E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 276 din  8 aprilie 1999

privind infiintarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Utilaj Petrolier - IPCUP Ploiesti

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 181 din 28 aprilie 1999


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 25 din Ordonanta Guvernului nr. 25/1995, aprobata si modificata prin Legea nr. 51/1996, cu modificarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    (1) Se infiinteaza Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Utilaj Petrolier - IPCUP Ploiesti prin reorganizarea Institutului de Cercetare Stiintifica si Inginerie Tehnologica pentru Utilaj Petrolier care se desfiinteaza.
    (2) Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Utilaj Petrolier - IPCUP Ploiesti este persoana juridica romana, cu sediul in municipiului Ploiesti, Piata Decembrie 1918 nr. 1, judetul Prahova, si functioneaza in baza prevederilor art. 17 - 19 din Ordonanta Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizarii si finantarii activitatii de cercetare-dezvoltare, aprobata si modificata prin Legea nr. 51/1996, cu modificarile ulterioare, si ale regulamentului de organizare si functionare prevazut in anexa nr. 1, in coordonarea Ministerului Industriei si Comertului.
    Art. 2
    Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Utilaj Petrolier - IPCUP Ploiesti are ca obiect principal de activitate efectuarea de cercetari fundamentale si aplicative, dezvoltarea tehnologica, elaborarea de reglementari tehnice si economice de interes public si national care privesc asigurarea cerintelor tehnice impuse utilajelor, instalatiilor si echipamentelor pentru foraj si armaturilor industriale.
    Art. 3
    (1) Structura organizatorica a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Utilaj Petrolier - IPCUP Ploiesti este prevazuta in anexa nr. 2.
    (2) Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Utilaj Petrolier - IPCUP Ploiesti poate infiinta in cadrul structurii sale organizatorice sucursale, sectii, laboratoare si alte subunitati necesare pentru realizarea obiectului sau de activitate.
    Art. 4
    (1) Personalul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Utilaj Petrolier - IPCUP Ploiesti se preia prin transfer de la Institutul de Cercetare Stiintifica si Inginerie Tehnologica pentru Utilaj Petrolier si isi pastreaza salariile avute la data transferului pana la negocierea noului contract colectiv de munca.
    (2) Salariile individuale ale personalului se stabilesc prin negociere, conform reglementarilor cuprinse in contractul colectiv de munca, in limita fondului total destinat platii salariilor, prevazut in bugetul de venituri si cheltuieli.
    (3) Noul contract colectiv de munca va fi inregistrat conform legii, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    Art. 5
    Imobilul, anexele si terenul aferent, situate in municipiul Ploiesti, Piata 1 Decembrie 1918 nr. 1, judetul Prahova, in care a functionat Institutul de Cercetare Stiintifica si Inginerie Tehnologica pentru Utilaj Petrolier, trec in administrarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Utilaj Petrolier - IPCUP Ploiesti.
    Art. 6
    (1) Patrimoniul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Utilaj Petrolier - IPCUP Ploiesti, stabilit pe baza evidentelor financiar-contabile existente la data de 30 iunie 1998, este de 4.118.635 mii lei si se preia pe baza de protocol de predare-preluare de la Institutul de Cercetare Stiintifica si Inginerie Tehnologica pentru Utilaj Petrolier - IPCUP Ploiesti.
    (2) Activul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Utilaj Petrolier - IPCUP Ploiesti, stabilit pe baza evidentelor financiar-contabile existente la data de 30 iunie 1998, este de 2.677.425 mii lei.
    Art. 7
    (1) Conducerea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Utilaj Petrolier - IPCUP Ploiesti revine consiliului de administratie format din 7 membri.
    (2) Membrii Consiliului de administratie al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Utilaj Petrolier - IPCUP Ploiesti se numesc si se revoca prin ordin al ministrului industriei si comertului.
    (3) Conducerea executiva a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Utilaj Petrolier - IPCUP Ploiesti este asigurata de un director general, care este si presedintele consiliului de administratie.
    (4) Atributiile consiliului de administratie sunt prevazute in regulamentul de organizare si functionare.
    Art. 8
    La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Utilaj Petrolier - IPCUP Ploiesti preia toate drepturile si este tinut de toate obligatiile Institutului de Cercetare Stiintifica si Inginerie Tehnologica pentru Utilaj Petrolier, in masura in care, potrivit reglementarilor legale sau contractuale, acestea nu se sting, si se substituie in toate litigiile in curs ale Institutului de Cercetare Stiintifica si Inginerie Tehnologica pentru Utilaj Petrolier.
    Art. 9
    Finantarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Utilaj Petrolier - IPCUP Ploiesti se asigura din surse proprii, din alocatii de la bugetul de stat, in conditiile legii, din credite bancare si din alte surse atrase.
    Art. 10
    Anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 382/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei si Comertului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 166 din 23 iulie 1997, cu modificarile ulterioare, se modifica in mod corespunzator.
    Art. 11
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.

               p. PRIM-MINISTRU,
                  VICTOR BABIUC

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministrul industriei
                         si comertului,
                         Nicolae Staiculescu,
                         secretar de stat

                         Presedintele
                         Agentiei Nationale pentru Stiinta,
                         Tehnologie si Inovare,
                         Laniy Szabolcs

                         Ministrul finantelor,
                         Decebal Traian Remes

                         Ministrul muncii
                         si protectiei sociale,
                         Alexandru Athanasiu

    ANEXA 1

                              REGULAMENT
de organizare si functionare a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Utilaj Petrolier - IPCUP Ploiesti

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Utilaj Petrolier - IPCUP Ploiesti, denumit in continuare institut, este persoana juridica romana aflata in coordonarea Ministerului Industriei si Comertului, care functioneaza in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizarii si finantarii activitatii de cercetare-dezvoltare, aprobata si modificata prin Legea nr. 51/1996, cu modificarile ulterioare, si isi desfasoara activitatea pe baza prevederilor legale in vigoare si a prezentului regulament.
    Art. 2
    (1) Structura organizatorica a institutului este cuprinsa in anexa nr. 2 la hotarare.
    (2) Institutul are in cadrul structurii sale organizatorice o subunitate fara personalitate juridica, situata in municipiul Campina, Str. Orizontului nr. 2, judetul Prahova.
    (3) Institutul poate infiinta in cadrul structurii sale organizatorice si alte subunitati fara personalitate juridica, necesare pentru realizarea obiectului sau de activitate.

    CAP. 2
    Scopul si obiectul de activitate

    Art. 3
    Institutul este infiintat in scopul desfasurarii activitatii de cercetare stiintifica si de dezvoltare tehnologica in domeniul utilajului petrolier, prin participarea la elaborarea strategiei de dezvoltare a domeniului si la realizarea cu prioritate a obiectivelor stiintifice si tehnologice cuprinse in Programul national de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica "ORIZONT 2000" si in Planul national de cercetare-dezvoltare si inovare.
    Art. 4
    Obiectul de activitate al institutului cuprinde:
    A. Activitati de cercetare-dezvoltare
    a) in cadrul Planului national de cercetare-dezvoltare si inovare si in cadrul Programului national de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica "ORIZONT 2000" institutul efectueaza cercetari fundamentale si aplicative de interes public si de interes national, care privesc asigurarea cerintelor fundamentale impuse de exploatarea resurselor naturale, in special de extractia hidrocarburilor, si anume:
    - rezistenta si stabilitatea structurilor metalice la conditii de mediu;
    - siguranta si fiabilitatea in exploatare;
    - prevenirea eruptiilor necontrolate;
    - protectia mediului contra agentilor poluanti rezultati din activitatea de foraj-extractie;
    - cresterea factorului de recuperare a hidrocarburilor din zacamant;
    - protectia antiexploziva la gura sondei;
    - protectia vietii impotriva emanatiilor posibile de gaze toxice din sonde.
    In acest scop institutul efectueaza:
    - cercetari fundamentale de baza si orientate pentru dezvoltarea mecanicii constructiilor de masini si ingineriei instalatiilor si echipamentelor de foraj-extractie;
    - cercetari aplicative pentru crearea de produse capabile sa promoveze noile tehnici si tehnologii in domeniul activitatii de foraj-extractie, precum si dezvoltarea si perfectionarea tehnicilor si echipamentelor specifice utilajului petrolier, incluzand si realizarea de modele experimentale, standuri, prototipuri, incercari in situ, care se refera la:
      - cresterea adancimii de foraj pentru descoperirea de noi zacaminte de hidrocarburi;
      - aplicarea noilor tehnologii de foraj dirijat si/sau orizontal;
      - asimilarea de sisteme si echipamente de ecologizare a instalatiilor de foraj;
      - mecanizarea si/sau automatizarea operatiunilor de manevrat material tubular;
      - alinierea echipamentelor de foraj-extractie la standardele internationale API, ISO si CEN;
      - sustinerea activitatii de prospectiuni geologice a zacamintelor de minerale utile;
      - dezvoltarea activitatii de exploatare a platformei continentale a Marii Negre;
      - exploatarea zacamintelor de titei si gaze aflate sub obstacole naturale;
      - reducerea timpului de transport si montaj al instalatiilor de foraj;
      - aplicarea de noi metode de extractie a titeiului;
      - cresterea factorului de siguranta la sondele in foraj/extractie;
      - reducerea consumului energetic la extractia titeiului;
      - cresterea factorului de recuperare a titeiului din zacaminte;
      - asigurarea nevoilor de alimentare cu apa potabila;
      - prevenirea si combaterea accidentelor tehnice in procesul de foraj;
      - modernizarea proceselor tehnologice in domeniul minier, folosind experienta din forajul sondelor de petrol;
      - retehnologizarea instalatiilor petrochimice, energetice, navale si nucleare cu armaturi si supape de siguranta autohtone;
      - imbunatatirea fiabilitatii utilajelor, instalatiilor si echipamentelor pentru forajul si exploatarea sondelor;
    - studii si cercetari privind:
      - strategii ale sectorului constructiei de utilaj petrolier si armaturi;
      - diagnoze si prognoze privind dezvoltarea domeniului sau de activitate;
      - sinteze tehnico-stiintifice comparate;
    - elaborari de standarde privind conceptia, calculul, executia si exploatarea utilajului petrolier si a armaturilor specifice.
    b) In afara Planului national de cercetare-dezvoltare si inovare si a Programului national de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica "ORIZONT 2000" institutul efectueaza cercetari aplicative pentru solutionarea problemelor din domeniul sau de activitate, si anume:
    - activitati de cercetare-dezvoltare in cadrul contractelor directe cu agenti economici, pentru asimilarea de produse noi sau modernizate, specifice cerintelor utilizatorilor;
    - dezvoltarea tehnicilor experimentale si a masuratorilor in laborator si in situ;
    - elaborarea reglementarilor tehnice care stau la baza activitatii de proiectare, executie, exploatare si intretinere.
    B. Activitati conexe activitatii de cercetare-dezvoltare:
    - asistenta tehnica pentru proiectarea si executia de instalatii si echipamente, precum si consultanta de specialitate;
    - expertize privind starea si situatia instalatiilor si a echipamentelor aferente;
    - expertize de specialitate in domeniul proiectarii si executiei vaselor sub presiune;
    - solutii tehnice si programe de calcul, metodologii de experimentare, proiectare si executie de aparatura speciala, scule si dispozitive de foraj-extractie si armaturi industriale;
    - studii de fezabilitate, oferte, documentatii in vederea participarii la licitatii pentru proiectare, executie si expertizare in domeniu.
    Institutul, ca membru permanent la ISO - TC 67 pentru utilaj petrolier si in calitate de institut national de cercetare-dezvoltare, elaboreaza:
    - reglementari tehnice pentru materiale, produse, echipamente si procedee in constructia utilajului petrolier;
    - avize ISCIR pentru recipiente sub presiune si pentru supape de siguranta;
    - certificate si rapoarte de calitate in urma testelor efectuate;
    - expertize tehnice de evaluare a ofertelor pentru activitati de import in domeniul sau de activitate.
    C. Activitati de formare si specializare profesionala in domeniul propriu de activitate:
    - pregatire profesionala si specializare de nivel mediu;
    - pregatire profesionala de nivel universitar, postuniversitar si doctorantura, potrivit legii.
    D. Activitati de editare si tiparire a publicatiilor de specialitate:
    - buletin informativ de utilaj petrolier;
    - studii, rapoarte, sinteze si alte publicatii in domeniul propriu de activitate;
    - cataloage de produse in domeniu.
    E. Activitate de transfer tehnologic al rezultatelor cercetarii din domeniul utilajului petrolier
    F. Valorificarea rezultatelor cercetarilor din domeniul utilajului petrolier
    G. Activitate de executie de unicate si serii mici de produse in domeniul microproductiei (inclusiv pentru valorificarea cercetarilor experimentale elaborate), precum si expozitii de profil
    Activitatile mentionate la lit. A - G pot fi efectuate si in cadrul unor contracte externe.
    Institutul poate efectua activitati de comert interior si activitati de import-export, cooperare economica si stiintifica internationala si alte acte de comert, potrivit legii, exclusiv pentru realizarea obiectului sau de activitate.

    CAP. 3
    Patrimoniul

    Art. 5
    Conform situatiei patrimoniului, incheiata la data de 30 iunie 1998, institutul are un activ in valoare de 2.677.425 mii lei, care cuprinde imobilizari corporale si necorporale.
    Art. 6
    (1) Institutul administreaza cu diligenta unui bun proprietar bunuri proprietate publica, precum si alte bunuri dobandite in conditiile legii. Bunurile proprietate publica, precum si cele dobandite se afla in administrarea institutului si se evidentiaza distinct in patrimoniul acestuia.
    (2) Rezultatele cercetarilor concretizate in active corporale si necorporale, efectuate si finalizate din fonduri publice sau din alte fonduri, sunt bunuri dobandite, daca prin contract nu se prevede altfel, si se inregistreaza in evidenta contabila a institutului.
    (3) In exercitarea drepturilor sale institutul poseda si foloseste bunurile aflate in patrimoniul sau si, dupa caz, dispune de acestea in conditiile legii, in scopul realizarii obiectului sau de activitate, beneficiind de rezultatele utilizarii acestora.
    (4) Concesionarea sau inchirierea unor subunitati, servicii sau activitati se poate face numai in scopul stimularii transferului rezultatelor activitatii de cercetare-dezvoltare, in conditiile prevederilor legale corespunzatoare si cu aprobarea Ministerului Industriei si Comertului.
    (5) Patrimoniul institutului poate fi modificat in conditiile legii.

    CAP. 4
    Structura organizatorica si functionala

    Art. 7
    (1) Institutul poate avea in structura subunitati, sectii, ateliere, laboratoare si alte structuri organizatorice necesare pentru realizarea obiectului sau de activitate.
    (2) In functie de specificul activitatii se pot organiza colective specializate sau colective interdisciplinare.
    Art. 8
    (1) Modificarile in structura organizatorica si functionala a institutului se propun de directorul general, cu avizul consiliului de administratie, si se aproba de catre Ministerul Industriei si Comertului.
    (2) Directorul general stabileste relatiile dintre subunitatile aflate in structura institutului, precum si relatiile acestora cu tertii si poate acorda conducatorilor acestora imputerniciri de reprezentare in numele institutului, cu avizul consiliului de administratie.
    Art. 9
    Subunitatile din structura institutului raspund in fata consiliului de administratie si a directorului general de indeplinirea tuturor atributiilor, responsabilitatilor si competentelor incredintate de acestia.

    CAP. 5
    Organele de conducere

    Art. 10
    (1) Conducerea institutului este asigurata de catre:
    - consiliul de administratie;
    - directorul general.
    (2) Orientarea si coordonarea activitatii tehnico-stiintifice a institutului sunt asigurate de consiliul stiintific.

    Consiliul de administratie
    Art. 11
    (1) Consiliul de administratie este format din 7 membri numiti pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reinnoit, iar cel mult jumatate din numarul membrilor poate fi inlocuita la fiecare 2 ani.
    (2) Consiliul de administratie este alcatuit din:
    - un presedinte;
    - un vicepresedinte;
    - 5 membri.
    Art. 12
    (1) Din consiliul de administratie fac parte, in mod obligatoriu:
    - directorul general al institutului - presedinte;
    - un reprezentant al Ministerului Industriei si Comertului;
    - un reprezentant al Agentiei Nationale pentru Stiinta, Tehnologie si Inovare;
    - un reprezentant al Ministerului Muncii si Protectiei Sociale;
    - un reprezentant al Ministerului Finantelor;
    - presedintele consiliului stiintific.
    (2) Al saptelea membru al consiliului de administratie poate fi inginer, economist, jurist, alt specialist din institut, precum si reprezentant al agentilor economici de profil.
    (3) Consiliul de administratie isi desemneaza vicepresedintele.
    (4) Numirea membrilor consiliului de administratie se face prin ordin al ministrului industriei si comertului.
    (5) Revocarea membrilor consiliului de administratie pentru abateri grave sau pentru inactivitate in executarea mandatului se face de acelasi organ care a facut numirea.
    Art. 13
    (1) Membrii consiliului de administratie:
    a) isi pastreaza calitatea de angajat la institutia sau in unitatea de la care provin si toate drepturile si obligatiile care deriva din aceasta calitate;
    b) sunt platiti pentru activitatea desfasurata in aceasta calitate cu o indemnizatie lunara stabilita de consiliul de administratie.
    (2) Sunt incompatibili cu calitatea de membru al consiliului de administratie cei care, personal ori sotul (sotia), copiii sau rudele pana la gradul al doilea inclusiv sunt, in acelasi timp, patroni sau asociati la societati comerciale cu capital privat cu acelasi profil sau cu care institutul se afla in relatii comerciale directe.
    Art. 14
    Consiliul de administratie isi desfasoara activitatea pe baza regulamentului propriu de functionare si cu respectarea legislatiei in vigoare. El hotaraste in problemele privind activitatea institutului, cu exceptia celor care, potrivit legii, sunt date in competenta altor organe.
    Art. 15
    (1) Consiliul de administratie se intruneste o data pe luna sau ori de cate ori interesele institutului o cer, convocarea acestuia facandu-se de catre presedinte sau la solicitarea a cel putin unei treimi din numarul membrilor consiliului de administratie.
    (2) Dezbaterile consiliului de administratie sunt conduse de presedintele consiliului, iar in lipsa acestuia, de catre vicepresedinte.
    Art. 16
    (1) Consiliul de administratie isi poate desfasura activitatea in prezenta a cel putin doua treimi din numarul membrilor sai. Daca nu este indeplinita aceasta conditie, sedinta consiliului de administratie poate fi reprogramata intr-un interval de cel mult 15 zile, avand aceeasi ordine de zi.
    (2) Hotararile consiliului de administratie se iau cu majoritatea voturilor membrilor prezenti, dar nu mai putin de jumatate plus unul din numarul total al acestora.
    Art. 17
    La sedintele consiliului de administratie este invitat permanent si reprezentantul sindicatului, conform legii.
    Art. 18
    Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul de administratie poate atrage in activitatea de analiza consilieri si consultanti din diferite sectoare de activitate. Activitatea acestora va fi compensata material conform prevederilor legale.
    Art. 19
    (1) Membrii consiliului de administratie sunt raspunzatori, in conditiile legii, pentru indeplinirea atributiilor ce le revin.
    (2) Membrii consiliului de administratie care s-au impotrivit luarii unei decizii ce s-a dovedit pagubitoare pentru institut nu raspund, daca au consemnat expres punctul lor de vedere in registrul de sedinte al consiliului de administratie si au anuntat in scris despre aceasta organul coordonator.
    (3) Membrii consiliului de administratie care nu au respectat prevederile art. 13 lit. c) raspund pentru daunele cauzate institutului ca urmare a acestui fapt.
    Art. 20
    Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:
    a) aproba organizarea de subunitati, sectii, laboratoare si alte structuri organizatorice necesare in vederea realizarii obiectului de activitate al institutului in cadrul structurilor organizatorice aprobate;
    b) aproba, la propunerea consiliului stiintific, strategia si programele concrete de dezvoltare a institutului, de introducere a unor tehnologii de varf si de modernizare a celor existente, in concordanta cu strategia generala a domeniului propriu;
    c) propune Programul anual de cercetare-dezvoltare pe care il inainteaza Colegiului consultativ pentru cercetare-dezvoltare si inovare;
    d) propune Programul anual de elaborare a reglementarilor tehnice, pe care il inainteaza Comitetului tehnic de coordonare generala al Ministerului Industriei si Comertului;
    e) analizeaza si avizeaza proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si il depune la organul coordonator, in vederea aprobarii prin hotarare a Guvernului;
    f) analizeaza si avizeaza bilantul contabil si contul de profit si pierderi, pe care le supune aprobarii potrivit legislatiei in vigoare, si aproba raportul de gestiune asupra activitatii desfasurate de institut in anul precedent;
    g) analizeaza raportarea trimestriala privind activitatea realizata de institut, aproba masuri pentru desfasurarea acesteia in conditii de echilibru al bugetului de venituri si cheltuieli;
    h) analizeaza, aproba sau, dupa caz, propune spre aprobare, potrivit prevederilor legale, investitiile care urmeaza sa fie realizate de institut;
    i) propune spre aprobare, in conditiile legii, majorarea sau diminuarea patrimoniului, concesionarea sau locatia de gestiune a unor bunuri, servicii, subunitati de productie din patrimoniul institutului;
    j) aproba asocierea institutului cu terte persoane juridice, in vederea realizarii de activitati comune care prezinta interes pentru asociati si care se incadreaza in obiectul de activitate al institutului, cu respectarea prevederilor legale;
    k) aproba valorificarea bunurilor dobandite si inregistrate in afara bilantului contabil si inchirierea pe termen limitat a spatiilor disponibile;
    l) fundamenteaza si prezinta Ministerului Industriei si Comertului propuneri pentru asigurarea de fonduri, prin bugetul de venituri si cheltuieli al acestuia, pentru finantarea obiectivelor de interes public specifice activitatii institutului: dezvoltarea bazei materiale a cercetarii, realizarea de solutii tehnice si echipamente specifice pentru asigurarea igienei, sanatatii oamenilor, refacerii si protectiei mediului etc.;
    m) aproba volumul creditelor bancare prevazute la art. 35 alin. (1) si stabileste modul de rambursare a acestora;
    n) aproba utilizarea disponibilitatilor in valuta;
    o) adopta sistemul de salarizare, modul de corelare stimulativa a salariilor cu nivelul studiilor, cu competenta si cu munca efectiv prestata, respectandu-se prevederile legale si ale contractului colectiv de munca la nivelul institutului;
    p) aproba contractul colectiv de munca;
    r) executa orice alte atributii stabilite potrivit prevederilor legale.
    Art. 21
    In primul trimestru al fiecarui an consiliul de administratie prezinta organului coordonator un raport asupra activitatii desfasurate in anul precedent si asupra programului de activitate pentru anul in curs.
    Art. 22
    Secretariatul consiliului de administratie este asigurat de institut; atributiile secretariatului sunt prevazute in regulamentul de functionare a consiliului de administratie.
    Art. 23
    Conducerea operativa a institutului este asigurata de un comitet de directie, compus din directorul general si directorii care fac parte din structura organizatorica a institutului.
    Art. 24
    Comitetul de directie stabileste actiunile concrete necesare pentru realizarea obiectivelor rezultate din:
    - strategia programelor de dezvoltare a institutului;
    - programul anual de cercetare-dezvoltare si inovare;
    - programul anual de elaborare a reglementarilor tehnice;
    - bugetul de venituri si cheltuieli;
    - programul de investitii;
    - sistemul de asigurare a calitatii;
    - alte obligatii.
    Art. 25
    (1) Comitetul de directie se intruneste decadal sau ori de cate ori interesele institutului o impun.
    (2) La sedintele comitetului de directie reprezentantul sindicatului are statut de invitat permanent.
    Art. 26
    (1) Comitetul de directie exercita atributii si are raspunderi in limita competentelor stabilite de conducerea institutului si propuse de consiliul de administratie.
    (2) La nivelul filialelor din structura organizatorica a institutului se organizeaza si functioneaza comitetul de conducere, care isi desfasoara activitatea in conformitate cu propriul regulament de organizare si functionare, aprobat de consiliul de administratie al institutului, si este prezidat de conducatorul subunitatii respective.

    Directorul general
    Art. 27
    Activitatea curenta a institutului este condusa de catre directorul general, care este numit prin ordin al ministrului industriei si comertului, pe baza rezultatelor concursului organizat conform conditiilor si criteriilor propuse de catre consiliul stiintific al institutului.
    Art. 28
    Directorul general are, in principal, urmatoarele atributii si responsabilitati:
    a) reprezinta, personal sau prin delegat, interesele institutului in relatiile cu celelalte organe, organizatii si agenti economici, precum si cu persoane fizice din tara si din strainatate;
    b) stabileste atributiile, competentele si relatiile compartimentelor de la toate nivelurile organizatorice ale institutului, precum si relatiile acestora cu tertii;
    c) propune modificarea structurii organizatorice si functionale a institutului;
    d) asigura negocierea contractului colectiv de munca la nivelul institutului si a salariilor personalului din institut, prin comitetul de directie; aproba salariile rezultate din negocierea directa;
    e) numeste si revoca conducatorii compartimentelor de munca din aparatul propriu, precum si directorii din structura organizatorica a institutului, cu avizul consiliului de administratie;
    f) angajeaza si concediaza personalul propriu, in conformitate cu prevederile legii si ale contractului colectiv de munca;
    g) aproba comisiile de concurs pentru promovarea pe functiile de cercetator stiintific si cercetator stiintific principal gradele I, II si III si cercetator stiintific, la propunerea consiliului stiintific;
    h) are atributii si raspunderi similare unui ordonator de credite pentru sumele alocate institutului de la bugetul de stat, in conditiile prevederilor art. 21 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 25/1995, aprobata si modificata prin Legea nr. 51/1996, precum si ale Ordonantei Guvernului nr. 8/1997, aprobata si modificata prin Legea nr. 95/1998;
    i) raspunde de administrarea intregului patrimoniu, cu respectarea prevederilor legale;
    j) angajeaza raspunderea institutului in relatiile cu persoane fizice si juridice;
    k) adopta masuri si urmareste realizarea operatiunilor de comert exterior prin compartimentele proprii specializate;
    l) exercita atributiile si are raspunderile care ii revin din prevederile legale, aproba si ia masuri privind activitatea institutului, cu exceptia celor date, potrivit reglementarilor legale, in competenta altor organe;
    m) exercita orice alte atributii ce ii sunt delegate de catre consiliul de administratie;
    n) poate delega, in conditiile legii, o parte din atributiile sale celorlalte persoane din conducerea institutului;
    o) in executarea atributiilor sale emite decizii.

    Consiliul stiintific
    Art. 29
    (1) Consiliul stiintific este format din 15 membri reprezentand toate departamentele stiintifice din cadrul institutului.
    (2) Consiliul stiintific este alcatuit din cercetatori cu realizari deosebite, cu capacitate de sinteza si de prospectare in domeniu, din cadre didactice din invatamantul superior, salariati ai institutului sau din afara acestuia, alesi prin vot secret de catre cadrele cu studii superioare din institut.
    (3) Consiliul stiintific este condus de un presedinte si un vicepresedinte, alesi pe o perioada de 2 ani, prin vot secret, de catre membrii acestuia; din consiliul stiintific fac parte de drept directorul general si directorii institutului; reprezentantul sindicatului participa in calitate de observator.
    (4) Consiliul stiintific se organizeaza si functioneaza in conformitate cu regulamentul propriu, aprobat de consiliul de administratie.
    Art. 30
    Atributiile principale ale consiliului stiintific sunt urmatoarele:
    a) participa la elaborarea strategiei de dezvoltare a activitatii de cercetare-dezvoltare si la elaborarea de propuneri pentru Programul national de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica in domeniul utilajului petrolier;
    b) intocmeste Programul anual de elaborare a reglementarilor tehnice in domeniul propriu de activitate;
    c) contribuie la realizarea obiectivelor stiintifice si tehnologice ale Planului national de cercetare-dezvoltare si inovare;
    d) examineaza si avizeaza proiectele de cercetare stiintifica, precum si realizarea acestora;
    e) avizeaza hotararile care implica politica de cercetare a institutului;
    f) propune masuri pentru perfectionarea profesionala, incadrarea personalului de cercetare in grade profesionale;
    g) face propuneri privind modul de organizare a concursurilor de incadrare si promovare a personalului de cercetare;
    h) propune comisiile de concurs pentru promovarea pe functiile atestabile si confirma rezultatele concursurilor pentru functiile de cercetator stiintific si cercetator stiintific principal gradele III, II si I;
    i) organizeaza si coordoneaza desfasurarea actiunilor cu caracter stiintific;
    j) avizeaza actiunile de cooperare, interne si internationale, cu scop stiintific;
    k) avizeaza acordarea de burse de studii si stagii de perfectionare in strainatate;
    l) propune criteriile si conditiile de organizare a concursului pentru functia de director general al institutului.

    CAP. 6
    Bugetul de venituri si cheltuieli si administrarea acestuia. Relatii financiare

    Art. 31
    (1) Institutul intocmeste anual bugetul de venituri si cheltuieli, bilantul contabil si contul de profit si pierderi, potrivit normelor metodologice elaborate de Ministerul Finantelor.
    (2) Bilantul contabil anual se avizeaza de consiliul de administratie, se aproba de Ministerul Industriei si Comertului, se transmite Ministerului Finantelor si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
    Art. 32
    (1) Veniturile si cheltuielile institutului se stabilesc prin buget pentru fiecare exercitiu financiar.
    (2) Bugetul de venituri si cheltuieli se aproba de catre Guvern, la propunerea Ministerului Industriei si Comertului, cu avizul Ministerului Finantelor si al Ministerului Muncii si Protectiei Sociale.
    Art. 33
    Corelat cu contractele incheiate pentru activitatea programata, institutul determina anual volumul de venituri de realizat si cheltuielile totale de efectuat.
    Art. 34
    Salariile individuale ale personalului se stabilesc prin negociere, conform reglementarilor cuprinse in contractul colectiv de munca, in limita fondului total destinat platii salariilor, prevazut in bugetul de venituri si cheltuieli stabilit potrivit legii.
    Art. 35
    (1) Pentru acoperirea cheltuielilor curente, in situatia in care in cursul unui an resursele financiare ale institutului nu sunt suficiente, acesta poate contracta credite cu bancile comerciale, in valoare de cel mult 20% din veniturile brute, in termeni reali, realizate in anul precedent.
    (2) Contractarea de credite peste plafonul stabilit se face cu aprobarea Ministerului Finantelor.
    Art. 36
    (1) Institutul hotaraste cu privire la investitiile ce urmeaza a fi realizate potrivit obiectului sau de activitate, finantarea efectuandu-se din surse proprii si din credite bancare, cu exceptia investitiilor care intra sub incidenta art. 6 si art. 11 din Ordonanta Guvernului nr. 15/1993.
    (2) In cazul investitiilor, altele decat cele prevazute la art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 15/1993, finantate integral sau partial de la bugetul de stat, limita de finantare se aproba o data cu legile de adoptare a acestora, iar institutul are obligatia ca in executia bugetului de venituri si cheltuieli sa se incadreze in alocatiile bugetare aprobate.
    (3) Executia investitiilor prevazute la alin. (1) si (2) se adjudeca pe baza de licitatie publica, potrivit legislatiei privind achizitiile publice.
    (4) Contractarea de credite, a caror valoare depaseste limita admisa prin legea anuala a bugetului de stat, in vederea realizarii de investitii de natura celor prevazute la alin. (1) si (2), se efectueaza cu aprobarea Ministerului Industriei si Comertului, pe baza avizului prealabil al Ministerului Finantelor.
    Art. 37
    (1) Operatiunile de incasari si plati ale institutului se efectueaza prin conturi deschise la banci cu sediul in Romania.
    (2) Institutul poate efectua operatiuni de incasari si plati in lei si in valuta prin casieria proprie, cu respectarea nivelului plafonului de casa si a normativelor de disciplina financiar-valutara, stabilite prin actele normative in vigoare.
    (3) Institutul poate efectua operatiuni de comert exterior potrivit legii. Operatiunile de incasari si plati cu strainatatea se vor efectua prin conturi deschise la banci cu sediul in Romania.
    Art. 38
    Institutul isi va organiza controlul financiar preventiv si controlul financiar de gestiune, potrivit legii.

    CAP. 7
    Reglementarea litigiilor

    Art. 39
    Litigiile institutului cu persoane fizice sau juridice, nesolutionate pe cale amiabila, sunt supuse spre rezolvare instantelor de judecata romane competente, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

    CAP. 8
    Dispozitii finale

    Art. 40
    (1) Prezentul regulament de organizare si functionare se completeaza cu celelalte reglementari legale care se refera la activitatea institutelor nationale de cercetare-dezvoltare.
    (2) Modificarile si completarile regulamentului de organizare si functionare se pot face la propunerea consiliului de administratie, cu respectarea actelor normative in vigoare, cu aprobarea Ministerului Industriei si Comertului.
    Art. 41
    Prevederile prezentului regulament de organizare si functionare se completeaza, in cazul unor aspecte nereglementate in continutul acestuia, cu dispozitiile legale aplicabile regiilor autonome.
    Art. 42
    Statutul de institut national de cercetare-dezvoltare se reinnoieste prin reacreditare, care are loc intr-un interval de maximum 5 ani.
    Art. 43
    Prezentul regulament de organizare si functionare se completeaza si se modifica potrivit legislatiei in vigoare.

    ANEXA 2

                       STRUCTURA ORGANIZATORICA
a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Utilaj Petrolier - IPCUP Ploiesti
                           ____________________________
                          | CONSILIUL DE ADMINISTRATIE |
                          |____________________________|
        ____________               _____|____               ____________
       | CONSILIUL  |_____________| DIRECTOR |_____________|            |
       | STIINTIFIC |             | GENERAL  |             | CONSILIERI |
       |____________|             |__________|             |____________|
           _____________________________|____________________________
   _______|________     ________|_______  ________|_______  _________|________
  | DIRECTOR       |   | DIRECTOR       || DIRECTOR       || COMPARTIMENTE    |
  | STIINTIFIC     |   | TEHNIC         || ECONOMIC       || FUNCTIONALE      |
  |________________|   |________________||________________||__________________|
   _____________   |    ______________  | ______________  | _______________  |
  | COMPARTIMENT | |   | DEPARTAMENT  | || COMPARTIMENT | || Resurse umane |_|
  | strategie,   | |   | instalatii si| || financiar-   |_||_______________| |
  | programe     | |   | echipamente  | || contabil     | | _______________  |
  | cercetare-   | | __| de extractie | ||______________| || Administrativ |_|
  | dezvoltare,  | ||  | petrol si    | |       |         ||_______________| |
  | informatica, |_||  | gaze si      | | ______|_______  | _______________  |
  | documentare, | ||  | interventie  | ||   Casierie   | || Marketing,    | |
  |standardizare,| ||  | la sonde in  | ||______________| || contractare,  | |
  | norme        | ||  | exploatare   | |                 || programare si |_|
  | nationale,   | ||  |______________| | ______________  || urmarirea     | |
  | publicatii   | ||   ______________  || COMPARTIMENT | || activitatii   | |
  |______________| ||  | DEPARTAMENT  | ||aprovizionare,| ||_______________| |
   ______________  ||  | echipamente  | || desfacere,   |_| _______________  |
  | DEPARTAMENT  | ||  | si scule     | || transport    |  | Juridic       |_|
  | instalatii   | ||  | speciale     | ||______________|  |_______________| |
  | si           | || _| pentru       | |        __________________________  |
  | echipamente  | ||| | forajul      | |       | Asigurarea calitatii     |_|
 _| de etansare  |_||| | sondelor si  | |       |__________________________| |
| | gura sondei, | ||| | extractie    | |        __________________________| |
| | prevenirea   | ||| | petrol si    | |       |         C.T.C.           |_|
| | eruptiilor   | ||| | gaze         | |       |__________________________| |
| | si operatii  | ||| |______________| |        __________________________| |
| | speciale     | |||  ______________  |       | Editie, arhiva si        |_|
| |______________| ||| | DEPARTAMENT  | |       | difuzare documentatie    | |
|  ______________  ||| | instalatii si| |       |__________________________| |
| | COMPARTIMENT | ||| | echipamente  | |                     ________________
| | armaturi     | ||| | de foraj     |_|____________________| LABORATOR      |
| | industriale  | ||| | sonde si     | |  ______________  | | expertize si   |
| | speciale     | ||| | foraje       | | | LABORATOR    | | | certificare    |
| | pentru foraj-|_||| | speciale     | | | pentru       | | | instalatii,    |
| | extractie,   | ||| |______________| | | probarea     | | | echipamente,   |
| | petrochimie, | |||  ______________  | |echipamentelor| | | dispozitive    |
| | energetica   | ||| | DEPARTAMENT  | | | la presiuni  | | | si scule de    |
| | si nucleara  | ||| | executie     | | | inalte       | | | foraj sonde    |
| |______________| ||| | echipamente  | | |______________| | | si extractie   |
|  ______________  ||| |experimentale,|_|_________|        | | petrol si gaze |
| | LABORATOR    | ||| | prototipuri, | |  _______|______  | |________________|
| | de protectie | ||| | productie de | | | COMPARTIMENT | |  ______________
| | la           | ||| | serie mica   | | | executie si  | | | COMPARTIMENT |
| | suprapresiuni| ||| |______________| | | testare      | | | instalatii si|
| | a            | |||  ______________  | | prototipuri  | | | echipamente  |
| | instalatiilor|_||| | LABORATOR    | | | si           | |_| de foraj     |
| | tehnologice  |  || | sisteme      | | |microproductie| | | sonde        |
| | si           |  || | automatizate | | |______________| | | terestre si  |
| | recipientelor|  || | si aparate   | |                  | | marine       |
| | sub presiune |  || | speciale de  | |  ______________  | |______________|
| |______________|  || | masura,      | | | COMPARTIMENT | |  ______________
|  ______________   || | inregistrare,|_| | echipamente, | | | COMPARTIMENT |
| | COMPARTIMENT |  || | si coordonare|   | scule si     | | | instalatii si|
| | instalatii si|  || | a            |   | dispozitive  | | | echipamente  |
| | echipamente  |  || | parametrilor |   | pentru       | | | de forat     |
|_| pentru       |  || | de foraj-    |   | foraj-       | | | gauri cu     |
| | operatii     |  || | extractie    |   | extractie    | |_| diametre     |
| | speciale la  |  || |______________|   |______________|   | mari, puturi,|
| | sonde        |  ||____________________________|          | galerii,     |
| |______________|  |   ______________     _______|______    | tunele       |
|  ______________   |  | COMPARTIMENT |   | COMPARTIMENT |   |______________|
| | COMPARTIMENT |  |  | instalatii si|   | reductoare   |
| | instalatii si|  |  | echipamente  |   | speciale     |
| | echipamente  |  |  | de           |   | pentru       |
| | de prevenire |  |__| interventie  |   | utilaje      |
|_| a eruptiilor |  |  | si reparatii |   | tehnologice  |
  | si etansare  |  |  | sonde        |   |______________|
  | a gurii      |  |  |______________|
  | sondei       |  |   ______________
  |______________|  |  | COMPARTIMENT |
                    |  | utilaje si   |
                    |  | echipamente  |
                    |__| de extractie |
                       | petrol si    |
                       | gaze         |
                       |______________|SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 276/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 276 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu