Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.327 din 11.05.2017

privind înscrierea unor bunuri imobile constând în foraje piezometrice în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române", instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, pentru administraţiile bazinale de apă Argeş -Vedea, Banat, Buzău - Ialomiţa, Prut - Bârlad şi Someş - Tisa
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 389 din 24 mai 2017SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române", instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, pentru administraţiile bazinale de apă Argeş - Vedea, Banat, Buzău - Ialomiţa, Prut - Bârlad şi Someş - Tisa, a bunurilor imobile constând în foraje piezometrice, rezultate din investiţii noi care au fost puse în funcţiune, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 2Ministerul Apelor şi Pădurilor, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare. PRIM-MINISTRU SORIN MIHAI GRINDEANU Contrasemnează: Ministrul apelor şi pădurilor, Adriana Petcu Ministrul finanţelor publice, Viorel Ştefan ANEXĂDATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor imobile constând în foraje piezometrice, rezultate din investiţii noi puse în funcţiune, care se înscriu în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi se dau în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române", instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, pentru administraţiile bazinale de apă Argeş - Vedea, Banat, Buzău - Ialomiţa, Prut - Bârlad şi Someş - Tisa

1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale) 36904099 Ministerul Apelor şi Pădurilor
2. Ordonator secundar de credite 24326056 Administraţia Naţională „Apele Române"
3. Ordonator terţiar de credite
4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal de credite, institute naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat
Nr. crt. Cod de clasificare Tipul bunului (mobil/ imobil) Denumirea Descrierea tehnică Vecinătăţi Adresa Anul PIF Valoarea de inventar - lei - Situaţia juridică
Baza legală Administrare/ Concesiune
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 8.03.11 imobil Foraj piezometric Răcari Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane; H = 16 m/ nr. foraje = 1 N: teren Primăria Oraşului Răcari; E: proprietar particular; V: staţia de apă; S: Şcoala Generală Răcari Ţara: România; judeţul: Dâmboviţa; oraşul Răcari; -; nr. - ; 2013 7.054 Legea apelor nr. 107/1996; PVRTL nr. 22/10.09.2013; PVRF nr. 10/08.01.2015 PV de predare-primire între MMSC - ABA Argeş - Vedea nr. 126520/30.12.2013; H.C.L. Răcari nr. 25/29.03.2016 În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Argeş - Vedea
2 8.03.11 imobil Foraj piezometric F1R Nerău Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane; nr. foraje = 1 N, E, V, S: teren Primăria Comunei Teremia Mare Ţara: România; judeţul: Timiş; comuna Teremia Mare; Satul Nerău; nr. -; 2014 8.214 Legea apelor nr. 107/1996; PVRTL nr. 49/19.05.2014; PV de predare-primire între MMSC - ABA Banat nr. 161624/08.08.2014; H.C.L. Teremia Mare nr. 37/18.08.2016 În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Banat
3 8.03.11 imobil Foraj piezometric F2R Urseni Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane; nr. foraje = 1 N, E, V, S: teren Primăria Comunei Moşniţa Nouă Ţara: România; judeţul: Timiş; comuna Moşniţa Nouă; satul Urseni; nr. -; 2014 6.771 Legea apelor nr. 107/1996; PVRTL nr. 44/19.05.2014; PV de predare-primire între MMSC - ABA Banat nr. 161624/08.08.2014; H.C.L. Moşniţa Nouă nr. 90/26.10.2016 În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Banat

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 8.03.11 imobil Foraj piezometric F1R Pesac Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane; nr. foraje = 1 N, E, V, S: teren Primăria Comunei Pesac Ţara: România; judeţul: Timiş; comuna Pesac; -; nr. -; 2014 6.236 Legea apelor nr. 107/1996; PVRTL nr. 46/19.05.2014; PV de predare-primire între MMSC - ABA Banat nr. 161624/08.08.2014; H.C.L. Pesac nr. 29/23.03.2016 În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Banat
5 8.03.11 imobil Foraj piezometric F1R Ianova Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane; nr. foraje = 1 N, E, V, S: teren Primăria Comunei Remetea Mare Ţara: România; judeţul: Timiş; comuna Remetea Mare; satul Ianova; nr. -; 2014 9.211 Legea apelor nr. 107/1996; PVRTL nr. 41/19.05.2014; PV de predare-primire între MMSC - ABA Banat nr. 161624/08.08.2014; H.C.L. Remetea Mare nr. 21/21.04.2016 În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Banat
6 8.03.11 imobil Foraj piezometric F1 Lugojel Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane; nr. foraje = 1 N, E, V, S: teren Primăria Comunei Găvojdia Ţara: România; judeţul: Timiş; comuna Găvojdia; satul Lugojel; nr. -; 2014 5.140 Legea apelor nr. 107/1996; PVRTL nr. 47/19.05.2014; PV de predare-primire între MMSC - ABA Banat nr. 161624/08.08.2014; H.C.L. Găvojdia nr. 55/20.05.2016 În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Banat
7 8.03.11 imobil Foraj piezometric F1 Şag Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane; nr. foraje = 1 N, E, V, S: teren Primăria Comunei Şag Ţara: România; judeţul: Timiş; comuna Şag; nr. -; 2014 7.552 Legea apelor nr. 107/1996; PVRTL nr. 42/19.05.2014; PV de predare-primire între MMSC - ABA Banat nr. 161624/08.08.2014; H.C.L. Şag nr. 21/09.09.2016 În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Banat
8 8.03.11 imobil Foraj piezometric F1 Valea Timişului Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane; nr. foraje = 1 N, E, V, S: teren Primăria Comunei Buchin Ţara: România; judeţul: Caraş-Severin; comuna Buchin; satul Valea Timişului; nr. -; 2014 6.718 Legea apelor nr. 107/1996; PVRTL nr. 48/19.05.2014; PV de predare-primire între MMSC - ABA Banat nr. 161624/08.08.2014; H.C.L. Buchin nr. 53/18.05.2016 În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Banat
9 8.03.11 imobil Foraj piezometric F1 Forotic Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane; nr. foraje = 1 N, E, V, S: teren Primăria Comunei Forotic Ţara: România; judeţul: Caraş-Severin; comuna Forotic; nr. -; 2014 6.360 Legea apelor nr. 107/1996; PVRTL nr. 43/19.05.2014; PV de predare-primire între MMSC - ABA Banat nr. 161624/08.08.2014; H.C.L. Forotic nr. 38/04.08.2016 În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Banat
10 8.03.11 imobil Foraj piezometric F1R Pogoanele Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane; nr. foraje = 1 N, E, V, S: teren Primăria Oraşului Pogoanele Ţara: România; judeţul Buzău; oraşul Pogoanele; nr. -; 2013 7.753 Legea apelor nr. 107/1996; PVRTL nr. 37/08.11.2013; PV de predare-primire între MMSC - ABA Buzău-Ialomiţa nr. 126411/UMP/13.12.2013; H.C.L. Pogoanele nr. 26/26.10.2015 În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa
11 8.03.11 imobil Foraj piezometric F2 Sohatu Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane; nr. foraje = 1 N, E, V, S: teren Primăria Comunei Sohatu Ţara: România; judeţul: Călăraşi; comuna Sohatu; nr. -; 2013 8.589 Legea apelor nr. 107/1996; PVRTL nr. 39/08.11.2013; PV de predare-primire între MMSC - ABA Buzău - Ialomiţa nr. 126411/UMP/ 13.12.2013; H.C.L. Sohatu nr. 17/23.12.2015 În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa
12 8.03.11 imobil Foraj piezometric Cotnari Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane; nr. foraje = 1 N, E, V, S: proprietatea privată a S.C. Cotnari S.A. - Ferma nr. 4 Ţara: România; judeţul: Iaşi; comuna Cotnari; nr. -; 2013 8.268 Legea apelor nr. 107/1996; PVRF nr. 15/01.07.2014; PV de predare-primire între MMSC - ABA Prut - Bârlad nr. 125987/30.10.2013; Contract de comodat nr. 12960/07.07.2016 privind terenul ocupat de foraj; PV de predare-primire nr. 13792/GM/19.07.2016 a terenului ocupat de foraj În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Prut - Bârlad
13 8.03.11 imobil Foraj piezometric Bonţida Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane; nr. foraje = 1 N, E, V, S: comuna Bontida, domeniul public, târgul comunal al comunei Bontida Ţara: România; judeţul: Cluj; comuna Bonţida; -; nr. -; 2014 4.968 Legea apelor nr. 107/1996; PVRTL nr. 3591/28.03.2014 PV de predare-primire între MMSC - ABA Someş - Tisa nr. 162373/28.10.2014; H.C.L. Bonţida nr. 54/30.05.2016 În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Someş - Tisa
14 8.03.11 imobil Foraj piezometric Chiuza Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane; nr. foraje = 1 N, E, V, S: comuna Chiuza, domeniul public, curtea Căminului Cultural Chiuza Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud; comuna Chiuza; -; nr. -; 2014 5.976 Legea apelor nr. 107/1996; PVRTL nr. 5816/04.06.2014; PV de predare-primire între MMSC - ABA Someş - Tisa nr. 162373/28.10.2014; H.C.L. Chiuza nr. 23/21.04.2016 În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Someş - Tisa
15 8.03.11 imobil Foraj piezometric Livezile Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane; nr. foraje = 1 N, E, V, S: comuna Livezile, domeniul public, parc comunal Livezile Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud; comuna Livezile; -; nr. -; 2014 5.419 Legea apelor nr. 107/1996; PVRTL nr. 5813/04.06.2014, PV de predare-primire între MMSC - ABA Someş - Tisa nr. 162373/28.10.2014; H.C.L. Livezile nr. 46/20.05.2016 În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Someş - Tisa
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
16 8.03.11 imobil Foraj piezometric Bistriţa Bârgăului Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane; nr. foraje = 1 N, E, V, S: comuna Bistriţa Bârgăului, domeniul public, teren sport al comunei Bistriţa Bârăgului Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud; comuna Bistriţa Bârgăului; -; nr. -; 2014 5.004 Legea apelor nr. 107/1996; PVRTL nr. 5814/04.06.2014, PV de predare-primire între MMSC - ABA Someş - Tisa nr. 162373/28.10.2014; H.C.L. Bistriţa Bârgăului nr. 33/25.05.2016 În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Someş - Tisa
17 8.03.11 imobil Foraj piezometric Rozavlea Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane; nr. foraje = 1 N, E, V, S: comuna Rozavlea, domeniul public, târgul comunal Rozavlea Ţara: România; judeţul: Maramureş; comuna Rozavlea; -; nr. -; 2014 4.386 Legea apelor nr. 107/1996; PVRTL nr. 5865/05.06.2014; PV de predare-primire între MMSC - ABA Someş - Tisa nr. 162373/28.10.2014; H.C.L. Rozavlea nr. 9/28.04.2016 În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Someş - Tisa
18 8.03.11 imobil Foraj piezometric Câmpulung la Tisa Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane; nr. foraje = 1 Comuna Câmpulung la Tisa, domeniul public, fânaţ al comunei, curs de apă necadastrat aflat în administrarea comunei Ţara: România; Judeţul: Maramureş; comuna Câmpulung la Tisa; -; nr. -; 2014 6.238 Legea apelor nr. 107/1996; PVRTL nr. 5867/05.06.2014, PV de predare-primire între MMSC - ABA Someş - Tisa nr. 162373/28.10.2014; H.C.L. Câmpulung la Tisa nr. 4/15.05.2016 În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Someş - Tisa
19 8.03.11 imobil Foraj piezometric Vadu Izei Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane; nr. foraje = 1 N, E, V, S: comuna Vadu Izei, domeniul public, curtea Şcolii gimnaziale Vadu Izei Ţara: România; judeţul: Maramureş; comuna Vadu Izei; -; nr. -; 2014 5.469 Legea apelor nr. 107/1996; PVRTL nr. 5866/05.06.2014, PV de predare-primire între MMSC - ABA Someş - Tisa nr. 162373/28.10.2014; H.C.L. Vadu Izei nr. 11/15.04.2016 În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Someş - Tisa
20 8.03.11 imobil Foraj piezometric Oraşu Nou Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane; nr. foraje = 1 N, E, V, S: comuna Oraşu Nou, domeniul public, curtea vechii primării a comunei Oraşu Nou Ţara: România; judeţul: Satu Mare; comuna Oraşu Nou; -; nr. -; 2014 6.674 Legea apelor nr. 107/1996; PVRTL nr. 5943/06.06.2014; PV de predare-primire între MMSC-ABA Someş-Tisa nr. 162373/28.10.2014; H.C.L. Oraşu Nou nr. 21/26.04.2016 În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Someş-Tisa
21 8.03.11 imobil Foraj piezometric Homorodu de Jos Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane; nr. foraje = 1 N, E, V, S: comuna Homoroade, domeniul public, curtea Şcolii primare Homorodu de Jos Ţara: România; judeţul: Satu Mare; comuna Homoroade; satul Homorodu de Jos; -; nr. -; 2014 8.017 Legea apelor nr. 107/1996; PVRTL nr. 5944/06.06.2014; PV de predare-primire între MMSC-ABA Someş-Tisa nr. 162373/28.10.2014; H.C.L. Homoroade nr. 16/08.04.2016 În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Someş-Tisa
22 8.03.11 imobil Foraj piezometric Bixad Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane; nr. foraje = 1 N, E, V, S: comuna Bixad, domeniul public, târgul comunal al comunei Bixad Ţara: România; judeţul: Satu Mare; comuna Bixad; -; nr. -; 2014 6.836 Legea apelor nr. 107/1996; PVRTL nr. 5942/06.06.2014; PV de predare-primire între MMSC-ABA Someş-Tisa nr. 162373/28.10.2014; H.C.L. Bixad nr. 18/30.09.2013 În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Someş-Tisa
23 8.03.11 imobil Foraj piezometric Vârşolţ Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane; nr. foraje = 1 N, E, V, S: comuna Vârşolţ, domeniul public, parc de agrement, râul Crasna Ţara: România; judeţul: Sălaj; comuna Vârşolţ; -; nr. -; 2014 5.482 Legea apelor nr. 107/1996; PVRTL nr. 5945/06.06.2014; PV de predare-primire între MMSC-ABA Someş-Tisa nr. 162373/28.10.2014; H.C.L. Vârşolţ nr. 31/27.04.2016 În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Someş-Tisa
24 8.03.11 imobil Foraj piezometric Nepos Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane; nr. foraje = 1 N, E, V, S: amplasat în albia majoră a râului Someşul Mare, domeniul public al comunei Feldru Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud; comuna Feldru; satul Nepos; nr. -; 2014 4.915 Legea apelor nr. 107/1996; PVRTL nr. 5815/04.06.2014; PV de predare-primire între MMSC- ABA Someş-Tisa nr. 162373/28.10.2014; H.C.L. Feldru nr. 69/29.09.2016 În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Someş-Tisa
25 8.03.11 imobil Foraj piezometric Carei Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane; nr. foraje = 1 N, E, V, S: municipiul Carei, domeniul public, curtea sălii de sport a municipiului Carei Ţara: România; judeţul: Satu Mare; municipiul Carei; -; nr. -; 2014 6.736 Legea apelor nr. 107/1996; PVRTL nr. 6274/18.06.2014; PV de predare-primire între MMSC-ABA Someş-Tisa nr. 162373/28.10.2014; H.C.L. Carei nr. 70/10.05.2016 În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Someş-TisaSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 327/2017

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 327 din 2017
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 42 2005
    BINE AȚI VENIT: ÎMPRUMUTUL ÎNTRE PERSOANELE SERIOASE ȘI ONESTI ONLINE. Ofertă de împrumut între persoane fizice rapid Împrumut rapid pentru a vă pune capăt grijilor în mai puțin de 72 de ore Sunteți interzis de la banca dvs. și toate încercările dvs. în alte și alte instituții financiare nu au dat nimic până acum din cauza creditului dvs. nepotrivit sau a altora nu mă mai îngrijorează să mă contactați și în mai puțin de 72 de ore la o rată rezonabilă de 2% pe an și cu privire la timpul de rambursare care vă convine vă fac împrumutul care vă va salva viața. Vă rugăm să mă contactați prin e-mail: marialeydi06@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu