Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.338 din 18.05.2017

privind trecerea unor mijloace fixe, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române", instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, valorificării şi casării, după caz, şi pentru actualizarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 392 din 25 mai 2017SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, şi având în vedere dispoziţiile art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă trecerea unor mijloace fixe, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române", instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 2Trecerea în domeniul privat al statului a mijloacelor fixe prevăzute la art. 1 se face în vederea scoaterii din funcţiune, valorificării şi casării, după caz, în condiţiile legii. Articolul 3Administraţia Naţională „Apele Române" îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică, iar Ministerul Apelor şi Pădurilor, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare. PRIM-MINISTRU SORIN MIHAI GRINDEANU Contrasemnează: Ministrul apelor şi pădurilor, Adriana Petcu Ministrul finanţelor publice, Viorel Ştefan ANEXĂDATELE DE IDENTIFICARE ale mijloacelor fixe aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române", instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, valorificării şi casării, după caz, în condiţiile legii

1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale) 36904099 Ministerul Apelor şi Pădurilor
2. Ordonator secundar de credite RO 24326056 Administraţia Naţională „Apele Române"
3. Ordonator terţiar de credite
4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal de credite, institute naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat
Nr. crt. Nr. M.F.P. Cod cls. Denumirea bunurilor imobile conform anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare Locul unde sunt situate bunurile imobile conform anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare Descrierea tehnică a bunurilor imobile conform anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare Descrierea tehnică a mijloacelor fixe care vor fi scoase din inventar Valoarea mijloacelor fixe care vor fi scoase din inventar (lei)
1 63996 parţial 8.17.02 Baraj Nedelea Ţara: România; judeţul: Prahova; comuna Ariceştii Rahtivani; -; nr. -; DA Ialomiţa Buzău baraj din beton cu 5 deschideri, stavile segmenţi 16 m, 2 deschideri spălare 6 m, lung. = 109,5 m accesorii sanitare şi încălzire; instalaţii încălzire - Baraj Nedelea 8.650
2 64077 parţial 8.17.03 Acumulare Vâlcele râu Argeş Ţara: România; judeţul: Argeş; comuna Merişani; -; nr. -; satul Vâlcele; DAAV v = 51,2 mil. mc, Vat = 9,6 mil. mc, sup NNR = 445,39 ha rezervor metalic 89
3 64078 parţial 8.17.03 Acumulare Râuşor, râul Târgului Ţara: România; judeţul: Argeş; comuna Lereşti; -; nr. -; DAAV suprafaţă expropriată = pe râul Târgului, Vt = 68 mil. mc, Vat = 15,6 mil. mc., sup (NNR)=180,6 ha suprafaţă la nivelul coronamentului = mp; CF = 29 buc. - celulă Telemac AMC; terminal E.T.T. 20 AMC 1.436
4 64079 parţial 8.17.02 Lac acumulare Bascov şi staţie pompare râu Argeş Ţara: România; judeţul: Argeş; comuna Bascov; -; nr. -; DAAV v = 1,5 mil. mc, supr. NNR = 199,3 ha 9 buc. - celulă 6 KV; 2 buc. - transformator 250 KV; 2 buc. - celulă 6 KV aferentă pompelor 1.724
5 64081 parţial 8.17.03 Acumulare Mărăcineni, râul Doamnei Ţara: România; judeţul: Argeş; comuna Mărăcineni; -; nr. -; DAAV v = 38,7 mil. mc, Vat = 38,5 mil. mc, sup NNR = 64 ha instalaţie telefonică; instalaţie hidroavertizoare 622.884
6 64082 parţial 8.17.02 Lac acumulare Prundu pe râul Argeş Ţara: România; judeţul: Argeş; MRJ Piteşti; -; nr. -; DAAV v = 3,3 mil. mc, sup. NNR = 110 ha, Steren = 1.502.685 mp, inclusiv construcţiile C16-C26; municipiul Piteşti, localitatea Ştefăneşti ambarcaţiune metalică 5,3 m; racord electric DV2 84.643
7 64084 parţial 8.17.03 Acumulare Zăvoiul Orbului râu Argeş şi staţie Alertpol Ţara: România; judeţul: Dâmboviţa; comuna Mogoşani; -; nr. -; DAAV suprafaţă expropriată = râu Argeş Vtot = 10,48 mil. mc, Vat = 9,2 mil. mc, sup. NNR = 356,49 ha suprafaţă la nivelul coronamentului = mp; CF = pompă HEBE 84
8 64118 parţial 8.17.02 Baraj Siriu Ţara: România; judeţul: Buzău; comuna Siriu; -; nr. -;Buzău anrocamente, deschidere laterală, golire de fund, vol. = 125 mil. mc, Vat = 30 mil. mc, H = 122 m accelerograf tip SNA1; cutie terminală; 15 buc. - cutii terminale ETT20 3145-3159; 2 buc. - debitmetru la priză; 5 buc. - lanţ de măsură; punte digitală; 4 buc. - accelerometru; înclinometru digital; stâlpi din beton 324.896
Nr. crt. Nr. M.F.P. Cod cls. Denumirea bunurilor imobile conform anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare Locul unde sunt situate bunurile imobile conform anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare Descrierea tehnică a bunurilor imobile conform anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare Descrierea tehnică a mijloacelor fixe care vor fi scoase din inventar Valoarea mijloacelor fixe care vor fi scoase din inventar (lei)
9 64132 parţial 8.03.09 Lucrare hidrotehnică lac Amara + împrejmuire lac Ţara: România; judeţul: Ialomiţa; oraşul Amara; -; nr. -; Ialomiţa pământ, prin pompare, vol. = 3,56 mil. mc, lung. împrejmuire = 4 km împrejmuire 4000 ml 6.912
10 64134 parţial 8.17.02 Baraj Măneciu Ţara: România; judeţul: Prahova; comuna Măneciu; -; nr. -; DAIB baraj de greutate din anrocamente cu nucleu de argilă h = 75 m, vol. total 60 mil. mc, Vat = 5 mil. mc 5 buc. - accelerograf SNA 1 925
11 64491 parţial 8.28.02 Staţii hidrometrice D.A. Someş - Tisa Ţara: România; judeţul: - ; -; -; nr. -; 69 staţii hidrometrice racord electric Staţie hidrometrică Smida; 2 buc. - pluviograf PG-M; Staţie pompe Bistriţa 564
12 64509 parţial 8.03.10 Alte instalaţii DA Ialomiţa Buzău Ţara: România; judeţul: Prahova; -; -; nr. -; DABI 211 borne ax cadastral, 344 km curs de apă cu ax cadastral, 14 staţii hidrometrice, 2 portiţe hidrometrice 4 buc. - morişcă hidrometrică; 1 buc. - morişcă hidrometrică ISCH; 2 buc. - morişcă hidrometrică IJS; 5 buc. - morişcă hidro; 5 buc. - pluviometru; 1 buc. - psihometru mecanic M34; 1 buc. - complet de măsurare a vitezei apei; 1 buc. - cabină metalică grup electrogen; 10 buc. - pluviometru cu 2 corpuri; 1 buc. - morişcă hidro gr. 21-URSS; 2 buc. - micromorişcă gr. 99; 14 buc. - morişcă hidro cu cutie; 1 buc. - morişcă gr.; 2 buc. - antenă de 18 m; 1 buc. - antenă pilon 12 m; 1 buc. - antenă pilon 18 m; Bază bornată Pr. Matiţa; Bază bornată Pr. Lopatniţa; Bază bornată Pr. Cosmina; 2 buc. - portiţă hidrometrică; 49 buc. - ax cadastral Teleajen; 101 buc. - ax cadastral Ialomiţa + Prahova; 61 buc. - ax cadastral Prahova 166.160
13 64511 parţial 8.03.10 Alte instalaţii DA Ialomiţa Buzău, bazin Ialomiţa Ţara: România; judeţul: Dâmboviţa; -; -; nr. -; DABI 212 km curs de apă cu ax cadastral, 152 borne, 12 mire (10 pe râu, 2 pe canal), 2 punţi, 1 limnigraf, 1 miră, 1 portiţă hidrometrică miră hidrometrică de la 0-7 m; plută evaporimetrică; instalaţie limnigraf Târgovişte; portiţă hidrometrică cu flotori 16.527
Nr. crt. Nr. M.F.P. Cod cls. Denumirea bunurilor imobile conform anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare Locul unde sunt situate bunurile imobile conform anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare Descrierea tehnică a bunurilor imobile conform anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare Descrierea tehnică a mijloacelor fixe care vor fi scoase din inventar Valoarea mijloacelor fixe care vor fi scoase din inventar (lei)
14 64570 parţial 8.28.02 Instalaţii hidrometrice DA Prut Ţara: România; judeţul: Vaslui; -; -; nr. -; Vaslui cabină şi puţ limnigraf Căzăneşti; cabină şi puţ limnigraf Mânjeşti 2.004
15 64613 parţial 8.03.09 Regularizări bazin Ialomiţa, DA Ialomiţa Buzău Ţara: România; judeţul: Dâmboviţa; satul Mărceşti; -; nr. -; DABI lungime curs de apă regularizat = 6,5 km regularizare pârâu Slănic Gura Ocniţei Lreg. = 1,9 km 344.041
16 64615 parţial 8.03.09 Regularizări bazin Ialomiţa, DA Ialomiţa Buzău Ţara: România; judeţul: Prahova; -; -; nr. -; DAIB lucrări de regularizare cursuri de apă, lungime = 238,852 km apărare mal Prahova-Novăceşti-Floreşti L = 1,3 km; apărare mal drept Proviţa-Adunaţi L = 0,12 km; regularizare mal Teleajen-Sicrita L = 0,707 km; apărare mal râu Teleajen-Fundeni Gura Vitioarei L = 0,2 km; regularizare apărare mal Prahova-Stejaru, Brazi L = 0,928 km; apărare mal stâng râu Teleajen-Gura Vitioarei L = 1 km; apărare mal stâng + drept râu Aluniş L = 0,405 km; apărare mal stâng Zona Vâlceaua-Comarnic L = 0,5 km; lucrări mal stâng pârâu Strâmba-Aluniş L = 0,032 km; apărare mal drept râu Prahova-Câmpina L = 0,210 km; apărare mal drept râu Prahova-Poiana Câmpina L = 0,210 km; consolidare mal Prahova Gherghiţa L = 0,7 km; regularizare recalibrare Prahova Măgureni L = 1,2 km; apărare mal stâng Proviţa-Măgureni L = 1,2 km 1.122.108
17 64619 parţial 8.03.09 Regularizări bazin Siret DA Ialomiţa-Buzău Ţara: România; judeţul: Covasna; -; -; nr. -; Covasna lungime curs de apă regularizat = 19,82 km regularizare pârâu Barcani L = 8,1 km; consolidare râu Buzău L = 1,5 km; regularizare pârâu Harcaia L = 5,3 km 12.538.986
18 64847 parţial 8.03.09 Consolidări de mal DA Prut Ţara: România; judeţul: Galaţi; -; -; nr. -; DAP l = 20.640 m apărare mal stâng Movileni L = 4,3 km; consolidare mal stâng Movileni L = 1,8 km 883.143

Nr. crt. Nr. M.F.P. Cod cls. Denumirea bunurilor imobile conform anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare Locul unde sunt situate bunurile imobile conform anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare Descrierea tehnică a bunurilor imobile conform anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare Descrierea tehnică a mijloacelor fixe care vor fi scoase din inventar Valoarea mijloacelor fixe care vor fi scoase din inventar (lei)
19 64861 parţial 8.28.01 Canton Călineşti Ţara: România; judeţul: Satu Mare; comuna Călineşti-Oaş; -; nr. -; Satu Mare clădire din cărămidă, St = 600 mp, Sc = 78 mp, Sd = 18 mp 2 buc. - baracă metalică Călineşti; modul de campanie sistem Călineşti 12.949
20 64880 parţial 8.28.01 Canton sistem Satu Mare Ţara: România; judeţul: Satu Mare; MRJ Satu Mare; strada Diana nr. 44; suprafaţă teren = 6.200 mp; suprafaţă construită = 96 mp; suprafaţă desfăşurată = 192 mp; tip clădire = clădire tip P + 1; CF = 162752, UAT Satu Mare; suprafaţă utilă = mp; modul campanie sistem Satu Mare; modul dormitor 3 camere sistem Satu Mare 27.333
21 65005 parţial 8.28.01 Canton Buftea Ţara: România; judeţul: Ilfov; oraşul Buftea; str. Horia nr. -; DAAV P zidărie cărămidă St = 0,46 ha, sc = 120 mp împrejmuire sârmă Buftea 5
22 65253 parţial 8.28.01 Canton Cătămărăşti Ţara: România; judeţul: Botoşani; satul Cătămărăşti; -; nr. -; Botoşani suprafaţă teren = 7.700 mp; suprafaţă construită = S_C1-dispecerat = 168 mp, S_C2-anexa = 218 mp, S_C3-magazie = 333 mp; suprafaţă desfăşurată = S_C1-dispecerat = 168 mp, S_C2-anexa = 218 mp, S_C3-magazie = 333 mp; tip clădire = P; CF = 51788, UAT Mihai Eminescu; suprafaţă utilă = mp; compartiment baracă metalică 82
23 65274 parţial 8.28.01 Canton Priponeşti Ţara: România; judeţul: Galaţi; comuna Priponeşti; -; nr. - ; DAP P, Sconstr. = 114 mp, Sdesf. = 114 mp, Stot. = 2.700 mp baracă metalică 4 m x 6 m x 3 m 929
24 116483 8.16.07 Dig elem. tip L Acriş Ţara: România; judeţul: Braşov; comuna Vama Buzăului; -; nr. -; l = 340 m, h = 3 m dig elemente prefabricate Acriş L = 340 m 175.719
25 116489 8.03.10 Nod hidrotehnic pr. Acriş Ţara: România; judeţul: Braşov; comuna Vama Buzăului; -; nr. -; beton simplu egaliz. piatră brută, pereu dale beton nod hidrotehnic pârâu Acriş 79.188
26 149927 parţial 8.17.02 Lac de acumulare Mihăileşti Ţara: România; judeţul: Giurgiu; oraşul Mihăileşti; -; nr. -; DAAV suprafaţă la NNR = inclusiv diguri de contur, vol. total = 72.2 mil. mc, supr. = 1030 ha, Ldig.stg. = 11.5 km, Ldig.dr. = 2 km; suprafaţă la nivelul coronamentului = mp; suprafaţă expropriată = mp; CF = ; pilaştrii nr. 502, 504,505; foraje piezometrice FP5 bis şi FP3 bis 6.123SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 338/2017

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 338 din 2017
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 90 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Rectificare - 2010
    caroline18@champlin.com password : caroline7793h3 kgorczany@windler.info password : kgorczany7237 okuneva.daniela@vonrueden.com password : 27934madisyn gaylord.madisyn@dietrich.org password : lordsky2882 ldickens@hickle.biz password : chickenengland7263 grady.lura@schaefer.com password : gradymiura27 burnice.abernathy@hirthe.org password : burnicenikki11 marcia13@bartoletti.org password : marcianolucky67 dooley.benedict@sauer.com password : dooleychick6599 hpfannerstill@reichel.com password : playboyrich98 all paypal accounts are free with the money above all still active, if you can't log in, the password might have been changed by other visitors, to get the latest paypal hack updates please bookmark this website Tags leaked paypal, leaked paypal 2020, leaked paypal accounts Contact Kelvin Ericksson(blankatmmaster5555@gmail.com) WhatsApp +3197005033695
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu