Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.28 din 07.09.2016

pentru aprobarea modelelor, dimensiunilor şi condiţiilor de tipărire ale buletinelor de vot care vor fi folosite pentru alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor
ACT EMIS DE: Autoritatea Electorala Permanenta
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 705 din 12 septembrie 2016SmartCity1

Având în vedere dispoziţiile art. 61 alin. (4)-(5), precum şi ale art. 63 alin. (1) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare,luând în considerare şi prevederile art. 13 din Legea nr. 288/2015 privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările ulterioare, în temeiul art. 61 alin. (1), art. 104 alin. (2) şi art. 114 alin. (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare,Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă modelele, dimensiunile şi condiţiile de tipărire ale buletinelor de vot care vor fi folosite pentru alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 2Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, Ana Maria Pătru Contrasemnează: Vicepreşedinte, Constantin-Florin Mituleţu-Buică Vicepreşedinte, Marian Muhuleţ ANEXA Nr. 1Modelul1), dimensiunile şi condiţiile de tipărire ale buletinului de vot care va fi folosit pentru alegerea Senatului1) Modelul buletinului de vot este reprodus în facsimil. *) Se înscrie denumirea judeţului; în cazul municipiului Bucureşti se înscrie „Municipiul Bucureşti"; în cazul buletinelor de vot tipărite pentru românii cu domiciliul sau reşedinţa în afara ţării se înscrie „Străinătate". **) Pe buletinele de vot prin corespondenţă se înscrie sintagma „BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENŢĂ PENTRU ALEGEREA SENATULUI". ***) Se înscrie data votării. ****) Se înscrie numărul circumscripţiei electorale, aşa cum a fost stabilit prin lege. NOTE: Pe ultima pagină exterioară a buletinelor de vot care sunt utilizate în secţiile de votare se va aplica ştampila de control a biroului electoral al secţiei de votare. Pe pagina exterioară a buletinului de vot, cuvântul „ROMÂNIA" se va imprima cu litere corp 36 verzal drepte. Pe pagina exterioară a buletinului de vot, denumirea judeţului sau a municipiului Bucureşti, după caz, respectiv denumirea buletinului de vot, data alegerilor şi numărul circumscripţiei electorale se vor imprima cu litere şi cifre corp 24 verzal drepte. *****) Pentru fiecare partid politic, alianţă politică, alianţă electorală, organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţii naţionale şi candidat independent se înscriu următoarele: denumirea partidului politic, alianţei politice, alianţei electorale, a organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţii naţionale sau, după caz, sintagma „candidat independent" urmată de prenumele şi numele acestuia; numărul de ordine pe buletinul de vot, rezultat din tragerea la sorţi a ordinii pe buletinul de vot; pagina din buletinul de vot în care a fost înscris. a)Se înscrie denumirea integrală a partidului politic, a alianţei politice, a alianţei electorale, a organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţii naţionale sau, după caz, sintagma „candidat independent".Denumirea integrală a partidului politic, organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţei politice, alianţei electorale şi sintagma „candidat independent" se tipăresc cu litere corp 14 verzal drepte. b)Se înscrie semnul electoral; între denumirea partidului politic, alianţei politice, alianţei electorale sau organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi semnul electoral se păstrează o distanţă de cel puţin 3 litere.Semnul electoral se imprimă într-un spaţiu grafic de 3 cm x 3 cm. În patrulaterele destinate candidaturilor independente nu se imprimă semne electorale. c)Se înscriu prenumele şi numele candidaţilor pentru funcţia de senator, pe două coloane, iar în cazul alianţelor şi apartenenţa politică prin denumirea abreviată a partidului, după care patrulaterul se închide.În dreptul fiecărui candidat se înscrie numărul de ordine stabilit de partidul politic, alianţa politică, alianţa electorală sau organizaţia cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care a depus lista. Pentru fiecare candidat independent se imprimă câte un patrulater distinct, în partea finală a buletinului de vot; aceştia vor fi înscrişi în buletinul de vot în ordinea înregistrării candidaturilor. Prenumele şi numele candidaţilor propuşi de partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale pentru funcţia de senator se vor imprima cu litere corp 12 verzal drepte. Prenumele şi numele candidaţilor independenţi se vor tipări cu litere corp 12 verzal drepte. NOTE: Formatul buletinului de vot este A4.

Imprimarea patrulaterelor se face începând cu a doua pagină interioară. Patrulaterele se vor imprima paralel între ele, distanţa dintre acestea fiind mai mare decât diametrul ştampilei cu menţiunea „VOTAT".

Numărul paginilor, numărul patrulaterelor de pe fiecare pagină şi dimensiunea patrulaterelor în care se vor imprima candidaturile se stabilesc de către biroul electoral de circumscripţie, în funcţie de numărul candidaturilor definitive.

Patrulaterele se numerotează de la stânga la dreapta cu cifre corp 10.

Paginile buletinului de vot se vor numerota începând cu prima pagină interioară şi terminând cu ultima pagină interioară cu cifre corp 12.

Buletinele de vot se capsează tehnologic. ANEXA Nr. 2Modelul,1) dimensiunile şi condiţiile de tipărire ale buletinului de vot care va fi folosit pentru alegerea Camerei Deputaţilor1) Modelul buletinului de vot este reprodus în facsimil. *) Se înscrie denumirea judeţului; în cazul municipiului Bucureşti se înscrie „Municipiul Bucureşti"; în cazul buletinelor de vot tipărite pentru românii cu domiciliul sau reşedinţa în afara ţării se înscrie „Străinătate". **) În cazul buletinelor de vot prin corespondenţă se înscrie „BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENŢĂ PENTRU ALEGEREA CAMEREI DEPUTAŢILOR". ***) Se înscrie ziua votării. ****) Se înscrie numărul circumscripţiei electorale, aşa cum a fost stabilit prin lege. NOTE: Pe ultima pagină exterioară a buletinelor de vot care sunt utilizate în secţiile de votare se va aplica ştampila de control a biroului electoral al secţiei de votare. Pe pagina exterioară a buletinului de vot, cuvântul „ROMÂNIA" se va imprima cu litere corp 36 verzal drepte. Pe pagina exterioară a buletinului de vot, denumirea judeţului sau a municipiului Bucureşti, după caz, respectiv denumirea buletinului de vot, data alegerilor şi numărul circumscripţiei electorale se vor imprima cu litere şi cifre corp 24 verzal drepte. *****) Pentru fiecare partid politic, alianţă politică, alianţă electorală, organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţii naţionale şi candidat independent se înscriu următoarele: denumirea partidului politic, alianţei politice, alianţei electorale, a organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţii naţionale sau, după caz, sintagma „candidat independent" urmată de prenumele şi numele acestuia;

numărul de ordine pe buletinul de vot, rezultat din tragerea la sorţi a ordinii pe buletinul de vot;

pagina din buletinul de vot în care a fost înscris. a)Se înscrie denumirea integrală a partidului politic, a alianţei politice, a alianţei electorale, a organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţii naţionale sau, după caz, sintagma „candidat independent".Denumirea integrală a partidului politic, organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţei politice, alianţei electorale şi sintagma „candidat independent" se tipăresc cu litere corp 14 verzal drepte. b)Se înscrie semnul electoral; între denumirea partidului politic, alianţei politice, alianţei electorale sau organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi semnul electoral se păstrează o distanţă de cel puţin 3 litere.Semnul electoral se imprimă într-un spaţiu grafic de 3 cm x 3 cm. În patrulaterele destinate candidaturilor independente nu se imprimă semne electorale. c)Se înscriu prenumele şi numele candidaţilor pentru funcţia de senator, pe două coloane, iar în cazul alianţelor şi apartenenţa politică prin denumirea abreviată a partidului, după care patrulaterul se închide.În dreptul fiecărui candidat se înscrie numărul de ordine stabilit de partidul politic, alianţa politică, alianţa electorală sau organizaţia cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care a depus lista. Pentru fiecare candidat independent se imprimă câte un patrulater distinct, în partea finală a buletinului de vot; aceştia vor fi înscrişi în buletinul de vot în ordinea înregistrării candidaturilor. Prenumele şi numele candidaţilor propuşi de partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale pentru funcţia de senator se vor imprima cu litere corp 12 verzal drepte. Prenumele şi numele candidaţilor independenţi se vor tipări cu litere corp 12 verzal drepte. NOTE: Formatul buletinului de vot este A4.

Imprimarea patrulaterelor se face începând cu a doua pagină interioară. Patrulaterele se vor imprima paralel între ele, distanţa dintre acestea fiind mai mare decât diametrul ştampilei cu menţiunea „VOTAT".

Numărul paginilor, numărul patrulaterelor de pe fiecare pagină şi dimensiunea patrulaterelor în care se vor imprima candidaturile se stabilesc de către biroul electoral de circumscripţie, în funcţie de numărul candidaturilor definitive.

Patrulaterele se numerotează de la stânga la dreapta cu cifre corp 10.

Paginile buletinului de vot se vor numerota începând cu prima pagină interioară şi terminând cu ultima pagină interioară cu cifre corp 12.

Buletinele de vot se capsează tehnologic.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 28/2016

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 28 din 2016
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 94 2014
    Aceasta este pentru a informa publicul larg că în prezent acordăm împrumut persoanelor care au nevoie de ajutor financiar la o rată a dobânzii scăzută de 3%. Dacă sunteți interesat să solicitați un împrumut, contactați-ne pentru mai multe informații prin: E-mail: protonloan2020@hotmail.com Mobil / Whatsapp: +44 (752) 064-7201
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 28/2016
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu