Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.345 din 18.05.2017

privind înscrierea unui imobil situat în comuna Moroeni, judeţul Dâmboviţa, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, pentru actualizarea valorii de inventar a imobilului 1169 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi pentru trecerea unei părţi din acesta, constituită din construcţii, din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 420 din 07 iunie 2017SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 867 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Apărării Naţionale a imobilului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, transmis în domeniul public al statului în baza Hotărârii Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr. 174/2012, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr. 55/2014. Articolul 2Se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului 1169, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, înregistrat în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului la nr. M.F.P. 103732, ca urmare a comasării acestuia cu imobilul prevăzut la art. 1 şi a reevaluării conform prevederilor art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi a comasării cu valoarea părţii de imobil ce se înscrie în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului. Articolul 3Se aprobă trecerea unei părţi din imobilul 1169, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, constituită din construcţii, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3, din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora. Articolul 4Ministerul Apărării Naţionale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi va opera, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, modificarea corespunzătoare a anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 5 Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU SORIN MIHAI GRINDEANU Contrasemnează: p. Ministrul apărării naţionale, Mircea Duşa, secretar de stat Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, Sevil Shhaideh Ministrul finanţelor publice, Viorel Ştefan ANEXA Nr. 1DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilului care se înscrie în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi se dă în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, ca urmare a transmiterii acestuia în domeniul public al statului, în baza Hotărârii Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr. 174/2012, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr. 55/2014

Nr. MFP Codul de clasificaţie Denumirea bunului imobil Adresa Elementele-cadru de descriere tehnică Valoarea de inventar (în lei) Persoana juridică care deţine imobilul în administrare
* 8.19.01 Imobil Comuna Moroeni, judeţul Dâmboviţa 1. Construcţii: Pavilionul B 2: Suprafaţă construită - 282,20 mp; Valoare contabilă - 23.143,42 lei; Pavilionul B 3: Suprafaţă construită - 282,20 mp; Valoare contabilă - 23.143,42 lei; Pavilionul B 4: Suprafaţă construită - 252,00 mp; Valoare contabilă - 20.277,36 lei; Pavilionul B 5: Suprafaţă construită - 290,60 mp; Valoare contabilă - 22.319,43 lei; Pavilionul C 1: Suprafaţă construită - 137,30 mp; Valoare contabilă - 16.121,58 lei; Pavilionul C 2: Suprafaţă construită - 127,70 mp; Valoare contabilă - 1.791,28 lei; Pavilionul R: Suprafaţă construită - 17,50 mp; Valoare contabilă - 3.722,90 lei; Pavilionul R 1: Suprafaţă construită - 18,00 mp; Valoare contabilă - 1.489,16 lei; Pavilionul R 2: Suprafaţă construită - 19,00 mp; Valoare contabilă - 9.681,76 lei; Pavilionul R 3: Suprafaţă construită - 19,50 mp; Valoare contabilă - 8.066,20 lei; Pavilionul R 5: Suprafaţă construită - 42,50 mp; Valoare contabilă - 44.767,41 lei; Pavilionul R 6: Suprafaţă construită - 9,00 mp; Valoare contabilă - 4.840,88 lei; Pavilionul V: Suprafaţă construită - 58,00 mp; Valoare contabilă - 22.800,40 lei; Pavilionul Y 2: Suprafaţă construită - 13,50 mp; Valoare contabilă - 6.356,70 lei; Pavilionul Z: Suprafaţă construită - 71,00 mp; Valoare contabilă - 14.685,44 lei; Pavilionul Z 1: Suprafaţă construită - 17,60 mp; Valoare contabilă - 6.078,05 lei; Pavilionul W 3: Suprafaţă construită - 4,00 mp; Valoare contabilă - 2.118,90 lei; Total suprafaţă construită - 1.661,60 mp; Total valoare contabilă - 231.404,29 lei. 2.046.968,86 Statul român, în administrarea Ministerului Apărării Naţionale CUI - 4183229
2. Amenajări la terenuri: Împrejmuire sârmă ghimpată pe un rând de stâlpi: Suprafaţă construită - 826,00 ml; Valoare contabilă - 8.490,454 lei; Împrejmuire sârmă ghimpată pe două rânduri de stâlpi: Suprafaţă construită - 583,00 ml; Valoare contabilă - 7.159,24 lei; Reţea alimentare cu apă: Suprafaţă construită - 816,00 ml; Valoare contabilă - 25.892,496 lei; Reţea electrică aeriană: Suprafaţă construită - 685,00 ml; Valoare contabilă - 22.944,897 lei; Reţea canalizare: Suprafaţă construită - 120,00 ml; Valoare contabilă - 2.016,55 lei; Drumuri balastru: Suprafaţă construită - 300,00 mp; Valoare contabilă - 10.028,34 lei; 3. Teren: Suprafaţă teren - 62.012,00 mp; Valoare contabilă - 1.739.032,59 lei; Total general: 2.046.968,86 lei CF nr. 71202 Nr. cadastral 71202

* Nr. MFP şi codul de clasificaţie se acordă odată cu înscrierea imobilului în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale. ANEXA Nr. 2DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilului 1169 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, înregistrat la nr. M.F.P. 103732 în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, la care se actualizează valoarea de inventar, ca urmare a comasării cu imobilul ce se înscrie în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi a reevaluării conform prevederilor art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice

Nr. crt. Nr. M.F.P. Codul de clasificare Denumirea bunului imobil Adresa Elementele-cadru de descriere tehnică Valoarea de inventar (lei) Persoana juridică care deţine imobilul în administrare CUI
1. * 8.19.01 Imobil Comuna Moroeni, judeţul Dâmboviţa Construcţii şi teren** CF nr. 71202 nr. cadastral 71202 2.046.968,86*** Statul român, în administrarea Ministerului Apărării Naţionale CUI - 4183229
2. 103732 8.19.01 Imobil 1169 Comuna Moroeni, judeţul Dâmboviţa Construcţii şi teren** CF 71201 nr. cadastral 71201 4.868.774,33**** Statul român, în administrarea Ministerului Apărării Naţionale CUI - 4183229
3. 103732 8.19.01 Imobil 1169 Comuna Moroeni, judeţul Dâmboviţa Construcţii şi teren** CF 71201 Moroeni, nr. cadastral 71201 CF 71202, nr. cadastral 71202 6.915.743,19***** Statul român, în administrarea Ministerului Apărării Naţionale CUI - 4183229

* Nr. MFP şi codul de clasificaţie se acordă odată cu înscrierea imobilului în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale. ** Conform prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.718/2011 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, instituţiile a căror activitate este organizată în baza unor legi speciale şi care au bunuri cu date de identificare clasificate completează anexele la hotărârile Guvernului numai cu acele date care nu sunt clasificate. *** Valoarea de inventar aferentă imobilului transmis în domeniul public al statului în baza Hotărârii Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr. 174/2012, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr. 55/2014 se înscrie în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului. **** Valoarea de inventar a imobilului 1169 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, înregistrat la nr. M.F.P. 103732 în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, înainte de comasarea cu imobilul transmis în domeniul public al statului în baza Hotărârii Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr. 174/2012, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr. 55/2014. ***** Valoarea de inventar actualizată a imobilului 1169, ca urmare a comasării cu imobilul ce se înscrie în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, şi a reevaluării conform prevederilor art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare. ANEXA Nr. 3DATELE DE IDENTIFICARE ale unei părţi din imobilul 1169, aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Apărării Naţionale, constituită din construcţii, care se trece din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora

Nr. crt. Adresa imobilului Persoana juridică - administrator al imobilului Codul unic de înregistrare Denumirea bunului din domeniul public al statului, codul de clasificare, nr. M.F.P., construcţii cu destinaţie specială aferente imobilului propuse pentru trecere în domeniul privat al statului şi valoarea contabilă totală a acestora propusă pentru diminuare din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, nr. carte funciară, nr. cadastral
0 1 2 3
1. Comuna Moroeni, judeţul Dâmboviţa Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 1169 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103732 - parţial Construcţii: Pavilionul B 2: - suprafaţa construită = 282,20 mp - valoarea contabilă = 23.143,42 lei Pavilionul B 3: - suprafaţa construită = 282,20 mp - valoarea contabilă = 23.143,42 lei Pavilionul B 4: - suprafaţa construită = 252,00 mp - valoarea contabilă = 20.277,36 lei Pavilionul B 5: - suprafaţa construită = 290,60 mp - valoarea contabilă = 22.319,43 lei Pavilionul C 1: - suprafaţa construită = 137,30 mp - valoarea contabilă = 16.121,58 lei Pavilionul C 2: - suprafaţa construită = 127,70 mp - valoarea contabilă = 1.791,28 lei Pavilionul V: - suprafaţa construită = 58,00 mp - valoarea contabilă = 22.800,40 lei Pavilionul W 3: - suprafaţa construită = 4,00 mp - valoarea contabilă = 2.118,90 lei Pavilionul Y 2: - suprafaţa construită = 13,50 mp - valoarea contabilă = 6.356,70 lei Pavilionul Z: - suprafaţa construită = 71,00 mp - valoarea contabilă = 14.685,44 lei Pavilionul Z 1: - suprafaţa construită = 17,60 mp - valoarea contabilă = 6.078,05 lei Total valoare contabilă Imobil 1169 - parţial = 158.835,98 lei CF 71202 Moroeni, Nr. cadastral 71202


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 346/2017

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 346 din 2017
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu