Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.327 din 11.05.2017

privind înscrierea unor bunuri imobile constând în foraje piezometrice în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române", instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, pentru administraţiile bazinale de apă Argeş -Vedea, Banat, Buzău - Ialomiţa, Prut - Bârlad şi Someş - Tisa
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 389 din 24 mai 2017SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române", instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, pentru administraţiile bazinale de apă Argeş - Vedea, Banat, Buzău - Ialomiţa, Prut - Bârlad şi Someş - Tisa, a bunurilor imobile constând în foraje piezometrice, rezultate din investiţii noi care au fost puse în funcţiune, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 2Ministerul Apelor şi Pădurilor, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare. PRIM-MINISTRU SORIN MIHAI GRINDEANU Contrasemnează: Ministrul apelor şi pădurilor, Adriana Petcu Ministrul finanţelor publice, Viorel Ştefan ANEXĂDATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor imobile constând în foraje piezometrice, rezultate din investiţii noi puse în funcţiune, care se înscriu în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi se dau în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române", instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, pentru administraţiile bazinale de apă Argeş - Vedea, Banat, Buzău - Ialomiţa, Prut - Bârlad şi Someş - Tisa

1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale) 36904099 Ministerul Apelor şi Pădurilor
2. Ordonator secundar de credite 24326056 Administraţia Naţională „Apele Române"
3. Ordonator terţiar de credite
4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal de credite, institute naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat
Nr. crt. Cod de clasificare Tipul bunului (mobil/ imobil) Denumirea Descrierea tehnică Vecinătăţi Adresa Anul PIF Valoarea de inventar - lei - Situaţia juridică
Baza legală Administrare/ Concesiune
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 8.03.11 imobil Foraj piezometric Răcari Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane; H = 16 m/ nr. foraje = 1 N: teren Primăria Oraşului Răcari; E: proprietar particular; V: staţia de apă; S: Şcoala Generală Răcari Ţara: România; judeţul: Dâmboviţa; oraşul Răcari; -; nr. - ; 2013 7.054 Legea apelor nr. 107/1996; PVRTL nr. 22/10.09.2013; PVRF nr. 10/08.01.2015 PV de predare-primire între MMSC - ABA Argeş - Vedea nr. 126520/30.12.2013; H.C.L. Răcari nr. 25/29.03.2016 În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Argeş - Vedea
2 8.03.11 imobil Foraj piezometric F1R Nerău Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane; nr. foraje = 1 N, E, V, S: teren Primăria Comunei Teremia Mare Ţara: România; judeţul: Timiş; comuna Teremia Mare; Satul Nerău; nr. -; 2014 8.214 Legea apelor nr. 107/1996; PVRTL nr. 49/19.05.2014; PV de predare-primire între MMSC - ABA Banat nr. 161624/08.08.2014; H.C.L. Teremia Mare nr. 37/18.08.2016 În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Banat
3 8.03.11 imobil Foraj piezometric F2R Urseni Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane; nr. foraje = 1 N, E, V, S: teren Primăria Comunei Moşniţa Nouă Ţara: România; judeţul: Timiş; comuna Moşniţa Nouă; satul Urseni; nr. -; 2014 6.771 Legea apelor nr. 107/1996; PVRTL nr. 44/19.05.2014; PV de predare-primire între MMSC - ABA Banat nr. 161624/08.08.2014; H.C.L. Moşniţa Nouă nr. 90/26.10.2016 În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Banat

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 8.03.11 imobil Foraj piezometric F1R Pesac Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane; nr. foraje = 1 N, E, V, S: teren Primăria Comunei Pesac Ţara: România; judeţul: Timiş; comuna Pesac; -; nr. -; 2014 6.236 Legea apelor nr. 107/1996; PVRTL nr. 46/19.05.2014; PV de predare-primire între MMSC - ABA Banat nr. 161624/08.08.2014; H.C.L. Pesac nr. 29/23.03.2016 În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Banat
5 8.03.11 imobil Foraj piezometric F1R Ianova Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane; nr. foraje = 1 N, E, V, S: teren Primăria Comunei Remetea Mare Ţara: România; judeţul: Timiş; comuna Remetea Mare; satul Ianova; nr. -; 2014 9.211 Legea apelor nr. 107/1996; PVRTL nr. 41/19.05.2014; PV de predare-primire între MMSC - ABA Banat nr. 161624/08.08.2014; H.C.L. Remetea Mare nr. 21/21.04.2016 În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Banat
6 8.03.11 imobil Foraj piezometric F1 Lugojel Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane; nr. foraje = 1 N, E, V, S: teren Primăria Comunei Găvojdia Ţara: România; judeţul: Timiş; comuna Găvojdia; satul Lugojel; nr. -; 2014 5.140 Legea apelor nr. 107/1996; PVRTL nr. 47/19.05.2014; PV de predare-primire între MMSC - ABA Banat nr. 161624/08.08.2014; H.C.L. Găvojdia nr. 55/20.05.2016 În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Banat
7 8.03.11 imobil Foraj piezometric F1 Şag Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane; nr. foraje = 1 N, E, V, S: teren Primăria Comunei Şag Ţara: România; judeţul: Timiş; comuna Şag; nr. -; 2014 7.552 Legea apelor nr. 107/1996; PVRTL nr. 42/19.05.2014; PV de predare-primire între MMSC - ABA Banat nr. 161624/08.08.2014; H.C.L. Şag nr. 21/09.09.2016 În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Banat
8 8.03.11 imobil Foraj piezometric F1 Valea Timişului Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane; nr. foraje = 1 N, E, V, S: teren Primăria Comunei Buchin Ţara: România; judeţul: Caraş-Severin; comuna Buchin; satul Valea Timişului; nr. -; 2014 6.718 Legea apelor nr. 107/1996; PVRTL nr. 48/19.05.2014; PV de predare-primire între MMSC - ABA Banat nr. 161624/08.08.2014; H.C.L. Buchin nr. 53/18.05.2016 În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Banat
9 8.03.11 imobil Foraj piezometric F1 Forotic Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane; nr. foraje = 1 N, E, V, S: teren Primăria Comunei Forotic Ţara: România; judeţul: Caraş-Severin; comuna Forotic; nr. -; 2014 6.360 Legea apelor nr. 107/1996; PVRTL nr. 43/19.05.2014; PV de predare-primire între MMSC - ABA Banat nr. 161624/08.08.2014; H.C.L. Forotic nr. 38/04.08.2016 În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Banat
10 8.03.11 imobil Foraj piezometric F1R Pogoanele Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane; nr. foraje = 1 N, E, V, S: teren Primăria Oraşului Pogoanele Ţara: România; judeţul Buzău; oraşul Pogoanele; nr. -; 2013 7.753 Legea apelor nr. 107/1996; PVRTL nr. 37/08.11.2013; PV de predare-primire între MMSC - ABA Buzău-Ialomiţa nr. 126411/UMP/13.12.2013; H.C.L. Pogoanele nr. 26/26.10.2015 În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa
11 8.03.11 imobil Foraj piezometric F2 Sohatu Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane; nr. foraje = 1 N, E, V, S: teren Primăria Comunei Sohatu Ţara: România; judeţul: Călăraşi; comuna Sohatu; nr. -; 2013 8.589 Legea apelor nr. 107/1996; PVRTL nr. 39/08.11.2013; PV de predare-primire între MMSC - ABA Buzău - Ialomiţa nr. 126411/UMP/ 13.12.2013; H.C.L. Sohatu nr. 17/23.12.2015 În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa
12 8.03.11 imobil Foraj piezometric Cotnari Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane; nr. foraje = 1 N, E, V, S: proprietatea privată a S.C. Cotnari S.A. - Ferma nr. 4 Ţara: România; judeţul: Iaşi; comuna Cotnari; nr. -; 2013 8.268 Legea apelor nr. 107/1996; PVRF nr. 15/01.07.2014; PV de predare-primire între MMSC - ABA Prut - Bârlad nr. 125987/30.10.2013; Contract de comodat nr. 12960/07.07.2016 privind terenul ocupat de foraj; PV de predare-primire nr. 13792/GM/19.07.2016 a terenului ocupat de foraj În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Prut - Bârlad
13 8.03.11 imobil Foraj piezometric Bonţida Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane; nr. foraje = 1 N, E, V, S: comuna Bontida, domeniul public, târgul comunal al comunei Bontida Ţara: România; judeţul: Cluj; comuna Bonţida; -; nr. -; 2014 4.968 Legea apelor nr. 107/1996; PVRTL nr. 3591/28.03.2014 PV de predare-primire între MMSC - ABA Someş - Tisa nr. 162373/28.10.2014; H.C.L. Bonţida nr. 54/30.05.2016 În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Someş - Tisa
14 8.03.11 imobil Foraj piezometric Chiuza Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane; nr. foraje = 1 N, E, V, S: comuna Chiuza, domeniul public, curtea Căminului Cultural Chiuza Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud; comuna Chiuza; -; nr. -; 2014 5.976 Legea apelor nr. 107/1996; PVRTL nr. 5816/04.06.2014; PV de predare-primire între MMSC - ABA Someş - Tisa nr. 162373/28.10.2014; H.C.L. Chiuza nr. 23/21.04.2016 În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Someş - Tisa
15 8.03.11 imobil Foraj piezometric Livezile Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane; nr. foraje = 1 N, E, V, S: comuna Livezile, domeniul public, parc comunal Livezile Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud; comuna Livezile; -; nr. -; 2014 5.419 Legea apelor nr. 107/1996; PVRTL nr. 5813/04.06.2014, PV de predare-primire între MMSC - ABA Someş - Tisa nr. 162373/28.10.2014; H.C.L. Livezile nr. 46/20.05.2016 În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Someş - Tisa
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
16 8.03.11 imobil Foraj piezometric Bistriţa Bârgăului Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane; nr. foraje = 1 N, E, V, S: comuna Bistriţa Bârgăului, domeniul public, teren sport al comunei Bistriţa Bârăgului Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud; comuna Bistriţa Bârgăului; -; nr. -; 2014 5.004 Legea apelor nr. 107/1996; PVRTL nr. 5814/04.06.2014, PV de predare-primire între MMSC - ABA Someş - Tisa nr. 162373/28.10.2014; H.C.L. Bistriţa Bârgăului nr. 33/25.05.2016 În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Someş - Tisa
17 8.03.11 imobil Foraj piezometric Rozavlea Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane; nr. foraje = 1 N, E, V, S: comuna Rozavlea, domeniul public, târgul comunal Rozavlea Ţara: România; judeţul: Maramureş; comuna Rozavlea; -; nr. -; 2014 4.386 Legea apelor nr. 107/1996; PVRTL nr. 5865/05.06.2014; PV de predare-primire între MMSC - ABA Someş - Tisa nr. 162373/28.10.2014; H.C.L. Rozavlea nr. 9/28.04.2016 În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Someş - Tisa
18 8.03.11 imobil Foraj piezometric Câmpulung la Tisa Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane; nr. foraje = 1 Comuna Câmpulung la Tisa, domeniul public, fânaţ al comunei, curs de apă necadastrat aflat în administrarea comunei Ţara: România; Judeţul: Maramureş; comuna Câmpulung la Tisa; -; nr. -; 2014 6.238 Legea apelor nr. 107/1996; PVRTL nr. 5867/05.06.2014, PV de predare-primire între MMSC - ABA Someş - Tisa nr. 162373/28.10.2014; H.C.L. Câmpulung la Tisa nr. 4/15.05.2016 În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Someş - Tisa
19 8.03.11 imobil Foraj piezometric Vadu Izei Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane; nr. foraje = 1 N, E, V, S: comuna Vadu Izei, domeniul public, curtea Şcolii gimnaziale Vadu Izei Ţara: România; judeţul: Maramureş; comuna Vadu Izei; -; nr. -; 2014 5.469 Legea apelor nr. 107/1996; PVRTL nr. 5866/05.06.2014, PV de predare-primire între MMSC - ABA Someş - Tisa nr. 162373/28.10.2014; H.C.L. Vadu Izei nr. 11/15.04.2016 În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Someş - Tisa
20 8.03.11 imobil Foraj piezometric Oraşu Nou Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane; nr. foraje = 1 N, E, V, S: comuna Oraşu Nou, domeniul public, curtea vechii primării a comunei Oraşu Nou Ţara: România; judeţul: Satu Mare; comuna Oraşu Nou; -; nr. -; 2014 6.674 Legea apelor nr. 107/1996; PVRTL nr. 5943/06.06.2014; PV de predare-primire între MMSC-ABA Someş-Tisa nr. 162373/28.10.2014; H.C.L. Oraşu Nou nr. 21/26.04.2016 În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Someş-Tisa
21 8.03.11 imobil Foraj piezometric Homorodu de Jos Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane; nr. foraje = 1 N, E, V, S: comuna Homoroade, domeniul public, curtea Şcolii primare Homorodu de Jos Ţara: România; judeţul: Satu Mare; comuna Homoroade; satul Homorodu de Jos; -; nr. -; 2014 8.017 Legea apelor nr. 107/1996; PVRTL nr. 5944/06.06.2014; PV de predare-primire între MMSC-ABA Someş-Tisa nr. 162373/28.10.2014; H.C.L. Homoroade nr. 16/08.04.2016 În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Someş-Tisa
22 8.03.11 imobil Foraj piezometric Bixad Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane; nr. foraje = 1 N, E, V, S: comuna Bixad, domeniul public, târgul comunal al comunei Bixad Ţara: România; judeţul: Satu Mare; comuna Bixad; -; nr. -; 2014 6.836 Legea apelor nr. 107/1996; PVRTL nr. 5942/06.06.2014; PV de predare-primire între MMSC-ABA Someş-Tisa nr. 162373/28.10.2014; H.C.L. Bixad nr. 18/30.09.2013 În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Someş-Tisa
23 8.03.11 imobil Foraj piezometric Vârşolţ Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane; nr. foraje = 1 N, E, V, S: comuna Vârşolţ, domeniul public, parc de agrement, râul Crasna Ţara: România; judeţul: Sălaj; comuna Vârşolţ; -; nr. -; 2014 5.482 Legea apelor nr. 107/1996; PVRTL nr. 5945/06.06.2014; PV de predare-primire între MMSC-ABA Someş-Tisa nr. 162373/28.10.2014; H.C.L. Vârşolţ nr. 31/27.04.2016 În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Someş-Tisa
24 8.03.11 imobil Foraj piezometric Nepos Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane; nr. foraje = 1 N, E, V, S: amplasat în albia majoră a râului Someşul Mare, domeniul public al comunei Feldru Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud; comuna Feldru; satul Nepos; nr. -; 2014 4.915 Legea apelor nr. 107/1996; PVRTL nr. 5815/04.06.2014; PV de predare-primire între MMSC- ABA Someş-Tisa nr. 162373/28.10.2014; H.C.L. Feldru nr. 69/29.09.2016 În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Someş-Tisa
25 8.03.11 imobil Foraj piezometric Carei Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane; nr. foraje = 1 N, E, V, S: municipiul Carei, domeniul public, curtea sălii de sport a municipiului Carei Ţara: România; judeţul: Satu Mare; municipiul Carei; -; nr. -; 2014 6.736 Legea apelor nr. 107/1996; PVRTL nr. 6274/18.06.2014; PV de predare-primire între MMSC-ABA Someş-Tisa nr. 162373/28.10.2014; H.C.L. Carei nr. 70/10.05.2016 În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Someş-TisaSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 327/2017

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 327 din 2017
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu