Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 359 din  2 iulie 1998

privind exceptarea de la plata taxelor vamale a marfurilor importate si comercializate in regim "duty-free" si aprobarea Normelor de organizare, functionare si control vamal al magazinelor "duty-free" si al magazinelor pentru servirea in exclusivitate a reprezentantelor diplomatice si a personalului acestora

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 244 din  3 iulie 1998


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 70 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al Romaniei,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Marfurile provenite din import care se vand in valuta prin magazinele autorizate, potrivit legii, sa comercializeze marfuri in regim "duty-free", situate in punctele de control pentru trecerea frontierei de stat, aeriana, navala si terestra, precum si prin magazinele pentru servirea in exclusivitate a reprezentantelor diplomatice si a personalului acestora se excepteaza de la plata taxelor vamale.
    Art. 2
    Magazinele "duty-free" pot fi amplasate atat pe sensul de intrare in tara, in zona stabilita pana la locurile unde se aplica viza de intrare, cat si pe sensul de iesire din tara, dupa locurile stabilite pentru efectuarea controlului vamal.
    Art. 3
    Se aproba Normele de organizare, functionare si control vamal al magazinelor "duty-free" si al magazinelor pentru servirea in exclusivitate a reprezentantelor diplomatice si a personalului acestora, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 4
    Nerespectarea dispozitiilor normelor prevazute in anexa atrage raspunderea contraventionala sau penala, dupa caz, a persoanelor vinovate si se sanctioneaza potrivit prevederilor Codului vamal al Romaniei si ale regulamentului de aplicare a acestuia.
    Art. 5
    Prezenta hotarare se aplica pana la data de 31 decembrie 1999 inclusiv.
    Art. 6
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 469/1992 privind exceptarea de taxe vamale a marfurilor importate si comercializate in regim de "duty-free", precum si prin magazinele pentru servirea in exclusivitate a reprezentantelor diplomatice si personalului acestora, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 227 din 14 septembrie 1992.

                 PRIM-MINISTRU
                  RADU VASILE

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul finantelor,
                       Daniel Daianu

                       Ministrul industriei
                       si comertului,
                       Radu Berceanu

                       Ministrul afacerilor externe,
                       Andrei Plesu

    ANEXA 1

                             NORME
de organizare, functionare si control vamal al magazinelor "duty-free" si al magazinelor pentru servirea in exclusivitate a reprezentantelor diplomatice si a personalului acestora

    A. Definitii
    1. In sensul prezentelor norme, notiunile de mai jos se definesc astfel:
    a) magazin "duty-free" - un depozit aprobat de Ministerul Finantelor, avand unul sau mai multe raioane de vanzare, in care se desfac marfuri cu amanuntul, in valuta, localizate in aeroporturi internationale, porturi comerciale internationale, precum si in puncte de trecere a frontierei rutiere;
    b) marfuri fara taxe - marfuri vandute de catre un magazin "duty-free", asupra carora nu au fost impuse impozitele si taxele interne, acolo unde este cazul. Astfel de marfuri trebuie sa insoteasca persoana fizica in mijlocul de transport cu care aceasta paraseste teritoriul vamal al tarii;
    c) operatori - personalul care lucreaza efectiv in magazinele "duty-free", precum si cei care aprovizioneaza aceste magazine;
    d) cumparatori - persoanele care calatoresc avand o destinatie internationala, care urmeaza sa treaca frontiera de stat, precum si membrii echipajelor mijloacelor de transport in trafic international;
    e) aparate de marcat electronice cu memorie fiscala - calculatoare specializate in inregistrarea valorii tranzactiilor efectuate prin vanzari sau prestari de servicii, dotate cu un sistem care asigura imprimarea si emiterea unui bon fiscal continand numarul de ordine, sumele specifice si suma totala a operatiunii, imprimarea si emiterea unui bon de golire zilnica, progresiv si numerotat, continand numarul de bonuri emise in timpul zilei si suma totala a operatiunilor efectuate, tiparirea, in acelasi timp cu bonurile, a unui jurnal de fond continand numarul progresiv al bonurilor, suma totala a operatiunilor, precum si totalul zilnic al operatiunilor efectuate;
    f) birou vamal - autoritate vamala in a carei competenta se afla supravegherea magazinului "duty-free";
    g) cantitati destinate uzului personal - cantitatile ce sunt destinate folosirii la un nivel rezonabil pentru consumul individual, familial sau pentru cadouri, fara a fi utilizate in scopul vanzarii;
    h) autorizatie - documentul eliberat de Ministerul Finantelor, prin care se confera dreptul de infiintare a unui magazin "duty-free" si de vanzare a unor marfuri in regim "duty-free";
    i) autorizat - persoana juridica constituita potrivit legii, beneficiara a autorizatiei "duty-free".

    B. Amplasarea magazinelor "duty-free"
    2. Magazinele "duty-free" pot fi amplasate atat pe sensul de intrare in tara, in zona stabilita pana la locurile unde se aplica viza de intrare, cat si pe sensul de iesire din tara, dupa locurile stabilite pentru efectuarea controlului vamal.
    3. Amplasarea si amenajarea exterioara a magazinelor "duty-free" nu trebuie sa permita accesul in incinta al persoanelor care nu trec frontiera de stat a Romaniei si nici introducerea sau scoaterea de marfuri din incinta acestora prin alte locuri decat cele stabilite de organele vamale.
    4. Planurile si schitele de amplasare a constructiilor existente sau care vor fi destinate magazinelor "duty-free" vor fi avizate de Directia Generala a Vamilor si vor fi identice cu cele care stau la baza eliberarii autorizatiei de functionare.
    5. Daca necesitatile de functionare a magazinelor "duty-free" impun folosirea unor spatii-anexe, acestea trebuie amplasate in aceeasi cladire sau in imediata apropiere a acesteia, care se afla in aceeasi zona de supraveghere vamala, calea de comunicare dintre acestea considerandu-se parte integranta a perimetrului magazinelor.

    C. Autorizarea functionarii magazinelor "duty-free"
    6. Ministerul Finantelor aproba, la propunerea Directiei Generale a Vamilor, in functie de necesitati, numarul magazinelor "duty-free" si locul de amplasare a acestora in punctul de trecere a frontierei de stat.
    Dispozitiile alin. 1 se aplica si magazinelor "duty-free diplomatic", cu avizul Ministerului Afacerilor Externe.
    Magazinele care comercializeaza marfuri in regim "duty-free" vor putea functiona numai pe baza autorizatiei aprobate de catre secretarul de stat desemnat de ministrul finantelor, la propunerea Directiei Generale a Vamilor.
    7. Pentru obtinerea autorizatiei de functionare, persoana juridica solicitanta va depune la Directia Generala a Vamilor o cerere de autorizare care trebuie sa contina urmatoarele elemente:
    - denumirea persoanei juridice, forma si sediul acesteia;
    - codul fiscal al persoanei juridice solicitante;
    - obiectul de activitate;
    - bancile la care are deschise conturi in valuta si in lei, valoarea capitalului social, numerele conturilor bancare;
    - datele personale ale celor care reprezinta persoana juridica, respectiv: numele, prenumele, data si locul nasterii, domiciliul actual, functia detinuta, cazierul judiciar;
    - actele constitutive ale persoanei juridice;
    - date cu privire la magazinul pentru care se cere eliberarea autorizatiei, precum: amplasarea, suprafata, reprezentarea grafica, dotarea obligatorie cu aparate de marcat electronice cu memorie fiscala, alte dotari;
    - aprobarea detinatorului legal al spatiului in care se va desfasura activitatea;
    - contractul de inchiriere a spatiului destinat comercializarii;
    - avizul unitatii vamale in a carei raza de competenta urmeaza sa-si desfasoare activitatea;
    - aprobarea din partea Bancii Nationale a Romaniei pentru vanzarea marfurilor in valuta;
    - aprobarea din partea Ministerului Industriei si Comertului pentru desfasurarea activitatii comerciale, precum si pentru structura marfurilor ce pot face obiectul comercializarii in valuta.
    Cererea va fi semnata de persoanele care angajeaza legal persoana juridica solicitanta.
    Cererile si autorizatiile emise se vor inscrie intr-un registru de evidenta special al Directiei Generale a Vamilor.

    D. Conditii de aprovizionare si vanzare a marfurilor
    8. Aprovizionarea magazinelor "duty-free" se poate face cu marfuri care provin direct din strainatate, din zone libere sau din tara atunci cand se afla in regim vamal de antrepozitare.
    Introducerea marfurilor in magazinele "duty-free" se face sub supraveghere vamala, numai cu aprobarea biroului vamal.
    Transferul marfurilor din zonele libere sau din antrepozite in magazine "duty-free" se face numai sub supraveghere vamala. Pe timpul transportului pe teritoriul Romaniei marfurile sunt supuse regimului vamal de tranzit.
    Pe timpul antrepozitarii si tranzitului vamal marfurile sunt exceptate de la garantarea datoriei vamale.
    9. Prin magazinele "duty-free" pot fi vandute numai marfurile pentru care a fost obtinuta aprobarea Ministerului Industriei si Comertului.
    10. Categoriile de marfuri admise la vanzarea prin magazinele "duty-free" pot fi comercializate numai in cantitati destinate uzului personal.
    11. Marfurile pot fi comercializate numai in ambalaje individuale si in cantitati uzuale comertului cu amanuntul, cu exceptia tigaretelor, a caror cantitate minima este de 200 de bucati.
    12. Toate marfurile destinate vanzarii in magazinele "duty-free" vor fi insotite de documente legale, datate, semnate de cei in drept si stampilate, din care sa rezulte cu claritate:
    - furnizorul: denumirea, sediul social, codul fiscal;
    - data livrarii;
    - mijlocul de transport utilizat, precum si numele si prenumele delegatului sau soferului si documentul de identitate al acestuia:
    - denumirea marfii;
    - cantitatea;
    - unitatea de masura;
    - calitatea marfii;
    - pretul de achizitie.
    Toate marfurile care vor fi comercializate prin astfel de magazine vor avea evidentiata perioada de valabilitate, precum si celelalte date necesare, potrivit standardelor si normelor in vigoare.
    13. Preturile de vanzare ale produselor vor fi exprimate in dolari S.U.A., nu vor cuprinde taxele vamale de import si alte taxe ce formeaza datoria vamala si vor fi afisate la vedere. Orice modificari ulterioare ale preturilor de vanzare vor fi evidentiate pe documentele prin care acestea au fost stabilite, cu precizarea datei la care s-au facut modificarile.
    14. Justificarea vanzarilor de marfuri prin magazinele "duty-free" se face prin bonuri de cumparare sau facturi.
    Bonurile de cumparare vor contine urmatoarele date:
    - numarul bonului de cumparare; numerele se dau in ordine crescatoare;
    - denumirea persoanei juridice autorizate si sediul acesteia;
    - identitatea cumparatorului: numele si prenumele, felul si numarul documentului de trecere a frontierei de stat;
    - numarul cursei, in cazul transportului aerian;
    - felul bunului vandut;
    - unitatea de masura;
    - cantitatea;
    - valoarea unitara si totala;
    - data vanzarii.
    Facturile vor fi utilizate pentru bunuri care impun si eliberarea unor certificate de calitate, cum ar fi: aparatura foto, aparatura electronica, aparatura electrocasnica etc. Pe langa informatiile continute in bonuri, facturile vor evidentia in plus marca, tipul, seriile produselor vandute, precum si alte elemente cerute de reglementarile in vigoare.
    15. Toate documentele care atesta aprovizionarea, vanzarea si casarea marfurilor se vor pastra timp de 5 ani la dispozitia birourilor vamale.
    Un centralizator al acestora se va prezenta autoritatii vamale, lunar, in primele 5 zile lucratoare ale lunii urmatoare.
    16. Bonurile de cumparare si facturile vor avea imprimat, in limbile romana si engleza, cu caractere distincte, urmatorul text: "Marfuri destinate exportului. Importul sau introducerea in tara a prezentelor articole se va declara in mod obligatoriu organelor vamale."
    Toate marfurile destinate vanzarii prin magazinele "duty-free" trebuie sa aiba aplicata pe ele sau pe ambalaj o eticheta autocolanta, cu urmatorul text: "DUTY-FREE-EXPORT".
    Eticheta se va realiza conform modelului prevazut in anexa care face parte integranta din prezentele norme. Eticheta va fi amplasata in asa fel incat sa fie vizibila si sa nu restranga informatiile despre produsul oferit spre comercializare.
    17. Marfurile din productia interna pot fi introduse in magazinele "duty-free" numai pe baza documentelor de provenienta a acestora de la furnizorul intern.
    O copie de pe aceste documente va fi remisa birourilor vamale in a caror raza de competenta functioneaza magazinele.
    Documentul de provenienta de al furnizorul intern, livrate succesiv catre un magazin "duty-free", va insoti marfurile, o singura data, la prima livrare. Livrarile ulterioare vor face trimitere la acest document, prin mentionarea acestuia pe documentele de insotire a marfurilor, certificata de persoana juridica careia ii apartine magazinul.
    18. Pentru marfurile din productia interna, vandute in cursul unei luni, se va depune lunar cate o singura declaratie vamala de export pentru fiecare fel de marfa.
    Pentru marfurile provenite din import sau din zonele libere, vandute in cursul unei luni, se va depune lunar cate o singura declaratie vamala de import pentru fiecare fel de marfa.
    Declaratiile vamale de export si declaratiile vamale de import se depun in primele 5 zile ale lunii, pentru intreaga cantitate de marfuri vanduta in cursul lunii anterioare, la biroul vamal in a carei raza de competenta functioneaza magazinul.
    Declaratiile vamale vor fi insotite de o lista specificativa, in care se vor evidentia numerele bonurilor de cumparare si ale facturilor in baza carora au fost vandute marfurile ce fac obiectul acestora.
    Documentele care atesta felul si cantitatea marfurilor inscrise in declaratiile vamale sunt bonurile de cumparare si facturile emise.
    19. Magazinele "duty-free" au obligatia sa efectueze controlul zilnic al intrarilor si iesirilor de marfuri, iar rezultatele vor fi consemnate intr-un registru sigilat de biroul vamal competent.
    Lunar, magazinele vor remite biroului vamal un borderou in care sunt trecute, cantitativ si valoric, urmatoarele date:
    - stocul initial;
    - intrarile;
    - iesirile;
    - casarile;
    - stocul final.
    Titularul autorizatiei "duty-free" este raspunzator de plata tuturor taxelor prevazute de lege pentru orice marfa care se constata ca lipseste la inventar sau ca a fost sustrasa ilegal din magazin. Plata taxelor nu il exonereaza pe titularul autorizatiei de orice alta sanctiune prevazuta de lege.
    20. Casarea marfurilor se anunta biroului vamal printr-un borderou de livrare, intitulat "CASARI", intocmit in trei exemplare, care circula intre operatori si titularul autorizatiei "duty-free". Originalul borderoului va fi inaintat biroului vamal in a carui raza de competenta functioneaza magazinul.
    21. Toate marfurile introduse in magazine dupa receptionarea lor de catre gestionar vor fi expuse spre vanzare.
    Marfurile expuse spre vanzare vor avea aplicat la loc vizibil, pe etichete, pretul de vanzare cu amanuntul, in dolari S.U.A., pe fiecare unitate de masura.
    Cumparatorul poate achita contravaloarea marfurilor achizitionate in oricare dintre valutele liber convertibile cuprinse in listele cursurilor de schimb valutar, comunicate de Banca Nationala a Romaniei.
    Lista zilnica a cursurilor de schimb valutar comunicate de Banca Nationala a Romaniei se va afisa la loc vizibil, pentru informarea cumparatorilor si pentru calculul operativ al paritatii in dolari S.U.A. a valutelor liber convertibile in care se va face plata.
    22. Zilnic, sumele in valuta incasate din vanzarea marfurilor se centralizeaza in borderoul de vanzari, se inregistreaza in registrul de gestiune si se depun la banca sau la casieria persoanei juridice careia ii apartine magazinul, in termen de 24 de ore, daca prin instructiunile Bancii Nationale a Romaniei nu se prevad alte termene.
    Din sumele incasate se va retine moneda divizionara in limita unui plafon stabilit de conducerea persoanei juridice careia ii apartine magazinul, cu avizul Bancii Nationale a Romaniei, in vederea asigurarii conditiilor pentru a da restul cuvenit cumparatorilor.

    E. Controlul activitatii magazinelor "duty-free"
    23. Controlul activitatii magazinelor "duty-free" se face de catre organele Directiei Generale a Vamilor, de Garda financiara si de catre celelalte organe de control abilitate prin lege si poate consta in verificari inopinate ale tranzactiilor, in examinarea marfurilor care sunt comercializate si in verificari ale evidentelor operative, contabile si fiscale.
    Biroul vamal in a carui raza de competenta se afla magazinul "duty-free" are obligatia de a efectua controale trimestriale.
    24. Masura retragerii autorizatiei de functionare se ia in urmatoarele situatii:
    - desfacerea de produse din magazinele "duty-free" catre persoane care nu au calitatea de cumparator, astfel cum au fost definite la pct. 1;
    - vanzarea de produse fara eliberarea de bonuri de cumparare sau de facturi;
    - valorificarea unor produse pentru care nu exista aprobarea Ministerului Industriei si Comertului;
    - practicarea de preturi de vanzare mai mari decat cele stabilite in documentele ce insotesc marfurile si/sau afisate in magazin;
    - constatarea unor diferente semnificative intre stocul faptic de produse si cel rezultat din evidentele contabile;
    - eliberarea de facturi sau de bonuri de cumparare a marfurilor pe numele unor persoane care nu au cumparat efectiv bunuri din magazinul "duty-free";
    - inregistrarea unor debite restante fata de bugetul de stat.
    Retragerea autorizatiei de functionare se va face de catre secretarul de stat desemnat de ministrul finantelor, care a aprobat eliberarea acesteia, in baza actului constatator intocmit in conditiile legii de catre organele de control abilitate.

    F. Magazine destinate servirii in exclusivitate a reprezentantelor diplomatice si a personalului acestora
    25. Metodologia de obtinere a autorizatiei de functionare este aceeasi cu cea stabilita pentru magazinele "duty-free" prin prezentele norme, cu conditia sa cuprinda si avizul Ministerului Afacerilor Externe in ceea ce priveste necesitatea si locul infiintarii unui asemenea magazin.
    In urma obtinerii autorizatiei, magazinele se vor numi "duty-free diplomatic".
    26. Directia Generala a Vamilor va nominaliza unitatea vamala in a carei raza de competenta urmeaza sa-si desfasoare activitatea magazinul.
    27. Daca necesitatile de functionare a magazinului impun spatii-anexe, acestea trebuie amplasate in aceeasi cladire sau in imediata apropiere a acesteia, calea de comunicare dintre acestea considerandu-se ca facand parte integranta din perimetrul magazinului.
    Amplasarea magazinelor, precum si constructia acestora nu trebuie sa permita accesul in incinta al persoanelor care nu au calitatea de cumparator legal.
    Amenajarea exterioara a magazinelor trebuie sa faca imposibila introducerea sau scoaterea de marfuri din incinta acestora prin alte locuri decat cele destinate acestor activitati.
    Planurile si schitele de amplasare a constructiilor existente sau care urmeaza a fi construite cu destinatia de magazine "duty-free diplomatic" vor fi avizate de Directia Generala a Vamilor.
    28. Vanzarile de marfuri din aceste magazine se pot face numai pe baza carnetelor de identitate CD, eliberate de Ministerul Afacerilor Externe, si pe baza avizului acestuia.
    Misiunile diplomatice pot cumpara marfuri din aceste magazine, pe baza de comenzi intocmite in trei exemplare, cu avizul prealabil al Ministerului Afacerilor Externe. Un exemplar al comenzii se va retine de Ministerul Afacerilor Externe. Dupa onorarea partiala sau totala a comenzii, magazinul va certifica pe celelalte doua exemplare felul si cantitatea marfurilor vandute si le va viza.
    Un exemplar va fi pastrat la magazin, iar celalalt exemplar va fi restituit misiunii diplomatice sau oficiului consular.
    Comanda va cuprinde urmatoarele elemente:
    - denumirea misiunii diplomatice sau a oficiului consular;
    - numele, prenumele si numarul documentului de identitate ale persoanei imputernicite de misiunea diplomatica sau de oficiul consular sa efectueze cumparaturile:
    - denumirea, unitatea de masura, cantitatea si marfurile solicitate spre cumparare;
    - data emiterii comenzii;
    - semnatura sefului misiunii diplomatice sau al oficiului consular.
    Vanzarea bauturilor alcoolice cu concentratie de peste 22 grade, a tigarilor si a autoturismelor se face in baza cererilor de import, avizate de Ministerul Afacerilor Externe, in conditiile legii.
    Ministerul Afacerilor Externe va tine seama, la avizarea cantitatilor pentru aceste categorii de marfuri, de limitele pe an calendaristic prevazute de Regulamentul de aplicare a Codului vamal al Romaniei, de conditiile de reciprocitate, precum si de conventiile la care Romania este parte.
    29. Pentru toate marfurile vandute prin aceste magazine, justificarea vanzarilor o constituie bonurile de cumparare sau facturile. Aceste documente trebuie sa indice, in toate cazurile, ca marfurile au fost vandute fara plata drepturilor vamale.
    Bonurile de cumparare trebuie sa cuprinda urmatoarele date:
    - numarul bonului de cumparare; numerele se vor da in ordine crescatoare, incepand cu 01.01 pentru fiecare an calendaristic;
    - denumirea persoanei juridice autorizate si detinatoare a magazinului si sediul acesteia;
    - identitatea cumparatorului prin nume, prenume si numarul carnetului de identitate CD, eliberat de Ministerul Afacerilor Externe;
    - natura, valoarea unitara si numarul de articole vandute;
    - unitatea de masura;
    - valoarea totala;
    - data vanzarii.
    Facturile sunt utilizate pentru marfuri care necesita identificarea acestora, ca de exemplu: aparatura electronica, electrotehnica si altele de acest gen, precum si pentru marfuri vandute pe baza de comenzi. Facturile trebuie sa cuprinda, pe langa datele inscrise in bonurile de cumparare, mentiuni suplimentare privind identificarea marfurilor: marci, tipuri, serii, precum si alte elemente cerute de reglementarile in vigoare.
    Facturile vor fi insotite si de certificatul de calitate al produsului respectiv.
    30. Bonurile de cumparare si facturile trebuie sa aiba imprimat urmatorul text: <<Marfuri numai pentru uzul reprezentantelor diplomatice si al personalului acestora. Instrainarea acestor marfuri catre persoane care nu au calitatea de cumparator al magazinului "duty-free diplomatic" este interzisa.>>
    Textul va fi redactat in limbile engleza si romana.
    31. Toate marfurile destinate vanzarii prin aceste magazine, fie ca se vand ca atare sau ambalate, trebuie sa aiba aplicate pe ele sau pe ambalaj o eticheta cu urmatorul text: "Duty-free diplomatic", conform anexei la prezentele norme.
    Eticheta trebuie astfel aplicata incat sa nu restranga informatiile despre produsele in cauza, furnizate de producator sau comerciant.
    32. Dispozitiile prevazute la pct. 1 - 24 din prezentele norme se aplica si in cazul magazinelor "duty-free diplomatic".

    G. Dispozitii finale si tranzitorii
    33. Persoanele juridice care desfasoara o activitate in regim "duty-free" sau "duty-free diplomatic" au obligatia sa aduca la cunostinta operatorilor dispozitiile legale privind aceste activitati.
    34. In termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentelor norme persoanele juridice vor solicita o noua autorizare.

    ANEXA
    la norme

                                MODELUL
etichetei autocolante pentru marfurile destinate vanzarii prin magazinele "duty-free" si "duty-free diplomatic"

                        4 cm
                    _____________
                   | DUTY-FREE - |
         2 cm      |   EXPORT    |
                   |_____________|

                        4 cm
                    _____________
                   | DUTY-FREE - |
         2 cm      | DIPLOMATIC  |
                   |_____________|SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 359/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 359 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu