E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 348 din 18 martie 2004

privind exercitarea comertului cu produse si servicii de piata in unele zone publice

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 269 din 26 martie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, al art. 88 din Ordonanta Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 650/2002, al art. 10, 15 si 25 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, al art. 3, 5 si 6 din Ordonanta Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, aprobata cu modificari prin Legea nr. 3/2003, si al art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Prin prezenta hotarare se stabilesc regulile generale de exercitare a formelor specifice de comert cu amanuntul si prestari de servicii in unele zone publice, precum si cerintele minime de dotare necesare realizarii acestor activitati.
    Art. 2
    In sensul prezentei hotarari, prin comert in unele zone publice se intelege activitatea de comercializare a produselor si serviciilor, desfasurata permanent sau sezonier in piete, targuri, pasaje publice, drumuri publice si strazi sau in orice zona de alta natura destinata folosintei publice, cu exceptia celor administrate special.
    Art. 3
    Scopul reglementarii comertului in zone publice este de a crea un cadru de desfasurare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata, care sa respecte principiile concurentei loiale, de protejare a vietii, sanatatii, securitatii si intereselor economice ale consumatorilor, precum si a mediului.
    Art. 4
    (1) Comertul in zone publice se desfasoara in structuri de vanzare cu locatie permanenta sau temporara, de catre producatori/comercianti autorizati conform prevederilor legale.
    (2) Zonele publice pentru exercitarea comertului cu produse si servicii de piata sunt delimitate de catre autoritatile administratiei publice locale in conformitate cu planurile de urbanism general. Autoritatile publice locale stabilesc tipul de comert, cu consultarea asociatiilor comerciantilor si a consumatorilor, potrivit actelor normative in vigoare.
    (3) Zonele publice pot fi administrate direct de catre administratia publica locala sau de catre intreprinzatori privati in conditiile prevazute de lege.
    (4) Zonele publice pot fi concesionate sau inchiriate de autoritatea publica locala intreprinzatorilor privati, conform reglementarilor legale, cu respectarea structurii comerciale prevazute in Planul de urbanism general.

    CAP. 2
    Organizarea comertului in zone publice

    Art. 5
    (1) Comertul cu amanuntul sau prestarea de servicii in zone publice se desfasoara in piete locale si/sau in teritorii delimitate, special amenajate, dotate corespunzator specificului fiecarei activitati, avand asigurate, prin serviciile de administrare a zonelor publice, utilitatile generale: apa, canal, electricitate, gaze, dupa caz.
    (2) Desfasurarea operatiunilor comerciale in structuri de vanzare cu sediu permanent, temporar sau sezonier, dupa caz, in zone publice se face numai in baza autorizatiei autoritatii administratiei publice locale.
    Art. 6
    (1) In zonele publice isi poate/pot desfasura activitatea:
    a) orice persoana juridica care desfasoara activitate de comercializare cu amanuntul a produselor;
    b) asociatiile familiale, precum si persoanele fizice autorizate, inclusiv mestesugarii;
    c) producatorii agricoli individuali si asociatiile acestora, care isi comercializeaza propriile produse agricole si agroalimentare;
    d) persoanele fizice care isi vand ocazional bunurile proprii in piete organizate in acest scop.
    (2) Cei care isi desfasoara activitatea in zone publice, prevazuti la alin. (1), sunt denumiti in continuare utilizatori.

    CAP. 3
    Organizarea comertului in piete si targuri

    Art. 7
    (1) Tipurile de piete ce pot fi organizate in zone publice sunt:
    a) piete agroalimentare: structuri de vanzare destinate comercializarii legumelor, fructelor, laptelui si produselor locale, carnii si produselor din carne, oualor, mierii si produselor apicole, produselor conservate, pestelui, florilor, inclusiv artificiale, si a articolelor pentru acestea, semintelor, cerealelor, pasarilor si animalelor mici, inclusiv a articolelor pentru acestea, precum si a unor articole de uz gospodaresc, realizate de mica industrie sau de micii mestesugari, ca si a unor articole nealimentare de cerere curenta;
    b) targuri: structuri de vanzare destinate comercializarii legumelor, fructelor, animalelor vii, inclusiv a articolelor necesare acestora, lanii, furajelor, cerealelor, semintelor, produselor artizanale si mestesugaresti, produselor industriale si a materialelor de constructii;
    c) balciuri: structuri de vanzare destinate comercializarii produselor agroalimentare si nealimentare, artizanale, mestesugaresti si activitatilor de agrement destinate petrecerii timpului liber;
    d) piete mixte: structuri de vanzare destinate comercializarii produselor si serviciilor specifice pietelor agroalimentare si targurilor;
    e) piete volante: structuri de vanzare avand utilitatile asigurate, respectiv apa, canal, electricitate, destinate exercitarii comertului cu amanuntul si prestarii de servicii catre consumatori, din rulote, autovehicule speciale sau standuri dotate corespunzator;
    f) talciocuri: locuri delimitate de autoritatile publice locale, organizate saptamanal sau periodic, destinate vanzarii obiectelor personale ale persoanelor fizice.
    (2) In functie de perioada de functionare, pietele agroalimentare sunt de urmatoarele tipuri:
    a) piete permanente, amplasate dupa necesitatile locale de regula in zonele de atractie comerciala;
    b) piete volante, amplasate dupa necesitatile locale si avand o durata limita de functionare in timpul zilei, organizate in zone stabilite de administratia publica locala.
    (3) Targurile pot fi:
    a) generale - cuprinzand alaturi de grupe de produse specifice agroalimentare si o gama diversificata de produse industriale;
    b) specializate - oferind spre vanzare o diversitate de produse din sectorul industrial sau organizate pentru o grupa de produse individualizata, cum ar fi: targul de animale, targul de masini auto, targul de ceramica, targul de animale de companie etc.
    (4) Tipurile de piete prevazute la alin. (1) sunt denumite in continuare piata.

    CAP. 4
    Amplasarea si functionarea pietelor

    Art. 8
    La amplasarea si la realizarea pietei se va tine seama si de urmatoarele principii:
    a) incadrarea, inclusiv din punct de vedere constructiv si de protejare a mediului, in planul urbanistic general si in planul de urbanism zonal;
    b) accesul facil al consumatorilor si utilizatorilor in piata;
    c) asigurarea de legaturi cu arterele principale de acces;
    d) rezervarea unui spatiu suficient pentru desfasurarea activitatii;
    e) existenta locurilor de parcare atat pentru autovehicule destinate utilizatorilor pietei, pentru a permite aprovizionarea la punctele de vanzare, cat si pentru consumatori, semnalizate corespunzator;
    f) existenta, dupa caz, a spatiilor de depozitare a marfurilor si echipamentelor necesare in dotarea pietelor.
    Art. 9
    (1) Pietele pot functiona in baza autorizatiei de functionare eliberate de autoritatile publice locale, dupa obtinerea autorizatiei sanitare de functionare si a celorlalte autorizatii speciale potrivit reglementarilor legale si cu respectarea prezentelor prevederi.
    (2) Pietele se organizeaza si functioneaza pe baza regulamentelor proprii, elaborate in functie de tipul acestora, in conformitate cu dispozitiile prezentei hotarari si cu respectarea modelului prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare. Regulamentul este supus avizarii autoritatilor publice locale.
    Art. 10
    (1) Piata functioneaza dupa un program cu grafic orar stabilit de administratorul acesteia, care va fi inscris in regulamentul pentru functionarea pietei, cu respectarea reglementarilor privind linistea si ordinea publica si in conformitate cu solicitarile autoritatilor administratiei publice locale privind continuitatea unor activitati comerciale sau de prestari de servicii.
    (2) Pentru corecta informare a utilizatorilor pietei, precum si a cumparatorilor orarul de functionare va fi afisat la loc vizibil, in punctele principale de acces in piata.
    (3) In cazul pietei volante administratorul acesteia va asigura echipamentul comercial mobil si amplasarea acestuia cu maximum doua ore inainte de inceperea activitatii prevazute in orarul de functionare al pietei, precum si eliberarea si salubrizarea zonei in vederea reluarii destinatiei initiale in maximum doua ore de la terminarea activitatii.

    CAP. 5
    Conditiile de functionare a pietelor

    Art. 11
    (1) Administratorul pietei asigura buna functionare a acesteia, cu respectarea urmatoarelor conditii:
    a) ansamblul unei piete se constituie dintr-un platou, acoperit sau descoperit, dimensionat in raport cu un anumit numar de locuri de vanzare pentru producatori si comercianti, precum si, unde este cazul, cu hale, structuri de vanzare, exploatate de persoane fizice autorizate, asociatii familiale sau persoane juridice;
    b) platoul pietei este o platforma impermeabilizata, cu utilitati, dotari si echipamente corespunzatoare desfacerii marfurilor, si anume: grup sanitar, iluminat electric, apa potabila si canalizare, mobilier specific; copertine; punct cu mijloace initiale de interventie pentru P.S.I., punct de colectare a deseurilor rezultate din activitatea comerciala etc.;
    c) platoul este strict sectorizat pentru: produse agroalimentare, respectiv legume, fructe, flori, seminte; produse alimentare ambalate; produse nealimentare. In cadrul pietelor cu profil agroalimentar spatiul destinat comercializarii produselor de uz gospodaresc poate fi de maximum 10% din suprafata comerciala a platoului;
    d) mobilierul din dotarea platourilor va fi construit din mese realizate din placi de beton sclivisit, mozaicat sau fibra armata, fixate pe schelet metalic sau postament din beton, avand prevazute sub blaturi spatii de pastrare a marfurilor, cu posibilitate de aerisire, inchidere si protectie a acestora. Pentru pietele volante mobilierul trebuie sa fie realizat din materiale corespunzatoare, usor lavabile, demontabile si mobile;
    e) comercializarea laptelui si produselor lactate se face in structuri de vanzare special amenajate, dotate astfel incat sa fie asigurate normele de igiena in vigoare si conditiile de depozitare stabilite de producator;
    f) comercializarea carnii si produselor din carne, a pestelui si produselor de peste, oualor se face in structuri de vanzare special amenajate, dotate astfel incat sa fie asigurate normele de igiena in vigoare si conditiile de depozitare stabilite de producator;
    g) platoul targului contine sectoare distincte pentru vanzarea pasarilor si a animalelor, dotate corespunzator cu custi, tarcuri, dupa caz, cu adapatori, tarusi pentru legarea animalelor etc.
    (2) La pietele din localitatile fara retele de apa si/sau canalizare, aprovizionarea cu apa si evacuarea reziduurilor lichide se vor face in conformitate cu prescriptiile autoritatilor locale de sanatate publica.

    CAP. 6
    Cerintele de dotare a pietelor

    Art. 12
    (1) Pietele, cu exceptia celor ce comercializeaza animale vii, vor fi asigurate cu servicii care sa faciliteze desfasurarea activitatii in conditii optime, potrivit legii, dimensionate in functie de numarul locurilor de vanzare si de tipul de piata, respectiv:
    a) spatii pentru depozitarea marfurilor si a ambalajelor;
    b) spatii pentru pastrarea si inchirierea cantarelor si a echipamentelor de protectie;
    c) locuri pentru amplasarea cantarelor de control;
    d) bazine compartimentate pentru spalarea legumelor si fructelor;
    e) fantani cu jeturi de apa potabila, amplasate pe platou, sau alte surse de apa potabila;
    f) birou administrativ;
    g) spatii pentru pastrarea materialelor de intretinere si de curatenie;
    h) locuri de parcare;
    i) punct de colectare a deseurilor rezultate din activitatea comerciala;
    j) punct cu mijloace initiale de interventie pentru P.S.I.;
    k) WC-uri publice.
    (2) Administratorul pietei are obligatia de a asigura pentru inchiriere producatorilor agricoli care comercializeaza legume, fructe, cereale si seminte un numar de cantare in stare de functionare egal cu cel al locurilor de vanzare destinate acestora din cadrul pietei.
    (3) Administratorul pietei, cu exceptia pietei volante, are obligatia de a asigura functionarea in cadrul acesteia a unui numar de cantare tip balanta sau bascula cu capacitate de peste 30 kg la o singura cantarire, necesare cantaririi marfurilor vandute/achizitionate in cantitate mare. Acest serviciu se presteaza gratuit.
    Art. 13
    (1) Pietele in care se comercializeaza animale vii vor fi dotate cu servicii specifice care sa faciliteze desfasurarea respectivei activitati in conditii optime, potrivit legii, si anume:
    a) fantani cu jeturi de apa potabila, amplasate pe platou, sau alte surse de apa potabila;
    b) WC-uri publice;
    c) birou administrativ;
    d) spatii pentru pastrarea materialelor de intretinere si de curatenie;
    e) locuri de parcare;
    f) punct de colectare a deseurilor;
    g) punct cu mijloace initiale de interventie pentru P.S.I.;
    h) punct de control veterinar;
    i) spatiu special amenajat pentru animalele suspecte de a fi bolnave;
    j) containere ermetice din materiale protejate anticorosiv, pentru animale moarte;
    k) fose septice pentru reziduuri de natura organica;
    l) alte dotari prevazute de legislatia veterinara.
    (2) In cazul pietelor mixte, in care se comercializeaza si animale vii, prevederile alin. (1) se cumuleaza cu prevederile art. 12.
    Art. 14
    (1) Activitatea de prestari de servicii de alimentatie publica, ce se realizeaza in incinta pietei, se organizeaza numai in structuri de vanzare specializate, cu respectarea prevederilor privind conditiile igienico-sanitare si de protectie a vietii, sanatatii si intereselor economice ale consumatorilor.
    (2) In cazul in care activitatea de comercializare se desfasoara in piete cu specific agroalimentar sau in cadrul sectoarelor din piete destinate desfacerii produselor agroalimentare, administratorul pietei nu va admite accesul in piata sau in sectorul respectiv al persoanelor care nu fac dovada indeplinirii conditiilor legale pentru exercitarea activitatii de comercializare a altor produse in afara celor agroalimentare sau de uz gospodaresc.
    Art. 15
    Administratorul pietei stabileste tarifele pentru serviciile prestate, cu respectarea prevederilor legale, si asigura informarea corespunzatoare a utilizatorilor pietei, prin afisarea acestor tarife in locuri vizibile, usor accesibile utilizatorilor.
    Art. 16
    Administratorul pietei atribuie locuri de vanzare producatorilor agricoli si comerciantilor produselor de uz gospodaresc, in ordinea solicitarilor si in limita locurilor de vanzare existente in sectorul din piata destinat desfacerii acestor produse, in conformitate cu regulamentul pietei.
    Art. 17
    Pentru desfasurarea unui comert civilizat si pentru mentinerea unor raporturi corecte intre utilizatorii pietei si consumatori, administratorul pietei are obligatia:
    a) sa asigure verificarea periodica, din punct de vedere metrologic, a cantarelor pe care le ofera spre inchiriat utilizatorilor pietei;
    b) sa controleze daca mijloacele de masurare din proprietatea utilizatorilor pietei sunt verificate din punct de vedere metrologic si sa interzica folosirea celor care nu corespund prevederilor legale in vigoare;
    c) sa asigure gratuit cantare de control, verificate metrologic conform actelor normative in vigoare, pentru verificarea de catre cumparatori a corectitudinii cantaririlor.
    Art. 18
    Administratorul pietei va asigura salubrizarea acesteia zilnic si ori de cate ori este necesar.

    CAP. 7
    Drepturile si obligatiile utilizatorilor pietelor

    Art. 19
    (1) Activitatile de comercializare si de prestari de servicii in piete sau din cadrul pietelor se realizeaza numai in spatiile si in structurile de vanzare destinate comercializarii produselor si serviciilor de piata, atribuite comerciantilor/producatorilor agricoli individuali/prestatorilor de servicii de piata.
    (2) Comercializarea produselor agroalimentare de catre producatorii agricoli, precum si comercializarea celorlalte produse se fac numai in spatiile destinate acestui scop, prevazute in regulamentul-cadru.
    Art. 20
    Comerciantii persoane fizice autorizate, asociatiile familiale sau persoanele juridice, precum si producatorii agricoli individuali sau asociatiile acestora, care vand in piata, sunt obligati sa detina documentele care atesta calitatea de producator/comerciant acordate conform legislatiei in vigoare.
    Art. 21
    (1) Utilizatorii pietelor sunt obligati sa respecte legislatia in vigoare in domeniul comercializarii produselor si a serviciilor de piata, precum si in domeniul protectiei consumatorilor.
    (2) Se interzice cedarea folosintei structurilor de vanzare detinute prin contract de inchiriere sau asociere cu administratia pietei, prin orice forma de contracte cu terti, precum si a locurilor de vanzare atribuite producatorilor agricoli sau comerciantilor de produse de uz gospodaresc.
    (3) Utilizatorii pietei vor efectua cantarirea si masurarea marfurilor numai cu mijloacele de masurare legale, verificate metrologic.
    Art. 22
    Persoanele fizice autorizate, asociatiile familiale sau persoanele juridice, care desfasoara activitate de comercializare a produselor si serviciilor de piata in perimetrul pietei, sunt obligate sa afiseze numele/denumirea, iar pentru societatile comerciale si sediul social, astfel cum au fost inregistrate in registrul comertului.
    Art. 23
    Este interzisa vanzarea in piata a substantelor toxice, inflamabile sau explozive, precum si a armelor de foc si a munitiei.
    Art. 24
    (1) Administratorul pietei are obligatia sa elaboreze regulamentul propriu pentru functionarea pietei, prevazut la art. 9 alin. (2).
    (2) Administratorul si utilizatorii sunt obligati sa respecte prevederile regulamentului pietei.
    Art. 25
    Administratorul pietei va asigura afisarea la loc vizibil si in mod lizibil a regulamentului propriu pentru functionarea pietei, in perimetrul biroului administrativ al pietei, precum si in alte locuri accesibile informarii comerciantilor si consumatorilor.
    Art. 26
    Administratia pietei va sprijini organele de control autorizate in activitatea acestora.

    CAP. 8
    Organizarea comertului in pasaje publice, drumuri publice si strazi sau in orice zona de alta natura destinata folosintei publice, cu exceptia celor administrate special, in alte conditii decat in piete

    Art. 27
    Comertul in pasaje publice, drumuri publice si strazi sau in orice zona de alta natura destinata folosintei publice, cu exceptia celor administrate special, in alte conditii decat in piete, se realizeaza in baza strategiei de dezvoltare a fiecarei localitati, adoptata de autoritatile administratiei publice locale, si care are in vedere dezvoltarea si animarea strazilor cu vad comercial, revitalizarea unor vaduri comerciale.
    Art. 28
    Autoritatile publice locale vor asigura pentru comertul in aceste zone publice utilitatile necesare: apa, canal, electricitate, gaze.
    Art. 29
    Strategia de dezvoltare a activitatii comerciale cu amanuntul in zonele publice prevazute la art. 27, stabilita de autoritatile publice locale, va trebui sa raspunda urmatoarelor cerinte:
    a) sa satisfaca o nevoie stringenta a populatiei din zona sau aflate in tranzit;
    b) sa nu afecteze circulatia pietonilor sau a mijloacelor de transport din aceste zone;
    c) sa nu polueze mediul;
    d) sa nu impiedice libera concurenta;
    e) sa asigure concurenta loiala.
    Art. 30
    In functie de natura activitatilor comerciale din zonele publice prevazute la art. 27, administratia publica locala va stabili un orar de functionare cu respectarea reglementarilor legale.
    Art. 31
    (1) Comercializarea produselor nealimentare noi, uzate sau reconditionate si alimentare preambalate ori ambalate, in structuri de vanzare cu locatie fixa sau temporara din zonele publice, este permisa cu respectarea urmatoarelor cerinte, dupa caz:
    a) asigurarea conditiilor de pastrare cerute de producator pentru a se mentine caracteristicile initiale ale produselor si a se preveni perisabilitatea accelerata a acestora;
    b) asigurarea conditiilor impuse de normele sanitare;
    c) asigurarea conditiilor cerute de legislatie pentru produsele industriale de a fi probate sau verificate;
    d) respectarea conditiilor de amplasament stabilite de autoritatea publica locala.
    (2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) produsele comercializate in talciocuri.

    CAP. 9
    Sanctiuni

    Art. 32
    Constituie contraventii urmatoarele fapte:
    a) functionarea pietei fara autorizatie de functionare eliberata de autoritatile publice locale;
    b) functionarea pietei fara un regulament propriu, in functie de tipul acesteia, elaborat de administratorul pietei si avizat de autoritatea publica locala;
    c) acordarea de catre administratorul pietei cu profil agroalimentar a unui procent mai mare de 10% din suprafata comerciala a platoului pentru comercializarea produselor de uz gospodaresc;
    d) neasigurarea de catre administratorul pietei a unui numar de cantare in stare de functionare egal cu cel al locurilor de vanzare destinate inchirierii pentru micii producatori agricoli care comercializeaza legume, fructe, cereale si seminte;
    e) neasigurarea de catre administratorul pietei a cantarelor cu capacitate de peste 30 kg la o singura cantarire, exceptand piata volanta si talciocul;
    f) neafisarea de catre administratorul pietei a tarifelor pentru serviciile practicate in cadrul pietei;
    g) nerespectarea de catre administrator a tipului de piata stabilit prin regulamentul pentru functionarea acesteia;
    h) neatribuirea de catre administratorul pietei a locurilor de vanzare, destinate producatorilor agricoli si comerciantilor produselor de uz gospodaresc, in ordinea solicitarilor si in limita locurilor disponibile existente in sectorul de piata destinat produselor oferite spre vanzare de catre solicitanti;
    i) neverificarea de catre administratorul pietei a actelor care sa ateste daca cantarele proprii ale comerciantilor sunt verificate din punct de vedere metrologic;
    j) neasigurarea de catre administratorul pietei a cantarului de control, verificat metrologic conform actelor normative, pentru verificarea de catre cumparatori a corectitudinii cantaririlor;
    k) cedarea, prin orice forma de contracte cu terti, de catre comerciantii detinatori prin contract de inchiriere sau asociere cu administratorul pietei, a structurilor de vanzare obtinute in folosinta, precum si a locurilor de vanzare atribuite producatorilor agricoli;
    l) neafisarea la locul de desfasurare a activitatii din zona publica, de catre persoane fizice, asociatii familiale sau persoane juridice, a numelui/denumirii, iar pentru societatile comerciale si a sediului social, asa cum au fost inregistrate in registrul comertului;
    m) neafisarea de catre administratorul pietei in locuri usor accesibile a regulamentului propriu pentru functionarea pietei;
    n) neasigurarea de catre administratorul pietei a conditiilor de comercializare in piata, conform prevederilor din regulamentul propriu pentru functionarea pietei;
    o) nerespectarea de catre administratorul pietei volante a duratei de amplasare si/sau de eliberare a spatiului care i-a fost atribuit, precum si neefectuarea igienizarii suprafetei pe care a fost amplasata piata volanta;
    p) neafisarea la loc vizibil a orarului de functionare al pietei, la punctele principale de acces in piata;
    q) desfasurarea, in incinta pietei, a activitatilor de prestari de servicii de alimentatie publica in structuri de vanzare nespecializate;
    r) neasigurarea cerintelor legale pentru produse industriale de a fi probate sau verificate pentru produsele comercializate de catre persoane fizice autorizate, asociatii familiale sau persoane juridice, in zone publice, in structuri cu locatie fixa sau temporara.
    Art. 33
    Contraventiile prevazute la art. 32 se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
    a) faptele prevazuta la lit. a), cu amenda de la 80.000.000 lei la 100.000.000 lei;
    b) faptele prevazute la lit. b), k), n) si o), cu amenda de la 60.000.000 lei la 80.000.000 lei;
    c) faptele prevazute la lit. c), g), h) si q), cu amenda de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei;
    d) faptele prevazute la lit. p), cu amenda de la 2.000.000 lei la 20.000.000 lei;
    e) faptele prevazute la lit. d), e), f), i), j), m) si r), cu amenda de la 10.000.000 lei la 15.000.000 lei;
    f) faptele prevazute la lit. l), cu amenda de la 2.000.000 lei la 4.000.000 lei.
    Art. 34
    (1) Constatarea contraventiilor prevazute la art. 32 si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 33 se realizeaza dupa cum urmeaza:
    a) de catre imputernicitii prefectului si ai presedintelui consiliului judetean, in cazurile prevazute la art. 32 lit. a) - j) si m) - o);
    b) de catre imputernicitii primarului, in cazurile prevazute la art. 32 lit. a) - p);
    c) de catre reprezentantii imputerniciti ai Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, in cazurile prevazute la art. 32 lit. l), p), q) si r).
    (2) Contravenientul poate achita, pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, jumatate din minimul amenzii, agentul constatator facand mentiunea despre aceasta posibilitate in procesul-verbal, cu exceptia contraventiei prevazute la art. 32 lit. p).
    Art. 35
    Dispozitiile privind contraventiile prevazute la art. 33 si 34 se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare.

    CAP. 10
    Dispozitii finale

    Art. 36
    Prezenta hotarare se aplica si pietelor ce functioneaza pe domeniul privat, avand in vedere caracterul lor de interes public.
    Art. 37
    (1) Prezenta hotarare intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (2) Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 19/1996 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a pietelor, targurilor si oboarelor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 21 din 30 ianuarie 1996, precum si Hotararea Guvernului nr. 1.103/2002 privind unele masuri de comercializare a produselor alimentare ambalate sau preambalate si a produselor nealimentare in cadrul altor spatii decat cele cu destinatie prestabilita, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 758 din 17 octombrie 2002.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Presedintele Agentiei Nationale
                         pentru Intreprinderi Mici si
                         Mijlocii si Cooperatie,
                         Eugen Ovidiu Chirovici

                         p. Ministrul sanatatii,
                         Cristian Celea,
                         secretar de stat

                         Ministru de stat,
                         ministrul administratiei si internelor,
                         Ioan Rus

                         Ministrul delegat pentru
                         administratia publica,
                         Gabriel Oprea

    ANEXA 1

                               REGULAMENT-CADRU
                          pentru functionarea pietei

    CAP. 1
    Prevederi generale

    1. Denumirea pietei
    2. Sediul pietei
    3. Denumirea administratorului pietei
    4. Hotararea consiliului local privind localizarea pietei si a specificului acesteia
    5. Autorizatia de functionare acordata de autoritatea publica locala

    CAP. 2
    Tipul pietei si categoria de marfuri comercializate

    1. Tipul pietei, conform cu prevederile prezentei hotarari.
    2. Natura produselor si serviciilor de piata care se comercializeaza:
    _____________________________________________
    Produse/servicii comercializate    CAEN/CPSA
    _____________________________________________
    Exemplu: - legume si fructe
             - de uz gospodaresc
             - alimentare
             - flori
             - nealimentare
             - etc.
    _____________________________________________

    3. Periodicitatea pietei
    4. Orarul de functionare

    CAP. 3
    Planul pietei

    1. Cai principale de acces in zona
    2. Spatii de parcare
    3. Sectorizarea platoului pietei pe specific de produse comercializate, cu indicarea amplasarii punctelor de vanzare, de exemplu:
    a) producatori agricoli;
    b) produse de uz gospodaresc;
    c) produse alimentare;
    d) produse nealimentare;
    e) animale vii.
    4. Indicarea cailor de acces a cumparatorilor la punctele de vanzare
    5. Amplasarea structurilor de vanzare pentru comercializarea produselor alimentare, nealimentare si de alimentatie publica
    6. Amplasarea halelor
    7. Localizarea cantarului pietei, spatiului de inchiriere a cantarelor si echipamentului de protectie, grupurilor sanitare etc., precum si a celorlalte servicii oferite in cadrul pietei
    8. Localizarea retelei electrice, retelei de apa si de canalizare, precum si a racordurilor de bransare a utilitatilor pietei la acestea
    9. Spatiile de depozitare a deseurilor
    10. Alte obiective considerate ca necesare a fi inscrise in planul pietei

    CAP. 4
    Prezentarea ansamblului pietei si a platoului

    1. Suprafata totala - mp
    2. Suprafata totala a platoului - mp, din care suprafata acoperita - mp
    3. Materialul din care este realizat pavimentul platoului pietei
    4. Enumerarea sectoarelor existente in piata destinate desfacerii de produse, precum si numarul de locuri de vanzare aferent fiecarui sector
    5. Descrierea mobilierului utilizat pentru fiecare sector al platoului pietei: materialul din care este realizat, marimea etc.
    6. Alte precizari considerate necesare.

    CAP. 5
    Serviciile prestate utilizatorilor pietei

    1. Tipul serviciului oferit de administratorul pietei
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    2. Serviciile care faciliteaza desfasurarea activitatii in cadrul pietei, conform art. 12 alin. (1) si art. 13 din hotarare.
    3. Racordarea pietei la reteaua electrica, la reteaua de apa sau la o sursa de apa potabila, la reteaua de canalizare sau fose septice, la reteaua de gaz (unde este cazul).

    CAP. 6
    Drepturile si obligatiile utilizatorilor pietei

    Drepturile:
    1. sa se poata informa facil asupra tarifelor practicate in piata;
    2. producatorii agricoli sa aiba asigurata posibilitatea de a inchiria de la administratia pietei cantare verificate metrologic;
    3. sa aiba acces gratuit la cantarul de 30 kg la o singura cantarire;
    4. sa poata practica preturile pe care le considera optime pentru marfurile pe care le comercializeaza;
    5. sa aiba acces la toate serviciile oferite de administratia pietei;
    6. sa fie informat asupra perioadei si orarului de functionare a pietei;
    7. alte drepturi oferite de administratorul pietei.
    Obligatiile:
    1. afisarea preturilor pentru produsele oferite la vanzare conform prevederilor legale;
    2. respectarea legislatiei privitoare la desfacerea produselor;
    3. etalarea instrumentelor de masura;
    4. folosirea numai a cantarelor verificate din punct de vedere metrologic;
    5. inscriptionarea denumirii persoanei juridice, persoanei fizice autorizate sau asociatiei familiale la loc vizibil, usor de citit, care sa nu poata fi stearsa;
    6. mentinerea permanenta a curateniei la locul de vanzare si in jurul acestuia si transportarea gunoiului la locurile special amenajate in cadrul pietei, ori de cate ori este cazul;
    7. sa nu expuna marfurile in afara locului de vanzare alocat;
    8. sa nu ofere spre vanzare marfurile din mers;
    9. sa nu ofere spre vanzare produsele inainte de deschiderea pietei si dupa inchiderea acesteia;
    10. alte obligatii.

    CAP. 7
    Drepturile si obligatiile administratorului pietei

    Administratorul pietei are urmatoarele drepturi si obligatii:
    1. elaboreaza regulamentul pentru functionarea pietei si il supune spre avizare autoritatilor publice locale;
    2. verifica daca utilizatorii pietei au calitatea de producator/comerciant, conform prevederilor legale, si nu permite accesul altor comercianti;
    3. verifica daca utilizatorii pietei au afisate numele si sediul social;
    4. afiseaza la loc vizibil si in mod lizibil regulamentul-cadru, orarul de functionare, precum si tarifele practicate in piata;
    5. sprijina organele de control autorizate;
    6. nu admite in piata un numar de utilizatori mai mare decat limita locurilor de vanzare existente in sectorul de piata destinat desfacerii produselor oferite de acestia;
    7. stabileste tarifele pentru serviciile prestate si asigura afisarea acestora;
    8. asigura evidenta solicitarilor locurilor de vanzare si asigura atribuirea acestora producatorilor agricoli si comerciantilor produselor de uz gospodaresc in ordinea solicitarilor;
    9. controleaza daca mijloacele de masurare proprietatea utilizatorilor pietei sunt verificate din punct de vedere metrologic si interzice folosirea celor care nu corespund prevederilor legale in domeniu;
    10. asigura verificarea periodica, din punct de vedere metrologic, a cantarelor pe care le ofera spre inchiriat utilizatorilor pietei;
    11. asigura un numar de cantare in stare de functionare egal cu cel al locurilor de vanzare din piata destinate comercializarii de catre producatorii agricoli a legumelor, fructelor, cerealelor si semintelor;
    12. asigura gratuit cantare de control pentru verificarea de catre cumparatori a corectitudinii cantaririlor;
    13. asigura salubrizarea pietei zilnic si ori de cate ori este necesar;
    14. asigura, in mod gratuit, functionarea unor cantare tip balanta sau bascula cu capacitate de peste 30 kg la o singura cantarire, necesare marfurilor vandute in cantitate mare de catre utilizatorii pietei;
    15. alte drepturi si obligatii cuprinse in prevederile prezentei hotarari.
    Institutiile cu atributii de control, competente conform legislatiei in vigoare, vor veghea la respectarea drepturilor si obligatiilor utilizatorilor pietei, asa cum sunt prevazute in regulamentul cadru.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 348/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 348 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 342 2016
    Bună ziua domnule / doamnă Oferim împrumuturi organismelor private și comerciale cu o dobândă anuală foarte mică de 3%, rambursare de la 1 an la 25 de ani. Acordăm împrumuturi cuprinse între 5.000 și 500.000.000. Aceasta este pentru a eradica istoricul în creștere al creditului necorespunzător și, de asemenea, pentru a aduce profit stabil atât companiei noastre, cât și clienților noștri. Vă pierdeți somnul în timpul nopții vă faceți griji cum să obțineți un împrumut? Contact: Paul Loan Agency acum prin e-mail: paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% și, oferim. *Imprumuturi personale * Credite de consolidare a datoriilor *Capital de risc * Împrumuturi pentru afaceri * Împrumuturi pentru educație *Imprumut pentru casa * Împrumuturi din orice motiv Pentru mai multe informații de urgență reveniți imediat la noi. paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Salutari Domnule Paul Moritz
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 348/2004
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu