Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.345 din 18.05.2017

privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Autoritatea Naţională Fitosanitară, precum şi trecerea unor bunuri imobile înregistrate în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, în condiţiile legii
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 421 din 07 iunie 2017SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 10 alin. (2) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Autoritatea Naţională Fitosanitară, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, ca urmare a reevaluării conform prevederilor art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 2(1) Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor bunuri aflate în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Autoritatea Naţională Fitosanitară, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, în condiţiile legii.(2) Veniturile obţinute din valorificarea bunurilor prevăzute în anexa nr. 2, după deducerea cheltuielilor aferente valorificării, se fac venit la bugetul de stat. Articolul 3Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 4 Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU SORIN MIHAI GRINDEANU Contrasemnează: Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, Petre Daea Ministrul finanţelor publice, Viorel Ştefan ANEXA Nr. 1DATELE DE IDENTIFICARE a imobilelor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Autoritatea Naţională Fitosanitară, CUI 34334188, a căror valoare de inventar se modifică, în urma reevaluării

Nr. crt. Nr. M.F. şi codul de clasificare Denumirea Descrierea tehnică Adresa Valoarea de inventar (lei)
1. MF 26235 Cod 8.28.10 Spălătorie Suprafaţă construită = 33 mp; P; Suprafaţă desfăşurată = 33 mp; cărămidă Ţara: România; judeţul: Neamţ; oraşul Târgu Neamţ; bd. Ştefan cel Mare nr. - 6
2. MF 26721 Cod 8.29.08 Corp birouri Suprafaţă construită = 149 mp; P; cărămidă Ţara: România; judeţul: Galaţi; municipiul Tecuci; fundătura Mihail Kogălniceanu nr. - 149.224
3. MF 40362 Cod 8.28.08 Garaj Beclean Suprafaţă construită = 25 mp; cărămidă Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud; oraşul Beclean nr. -; Coldau nr. 131 6
4. MF 99686 Cod 8.28.10 Magazie pesticide Suprafaţă construită = 756 mp Ţara: România; judeţul: Călăraşi; MRJ Călăraşi; Prelungirea Dobrogei nr. 16 165.161

ANEXA Nr. 2DATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor imobile - construcţii, aflate în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Autoritatea Naţională Fitosanitară, CUI 34334188, care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, în condiţiile legii

Nr. crt. Nr. M.F. şi codul de clasificare Denumirea bunurilor imobile, conform anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 Descrierea tehnică a bunurilor imobile, conform anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 Locul unde sunt situate bunurile imobile, conform anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 Descrierea tehnică a bunurilor imobile - construcţii - care vor fi scoase din inventar Descrierea tehnică a bunurilor imobile care rămân în inventar Valoarea de inventar (lei)
1. MF 26235 Cod 8.28.10 Spălătorie Suprafaţă construită = 33 mp; P; Suprafaţă desfăşurată = 33 mp; cărămidă Ţara: România; judeţul: Neamţ; oraşul Târgu Neamţ; bd. Ştefan cel Mare nr. - Suprafaţă construită = 33 mp; P Suprafaţă desfăşurată = 33 mp; cărămidă - 6
2. MF 26721 Cod 8.29.08 Corp birouri Suprafaţă construită = 149 mp; P; cărămidă Ţara: România; judeţul: Galaţi; municipiul Tecuci; fundătura Mihail Kogălniceanu nr. - Suprafaţă construită = 149 mp; P; cărămidă - 149.224
3. MF 27051 Cod 8.28.13 Magazie Suprafaţă construită = 160 mp; P; chirpici Ţara: România; judeţul: Botoşani; oraşul Săveni; str. Avram Iancu nr. 7 Suprafaţă construită = 160 mp; P; chirpici - 35.184
4. MF 27053 Cod 8.28.13 Magazie Suprafaţă construită = 60 mp; P; cherestea Ţara: România; judeţul: Botoşani; oraşul Săveni; str. Avram Iancu nr. 7 Suprafaţă construită = 60 mp; P; cherestea - 4.414
5. MF 27086 Cod 8.28.13 Magazie Suprafaţă construită = 32,12 mp, Suprafaţă utilă = 25,31 mp; Suprafaţă desfăşurată = mp; Regimul de înălţime = parter; Suprafaţă teren = mp; CF = 4473-C4; Suprafaţă utilă = mp Ţara: România; judeţul: Vaslui; MRJ Vaslui; Şoseaua Naţională nr. -; Sub. Moara Grecilor Suprafaţă construită = 32,12 mp, Suprafaţă utilă = 25,31 mp; Regimul de înălţime = parter - 78.619
6. MF 27096 Cod 8.28.13 Atelier mecanic Suprafaţă construită = 54,12 mp, Suprafaţă utilă = 43,80 mp; Suprafaţă desfăşurată = mp; Regimul de înălţime = parter; Suprafaţă teren = mp; CF = 4034-C2; Suprafaţă utilă = mp Ţara: România; judeţul: Vaslui; municipiul Bârlad; Str. 1 Decembrie nr. 91 Suprafaţă construită = 54,12 mp Suprafaţă utilă = 43,80 mp; Regimul de înălţime = parter - 13.773
Nr. crt. Nr. M.F. şi codul de clasificare Denumirea bunurilor imobile, conform anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 Descrierea tehnică a bunurilor imobile, conform anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 Locul unde sunt situate bunurile imobile, conform anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 Descrierea tehnică a bunurilor imobile - construcţii - care vor fi scoase din inventar Descrierea tehnică a bunurilor imobile care rămân în inventar Valoarea de inventar (lei)
7. MF 27097 Cod 8.28.10 Bazin din beton Suprafaţă construită = mp; Suprafaţă desfăşurată = mp; Regimuri de înălţime = tuburi din beton; Suprafaţă teren = mp; CF = ; Suprafaţă utilă = mp Ţara: România; judeţul: Vaslui; municipiul Bârlad; Str. 1 Decembrie nr. - Suprafaţă construită = mp; Suprafaţă desfăşurată = mp; Regimuri de înălţime = tuburi din beton - 4.282
8. MF 27098 Cod 8.28.10 Fântână din beton Suprafaţă construită = mp; Suprafaţă desfăşurată = mp; Regimuri de înălţime = adâncime = 15 m, D = 60 cm, beton; Suprafaţă teren = mp; CF =; Suprafaţă utilă = mp Ţara: România; judeţul: Vaslui; municipiul Bârlad; Str. 1 Decembrie nr. - Suprafaţă construită = mp; Suprafaţă desfăşurată = mp; regimuri de înălţime = adâncime = 15 m, D = 60 cm, beton - 17.130
9. MF 27100 Cod 8.28.13 WC Suprafaţă construită = 8 mp; Suprafaţă desfăşurată = mp; Regimul de înălţime = cărămidă; ţiglă; Suprafaţă teren = mp; CF =; Suprafaţă utilă = mp Ţara: România; judeţul: Vaslui; municipiul Bârlad; Str. 1 Decembrie nr. - Suprafaţă construită = 8 mp; Suprafaţă desfăşurată = mp; regimul de înălţime = cărămidă; ţiglă - 2.750
10. MF 27203 Cod 8.28.10 Şopron din ţevi metalice Suprafaţă construită = 126 mp; Suprafaţă desfăşurată = 126 mp; Ţevi metalice Ţara: România; judeţul: Caraş-Severin; municipiul Caransebeş; Str. Subdeal nr. 4 Suprafaţă construită = 126 mp; Suprafaţă desfăşurată = 126 mp, ţevi metalice - 2.429
11. MF 35715 Cod 8.29.08 parţial Sediu, UF Bacău Laboratoare + anexe Suprafaţă construită = 200 mp; Garaj = 43 mp; cabină poartă 6 mp; Suprafaţă desfăşurată = împrejmuire - 296,80 mp; Regimul de înălţime = P+1; Suprafaţă teren = 5.240 mp; CF = 60430-C1, C5, C6 Mărgineni; Suprafaţă utilă = mp Ţara: România; judeţul: Bacău; satul Baraţi; G. Baraţi nr. -; comuna Mărgineni Garaj = 43 mp Suprafaţă construită = 200 mp; cabină poartă 6 mp; Suprafaţă desfăşurată = împrejmuire - 296,80 mp; Regimul de înălţime = P+1; Suprafaţă teren = 5.240 mp; CF = 60430-C1, C6 Mărgineni; Suprafaţă utilă = mp 3.995
12. MF 38101 Cod 8.28.08 parţial Garaj + puţ absorbant + chioşc metalic Suprafaţă construită = 70 mp; Suprafaţă curte - 6.000 mp, din care: Suprafaţă construită puţ absorbant = 4 mp Suprafaţă construită chioşc metalic = 18 mp Ţara: România; judeţul: Bihor; MRJ Oradea; str. Ion Bogdan nr. - Suprafaţă construită puţ absorbant = 4 mp; Suprafaţă construită chioşc metalic = 18 mp Suprafaţă construită = 48 mp; Suprafaţă curte - 6.000 mp 0
13. MF 38292 Cod 8.28.10 Magazie substanţe fitosanitare Unitate fitosanitară Suprafaţă construită = 465 mp; P + E; Suprafaţă desfăşurată = 930 mp; plăci prefabricate Ţara: România; judeţul: Gorj; MRJ Târgu Jiu; bd. Ecaterina Teodoroiu nr. - Suprafaţă construită = 465 mp; P + E; Suprafaţă desfăşurată = 930 mp; plăci prefabricate - 33
14. MF 38294 Cod 8.28.10 Magazie carburanţi Suprafaţă construită = 20 mp; Suprafaţă desfăşurată = 20 mp Ţara: România; judeţul: Gorj; MRJ Târgu Jiu; bd. Ecaterina Teodoroiu nr. - Suprafaţă construită = 20 mp; Suprafaţă desfăşurată = 20 mp - 0
15. MF 38296 Cod 8.28.10 Spălătorie + fosă septică Suprafaţă construită = 33 mp; Suprafaţă desfăşurată = 33 mp; cărămidă + beton Ţara: România; judeţul: Gorj; MRJ Târgu Jiu; bd. Ecaterina Teodoroiu nr. - Suprafaţă construită = 33 mp; Suprafaţă desfăşurată = 33 mp; cărămidă+beton - 1
16. MF 38298 Cod 8.28.10 Adăpost meteo - Unitate fitosanitară Suprafaţă construită = 3 mp; Suprafaţă desfăşurată = 3 mp; lemn Ţara: România; judeţul: Gorj; municipiul Motru; nr. - Suprafaţă construită = 3 mp; Suprafaţă desfăşurată = 3 mp; lemn - 1
17. MF 39900 Cod 8.28.10 Magazie pesticide Suprafaţă construită = 288 mp; P; Suprafaţă desfăşurată = 288 mp; cărămidă Ţara: România; judeţul: Giurgiu; comuna Ghimpaţi nr. -; satul Naipu Suprafaţă construită = 288 mp; P; Suprafaţă desfăşurată = 288 mp; cărămidă - 2
18. MF 40362 Cod 8.28.08 Garaj Beclean Suprafaţă construită = 25 mp; cărămidă Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud; oraşul Beclean nr. -; Coldau nr. 131 Suprafaţă construită = 25 mp; cărămidă - 6
19. MF 99686 Cod 8.28.10 Magazie pesticide Suprafaţă construită = 756 mp Ţara: România; judeţul: Călăraşi; MRJ Călăraşi; Prelungirea Dobrogei nr. 16 Suprafaţă construită = 756 mp - 165.161
20. MF 103481 Cod 8.27.07 Grajd cărămidă Suprafaţă construită = mp; Suprafaţă desfăşurată = mp; Regimul de înălţime = acoperită cu azbociment; Suprafaţă teren = mp; CF =; Suprafaţă utilă = mp Ţara: România; judeţul Vaslui; MRJ Vaslui; Şoseaua Naţională nr. -; Sub. Moara Grecilor Suprafaţă construită = mp; Suprafaţă desfăşurată = mp; Regimul de înălţime = acoperită cu azbociment; Suprafaţă teren = mp; CF =; Suprafaţă utilă = mp - 6.941
21. MF 104188 Cod 8.28.13 Centrală termică Suprafaţă construită = 36 mp; Su = 26,40 mp; Suprafaţă desfăşurată = mp; Regimul de înălţime = parter; Suprafaţă teren = mp; CF = 4043-C3; Suprafaţă utilă = mp Ţara: România; judeţul: Vaslui; municipiul Bârlad; Str. 1 Decembrie nr. 91 Suprafaţă construită = 36 mp; Su = 26,40 mp; Suprafaţă desfăşurată = mp; Regimul de înălţime = parter; Suprafaţă teren = mp; CF = 4043-C3; Suprafaţă utilă = mp - 5.389

Nr. crt. Nr. M.F. şi codul de clasificare Denumirea bunurilor imobile, conform anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 Descrierea tehnică a bunurilor imobile, conform anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 Locul unde sunt situate bunurile imobile, conform anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 Descrierea tehnică a bunurilor imobile - construcţii - care vor fi scoase din inventar Descrierea tehnică a bunurilor imobile care rămân în inventar Valoarea de inventar (lei)
22. MF 104210 Cod 8.28.10 Magazie pesticide Suprafaţă construită = 86,50 mp; Suprafaţă desfăşurată = mp; Regimuri de înălţime = parter; Suprafaţă teren = mp; CF = 2742-C2; Suprafaţă utilă = mp Ţara: România; judeţul: Vaslui; municipiul Huşi; Calea Basarabiei nr. 16 Suprafaţă construită = 86,50 mp; Suprafaţă desfăşurată = mp; Regimuri de înălţime = parter; Suprafaţă teren = mp; CF = 2742-C2; Suprafaţă utilă = mp - 20.282
23. MF 104223 Cod 8.28.10 Împrejmuire Suprafaţă construită = mp; Suprafaţă desfăşurată= mp; Regimuri de înălţime = gard elicopter; Suprafaţă teren = mp; CF =; Suprafaţă utilă = mp Ţara: România; judeţul: Vaslui; municipiul Huşi; Calea Basarabiei nr: - Suprafaţă construită = mp; Suprafaţă desfăşurată = mp; Regimuri de înălţime = gard elicopter; Suprafaţă teren = mp; CF =; Suprafaţă utilă = mp - 9.444
24. MF 104225 Cod 8.28.13 WC Suprafaţă construită = mp; Suprafaţă desfăşurată = mp; Regimul de înălţime = zidărie beton; Suprafaţă teren = mp; CF =; Suprafaţă utilă = mp Ţara: România; judeţul: Vaslui; municipiul Huşi; Calea Basarabiei nr. - Suprafaţă construită = mp; Suprafaţă desfăşurată = mp; Regimul de înălţime = zidărie beton; Suprafaţă teren = mp; CF =; Suprafaţă utilă = mp - 1.757
25. MF 105173 Cod 8.28.10 Instalaţie apă 2 robineţi Ţara: România; judeţul: Neamţ; MRJ Piatra-Neamţ; Str. Fermelor nr. 27 2 robineţi - 0SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 345/2017

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 345 din 2017
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu