Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 39 din 18 mai 2004

privind interpretarea unor texte din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale

ACT EMIS DE: BIROUL ELECTORAL CENTRAL

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 464 din 24 mai 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 33 alin. (1) lit. c) si alin. (4) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale,

    Biroul Electoral Central hotaraste adoptarea urmatoarelor norme tehnice de repartizare a mandatelor de consilier:

    Art. 1
    Repartizarea mandatelor de consilier se va realiza in conformitate cu prevederile art. 92 din Legea nr. 67/2004 privind alegerea autoritatilor administratiei publice locale.
    Art. 2
    Repartizarea mandatelor se face avandu-se in vedere numai partidele politice, organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, aliantele politice, aliantele electorale si candidatii independenti care au intrunit pragul electoral.
    Art. 3
    (1) Pragul electoral este egal cu numarul intreg, fara zecimale, nerotunjit, rezultat din inmultirea punctelor procentuale stabilite conform art. 92 alin. (1) din Legea nr. 67/2004 cu numarul total al voturilor valabil exprimate intr-o circumscriptie electorala.
    (2) In conditiile art. 92 alin. (1) din Legea nr. 67/2004 au fost stabilite urmatoarele limite ale pragului electoral:
    - pentru partide politice, organizatii ale cetatenilor apartinand
minoritatilor nationale si candidati independenti                         5%;
    - pentru aliante politice si aliante electorale formate din
2 membri ............................................................     7%;
    - pentru aliante politice si aliante electorale formate din cel
putin 3 membri ......................................................     8% .
    Art. 4
    (1) Pentru realizarea listei partidelor, organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, aliantelor politice, aliantelor electorale si a candidatilor independenti, care au intrunit pragul electoral, biroul electoral al circumscriptiei va parcurge urmatoarele etape:
    a) se vor calcula nivelurile absolute ale pragului electoral, corespunzator numarului total al voturilor valabil exprimate in circumscriptia respectiva pentru fiecare categorie participanta la procesul electoral;
    b) se vor compara rezultatele obtinute de fiecare partid, alianta politica, alianta electorala sau candidat independent cu nivelul pragului electoral stabilit pentru fiecare entitate participanta conform art. 3 alin. (1) si (2);
    c) se vor inscrie in lista partidelor, organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, aliantelor politice, aliantelor electorale si a candidatilor independenti care au intrunit pragul electoral numai acele formatiuni care au obtinut un numar de voturi valabil exprimate cel putin egal cu nivelul pragului electoral corespunzator categoriei din care fac parte.
    Art. 5
    (1) Repartizarea mandatelor de consilieri se va face pe baza coeficientului electoral.
    (2) Coeficientul electoral este egal cu numarul intreg, fara zecimale, nerotunjit, rezultat prin impartirea numarului total de voturi valabil exprimate pentru toate listele si candidatii independenti care au intrunit pragul electoral la numarul total de consilieri din circumscriptia electorala respectiva.
    Art. 6
    (1) In prima etapa, biroul electoral va repartiza fiecarui partid, organizatie, alianta politica sau alianta electorala, inscrisa in lista celor care au intrunit pragul electoral, atatea mandate de cate ori coeficientul electoral [calculat conform art. 5 alin. (2)] se include in numarul voturilor valabil exprimate pentru formatiunea respectiva (nr. intreg nerotunjit); de asemenea, este declarat ales candidatul independent care a obtinut un numar de voturi cel putin egal cu coeficientul electoral.
    (2) Atribuirea mandatelor se face de catre biroul electoral de circumscriptie, in ordinea inscrierii candidatilor pe lista, si incepe cu lista de candidati pentru care au fost exprimate cele mai multe voturi.
    (3) Daca unui partid politic, alianta politica sau electorala i-au revenit, pe baza coeficientului electoral, mai multe mandate decat candidatii inscrisi in lista, mandatele suplimentare primite vor fi disponibilizate si vor fi repartizate in etapa a II-a, conform prevederilor art. 9.
    Art. 7
    (1) In cea de-a doua etapa vor participa numai partidele politice si aliantele politice sau electorale care au intrunit pragul electoral, sortate descrescator in functie de numarul voturilor neutilizate in prima etapa.
    (2) Candidatii independenti care au intrunit pragul electoral si care au primit un numar de voturi valabil exprimate mai mic decat coeficientul electoral stabilit nu participa in etapa a II-a de repartizare a mandatelor de consilieri.
    (3) Daca unui partid politic, alianta politica sau electorala i-au fost atribuite din prima etapa un numar de mandate egal cu numarul de candidaturi inscrise in lista, nu va mai participa la etapa a doua de repartizare a mandatelor chiar daca are voturi neutilizate.
    Art. 8
    (1) Se considera voturi neutilizate pentru fiecare lista de candidati a partidelor politice, aliantelor politice sau electorale voturile care au ramas dupa atribuirea mandatelor din prima etapa, precum si voturile valabil exprimate pentru partidele politice, aliantele politice sau electorale care, desi au intrunit pragul electoral, nu au participat la prima etapa de distribuire a mandatelor, deoarece numarul voturilor primite este inferior coeficientului electoral.
    (2) Daca doua sau mai multe partide, aliante politice ori electorale au acelasi numar de voturi neutilizate, inscrierea lor in lista se va face in functie de numarul voturilor valabil exprimate obtinute; daca departajarea partidelor, aliantelor politice sau electorale nu este posibila nici dupa acest criteriu, inscrierea lor in liste se va face prin tragere la sorti.
    (3) Organizarea tragerii la sorti se va face de catre presedintele biroului electoral de circumscriptie, imediat ce se constata imposibilitatea aplicarii criteriilor de departajare formulate la alin. (2) pentru inscrierea partidelor, aliantelor politice sau electorale in lista, in prezenta majoritatii membrilor acestuia.
    (4) Procedura va fi mentionata ca atare in procesul-verbal intocmit de catre membrii biroului electoral de circumscriptie, la pozitia "Expunerea, pe scurt, a intampinarilor si contestatiilor formulate si a hotararilor pronuntate de catre biroul electoral de circumscriptie, care sunt definitive", cu indicarea in clar a formatiunii care a fost aleasa prin tragere la sorti.
    Art. 9
    (1) In aceasta etapa biroul electoral repartizeaza mandatele ramase neatribuite din prima etapa, dupa cum urmeaza:
    a) un mandat se va atribui unei organizatii a cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, alta decat cea maghiara, in cazul in care in prima etapa nici o organizatie a cetatenilor apartinand minoritatilor nationale nu a obtinut cel putin un mandat; organizatia careia i se va atribui mandatul trebuie sa indeplineasca cumulat doua conditii: sa intruneasca pragul electoral si sa fi obtinut cel mai mare numar de voturi valabil exprimate dintre toate celelalte organizatii;
    b) in cazul in care exista doua sau mai multe organizatii care au acelasi numar de voturi valabil exprimate, selectia se va face prin tragere la sorti;
    c) organizarea tragerii la sorti se va face de catre presedintele biroului electoral de circumscriptie, imediat ce se constata imposibilitatea aplicarii criteriilor de departajare formulate la lit. b) pentru inscrierea partidelor, aliantelor politice sau electorale in lista, in prezenta majoritatii membrilor acestuia;
    d) procedura va fi mentionata ca atare in procesul-verbal intocmit de catre membrii biroului electoral de circumscriptie, la pozitia "Expunerea, pe scurt, a intampinarilor si contestatiilor formulate si a hotararilor pronuntate de catre biroul electoral de circumscriptie, care sunt definitive", cu indicarea in clar a formatiunii care a fost aleasa prin tragere la sorti;
    e) cate un mandat partidelor, aliantelor politice si aliantelor electorale care au intrunit pragul electoral, in ordinea inscrierii acestora intr-un tabel ordonat descrescator in functie de numarul voturilor neutilizate; daca nu se reuseste repartizarea tuturor mandatelor, operatiunea se repeta pana la epuizarea acestora;
    f) daca un partid politic, alianta politica sau electorala, in timpul repartizarii mandatelor din etapa a II-a isi completeaza numarul de mandate conform "listei de candidaturi" depuse, inaintea epuizarii tuturor mandatelor disponibile, acelei formatiuni nu i se vor mai repartiza mandate; repartizarea mandatelor ramase disponibile se va face continuand cu celelalte formatiuni inscrise in liste, pana la completa lor repartizare.
    (2) Daca in cursul operatiunilor prevazute la alin. (1) lit. c) se constata ca doua sau mai multe partide politice, aliante politice ori aliante electorale au acelasi numar de voturi neutilizate, inainte de atribuirea ultimului mandat ramas de repartizat, acesta este repartizat partidului, aliantei politice sau aliantei electorale care a obtinut numarul cel mai mare de voturi valabil exprimate; daca numarul de voturi valabil exprimate este egal, repartizarea mandatului se face prin tragere la sorti.
    (3) Organizarea tragerii la sorti se va face de catre presedintele biroului electoral de circumscriptie, imediat ce se constata imposibilitatea aplicarii criteriilor de departajare formulate la alin. (2) pentru inscrierea partidelor, aliantelor politice sau electorale in lista, in prezenta majoritatii membrilor acestuia.
    (4) Procedura va fi mentionata ca atare in procesul-verbal intocmit de catre membrii biroului electoral de circumscriptie, la pozitia "Expunerea, pe scurt, a intampinarilor si contestatiilor formulate si a hotararilor pronuntate de catre biroul electoral de circumscriptie, care sunt definitive", cu indicarea in clar a formatiunii care a fost aleasa prin tragere la sorti.
    Art. 10
    (1) In conformitate cu prevederile art. 92 alin. (8) din Legea nr. 67/2004, "... in situatia in care nici un partid politic, alianta politica sau alianta electorala nu realizeaza pragul electoral, iar numarul candidatilor independenti care au realizat pragul electoral este mai mic decat numarul mandatelor de consilier din circumscriptia respectiva, diferenta de mandate este repartizata primelor 3 partide politice, aliante politice sau aliante electorale, in ordinea descrescatoare a numarului de voturi valabil exprimate pentru fiecare. Fiecarui partid, fiecarei aliante politice sau aliante electorale i se repartizeaza cate un mandat. Operatiunea se repeta pana la epuizarea tuturor mandatelor ...".
    (2) Daca doua sau mai multe partide, aliante politice ori aliante electorale selectate in conditiile alin. (1) au acelasi numar de voturi valabil exprimate, neputandu-se astfel departaja primele 3, departajarea se va face prin tragere la sorti.
    (3) Organizarea tragerii la sorti se va face de catre presedintele biroului electoral de circumscriptie, imediat ce se constata imposibilitatea aplicarii criteriilor de departajare formulate la alin. (2) pentru inscrierea partidelor, aliantelor politice ori electorale in lista, in prezenta majoritatii membrilor acestuia.
    (4) Procedura va fi mentionata ca atare in procesul-verbal intocmit de catre membrii biroului electoral de circumscriptie, la pozitia "Expunerea, pe scurt, a intampinarilor si contestatiilor formulate si a hotararilor pronuntate de catre biroul electoral de circumscriptie, care sunt definitive", cu indicarea in clar a formatiunii care a fost aleasa prin tragere la sorti.
    (5) Se vor aplica prevederile alin. (1) si (2) si in conditiile in care nici una dintre formatiunile politice sau nici unul dintre candidatii independenti din buletinul de vot nu intruneste pragul electoral.
    Potrivit art. 33 din Legea nr. 67/2004 prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Pronuntata in sedinta publica din data de 18 mai 2004.

                   Presedintele Biroului Electoral Central,
                              Petre SimileanSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 39/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 39 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 39/2004
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu