Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.345 din 18.05.2017

privind înscrierea unui imobil situat în comuna Moroeni, judeţul Dâmboviţa, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, pentru actualizarea valorii de inventar a imobilului 1169 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi pentru trecerea unei părţi din acesta, constituită din construcţii, din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 420 din 07 iunie 2017SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 867 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Apărării Naţionale a imobilului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, transmis în domeniul public al statului în baza Hotărârii Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr. 174/2012, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr. 55/2014. Articolul 2Se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului 1169, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, înregistrat în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului la nr. M.F.P. 103732, ca urmare a comasării acestuia cu imobilul prevăzut la art. 1 şi a reevaluării conform prevederilor art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi a comasării cu valoarea părţii de imobil ce se înscrie în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului. Articolul 3Se aprobă trecerea unei părţi din imobilul 1169, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, constituită din construcţii, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3, din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora. Articolul 4Ministerul Apărării Naţionale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi va opera, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, modificarea corespunzătoare a anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 5 Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU SORIN MIHAI GRINDEANU Contrasemnează: p. Ministrul apărării naţionale, Mircea Duşa, secretar de stat Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, Sevil Shhaideh Ministrul finanţelor publice, Viorel Ştefan ANEXA Nr. 1DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilului care se înscrie în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi se dă în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, ca urmare a transmiterii acestuia în domeniul public al statului, în baza Hotărârii Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr. 174/2012, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr. 55/2014

Nr. MFP Codul de clasificaţie Denumirea bunului imobil Adresa Elementele-cadru de descriere tehnică Valoarea de inventar (în lei) Persoana juridică care deţine imobilul în administrare
* 8.19.01 Imobil Comuna Moroeni, judeţul Dâmboviţa 1. Construcţii: Pavilionul B 2: Suprafaţă construită - 282,20 mp; Valoare contabilă - 23.143,42 lei; Pavilionul B 3: Suprafaţă construită - 282,20 mp; Valoare contabilă - 23.143,42 lei; Pavilionul B 4: Suprafaţă construită - 252,00 mp; Valoare contabilă - 20.277,36 lei; Pavilionul B 5: Suprafaţă construită - 290,60 mp; Valoare contabilă - 22.319,43 lei; Pavilionul C 1: Suprafaţă construită - 137,30 mp; Valoare contabilă - 16.121,58 lei; Pavilionul C 2: Suprafaţă construită - 127,70 mp; Valoare contabilă - 1.791,28 lei; Pavilionul R: Suprafaţă construită - 17,50 mp; Valoare contabilă - 3.722,90 lei; Pavilionul R 1: Suprafaţă construită - 18,00 mp; Valoare contabilă - 1.489,16 lei; Pavilionul R 2: Suprafaţă construită - 19,00 mp; Valoare contabilă - 9.681,76 lei; Pavilionul R 3: Suprafaţă construită - 19,50 mp; Valoare contabilă - 8.066,20 lei; Pavilionul R 5: Suprafaţă construită - 42,50 mp; Valoare contabilă - 44.767,41 lei; Pavilionul R 6: Suprafaţă construită - 9,00 mp; Valoare contabilă - 4.840,88 lei; Pavilionul V: Suprafaţă construită - 58,00 mp; Valoare contabilă - 22.800,40 lei; Pavilionul Y 2: Suprafaţă construită - 13,50 mp; Valoare contabilă - 6.356,70 lei; Pavilionul Z: Suprafaţă construită - 71,00 mp; Valoare contabilă - 14.685,44 lei; Pavilionul Z 1: Suprafaţă construită - 17,60 mp; Valoare contabilă - 6.078,05 lei; Pavilionul W 3: Suprafaţă construită - 4,00 mp; Valoare contabilă - 2.118,90 lei; Total suprafaţă construită - 1.661,60 mp; Total valoare contabilă - 231.404,29 lei. 2.046.968,86 Statul român, în administrarea Ministerului Apărării Naţionale CUI - 4183229
2. Amenajări la terenuri: Împrejmuire sârmă ghimpată pe un rând de stâlpi: Suprafaţă construită - 826,00 ml; Valoare contabilă - 8.490,454 lei; Împrejmuire sârmă ghimpată pe două rânduri de stâlpi: Suprafaţă construită - 583,00 ml; Valoare contabilă - 7.159,24 lei; Reţea alimentare cu apă: Suprafaţă construită - 816,00 ml; Valoare contabilă - 25.892,496 lei; Reţea electrică aeriană: Suprafaţă construită - 685,00 ml; Valoare contabilă - 22.944,897 lei; Reţea canalizare: Suprafaţă construită - 120,00 ml; Valoare contabilă - 2.016,55 lei; Drumuri balastru: Suprafaţă construită - 300,00 mp; Valoare contabilă - 10.028,34 lei; 3. Teren: Suprafaţă teren - 62.012,00 mp; Valoare contabilă - 1.739.032,59 lei; Total general: 2.046.968,86 lei CF nr. 71202 Nr. cadastral 71202

* Nr. MFP şi codul de clasificaţie se acordă odată cu înscrierea imobilului în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale. ANEXA Nr. 2DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilului 1169 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, înregistrat la nr. M.F.P. 103732 în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, la care se actualizează valoarea de inventar, ca urmare a comasării cu imobilul ce se înscrie în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi a reevaluării conform prevederilor art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice

Nr. crt. Nr. M.F.P. Codul de clasificare Denumirea bunului imobil Adresa Elementele-cadru de descriere tehnică Valoarea de inventar (lei) Persoana juridică care deţine imobilul în administrare CUI
1. * 8.19.01 Imobil Comuna Moroeni, judeţul Dâmboviţa Construcţii şi teren** CF nr. 71202 nr. cadastral 71202 2.046.968,86*** Statul român, în administrarea Ministerului Apărării Naţionale CUI - 4183229
2. 103732 8.19.01 Imobil 1169 Comuna Moroeni, judeţul Dâmboviţa Construcţii şi teren** CF 71201 nr. cadastral 71201 4.868.774,33**** Statul român, în administrarea Ministerului Apărării Naţionale CUI - 4183229
3. 103732 8.19.01 Imobil 1169 Comuna Moroeni, judeţul Dâmboviţa Construcţii şi teren** CF 71201 Moroeni, nr. cadastral 71201 CF 71202, nr. cadastral 71202 6.915.743,19***** Statul român, în administrarea Ministerului Apărării Naţionale CUI - 4183229

* Nr. MFP şi codul de clasificaţie se acordă odată cu înscrierea imobilului în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale. ** Conform prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.718/2011 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, instituţiile a căror activitate este organizată în baza unor legi speciale şi care au bunuri cu date de identificare clasificate completează anexele la hotărârile Guvernului numai cu acele date care nu sunt clasificate. *** Valoarea de inventar aferentă imobilului transmis în domeniul public al statului în baza Hotărârii Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr. 174/2012, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr. 55/2014 se înscrie în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului. **** Valoarea de inventar a imobilului 1169 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, înregistrat la nr. M.F.P. 103732 în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, înainte de comasarea cu imobilul transmis în domeniul public al statului în baza Hotărârii Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr. 174/2012, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr. 55/2014. ***** Valoarea de inventar actualizată a imobilului 1169, ca urmare a comasării cu imobilul ce se înscrie în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, şi a reevaluării conform prevederilor art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare. ANEXA Nr. 3DATELE DE IDENTIFICARE ale unei părţi din imobilul 1169, aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Apărării Naţionale, constituită din construcţii, care se trece din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora

Nr. crt. Adresa imobilului Persoana juridică - administrator al imobilului Codul unic de înregistrare Denumirea bunului din domeniul public al statului, codul de clasificare, nr. M.F.P., construcţii cu destinaţie specială aferente imobilului propuse pentru trecere în domeniul privat al statului şi valoarea contabilă totală a acestora propusă pentru diminuare din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, nr. carte funciară, nr. cadastral
0 1 2 3
1. Comuna Moroeni, judeţul Dâmboviţa Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 1169 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103732 - parţial Construcţii: Pavilionul B 2: - suprafaţa construită = 282,20 mp - valoarea contabilă = 23.143,42 lei Pavilionul B 3: - suprafaţa construită = 282,20 mp - valoarea contabilă = 23.143,42 lei Pavilionul B 4: - suprafaţa construită = 252,00 mp - valoarea contabilă = 20.277,36 lei Pavilionul B 5: - suprafaţa construită = 290,60 mp - valoarea contabilă = 22.319,43 lei Pavilionul C 1: - suprafaţa construită = 137,30 mp - valoarea contabilă = 16.121,58 lei Pavilionul C 2: - suprafaţa construită = 127,70 mp - valoarea contabilă = 1.791,28 lei Pavilionul V: - suprafaţa construită = 58,00 mp - valoarea contabilă = 22.800,40 lei Pavilionul W 3: - suprafaţa construită = 4,00 mp - valoarea contabilă = 2.118,90 lei Pavilionul Y 2: - suprafaţa construită = 13,50 mp - valoarea contabilă = 6.356,70 lei Pavilionul Z: - suprafaţa construită = 71,00 mp - valoarea contabilă = 14.685,44 lei Pavilionul Z 1: - suprafaţa construită = 17,60 mp - valoarea contabilă = 6.078,05 lei Total valoare contabilă Imobil 1169 - parţial = 158.835,98 lei CF 71202 Moroeni, Nr. cadastral 71202


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 346/2017

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 346 din 2017
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 90 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Rectificare - 2010
    caroline18@champlin.com password : caroline7793h3 kgorczany@windler.info password : kgorczany7237 okuneva.daniela@vonrueden.com password : 27934madisyn gaylord.madisyn@dietrich.org password : lordsky2882 ldickens@hickle.biz password : chickenengland7263 grady.lura@schaefer.com password : gradymiura27 burnice.abernathy@hirthe.org password : burnicenikki11 marcia13@bartoletti.org password : marcianolucky67 dooley.benedict@sauer.com password : dooleychick6599 hpfannerstill@reichel.com password : playboyrich98 all paypal accounts are free with the money above all still active, if you can't log in, the password might have been changed by other visitors, to get the latest paypal hack updates please bookmark this website Tags leaked paypal, leaked paypal 2020, leaked paypal accounts Contact Kelvin Ericksson(blankatmmaster5555@gmail.com) WhatsApp +3197005033695
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu