Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 300 din  8 martie 2001

privind reorganizarea si functionarea Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 140 din 21 martie 2001


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    (1) Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989, denumit in continuare SSPR, se reorganizeaza si functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, in subordinea Guvernului, care asigura aplicarea reglementarilor legale in vigoare referitoare la revolutionarii din decembrie 1989.
    (2) Sediul SSPR este in municipiul Bucuresti, bd Iancu de Hunedoara nr. 3 - 5, sectorul 1.
    Art. 2
    (1) SSPR are urmatoarele atributii principale:
    a) urmareste aplicarea prevederilor Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora, ranitilor, precum si luptatorilor pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si a celorlalte dispozitii legale ce stabilesc drepturi ale revolutionarilor din decembrie 1989 si propune Guvernului masuri de imbunatatire a acestora;
    b) initiaza si promoveaza acte normative specifice, avizeaza reglementarile ministerelor sau ale organelor de specialitate ale administratiei publice centrale, care au implicatii si asupra domeniului sau de activitate;
    c) colaboreaza cu autoritatile publice, cu organele administratiei publice si cu organizatiile neguvernamentale pentru rezolvarea problemelor specifice revolutionarilor din decembrie 1989;
    d) acorda drepturile banesti, indemnizatiile, gratuitatile si subventiile prevazute de lege pentru revolutionarii din decembrie 1989, din bugetul propriu, urmarind totodata modul de derulare a acestora;
    e) urmareste starea de sanatate a revolutionarilor din decembrie 1989 si, impreuna cu Ministerul Sanatatii si Familiei, Ministerul Apararii Nationale, Ministerul de Interne si casele de asigurari de sanatate, propune masurile necesare privind procurarea de medicamente si asigurarea tratarii acestora in unitati de specialitate din tara si din strainatate;
    f) colaboreaza cu Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale si cu Ministerul Administratiei Publice in vederea integrarii socioprofesionale a revolutionarilor din decembrie 1989;
    g) colaboreaza cu Ministerul Administratiei Publice pentru atribuirea de terenuri potrivit prevederilor Legii nr. 42/1990, republicata, cu modificarile ulterioare;
    h) sprijina activitatea organizatiilor neguvernamentale de revolutionari pentru rezolvarea obiectivelor propuse si a problemelor importante ale acestora, precum si pentru organizarea unor manifestari la nivel national sau local;
    i) elaboreaza si propune Guvernului spre aprobare programe proprii privind cinstirea eroilor-martiri si sprijinirea revolutionarilor din decembrie 1989.
    (2) SSPR indeplineste orice alte atributii stabilite prin acte normative pentru domeniul sau de activitate.
    Art. 3
    (1) SSPR este condus de un secretar de stat, ajutat de un subsecretar de stat, numiti prin decizie a primului-ministru.
    (2) Secretarul de stat reprezinta SSPR in raporturile cu celelalte autoritati publice, cu persoanele juridice si fizice din tara si din strainatate.
    (3) Secretarul de stat numeste si elibereaza din functie personalul SSPR, in conditiile legii.
    (4) In exercitarea atributiilor ce ii revin secretarul de stat emite ordine si instructiuni in conditiile legii.
    Art. 4
    (1) Pe langa secretarul de stat functioneaza ca organ consultativ Colegiul SSPR.
    (2) Componenta si Regulamentul de functionare ale Colegiului SSPR se aproba prin ordin al secretarului de stat.
    (3) Colegiul SSPR se intruneste la cererea si sub presedintia secretarului de stat.
    Art. 5
    (1) Subsecretarul de stat exercita atributiile stabilite de secretarul de stat.
    (2) In cazul in care secretarul de stat, din diferite motive, nu isi poate exercita atributiile, subsecretarul de stat exercita respectivele atributii, instiintandu-l pe ministrul coordonator.
    Art. 6
    (1) Secretarul general al SSPR este functionar public de cariera, numit prin concurs pe criterii de profesionalism. Acesta asigura stabilitatea functionarii SSPR, continuitatea conducerii si realizarea legaturilor functionale dintre structurile SSPR.
    (2) Atributiile si responsabilitatile secretarului general se stabilesc prin Regulamentul de organizare si functionare a SSPR, aprobat prin ordin al secretarului de stat.
    Art. 7
    (1) Structura organizatorica a SSPR este prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare. In cadrul acesteia, prin ordin al secretarului de stat pot fi organizate servicii si birouri.
    (2) Atributiile si sarcinile compartimentelor din structura SSPR se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a acestuia.
    (3) Numarul maxim de posturi este de 30, exclusiv demnitarii.
    (4) Incadrarea in numarul de posturi aprobat se face in termen de 45 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    (5) In cadrul numarului maxim de posturi aprobat sunt cuprinse si 11 posturi de inspectori de specialitate pentru coordonarea activitatii in profil teritorial, care isi vor desfasura activitatea pe langa prefectii municipiului Bucuresti si ai judetelor Arad, Braila, Brasov, Buzau, Cluj, Dambovita, Sibiu, Mures si Timis.
    (6) Prefecturile vor asigura spatiul necesar in vederea desfasurarii activitatii in teritoriu a inspectorilor de specialitate ai SSPR.
    Art. 8
    SSPR are in dotare un numar de autoturisme stabilit potrivit prevederilor legale in vigoare.
    Art. 9
    SSPR va incheia cu ministerele si cu celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si cu autoritatile administratiei publice locale care au atributii ce decurg din aplicarea Legii nr. 42/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, protocoale de colaborare prin care se stabilesc responsabilitatile concrete ce revin partilor.
    Art. 10
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 220/1995 privind organizarea si functionarea Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 72 din 20 aprilie 1995, cu modificarile ulterioare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul muncii si solidaritatii sociale,
                         Marian Sarbu

                         Ministrul administratiei publice,
                         Octav Cozmanca

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

                         Ministrul pentru coordonarea
                         Secretariatului General al Guvernului,
                         Petru Serban Mihailescu

    ANEXA 1

                                              Numarul maxim de posturi = 30
                                                  (exclusiv demnitarii)

                         STRUCTURA ORGANIZATORICA
a Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989

     _______________
    | COLEGIUL SSPR |__      __________________
    |_______________|  |____| SECRETAR DE STAT |
     _______________   |    |__________________|
    | AUDIT INTERN  |__|             |
    |_______________|       _________|___________
                           | SUBSECRETAR DE STAT |
                           |_____________________|    __________________
                                     |_______________| SECRETAR GENERAL |
                                     |               |__________________|
                    _________________|_______________________________
          _________|_________                           |            |
         | DIRECTIA GENERALA |                          |            |
         |___________________|                          |            |
                   |                                    |            |
          _________|______________________              |            |
 ________|________   ______|____   _______|_____   _____|____   _____|_____
|    DIRECTIA     | | DIRECTIA  | |  DIRECTIA   | | DIRECTIA | | DIRECTIA  |
|  COORDONARE A   | |PROGRAME SI| |ECONOMICA SI | | ASISTENTA| | ASISTENTA |
| ACTIVITATII IN  | |LEGISLATIE | |RESURSE UMANE| |  SOCIALA | | MEDICALA  |
|PROFIL TERITORIAL| |           | |             | |          | |           |
|_________________| |___________| |_____________| |__________| |___________|SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 300/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 300 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 42 2005
    BINE AȚI VENIT: ÎMPRUMUTUL ÎNTRE PERSOANELE SERIOASE ȘI ONESTI ONLINE. Ofertă de împrumut între persoane fizice rapid Împrumut rapid pentru a vă pune capăt grijilor în mai puțin de 72 de ore Sunteți interzis de la banca dvs. și toate încercările dvs. în alte și alte instituții financiare nu au dat nimic până acum din cauza creditului dvs. nepotrivit sau a altora nu mă mai îngrijorează să mă contactați și în mai puțin de 72 de ore la o rată rezonabilă de 2% pe an și cu privire la timpul de rambursare care vă convine vă fac împrumutul care vă va salva viața. Vă rugăm să mă contactați prin e-mail: marialeydi06@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu