Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.345 din 18.05.2017

privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Autoritatea Naţională Fitosanitară, precum şi trecerea unor bunuri imobile înregistrate în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, în condiţiile legii
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 421 din 07 iunie 2017SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 10 alin. (2) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Autoritatea Naţională Fitosanitară, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, ca urmare a reevaluării conform prevederilor art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 2(1) Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor bunuri aflate în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Autoritatea Naţională Fitosanitară, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, în condiţiile legii.(2) Veniturile obţinute din valorificarea bunurilor prevăzute în anexa nr. 2, după deducerea cheltuielilor aferente valorificării, se fac venit la bugetul de stat. Articolul 3Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 4 Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU SORIN MIHAI GRINDEANU Contrasemnează: Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, Petre Daea Ministrul finanţelor publice, Viorel Ştefan ANEXA Nr. 1DATELE DE IDENTIFICARE a imobilelor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Autoritatea Naţională Fitosanitară, CUI 34334188, a căror valoare de inventar se modifică, în urma reevaluării

Nr. crt. Nr. M.F. şi codul de clasificare Denumirea Descrierea tehnică Adresa Valoarea de inventar (lei)
1. MF 26235 Cod 8.28.10 Spălătorie Suprafaţă construită = 33 mp; P; Suprafaţă desfăşurată = 33 mp; cărămidă Ţara: România; judeţul: Neamţ; oraşul Târgu Neamţ; bd. Ştefan cel Mare nr. - 6
2. MF 26721 Cod 8.29.08 Corp birouri Suprafaţă construită = 149 mp; P; cărămidă Ţara: România; judeţul: Galaţi; municipiul Tecuci; fundătura Mihail Kogălniceanu nr. - 149.224
3. MF 40362 Cod 8.28.08 Garaj Beclean Suprafaţă construită = 25 mp; cărămidă Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud; oraşul Beclean nr. -; Coldau nr. 131 6
4. MF 99686 Cod 8.28.10 Magazie pesticide Suprafaţă construită = 756 mp Ţara: România; judeţul: Călăraşi; MRJ Călăraşi; Prelungirea Dobrogei nr. 16 165.161

ANEXA Nr. 2DATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor imobile - construcţii, aflate în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Autoritatea Naţională Fitosanitară, CUI 34334188, care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, în condiţiile legii

Nr. crt. Nr. M.F. şi codul de clasificare Denumirea bunurilor imobile, conform anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 Descrierea tehnică a bunurilor imobile, conform anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 Locul unde sunt situate bunurile imobile, conform anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 Descrierea tehnică a bunurilor imobile - construcţii - care vor fi scoase din inventar Descrierea tehnică a bunurilor imobile care rămân în inventar Valoarea de inventar (lei)
1. MF 26235 Cod 8.28.10 Spălătorie Suprafaţă construită = 33 mp; P; Suprafaţă desfăşurată = 33 mp; cărămidă Ţara: România; judeţul: Neamţ; oraşul Târgu Neamţ; bd. Ştefan cel Mare nr. - Suprafaţă construită = 33 mp; P Suprafaţă desfăşurată = 33 mp; cărămidă - 6
2. MF 26721 Cod 8.29.08 Corp birouri Suprafaţă construită = 149 mp; P; cărămidă Ţara: România; judeţul: Galaţi; municipiul Tecuci; fundătura Mihail Kogălniceanu nr. - Suprafaţă construită = 149 mp; P; cărămidă - 149.224
3. MF 27051 Cod 8.28.13 Magazie Suprafaţă construită = 160 mp; P; chirpici Ţara: România; judeţul: Botoşani; oraşul Săveni; str. Avram Iancu nr. 7 Suprafaţă construită = 160 mp; P; chirpici - 35.184
4. MF 27053 Cod 8.28.13 Magazie Suprafaţă construită = 60 mp; P; cherestea Ţara: România; judeţul: Botoşani; oraşul Săveni; str. Avram Iancu nr. 7 Suprafaţă construită = 60 mp; P; cherestea - 4.414
5. MF 27086 Cod 8.28.13 Magazie Suprafaţă construită = 32,12 mp, Suprafaţă utilă = 25,31 mp; Suprafaţă desfăşurată = mp; Regimul de înălţime = parter; Suprafaţă teren = mp; CF = 4473-C4; Suprafaţă utilă = mp Ţara: România; judeţul: Vaslui; MRJ Vaslui; Şoseaua Naţională nr. -; Sub. Moara Grecilor Suprafaţă construită = 32,12 mp, Suprafaţă utilă = 25,31 mp; Regimul de înălţime = parter - 78.619
6. MF 27096 Cod 8.28.13 Atelier mecanic Suprafaţă construită = 54,12 mp, Suprafaţă utilă = 43,80 mp; Suprafaţă desfăşurată = mp; Regimul de înălţime = parter; Suprafaţă teren = mp; CF = 4034-C2; Suprafaţă utilă = mp Ţara: România; judeţul: Vaslui; municipiul Bârlad; Str. 1 Decembrie nr. 91 Suprafaţă construită = 54,12 mp Suprafaţă utilă = 43,80 mp; Regimul de înălţime = parter - 13.773
Nr. crt. Nr. M.F. şi codul de clasificare Denumirea bunurilor imobile, conform anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 Descrierea tehnică a bunurilor imobile, conform anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 Locul unde sunt situate bunurile imobile, conform anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 Descrierea tehnică a bunurilor imobile - construcţii - care vor fi scoase din inventar Descrierea tehnică a bunurilor imobile care rămân în inventar Valoarea de inventar (lei)
7. MF 27097 Cod 8.28.10 Bazin din beton Suprafaţă construită = mp; Suprafaţă desfăşurată = mp; Regimuri de înălţime = tuburi din beton; Suprafaţă teren = mp; CF = ; Suprafaţă utilă = mp Ţara: România; judeţul: Vaslui; municipiul Bârlad; Str. 1 Decembrie nr. - Suprafaţă construită = mp; Suprafaţă desfăşurată = mp; Regimuri de înălţime = tuburi din beton - 4.282
8. MF 27098 Cod 8.28.10 Fântână din beton Suprafaţă construită = mp; Suprafaţă desfăşurată = mp; Regimuri de înălţime = adâncime = 15 m, D = 60 cm, beton; Suprafaţă teren = mp; CF =; Suprafaţă utilă = mp Ţara: România; judeţul: Vaslui; municipiul Bârlad; Str. 1 Decembrie nr. - Suprafaţă construită = mp; Suprafaţă desfăşurată = mp; regimuri de înălţime = adâncime = 15 m, D = 60 cm, beton - 17.130
9. MF 27100 Cod 8.28.13 WC Suprafaţă construită = 8 mp; Suprafaţă desfăşurată = mp; Regimul de înălţime = cărămidă; ţiglă; Suprafaţă teren = mp; CF =; Suprafaţă utilă = mp Ţara: România; judeţul: Vaslui; municipiul Bârlad; Str. 1 Decembrie nr. - Suprafaţă construită = 8 mp; Suprafaţă desfăşurată = mp; regimul de înălţime = cărămidă; ţiglă - 2.750
10. MF 27203 Cod 8.28.10 Şopron din ţevi metalice Suprafaţă construită = 126 mp; Suprafaţă desfăşurată = 126 mp; Ţevi metalice Ţara: România; judeţul: Caraş-Severin; municipiul Caransebeş; Str. Subdeal nr. 4 Suprafaţă construită = 126 mp; Suprafaţă desfăşurată = 126 mp, ţevi metalice - 2.429
11. MF 35715 Cod 8.29.08 parţial Sediu, UF Bacău Laboratoare + anexe Suprafaţă construită = 200 mp; Garaj = 43 mp; cabină poartă 6 mp; Suprafaţă desfăşurată = împrejmuire - 296,80 mp; Regimul de înălţime = P+1; Suprafaţă teren = 5.240 mp; CF = 60430-C1, C5, C6 Mărgineni; Suprafaţă utilă = mp Ţara: România; judeţul: Bacău; satul Baraţi; G. Baraţi nr. -; comuna Mărgineni Garaj = 43 mp Suprafaţă construită = 200 mp; cabină poartă 6 mp; Suprafaţă desfăşurată = împrejmuire - 296,80 mp; Regimul de înălţime = P+1; Suprafaţă teren = 5.240 mp; CF = 60430-C1, C6 Mărgineni; Suprafaţă utilă = mp 3.995
12. MF 38101 Cod 8.28.08 parţial Garaj + puţ absorbant + chioşc metalic Suprafaţă construită = 70 mp; Suprafaţă curte - 6.000 mp, din care: Suprafaţă construită puţ absorbant = 4 mp Suprafaţă construită chioşc metalic = 18 mp Ţara: România; judeţul: Bihor; MRJ Oradea; str. Ion Bogdan nr. - Suprafaţă construită puţ absorbant = 4 mp; Suprafaţă construită chioşc metalic = 18 mp Suprafaţă construită = 48 mp; Suprafaţă curte - 6.000 mp 0
13. MF 38292 Cod 8.28.10 Magazie substanţe fitosanitare Unitate fitosanitară Suprafaţă construită = 465 mp; P + E; Suprafaţă desfăşurată = 930 mp; plăci prefabricate Ţara: România; judeţul: Gorj; MRJ Târgu Jiu; bd. Ecaterina Teodoroiu nr. - Suprafaţă construită = 465 mp; P + E; Suprafaţă desfăşurată = 930 mp; plăci prefabricate - 33
14. MF 38294 Cod 8.28.10 Magazie carburanţi Suprafaţă construită = 20 mp; Suprafaţă desfăşurată = 20 mp Ţara: România; judeţul: Gorj; MRJ Târgu Jiu; bd. Ecaterina Teodoroiu nr. - Suprafaţă construită = 20 mp; Suprafaţă desfăşurată = 20 mp - 0
15. MF 38296 Cod 8.28.10 Spălătorie + fosă septică Suprafaţă construită = 33 mp; Suprafaţă desfăşurată = 33 mp; cărămidă + beton Ţara: România; judeţul: Gorj; MRJ Târgu Jiu; bd. Ecaterina Teodoroiu nr. - Suprafaţă construită = 33 mp; Suprafaţă desfăşurată = 33 mp; cărămidă+beton - 1
16. MF 38298 Cod 8.28.10 Adăpost meteo - Unitate fitosanitară Suprafaţă construită = 3 mp; Suprafaţă desfăşurată = 3 mp; lemn Ţara: România; judeţul: Gorj; municipiul Motru; nr. - Suprafaţă construită = 3 mp; Suprafaţă desfăşurată = 3 mp; lemn - 1
17. MF 39900 Cod 8.28.10 Magazie pesticide Suprafaţă construită = 288 mp; P; Suprafaţă desfăşurată = 288 mp; cărămidă Ţara: România; judeţul: Giurgiu; comuna Ghimpaţi nr. -; satul Naipu Suprafaţă construită = 288 mp; P; Suprafaţă desfăşurată = 288 mp; cărămidă - 2
18. MF 40362 Cod 8.28.08 Garaj Beclean Suprafaţă construită = 25 mp; cărămidă Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud; oraşul Beclean nr. -; Coldau nr. 131 Suprafaţă construită = 25 mp; cărămidă - 6
19. MF 99686 Cod 8.28.10 Magazie pesticide Suprafaţă construită = 756 mp Ţara: România; judeţul: Călăraşi; MRJ Călăraşi; Prelungirea Dobrogei nr. 16 Suprafaţă construită = 756 mp - 165.161
20. MF 103481 Cod 8.27.07 Grajd cărămidă Suprafaţă construită = mp; Suprafaţă desfăşurată = mp; Regimul de înălţime = acoperită cu azbociment; Suprafaţă teren = mp; CF =; Suprafaţă utilă = mp Ţara: România; judeţul Vaslui; MRJ Vaslui; Şoseaua Naţională nr. -; Sub. Moara Grecilor Suprafaţă construită = mp; Suprafaţă desfăşurată = mp; Regimul de înălţime = acoperită cu azbociment; Suprafaţă teren = mp; CF =; Suprafaţă utilă = mp - 6.941
21. MF 104188 Cod 8.28.13 Centrală termică Suprafaţă construită = 36 mp; Su = 26,40 mp; Suprafaţă desfăşurată = mp; Regimul de înălţime = parter; Suprafaţă teren = mp; CF = 4043-C3; Suprafaţă utilă = mp Ţara: România; judeţul: Vaslui; municipiul Bârlad; Str. 1 Decembrie nr. 91 Suprafaţă construită = 36 mp; Su = 26,40 mp; Suprafaţă desfăşurată = mp; Regimul de înălţime = parter; Suprafaţă teren = mp; CF = 4043-C3; Suprafaţă utilă = mp - 5.389

Nr. crt. Nr. M.F. şi codul de clasificare Denumirea bunurilor imobile, conform anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 Descrierea tehnică a bunurilor imobile, conform anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 Locul unde sunt situate bunurile imobile, conform anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 Descrierea tehnică a bunurilor imobile - construcţii - care vor fi scoase din inventar Descrierea tehnică a bunurilor imobile care rămân în inventar Valoarea de inventar (lei)
22. MF 104210 Cod 8.28.10 Magazie pesticide Suprafaţă construită = 86,50 mp; Suprafaţă desfăşurată = mp; Regimuri de înălţime = parter; Suprafaţă teren = mp; CF = 2742-C2; Suprafaţă utilă = mp Ţara: România; judeţul: Vaslui; municipiul Huşi; Calea Basarabiei nr. 16 Suprafaţă construită = 86,50 mp; Suprafaţă desfăşurată = mp; Regimuri de înălţime = parter; Suprafaţă teren = mp; CF = 2742-C2; Suprafaţă utilă = mp - 20.282
23. MF 104223 Cod 8.28.10 Împrejmuire Suprafaţă construită = mp; Suprafaţă desfăşurată= mp; Regimuri de înălţime = gard elicopter; Suprafaţă teren = mp; CF =; Suprafaţă utilă = mp Ţara: România; judeţul: Vaslui; municipiul Huşi; Calea Basarabiei nr: - Suprafaţă construită = mp; Suprafaţă desfăşurată = mp; Regimuri de înălţime = gard elicopter; Suprafaţă teren = mp; CF =; Suprafaţă utilă = mp - 9.444
24. MF 104225 Cod 8.28.13 WC Suprafaţă construită = mp; Suprafaţă desfăşurată = mp; Regimul de înălţime = zidărie beton; Suprafaţă teren = mp; CF =; Suprafaţă utilă = mp Ţara: România; judeţul: Vaslui; municipiul Huşi; Calea Basarabiei nr. - Suprafaţă construită = mp; Suprafaţă desfăşurată = mp; Regimul de înălţime = zidărie beton; Suprafaţă teren = mp; CF =; Suprafaţă utilă = mp - 1.757
25. MF 105173 Cod 8.28.10 Instalaţie apă 2 robineţi Ţara: România; judeţul: Neamţ; MRJ Piatra-Neamţ; Str. Fermelor nr. 27 2 robineţi - 0SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 345/2017

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 345 din 2017
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Rectificare - 2010
    caroline18@champlin.com password : caroline7793h3 kgorczany@windler.info password : kgorczany7237 okuneva.daniela@vonrueden.com password : 27934madisyn gaylord.madisyn@dietrich.org password : lordsky2882 ldickens@hickle.biz password : chickenengland7263 grady.lura@schaefer.com password : gradymiura27 burnice.abernathy@hirthe.org password : burnicenikki11 marcia13@bartoletti.org password : marcianolucky67 dooley.benedict@sauer.com password : dooleychick6599 hpfannerstill@reichel.com password : playboyrich98 all paypal accounts are free with the money above all still active, if you can't log in, the password might have been changed by other visitors, to get the latest paypal hack updates please bookmark this website Tags leaked paypal, leaked paypal 2020, leaked paypal accounts Contact Kelvin Ericksson(blankatmmaster5555@gmail.com) WhatsApp +3197005033695
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 42 2005
    BINE AȚI VENIT: ÎMPRUMUTUL ÎNTRE PERSOANELE SERIOASE ȘI ONESTI ONLINE. Ofertă de împrumut între persoane fizice rapid Împrumut rapid pentru a vă pune capăt grijilor în mai puțin de 72 de ore Sunteți interzis de la banca dvs. și toate încercările dvs. în alte și alte instituții financiare nu au dat nimic până acum din cauza creditului dvs. nepotrivit sau a altora nu mă mai îngrijorează să mă contactați și în mai puțin de 72 de ore la o rată rezonabilă de 2% pe an și cu privire la timpul de rambursare care vă convine vă fac împrumutul care vă va salva viața. Vă rugăm să mă contactați prin e-mail: marialeydi06@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu