Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.338 din 18.05.2017

privind trecerea unor mijloace fixe, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române", instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, valorificării şi casării, după caz, şi pentru actualizarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 392 din 25 mai 2017SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, şi având în vedere dispoziţiile art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă trecerea unor mijloace fixe, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române", instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 2Trecerea în domeniul privat al statului a mijloacelor fixe prevăzute la art. 1 se face în vederea scoaterii din funcţiune, valorificării şi casării, după caz, în condiţiile legii. Articolul 3Administraţia Naţională „Apele Române" îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică, iar Ministerul Apelor şi Pădurilor, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare. PRIM-MINISTRU SORIN MIHAI GRINDEANU Contrasemnează: Ministrul apelor şi pădurilor, Adriana Petcu Ministrul finanţelor publice, Viorel Ştefan ANEXĂDATELE DE IDENTIFICARE ale mijloacelor fixe aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române", instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, valorificării şi casării, după caz, în condiţiile legii

1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale) 36904099 Ministerul Apelor şi Pădurilor
2. Ordonator secundar de credite RO 24326056 Administraţia Naţională „Apele Române"
3. Ordonator terţiar de credite
4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal de credite, institute naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat
Nr. crt. Nr. M.F.P. Cod cls. Denumirea bunurilor imobile conform anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare Locul unde sunt situate bunurile imobile conform anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare Descrierea tehnică a bunurilor imobile conform anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare Descrierea tehnică a mijloacelor fixe care vor fi scoase din inventar Valoarea mijloacelor fixe care vor fi scoase din inventar (lei)
1 63996 parţial 8.17.02 Baraj Nedelea Ţara: România; judeţul: Prahova; comuna Ariceştii Rahtivani; -; nr. -; DA Ialomiţa Buzău baraj din beton cu 5 deschideri, stavile segmenţi 16 m, 2 deschideri spălare 6 m, lung. = 109,5 m accesorii sanitare şi încălzire; instalaţii încălzire - Baraj Nedelea 8.650
2 64077 parţial 8.17.03 Acumulare Vâlcele râu Argeş Ţara: România; judeţul: Argeş; comuna Merişani; -; nr. -; satul Vâlcele; DAAV v = 51,2 mil. mc, Vat = 9,6 mil. mc, sup NNR = 445,39 ha rezervor metalic 89
3 64078 parţial 8.17.03 Acumulare Râuşor, râul Târgului Ţara: România; judeţul: Argeş; comuna Lereşti; -; nr. -; DAAV suprafaţă expropriată = pe râul Târgului, Vt = 68 mil. mc, Vat = 15,6 mil. mc., sup (NNR)=180,6 ha suprafaţă la nivelul coronamentului = mp; CF = 29 buc. - celulă Telemac AMC; terminal E.T.T. 20 AMC 1.436
4 64079 parţial 8.17.02 Lac acumulare Bascov şi staţie pompare râu Argeş Ţara: România; judeţul: Argeş; comuna Bascov; -; nr. -; DAAV v = 1,5 mil. mc, supr. NNR = 199,3 ha 9 buc. - celulă 6 KV; 2 buc. - transformator 250 KV; 2 buc. - celulă 6 KV aferentă pompelor 1.724
5 64081 parţial 8.17.03 Acumulare Mărăcineni, râul Doamnei Ţara: România; judeţul: Argeş; comuna Mărăcineni; -; nr. -; DAAV v = 38,7 mil. mc, Vat = 38,5 mil. mc, sup NNR = 64 ha instalaţie telefonică; instalaţie hidroavertizoare 622.884
6 64082 parţial 8.17.02 Lac acumulare Prundu pe râul Argeş Ţara: România; judeţul: Argeş; MRJ Piteşti; -; nr. -; DAAV v = 3,3 mil. mc, sup. NNR = 110 ha, Steren = 1.502.685 mp, inclusiv construcţiile C16-C26; municipiul Piteşti, localitatea Ştefăneşti ambarcaţiune metalică 5,3 m; racord electric DV2 84.643
7 64084 parţial 8.17.03 Acumulare Zăvoiul Orbului râu Argeş şi staţie Alertpol Ţara: România; judeţul: Dâmboviţa; comuna Mogoşani; -; nr. -; DAAV suprafaţă expropriată = râu Argeş Vtot = 10,48 mil. mc, Vat = 9,2 mil. mc, sup. NNR = 356,49 ha suprafaţă la nivelul coronamentului = mp; CF = pompă HEBE 84
8 64118 parţial 8.17.02 Baraj Siriu Ţara: România; judeţul: Buzău; comuna Siriu; -; nr. -;Buzău anrocamente, deschidere laterală, golire de fund, vol. = 125 mil. mc, Vat = 30 mil. mc, H = 122 m accelerograf tip SNA1; cutie terminală; 15 buc. - cutii terminale ETT20 3145-3159; 2 buc. - debitmetru la priză; 5 buc. - lanţ de măsură; punte digitală; 4 buc. - accelerometru; înclinometru digital; stâlpi din beton 324.896
Nr. crt. Nr. M.F.P. Cod cls. Denumirea bunurilor imobile conform anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare Locul unde sunt situate bunurile imobile conform anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare Descrierea tehnică a bunurilor imobile conform anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare Descrierea tehnică a mijloacelor fixe care vor fi scoase din inventar Valoarea mijloacelor fixe care vor fi scoase din inventar (lei)
9 64132 parţial 8.03.09 Lucrare hidrotehnică lac Amara + împrejmuire lac Ţara: România; judeţul: Ialomiţa; oraşul Amara; -; nr. -; Ialomiţa pământ, prin pompare, vol. = 3,56 mil. mc, lung. împrejmuire = 4 km împrejmuire 4000 ml 6.912
10 64134 parţial 8.17.02 Baraj Măneciu Ţara: România; judeţul: Prahova; comuna Măneciu; -; nr. -; DAIB baraj de greutate din anrocamente cu nucleu de argilă h = 75 m, vol. total 60 mil. mc, Vat = 5 mil. mc 5 buc. - accelerograf SNA 1 925
11 64491 parţial 8.28.02 Staţii hidrometrice D.A. Someş - Tisa Ţara: România; judeţul: - ; -; -; nr. -; 69 staţii hidrometrice racord electric Staţie hidrometrică Smida; 2 buc. - pluviograf PG-M; Staţie pompe Bistriţa 564
12 64509 parţial 8.03.10 Alte instalaţii DA Ialomiţa Buzău Ţara: România; judeţul: Prahova; -; -; nr. -; DABI 211 borne ax cadastral, 344 km curs de apă cu ax cadastral, 14 staţii hidrometrice, 2 portiţe hidrometrice 4 buc. - morişcă hidrometrică; 1 buc. - morişcă hidrometrică ISCH; 2 buc. - morişcă hidrometrică IJS; 5 buc. - morişcă hidro; 5 buc. - pluviometru; 1 buc. - psihometru mecanic M34; 1 buc. - complet de măsurare a vitezei apei; 1 buc. - cabină metalică grup electrogen; 10 buc. - pluviometru cu 2 corpuri; 1 buc. - morişcă hidro gr. 21-URSS; 2 buc. - micromorişcă gr. 99; 14 buc. - morişcă hidro cu cutie; 1 buc. - morişcă gr.; 2 buc. - antenă de 18 m; 1 buc. - antenă pilon 12 m; 1 buc. - antenă pilon 18 m; Bază bornată Pr. Matiţa; Bază bornată Pr. Lopatniţa; Bază bornată Pr. Cosmina; 2 buc. - portiţă hidrometrică; 49 buc. - ax cadastral Teleajen; 101 buc. - ax cadastral Ialomiţa + Prahova; 61 buc. - ax cadastral Prahova 166.160
13 64511 parţial 8.03.10 Alte instalaţii DA Ialomiţa Buzău, bazin Ialomiţa Ţara: România; judeţul: Dâmboviţa; -; -; nr. -; DABI 212 km curs de apă cu ax cadastral, 152 borne, 12 mire (10 pe râu, 2 pe canal), 2 punţi, 1 limnigraf, 1 miră, 1 portiţă hidrometrică miră hidrometrică de la 0-7 m; plută evaporimetrică; instalaţie limnigraf Târgovişte; portiţă hidrometrică cu flotori 16.527
Nr. crt. Nr. M.F.P. Cod cls. Denumirea bunurilor imobile conform anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare Locul unde sunt situate bunurile imobile conform anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare Descrierea tehnică a bunurilor imobile conform anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare Descrierea tehnică a mijloacelor fixe care vor fi scoase din inventar Valoarea mijloacelor fixe care vor fi scoase din inventar (lei)
14 64570 parţial 8.28.02 Instalaţii hidrometrice DA Prut Ţara: România; judeţul: Vaslui; -; -; nr. -; Vaslui cabină şi puţ limnigraf Căzăneşti; cabină şi puţ limnigraf Mânjeşti 2.004
15 64613 parţial 8.03.09 Regularizări bazin Ialomiţa, DA Ialomiţa Buzău Ţara: România; judeţul: Dâmboviţa; satul Mărceşti; -; nr. -; DABI lungime curs de apă regularizat = 6,5 km regularizare pârâu Slănic Gura Ocniţei Lreg. = 1,9 km 344.041
16 64615 parţial 8.03.09 Regularizări bazin Ialomiţa, DA Ialomiţa Buzău Ţara: România; judeţul: Prahova; -; -; nr. -; DAIB lucrări de regularizare cursuri de apă, lungime = 238,852 km apărare mal Prahova-Novăceşti-Floreşti L = 1,3 km; apărare mal drept Proviţa-Adunaţi L = 0,12 km; regularizare mal Teleajen-Sicrita L = 0,707 km; apărare mal râu Teleajen-Fundeni Gura Vitioarei L = 0,2 km; regularizare apărare mal Prahova-Stejaru, Brazi L = 0,928 km; apărare mal stâng râu Teleajen-Gura Vitioarei L = 1 km; apărare mal stâng + drept râu Aluniş L = 0,405 km; apărare mal stâng Zona Vâlceaua-Comarnic L = 0,5 km; lucrări mal stâng pârâu Strâmba-Aluniş L = 0,032 km; apărare mal drept râu Prahova-Câmpina L = 0,210 km; apărare mal drept râu Prahova-Poiana Câmpina L = 0,210 km; consolidare mal Prahova Gherghiţa L = 0,7 km; regularizare recalibrare Prahova Măgureni L = 1,2 km; apărare mal stâng Proviţa-Măgureni L = 1,2 km 1.122.108
17 64619 parţial 8.03.09 Regularizări bazin Siret DA Ialomiţa-Buzău Ţara: România; judeţul: Covasna; -; -; nr. -; Covasna lungime curs de apă regularizat = 19,82 km regularizare pârâu Barcani L = 8,1 km; consolidare râu Buzău L = 1,5 km; regularizare pârâu Harcaia L = 5,3 km 12.538.986
18 64847 parţial 8.03.09 Consolidări de mal DA Prut Ţara: România; judeţul: Galaţi; -; -; nr. -; DAP l = 20.640 m apărare mal stâng Movileni L = 4,3 km; consolidare mal stâng Movileni L = 1,8 km 883.143

Nr. crt. Nr. M.F.P. Cod cls. Denumirea bunurilor imobile conform anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare Locul unde sunt situate bunurile imobile conform anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare Descrierea tehnică a bunurilor imobile conform anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare Descrierea tehnică a mijloacelor fixe care vor fi scoase din inventar Valoarea mijloacelor fixe care vor fi scoase din inventar (lei)
19 64861 parţial 8.28.01 Canton Călineşti Ţara: România; judeţul: Satu Mare; comuna Călineşti-Oaş; -; nr. -; Satu Mare clădire din cărămidă, St = 600 mp, Sc = 78 mp, Sd = 18 mp 2 buc. - baracă metalică Călineşti; modul de campanie sistem Călineşti 12.949
20 64880 parţial 8.28.01 Canton sistem Satu Mare Ţara: România; judeţul: Satu Mare; MRJ Satu Mare; strada Diana nr. 44; suprafaţă teren = 6.200 mp; suprafaţă construită = 96 mp; suprafaţă desfăşurată = 192 mp; tip clădire = clădire tip P + 1; CF = 162752, UAT Satu Mare; suprafaţă utilă = mp; modul campanie sistem Satu Mare; modul dormitor 3 camere sistem Satu Mare 27.333
21 65005 parţial 8.28.01 Canton Buftea Ţara: România; judeţul: Ilfov; oraşul Buftea; str. Horia nr. -; DAAV P zidărie cărămidă St = 0,46 ha, sc = 120 mp împrejmuire sârmă Buftea 5
22 65253 parţial 8.28.01 Canton Cătămărăşti Ţara: România; judeţul: Botoşani; satul Cătămărăşti; -; nr. -; Botoşani suprafaţă teren = 7.700 mp; suprafaţă construită = S_C1-dispecerat = 168 mp, S_C2-anexa = 218 mp, S_C3-magazie = 333 mp; suprafaţă desfăşurată = S_C1-dispecerat = 168 mp, S_C2-anexa = 218 mp, S_C3-magazie = 333 mp; tip clădire = P; CF = 51788, UAT Mihai Eminescu; suprafaţă utilă = mp; compartiment baracă metalică 82
23 65274 parţial 8.28.01 Canton Priponeşti Ţara: România; judeţul: Galaţi; comuna Priponeşti; -; nr. - ; DAP P, Sconstr. = 114 mp, Sdesf. = 114 mp, Stot. = 2.700 mp baracă metalică 4 m x 6 m x 3 m 929
24 116483 8.16.07 Dig elem. tip L Acriş Ţara: România; judeţul: Braşov; comuna Vama Buzăului; -; nr. -; l = 340 m, h = 3 m dig elemente prefabricate Acriş L = 340 m 175.719
25 116489 8.03.10 Nod hidrotehnic pr. Acriş Ţara: România; judeţul: Braşov; comuna Vama Buzăului; -; nr. -; beton simplu egaliz. piatră brută, pereu dale beton nod hidrotehnic pârâu Acriş 79.188
26 149927 parţial 8.17.02 Lac de acumulare Mihăileşti Ţara: România; judeţul: Giurgiu; oraşul Mihăileşti; -; nr. -; DAAV suprafaţă la NNR = inclusiv diguri de contur, vol. total = 72.2 mil. mc, supr. = 1030 ha, Ldig.stg. = 11.5 km, Ldig.dr. = 2 km; suprafaţă la nivelul coronamentului = mp; suprafaţă expropriată = mp; CF = ; pilaştrii nr. 502, 504,505; foraje piezometrice FP5 bis şi FP3 bis 6.123SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 338/2017

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 338 din 2017
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu