Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.356 din 12.06.2013

privind modificarea şi completarea denumirilor, descrierilor tehnice şi adreselor, după caz, ale unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului aflate în administrarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice prin Administraţia Naţională „Apele Române“, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, în vederea finalizării procedurilor de intabulare
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 375 din 25 iunie 2013SmartCity1

În temeiulart. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Denumirile, descrierile tehnice şi adresele, după caz, ale unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului aflate în administrarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice prin Administraţia Naţională „Apele Române“, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea finalizării procedurilor de intabulare. Articolul 2Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Ministrul mediului şi schimbărilor climatice, Rovana Plumb Ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultură, Lucia Ana Varga Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice, Daniel Chiţoiu Ministrul delegat pentru buget, Liviu Voinea
ANEXĂDatele de identificare ale bunurilor imobile aparţinând domeniului public al statului aflate în administrarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice prin Administraţia Naţională „Apele Române“ ale căror denumiri, descrieri tehnice şi adrese, după caz, se modifică şi se completează în vederea finalizării procedurilor de intabulare

1.Ordonator principal de credite (ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale) 163354444 MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE
2. Ordonator secundar de credite RO 24326056 ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ „APELE ROMÂNE“
3. Ordonator terţiar de credite
4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal de credite, institute naţionale de cercetare- dezvoltare care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniu public de stat

Nr. crt. Nr. MF Cod de clasificare Denumire Descriere tehnică Adresa Anul PIF Valoarea de inventar (lei)
1 65254 8.28.01 Canton Câmpeni St = 3.800 mp, Sconstr_C1 = 100 mp, tip clădire P+1, Sconstr_C2 = 201 mp, Sdesf = 401 mp, Nr. cad. 50823 Ţara: România; Judeţ: Botoşani; Oraş Flămânzi; -; Nr: - 1998 33.874
2 65265 8.28.13 Staţia meteo Râuşeni St = 2.030 mp, Sconstr_C1 = 82 mp, Sdesf_C1 = 164 mp, tip clădire S+P+E, Nr. cad. 50152 Ţara: România; Judeţ: Botoşani; Com. Râuşeni; Sat Râuşeni; -; Nr: - 1998 181.155
3 65263 8.28.01 Canton Rădăuţi Prut St = 1.300 mp, Sconstr_C1 = 61 mp, tip clădire P+1, Sconstr_C2 = 68 mp; Sconstr_C3 = 6 mp; Sdesf = 196 mp, Nr. cad. 50349 Ţara: România; Judeţ: Botoşani; Com. Rădăuţi-Prut; -; Nr: - 1998 52.478
4 64288 8.17.02 Acumulare Delea S = 84.883 mp, S_C1 = 20.302 mp, S_C2 = 10 mp, S_C3 = 50 mp, S_C4 = 1.711 mp, Nr. cad. 76656 Ţara: România; Judeţ: Vaslui; MRJ Vaslui; -; Nr: - 1974 1.338.946
5 64283 8.17.02 Acumulare Soleşti S = 981.885 mp, Nr. cad. 70297, S = 3.450.900 mp; S_C1 = 95.489 mp, S_C2 = 60 mp, S_C3 = 26 mp, S_C4 = 2.480 mp, S_C5 = 11.152 mp, Nr. cad. 70237 Ţara: România; Judeţ: Vaslui; Com. Soleşti; -; Nr: - 1974 8.522.016
6 64245 8.17.02 Acumulare Mileanca S = 1.374.816 mp, S_C1 = 5.734 mp, S_C2 = 447 mp, S_C3 = 3.801 mp, S_C4 = 18 mp, Nr. cad. 50190, S = 90.984 mp, Nr. cad. 50189 Ţara: România; Judeţ: Botoşani; Com. Mileanca; -; Nr. - 1975 2.184.299
7 64282 8.17.02 Acumulare Puşcaşi S = 1.899.987 mp, S_C1 = 72.803 mp, S_C2 = 36 mp, S_C3 = 41 mp, Nr. cad. 70388, S = 34.238 mp, S_C4 = 1.859 mp, S_C5 = 8.130 mp, Nr. cad. 70522 Ţara: România; Judeţ: Vaslui; Sat Puşcaşi; -; Nr: - 1973 8.744.435
Nr. crt. Nr. MF Cod de clasificare Denumire Descriere tehnică Adresa Anul PIF Valoarea de inventar (lei)
8 64363 8.16.07 Diguri Siret Dig de apărare râu Siret la Hălăuceşti, S = 6.963 mp, Nr. cad. 60736, S = 109.337 mp, Nr. cad. 60727, lungime = 8.100 m, cod râu XXII_1 Ţara: România; Judeţ: Iaşi; Com. Hălăuceşti; -; Nr: - 1998 403.973
9 64364 8.16.07 Dig de apărare Siret Dig de apărare râu Siret Răchiteni, S = 22.971 mp, Nr. cad. 61527, S = 121.248 mp, Nr. cad. 61523, S = 46.311 mp, Nr. cad. 60738, lungime = 10.400 m, cod râu XXII_1 Ţara: România; Judeţ: Iaşi; Com. Mirceşti; -; Nr: - 1998 808.868
10 64688 8.03.09 Regularizări DA Siret Regularizare râu Ozana şi afluenţi, 9,6 km, beton, anrocament, pământ, Steren_tronson1 = 44.212 mp, S_C1_tronson 1 = 25.313 mp, Nr. cad. 52290, Steren_tronson 2 = 27.338 mp, S_C1_tronson 2 = 11.895 mp, Nr. cad. 52246, cod râu XXII_1.40.41 Ţara: România; Judeţ: Neamţ; Oraş Târgu Neamţ; -; Nr: - 1998 507.689
11 64192 8.17.02 Baraj şi acumulare priza Trotuş Baraj mobil beton, Steren_lac = 234.500 mp, Steren_baraj_priză = 6.098 mp, S_C1 = 1.367 mp, S_C2 = 4.330 mp, S_C3 = 401 mp, Nr. cad. 63132, Steren_baraj_priză = 28.108 mp, S_C1 = 14.753 mp, S_C2 = 40 mp, S_C3 = 17 mp, S_C4 = 95 mp, S_C5 = 46 mp, S_C6 = 165 mp, S_C7 = 15 mp, S_C8 = 6 mp, S_C9 = 6 mp, Nr. cad. 63133, Steren_baraj_priză = 16.265 mp, S_C1 = 16.265 mp, Nr. cad. 63135, Steren_baraj_priză = 3.268 mp, S_C1 = 3.268 mp, Nr. cad. 63137 Ţara: România; Judeţ: Bacău; Mun. Oneşti; -; Nr: - 1956 3.823.783
12 64191 8.17.02 Baraj şi acumulare priza Paşcani Baraj mobil beton, S = 625.477 mp, S_C1 = 848 mp, S_C2 = 3.359 mp, S_C3 = 1.078 mp, S_C4 = 96 mp, S_C5 = 7 mp, S_C6 = 2 mp, Nr. cad. 63387 Ţara: România; Judeţ: Iaşi; Mun. Paşcani; -; Nr: - 1981 6.078.855


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 356/2013

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 356 din 2013
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu