Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.388 din 14.05.2020

pentru modificarea şi completarea anexei nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 420 din 20 mai 2020SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 288 alin. (1) şi art. 293 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Valoarea de inventar a bunului imobil aparţinând domeniului public al statului având nr. MF 35517, prevăzut în anexa nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică conform datelor prezentate în anexa nr. 1. Articolul 2Bunurile imobile având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2 se declară bunuri de interes public naţional şi se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale a acestora în vederea construirii unor piloni de radiocomunicaţii. Articolul 3Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale a bunurilor imobile având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3, ca urmare a recepţionării şi punerii în funcţiune a acestora ca spaţii tehnico-administrative destinate derulării activităţii de telecomunicaţii speciale. Articolul 4Serviciul de Telecomunicaţii Speciale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţele cantitativ-valorice şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 5 Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU LUDOVIC ORBAN Contrasemnează: Ministrul finanţelor publice, Vasile-Florin Cîţu p. Directorul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, Ionel-Sorin Bălan ANEXA Nr. 1DATELE DE IDENTIFICARE ale bunului imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale a cărui valoare de inventar se modifică

1. Ordonator principal de credite 4267230 Serviciul de Telecomunicaţii Speciale
2. Ordonator secundar de credite
3. Ordonator terţiar de credite
4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat

Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

Nr. M.F.P. Codul de clasificare Denumirea Datele de identificare Anul dobândirii/ dării în folosinţă Valoarea de inventar - lei - Situaţia juridică Situaţia juridică actuală Tipul bunului
Descrierea tehnică (pe scurt) Vecinătăţile (după caz, pe scurt) Adresa Baza legală În administrare/ concesiune Concesiune/ Închiriat/ Dat cu titlu gratuit
35517 8.19.01 Reţele telefonice de transport şi distribuţie Ţara: România 1998 61.675.403,15 H.G.R. nr. 808/2.12.1997 P.V. nr. 35873/31.12.2008 Hotărârea Guvernului nr. 439/2009 P.V. nr. 35272/2009 Hotărârea Guvernului nr. 887/2010 P.V. S/40257/10.03.2011 Hotărârea Guvernului nr. 666/2011 Hotărârea Guvernului nr. 293/2012 Hotărârea Guvernului nr. 136/2013 Hotărârea Guvernului nr. 316/2014 Hotărârea Guvernului nr. 960/2014 Hotărârea Guvernului nr. 431/2015 Hotărârea Guvernului nr. 247/2016 Hotărârea Guvernului nr 1.023/2016 Hotărârea Guvernului nr. 993/2018 Hotărârea Guvernului nr. 600/2019 În administrare Imobil

ANEXA Nr. 2DATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor care se declară de interes public naţional, se înscriu în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi se dau în administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale

1. Ordonator principal de credite 4267230 Serviciul de Telecomunicaţii Speciale
2. Ordonator secundar de credite
3. Ordonator terţiar de credite
4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat

Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

Nr. M.F.P. Codul de clasificare Denumirea Datele de identificare Anul dobândirii/ dării în folosinţă Valoarea de inventar - lei - Situaţia juridică Situaţia juridică actuală Tipul bunului
Descrierea tehnică (pe scurt) Vecinătăţile (după caz, pe scurt) Adresa Baza legală În administrare/ concesiune Concesiune/ Închiriat/ Dat cu titlu gratuit
8.19.01 Teren 43 Teren Ţara: România, judeţul: Timiş, localitatea Coşteiu 2019 576 Hotărârea Consiliului Local al Comunei Coşteiu nr. 71 din 28.11.2019; Hotărârea Consiliului Local al Comunei Coşteiu nr. 72 din 28.11.2019; Hotărârea Consiliului Local al Comunei Coşteiu nr. 9 din 30.01.2020, CF 405540 În administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale CUI 4267230 Imobil
8.19.01 Teren 44 Teren Ţara: România, judeţul: Arad, localitatea Nădlac 2019 9920,40 Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Nădlac, judeţul Arad, nr. 60 din 10.05.2019, CF 309592 În administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale CUI 4267230 Imobil
8.19.01 Teren 45 Teren Ţara: România, judeţul: Sălaj, localitatea Cehu Silvaniei 2019 5679 Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Cehu-Silvaniei, judeţul Sălaj, nr. 88 din 19.12.2019, CF 52405 În administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale CUI 4267230 Imobil
8.19.01 Teren 46 Teren Ţara: România, judeţul: Covasna, localitatea Întorsura Buzăului 2019 443,25 Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Întorsura Buzăului, judeţul Covasna, nr. 92 din 31.10.2019, CF 25908 În administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale CUI 4267230 Imobil
8.19.01 Teren 47 Teren Ţara: România, judeţul: Călăraşi, localitatea Independenţa 2019 1680 Hotărârea Consiliului Local al Comunei Independenţa, judeţul Călăraşi, nr. 46 din 26.11.2019, CF 23085 În administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale CUI 4267230 Imobil
8.19.01 Teren 48 Teren Ţara: România, judeţul: Cluj, localitatea Iclod 2019 181,60 Hotărârea Consiliului Local al Comunei Iclod, judeţul Cluj, nr. 59 din 29.10.2019, CF 52900 În administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale CUI 4267230 Imobil
8.19.01 Teren 49 Teren Ţara: România, judeţul: Bihor, localitatea Săcuieni 2019 580 Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Săcuieni, judeţul Bihor, nr. 149 din 31.10.2019, CF 55531 În administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale CUI 4267230 Imobil
8.19.01 Teren 50 Teren Ţara: România, judeţul: Mureş, localitatea Ibăneşti 2019 1156,23 Hotărârea Consiliului Local al Comunei Ibăneşti, judeţul Mureş, nr. 4 din 27.01.2020, CF 52302 În administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale CUI 4267230 Imobil
TOTAL 20.216,48

ANEXA Nr. 3DATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor care se înscriu în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi care se dau în administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale

1. Ordonator principal de credite 4267230 Serviciul de Telecomunicaţii Speciale
2. Ordonator secundar de credite
3. Ordonator terţiar de credite
4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat

Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

Nr. M.F.P. Codul de clasificare Denumirea Datele de identificare Anul dobândirii/ dării în folosinţă Valoarea de inventar - lei - Situaţia juridică Situaţia juridică actuală Tipul bunului
Descrierea tehnică (pe scurt) Vecinătăţile (după caz, pe scurt) Adresa Baza legală În administrare/ concesiune Concesiune/ Închiriat/ Dat cu titlu gratuit
8.19.01 Teren 51 Teren Ţara: România, judeţul: Argeş, Localitatea Piteşti 2019 974.361,54 Proces-verbal de recepţie nr. 1.038 din 26.09.2019; CF 88187 În administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale CUI 4267230 Imobil
8.19.01 Imobil 64 Construcţie C1 Ţara: România, judeţul: Argeş, localitatea Piteşti 2019 1.214.181,48 Proces-verbal de recepţie nr. 1.038 din 26.09.2019; CF 88187 În administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale CUI 4267230 Imobil
8.19.01 Imobil 65 Construcţie C2 Ţara: România, judeţul: Argeş; localitatea Piteşti 2019 556.308,83 Proces-verbal de recepţie nr. 1.038/26.09.2019; CF 88187 În administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale CUI 4267230 Imobil
TOTAL 2.744.851,85SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 388/2020

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 388 din 2020
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu