Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.245 din 27.03.2012

pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 249 din 12 aprilie 2012SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul IHotărârea Guvernului nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 701 şi 701 bis din 25 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La anexa nr. 12 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Zlatna“, la secţiunea I „Bunuri imobile“, după poziţia nr. 838 se introduc 35 de noi poziţii, poziţiile nr. 839-873, potrivit anexei nr. 1. 2. La anexa nr. 21 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Cenade“, secţiunea I „Bunuri imobile“ se modifică şi se completează după cum urmează: a)se abrogă poziţiile nr. 3, 4, 8, 10, 126, 127 şi 128; b)se modifică următoarele poziţii:la poziţia nr. 1, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Imobil situat în comuna Cenade, satul Cenade, nr. 372, fundaţie din beton, zidărie din cărămidă, şarpantă lemn, învelitoare ţiglă, 7 încăperi. Suprafaţa = 1.615 mp. Vecinătăţi: E - Parohia greco-catolică, V - drum comunal, S - casa Nistor Ilie, N - casa Banciu Aurel“;la poziţia nr. 2, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Imobil situat în comuna Cenade, satul Cenade, nr. 250, fundaţie din beton, zidărie din cărămidă, şarpantă lemn, învelitoare ţiglă, 4 încăperi. Suprafaţa totală = 450 mp. Vecinătăţi: E - moara Secheli, V - Valea Cenăzii, S - Datcu Nicolae, N - Grădiniţa Cenade“;la poziţia nr. 5, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Imobil situat în comuna Cenade, satul Cenade, nr. 250, fundaţie din beton, zidărie din cărămidă, şarpantă lemn, învelitoare ţiglă, 2 încăperi. Suprafaţa totală = 73 mp. Vecinătăţi: E - drum comunal, V - drum comunal, S - drum comunal, N - drum comunal“;la poziţia nr. 6, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Imobil situat în comuna Cenade, satul Cenade, nr. 250 A, fundaţie din beton, zidărie din cărămidă, şarpantă lemn, învelitoare ţiglă, 5 încăperi. Suprafaţa totală = 9.757 mp. Vecinătăţi: E - drum comunal, V - Grădiniţa Cenade, S - moara Secheli, N - Şcoala generală nr. 1“;la poziţia nr. 7, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Imobil situat în comuna Cenade, satul Cenade, nr. 250 B, fundaţie din beton, zidărie din cărămidă, şarpantă lemn, învelitoare ţiglă, 7 încăperi. Suprafaţa totală = 6.705 mp. Vecinătăţi: E - drum comunal, V - Valea Cenăzii, S - căminul cultural, N - drum comunal“;la poziţia nr. 9, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Imobil situat în comuna Cenade, satul Cenade, nr. 250 C, fundaţie din beton, zidărie din cărămidă, şarpantă lemn, învelitoare ţiglă, 4 încăperi. Suprafaţa totală = 1.125 mp. Vecinătăţi: E - cămin cultural, V - Valea Cenăzii, S - proprietatea consiliului local, N - Şcoala nr. 1“;la poziţia nr. 13, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Situat în comuna Cenade, asigură legătura între satele Cenade şi Broşteni, din pământ bătut. Lungimea = 6.070 m, lăţimea = 8 m“;la poziţia nr. 33, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Situat în comuna Cenade, sub denumirea «Între Fânaţe», lung de 3.000 m, lat de 4 m, din pământ bătut“;la poziţia nr. 34, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Situat în comuna Cenade, sub denumirea «Huhurezu-Mânzărie», lung de 2.500 m, lat de 4 m, din pământ bătut“;la poziţia nr. 35, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Situat în comuna Cenade, sub denumirea «Mocanu», lung de 1.000 m, lat de 3 m, din pământ bătut“;la poziţia nr. 36, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Situat în comuna Cenade, sub denumirea «Ravanu Mare», lung de 1.500 m, lat de 4 m, din pământ bătut“;la poziţia nr. 37, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Situat în comuna Cenade, sub denumirea «Prişcă», lung de 1.000 m, lat de 4 m, din pământ bătut“;la poziţia nr. 38, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Situat în comuna Cenade, sub denumirea «Lena», lung de 1.800 m, lat de 4 m, din pământ bătut“;la poziţia nr. 39, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Situat în comuna Cenade, sub denumirea «Andrei Olarului», lung de 1.000 m, lat de 3 m, din pământ bătut“;la poziţia nr. 40, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Situat în comuna Cenade, sub denumirea «Dealul Corişului», lung de 3.000 m, lat de 4 m, din pământ bătut“;la poziţia nr. 41, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Situat în comuna Cenade, sub denumirea «Friţoaie», lung de 2.800 m, lat de 4 m, din pământ bătut“;la poziţia nr. 42, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Situat în comuna Cenade, sub denumirea «Varză», lung de 1.000 m, lat de 3,5 m, din pământ bătut“;la poziţia nr. 43, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Situat în comuna Cenade, sub denumirea «Dealul Corişului», lung de 1.000 m, lat de 4 m, din pământ bătut“;la poziţia nr. 44, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Situat în comuna Cenade, sub denumirea «Sărături I», lung de 1.000 m, lat de 4 m, din pământ bătut“;la poziţia nr. 45, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Situat în comuna Cenade, sub denumirea «Sărături II», lung de 500 m, lat de 4 m, din pământ bătut“;la poziţia nr. 46, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Situat în comuna Cenade, sub denumirea «Sărături III», lung de 1.000 m, lat de 3 m, din pământ“;la poziţia nr. 47, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Situat în comuna Cenade, sub denumirea «Sărături IV», lung de 200 m, lat de 4 m, din pământ“;la poziţia nr. 48, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Situat în comuna Cenade, sub denumirea «Sărături V», lung de 200 m, lat de 4 m, din pământ“;la poziţia nr. 49, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Situat în comuna Cenade, sub denumirea «Sărături VI», lung de 2.000 m, lat de 3 m, din pământ“;la poziţia nr. 50, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Situat în comuna Cenade, sub denumirea «Sărături VII», lung de 200 m, lat de 3 m, din pământ“;la poziţia nr. 51, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Situat în comuna Cenade, sub denumirea «Sărături VIII», lung de 200 m, lat de 3,5 m, din pământ“;la poziţia nr. 52, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Situat în comuna Cenade, sub denumirea «Sărături IX», lung de 200 m, lat de 3,5 m, din pământ“;la poziţia nr. 53, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Situat în comuna Cenade, sub denumirea «Sărături X», lung de 200 m, lat de 3 m, din pământ“;la poziţia nr. 54, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Situat în comuna Cenade, sub denumirea «Sărături XI», lung de 200 m, lat de 2,5 m, din pământ“;la poziţia nr. 55, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Situat în comuna Cenade, sub denumirea «Sărături XII», lung de 200 m, lat de 4 m, din pământ“;la poziţia nr. 56, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Situat în comuna Cenade, sub denumirea «Calea Sibiului», lung de 3.000 m, lat de 3 m, din pământ bătut“;la poziţia nr. 57, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Situat în comuna Cenade, sub denumirea «Drumul Broştenilor», lung de 5.000 m, lat de 3 m“;la poziţia nr. 58, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Situat în comuna Cenade, sub denumirea «Ghibu», lung de 200 m, lat de 4 m, din pământ“;la poziţia nr. 59, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Situat în comuna Cenade, sub denumirea «Ghibu II», lung de 2.500 m, lat de 3 m, din pământ“;la poziţia nr. 60, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Situat în comuna Cenade, sub denumirea «Gaz Metan», lung de 800 m, lat de 4 m, din pământ“;la poziţia nr. 61, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Situat în comuna Cenade, sub denumirea «Capu Dealului», lung de 6.000 m, lat de 3 m, din pământ“;la poziţia nr. 62, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Situat în comuna Cenade, sub denumirea «Moş Traian», lung de 2.000 m, lat de 3 m, din pământ“;la poziţia nr. 63, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Situat în comuna Cenade, sub denumirea «Aluniş», lung de 500 m, lat de 3 m, din pământ“;la poziţia nr. 64, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Situat în comuna Cenade, sub denumirea «Tavicu», lung de 1.000 m, lat de 3 m, din pământ“;la poziţia nr. 65, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Situat în comuna Cenade, sub denumirea «În feţe», lung de 2.000 m, lat de 3 m, din pământ“;la poziţia nr. 66, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Situat în comuna Cenade, sub denumirea «Bloca», lung de 1.500 m, lat de 4 m, din pământ“;la poziţia nr. 67, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Situat în comuna Cenade, sub denumirea «Feţe II», lung de 2.000 m, lat de 3 m, din pământ“;la poziţia nr. 68, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Situat în comuna Cenade, sub denumirea «Vlădica», lung de 2.200 m, lat de 3 m, din pământ“;la poziţia nr. 69, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Situat în comuna Cenade, sub denumirea «Ilia Oprii», lung de 1.000 m, lat de 4 m, din pământ“;la poziţia nr. 70, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Situat în comuna Cenade, sub denumirea «Ilia Oprii II», lung de 800 m, lat de 4 m, din pământ“;la poziţia nr. 71, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Situat în comuna Cenade, sub denumirea «Pe şes», lung de 2.000 m, lat de 4 m, din pământ“;la poziţia nr. 72, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Situat în comuna Cenade, sub denumirea «Tufe I», lung de 800 m, lat de 3 m, din pământ“;la poziţia nr. 73, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Situat în comuna Cenade, sub denumirea «Şes II», lung de 400 m, lat de 4 m, din pământ“;la poziţia nr. 74, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Situat în comuna Cenade, sub denumirea «Tufe II», lung de 1.000 m, lat de 3 m, din pământ“;la poziţia nr. 75, coloana 3 va avea următorul cuprins: Situat în comuna Cenade, sub denumirea «După pădure», lung de 1.300 m, lat de 3 m, din pământ“;la poziţia nr. 76, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Situat în comuna Cenade, sub denumirea «Surlău», lung de 1.000 m, lat de 3,5 m, din pământ“;la poziţia nr. 77, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Situat în comuna Cenade, sub denumirea «Schneider», lung de 1.500 m, lat de 3 m, din pământ“;la poziţia nr. 78, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Situat în comuna Cenade, sub denumirea «Schneider II», lung de 800 m, lat de 4 m, din pământ“;la poziţia nr. 79, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Situat în comuna Cenade, sub denumirea «Pârâul Mare», lung de 1.200 m, lat de 3 m, din pământ“;la poziţia nr. 80, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Situat în comuna Cenade, sub denumirea «Răzi», lung de 1.000 m, lat de 3 m, din pământ“;la poziţia nr. 81, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Situat în comuna Cenade, sub denumirea «Gorgan», lung de 700 m, lat de 4 m, din pământ“;la poziţia nr. 82, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Situat în comuna Cenade, sub denumirea «Drumul Cenăzii», lung de 3.000 m, lat de 3 m, din pământ“;la poziţia nr. 83, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Situat în comuna Cenade, sub denumirea «Molda Mare», lung de 400 m, lat de 4 m, din pământ“;la poziţia nr. 84, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Situat în comuna Cenade, sub denumirea «Molda Mare II», lung de 800 m, lat de 3 m, din pământ“;la poziţia nr. 85, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Situat în comuna Cenade, sub denumirea «După Vii», lung de 2.000 m, lat de 3 m, din pământ“;la poziţia nr. 86, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Situat în comuna Cenade, sub denumirea «Între Vii», lung de 1.500 m, lat de 4 m, din pământ“;la poziţia nr. 87, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Situat în comuna Cenade, sub denumirea «Molda Mică», lung de 1.000 m, lat de 4 m, din pământ“;la poziţia nr. 90, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Situată în comuna Cenade, sub denumirea de «Pe Deal», suprafaţă de 150 ha“;la poziţia nr. 91, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Situată în comuna Cenade, sub denumirea de «Rădiţa», suprafaţă de 40 ha“;la poziţia nr. 93, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Situată în comuna Cenade, sub denumirea de «Sub Redea», suprafaţă de 65 ha“;la poziţia nr. 94, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Situată în comuna Cenade, sub denumirea de «Comandă», suprafaţă de 73 ha“;la poziţia nr. 95, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Situată în comuna Cenade, sub denumirea de «Purcărie», suprafaţă de 35 ha“;la poziţia nr. 96, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Situată în comuna Cenade, sub denumirea de «Bălcoaia», suprafaţă de 155 ha“;la poziţia nr. 97, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Situată în comuna Cenade, sub denumirea de «Soainzel», suprafaţă de 140 ha“;la poziţia nr. 98, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Situată în comuna Cenade, sub denumirea de «Schneider», suprafaţă de 43 ha“;la poziţia nr. 99, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Situată în comuna Cenade, sub denumirea de «Gorgan», suprafaţă de 75 ha“;la poziţia nr. 117, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Situat în comuna Cenade, sub denumirea de «Buna», construit din beton, lungimea de 6,40 m, lăţimea de 2,40 m“; c)după poziţia nr. 128 se introduc 32 de noi poziţii, poziţiile nr. 129-160, potrivit anexei nr. 2.3. La anexa nr. 47 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Mirăslău“, secţiunea I „Bunuri imobile“ se modifică şi se completează după cum urmează: a)se abrogă poziţiile nr. 2, 4 şi 17; b)poziţia nr. 26 se modifică astfel: coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum comunal 81, DN1 - Lopadea Veche - Rachiş“, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „Se ramifică din DN1, are o lungime de 8,25 km şi o lăţime de 5 m; este asfaltat pe o lungime de 5 km, de la DN1 - Lopadea Veche, restul de 3,5 km fiind drum nemodernizat.“; c)după poziţia nr. 40 se introduc 4 noi poziţii, poziţiile nr. 41-44, potrivit anexei nr. 3.4. Anexa nr. 52 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Pianu“ se modifică şi se completează după cum urmează: a)se modifică următoarele poziţii:la poziţia nr. 24, coloana 3 va avea următorul cuprins: „din balast, L = 1.370 m, l = 7 m, S = 9.590 mp“;la poziţia nr. 33, coloana 3 va avea următorul cuprins: „din balast, L = 1.140 m, l = 7 m, S = 7.980 mp“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Nr. top. 1600, 1217, 1222“;la poziţia nr. 40, coloana 3 va avea următorul cuprins: „din pământ, L = 125 m, l = 5,60 m, S = 700 mp“;la poziţia nr. 45, coloana 3 va avea următorul cuprins: „din pământ, L = 340 m, l = 7,80 m, S = 2.652 mp“;la poziţia nr. 50, coloana 3 va avea următorul cuprins: „din pământ, L = 80 m, l = 9,75 m, S = 780 mp“;la poziţia nr. 51, coloana 3 va avea următorul cuprins: „din balast, L = 430 m, l = 14,40 m, S = 6.192 mp“;la poziţia nr. 52, coloana 3 va avea următorul cuprins: „din pământ, L = 290 m, l = 9 m, S = 2.610 mp“;la poziţia nr. 54, coloana 3 va avea următorul cuprins: „din pământ, L = 430 m, l = 8,40 m, S = 3.612 mp“;la poziţia nr. 55, coloana 3 va avea următorul cuprins: „din pământ, L = 140 m, l = 6,20 m, S = 868 mp“;la poziţia nr. 56, coloana 3 va avea următorul cuprins: „din pământ, L = 210 m, l = 7,50 m, S = 1.575 mp“;la poziţia nr. 57, coloana 3 va avea următorul cuprins: „din balast, L = 600 m, l = 11,20 m, S = 6.720 mp“;la poziţia nr. 104, coloana 3 va avea următorul cuprins: „din balast, L = 125 m, l = 11 m, S = 1.375 mp“;la poziţia nr. 105, coloana 3 va avea următorul cuprins: „din balast, L = 110 m, l = 9,60 m, S = 1.056 mp“;la poziţia nr. 106, coloana 3 va avea următorul cuprins: „din pământ, L = 160 m, l = 6m, S = 960 mp“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „nr. top. 486“;la poziţia nr. 107, coloana 3 va avea următorul cuprins: „pietruit, L = 180 m, l = 7,20 m, S = 1.296 mp“;la poziţia nr. 111, coloana 3 va avea următorul cuprins: „din balast, L = 1.190 m, l = 7,70 m, S = 9.163 mp“;la poziţia nr. 117, coloana 3 va avea următorul cuprins: „din balast, L = 120 m, l = 8,50 m, S = 1.020 mp“; b)după poziţia nr. 279 se introduc 8 noi poziţii, poziţiile nr. 280-287, potrivit anexei nr. 4.5. La anexa nr. 55 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Poşaga“, secţiunea I „Bunuri imobile“ se modifică şi se completează după cum urmează: a)se abrogă poziţiile nr. 4, 6, 7, 31, 34, 36, 43, 52, 66, 67 şi 68; b)se modifică următoarele poziţii:la poziţia nr. 1, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Situat administrativ în intravilanul comunei Poşaga, satul Poşaga de Jos, nr. 271. Construcţie din cărămidă, fundaţii de beton şi piatră, acoperită cu ţiglă. Suprafaţa construită = 169 mp, curte = 802 mp. Construcţia este compusă din 9 încăperi. Vecini: E - drum DJ 750 F, N - Doboş Botaş Constantin, V - Bulgăr Nicolae, S - Crişan Beniamin“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public. Înscris în C.F. nr. 70121 - comuna Poşaga“;la poziţia nr. 3, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Poşaga de Jos, construită din cărămidă, fundaţii de beton, acoperită cu tablă. Este compusă din 10 încăperi. Suprafaţa construită = 160 mp, curte = 250 mp. Vecini: N, E - drum vicinal, S - Ciorga Ioan, V - Răduţ Ştefan“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Guvernului nr. 974/2002, anexa nr. 55“;la poziţia nr. 5, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Clădire sedii birouri“, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Poşaga de Jos, suprafaţa construită = 90 mp, lemn, acoperită cu ondulină. Vecini: E - drum vicinal, V, S - Doboş Vladimir, N - drum judeţean“, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Reabilitat anul 2008“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Guvernului nr. 974/2002, anexa nr. 55“;la poziţia nr. 9, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Poşaga de Jos, construit din beton armat, lungime 25 m, lăţime 5,5 m“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Guvernului nr. 974/2002, anexa nr. 55“;la poziţia nr. 10, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Poşaga de Jos, lungime 600 m, lăţime 3 m, pietruit. Din dreptul locuinţei lui Urs Alexandru până în dreptul locuinţei lui Troc Gafia. Topo 399“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „17000“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Guvernului nr. 974/2002, anexa nr. 55“;la poziţia nr. 11, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Poşaga de Jos, lungime 200 m, lăţime 3 m, pietruit. Din dreptul locuinţei lui Crişan Irimie până în dreptul locuinţei lui Răduţ Paladia. Topo 411“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „5700“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Guvernului nr. 974/2002, anexa nr. 55“;la poziţia nr. 12, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Poşaga de Jos, lungime 400 m, lăţime 3 m, pământ. Din dreptul locuinţei lui Brad Ilina până în dreptul locuinţei lui Doboş Botaş Constantin. Topo 375, 336“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „8000“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Guvernului nr. 974/2002, anexa nr. 55“;la poziţia nr. 13, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Poşaga de Jos, lungime 200 m, lăţime 3 m, pământ. Din dreptul locuinţei lui Botas Z. Ioan până în Valea Poşaga. Topo 346“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „4000“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Guvernului nr. 974/2002, anexa nr. 55“;la poziţia nr. 14, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Poşaga de Jos, lungime 400 m, lăţime 3 m, pietruit. Din dreptul locuinţei lui Vărgatu Veturia până în faţa locuinţei lui Botaş Gherasim. Topo 331“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „11000“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Guvernului nr. 974/2002, anexa nr. 55“;la poziţia nr. 15, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Poşaga de Jos, lungime 800 m, lăţime 3 m, pietruit. Din dreptul căminului cultural până în faţa locuinţei lui Rosa Ştefănică. Topo 318“, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „14000“, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Guvernului nr. 974/2002, anexa nr. 55“;la poziţia nr. 16, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Poşaga de Jos, lungime 200 m, lăţime 3 m, pietruit. Porneşte din drumul judeţean şi se termină în dreptul locuinţei lui Popa Floriţa“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „6000“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Guvernului nr. 974/2002, anexa nr. 55“;la poziţia nr. 17, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Poşaga de Jos, lungime 100 m, lăţime 3,5 m, pământ. Din dreptul şcolii generale până în dreptul drumului judeţean. Topo 198“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „8000“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Guvernului nr. 974/2002, anexa nr. 55“;la poziţia nr. 18, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Poşaga de Jos, lungime 200 m, lăţime 3 m, pământ. Din dreptul casei parohiale ortodoxe până în dreptul Văii Poşăgii“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „6000“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Guvernului nr. 974/2002, anexa nr. 55“;la poziţia nr. 19, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Poşaga de Jos, lungime 100 m, lăţime 3 m, pietruit. Din dreptul locuinţei lui Popa Nastasia până în dreptul locuinţei lui Doboş Vasile. Topo 523“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „5700“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Guvernului nr. 974/2002, anexa nr. 55“;la poziţia nr. 20, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Poşaga de Jos, lungime 500 m, lăţime 3 m, pietruit. Din dreptul locuinţei lui Cocoş Ileana până în faţa locuinţei lui Corodea Nicolae“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „14000“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Guvernului nr. 974/2002, anexa nr. 55“;la poziţia nr. 21, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Poşaga de Jos, lungime 150 m, lăţime 3 m, pământ. Din dreptul locuinţei lui Corodea Ana până în faţa locuinţei lui Rac Simion“, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „6000“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Guvernului nr. 974/2002, anexa nr. 55“;la poziţia nr. 22, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Poşaga de Jos, uliţa Butanu, lungime 300 m, lăţime 3 m, pământ. Din dreptul locuinţei lui Urs Gavrilă până în dreptul locuinţei lui Bufnea Aurel. Topo 79“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „6000“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Guvernului nr. 974/2002, anexa nr. 55“;la poziţia nr. 23, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Poşaga de Jos, lungime 500 m, lăţime 3 m, pământ. Din dreptul locuinţei lui Bufnea Vasile până în dreptul locuinţei lui Pleşa Simion“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „8000“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Guvernului nr. 974/2002, anexa nr. 55“;la poziţia nr. 24, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Poşaga de Jos, uliţa Dora, lungime 600 m, lăţime 3 m, pământ. De la Valea Poşăgii şi se termină în dreptul locuinţei lui Sdeorna Gligor. Nr. topo. 582“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „10000“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Guvernului nr. 974/2002, anexa nr. 55“;la poziţia nr. 25, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Poşaga de Jos, lungime 157 m, lăţime 2,5 m, pământ. Din dreptul locuinţei lui Dora Gligor până în dreptul locuinţei lui Vesa Mihai. Teren înscris în C.F. nr. 70050“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „6000“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Guvernului nr. 974/2002, anexa nr. 55“;la poziţia nr. 26, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Poşaga de Jos, uliţa Roşeşti, lungime 200 m, lăţime 3 m, pământ. Din dreptul locuinţei lui Rosa Alexandru până în dreptul locuinţei lui Cremene Ioan“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „4000“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Guvernului nr. 974/2002, anexa nr. 55“;la poziţia nr. 27, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Poşaga de Jos, lungime 300 m, lăţime 3 m, pământ. Din dreptul Văii Poşăgii până în dreptul locuinţei lui Urs Simion“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „6000“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Guvernului nr. 974/2002, anexa nr. 55“;la poziţia nr. 28, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Poşaga de Jos, lungime 400 m, lăţime 3 m. Din dreptul Văii Poşăgii până în dreptul locuinţei lui Brânzei Vasile“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „10000“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Guvernului nr. 974/2002, anexa nr. 55“;la poziţia nr. 29, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Poşaga de Jos, lungime 100 m, lăţime 3 m, pământ. Din dreptul Văii Poşăgii până în dreptul locuinţei lui Pufu Pavel“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „8000“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Guvernului nr. 974/2002, anexa nr. 55“;la poziţia nr. 37, coloana 5 va avea următorul cuprins: „91000“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Guvernului nr. 974/2002, anexa nr. 55“;la poziţia nr. 38, coloana 5 va avea următorul cuprins: „12000“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Guvernului nr. 974/2002, anexa nr. 55“;la poziţia nr. 40, coloana 5 va avea următorul cuprins: „8000“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Guvernului nr. 974/2002, anexa nr. 55“;la poziţia nr. 42, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Pod de beton“, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lunca Arieşului, din DN75 peste râul Arieş, lungime 60 m, lăţime 4,50 m, construcţie beton“, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Reabilitat în anul 2010“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „647.706“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Guvernului nr. 974/2002, anexa nr. 55“;la poziţia nr. 45, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Poşaga de Sus, compusă din 5 săli de clasă, hol, magazie, bibliotecă. Construcţie din cărămidă acoperită cu ţiglă. Suprafaţa = 473 mp, curte = 3233 mp. Vecini: V, N - drum forestier, S - Valea Orăştilor, E - Valea Săgăgii“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Guvernului nr. 974/2002, anexa nr. 55“;la poziţia nr. 47, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Poşaga de Sus, Valea Beliorii, lungime 3 km, lăţime 3 m, pietruit. Porneşte din dreptul locuinţei lui Pârţilă Ioan şi se termină în faţa locuinţei lui Crai Simion“, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Reabilitat în anul 2008“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „71000“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Guvernului nr. 974/2002, anexa nr. 55“;la poziţia nr. 48, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Poşaga de Sus, Colţul Jidovului. Suprafaţa de 39.945 mp. Înscris în C.F. nr. 70055. Vecini: N - fânaţ, V - pârâu, S-E - drum forestier“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Guvernului nr. 974/2002, anexa nr. 55“;la poziţia nr. 49, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Orăşti, compusă din două săli de clasă, cancelarie, bibliotecă, suprafaţa de 60 mp, construită din lemn şi acoperită cu tablă zincată, curte = 250 mp. Vecini: N - Valea Inceştilor, V - biserica ortodoxă, E - drum forestier, S - Botaş Ioan“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Guvernului nr. 974/2002, anexa nr. 55“;la poziţia nr. 54, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Săgagea, lungime 1,5 km, lăţime 3,5 m, pietruit. Din dreptul locuinţei lui Răfăilă Teodor până în faţa locuinţei lui Popa Irina“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „28000“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Guvernului nr. 974/2002, anexa nr. 55“;la poziţia nr. 55, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Săgagea, lungime 1,2 km, lăţime 3 m, pietruit. Din dreptul locuinţei lui Sdeorna Ileana până în faţa locuinţei lui Măgurean Nastasia“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „28000“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Guvernului nr. 974/2002, anexa nr. 55“;la poziţia nr. 56, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Săgagea, lungime 1,5 km, lăţime 5 m, pietruit. Din dreptul locuinţei lui Hagău Teodor până în faţa locuinţei lui Cirebea Pavel“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „43000“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Guvernului nr. 974/2002, anexa nr. 55“;la poziţia nr. 57, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Săgagea, lungime 600 m, lăţime 3 m, pământ. Din dreptul locuinţei lui Beţ Vasile până în faţa locuinţei lui Boboia Victor“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „12000“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Guvernului nr. 974/2002, anexa nr. 55“;la poziţia nr. 58, coloana 5 va avea următorul cuprins: „20000“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Guvernului nr. 974/2002, anexa nr. 55“;la poziţia nr. 59, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Săgagea, lungime 900 m, lăţime 3 m, pământ. Din dreptul locuinţei lui Şdeorna Paraschiva, şcoală, până la locuinţa lui Teampău Simion“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „12000“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Guvernului nr. 974/2002, anexa nr. 55“;la poziţia nr. 60, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Săgagea, lungime 1,5 km, lăţime 4 m, pământ. Din dreptul locuinţei lui Geflea Cornel până în faţa locuinţei lui Boboia Filimon“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „10000“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Guvernului nr. 974/2002, anexa nr. 55“;la poziţia nr. 61, coloana 5 va avea următorul cuprins: „8000“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Guvernului nr. 974/2002, anexa nr. 55“;la poziţia nr. 62, coloana 5 va avea următorul cuprins: „8500“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Guvernului nr. 974/2002, anexa nr. 55“; c)după poziţia nr. 69 se introduc 49 de noi poziţii, poziţiile nr. 70-118, potrivit anexei nr. 5.6. La anexa nr. 56 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Rădeşti“, secţiunea I „Bunuri imobile“ se modifică şi se completează după cum urmează: a)se abrogă poziţiile nr. 6, 14 şi 59; b)se modifică următoarele poziţii:la poziţia nr. 4, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Imobilul este situat în comuna Rădeşti, satul Rădeşti nr. 62 şi are ca vecinătăţi: N - postul de poliţie Tădeşti, S - biserica ortodoxă română, V - drum judeţean DJ 142L, E - cimitir. Clădirea este construită pe o fundaţie de piatră, zidărie de cărămidă, învelitoare ţiglă şi este compusă din 6 camere cu o suprafaţă construită de 140 mp şi suprafaţa terenului aferent de 1.768 mp. Imobilul se identifică din punctul de vedere al publicităţii imobiliare cu o parte din imobilul identificat cu numerele topografice 26/2, 27/2 înscrise în C.F. 58“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „164.962“;la poziţia nr. 7, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Imobilul este situat în comuna Rădeşti, satul Rădeşti nr. 2 şi are ca vecinătăţi: N - curte şi casa cu nr. 3, S - drum comunal, V - drum judeţean DJ 142L, E - drum comunal. Clădirea este construită pe o fundaţie de beton, zidărie de cărămidă, acoperiş tip şarpantă, învelitoare ţiglă şi este compusă din 4 camere cu o suprafaţă construită de 128 mp şi suprafaţa terenului aferent de 2.362 mp. Imobilul se identifică din punctul de vedere al publicităţii imobiliare cu o parte din imobilul identificat cu numerele topografice 200/27/1/3 înscris în C.F. nr. 70165“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „45432“;la poziţia nr. 12, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Teren situat sub luciu de apă denumit braţul mort al râului Mureş cu suprafaţa de 48.000 mp şi are ca vecinătăţi: N - teren intravilan satul Rădeşti, E - drum de exploataţie, S - dig de apărare al râului Mureş, V - teren arabil. Imobilul se identifică din punctul de vedere al publicităţii imobiliare cu numărul topografic 70127 înscris în C.F. nr. 70127“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „99204“;la poziţia nr. 15, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Spaţiu comercial“, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „Imobilul este situat în comuna Rădeşti, satul Rădeşti nr. 245 şi are ca vecinătăţi: N - curte şi casa cu nr. 244, S - drum comunal cu nr. top. 74, V - drum comunal cu nr. top. 123, E - drum comunal cu nr. top. 93. Clădirea este construită pe o fundaţie de beton, zidărie de cărămidă, acoperiş tip şarpantă, învelitoare ţiglă şi este compusă din 3 încăperi cu o suprafaţă construită de 99 mp şi suprafaţa terenului aferent de 568 mp. Imobilul se identifică din punctul de vedere al publicităţii imobiliare cu o parte din imobilul identificat cu numărul topografic 74“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „53.099“;la poziţia nr. 16, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă pietruită situată în comuna Rădeşti, satul Rădeşti, în lungime de 948 m şi lăţime de 8 m. Strada se identifică din punctul de vedere al publicităţii imobiliare cu nr. top. 192. Strada asigură accesul la imobilele cu nr. poştal 81-98“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „270.022“;la poziţia nr. 17, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă pietruită situată în comuna Rădeşti, satul Rădeşti, în lungime de 597 m şi lăţime de 8 m. Strada se identifică din punctul de vedere al publicităţii imobiliare cu nr. top. 87/2. Strada asigură accesul la imobilele cu nr. poştal 128-172“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „167.547“;la poziţia nr. 18, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă pietruită situată în comuna Rădeşti, satul Rădeşti, în lungime de 100 m şi lăţime de 8 m. Strada se identifică din punctul de vedere al publicităţii imobiliare cu nr. top. 87/2. Strada asigură accesul la imobilele cu nr. poştal 128-172“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „35.824“;la poziţia nr. 19, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă pietruită situată în comuna Rădeşti, satul Rădeşti, în lungime de 60 m şi lăţime de 8 m. Strada se identifică din punctul de vedere al publicităţii imobiliare cu nr. top. 109. Strada asigură accesul la imobilele cu nr. poştal 151-153“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „17.017“;la poziţia nr. 20, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă pietruită situată în comuna Rădeşti, satul Rădeşti, în lungime de 203 m şi lăţime de 8 m. Strada se identifică din punctul de vedere al publicităţii imobiliare cu nr. top. 147. Strada asigură accesul la imobilele cu nr. poştal 189-194“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „122358“;la poziţia nr. 21, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă pietruită situată în comuna Rădeşti, satul Rădeşti, în lungime de 144 m şi lăţime de 8 m. Strada se identifică din punctul de vedere al publicităţii imobiliare cu nr. top. 9. Strada asigură accesul la imobilele cu nr. poştal 74-77“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „79.368“;la poziţia nr. 22, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă pietruită situată în comuna Rădeşti, satul Rădeşti, în lungime de 188 m şi lăţime de 8 m. Strada se identifică din punctul de vedere al publicităţii imobiliare cu nr. top. 321. Strada asigură accesul la imobilele cu nr. poştal 215-219“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „105.823“;la poziţia nr. 23, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă pietruită situată în comuna Rădeşti, satul Rădeşti, în lungime de 165 m şi lăţime de 8 m. Strada se identifică din punctul de vedere al publicităţii imobiliare cu nr. top. 90. Strada asigură accesul la imobilele cu nr. poştal 219-228“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „55.284“;la poziţia nr. 24, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă pietruită situată în comuna Rădeşti, satul Rădeşti, în lungime de 185 m şi lăţime de 8 m. Strada se identifică din punctul de vedere al publicităţii imobiliare cu nr. top. 93. Strada asigură accesul la imobilele cu nr. poştal 229-238“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „57.045“;la poziţia nr. 25, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă pietruită situată în comuna Rădeşti, satul Rădeşti, în lungime de 46 m şi lăţime de 8 m. Strada se identifică din punctul de vedere al publicităţii imobiliare cu nr. top. 74. Strada asigură accesul la imobilele cu nr. poştal 51-235“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „8.922“;la poziţia nr. 26, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă pietruită situată în comuna Rădeşti, satul Rădeşti, în lungime de 364 m şi lăţime de 8 m. Strada se identifică din punctul de vedere al publicităţii imobiliare cu nr. top. 123. Strada asigură accesul la imobilele cu nr. poştal 39-55“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „158.735“;la poziţia nr. 27, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă pietruită situată în comuna Rădeşti, satul Rădeşti, în lungime de 331 m şi lăţime de 8 m. Strada se identifică din punctul de vedere al publicităţii imobiliare cu nr. top. 22. Strada asigură accesul la imobilele cu nr. poştal 257 - staţie de epurare parcela Lunca“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „22.942“;la poziţia nr. 35, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum de exploataţie agricolă“, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum de exploataţie agricolă cu lungimea de 538 m şi lăţimea de 4 m, care asigură accesul din satul Rădeşti în zona «Bazine ap㻓, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „11.544“;la poziţia nr. 36, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum de exploataţie agricolă“, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum de exploataţie agricolă cu lungimea de 728 m şi lăţimea de 4 m, care se identifică cu nr. cadastral 292/2 şi asigură accesul din satul Rădeşti în zonele «Pod Tampahaza» şi «Vii Bătrânele»“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „3.930“;la poziţia nr. 38, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum de exploataţie agricolă“, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum de exploataţie agricolă cu lungimea de 2.119 m şi lăţimea de 4 m, care se identifică cu nr. cadastral 69 şi asigură accesul din tarlaua «Pe Vale» în zona «Fânaţ Tampahaza», iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „42.443“;la poziţia nr. 39, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum de exploataţie agricolă“, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum de exploataţie agricolă cu lungimea de 1.070 m şi lăţimea de 4 m, care asigură accesul din tarlaua «Pe Vale» în zona «Şesuri», iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „24.028“;la poziţia nr. 40, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum de exploataţie agricolă“, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum de exploataţie agricolă cu lungimea de 716 m şi lăţimea de 4 m, care se identifică cu nr. cadastral 60 şi asigură accesul din hotarul Leorint în zona hotarului «Sâncrai», iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „36.476“;la poziţia nr. 42, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum de exploataţie agricolă“, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum de exploataţie agricolă cu lungimea de 736 m şi lăţimea de 4 m, care se identifică cu nr. cadastral 305/42 şi asigură accesul din zona «Vii Bogdan» şi zona «Vii Bătrânele», iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „8.533“;la poziţia nr. 43, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum de exploataţie agricolă“, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum de exploataţie agricolă cu lungimea de 3.500 m şi lăţimea de 4 m, care se identifică cu nr. cadastral 85 şi asigură accesul din zona «Rădeşti» şi zona hotarului «Beta», iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „204.634“;la poziţia nr. 44, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum de exploataţie agricolă“, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum de exploataţie agricolă cu lungimea de 3.782 m şi lăţimea de 4 m, care asigură accesul din zona de vale şi din zona «Uifalău», iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „8.983“;la poziţia nr. 45, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum de exploataţie agricolă“, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum de exploataţie agricolă cu lungimea de 5.100 m şi lăţimea de 4 m, care se identifică cu nr. cadastral 50 şi asigură accesul din zona satului Rădeşti în zona hotarul «Sâncrai», iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „257.687“;la poziţia nr. 46, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum de exploataţie agricolă“, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum de exploataţie agricolă cu lungimea de 180 m şi lăţimea de 4 m, care asigură accesul din zona «Pod Uifalău» în zona «La Coliba», iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „4.042“;la poziţia nr. 47, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum de exploataţie agricolă“, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum de exploataţie agricolă cu lungimea de 538 m şi lăţimea de 4 m, care asigură accesul în zona «La Coliba», iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „9.870“;la poziţia nr. 48, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum de exploataţie agricolă cu lungimea de 2.000 m şi lăţimea de 4 m, care asigură accesul din zona «Rădeşti» în zona «La Coliba»“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „44.913“;la poziţia nr. 49, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum de exploataţie agricolă“, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum de exploataţie agricolă cu lungimea de 720 m şi lăţimea de 4 m, care se identifică cu nr. cadastral 349/36 şi asigură accesul din zona «Rădeşti» în zona «În Luncă», iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „39.694“;la poziţia nr. 50, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum de exploataţie agricolă“, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum de exploataţie agricolă cu lungimea de 2.885 m şi lăţimea de 4 m, care se identifică cu nr. cadastral 24/221 şi asigură accesul în zona «Bercuţ», iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „53.641“;la poziţia nr. 51, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum de exploataţie agricolă“, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum de exploataţie agricolă cu lungimea de 907 m şi lăţimea de 4 m, care se identifică cu nr. cadastral 24/80 şi asigură accesul în zona «Bercuţ» (pe mijloc), iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „26.948“;la poziţia nr. 52, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum de exploataţie agricolă“, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum de exploataţie agricolă cu lungimea de 515 m şi lăţimea de 4 m, care se identifică cu nr. cadastral 4093/3/3 şi de 491 m, care se identifică cu nr. cadastral 4093/3/30 şi asigură accesul în zona «Punga», iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „74.025“;la poziţia nr. 53, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum de exploataţie agricolă“, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum de exploataţie agricolă cu lungimea de 2.057 m şi lăţimea de 4 m, care se identifică cu nr. cadastral 2351/43 şi asigură accesul în zona «Kerindeu», iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „62.224“;la poziţia nr. 54, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum“, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum cu lungimea de 1.256 m şi lăţimea de 5,6 m, care asigură legătura între zona podului plutitor şi DN1. Imobilul este înscris în C.F. nr. 71743 cu nr. cadastral. 71743“;la poziţia nr. 55, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum de exploataţie agricolă“, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum de exploataţie agricolă cu lungimea de 420 m şi lăţimea de 4 m, care se identifică cu nr. cadastral 44 şi asigură legătura între zona drumului judeţean DJ 142 L şi zona râului Mureş (Mortăciuni)“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „7.939“;la poziţia nr. 60, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă pietruită situată în comuna Rădeşti, satul Leorint, în lungime de 60 m şi lăţime de 8 m. Strada se identifică din punctul de vedere al publicităţii imobiliare cu nr. top. 341. Strada asigură accesul de la DJ 142 L până la imobilul cu nr. poştal 47“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „171.146“;la poziţia nr. 61, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă pietruită situată în comuna Rădeşti, satul Leorint, în lungime de 239 m şi lăţime de 8 m. Strada se identifică din punctul de vedere al publicităţii imobiliare cu nr. top. 208. Strada asigură accesul la imobilele cu nr. poştal 30-47“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „99.934“;la poziţia nr. 62, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă pietruită situată în comuna Rădeşti, satul Leorint, în lungime de 178 m şi lăţime de 8 m. Strada se identifică din punctul de vedere al publicităţii imobiliare cu nr. top. 212. Strada asigură accesul la imobilele cu nr. poştal 53-82“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „97.180“;la poziţia nr. 63, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă pietruită situată în comuna Rădeşti, satul Leorint, în lungime de 544 m şi lăţime de 8 m. Strada se identifică din punctul de vedere al publicităţii imobiliare cu nr. top. 133. Strada asigură accesul de la drumul judeţean DJ 142 L până la imobilul cu nr. poştal 87“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „437/309“;la poziţia nr. 64, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă pietruită situată în comuna Rădeşti, satul Leorint, în lungime de 362 m şi lăţime de 8 m. Strada se identifică din punctul de vedere al publicităţii imobiliare cu nr. top. 129. Strada asigură accesul la imobilele cu nr. poştal 88-100“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „237.343“;la poziţia nr. 65, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă pietruită situată în comuna Rădeşti, satul Leorint, în lungime de 395 m şi lăţime de 8 m. Strada se identifică din punctul de vedere al publicităţii imobiliare cu nr. top. 135. Strada asigură accesul la imobilele cu nr. poştal 105-119“;la poziţia nr. 66, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă pietruită situată în comuna Rădeşti, satul Leorint, în lungime de 156 m şi lăţime de 8 m. Strada se identifică din punctul de vedere al publicităţii imobiliare cu nr. top. 162. Strada asigură accesul la imobilele cu nr. poştal 138-140“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „74.950“;la poziţia nr. 73, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum de exploataţie agricolă“, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum de exploataţie agricolă cu o lungime de 4.269 m şi o lăţime de 4 m, cu nr. cadastral 326, care asigură accesul din drumul judeţean DJ 142 L în zonele «Teperie», «Cortolab», «Coasta Furnicii» şi «Fânaţ Leorint»“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „54.222“;la poziţia nr. 74, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum de exploataţie agricolă“, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum de exploataţie agricolă cu o lungime de 818 m şi o lăţime de 4 m, cu nr. cadastral 325, care asigură legătura între hotarul satului Rădeşti, Leorint şi zonele «Calea Lopezii», «Vii Bătrânele»“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „9.037“;la poziţia nr. 76, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum de exploataţie agricolă“, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum de exploataţie agricolă cu o lungime de 1.389 m şi o lăţime de 4 m, cu nr. cadastral 460, care asigură legătura între hotarul satului Mescreac şi zona «Viile Satului»“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „15.055“;la poziţia nr. 77, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum de exploataţie agricolă“, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum de exploataţie agricolă cu o lungime de 400 m şi o lăţime de 4 m, cu nr. cadastral 460, care asigură accesul în zonele «Răzoare» şi «Viile Satului»“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „7.230“;la poziţia nr. 78, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum de exploataţie agricolă“, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum de exploataţie agricolă cu o lungime de 4.266 m şi o lăţime de 4 m, cu nr. cadastral 326, care asigură accesul în zona hotar «Leorint-Rădeşti» şi zona «Râtu Roşu»“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „9.537“;la poziţia nr. 79, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum de exploataţie agricolă“, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum de exploataţie agricolă cu o lungime de 328 m şi o lăţime de 4 m, cu nr. cadastral 305/42, care asigură legătura între parcelele «Bogdan» şi «Răzoare» şi asigură accesul în zona «Gura Fâneţii»“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „7.230“;la poziţia nr. 82, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum de exploataţie agricolă“, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum de exploataţie agricolă cu o lungime de 2.220 m şi o lăţime de 4 m, cu nr. cadastral 437, care asigură accesul în zona «Sărături», «Berc Leorint»“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „16.266“;la poziţia nr. 84, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum de exploataţie agricolă“, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum de exploataţie agricolă cu o lungime de 221 m şi o lăţime de 4 m, cu nr. cadastral 422, care asigură accesul din satul Leorint, în zona «Fundul Bercului»“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „11.444“;la poziţia nr. 85, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum de exploataţie agricolă“, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum de exploataţie agricolă cu o lungime de 630 m şi o lăţime de 4 m, cu nr. cadastral 420/57, care asigură accesul din satul Leorint, în zona «Curechiste»“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „32.533“;la poziţia nr. 86, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum de exploataţie agricolă“, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum de exploataţie agricolă cu o lungime de 173 m şi o lăţime de 4 m, cu nr. cadastral 307, care asigură accesul din satul Leorint, în zona «De Balt㻓, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „5.722“;la poziţia nr. 88, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum de exploataţie agricolă“, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum de exploataţie agricolă cu o lungime de 446 m şi o lăţime de 4 m, care asigură accesul din satul Leorint, în zona «Kispotac»“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „3.615“;la poziţia nr. 95, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă pietruită situată în comuna Rădeşti, satul Mescreac, cu o lungime de 363 m şi o lăţime de 4 m, cu nr. cadastral 20. Strada se identifică din punctul de vedere al publicităţii imobiliare cu nr. top. 101, 216 şi 217. Strada asigură accesul la imobilele cu nr. 40-56“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „391.617“;la poziţia nr. 96, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă pietruită situată în comuna Rădeşti, satul Mescreac, cu o lungime de 354 m şi lăţime de 4 m. Strada se identifică din punctul de vedere al publicităţii imobiliare cu nr. top. 211. Strada asigură accesul la imobilele cu nr. 63-67“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „57.111“;la poziţia nr. 97, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă pietruită situată în comuna Rădeşti, satul Mescreac, cu o lungime de 294 m şi lăţime de 6 m. Strada se identifică din punctul de vedere al publicităţii imobiliare cu nr. top. 229. Strada asigură accesul la imobilul cu nr. 86“;la poziţia nr. 98, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă pietruită situată în comuna Rădeşti, satul Mescreac, cu o lungime de 41 m şi lăţime de 8 m. Strada se identifică din punctul de vedere al publicităţii imobiliare cu nr. top. 133. Strada asigură accesul la imobilul cu nr. 81-78“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „50.329“;la poziţia nr. 99, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă pietruită situată în comuna Rădeşti, satul Mescreac, cu o lungime de 319 m şi lăţime de 4 m. Strada se identifică din punctul de vedere al publicităţii imobiliare cu nr. top. 184. Strada asigură accesul de la imobilul cu nr. 112 la drumul judeţean DJ 142 L“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „126.867“;la poziţia nr. 100, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă pietruită situată în comuna Rădeşti, satul Mescreac, cu o lungime de 275 m şi lăţime de 8 m. Strada se identifică din punctul de vedere al publicităţii imobiliare cu nr. top. 64. Strada asigură accesul de la DJ 142 L la imobilul cu nr. 25a“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: 83.882“;la poziţia nr. 101, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum de exploataţie agricolă“, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum de exploataţie agricolă cu lungimea de 797 m şi lăţimea de 4 m. Se identifică cu nr. cadastral 947 şi asigură accesul din intravilan sat Mescreac în zona pod Mureş“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „9.830“;la poziţia nr. 102, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum de exploataţie agricolă“, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum de exploataţie agricolă cu lungimea de 587 m şi lăţimea de 4 m. Se identifică cu nr. cadastral 943 şi asigură accesul în zona «Rât Mescreac»“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „11.299“;la poziţia nr. 103, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum de exploataţie agricolă“, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum de exploataţie agricolă, identificat cu nr. cadastral 872, având lungimea de 1.090 m şi lăţimea de 4 m. Asigură accesul în zona «Sălişte Livada», iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „11.467“;la poziţia nr. 104, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum de exploataţie agricolă“, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum de exploataţie agricolă, cu lungimea de 471 m şi lăţimea de 4 m, identificat cu nr. cadastral 855. Asigură accesul în zona «Şipot dreapta-Salca»“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „6.062“;la poziţia nr. 105, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum de exploataţie agricolă“, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum de exploataţie agricolă, cu lungimea de 3.095 m şi lăţimea de 4 m, identificat cu nr. cadastral 513/1. Asigură accesul de la zona «Pădurea Lungă» la hotarul satului Petelca“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „5.734“;la poziţia nr. 106, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum de exploataţie agricolă“, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum de exploataţie agricolă, cu lungimea de 2.753 m şi lăţime de 4 m, identificat cu nr. cadastral 326. Asigură accesul din zona de deal la «Răzoare Leorint»“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „7.353“;la poziţia nr. 107, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum de exploataţie agricolă“, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum de exploataţie agricolă, cu lungimea de 1.192 m şi lăţime de 4 m, identificat cu nr. cadastral 909. Asigură accesul în zona «Şipot dreapta» la zona «Către Leorint»“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „18.021“;la poziţia nr. 109, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum de exploataţie agricolă“, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum de exploataţie agricolă, identificat cu nr. cadastral 326, cu lungimea de 1.367 m şi lăţime de 4 m. Asigură accesul din zona de deal la «Fânaţe Dos»“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „18.021“;la poziţia nr. 117, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă din pământ, situată în comuna Rădeşti, satul Şoimuş, în lungime de 475 m şi lăţime de 4 m, identificat cu nr. cadastral 94. Strada se identifică din punctul de vedere al publicităţii imobiliare cu nr. top. 43, 84 şi 85. Strada asigură accesul de la imobilul cu nr. 1 la Biserica Reformată“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „12.857“;la poziţia nr. 118, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă din pământ situată în comuna Rădeşti, satul Şoimuş, în lungime de 475 m şi lăţime de 4 m. Strada se identifică din punctul de vedere al publicităţii imobiliare cu nr. top. 66. Strada asigură accesul la imobilele cu nr. 12-50“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „2.571“;la poziţia nr. 119, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă din pământ situată în comuna Rădeşti, sat Şoimuş, în lungime de 230 m şi lăţime de 4 m, identificat cu nr. cadastral 657. Strada se identifică din punctul de vedere al publicităţii imobiliare cu nr. top. 308 a. Strada asigură accesul la imobilele de la Biserica Romană la imobilul cu nr. 62“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.071“;la poziţia nr. 120, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum de exploataţie agricolă“, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum de exploataţie agricolă, identificat cu nr. cadastral 800, în lungime de 900 m şi lăţime de 4 m, care asigură accesul în zona «La Frâncu»“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „24.975“;la poziţia nr. 121, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum de exploataţie agricolă“, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum de exploataţie agricolă, identificat cu nr. cadastral 800, în lungime de 900 m şi lăţime de 4 m, care asigură accesul în zona «Cornul Şoimuşului»“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „12.553“;la poziţia nr. 122, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum de exploataţie agricolă“, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum de exploataţie agricolă, identificat cu nr. cadastral 752, în lungime de 630 m şi lăţime de 4 m, care asigură accesul în zona «Râturi»“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „5.877“;la poziţia nr. 123, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum de exploataţie agricolă“, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum de exploataţie agricolă, identificat cu nr. cadastral 756, în lungime de 795 m şi lăţime de 4 m, care asigură accesul în zona «Beta»“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „18.364“;la poziţia nr. 124, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum de exploataţie agricolă“, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum de exploataţie agricolă, identificat cu nr. cadastral 326, în lungime de 700 m şi lăţime de 4 m, care asigură accesul în zona fânaţ «Dos Mescreac»“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „10.284“;la poziţia nr. 125, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum de exploataţie agricolă“, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum de exploataţie agricolă, identificat cu nr. cadastral 651, în lungime de 1.394 m şi lăţime de 4 m, care asigură accesul în parcela «Table» şi «Jigoaie»“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „9.864“;la poziţia nr. 126, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum de exploataţie agricolă“, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum de exploataţie agricolă, identificat cu nr. cadastral 113, în lungime de 761 m şi lăţime de 4 m, care asigură accesul în zona Pădure Şoimuş şi fânaţul deasupra parcelei «Risa»“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „24.975“;la poziţia nr. 127, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum de exploataţie agricolă“, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum de exploataţie agricolă, identificat cu nr. cadastral 306, în lungime de 4.713 m şi lăţime de 4 m, care asigură accesul în păşune sub dealul «Betii»“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „26.675“, c)după poziţia nr. 129 se introduc 115 noi poziţii, poziţiile nr. 130-244, potrivit anexei nr. 6.7. La anexa nr. 58 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Râmeţ“, la secţiunea I „Bunuri imobile“, după poziţia nr. 44 se introduc 4 noi poziţii, poziţiile nr. 45-48, potrivit anexei nr. 7. 8. La anexa nr. 59 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Roşia Montană“, secţiunea I „Bunuri imobile“ se modifică şi se completează după cum urmează: a)se abrogă poziţiile nr. 1, 2 şi 12; b)se modifică următoarele poziţii:la poziţia nr. 3, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Imobil situat în satul Roşia Montană nr. 318, construit din piatră, acoperit cu ţiglă, cu 5 încăperi. Suprafaţa totală 1.206 mp. Suprafaţa construită 210 mp. Vecinătăţi: E - casa parohială, V - casa Szekely, S - Biserica Catolică, N - piaţa de mărfuri, C.F. nr. 2712 RM, nr. top. 797“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „146.460“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Roşia Montană, Cota 1/1“;la poziţia nr. 4, coloana 5 va avea următorul cuprins: „258.446,46“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Roşia Montană, Cota 1/1“;la poziţia nr. 5, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Imobil situat în satul Corna nr. 704, construit din cărămidă, acoperit cu plăci de azbociment. Vecinătăţi: E - şcoală, V - DC, S - casa Botar, N - magazin privat. Suprafaţa construită 110 mp. C.F. nr. 70270 Abrud, nr. top. 2308“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „44.000“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Roşia Montană, Cota 1/1“;la poziţia nr. 6, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Imobil situat în satul Roşia Montană nr. 185, construit din piatră, acoperit cu ţiglă, cu 6 încăperi. Suprafaţa totală 700 mp. Suprafaţa construită 486 mp. Vecinătăţi: E - bloc locuit, V - Primăria, S - şcoala generală, N - popicărie. C.F. nr. 70651 CAD. PROV 109, nr. top. 1146/2“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „318.040“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Roşia Montană, Cota 1/1“;la poziţia nr. 7, coloana 5 va avea următorul cuprins: „12.390“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Roşia Montană, Cota 1/1“;la poziţia nr. 8, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Imobil situat în satul Roşia Montană nr. 251, construit din piatră, acoperit cu tablă, cu 4 încăperi. Suprafaţa totală 1.476 mp. Suprafaţa construită 119 mp. Vecinătăţi: E - casa Suciu, V - imobil proprietate privată, S - DJ, N - teren proprietate privată. C.F. nr. 71428 RM, nr. top. 1001, 1002“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „90.920“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Roşia Montană, Cota 1/1la poziţia nr. 9, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Imobil situat în comuna Roşia Montană, satul Corna, fundaţie din piatră, pereţi din lemn, acoperiş din ţiglă. Suprafaţa construită 32 mp. Vecinătăţi: E - imobil proprietate privată, V - teren proprietate privată, S - Biserica Ortodoxă, N - cămin cultural. C.F. nr. 3856 Abrud, nr. top. 2311“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „46824“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Roşia Montană, Cota 1/1“la poziţia nr. 10, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Imobil situat în comuna Roşia Montană, satul Roşia Montană, construit din bolţari, acoperiş din plăci de azbociment. Vecinătăţi: E - complex comercial, S - statul român, V - casa Bobar Eugen, N - DJ. Suprafaţa totală 1.458 mp, C.F. nr. 71468 RM, nr. top. 1808/1“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „947.700“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Roşia Montană, Cota 1/1“;la poziţia nr. 11, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Imobil situat în comuna Roşia Montană nr. 188, construit din cărămidă, acoperit cu ţiglă. Suprafaţa construită 610,85 mp şi curte în suprafaţă de 1.115 mp. Vecinătăţi: E - lot şcolar, V - cinema, S - DJ, N - bloc de locuinţe, C.F. nr. 71486 RM, 70349 RM, 71556 RM, 71597 RM, 71598 RM, 71599 RM, nr. top. 1134, 1135, 1143, 1144, 1145“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „408.202,5“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Roşia Montană, Cota 1/1“;la poziţia nr. 13, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Imobil situat în satul Roşia Montană nr. 274, construit din piatră şi acoperit cu plăci de azbociment. Suprafaţa construită 262,14 mp. Suprafaţa curte 4.570,22 mp. Vecinătăţi: E - teren particular, V - teren particular, S - curte şcoală, N = teren particular C.F. nr. 1513, nr. top. 2097/2/2/1“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „110.020, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Roşia Montană, Cota 1/1“;la poziţia nr. 14, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Imobil situat în comuna Roşia Montană, satul Gura Minei nr. 62, construit din cărămidă, acoperit cu ţiglă şi tablă. Suprafaţa construită 384,58 mp. Suprafaţa curte 1,4 ha. Vecinătăţi: E - casa Avram C., V - S.M. Roşia Montană Gura Minei, S - casa Cioara G., N - DJ. C.F. nr. 71463 RM, nr. top. 1371/1,1370/1,1370/2,1373, 1372/1, 1371/2/1, 1368 b, 1371/2/2“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „389.977“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Roşia Montană, Cota 1/1“;la poziţia nr. 15, coloana 5 va avea următorul cuprins: „437.223,24“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Roşia Montană, Cota 1/1“;la poziţia nr. 16, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Corpul A, situat în satul Cărpiniş nr. 790, construit din cărămidă, acoperit cu ţiglă, în suprafaţă de 444,72 mp. Corpul B, situat în satul Cărpiniş nr. 790, construit din cărămidă, acoperit cu ţiglă, în suprafaţă de 121,5 mp. Corpul C, situat în satul Cărpiniş nr. 790, construit din cărămidă, acoperit cu ţiglă, în suprafaţă de 247,13 mp. Curte în suprafaţă de 7636 mp. Vecinătăţi: E - DN74 A, S - Cămin Cultural, N - proprietate privată, V - Valea Abrudel, C.F. nr. 1519, nr. top. 1401/1/2/3“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „227.662,83“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Roşia Montană, Cota 1/1“;la poziţia nr. 17, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Imobil situat în satul Corna nr. 704A, construit din cărămidă, acoperit cu ţiglă. Suprafaţa construită 127 mp şi curte în suprafaţă de 500 mp. Vecinătăţi: E - Biserica Penticostală, S - casa Botar, N - magazin, V - DC. C.F. nr. 70270 Abrud, nr. top. 2307“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „109244“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Roşia Montană, Cota 1/1“;la poziţia nr. 18, coloana 5 va avea următorul cuprins: „61.620“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Roşia Montană, Cota 1/1“;la poziţia nr. 19, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Imobil situat în comuna Roşia Montană, nr. 208, construit din piatră, acoperit cu plăci de azbociment, compusă din 9 încăperi. Suprafaţa construită 260 mp şi curte în suprafaţă de 1232 mp. Vecinătăţi: E - DC, V - şcoala generală, S - DJ, N - casa Morariu. C.F. nr. 71471 RM, 71472, nr. top. 1132, 1111/2“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „181.320“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Roşia Montană, Cota 1/1“la poziţia nr. 20, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Imobil situat în comuna Roşia Montană, sat Ţarina nr. 1283, construit din lemn, acoperit cu tablă, în suprafaţă de 48 mp, cu două încăperi. Anexa - grajd construit din lemn, acoperit cu ţiglă, cu două încăperi. Vecinătăţi: E - păşune, V - păşune, S - păşune, N - păşune. C.F. nr. 71810 RM, nr. top. 71810, nr. cad. 71810-C1, Teren aferent păşune extravilan. Suprafaţa reală = 2.855 mp“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „46310“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Roşia Montană, Cota 1/1“;la poziţia nr. 21, coloana 5 va avea următorul cuprins: „49.011“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Roşia Montană, Cota 1/1“;la poziţia nr. 22, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Imobil situat în comuna Roşia Montană, construit din piatră, acoperit cu ţiglă. Suprafaţa 374 mp. Vecinătăţi: E - casa Toderaş, V - casa Dobârcău, S - Valea Roşiei, N - DJ, C.F. nr. 2521 RM, nr. top. 971/1“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „243.100“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Roşia Montană, Cota 1/1“;la poziţia nr. 23, coloana 5 va avea următorul cuprins: „117.788“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Roşia Montană, Cota 1/1“;la poziţia nr. 24, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Edificiu situat în comuna Roşia Montană, satul Roşia Montană, construit din piatră, beton şi granit, înalt de 3 m. Vecinătăţi: E - drum comunal, V - casa particulară, S - drum judeţean, N - clădire atelier şcoală, Cad. Prov. 113, C.F. nr. 70650 nr. top. 1109/1“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „64.189“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Roşia Montană, Cota 1/1“;la poziţia nr. 25, coloana 5 va avea următorul cuprins: „23000“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Roşia Montană, Cota 1/1“;la poziţia nr. 26, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Situată în comuna Roşia Montană - Piaţa. Suprafaţa reală 743,77 mp. Vecinătăţi: E - magazin privat, V - casă particulară, S - cămin cultural, N - DJ. C.F. nr. 2673 RM, nr. top. 801“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „4.656,44“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Roşia Montană, Cota 1/1“;la poziţia nr. 27, coloana 5 va avea următorul cuprins: „7.711,49“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Roşia Montană, Cota 1/1“;la poziţia nr. 28, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Situat în comuna Roşia Montană, satul Ţarina. Vecinătăţi: E - proprietate particulară, V - proprietate particulară, S - proprietate particulară, N - DC Ţarina. Suprafaţa 24.444 mp. C.F. nr. 1983 RM, nr. top. 2104, 2101/1, 2102/5“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „85.780,24“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Roşia Montană, Cota 1/1“;la poziţia nr. 29, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Situat în comuna Roşia Montană satul Corna. Suprafaţa 1.439 mp. C.F. nr. 3871 Abrud, nr. top. 1904“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „4.661,64“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Roşia Montană, Cota 1/1“;la poziţia nr. 30, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Situat în comuna Roşia Montană, satul Roşia Montană, în suprafaţă de 4.478 mp. Vecinătăţi: E, V, S, N - teren proprietate particulară. C.F. nr. 413 RM, nr. top. 1920“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „10734,66“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Roşia Montană, Cota 1/1“;la poziţia nr. 31, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Situat în comuna Roşia Montană, satul Roşia Montană, în suprafaţă de 7.643 mp. Vecinătăţi: V, E, S, N - teren proprietate particulară. C.F. nr. 413 RM, nr. top. 1936“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „18321,79“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Roşia Montană, Cota 1/1“;la poziţia nr. 32, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Situat în comuna Roşia Montană, satul Roşia Montană, în suprafaţă de 39.620 mp. Vecinătăţi: E, V, S, N - Islazul Mare, C.F. nr. 415, nr. top. 2040“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „94.977,06“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Roşia Montană, Cota 1/1“;la poziţia nr. 33, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Situat în comuna Roşia Montană, satul Ţarina. Suprafaţa 15.000 mp. Vecinătăţi: E, V, S, N - teren proprietate particulară. nr. top. 2148“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „35.958“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Roşia Montană, Cota 1/1“;la poziţia nr. 34, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Situat în comuna Roşia Montană, satul Corna. Suprafaţa 15.000 mp. Vecinătăţi: V, E, S, N - teren proprietate particulară. C.F. nr. 3871 Abrud, nr. top. 2483, 2483/1“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „35.958“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Roşia Montană, Cota 1/1“;la poziţia nr. 35, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Situat în comuna Roşia Montană, satul Corna, în Dealul Ghergheleului. Suprafaţa 23.884 mp. Vecinătăţi: V, E, S, N - teren proprietate particulară. C.F. nr. 3871 Abrud, nr. top. 2125“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „57254,72“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Roşia Montană, Cota 1/1“;la poziţia nr. 36, coloana 5 va avea următorul cuprins: „52,63“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Roşia Montană, Cota 1/1“;la poziţia nr. 37, coloana 5 va avea următorul cuprins: „52,63“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Roşia Montană, Cota 1/1“;la poziţia nr. 38, coloana 5 va avea următorul cuprins: „3887,4“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Roşia Montană, Cota 1/1“;la poziţia nr. 39, coloana 5 va avea următorul cuprins: „3887,4“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Roşia Montană, Cota 1/1“;la poziţia nr. 40, coloana 5 va avea următorul cuprins: „3887,4“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Roşia Montană, Cota 1/1“;la poziţia nr. 41, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1457,77“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Roşia Montană, Cota 1/1“;la poziţia nr. 42, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1166,22“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Roşia Montană, Cota 1/1“;la poziţia nr. 43, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1619,75“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Roşia Montană, Cota 1/1“;la poziţia nr. 44, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1943,7“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Roşia Montană, Cota 1/1“;la poziţia nr. 45, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1166,22“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Roşia Montană, Cota 1/1“;la poziţia nr. 46, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1214,81“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Roşia Montană, Cota 1/1“;la poziţia nr. 47, coloana 5 va avea următorul cuprins: „728,88“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Roşia Montană, Cota 1/1“;la poziţia nr. 48, coloana 5 va avea următorul cuprins: „728,88“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Roşia Montană, Cota 1/1“;la poziţia nr. 49, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1214,81“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Roşia Montană, Cota 1/1“;la poziţia nr. 50, coloana 5 va avea următorul cuprins: „728,88“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Roşia Montană, Cota 1/1“;la poziţia nr. 51, coloana 5 va avea următorul cuprins: „932,97“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Roşia Montană, Cota 1/1“;la poziţia nr. 52, coloana 5 va avea următorul cuprins: „312.500“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Roşia Montană, Cota 1/1“;la poziţia nr. 53, coloana 5 va avea următorul cuprins: „280.000“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Roşia Montană, Cota 1/1“;la poziţia nr. 54, coloana 5 va avea următorul cuprins: „309.476,41“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Roşia Montană, Cota 1/1“;la poziţia nr. 55, coloana 5 va avea următorul cuprins: „475.472,95“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Roşia Montană, Cota 1/1“;la poziţia nr. 56, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Situat în comuna Roşia Montană, satul Dăroaia, în suprafaţă de 30.000 mp, construit din pământ şi piatră, C.F. nr. 291“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „187.600“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Roşia Montană, Cota 1/1“;la poziţia nr. 57, coloana 5 va avea următorul cuprins: „263.000“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Roşia Montană, Cota 1/1“;la poziţia nr. 58, coloana 5 va avea următorul cuprins: „317.100“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Roşia Montană, Cota 1/1“;la poziţia nr. 59, coloana 5 va avea următorul cuprins: „17.500“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Roşia Montană, Cota 1/1“;la poziţia nr. 60, coloana 5 va avea următorul cuprins: „187.500“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Roşia Montană, Cota 1/1“;la poziţia nr. 61, coloana 5 va avea următorul cuprins: „155.000“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Roşia Montană, Cota 1/1“;la poziţia nr. 62, coloana 5 va avea următorul cuprins: „127.500“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Roşia Montană, Cota 1/1“;la poziţia nr. 63, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sub denumirea «Izlaz Ivan», situată în comuna Roşia Montană, în suprafaţă de 44 ha. C.F. nr. 413 RM, nr. top. 1753, 1752/2“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „616.000“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Roşia Montană, Cota 1/1“;la poziţia nr. 64, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sub denumirea «Izlazul Mare», situată în comuna Roşia Montană, în suprafaţă de 23.524 mp. C.F. nr. 415 RM, nr. top. 2034, 2035, 2037“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „35.286“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Roşia Montană, Cota 1/1“;la poziţia nr. 65, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sub denumirea «Carnicul Mare», situată în comuna Roşia Montană, în suprafaţă de 46 ha, C.F. nr. 413 RM, nr. top. 1828, 1829“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „644.000“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Roşia Montană, Cota 1/1“;la poziţia nr. 66, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sub denumirea «Izlaz Ţarina», situată în comuna Roşia Montană, în suprafaţă de 48 ha, C.F. nr. 413 RM, nr. top. 2062, 2126, 2300/2“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „480.000“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Roşia Montană, Cota 1/1“;la poziţia nr. 67, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sub denumirea «Izlazul Mare», situată în comuna Roşia Montană, în suprafaţă de 148,5 ha, C.F. nr. 415, nr. top. 2014, 2015, 2050/2, 2053“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „2.079.000“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Roşia Montană, Cota 1/1“;la poziţia nr. 68, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sub denumirea «Izlaz Gârda», situat în comuna Roşia Montană, în suprafaţă de 12.000 mp, C.F. nr. 415, nr. top. 2483/1/1/2/1“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „12.000“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Roşia Montană, Cota 1/1“;la poziţia nr. 69, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sub denumirea «Izlaz Corna - Bunta», situat în comuna Roşia Montană, în suprafaţă de 40 ha, C.F. nr. 1519, nr. top. 1489/2/4, 1900, 1905-2337“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „400.000“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Roşia Montană, Cota 1/1“;la poziţia nr. 70, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sub denumirea «Izlaz Corna - Carnicul Mare», situat în comuna Roşia Montană, în suprafaţă de 50 ha, C.F. nr. 1519, nr. top. 1489/2/4, 1900, 1905-2337“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „500.000“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Roşia Montană, Cota 1/1“;la poziţia nr. 71, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sub denumirea «Izlaz Corna - Habad», situat în comuna Roşia Montană, în suprafaţă de 8,5 ha, C.F. nr. 1519, nr. top. 2444, 2785“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „85.000“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Roşia Montană, Cota 1/1“; c)după poziţia nr. 71 se introduc 173 de noi poziţii, poziţiile nr. 72-244, potrivit anexei nr. 8.9. La anexa nr. 62 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Săliştea“, secţiunea I „Bunuri imobile“ se modifică şi se completează după cum urmează: a)se abrogă poziţiile nr. 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 25, 26 şi 89; b)după poziţia nr. 155 se introduc 7 noi poziţii, poziţiile nr. 156-162, potrivit anexei nr. 9.10. La anexa nr. 66 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Sântimbru“, secţiunea I „Bunuri imobile“ se modifică şi se completează după cum urmează: a)se abrogă poziţiile nr. 6, 14 şi 158; b)se modifică următoarele poziţii:la poziţia nr. 1, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Clădirea este situată în Sântimbru, Str. Blajului nr. 187, construcţie din cărămidă, fundaţie din beton, acoperită cu şarpantă din lemn cu învelitoare din ţiglă, având 12 încăperi, teren aferent total 1.862 mp, din care suprafaţa construită 430 mp şi curte 1.346 mp. Imobilul este identificat prin C.F. nr. 767, nr. top. 241, 244. Vecinătăţi: N - biserică ortodoxă, S - Hulea Ioan, E - Str. Blajului, V - Pop Ilie“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Sântimbru“;la poziţia nr. 2, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Clădirea îşi are sediul în Sântimbru, Str. Blajului, construcţie din cărămidă, fundaţie din beton acoperită cu şarpantă din lemn cu învelitoare din ţiglă, având 3 încăperi, suprafaţa construită 86 mp. Imobilul este identificat prin C.F. nr. 767, nr. top 241, 244. Vecinătăţi: N - biserica ortodoxă, S - Hulea Ioan, E - Str. Blajului, V - Pop Ilie“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Sântimbru“;la poziţia nr. 4, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Clădirea în care îşi desfăşoară activitatea Oficiul Poştal Sântimbru“, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Clădirea îşi are sediul în Sântimbru, Str. Blajului nr. 59, construcţie din cărămidă, fundaţie din beton, acoperită cu şarpantă din lemn, cu învelitoare din ţiglă, având 3 încăperi, teren aferent total 1.279 mp, din care suprafaţă construită 25 mp şi curte 1.254 mp. Imobilul este identificat prin C.F. nr. 15, nr. top 35, 36, 32/1. Vecinătăţi: N - canal de scurgere, S - Şuibea Elena, E - Valea Gălzii, V - Şuibea Elena“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Sântimbru“;la poziţia nr. 5, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Şcoala cu clasele I-VIII «Ioan de Hunedoara» Sântimbru“, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Clădirea îşi are sediul în Sântimbru, Str. Blajului nr. 101, construcţie P + 1 din cărămidă, fundaţie din beton, acoperită cu şarpantă din lemn, cu învelitoare din ţiglă, teren total 7.831 mp, din care Şcoala cu clasele I-VIII «Ioan de Hunedoara» este în suprafaţă construită de 575 mp, grădiniţa - în suprafaţă construită de 127 mp, atelier - în suprafaţă de 33 mp, grupuri sanitare - în suprafaţă de 31 mp, bustul lui Ioan de Hunedoara - construit din beton şi curte 7.055 mp. Imobilul este identificat cu C.F. nr. 70528. Vecinătăţi: N - Fleşer Nicolae, S - linia CFR, E - Str. Blajului (DJ 107B), V - linia CFR“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Sântimbru“;la poziţia nr. 9, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Amenajare izvor apă potabilă, situat lângă DJ 107B şi nr. de casă 186, construit din beton. Vecinătăţi: N - Vinţan Valeriu, S - DJ 107B, E - Str. Tăului, V - spaţiu verde“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Sântimbru“;la poziţia nr. 10, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Este amplasată peste râul Mureş în localitatea Sântimbru şi asigură legătura între localităţile Sântimbru şi Totoi, construită din cabluri de oţel cu podea din lemn, în lungime de 150 m“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Sântimbru“;la poziţia nr. 12, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Sântimbru“;la poziţia nr. 13, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Clădirea este situată în Sântimbru, Str. Livezii, construcţie din piatră, acoperită cu şarpantă din lemn, cu învelitoare din ţiglă, teren total 3.992 mp, din care construit 205 mp şi curte 3.787 mp. Vecinătăţi: N - Str. Livezii, S - spaţiu verde, E - Aldea Ioan, V - Str. Crângului“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Sântimbru“;la poziţia nr. 15, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Cămin cultural Sântimbru Fabrică“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Sântimbru“;la poziţia nr. 16, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Reţea de canalizare“, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungimea reţelei de canalizare este de 2.000 ml. Reţeaua de canalizare este executată din PVC KGEM cu diametre de 315 mm, 250 mm şi 200 mm. Reţeaua a fost reabilitată şi extinsă în anul 2005“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Sântimbru“;la poziţia nr. 17, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Este situată în Sântimbru Fabrică, la blocurile S1, S2, S3, S4, S5 şi S6, reabilitată şi extinsă în anul 2005, în lungime de 1.300 ml. Reţeaua de apă potabilă este construită din ţeavă PEAHD Pn 6 cu următoarele diametre: 90 mm, 63 mm, 50 mm, 50 mm, 40 mm, 32 mm, cămin vană 3“ - 1 buc., cămin vane 2“ - 5 buc., cămin vane - 1 buc., cămine reductor 3“ - 1 buc.“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Sântimbru“;la poziţia nr. 22, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Str. Blajului - Drum judeţean 107B“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Sântimbru“;la poziţia nr. 25, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum de exploataţie“, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Betonat, identificat cu nr. cad. 673, începe din DN1E81 şi se termină în linia de cale ferată, având lungimea de 240 ml şi lăţimea de 4 ml“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „HCL Sântimbru nr. 50/30.09.2010. Domeniul public al comunei Sântimbru“;la poziţia nr. 28, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum de exploataţie agricolă“, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Pietruit, identificat cu nr. cad. 707, începe din drumul de exploataţie De 698, intersectează drumurile de exploataţie De 721, 721/1, 729/1, 730, 739, 733, 735, 737 şi se termină în păşune, în lungime de 4.654 ml şi lăţime de 6 ml“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „HCL Sântimbru nr. 50/30.09.2010. Domeniul public al comunei Sântimbru“;la poziţia nr. 30, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum de exploataţie agricolă“, coloana 3 va avea următorul cuprins: „De pământ, identificat cu nr. cad. 739, asigură accesul în parcelele Subobreje şi Râturi 1, Râturi 2, are o lungime de 1.375 ml şi o lăţime de 4 ml, începe din calea ferată şi se termină în drumul de exploataţie De 707“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „HCL Sântimbru nr. 50/30.09.2010. Domeniul public al comunei Sântimbru“;la poziţia nr. 31, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum de exploataţie agricolă“, coloana 3 va avea următorul cuprins: „De pământ, identificat cu nr. cad. 721, asigură accesul în parcelele Râturi 1 şi Păşune, are o lungime de 332 ml şi o lăţime de 4 ml, începe din drumul de exploataţie De 707 şi se termină în drumul de exploataţie De 739“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „HCL Sântimbru nr. 50/30.09.2010. Domeniul public al comunei Sântimbru“;la poziţia nr. 56, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum de exploataţie agricolă“, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Pietruit, identificat cu nr. cad. 456, începe din Str. Crinului şi se termină în DN1E81, asigurând accesul la proprietăţile din parcela Şes, în lungime de 470 ml şi lăţime de 5 ml“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „HCL Sântimbru nr. 50/30.09.2010. Domeniul public al comunei Sântimbru“;la poziţia nr. 61, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum de exploataţie agricolă“, coloana 3 va avea următorul cuprins: „De pământ, identificat cu nr. cad. 242, asigură accesul în parcelele Grădina Buhoi şi Podul Velii, are o lungime de 400 ml şi o lăţime de 3 ml, începe din DJ 107B - Str. Blajului, trece prin faţa Magazinului Sătesc Sântimbru şi se termină în CFR 140“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Sântimbru“;la poziţia nr. 62, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum de exploataţie agricolă“, coloana 3 va avea următorul cuprins: „De pământ, identificat cu nr. cad. 240, asigură accesul în parcela Podul Velii, are o lungime de 450 ml şi o lăţime de 3 ml, începe din drumul de exploataţie identificat cu nr. cad 242 şi se termină în dig“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Sântimbru“;la poziţia nr. 76, coloana 3 va avea următorul cuprins: „De pământ, identificat cu nr. cad. 44/1, asigură accesul în parcelele Dosul Gării şi Calea 2, are o lungime de 1.400 ml şi o lăţime de 3 ml, începe din DJ107B şi se termină în drumul vicinal 39“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Sântimbru“;la poziţia nr. 77, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Pietruit, identificat cu nr. cad. 76, asigură accesul în parcelele Calea Întâi dreapta şi Calea Întâi stânga, are o lungime de 633 ml şi o lăţime de 3 ml, începe din DJ107B şi se termină în drumul vicinal 90/1“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Sântimbru“;la poziţia nr. 80, coloana 3 va avea următorul cuprins: „De pământ, identificat cu nr. cad. 63/27, asigură accesul în parcelele La Potra, are o lungime de 240 ml şi o lăţime de 3 ml, începe din drum vicinal 61 - înfundat“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Sântimbru“;la poziţia nr. 85, coloana 3 va avea următorul cuprins: „De pământ, identificat cu nr. cad. 293/61, asigură accesul în parcelele Berc, Mălăişti şi Maria Popi, are o lungime de 460 ml şi o lăţime de 3 ml, începe din drumul vicinal 297 şi se termină în drumul vicinal 68/1“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Sântimbru“;la poziţia nr. 86, coloana 3 va avea următorul cuprins: „De pământ, identificat cu nr. cad. 293/62, asigură accesul în parcela Maria Popi, are o lungime de 180 ml şi o lăţime de 3 ml, începe din drum vicinal 297 - înfundat“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Sântimbru“;la poziţia nr. 94, coloana 3 va avea următorul cuprins: „De pământ, identificat cu nr. cad. 157/4, asigură accesul în parcela Rogoaze, are o lungime de 270 ml şi o lăţime de 3 ml, începe din canal 112 şi se termină în CFR“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Sântimbru“;la poziţia nr. 128, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Parc, zonă de agrement“, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Imobil situat în localitatea Galtiu, la intersecţia Str. Primăverii cu Str. Blajului, în suprafaţă de 818 mp, pe care sunt amplasate următoarele: troiţă din lemn şi bustul lui Samoilă Mârza. Imobilul este identificat cu nr. cad. 195. Vecinătăţi: N - Str. Primăverii, S - DJ 107B“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Sântimbru“;la poziţia nr. 150, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum de exploataţie agricolă“, coloana 3 va avea următorul cuprins: „De pământ, identificat cu nr. cad. 322, asigură accesul în parcelele Râtu Bechi şi Ostrov, are o lungime de 1.419 ml şi o lăţime de 4 ml, începe din râul Mureş şi se termină în drumul de exploataţie De 324“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „HCL Sântimbru nr. 50/30.09.2010. Domeniul public al comunei Sântimbru“;la poziţia nr. 154, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum de exploataţie agricolă“, coloana 3 va avea următorul cuprins: „De pământ, identificat cu nr. cad. 320, asigură accesul în parcela Păşune, are o lungime de 404 ml şi o lăţime de 4 ml, începe din drumul de exploataţie De 270 şi se termină în drumul de exploataţie De 322“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „HCL Sântimbru nr. 50/30.09.2010. Domeniul public al comunei Sântimbru“;la poziţia nr. 157, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum de exploataţie agricolă“, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Betonat, identificat cu nr. cad. 270, începe din DJ 107B, asigură accesul în parcela Bălţi şi se termină în balastieră, având o lungime de 3.445 ml şi o lăţime de 3 ml“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „HCL Sântimbru nr. 50/30.09.2010. Domeniul public al comunei Sântimbru“;la poziţia nr. 165, coloana 3 va avea următorul cuprins: „De pământ, identificat cu nr. cad. 112, asigură accesul în parcelele Rocotaş şi Lăturoi, are o lungime de 665 ml şi o lăţime de 3 ml, începe din gospodărie privată şi se termină în canal“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Sântimbru“;la poziţia nr. 168, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Clădirea este situată în satul Totoi, nr. 168A, construită din cărămidă P + 1E, fundaţie din beton, şarpantă din lemn cu învelitoare din ţiglă, având 11 încăperi, teren total 1.300 mp, din care construit 233 mp, curte 1.067 mp. Vecinătăţi: N - drum, S - DJ 107L, E - DJ 107L, V - cămin cultural“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Sântimbru“;la poziţia nr. 169, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Clădirea este situată în satul Totoi, nr. 168B, construită din cărămidă, fundaţie din beton şarpantă din lemn cu învelitoare din ţiglă, având 4 încăperi, teren total 1.623 mp, din care construit 300 mp şi curte 1.323 mp. Vecinătăţi: N - drum, S - DJ 107L, E - DJ 107L, V - magazin alimentar“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Sântimbru“;la poziţia nr. 173, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Pietruit, începe din DJ 107L, trece peste digul de protecţie şi se termină în pasarela peste râul Mureş, identificat cu nr. cad. 698 şi nr. cad. 862, având o lungime de 1.775 ml şi o lăţime de 6 ml“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Sântimbru“;la poziţia nr. 181, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum de exploataţie agricolă“, coloana 3 va avea următorul cuprins: „De pământ, identificat cu nr. cad. 908/55, asigură accesul în parcelele Lac şi Inişti, are o lungime de 360 ml şi o lăţime de 3 ml, începe din dig şi se termină în drumul de exploataţie 924“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Sântimbru“;la poziţia nr. 182, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum de exploataţie agricolă“, coloana 3 va avea următorul cuprins: „De pământ, identificat cu nr. cad. 874, asigură accesul în parcelele Inişti la Baraca, Vadu Rău, are o lungime de 780 ml şi o lăţime de 3 ml, începe din drumul de exploataţie 915/69 şi se termină în drumul vicinal 924“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Sântimbru“;la poziţia nr. 183, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum de exploataţie agricolă“, coloana 3 va avea următorul cuprins: „De pământ, identificat cu nr. cad. 908/56, asigură accesul în parcelele Lac şi Arinişti, are o lungime de 800 ml şi o lăţime de 3 ml, începe din drumul de exploataţie 924 - înfundat“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Sântimbru“;la poziţia nr. 200, coloana 3 va avea următorul cuprins: „De pământ, identificat cu nr. cad. 1170, asigură accesul în parcela «Vii», are o lungime de 500 ml şi o lăţime de 3 ml, începe din drumul vicinal 1178 şi se termină în drumul vicinal 1159/18“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Sântimbru“;la poziţia nr. 202, coloana 3 va avea următorul cuprins: „De pământ, identificat cu nr. cad. 1140/1, asigură accesul în parcela «Vii», are o lungime de 300 ml şi o lăţime de 3 ml, începe din drumul vicinal 1159/18 - înfundată“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Sântimbru“;la poziţia nr. 204, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum de exploataţie agricolă“, coloana 3 va avea următorul cuprins: „De pământ, identificat cu nr. cad. 1233, asigură accesul la parcelele «Vii», «Pe Vale» şi «La Coteţe», are o lungime de 1.600 ml şi o lăţime de 3 ml, începe din intravilanul satului Totoi (nr. casă 93C - fosta secţie de mecanizare), se intersectează cu drumul de exploataţie De 1110 şi se termină în drumul de exploataţie De 1433“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „HCL Sântimbru nr. 50/30.09.2010. Domeniul public al comunei Sântimbru“;la poziţia nr. 205, coloana 3 va avea următorul cuprins: „De pământ, identificat cu nr. cad. 1027, asigură accesul la parcelele «Arinişti»“, «Sub Dos», «Calea Sărăturii» şi «Rupturi», are o lungime de 2135 ml şi o lăţime de 3 ml, începe din drumul vicinal 923 până în păşune“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Sântimbru“;la poziţia nr. 214, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Situat în satul Sântimbru, identificat cu nr. cad. 701/5/2/12/1, având o lungime de 51 m şi o lăţime de 6 m, din pământ, străbate parcela cu nr. top 701/5/2/12/2 începând din drumul comunal Zorilor şi se termină în drumul vicinal situat pe parcela cu nr. cad 701/4/11/1“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Sântimbru“;la poziţia nr. 215, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Situat în satul Sântimbru, identificat cu nr. cad. 701/4/11/1, având o lungime de 62 m şi o lăţime de 6 m, din pământ, străbate parcela cu nr. top. 701/4/11/2 începând din drumul vicinal situat pe parcela 701/5/2/12/1 şi se termină la limita proprietăţii numitului Man Nicolae“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „H.G. nr. 698/2006. Domeniul public al comunei Sântimbru“;la poziţia nr. 223, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada Tăului“, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Începe din DJ 107B (nr. 186), paralel cu DJ 107B, intersectează Str. Morii şi se termină la nr. 103 şi nr. 104, în lungime de 436 m şi lăţime de 8 m“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „HCL Sântimbru nr. 17/2009. Domeniul public al comunei Sântimbru“;la poziţia nr. 237, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Stradă“, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Începe din DJ 107L (nr. 118), se continuă cu nr. 101 şi se termină cu nr. 94 şi nr. 87A, în lungime de 870 ml şi lăţime de 12 ml“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „HCL Sântimbru nr. 17/2009. Domeniul public al comunei Sântimbru“;la poziţia nr. 239, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Stradă“, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Începe din DJ 107L (nr. 27), se continuă cu nr. 33, nr. 37, nr. 44, nr. 46 şi se termină cu nr. 52, cu o lungime de 611 ml şi o lăţime de 12 ml“, coloana 6 va avea următorul cuprins: „HCL Sântimbru nr. 17/2009. Domeniul public al comunei Sântimbru“;la poziţia nr. 240, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Stradă“, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Începe din DJ 107L (nr. 172), se continuă cu nr. 179 şi se termină tot în DJ 107C cu nr. 183, cu o lungime de 186 ml şi o lăţime de 10 ml“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „HCL Sântimbru nr. 17/2009. Domeniul public al comunei Sântimbru“;la poziţia nr. 243, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Stradă“, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Începe din DJ 107L (nr. 9), se continuă până la nr. 1 şi se întoarce pe la nr. 231 şi 226 şi se termină în DJ 107L, cu o lungime de 580 ml şi o lăţime de 10 ml“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „HCL Sântimbru nr. 17/2009. Domeniul public al comunei Sântimbru“;la poziţia nr. 244, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Stradă“, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Începe din DJ 107L (nr. 211), se continuă până la nr. 204 şi se termină în dig păşune (P848), cu o lungime de 293 ml şi o lăţime de 8 ml“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „HCL Sântimbru nr. 17/2009. Domeniul public al comunei Sântimbru“;la poziţia nr. 245, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Stradă“, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Începe din DJ 107L (nr. 189), se continuă cu nr. 197 şi se termină în strada cu nr. cad. 741, cu o lungime de 370 ml şi o lăţime de 5 ml“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „HCL Sântimbru nr. 17/2009. Domeniul public al comunei Sântimbru“;la poziţia nr. 247, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Stradă“, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Începe din DJ 107L, se continuă pe lângă grajduri şi se termină lângă grajdul nr. 1, cu o lungime de 170 ml şi o lăţime de 4 ml“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „HCL Sântimbru nr. 17/2009. Domeniul public al comunei Sântimbru“; c)după poziţia nr. 262 se introduc 37 de noi poziţii, poziţiile nr. 263-299, potrivit anexei nr. 10.11. La anexa nr. 75 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Valea Lungă“, secţiunea I „Bunuri imobile“ se modifică şi se completează după cum urmează: a)se abrogă poziţiile nr. 1, 5, 6, 7, 8, 22, 25, 53, 55, 57 şi 82; b)se modifică următoarele poziţii:la poziţia nr. 2, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Teren aparţinând Primăriei“, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Situat în comuna Valea Lungă, Str. Victoriei nr. 107, în suprafaţă totală de 9.561 mp, parcelat astfel: lotul 1 - în suprafaţă de 500 mp, lotul 2 - în suprafaţă de 501 mp, lotul 3 - în suprafaţă de 503 mp, lotul 4 - în suprafaţă de 503 mp, lotul 5 - în suprafaţă de 465 mp, lotul 6 - în suprafaţă de 501 mp, lotul 7 - în suprafaţă de 501 mp, lotul 8 - în suprafaţă de 503 mp, lotul 9 - în suprafaţă de 507 mp, lotul 10 - în suprafaţă de 506 mp, lotul 11 - în suprafaţă de 4.070 mp. Vecinătăţi: N - canal, E - vale, V - domeniu privat, S - Gieb Ioan“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „C.F. nr. 70185, C.F. nr. 70186, C.F. nr. 70187, C.F. nr. 70188, C.F. nr. 70188, C.F. nr. 70189, C.F. nr. 70190, C.F. nr. 70191, C.F. nr. 70192, C.F. nr. 70193, C.F. nr. 70194, C.F. nr. 70195 şi C.F. nr. 70196. Domeniul public al comunei Valea Lungă“;la poziţia nr. 3, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Imobil situat în comuna Valea Lungă, Str. Victoriei nr. 315, construcţie cu fundaţie din beton, ziduri din cărămidă, acoperiş tip şarpantă, învelitoare din ţiglă, cu 7 încăperi şi pivniţă. Vecinătăţi: N - Morariu Ionel, S - domeniu privat, E - drum, V - păşune. Suprafaţă totală: 0,2119 ha, din care: curţi - construcţii 0,0669 ha şi grădină de 0,1450 ha“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „149000“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „C.F. nr. 70337. Domeniul public al comunei Valea Lungă“;la poziţia nr. 4, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Imobilul situat în comuna Valea Lungă, Str. Victoriei nr. 292, construcţie cu fundaţie din beton, ziduri din cărămidă, acoperiş tip şarpantă, învelitoare din tablă, cu 7 încăperi. Vecinătăţi: N - Turcu E, S - Fekete M, E - drum, V - păşune. Suprafaţă totală: 0,2545 ha, din care curţi-construcţii 0,1090 ha şi grădină - 0,1455 ha“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „C.F. nr. 70350. Domeniul public al comunei Valea Lungă“la poziţia nr. 10, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Mihai Eminescu de la nr. 352 până la nr. 508. Lungimea = 1 km, DN, îmbrăcăminte beton asfaltic cu semne de circulaţie. Lăţimea = 7,2 m“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „150000“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „HCL Valea Lungă nr. 28/2001. Domeniul public al comunei Valea Lungă“;la poziţia nr. 12, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Mihai Viteazul de la nr. 366 până la nr. 375. Lungimea= 200 m, lăţimea = 5 m, drum de piatră şi pământ bătătorit“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „8000“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „HCL Valea Lungă nr. 28/2001. Domeniul public al comunei Valea Lungă“;la poziţia nr. 16, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Alexandru Ioan Cuza de la nr. 548 până la nr. 633. Lungimea = 600 m, Lăţimea = 7 m, drum de piatră şi pământ bătătorit“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „24000“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „HCL Valea Lungă nr. 28/2001. Domeniul public al comunei Valea Lungă“;la poziţia nr. 83, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Clădire Şcoală generală şi Cămin cultural cu teren aferent“; c)după poziţia nr. 92 se introduc 89 de noi poziţii, poziţiile nr. 93-181, potrivit anexei nr. 11. Articolul IIAnexele nr. 1 - 11*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.__*) Anexele nr. 1-11 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 249 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1. PRIM-MINISTRU MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU Contrasemnează: p. Ministrul administraţiei şi internelor, Mihai Capră, secretar de stat


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 245/2012

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 245 din 2012
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 130 2013
    Aveți nevoie de un împrumut pentru datorii pentru a plăti facturile? Preia controlul datoriei tale astăzi Disponibil acum Oferta de împrumut pentru extinderea afacerii? Aveți nevoie de un împrumut pentru a plăti facturile? Ai nevoie de împrumut? Ai nevoie de împrumut personal? Împrumut pentru extinderea afacerii? Înființare în afaceri, Educație, Împrumut pentru consolidarea datoriilor Împrumuturi cu bani grei Împrumut pentru orice lucru? Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% Împrumut fără cec de credit, e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 6 2020
    Bună tuturor, aici vine un împrumut accesibil care îți va schimba definitiv viața și o dovadă a modului în care am primit un împrumut pentru a-mi schimba viața de familie muritoare. Ma numesc doamna Clancy Dexter. Locuiesc în Florida SUA și sunt azi o femeie fericită? M-am gândit că orice creditor poate schimba viața lui Brock și a familiei mele, voi trimite pe oricine îi caută un împrumut. Mi-au oferit fericirea mea și familiei mele. Mi-a luat un împrumut de 250.000 USD pentru a-mi începe din nou viața ca văduvă cu trei copii. Am mers la această companie, care a împrumutat un credit onest și temător de Dumnezeu, care m-a ajutat să obțin un împrumut de 250.000 USD. . Dolar, ei sunt de fapt temători de Dumnezeu care lucrează cu o companie de creditare de renume. Dacă aveți nevoie de un împrumut și sunteți sigur 100% de rambursare, contactați-le și anunțați-le că doamna Clancy vi le-a oferit. Contact pe e-mail: happyday99loanfirm@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 421 2020
    Ai mare nevoie de ajutor financiar? Căutați un împrumut care să vă ajute în aceste momente critice? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă susține afacerea? Trimiteți acum un e-mail la Lookoutrelief@gmail.com și obțineți împrumuturi promoționale fără dobândă ..
ANONIM a comentat Decizia 45 2020
    ATENȚIE SUNTI NEVOIE DE ÎMPRUMUT PERSONAL / ÎMPRUMUT DE INVESTIȚIE / FINANȚARE PENTRU AFACERI ??? Email: goodnewsloancompany7@gmail.com Serviciile noastre includ următoarele de mai jos ______________________________________________________ * Împrumuturi personale * Împrumuturi pentru camioane și mașini * Credite pentru consolidarea datoriilor * Împrumuturi pentru studenți * Împrumuturi pentru casă și hotel * împrumuturi pentru căsătorie și sărbătoare * Împrumuturi pentru agricultură și fermă * Împrumuturi de pornire a afacerilor sau împrumuturi de extindere a afacerilor. Oferim toate tipurile de împrumuturi Suntem consultanți financiari care se ocupă de finanțele internaționale pentru orice cantitate de instrumente bancare. Avem accesul / contactele pentru a ridica de la 10 mii dolari la 700 milioane dolari. Am readus la viață industriile aflate în dificultate și ne-am întors idei de afaceri bune, oferind fonduri pentru demararea lor. Avem o rețea de investitori care sunt dispuși să ofere fonduri pentru orice persoană și organizații pentru a începe activitatea și operațiunile. Compania noastră a înregistrat o serie de progrese în furnizarea de servicii financiare de primă calitate clienților noștri, în special în domeniul sindicalizării împrumuturilor și al furnizării de capital pentru persoane fizice și companii. Oferim împrumuturi pentru sectorul public și individual care au nevoie de asistență financiară cu o dobândă scăzută de 2%. Credit acceptabil, Termenii și condițiile sunt foarte simpli și atenți, suntem un grup de profesioniști cu împrumut energetic și cu experiență, cu cunoștințe minuțioase ale piețelor financiare, ne angajăm să oferim clienților și furnizorilor noastre forme simple și competitive de soluții financiare pentru toți utilizatori de afaceri. Cred că s-ar putea să vă intereseze să inițiați o afacere nouă care are nevoie de finanțare sau să extindă sfera afacerilor dvs. deja existente, investitorii noștri sunt, de asemenea, interesați de finanțare / parteneriat și gata să investească o sumă mare în comercianții care sunt gata să dovedească expertiza lor în noua industrie, cu compania noastră de împrumuturi de încredere și alte BANE TOP PRIME AAA precum Bank of America, HSBC, Lloyds, Wells Fargo, The Best Banks for SBA Credit și multe altele. Nu veți regreta nimic în această tranzacție de împrumut, deoarece vă voi face fericit prin e-mail {goodnewsloancompany7@gmail.com} obținerea unui împrumut de la această companie este 100% contact garantat și garantat prin e-mail goodnewsloancompany7@gmail.com Salutari Goodnewsloancompany Contact telefonic: +1 (860)866-4085 E-mail: goodnewsloancompany7@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut pentru toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 9 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 428 2006
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 253 2010
    We are Ireland based major/Direct providers of Fresh Cut BG, SBLC, POF, MTN, Bonds and CDs and this financial instruments are specifically for lease and sale.We are one of the leading Financial instrument providers with offices all over Europe. we always deliver on time and precision as Set forth in the agreement. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs, project financing, Credit line enhancement, Corporate Loans (Business Start-up Loans or Business Expansion Loans), Equipment Procurement Loans (Industrial Equipment, Air crafts, Ships, etc.) as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed, Our Terms and Conditions are reasonable. DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG)/SBLC (Appendix A) 2. Total Face Value: 10M MIN to 50B MAX USD or Euro 3. Issuing Bank: HSBC, Deutsche Bank Frankfurt, UBS or any Top 25 . 4. Age: One Year, One Day 5. Leasing Price: 4+ 2% 6. Sale Price: 32+2% 7. Delivery by SWIFT . 8. Payment: MT103-23 9. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. If you have need for Corporate loans, International project funding, etc. or if you have a client that requires funding for his project or business, We are also affiliated with lenders who specialize on funding against financial instruments, such as BG, SBLC, POF or MTN, we fund 100% of the face value of the financial instrument. Inquiries from agents/ brokers/ intermediaries are also welcomed; do get back to us if you are interested in any of our services and for quality service. Name : Finn Walsh E-mail : everydayfinancedesignated@gmail.com Skype id : everydayfinancedesignated@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 157 2001
    Stimate Domn / Ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știu că există o mulțime de familii care trăiesc cu plata pentru a verifica plata și alte care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare, care include: Planificare de afaceri, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (jeannietuckerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU THINK OF GETTING A LOAN?? APPLY TODAY FOR AFFORDABLE 100% LEGITIMATE HOME/REAL ESTATE/PERSONAL/BUSINESS LOANS Email for immediate response: (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 DO YOU NEED A LOAN? Are Financially down, Cry no more, Financial problem is nothing to cry about, it something we will have to fight against in one Love, Understanding, Trust and Unity. So our faith as Legitimate Financial Consultants is putting an end to the financial hardship. We are investors providing financial services and we specialize in both start up projects,Home Finance and existing businesses needing funding or Loan for expansion. We are committed to helping businesses develop and succeed.Do you have a low credit score and you are finding it hard to obtain capital loan from local banks and other financial institutes? Do you need an urgent loan to buy a house? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. We offer loans ranging from ($5,000.00.USD To $500,000,000.00.USD) At a low and affordable interest rate of 2%, without collateral and without credit check. Bradley Louis Loans holds all of the information about how to obtain money quickly and painlessly (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Need emergency funds? Apply now and get your cash approval. we offer the following financial services: *Personal loans, *Debt consolidation loans, *Venture capital, *Business loans, *Education loans, *Home loans *Car Loans *Hotel Loans And many more. Are you looking for genuine loan? contacting the right company for legitimate loan lender have always been a huge problem to clients who have financial problem and in need of solution to it at an affordable interest rate? Are you in any financial mess or do you need funds to start up your own home project and real estate development? Do you need a loan to start a nice small or large scale and medium business? contact us today (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Look forward to your response, Dr. Bradley Louis Text/Call (917) 383-2689
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu