Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr. din 25.04.2012

pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.347/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Bacău, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Bacău
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 273 din 25 aprilie 2012SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNICHotărârea Guvernului nr. 1.347/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Bacău, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Bacău, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 305 şi 305 bis din 9 mai 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La anexa nr. 23 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Căiuţi“, după poziţia nr. 178 se introduc 6 noi poziţii, poziţiile nr. 179-184, potrivit anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 2. Anexa nr. 24 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Cleja“ se modifică după cum urmează: la poziţia nr. 2, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum comunal D.N. 2 - TEREN SPORT - Ciuşmea“, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum balastat 948 ml x 10 ml“;la poziţia nr. 4, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum asfaltat 600 ml x 10 ml şi drum de pământ 1.900 ml x 10 ml“;la poziţia nr. 6, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum balastat 332 ml x 10 ml“;la poziţia nr. 7, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum balastat 238 ml x 12 ml“;la poziţia nr. 9, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum balastat 400 ml x 12 ml“;la poziţia nr. 10, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum balastat 599 ml x 8 ml“;la poziţia nr. 11, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum balastat 475 ml x 7 ml“;la poziţia nr. 12, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum balastat 500 ml x 7 ml“;la poziţia nr. 13, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum balastat 170 ml x 8 ml“;la poziţia nr. 14, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum de pământ 285 ml x 10 ml“;la poziţia nr. 15, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum balastat 373 ml x 8 ml“;la poziţia nr. 17, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum balastat 1.260 ml x 9 ml“;la poziţia nr. 18, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum balastat 300 ml x 8 ml“;la poziţia nr. 21, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum balastat 677 ml x 9 ml“;la poziţia nr. 23, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum asfaltat 1.500 ml x 9 ml şi drum balastat 1.030 ml x 9 ml“;la poziţia nr. 27, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum balastat 450 ml x 8 ml“;la poziţia nr. 28, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum balastat 350 ml x 7 ml“;la poziţia nr. 29, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum balastat 155 ml x 7 ml“;la poziţia nr. 33, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum balastat 200 ml x 8 ml“;la poziţia nr. 35, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum balastat 170 ml x 7 ml“;la poziţia nr. 42, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum de pământ 1.060 ml x 8 ml“.3. Anexa nr. 29 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Dealu Morii“ se modifică şi se completează după cum urmează: a)la secţiunea „drumuri“ se modifică următoarele poziţii:la poziţia nr. 2, coloana 2 va avea următorul cuprins:„1.3.7.2“, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: „Localitatea Dealu Morii, comuna Dealu Morii, lungime 145 m, lăţime 10 m, asfaltat, limite Mizga Aurel - Călin Gheorghe“;la poziţia nr. 3, coloana 2 va avea următorul cuprins: „1.3.7.2“, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: „Localitatea Dealu Morii, comuna Dealu Morii, lungime 195 m, lăţime 10 m, asfaltat, limite Purghel A. Ştefan - Pipos Natalia“;la poziţia nr. 4, coloana 2 va avea următorul cuprins: „1.3.7.2“, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: „Localitatea Dealu Morii, comuna Dealu Morii, lungime 240 m, lăţime 10 m, asfaltat, limite Maftei Ioan II -Aniţei Vasile“;la poziţia nr. 7, coloana 2 va avea următorul cuprins: „1.3.7.2“, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: „Localitatea Dealu Morii, comuna Dealu Morii, lungime 325 m, lăţime 10 m, asfaltat, limite Nistor Ioan – Cristea Rodica“;la poziţia nr. 8, coloana 2 va avea următorul cuprins: „1.3.7.2“, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: „Localitatea Dealu Morii, comuna Dealu Morii, lungime 170 m, lăţime 10 m, asfaltat, limite Verman Virginia - Pavel Vasile“;la poziţia nr. 10, coloana 2 va avea următorul cuprins: „1.3.7.2“, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: „Localitatea Dealu Morii, comuna Dealu Morii, lungime 550 m, lăţime 10 m, asfaltat, limite Vinalcool Dealu Morii - Antohi Mircea“;la poziţia nr. 11, coloana 2 va avea următorul cuprins: „1.3.7.2“, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: „Localitatea Dealu Morii, comuna Dealu Morii, lungime 1.000 m, lăţime 10 m, asfaltat 904 m, limite Pavel Gheorghe - Bostan Aurel“;la poziţia nr. 13, coloana 2 va avea următorul cuprins: „1.3.7.2“, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: „Localitatea Dealu Morii, comuna Dealu Morii, lungime 450 m, lăţime 10 m, asfaltat, limite Rusu Viorel - D.J. 241 A“;la poziţia nr. 17, coloana 2 va avea următorul cuprins: „1.3.7.2“, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: „Localitatea Dealu Morii, comuna Dealu Morii, lungime 130 m, lăţime 10 m, asfaltat, limite Chirilă Veronica - Cîrlan Sinică“;la poziţia nr. 18, coloana 2 va avea următorul cuprins: „1.3.7.2“, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: „Localitatea Dealu Morii, comuna Dealu Morii, lungime 490 m, lăţime 10 m, asfaltat, limite Cîrlan Sinică - Tilici Elisabeta“;la poziţia nr. 19, coloana 2 va avea următorul cuprins: „1.3.7.2“, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: „Localitatea Dealu Morii, comuna Dealu Morii, lungime 580 m, lăţime 10 m, asfaltat, limite Chirilă Veronica - Purghel Vasile“;la poziţia nr. 20, coloana 2 va avea următorul cuprins: „1.3.7.2“, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: „Localitatea Dealu Morii, comuna Dealu Morii, lungime 300 m, lăţime 10 m, asfaltat, limite Tilici Ştefan - Lupan Gheorghe“;la poziţia nr. 21, coloana 2 va avea următorul cuprins: „1.3.7.2“, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: „Localitatea Dealu Morii, comuna Dealu Morii, lungime 320 m, lăţime 10 m, asfaltat, limite Ciobotaru Marin - D.E. 81/9“;la poziţia nr. 126, coloana 2 va avea următorul cuprins: „1.3.7.2“, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: „Comuna Dealu Morii, lungime 3.400 m, lăţime 8 m, asfaltat, limite Pod Mastacan - D.J. 241 A“;la poziţia nr. 127, coloana 2 va avea următorul cuprins: „1.3.7.2“, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: „Localitatea Neguleşti, comuna Dealu Morii, lungime 3.400 m, lăţime 10 m, asfaltat 2.250 m, limite Pod Mastacan Gheorghe - hotar comuna Huruieşti“;la poziţia nr. 149, coloana 2 va avea următorul cuprins: „1.3.7.2“, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: „Localitatea Neguleşti, comuna Dealu Morii, lungime 975 m, lăţime 10 m, asfaltat, limite Pod Mastacan Gheorghe - Alexandrescu Grigore“; b)la secţiunea DRUMURI, după poziţia nr. 188 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 189, iar la secţiunea „Clădirile în care îşi desfăşoară activitatea consiliul local şi primăria, precum şi instituţiile publice de interes local“, după poziţia nr. 31 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 32, potrivit anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.4. Anexa nr. 37 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Glăvăneşti“ se modifică şi se completează după cum urmează: a)se abrogă poziţia nr. 170; b)se modifică următoarele poziţii:la poziţia nr. 87, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Din zarea pădurii până în sat Putredeni, lungimea - 2.362 m şi lăţimea - 6 m“;la poziţia nr. 111, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Din drum comunal 46, punct Mîşcă Gheorghe până în punctul Leonatu, lungimea - 1.234 m şi lăţimea 6 m“;la poziţia nr. 114, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum de exploatare 640, punct Groza Vasile - Babana până la drum comunal 46 B, punct Tapalagă, lungimea - 652 m şi lăţimea - 6 m“;la poziţia nr. 120, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum de exploatare 2482, punct Şogor Mihai până la Şogor Dumitru, lungimea - 1.237 m şi lăţimea - 6 m“;la poziţia nr. 121, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum de exploatare 2481, punct Şogor Dumitru până la intersecţia drum judeţean 206 A, lungimea - 1.253 m şi lăţimea - 6 m“;la poziţia nr. 159, coloana 3 va avea următorul cuprins: „sat Glăvăneşti, N - drum sătesc şi Roman Vasile, S - Parc comunal, E - drum judeţean 241, V - Pârâul Zeletin, suprafaţa totală - 3.235 mp. din care construcţii - 610 mp“;la poziţia nr. 160, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Teren intravilan sat Frumuşelu“, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafaţa = 200 mp, N - şcoala generală, E - drum comunal 46, S - Popa Maria, V - teren Popa Petru“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Glăvăneşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 36/2011“;la poziţia nr. 161, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Şcoala cu Clasele I-VIII Glăvăneşti“, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafaţa totală - 15.500 mp, din care suprafaţă construcţii - 1.500 mp, N - biserica, S - Meleşcanu Neculai, V - drum judeţean 241, E - drum sătesc“;la poziţia nr. 162, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafaţa totală - 4.100 mp, din care suprafaţă construcţii - 133 mp; N - Durchi Gheorghe; S - uliţă; E - drum sătesc; V - drum judeţean 241“;la poziţia nr. 166, coloana 4 va avea următorul cuprins: „2009“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „524.566“;la poziţia nr. 167, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Şcoala Generală Muncelu“, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafaţă totală 1.750 mp, din care: suprafaţă construcţii - 500 mp, N - Vrabie Neculai; S - drum sătesc; E - Mocanu Ioan; V - drum comunal“, coloana 4 va avea următorul cuprins: „2009“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.035.012“;la poziţia nr. 168, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Teren intravilan sat Putredeni“, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafaţa - 4.498 mp, N - Întreprindere individuală Ştefan Daniel Dragoş; S - Drum sătesc; E - drum sătesc şi Ştefan Profira; V - Bejenaru Ioan şi Bejenaru Vasile“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Glăvăneşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 36/2011“;la poziţia nr. 187, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Teren agricol în suprafaţă totală = 2.608 mp, tarlaua 21, parcela 625 sat Muncelu cu vecinii: N - Vrabie Ion; S - Vrabie Neculai; E - Zănoagă Gheorghe şi Paiu Mircea; V - drum de exploatare 275“;c) după poziţia nr. 187 se introduc 10 noi poziţii, poziţiile nr. 188-197, potrivit anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 5. La anexa nr. 38 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Gura Văii“, după poziţia nr. 58 se introduc 5 noi poziţii, poziţiile nr. 59-63, potrivit anexei nr. 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 6. La anexa nr. 44 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Letea Veche“, după poziţia nr. 32 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 33, potrivit anexei nr. 5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 7. Anexa nr. 62 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Pârgăreşti“ se modifică şi se completează după cum urmează: a)se abrogă poziţiile nr. 53, 54, 55, 56, 58, 60, 63, 67, 71; b)se modifică următoarele poziţii:la poziţia nr. 5, coloana 3 va avea următorul cuprins: „de la Radu Aurel la Sima Anton - DC 128, suprafaţa 19.727 mp şi lungime 2.168,14 ml“;la poziţia nr. 29, coloana 3 va avea următorul cuprins: „de la Lăcătuş Paul la Bucioacă Cătălin - DC 129 - suprafaţa de 19.599 mp şi 2.035,01 ml“;la poziţia nr. 41, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafaţă construită 269 mp, suprafaţă desfăşurată 538 mp, 20 camere“;la poziţia nr. 42, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafaţă 822 mp“;la poziţia nr. 43, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafaţă 445 mp“;la poziţia nr. 44, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafaţă 2.822 mp“;la poziţia nr. 45, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafaţă 656 mp“;la poziţia nr. 47, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafaţă 335 mp“;la poziţia nr. 48, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafaţă 1.992 mp“;la poziţia nr. 49, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafaţă 500,84 mp“;la poziţia nr. 50, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafaţă 3.413,709 mp“la poziţia nr. 51, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafaţă 205 mp“;la poziţia nr. 52, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafaţă 2.636 mp“;la poziţia nr. 57, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafaţă 241,32 mp“;la poziţia nr. 64, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafaţă 537 mp“;la poziţia nr. 65, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafaţă 145 mp“;la poziţia nr. 66, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafaţă 1.046 mp“;la poziţia nr. 68, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Teren intravilan centru sat Satu nou“, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafaţă 1.041 mp“;la poziţia nr. 69, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafaţă 1.228 mp“;la poziţia nr. 70, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafaţă 85 mp“; c)după poziţia nr. 71 se introduc 8 noi poziţii, poziţiile nr. 72-79, potrivit anexei nr. 6, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.8. Anexa nr. 63 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Pârjol“ se modifică şi se completează, după cum urmează: a)se modifică următoarele poziţii:la poziţia nr. 78, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Local primărie (C1), garaje primărie (C2), centrală termică (C3)“, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „Pârjol/Pârjol, Teren aferent - intravilan, suprafaţă teren = 1.283 mp, parter + etaj, Suprafaţă construită (C1) = 237 mp, Suprafaţă desfăşurată (C1) = 474 mp, Suprafaţă construită (C2) = 193 mp, Suprafaţă construită (C3) = 30 mp, N - Irimia Valeria, S - S.C. SILIAR, E - Şolomonea Vasile, V - DJ156A“;la poziţia nr. 79, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Local vechi primărie (C1), Anexă (C2)“, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „Pârjol/Pârjol, teren aferent, Suprafaţă teren = 1.143 mp, Parter, Suprafaţă construită (C1) = 146 mp, Suprafaţă construită (C2) = 45 mp, N - Cămin Cultural Pârjol, S - Cazacu Gică, E - DJ 156A, V - proprietate domeniul public comuna Pârjol“;la poziţia nr. 80, coloana 2, va avea următorul cuprins: „Cămin cultural Băhnăşeni“, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „Pârjol/Băhnăşeni, Teren aferent - intravilan, Suprafaţă teren = 682 mp, parter, Suprafaţă construită = 181 mp, N - Călin Costel, S - drum sătesc Băhnăşeni, E - Ardeleanu Maria, V - Şcoala Băhnăşeni“;la poziţia nr. 81, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Cămin cultural Câmpeni“, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „Pârjol/Câmpeni, teren aferent - intravilan, Suprafaţă teren = 380 mp, Parter, Suprafaţă construită = 162 mp, N - Barbu Neculai, S - drum sătesc Câmpeni, V - drum sătesc Câmpeni, E - Vrînceanu Constantin“;la poziţia nr. 82, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Cămin cultural Băsăşti“, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „Pârjol/Băsăşti, Teren aferent -intravilan, Suprafaţă teren = 510 mp, Parter + etaj, Suprafaţă construită = 210 mp, Suprafaţă desfăşurată = 420 mp, N - Tăbăcaru Valeria, S - Barcan Maria, E - drum sătesc Băsăşti, V - Parfeni Adela“;la poziţia nr. 83, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Cămin cultural Tărâţa“, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „Pârjol/Tărâţa, Teren aferent - intravilan, Suprafaţă teren = 763 mp, Parter, Suprafaţă construită = 294 mp, N - Racheru Maria, S - staţie E-ON, E - staţie E-ON, V - DJ156A“;la poziţia nr. 84, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Cămin cultural Pârjol“, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „Pârjol/Pârjol, Teren aferent - intravilan, Suprafaţă teren = 1.319 mp, Parter, Suprafaţă construită = 200 mp, N - Bază Sportivă, S - primăria veche, E - DJ 156A, V - teren primărie“;la poziţia nr. 85, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Cămin cultural Pustiana“, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „Pârjol/Pustiana, Teren aferent -intravilan, Suprafaţă teren = 1.160 mp, Parter, Suprafaţă construită = 372 mp, N - moştenitori Beţa Neculai, S - drum sătesc Pustiana, E - drum sătesc Pustiana, V - Pustianu Iojă“;la poziţia nr. 86, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Şcoala Băhnăşeni (C1), Centrală termică (C2), Grup sanitar (C3)“, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „Pârjol/Băhnăşeni, Teren aferent -- intravilan, Suprafaţă teren = 2.340,15 mp, Parter, Suprafaţă construită (C1) = 690,96 mp, Suprafaţă construită (C2) = 35 mp, Suprafaţă construită (C3) = 80 mp, N - Zugrăvel Ion, S - DC183, E - Ardeleanu Maria, V - Călin Costache“;la poziţia nr. 87, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Şcoala veche Pârjol nr. 1“, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „Pârjol/Pârjol, Teren aferent - intravilan, Suprafaţă teren = 6.800 mp, Parter, Suprafaţă construită = 664 mp, N - drum comunal 184, S - Bază sportivă, E -DJ156A, V - Matei Marius“;la poziţia nr. 88, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Şcoala Pârjol nr. 2 (C1), Centrală termică (C2), Grup sanitar (C3)“, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „Pârjol/Pârjol, Teren aferent - intravilan, Suprafaţă teren = 4.365,7 mp, Parter + etaj, Suprafaţă construită (C1) = 639,32 mp, Suprafaţă desfăşurată (C1) = 1.213,23 mp, Parter + etaj, Suprafaţă construită (C2) = 35 mp, Suprafaţă construită (C3) = 80 mp, N - bloc locuinţe, S - Sraier Georgeta, E - teren agricol, V - DJ156A“;la poziţia nr. 89, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Şcoala Tărâţa (C1), grup sanitar (C2), anexă (C3)“, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „Pârjol/Tărâţa, Suprafaţă construită (C1) = 456 mp, Parter, Teren aferent - intravilan, Suprafaţă teren = 2.890 mp, Suprafaţă construită (C2) = 17 mp, Suprafaţă construită (C3) = 47 mp, N -Rachieru Neculai, S - DS Tărâţa, E -DJ156A, V - DS Tărâţa“;la poziţia nr. 90, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Şcoala Pustiana (C1), Centrală termică (C2), Grup sanitar (C3), Magazie (C4)“, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „Pârjol/Pustiana, Suprafaţă construită (C1) = 508 mp, Suprafaţă desfăşurată = 1.016 mp, Regim de înălţime P+1, Teren aferent - intravilan, Suprafaţă teren = 4.841 mp, Suprafaţă construită (C2) = 19 mp, Suprafaţă construită (C3) = 79 mp, Suprafaţă construită (C4) = 79 mp, N - Seciu Filip, S - Canea Iojă, E - drum sătesc Pustiana, V - drum sătesc Pustiana“;la poziţia nr. 91, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Şcoala Băsăşti, Corpul 1 (C1), Corpul 2 (C2), Grup sanitar (C3)“, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „Pârjol/Băseşti, Teren aferent - intravilan, Suprafaţă teren = 3.869 mp, Parter, Suprafaţă construită (C1) = 234 mp, Parter, Suprafaţă construită (C2) = 293 mp, Suprafaţă construită (C3) = 30 mp, N - Rotaru Vasile, S - Rotaru Neculai, E - DS Băseşti, V - Olteanu Stefan“;la poziţia nr. 92, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Şcoala Bărneşti“, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „Pârjol/Bărneşti, Suprafaţă construită = 140 mp, Parter, Teren aferent - intravilan, Suprafaţă teren = 547 mp, N - Ivu Neculai, S - DC184, E - Timaru Ion, V - drum sătesc Bărneşti“;la poziţia nr. 93, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Şcoala Hăineală“, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „Pârjol/Hăineală, Teren aferent - intravilan, Suprafaţă teren = 3.206 mp, Parter, Suprafaţă construită = 240 mp, N - Heisu Maria, S - Mocanu Victor, E - drum sătesc Hăineală, V - drum sătesc Hăineală“;la poziţia nr. 94, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Şcoala Câmpeni (C1), Grup sanitar (C2)“, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „Pârjol/Câmpeni, Teren aferent - intravilan, Suprafaţă teren = 3.194,05 mp, Parter, Suprafaţă construită (C1) = 272,59 mp, Suprafaţă construită (C2) = 21,14 mp, N - Stanciu Pavel, S - drum sătesc Câmpeni, E - Sandu Teodora, V - drum sătesc Câmpeni“la poziţia nr. 95, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Grădiniţa Pustiana (C1), grup sanitar (C2)“, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „Pârjol/Pustiana suprafaţă construită (C1) = 148 mp, Teren aferent intravilan, Suprafaţă teren = 298 mp, Parter, Suprafaţă construită (C2) = 24 mp, N - drum sătesc Pustiana, S - drum sătesc Pustiana, E - Pustianu Eugen, V - cămin cultural“; b)după poziţia nr. 100 se introduc 13 noi poziţii, poziţiile nr. 101-113, potrivit anexei nr. 7, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.9. Anexa nr. 73 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Săuceşti“ se modifică şi se completează după cum urmează: a)se abrogă poziţiile nr. 22, 23, 24, 26, 27, 28, 55, 59, 60, 65, 66, 67, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 120, 121, 122, 124, 128, 130, 131, 132, 133, 134, 151, 156 şi 157; b)se modifică următoarele poziţii:la poziţia nr. 1, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „1464“;la poziţia nr. 2, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „4054“:la poziţia nr. 3, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „1746“;la poziţia nr. 4, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „10642“;la poziţia nr. 5, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „8221“;la poziţia nr. 6, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „10417“;la poziţia nr. 7, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „74326“;la poziţia nr. 8, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „13683“;la poziţia nr. 9, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „16160“;la poziţia nr. 10, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „13908“;la poziţia nr. 11, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „2872“;la poziţia nr. 12, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „30237“la poziţia nr. 13, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „94202“;la poziţia nr. 14, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „1239“;la poziţia nr. 15, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „2028“;la poziţia nr. 16, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „2928“;la poziţia nr. 17, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „4505“;la poziţia nr. 18, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „8062“;la poziţia nr. 19, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „2252“;la poziţia nr. 20, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „10304“;la poziţia nr. 21, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „39753“;la poziţia nr. 25, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „34517“;la poziţia nr. 29, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „4336“;la poziţia nr. 30, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „6419“;la poziţia nr. 31, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „12669“;la poziţia nr. 32, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „5011“;la poziţia nr. 33, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „2083“;la poziţia nr. 34, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „2478“;la poziţia nr. 35, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „15146“;la poziţia nr. 36, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „11712“;la poziţia nr. 37, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „563“;la poziţia nr. 38, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „6757“;la poziţia nr. 39, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „4448“;la poziţia nr. 40, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „3378“;la poziţia nr. 41, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „50170“;la poziţia nr. 42, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „17455“;la poziţia nr. 43, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „6757“;la poziţia nr. 44, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „6870“;la poziţia nr. 45, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „1858“;la poziţia nr. 46, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „40992“;la poziţia nr. 47, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „6757“;la poziţia nr. 48, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „29843“;la poziţia nr. 49, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „1971“;la poziţia nr. 50, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „10079“;la poziţia nr. 51, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „27534“;la poziţia nr. 52, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „43976“;la poziţia nr. 53, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „10924“;la poziţia nr. 54, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „788“;la poziţia nr. 56, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „3716“;la poziţia nr. 57, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „1464“;la poziţia nr. 58, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „23818“;la poziţia nr. 61, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „7038“;la poziţia nr. 62, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „550902,49“;la poziţia nr. 63, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „2421“;la poziţia nr. 64, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „4617“;la poziţia nr. 68, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „8784“;la poziţia nr. 69, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „13120“;la poziţia nr. 70, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „337516“;la poziţia nr. 71, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „5969“;la poziţia nr. 72, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „27366“;la poziţia nr. 73, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „619“;la poziţia nr. 74, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1“, coloana 3 va avea următorul cuprins: „DS 603 - 2.556 mp“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „20046“;la poziţia nr. 75, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „5180“;la poziţia nr. 76, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „1689“;la poziţia nr. 77, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „1689“;la poziţia nr. 78, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „6925“;la poziţia nr. 79, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „12444“;la poziţia nr. 80, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „2930“;la poziţia nr. 81, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „1295“;la poziţia nr. 82, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „2759“;la poziţia nr. 83, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „2872“;la poziţia nr. 84, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „77592“;la poziţia nr. 85, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „2646“;la poziţia nr. 86, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „6925“;la poziţia nr. 94, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „3265“;la poziţia nr. 95, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „2534“;la poziţia nr. 96, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „2252“;la poziţia nr. 97, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „12613“;la poziţia nr. 98, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „61375“;la poziţia nr. 99, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „3378“;la poziţia nr. 100, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „25564“;la poziţia nr. 101, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „910“;la poziţia nr. 102, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „17005“;la poziţia nr. 103, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „6363“;la poziţia nr. 104, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „8559“;la poziţia nr. 105, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „18356“;la poziţia nr. 106, coloana 1 va avea următorul cuprins: „teren“, coloana 3 va avea următorul cuprins: „T9/P673,674,675,676,677 - 1.821 mp“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „13720“;la poziţia nr. 107, coloana 1 va avea următorul cuprins: „teren“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „14670“;la poziţia nr. 108, coloana 1 va avea următorul cuprins: „teren“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „50480“;la poziţia nr. 109, coloana 1 va avea următorul cuprins: „teren“, coloana 3 va avea următorul cuprins: „T7/P430 - 817 mp“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „3220“;la poziţia nr. 110, coloana 1 va avea următorul cuprins: „teren“, coloana 3 va avea următorul cuprins: „T12/P771 - 1.210 mp“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „5896“;la poziţia nr. 111, coloana 1 va avea următorul cuprins: „teren“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „11068“;la poziţia nr. 112, coloana 1 va avea următorul cuprins: „teren“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „4775“;la poziţia nr. 113, coloana 1 va avea următorul cuprins: „teren“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „14968“;la poziţia nr. 114, coloana 1 va avea următorul cuprins: „teren“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „3124“;la poziţia nr. 115, coloana 1 va avea următorul cuprins: „teren“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „21651“;la poziţia nr. 116, coloana 1 va avea următorul cuprins: „teren“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „160122“;la poziţia nr. 117, coloana 1 va avea următorul cuprins: „teren“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „268929“;la poziţia nr. 118, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.6.4“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „338596,67“;la poziţia nr. 119, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.2.2“, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Garaj auto şi birouri primărie“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „7130“;la poziţia nr. 123, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.6.1.1“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „310“;la poziţia nr. 125, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.6.2“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „76350“;la poziţia nr. 126, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.6.2“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „146748,7“;la poziţia nr. 127, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.6.1.1“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „280“;la poziţia nr. 129, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.5.12“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „0“;la poziţia nr. 135, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.17.2“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „8520“;la poziţia nr. 136, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.17.2“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „2880“;la poziţia nr. 137, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.17.2“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „2880“;la poziţia nr. 138, coloana 1 va avea următorul cuprins: „teren“, coloana 3 va avea următorul cuprins: „T9/P671 4.359 mp“, iar coloana 5 va avea următorul conţinut: „29264“;la poziţia nr. 139, coloana 1 va avea următorul cuprins: „teren“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „25731“;la poziţia nr. 140, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.6.2“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „411390“;la poziţia nr. 141, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.5.12“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „2140“;la poziţia nr. 142, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.6.1.1“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „0“;la poziţia nr. 143, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.6.2“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „98700“;la poziţia nr. 144, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.6.2“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „61974“;la poziţia nr. 145, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.6.2“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „33410“;la poziţia nr. 146, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.5.12“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „0“;la poziţia nr. 147, coloana 1 va avea următorul cuprins: „teren“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „12340“;la poziţia nr. 148, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.6.2“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „242950“;la poziţia nr. 149, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.5.12“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „0“;la poziţia nr. 150, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.6.2“, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Local cămin cultural Schineni“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „119140“;la poziţia nr. 152, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.6.2“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „383829“;la poziţia nr. 153, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.5.12“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „0“;la poziţia nr. 154, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.6.2“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „173309,2“;la poziţia nr. 155, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.5.12“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „0“; c)după poziţia nr. 157 se introduc 61 de noi poziţii, poziţiile nr. 158-218, potrivit anexei nr. 8, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.10. La anexa nr. 74 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Scorţeni“, după poziţia nr. 92 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 93, potrivit anexei nr. 9, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 11. La anexa nr. 78 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Ştefan cel Mare“, după poziţia nr. 266 se introduc 5 noi poziţii, poziţiile nr. 267-271, potrivit anexei nr. 10, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 12. La anexa nr. 82 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Târgu Trotuş“, după poziţia nr. 153 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 154, potrivit anexei nr. 11, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU Contrasemnează: Ministrul administraţiei şi internelor, Gabriel Berca ANEXA Nr. 1COMPLETĂRI la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Căiuţi
Nr. crt. Codul de clasificare Denumirea bunului Elementele de identificare Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă Valoarea de inventar (lei) Situaţia juridică actuală Denumire act de proprietate sau alte acte doveditoare
0 1 2 3 4 5 6
179. - Teren Situat în extravilanul satului Vrânceni, comuna Căiuţi, T1, P38 Suprafaţa de 5.000 mp N, S, E, V - domeniul public al comunei Căiuţi 2009 - Domeniul public al comunei Căiuţi, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 47/2011
180. 1.6.4. Cabana Heltiu Situată în satul Heltiu, comuna Căiuţi, T8, P236 CC N - domeniul privat S - drum de exploatare E - Bejan Constantin V - pârâul Mihăileasa 2008 39.597,66 Domeniul public al comunei Căiuţi, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 47/2011
181. 1.6.4. Teren aferent cabanei Heltiu Situată în satul Heltiu, comuna Căiuţi, T8, P236 CC Suprafaţa de 1.460 mp N - domeniul privat S - drum de exploatare E - Bejan Constantin V - pârâul Mihăileasa 2009 - Domeniul public al comunei Căiuţi, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 47/2011
0 1 2 3 4 5 6
182. Teren Situat în extravilanul satului Vrânceni, comuna Căiuţi, T1, P38 Suprafaţa de 5.000 mp N, S, V - domeniul privat al comunei Căiuţi E - drum comunal 112 2009 - Domeniul public al comunei Căiuţi, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 47/2011
183. 1.3.7.1. Drum de exploatare DE 2 pentru amplasare conducte apă epurată obiectiv „Canalizare şi staţie de epurare în satele Heltiu şi Vrânceni“ DE 2 situat în extravilanul satului Vrânceni, comuna Căiuţi Suprafaţa de 2.000 mp N, S - proprietăţi particulare E - râul Trotuş V - DC 112 2009 - Domeniul public al comunei Căiuţi, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 47/2011
184. 1.6.1. Teren amplasament platformă de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd şi a deşeurilor menajere Situat în extravilanul comuna Căiuţi T35, P817 Suprafaţa de 2.500 mp N - Consiliul Local al Comunei Căiuţi S - Consiliul Local al Comunei Căiuţi E - Consiliul Local al Comunei Căiuţi V - Consiliul Local al Comunei Căiuţi 2011 - Domeniul public al comunei Căiuţi, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 47/2011

ANEXA Nr. 2COMPLETĂRI la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Dealu Morii 1. Secţiunea „Drumuri“

Nr. crt. Codul de clasificare Denumirea bunului Elementele de identificare Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă Valoarea de inventar (lei) Situaţia juridică actuală Denumire act de proprietate sau alte acte doveditoare
189. 1.3.7.2 D.E. 81 Localitatea Dealu Morii, comuna Dealu Morii, lungime 210 m, lăţime 8 m, asfaltat, limite Ganju Elena-Lungu Neculai 2011 - Domeniul public al comunei Dealu Morii, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 36/2011

2. Secţiunea „Clădirile în care îşi desfăşoară activitatea consiliul local şi primăria, precum şi instituţiile publice de interes local“

Nr. crt. Codul de clasificare Denumirea bunului Elementele de identificare Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă Valoarea de inventar (lei) Situaţia juridică actuală Denumire act de proprietate sau alte acte doveditoare
32. 1.6.2 Centru de servicii sociale pentru copii Situat în localitatea Dealu Morii, construcţie din cărămidă, acoperită cu tablă, suprafaţa de 235 mp 2011 - Domeniul public al comunei Dealu Morii, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 36/2011

ANEXA Nr. 3COMPLETĂRI la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Glăvăneşti

Nr. crt. Codul de clasificare Denumirea bunului Elementele de identificare Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă Valoarea de inventar (lei) Situaţia juridică actuală Denumire act de proprietate sau alte acte doveditoare
0 1 2 3 4 5 6
188. - Teren arabil extravilan sat Glăvăneşti Suprafaţa - 4.954 mp Vecinătăţi: N - Vlad Vasile E - drum de exploatare S - Mutu Gheorghe N - Cocolici Neculai 2008 1.250 Domeniul public al comunei Glăvăneşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 36/2011
189. - Teren păşune sat Glăvăneşti Suprafaţa de 1.600 mp Vecinătăţi: N - drum comunal 1899 E - drum judeţean 241 S - canal 2715 V - izlaz comunal 2008 4.500 Domeniul public al comunei Glăvăneşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 36/2011
190. - Teren viran intravilan concesionat sat Glăvăneşti Suprafaţa de 4.194 mp Vecinătăţi: N - parc comunal, FEDERALCOOP, bloc locuinţe E - drum judeţean 241, bloc locuinţe FEDERALCOOP S - bloc locuinţe, dispensar uman V - Boghiu Aurel, Adam Maricica, Mihăilescu Cătălin şi Costea Cornel - 10.000 Domeniul public al comunei Glăvăneşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 36/2011
191. - Teren păşune amplasare baza sportivă sat Glăvăneşti Suprafaţa de 16.720 mp Vecinătăţi: N - proprietate particulară S - izlaz comunal E - izlaz comunal V - proprietate particulară 2011 - Domeniul public al comunei Glăvăneşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 36/2011
192. - Pod din beton armat şi grinzi din metal peste pârâul Paraschiv Satul Putredeni pe drumul comunal 41 L = 24,00 m l = 6,40 m 2009 979.170 Domeniul public al comunei Glăvăneşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 36/2011
193. - Teren viran intravilan sat Muncelu Suprafaţa de 200 mp Vecinătăţi: N - drum sătesc S - Proca Soltana E - Prisacă Ion şi Paiu Vasile V - Purghel Ioan - - Domeniul public al comunei Glăvăneşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 36/2011
194. - Teren viran intravilan sat Răzeşu Suprafaţa de 6.202 mp Vecinătăţi: N - Durchi Leon, Durchi Mihai S - Dinu Ioan E - drum de exploatare V - drum sătesc - - Domeniul public al comunei Glăvăneşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 36/2011
195. 1.8.1.1. Puţ forat Amplasament: în curtea şcolii din satul Muncelu 2007 300.000 Domeniul public al comunei Glăvăneşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 36/2011
196. 1.8.1.1. Puţ forat Amplasament: în curtea şcolii din satul Frumuşelu II 2007 250.000 Domeniul public al comunei Glăvăneşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 36/2011
0 1 2 3 4 5 6
197. 1.8.1.1. Puţ forat Amplasament: în curtea şcolii din satul Glăvăneşti 2007 250.000 Domeniul public al comunei Glăvăneşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 36/2011

ANEXA Nr. 4COMPLETĂRI la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Gura Văii

Nr. crt. Codul de clasificare Denumirea bunului Elementele de identificare conform documentaţiei cadastrale Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă Valoarea de inventar (lei) Situaţia juridică actuală Denumire act de proprietate sau alte acte doveditoare
59. 1.3.7.1. DC 111 C - DJ 119 (Temelia - Paltinata - Dumbrava) Km 0+0 Km 5+800 Lungime = 5,800 km 2011 - Domeniul public al comunei Gura Văii, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 71/2011
60. 1.3.7.1. DC 111 D - DJ 119 (Mustea - Dumbrava) Km 0+0 Km 1+200 Lungime = 1,200 km 2011 - Domeniul public al comunei Gura Văii, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 71/2011
61. 1.3.7.1. DC 111 E - DJ 119 (Biserica Catolică Ichim - Capata) Km 0+0 Km 1+000 Lungime = 1,000 km 2011 - Domeniul public al comunei Gura Văii, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 71/2011
62. 1.3.7.1. DC 111 A - DJ 119 (Gura Văii - Amplasament - Rotunda) Km 0+0 Km 6+950 Lungime = 6,950 km 2011 - Domeniul public al comunei Gura Văii, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 71/2011
63. 1.3.7.1. DC 112 B - DJ 119 (Bontaş Ilie - Pârâul Pistei - Biserica din Sus - DC 112 A) Km 0+0 Km 3+900 Lungime = 3,900 km 2011 - Domeniul public al comunei Gura Văii, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 71/2011

ANEXA Nr. 5COMPLETĂRI la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Letea Veche

Nr. crt. Codul de clasificare Denumirea bunului Elementele de identificare conform documentaţiei cadastrale Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă Valoarea de inventar (lei) Situaţia juridică actuală Denumire act de proprietate sau alte acte doveditoare
33. 1.3.7.1. Drum vicinal D.V. 1423/4 Îmbrăcăminte din balast stabilizat Lungime - 442 m, lăţime - 7 m, de la D.C.L. 1134 până la intersecţia cu D.E. 1341 2011 - Domeniul public al comunei Letea Veche, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 38/2011

ANEXA Nr. 6COMPLETĂRI la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Pârgăreşti

Nr. crt. Codul de clasificare Denumirea bunului Elementele de identificare Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă Valoarea de inventar (lei) Situaţia juridică actuală Denumire act de proprietate sau alte acte doveditoare
72. - Teren aferent Mag. Pârgăreşti Suprafaţa - 1.200 mp - - Domeniul public al comunei Pârgăreşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 14/2003
73. 1.6.2 Teren arabil intravilan - punct „Talpău“ Suprafaţă de 2.500 mp 2009 22.568 Domeniul public al comunei Pârgăreşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 41/2009
74. 1.6.2 Teren arabil extravilan - punct „Ţarină“ Suprafaţă de 244 mp 2009 940 Domeniul public al comunei Pârgăreşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 41/2009
75. 1.6.2 Teren arabil extravilan - punct „Ţarină“ Suprafaţă de 221 mp 2009 850 Domeniul public al comunei Pârgăreşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 41/2009
76. 1.6.2 Teren arabil extravilan - punct „Ţarină“ Suprafaţă de 75 mp 2009 290 Domeniul public al comunei Pârgăreşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 41/2009
77. Teren arabil extravilan - punct „Coasta Nicoreşti“ Suprafaţă de 500 mp 2009 2.250 Domeniul public al comunei Pârgăreşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 41/2009
78. 1.6.2 Teren Teren aferent blocului din comuna Pârgăreşti - intravilan - categoria de folosinţă curţi-construcţii Suprafaţa - 1.446 mp (terenul de sub bloc şi cel aferent acestuia) 2009 - Domeniul public al comunei Pârgăreşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 50/2009
79. 1.6.2 Teren Teren parcare auto - intravilan - situat în faţa clădirii şcolii Pârgăreşti şi primăriei Suprafaţa - 909 mp 2009 - Domeniul public al comunei Pârgăreşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 50/2009

ANEXA Nr. 7COMPLETĂRI la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Pârjol

Nr. crt. Codul de clasificare Denumirea bunului Elementele de identificare conform documentaţiei cadastrale Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă Valoarea de inventar (lei) Situaţia juridică actuală Denumire act de proprietate sau alte acte doveditoare
0 1 2 3 4 5 6
101. 1.6.2 Dispensar Pârjol Pârjol/Pârjol Teren aferent - intravilan Suprafaţă teren = 837 mp Parter+etaj Suprafaţă construită = 177 mp Suprafaţă desfăşurată = 354 mp N - Cazacu Gica; S - Ţuculeanu Lica; E - drum judeţean 156A; V - Cazacu Gica - - Domeniul public al comunei Pârjol, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 28/2011
0 1 2 3 4 5 6
102. 1.6.2 Dispensar Pustiana Pârjol/Pustiana Teren aferent - intravilan Suprafaţă teren = 837 mp Parter Suprafaţă construită = 146 mp N - Parohia Pustiana; S - drum sătesc Pustiana; E - Nistor Dumitru; V - drum sătesc Pustiana - - Domeniul public al comunei Pârjol, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 28/2011
103. 1.2.2 Magazie - grajd fost CAP Pârjol/Pârjol Teren aferent - intravilan Suprafaţă teren = 3.081 mp Parter Suprafaţă construită = 779 mp N - Tizu Laurenţiu; S - drum acces; E - S.C. SILIAR; V - S.C. PANTIAD 1990 - Domeniul public al comunei Pârjol, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 28/2011
104. 1.2.2 Magazie şi parcare Pârjol/Pârjol Teren aferent - intravilan Suprafaţă teren = 2.298 mp Parter Suprafaţă construită = 225 mp N - Tizu Laurenţiu; S - Parfeni Vasile; E - DJ 156A; V - S.C. SILIAR - - Domeniul public al comunei Pârjol, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 28/2011
105. 1.5.2 Târgul Câmpeni Construcţie târg (C1) Grup sanitar (C2) Pârjol/Câmpeni Teren aferent - extravilan Suprafaţă teren = 20.761 mp N - drum comunal 184; S - proprietăţi particulare; E - drum comunal 184; V - albia râului Tazlău Suprafaţă construită (C1) = 35 mp Suprafaţă construită (C2) = 9 mp - - Domeniul public al comunei Pârjol, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 28/2011
106. - Iaz - Câmpeni Pârjol/Câmpeni Teren aferent - extravilan Suprafaţă teren = 27.903 mp N - drum acces, terenuri proprietăţi; S - drum comunal 184; E - drum acces, parohia Câmpeni; V - drum acces, izlaz - - Domeniul public al comunei Pârjol, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 28/2011
107. - Staţie pompă Câmpeni Pârjol/Câmpeni Teren aferent - extravilan Suprafaţă teren = 1.525 mp Suprafaţă construită = 20 mp N - izlaz; S - izlaz; E - izlaz, drum acces; V - izlaz, albia râului Tazlău - - Domeniul public al comunei Pârjol, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 28/2011
108. - Drum comunal 184 Lungimea = 14,6 km Lăţimea = 12 m Drum din pământ şi balast Bărneşti - Pârjol - Câmpeni -Pustiana - - Domeniul public al comunei Pârjol, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 28/2011
109. - Drum comunal 187 Lungimea = 5 km Lăţimea = 12 m Drum din pământ şi balast Băseşti-Câmpeni - - Domeniul public al comunei Pârjol, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 28/2011
110. - Drum comunal 183 Lungimea = 10 km Lăţimea = 12 m Drum din pământ şi balast Pârjol-Tărâţa-Băhneşeni - - Domeniul public al comunei Pârjol, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 28/2011
0 1 2 3 4 5 6
111. - Drum comunal 182 Lungimea = 6,6 km Lăţimea = 12 m Drum din pământ şi balast Băhneşeni-Leontineşti - - Domeniul public al comunei Pârjol, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 28/2011
112. - Pod Câmpeni Lungimea = 120 m Lăţimea = 7 m Pod din beton armat peste râul Tazlău între satele Câmpeni, Pârjol - - Domeniul public al comunei Pârjol, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 28/2011
113. - Pod Băseşti Lungimea = 100 m Lăţimea = 3,5 m Pod din plăci betonate pe structură metalică peste râul Tazlău la intrarea în satele Băseşti şi Hăineală - - Domeniul public al comunei Pârjol, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 28/2011

ANEXA Nr. 8COMPLETĂRI la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Săuceşti

Nr. crt. Codul de clasificare Denumirea bunului Elementele de identificare conform documentaţiei cadastrale Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă Valoarea de inventar (lei) Situaţia juridică actuală Denumire act de proprietate sau alte acte doveditoare
0 1 2 3 4 5 6
158. 1.6.2 CLĂDIRE DISPENSAR UMAN SAT SĂUCEŞTI 1968 76.042,00 Domeniul public al comunei Săuceşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 48/2011
159. 1.2.2 GRAJD DIN LEMN DISPENSAR UMAN 1978 380,00 Domeniul public al comunei Săuceşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 48/2011
160. 1.5.12 MAGAZIE MATERIALE DISPENSAR UMAN SĂUCEŞTI 1968 4.854,00 Domeniul public al comunei Săuceşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 48/2011
161. 1.6.1.1 CABINĂ LEMN WC DISPENSAR UMAN SĂUCEŞTI 1943 136,00 Domeniul public al comunei Săuceşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 48/2011
162. 1.3.7.1 DRUM COMUNAL SAT SIRETU DC 12 10.500 mp - 684.462,00 Domeniul public al comunei Săuceşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 48/2011
163. 1.3.1.1 STAŢIE AUTOBUZ SCHINENI 2010 2.705,21 Domeniul public al comunei Săuceşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 48/2011
164. 1.6.2 CLĂDIRE CENTRU REABILITARE SAT SIRETU Suprafaţă construită = 261 mp 2006 416.530,00 Domeniul public al comunei Săuceşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 48/2011
0 1 2 3 4 5 6
165. 1.6.2 CLĂDIRE DISPENSAR VETERINAR PLUS ANEXE LOCALITATEA SĂUCEŞTI 1989 46.989,00 Domeniul public al comunei Săuceşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 48/2011
166. - TEREN AFERENT DISPENSAR VETERINAR LOCALITATEA SĂUCEŞTI T 6 P 689 - 1.202 mp - 42.289,00 Domeniul public al comunei Săuceşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 48/2011
167. - TEREN EXTRAVILAN BOGDAN VODĂ T 82 P 151 - 500 mp - 17.028,00 Domeniul public al comunei Săuceşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 48/2011
168. 1.5.12 MAGAZIE DISPENSAR UMAN - 180,00 Domeniul public al comunei Săuceşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 48/2011
169. 1.8.11 FOSĂ SEPTICĂ DISPENSAR UMAN - 783,00 Domeniul public al comunei Săuceşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 48/2011
170. - TEREN AFERENT DISPENSAR UMAN - 55.771,00 Domeniul public al comunei Săuceşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 48/2011
171. - TEREN AGRICOL T 104/1 P 397 - 15.900 mp 2010 17.500,00 Domeniul public al comunei Săuceşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 48/2011
172. 1.3.7.1 DRUM SĂTESC LOCALITATEA ŞERBEŞTI DS 322 - 1.281 mp 2010 93.277,00 Domeniul public al comunei Săuceşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 48/2011
173. 1.3.7.1 DRUM SĂTESC LOCALITATEA ŞERBEŞTI DS 327 - 150 mp 2010 10.879,00 Domeniul public al comunei Săuceşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 48/2011
174. 1.3.7.1 DRUM SĂTESC LOCALITATEA ŞERBEŞTI DS 69 - 230 mp 2010 16.718,00 Domeniul public al comunei Săuceşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 48/2011
175. - TEREN AGRICOL T 71 P 583 - 25.490 mp 2010 17.500,00 Domeniul public al comunei Săuceşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 48/2011
176. 1.3.7.1 DRUM SĂTESC LOCALITATEA SĂUCEŞTI DS 1462 - 7.000 mp - - Domeniul public al comunei Săuceşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 48/2011
0 1 2 3 4 5 6
177. 1.3.7.1 DRUM EXPLOATARE SĂUCEŞTI DE 616 - 4.400 mp - - Domeniul public al comunei Săuceşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 48/2011
178. 1.3.7.1 DRUM EXPLOATARE SĂUCEŞTI DE 834 - 300 mp - - Domeniul public al comunei Săuceşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 48/2011
179. 1.3.7.1 DRUM EXPLOATARE SĂUCEŞTI DE 940 - 18.600 mp - - Domeniul public al comunei Săuceşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 48/2011
180. 1.3.7.1 DRUM EXPLOATARE SCHINENI DE 874 - 16.300 mp - - Domeniul public al comunei Săuceşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 48/2011
181. 1.3.7.1 DRUM EXPLOATARE SCHINENI DE 503 - 1.000 mp - - Domeniul public al comunei Săuceşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 48/2011
182. 1.3.7.1 DRUM EXPLOATARE SCHINENI DE 497 - 1.700 mp - - Domeniul public al comunei Săuceşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 48/2011
183. 1.3.7.1 DRUM EXPLOATARE SĂUCEŞTI DE 1015 - 4.400 mp - - Domeniul public al comunei Săuceşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 48/2011
184. 1.3.7.1 DRUM EXPLOATARE SĂUCEŞTI DE 1050 - 4.200 mp - - Domeniul public al comunei Săuceşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 48/2011
185. 1.3.7.1 DRUM EXPLOATARE SĂUCEŞTI DE 1052 - 4.200 mp - - Domeniul public al comunei Săuceşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 48/2011
186. 1.3.7.1 DRUM EXPLOATARE SĂUCEŞTI DE 1091 - 6.600 mp - - Domeniul public al comunei Săuceşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 48/2011
187. 1.3.7.1 DRUM EXPLOATARE SĂUCEŞTI DE 689 - 3.600 mp - - Domeniul public al comunei Săuceşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 48/2011
188. 1.3.7.1 DRUM EXPLOATARE SĂUCEŞTI DE 628 - 900 mp - - Domeniul public al comunei Săuceşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 48/2011
0 1 2 3 4 5 6
189. 1.3.7.1 DRUM EXPLOATARE SĂUCEŞTI DE 668 - 1.500 mp - - Domeniul public al comunei Săuceşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 48/2011
190. 1.3.7.1 DRUM EXPLOATARE SĂUCEŞTI DE 614 - 3.600 mp - - Domeniul public al comunei Săuceşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 48/2011
191. 1.3.7.1 DRUM EXPLOATARE SĂUCEŞTI DE 600 - 1.900 mp - - Domeniul public al comunei Săuceşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 48/2011
192. 1.3.7.1 DRUM EXPLOATARE SIRETU DE 209 - 5.800 mp - - Domeniul public al comunei Săuceşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 48/2011
193. 1.3.7.1 DRUM EXPLOATARE SIRETU DE 243 - 6.400 mp - - Domeniul public al comunei Săuceşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 48/2011
194. 1.3.7.1 DRUM EXPLOATARE SIRETU DE 293 - 3.000 mp - - Domeniul public al comunei Săuceşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 48/2011
195. 1.3.7.1 DRUM SĂTESC LOCALITATEA SIRETU DS 567 - 220 mp - - Domeniul public al comunei Săuceşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 48/2011
196. 1.3.7.1 DRUM SĂTESC LOCALITATEA SIRETU DS 419 - 4.900 mp - - Domeniul public al comunei Săuceşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 48/2011
197. 1.3.7.1 DRUM EXPLOATARE SIRETU DE 298 - 6.900 mp - - Domeniul public al comunei Săuceşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 48/2011
198. 1.3.7.1 DRUM EXPLOATARE SIRETU DE 262 - 2.500 mp - - Domeniul public al comunei Săuceşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 48/2011
199. 1.3.7.1 DRUM EXPLOATARE SIRETU DE 404 - 6.600 mp - - Domeniul public al comunei Săuceşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 48/2011
200. 1.3.7.1 DRUM EXPLOATARE SIRETU DE 181 - 9.800 mp - - Domeniul public al comunei Săuceşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 48/2011
0 1 2 3 4 5 6
201. 1.3.7.1 DRUM EXPLOATARE SIRETU DE 33 - 5.400 mp - - Domeniul public al comunei Săuceşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 48/2011
202. 1.3.7.1 DRUM EXPLOATARE SĂUCEŞTI DE 985 - 3.700 mp - - Domeniul public al comunei Săuceşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 48/2011
203. 1.3.7.1 DRUM EXPLOATARE SĂUCEŞTI DE 736 - 12.100 mp - - Domeniul public al comunei Săuceşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 48/2011
204. 1.3.7.1 DRUM EXPLOATARE SĂUCEŞTI DE 1468 - 480 mp - - Domeniul public al comunei Săuceşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 48/2011
205. 1.3.7.1 DRUM EXPLOATARE SĂUCEŞTI Drum exploatare între tarlalele 111 şi 112 - 5.400 mp - - Domeniul public al comunei Săuceşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 48/2011
206. 1.3.7.1 DRUM EXPLOATARE SĂUCEŞTI Drum Costei limită hotar comună - - Domeniul public al comunei Săuceşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 48/2011
207. 1.3.7.1 DRUM EXPLOATARE SĂUCEŞTI DE 616 - 4.400 mp - - Domeniul public al comunei Săuceşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 48/2011
208. 1.3.7.1 DRUM EXPLOATARE SĂUCEŞTI DE 779 - 9.300 mp - - Domeniul public al comunei Săuceşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 48/2011
209. 1.3.7.1 DRUM EXPLOATARE SĂUCEŞTI DE 817 - 5.200 mp - - Domeniul public al comunei Săuceşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 48/2011
210. 1.3.7.1 DRUM EXPLOATARE SĂUCEŞTI DE 743 - 1.400 mp - - Domeniul public al comunei Săuceşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 48/2011
211. - TEREN CU CONSTRUCŢII EXTRAVILAN T 107 P 1015 - 12.100 mp - - Domeniul public al comunei Săuceşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 48/2011
212. - CANAL IRIGAŢII 959 Suprafaţa - 800 mp - - Domeniul public al comunei Săuceşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 48/2011
0 1 2 3 4 5 6
213. - CANAL IRIGAŢII 1018 Suprafaţa - 720 mp - - Domeniul public al comunei Săuceşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 48/2011
214. - DRUM EXPLOATARE BOGDAN VODĂ DE 702 - 4.581 mp - - Domeniul public al comunei Săuceşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 48/2011
215. - TEREN AFERENT MONUMENTULUI EROILOR SATUL SIRETU 12,56 mp 2001 - Domeniul public al comunei Săuceşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 48/2011
216. 1.10 MONUMENTUL EROILOR SATUL SĂUCEŞTI T10 P 685 1983 - Domeniul public al comunei Săuceşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 48/2011
217. 1.10 MONUMENTUL EROILOR SATUL SIRETU 2001 - Domeniul public al comunei Săuceşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 48/2011
218. - TEREN CURŢI-CONSTRUCŢII SĂUCEŞTI - - - Domeniul public al comunei Săuceşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 48/2011

ANEXA Nr. 9COMPLETĂRI la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Scorţeni

Nr. crt. Codul de clasificare Denumirea bunului Elementele de identificare Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă Valoarea de inventar (lei) Situaţia juridică actuală Denumire act de proprietate sau alte acte doveditoare
0 1 2 3 4 5 6
93. - Teren - extravilan sat Scorţeni Extravilan „PANTA“ 1) Suprafaţa = 46 ha - MOARA N = limita comunei Pârjol E = drum, proprietăţi particulare S = proprietăţi particulare V = râul Tazlău 2) TERPEA + DRAGOMIREASA Suprafaţa = 165,25 ha N = drum E = pădure ocol silvic, primărie V = proprietăţi particulare S = proprietăţi particulare GRAJDURI N = proprietăţi particulare E = proprietăţi particulare S = drum V = ferma zootehnică Solaris, drum 3) Suprafaţa = 252 ha N = proprietăţi particulare E = drum S = drum V = drum 2011 20.000 Domeniul public al comunei Scorţeni, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 21/2011
0 1 2 3 4 5 6
Teren extravilan Floreşti 1) Suprafaţa = 15 ha MILITURA N = proprietăţi particulare E = canal pârâu S = canal pârâu V = râul Tazlău COT NICOLAE = 7,85 ha N = râul Tazlău E = râul Tazlău S = proprietate primărie V = pădurea Coman (proprietăţi particulare) 2) Floreşti = 34,61 ha N = proprietăţi particulare E = limita comunei Bereşti-Tazlău S = limita comunei Bereşti-Tazlău V = proprietăţi particulare, drum 3) Floreşti = 15 ha N = drum E = drum S = proprietăţi particulare V = neproductiv
Trup Grigoreni extravilan Trup Grigoreni Trup Şerpeni 1) „Cimitir“- 40,16 ha N = proprietăţi particulare E = drum S = pădure Ocol Silvic Moineşti V = drum naţional - ferma zootehnică „Solaris“ 2) Stejaru - Suprafaţa = 74,18 ha N = proprietăţi particulare E = proprietăţi particulare S = drum V = drum, proprietate particulară Suprafaţa = 43 ha N = proprietăţi particulare E = proprietăţi particulare S = drum + proprietăţi particulare V = proprietate particulară

ANEXA Nr. 10COMPLETĂRI la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Ştefan cel Mare

Nr. crt. Codul de clasificare Denumirea bunului Elementele de identificare Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă Valoarea de inventar (lei) Situaţia juridică actuală Denumire act de proprietate sau alte acte doveditoare
0 1 2 3 4 5 6
267. - Zona de protecţie Negoieşti-Urliac N - Izlaz comunal, S - proprietăţi private cetăţeni, E - canal scurgere ape pluviale, V - DE Suprafaţă - 5 ha, 500 ml x 100 ml 2011 20.000 Domeniul public al comunei Ştefan cel Mare, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 57/2011
268. - Zona de protecţie Negoieşti-Garbovana N - proprietăţi private cetăţeni, S - proprietăţi private cetăţeni, E - proprietăţi private cetăţeni, V - canal scurgere ape pluviale Suprafaţă - 3 ha, 400 ml x 75 ml 2011 15.000 Domeniul public al comunei Ştefan cel Mare, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 57/2011
0 1 2 3 4 5 6
269. - Canal de scurgere ape pluviale Negoieşti N - izlaz comunal, S - izlaz comunal, E - proprietăţi private cetăţeni, V - proprietăţi private cetăţeni Suprafaţă - 1,2 ha, 2.000 ml x 6 ml 2011 20.000 Domeniul public al comunei Ştefan cel Mare, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 57/2011
270. - Zona de protecţie Viişoara-Javreni N - proprietăţi private cetăţeni, S - DC, E - proprietăţi private cetăţeni, V - DC Suprafaţă - 1,2 ha, 900 ml x 70 ml 2011 18.000 Domeniul public al comunei Ştefan cel Mare, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 57/2011
271. - Canal de scurgere ape pluviale Viişoara N - DC, S - izlaz comunal, E - proprietăţi private cetăţeni, V - proprietăţi private cetăţeni Suprafaţă - 0,36 ha, 600 ml x 6 ml 2011 3.000 Domeniul public al comunei Ştefan cel Mare, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 57/2011

ANEXA Nr. 11COMPLETĂRI la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Târgu Trotuş

Nr. crt. Codul de clasificare Denumirea bunului Elementele de identificare Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă Valoarea de inventar (lei) Situaţia juridică actuală Denumire act de proprietate sau alte acte doveditoare
154. - Teren neagricol T39, NT 45/61, suprafaţa 2.022 mp Vecinătăţi: N - depozit deşeuri oraşul Târgu Ocna E - pârâul Galean S - depozit deşeuri oraşul Târgu Ocna V - depozit deşeuri oraşul Târgu Ocna 2010 445 Domeniul public al comunei Târgu Trotuş, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 24/2010SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 302/2012

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 302 din 2012
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu