 11391354 Club Sportiv Şcolar Slobozia - imobil Construcţie zidărie cărămidă, stâlpi armaţi, planşeu terasă beton Vestiare şi Grup sanitar - 1.500 mp 4 terenuri tenis zgură; Steren = 1.625 mp Judeţul Ialomiţa, municipiul Slobozia, Str. Sporturilor nr. 2 2 521000
13 154895 8.26.03 Inspectoratul Şcolar Olt - CUI 4394722 Teren Teren, Steren = 3.174,92 mp Judeţul Olt, municipiul Slatina, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 8B 860400 1013800
14 40140 8.26.06 Şcoala cu clasele I-VIII „Nicolae Titulescu“ Caracal - CUI 18506397 Clubul Sportiv Şcolar Caracal - imobil Clădire P + 1E, construcţie zid, planşee de beton armat, Sc = 159,68 mp, Steren = 4.822,97 mp Judeţul Olt, municipiul Caracal, aleea Biban nr. 3 542242 1191884


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 394/2015

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 394 din 2015
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu