E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 357 din 18 martie 2004

privind aprobarea mecanismului de acordare a sprijinului financiar de la bugetul de stat prin Programul de crestere a competitivitatii produselor industriale

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 283 din 31 martie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, al art. 1 alin. (2) si al art. 3 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de sustinere si promovare a exportului cu finantare de la bugetul de stat, aprobata prin Legea nr. 663/2002, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    (1) Se aproba mecanismul de acordare a sprijinului financiar de la bugetul de stat prin Programul de crestere a competitivitatii produselor industriale, denumit in continuare Program, administrat de catre Ministerul Economiei si Comertului, in conditiile legii.
    (2) Prin Program se acorda sprijin financiar in cadrul Sistemului de sustinere si promovare a exportului cu finantare de la bugetul de stat, aprobat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 120/2002, aprobata prin Legea nr. 663/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 2
    In sensul prezentei hotarari, mecanismul de acordare a sprijinului financiar de la bugetul de stat prin Program consta in stabilirea categoriilor de activitati, a conditiilor de eligibilitate a beneficiarilor, a criteriilor de eligibilitate a proiectelor, precum si a procedurii de acordare a sprijinului financiar.
    Art. 3
    Categoriile de activitati finantate de la bugetul de stat in cadrul Programului sunt:
    a) implementarea si certificarea sistemelor de management al calitatii si/sau a sistemelor de management de mediu;
    b) implementarea si certificarea sistemelor de management al sanatatii si sigurantei ocupationale, sistemelor de management pentru responsabilitate sociala si de igiena alimentara si/sau sistemelor de management al securitatii informatiei;
    c) dotarea si/sau amenajarea laboratoarelor de testare si etalonare, precum si acreditarea acestora, dupa caz;
    d) certificarea produselor;
    e) executarea de modele experimentale, prototipuri, asimilari de noi tehnologii care se realizeaza de agentii economici pe baza rezultatelor unitatilor de cercetare-dezvoltare romanesti;
    f) efectuarea de analize de evaluare comparativa pentru activitati din industria prelucratoare in vederea realizarii planurilor de restructurare-dezvoltare-viabilizare, a caror implementare va fi monitorizata;
    g) organizarea si amenajarea in incinta agentilor economici de expozitii si/sau standuri de prezentare si promovare a produselor industriale;
    h) inregistrarea si protejarea pe piata externa a marcilor, desenelor si modelelor industriale romanesti.
    Art. 4
    (1) Beneficiarii Programului sunt agenti economici cu activitatea principala industrie prelucratoare, conform sectiunii D din Clasificarea activitatilor din economia nationala - CAEN, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 656/1997, actualizata prin Ordinul presedintelui Institutului National de Statistica nr. 601/2002, care trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii de eligibilitate:
    a) sunt persoane juridice cu sediul in Romania;
    b) realizeaza profit din activitatea de exploatare, conform ultimului bilant contabil incheiat si inregistrat la administratia teritoriala a Ministerului Finantelor Publice;
    c) realizeaza produse prelucrate pentru care exista piata asigurata;
    d) au structura organizatorica specializata pentru implementarea proiectului, pentru categoriile de activitati prevazute la art. 3 lit. a) - c);
    e) prezinta certificatul inregistrarii marcilor, desenelor si modelelor industriale la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci si demonstreaza avantajele inregistrarii acestora pe pietele externe pentru proiectele aferente activitatii prevazute la art. 3 lit. h).
    (2) Beneficiarii proiectelor pentru activitatea prevazuta la art. 3 lit. c) pot fi si agenti economici din infrastructura pentru evaluarea conformitatii produselor industriale, care indeplinesc conditiile prevazute la alin. (1) lit. a) si b) si nu beneficiaza, pe perioada de implementare a proiectului, de alte fonduri nerambursabile pentru acelasi tip de proiecte.
    (3) Beneficiarii proiectelor pentru activitatea prevazuta la art. 3 lit. f) pot fi si asociatii profesionale sau patronate de ramura, care indeplinesc conditia prevazuta la alin. (1) lit. a).
    Art. 5
    Proiectele pentru care se acorda sprijin financiar de la bugetul de stat prin Program trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele criterii de eligibilitate:
    a) se incadreaza in categoriile de activitati prevazute la art. 3;
    b) contin etapele proiectului, precum si structura de finantare pe etape;
    c) asigura implementarea proiectului in maximum 24 de luni de la incheierea contractului de finantare;
    d) prezinta elemente care fundamenteaza rezultatele estimate la finalizarea proiectului.
    Art. 6
    Mecanismul de acordare a sprijinului financiar este prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 7
    (1) La nivelul Ministerului Economiei si Comertului se constituie Comisia pentru derularea mecanismului de acordare a sprijinului financiar, denumita in continuare Comisie.
    (2) Din Comisie fac parte si reprezentanti ai patronatelor de ramura.
    (3) Componenta si modul de organizare si functionare ale Comisiei, precum si modul de gestionare a activitatii de acordare a sprijinului financiar se aproba prin ordin al ministrului de stat, ministrul economiei si comertului.
    Art. 8
    (1) Sprijinul financiar se acorda numai beneficiarilor care intrunesc conditiile de eligibilitate prevazute la art. 4, pentru proiectele care indeplinesc criteriile prevazute la art. 5, care asigura cresterea competitivitatii produselor industriale si utilizarea eficienta a fondurilor alocate.
    (2) Suma maxima acordata de la bugetul de stat unui beneficiar este egala cu echivalentul a 50.000 euro, cu plata esalonata, pe baza de documente justificative.
    (3) Suma minima alocata de la bugetul de stat pentru un proiect este egala cu echivalentul a 2.500 euro.
    Art. 9
    (1) Proiectele acceptate se finanteaza in limita fondurilor aprobate pentru Program, cuprinse in bugetele anuale ale Ministerului Economiei si Comertului.
    (2) Finantarea proiectelor in cadrul Programului se face dupa cum urmeaza:
    a) 50% de la bugetul de stat din cheltuielile efectuate de beneficiari si 50% cofinantare din surse proprii ale beneficiarilor, pentru tipurile de proiecte care se incadreaza in activitatile prevazute la art. 3 lit. a) - f);
    b) 30% de la bugetul de stat din cheltuielile efectuate de beneficiari si 70% cofinantare din surse proprii ale beneficiarilor, pentru tipurile de proiecte care se incadreaza in activitatea prevazuta la art. 3 lit. g);
    c) 45% de la bugetul de stat din cheltuielile efectuate de beneficiari si 55% cofinantare din surse proprii ale beneficiarilor, pentru tipurile de proiecte care se incadreaza in activitatea prevazuta la art. 3 lit. h).
    Art. 10
    (1) Acordarea sprijinului financiar se face in baza contractului de finantare incheiat cu beneficiarii Programului, in conditiile legii.
    (2) Beneficiarii sprijinului financiar care nu respecta clauzele contractuale si/sau care furnizeaza informatii eronate cu privire la derularea proiectului nu mai pot beneficia de sprijin financiar in cadrul acestui Program.
    Art. 11
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 1.570/2002 privind aprobarea mecanismului de acordare a sprijinului financiar de la bugetul de stat prin Programul de crestere a competitivitatii produselor industriale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 27 din 20 ianuarie 2003.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministru de stat,
                         ministrul economiei si comertului,
                         Dan Ioan Popescu

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                               MECANISMUL
                  de acordare a sprijinului financiar

    SECTIUNEA A

    1. Dupa publicarea legii bugetului de stat, Comisia pentru derularea mecanismului de acordare a sprijinului financiar (Comisia) procedeaza la promovarea unei campanii de informare publica privind Programul de crestere a competitivitatii produselor industriale (Programul).
    2. Agentii economici care solicita sprijin financiar in cadrul Programului se adreseaza Comisiei si depun proiectele la registratura Ministerului Economiei si Comertului.
    Cererea-tip de solicitare va contine datele din modelul prevazut in sectiunea B.
    Cererea-tip este insotita de documente care sa ateste indeplinirea conditiilor de eligibilitate, mentionate la art. 4 din hotarare, de catre beneficiarii de proiecte, precum si de declaratia pe propria raspundere a agentului economic privind corectitudinea datelor si informatiilor prezentate.
    3. a) Proiectele se inregistreaza in Registrul unic de evidenta al Comisiei in ordinea numerelor de inregistrare primite de la registratura Ministerului Economiei si Comertului.
    b) Proiectele se evalueaza si se accepta/se resping de catre Comisie in ordinea inregistrarii in Registrul unic de evidenta.
    c) In termen de maximum 5 zile de la data sedintei Comisiei aceasta informeaza agentul economic despre decizia luata privind acceptarea sau respingerea proiectului depus, precum si motivul respingerii.
    d) Pentru proiectele acceptate de catre Comisie, pentru care beneficiarul a prezentat contractul de finantare intocmit corespunzator, Ministerul Economiei si Comertului are obligatia de a incheia in termen de 15 zile lucratoare contractul de finantare cu beneficiarul sprijinului financiar.
    e) Contestatiile agentilor economici privind decizia de respingere a finantarii proiectului se depun la registratura Ministerului Economiei si Comertului in termen de 10 zile de la primirea deciziei.
    f) Contestatiile agentilor economici se solutioneaza de catre o comisie numita in acest scop prin ordin al ministrului de stat, ministrul economiei si comertului.

    SECTIUNEA B

                             Model de cerere-tip

    Denumirea agentului economic
    ...........................................................................
                               (denumirea completa)
    Sediul: ...................................................................
    Telefon; fax; e-mail: .....................................................
    Reprezentant: .............................................................
    Data infiintarii: .........................................................
    Proprietari ...............................................................
                [Structura patrimoniului si a actionariatului, in procente (%)]
    Solicitarea ...............................................................
                                       (tipul proiectului)
    Semnatura .................................................................
                     (numele si prenumele persoanei autorizate sa semneze
                           pentru si in numele societatii comerciale)
    Data ......................................................................
    Inregistrarea in Registrul unic de evidenta al Comisiei se va face dupa numarul de la registratura Ministerului Economiei si Comertului.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 357/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 357 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 111 2020
    OBȚINEȚI CARDUL BLANC PENTRU AVANȚARE FINANCIARĂ (blankatmcard.online@yahoo.com) sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 CÂND AM OBȚINUT CARDUL MEU BLANC DE LA CJ BLANK CARD (BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM) TOTUL S-A SCHIMBAT PENTRU MINE !!! Bună ziua băieți, viața mea nu va rămâne niciodată la fel !!! Sunt atât de fericit că am primit-o pe a mea de la CJ CORPORATION. Cardul meu bancar gol poate retrage 3000 EUR săptămânal. Am primit-o de la ei săptămâna trecută și acum am până la 23.000 de euro din ultimele săptămâni. Cardul ATM retrage bani de la orice casier automatizat din întreaga lume. Nu există niciun nume, de asemenea, este de neratat. Am fost direct legat de această organizație pe web-ul întunecat și sunt foarte fericit că am avut norocul să-i cunosc pentru că sunt un sceptic 99,9% când vine vorba de lucruri de genul acesta, dar se dovedește că funcționează ca spălătorii subterane în curcan, în mare parte bancă ziraat și au o politică de 100% împotriva înșelătoriei. Cardul vă poate fi trimis prin DHL în două zile dacă le contactați devreme prin e-mail: BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 sau găsiți mai multe pe site-ul lor Obțineți-l acum. Adică acum, dacă știi că te lupți financiar și îmi mulțumești pentru eternitate. La revedere. Deocamdată. +1 (678) 753 2440
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu